Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene fra årets valg). 1

2 Tillitsvalgte 2014 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Tove Brendløkken Anna Skreden Lien Anna Ulmo Odd Roterud Astrid Aspaas Audny Bakken Torill Tordhol Motterud Aslaug Marie Rindhølen Torill Strangstadstuen Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Venke Helen Sletten Dag Marius Kvernes Margrethe Haugstulen Torill Blakarstugun Ingunn Nysæter Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Anders Viland Skumsnes Anne Lysgaard James Thomas Cottis Bjørn Åstrøm Vigdis Bragstad Ivar Skåden Truls Wadd Magnar Sætre Kai Smeby Anne Lena Brustad Dragsten Leif Ove Lysgård Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Ane Mølstad Juliane Bergersen Kjetil Olsen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Frank Blystad Region 3 Vestoppland, medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Frank Våtsveen Marit Åslund Dahlby Anne Hilde Ekren Aud Karin Grøtberg Leif Waarum Jan Fredrik Stray Fischer Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Ann Kristin Hanstad John Solberg Iver Oskar Skjerve Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Torill Strangstadstuen Anna Ulmo Anna Skreden Lien Odd Roterud Astrid Aspaas Magnar Sætre Jan Erik Lillejordet Anne Lysgaard Anders Viland Skumsnes Leif Waarum Vigdis Bragstad Ivar Skåden Kai Smeby James Thomas Cottis Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Torill Blakarstugun Margrethe Haugstulen Ingunn Nysæter Kjetil Olsen Juliane Bergersen Ane Mølstad Rita Gunhildberget Ann Kristin Hanstad Anita Bergum Styre Styret, medlemsrepresentanter valgt av årsmøte: Magnar Linnerud, styreleder Thor Lillehovde, nestleder Inger Berit Heimdal Berit Elisabeth Meiningen Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Anita Tørudstad Anne Ødemoringen Njål Nyløkken 2

3 Årsmelding og regnskap 2014 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Selskapet driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser.. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, som et bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen styret og årsmøtet. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og på internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte foregår i hver enkelt butikk. Det er etablert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungere som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. På denne måten sikres medlemsdemokratiet som en rød tråd i organisasjonen. 3

4 Årsmelding og regnskap 2014 Medlemmer Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Ved årsskiftet var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette gir en netto økning på medlemmer (2,0 %) fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark, med en netto vekst på 653 Vestoppland Ikke tilordnet 4797 medlemmer (2,9 %). Medlemsutvikling i perioden Antall Antall Den sterke medlemsveksten er signal om at kundene har tiltro til Coop sin egenart og et fordelsprogram som har en bred appell i befolkningen. Coop har de siste årene utviklet kundetilpassede medlemsfordeler som er godt mottatt. Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Vestoppland Ikke tilordnet Medlemsbonus Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med medlemmer. Våre medlemmer har totalt fått tilført 19,9 millioner kroner i medlemsfordeler i I tillegg kommer rabatter på produkter Beløpet 2010 fordeler seg på 12,4 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag. I tillegg mottar medlemmene ,6 millioner 2012 kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; Esso, Filmnet, If Skadeforsikring, Mastercard, Statoil og Zalando Tabellen viser utviklingen i medlemsfordeler de siste 6 årene Medlemsbonus Medlemmene har i perioden fått tilført totalt 151,5 millioner kroner i medlemsfordeler. I tillegg kommer spesielle rabatter på produkter til medlemmene. Medlemsbonus 4

5 Årsmelding og regnskap 2014 Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 16 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Forretningsvirksomheten bestod ved årsskiftet av 42 butikker, 7 hel-/deleide selskaper samt en eiendomsportefølje på 17 eiendommer. Kjernevirksomheten til Coop Innlandet er handel innenfor konseptene Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Coop Mega, Coop Prix, Coop Extra, Coop Marked, Coop ByggMix og Coop Elektro samt ulike konsepter innen klær. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og er knyttet til kjedeavtaler med Coop Norge SA. Faghandelsbutikkene er drevet etter franchiseavtaler, etter kjedeavtaler med Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. Eiendomsporteføljen som ikke er organisert i hel-/deleide selskaper, drives som eiendomsavdelinger i Coop Innlandet SA. Av de 7 hel-/deleide selskapene er eierandelen over 50 % i to av selskapene og inngår i Coop Innlandets konsernregnskap. 6 av de 7 selskapene er knyttet til eiendomsvirksomhet hvor Coop Innlandet er leietager, eller er i en utviklingsfase hvor Coop Innlandet vil bli leietager. Ett av selskapene er en entreprenørvirksomhet. Coop Innlandet SA eier sammen med 104 andre samvirkelag, andelslaget Coop Norge SA. Coop Norge SA eier Coop Norge Handel AS, som er distributør av varer til Coop Innlandets og øvrige samvirkelags butikker. Coop Norge SA konsernet eier også eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS. Coop Innlandet SA eier et eiendomsselskap sammen med Coop Norge Eiendom AS; Coop Innlandet Eiendom AS. Eierfordelingen er 50/50. 5

6 Årsmelding og regnskap 2014 Organisasjonsplan Coop Innlandet SA Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Eiendomssjef Knut Arne Kårsten Driftssjef Frode Stensrud Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Anita Tørudstad It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Lis Bergseth Driftsoppfølger Vest-Oppland Geir Kristianson Driftsoppfølger Hedemarken Ane Mølstad Driftsoppfølger Gudbrandsdalen Steinar Åvangen Ledelsen i Coop Innlandet: Ledergruppa i Coop Innlandet. Fra venstre: Driftssjef Frode Stensrud, Personalsjef Bjørn Neverlien, Administrerende Direktør Olav Rønningen, Økonomi-/administrasjonssjef John Bekken og Eiendomssjef Knut Arne Kårsten. 6

7 Årsmelding og regnskap 2014 Dagligvareprofiler Coop Prix finner vi på følgende steder: Tretten Fåvang Sør-Fron - Biri Lena Vestre Gausdal Børstad (Hamar) Åker (utenfor Hamar) Snertingdal. Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser på hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en alltid får det en trenger til faste lave priser hele året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er enkle og effektive, og har et sortiment av dagligvarer som dekker behovet til både hverdag og helg. Coop Prix er i størrelse kvadratmeter og inneholder artikler. Coop Prix er en moderne nærbutikk. Hendelser gjennom året: Sammenlignbar omsetningsvekst på 4,5 % Avvikling av Coop Prix Follebu Omprofilering av Coop Marked Snertingdal til Coop Prix Utvidelse av åpningstidene på flere av butikkene Styrket seg i markedet gjennom «deal» konseptet. 7

8 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Dokka- Stange Raufoss - Storhamar Ringebu - Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med fokus på middag og matglede. Sortimentet er bredt og dypt og består av artikler. Kjeden har ukentlige middagstips og gode oppskrifter. Middagstipsene kan lastes ned som applikasjon eller hentes på internett. Her kan man finne inspirasjon blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Coop Mega har siste året forsterket fokuset på sjømat. Supermarkedet har betjente avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Våre 10 Coop Mega butikker oppnådde i fjor en sammenlignbar vekst på 4,0 %. Denne veksten gir økte markedsandeler både totalt innen dagligvaremarkedet i Hedmark og Oppland, samt innen markedssegmentet supermarked. Coop Mega kjeden kårer hvert år «årets butikk». Kriteriene er sammensatt av driftsparametere, resultater fra kundeundersøkelsen og målinger innen butikkstandard («klar for kunde») foretatt av eksternt selskap. Av kjedens 71 butikker, ble Coop Mega Dombås kåret til årets butikk i De ansatte på Coop Mega Dombås med synlig bevis på at butikken ble årets butikk i Av «topp 10» på kåringen over årets beste butikker innen Coop Mega kjeden, hadde Coop Innlandet 2 butikker. I tillegg til Coop Mega Dombås, ble Coop Mega Dokka nummer 8. 8

9 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Coop Extra er Norges mest hurtigvoksende lavpriskjede og har tatt en tydelig posisjon innen lavprissegmentet. Kjeden hadde i fjor 184 butikker, en økning på 58 butikker fra året før. Fortsatt høy etableringstakt og omprofileringer fra andre konsepter, skal gjøre kjeden til en av de dominerende innen lavprissegmentet. Coop Innlandets to butikker innen kjeden vokste med 10,8 % i fjor. Veksten er høyere enn både markedsveksten og veksten innen lavprissegmentet. Begge butikkene økte markedsandelene i henholdsvis Hamar og Gjøvik. 9

10 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Marked finner vi på følgende steder: Skåbu Sel Biristrand Dovre Lora Lesjaverk Heidal Kolbu Bybrua (Gjøvik) Ilseng Bøverbru Snertingdal og Fåberg. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Disse butikkene viderefører ofte tradisjonen fra de første samvirkelagene. Service og nærhet er viktig det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked den siste butikken i lokalsamfunnet og et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Hendelser gjennom året: Sammenlignbar omsetningsvekst på 8,0 % Vekst i markedsandeler innen dagligvarer Vekst i markedsandeler innen segmentet nærbutikker Avvikling av Coop Marked Biristrand Avvikling av Coop Marked Fåberg Coop Marked Snertingdal omprofilert til Coop Prix Utvidelse av åpningstider på flere av butikkene Coop Marked Lora «reddet» etter et godt samarbeid med lokalbefolkningen Fra grendemøte på Coop Marked Lora, hvor temaet var butikkens framtid. Foto: Vigga/Astrid Kvam Helset. 10

11 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store, og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er «billig storhandel» - «lave priser og tilbud er billigere» - «gigantisk vareutvalg». Coop Innlandet har 2 Coop Obs! Hypermarked; Coop Obs! Rudshøgda og Coop Obs! Olrud. Begge beliggende i Ringsaker Kommune. Totalt hadde hypermarkedene er vekst på 4,2 % mot forrige år. Veksten fordeler seg med 3,6 % på dagligvarer og 4,3 % på faghandel (sport/fritid, elektrisk, bolig, lette byggevarer og servering). Med bakgrunn i skjerpet konkurransesituasjon innen flere faghandelsbransjer, er det en solid utvikling for hypermarkedene. Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Obs! Hypermarked; kjente merkevarer lave priser høy aktivitetsgrad lange åpningstider effektiv handel og størst mulig selvbetjening. Coop Obs! Bygg henvender seg til «gjør det selv» markedet. Coop Innlandet har 2 Coop Obs! Bygg i sin portefølje; Coop Obs! Bygg Rudshøgda og Coop Obs! Bygg Kallerud. Coop Obs! Bygg Kallerud hadde i 2014 sitt andre hele driftsår. Begge byggevarehusene hadde en sterk vekst i fjor. Totalt ble det oppnådd en vekst på 16,5%. Med en vekst i forbrukermarkedet innen byggevarer på 2-3 % i Hedmark og Oppland, økte Coop Obs! Bygg sine markedsandeler betydelig i

12 Årsmelding og regnskap 2014 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetaker. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 36,0 millioner eksklusive merverdiavgift, samme nivå som året før. Eiendom Eiendomsporteføljen til Coop Innlandet er organisert i tilknyttede selskaper, heleid datterselskap eller som avdelinger under Coop Innlandet. Selskaper som er knyttet til eiendomsvirksomhet: Dølastugu Eiendom AS: Coop Innlandet SA 50 % AmCo Eiendom AS 50 % Innlandsporten Eiendom AS: Coop Innlandet SA 25 % Willy Fauchald 30 % Coop Norge Eiendom AS 25% Wana AS 20 % Rudshøgda Kjøpesenter AS Coop Innlandet SA 100 % Dombås Eiendomsutvikling AS: Coop Innlandet SA 25 % LOT Eiendom AS 50 % Frich AS 12,5 % Sander Invest AS 12,5 % Rosenlund Bydelssenter AS: Coop Innlandet 5,02 % Coop Norge Eiendom 59,99 % Møller Eiendom Norge AS 29,98 % NIMO AS 5,02 % Coop Innlandet Eiendom AS: Coop Innlandet SA 50 % Coop Norge Eiendom AS 50 % 12

13 Årsmelding og regnskap 2014 STYRET ÅRSMØTE Styret har avholdt 11 styremøter. Et av møtene ble holdt som todagers møte, der virksomhetens ledergruppe deltok. Det er behandlet til sammen 65 saker. Ordfører i årsmøtet møter fast i styret. Årsmøtet har avholdt 3 møter og behandlet 15 saker. Daglig leder og styreleder er valgt til å representere Coop Innlandet på årsmøtene i Coop Norge, der det er avholdt 5 møter i Regionrådene har avholdt 2 fellesmøter. I tillegg kommer møter i regi av det enkelte regionråd. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet var fusjon med Coop Tesam, Coop Norges oppkjøp av ICA og ny samvirkelagsstruktur. Det er også benyttet mye tid på strategiplan, effektivisering og strukturendringer, for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene som kommer i årene fremover. I tillegg er virksomhetens salgs- og resultat-utvikling behandlet fortløpende. VÅRE MEDARBEIDERE OG HMS ARBEID Ved årsskiftet hadde bedriften 689 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Det er en nedgang i antall ansatte på 27 i forhold til Effektivisering av driften er hovedårsaken til nedgangen. I tillegg er 3 butikker lagt ned. Håndteringen av de ansatte ved nedleggelsene er gjort etter forutgående drøftelser og protokoller med de tillitsvalgte. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg(samu), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. I samarbeid med Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget har bedriften valgt å inngå ny IA-avtale for perioden 2014 til I november ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema har vært drift, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger. Det er registrert 5 skader i løpet av året. Sykefraværet var på 7,90 % av mulige arbeidede timer. Tilvarende tall i fjor var på 7,47 %. Fordeling av sykefraværet er følgende, 2013 i parentes: Egenmelding 0,83 % (1,01), inntil 16 dager 1,70 % (1,65), over 16 dager 5,25 % (4,70) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,13 % (0,11). 13

14 Årsmelding og regnskap 2014 Samarbeids-og arbeidsmiljøutvalget i Coop Innlandet sammen med NAV arbeidslivssenter i Hedmark og Oppland under signering av ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Virksomheten skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Av bedriftens ansatte er 75 % kvinner (534) og 25 % menn (182). Av 55 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 5 (62,5 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 17 kvinner (56,7 %). Ytre miljø og miljøtiltak Miljøet påvirkes ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at bl.a. miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2014 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette i årene fremover. 14

15 Årsmelding og regnskap 2014 Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i konsumprisindeksen (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 2,0 % fra 2013 til 2014, mot en årsvekst på 2,1 % året før. En trend de siste årene har vært at matvareprisene har vist svak og tidvis negativ vekst, og prisøkningen har vært lavere enn den generelle prisveksten. I 2014 derimot steg matvareprisene mer enn den gjennomsnittlige pris veksten. Fra 2013 til 2014 økte prisene på matvarer 2,9 %. Det er den kraftigste årsveksten siden Det var særlig prisøkningen fra januar til mars som bidro til veksten. I tillegg steg matvareprisene 3,2 % i juli, noe som er den største månedlige oppgangen for matvarer siden I siste halvdel av 2014 falt matvareprisene. Denne nedgangen dempet dermed årsveksten for matvarer. Fisk og fiskeprodukter var blant konsumgruppene med en prisutvikling som bidro mest til årsveksten for matvarer, og det var særlig prisutviklingen på laks som var utslagsgivende. Årsveksten for laks var på hele 11,4 prosent i 2014, mens prisene på torsk steg med 7,1 % samme år. Fra 2013 til 2014 steg prisene i gruppen melk, ost og egg i gjennomsnitt 3,2 %, og det var høyere melkepriser som bidro mest til oppgangen. Etter et fall i melkeprisene i 2013 steg prisene 4,1 % året etter. Osteprisene steg med 3,8 % fra 2013 til 2014 og bidro også til årsveksten i gruppen melk, ost og egg. I løpet av 2014 har pris på elektrisitet hatt en svakere utvikling enn den totale veksten i konsumprisindeksen. Energivarene har bidratt til å trekke ned konsumprisindeksen med 0,3 prosentpoeng. Prisen på elektrisitet inkludert nettleie falt med 6,9 prosent i Antall medlemmer og samvirkelag i Coop i Norge Pr var 104 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det var en nedgang på 5 samvirkelag i 2014 som følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Ved utgangen av året var det medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en vekst på medlemmer (2,86 %) i Omsetning og markedstall for Coop i Norge Samvirkelagene fikk en omsetning i 2014 på cirka 41,0 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,7 prosent mot Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 2,4 % i 2014, mens markedsveksten var på 4,2 %. Coop sin markedsandel har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 22,3 %. 15

16 Årsmelding og regnskap 2014 ØKONOMISK UTVIKLING Omsetningsutvikling Omsetningen i 2014 ble på 1,526 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 4,2 % fra året før. Det er i løpet av året avviklet 3 butikker med bakgrunn i svak lønnsomhet over lengre tid. Ser en på sammenlignbar utvikling, hvor de avviklede butikkene er tatt ut i 2013 og 2014, er veksten på 5,6 %. Omsetningen gjennom året viste variabel utvikling. Første halvår ga en vekst totalt på 5,6 %, mens veksten i annet halvår sank til 3,8 %. Svakere vekst, kombinert med nedgang i marginene, resulterte i press på resultatene annet halvår. Omsetningsutvikling dagligvarer Salgsveksten innen våre dagligvarebutikker ble på 3,3 %. I denne veksten er de tre avviklede butikkene inkludert Sammenlignbart er dagligvareveksten på 5,6 %. Mega 39,3 36,1 35,9 Markedsveksten Prix innen dagligvarer 14,3 i Norge 14,1 ble i ,8 på 4,2 %. Vekst innen sammenlignbare butikker ble på 3,2 %. Extra Coop Innlandet driver butikker 4,2 i Hedmark 5,9 og Oppland. 6,3 I disse fylkene ble veksten på henholdsvis 3,3 % og 3,9 %. Marked Utviklingen var noe svakere 8 i innlandsfylkene, 7,7 enn 5,9 for resten av landet. Coop Innlandets omsetningsutvikling er i tråd Obs! med innlandsfylkenes 26,9utvikling, noe 27,2som indikerer 27,3en stabil markedsandel. Obs! Bygg 4,7 6,6 7,5 Omsetningsfordeling Faghandel innen 2,7 virksomheten: 2,4 2,3 100 Mega 2014 Mega 548 Prix Obs! 226 Extra 95 Marked 90 Obs! 416 Obs! Bygg Prix 114 Faghandel Mega Utvikling i omsetningsandeler: Prix Extra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Mega Prix Extra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Det er avviklet 1 Coop Prix og 2 Coop Markeder i løpet av året. 16

17 Årsmelding og regnskap 2014 Omsetningsutvikling byggevarer. Byggevarer selges gjennom tre Coop ByggMix, to Coop Obs! Bygg og i Coop Obs! Olrud. Tilnærmet all byggevareomsetning er til forbrukermarkedet. Salgsveksten innen byggevarer ble på 16,3 %. En sterk vekst sett i forhold til at markedsveksten i Hedmark og Oppland til sammen ble 2-3 %. Resultat Årets resultat ble 3,1 millioner kroner etter skatt og utbetaling av kjøpebonus til våre medlemmer på 10.2 millioner kroner. Resultatet i 2013 ble ,- kroner etter inntektsføring av 22,8 millioner kroner fra salg av eiendommer. I forbindelse med fusjon med Coop Tesam SA er det satt av 4,5 millioner kroner til framtidige kostnader knyttet til integreringen av de to selskapene. Ordinært resultat før skatt er sammenlignbart 27,0 millioner kroner bedre i 2014 enn i Resultatforbedringen er relatert til god omsetningsutvikling, positiv marginutvikling, god effektivitetsvekst og nedgang i øvrige påvirkbare kostnader. Resultatene for butikkene isolert ble 26,6 millioner kroner bedre enn for Alle profilene bidro i denne positive retningen. Selskapet har de siste årene hatt stor fokus på kostnader og marginer i form av svinnreduksjon. Arbeidet har gitt god resultatskapende effekt. Coop Prix Follebu, Coop Marked Biristrand og Coop Marked Fåberg ble avviklet i 2014 med bakgrunn i negativ resultatutvikling over tid. Eiendommen på Biristrand ble i løpet av året solgt til lokalbefolkningen. Coop Innlandet Eiendom AS ble stiftet på slutten av Flere eiendommer ble solgt fra Coop Innlandet SA til dette selskapet. Oppgjøret for eiendommene ble foretatt i Overskytende likviditet ble benyttet til å nedbetale ekstern gjeld og styrke likviditeten. Totalt er langsiktig gjeld redusert med 95,0 millioner kroner i løpet av året. Netto finansielle poster viser en bedring på 8,6 millioner kroner. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper økte med 3,4 millioner kroner, finansinntektene er økt med 1,2 millioner kroner og finanskostnadene er redusert med 4,0 millioner kroner. Sum egenkapital er på 156,1 millioner kroner. Det gir en egenkapitalprosent på 21,8. Egenkapitalprosenten i 2013 var 19,1 %. Omtankeprisen. Coop Innlandet deler hvert år ut en omtankepris på ,- kroner i tre regioner. Prisen kan gis til en person, lag, foreninger eller skoler/skoleklasser. Sammen med prisen deles det ut diplom. Prisen deles ut årlig hvis regionene finner verdige kandidater til prisen. Statuttene for prisen er at kandidatene; - over tid har jobbet aktivt for å fremme Coop sin ide og verdigrunnlag, lokalt/regionalt ( tiltro til egenarten ) - har vært aktive i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø. - på en særskilt måte har vist omtanke for andre mennesker - har vært pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer inn i skoler, arbeidsliv eller nærmiljø Omtankeprisen ble i 2014 gitt til Eldrid Riise fra Lesja, «besteforeldregruppa» på Bøverbru og Barnas Stasjon på Hamar. 17

18 Årsmelding og regnskap 2014 Besteforeldregruppa på Bøverbru deltar i skoleundervisningen en dag i uka. De lærer elevene god folkeskikk og gammeldagse leker, samt bevare og utvikle trivsel og aktiviteter i nærmiljøet. Håkon Ringen (i midten) og resten av besteforeldregruppa på Bøverbru skole fikk omtankeprisen mandag formiddag. Britt Vingebakken og Bjørn Neverlien fra Coop Innlandet delte ut prisen på kroner. Eldrid Riise mottar omtankeprisen fra Audny Bakken. Eldrid mottok omtankeprisen for miljøskapende arbeid i nærmiljøet ved å arrangere turer i skog og fjell for sambygdinger. Turene er tilpasset turgåere i alle aldre, og har et rikt faglig innhold. Foto: Vidar Heitkøtter. Leder i Barnas stasjon på Hamar, Anne Lise Haugsrud, mottar prisen fra leder av regionrådet i Hedmark Kai Smeby og personalsjef i Coop Innlandet Bjørn Neverlien. Barnas stasjon gir barn og foreldre et tilbud om et trygt møtested. 18

19 Årsmelding og regnskap 2014 Fusjon med Coop Tesam SA Selskapet startet medio 2014 samtaler med Coop Tesam SA om en mulig fusjon mellom selskapene. Det ble organisert opp et prosjekt for å utarbeide en mulighetsstudie for å kartlegge forskjeller og likheter mellom selskapene. I tillegg lå det i prosjektets mandat å utarbeide forslag til organisering av et nytt selskap, med beregning av fusjonssynergier og eventuelle fusjonskostnader. Mulighetsstudien endte ut i en fusjonsplan, som ble behandlet i respektive styrer i oktober, med vedtak om å fremme fusjonsplanen for endelig behandling i selskapenes årsmøter i desember. Begge lags årsmøter vedtok fusjon av selskapene med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Fusjonen innebærer at Coop Innlandet SA blir det overtagende selskapet. Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert 8,2 millioner kroner. Investeringene er primært knyttet til butikker. Kontantstrøm Operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 170,8 millioner kroner i Det er spesielt oppgjør for salg av eiendommer til Coop Innlandet Eiendom AS som bidrar til denne kontantstrømmen. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til 11,4 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansaktivitetene beløper seg til 105, 5 millioner kroner. Det er nedbetaling av langsiktig gjeld og netto inn-/utbetaling av medlemsinnskudd som gir negativ kontantstrøm innen finansaktivitetene. Totalt har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økt med 106,8 millioner kroner til 186,0 millioner kroner. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Coop Bedriftskort er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. Låneopptak. Det er ikke foretatt låneopptak i løpet av året. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd, er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. 19

20 Årsmelding og regnskap Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 26,3 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 10,5 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 0,6 millioner kroner. Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 64,7 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene i 2014 er 9,6 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS eierandel 5,02 % Selskapet eier eiendom på Lillehammer for utvikling av kontorer og handel. Aksjene er ervervet i Coop Innlandet Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier 10 eiendommer i Hedmark og Oppland knyttet til handel. Selskapet forvalter, utvikler og drifter eiendommene. Balanseført verdier på aksjene i 2014 er 54,5 millioner kroner. Prosjekter under arbeid Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter som vil bli realisert over 2-5 års periode. Utvikling framover Coop Innlandets virksomhet er lokalisert i et geografisk område med stor vekst. Etappevis etablering av ny firefelts motorvei fra Oslo og nordover Gudbrandsdalen, vil medføre betydelig befolkningsvekst i kommunene rundt Mjøsa, samt endre traseen for E 6 gjennom Gudbrandsdalen. Dette vil gi nye muligheter for etablering av handel og servicenæring langs den nye hovedfartsåren. Denne utviklingen er lagt til grunn i strategiplanen til virksomheten og tomtearealer er sikret for framtidig utbygging og vekst. Coop Tesam SA vil i løpet av året bli fusjonert med Coop Innlandet SA med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Coop Tesam består av 21 butikker og 23 eiendommer som skal integreres i Coop Innlandet. Coop Tesams størrelse vil tilføre Coop Innlandet ca 500,0 millioner kroner i økt omsetning. 20

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer