Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten. Besøksadresse Bråteveien 200. Tlf.: E-post: Årsrapport 2010 I 2

3 Innholdsfortegnelse Virksomheten Nasjonalt område... 4 Internasjonalt område... 5 Medaljen for lang og tro tjeneste... 6 Norges Vels Sølvmedalje... 6 Legatforvaltningen... 6 Eiendom... 7 Organisasjonen Dette er Norges Vel... 8 Representantskapet 7. juni Direksjonen Ledelsen Årsberetning og regnskap Årsberetning Regnskap med noter Revisors beretning Tillegg Oversikt over nasjonale prosjekter i 2010 Oversikt over internasjonale prosjekter i 2010 Årsrapport 2010 I 3

4 Nasjonalt område Gjennom bærekraftig næringsutvikling bidrar Norges Vel til livskraftige lokalsamfunn. På vegne av oppdragsgiverne opererer vi i alle deler av verdikjeden, fra natur- og kulturressurs til foredlet produkt eller tjeneste til forbruker. I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 50 større og mindre prosjekter i Norge innenfor kjerneområdene Mat, kultur og opplevelse, Energi og miljø samt Entreprenørskap og virksomhetsorganisering. Norsk tradisjonsfisk, Regional matkultur og Stubbemat Pilotprosjektet Norsk tradisjonsfisk under Riksantikvarens verdiskapningsprogram for kulturminner ble avsluttet i Norges Vel har vært prosjektkoordinator for prosjektet som blant annet har resultert i to visningsanlegg som åpner i 2011, ett i Haugesund og ett på Seløy. Med sine rundt 90 medlemmer fra Østfold, Oslo og Akershus, arbeider Regional Matkultur for å fremme bruk av lokal mat i serveringsbransjen i regionen. Norges Vel driver nå sekretariatet etter å ha bidratt til å etablere Regional Matkultur og ledet det treårige prosjektet på veien til selvstendig forening. Kobling mellom lokal mat og opplevelser kan gi store ringvirkninger for lokal og regional næringsutvikling. Til familieforestillingen Stubbefolket på Tangen ved Strømsfoss sluser organiserte Norges Vel et nettverk av 15 store og små lokale produsenter og utarbeidet et felles totalkonsept for Stubbematen i tråd med Stubbefolk-konseptet fra Fantasi-Fabrikken. Biogjødsel og riktig gjødsling Det skal bygges et anlegg for utvinning av biogass av matavfall fra Oslos husholdninger. Biogassen blir til drivstoff til busser og restavfallet til biogjødsel til landbruket. Norges Vel har utredet et opplegg for salg og distribusjon av denne biogjødselen. Riktig bruk av mineralgjødsel gir bedre avling, bedre økonomi og er viktig for klima og miljø. Norges Vel har utviklet en gjødselsamler for stasjonær kontroll av sentrifugalspredere, og tatt i bruk et nytt opplegg for kontroll ute på jordet. Gjennom det treårige prosjektet som ble avsluttet i 2010 har mange bønder fått opplæring i riktig bruk av gjødselsprederen. Norges Vel har søkt om videreføring av prosjektet der informasjonstiltak står sentralt. Jobbskaping for NAV og næringsutvikling for bønder Våren 2010 innledet NAVs Arbeidslivssenter i Oslo et samarbeid med Norges Vel for å gi opplæring, råd og veiledning til kursdeltakere som ønsker å starte egen bedrift. I løpet av året har vi også inngått et samarbeid med VINN om flere aktiviteter for veiledning og opplæring av etablerere, blant annet jobbskapingskurs i Vesterålen. Mange bønder ønsker å jobbe full tid på gården, men trenger hjelp til å utvikle og kvalitetssikre ideene sine til planer og gjennomføring. NUG er et program for landbruksbasert næringsutvikling utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Norges Vel. I løpet av 2010 er det gjennomført tre slike kurs i ulike fylker og flere planlegges. Årsrapport 2010 I 4

5 Internasjonalt område Med fokus på næringsutvikling skiller Norges Vel seg ut fra andre norske organisasjoner som driver med utviklingsarbeid. Vi bidrar til å styrke organiseringen til småprodusenter på landsbygda, bedre deres forhandlingsposisjon og knytte dem til et større marked. I året som gikk har Norges Vel arbeidet med rundt 30 internasjonale prosjekter i våre satsingsområder i Afrika, Balkan og Øst-Europa. Positiv Norad-evaluering I 2009/2010 gjennomførte Norad en evaluering av Norges Vel. Rapporten var gjennomgående positiv, spesielt til det betydelige arbeidet Norges Vel har nedlagt i å utarbeide bedre styrings- og kvalitetssikringssystemer, herunder administrative og økonomiske systemer og rutiner, med utgangspunkt i en tilsvarende evaluering i Rapporten viser også at medarbeiderne har god kompetanse som tilfredsstiller de krav og forventninger som stilles til organisasjoner som forvalter norske bistandsmidler. Fra alger til sjøpølser på Madagaskar Siden 2004 har Norges Vel utviklet algedyrking som næringsvei i to lokalsamfunn på Madagaskar. Det er skapt 400 nye arbeidsplasser gjennom prosjektet som ble avsluttet i En produsentorganisasjon er bygd opp for å sikre fortsatt vekst og produksjon etter avsluttet prosjekt. Stor etterspørsel har ført til overfiske av sjøpølser på Madagaskar, der eksport av sjøpølser er en internasjonal industri. Norges Vel og den engelske miljøorganisasjonen Blue Ventures samarbeider nå om å bidra til bærekraftig oppdrett av sjøpølser på øya. Norges Vel vil sikre at produsentene, ofte familier, får en større del av verdikjeden. Bedre priser til bønder i Mosambik Den bondeide bedriften IKURU i Nampula-provinsen kjøper og selger bøndenes produksjon av korn, bønner og nøtter. Norges Vel i samarbeid med Felleskjøpet og lokale partnere har utviklet IKURU slik at bønder i regionen får bedre priser og økt tilgang til sertifisert såkorn og andre innsatsvarer. I 2010 startet arbeidet med å benytte denne erfaringen for å danne en nasjonal enhet som skal produsere og distribuere nødvendige innsatsfaktorer i hele Mosambik. Økt landbrukskompetanse i Kosovo og Makedonia I Kosovo mistet en hel ungdomsgenerasjon muligheten til videregående utdannelse under krigen på 90-tallet. Siden 2003 har Norges Vel vært prosjektleder for Lifelong Learning (LLL) som er et utdannings- og kurstilbud innen landbruk og formell videregående utdannelse. Driften av skolen er ble i 2010 overlatt til lokale myndigheter. I Makedonia er Norges Vel rådgiver for et treårig program som gir yrkesutdanning til bønder, deltidsstudenter og andre. Programmet skal bidra til å kvalitetssikre og tilpasse landbruket til markedet i EU. Målet er økt inntjening og en bedre økonomisk situasjon blant bøndene i Kumanovoregionen i Makedonia. Årsrapport 2010 I 5

6 Medaljen for lang og tro tjeneste Medaljen for lang og tro tjeneste ble opprettet 1888 og er et håndfast bevis på god arbeidsinnsats i minst 30 år. Mer enn 120 år etter er det fremdeles gjevt å få Medaljen som påskjønnelse fra sin arbeidsgiver. I 2010 ble Medaljen tildelt til arbeidstakere, og aldri har det vært flere søknader og mottakere enn nå. Mens det i 1990 ble tildelt rundt medaljer, har det de siste årene blitt tildelt godt over i året. Les mer om medaljen på Norges Vels Sølvmedalje Norges Vels Sølvmedalje skal oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Medaljen gis til personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den. Siden 2000 er det tildelt 16 Sølvmedaljer, åtte av disse i jubileumsåret I 2010 ble Norges Vels Sølvmedalje tildelt Ola Vorhaug for sin innsats i lokalsamfunnet. Legatforvaltningen Gjennom utdeling av legatmidler støttes prosjekter og tiltak som bidrar til utvikling og nyskaping. Det ble ikke delt ut midler fra noen av legatene i 2009 og Bakgrunnen er at finanskrisen førte til stor nedgang legatenes verdi i Norges Vel forvalter følgende legater: Landbrukslegatet Utdanningslegatet Kultur- og miljølegatet Årsrapport 2010 I 6

7 Eiendom Norges Vel forvalter en vesentlig bygningsmasse på gårdene Øverland i Bærum og Hellerud i Skedsmo. Hoveddelen av grunneiendommene er jord og skogbruk, som til sammen utgjør henholdsvis og dekar. Norges Vels hovedkontor ligger på Hellerud gård. Med bakgrunn i avviklingen av de tidligere aktiviteter på gårdene, har man de siste årene leid ut det vesentlige av eiendomsmassen. Totalt er i dag ca m2 utleid, mens Norges Vel benytter om lag m2 til eget behov. På gårdene leies det ut ni boliger av varierende størrelse. Samarbeidet med naboene om jordbruksdriften fortsetter. I 2010 pågikk en juridisk tvist vedrørende festeavtalen for Hellerudsletta. Norges Vel nådde delvis frem med sitt søksmål, men har anket saken. Boligprosjektet Øverland Miljøgrend ble stanset av finanskrisen i 2008, men prosjektet er nå videreutviklet og videreføres som Øverland Miljøtun. Norges Vel har gått ut av eiendomssiden i prosjektet etter å ha sikret at intensjonene om miljøaspektet er ivaretatt. Det er i løpet av 2010 arbeidet med å finne nye leietakere til hovedbygningen på Øverland. Annerledes Brød & Cirkus AS, et velrenommert firma i bransjen, ble valgt som driver. Det er i samarbeid med dem laget en plan for oppussing av lokalene. Hovedbygningen ble renovert utvendig i 2010, mens den innvendige oppussingen ferdigstilles i løpet av første halvår Årsrapport 2010 I 7

8 Dette er Norges Vel Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon stiftet i Vi er Norges eldste landsomfattende organisasjon, og har hovedkontor på Hellerud gård i Skedsmo kommune. Vi har lokalkontorer i Bergen og Levanger. Norges Vel har også kontorer i Kosovo, Makedonia og i Tanzania. H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Skaper bærekraftige verdier i lokalsamfunn Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende storsamfunn er avhengig av livskraftige lokalsamfunn. Kjerneområder nasjonalt og internasjonalt Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering Mat, kultur og opplevelse Norges Vel tildeler også Medaljen for lang og tro tjeneste, Norges Vels Sølvmedalje og forvalter og tildeler midler fra tre legater. Vår visjon Livskraftige lokalsamfunn. Våre verdier Vi fremmer bærekraftig utvikling bygget på et sosialt, miljømessig og økonomisk fundament. Vi tror på deltakende demokrati, rettferdig fordeling og likestilling. Styre og ledelse Norges Vel er en medlemsorganisasjon der representantskapet er øverste organ. Representantskapet består av en representant for hver av organisasjonene som er medlem, 18 representanter for de personlige medlemmene, direksjonens medlemmer, samt fire representanter valgt av og blant Norges Vels ansatte. Direksjonen er styret i Norges Vel og ledes av preses. Direksjonen og preses velges av representantskapet. Direksjonen ansetter administrerende direktør. Økonomi Som ideell organisasjon er det et mål at virksomheten skal være i økonomisk balanse og at overskuddet tilbakeføres til nye utviklingsprosjekter som bidrar til livskraftige lokalsamfunn. Det arbeides kontinuerlig med å styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom. Medlemsorganisasjonen 31. desember 2010 hadde Norges Vel 36 organisasjonsmedlemmer og 827 personlige medlemmer. Norges Vel har fire æresmedlemmer. Årsrapport 2010 I 8

9 Administrativ organisasjonsstruktur per Representantskapet 7. juni 2010 Organisasjonsmedlemmer i representantskapet 4H Norge NBBL Bioforsk Coop Norge Cultura Bank Den norske Husflidsforening Den norske veterinærforening Det norske hageselskap Det norske skogselskap Det Norske Travselskap Landkreditt Landsbystiftelsen Marquart & Olsen -Prosjektmenneske.No Ans Naturviterne Øverland Andelslandbruk Norges Birøkterlag Norges Bondelag Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdeungdomslag Norges Fiskarlag NorgesGruppen ASA Norges Husflidslag Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skogeierforbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Fjørfelag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Sau og Geit Norske Felleskjøp Nortura Oikos Økologisk - Norge Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester Stiftelsen Norsk Hestesenter TINE SA Uloba Vestfold Landbruksselskap Årsrapport 2010 I 9

10 Personlige medlemmer i representantskapet Barbro Stordalen Per Kr. Skulberg Turid Jødahl Åshild Dale Hilde Kvile Ingebjørg Erikstad Sigrun Røstad Steinar Dvergsdal Dea Haug Storaas Elisabeth Koren Inga Kvalbukt Jon Olav Knotten Oddveig Eggen Sunni Grøndahl Aamodt Aud Klingen Sjøvik Inge Haugland Knut Bjella Norges Vels ansatte i representantskapet Marie Melhagen Anne Tollerud Silvia Maria Suh Inge Lauritzen Direksjonen Bjørn Iversen Gårdbruker Preses fra 2006 Laura Kvamme Autorisert regnskapsfører, selvstendig næringsdrivende Visepreses fra 2006 Siv Merethe Gederaas Belbo Seniorrådgiver, Statens Landbruksforvaltning I direksjonen fra 2006 Svein Sundsbø Direktør, Norsk Industri I direksjonen fra 2008 Marit Halvorsen Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2009 José Luis Ramos Seniorrådgiver Ansattvalgt fra 2010 Unn Aarrestad Tidligere stortingsrepresentant og bonde 1. vara fra 2009 Thorvald Hillestad Ordfører i Re kommune Ordfører i representantskapet fra 2006 Bernt Skarstad Bonde og leder Nordland Bondelag I direksjonen fra 2010 Ledelsen Lars Mork Gundersen Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim Utenlandssjef Kari Clausen Utviklingssjef Stein Bjørnbekk Markeds- og kommunikasjonssjef Årsrapport 2010 I 10

11 Årsberetning Virksomheten Det Kongelige Selskap for Norges Vels (Norges Vel) formål, visjon og verdier fremmes gjennom aktivitetene som gjennomføres både i Norge og i utvalgte samarbeidsland. Utvikling av livskraftige lokalsamfunn er organisasjonens hovedmål, som utøves gjennom næringsutvikling. Det Kongelige Selskap for Norges Vel har hovedkontor i Skedsmo. I tillegg er det regionkontorer i Bergen, Levanger, Kosovo, Makedonia og Tanzania. Utenlandskontorene er registrerte som internasjonale frivillige organisasjoner i tråd med landenes lovgivning. Ansatte Det var ved inngangen av året 39 personer ansatt i Norges Vel og 39 ved utgangen av året. Av de ansatte ved årets utgang var 16 kvinner og 23 menn. Antall årsverk som ble gjennomført i 2010 var 36,4. Bistandsprosjektene sysselsetter 33 lokalt ansatte personer på hel- og deltid. Likestilling Likestilling vektlegges, og dette gjenspeiles blant annet i Norges Vels organer. Den administrative ledelsen arbeider også for en større andel kvinnelige ansatte. Ved rekrutteringer legges det vekt på balansert kjønns- og aldersfordeling. Det har i 2010 blitt ansatt en kvinne og tre menn. Likestillingsspørsmål er også inkludert i faglige sammenhenger i prosjektene. Direksjonen består av sju medlemmer. Av disse er tre kvinner og fire menn. Ledergruppen består av fire medlemmer - en kvinne og tre menn. Helse, miljø og sikkerhet Ledelsen legger stor vekt på et godt samarbeidsklima blant annet i arbeidsmiljøutvalget for å fremme trivsel i organisasjonen. Norges Vel har en bedriftshelsetjeneste, og det gjennomføres årlige helsekontroller av de ansatte. Selskapet har også en avtale med Global Medical Support som sikrer medisinsk behandling og støtte til de ansatte ved utenlandskontorene. Landbruksdriften er basert på miljø- og gjødselsplan og drives for øvrig i samsvar med Kvalitetssystemer i landbruket (KSL) og øvrige lovpålagte regler. Driften forurenser i liten grad det ytre miljøet. Sykefravær Sykefraværet i 2010 var på 4,7 prosent mot 5,8 prosent i Det er ikke rapportert alvorlige ulykker eller skader. Ordinær drift For 2010 viser resultatet et underskudd på 0,7 millioner kroner. Det er i 2010 ikke bokført salg av eiendom. Årsrapport 2010 I 11

12 Egenkapital Regnskapet viser bokført positiv egenkapital på 5,2 millioner kroner. Norges Vel har de siste årene styrket egenkapitalen vesentlig. Den var i 2005 på -23,4 millioner kroner. De underliggende verdier i Norges Vel er betydelige og overstiger den samlede gjelden vesentlig. Det ble i 2008 gjennomført en takst av Norges Vels eiendommer som viser at den samlede verdien av disse utgjør 112,1 millioner kroner, konsesjonsplikten hensyntatt. Finansiell risiko Norges Vel har god likviditet og det er lav risiko knyttet til behovet for likviditet i virksomheten. Den langsiktige gjelden består av pantelån på normale betingelser. Det er i regnskapet fordringer og gjeld knyttet til bistandsprosjektene. Finansieringen av disse prosjektene er sikret gjennom langsiktige avtaler med Norad og UD. Anvendelsen av midlene skjer gjennom periodiske avregninger og følges derfor kontinuerlig. De øvrige fordringene knyttet til den nasjonale virksomheten er relativt beskjeden i forhold til virksomhetens omfang og det registreres lite tap på fordringer. Videre drift På bakgrunn av ovennevnte informasjon vurderer direksjonen at vilkårene for videre drift er til stede. Årsregnskapet gir etter direksjonens oppfatning et rettvisende bilde av Norges Vels økonomiske situasjon pr. 31. desember Hellerud, 31. desember 2010/5. april 2011 Årsrapport 2010 I 12

13 Regnskap Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsrapport 2010 I 13

14 Balanse per Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsrapport 2010 I 14

15 Balanse per Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Hellerud, 31. desember 2010/5. april 2011 Årsrapport 2010 I 15

16 Kontantstrøm Årsrapport 2010 I 16

17 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse noteopplysninger og kontantstrømsoppstilling og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold legges det vekt på økonomiske realiteter ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vår ervervelse (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag), tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap, felleskontrollert virksomhet og øvrige aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer i datterselskap Investeringer i datterselskap er vurdert til kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da datterselskapene har ubetydelig virksomhet. Vedrørende engasjement i andre selskaper vises til note 5. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad: Statens Pensjonskasse Norges Vel har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til Statens Pensjonskasse, herunder årlig premie samt innbetaling til Årsrapport 2010 I 17

18 premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. NOTE 1 - DRIFTSINNTEKT Nasjonalt utviklingsarbeid Kommunikasjon/markedsstøtte Fellestjenester og standardisering Internasjonal virksomhet Medaljer/priser/legater Medlemskontakt/-rekruttering Eiendom Bistandsmidler i Forvaltning BiF Jubileum 200 år Sum inntekter Bistandsmidler i forvaltning er midler som benyttes i bistandsprosjekter utenfor Norge. Den utenlandske delen av disse prosjektene påvirker ikke Norges Vels samlede resultat. Driftsinntektene fra eiendom inneholdt i 2009 et eiendomssalg på 8,9 mill. brutto. Inntekter fordelt på geografiske områder Virksomhet i Norge Virksomhet int. inkl. bistandsmidler Sum Årsrapport 2010 I 18

19 NOTE 2 - LØNNSKOSTNAD Selskapet har hatt 36,4 årsverk i regnskapsåret. Pr har selskapet 39 medarbeidere. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Lønn, administrerende direktør Øvrige ytelser, administrerende direktør Pensjonspremie Styrehonorar Det er i tillegg etterbetalt styrehonorar for 2008 med kr og for 2009 med kr Revisjonshonorar, som består av: Revisjon, innenlands virksomhet inkl. legater Revisjon, bistandsprosjekter Norvel Eiendom AS - Norvel Drift AS Samlet honorar til revisor ekskl. mva ekskl. mva ekskl. mva ekskl. mva Administrerende direktør har ved avtaleregulerte forutsetninger rett til full kompensasjon i 12 mnd etter fratreden. Administrerende direktør inngår i Norges Vels pensjonsordning. Administrerende direktør eller andre ansatte har ikke lån i Norges Vel. Norges Vel har pensjonsforpliktelse overfor tidligere administrerende direktør beløpende til kr ,- pr Obligatorisk tjenestepensjon Norges Vel er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Årsrapport 2010 I 19

20 NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Ansk. kost Akk. avskr. IB 2010 Tilgang Avgang Avskr 2010 UB 2010 Bygninger, anlegg, jord, skog Maskiner, redskap, inventar, transp.midler Brutto Norges Vel fikk i 2008 utført en verdivurdering av sine landbrukseiendommer i tråd med konsesjonslovens bestemmelser. Konsesjonstakst for eiendommene er vurdert til kr. 112,1 mill. NOTE 4 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD Bistandsmidler i forvaltning I posten Annen driftskostnad inngår i 2010 kostnader fra bistandsprosjekter påløpt i utlandet med kr Leie- og leasingavtaler Norges Vel har ikke balanseførte leie- eller leasingavtaler. Kostnadene til slike avtaler kostnadsføres løpende gjennom året Leie maskiner Leie datasystemer Leie varebil Sum Årsrapport 2010 I 20

21 NOTE 5 - AKSJER I DATTERSELSKAP Egenkap Resultat 2010 Bokført verdi Anskaff. kostnad Andel Pål. verdi Antall aksjer Ansk. år Kontor NORVEL DRIFT AS Skedsmo NORVEL EIENDOM AS Skedsmo 1999/ Sum Mellomværende med datterselskap Norvel Eiendom AS Norvel Drift AS Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Norvel Eiendom AS Norvel Drift AS Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Årsrapport 2010 I 21

22 NOTE 6 - AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER Aksjer i andre selskaper Ansk. Pål. Anskaff. Bokført Utbytte år verdi kostnad verdi 2010 Øverland Miljøgrend AS Øygarden Visningssenter Øvrige aksjeposter Sum aksjer Andeler i samvirkeforetak Andeler i samvirkeforetak Sum aksjer og andeler NOTE 7 - ANDRE FORDRINGER Overførte, ikke reviderte prosjektmidler (bistand) Skogavgift Hellerud 0 0 Skogavgift Øverland Skogavgift Apelsvoll Forskudd ansatte Forskuddsbetalt leie Periodiserte inntekter Aktiverte kostnader - Øverland Sum andre fordringer NOTE 8 - BANKINNSKUDD, KONTANTER Bundne midler Bistand Øvrige bundne midler Ubundne midler Sum Årsrapport 2010 I 22

23 NOTE 9 - ANNEN EGENKAPITAL Inng.balanse Årets resultat Utg. balanse Opptjent egenkapital ( ) NOTE 10 - GJELD Langsiktig gjeld Landkreditt Legatforvaltningen Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Gjeldsposter med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr og pr kr Andre avsetninger for forpliktelser Avsatt direksjonshonorar Sum andre avsetninger for forpliktelser Pantstillelser og garantiansvar. Bokført gjeld sikret ved pant Landkreditt Legater Sum bokført gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld: Bygninger, jord og grunn Kortsiktig gjeld Gjeld til bistandsprosjekter Skyldige offentlige avgifter + forskuddstrekk Skyldige feriepenger Skyldige pantegjeldsrenter Avsetning tilgavepensjon Øvrig kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsrapport 2010 I 23

24 Gjeld til Norad og UD er bistandsmidler i forvaltning. Dette er midler som Norges Vel forvalter til bruk i prosjekter utenlands. Det er i hovedsak Norad og Utenriksdepartementet (UD) som bevilger disse midlene. Dette er altså penger som ikke er Norges Vels eiendeler, men som Norges Vel har ansvaret for at blir forvaltet i tråd med kriteriene. Bistandsmidlene regnskapsføres som en del av Norges Vels inntekter og kostnader, og inngår i balansen i årsregnskapet. Bistandsprosjektenes regnskaper avsluttes pr Inntil disse prosjektene er avregnet vil bistandsprosjektenes midler bli bokført som gjeld og fordring i Norges Vel regnskap. Avregningene skjer periodisk for de enkelte prosjektene og forskjellen mellom 2009 og 2010 skyldes i all hovedsak at flere prosjekter ikke er avregnet ved dette årsskiftet enn det var ved det forrige. Årsrapport 2010 I 24

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer