LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LotusLive. LotusLive Administrasjonsveiledning"

Transkript

1 LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning

2

3 LotusLie LotusLie Administrasjonseiledning

4 Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader på side 83. Merknad Denne utgaen gjelder LotusLie(tm) og alle påfølgende utgaer og endringer, inntil annet oppgis i nye utgaer. Copyright IBM Corporation 2010, 2012.

5 Administrere LotusLie Systemkra for LotusLie LotusLie integrerer sosiale netterk og online-samarbeid i en pakke med erktøy som er tilgjengelige på nettet. IBM s kundesericerepresentanter kan hjelpe deg med å elge de post- og samarbeidstjenestene som passer best for din irksomhet. Posttjenestene omfatter LotusLie Notes og LotusLie inotes. Samarbeidstjenestene omfatter LotusLie Engage, LotusLie Forbindelser, LotusLie Møter og LotusLie Hendelser. Når du skal agjøre hor mange abonnementer du trenger for her tjeneste, må du ta hensyn til antall brukere. Når du skal agjøre hilke tjenester du trenger, må du urdere eksisterende meldingstjenester, eentuelle netterks- eller sikkerhetsbegrensninger, hilke datakilder du bruker, og hilke beho det er for integrering a applikasjoner. His du ønsker mer informasjon om de forskjellige tjenestene som tilbys, kan du gå til LotusLie og klikke på Tjenester. Beslektet informasjon: Komme i gang med LotusLie Engage og LotusLie Connections Se gjennom systemkraene for LotusLie. Systemkra for LotusLie Engage og LotusLie Forbindelser Systemkra for LotusLie Møter og LotusLie Hendelser Systemkra for LotusLie inotes Systemkra for LotusLie Notes Tilpasse LotusLie for organisasjonen din Administratorer kan endre utseende og irkemåte for LotusLie. Design en organisasjonsside, definer et standard fargeskjema, legg til felt i brukerprofiler, og oppdater dine personlige innstillinger. Utforme organisasjonens side Opprett en felles side som representerer organisasjonen din. Ta med kontaktinformasjon, filer og en kort beskrielse. Om denne oppgaen Denne funksjonen er tilgjengelig for LotusLie Engage og LotusLie Forbindelser. Du må ære logget på med en administratorkonto når du skal endre disse innstillingene. Prosedyre 1. Klikk på nanet på organisasjonen din på naigeringslinjen for å gå til organisasjonssiden. 2. Klikk på Rediger informasjon. Copyright IBM Corp. 2010,

6 a. Legg til eller endre generell informasjon om organisasjonen. Du kan for eksempel angi en oerskrift som blir ist under nanet på organisasjonen, en kort beskrielse a organisasjonen, kontaktinformasjon, og organisasjonens webside. b. Klikk på Endre for å erstatte standardgrafikken med en opplastet egendefinert grafikk. 3. Klikk på Tilpass organisasjonstema his du il endre utseende og irkemåte for LotusLie for organisasjonen din. Velg Endre for det du il endre. Endre fargeskjemaet ed å elge fra et standardtema. Du kan også elge regnbuealternatiet til å angi farger for de enkelte elementene. I tillegg kan du legge til en logo for naigeringslinjen, eller elge å skjule et bilde. Disse endringene påirker utseende og irkemåte for LotusLie for alle dine brukere. Beslektede oppgaer: Legge til en logo på naigeringslinjen Tilpass nettstedet ed å legge til organisasjonens logo på naigeringslinjen. Tilpasninger du gjør for logoen på naigeringslinjen, påirker ikke bildet som blir ist på påloggingssiden. Tilpasse merkeareidentiteten din på side 6 Som leerandør kan du tilpasse informasjonen som blir ist når kundene dine bruker LotusLie. His du tilpasser skjermbildene som kundene dine ser, kan du identifisere stedet med organisasjonen din i stedet for LotusLie. Legge til en logo på naigeringslinjen Tilpass nettstedet ed å legge til organisasjonens logo på naigeringslinjen. Tilpasninger du gjør for logoen på naigeringslinjen, påirker ikke bildet som blir ist på påloggingssiden. Om denne oppgaen His du legger inn en egen logo på naigeringslinjen, knyttes organisasjonen din til merkeareidentiteten deres. Du kan tilpasse logoen ed å oppdatere organisasjonens tema. Du kan endre logoen enten ia Organisasjonsinnstillinger eller ed å redigere siden for organisasjonen din. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Tema. 3. Klikk på Endre i seksjonen Logo og last opp den nye logoen. 4. Sørg for at logoen ikke blir skjult, ed å sette Vis logo til Vis. Beslektede oppgaer: Utforme organisasjonens side på side 1 Opprett en felles side som representerer organisasjonen din. Ta med kontaktinformasjon, filer og en kort beskrielse. Oppdatere brukerprofiler Du kan legge til tilpassede felt i brukerprofiler for å registrere informasjon som er a interesse for organisasjonen din. Som standard inneholder en brukerprofil felt for nan og annen kontaktinformasjon. 2 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Profiltilpasning.

7 3. Klikk på Legg til. Angi et feltnan og elg personerninnstillingene. Personerninnstillingene bestemmer hem som kan se dette feltet i brukerprofilen. Synlig for alle: Alle som kan se brukerens profil, kan se dette tilpassede feltet. LotusLie-brukere: bare registrerte LotusLie-brukere kan se dette tilpassede feltet. Brukere i samme org: Bare medlemmer i brukerens organisasjon kan se dette tilpassede feltet. Netterkskontakter: Bare medlemmer i brukerens organisasjon og brukerens netterkskontakter kan se dette tilpassede feltet. Resultater De tilpassede feltene blir lagt til i profilene for brukerne dine som et algfritt felt. Angi personopplysninger Vis og oppdater dine personlige innstillinger, inkludert nan, tilgangsniå, passord og språkmiljø. Om denne oppgaen Bare de alternatiene der du ser Endre, kan endres. Prosedyre 1. Klikk på nanet ditt på naigeringslinjen. 2. Klikk på Mine kontoinnstillinger. 3. Klikk på Endre for å oppdatere nan, passord, språkinnstilling eller tidssone. Opprette organisasjonskunngjøringer Kringkast meldinger til brukerne med informasjon du ønsker å gjøre dem oppmerksom på. Kunngjøringer blir ist i Mitt dashbord for alle brukerne i organisasjonen. Dette er ikke det samme som systemkunngjøring, som blir sendt a brukerstøtteadelingen for å kringkaste meldinger om LotusLie, for eksempel arsling om forestående edlikehold. Om denne oppgaen Du kan når som helst ise opptil tre kunngjøringer til brukerne. Du kan opprette og lagre opptil åtte kunngjøringer. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Utid seksjonen med nanet på organisasjonen din og klikk på Kunngjøringer. 3. Klikk på Legg til kunngjøring og fyll ut detaljene for kunngjøringen. Tittel: Skri inn tittelen på kunngjøringen. Du kan bruke opptil 128 enkeltbytetegn. Meldingstekst: Skri inn innholdet i kunngjøringen. Du kan bruke opptil 1000 enkeltbytetegn. URL-adresse: Dette feltet er algfritt. Skri inn en webadresse som skal ises i kunngjøringen. Administrere LotusLie 3

8 URL-beskrielse: Dette feltet er algfritt. Skri inn en beskrielse a webadressen i kunngjøringen. Utløp: Dette feltet er algfritt. Som standard utløper ikke kunngjøringer. His du il angi en utløpsdato, elger du Denne utløper på en algt dato og skrier inn en dato og et klokkeslett. Klokkeslettet og datoen angis i din lokale tidssone. 4. His du il lagre en kunngjøring uten å kringkaste den, klikker du på Lagre. His du il lagre en kunngjøring og kringkaste den til alle brukere, klikker du på Lagre og aktier. Resultater His du il aktiere en kunngjøring etter at den er lagret, klikker du på nedpilen for den aktuelle kunngjøringen og elger Aktier. Du kan også redigere, deaktiere og slette en kunngjøring fra denne menyen. Beslektede oppgaer: Gi brukere abonnement på systemkunngjøringer Systemkunngjøringer blir opprettet a brukerstøtteadelingen for å kringkaste meldinger om LotusLie, for eksempel arsling om forestående edlikehold. Dette er ikke samme type som de kunngjøringene administratorer kan opprette og kringkaste til brukere. Som standard blir systemkunngjøringer ist etter at en bruker logger seg på. I tillegg kan administratorer elge at systemkunngjøringer skal ideresendes til e-postkontoer for enkeltbrukere. Gi brukere abonnement på systemkunngjøringer Systemkunngjøringer blir opprettet a brukerstøtteadelingen for å kringkaste meldinger om LotusLie, for eksempel arsling om forestående edlikehold. Dette er ikke samme type som de kunngjøringene administratorer kan opprette og kringkaste til brukere. Som standard blir systemkunngjøringer ist etter at en bruker logger seg på. I tillegg kan administratorer elge at systemkunngjøringer skal ideresendes til e-postkontoer for enkeltbrukere. Om denne oppgaen Ved å gi brukere abonnement på å motta systemkunngjøringer om LotusLie som e-postmeldinger, kan administratorer sikre at systemkunngjøringene blir sett uten at en bruker er nødt til å logge seg på LotusLie. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Brukerkontoer. 3. Klikk på pilen ed siden a brukeren du il skal få abonnement på systemkunngjøringer. 4. Velg Abonner på kunngjøringer. Neste oppgae His du ikke il at det skal sendes e-post til en bruker som abonnerer på systemkunngjøringer, klikker du på Administrasjon > Administrer organisasjon > Brukerkontoer, klikker på pilen ed siden a den aktuelle brukeren og elger Stopp abonnement på kunngjøringer. 4 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

9 Beslektede oppgaer: Opprette organisasjonskunngjøringer på side 3 Kringkast meldinger til brukerne med informasjon du ønsker å gjøre dem oppmerksom på. Kunngjøringer blir ist i Mitt dashbord for alle brukerne i organisasjonen. Dette er ikke det samme som systemkunngjøring, som blir sendt a brukerstøtteadelingen for å kringkaste meldinger om LotusLie, for eksempel arsling om forestående edlikehold. Arbeide med interne applikasjoner Gi dine interne applikasjoner tilgang til LotusLie. En intern applikasjon er en applikasjon som din organisasjon bruker, men som ikke er tilgjengelig som standard i LotusLie. Ved å registrere disse applikasjonene i LotusLie gjør du dem tilgjengelige for din organisasjons brukere. Om denne oppgaen His du il arbeide med LotusLie og din interne applikasjon, må applikasjonen først registreres i LotusLie. Brukerne får tilgang til den registrerte applikasjonen på anlig måte, men applikasjonen kan nå irke sammen med LotusLie. En bruker kan for eksempel legge inn en fil i applikasjonen, som deretter kan gjøres tilgjengelig fra LotusLie. Registrering a applikasjoner er implementert med OAuth-protokollen med par som inneholder nøkkel og hemmelighet. Både OAuth 1.0 og OAuth 2.0 støttes. OAuth 2.0 gir nye funksjoner, for eksempel mulighet til å definere hor lenge en applikasjon har tilgang til LotusLie. Når applikasjonens tilgang utløper, blir brukerne bedt om å gi applikasjonen tilgang til LotusLie-kontoen deres. Med OAuth 1.0 arer en applikasjons tilgang noen få timer. Med OAuth 2.0 kan du elge å gi tilgang til din interne applikasjon i opptil 90 dager. Du kan elge å aktiere OAuth 2.0-støtte for din interne applikasjon når du registrerer den. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Interne applikasjoner. 3. Klikk på Registrer applikasjon. OAuth 1.0a er aktiert som standard: Angi et nan og en beskrielse for applikasjonen når du blir bedt om det. Du kan når som helst endre nanet og beskrielsen ed å klikke på menyen ed siden a applikasjonen og elge Rediger egenskaper. Applikasjonsnanet kan ikke bestå a mer enn 50 tegn, og applikasjonsbeskrielsen kan ikke bestå a mer enn 1000 tegn. Velg OAuth-type for å aktiere OAuth 2.0. His du aktierer OAuth 2.0, får du mulighet til å elge arighet på tilgangen og angi en tilbakekall-url. Varighet på tilgang definerer hor lang tid det tar før den interne applikasjonens tilgang til LotusLie utløper. Tilbakekall-URLen brukes a LotusLie til å sende sensiti informasjon til sereren din. Det anbefales å sende informasjon oer HTTPS for å unngå muligheten for at informasjon kan bli fanget opp, men både HTTP og HTTPS støttes. Brukeren il gå tilbake til denne URLen etter at de har godkjent eller nektet tilgang for applikasjonen. Under registreringen får applikasjonen tildelt en nøkkel og en hemmelighet. Registrerte applikasjoner blir ist i Interne applikasjoner. Administrere LotusLie 5

10 Neste oppgae Når du har registrert en applikasjon, er det mulig at du må endre paret med nøkkel og hemmelighet. Du bør for eksempel endre erdiene his du mistenker at de kan ære utsatt for misbruk. Når du skal endre nøkkelen og hemmeligheten, klikker du på menyen for den aktuelle applikasjonen og elger Tilbakestill legitimasjon. Husk å oppdatere applikasjonen med den nye legitimasjonen. His du il se paret med OAuth-nøkkel og hemmelighet som er tildelt til en applikasjon, klikker du på menyen for den aktuelle applikasjonen og elger Vis legitimasjon. His du il fjerne en applikasjons tilgang til LotusLie, klikker du på menyen for den aktuelle applikasjonen og elger Slett. Tilpasse merkeareidentiteten din Som leerandør kan du tilpasse informasjonen som blir ist når kundene dine bruker LotusLie. His du tilpasser skjermbildene som kundene dine ser, kan du identifisere stedet med organisasjonen din i stedet for LotusLie. Du kan tilpasse informasjonen kundene ser når de logger seg på sin organisasjon, tilbakestiller passord eller iser siden Mitt dashbord. Disse endringene gjør merkearen din synlig for kundene dine og påirker også din egen organisasjon. Du kan tilpasse følgende informasjon knyttet til merkeareidentitet: Påloggingslogo Last opp et bilde som skal brukes som logo på sidene for pålogging og tilbakestilling a passord. Påloggingslogoen er det bildet en bruker ser når hun logger seg på en organisasjon som tilhører kunden din. Brukere som logger seg på din organisasjon ser kanskje også dette bildet. Denne logoen blir ikke ist på naigeringslinjen. His du laster opp et nytt bilde, blir det gjeldende bildet oerskreet. His du må beholde en kopi a det gjeldende bildet, må du laste det ned før du laster opp det nye. Gå til Administrasjon > Administrer organisasjon > Systeminnstillinger > Tema for å oppdatere påloggingslogoen. Organisasjonsinformasjon Tilpass informasjonen kunder ser om organisasjonen din. Organisasjonsnanet som blir angitt her, blir ist på siden som kundene dine bruker til å logge seg på sin organisasjon. Organisasjonsopplysningene som blir angitt her, blir også ist når det blir sendt e-post til kundene dine. E-postmeldingen som blir sendt når en bruker blir lagt til i organisasjonen din, inneholder for eksempel organisasjonsinformasjonen din i stedet for standard LotusLieinformasjon. Gå til Administrasjon > Administrer organisasjon og klikk på Merkeareidentitet under organisasjonsnanet for å oppdatere organisasjonsinformasjonen din. Informasjonen som blir angitt i Merkeareidentitet > endre organisasjonsinformasjon påirker ikke organisasjonsnanet som blir ist på naigeringslinjen. His du il redigere organisasjonsnanet som blir ist 6 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

11 Konfigurere brukerkontoer på naigeringslinjen og i hele organisasjonen, klikker du på Administrasjon > Administrer organisasjon > Organisasjonens kontoinnstillinger. Koblinger Rediger koblingene som blir ist i en organisasjon som tilhører kunden din. Bruk disse koblingene til å lede brukere som er logget på en organisasjon som tilhører kunden din, til din egen informasjon. Disse koblingene blir ist i bunnteksten i Mitt dashbord. Gå til Administrasjon > Administrer organisasjon og klikk på Merkeareidentitet under organisasjonsnanet for å oppdatere organisasjonskoblingene dine. Støtteinformasjon Rediger koblingene som blir ist i organisasjonen din og i en organisasjon som tilhører kunden din. Bruk disse koblingene til å lede brukere som er logget på en organisasjon som tilhører kunden din, til din støtteinformasjon. URL for støtte blir ist på Hjelp-menyen. URLen for E-post til støtte blir ist i bunnteksten i Mitt dashbord. Gå til Administrasjon > Administrer organisasjon og klikk på Merkeareidentitet under organisasjonsnanet for å oppdatere støtteinformasjonen din. His en kunde angir en e-postadresse til støtte (kundeserice) for sin organisasjon i sin Administrasjon > Administrer organisasjon > Systeminnstillinger > Sikkerhet, oerstyrer den URLen den URLen du angir her. Beslektede oppgaer: Utforme organisasjonens side på side 1 Opprett en felles side som representerer organisasjonen din. Ta med kontaktinformasjon, filer og en kort beskrielse. Før en bruker kan få tilgang til LotusLie, må det opprettes en konto for edkommende. Bare administratorer kan legge til brukerkontoer. Til her brukerkonto er det tildelt en eller flere roller som bestemmer ha en bruker kan se og gjøre. Det finnes flere roller som kan tildeles en brukerkonto. En Bruker kan ise en organisasjonsside, legge til filer, og få tilgang til sine personlige innstillinger. Vedkommende har ikke tilgang til organisasjonsinnstillinger, kan ikke endre systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier og profilalternatier, og kan ikke endre organisasjonstemaer og firmalogoer. En Applikasjonsutikler har nok tilgang til å integrere sin organisasjons interne applikasjoner med LotusLie, men har ikke tilgang til andre Administrator-områder. Vedkommende har ikke tilgang til organisasjonsinnstillinger, kan ikke endre systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier og profilalternatier, og kan ikke endre organisasjonstemaer og firmalogoer. Gi en bruker denne rollen når du il at edkommende skal ha tilgang til Interne applikasjoner for å registrere tilpassede applikasjoner ed hjelp a OAuth. En applikasjonsutikler kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. Administrere LotusLie 7

12 En Administratorassistent har tillatelse til å tilbakestille passord for brukere med post- eller samarbeidsabonnementer. Vedkommende kan også sende initasjoner på nytt til entende brukere. Administratorassistenter kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. Ikke elg både rollen Administrator og rollen Administratorassistent for samme bruker. En Administrator kan endre alle organisasjonsinnstillinger som kontaktinformasjon og beskrielse, systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier, fildelingsregler, og organisasjonstema. Administratorer kan også legge til eller fjerne brukere, administrere brukerroller, tildele administratorrettigheter eller administratorassistentrettigheter til andre brukere, aktiere integrerte applikasjoner for brukere, og administrere tjenesteabonnementer. Administratorer kan tilbakestille passord for brukere med postabonnementer, men ikke for brukere med samarbeidsabonnementer. Administratorer kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. Ikke elg både rollen Administrator og rollen Administratorassistent for samme bruker. Legge til brukere Når du skal legge til brukere, må du ha administratorrettigheter. His du il legge til flere brukere samtidig, kan du kontakte din kundesericerepresentant. Før du begynner Før du legger til en bruker, må du ite hilke roller du il tildele brukeren, hilke abonnementer brukeren skal ha tilgang til, og brukerens e-postadresse. LotusLie-abonnementer er kategorisert som tjenester a typen Samarbeid eller Post. Samarbeid-tjenestene omfatter LotusLie Engage, LotusLie Forbindelser, LotusLie Møter og LotusLie Hendelser. Post-tjenestene omfatter LotusLie inotes og LotusLie Notes. Ahengig a hilke tjenester som ble algt under den første kontoopprettelsen, kan brukerne arsles om den nye kontoen på flere måter. For brukere som er konfigurert med en samarbeidstjeneste, skaffer administratoren en e-postadresse som blir brukerens Kontoidentitet. Disse brukerne mottar en e-postinitasjon til denne adressen. Når en administrator konfigurerer en konto for en LotusLie Notes-bruker, må administratoren opprette et midlertidig passord som den nye brukeren skal logge seg på med. Administratoren må informere den nye LotusLie Notes-brukeren om dette midlertidige passordet. Når en administrator konfigurerer en konto for en LotusLie inotes-bruker, kan administratoren enten opprette et midlertidig passord eller knytte brukerkontoen til en alternati e-postadresse utenfor LotusLie. En e-postinitasjon kan sendes til denne eksterne e-postadressen. Prosedyre His du il legge til en bruker, klikker du på Administrasjon > Administrer organisasjon > Brukerkontoer > Legg til brukerkonto og angi den nødendige informasjonen for her enkelt seksjon. 1. Bruk Grunnleggende for å definere brukerinformasjon, tildele rolle og legge til tilpasset innhold i e-postinitasjonen. Rollen Bruker må elges før denne brukeren kan abonnere på en tjeneste. Velg Administratorassistent forågien bruker mulighet til å tilbakestille passord for andre, eller sende entende eller utløpte initasjoner på nytt. Velg Administrator for å gi denne brukeren administratie rettigheter. Velg Applikasjonsutikler for brukere som har beho for å registrere interne applikasjoner. 8 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

13 2. Bruk Abonnementer til å elge hilke tjenester en bruker har tilgang til, og tildele eentuell ekstra lagringsplass for filer eller e-post. Velg det aktuelle abonnementet for brukeren. His organisasjonen din kjøpte ekstra lagringsplass, kan du tildele størrelsen på lagringsplassen for brukeren du legger til. Med Filkote kan du definere hor mange gigabyte en bruker har tilgjengelig for opplasting a filer. Med Postkote kan du definere hor mange gigabyte en bruker har tilgjengelig for lagring a e-post. Ekstra lagringsplass må angis med heltall, for eksempel 1 eller 2. Ikke bruk brøker eller desimaler. Når en administrator oppretter en brukerkonto for posttjenester, kan administratoren angi flere tilleggsalternatier. Innstilling for første pålogging: For LotusLie Notes-brukere må administratorer opprette et midlertidig passord som skal brukes ed første pålogging. For LotusLie inotes-brukere kan administratorer elge å opprette et første påloggingspassord eller angi en alternati e-postadresse som det skal sendes en initasjon til. Bare for LotusLie Notes: Administratorer kan angi hilket unikt nan (DN, Distinguished Name) som skal brukes. Disse feltene er algfrie, og his du ikke oppgir noen erdier, prøer LotusLie Notes å definere dem. 3. Bruk Integrerte applikasjoner til å legge til integrerte tredjepartsapplikasjoner i en brukerkonto. Før en integrert applikasjon kan ises som et alg for en brukerkonto, må applikasjonen aktieres gjennom Integrerte tredjepartsapplikasjoner. 4. Bruk Kontoidentitet til å angi brukerens kontoinformasjon. E-postadressen som angis her, blir IDen som brukeren skal logge seg på med. Den blir lagret med små bokstaer. E-postadressen er begrenset til 64 tegn, når unntas domenenanet. Den må begynne med en boksta, et tall eller en understrek, men kan også inneholde punktum eller bindestrek. Den kan ikke inneholde to punktumer etter herandre, og den kan ikke slutte med et punktum. For brukere med samarbeidsabonnementer blir det sendt en e-postinitasjon til adressen som er angitt i Kontoidentitet. For brukere med postabonnementer som er opprettet med et første passord, blir det ikke sendt noen e-postmelding. LotusLie Notes- og LotusLie inotes-brukere logger seg i stedet på med det første passordet som administratoren har opprettet, og endrer passordet når de blir bedt om det. LotusLie inotes-brukere kan opprettes med en alternati e-postadresse utenfor LotusLie. Resultater Etter at en bruker er opprettet, er kontostatusen Venter til den brukeren logger seg på eller fullfører registreringen. Når en brukerkonto er opprettet, mottar brukeren en e-postinitasjon som inneholder en kobling til en registreringsside for kontoen. (Dette gjelder ikke for brukere som er lagt til med et midlertidig passord.) Brukeren må klikke på koblingen og fullføre registreringsprosessen ed å gi informasjon om land, tidssone og arslingsalternatier. Brukeren kan også bli bedt om å opprette et passord. Når registreringen er sendt, kan den nye brukeren logge seg på og begynne å bruke LotusLie. His organisasjonen din har deaktiert e-posterifisering for kunder, mottar ikke nye brukere e-post med initasjoner. Administratorer kan sende initasjoner på nytt for entende kontoer ed å klikke på pilen ed siden a en brukers nan og elge Send initasjon på nytt. Klikk på Administrere LotusLie 9

14 Send alle utløpte initasjoner på nytt for å sende alle utløpte initasjoner på nytt. Neste oppgae Når en bruker er lagt til, får brukerens initasjon status som entende. Ventende initasjoner er initasjoner som ikke er brukt til registrering i LotusLie, men som ikke er utløpt ennå. En entende initasjon il utløpe etter rundt 28 dager. Når en entende initasjon er utløpt, kan den ikke brukes til registrering i LotusLie før administratoren eller administratorassistenten har sendt den utløpte initasjonen på nytt. Du kan når som helst kontrollere status for en initasjon ed å gå til Brukerkontoer. Beslektede oppgaer: Forstå roller på side 15 Lær om rollene som er tilgjengelige for brukerkontoer. Da blir det enklere å tildele de riktige rollene til de ulike brukerne. Administrere abonnementer på side 17 En administrator kan starte gratis prøeabonnementer, kjøpe nye abonnementer eller oppgradere eksisterende prøeabonnementer til fullerdige abonnementer ed å kjøpe dem. Prøeabonnementer er kanskje ikke tilgjengelig for organisasjonen din. Administrere brukere på side 12 Administratorer kan slette, sperre eller redigere en brukerkonto ed å klikke på pilen ed siden a den aktuelle brukeren. Administratorer kan også administrere brukerkontoer ed å sende entende initasjoner på nytt, eller ise brukerrapporter. Aktiere integrerte tredjepartsapplikasjoner Legg til integrerte løsninger fra åre Business Partnere for å øke brukernes produktiitet. Disse nettskybaserte tilbudene gjør det mulig for brukerne å arbeide mer effektit. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Integrerte tredjepartsapplikasjoner his du il ise tredjepartsapplikasjonene som støttes. 3. Klikk på Aktier på den aktuelle applikasjonen for å gjøre den tilgjengelig for brukerne dine. Integrerte applikasjoner er deaktiert som standard. Ved å elge Aktier kan administratorer aktiere en integrert applikasjon for en enkelt brukerkonto eller for alle brukerkontoer. His du elger Aktier for alle gjeldende brukere fra applikasjonsbeskrielsen, blir applikasjonen aktiert for organisasjonen og for alle gjeldende brukere. His du il tilpasse hor lenge en applikasjon har tilgang til LotusLie, angir du en erdi for Varighet på tilgang. Varighet på tilgang definerer hor lenge det går før den integrerte applikasjonens tilgang til LotusLie utløper. Når applikasjonens tilgang utløper, blir brukerne bedt om å gi applikasjonen tilgang til LotusLie-kontoen deres. 4. Gjør applikasjonen tilgjengelig for en bruker. Før en bruker kan få tilgang til en integrert applikasjon, må en administrator aktiere den applikasjonen for den aktuelle brukerkontoen. 10 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

15 a. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon > Brukerkontoer. b. Velg brukerkontoen som trenger tilgang til applikasjonen du la til. Når du elger kontoen, kan du redigere brukeren. c. Klikk på Rediger i seksjonen Integrerte applikasjoner og elg den aktuelle applikasjonen. Neste oppgae Her gang en integrert applikasjon blir aktiert for en brukerkonto, mottar brukeren et e-postarsel. Det er mulig det må utføres tilleggskonfigurering for her enkelt applikasjon før den blir tilgjengelig. Du finner nærmere detaljer i dokumentasjonen til den integrerte tredjepartsapplikasjonen. Du kan tilbakestille den tilgangen integrerte applikasjoner har til LotusLie. His du bruker en applikasjon etter at tillatelsene er tilbakestilt, blir du bedt om å autorisere den applikasjonens tilgang til ditt LotusLie-innhold. Kra til passord Alle brukere må opprette et passord ed første pålogging. Nye LotusLie Noteseller LotusLie inotes-brukere med kontoer som er opprettet med et midlertidig passord, blir bedt om å opprette et passord ed første pålogging. Dette passordet må følge bestemte kra til lengde og hilke tegn som kan brukes. Alle passord må følge disse reglene: Minimum passordlengde er åtte tegn. Et passord må inneholde minst ett ikke-alfabetisk tegn og minst fire alfabetiske tegn. Et passord kan ikke inneholde tre eller flere gjentatte tegn eller mellomromstegnet. Et passord kan ikke ære likt noen a de åtte foregående passordene. Et passord kan ikke inneholde nanet ditt eller e-postadressen din. LotusLie-brukere med kontoer som er opprettet med bruk a en ekstern e-postadresse, kan klikke på Glemt passordet? for å få tilbakestilt passordet. Eksterne e-postadresser er tilgjengelige for brukere som abonnerer på en samarbeidstjeneste, eller brukere som det er angitt en alternati ekstern e-postadresse for i kontoen. Siden LotusLie Notes-brukerkontoer blir opprettet med et første passord og ingen ekstern e-postadresse, må passordene for disse brukerkontoene tilbakestilles a en administrator eller administratorassistent. For LotusLie inotes-brukere med kontoer som ble opprettet med passordalternatiet, må også passordene tilbakestilles a en administrator eller administratorassistent. LotusLie inotes-brukere som er opprettet med en ekstern alternati e-postadresse, kan klikke på Glemt passordet?. Brukerne som logger seg på ed å klikke på Bruk min organisasjons pålogging, bruker en forent identitet og kan bare tilbakestille passordene sine ed å følge organisasjonens prosess. Administratorer kan aktiere sikkerhetsinnstillinger for å ierksette passordutløp, gjennom Systeminnstillinger > Sikkerhet. Når en bruker logger seg på med et utløpt passord, blir brukeren bedt om å endre passordet. Administrere LotusLie 11

16 Beslektede oppgaer: Angi passordutløp på side 17 Som standard utløper ikke passord. Ved å angi en utløpsperiode for passord kan du sikre at passordene jenlig blir endret. Administratorer kan angi et utløpsinterall for passord for alle brukere. Tilbakestille passord og sende initasjoner på nytt En bruker med rollen Administratorassistent kan tilbakestille brukerpassord eller sende utløpte eller entende initasjoner på nytt. Administrere brukere Om denne oppgaen En administratorassistent kan hjelpe til med å administrere brukerne i en organisasjon ed å tilbakestille passord og sende initasjoner på nytt slik at administratoren slipper å gjøre det. E-postinitasjonen som blir sendt på nytt, inneholder en kobling som brukeren må følge for å fullføre registreringen i LotusLie. Så snart registreringen er ferdig, kan en bruker logge seg på. Prosedyre Tilbakestill brukerpassord. 1. Klikk på Administrasjon. 2. Velg pilen ed siden a brukeren du skal endre passordet for. Du kan også klikke på brukernanet. 3. Velg Tilbakestill passord. Fyll ut feltene for tilbakestilling a passordet. 4. Gi beskjed til brukeren om passordendringen. Brukeren blir ikke arslet automatisk om at passordet er tilbakestilt. Pass på å informere brukeren om denne endringen, sammen med det nye passordet his det er beho for det. Send entende eller utløpte initasjoner på nytt. 1. Klikk på Administrasjon for å komme til Brukerkontoer. 2. His du il sende alle utløpte initasjoner på nytt, klikker du på Send alle utløpte initasjoner på nytt. Du kan også sende en utløpt eller entende initasjon på nytt til en enkelt bruker ed å klikke på brukerens nan eller ed å klikke på pilen ed siden a nanet. Administratorer kan slette, sperre eller redigere en brukerkonto ed å klikke på pilen ed siden a den aktuelle brukeren. Administratorer kan også administrere brukerkontoer ed å sende entende initasjoner på nytt, eller ise brukerrapporter. Beslektede oppgaer: Legge til brukere på side 8 Når du skal legge til brukere, må du ha administratorrettigheter. His du il legge til flere brukere samtidig, kan du kontakte din kundesericerepresentant. Sende initasjoner på nytt En administrator eller administratorassistent kan sende utløpte eller entende e-postinitasjoner på nytt til alle entende brukerkontoer eller til enkelte kontoer. E-postinitasjonen inneholder en kobling som brukeren må følge for å fullføre registreringen i LotusLie. Så snart registreringen er ferdig, kan en bruker logge seg på. 12 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

17 Om denne oppgaen Ventende initasjoner er initasjoner som ikke er brukt til registrering i LotusLie, men som ikke er utløpt. En entende initasjon il utløpe etter rundt 28 dager. Når en entende initasjon er utløpt, kan den ikke brukes til registrering i LotusLie før administratoren eller administratorassistenten har sendt den utløpte initasjonen på nytt. Det er bare administratorer som har tilgang til Administrasjon > Administrer administrasjon. Prosedyre 1. Administratorer klikker på Administrasjon > Administrer organisasjon. His du er en administratorassistent, klikker du på Administrasjon. 2. Klikk på Brukerkontoer. 3. Send e-postinitasjonen på nytt. Du kan legge inn tilpasset innhold i e-postinitasjonen. Klikk på Send alle utløpte initasjoner på nytt his du il sende e-postinitasjonen på nytt til alle utløpte kontoer. Klikk på pilen ed siden a den aktuelle entende brukerkontoen og elg Send initasjon på nytt his du il sende den entende e-postinitasjonen på nytt til en enkelt brukerkonto. Redigere, sperre og slette brukerkontoer Administratorer kan slette, sperre eller redigere en brukerkonto ed å klikke på pilen ed siden a den aktuelle brukeren. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Brukerkontoer. 3. Klikk på pilen ed siden a brukerkontoen du il redigere. Herfra kan du slette, sperre eller redigere en brukerkonto. Når du sletter en brukerkonto, kan du elge å oerføre brukerens filer til en annen konto ed å angi e-postadressen til en annen bruker som skal motta filene, i feltet Tildel til. Resultater Disse endringene får ikke irkning før den slettede brukeren logger seg a. Tilbakestille påloggingspassord En bruker kan tilbakestille sitt eget passord en gang i døgnet. En administrator eller administratorassistent kan tilbakestille passord for alle brukere når som helst. Om denne oppgaen LotusLie-brukere med kontoer som er opprettet med bruk a en ekstern e-postadresse, kan klikke på Glemt passordet? for å få tilbakestilt passordet. Eksterne e-postadresser er tilgjengelige for brukere som abonnerer på en samarbeidstjeneste, eller brukere som det er angitt en alternati ekstern e-postadresse for i kontoen. Siden LotusLie Notes-brukerkontoer blir opprettet med et første passord og ingen ekstern e-postadresse, må passordene for disse brukerkontoene tilbakestilles a en administrator eller administratorassistent. For LotusLie inotes-brukere med kontoer som ble opprettet med passordalternatiet, Administrere LotusLie 13

18 må også passordene tilbakestilles a en administrator eller administratorassistent. LotusLie inotes-brukere som er opprettet med en ekstern alternati e-postadresse, kan klikke på Glemt passordet?. Brukerne som logger seg på ed å klikke på Bruk min organisasjons pålogging, bruker en forent identitet og kan bare tilbakestille passordene sine ed å følge organisasjonens prosess. Slik tilbakestiller du en brukers passord: Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Brukerkontoer. 3. Velg pilen ed siden a brukeren du skal endre passordet for. 4. Velg Tilbakestill passord og skri inn det nye passordet. Dette er et midlertidig passord som brukeren bruker neste gang edkommende logger seg på. Da blir brukeren bedt om å opprette et nytt passord. His du tilbakestiller et passord for en bruker med et postabonnement, kan du også tilbakestille passordet ed å redigere brukerkontoen. Klikk på det aktuelle brukernanet i Brukerkontoer og skri inn et nytt passord i seksjonen Abonnementer > Post. 5. Gi beskjed til brukeren om passordendringen. Brukeren blir ikke arslet automatisk om at passordet er tilbakestilt. Pass på å informere brukeren om denne endringen, sammen med det nye passordet his det er beho for det. Neste oppgae Administratorer kan aktiere sikkerhetsinnstillinger for å ierksette passordutløp, gjennom Systeminnstillinger > Sikkerhet. Når en bruker logger seg på med et utløpt passord, blir brukeren bedt om å endre passordet. Skjule personer fra organisasjonskatalogen Som standard blir brukere lagt til i organisasjonskatalogen når kontoen deres blir akti. Administratorer kan elge å forhindre at en bruker blir ist i seksjonen Personer på siden for organisasjonen. Prosedyre 1. Klikk på Personer og elg organisasjonen fra listen. Du kan også få tilgang til denne siden ed å klikke på Administrer katalog på siden for organisasjonen din. 2. Velg nanene på brukerne du il skjule. 3. Klikk på Skjul på organisasjonsside. Resultater His du il ise en skjult bruker i organisasjonskatalogen, elger du brukeren og klikker på Vis på organisasjonsside. Feilsøking a pålogging Løsninger for anlige problemer som kan oppstå ed første pålogging eller ed tilbakestilling a passord. 14 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

19 Tabell 1. Feilsøking a pålogging Problem Brukeren mottar ingen registreringsbekreftelse ia e-post etter opprettelsen a en ny konto for en tjeneste. Brukeren får feilen "Ugyldig token" når edkommende prøer å bekrefte en registrering ed hjelp a koblingen i e-postbekreftelsen. Brukeren prøer å tilbakestillet passordet fra påloggingsinduet, men mottar aldri noen e-post med tilleggsinformasjon for tilbakestilling a passordet. Mulige løsninger Kontroller at e-postadressen som er angitt i Brukerkontoer > Kontoidentitet er riktig. Kontroller at e-postbekreftelsen ikke finnes i søppelpostfilteret til e-postklienten. I de fleste tilfeller il registrering a i kontaktlisten forhindre feil søppelpostfiltrering. Kontakt kundeserice på adressen Prø å kopiere hele URL-adressen i e-postbekreftelsen og lime den inn i et nytt nettleserindu. Et token er gyldig i 28 dager, så his brukeren ikke har prød å akseptere initasjonen innen den tid, må du kontakte kundeserice på adressen Kontroller at det tilbakestilte passordet ikke finnes i søppelpostfilteret til e-postklienten. His e-posten fortsatt ikke er leert, kan du kontakte kundeserice på adressen Konfigurere organisasjonskontoen Konfigurer sikkerhetsinnstillinger for passord og IP-adresseområder. Begrens fildelingsfunksjonene og is en historikk oer nedlastede filer. En sesjon er gyldig i opptil 18 timer. Etter 18 timer må brukerne logge seg på igjen før de får tilgang til organisasjonen. For å hindre at du mister data på grunn a en utløpt sesjon, må du lagre arbeidet ditt før du tar pause. Forstå roller Lær om rollene som er tilgjengelige for brukerkontoer. Da blir det enklere å tildele de riktige rollene til de ulike brukerne. En Bruker kan ise en organisasjonsside, legge til filer, og få tilgang til sine personlige innstillinger. Vedkommende har ikke tilgang til organisasjonsinnstillinger, kan ikke endre systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier og profilalternatier, og kan ikke endre organisasjonstemaer og firmalogoer. En Administratorassistent har tillatelse til å tilbakestille passord for brukere med post- eller samarbeidsabonnementer. Vedkommende kan også sende initasjoner på nytt til entende brukere. Administratorassistenter kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. Ikke elg både rollen Administrator og rollen Administratorassistent for samme bruker. En Applikasjonsutikler har nok tilgang til å integrere sin organisasjons interne applikasjoner med LotusLie, men har ikke tilgang til andre Administrere LotusLie 15

20 Administrator-områder. Vedkommende har ikke tilgang til organisasjonsinnstillinger, kan ikke endre systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier og profilalternatier, og kan ikke endre organisasjonstemaer og firmalogoer. Gi en bruker denne rollen når du il at edkommende skal ha tilgang til Interne applikasjoner for å registrere tilpassede applikasjoner ed hjelp a OAuth. En applikasjonsutikler kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. En Administrator kan endre alle organisasjonsinnstillinger som kontaktinformasjon og beskrielse, systeminnstillinger som sikkerhetsalternatier, fildelingsregler, og organisasjonstema. Administratorer kan også legge til eller fjerne brukere, administrere brukerroller, tildele administratorrettigheter eller administratorassistentrettigheter til andre brukere, aktiere integrerte applikasjoner for brukere, og administrere tjenesteabonnementer. Administratorer kan tilbakestille passord for brukere med postabonnementer, men ikke for brukere med samarbeidsabonnementer. Administratorer kan ikke abonnere på en tjeneste his de ikke også er tildelt rollen Bruker. Ikke elg både rollen Administrator og rollen Administratorassistent for samme bruker. Begrense IP-adresseområdet For å sikre at brukerne logger seg på fra en godkjent netterkstilkobling, kan administratorer definere et godkjent område med IP-adresser. Om denne oppgaen Ved å begrense IP-adressene som har tilgang til LotusLie, gir du organisasjonen din en beskyttelse mo at brukernes LotusLie-legitimasjon kan bli stjålet eller utsatt for phishing. His IP-områdene blir begrenset til netterket ditt, il en eentuell angriper måtte autentisere seg for LotusLie innenfra netterket ditt for å kunne bruke en eentuell stjålet legitimasjon. His firmaet ditt bruker SMTP-, POP- eller imap-protokollene, blir ikke begrensningene tatt i bruk. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Sikkerhet. 3. Klikk på Legg til område i seksjonen IP-adresseområder for å skrie inn første og siste IP-adresse. Du må angi IP-adressen du er logget på i øyeblikket. Resultater His du aktierer begrensninger for IP-adresser, kan du blokkere mobile brukeres tilgang til LotusLie. For eksempel må Blackberry-brukere autentisere seg ia en Blackberry Enterprise Serer (BES) som autentiserer både den mobile enheten og brukeren. Fordi IP-adressen til den autentiserte brukeren er BES-sererens IP-adresse, kan begrensninger på IP-adresser blokkere LotusLie-tilgang, ahengig a hilket adresseområde som er angitt. Bruk VPN-erktøy på den mobile enheten for å rute trafikken til LotusLie ed hjelp a netterket ditt. 16 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

21 Neste oppgae Du kan bruke begrensninger for IP-adresser som en sekundær autentiseringsmekanisme for LotusLie i kombinasjon med SAML Single Sign-On-autentisering. Angi passordutløp Som standard utløper ikke passord. Ved å angi en utløpsperiode for passord kan du sikre at passordene jenlig blir endret. Administratorer kan angi et utløpsinterall for passord for alle brukere. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Sikkerhet. 3. Klikk på Rediger innstillinger i seksjonen Passordinnstillinger. Velg hor mange dager det skal gå før et passord utløper, angi hordan passordet kan tilbakestilles, og legg til støtte for tilbakestilling a passord for brukerne. Beslektede oppgaer: Kra til passord på side 11 Alle brukere må opprette et passord ed første pålogging. Nye LotusLie Noteseller LotusLie inotes-brukere med kontoer som er opprettet med et midlertidig passord, blir bedt om å opprette et passord ed første pålogging. Dette passordet må følge bestemte kra til lengde og hilke tegn som kan brukes. Vise tilgjengelige abonnementer Administratorer kan se hor mange samarbeids- og postabonnementer som er tilgjengelige og kan tildeles brukerne. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Brukerkontoer i seksjonen for organisasjonen din. De tilgjengelige abonnementene er ist på denne siden. Administrere abonnementer En administrator kan starte gratis prøeabonnementer, kjøpe nye abonnementer eller oppgradere eksisterende prøeabonnementer til fullerdige abonnementer ed å kjøpe dem. Prøeabonnementer er kanskje ikke tilgjengelig for organisasjonen din. Om denne oppgaen Et prøeabonnement er en god metode for å se om abonnementet passer, før du kjøper det. Du kan oppgradere et prøeabonnement til et betalt abonnement uten å miste data som er knyttet til kontoen din. Før en bruker får tilgang til et prøeabonnement, må en administrator gjøre prøeabonnementet eller applikasjonen tilgjengelig ed å aktiere den aktuelle brukerkontoen. Bruk siden Abonnementer til å administrere både prøeabonnementer og betalte abonnementer. Siden Abonnementer inneholder informasjon om eentuelle eksisterende abonnementer og betalte abonnementer som organisasjonen din eier. Du kan for eksempel se gjennom bruksbetingelsene og se hor mange brukerkontoer som fremdeles er tilgjengelig. Administrere LotusLie 17

22 Prosedyre Følg instruksjonene nedenfor for å administrere abonnementene dine. 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon > Abonnementer. 2. His du il se flere opplysninger om et abonnement, utider du den aktuelle raden. Klikk på Oppgrader abonnement for å gå oer fra et eksisterende prøeabonnement til et betalt abonnement. Når du skal oppgradere et abonnement, blir du eiledet i kjøpsprosessen. Det er bare prøekontoer som har mulighet til å oppgradere. 3. His du il kjøpe et abonnement du ikke har prøeabonnement for, klikker du på koblingen nederst i Abonnementer. His du il kjøpe et abonnement, klikker du på Administrasjon > Kjøp IBM SmartCloud. Neste oppgae Når du har lagt til et abonnement for kontoen, må du aktiere det abonnementet for her enkelt bruker for å gjøre det tilgjengelig for den brukeren. Når du skal aktiere abonnementer for en bruker, går du til Administrasjon > Administrer organisasjon > Brukerkontoer og elger brukeren du il redigere. Klikk deretter på Rediger i Abonnementer for den aktuelle post- eller samarbeidstjenesten og elg det nye prøeabonnementet. Beslektede oppgaer: Legge til brukere på side 8 Når du skal legge til brukere, må du ha administratorrettigheter. His du il legge til flere brukere samtidig, kan du kontakte din kundesericerepresentant. Tillate at brukere blir oppført i LotusLie-katalogen Som standard er medlemmene i din organisasjon ikke oppført i LotusLie-katalogen. Det betyr at disse brukerne ikke er synlige for andre LotusLie-brukere utenfor din organisasjon. Administratorer kan elge at alle brukerne eller bare bestemte brukere skal oppføres og ære synlige i katalogen, eller at her enkelt bruker sel skal bestemme om de skal oppføres og ære synlige i katalogen. Om denne oppgaen His du ikke er synlig for LotusLie-katalogen, blir du ikke ist når brukere utenfor din organisasjon søker etter deg. His du er oppført i LotusLie-katalogen, kan andre brukere utenfor din organisasjon finne deg og legge deg til i sitt netterk. Prosedyre 1. Klikk på Administrasjon > Administrer organisasjon. 2. Klikk på Systeminnstillinger > Alternatier for LotusLie-katalog 3. Klikk på Endre i seksjonen Organisasjonspolicy for LotusLie-katalogsøk. 4. Velg den aktuelle personerninnstillingen. Brukeralg: Dette gjør at brukerne sel kan bestemme om de skal ære oppført i LotusLie-katalogen. His de blir oppført, blir de søkbare for brukere utenfor organisasjonen din. Alle priate: Dette er algt som standard. Alle priate forhindrer at brukerne blir funnet a brukere utenfor din organisasjon. 18 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning

23 Administrere LotusLie inotes Alle priate med unntak: Styrer hilke brukere som skal ære oppført i LotusLie-katalogen. Bare de brukerne du fører opp under Unntak, er synlige for brukere utenfor organisasjonen din. Brukere som ikke er oppført under Unntak anses som priate brukere og blir ikke oppført i LotusLie-katalogen. Når du elger dette alternatiet, blir det opprettet en liste med unntak. Denne listen inneholder nanene på brukerne du elger å gjøre felles når du legger til nanene deres i Unntak. Dette feltet representerer ikke den gjeldende listen med unntak. Den representerer bare de brukerne du il legge til på den eksisterende listen med unntak. His du il se en liste med brukere som allerede er et unntak, klikker du på Vis alle unntak. His du il oerskrie de eksisterende brukerne som allerede er oppført som unntak, elger du Tillat bare brukere som står på listen Unntak, å bli ist i LotusLie-katalogen. Eentuelle brukere som tidligere ar algt som unntak, blir fjernet fra LotusLie-katalogen.. Deretter legger du til eentuelle brukere du il skal ære en felles bruker i Unntak. Denne listen erstatter en eentuell gjeldende liste med unntak. Når kundesericerepresentanten for LotusLie inotes har opprettet kontoen din eller du starter en gratis prøe, kan du angi og bekrefte organisasjonens domenenan og begynne å konfigurere innstillinger, og administrere e-post og kontakter. Støttede protokoller LotusLie inotes støtter de mest utbredte Internett-standardprotokollene for henting a e-post. Protokoller Listen nedenfor iser protokollene som kan brukes sammen med LotusLie inotes: POP3 IMAP Autentisert SMTP IMAP IDLE Når domenet er registrert, kan ikke domenenanesereren for IMAP-, POP- og SMTP-tjenestegrensesnittet endres. Porter Ahengig a miljøet er det mulig at du må åpne følgende netterksporter i brannmuren. His du for eksempel bare bruker webpost, må HTTP-porten ære åpen, men da trenger ikke de andre portene å ære åpne. Bokstaen s angir porten for sikker (SSL) trafikk. HTTP: 80 HTTPs: 443 POP3: 110 POP3s: 995 (-pop.mail.lotuslie.com) IMAP4: 143 IMAPs: 993 (-imap.mail.lotuslie.com) Administrere LotusLie 19

24 SMTP: 587 SMTPs: 465 (-smtp.mail.lotuslie.com) For IMAP-, POP- og SMTP-tilkoblinger til LotusLie inotes må du åpne følgende IP-adresse i brannmuren: /24 Når en kunde konfigurerer LotusLie inotes, må kunden eie og definere MX-posten. MX-posten er en a mange DNS-oppføringer som en organisasjon kan definere. Når MX-posten skal defineres, må kunden ha teknisk kontroll oer DNS-innstillingene for domenet. Beslektet informasjon: Konfigurere IMAP- og POP-tilgang Kontosikkerhet LotusLie inotes-kontoer autentiseres med en e-postadresse og et passord. Alle brukere har samme standard e-postrettigheter. Kontoer kan bare opprettes a en administrator. His du har flere LotusLie-tjenester (for eksempel LotusLie Engage, LotusLie Møter og LotusLie inotes) men ønsker å gå til dine e-postmeldinger før du går til andre LotusLie-komponenter, kan du logge deg på mail.lotuslie.com. Når du har logget deg på mail.lotuslie.com, kan du bruke din LotusLie inotes-konto. Du kan også naigere til andre LotusLie-komponenter, men e-postkontoen er den første LotusLie-komponenten som blir ist. LotusLie inotes er i oerensstemmelse med følgende sikkerhetssertifiseringer: ITCS104 IT Security for IBM managed systems ITCS329 Security for outsourced business serices FIN151 Application Systems Controls and Auditability CIO122 IBM Worldwide records management CP130 IBM Data priacy policy with documented priacy plan LEG116 Classification and control of IBM information LEG117 Handling of personal information collected online USRP US Export Regulation Procedures IBMs infrastruktur- og serersystemer bruker interne IBM-sikkerhetspolicyer, -standarder og -prosesser for å sikre at systemene kan konfigureres og administreres på en sikker og kompatibel måte. Sikkerhetsstandarder er i samsar beste praksis for sikkerhet og retter seg etter ISO serien. LotusLie-tjenestene ertes i datasentre eid a IBM, som har en fysisk infrastruktur som er utformet for å beskytte dine systemer og data. Alle klienttilkoblinger er kryptert med SSL. Sikkerheten oppfyller alle internasjonale, regionale og lokale lobestemte kra. Rute utgående e-post Administratorer kan rute utgående e-post gjennom en ekstern SMTP-serer. Om denne oppgaen 20 LotusLie: LotusLie Administrasjonseiledning Dette er noen årsaker til å idereformidle utgående e-post ia en ekstern SMTP-serer:

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

IBM Operasjonsnavigator

IBM Operasjonsnavigator Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Ha er nytt i Operasjonsnaigator for V5R1?.................

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere Denne hurtigveiledningen hjelper deg med: 1. Hvordan registrere seg på CitiManager? a) Kun for eksisterende kortinnehavere med nettutskrift b) Kun kortinnehavere med papirutskrift 2. Viktige tips 3. Vis

Detaljer

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok

NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok NetVista tynn klient NetVista N2200w, tynn klient for Windows-basert terminal standard 1.5 Brukerhåndbok Du kan se på og skrie ut oppdatert engelsk utgae fra http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4778-00 NetVista

Detaljer

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henist til,

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner

Hva er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør funksjoner kjent fra hussentraler tilgjengelige på mobil Sentralisert løsning Ventelo drifter

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no

Mobilt Bedriftsnett. Produktpresentasjon. Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@ventelo.no Mobilt Bedriftsnett Produktpresentasjon Siste oppdatert 10.05.2010 asle.flottorp@entelo.no Ha er Mobilt Bedriftsnett? En løsning for bedrifter som kun ønsker å bruke mobiltelefoner En løsning som gjør

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Brukerhåndbok

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Brukerhåndbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Brukerhåndbok IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000

Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 NetVista Thin Client Referansehåndbok for NetVista N2200e Thin Client Express Juni 2000 Den siste oppdateringen ligger på http://www.ibm.com/nc/pubs SA15-4797-00 NetVista Thin Client Referansehåndbok

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition

Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 IBM DB2 Connect Begynnerbok for DB2 Connect Personal Edition Versjon 8.2 GA15-4820-01 Før du bruker opplysningene

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Klargjør for dashbord i it s learning

Klargjør for dashbord i it s learning Klargjør for dashbord i it s learning Dette brevet gjelder KUN de av våre kunder som ikke allerede har aktivisert dashbordet for sin site. Kjære kunde! It s learning jobber stadig med å forbedre læringsplattformen.

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller klikke deg fram i menyen. Begge framgangsmåtene fører til

Detaljer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Informasjonsbrev om PTFer for IBM i

Informasjonsbrev om PTFer for IBM i Informasjonsbre om PTFer for IBM i KUMULATIV PTF-PAKKE FOR IBM i INSTALLERINGSINSTRUKSJONER SF99730 Niå 16299 PAKKE-ID: C6299730 VERSJON 7 UTGAVE 3.0 Instruksjoner for kumulati PTF-pakke sist oppdatert:

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Administrere abonnementet

Administrere abonnementet Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. I denne videoen som er 04:30 min lang viser

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition

Begynnerbok for DB2 Universal Database Express Edition IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01 IBM DB2 Uniersal Database Begynnerbok for DB2 Uniersal Database Express Edition Versjon 8.2 GA15-4842-01

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder

Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder PAYPAL / Jetshop Aktiveringsinstruksjoner for PayPal-kunder Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din Du må åpne en PayPal-bedriftskonto (Del 1) for å kunne ta i mot PayPal-betalinger. Betalinger fra

Detaljer

Brukerveiledning til Standard Norges høringssystem

Brukerveiledning til Standard Norges høringssystem Versjon 2016-05-11 Brukerveiledning til Standard Norges høringssystem Innhold 1. Beskrivelse av systemet og funksjonalitet... 1 2. Komme i gang... 2 3. Logge inn... 4 4. Hvordan abonnere på et emne (fagområde)...

Detaljer