stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 7.mai Forside: Rogaland Teaters «Stormen» Foto: Emile Ashley Ridder Stabell av St. Olavs orden intervjuer en dronning av arktisk skuespillerkunst NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulent: Inger Karin Zettergren Informasjonskonsulent: Ida Willassen Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Åpningstider: mand.- fred. 09:00-16:00 E - post: Web: NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Debattskapende missekonkurranse 31...Kunsten å ikke le av kolleger 7...Vil ikke gå i flanellskjorte Janne Langaas (nestleder) Vardeveien 7, 1182 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: Leder: Hva gjør skuespillerforbundet?... 3 Medlemsfordeler... 4 Derfor er jeg medlem... 5 Norsk Skuespillerforbunds støttefond... 6 Om rollen som tillitsvalgt... 7 Avtaleeksperten... 8 Medlemskonsulentens økonomitips...10 Advokatens avtaletips...12 En uke med forbundslederen...14 Kronikk: Ny tid krever nye avtaler...16 En dronning av arktisk skuespillerkunst...18 Norsk Skuespillersenters program mars - juni...21 «Miss Landmine»: Kunstprosjekt som skaper debatt...22 Norsk Skuespillersenters program mars - juni...25 Solidaritetsarbeid: Norsk utstyr til Cubanske teatre...28 Historisk hjørne: Helge Reiss...31 Hvem er redd for Virginia Woolf?...35

3 F O R B U N D S L E D E R E N Hva gjør skuespillerforbundet? Dette nummeret av Stikkordet dreier seg om oss! Hva driver egentlig NSF med? Hvorfor er det viktig å være medlem? Hvorfor har du grunn til å være stolt over å være skuespiller og medlem av NSF? Noe av det viktigste for NSF er å jobbe for at du skal være i stand til å leve av det du gjør ikke bare i dag men også om 20 år. Arbeidet for å styrke utøvende kunstneres opphavsrett og rettigheter står derfor sentralt. I dag er det 50 års vernetid for skuespilleres prestasjoner. Etter 50 år «faller vi i det fri». Dette innebærer at filmer, tv-serier, dvd er, radioopptak, lydbøker, cd er etc. kan utnyttes fritt etter 50 år. En skuespiller som medvirker i en film eller en musiker som spiller på en CD vil dermed ikke ha rett til vederlag etter 50 år. Men et gode ved samfunnsutviklingen i den vestlige verden er at levetiden har blitt lenger. EU foreslår derfor at vernetiden skal utvides til 95 år. Men dette skal bare gjelde for musikere! For første gang foreslås dermed en forskjellbehandling av vernetiden til dem av oss som medvirker i filmer og dem av oss som «bare» kan høres på CD er, altså mellom audiovisuelle verk og audio-verk. Dette er en helt urimelig forskjellbehandling. Det innbærer at dersom du er med i en film og synger, så vil din prestasjon være vernet i 50 år. Dersom filmmusikken samtidig gis ut på CD, så vil prestasjonen din være vernet 45 år lenger. Alle utøvende kunstnere i Europa finner dette helt urimelig, noe både FIA (Den internasjonale skuespillerfederasjonen) og FIM (den internasjonale musikerfederasjonen) har påpekt overfor EU-parlamentet. Alle Europas største innkrevnings- og vederlagsorganisasjoner har også enstemmig støttet kravet om å unngå denne forskjellsbehandlingen. For dem blir det ganske håpløst å skulle kreve inn vederlag for bare deler av den gruppen som utgjør utøvende kunstnere etter at 50 år er gått. Kultur- og kirkedepartementet ønsker likebehandling av vernetiden for audio (lyd) og audiovisuelle prestasjoner ( lyd og bilde samtidlig). Men dersom endringen av direktivet gjennomføres uten endringer, vil dette også få ulykksalige konsekvenser for norsk opphavsrettslovgivning, fordi direktivet også vil bli bindende for Norge. La oss håpe EU tar til vettet i oppløpet til den endelige avstemningen i EU parlamentet i slutten av mars. Les dette nummeret av Stikkordet og ta vare på det. Her er mye nyttig stoff for alle våre medlemmer. Og husk at det grunnleggende er at du aldri må skrive fra deg rettighetene dine. Da faller du «i det fri» samme dag som jobben er gjort. Dermed undergraver du hele opphavsretten og skuespillerstandens økonomiske fundament! Jeg er medlem av NSF og stolt av det. Det håper vi at du også er! Ha en strålende vår! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 Dette får du som medlem: Juridisk rådgivning: Om du er usikker på punker i din kontrakt, kan du oversende den eller ringe oss for å få gjennomgått kontrakten. Som medlem får du også juridisk hjelp og veiledning dersom du skulle komme opp i en arbeidskonflikt som ikke lar seg løse på minnelig vis. Forbundet har også avtaler om konsulenthjelp fra jurist Camilla Tokvam og skatterådgiver HansPetter Nagelstad. Oppføring i Skuespillerkatalogen Som medlem får du oppføring Skuespillerkatalogen. Katalogen kommer i papir- og nettutgave, og er et arbeidsverktøy for castere, instruktører og andre som jobber profesjonelt med skuespillere. Papirkatalogen kommer ut med to års mellomrom. Den søkbare nettkatalogen oppdateres kontinuerlig. Vil du gjøre endringer i din profil, send en e-post til medlemmer (se side 7). Oversikt over alle støtteordninger finner du på våre nettsider under menyoverskriften»økonomi og stipender». Tilbud om kurs Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for skuespillere over hele landet. Senteret holder til i etasjen under forbundssekretariatet i Welhavensgt. 1. Se side 16 i dette bladet for en oversikt over tilbud i april og mai. Scenekort Scenekortet gir rett til to billige billetter pr. produksjon ved alle NTOs medlemsteatre. Fra Berlinleiligheten Informasjon og nettverk Alle medlemmer mottar og medlemsbladet Stikkordet fire ganger i året. Medlemmer med e-post mottar nyhetsbrev en gang i måneden. På innstendige oppfordringer opprette vi i fjor medlemsforumet Backstage. Her kan alle medlemmer poste egne innlegg og svare på andres meldinger. KVIN N O R S K S K U SKUE KATAL SKUESPILLERKATALOGEN 2008 SKUESPILLER- KATALOGEN 2008 MENN N O R S K S K U E S P I L L E R F O R B U N D Rett til å søke støttefond Norsk Skuespillerforbund forvalter flere fond og støtteordninger, hvorav enkelte er forbeholdt forbundets Rimelig opphold i Berlin og Albir Som aktivt medlem har du mulighet til å leie NSFs medlemsleilighet i Berlin i Tyskland og huset «Villa Thalia» i Albir i Spania for henholdsvis 2000 og 1700 kroner uken. Rimelig leie av prøvelokaler Medlemmer av forbundet får også rimelig leie av møterom og prøvesal i Welhavensgate 1. (Lokalene som brukes av Norsk Skuespillersenter.) Allierte kolleger Forbundets ressurser er bygget opp av dere og alle dem som har vært medlem av NSF i de snart 110 årene vi har eksistert. Vi har derfor mange å takke for at vi nå kan tilby dere både billig hus i Spania og en lekker leilighet i Berlin. Solidaritetstanken er grunnlaget for alt forbundsarbeid. Fordi vi står sammen får vi gjennomslag for våre krav. Fordi vi bygger videre på det hardt arbeidende kolleger har gjort før oss, står vi nå sterkere enn noen gang. Det er verdt å huske på i en tid hvor så mye dreier seg om selvrealisering og egen vinning. 4

5 M E D L E M En verdifull alliert For en sånn som meg, som jobber i mellom flere disipliner, har forbundet vært en utrolig verdifull alliert, sier skuespiller og dramatiker Liv Aakvik. Da jeg meldte meg inn i forbundet tidlig på 80-tallet, var det i første rekke en politisk handling. Jeg tilhørte miljøet av de første frie gruppene i Norge, og var aktivt medlem av Tramteatret. Vi hadde på dette tidspunktet livnært oss som skuespillere i noen år, men det er vel ingen hemmelighet at vi var ufaglærte i utgangspunktet. Deler av miljøet, ikke minst bevilgende myndigheter, fant dette problematisk å forholde seg til. Jeg vet ikke hvilke vurderinger skuespillerforbundet gjorde i forkant det hadde jo akkurat vært store diskusjoner internt i forbundet også men vi ble i alle fall tatt opp som medlemmer. Det føltes som en anerkjennelse av at det vi drev med ikke bare var tull. Rydder i regelverk I frigruppesammenheng var det en styrke å kunne vise til gjeldende tariffavtaler og at en var medlem forbundet. Men det er faktisk i den senere delen av min karriere at forbundet har vært aller mest nyttig. Som skuespiller jobber jeg nå mest som lydbokinnleser, og for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Forbundet har vært en utrolig verdifull alliert i arbeidet med å få ryddet opp i regelverket for en virksomhet som på mange måter faller mellom Noe som har vært viktig for meg, er at forbundet klarer å være i takt med sine medlemmer. to stoler. Det har vært så enkelt som at jeg sendte en e-post til forbundet, og etter kort tid hadde de arrangert et møte med advokat og det hele. Mine arbeidsgivere er også glade for å kunne få juridisk orden i sysakene. I tillegg til å jobbe som innleser, er jeg dramatiker. Sammen med Kari Sannum startet jeg for tre år siden verkstedet Generator. Vi begynte med to tomme hender og en idé. I februar arrangerte vi dramatikkseminar på Det Åpne Teatret med 27 skuespillere i åtte visninger med påfølgende diskusjon. Uten Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter hadde ikke dette vært mulig for oss å få til. I takt med medlemmene Medlemsfordeler jeg har benyttet meg av inkluderer opphold i Berlingleiligheten den er veldig fin! Ellers har jeg søkt stipender. I 1992 ble jeg faktisk tildelt tollkasserer Schäffers legat, som ikke finnes lengre, for å studere ved Actors Studio i New York. Noe som har vært viktig for meg, er at forbundet klarer å være i takt med sine medlemmer. Det var en tid da skuespillere i Norge var de som hadde gått Statens Teaterskole. Nå har forbundet en svært sammensatt medlemsmasse av frilansere, utenlandsstudenter, tv- og filmskuespillere, osv. Det at man klarer å inkludere alle disse det tyder på bra navigering, og at man i forbundet har fingeren i jorda. 5

6 Norsk Skuespillerforbunds støttefond ALMA OG JOHAN FAHLSTRØMS FOND Fahlstrøms fond skal yte hjelp til trengende medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år, til medlemmer som pga. sykdom eller ulykke har måttet slutte i skuespilleryrket, og til medlemmers etterlatte i form av gravferdsstøtte. Det gis tilskudd f.eks. til rekreasjonsopphold, helsereiser, brensel, i visse tilfelle vedlikehold av bolig og andre tiltak som kan bedre medlemmenes livsvilkår. Man kan også søke Fahlstrøms fond om støtte til reise og opphold i forbundets hus i Albir i Spania. Det gis ikke støtte til allerede utførte tiltak eller reiser. Søknad må vedlegges likningsattest. Søknadsfrist: Løpende VEDERLAGSFONDETS REISE- OG UTDANNINGSSTIPEND Norsk Skuespillerforbunds Vederlagsfond skal i 2009 dele ut kr i reise- og utdanningsstipend til skuespillere. Pengene kommer fra NORWACO, og er vederlag fra kabelselskapene for visning av film- og TV-produksjoner i fjernsyn. Det forutsettes derfor at søkerne har vært aktive i film- og TV-produksjoner. Medlemmer av NSF og ikkemedlemmer vil bli stilt likt. Det er ikke satt noe tak på søknadssummen. Formål med utdanning og reise må gå frem av søknaden. Det vil bli krevet rapport etter gjennomføring. Søknadsfrist: 1. april 2009 NORSK SKUESPILLERFORBUNDS STØTTEFOND Formålet med fondet er å hjelpe skuespillere under 60 år som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon for eksempel ved sykdom, enslig forsørgeransvar, etc. Søknad må vedlegges likningsattest. Søknadsfrist: Løpende NORSK SKUESPILLERFORBUNDS FOND FOR FRILANSERE Produksjonsstøtte til uavhengige teaterproduksjoner med frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Samarbeidsproduksjoner mellom offentlig støttede teatre og frie grupper støttes ikke dersom teatrets bidrag innebærer betydelige økonomiske bidrag. Det gis ikke støtte til å dekke et eventuelt underskudd på avsluttede prosjekter/produksjoner. Søknaden må inneholde: Beskrivelse av produksjon/ prosjekt, opplysninger om medvirkende, budsjett med forventede inntekter og utgifter og oversikt over annen mottatt økonomisk støtte og andre institusjoner som det er søkt støtte fra. Bevilgningen foretas etter styrets beste skjønn og begrenses oppad til kr ,- Den som undertegner søknaden, skal være et av de medvirkende frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Søknad må være NSF i hende før premiere. Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2009 Det bør benyttes egne søknadsskjema til samtlige fond. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om de enkelte fond finnes på våre hjemmesider Søknader sendes til Norsk Skuespillerforbund, Welhavensgt. 1, 0166 Oslo. Merk søknaden med fondets navn. 6

7 T I L L I T S VA L G T Lærerik uriaspost Om flere kjente rettighetene sine ville arbeidet som tillitsvalgt vært enklere, tror Glenn André Kaada ved Rogaland Teater. Med fire tillitsverv samtidig skulle man kanskje tro at Glenn André Kaada er over gjennomsnittet engasjert. Selv mener han at grunnen til at han stadig får nye verv, er at han blir smigret over tilliten som vises, og ikke aner hva han begir seg inn på. Jeg er tillitsvalgt ved Rogaland Teater og vara i Norsk Skuespillerforbunds styre. I tillegg sitter jeg i kunstnerisk råd og bedriftsforsamlingen ved teatret. Selv om jeg føler et ansvar, har jeg vel egentlig alltid blitt valgt med akklamasjon før jeg selv hadde sagt noe.jeg har ikke lyst til å være en sånn tillitsvalgt som står i flanellskjorte og roper om å stå på krava. Jeg har tro på samarbeid. Rogaland Teater har identitet som et ensembleteater der alle avdelinger kommuniserer godt med hverandre. En av utfordringene ved å være skuespiller ved et teater, er at man stadig må veksle mellom kunstner- og arbeiderrollen. I hvor stor grad skal man være arbeidere som stempler seg inn og ut til faste tider? Teatret er et åndshus, og teatrets natur er ikke alltid forenelig med BI-modeller for bedriftsstrukturer og effektiv kostnadsreduksjon. Bedriftsforsamlingen ved Rogaland Teater ble opprettet for at de kunstnerisk ansatte skulle ha noe å si i forhold til hvordan teatret ledes. Jeg har ikke lyst til å være en sånn tillitsvalgt som står i flanellskjorte og roper om å stå på krava. Nå er den foreslått nedlagt, under forutsetning av at teatersjefen alltid skal være øverste leder. Dette er viktig for å sikre at teatret forblir en kunstnerisk institusjon. Som eksempel på en konkret sak jeg har jobbet med som tillitsvalgt kan jeg nevne denne: Som kjent har de fleste teatre medhør, eller overføring av lyd fra scenen til garderober, inspisient osv. under forestilling. Ved Rogaland Teater har personalet i årevis forsøkt å få denne skrudd av på dagtid uten å få gjennomslag. Tilslutt måtte jeg kontakte Datatilsynet, som definerer dette som overvåkning og i august sendte påbud om at ordningen bare måtte brukes under forestilling. Dette er vel den eneste saken hvor jeg har vært skuffet over ledelsen. Det å fokusere på fornuftige løsninger er viktig når man skal være mellomleddet. Det å være pragmatisk er en evne jeg tror jeg besitter, eller i alle fall ønsker jeg at det er slik. Jeg har brukt mye tid og krefter på dialog. Ofte føler jeg at jeg representerer ledelsen når jeg snakker med kretsen, og kretsen når jeg snakker med ledelsen. For å være helt ærlig, syns jeg at det på mange måter er en uriaspost. Men jeg har absolutt lært masse av å være tillitsvalgt. Men også at det å ta på seg et stort ansvar kan føles ensomt. Heldigvis har jeg en aktiv vara: Mette Arnstad. Om flere var klar over sine rettigheter ville det kanskje være lettere å ha et slikt verv. Mye av tiden går med på å forklare folk helt grunnleggende rettigheter. Av I d a W i l l a s s e n 7

8 D A G L I G L E D E R Avtale-eksperten» Kirsti (t.v.) har fått besøk av medlem Helga Meisingset som gjerne vil ha vurdert en kontrakt. Kirsti Camerer er daglig leder i forbundet, og den du bør ringe dersom du har spørsmål om forbundets avtaleverk eller om en kontrakt. av k i r s t i c a m e r e r Som daglig leder har jeg ansvaret for forbundets drift. Jeg fremlegger saker for styret, følger opp styrets vedtak, lager og følger opp budsjett, innkaller til generalforsamling, fremlegger og følger opp handlingsplaner. I tillegg er forhandlinger er et av mine hovedarbeidsområder jeg har vært med på å forhandle alle våre tariffavtaler og andre typer avtaler. Lobbyering Det hører også til mitt arbeidsfelt å delta på internasjonale møter, politiske møter med departement, stortingskomiteer og så videre det som på godt norsk blir kalt lobbyvirksomhet. Fordi jeg kan tysk, har jeg hatt mye å gjøre med forvaltning og innredning av leiligheten i Berlin, og synes det er moro at den er så populær blant medlemmene. Honorar eller lønn? På grunn av kjennskapen til avtalene er det også jeg som gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål enten over telefon, eller ved at jeg får kontrakten oversendt på e-post. Da ser jeg etter om avtalen er i tråd med våre tariffavtaler, og om det er en lønnsavtale eller en avtale som selvstendig næringsdrivende. Der hvor det ikke finnes noen tariffavtale, prøver jeg å sørge for at avtalen dekker det den bør. 8

9 Veiledende satser: Et grunnleggende spørsmål som ofte går igjen er hvilken kontraktsform en skal velge. Er det forslag om å opptre som selvstendig næringsdrivende, prøver jeg å redegjøre for konsekvensen av å inngå en slik avtale, og hvilke rettigheter du går glipp av. «Hva kan jeg kreve?» Jeg får også ofte spørsmål om lønn/ honorar ikke minst i de avtalene som har minstelønn, slik som filmavtalen, TV-avtalen og reklameavtalen. Mens det på teatrene er fastlønn etter tariff og lite rom for forhandling, er det i disse avtalene opp til skuespilleren å forhandle lønn. Medlemmene spør meg ofte hvor lønnsnivået bør ligge, og hva slags krav de bør ha i en forhandlingsprosess. På disse områdene er det jo ikke slik at det er noe likelønnsprinsipp, og det er vanskelig å gi råd. Den lønnen du oppnår er mye basert på din «markedsverdi» som skuespiller. Men selvsagt er det også viktig at du er god til å forhandle. Satsene er basert på arbeidstagerforhold. Dersom du er registrert som selvstendig og fakturerer ditt honorar, bør du legge til et beløp for å dekke feriepenger, forhøyet folketrygdsats samt ulykkesforsikring. Teater: Tarifflønnen avhengig av ansiennitet, og hvorvidt man ansettes eller har stykkontrakt. Begynnerlønn: Topp ansiennitet: Turnétillegg: 500 p.d. Frilansere: For å finne veiledende dagslønn som frilanser, kan du ta utgangspunkt i årslønn ved stykkontrakt, og dele denne på 229, som er vanlig antall arbeidsdager for skuespillere. Film: Minstelønn: kr pr. dag Større roller - samlet lønn: Min. kr pr. dag Overtid: 40 % Dubbing/ettersynk: 50% av avtalt dagsats. Kostyme- og sminkeprøver: kr. 300 pr. time Leseprøver: kr. 480 pr. time Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions): Inntil 4 timer: kr timer: kr NRK Drama: kr ,- pr. år kr ,- pr. måned kr ,- pr. dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet kr ,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer TV-Drama (ikke NRK): 3500 pr. dag fra 1 3 dager 2500 pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer. NRK dubbing/lyd: 1 t: 668, 2 t: 1016, 3t: p.t. utover dette. Prosentpåslag for videre bruk. NRK Radio: p.t. Lydbok: Min per innlest time. Ikke feriepenger. Dubbing: Ingen felles avtale Reklamefilm: Kr for første dag, Kr for følgende dager. Radioreklame: Kr pr. produksjon. Voice-over, reklame: Kr pr. 4 min. båndfestet lyd Kr pr. følgende 8 minutter. Stillsfotos for printreklame: Kr. 935 for første time. Kr. 570 pr. følgende time. Kr pr. forhåndsavtalt hel dag. Reklame, audition: Ved åpen invitasjon: intet honorar. Ved innkalling: kr. 500,-. NB! Reklameavtalen ble utarbeidet i 1991, og markedsprisene kan være svært mye høyere enn angitt i avtalen.

10 M E D L E M S K O N S U L E N T Krever inn og deler ut» Inger Karin Zettergren eier den blide røsten som svarer når du ringer forbundets sentralbordnummer. Det kan være lurt å holde seg inne med Inger Karin Zettergren. Hun krever inn kontingent fra deg - men deler også ut millioner i royalties. Inger Karin jobber med økonomirelaterte oppgaver som regnskap, utbetaling av royalties, innkreving av kontingenter, salg av skuespillerkatalogen, administrasjon av forbundets stiftelser og legat, osv. Jeg tar for eksempel i mot søknader til Fahlstrøms fond, og gjennomfører faste tiltak under fondet, som utsendelse av julegaver til pensjonister over 70 og oppmerksomheter ved runde fødselsdager, med mer. Jeg administrerer også utleie av kontorlokaler, prøvesal, samt forbundets leiligheter i Berlin og Spania. I tillegg driver jeg jevnlig oppdatering og utvilkling av forbundets medlems- og filmarkiv, samt daglig veiledning av medlemmer per telefon ofte i spørsmål angående trygd og pensjon, sykepenger, forsikringer og lignende. Forskjellen på lønn og honorar Hvilken type spørsmål får du oftest fra medlemmer? «Hvor mye kan jeg plusse på når jeg fakturerer?» er et veldig vanlig spørsmål. Dessverre kan du ikke automatisk «plusse på» noe, ettersom du står utenfor tariffavtalen når du ikke er lønnsmottaker. Men kortversjonen av svaret er at du bør ta høyde for å få dekket dine sosiale utgifter (feriepenger, forsikringer; pensjon, sykepenger, yrkesskade, livsforsikring m.m.) når du skal beregne honoraret ditt. Disse 10

11 Ingers økonomitips: tilsvarer vanligvis 26,1 prosent. Her kommer vi inn på et annet veldig vanlig spørsmål, nemlig: «Har forbundet en forsikringsordning for medlemmene?» Kortversjonen er: Nei, det har vi ikke. Vi har i flere omganger vært i kontakt med de største forsikringsselskapene, men de er ikke interessert i en organisasjon med «så få» medlemmer Ellers svarer jeg daglig på forespørsler om ledige perioder i Spaniahuset, Berlinleiligheten, prøvesalen eller møterommet. Meld fra hvor du går Hva er du mest overrasket over at folk ikke vet når det gjelder egen økonomi? At de bør sørge for et minimum av forsikringsordninger når de etablerer enkeltpersonsforetak, og at de i svært liten grad opptjener noen sosiale rettigheter om de velger enkeltpersonsforetak framfor å være ansatt, at man ikke opptjener dagpengerettigheter som selvstendig næringsdrivende og at regnskap og revisjon ofte er påkrevd....og selvfølgelig at det alltid lønner seg å betale medlemskontingenten for å få medlemsrettigheter i forbundet, he, he. Om jeg kan komme med en bønn til medlemmene, er det at de må huske å melde fra om endringer i adresse, telefon- og kontonummer. Både i castingsammenheng, og når vi skal utbetale royalties er det viktig at vi har riktig informasjon tilgjengelig. Selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker? Det må gå klart fram av kontrakten din om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Mange oppdragsgivere ønsker at skuespilleren fakturerer, da slipper de noe som helst ansvar. For skuespilleren kan det være fristende å fakturere for å kunne trekke av utgifter på skatten, og kanskje få forhandlet seg til en høyere lønn. Du må først og fremst være klar over at dersom du fakturerer, er det ingen automatikk i at NSFs tariffavtaler og bestemmelsene der gjelder. Du må selv sørge for å påse at det er henvisning til vår tariffavtale i din kontrakt. Dersom du velger å fakturere, går du glipp av: 1. feriepenger/feriedager 2. yrkesskadeforsikring 3. sykepenger 4. beskyttelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, for eksempel om vern mot usaklig oppsigelse (feks. pga. svangerskap, sykdom, osv.), bestemmelser om arbeidstid/overtid, fysisk og psykisk arbeidsmiljø. 5. utbetaling fra lønnsgarantifondet dersom selskapet går konkurs. 6. arbeidsledighetstrygd Om du har muligheten til å være arbeidstaker, bør du velge dette framfor å fakturere. Om du etablerer enkeltpersonsforetak, må du selv sørge for å skaffe deg forsikringer som dekker de fleste av disse områdene. De viktigste forsikringene: I tillegg til hus og innboforsikring (som alle bør ha uavhengig av ansettelsesforhold) er dette de viktigste forsikringene: 1. sykepenger (ekstraforsikring hos trygdeetaten) 2. uføreforsikring 3. pensjonsforsikring 4. livsforsikring om du har forsørgeransvar 5. produksjonsforsikring (om du har en egen produksjon på veien) 6. avbruddsforsikring (om du har en egen produksjon) Hjelp til regnskap? Norsk Skuespillerforbund har avtale med regnskaps- og skatterådgiver Hans Petter Nagelstad om en timebasert konsulenttjeneste for våre medlemmer. Norsk Skuespillerforbund betaler en times konsultasjon. Tlf: info(at)maximillian-as.com 11

12 A D V O K AT E N Kunstnerjuristen Eirik Djønne har representert kunstnere i nesten 20 år. Foto: Ida Willassen Eirik Djønne har vært forbundets faste advokat i over 18 år. Han ønske er at flere skaffer seg skriftlige kontrakter og gjemmer dem på et lurt sted. E Av i d a w i l l a s s e n irik Djønne er ikke ansatt i forbundet, men driver et eget advokatkontor med 12 ulike organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere i sin portefølje. I og med at forbundet ikke har en ansatt internjurist, jobber jeg oftere med Skuespillerforbundet enn med mange av de andre organisasjonene. Jeg må få si at det er veldig morsomt, og at Skuespillerforbundet har en veldig profesjonell administrasjon og ledelse, forteller han. Nærgående presse Hvilke oppdrag utfører du oftest for skuespillerforbundet? Jeg er med på forhandlinger om tariffavtaler for fjernsyn, film og teater. Jeg bidrar i saker som omhandler medierett, personvern og fotorett som for eksempel saken vi førte mot Se og Hør på vegne av Pia Tjelta i høst. Har du merket en endring i type saker som havner hos deg? Ja. Skuespillere utsettes for mer nærgående medieomtale enn før, og det har vært en økning i antall saker og spørsmål angående dette. I tillegg har det generelt blitt mer fokus på økonomiske interesser knyttet til opphavsrett. Her har også motparten 12

13 Kontrakter og forhandling blitt mer profesjonalisert. NSF har følgende avtaler: Dansekunstneres satser Skaff dokumentasjon! Hvilke generelle råd kan du gi til skuespillere for at de skal unngå å havne i en jobbkonflikt? Man bør inngå ordentlige avtaler så tidlig som mulig, særlig i samarbeidsproduksjoner, som ofte kan ha mange utfordringer knyttet til rettigheter. Så bør man få skriftlig dokumentasjon på alle inngåtte avtaler, og gjemme på dem. Dersom du inngår en muntlig avtale med arbeidsgiver send umiddelbart en e-post som oppsummerer avtalen og be om bekreftelse. Skriftlighet, og det å ha dokumentasjon på alle inngåtte avtaler er veldig viktig En kontrakt er aldri proforma eller «midlertidig». Om noen presenterer deg for en kontrakt som «bare skal brukes i søknadssammenheng» eller lignende, skal den like fullt være en reell kontrakt. Du må aldri skrive under på noe du ikke kan stå inne for. Ellers kan det være på sin plass å minne om at skuespillere også må respektere andres opphavsrettigheter, for eksempel trenger du tillatelse for å kunne framføre andres dikt, eller for å gjøre videoopptak av en forestilling der andre er med. Tariffavtaler: Filmavtalen TV-avtalen NRK-avtalen Teateravtalen Reklameavtalen Lyd- og blindeskriftbiblioteket Avtale med Filmskolen i Lillehammer Bransjeavtale: Innlesing av lydbøker Veiledende avtaler: Scenekunstbruket Samarbeid teatre/frie grupper Produksjoner med frie grupper: Teateravtalen er veiledende Privatteatre: Avtaler forhandles for den enkelte produksjon etter forespørsel/ fullmakt fra medvirkende «Avtaleløse områder» Dubbing utenfor NRK Arbeid for næringslivet Elevfilmer utenom Filmskolen Undervisning - følger Norske Dette må du huske: Inngå avtaler så tidlig som mulig. Få skriftlig dokumentasjon på alle inngåtte avtaler Gjem på kontraktene Ikke skriv under på noe du ikke kan stå for Forberéd deg til forhandlinger: Sett deg inn i den foreslåtte avtalen. Sjekk om det finnes en tariffavtale på området, sett deg inn i denne. Snakk med andre, evt. forbundet, om hva som er realistisk betaling. Vurder din forhandlingsstyrke: Kan jeg erstattes? Hvor mye kan jeg kreve? Er det fare for at jeg priser meg ut av markedet? Vurder oppdragsgiver: Type forhandler. Har de nødvendige fullmakter? Selskapets økonomi. Bestem deg for hva du ønsker, virk bestemt. Krev skriftlig avtale. Bekreft pr. e-post det du eventuelt har avtalt muntlig Hjelp til forhandling? Trenger du hjelp til forhandling eller råd om opprettelse av eget selskap? Norsk Skuespillerforbund har avtale med Camilla Sivesind Tokvam i advokatselskapet Bing & Co, om en timebasert konsulenttjeneste for medlemmer. Norsk Skuespillerforbund betaler en times konsultasjon. Bing & Co v/ Camilla Sivesind Tokvam Telefon: E-post: Web: 13

14 F O R B U N D S L E D E R Hva gjør en forbundsleder? Det å være leder for NSF er mye morsommere enn jeg trodde da jeg stilte til valg i Jeg visste at jeg skulle lede styremøter og meisle ut forbundets politikk i samarbeid med styret. Men jeg ante ikke at jeg skulle lære så mye og møte så mange interessante og flotte mennesker! Det gøyeste av alt er selvsagt nå vi ser at arbeidet nytter og får politiske og økonomiske konsekvenser! Jeg kikker i filofaxen min og slår opp på en tilfeldig uke i januar. Mandag:»Bransjerådet» står det med store bokstaver denne dagen. Bransjerådet er et felles organ for hele filmbransjen. Her møter både Produsentforeningen, Dramatikerforbundet, Filmregissørene, Filmforbundet og vi for å styrke samarbeidet oss i mellom. Vi krangler når vi er uenige, og fremmer saker i felleskap der vi er enige. Vi blir lyttet til både av Kultur- og kirkedepartementet og av ledelsen og styret ved Filminstituttet. Sjekker en mengde tekstmeldinger i lunsjen: Et medlem vil ha hjelp til å fastsette lønnen sin. Ringer ham. Innenfor det frie feltet er tariffavtalen med NTO veiledende. Han har 12 års ansiennitet. Dagslønnen blir da beregnet av en årslønn på kr kroner, delt på 229 dager, altså 1644 kroner per dag. NRK kulturnytt lurer på hva NSF mener om sjefenes åremålsstillinger. Jeg stiller i debatt på ettermiddagen. Klokken halv fem skrur jeg mobilen på lydløst og gleder meg til ny økt med Skuespillerkoret. Tirsdag: Før jeg vet ordet av det, er jeg på en fornem talerstol i Brussel for å legge frem FIAs rapport om arbeidsmulighetene for skuespillere i hele Europa. En liten debut i Europaparlamentet, og et nytt møte med skuespillere fra andre land som opplever de samme utfordringene og problemene som vi i Norge. FIAs generalsekretær lurer på hvordan FIA skal håndtere en sak fra våre kolleger i Tyrkia. Tar en e-post-runde i FIAs styre: Etter åtte timer har styremedlemmene fra USA, Canada, Australia, England, Spania, Frankrike svart. FIAs generalsekretær formidler svaret til dem det gjelder. Forbundslederen for skuespillerne i Kambodsja har sendt en e-post der han ber om assistanse i en sak. Lederen for skuespillerne på Cuba takker intenst for at vi sammen med Film- og Teaterteknisk forening samlet inn så mye flott teknisk utstyr som ble levert på Cuba rett før jul. Onsdag: Tilbake på kontoret. Dagbladet vil ha opplysninger om rettighetsforvaltning. Jeg svarer med konkrete eksempler, men passer på å anonymisere dem. Et medlem ringer og er rystet over Regjeringens håndtering av blasfemiparagrafen. Skriver brev til justisminister Knut Storberget om viktigheten av ytringsfrihet og vår angst for ikke å kunne komme med religionskritikk i en kunstnerisk kontekst. Et annet medlem er i konflikt med arbeidsgiveren sin. Samrår meg med daglig leder Kirsti Camerer, ringer arbeidsgiveren og saken løser seg. Ringer advokat Eirik Djønne for å sjekke jussen i en sak om billedbruk på internett. Vi blir enige om å kreve erstatning fra produsenten. Saken løser seg etter noen dager ved at skuespillerne får erstatning og forsikringer mot videre misbruk. Korridormøte med forbundets advokat Eirik Djønne. I Europaparlamentet med FIAs rapport om skuespilleres levekår. 14

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn.

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn. Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005 Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy www.teatervenn.no Teleslynge Vi får av og til spørsmål om hvor det er montert teleslynge

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Bibliotekaren. Lokallagsledere med fokus på tillitsvalgte og lokalt BF-arbeid. 9. årgang. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Lokallagsledere med fokus på tillitsvalgte og lokalt BF-arbeid. 9. årgang. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 12001 Lokallagsledere med fokus på tillitsvalgte og lokalt BF-arbeid BF på jakt etter ny hovedorganisasjon: Har YS mest luft under vingene? Lokale

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer