stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 7.mai Forside: Rogaland Teaters «Stormen» Foto: Emile Ashley Ridder Stabell av St. Olavs orden intervjuer en dronning av arktisk skuespillerkunst NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulent: Inger Karin Zettergren Informasjonskonsulent: Ida Willassen Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Åpningstider: mand.- fred. 09:00-16:00 E - post: Web: NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Debattskapende missekonkurranse 31...Kunsten å ikke le av kolleger 7...Vil ikke gå i flanellskjorte Janne Langaas (nestleder) Vardeveien 7, 1182 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: Leder: Hva gjør skuespillerforbundet?... 3 Medlemsfordeler... 4 Derfor er jeg medlem... 5 Norsk Skuespillerforbunds støttefond... 6 Om rollen som tillitsvalgt... 7 Avtaleeksperten... 8 Medlemskonsulentens økonomitips...10 Advokatens avtaletips...12 En uke med forbundslederen...14 Kronikk: Ny tid krever nye avtaler...16 En dronning av arktisk skuespillerkunst...18 Norsk Skuespillersenters program mars - juni...21 «Miss Landmine»: Kunstprosjekt som skaper debatt...22 Norsk Skuespillersenters program mars - juni...25 Solidaritetsarbeid: Norsk utstyr til Cubanske teatre...28 Historisk hjørne: Helge Reiss...31 Hvem er redd for Virginia Woolf?...35

3 F O R B U N D S L E D E R E N Hva gjør skuespillerforbundet? Dette nummeret av Stikkordet dreier seg om oss! Hva driver egentlig NSF med? Hvorfor er det viktig å være medlem? Hvorfor har du grunn til å være stolt over å være skuespiller og medlem av NSF? Noe av det viktigste for NSF er å jobbe for at du skal være i stand til å leve av det du gjør ikke bare i dag men også om 20 år. Arbeidet for å styrke utøvende kunstneres opphavsrett og rettigheter står derfor sentralt. I dag er det 50 års vernetid for skuespilleres prestasjoner. Etter 50 år «faller vi i det fri». Dette innebærer at filmer, tv-serier, dvd er, radioopptak, lydbøker, cd er etc. kan utnyttes fritt etter 50 år. En skuespiller som medvirker i en film eller en musiker som spiller på en CD vil dermed ikke ha rett til vederlag etter 50 år. Men et gode ved samfunnsutviklingen i den vestlige verden er at levetiden har blitt lenger. EU foreslår derfor at vernetiden skal utvides til 95 år. Men dette skal bare gjelde for musikere! For første gang foreslås dermed en forskjellbehandling av vernetiden til dem av oss som medvirker i filmer og dem av oss som «bare» kan høres på CD er, altså mellom audiovisuelle verk og audio-verk. Dette er en helt urimelig forskjellbehandling. Det innbærer at dersom du er med i en film og synger, så vil din prestasjon være vernet i 50 år. Dersom filmmusikken samtidig gis ut på CD, så vil prestasjonen din være vernet 45 år lenger. Alle utøvende kunstnere i Europa finner dette helt urimelig, noe både FIA (Den internasjonale skuespillerfederasjonen) og FIM (den internasjonale musikerfederasjonen) har påpekt overfor EU-parlamentet. Alle Europas største innkrevnings- og vederlagsorganisasjoner har også enstemmig støttet kravet om å unngå denne forskjellsbehandlingen. For dem blir det ganske håpløst å skulle kreve inn vederlag for bare deler av den gruppen som utgjør utøvende kunstnere etter at 50 år er gått. Kultur- og kirkedepartementet ønsker likebehandling av vernetiden for audio (lyd) og audiovisuelle prestasjoner ( lyd og bilde samtidlig). Men dersom endringen av direktivet gjennomføres uten endringer, vil dette også få ulykksalige konsekvenser for norsk opphavsrettslovgivning, fordi direktivet også vil bli bindende for Norge. La oss håpe EU tar til vettet i oppløpet til den endelige avstemningen i EU parlamentet i slutten av mars. Les dette nummeret av Stikkordet og ta vare på det. Her er mye nyttig stoff for alle våre medlemmer. Og husk at det grunnleggende er at du aldri må skrive fra deg rettighetene dine. Da faller du «i det fri» samme dag som jobben er gjort. Dermed undergraver du hele opphavsretten og skuespillerstandens økonomiske fundament! Jeg er medlem av NSF og stolt av det. Det håper vi at du også er! Ha en strålende vår! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 Dette får du som medlem: Juridisk rådgivning: Om du er usikker på punker i din kontrakt, kan du oversende den eller ringe oss for å få gjennomgått kontrakten. Som medlem får du også juridisk hjelp og veiledning dersom du skulle komme opp i en arbeidskonflikt som ikke lar seg løse på minnelig vis. Forbundet har også avtaler om konsulenthjelp fra jurist Camilla Tokvam og skatterådgiver HansPetter Nagelstad. Oppføring i Skuespillerkatalogen Som medlem får du oppføring Skuespillerkatalogen. Katalogen kommer i papir- og nettutgave, og er et arbeidsverktøy for castere, instruktører og andre som jobber profesjonelt med skuespillere. Papirkatalogen kommer ut med to års mellomrom. Den søkbare nettkatalogen oppdateres kontinuerlig. Vil du gjøre endringer i din profil, send en e-post til medlemmer (se side 7). Oversikt over alle støtteordninger finner du på våre nettsider under menyoverskriften»økonomi og stipender». Tilbud om kurs Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for skuespillere over hele landet. Senteret holder til i etasjen under forbundssekretariatet i Welhavensgt. 1. Se side 16 i dette bladet for en oversikt over tilbud i april og mai. Scenekort Scenekortet gir rett til to billige billetter pr. produksjon ved alle NTOs medlemsteatre. Fra Berlinleiligheten Informasjon og nettverk Alle medlemmer mottar og medlemsbladet Stikkordet fire ganger i året. Medlemmer med e-post mottar nyhetsbrev en gang i måneden. På innstendige oppfordringer opprette vi i fjor medlemsforumet Backstage. Her kan alle medlemmer poste egne innlegg og svare på andres meldinger. KVIN N O R S K S K U SKUE KATAL SKUESPILLERKATALOGEN 2008 SKUESPILLER- KATALOGEN 2008 MENN N O R S K S K U E S P I L L E R F O R B U N D Rett til å søke støttefond Norsk Skuespillerforbund forvalter flere fond og støtteordninger, hvorav enkelte er forbeholdt forbundets Rimelig opphold i Berlin og Albir Som aktivt medlem har du mulighet til å leie NSFs medlemsleilighet i Berlin i Tyskland og huset «Villa Thalia» i Albir i Spania for henholdsvis 2000 og 1700 kroner uken. Rimelig leie av prøvelokaler Medlemmer av forbundet får også rimelig leie av møterom og prøvesal i Welhavensgate 1. (Lokalene som brukes av Norsk Skuespillersenter.) Allierte kolleger Forbundets ressurser er bygget opp av dere og alle dem som har vært medlem av NSF i de snart 110 årene vi har eksistert. Vi har derfor mange å takke for at vi nå kan tilby dere både billig hus i Spania og en lekker leilighet i Berlin. Solidaritetstanken er grunnlaget for alt forbundsarbeid. Fordi vi står sammen får vi gjennomslag for våre krav. Fordi vi bygger videre på det hardt arbeidende kolleger har gjort før oss, står vi nå sterkere enn noen gang. Det er verdt å huske på i en tid hvor så mye dreier seg om selvrealisering og egen vinning. 4

5 M E D L E M En verdifull alliert For en sånn som meg, som jobber i mellom flere disipliner, har forbundet vært en utrolig verdifull alliert, sier skuespiller og dramatiker Liv Aakvik. Da jeg meldte meg inn i forbundet tidlig på 80-tallet, var det i første rekke en politisk handling. Jeg tilhørte miljøet av de første frie gruppene i Norge, og var aktivt medlem av Tramteatret. Vi hadde på dette tidspunktet livnært oss som skuespillere i noen år, men det er vel ingen hemmelighet at vi var ufaglærte i utgangspunktet. Deler av miljøet, ikke minst bevilgende myndigheter, fant dette problematisk å forholde seg til. Jeg vet ikke hvilke vurderinger skuespillerforbundet gjorde i forkant det hadde jo akkurat vært store diskusjoner internt i forbundet også men vi ble i alle fall tatt opp som medlemmer. Det føltes som en anerkjennelse av at det vi drev med ikke bare var tull. Rydder i regelverk I frigruppesammenheng var det en styrke å kunne vise til gjeldende tariffavtaler og at en var medlem forbundet. Men det er faktisk i den senere delen av min karriere at forbundet har vært aller mest nyttig. Som skuespiller jobber jeg nå mest som lydbokinnleser, og for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Forbundet har vært en utrolig verdifull alliert i arbeidet med å få ryddet opp i regelverket for en virksomhet som på mange måter faller mellom Noe som har vært viktig for meg, er at forbundet klarer å være i takt med sine medlemmer. to stoler. Det har vært så enkelt som at jeg sendte en e-post til forbundet, og etter kort tid hadde de arrangert et møte med advokat og det hele. Mine arbeidsgivere er også glade for å kunne få juridisk orden i sysakene. I tillegg til å jobbe som innleser, er jeg dramatiker. Sammen med Kari Sannum startet jeg for tre år siden verkstedet Generator. Vi begynte med to tomme hender og en idé. I februar arrangerte vi dramatikkseminar på Det Åpne Teatret med 27 skuespillere i åtte visninger med påfølgende diskusjon. Uten Norsk Skuespillerforbund og Norsk Skuespillersenter hadde ikke dette vært mulig for oss å få til. I takt med medlemmene Medlemsfordeler jeg har benyttet meg av inkluderer opphold i Berlingleiligheten den er veldig fin! Ellers har jeg søkt stipender. I 1992 ble jeg faktisk tildelt tollkasserer Schäffers legat, som ikke finnes lengre, for å studere ved Actors Studio i New York. Noe som har vært viktig for meg, er at forbundet klarer å være i takt med sine medlemmer. Det var en tid da skuespillere i Norge var de som hadde gått Statens Teaterskole. Nå har forbundet en svært sammensatt medlemsmasse av frilansere, utenlandsstudenter, tv- og filmskuespillere, osv. Det at man klarer å inkludere alle disse det tyder på bra navigering, og at man i forbundet har fingeren i jorda. 5

6 Norsk Skuespillerforbunds støttefond ALMA OG JOHAN FAHLSTRØMS FOND Fahlstrøms fond skal yte hjelp til trengende medlemmer av Norsk Skuespillerforbund over 60 år, til medlemmer som pga. sykdom eller ulykke har måttet slutte i skuespilleryrket, og til medlemmers etterlatte i form av gravferdsstøtte. Det gis tilskudd f.eks. til rekreasjonsopphold, helsereiser, brensel, i visse tilfelle vedlikehold av bolig og andre tiltak som kan bedre medlemmenes livsvilkår. Man kan også søke Fahlstrøms fond om støtte til reise og opphold i forbundets hus i Albir i Spania. Det gis ikke støtte til allerede utførte tiltak eller reiser. Søknad må vedlegges likningsattest. Søknadsfrist: Løpende VEDERLAGSFONDETS REISE- OG UTDANNINGSSTIPEND Norsk Skuespillerforbunds Vederlagsfond skal i 2009 dele ut kr i reise- og utdanningsstipend til skuespillere. Pengene kommer fra NORWACO, og er vederlag fra kabelselskapene for visning av film- og TV-produksjoner i fjernsyn. Det forutsettes derfor at søkerne har vært aktive i film- og TV-produksjoner. Medlemmer av NSF og ikkemedlemmer vil bli stilt likt. Det er ikke satt noe tak på søknadssummen. Formål med utdanning og reise må gå frem av søknaden. Det vil bli krevet rapport etter gjennomføring. Søknadsfrist: 1. april 2009 NORSK SKUESPILLERFORBUNDS STØTTEFOND Formålet med fondet er å hjelpe skuespillere under 60 år som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon for eksempel ved sykdom, enslig forsørgeransvar, etc. Søknad må vedlegges likningsattest. Søknadsfrist: Løpende NORSK SKUESPILLERFORBUNDS FOND FOR FRILANSERE Produksjonsstøtte til uavhengige teaterproduksjoner med frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Samarbeidsproduksjoner mellom offentlig støttede teatre og frie grupper støttes ikke dersom teatrets bidrag innebærer betydelige økonomiske bidrag. Det gis ikke støtte til å dekke et eventuelt underskudd på avsluttede prosjekter/produksjoner. Søknaden må inneholde: Beskrivelse av produksjon/ prosjekt, opplysninger om medvirkende, budsjett med forventede inntekter og utgifter og oversikt over annen mottatt økonomisk støtte og andre institusjoner som det er søkt støtte fra. Bevilgningen foretas etter styrets beste skjønn og begrenses oppad til kr ,- Den som undertegner søknaden, skal være et av de medvirkende frilansmedlemmer av Norsk Skuespillerforbund. Søknad må være NSF i hende før premiere. Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2009 Det bør benyttes egne søknadsskjema til samtlige fond. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om de enkelte fond finnes på våre hjemmesider Søknader sendes til Norsk Skuespillerforbund, Welhavensgt. 1, 0166 Oslo. Merk søknaden med fondets navn. 6

7 T I L L I T S VA L G T Lærerik uriaspost Om flere kjente rettighetene sine ville arbeidet som tillitsvalgt vært enklere, tror Glenn André Kaada ved Rogaland Teater. Med fire tillitsverv samtidig skulle man kanskje tro at Glenn André Kaada er over gjennomsnittet engasjert. Selv mener han at grunnen til at han stadig får nye verv, er at han blir smigret over tilliten som vises, og ikke aner hva han begir seg inn på. Jeg er tillitsvalgt ved Rogaland Teater og vara i Norsk Skuespillerforbunds styre. I tillegg sitter jeg i kunstnerisk råd og bedriftsforsamlingen ved teatret. Selv om jeg føler et ansvar, har jeg vel egentlig alltid blitt valgt med akklamasjon før jeg selv hadde sagt noe.jeg har ikke lyst til å være en sånn tillitsvalgt som står i flanellskjorte og roper om å stå på krava. Jeg har tro på samarbeid. Rogaland Teater har identitet som et ensembleteater der alle avdelinger kommuniserer godt med hverandre. En av utfordringene ved å være skuespiller ved et teater, er at man stadig må veksle mellom kunstner- og arbeiderrollen. I hvor stor grad skal man være arbeidere som stempler seg inn og ut til faste tider? Teatret er et åndshus, og teatrets natur er ikke alltid forenelig med BI-modeller for bedriftsstrukturer og effektiv kostnadsreduksjon. Bedriftsforsamlingen ved Rogaland Teater ble opprettet for at de kunstnerisk ansatte skulle ha noe å si i forhold til hvordan teatret ledes. Jeg har ikke lyst til å være en sånn tillitsvalgt som står i flanellskjorte og roper om å stå på krava. Nå er den foreslått nedlagt, under forutsetning av at teatersjefen alltid skal være øverste leder. Dette er viktig for å sikre at teatret forblir en kunstnerisk institusjon. Som eksempel på en konkret sak jeg har jobbet med som tillitsvalgt kan jeg nevne denne: Som kjent har de fleste teatre medhør, eller overføring av lyd fra scenen til garderober, inspisient osv. under forestilling. Ved Rogaland Teater har personalet i årevis forsøkt å få denne skrudd av på dagtid uten å få gjennomslag. Tilslutt måtte jeg kontakte Datatilsynet, som definerer dette som overvåkning og i august sendte påbud om at ordningen bare måtte brukes under forestilling. Dette er vel den eneste saken hvor jeg har vært skuffet over ledelsen. Det å fokusere på fornuftige løsninger er viktig når man skal være mellomleddet. Det å være pragmatisk er en evne jeg tror jeg besitter, eller i alle fall ønsker jeg at det er slik. Jeg har brukt mye tid og krefter på dialog. Ofte føler jeg at jeg representerer ledelsen når jeg snakker med kretsen, og kretsen når jeg snakker med ledelsen. For å være helt ærlig, syns jeg at det på mange måter er en uriaspost. Men jeg har absolutt lært masse av å være tillitsvalgt. Men også at det å ta på seg et stort ansvar kan føles ensomt. Heldigvis har jeg en aktiv vara: Mette Arnstad. Om flere var klar over sine rettigheter ville det kanskje være lettere å ha et slikt verv. Mye av tiden går med på å forklare folk helt grunnleggende rettigheter. Av I d a W i l l a s s e n 7

8 D A G L I G L E D E R Avtale-eksperten» Kirsti (t.v.) har fått besøk av medlem Helga Meisingset som gjerne vil ha vurdert en kontrakt. Kirsti Camerer er daglig leder i forbundet, og den du bør ringe dersom du har spørsmål om forbundets avtaleverk eller om en kontrakt. av k i r s t i c a m e r e r Som daglig leder har jeg ansvaret for forbundets drift. Jeg fremlegger saker for styret, følger opp styrets vedtak, lager og følger opp budsjett, innkaller til generalforsamling, fremlegger og følger opp handlingsplaner. I tillegg er forhandlinger er et av mine hovedarbeidsområder jeg har vært med på å forhandle alle våre tariffavtaler og andre typer avtaler. Lobbyering Det hører også til mitt arbeidsfelt å delta på internasjonale møter, politiske møter med departement, stortingskomiteer og så videre det som på godt norsk blir kalt lobbyvirksomhet. Fordi jeg kan tysk, har jeg hatt mye å gjøre med forvaltning og innredning av leiligheten i Berlin, og synes det er moro at den er så populær blant medlemmene. Honorar eller lønn? På grunn av kjennskapen til avtalene er det også jeg som gir råd til medlemmene i kontraktsspørsmål enten over telefon, eller ved at jeg får kontrakten oversendt på e-post. Da ser jeg etter om avtalen er i tråd med våre tariffavtaler, og om det er en lønnsavtale eller en avtale som selvstendig næringsdrivende. Der hvor det ikke finnes noen tariffavtale, prøver jeg å sørge for at avtalen dekker det den bør. 8

9 Veiledende satser: Et grunnleggende spørsmål som ofte går igjen er hvilken kontraktsform en skal velge. Er det forslag om å opptre som selvstendig næringsdrivende, prøver jeg å redegjøre for konsekvensen av å inngå en slik avtale, og hvilke rettigheter du går glipp av. «Hva kan jeg kreve?» Jeg får også ofte spørsmål om lønn/ honorar ikke minst i de avtalene som har minstelønn, slik som filmavtalen, TV-avtalen og reklameavtalen. Mens det på teatrene er fastlønn etter tariff og lite rom for forhandling, er det i disse avtalene opp til skuespilleren å forhandle lønn. Medlemmene spør meg ofte hvor lønnsnivået bør ligge, og hva slags krav de bør ha i en forhandlingsprosess. På disse områdene er det jo ikke slik at det er noe likelønnsprinsipp, og det er vanskelig å gi råd. Den lønnen du oppnår er mye basert på din «markedsverdi» som skuespiller. Men selvsagt er det også viktig at du er god til å forhandle. Satsene er basert på arbeidstagerforhold. Dersom du er registrert som selvstendig og fakturerer ditt honorar, bør du legge til et beløp for å dekke feriepenger, forhøyet folketrygdsats samt ulykkesforsikring. Teater: Tarifflønnen avhengig av ansiennitet, og hvorvidt man ansettes eller har stykkontrakt. Begynnerlønn: Topp ansiennitet: Turnétillegg: 500 p.d. Frilansere: For å finne veiledende dagslønn som frilanser, kan du ta utgangspunkt i årslønn ved stykkontrakt, og dele denne på 229, som er vanlig antall arbeidsdager for skuespillere. Film: Minstelønn: kr pr. dag Større roller - samlet lønn: Min. kr pr. dag Overtid: 40 % Dubbing/ettersynk: 50% av avtalt dagsats. Kostyme- og sminkeprøver: kr. 300 pr. time Leseprøver: kr. 480 pr. time Prøvefilming (ikke 1. gangs auditions): Inntil 4 timer: kr timer: kr NRK Drama: kr ,- pr. år kr ,- pr. måned kr ,- pr. dag for arbeid i inntil 3 dagers varighet kr ,- pr. dag for arbeid med varighet på 4 dager eller mer TV-Drama (ikke NRK): 3500 pr. dag fra 1 3 dager 2500 pr. dag for engasjement som varer 4 dager eller mer. NRK dubbing/lyd: 1 t: 668, 2 t: 1016, 3t: p.t. utover dette. Prosentpåslag for videre bruk. NRK Radio: p.t. Lydbok: Min per innlest time. Ikke feriepenger. Dubbing: Ingen felles avtale Reklamefilm: Kr for første dag, Kr for følgende dager. Radioreklame: Kr pr. produksjon. Voice-over, reklame: Kr pr. 4 min. båndfestet lyd Kr pr. følgende 8 minutter. Stillsfotos for printreklame: Kr. 935 for første time. Kr. 570 pr. følgende time. Kr pr. forhåndsavtalt hel dag. Reklame, audition: Ved åpen invitasjon: intet honorar. Ved innkalling: kr. 500,-. NB! Reklameavtalen ble utarbeidet i 1991, og markedsprisene kan være svært mye høyere enn angitt i avtalen.

10 M E D L E M S K O N S U L E N T Krever inn og deler ut» Inger Karin Zettergren eier den blide røsten som svarer når du ringer forbundets sentralbordnummer. Det kan være lurt å holde seg inne med Inger Karin Zettergren. Hun krever inn kontingent fra deg - men deler også ut millioner i royalties. Inger Karin jobber med økonomirelaterte oppgaver som regnskap, utbetaling av royalties, innkreving av kontingenter, salg av skuespillerkatalogen, administrasjon av forbundets stiftelser og legat, osv. Jeg tar for eksempel i mot søknader til Fahlstrøms fond, og gjennomfører faste tiltak under fondet, som utsendelse av julegaver til pensjonister over 70 og oppmerksomheter ved runde fødselsdager, med mer. Jeg administrerer også utleie av kontorlokaler, prøvesal, samt forbundets leiligheter i Berlin og Spania. I tillegg driver jeg jevnlig oppdatering og utvilkling av forbundets medlems- og filmarkiv, samt daglig veiledning av medlemmer per telefon ofte i spørsmål angående trygd og pensjon, sykepenger, forsikringer og lignende. Forskjellen på lønn og honorar Hvilken type spørsmål får du oftest fra medlemmer? «Hvor mye kan jeg plusse på når jeg fakturerer?» er et veldig vanlig spørsmål. Dessverre kan du ikke automatisk «plusse på» noe, ettersom du står utenfor tariffavtalen når du ikke er lønnsmottaker. Men kortversjonen av svaret er at du bør ta høyde for å få dekket dine sosiale utgifter (feriepenger, forsikringer; pensjon, sykepenger, yrkesskade, livsforsikring m.m.) når du skal beregne honoraret ditt. Disse 10

11 Ingers økonomitips: tilsvarer vanligvis 26,1 prosent. Her kommer vi inn på et annet veldig vanlig spørsmål, nemlig: «Har forbundet en forsikringsordning for medlemmene?» Kortversjonen er: Nei, det har vi ikke. Vi har i flere omganger vært i kontakt med de største forsikringsselskapene, men de er ikke interessert i en organisasjon med «så få» medlemmer Ellers svarer jeg daglig på forespørsler om ledige perioder i Spaniahuset, Berlinleiligheten, prøvesalen eller møterommet. Meld fra hvor du går Hva er du mest overrasket over at folk ikke vet når det gjelder egen økonomi? At de bør sørge for et minimum av forsikringsordninger når de etablerer enkeltpersonsforetak, og at de i svært liten grad opptjener noen sosiale rettigheter om de velger enkeltpersonsforetak framfor å være ansatt, at man ikke opptjener dagpengerettigheter som selvstendig næringsdrivende og at regnskap og revisjon ofte er påkrevd....og selvfølgelig at det alltid lønner seg å betale medlemskontingenten for å få medlemsrettigheter i forbundet, he, he. Om jeg kan komme med en bønn til medlemmene, er det at de må huske å melde fra om endringer i adresse, telefon- og kontonummer. Både i castingsammenheng, og når vi skal utbetale royalties er det viktig at vi har riktig informasjon tilgjengelig. Selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker? Det må gå klart fram av kontrakten din om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Mange oppdragsgivere ønsker at skuespilleren fakturerer, da slipper de noe som helst ansvar. For skuespilleren kan det være fristende å fakturere for å kunne trekke av utgifter på skatten, og kanskje få forhandlet seg til en høyere lønn. Du må først og fremst være klar over at dersom du fakturerer, er det ingen automatikk i at NSFs tariffavtaler og bestemmelsene der gjelder. Du må selv sørge for å påse at det er henvisning til vår tariffavtale i din kontrakt. Dersom du velger å fakturere, går du glipp av: 1. feriepenger/feriedager 2. yrkesskadeforsikring 3. sykepenger 4. beskyttelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, for eksempel om vern mot usaklig oppsigelse (feks. pga. svangerskap, sykdom, osv.), bestemmelser om arbeidstid/overtid, fysisk og psykisk arbeidsmiljø. 5. utbetaling fra lønnsgarantifondet dersom selskapet går konkurs. 6. arbeidsledighetstrygd Om du har muligheten til å være arbeidstaker, bør du velge dette framfor å fakturere. Om du etablerer enkeltpersonsforetak, må du selv sørge for å skaffe deg forsikringer som dekker de fleste av disse områdene. De viktigste forsikringene: I tillegg til hus og innboforsikring (som alle bør ha uavhengig av ansettelsesforhold) er dette de viktigste forsikringene: 1. sykepenger (ekstraforsikring hos trygdeetaten) 2. uføreforsikring 3. pensjonsforsikring 4. livsforsikring om du har forsørgeransvar 5. produksjonsforsikring (om du har en egen produksjon på veien) 6. avbruddsforsikring (om du har en egen produksjon) Hjelp til regnskap? Norsk Skuespillerforbund har avtale med regnskaps- og skatterådgiver Hans Petter Nagelstad om en timebasert konsulenttjeneste for våre medlemmer. Norsk Skuespillerforbund betaler en times konsultasjon. Tlf: info(at)maximillian-as.com 11

12 A D V O K AT E N Kunstnerjuristen Eirik Djønne har representert kunstnere i nesten 20 år. Foto: Ida Willassen Eirik Djønne har vært forbundets faste advokat i over 18 år. Han ønske er at flere skaffer seg skriftlige kontrakter og gjemmer dem på et lurt sted. E Av i d a w i l l a s s e n irik Djønne er ikke ansatt i forbundet, men driver et eget advokatkontor med 12 ulike organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere i sin portefølje. I og med at forbundet ikke har en ansatt internjurist, jobber jeg oftere med Skuespillerforbundet enn med mange av de andre organisasjonene. Jeg må få si at det er veldig morsomt, og at Skuespillerforbundet har en veldig profesjonell administrasjon og ledelse, forteller han. Nærgående presse Hvilke oppdrag utfører du oftest for skuespillerforbundet? Jeg er med på forhandlinger om tariffavtaler for fjernsyn, film og teater. Jeg bidrar i saker som omhandler medierett, personvern og fotorett som for eksempel saken vi førte mot Se og Hør på vegne av Pia Tjelta i høst. Har du merket en endring i type saker som havner hos deg? Ja. Skuespillere utsettes for mer nærgående medieomtale enn før, og det har vært en økning i antall saker og spørsmål angående dette. I tillegg har det generelt blitt mer fokus på økonomiske interesser knyttet til opphavsrett. Her har også motparten 12

13 Kontrakter og forhandling blitt mer profesjonalisert. NSF har følgende avtaler: Dansekunstneres satser Skaff dokumentasjon! Hvilke generelle råd kan du gi til skuespillere for at de skal unngå å havne i en jobbkonflikt? Man bør inngå ordentlige avtaler så tidlig som mulig, særlig i samarbeidsproduksjoner, som ofte kan ha mange utfordringer knyttet til rettigheter. Så bør man få skriftlig dokumentasjon på alle inngåtte avtaler, og gjemme på dem. Dersom du inngår en muntlig avtale med arbeidsgiver send umiddelbart en e-post som oppsummerer avtalen og be om bekreftelse. Skriftlighet, og det å ha dokumentasjon på alle inngåtte avtaler er veldig viktig En kontrakt er aldri proforma eller «midlertidig». Om noen presenterer deg for en kontrakt som «bare skal brukes i søknadssammenheng» eller lignende, skal den like fullt være en reell kontrakt. Du må aldri skrive under på noe du ikke kan stå inne for. Ellers kan det være på sin plass å minne om at skuespillere også må respektere andres opphavsrettigheter, for eksempel trenger du tillatelse for å kunne framføre andres dikt, eller for å gjøre videoopptak av en forestilling der andre er med. Tariffavtaler: Filmavtalen TV-avtalen NRK-avtalen Teateravtalen Reklameavtalen Lyd- og blindeskriftbiblioteket Avtale med Filmskolen i Lillehammer Bransjeavtale: Innlesing av lydbøker Veiledende avtaler: Scenekunstbruket Samarbeid teatre/frie grupper Produksjoner med frie grupper: Teateravtalen er veiledende Privatteatre: Avtaler forhandles for den enkelte produksjon etter forespørsel/ fullmakt fra medvirkende «Avtaleløse områder» Dubbing utenfor NRK Arbeid for næringslivet Elevfilmer utenom Filmskolen Undervisning - følger Norske Dette må du huske: Inngå avtaler så tidlig som mulig. Få skriftlig dokumentasjon på alle inngåtte avtaler Gjem på kontraktene Ikke skriv under på noe du ikke kan stå for Forberéd deg til forhandlinger: Sett deg inn i den foreslåtte avtalen. Sjekk om det finnes en tariffavtale på området, sett deg inn i denne. Snakk med andre, evt. forbundet, om hva som er realistisk betaling. Vurder din forhandlingsstyrke: Kan jeg erstattes? Hvor mye kan jeg kreve? Er det fare for at jeg priser meg ut av markedet? Vurder oppdragsgiver: Type forhandler. Har de nødvendige fullmakter? Selskapets økonomi. Bestem deg for hva du ønsker, virk bestemt. Krev skriftlig avtale. Bekreft pr. e-post det du eventuelt har avtalt muntlig Hjelp til forhandling? Trenger du hjelp til forhandling eller råd om opprettelse av eget selskap? Norsk Skuespillerforbund har avtale med Camilla Sivesind Tokvam i advokatselskapet Bing & Co, om en timebasert konsulenttjeneste for medlemmer. Norsk Skuespillerforbund betaler en times konsultasjon. Bing & Co v/ Camilla Sivesind Tokvam Telefon: E-post: Web: 13

14 F O R B U N D S L E D E R Hva gjør en forbundsleder? Det å være leder for NSF er mye morsommere enn jeg trodde da jeg stilte til valg i Jeg visste at jeg skulle lede styremøter og meisle ut forbundets politikk i samarbeid med styret. Men jeg ante ikke at jeg skulle lære så mye og møte så mange interessante og flotte mennesker! Det gøyeste av alt er selvsagt nå vi ser at arbeidet nytter og får politiske og økonomiske konsekvenser! Jeg kikker i filofaxen min og slår opp på en tilfeldig uke i januar. Mandag:»Bransjerådet» står det med store bokstaver denne dagen. Bransjerådet er et felles organ for hele filmbransjen. Her møter både Produsentforeningen, Dramatikerforbundet, Filmregissørene, Filmforbundet og vi for å styrke samarbeidet oss i mellom. Vi krangler når vi er uenige, og fremmer saker i felleskap der vi er enige. Vi blir lyttet til både av Kultur- og kirkedepartementet og av ledelsen og styret ved Filminstituttet. Sjekker en mengde tekstmeldinger i lunsjen: Et medlem vil ha hjelp til å fastsette lønnen sin. Ringer ham. Innenfor det frie feltet er tariffavtalen med NTO veiledende. Han har 12 års ansiennitet. Dagslønnen blir da beregnet av en årslønn på kr kroner, delt på 229 dager, altså 1644 kroner per dag. NRK kulturnytt lurer på hva NSF mener om sjefenes åremålsstillinger. Jeg stiller i debatt på ettermiddagen. Klokken halv fem skrur jeg mobilen på lydløst og gleder meg til ny økt med Skuespillerkoret. Tirsdag: Før jeg vet ordet av det, er jeg på en fornem talerstol i Brussel for å legge frem FIAs rapport om arbeidsmulighetene for skuespillere i hele Europa. En liten debut i Europaparlamentet, og et nytt møte med skuespillere fra andre land som opplever de samme utfordringene og problemene som vi i Norge. FIAs generalsekretær lurer på hvordan FIA skal håndtere en sak fra våre kolleger i Tyrkia. Tar en e-post-runde i FIAs styre: Etter åtte timer har styremedlemmene fra USA, Canada, Australia, England, Spania, Frankrike svart. FIAs generalsekretær formidler svaret til dem det gjelder. Forbundslederen for skuespillerne i Kambodsja har sendt en e-post der han ber om assistanse i en sak. Lederen for skuespillerne på Cuba takker intenst for at vi sammen med Film- og Teaterteknisk forening samlet inn så mye flott teknisk utstyr som ble levert på Cuba rett før jul. Onsdag: Tilbake på kontoret. Dagbladet vil ha opplysninger om rettighetsforvaltning. Jeg svarer med konkrete eksempler, men passer på å anonymisere dem. Et medlem ringer og er rystet over Regjeringens håndtering av blasfemiparagrafen. Skriver brev til justisminister Knut Storberget om viktigheten av ytringsfrihet og vår angst for ikke å kunne komme med religionskritikk i en kunstnerisk kontekst. Et annet medlem er i konflikt med arbeidsgiveren sin. Samrår meg med daglig leder Kirsti Camerer, ringer arbeidsgiveren og saken løser seg. Ringer advokat Eirik Djønne for å sjekke jussen i en sak om billedbruk på internett. Vi blir enige om å kreve erstatning fra produsenten. Saken løser seg etter noen dager ved at skuespillerne får erstatning og forsikringer mot videre misbruk. Korridormøte med forbundets advokat Eirik Djønne. I Europaparlamentet med FIAs rapport om skuespilleres levekår. 14

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF)

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF) OVERENSKOMST mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Overenskomsten hjemler de generelle bestemmelser som skal gjelde i kontraktsforhold mellom teater og dramatiker.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden JUL Månedsbrev for desember Askeladden NOVEMBER I november har vi jobbet oss videre fra innsiden av kroppen til utsiden. Vi tok for oss sansene hørsel, smak, lukt, syn, og taktile sans. Vi fikk hjelp av

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000 mellom Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side og Norske Dramatikeres Forbund på den annen side vedrørende de generelle bestemmelser som

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF UNDERSØKELSE FNF Publisert fra 22.06.2010 til 31.08.2010 11:58:53 66 respondenter (66 unike) 1. Er du medlem av NFF (Norges Film Forbund)? 1 Ja 77,3 % 51 2 Nei 22,7 % 15 Total 66 Gjennomsnitt 1,23 Standard

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Dramatiker 2013 hvem er du?

Dramatiker 2013 hvem er du? Dramatiker 2013 hvem er du? Om undersøkelsen Dramatikerforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse for å bestemme fokus for tiden fremover. Datainnsamlingen foregikk mellom 4.-18. januar 2013. Spørreskjema

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer