Semesterplaner for veterinærstudiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semesterplaner for veterinærstudiet"

Transkript

1 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h14/v15 Versjon mai 2014 Revidert emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6 veterinærstudiet... 4 emester 7 veterinærstudiet H emester 8 veterinærstudiet V Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Rotasjon i ports- og familiedyrmedisin: emester 9 veterinærstudiet H Rotasjonsplan 9. semester Rotasjon på ProdMed Rotasjon på portfamed Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med emesterplan differensieringsår høsten 2014 (kull 2009) emesterplan differensieringsår våren 2015 (kull 09 og 10)... 18

2 emester 1 og 2 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2014/2015. Kull: 2014 (emester 1 og 2). Introduksjon: 2 dager i uke 34: 18. og 19. august generell informasjon, se egen plan. Blokk 1: Dyrenes biologi: Uke (5 uker) 18. august 18. september e egen detaljplan. 2. september kl Introduksjon til fiskepraksis aud 5 v/trygve Poppe 2. september kl Introduksjon til husdyrpraksis aud 5 v/hallgeir Flø 3. september kl fellesauditoriet. Informasjon om eksamensregler og kvalitetssystem Eksamen: Presentasjon av gruppeoppgave avsluttet torsdag 18. september. e Fronter og studieplan for nærmere info. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 2: Cellebiologi: Uke og uke 2-6 (18 uker) 22. september 4. februar 2014/15. e egen detaljplan. Prøveeksamen: 28. januar Eksamen: onsdag 4. februar kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 3: Populasjonsmedisin: Uke 7-12 (6 uker) 9. februar 20. mars e egen detaljplan. Eksamen: fredag 20. mars kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke og uke (24 uker) 23. mars 11. juni og 21. september 17. desember (2015). e egen detaljplan (og plan for neste studieår for fortsettelsen). Deleksamen I: torsdag 11. juni kl Oppmøte kl ted: e studentweb. Husdyrpraksis-krav til rapport: 12. juni Aud 5 (obligatorisk) v/hallgeir Flø Kontinuasjonseksamener for studieåret 14/15 Cellebiologi: Fredag 14. august Anatomi og fysiolog, deleksamen I: Onsdag 12. august Populasjonsmedisin: Mandag 10. august Diverse: Immatrikulering: Fredag 22. august kl 11. ted: Aud Max Ås Ingen undervisning denne dagen. 4 ukers obligatorisk praksis på gårdsbruk mellom 1. og 2. studieår. tudiestart høsten -14: Mandag 18. august Juleferie: F.o.m. 20. desember 2014 t.o.m. 4. januar tudiestart våren -15: Mandag 5. januar Påskeferie 2015: F.o.m. 28. mars 2015 t.o.m. 6. april ommerferie 2015: F.o.m. 13. juni 2015 t.o.m. 16. august tudiestart høsten -15: Mandag 17. august

3 emester 3 og 4 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2014/2015. Kull: 2013 (emester 3 og 4). Blokk 5: Ernæringslære: Uke (5 uker) 18. august 18. september e egen detaljplan. tudiekrav: Test må være bestått. Eksamen: torsdag 18. september, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. ommerpraksis: Innlevering praksisrapport 26. september kl 15. Blokk 4: Anatomi og fysiologi fortsetter: Uke (24 uker) 22. september 18. desember e egen detaljplan. Eksamen: torsdag 18. desember Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 6 Allmenn sykdomslære: Uke 2-16 (14 uker) 5. januar 17. april (Påskeferie uke 14) e egen detaljplan. Eksamen: fredag 17. april, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 7: Infeksjonslære: Uke og uke (16 uker) 20. april 12. juni og 17. august 9. oktober e egen detaljplan. Deleksamen I (flervalgseksamen, bestått/ikke bestått): Torsdag 11. juni ted og oppmøte: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen h. Kontinuasjonseksamener for studieåret 14/15 Anatomi og fysiologi: Mandag 10. august Deleksamen I infeksjonslære: Onsdag 12. august Ernæringslære: Torsdag 13. august Allmenn sykdomslære: Fredag 14. august Diverse: tudiestart høsten -14: Mandag 18. august Juleferie: F.o.m. 20. desember 2014 t.o.m. 4. januar tudiestart våren -15: Mandag 5. januar 2015 Påskeferie 2015: F.o.m. 28 mars 2015 t.o.m. 6. april ommerferie 2015: F.o.m. 13. juni 2015 t.o.m. 16. august tudiestart høsten -15: Mandag 17. august

4 emester 5 og 6 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2014/2015. Kull: 2012 (emester 5 og 6). Blokk 7: Infeksjonslære forts.: Uke (16 uker) 18. august 10. oktober e egen detaljplan. Eksamen: Muntlig eksamen i uke 41, tid og sted framkommer i detaljtimeplan. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 8: Farmakologi og toksikologi: Uke (10 uker) 13. oktober 18.desember e egen detaljplan. tudiekrav: Test må være bestått. Eksamen: torsdag 18. desember, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. De som ikke oppfyller blokkens studiekrav og obligatorisk undervisning må avlegge dette i uke 2. Kontinuasjonstest og presentasjon av kollokvier onsdag kl Dersom man ikke består hovedeksamen kan man søke om å få ta flervalgstesten ved konten. Total eksamenstid blir da 5 timer. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter sensur. Blokk 9: Mattrygghet: Uke 2-18 (16 uker) 5. januar 30. april e egen detaljplan. tudiekrav: Utbruddsoppklaring: 20. mars. Risikovurdering: 27. mars tudentoppgave: Uke 16 Eksamen består av 2 tellende deler: Deleksamen I (flervalgseksamen, bestått/ikke bestått): 13.februar, kl Oppmøte kl ted: e studentweb. Avsluttende muntlig eksamen: april. ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter eksamen. Innledende veterinærmedisin i 6. semester Propedeutisk kurs: Uke 2-16 Onsdag formiddager 9-12 i uke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16. Klinisk undersøkelse mm.: Uke 20: 12. mai kl og 13. mai kl 9-15 Aud 5 Uke 21 Fødselshjelpkurs. Aud 5 Uke 23 Diagnostiske metoder. Aud 5 Eksamen i 7. semester. Blokk 10: Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære: Uke 19, 20, 22 og 24 (unntatt: 12. mai kl og 13. mai kl 9-15) Eksamen: torsdag 11. juni Oppmøte ted: e studentweb. tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte semesterstart høsten Kontinuasjonseksamener for studieåret 14/15 Farmakologi og toksikologi: Mandag 10. august Mattrygghet: Flervalgseksamen Mattrygghet Onsdag 12. august (Denne arrangeres bare dersom det er studenter som stryker eller har gyldig fravær. Ugyldig 4

5 fravær eller trekk fra eksamen medfører at den må avlegges neste år). Avsluttende eksamen (muntlig): Onsdag 12. august Infeksjonslære (muntlig): Torsdag 13. august Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære (skriftlig): Fredag 14. august Diverse: 4 ukers påsitterpraksis med veterinær: Kan tas f.o.m. 6. semester t.o.m. 11. (12.) semester. tudiestart høsten -14: Mandag 18. august Juleferie: F.o.m. 20. desember 2014 t.o.m. 4. januar tudiestart våren -15: Mandag 5. januar Påskeferie 2015: F.o.m. 28. mars 2015 t.o.m. 6. april ommerferie 2015: F.o.m. 13. juni 2015 t.o.m. 16. august tudiestart høsten -15: Mandag 17. august

6 Temaforelesninger Lunsj Patologidemonstrasjon , unntatt i uke 35 6 emester 7 veterinærstudiet H14 Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret 2014: Innledende veterinærmedisin. Kull: 2011 (emester 7). Innledende veterinærmedisin Uke Temaforelesninger Grupperotasjon*: 6 grupper**, 6 uker: - Patologi: 5 dager - ProdMed medisin og kirurgi: 5 dager - ProdMed reproduksjon: 1 dag - Hest: 2 dager- Forsøksdyrlære: 3 dager, inkludert omvisning på smådyr Overskytende tid brukes til selvstudium/oppgaver i temaene som Forelesninger, demonstrasjoner og oppg Fødselshjelp små dyr, speddyrsykdomme jurhelse alle arter 35 Hjertet og sirkulasjonssystemet, hematop Respirasjonssystemet (2 ½ dag) 36 Fordøyelsessystemet Bevegelsessystemet 39 undervises de aktuelle ukene. 40 elvstudium for 5/6 av kullet, elvstudium 1 gruppe har rotasjon på ProdMed MK 41 Reproduksjon * Reproduksjon * 42 Forebyggende helsearbeid (Totalt 18 und 43 Endokrinologi (2,5 dager) 4-5 /6 av kullet 1 gruppe** har Urologi /nefrologi (2,5 dager) 44 arbeider med patologirotasjon*. Nervesystemet inkl. øyet (2 ½ dag) oppgaveløsning 1 gruppe har Dermatologi (2 ½ dag) 45 rotasjon på mittsomme sykdommer, immunprofylak ProdMed MK i mangelsykdommer 46 uke 42 og 46* elvstudium 47 Farmakologi i 3 dager 2 dager selvstudium , forelesn Kirurgiøvelser på gris. Kullet delt i 5 grup gruppe* 48 elvstudium (3 dg), anestesi/smertebehandling (2 dg) elvstudium 3 dager, anestesi og smerte 49 elvstudium elvstudium 50 elvstudium og eksamen fredag 12. desember Eksamen kl , oppm 51 Temauke klinikkforberedende uke med obligatorisk kortsvarsprøve *) Obligatorisk undervisning. Forebyggende helsearbeid i uke 42: gruppearbeidene og presentasjonene er obligatoriske, men ikke forelesningene. **) De 6 rotasjonsgruppene settes opp av studieavdelingen. Gruppearbeid i temaundervisningen foregår i 8-10 rom i brakkene utenfor MatInf hvis ikke annet er angitt. Husk å ta med aktuell litteratur!

7 7 Grupperotasjon uke ( ) Uke 34 Uke august august Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Patologi Obduksjonssalen ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikke n Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n elvstudium Forsøksdyrlære +m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen elvstudium ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen elvstudium Uke september elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag -torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Uke september Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Uke september ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen elvstudium Uke september elvstudium ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen elvstudium Forsøksdyrlære+ m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi Obduksjonssalen Gr 1 Gr 3 G r 6 Uke sept okt. ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 Uke oktober ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 Uke november ProdMed MK ProdMed MK Bygn 4 Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon ( ). 1/6 av kullet har undervisning i patologi etter en rullering mellom 9-12 i ukene og Eksamen: Fredag 12. desember kl Oppmøte: ted: e studentweb. NB eksamen inneholder spørsmål fra propedeutisk kurs, fødselshjelp, diagnostiske metoder, klinisk undersøkelse mm., men patologispørsmål testes ikke i 7. semester. Kontinuasjonseksamen: 13. Februar NB Merk tidspunkt tudentevaluering: Blokkansvarlig innkaller i januar. Diverse: tudiestart høsten -14: Mandag 18. august 2014 (uke 34). emesteravslutning: Fredag 19. desember 2014 (uke 51). Juleferie: F.o.m. 20. desember 2014 t.o.m. 4. januar tudiestart våren -15: Mandag 5. januar Påskeferie 2015: F.o.m. 28. mars 2015 t.o.m. 6. april ommerferie 2015: F.o.m. 13. juni 2015 t.o.m. 16. august tudiestart høsten -15: Mandag 17. august 2015.

8 8 emester 8 veterinærstudiet V15 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet vårsemesteret Kull: 2011 (emester 8). Uke 2 Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer, Vilt- og reinsykdommer, Akvamedisin, Profesjonsetikk. e forelesningsplan neste side. 3 Mandag morgen : uke 3-15, 11 patologiforelesninger og uke , 4 smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 5 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 6 Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) 7 ports- og familiedyrmedisin (gruppe B) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, prof.etikk (gruppe A) 8 Mandag morgen : uke 3-15, 11 patologiforelesninger og uke , 9 smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 10 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 11 Produksjonsdyrmedisin (B) 12 ports- og familiedyrmedisin (A) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, prof.etikk (C) 13 Mandag morgen : uke 3-15, 11 patologiforelesninger og uke , 14 smådyrmedisin forelesninger (4 onkologiforelesninger). 15 Kullet fordeles på (alt er obligatorisk): 16 Produksjonsdyrmedisin (A) 17 ports- og familiedyrmedisin (C) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, prof.etikk (B) NB! Uke 14 er påske. 18 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/andnes). 19 Halve kullet Akva utplassering/halve kullet småfe (Hjelmeland/andnes). 20 Uke 20, Mandag morgen onkologiforelesning. Rotasjonene fortsetter siste uke 21 elvstudium/evt Patologiforelesninger 22 elvstudium man- fredag, Eksamen patologi (praktisk) fredag 29. mai.* 23 elvstudium man- fredag, Eksamen patologi (skriftlig) fredag 5. juni. 24 elvstudium/ akvamedisin forelesninger (behandling) man- fredag, Eksamen akvamedisin mandag 15. juni (etter eksamensavslutning). Tirsdag 16. juni kl 9-12: Obligatorisk informasjon om inseminasjonskurset for alle som skal ta dette i studieåret 14/15. Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon. *Kan bli endringer våren 2015 emesterstart: Mandag 5. januar Påskeferie uke 14 (28. mars-6. april). Første dag etter påskeferie er tirsdag 7. april. tudentutveksling til utlandet: 8. semester er utvekslingssemester. Undervisning på engelsk må påregnes. tudenter fra NMBU Veterinærhøgskolen reiser ut i tidsrommet f.o.m. uke 1 t.o.m. uke 17. Eksamen og test i 7. semester må være bestått før du reiser ut.

9 9 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet vårsemesteret Kull: 2011 (emester 8).Vilt/rein/fjørfe/akva forelesninger Uke 2: Produksjonsdyrmedisin: Fjørfesykdommer: 7 forelesninger. Akvamedisin: 11 forelesninger. Vilt- og reinsykdommer: 6 forelesninger. Profesjonsetikk: 3 forelesninger Mandag 5.1. Tirsdag 6.1. Onsdag 7.1. Torsdag 8.1. Fredag og 9. sem Intro. diff.året Om klinikkrotasjoner Akva, aud 5 Akva, aud 5 aud 5 aud 5 i 8. (tud.avd) (tud.avd og 9. sem. ) (fagmiljø) Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Fjørfe, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Prof. Etikk Aud 5 Akva, aud 5 Akva, aud 5 Vilt/rein, aud 5 Prof. Etikk Aud 5 Prof. Etikk Aud 5 Vilt/rein, aud 5 (se Patologforelesninger og demonstrasjoner: Uke 3-13: Patologiforelesninger, mandag kl (totalt ca. 11 stk.). Aud 1 Uke 21: Evt Patologiforelesninger Aud 1 Patologsidemostrasjoner hele semesteret mandag-torsdag , fredag mådyrsforelesninger: Uke 15-17, 20: Onkologi forelesninger, mandag kl (totalt 4 stk) Rotasjonene Kullet deles i 3 storgrupper (A, B og C) som igjen deles i 5 mindre grupper som roterer internt i rotasjonen. All undervisning er obligatorisk. NB! Merk at patologiundervisningen til dels foregår i rotasjonene over).

10 10 Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Kull 11 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Grupperotasjon: A, C, B Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 3 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe P+prof.etikk 4 Ambulatorisk Ambulatorisk P+prof.etikk A 5 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe Ambulatorisk Ambulatorisk P+prof.etikk 6 P+akva/fjørfe Ambulatorisk P+prof.etikk P+prof.etikk 7 8 Ambulatorisk Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 9 Ambulatorisk P+prof.etikk P+prof.etikk 10 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe C P+prof.etikk 11 P+akva/fjørfe P+prof.etikk P+prof.etikk 12 Ambulatorisk Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe PÅKE P+prof.etikk P+prof.etikk Ambulatorisk 15 B P+akva/fjørfe Ambulatorisk 16 P+akva/fjørfe P+prof.etikk 17 Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+prof.etikk 20 Ambulatorisk P+prof.etikk Ambulatorisk P Patologi (9-12 alle dager), tudietid patologi etter lunsj (obduksjonssalen, patologen). elvstudium Akva: Tirsdag og onsdag, kl (Nye morfologiske studiekammer, hovedbygget). Fjørfeobduksjon: Torsdag, kl (Obduksjonssalen, patologen). Profesjonsetikk: Onsdag og fredag (eminarrommet ved biblioteket) Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Kull 11 (semester 8), uke 3 20.

11 11 Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Grupperotasjon, C, B, A. Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst 3 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 4 C Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod 5 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 6 Besetning Besetning Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 7 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 8 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 9 B Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod Reprod 10 Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 11 Besetning Besetning Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 12 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod PÅKE Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 15 Med/Kir/obst Reprod A Reprod Med/Kir/Obst 16 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 17 Besetning Besetning Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 20 - elvstudium Oppmøte i klinikkene kl Med/Kir/Obst: Bygg 4. Reprod: Bygg 13. Besetning: Hesteloftet. Rotasjon i ports- og familiedyrmedisin: Kull 11 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2015: Rotasjon i portsdyr- og familiedyrmedisin: Grupperotasjon: B, A, C Uke Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe mådyr mådyr HK HK mådyr 2 4 mådyr HK HK mådyr mådyr B 3 5 HK HK mådyr mådyr mådyr 4 6 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 7 mådyr mådyr mådyr HK HK 1 8 mådyr mådyr HK HK mådyr 2 9 mådyr HK HK mådyr mådyr A 3 10 HK HK mådyr mådyr mådyr 4 11 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 12 mådyr mådyr mådyr HK HK 13 mådyr mådyr HK HK mådyr 1 14 PÅKE 2 15 HK HK mådyr mådyr mådyr C 3 16 mådyr HK HK mådyr mådyr 4 17 HK mådyr mådyr mådyr HK 5 20 mådyr mådyr mådyr HK HK Oppmøte: mandag kl , andre dager kl tudentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Fronter.

12 12 Eksamen og konte for 7. semester: Konte: Innledende veterinærmedisin og patologi (7. semester): 13. februar Patologi: Praktisk/muntlig fredag 29. mai. Oppmøte tid og sted: e studentweb. Patologi: kriftlig eksamen fredag 5. juni kl ted: e studentweb. Akvamedisin: kriftlig eksamen mandag 15. juni kl ted: e studentweb. Kontinuasjonseksamen (siste uke før semesterstart): Akvamedisin og fiskesjukdommer: Onsdag 12. august. Patologi skriftlig: Fredag 14. august. Praktisk/muntlig patologi: Torsdag 13. August Vilt- og reinsykdommer: Oppgaven gis mandag 17. august, innleveringsfrist er mandag 21. september ommerkurs for differensieringsåret Inseminasjonskurs for studenter (uke 33 og 35 mandag-torsdag). tudiestart 9. semester: 17. august 2015.

13 13 emester 9 veterinærstudiet H14 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret Kull: 2010 (emester 9). Kullet deles inn i 3 storgrupper (A, B, C) som igjen deles inn i 4 mindre grupper som roterer internt i blokkene. Uke 34 Offentlig veterinærmedisin (mandag: , tirsdag og onsdag: , torsdag: ). Torsdag : Billeddiagnostikk Aud 5 kl Fredag 22. august: fuglemedisin (undulat og papegøyer), gnagere/eksotisk. Aud 5 fra kl Uke 35 Mandag torsdag: Inseminasjonskurs for 6 studenter Rotasjon (4 uker): tudentene fordeles på: ProdMed (A) Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (B) portfamed (C) 39 Rotasjon (4 uker): 40 tudentene fordeles på: 41 ProdMed (C) 42 Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (A) portfamed (B) 43 Rotasjon (4 uker): tudentene fordeles på: ProdMed (B) Kjøttkontroll/ykdomskontroll/Off. vet.med. (C) portfamed (A) november 2013 (hel dag): Eksamensforberedelse og eksamen i produksjonsdyrmedisin og smådyr- og hestemedisin. (Eksamen uke 47-51) Tiden fra er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon.

14 14 Rotasjonsplan 9. semester Rotasjon på ProdMed Uke Ambulatorisk Reproduksjon Med/Kir/Obst 35 A3+A4 A1+A2 36 A1+A2 37 A1+A2 A3+A4 38 A3+A4 39 C1+C2 C3+C4 40 C3+C4 41 C3+C4 C1+C2 42 C1+C2 43 B1+B2 B3+B4 44 B3+B4 45 B3+B4 B1+B2 46 B1+B2 Med/Kir/Obst: Bygg 4, oppmøte kl Reprod: Bygg 13, oppmøte kl Ambulatorisk: Bygg 11, 3 etasje, oppmøte kl Rotasjon på portfamed Uke mådyr mådyr HK mådyr 35 C1 C2 C3 C4 36 C2 C3 C4 C1 37 C3 C4 C1 C2 38 C4 C1 C2 C3 39 B1 B2 B3 B4 40 B2 B3 B4 B1 41 B3 B4 B1 B2 42 B4 B1 B2 B3 43 A1 A2 A3 A4 44 A2 A3 A4 A1 45 A3 A4 A1 A2 46 A4 A1 A2 A3 HK- hesteklinikken, mådyr mådyrsklinikken. Oppmøte på klinikkene: Hesteklinikken: mandag 09.00, andre dager kl mådyrklinikken: bygning 11, 2. etasje. Mandag kl , andre dager kl tudentene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Fronter.

15 15 Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med. Uke Kjøttkontroll og mattilsyn, andnes ykdomskontroll Off. vet.med. Oslo/Akershus 35 B1 B3+B4 B2 ins kurs 36 B2 B3+B4 37 B3 B1+B2 38 B4 B1+B2 39 A3 A1+A2 40 A4 A1+A2 41 A1 A3+A4 42 A2 A3+A4 43 C4 C1+C2 44 C3 C1+C2 45 C1 C3+C4 46 C2 C3+C4 Kjøttkontroll og mattilsyn: 1 uke i andnes (NB! tudentene må møte på Høyland søndagen før rotasjonsuken i andnes). 1 uke Offentlig veterinærmedisin (3 dager utplassering i Mattilsynet i Oslo og Akershus + 1 dag oppgave i sykdomskontroll på NMBU Veterinærhøgskolen). 1 uke sykdomskontroll ved NMBU Veterinærhøgskolen. 1 uke selvstudium, når man ikke er satt opp. Eksamen: Kjøttkontroll Kjøttkontroll og mattilsyn: Praktisk-muntlig eksamen fredag i rotasjonsuken ved Fatland slakteri i andnes. Offentlig vet.med Eksamen i offentlig veterinærmedisin vil bli lagt til differensieringsåret og vil inkludere en hjemmeoppgave i off. vet.med som deles ut i starten av 1. differensieringssemester. Denne oppgaven har tema knyttet til differensieringsretningen. Faget avsluttes med muntlig eksamen etter halvgått differensieringsår i juni 2015 (Høstkandidat) (evt. desember 2015 vårkandidat). Muntlig eksamen for tilleggsstudentene i offentlig veterinærmedisin avholdes i høstsemesteret. Tid og sted bestemmes seinere. Kliniske eksamener: Produksjonsdyrmedisin: Klinisk eksamen og muntlig teorieksamen (forskjellige stasjoner (klinisk kasus) benyttes til de ulike studenter, muntlig teorieksamen i et annet tema enn den kliniske eksamenen). Eksamensperioden starter i uke 47 (9. semester) og tidligst i uke 18 (10. semester). mådyr- og hestemedisin: 2 deleksamener: A) klinisk eksamen i enten smådyr eller hest + B) Muntlig teorieksamen i motsatt dyreart. Det vil også være mulig å ta de kliniske eksamenene i 10.semester. Disse avvikles i uke

16 16 tudenter som tar de kliniske eksamenene i 10.semester har ikke annen undervisning i 10. semester og tar differensiering i 11. og 12. semester. Merk! Det er krav om å bestå praksisperiodene før eksamen for å kunne avlegge de kliniske eksamener (se regelverk). tudieavdelingen skal ha melding fra fagmiljøet over de som ikke har bestått praksisperiodene innen 14. november 2014 for vår/høstkandidater. Disse blir av tudieavdelingen avmeldt eksamen inntil praksisperioden blir godkjent. Det vil ikke være mulig for høstkandidater å ta igjen for mye fravær etter 14. november. tudieavdelingen oversender lister til Mattilsynet over de som har godkjent praksisperioder og påsitterpraksis i uke 47 eller når godkjenning foreligger. Det er også spesielle regler mht. stryk på de kliniske eksamener. Det er blant annet krav om ekstra klinisk trening. Foreligger ikke dokumentasjon på at ekstra klinisk trening er tatt når eksamensperioden starter, får ikke studenten ta konten. Det er studentens ansvar å kontakte fagmiljøet snarest mulig og seinest innen oppstart nytt semester etter en ikke bestått eksamen for å avtale ekstra klinisk trening. e studieplan og forskrift. tudenten har selv ansvar for å holde seg orientert og følge regelverket.

17 17 emesterplan differensieringsår høsten 2014 (kull 2009) I dette dokumentet benyttes benevnelser på temaer som de er brukt i studieplanen. Evt. undertema og plassering av dette må den enkelte retning organisere selv. 36 mittevern 37 Fiskevelferd Klinisk patologi* (inntil 10 stud.), (obl.) Inseminasjonskurs? Produksjonshygiene 47 Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) 38 Fiskevelferd Produksjonshygiene 39 Fiskevelferd Klinisk patologi (obl.) Klinisk nevrologi (obl.) 40 Medisiner i akvakultur Hestesjuk-dommer (obl.) Klinisk nevrologi (obl.) Vet. samf. medisin 41 Infeksjonssykdommer Vet. samf. medisin 42 Infeksjonssykdommer Anestesi (obl.) Anestesi (obl.) Vet. samf. medisin 43 Fordypningsseminar Hestesjuk-dommer (obl.) 44 Fôringskurs(valgfritt hest og prodmat) Besetningsrådgivning (andnes) Besetningsrådgivning (andnes) 48 Reproduksjon og obstetrikk (høstkand), (obl.) Offentlig veterinærmedisin kull 2009 vårkandidater Kull 2009 høstkandidater har eksamensavslutning fredag 19. desember kl 11 Klinikker og arbeid med oppgaven blir fordelt på ledige uker Uke Akva Hest mådyr ProdMat Prosjekt 33 Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? 34 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving vårkandidater Høstkandidater 35 Forsøksdyrlære (valgfritt alle) På ProdMat er det Terje Fjeldaas (Klinisk fordypning på stasjonærklinikk medisin/kirurgi/obstetrikk= 1 uke per student) og Hans Petter Kjæstad (Ambulatorisk klinikk=4 uker per student) som setter opp klinikk. De som ønsker mer mattrygghet kan erstatte 1-2 uker ambulatorisk klinikk med eget opplegg innen mattrygghet (avtales med Liv Marit Rørvik). På mådyr: Anne Torgersen (e retningslinjer for klinikkfordeling utenom semesteret) På Hest: Carl Fredrik Ihler

18 18 emesterplan differensieringsår våren 2015 (kull 09 og 10) Uke ProdMat**** Hest* mådyr* Akva 2 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving (10 høstkandidater) Kull 2009 vårkandidater 3 4 Ledelse og klinikkdrift Intern (09 vårkandidat og 10 høstkandidat) 5 Ledelse og klinikkdrift Ekstern (09 vårkandidat og 10høstkandidat) 6 Radiologi (obl.) (09 vår og 10 høst) 7 Bes.med: Fordypning torfe Radiologi (obl.) (09 vår og 10 høst) ykdomskontroll akvakultur Komparativ immunologi 8 Bes.med: Fordypning torfe Vaksinologi 9 Reproduksjon og obstetrikk (obl.) (09 vårkandidat) Aud 6 10 Inseminasjonskurs? Vaksinologi 11 Inseminasjonskurs? 12 Lammingskurs andnes 1*** Radiologi (obl.) Klinisk ernæring 13 Lammingskurs andnes 1*** Klinisk ernæring 14 PÅKE 15 Lammingskurs andnes 2*** 16 Lammingskurs andnes 2*** 17 Bes.med: Fordypning svin Hospitering** 18 Bes.med: Fordypning svin/kirurgi 19 Bes.med: Fordypning svin/kirurgi Reproduksjon (obl.) Klinisk patologi* (obl.) 20 Klinisk reproduksjon 21 Klinisk patologi* (obl.) Offentlig veterinærmedisin eksamensuke (10 høstkandidater) (09 vårkandidater) Eksamensavslutning fredag 12. juni kl 11 Klinikker og arbeid med oppgaven blir fordelt på ledige uker: Hospitering** På ProdMat er det Terje Fjeldaas (Klinisk fordypning på stasjonærklinikk medisin/kirurgi/obstetrikk= 1 uke per student) og Hans Petter Kjæstad (Ambulatorisk klinikk=4 uker per student) som setter opp klinikk. De som ønsker mer mattrygghet kan erstatte 1-2 uker ambulatorisk klinikk med eget opplegg innen mattrygghet (avtales med Liv Marit Rørvik).

19 19 På mådyr: Anne Torgersen (e retningslinjer for klinikkfordeling utenom semesteret) På Hest: Carl Fredrik Ihler * mådyrstudenter skal ha en uke klinisk patologi i løpet av året. Undervisningen kjøres 3 ganger i 2014/15. Plassene fordeles av tudieavdelingen. ** Hospitering (og endelig tidsrom) fastsettes av retningsansvarlig. *** Halvparten av studentene tar lammingskurs 1, den andre halvpart 2. I uke 2 har kull 2010 obligatorisk fellesundervisning, mens kull 2009 kan jobbe med oppgave eller fordeles i klinikk ol. Kull 2009 har eksamensavslutning fredag i uke 24. Retningsansvarlige: ProdMat: Liv Marit Rørvik Hest: Carl Fredrik Ihler mådyr: Anna Eggertsdottir Akva: Øystein Evensen Prosjekt: Mona Aleksandersen

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon nov 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon juni 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h12/v13 Versjon Juni 2012 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h15/v16 Versjon Juni 2015 NB: pga store endringer våren i 6. semester og 8. semester og planlagt endringer noen eksamener er kun h15 formelt vedtatt av

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h16/v17 Vedtatt SU-vet 30.05.2016 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 4 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h17/v18 Vedtatt SU-vet 21.04.2017 Revidert 4.12.2017 av SU-vet for våren: (Rettinger 02.11.17 (kode og ett av stedene hvor dato for vet336 eksamen stod) og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017 Studieplan for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Detaljer

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6.

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6. 1 Studieplan for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av SU-vet 6. juni 2017 Tilleggsutdannelsen er normert til 2 år (4 semestre) og leder

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 16/17 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2.

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2. Bergen, 22.03.17 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2017/2018 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Instituttets selvevaluering av undervisningen 2011 Navn på instituttet: Institutt for Produksjonsdyrmedisin, ProdMed

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18 1 Studieplan for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av su-vet 6. juni 2017 Definisjoner Blokkansvarlig: Den som organiserer og administrerer blokkene. 2 Innhold Studiets

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

Studieplan Medisin 2005

Studieplan Medisin 2005 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 16.01.14 KBJ/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng 1 Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng Generelt om differensieringsåret: Det kan tas opp studenter på de 5 følgende differensieringsretningene: - Smådyrmedisin 25 plasser (ansvarlig institutt:

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 19.08.14 KB UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vårsemesteret starter 05.01.15 KULL 08B: Studieplan Medisin

Detaljer

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 Kullkontakt: Anne S. Evju Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan for undervisning;

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (versjon 28.06.2010) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 +TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan

Detaljer

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40 1 TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2005 3. SEMESTER FORELØPIG TIMEPLAN Erfaringsmessig blir det en del endringer pga turnusen til legene som underviser i sykdomslære. Redigert 24.10.06 Antall studenter: 50 Klasserom

Detaljer

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Årsplan GLU3 5-10 2013-2014 Pr. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. 1 Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller

Detaljer

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell»

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» STUDIESTART Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» Man 18/8 Tirs 19/8 Ons 20/8 Tors 21/8 Fre 22/8 Informasjon om dyrepleier Østbø/Torgersen/Johnsen Immatrikulering Dyrepleie Visning av Treningsklinikken

Detaljer

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Vedtatt av styret for Det medisinske fakultet 08.11.2000 under overskrifta Utfyllende regler til forskrift for studier og grader ved Det

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2015-16 KLASSE A Institutt for barnehagelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon pr 24.04.15. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 (versjon 22.05.2012) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon 08.06.2011) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng

VIDEREUTDANNING. SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng VIDEREUTDANNING I SMÅBARNSPEDAGOGIKK 30 Studiepoeng ÅRSPLAN 2012-13 KLASSE B Institutt for førskolelærerutdanning HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Versjon1 pr. 15.08.2012. Det tas forbehold om at det kan bli

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over fag pr. semestre. Vedlegg 2: Oversikt over justeringer fra 2015-versjonen av semestrene til den foreliggende versjonen.

Vedlegg 1: Oversikt over fag pr. semestre. Vedlegg 2: Oversikt over justeringer fra 2015-versjonen av semestrene til den foreliggende versjonen. Mars 2017 Medisin 2015 Oversikt over de enkelte semestre, med fordeling av tema og fag. Første versjon av oversikt for studieplan Medisin 2015 ble fremmet i fakultetsstyresak 89/14 26.11.2014. Den ble

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor

sykdommer Egen liste P 1-7 Egen liste P8-14 studiedag 08:30-16:00 Kirurgi (ku) Chirurgia minor Uke 04-09: Muskel/ledd. Smertefysiologi og psykologi. Kalenderuke 14 PBL-oppgave: Diffuse plager Muskelfysiologi og muskelmetabolisme. Leddets anatomi. Smertefysiologi mandag 31.03.08 fri tirsdag 01.04.08

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Informasjonsmøte BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Programsidene http://www.uio.no/studier/program/fysikkastronomi/ Oppbygging og gjennomføring Frister Studier i utlandet Jobb og videre

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen IMRT100-2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk samt Frie realfag og Grunnstudium. Gjennom IMRT100 skal

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE.

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE. Offentlig journal Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studieutvalg (SU) saksliste, sakspapirer

Detaljer

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 16.09.2008 O 07/08 Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt I møte 16. juni 2008 fattet avdelingsstyret blant annet følgende vedtak

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 PSU 26.7.07 Jorunn Frantzen ANTATT UNDERVISNINGSROMBEHOV I DE NÆRMESTE STUDIEÅR FRA -07 Vårsemester Uke 1: 1.kl. 12 t K (klasserom for 70 stud) (4t*3dgr) 2.kl. 12 t

Detaljer

IMRT100 Emneplan 2010

IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk. Emnet kan også tas av studenter på Frie realfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

UTKAST Årsplan GLU3 5-10

UTKAST Årsplan GLU3 5-10 UTKAST Årsplan GLU3 5-10 015-016 En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) 1 Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012 Vedtatt av Styret 13.12.2012 NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli Innledning... 4 Oppsummering: Studiekvalitet 11/12... 5 Rapportering

Detaljer

Semestersluttevaluering for 6. semester, høsten 2004 Antall svar 60, noe som utgjør en svarprosent på ca. 52 %

Semestersluttevaluering for 6. semester, høsten 2004 Antall svar 60, noe som utgjør en svarprosent på ca. 52 % Hvordan vil du beskrive det sosiale miljøet blant studentene? 8,3 1 svært dårlig 3 svært godt Gj.sn.: 3,83 1,7 Hvordan synes du at du mestrer studiene? 6,7 3,3 1 svært dårlig 1,7 3 8,3 svært godt Gj.sn:3,8

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 5-10 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (BND/AAA) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt.

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016

Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Årsplan Bachelor i sjukepleie studieåret 2015/2016 Versjon 09.10.2015 62 SK 159, teori SK159 Førebuing til yrkeslivet, praksis SK 152 Bacheloroppgåve i sjukepleie SK 152, teori SK 165 Kommunehelseteneste

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012 Studiesjef Ann Kristin Egeli Norges veterinærhøgskole Institutt for basalfag og akvamedisin Saksbehandler: Mona Aleksandersen Dato: 19. oktober 2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret

Detaljer

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ)

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ) Årsplan for GLU2 5-10 og RLE/Krøv. 2 5-10 2016-2017 14.6.2016 (GSJ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007

Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Arbeidsplan TOF 1 Høst 2007 Uke 34 35 36 Spaghettibru Bygge 37 38 Oppstart Hva går faget ut på Læreplan Våre 4 områder Papirfly Flyets historie Spaghettibru West Point Bridge Spaghettibru Teste Rapport

Detaljer

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983)

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Sist endra: 23.6 2017 Årsplan GLU3 1-7 2017-2018 Førebels plan- endringar kan skje fortløpande m.o.t. undervisning og eksamensdato. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Notat Til: Utredningsgruppe Etappeinnhold og lokalsykehusfunksjoner v/nina Engelhardtsen Fosen Dato: 12. juni 2015 Innspill til Delrapport om lokalsykehus

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2014/v2015 Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen, 16. oktober 2015, Ann Kristin Egeli 2 Innledning...4 Samlet

Detaljer

Årsplan for GLU og RLE/Krøv per 23. juni 2015

Årsplan for GLU og RLE/Krøv per 23. juni 2015 Årsplan for GLU2 5-10 og RLE/. 2 5-10 2015-2016 per 23. juni 2015 Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2013/v2014

NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2013/v2014 NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2013/v2014 Lagt frem for Fakultetstyret 25.11.2014 NMBU Veterinærhøgskolen, november 2014, Ann Kristin Egeli 2 Innledning...4 Oppsummering:

Detaljer

Årsplan for GLU per 25.okt

Årsplan for GLU per 25.okt Årsplan for GLU2 5-10 2013-2014 per 25.okt. 2013. Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr at ruten til

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 1-7 2016-2017, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.6.16 (KSI) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31 0 ... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 10... 10... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 22... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 29... 30... 30...

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer:

Årsplan GLU , NLA Høgskolen Bergen. Oppdatert (vbo 1 ) Forklaringer: Årsplan GLU2 1-7 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (vbo 1 ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer