Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten. Besøksadresse Bråteveien 200. Tlf.: E-post: Årsrapport 2010 I 2

3 Innholdsfortegnelse Virksomheten Nasjonalt område... 4 Internasjonalt område... 5 Medaljen for lang og tro tjeneste... 6 Norges Vels Sølvmedalje... 6 Legatforvaltningen... 6 Eiendom... 7 Organisasjonen Dette er Norges Vel... 8 Representantskapet 7. juni Direksjonen Ledelsen Årsberetning og regnskap Årsberetning Regnskap med noter Revisors beretning Tillegg Oversikt over nasjonale prosjekter i 2010 Oversikt over internasjonale prosjekter i 2010 Årsrapport 2010 I 3

4 Nasjonalt område Gjennom bærekraftig næringsutvikling bidrar Norges Vel til livskraftige lokalsamfunn. På vegne av oppdragsgiverne opererer vi i alle deler av verdikjeden, fra natur- og kulturressurs til foredlet produkt eller tjeneste til forbruker. I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 50 større og mindre prosjekter i Norge innenfor kjerneområdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø samt Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. Norsk tradisjonsfisk, Regional matkultur og Stubbemat Pilotprosjektet Norsk tradisjonsfisk under Riksantikvarens verdiskapningsprogram for kulturminner ble avsluttet i Norges Vel har vært prosjektkoordinator for prosjektet som blant annet har resultert i to visningsanlegg som åpner i 2011, ett i Haugesund og ett på Seløy. Med sine rundt 90 medlemmer fra Østfold, Oslo og Akershus, arbeider Regional Matkultur for å fremme bruk av lokal mat i serveringsbransjen i regionen. Norges Vel driver nå sekretariatet etter å ha bidratt til å etablere Regional Matkultur og ledet det treårige prosjektet på veien til selvstendig forening. Kobling mellom lokal mat og opplevelser kan gi store ringvirkninger for lokal og regional næringsutvikling. Til familieforestillingen Stubbefolket på Tangen ved Strømsfoss sluser organiserte Norges Vel et nettverk av 15 store og små lokale produsenter og utarbeidet et felles totalkonsept for Stubbematen i tråd med Stubbefolk-konseptet fra Fantasi-Fabrikken. Biogjødsel og riktig gjødsling Det skal bygges et anlegg for utvinning av biogass av matavfall fra Oslos husholdninger. Biogassen blir til drivstoff til busser og restavfallet til biogjødsel til landbruket. Norges Vel har utredet et opplegg for salg og distribusjon av denne biogjødselen. Riktig bruk av mineralgjødsel gir bedre avling, bedre økonomi og er viktig for klima og miljø. Norges Vel har utviklet en gjødselsamler for stasjonær kontroll av sentrifugalspredere, og tatt i bruk et nytt opplegg for kontroll ute på jordet. Gjennom det treårige prosjektet som ble avsluttet i 2010 har mange bønder fått opplæring i riktig bruk av gjødselsprederen. Norges Vel har søkt om videreføring av prosjektet der informasjonstiltak står sentralt. Jobbskaping for NAV og næringsutvikling for bønder Våren 2010 innledet NAVs Arbeidslivssenter i Oslo et samarbeid med Norges Vel for å gi opplæring, råd og veiledning til kursdeltakere som ønsker å starte egen bedrift. I løpet av året har vi også inngått et samarbeid med VINN om flere aktiviteter for veiledning og opplæring av etablerere, blant annet jobbskapingskurs i Vesterålen. Mange bønder ønsker å jobbe full tid på gården, men trenger hjelp til å utvikle og kvalitetssikre ideene sine til planer og gjennomføring. NUG er et program for landbruksbasert næringsutvikling utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Norges Vel. I løpet av 2010 er det gjennomført tre slike kurs i ulike fylker og flere planlegges. Årsrapport 2010 I 4

5 Internasjonalt område Med fokus på næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra andre norske organisasjoner som driver med utviklingsarbeid. Vi bidrar til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 30 internasjonale prosjekter i våre satsingsområder i Afrika, Balkan og Øst-Europa. Positiv Norad-evaluering I 2009/2010 gjennomførte Norad en evaluering av Norges Vel. Rapporten var gjennomgående positiv, spesielt til det betydelige arbeidet Norges Vel har nedlagt i å utarbeide bedre styrings- og kvalitetssikringssystemer, herunder administrative og økonomiske systemer og rutiner, med utgangspunkt i en tilsvarende evaluering i Rapporten viser også at medarbeiderne har god kompetanse som tilfredsstiller de krav og forventninger som stilles til organisasjoner som forvalter norske bistandsmidler. Fra alger til sjøpølser på Madagaskar Siden 2004 har Norges Vel utviklet algedyrking som næringsvei i to lokalsamfunn på Madagaskar. Det er skapt 400 nye arbeidsplasser gjennom prosjektet som ble avsluttet i En produsentorganisasjon er bygd opp for å sikre fortsatt vekst og produksjon etter avsluttet prosjekt. Stor etterspørsel har ført til overfiske av sjøpølser på Madagaskar, der eksport av sjøpølser er en internasjonal industri. Norges Vel og den engelske miljøorganisasjonen Blue Ventures samarbeider nå om å bidra til bærekraftig oppdrett av sjøpølser på øya. Norges Vel vil sikre at produsentene, ofte familier, får en større del av verdikjeden. Bedre priser til bønder i Mosambik Den bondeide bedriften IKURU i Nampula-provinsen kjøper og selger bøndenes produksjon av korn, bønner og nøtter. Norges Vel i samarbeid med Felleskjøpet og lokale partnere har utviklet IKURU slik at bønder i regionen får bedre priser og økt tilgang til sertifisert såkorn og andre innsatsvarer. I 2010 startet arbeidet med å benytte denne erfaringen for å danne en nasjonal enhet som skal produsere og distribuere nødvendige innsatsfaktorer i hele Mosambik. Økt landbrukskompetanse i Kosovo og Makedonia I Kosovo mistet en hel ungdomsgenerasjon muligheten til videregående utdannelse under krigen på 90-tallet. Siden 2003 har Norges Vel vært prosjektleder for Lifelong Learning (LLL) som er et utdannings- og kurstilbud innen landbruk og formell videregående utdannelse. Driften av skolen er ble i 2010 overlatt til lokale myndigheter. I Makedonia er Norges Vel rådgiver for et treårig program som gir yrkesutdanning til bønder, deltidsstudenter og andre. Programmet skal bidra til å kvalitetssikre og tilpasse landbruket til markedet i EU. Målet er økt inntjening og en bedre økonomisk situasjon blant bøndene i Kumanovoregionen i Makedonia. Årsrapport 2010 I 5

6 Medaljen for lang og tro tjeneste Medaljen for lang og tro tjeneste ble opprettet 1888 og er et håndfast bevis på god arbeidsinnsats i minst 30 år. Mer enn 120 år etter er det fremdeles gjevt å få Medaljen som påskjønnelse fra sin arbeidsgiver. I 2010 ble Medaljen tildelt til arbeidstakere, og aldri har det vært flere søknader og mottakere enn nå. Mens det i 1990 ble tildelt rundt medaljer, har det de siste årene blitt tildelt godt over i året. Les mer om medaljen på Norges Vels Sølvmedalje Norges Vels Sølvmedalje skal oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen gis til personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 16 Sølvmedaljer, åtte av disse i jubileumsåret I 2010 ble Norges Vels Sølvmedalje tildelt Ola Vorhaug for sin innsats i lokalsamfunnet. Legatforvaltningen Gjennom utdeling av legatmidler støttes prosjekter og tiltak som bidrar til utvikling og nyskaping. Det ble ikke delt ut midler fra noen av legatene i 2009 og Bakgrunnen er at finanskrisen førte til stor nedgang legatenes verdi i Norges Vel forvalter følgende legater: Landbrukslegatet Utdanningslegatet Kultur- og miljølegatet Årsrapport 2010 I 6

7 Eiendom Norges Vel forvalter en vesentlig bygningsmasse på gårdene Øverland i Bærum og Hellerud i Skedsmo. Hoveddelen av grunneiendommene er jord og skogbruk, som til sammen utgjør henholdsvis og dekar. Norges Vels hovedkontor ligger på Hellerud gård. Med bakgrunn i avviklingen av de tidligere aktiviteter på gårdene, har man de siste årene leid ut det vesentlige av eiendomsmassen. Totalt er i dag ca m2 utleid, mens Norges Vel benytter om lag m2 til eget behov. På gårdene leies det ut ni boliger av varierende størrelse. Samarbeidet med naboene om jordbruksdriften fortsetter. I 2010 pågikk en juridisk tvist vedrørende festeavtalen for Hellerudsletta. Norges Vel nådde delvis frem med sitt søksmål, men har anket saken. Boligprosjektet Øverland Miljøgrend ble stanset av finanskrisen i 2008, men prosjektet er nå videreutviklet og videreføres som Øverland Miljøtun. Norges Vel har gått ut av eiendomssiden i prosjektet etter å ha sikret at intensjonene om miljøaspektet er ivaretatt. Det er i løpet av 2010 arbeidet med å finne nye leietakere til hovedbygningen på Øverland. Annerledes Brød & Cirkus AS, et velrenommert firma i bransjen, ble valgt som driver. Det er i samarbeid med dem laget en plan for oppussing av lokalene. Hovedbygningen ble renovert utvendig i 2010, mens den innvendige oppussingen ferdigstilles i løpet av første halvår Årsrapport 2010 I 7

8 Dette er Norges Vel Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Vi har lokalkontorer i Bergen og Levanger. Norges Vel har også kontorer i Kosovo, Makedonia og i Tanzania. H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunn Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Kjerneområder nasjonalt og internasjonalt Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Mat, kultur og opplevelse Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Sølvmedalje og forvalter og tildeler midler fra tre legater. Vår visjon Livskraftige lokalsamfunn. Våre verdier Vi fremmer bærekraftig utvikling bygget på et sosialt, miljømessig og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling. Styre og ledelse Norges Vel er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte. Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør. Økonomi Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom. Medlemsorganisasjonen 31. desember 2010 hadde Norges Vel 36 organisasjonsmedlemmer og 827 personlige medlemmer. Norges Vel har fire æresmedlemmer. Årsrapport 2010 I 8

9 Administrativ organisasjonsstruktur per Representantskapet 7. juni 2010 Organisasjonsmedlemmer i representantskapet 4H Norge NBBL Bioforsk Coop Norge Cultura Bank Den norske Husflidsforening Den norske veterinærforening Det norske hageselskap Det norske skogselskap Det Norske Travselskap Landkreditt Landsbystiftelsen Marquart & Olsen -Prosjektmenneske.No Ans Naturviterne Øverland Andelslandbruk Norges Birøkterlag Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges Fiskarlag NorgesGruppen ASA Norges Husflidslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skogeierforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Fjørfelag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Nortura Oikos Økologisk - Norge Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester Stiftelsen Norsk Hestesenter TINE SA Uloba Vestfold Landbruksselskap Årsrapport 2010 I 9

10 Personlige medlemmer i representantskapet Barbro Stordalen Per Kr. Skulberg Turid Jødahl Åshild Dale Hilde Kvile Ingebjørg Erikstad Sigrun Røstad Steinar Dvergsdal Dea Haug Storaas Elisabeth Koren Inga Kvalbukt Jon Olav Knotten Oddveig Eggen Sunni Grøndahl Aamodt Aud Klingen Sjøvik Inge Haugland Knut Bjella Norges Vels ansatte i representantskapet Marie Melhagen Anne Tollerud Silvia Maria Suh Inge Lauritzen Direksjonen Bjørn Iversen Gårdbruker Preses fra 2006 Laura Kvamme Autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende Visepreses fra 2006 Siv Merethe Gederaas Belbo Seniorrådgiver, Statens Landbruksforvaltning I direksjonen fra 2006 Svein Sundsbø Direktør, Norsk Industri I direksjonen fra 2008 Marit Halvorsen Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2009 José Luis Ramos Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2010 Unn Aarrestad Tidligere stortingsrepresentant og bonde 1. vara fra 2009 Thorvald Hillestad Ordfører i Re kommune Ordfører i representantskapet fra 2006 Bernt Skarstad Bonde og leder Nordland Bondelag I direksjonen fra 2010 Ledelsen Lars Mork Gundersen Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim Utenlandssjef Kari Clausen Utviklingssjef Stein Bjørnbekk Markeds- og kommunikasjonssjef Årsrapport 2010 I 10

11 Årsberetning Virksomheten Det Kongelige Selskap for Norges Vels (Norges Vel) formål, visjon og verdier fremmes gjennom aktivitetene som gjennomføres både i Norge og i utvalgte samarbeidsland. Utvikling av livskraftige lokalsamfunn er organisasjonens hovedmål, som utøves gjennom næringsutvikling. Det Kongelige Selskap for Norges Vel har hovedkontor i Skedsmo. I tillegg er det regionkontorer i Bergen, Levanger, Kosovo, Makedonia og Tanzania. Utenlandskontorene er registrerte som internasjonale frivillige organisasjoner i tråd med landenes lovgivning. Ansatte Det var ved inngangen av året 39 personer ansatt i Norges Vel og 39 ved utgangen av året. Av de ansatte ved årets utgang var 16 kvinner og 23 menn. Antall årsverk som ble gjennomført i 2010 var 36,4. Bistandsprosjektene sysselsetter 33 lokalt ansatte personer på hel- og deltid. Likestilling Likestilling vektlegges, og dette gjenspeiles blant annet i Norges Vels organer. Den administrative ledelsen arbeider også for en større andel kvinnelige ansatte. Ved rekrutteringer legges det vekt på balansert kjønns- og aldersfordeling. Det har i 2010 blitt ansatt en kvinne og tre menn. Likestillingsspørsmål er også inkludert i faglige sammenhenger i prosjektene. Direksjonen består av sju medlemmer. Av disse er tre kvinner og fire menn. Ledergruppen består av fire medlemmer - en kvinne og tre menn. Helse, miljø og sikkerhet Ledelsen legger stor vekt på et godt samarbeidsklima blant annet i arbeidsmiljøutvalget for å fremme trivsel i organisasjonen. Norges Vel har en bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige helsekontroller av de ansatte. Selskapet har også en avtale med Global Medical Support som sikrer medisinsk behandling og støtte til de ansatte ved utenlandskontorene. Landbruksdriften er basert på miljø- og gjødselsplan og drives for øvrig i samsvar med Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) og øvrige lovpålagte regler. Driften forurenser i liten grad det ytre miljøet. Sykefravær Sykefraværet i 2010 var på 4,7 prosent mot 5,8 prosent i Det er ikke rapportert alvorlige ulykker eller skader. Ordinær drift For 2010 viser resultatet et underskudd på 0,7 millioner kroner. Det er i 2010 ikke bokført salg av eiendom. Årsrapport 2010 I 11

12 Egenkapital Regnskapet viser bokført positiv egenkapital på 5,2 millioner kroner. Norges Vel har de siste årene styrket egenkapitalen vesentlig. Den var i 2005 på -23,4 millioner kroner. De underliggende verdier i Norges Vel er betydelige og overstiger den samlede gjelden vesentlig. Det ble i 2008 gjennomført en takst av Norges Vels eiendommer som viser at den samlede verdien av disse utgjør 112,1 millioner kroner, konsesjonsplikten hensyntatt. Finansiell risiko Norges Vel har god likviditet og det er lav risiko knyttet til behovet for likviditet i virksomheten. Den langsiktige gjelden består av pantelån på normale betingelser. Det er i regnskapet fordringer og gjeld knyttet til bistandsprosjektene. Finansieringen av disse prosjektene er sikret gjennom langsiktige avtaler med Norad og UD. Anvendelsen av midlene skjer gjennom periodiske avregninger og følges derfor kontinuerlig. De øvrige fordringene knyttet til den nasjonale virksomheten er relativt beskjeden i forhold til virksomhetens omfang og det registreres lite tap på fordringer. Videre drift På bakgrunn av ovennevnte informasjon vurderer direksjonen at vilkårene for videre drift er til stede. Årsregnskapet gir etter direksjonens oppfatning et rettvisende bilde av Norges Vels økonomiske situasjon pr. 31. desember Hellerud, 31. desember 2010/5. april 2011 Årsrapport 2010 I 12

13 Regnskap Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsrapport 2010 I 13

14 Balanse per Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport 2010 I 14

15 Balanse per Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hellerud, 31. desember 2010/5. april 2011 Årsrapport 2010 I 15

16 Kontantstrøm Årsrapport 2010 I 16

17 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse noteopplysninger og kontantstrømsoppstilling og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold legges det vekt på økonomiske realiteter ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vår ervervelse (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag), tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap, felleskontrollert virksomhet og øvrige aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert til kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da datterselskapene har ubetydelig virksomhet. Vedrørende engasjement i andre selskaper vises til note 5. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad: Statens Pensjonskasse Norges Vel har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til Statens Pensjonskasse, herunder årlig premie samt innbetaling til Årsrapport 2010 I 17

18 premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. NOTE 1 - DRIFTSINNTEKT Nasjonalt utviklingsarbeid Kommunikasjon/markedsstøtte Fellestjenester og standardisering Internasjonal virksomhet Medaljer/priser/legater Medlemskontakt/-rekruttering Eiendom Bistandsmidler i Forvaltning BiF Jubileum 200 år Sum inntekter Bistandsmidler i forvaltning er midler som benyttes i bistandsprosjekter utenfor Norge. Den utenlandske delen av disse prosjektene påvirker ikke Norges Vels samlede resultat. Driftsinntektene fra eiendom inneholdt i 2009 et eiendomssalg på 8,9 mill. brutto. Inntekter fordelt på geografiske områder Virksomhet i Norge Virksomhet int. inkl. bistandsmidler Sum Årsrapport 2010 I 18

19 NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD Selskapet har hatt 36,4 årsverk i regnskapsåret. Pr har selskapet 39 medarbeidere. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Lønn, administrerende direktør Øvrige ytelser, administrerende direktør Pensjonspremie Styrehonorar Det er i tillegg etterbetalt styrehonorar for 2008 med kr og for 2009 med kr Revisjonshonorar, som består av: Revisjon, innenlands virksomhet inkl. legater Revisjon, bistandsprosjekter Norvel Eiendom AS - Norvel Drift AS Samlet honorar til revisor ekskl. mva ekskl. mva ekskl. mva ekskl. mva Administrerende direktør har ved avtaleregulerte forutsetninger rett til full kompensasjon i 12 mnd etter fratreden. Administrerende direktør inngår i Norges Vels pensjonsordning. Administrerende direktør eller andre ansatte har ikke lån i Norges Vel. Norges Vel har pensjonsforpliktelse overfor tidligere administrerende direktør beløpende til kr ,- pr Obligatorisk tjenestepensjon Norges Vel er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Årsrapport 2010 I 19

20 NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Ansk. kost Akk. avskr. IB 2010 Tilgang Avgang Avskr 2010 UB 2010 Bygninger, anlegg, jord, skog Maskiner, redskap, inventar, transp.midler Brutto Norges Vel fikk i 2008 utført en verdivurdering av sine landbrukseiendommer i tråd med konsesjonslovens bestemmelser. Konsesjonstakst for eiendommene er vurdert til kr. 112,1 mill. NOTE 4 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD Bistandsmidler i forvaltning I posten Annen driftskostnad inngår i 2010 kostnader fra bistandsprosjekter påløpt i utlandet med kr Leie- og leasingavtaler Norges Vel har ikke balanseførte leie- eller leasingavtaler. Kostnadene til slike avtaler kostnadsføres løpende gjennom året Leie maskiner Leie datasystemer Leie varebil Sum Årsrapport 2010 I 20

21 NOTE 5 - AKSJER I DATTERSELSKAP Egenkap Resultat 2010 Bokført verdi Anskaff. kostnad Andel Pål. verdi Antall aksjer Ansk. år Kontor NORVEL DRIFT AS Skedsmo NORVEL EIENDOM AS Skedsmo 1999/ Sum Mellomværende med datterselskap Norvel Eiendom AS Norvel Drift AS Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Norvel Eiendom AS Norvel Drift AS Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Årsrapport 2010 I 21

22 NOTE 6 - AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER Aksjer i andre selskaper Ansk. Pål. Anskaff. Bokført Utbytte år verdi kostnad verdi 2010 Øverland Miljøgrend AS Øygarden Visningssenter Øvrige aksjeposter Sum aksjer Andeler i samvirkeforetak Andeler i samvirkeforetak Sum aksjer og andeler NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER Overførte, ikke reviderte prosjektmidler (bistand) Skogavgift Hellerud 0 0 Skogavgift Øverland Skogavgift Apelsvoll Forskudd ansatte Forskuddsbetalt leie Periodiserte inntekter Aktiverte kostnader - Øverland Sum andre fordringer NOTE 8 - BANKINNSKUDD, KONTANTER Bundne midler Bistand Øvrige bundne midler Ubundne midler Sum Årsrapport 2010 I 22

23 NOTE 9 - ANNEN EGENKAPITAL Inng.balanse Årets resultat Utg. balanse Opptjent egenkapital ( ) NOTE 10 - GJELD Langsiktig gjeld Landkreditt Legatforvaltningen Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Gjeldsposter med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr og pr kr Andre avsetninger for forpliktelser Avsatt direksjonshonorar Sum andre avsetninger for forpliktelser Pantstillelser og garantiansvar. Bokført gjeld sikret ved pant Landkreditt Legater Sum bokført gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld: Bygninger, jord og grunn Kortsiktig gjeld Gjeld til bistandsprosjekter Skyldige offentlige avgifter + forskuddstrekk Skyldige feriepenger Skyldige pantegjeldsrenter Avsetning tilgavepensjon Øvrig kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsrapport 2010 I 23

24 Gjeld til Norad og UD er bistandsmidler i forvaltning. Dette er midler som Norges Vel forvalter til bruk i prosjekter utenlands. Det er i hovedsak Norad og Utenriksdepartementet (UD) som bevilger disse midlene. Dette er altså penger som ikke er Norges Vels eiendeler, men som Norges Vel har ansvaret for at blir forvaltet i tråd med kriteriene. Bistandsmidlene regnskapsføres som en del av Norges Vels inntekter og kostnader, og inngår i balansen i årsregnskapet. Bistandsprosjektenes regnskaper avsluttes pr Inntil disse prosjektene er avregnet vil bistandsprosjektenes midler bli bokført som gjeld og fordring i Norges Vel regnskap. Avregningene skjer periodisk for de enkelte prosjektene og forskjellen mellom 2009 og 2010 skyldes i all hovedsak at flere prosjekter ikke er avregnet ved dette årsskiftet enn det var ved det forrige. Årsrapport 2010 I 24

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer