Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene fra årets valg). 1

2 Tillitsvalgte 2014 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Tove Brendløkken Anna Skreden Lien Anna Ulmo Odd Roterud Astrid Aspaas Audny Bakken Torill Tordhol Motterud Aslaug Marie Rindhølen Torill Strangstadstuen Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Venke Helen Sletten Dag Marius Kvernes Margrethe Haugstulen Torill Blakarstugun Ingunn Nysæter Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Anders Viland Skumsnes Anne Lysgaard James Thomas Cottis Bjørn Åstrøm Vigdis Bragstad Ivar Skåden Truls Wadd Magnar Sætre Kai Smeby Anne Lena Brustad Dragsten Leif Ove Lysgård Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Ane Mølstad Juliane Bergersen Kjetil Olsen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Frank Blystad Region 3 Vestoppland, medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Frank Våtsveen Marit Åslund Dahlby Anne Hilde Ekren Aud Karin Grøtberg Leif Waarum Jan Fredrik Stray Fischer Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Ann Kristin Hanstad John Solberg Iver Oskar Skjerve Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Torill Strangstadstuen Anna Ulmo Anna Skreden Lien Odd Roterud Astrid Aspaas Magnar Sætre Jan Erik Lillejordet Anne Lysgaard Anders Viland Skumsnes Leif Waarum Vigdis Bragstad Ivar Skåden Kai Smeby James Thomas Cottis Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Torill Blakarstugun Margrethe Haugstulen Ingunn Nysæter Kjetil Olsen Juliane Bergersen Ane Mølstad Rita Gunhildberget Ann Kristin Hanstad Anita Bergum Styre Styret, medlemsrepresentanter valgt av årsmøte: Magnar Linnerud, styreleder Thor Lillehovde, nestleder Inger Berit Heimdal Berit Elisabeth Meiningen Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Anita Tørudstad Anne Ødemoringen Njål Nyløkken 2

3 Årsmelding og regnskap 2014 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Selskapet driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser.. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, som et bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen styret og årsmøtet. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og på internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte foregår i hver enkelt butikk. Det er etablert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungere som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. På denne måten sikres medlemsdemokratiet som en rød tråd i organisasjonen. 3

4 Årsmelding og regnskap 2014 Medlemmer Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Ved årsskiftet var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette gir en netto økning på medlemmer (2,0 %) fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark, med en netto vekst på 653 Vestoppland Ikke tilordnet 4797 medlemmer (2,9 %). Medlemsutvikling i perioden Antall Antall Den sterke medlemsveksten er signal om at kundene har tiltro til Coop sin egenart og et fordelsprogram som har en bred appell i befolkningen. Coop har de siste årene utviklet kundetilpassede medlemsfordeler som er godt mottatt. Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Vestoppland Ikke tilordnet Medlemsbonus Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med medlemmer. Våre medlemmer har totalt fått tilført 19,9 millioner kroner i medlemsfordeler i I tillegg kommer rabatter på produkter Beløpet 2010 fordeler seg på 12,4 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag. I tillegg mottar medlemmene ,6 millioner 2012 kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; Esso, Filmnet, If Skadeforsikring, Mastercard, Statoil og Zalando Tabellen viser utviklingen i medlemsfordeler de siste 6 årene Medlemsbonus Medlemmene har i perioden fått tilført totalt 151,5 millioner kroner i medlemsfordeler. I tillegg kommer spesielle rabatter på produkter til medlemmene. Medlemsbonus 4

5 Årsmelding og regnskap 2014 Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 16 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Forretningsvirksomheten bestod ved årsskiftet av 42 butikker, 7 hel-/deleide selskaper samt en eiendomsportefølje på 17 eiendommer. Kjernevirksomheten til Coop Innlandet er handel innenfor konseptene Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Mega, Coop Prix, Coop Extra, Coop Marked, Coop ByggMix og Coop Elektro samt ulike konsepter innen klær. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og er knyttet til kjedeavtaler med Coop Norge SA. Faghandelsbutikkene er drevet etter franchiseavtaler, etter kjedeavtaler med Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. Eiendomsporteføljen som ikke er organisert i hel-/deleide selskaper, drives som eiendomsavdelinger i Coop Innlandet SA. Av de 7 hel-/deleide selskapene er eierandelen over 50 % i to av selskapene og inngår i Coop Innlandets konsernregnskap. 6 av de 7 selskapene er knyttet til eiendomsvirksomhet hvor Coop Innlandet er leietager, eller er i en utviklingsfase hvor Coop Innlandet vil bli leietager. Ett av selskapene er en entreprenørvirksomhet. Coop Innlandet SA eier sammen med 104 andre samvirkelag, andelslaget Coop Norge SA. Coop Norge SA eier Coop Norge Handel AS, som er distributør av varer til Coop Innlandets og øvrige samvirkelags butikker. Coop Norge SA konsernet eier også eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS. Coop Innlandet SA eier et eiendomsselskap sammen med Coop Norge Eiendom AS; Coop Innlandet Eiendom AS. Eierfordelingen er 50/50. 5

6 Årsmelding og regnskap 2014 Organisasjonsplan Coop Innlandet SA Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Eiendomssjef Knut Arne Kårsten Driftssjef Frode Stensrud Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Anita Tørudstad It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Lis Bergseth Driftsoppfølger Vest-Oppland Geir Kristianson Driftsoppfølger Hedemarken Ane Mølstad Driftsoppfølger Gudbrandsdalen Steinar Åvangen Ledelsen i Coop Innlandet: Ledergruppa i Coop Innlandet. Fra venstre: Driftssjef Frode Stensrud, Personalsjef Bjørn Neverlien, Administrerende Direktør Olav Rønningen, Økonomi-/administrasjonssjef John Bekken og Eiendomssjef Knut Arne Kårsten. 6

7 Årsmelding og regnskap 2014 Dagligvareprofiler Coop Prix finner vi på følgende steder: Tretten Fåvang Sør-Fron - Biri Lena Vestre Gausdal Børstad (Hamar) Åker (utenfor Hamar) Snertingdal. Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser på hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en alltid får det en trenger til faste lave priser hele året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er enkle og effektive, og har et sortiment av dagligvarer som dekker behovet til både hverdag og helg. Coop Prix er i størrelse kvadratmeter og inneholder artikler. Coop Prix er en moderne nærbutikk. Hendelser gjennom året: Sammenlignbar omsetningsvekst på 4,5 % Avvikling av Coop Prix Follebu Omprofilering av Coop Marked Snertingdal til Coop Prix Utvidelse av åpningstidene på flere av butikkene Styrket seg i markedet gjennom «deal» konseptet. 7

8 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Dokka- Stange Raufoss - Storhamar Ringebu - Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med fokus på middag og matglede. Sortimentet er bredt og dypt og består av artikler. Kjeden har ukentlige middagstips og gode oppskrifter. Middagstipsene kan lastes ned som applikasjon eller hentes på internett. Her kan man finne inspirasjon blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Coop Mega har siste året forsterket fokuset på sjømat. Supermarkedet har betjente avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Våre 10 Coop Mega butikker oppnådde i fjor en sammenlignbar vekst på 4,0 %. Denne veksten gir økte markedsandeler både totalt innen dagligvaremarkedet i Hedmark og Oppland, samt innen markedssegmentet supermarked. Coop Mega kjeden kårer hvert år «årets butikk». Kriteriene er sammensatt av driftsparametere, resultater fra kundeundersøkelsen og målinger innen butikkstandard («klar for kunde») foretatt av eksternt selskap. Av kjedens 71 butikker, ble Coop Mega Dombås kåret til årets butikk i De ansatte på Coop Mega Dombås med synlig bevis på at butikken ble årets butikk i Av «topp 10» på kåringen over årets beste butikker innen Coop Mega kjeden, hadde Coop Innlandet 2 butikker. I tillegg til Coop Mega Dombås, ble Coop Mega Dokka nummer 8. 8

9 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Coop Extra er Norges mest hurtigvoksende lavpriskjede og har tatt en tydelig posisjon innen lavprissegmentet. Kjeden hadde i fjor 184 butikker, en økning på 58 butikker fra året før. Fortsatt høy etableringstakt og omprofileringer fra andre konsepter, skal gjøre kjeden til en av de dominerende innen lavprissegmentet. Coop Innlandets to butikker innen kjeden vokste med 10,8 % i fjor. Veksten er høyere enn både markedsveksten og veksten innen lavprissegmentet. Begge butikkene økte markedsandelene i henholdsvis Hamar og Gjøvik. 9

10 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Marked finner vi på følgende steder: Skåbu Sel Biristrand Dovre Lora Lesjaverk Heidal Kolbu Bybrua (Gjøvik) Ilseng Bøverbru Snertingdal og Fåberg. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Disse butikkene viderefører ofte tradisjonen fra de første samvirkelagene. Service og nærhet er viktig det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked den siste butikken i lokalsamfunnet og et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Hendelser gjennom året: Sammenlignbar omsetningsvekst på 8,0 % Vekst i markedsandeler innen dagligvarer Vekst i markedsandeler innen segmentet nærbutikker Avvikling av Coop Marked Biristrand Avvikling av Coop Marked Fåberg Coop Marked Snertingdal omprofilert til Coop Prix Utvidelse av åpningstider på flere av butikkene Coop Marked Lora «reddet» etter et godt samarbeid med lokalbefolkningen Fra grendemøte på Coop Marked Lora, hvor temaet var butikkens framtid. Foto: Vigga/Astrid Kvam Helset. 10

11 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store, og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er «billig storhandel» - «lave priser og tilbud er billigere» - «gigantisk vareutvalg». Coop Innlandet har 2 Coop Obs! Hypermarked; Coop Obs! Rudshøgda og Coop Obs! Olrud. Begge beliggende i Ringsaker Kommune. Totalt hadde hypermarkedene er vekst på 4,2 % mot forrige år. Veksten fordeler seg med 3,6 % på dagligvarer og 4,3 % på faghandel (sport/fritid, elektrisk, bolig, lette byggevarer og servering). Med bakgrunn i skjerpet konkurransesituasjon innen flere faghandelsbransjer, er det en solid utvikling for hypermarkedene. Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Obs! Hypermarked; kjente merkevarer lave priser høy aktivitetsgrad lange åpningstider effektiv handel og størst mulig selvbetjening. Coop Obs! Bygg henvender seg til «gjør det selv» markedet. Coop Innlandet har 2 Coop Obs! Bygg i sin portefølje; Coop Obs! Bygg Rudshøgda og Coop Obs! Bygg Kallerud. Coop Obs! Bygg Kallerud hadde i 2014 sitt andre hele driftsår. Begge byggevarehusene hadde en sterk vekst i fjor. Totalt ble det oppnådd en vekst på 16,5%. Med en vekst i forbrukermarkedet innen byggevarer på 2-3 % i Hedmark og Oppland, økte Coop Obs! Bygg sine markedsandeler betydelig i

12 Årsmelding og regnskap 2014 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetaker. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 36,0 millioner eksklusive merverdiavgift, samme nivå som året før. Eiendom Eiendomsporteføljen til Coop Innlandet er organisert i tilknyttede selskaper, heleid datterselskap eller som avdelinger under Coop Innlandet. Selskaper som er knyttet til eiendomsvirksomhet: Dølastugu Eiendom AS: Coop Innlandet SA 50 % AmCo Eiendom AS 50 % Innlandsporten Eiendom AS: Coop Innlandet SA 25 % Willy Fauchald 30 % Coop Norge Eiendom AS 25% Wana AS 20 % Rudshøgda Kjøpesenter AS Coop Innlandet SA 100 % Dombås Eiendomsutvikling AS: Coop Innlandet SA 25 % LOT Eiendom AS 50 % Frich AS 12,5 % Sander Invest AS 12,5 % Rosenlund Bydelssenter AS: Coop Innlandet 5,02 % Coop Norge Eiendom 59,99 % Møller Eiendom Norge AS 29,98 % NIMO AS 5,02 % Coop Innlandet Eiendom AS: Coop Innlandet SA 50 % Coop Norge Eiendom AS 50 % 12

13 Årsmelding og regnskap 2014 STYRET ÅRSMØTE Styret har avholdt 11 styremøter. Et av møtene ble holdt som todagers møte, der virksomhetens ledergruppe deltok. Det er behandlet til sammen 65 saker. Ordfører i årsmøtet møter fast i styret. Årsmøtet har avholdt 3 møter og behandlet 15 saker. Daglig leder og styreleder er valgt til å representere Coop Innlandet på årsmøtene i Coop Norge, der det er avholdt 5 møter i Regionrådene har avholdt 2 fellesmøter. I tillegg kommer møter i regi av det enkelte regionråd. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet var fusjon med Coop Tesam, Coop Norges oppkjøp av ICA og ny samvirkelagsstruktur. Det er også benyttet mye tid på strategiplan, effektivisering og strukturendringer, for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene som kommer i årene fremover. I tillegg er virksomhetens salgs- og resultat-utvikling behandlet fortløpende. VÅRE MEDARBEIDERE OG HMS ARBEID Ved årsskiftet hadde bedriften 689 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Det er en nedgang i antall ansatte på 27 i forhold til Effektivisering av driften er hovedårsaken til nedgangen. I tillegg er 3 butikker lagt ned. Håndteringen av de ansatte ved nedleggelsene er gjort etter forutgående drøftelser og protokoller med de tillitsvalgte. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg(samu), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. I samarbeid med Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget har bedriften valgt å inngå ny IA-avtale for perioden 2014 til I november ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema har vært drift, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger. Det er registrert 5 skader i løpet av året. Sykefraværet var på 7,90 % av mulige arbeidede timer. Tilvarende tall i fjor var på 7,47 %. Fordeling av sykefraværet er følgende, 2013 i parentes: Egenmelding 0,83 % (1,01), inntil 16 dager 1,70 % (1,65), over 16 dager 5,25 % (4,70) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,13 % (0,11). 13

14 Årsmelding og regnskap 2014 Samarbeids-og arbeidsmiljøutvalget i Coop Innlandet sammen med NAV arbeidslivssenter i Hedmark og Oppland under signering av ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Virksomheten skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Av bedriftens ansatte er 75 % kvinner (534) og 25 % menn (182). Av 55 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 5 (62,5 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 17 kvinner (56,7 %). Ytre miljø og miljøtiltak Miljøet påvirkes ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at bl.a. miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2014 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette i årene fremover. 14

15 Årsmelding og regnskap 2014 Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i konsumprisindeksen (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 2,0 % fra 2013 til 2014, mot en årsvekst på 2,1 % året før. En trend de siste årene har vært at matvareprisene har vist svak og tidvis negativ vekst, og prisøkningen har vært lavere enn den generelle prisveksten. I 2014 derimot steg matvareprisene mer enn den gjennomsnittlige pris veksten. Fra 2013 til 2014 økte prisene på matvarer 2,9 %. Det er den kraftigste årsveksten siden Det var særlig prisøkningen fra januar til mars som bidro til veksten. I tillegg steg matvareprisene 3,2 % i juli, noe som er den største månedlige oppgangen for matvarer siden I siste halvdel av 2014 falt matvareprisene. Denne nedgangen dempet dermed årsveksten for matvarer. Fisk og fiskeprodukter var blant konsumgruppene med en prisutvikling som bidro mest til årsveksten for matvarer, og det var særlig prisutviklingen på laks som var utslagsgivende. Årsveksten for laks var på hele 11,4 prosent i 2014, mens prisene på torsk steg med 7,1 % samme år. Fra 2013 til 2014 steg prisene i gruppen melk, ost og egg i gjennomsnitt 3,2 %, og det var høyere melkepriser som bidro mest til oppgangen. Etter et fall i melkeprisene i 2013 steg prisene 4,1 % året etter. Osteprisene steg med 3,8 % fra 2013 til 2014 og bidro også til årsveksten i gruppen melk, ost og egg. I løpet av 2014 har pris på elektrisitet hatt en svakere utvikling enn den totale veksten i konsumprisindeksen. Energivarene har bidratt til å trekke ned konsumprisindeksen med 0,3 prosentpoeng. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie falt med 6,9 prosent i Antall medlemmer og samvirkelag i Coop i Norge Pr var 104 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det var en nedgang på 5 samvirkelag i 2014 som følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Ved utgangen av året var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en vekst på medlemmer (2,86 %) i Omsetning og markedstall for Coop i Norge Samvirkelagene fikk en omsetning i 2014 på cirka 41,0 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,7 prosent mot Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,4 % i 2014, mens markedsveksten var på 4,2 %. Coop sin markedsandel har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 22,3 %. 15

16 Årsmelding og regnskap 2014 ØKONOMISK UTVIKLING Omsetningsutvikling Omsetningen i 2014 ble på 1,526 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 4,2 % fra året før. Det er i løpet av året avviklet 3 butikker med bakgrunn i svak lønnsomhet over lengre tid. Ser en på sammenlignbar utvikling, hvor de avviklede butikkene er tatt ut i 2013 og 2014, er veksten på 5,6 %. Omsetningen gjennom året viste variabel utvikling. Første halvår ga en vekst totalt på 5,6 %, mens veksten i annet halvår sank til 3,8 %. Svakere vekst, kombinert med nedgang i marginene, resulterte i press på resultatene annet halvår. Omsetningsutvikling dagligvarer Salgsveksten innen våre dagligvarebutikker ble på 3,3 %. I denne veksten er de tre avviklede butikkene inkludert Sammenlignbart er dagligvareveksten på 5,6 %. Mega 39,3 36,1 35,9 Markedsveksten Prix innen dagligvarer 14,3 i Norge 14,1 ble i ,8 på 4,2 %. Vekst innen sammenlignbare butikker ble på 3,2 %. Extra Coop Innlandet driver butikker 4,2 i Hedmark 5,9 og Oppland. 6,3 I disse fylkene ble veksten på henholdsvis 3,3 % og 3,9 %. Marked Utviklingen var noe svakere 8 i innlandsfylkene, 7,7 enn 5,9 for resten av landet. Coop Innlandets omsetningsutvikling er i tråd Obs! med innlandsfylkenes 26,9utvikling, noe 27,2som indikerer 27,3en stabil markedsandel. Obs! Bygg 4,7 6,6 7,5 Omsetningsfordeling Faghandel innen 2,7 virksomheten: 2,4 2,3 100 Mega 2014 Mega 548 Prix Obs! 226 Extra 95 Marked 90 Obs! 416 Obs! Bygg Prix 114 Faghandel Mega Utvikling i omsetningsandeler: Prix Extra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Mega Prix Extra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Det er avviklet 1 Coop Prix og 2 Coop Markeder i løpet av året. 16

17 Årsmelding og regnskap 2014 Omsetningsutvikling byggevarer. Byggevarer selges gjennom tre Coop ByggMix, to Coop Obs! Bygg og i Coop Obs! Olrud. Tilnærmet all byggevareomsetning er til forbrukermarkedet. Salgsveksten innen byggevarer ble på 16,3 %. En sterk vekst sett i forhold til at markedsveksten i Hedmark og Oppland til sammen ble 2-3 %. Resultat Årets resultat ble 3,1 millioner kroner etter skatt og utbetaling av kjøpebonus til våre medlemmer på 10.2 millioner kroner. Resultatet i 2013 ble ,- kroner etter inntektsføring av 22,8 millioner kroner fra salg av eiendommer. I forbindelse med fusjon med Coop Tesam SA er det satt av 4,5 millioner kroner til framtidige kostnader knyttet til integreringen av de to selskapene. Ordinært resultat før skatt er sammenlignbart 27,0 millioner kroner bedre i 2014 enn i Resultatforbedringen er relatert til god omsetningsutvikling, positiv marginutvikling, god effektivitetsvekst og nedgang i øvrige påvirkbare kostnader. Resultatene for butikkene isolert ble 26,6 millioner kroner bedre enn for Alle profilene bidro i denne positive retningen. Selskapet har de siste årene hatt stor fokus på kostnader og marginer i form av svinnreduksjon. Arbeidet har gitt god resultatskapende effekt. Coop Prix Follebu, Coop Marked Biristrand og Coop Marked Fåberg ble avviklet i 2014 med bakgrunn i negativ resultatutvikling over tid. Eiendommen på Biristrand ble i løpet av året solgt til lokalbefolkningen. Coop Innlandet Eiendom AS ble stiftet på slutten av Flere eiendommer ble solgt fra Coop Innlandet SA til dette selskapet. Oppgjøret for eiendommene ble foretatt i Overskytende likviditet ble benyttet til å nedbetale ekstern gjeld og styrke likviditeten. Totalt er langsiktig gjeld redusert med 95,0 millioner kroner i løpet av året. Netto finansielle poster viser en bedring på 8,6 millioner kroner. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper økte med 3,4 millioner kroner, finansinntektene er økt med 1,2 millioner kroner og finanskostnadene er redusert med 4,0 millioner kroner. Sum egenkapital er på 156,1 millioner kroner. Det gir en egenkapitalprosent på 21,8. Egenkapitalprosenten i 2013 var 19,1 %. Omtankeprisen. Coop Innlandet deler hvert år ut en omtankepris på ,- kroner i tre regioner. Prisen kan gis til en person, lag, foreninger eller skoler/skoleklasser. Sammen med prisen deles det ut diplom. Prisen deles ut årlig hvis regionene finner verdige kandidater til prisen. Statuttene for prisen er at kandidatene; - over tid har jobbet aktivt for å fremme Coop sin ide og verdigrunnlag, lokalt/regionalt ( tiltro til egenarten ) - har vært aktive i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø. - på en særskilt måte har vist omtanke for andre mennesker - har vært pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer inn i skoler, arbeidsliv eller nærmiljø Omtankeprisen ble i 2014 gitt til Eldrid Riise fra Lesja, «besteforeldregruppa» på Bøverbru og Barnas Stasjon på Hamar. 17

18 Årsmelding og regnskap 2014 Besteforeldregruppa på Bøverbru deltar i skoleundervisningen en dag i uka. De lærer elevene god folkeskikk og gammeldagse leker, samt bevare og utvikle trivsel og aktiviteter i nærmiljøet. Håkon Ringen (i midten) og resten av besteforeldregruppa på Bøverbru skole fikk omtankeprisen mandag formiddag. Britt Vingebakken og Bjørn Neverlien fra Coop Innlandet delte ut prisen på kroner. Eldrid Riise mottar omtankeprisen fra Audny Bakken. Eldrid mottok omtankeprisen for miljøskapende arbeid i nærmiljøet ved å arrangere turer i skog og fjell for sambygdinger. Turene er tilpasset turgåere i alle aldre, og har et rikt faglig innhold. Foto: Vidar Heitkøtter. Leder i Barnas stasjon på Hamar, Anne Lise Haugsrud, mottar prisen fra leder av regionrådet i Hedmark Kai Smeby og personalsjef i Coop Innlandet Bjørn Neverlien. Barnas stasjon gir barn og foreldre et tilbud om et trygt møtested. 18

19 Årsmelding og regnskap 2014 Fusjon med Coop Tesam SA Selskapet startet medio 2014 samtaler med Coop Tesam SA om en mulig fusjon mellom selskapene. Det ble organisert opp et prosjekt for å utarbeide en mulighetsstudie for å kartlegge forskjeller og likheter mellom selskapene. I tillegg lå det i prosjektets mandat å utarbeide forslag til organisering av et nytt selskap, med beregning av fusjonssynergier og eventuelle fusjonskostnader. Mulighetsstudien endte ut i en fusjonsplan, som ble behandlet i respektive styrer i oktober, med vedtak om å fremme fusjonsplanen for endelig behandling i selskapenes årsmøter i desember. Begge lags årsmøter vedtok fusjon av selskapene med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Fusjonen innebærer at Coop Innlandet SA blir det overtagende selskapet. Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert 8,2 millioner kroner. Investeringene er primært knyttet til butikker. Kontantstrøm Operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 170,8 millioner kroner i Det er spesielt oppgjør for salg av eiendommer til Coop Innlandet Eiendom AS som bidrar til denne kontantstrømmen. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til 11,4 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansaktivitetene beløper seg til 105, 5 millioner kroner. Det er nedbetaling av langsiktig gjeld og netto inn-/utbetaling av medlemsinnskudd som gir negativ kontantstrøm innen finansaktivitetene. Totalt har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økt med 106,8 millioner kroner til 186,0 millioner kroner. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Coop Bedriftskort er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. Låneopptak. Det er ikke foretatt låneopptak i løpet av året. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd, er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. 19

20 Årsmelding og regnskap Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 26,3 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 10,5 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 0,6 millioner kroner. Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 64,7 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 9,6 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS eierandel 5,02 % Selskapet eier eiendom på Lillehammer for utvikling av kontorer og handel. Aksjene er ervervet i Coop Innlandet Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier 10 eiendommer i Hedmark og Oppland knyttet til handel. Selskapet forvalter, utvikler og drifter eiendommene. Balanseført verdier på aksjene i 2014 er 54,5 millioner kroner. Prosjekter under arbeid Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter som vil bli realisert over 2-5 års periode. Utvikling framover Coop Innlandets virksomhet er lokalisert i et geografisk område med stor vekst. Etappevis etablering av ny firefelts motorvei fra Oslo og nordover Gudbrandsdalen, vil medføre betydelig befolkningsvekst i kommunene rundt Mjøsa, samt endre traseen for E 6 gjennom Gudbrandsdalen. Dette vil gi nye muligheter for etablering av handel og servicenæring langs den nye hovedfartsåren. Denne utviklingen er lagt til grunn i strategiplanen til virksomheten og tomtearealer er sikret for framtidig utbygging og vekst. Coop Tesam SA vil i løpet av året bli fusjonert med Coop Innlandet SA med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Coop Tesam består av 21 butikker og 23 eiendommer som skal integreres i Coop Innlandet. Coop Tesams størrelse vil tilføre Coop Innlandet ca 500,0 millioner kroner i økt omsetning. 20

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer