Energi- og miljøanalyse av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi- og miljøanalyse av"

Transkript

1 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A NO Telefon Postboks 34 Grefsen, N-0409 Oslo Bank Telefaks

2 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage 1 1. Innledning Bakgrunn Prosjektorganisasjon Sammendrag Konklusjon Videre arbeid Beskrivelse Generelle opplysninger Drift Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter og pumper Belysning Div teknisk Kjøling Automatikk Utendørs Energibruk Forbrukshistorikk Forbruksdiagram Energibudsjett (iht NS 3032) Enøk-tiltak Økonomiske forutsetninger / Energitariffer Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Tiltak nr 1. Fase 1/Energiovervåking Tiltak nr 2: Termografering fasade Vedlegg Energiberegninger...15

3 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage 2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn På oppdrag fra Sørum kommune har utarbeidet en energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage. Analysen inngår som en del av EPC-programmet, som er støttet av Enova. 1.2 Prosjektorganisasjon Ansvarlig ENØK -firma : Adresse : Vitaminveien 1A : Postboks 34, Grefsen : N-0409 OSLO Telefon (kontor) : Telefon (mobil) : Saksbehandler : Linda Antonsen E-post: : Byggherre Kontaktperson E-post Adresse : Sørum kommune : Kari Tiller : : Sørum kommunale eiendomsselskap KF : Postboks 113 : 1921 Sørumsand Bygg : Frogner barnehage Adresse : Trosteveien 1 : Frogner Kontaktperson : Kari Kjosbakken Telefon : Driftsoperatør : Jan-Erik Sætre Telefon :

4 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage 3 2. Sammendrag 1.3 Konklusjon Analysen har konkludert med at det finnes 1 lønnsomt ENØK-tiltak for Sørum barnehage. Tiltakene utgjør en besparelse på ca kr ,- pr år, og krever en investering på kr ,- inkl mva. Tiltaket gir en inntjeningstid på 6,7 år. Termografering er foreslått som et stipulert tiltak. Bygningen har i dag et energiforbruk på 212 kwh/m 2 år. Gjennomsnittlig forbruk for bygg i denne kategorien er 140 kwh/m 2 år. Enøk tiltak Lønnsomme ENØK-tiltak Kostnad Besparelse Inntjening kr kr/år år 1 Energiovervåking og optimal drift ,7 Sum ENØK-tiltak ,7 Stipulerte tiltak Kostnad Besparelse Inntjening kr kr/år år 2 Termografering fasade ,0 Sum andre vurderte tiltak

5 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Videre arbeid tilbyr som totalentreprenør, gjennomføring av samtlige anbefalte tiltak for kr ,- inkl mva. garanterer alle tekniske tiltak og de besparelser dette innebærer. Garantien forutsetter: - står som totalentreprenør (arbeidsledelse, etterkontroll og oppfølging) for tiltakene. - At de gitte driftsbetingelsene på bygget og dets tekniske utstyr oppfylles - At forbruket følges opp av i løpet av garantiperioden Tilbudet gjelder t.o.m.18. april 2008, og vil deretter justeres etter gjeldene prisindeks.

6 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage 5 3. Beskrivelse 1.5 Generelle opplysninger Frogner barnehage ble bygget i Deler av bygget ble tidligere benyttet til legekontor og helsestasjon, men i dag er hele arealet benyttet til barnehage. Barnehagen er inndelt i fire avdelinger. En avdeling er småbarnsavdeling, hvor det stilles ekstra krav til temperaturer, spesielt på gulv. Bygget er i ett plan, med teknisk rom på loft. Totalt oppvarmet areal er på 650 m 2. Det er i dag 75 barn, og voksne i bygget på det meste. Barnehagen er åpen fra 07:00 til 17:00. Bygget er en trekonstruksjon i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Bygget er oppført med plate på mark. Vegger er isolert med 15 cm isolasjon, men det har vært noe problemer med forskyvninger i vegger, som antas å føre til økte kuldelekkasjer. Personalet opplever trekkproblemer ved vegger og vinduer. Vinduer er 2 og 3-lags glass i trekarm, men av eldre type. 1.6 Drift. Driftsansvarlig har ansvaret for denne barnehagen sammen med flere andre bygninger i området. Driftsansvarlig forsøker å være innom alle byggene en gang om dagen, men i perioder er dette vanskelig å gjennomføre. Driftsansvarlig ser derfor store fordeler av å opprette SD-anlegg, med muligheter for felles overvåkning fra sentralt plassert PC. Dette vil gjøre det lettere å oppdage driftsmessige feil umiddelbart og gjøre reparasjoner/justeringer som holder energibruket på et lavere nivå. SD-anlegg anses ikke som et lønnsomt enøk-tiltak, men det drar med seg andre fordeler som gjør at det likevel bør vurderes å installeres.

7 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Oppvarming Bygningen er i hovedsak oppvarmet av elektrisk gulvvarme bortsett fra noen kontorer som har panelovner. Det er store forskjeller på temperatur i de ulike avdelingene. En del av bygget sliter med at det er for kaldt, mens andre delen har ok temperatur og t.o.m. for varmt i noen rom. Denne forskjellen henger delvis sammen med fordelingen på de to ventilasjonsaggregatene. Driftsansvarlig opplever at termostatene er veldig følsomme slik at en liten justering gir stor forskjell i varmeavgivelsen i rommene. Det er automatikk for nattsenking i bygningen, men denne blir ikke lenger benyttet fordi man ikke får tilfredsstillende temperatur på morgenen. Temperaturmålinger ved befaring viser stort sett C på gulvene, men nærmest vinduene er det nede i 13 C. Dette oppleves som ve ldig kaldt for de barna som leker på gulvet nær vinduet. I småbarnsavdelingen er gulvtemperatur 26 C. 1.8 Ventilasjon Bygget ventileres av totalt 2 ventilasjonssystemer, disse er like i utforming og montert inn i 1987 da bygget var nytt. Normal driftstid for ventilasjon er 06:00 17:00. Anleggene er utstyrt med et årsur som gir stor muligheter til forhåndsprogrammering og utkobling på helligdager osv. Årsuret er vanskelig å betjene og blir lite benyttet. Personalet har mulighet til å forlenge ventilasjonstiden ved overtid via et ur montert på vegg i korridor. Det har vært problemer med at det fryser på i luftinntaket og at det dras inn fukt. Dette gjelder først og fremst den ene aggregatet VA 2. En annen type inntaksrist vil kunne hjelpe for dette. Dette anses ikke som et enøk-tiltak, men kan everes av AF Energi og Miljøteknikk om ønskelig. System VA 1; Dette aggregatet betjener vestre del av bygget. Gjenvinneren i systemet er av type roterende med ca. 75 % gjenvinningsgrad. Maksimal luftmengde for aggregatet er oppgitt til

8 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage m 3 /h, oppgitt innregulert tilluft 2555 m 3 /h og avtrekk 2530 m 3 /h. Luftmengder ble målt til 2200 m 3 /h. Påstemplet vifteeffekt er 2,2 kw for tilluftsvifte, 1,5 kw for avtrekksvifte. Ved befaring ble det registrert 19,5 C i avtrekk o g en tilluftstemperatur på 16 C. System VA 2; Dette aggregatet betjener østre del av bygget. Gjenvinner i systemet er av type roterende med ca. 75 % gjenvinningsgrad. Ved første befaring sto den roterende gjenvinneren pga. feil, i dette systemet. Det har vært mye problemer med gjenvinneren. Varmebatteriet i dette aggregatet er kun på 8 kw, man er derfor i perioder avhengig av at gjenvinneren fungerer. Østre del av bygningen har i perioder slitt med for lave innetemperaturer. Tilluften oppleves også til tider som for kald. På vinterstid har det vært problemer med tilfrysing på inntaksristen. Maksimal luftmengde for aggregatet er oppgitt til 1420 m 3 /h, mens oppgitt innregulert tilluftsmengde 1500 m 3 /h og avtrekk 1360 m 3 /h. Påstemplet vifteeffekt er 1,1 kw for tilluftsvifte, 1,1 kw for avtrekksvifte. Ved befaring ble det registrert 19 C i avtrekk og en tilluftstemperatur på 20 C. 1.9 Varmtvann Tappevannsberedningen er fordelt på 2 stk 200 L varmtvannsberedere og 1 stk 100 L bereder i tilknytning til kjøkken Vifter og pumper I tillegg til vifter som er nevnt i forbindelse med ventilasjon er det en vifte for kjølerommet.

9 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Belysning Det er kun benyttet kompaktlyspærer og vanlig lysrør i barnehagen. De ansatte har faste rutiner for slukking Div teknisk Barnehagen har et lite kjølerom i forbindelse med kjøkken Kjøling Det er ikke benyttet kjøling i barnehagen Automatikk Barnehagen har ikke SD-anlegg Utendørs Det er ingen spesielt energikrevende installasjoner utendørs.

10 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage 9 4. Energibruk 1.16 Forbrukshistorikk. Forbrukshistorikk Fastkraft PG16455 Graddagskorr. (%) % % 0 % Forbruk, uten graddagskorrigering (kwh/år) Forbruk, graddagskorrigert (kwh/år) Spesifikt forbruk (kwh/m²år) Forbruk før ENØK (kwh/år), gjennomsnitt Spesifikt (kwh/m²år), gjennomsnitt Som beregningsgrunnlag er det benyttet gjennomsnittet av de to siste årene. Den spesifikke energibruken er høy i forhold til andre sammenlignbare bygninger. Utettheter i bygningskroppen, dårlig varmeregulering og mye feil på ventilasjonsanlegget vurderes som hovedgrunnene til det høye energitallet. Det er omfattende tiltak som må til for å få energibruken på et nivå med normtallene Forbruksdiagram Energibruk [kwh/m²år] Før enøk Etter enøk (alle tiltak) Normtall

11 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Energibudsjett (iht NS 3032) Spesifikt energiforbruk fordelt på budsjettposter [kwh/m²] Før enøk Etter enøk Oppvarming Ventilasjon Varmtvann Vifter/pumper Belysning Diverse Kjøling

12 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Enøk-tiltak 1.19 Økonomiske forutsetninger / Energitariffer Følgende økonomiske forutsetninger er, etter avtale med byggeier, lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøk-tiltakene: - El - pris 80 øre/kwh - Effektpris, ordinær overføring 400 kr/kw - Kalkulasjonsrente 6 % Prisene over inkluderer transportkostnader, nettleie og alle avgifter.

13 Energi- og miljøanalyse av Frogner barnehage Tabellarisk sammenstilling av anbefalte tiltak Lønnsomme enøk tiltak Besparelse Investering Tilskudd Investering Lønnsomhet Nr Levetid Beskrivelse Brutto Netto Nåverdi Inntjeningstid Internrente Energipris Effektpris år kwh/år kw/år kr/år kr kr kr kr år % øre/kwh kr/kw 1 10 Energiovervåking og optimal drift ,7 13,3 % Sum ENØK tiltak ,7 13 % Stipulerte tiltak Besparelse Investering Tilskudd Investering Lønnsomhet Nr Levetid Beskrivelse Brutto Netto Nåverdi Inntjeningstid Internrente Energipris Effektpris år kwh/år kw/år kr/år kr kr kr kr år % øre/kwh kr/kw 2 15 Termografering fasade ,0 16,0 % Sum alle tiltak ,8 13 % Kalkulasjonsrenten er satt lik 6%. Investeringene er inkl. 25 % mva.

14 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage Tiltak nr 1. Fase 1/Energiovervåking Dagens situasjon: Det drives i dag ingen aktiv energioppfølging av barnehagen. Foreslåtte tiltak: Det anbefales å installere et system for automatisk energiovervåkning. Gjennom en internett-basert løsning kan kommunens ledelse og driftspersonell overvåke og betrakte bygningens energibruk. I systemet er det utarbeidet energibudsjetter og ET-kurver som er viktige verktøy for å holde energibruket på et riktig nivå. Dersom det oppdages avvik fra budsjettene må årsaken til dette finnes, og eventuelle feil må rettes så raskt som mulig. Tiltaket anbefales utført på alle bygg i Sørum kommune, og på denne måten vil man kunne sammenligne denne bygningens energibruk med andre tilsvarende bygninger, samt til en hver tid ha kontroll over energibruken i bygningen. I tillegg til EOS-systemet ønsker vi å gjennomføre temperaturlogginger og ekstra optimalisering av styring varmekabler, slik at oppvarmingen blir best mulig regulert. Det bør også etableres en enklere av/på styring av ventilasjonsaggregatene. Grunnlag for besparelser: Besparelsen for energiovervåking og optimal drift er bl.a. avhengig av hvor bevisste driftspersonell og ledelse blir på byggets energibruk. Generelt er besparelsen i størrelsesorden 2-15 %. Det er for denne barnehagen beregnet et potensial på 12 % av energibruk før enøk, fordi det er mye å hente på optimalisering av varme. Totalt energiforbruk før Enøk. Besparelse kwh 12 % av totalforbruk BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer kr Effektpris 500 kr/kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer kr - Totalt: Brutto kost.besp. kr ØKONOMI: Kostnader: kr Dagens abonnementkost. kr - Energiovervåkningpakke kr Ny abonnementkost. kr Inkl. opplæring og kr driftsoppfølging 1.år kr Netto årlig kost.besp. kr kr Diverse uforutsett 12 % kr kr Sum kostnad kr Internrente 13 % MVA 25% kr inntjeningstid (år) 6,7 Totalt: kr Økonomisk levetid 10 Kostnaden dekker ikke etablering av kwh-puls fra el-målere. Denne kostnaden vil faktureres kommunen direkte fra Hafslund. Kostnaden vil ligge på ca. kr 1500 eks. mva per måler. Det tas forbehold om at eksisterende el-måler(e) kan benyttes. På netto årlig kostnadsbesparelse er det trukket fra årlige abonnementskostnader (årsfee web-leverandør).

15 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage Tiltak nr 2: Termografering fasade (stipulert tiltak) Dagens situasjon: Byggets vegger har 15 cm isolasjon. Brukerne av bygget opplever at det er kaldt langs vegger og vinduer og at de kjenner kaldt trekk når de oppholder seg ved fasaden. Foreslått tiltak: Utvendig etterisolering og utskifting av vinduer ble først vurdert som mulige tiltak, men ikke funnet lønnsomme innen for krav om inntjeningstid. Opplevelsen av kald fasade og kald trekk skyldes sannsynligvis varmelekkasjer i svake punkt i bygningen, slik som overganger til vindu, grunnplate, hjørner o.s.v. En termografering av bygningskroppen vil kartlegge disse svakhetene slik at det vil være mulig for kommunen selv å gjøre mindre tettingsjobber der det er behov. Kostnader på selve tettingsjobben er ikke tatt med i denne beregningen. Termografering er tatt med som et stipulert tiltak siden besparelser vil avhenge av hvilke tettingsjobber som blir gjennmoført. Grunnlag for besparelser: Energibesparelsen beregnes etter formelen; E = A x (Ufør - Uetter) x GD x 24 / 1000 Stipulert energibesparelse kan være potensial for mer kwh BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energipris: 80 øre/kwh Energibesparelse: kwh som tilsvarer kr Effektpris 500 kr/kw Effekt besparelse: 0 kw som tilsvarer kr - Totalt: Brutto kost.besp. kr ØKONOMI: Kostnader: kr Dagens servicekost. kr - kr Ny servicekost. kr - kr Termografering kr Netto årlig kost.besp. kr kr Diverse uforutsett 12 % kr kr Sum kostnad kr Internrente 16 % MVA 25% kr inntjeningstid (år) 7,0 Totalt: kr Økonomisk levetid 15

16 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage Vedlegg Energiberegninger

17 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage 16 Energiblokkens navn: Frogner barnehage Før Enøk Budsjettposter Energi Brutto kwh/m²år % til gode som varme Energi netto kwh/m²år Oppjustert for ikke optimal drift Forbruk i kwh/m²år Forbruk i kwh Oppvarming % Ventilasjon % Varmtvann 9 10 % 9 0 % Vifter og pumper % 12 0 % Belysning % 24 0 % Kjøling % - 0 Diverse teknisk % 16 0 % Sum innendørs brutto Utendørs 4 0 3,69 0 % Total sum hele bygget Generelt/Bruk: Før Enøk Klimadata Klimastasjon Sørumsand Graddager varme Middeltemperatur 3,9 Forbruksinformasjon Målt gr.korr forbruk før enøk kwh/år % avvik fra modell 0,00 % Geometriske data Oppvarmet areal 650 m 2 Volum m 3 Bruksdata ukesbasis ved normal drift Bygget i bruk Ikke bruk Start Stopp Timer i bruk Innetemp ved bruk Timer Innetemp Mandag 07:00 17: , ,0 Tirdag 07:00 17: Onsdag 07:00 17: Torsdag 07:00 17: Fredag 07:00 17: Lørdag 0 24 Søndag 0 24 Sum brukstimer 50 timer 118 timer Bruksuker Normal drift Drift Ferie Jan 5 av 5 uker 0 Feb 4 av 4 uker 0 Mars 3 av 4 uker 1 April 5 av 5 uker 0 Mai 4 av 4 uker 0 Juni 4 av 4 uker 0 Juli 5 av 5 uker 0 August 4 av 4 uker 0 September 4 av 4 uker 0 Oktober 5 av 5 uker 0 November 4 av 4 uker 0 Desember 3 av 4 uker 1 Sum alle 50 av 52 2 av 52

18 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage 17 Oppvarming Før Enøk Transmisjonsdel Grunn Yttervegg Vindu Tak Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] U-verdi [W/m 2 K] 0,21 0,31 2,40 0,20 Navn Gulv Vegg Vindu 1 Tak Areal [m2] U-verdi [W/m 2 K] 0,20 0,30 2,00 0 Navn Areal [m2] U-verdi [W/m 2 K] Transmisjon 128,55 kwh/m²år 24,3 Anleggnavn Sum alle Byggets Volum m3/h oms/h dag 0,20 0ms/dag oms/h natt 0,10 Oms/dag Infiltrasjon 15 kwh/m²år Sum oppvarming 143,17 kwh/m²år 4 Ventilasjon Før Enøk Balanserte aggregater Navn Luftmengde 1/1' VA m3/h VA m3/h m3/h Gjenvinning % 75 % 75 % 0 % Setpunkt tilluft 20,0 0C 20,0 0C 20,0 0C SFP 2,5 kw/m3/s 2,5 kw/m3/s 3,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 06:00 17:00 06:00 17:00 12:00 15:00 Tirsdag 06:00 17:00 06:00 17:00 12:00 15:00 Onsdag 06:00 17:00 06:00 17:00 12:00 15:00 Torsdag 06:00 17:00 06:00 17:00 12:00 15:00 Fredag 06:00 17:00 06:00 17:00 12:00 15:00 Lørdag Søndag Driftstimer/uke 55 t/uke 55 t/uke 15 t/uke Navn Luftmengde 1/1' m3/h m3/h m3/h Gjenvinning % 70 % 75 % 50 % Setpunkt tilluft 20,0 0C 20,0 0C 20,0 0C SFP 3,5 kw/m3/s 3,5 kw/m3/s 4,0 kw/m3/s Driftstid Start Stop Start Stop Start Stop Mandag 08:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Tirsdag 08:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Onsdag 08:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Torsdag 08:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Fredag 08:00 16:00 07:00 17:00 07:45 16:30 Lørdag Søndag Driftstimer/uke 40 t/uke 50 t/uke 44 t/uke 14 kw/år Ventilasjon 19,41 kwh/m 2 år Mengde 6,1 m 3 /m 2 h Vifter og Pumper Før Enøk Ventilasjon VA 1 VA Effekt vifter [kw] 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiforbruk vifter [kwh/år] Pumper Samlet effekt pumper [kw] Driftstid timer/år 0,0 kw 0 timer Vifter og Pumper 11,61 kwh/m²år 3 kw

19 Energi-og miljøanalyse av Frogner barnehage 18 Varmtvann Før Enøk Antall Bruk/døgn Vannmengde/(liter/min) tid(min) døgn/uke Dusjer Servanter ,0 5 Vasking wh/m2,uke. 50 wh/m2,uke Tap i beredersystem 2 kwh/m2år Varmtvann 9 kwh/m²år 0,7 kw Belysning Før Enøk Dageffekt Natteffekt 6 W/m2 1,5 W/m2 Belysning 24 kwh/m²år 3,9 kw Kjøling Før Enøk Temperaturavhengig kjølebehov Antall uker med kjølebehov Gjennomsnittlig behov på dag Gjennomsnittlig behov på natt 0 uker 0 W/m2 0 W/m2 Virkningsgrad Kjølemaskin 3 Temp.kjøling 0 kwh/m²år 0 Konstant kjølebehov Kjølelast 0,0 kw Timer kjøling med kjølemaskin 0 t Virkningsgrad kjølemaskin 3,0 Timer frikjøling 0 t Gjennomsnittlig effekt kond.vifter 1 kw Konst. Kjøling 0 kwh/m²år Sum Kjøling 0 kwh/m²år 0 kw Div teknisk Før Enøk Kontor Antall Effekt (kw) br.tid/uke PC 2 0,10 20 Printer 2 0,1 20 Kopimaskin Servere + telesentraler Diverse Sum kontor 9 kwh/m²år Div annet Antall Effekt t/uke Div 1 0,8 40 Kjøkken Sum div annet 7 kwh/m²år Diverse teknisk 16 kwh/m²år 7,2 kw Utendørs Før Enøk Snøsmelting Antall Effekt Tid inne/år - 4, Utendørs pumper Antall Effekt Tid inne/år Taknedløp utvendig Antall Effekt Tid inne/år Diverse utvendig Antall Effekt Utendørs belysning Antall Effekt Tid inne/år 1 0, , Utendørs 3,69 kwh/m²år 0,8 kw

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sørum rådhus -Kuskerudgården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Frogner helsesenter Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Vesterskaun skole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Melvold ungdomsskole Sørum kommune Januar 2008 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker barnehage Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Fjuk bofellesskap Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Fjuk skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker aldersheim Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole

Energi- og miljøanalyse. Bingsfoss ungdomsskole Energi- og miljøanalyse av Bingsfoss ungdomsskole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Haugtun Skole Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Sørum Rådhus Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

ENØK analyse av. Hovseterveien 88 Saksnr. B Utført i samarbeid med Boligbygg KF

ENØK analyse av. Hovseterveien 88 Saksnr. B Utført i samarbeid med Boligbygg KF ENØK analyse av Hovseterveien 88 Saksnr. B43278 27 Utført i samarbeid med Boligbygg KF Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 Postboks 34 Grefsen, N49 Oslo www.afgruppen.no

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Vektergården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Enøk analyse av Sørum Skole

Enøk analyse av Sørum Skole Enøk analyse av Sørum Skole Sørum kommune 17 januar 2008 Utført av AS. I Samarbeid med Sørum kommune Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11 00 Postboks 34 Grefsen,

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon

Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Nordlåna Røstad målinger og dokumentasjon Hans Martin Mathisen Avdeling Energiprosesser 2004-12-03 1 Kontorbygg med hybrid ventilasjon som case 2 Ventilasjon, prinsipp Tilluftskasse med perforert front.

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem ENØKRAPPORT FOR Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem Mars 2013 Revidert november 2013 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 4 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Energiriktig drift brukererfaringer Olav Høyem NTNU, Teknisk avd. Gløshaugen 313 000 m2 Syd-området 16 200 m2 Marinteknisk senter 34 500 m2 Dragvoll 67 300 m2 Nøkkeltall - NTNU Døgnåpent

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

Fremtidens Varehandel 2005. Energisparing i varehandelen

Fremtidens Varehandel 2005. Energisparing i varehandelen Energisparing i varehandelen Fremtidens varehandel Stort sparepotensiale for varehandelen. Mens energikostnadene i kontorbygg ligger på 100 kr pr m2 per år, ligger samme kostnad i varehandelen på 200300

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

ENØK og ENERGILEDELSE

ENØK og ENERGILEDELSE ENØK og ENERGILEDELSE - Strategisk energiarbeid i Trondheim kommune - Resultater og utfordringer Mette Marie Aase Energirådgiver Trondheim eiendom Trondheim kommune Over 5o skoler!!! forbruk på 45 GWh

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt?

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Artikkel i norsk VVS Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Norge er kanskje det landet i verden med høyest krav til minimum friskluftmengde i kontorbygninger (tabell 1). Denne friskluften skal bidra

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg FYLLINGSDALEN IDR. HALL HJALMAR BRANTINGS VEI 11 14.08.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Plantegninger 2. Enkel energivurdering 3. Aktsomhetsrapport 4. Radonmåling

Detaljer

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen

Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D. Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Energianalyse av lavenergiboliger Trolldalslia 35 A,B,C,D Studenter: Linn Borgersen, Doris Poll Bergendoff, Jan Raanes, Per Atle Aanonsen Universitet i Agder, Grimstad 29 Mai 2009 1 Vi vil ta for oss:

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge

Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold. Torfinn Lysfjord, GK Norge Miljøhuset GK Erfaringer med byggekostnader, drift og vedlikehold Torfinn Lysfjord, GK Norge Norges bygg og eiendomsforening Energiriktige bygninger i dag og i morgen, 27. februar 2013 26.02.2013 TL Agenda

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk. Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Betraktninger om avvik mellom beregnet og virkelig forbruk Arne Førland-Larsen Grønn Byggallianse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Agenda Case Lysaker Park Status målt og beregnet energibruk Lysaker

Detaljer

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring

Nøkkeldata - YIT. Riktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring iktig luftmengde til riktig behov dimensjonering innregulering styring VVS Dagene, 29.10.2008 Odd Drage Teknologisjef 1 Nøkkeldata - YIT Hovedkontor i Helsinki Ca 27 000 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet

ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF. - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet ENERGILEDELSE St.Olavs Hospital HF - Energiledelse v/st.o - Enøk i «ny» bygningsmasse - Case: Laboratoriesenteret - Enøk-resultat samlet NØKKELPERSONER I PROSJEKTET 2 Kjell-Ivar Svaan Eiendomsforvalter

Detaljer

SIMIEN Resultater vintersimulering

SIMIEN Resultater vintersimulering Sammendrag av nøkkelverdier for Barnehage Ny del Tidspunkt Min. innelufttemperatur 9,0 C 00:45 Min. operativ temperatur 9,4 C 07:00 Maks. CO konsentrasjon 48 PPM :00 Maksimal effekt varmebatterier: 5,7

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Forutsetninger SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Forutsetninger SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Beregning varmegjenvinning DOKUMENTKODE 130854-RIEn-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER GEHØR Strategi og Rådgivning AS OPPDRAGSLEDER Trond Ivar Bøhn KONTAKTPERSON Gunnar Grini

Detaljer

Energismart bygging ved involvering

Energismart bygging ved involvering 3 Energismart bygging ved involvering Miljøbygget i Teknobyen Norsk bygningsfysikkdag, 24.11.2009 Bjørnar Gullbrekken, Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS Miljøbygget i Teknobyen Byggherre: KLP

Detaljer