Semesterplaner for veterinærstudiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semesterplaner for veterinærstudiet"

Transkript

1 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h15/v16 Versjon Juni 2015 NB: pga store endringer våren i 6. semester og 8. semester og planlagt endringer noen eksamener er kun h15 formelt vedtatt av SU. For våren vil det kunne komme endringer frem til 30. november. Der det helt sikkert blir endringer er dette gitt med rødt. SU skal behandle våren 2016 på nytt da Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 3 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 4 Semester 5 og 6 veterinærstudiet... 5 Semester 7 veterinærstudiet H Semester 8 veterinærstudiet V Rotasjonsplan v2016: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Rotasjon i smådyr og hestemedisin: Tidsplan for kull12, våren semester Semester 9 veterinærstudiet H Tverrfaglige kasusgjennomganger: Rotasjonsplan h Rotasjon i produksjonsdyrmedisin... 15

2 Rotasjon i smådyr og hestemedisin Rotasjon i Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med Tidsplan: Kull11, høsten 15, 9. semester og diff.år Semesterplan differensieringsår høsten 2015 (kull 2010) Tidsplan for kull10, høsten Semesterplan differensieringsår våren 2016 (kull 10 og 11) Tidsplan kull 11 v2016 første semester av differensieringsåret og ventesemester Tidsplan kull10 differensieringsår, v

3 Semester 1 og 2 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2015/2016. Kull: 2015 (Semester 1 og 2). Introduksjon: 2 dager i uke 34: 17. og 18. august generell informasjon, se egen plan. Blokk 1: Dyrenes biologi: Uke (5 uker) 17. august 17. september Se egen detaljplan. 2. september kl fellesauditoriet. Informasjon om eksamensregler og kvalitetssystem Eksamen: Presentasjon av gruppeoppgave avsluttet torsdag 17. september. Se Fronter og studieplan for nærmere info. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 2: Cellebiologi: Uke og uke 1-5 (18 uker) 21. september 3. februar 2015/16 Se egen detaljplan. Prøveeksamen: 27. januar Eksamen: onsdag 3. februar kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 3: Populasjonsmedisin: Uke 6-11 (6 uker) 8. februar 18. mars Se egen detaljplan. Eksamen: fredag 18. mars kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 4: Anatomi og fysiologi: Uke og uke (24 uker) 29. mars 9. juni og 19. september 16. desember (2016). Se egen detaljplan (og plan for neste studieår for fortsettelsen). Deleksamen I: torsdag 9. juni kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. Husdyrpraksis-krav til rapport: 10. juni Aud 5 (obligatorisk) v/hallgeir Flø Kontinuasjonseksamener for studieåret 15/16 Cellebiologi: Fredag 12. august Anatomi og fysiolog, deleksamen I: Onsdag 10.august Populasjonsmedisin: Mandag 8. august Diverse: Immatrikulering: Fredag 21. august. Sted: Aud Max Ås Ingen undervisning denne dagen. 4 ukers obligatorisk praksis på gårdsbruk mellom 1. og 2. studieår. Studiestart høsten -15: Mandag 17. august Juleferie: F.o.m. 19. desember 2015 t.o.m. 3. januar Studiestart våren -16: Mandag 4. januar Påskeferie 2016: F.o.m. 19. mars 2016 t.o.m. 28. mars Sommerferie 2016: F.o.m. 11. juni 2016 t.o.m. 14. august Studiestart høsten -16: Mandag 15. august

4 Semester 3 og 4 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2015/2016. Kull: 2014 (Semester 3 og 4). Blokk 5: Ernæringslære: Uke (5 uker) 17. august 17. september Se egen detaljplan. Studiekrav: Test må være bestått. Eksamen: torsdag 17. september, kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Sommerpraksis: Innlevering praksisrapport 25. september kl 15. Blokk 4: Anatomi og fysiologi fortsetter: Uke (24 uker) 21. september 17. desember Se egen detaljplan. Eksamen: torsdag 17. desember Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 6 Allmenn sykdomslære: Uke 1-15 (14 uker) 4. januar 15. april (Påskeferie uke 12) Se egen detaljplan. Eksamen: torsdag 14. april, kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 7: Infeksjonslære: Uke og uke (16 uker) 18. april 9. juni og 15. august 7. oktober Se egen detaljplan. Deleksamen I (flervalgseksamen, bestått/ikke bestått): Torsdag 9. juni Sted og oppmøte: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Kontinuasjonseksamener for studieåret 15/16 Anatomi og fysiologi: Mandag 8. august Ernæringslære: Onsdag 10. august Allmenn sykdomslære: Fredag 12. august Diverse: Studiestart høsten -15: Mandag 17. august Juleferie: F.o.m. 19. desember 2015 t.o.m. 3. januar Studiestart våren -16: Mandag 4. januar Påskeferie 2016: F.o.m. 19. mars 2016 t.o.m. 28. mars Sommerferie 2016: F.o.m. 11. juni 2016 t.o.m. 14. august Studiestart høsten -16: Mandag 15. august

5 Semester 5 og 6 veterinærstudiet Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høst og vårsemesteret 2015/2016. Kull: 2013 (Semester 5 og 6). Blokk 7: Infeksjonslære forts.: Uke (16 uker) 17. august 9. oktober Se egen detaljplan. Eksamen: Muntlig eksamen i uke 41, tid og sted framkommer i detaljtimeplan. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte ca. 3,5 uker etter eksamen. Blokk 8: Farmakologi og toksikologi: Uke (10 uker) 12. oktober 17.desember Se egen detaljplan. Studiekrav: Test må være bestått. Eksamen: torsdag 17. desember, kl Oppmøte eksamen kl Sted: Se studentweb. De som ikke oppfyller blokkens studiekrav og obligatorisk undervisning må avlegge dette i uke 1. Kontinuasjonstest og presentasjon av kollokvier onsdag kl Dersom man ikke består hovedeksamen kan man søke om å få ta flervalgstesten ved konten. Total eksamenstid blir da 5 timer. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter sensur. Blokk 9: Mattrygghet: Uke 1-14 (13 uker) 4. januar 8. april Se egen detaljplan. Studiekrav: Utbruddsoppklaring: Risikovurdering: oppgave: Flervalgstest: Avsluttende muntlig eksamen: april. Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte etter eksamen. Veterinær samfunnsmedisin (del 1): Uke (2 uker) 11. april 22. april (unntatt onsdags formiddag 8-13) Blokk 10: Husdyrvelferd, husdyrmiljø, innledende klinikk og diagnostikk (8 uker. 25. april 13. juni) 8 uker Modul: Propedeutisk kurs: Uke 1-16 Onsdag formiddager 9-12 i uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Modul: Husdyrvelferd, etologi og husdyrmiljø: Uke Modul: Diagnostiske metoder. Uke 19 Modul: Klinisk diagnostikk og fjørfemedisin: Uke 20 (3 dager) Modul: Fødselshjelp ½ kull uke 21 og ½ kull uke 22 (lammingsvakt kveld/natt*) Modul: Småfemedisin Sandnes ½ kull uke 21 og ½ kull uke 22 Uke 23: Eksamensgjennomgang og lesetid Mandag 13. Juni: Eksamen Oppmøte Sted: Se studentweb. evaluering: Blokkansvarlig innkaller til møte semesterstart høsten Kontinuasjonseksamener for studieåret 15/16 Farmakologi og toksikologi: Mandag 8. august Mattrygghet muntlig: Onsdag 10. august Infeksjonslære (muntlig): Torsdag 11. august

6 6 Husdyrvelferd, husdyrmiljø, innledende klinikk og diagnostikk (skriftlig): Fredag 12. august Diverse: Studiestart høsten -15: Mandag 17. august Juleferie: F.o.m. 19. desember 2015 t.o.m. 3. januar Studiestart våren -16: Mandag 4. januar Påskeferie 2016: F.o.m. 19. mars 2016 t.o.m. 28. mars Sommerferie 2016: F.o.m. 11. juni 2016 t.o.m. 14. august Studiestart høsten -16: Mandag 15. august *Lammingsvakter er frivillig. Men for å få tatt keiesersnitt på Ås i 8. semester må studenten ha deltatt i dette

7 7 Semester 7 veterinærstudiet H15 Undervisnings- og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret 2015: Innledende veterinærmedisin. Kull: 2012 (Semester 7). Innledende veterinærmedisin Uke Temaforelesninger Grupperotasjon*: 6 grupper**, 6 uker: - Patologi: 5 dager - ProdMed medisin og kirurgi: 5 dager - ProdMed reproduksjon: 1 dag - Hest: 2 dager- Forsøksdyrlære: 3 dager, inkludert omvisning på smådyr Overskytende tid brukes til selvstudium/oppgaver i temaene som Lunsj Patologidemonstrasjon , unntatt i uke 35 Forelesninger, demonstrasjoner og oppg Fødselshjelp små dyr, speddyrsykdomme jurhelse alle arter 35 Hjertet og sirkulasjonssystemet, hematop Respirasjonssystemet (2 ½ dag) 36 Fordøyelsessystemet Bevegelsessystemet 39 undervises de aktuelle ukene. 40 Selvstudium for 5/6 av kullet, Selvstudium 1 gruppe har rotasjon på ProdMed MK 41 Reproduksjon * Reproduksjon * 42 Forebyggende helsearbeid (Totalt 18 und 43 Endokrinologi (2,5 dager) 4-5 /6 av kullet 1 gruppe** har Urologi /nefrologi (2,5 dager) 44 arbeider med patologirotasjon*. Nervesystemet inkl. øyet (2 ½ dag) oppgaveløsning 1 gruppe har Dermatologi (2 ½ dag) 45 rotasjon på Smittsomme sykdommer, immunprofylak ProdMed MK i mangelsykdommer 46 uke 42 og 46* Selvstudium Temaforelesninger 47 Farmakologi i 3 dager 2 dager selvstudium , forelesn Kirurgiøvelser på gris. Kullet delt i 5 grup gruppe* 48 Selvstudium (3 dg), anestesi/smertebehandling (2 dg) Selvstudium 3 dager, anestesi og smerte 49 Selvstudium Selvstudium 50 Selvstudium og eksamen fredag 11. desember Eksamen kl , oppm 51 Temauke klinikkforberedende uke med obligatorisk kortsvarsprøve *) Obligatorisk undervisning. Forebyggende helsearbeid i uke 42: gruppearbeidene og presentasjonene er obligatoriske, men ikke forelesningene. **) De 6 rotasjonsgruppene settes opp av studieavdelingen. Gruppearbeid i temaundervisningen foregår i 8-10 rom i brakkene utenfor MatInf hvis ikke annet er angitt. Husk å ta med aktuell litteratur! NB. Eksamen må være bestått før man reiser på utveksling

8 8 Grupperotasjon uke ( ) Uke 34 Uke august august Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Patologi (5 dager) Obduksjonssalen ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikke n Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshalle n Selvstudium Forsøksdyrlære +Sm (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Forsøksdyrlære+S m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi (5 dager) Obduksjonssalen Selvstudium ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Selvstudium Uke aug.-4. sept Selvstudium Forsøksdyrlære+S m (tirsdag -torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi (5 dager) Obduksjonssalen ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Uke september Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Selvstudium Forsøksdyrlære+S m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi (5 dager) Obduksjonssalen ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Uke september ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Selvstudium Forsøksdyrlære+S m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi (5 dager) Obduksjonssalen Selvstudium Uke september Selvstudium ProdMed reprod. (kun fredag) Reprod.klinikken Hest (tirsdag og fredag) Mønstringshallen Selvstudium Forsøksdyrlære+S m (tirsdag - torsdag) Forsøksdyr, 2. et. Patologi (5 dager) Obduksjonssalen Gr 1 Gr 3 G r 6 Uke sept okt. ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 Uke oktober ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 Uke november ProdMed MK (5 dager) ProdMed MK Bygn 4 Tiden mellom er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon ( ). 1/6 av kullet har undervisning i patologi etter en rullering mellom 9-12 i ukene og Eksamen: Fredag 11. desember kl Oppmøte: Sted: Se studentweb. NB eksamen inneholder spørsmål fra propedeutisk kurs, fødselshjelp, diagnostiske metoder, klinisk undersøkelse mm., men patologispørsmål testes ikke i 7. semester. Kontinuasjonseksamen: Ca 4 uker etter sensur. Eksakt dato settes opp etter sensur evaluering: Blokkansvarlig innkaller i januar. Diverse: Studiestart høsten -15: Mandag 17. august Juleferie: F.o.m. 19. desember 2015 t.o.m. 3. januar Studiestart våren -16: Mandag 4. januar Påskeferie 2016: F.o.m. 19. mars 2016 t.o.m. 28. mars Sommerferie 2016: F.o.m. 11. juni 2016 t.o.m. 14. august Studiestart høsten -16: Mandag 15. august 2016.

9 9 Semester 8 veterinærstudiet V16 Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet vårsemesteret Kull: 2012 (Semester 8). Uke Alt unntatt forelesninger er obligatorisk: 1 Kullet fordeles på 3 grupper (ABC) som roterer i kliniske fag: 2 Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) 3 Smådyr og hestemedisin (gruppe B) 4 Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, smådyr 5 (gruppe A) 6 Kullet fordeles på 3 grupper (ABC) som roterer i kliniske fag: 7 Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) 8 Smådyr og hestemedisin (gruppe B) 9 Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, smådyr 10 (gruppe A) Akvaundervisning Kullet fordeles på 3 grupper (ABC) som roterer i kliniske fag: Produksjonsdyrmedisin (gruppe C) Smådyr og hestemedisin (gruppe B) Blandingsblokk: Patologi, akvamedisin, fjørfeobduksjon, ambulatorisk, smådyr (gruppe A) 18 ½ kull akvautplassering/ ½ kull småfeutplassering 19 ½ kull akvautplassering/ ½ kull småfeutplassering 20 Patologiundervisning Eksamen i patologi fredag 10. juni Semesterstart: Mandag 4. januar Påskeferie uke 12 (19. mars-28.mars). Første dag etter påskeferie er tirsdag 29.mars. Studiestart 9. semester: 15. august Annen undervisning (frivillig): Patologsidemostrasjoner hele semesteret mandag-torsdag , fredag Uke 1-16 (unntatt uke 12 påske og 13: 2. påskedag): Patologiforelesninger, mandag kl (totalt ca. 14 stk.) og Uke 20: ca 8 timer Keisersnitt på søye: Dersom du har hatt lammingsvakt i 6. semester. (For kull 2012 vil dette delvis kollidere med utplassering). Inseminasjonskurs for studenter på prodmatretning (uke 33 og 35, 4 dager). Rotasjonene (obligatorisk) Kullet deles i 3 storgrupper (A, B og C) som igjen deles i 5 mindre grupper som roterer internt i rotasjonen. All undervisning er obligatorisk. NB! Merk at patologiundervisningen til dels foregår i rotasjonene over.

10 10 utveksling til utlandet: 8. semester er utvekslingssemester. Undervisning på engelsk må påregnes. er fra NMBU Veterinærhøgskolen reiser ut i tidsrommet f.o.m. uke 1 t.o.m. uke 16. Eksamen og test i 7. semester må være bestått før du reiser ut. NB. Dersom du har vært i utlandet har du 72 timers karantene før produksjonsdyrpraksis. Besøker du svinebesetninger i utlandet: Bruk munnbind og hansker. Du må testes for LA- MRSA før du får besøke norske svinebesetninger. Eksamen: Patologi: Skriftlig eksamen fredag 10. juni. Sted: Se studentweb. Akvamedisin: Oppgave? + oppgave gjennomgang i uke 34 Kontinuasjonseksamen (siste uke før semesterstart): Patologi skriftlig: Fredag 14. august. Rotasjonsplan v2016: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Kull 12 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2016: Rotasjon i blandingsrotasjonen: Grupperotasjon: A, C, B Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 1 Smådyr S S P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe P 2 Ambulatorisk Ambulatorisk Smådyr P A 3 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe Ambulatorisk Smådyr Ambulatorisk 4 S P P+akva/fjørfe Ambulatorisk Smådyr 5 P Smådyr P S S 6 Ambulatorisk S Smådyr P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 7 Smådyr Ambulatorisk Ambulatorisk P P C 8 P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe S Smådyr S P 9 S P+akva/fjørfe S Smådyr 10 P Smådyr P Ambulatorisk Ambulatorisk P+akva/fjørfe P+akva/fjørfe 11 Smådyr S S 12 Påske Ambulatorisk P P B 13 S Smådyr P+akva/fjørfe Ambulatorisk 14 P+akva/fjørfe Smådyr S 15 Ambulatorisk P P+akva/fjørfe Smådyr S 16 P Ambulatorisk P Ambulatorisk Smådyr P Patologi (9-12 alle dager), Studietid patologi etter lunsj (obduksjonssalen, patologen). S Selvstudium Akva: Tirsdag og onsdag, kl (Nye morfologiske studiekammer, hovedbygget). Fjørfeobduksjon: Torsdag, kl (Obduksjonssalen, patologen).

11 11 Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Kull 12 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2016: Rotasjon i Produksjonsdyrmedisin: Grupperotasjon, C, B, A. Kalenderuke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst 1 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 2 C Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod 3 S S Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 4 S Besetning Besetning Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 5 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 6 S S S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 7 B Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod Reprod 8 S Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 9 S Besetning Besetning Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 10 Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst Reprod 11 S S 12 Påske Med/Kir/Obst Besetning Besetning Besetning 13 Med/Kir/obst Reprod A S Reprod Med/Kir/Obst 14 Med/Kir/Obst Reprod Reprod Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 15 S Med/Kir/Obst Med/Kir/Obst 16 Besetning Besetning S S - Selvstudium Oppmøte i klinikkene kl Med/Kir/Obst: Bygg 4. Reprod: Bygg 13. Besetning: kl 9.00, hesteloftet Rotasjon i smådyr og hestemedisin: Kull 12 (semester 8), uke Rotasjonsplan 2016: Rotasjon i Sportsdyr- og familiedyrmedisin: Grupperotasjon: B, A, C Kalender B A C uke Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 1 Smådyr Smådyr HK HK S 2 Smådyr HK HK S Smådyr 3 HK HK S Smådyr Smådyr 4 HK S Smådyr Smådyr HK 5 S Smådyr Smådyr HK HK 6 Smådyr Smådyr HK HK S 7 Smådyr HK HK S Smådyr 8 HK HK S Smådyr Smådyr 9 HK S Smådyr Smådyr HK 10 S Smådyr Smådyr HK HK 11 Smådyr Smådyr HK HK S 12 PÅSKE 13 HK HK Smådyr S Smådyr 14 S HK HK Smådyr Smådyr

12 15 HK S Smådyr Smådyr HK 16 Smådyr Smådyr S HK HK Oppmøte: mandag kl , andre dager kl ene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Fronter. 12

13 13 Tidsplan for kull12, våren semester Når Hva Initierende ansvar Uke 9 (2. mars) Søknad forskerlinja og veileder Uke 13 (1.april) Tildeling forskerlinja Koordinator forskerlinja Uke 13 (1.april) Uke 16 (ca 21. april) Uke 19 (13. mai) Uke 20 (20. mai) Uke 20 (20. mai kl 15.00) Innen Uke 24 (14. juni) Prosjekter er beskrevet og godkjent. Infomøte for studenter. Prosjektene og retningene presenteres studentene. Frist for å melde interesse for prosjektene til prosjektansvarlige. Prosjektene tildeles frist for studentene å takke ja til tilbud om plass. Frist for å søke om differensieringsretning, høst/vårkandidat og inseminasjonskurs. Alle søker om plass, også de som har fått prosjektretning eller forskerlinja. Tildeling av retning. Tildeling av inseminasjonskurs til uke 33 og 35. NB! De som har fått inseminasjonskurs skal ha obligatorisk gjennomgang. Tidspunkt? Ann Kristin Egeli Ann Kristin Egeli Ansvarlig for prosjekt melder ifra til studieavdeling hvem som får prosjektet. Studiekonsulent Hvem 4 instituttledere og koordinator Veiledere og PhD utvalg Representanter fra prosjektene og retningene * Alle skjemaer ligger i dokumentet differensieringsår, retningslinjer og skjemasamling.

14 14 Semester 9 veterinærstudiet H15 Tverrfaglige kasusgjennomganger: I løpet av 8. og 9. semester vil det bli presentert 8 forskjellige kasus á 90 minutter. Forskjellige fagpersoner presenterer det aktuelle kasus fra sitt fagfelts ståsted. Patofysiologi vil være sentralt, og i tillegg til kliniker vil det, avhengig av type kasus, være aktuelt å ha presentasjon fra fysiolog, patolog, klinisk patolog, immunolog, farmakolog etc. Det skal være god tid til spørsmål fra og diskusjon mellom alle tilstedeværende. Gjennomgangene vil være åpne for alle studenter og ansatte, men rettet inn mot studenter på 8. og 9. semester. Plan for kasusgjennomgangene høsten 2015: Alle holdes i aud 5 kl Fredag 25.september: ProdMed Fredag 9.okotber: smådyr Fredag 6.november: Patologen Undervisnings og eksamensplan for veterinærstudiet høstsemesteret Kull: 2011 (Semester 9). Kullet deles inn i 3 storgrupper (A, B, C) som igjen deles inn i 4 mindre grupper som roterer internt i blokkene. Uke 34 Offentlig veterinærmedisin (mandag: , tirsdag og onsdag: , torsdag: ). Onkologi mandag: og tirsdag Fredag 21. august: fuglemedisin (undulat og papegøyer), gnagere/eksotisk. Aud 5 fra kl Uke 35 Mandag torsdag: Inseminasjonskurs for 6 studenter Rotasjon (4 uker): ene fordeles på: ProdMed (A) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (B) SportFaMed (C) 39 Rotasjon (4 uker): ene fordeles på: ProdMed (C) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (A) SportFaMed (B) 43 Rotasjon (4 uker): ene fordeles på: ProdMed (B) Kjøttkontroll/Sykdomskontroll/Off. vet.med. (C) SportFaMed (A) 47 Eksamensforberedelse og eksamen i produksjonsdyrmedisin og smådyr- og hestemedisin. (Eksamen uke 47-51) Tiden fra er avsatt til lunsj og patologidemonstrasjon.

15 15 Utenlandsbesøk NB. Dersom du har vært i utlandet har du 72 timers karantene før produksjonsdyrpraksis. Besøker du svinebesetninger i utlandet: Bruk munnbind og hansker. Du må testes for LA- MRSA før du får besøke norske svinebesetninger. Rotasjonsplan h2015 Rotasjon i produksjonsdyrmedisin Uke Ambulatorisk Reproduksjon Med/Kir/Obst 35 A3+A4 A1+A2 36 A1+A2 37 A1+A2 A3+A4 38 A3+A4 39 C1+C2 C3+C4 40 C3+C4 41 C3+C4 C1+C2 42 C1+C2 43 B1+B2 B3+B4 44 B3+B4 45 B3+B4 B1+B2 46 B1+B2 Med/Kir/Obst: Bygg 4, oppmøte kl Reprod: Bygg 13, oppmøte kl Ambulatorisk: Bygg 11, 3 etasje, oppmøte kl Rotasjon i smådyr og hestemedisin Uke Smådyr Smådyr HK Smådyr 35 C1 C2 C3 C4 36 C2 C3 C4 C1 37 C3 C4 C1 C2 38 C4 C1 C2 C3 39 B1 B2 B3 B4 40 B2 B3 B4 B1 41 B3 B4 B1 B2 42 B4 B1 B2 B3 43 A1 A2 A3 A4 44 A2 A3 A4 A1 45 A3 A4 A1 A2 46 A4 A1 A2 A3 HK- hesteklinikken, Smådyr Smådyrsklinikken. Oppmøte på klinikkene: Hesteklinikken: mandag 09.00, andre dager kl Smådyrklinikken: bygning 11, 2. etasje. Mandag kl , andre dager kl ene deltar i de vaktordningene som gjelder på instituttet. Nærmere info finnes på Fronter.

16 16 Rotasjon i Kjøttkontroll, sykdomskontroll og offentlig vet. med. Uke Kjøttkontroll og mattilsyn, Sandnes Sykdomskontroll Mattilsyn Off. vet.med. Oslo/Akershus Inseminasjons kurs 35 B1 B3+B4 B2 ins kurs 36 B2 B3+B4 37 B3 B1+B2 38 B4 B1+B2 39 A3 A1+A2 40 A4 A1+A2 41 A1 A3+A4 42 A2 A3+A4 43 C4 C1+C2 44 C3 C1+C2 45 C1 C3+C4 46 C2 C3+C4 Kjøttkontroll: 1 uke i Sandnes (NB! ene må møte på Høyland søndagen før rotasjonsuken i Sandnes). 1 uke Offentlig veterinærmedisin (3 dager utplassering i Mattilsynet i Oslo og Akershus + 1 dag oppgave i sykdomskontroll på NMBU Veterinærhøgskolen). 1 uke sykdomskontroll ved NMBU Veterinærhøgskolen. 1 uke selvstudium, når man ikke er satt opp. Eksamen: Kjøttkontroll Kjøttkontroll: Praktisk-muntlig eksamen fredag i rotasjonsuken ved Fatland slakteri i Sandnes. Offentlig vet.med Eksamen i offentlig veterinærmedisin vil bli lagt til differensieringsåret og vil inkludere en hjemmeoppgave i off. vet.med som deles ut i starten av 1. differensieringssemester. Denne oppgaven har tema knyttet til differensieringsretningen. Faget avsluttes med muntlig eksamen etter halvgått differensieringsår i juni 2016 (Høstkandidat) (evt. desember 2016 vårkandidat). Muntlig eksamen for tilleggsstudentene i offentlig veterinærmedisin avholdes i høstsemesteret. Tid og sted bestemmes seinere. Kliniske eksamener: Produksjonsdyrmedisin: Klinisk eksamen og muntlig teorieksamen (forskjellige stasjoner (klinisk kasus) benyttes til de ulike studenter, muntlig teorieksamen i et annet tema enn den kliniske eksamenen). Eksamensperioden starter i uke 47 (9. semester) og tidligst i uke 17 (10. semester). Smådyr- og hestemedisin: 2 deleksamener: A) klinisk eksamen i enten smådyr eller hest + B) Muntlig teorieksamen i motsatt dyreart. Det vil også være mulig å ta de kliniske eksamenene i 10.semester. Disse avvikles i uke

17 17 er som tar de kliniske eksamenene i 10.semester har ikke annen undervisning i 10. semester og tar differensiering i 11. og 12. semester. Merk! Det er krav om å bestå praksisperiodene før eksamen for å kunne avlegge de kliniske eksamener (se regelverk). Studieavdelingen skal ha melding fra fagmiljøet over de som ikke har bestått praksisperiodene innen 13. november 2016 for vår/høstkandidater. Disse blir av Studieavdelingen avmeldt eksamen inntil praksisperioden blir godkjent. Det vil ikke være mulig for høstkandidater å ta igjen for mye fravær etter 1. november. Studieavdelingen oversender lister til Mattilsynet over de som har godkjent praksisperioder og påsitterpraksis i uke 47 eller når godkjenning foreligger. Det er også spesielle regler mht. stryk på de kliniske eksamener. Det er blant annet krav om ekstra klinisk trening. Foreligger ikke dokumentasjon på at ekstra klinisk trening er tatt når eksamensperioden starter, får ikke studenten ta konten. Det er studentens ansvar å kontakte fagmiljøet snarest mulig og seinest innen oppstart nytt semester etter en ikke bestått eksamen for å avtale ekstra klinisk trening. Se studieplan og forskrift. en har selv ansvar for å holde seg orientert og følge regelverket.

18 18 Tidsplan: Kull11, høsten 15, 9. semester og diff.år Når Hva Initierende ansvar Høsten 15 Uke 33 og Uke 35 Inseminasjonskurs for Prod.Mat studenter August/september Retningsansvarlig organiserer valg av oppgave for både høst og vårkandidater og gir studentene nødvendig informasjon om opplegget Ca 12. september Ca 14. september Valg av oppgave: ene med samme retning og med samme avslutningstidspunkt (vår eller høst) går sammen 2-3 stykker og velger i prioritert rekkefølge 3 oppgaver med veileder. Dersom studenten har eget forslag til oppgave føres oppgavetittel opp med evt. forslag til mulige veiledere i tillegg til de 3 andre valgene. Ved selvforeslått oppgave bør dette være diskutert med potensielle veiledere og/eller retningsansvarlig i forkant. Retningsansvarlig tildeler oppgave til både høst og vårkandidatene i henhold til reglene. Der studenten har foreslått egen oppgave og veileder avgjør retningsansvarlig om studenten får denne oppgaven. 18. september Studieavdeling må ha forslag til datoer for klinisk eksamen fra fagmiljøet Slutten av september Ca sept/oktober Retningsansvarlig sender liste med tildelte oppgaver og navn på veileder til studieavdeling Fagmiljøet kontakter studentene og har en gjennomgang av klinisk eksamen 14. okt. Frist for å søke inseminasjonskurs (mars 16) 29. okt. Evt tildeling inseminasjonskurs ved nok søkere Seinest 16. Lister over tidspunkt for klinisk oktober blir offentliggjort. Retningsansvarlig Retningsansvarlig: L.M. Rørvik, Ihler, Eggertsdottir, Evensen Ihler, Fjeldaas, Eggertsdottir Retningsansvarlig Eggertsdottir, Ihler, Fjeldaas Studiekonsulent Studieavd.

19 19 Uke 46 Trekking blir foretatt Studieavd. 13. november Alt fravær som overstiger det som aksepteres må være tatt igjen før denne dato for å gå opp til høstens kliniske eksamener eller kunne få midlertidig lisens fra uke 47. I tillegg må eksamener frem til dette normalt være bestått og 3 av 4 uker påsitterpraksis tatt for å kunne få midlertidig lisens. Uke 47 Lister over hvem som kan få Studieavd. midlertidig lisens blir oversendt mattilsynet 18. des. Frist for å levere veilederavtaleskjema til retningsansvarlig. Gjelder alle studentene. Høst 2015 (høstkandidat) en og veilederne må ha formulert tittel og formål for oppgaven. Må kontakte veileder i god tid før KIFO kurset i uke 1 for å starte planlegging av oppgaven. Retningslinjer for diffårstildelinger: er som ikke overholder frister: Blir sist prioritert ved retningstildeling, oppgavetildeling osv. som ikke overholder frister for dokumentasjon av kurs eller sensur av fordypningsoppgave: Risikerer å ikke få vitnemål til ordinær tid. Veiledere som leverer sensurskjema for seint til SFA: Dette vil kunne gå ut over studentene det gjelder ved at de ikke får vitnemål til eksamensavslutningen.

20 20 Semesterplan differensieringsår høsten 2015 (kull 2010) I dette dokumentet benyttes benevnelser på temaer som de er brukt i studieplanen. Evt. undertema og plassering av dette må den enkelte retning organisere selv. 36 Smittevern 37 Fiskevelferd Klinisk patologi* (inntil 10 stud.), (obl.) Inseminasjonskurs? Produksjonshygiene 47 Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Forsøksdyrlære (valgfritt alle) 38 Fiskevelferd Produksjonshygiene 39 Fiskevelferd Klinisk patologi (obl.) Klinisk nevrologi (obl.) 40 Medisiner i akvakultur Hestesjuk-dommer (obl.) Klinisk nevrologi (obl.) Vet. samf. medisin 41 Infeksjonssykdommer Vet. samf. medisin 42 Infeksjonssykdommer Anestesi (obl.) Anestesi (obl.) Vet. samf. medisin 43 Fordypningsseminar Hestesjuk-dommer (obl.) 44 Fôringskurs(valgfritt hest og prodmat) Besetningsrådgivning (Sandnes) Besetningsrådgivning (Sandnes) 48 Reproduksjon og obstetrikk (høstkand), (obl.) Offentlig veterinærmedisin kull 2010 vårkandidater Kull 2010 høstkandidater har eksamensavslutning fredag 18. desember kl 11 Klinikker og arbeid med oppgaven blir fordelt på ledige uker En dag profesjonsetikkseminar blir satt opp seinere Uke Akva Hest Smådyr ProdMat Prosjekt 33 Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? Inseminasjonskurs? 34 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving vårkandidater Høstkandidater 35 Forsøksdyrlære (valgfritt alle) Klinikkfordeling På ProdMat er det Terje Fjeldaas (Klinisk fordypning på stasjonærklinikk medisin/kirurgi/obstetrikk= 1 uke per student) og Hans Petter Kjæstad (Ambulatorisk klinikk=4 uker per student) som setter opp klinikk. De som ønsker mer mattrygghet kan erstatte 1-2 uker ambulatorisk klinikk med eget opplegg innen mattrygghet (avtales med Truls Nesbakken). På Smådyr: Anne Torgersen (Se retningslinjer for klinikkfordeling utenom semesteret) På Hest: Carl Fredrik Ihler

21 Utenlandsbesøk: NB. Dersom du har vært i utlandet har du 72 timers karantene før produksjonsdyrpraksis. Besøker du svinebesetninger i utlandet: Bruk munnbind og hansker. Du må testes for LA- MRSA før du får besøke norske svinebesetninger. 21

22 22 Tidsplan for kull10, høsten 2015 Når Hva Ansvar Hvem 5 Ca. 28. aug. Uke 42 (14. okt) Uke 44 (28. okt) Uke 46 (13. nov) Uke 46 (13. nov) Uke 47 (20. nov) Uke 49 (4.des) Uke 49 (4. des) Sjekk at du får gjennomført og dokumentert på sensurskjemaet de antall uker du skal ha valgfritt opplegg på din differensiering i god tid før året er ferdig. Kursansvarlig informerer studentene om valgfrie kurs som arrangeres/tilbys (fóringskurs for hest/forsøksdyr-lære/fordypning mattrygghet/ambulatorisk): Høst-/Vårkandidatene. Frist for å søke inseminasjonskurs (mars 2015): Vårkandidatene. Evt tildeling av inseminasjonskurs i mars ved nok søkere Frist for å levere søknad om autorisasjon til studieavd: Høstkandidatene. Skjemaet finnes på Mattilsynets hjemmeside: rehelsepersonell/#skjema_og_tjenester Frist for å sende fordypningsoppgaven til sensur. Leveres til veileder (kan leveres før): Høstkandidatene. Siste frist for å levere dokumentasjon/journaler for gj.ført og bestått undervisning i diff.året til retnings-ansvarlig/instituttleder: Høstkandidatene. Frist for å ha gjennomført muntlig presentasjon/eksaminasjon for prosjektoppgaven og levert endelig sensur til studieavdelingen: Høstkandidatene Frist for å levere sensurskjema for diff.året (inkl. forhåndsgodkjenning av gjenstående kurs) og kvittere for bestått fordypningsoppgave til studieavd for høstkandidatene. Påsitterpraksis dokumentasjon må være levert innen dette tidspunkt. Samt frist for å levere 2 eksemplar av fordypningsoppgaven og underskrevet utlånsskjema til studieavd for høstkandidatene. Kursansvarlig Studiekonsulent Kursansvarlig Retningsansvarlig/ veileder/ sensor

23 23 * Alle skjemaer ligger i dokumentet differensieringsår, retningslinjer og skjemasamling. Retningslinjer: som ikke overholder frister for dokumentasjon av kurs eller sensur av fordypningsoppgave: Risikerer at de ikke får vitnemål/autorisasjon til ordinær tid. Veiledere som leverer sensurskjema for seint til SFA: Dette vil kunne gå ut over studentene det gjelder ved at de ikke får vitnemål/autorisasjon til ordinær tid. Studieavdelingen på campus Adamstuen lager oppsett til vitnemål med en gang vi har fått dokumentasjon for studenter som er forsinket. Det avhenger imidlertid av flere personers tilstedeværelse hvor raskt det kan leveres ut ved forsinkelser. Vitnemålene lages på campus Ås Semesterplan differensieringsår våren 2016 (kull 10 og 11)

24 24 Uke ProdMat**** Hest* Smådyr* Akva Prosjekt 1 Forsøksplanlegging og oppgaveskriving (11 høstkandidater) Kull 2010 vårkandidater 2 3 Ledelse og klinikkdrift Intern (10 vårkandidat og 11 høstkandidat) 4 Ledelse og klinikkdrift Ekstern (10 vårkandidat og 11 høstkandidat) 5 Radiologi (obl.) (10 vår og 11 høst) 6 Bes.med: Fordypning Storfe 7 Bes.med: Fordypning Storfe Radiologi (obl.) (10 vår og 11 høst) Sykdomskontroll akvakultur Komparativ immunologi Vaksinologi 8 Vaksinologi 9 Reproduksjon og obstetrikk (obl.) (10 vårkandidat) Aud 6 10 Inseminasjonskurs 4 dager 11 Radiologi (obl.) 12 Påske 13 Lammingskurs Sandnes 1*** 14 Lammingskurs Sandnes 2*** 15 Lammingskurs Sandnes 2*** 16 Lammingskurs Sandnes 1*** Klinisk ernæring Klinisk ernæring Hospitering** 17 Bes.med: Fordypning svin 18 Bes.med: Fordypning svin/kirurgi Reproduksjon (obl.) Klinisk patologi* (obl.) Hospitering** 19 Bes.med: Fordypning svin/kirurgi 20^ 21 Klinisk reproduksjon Klinisk patologi*

25 25 (obl.) Offentlig veterinærmedisin eksamensuke (11 høstkandidater) (10 vårkandidater) Eksamensavslutning fredag 10. juni kl 11 Klinikker og arbeid med oppgaven blir fordelt på ledige uker: ^Uke 20 har 2 røde dager 2016 og kurs bør unngås i denne uka Klinikkfordeling På ProdMat er det Terje Fjeldaas (Klinisk fordypning på stasjonærklinikk medisin/kirurgi/obstetrikk= 1 uke per student) og Hans Petter Kjæstad (Ambulatorisk klinikk=4 uker per student) som setter opp klinikk. De som ønsker mer mattrygghet kan erstatte 1-2 uker ambulatorisk klinikk med eget opplegg innen mattrygghet (avtales med Truls Nesbakken). På Smådyr: Anne Torgersen (Se retningslinjer for klinikkfordeling utenom semesteret) På Hest: Carl Fredrik Ihler NB. Dersom du har vært i utlandet har du 72 timers karantene før produksjonsdyrpraksis. Besøker du svinebesetninger i utlandet så bruk munnbind og hansker. Du må testes for LA MRSA før du får besøke norske svinebesetninger. * Smådyrstudenter skal ha en uke klinisk patologi i løpet av året. Undervisningen kjøres 3 ganger i 2015/16. Plassene fordeles av Studieavdelingen. ** Hospitering (og endelig tidsrom) fastsettes av retningsansvarlig. *** Halvparten av studentene tar lammingskurs 1, den andre halvpart 2 dersom det er mer enn 16 studenter på retningen. Er det under 16 studenter blir det i uke 15 og 16. I uke 1 har kull 2011 obligatorisk fellesundervisning, mens kull 2010 kan jobbe med oppgave eller fordeles i klinikk ol. Kull 2010 har eksamensavslutning fredag i uke 23. Retningsansvarlige: ProdMat: Truls Nesbakken Hest: Carl Fredrik Ihler Smådyr: Anna Eggertsdottir Akva: Øystein Evensen Prosjekt: Mona Aleksandersen Tidsplan kull 11 v2016 første semester av differensieringsåret og ventesemester Uke Klinisk eksamen kan avvikles fra uke 17- tom uke 23. Studiekonsulent

26 26 Uke 20 (20. mai kl 15.00) Innen Uke 23 (10. juni) Eksamenstidspunkt for den enkelte student blir kunngjort seinest 1 mnd før første eksamenstidspunkt. Trekking blir foretatt ca 1 uke før første eksamenstidspunkt Frist for å søke om inseminasjonskurs for de som kan dokumentere en konkret arbeidsavtale før studieslutt som krever at studenten kan inseminere. Tildeling av inseminasjonskurs til uke 33 og 35. NB! De som har fått inseminasjonskurs skal ha obligatorisk Studiekonsulent Tidsplan kull10 differensieringsår, v2016 Når Hva Initierende ansvar Sjekk at du får gjennomført og dokumentert på sensurskjemaet de antall uker du skal ha valgfritt opplegg på din differensiering i god tid før året er ferdig. 28. april Veiledende frist for å levere prosjektoppgave til veileder for sensur. (bør ha vært gitt flere tilbakemeldinger før dette) Tidspunkt for muntlig presentasjon bør planlegges. Uke 18 Frist for å levere søknad om autorisasjon til (6. mai) studieavdelingen: Vårkandidatene. Skjemaet finnes på Mattilsynets hjemmeside: Uke 18 (6. mai) Uke 20 (20. mai) Uke 21 (27. mai) Uke 21 (27. mai) hold/dyrehelsepersonell/#skjema_og_tjenester Frist for å levere fordypningsoppgaven til sensur. Leveres til veileder (kan leveres før): Vårkandidatene. Siste frist for å levere dokumentasjon/journaler for gj.ført og bestått undervisning i diff.året til retningsansvarlig/seksjonsleder: Vårkandidatene. Frist for å ha gjennomført muntlig presentasjon/eksaminasjon for prosjektoppgaven og levert endelig sensur til studieavdelingen: Vårkandidatene Frist for å levere sensurskjema for diff.året (inkl. forhåndsgodkjenning av gjenstående Hvem Retningsansvarlig/ veileder/ sensor

27 27 kurs) og kvittere for bestått fordypningsoppgave til studieavd for Vårkandidatene. Påsitterpraksis dokumentasjon må være levert innen dette tidspunkt. Samt frist for å levere 2 eksemplar av fordypningsoppgaven og pdf-fil og underskrevet utlånsskjema til studieavd for høstkandidatene. 10. juni Vitnemålseremoni, kl i festsalen. Hver kandidat kan ha med 2 gjester. Antrekk pent. * Alle skjemaer ligger i dokumentet differensieringsår, retningslinjer og skjemasamling. Retningslinjer: som ikke overholder frister for dokumentasjon av kurs eller sensur av fordypningsoppgave: Risikerer at de ikke får vitnemål/autorisasjon til ordinær tid. Veiledere som leverer sensurskjema for seint til SFA: Dette vil kunne gå ut over studentene det gjelder ved at de ikke får vitnemål/autorisasjon til ordinær tid. Studieavdelingen på campus Adamstuen lager oppsett til vitnemål med en gang vi har fått dokumentasjon for studenter som er forsinket. Det avhenger imidlertid av flere personers tilstedeværelse hvor raskt det kan leveres ut ved forsinkelser. Vitnemålene lages på campus Ås.

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h14/v15 Versjon mai 2014 Revidert 17.06.14 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon nov 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 emesterplaner for veterinærstudiet tudieåret h13/v14 Versjon juni 2013 emesterplaner for veterinærstudiet... 1 emester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 emester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 emester 5 og 6

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet 1 Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h12/v13 Versjon Juni 2012 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 3 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h16/v17 Vedtatt SU-vet 30.05.2016 Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet... 4 Semester

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret h17/v18 Vedtatt SU-vet 21.04.2017 Revidert 4.12.2017 av SU-vet for våren: (Rettinger 02.11.17 (kode og ett av stedene hvor dato for vet336 eksamen stod) og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Studieplan. for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017 Studieplan for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt SU-vet 6. juni 2017

Detaljer

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6.

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6. 1 Studieplan for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av SU-vet 6. juni 2017 Tilleggsutdannelsen er normert til 2 år (4 semestre) og leder

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved Institutt for produksjonsdyrmedisin 2011/2012 Instituttets selvevaluering av undervisningen 2011 Navn på instituttet: Institutt for Produksjonsdyrmedisin, ProdMed

Detaljer

Studieplan Medisin 2005 ************

Studieplan Medisin 2005 ************ 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 21.05.2012 GKL/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet Revidert

Detaljer

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3

Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014» 3 Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 04». studieår Modul (. og. sem.): Introduksjon og humanbiologi Omfang 40 uker (50 stp 4 + EXPHIL0 0 stp) Omfang: Introduksjonsuke + 40 uker (50

Detaljer

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng

Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng 1 Differensieringsåret i veterinærstudiet 60 studiepoeng Generelt om differensieringsåret: Det kan tas opp studenter på de 5 følgende differensieringsretningene: - Smådyrmedisin 25 plasser (ansvarlig institutt:

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 16/17 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Vedtatt

Detaljer

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18

Studieplan. for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18 1 Studieplan for bachelor i dyrepleie ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av su-vet 6. juni 2017 Definisjoner Blokkansvarlig: Den som organiserer og administrerer blokkene. 2 Innhold Studiets

Detaljer

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING

Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 NASJONAL UTVEKSLING Dekanmøte i medisin 1. - 3. juni 2004 Arkivkode: Sak nr.: Sak: Møte: NASJONAL UTVEKSLING Bakgrunn Spørsmålet om nasjonale utveksling for medisinstudenter har vært tatt opp ved flere anledninger. Saken

Detaljer

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen

Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen : Tentativt forslag til rammetimeplan for bachelordelen av kiropraktorutdanningen 1. semester Felles medisin og kiropraktikk 1. semester består av 4 emneområder: Examen philosophicum Human biologi Individ

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (versjon 28.06.2010) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 11/12 (versjon 08.06.2011) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2.

KULL 12A MEDIND4-A INDREMEDISIN BLOKK Faglig ansvar: K1 og K2. MEDRET-A Rettsmedisin (inkl. eksamen). Faglig ansvar: K1 og K2. Bergen, 22.03.17 UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2017/2018 FOR MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET For informasjon om studieløpet som helhet, se: http://www.uib.no/studieprogram/prmedisin

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 12/13 (versjon 22.05.2012) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen

Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Utfyllende regler for cand.med.-studiet ved Universitetet i Bergen Vedtatt av styret for Det medisinske fakultet 08.11.2000 under overskrifta Utfyllende regler til forskrift for studier og grader ved Det

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE.

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE. Offentlig journal Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studieutvalg (SU) saksliste, sakspapirer

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Studieplan og emneomtale

Studieplan og emneomtale 1 Studieplan og emneomtale for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 10/11 (Versjon 30. 12. 2009 nynorsk) Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semester) og fører fram til

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen

Emnet avsluttes med innlevering av en endelig prosjektrapport 30. august. Geomatikk Ivar Maalen-Johansen IMRT100-2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk samt Frie realfag og Grunnstudium. Gjennom IMRT100 skal

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

Studieplan Medisin 2005

Studieplan Medisin 2005 1 http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/studieinformasjon/medisinstudiet - studieinformasjon/studielop/undervisningsblokker-ved-medisinstudiet/ Bergen, 16.01.14 KBJ/ABS info@mofa.uib.no UNDERVISNINGSBLOKKER

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10

Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 Rombehov ved AHS - Ranheimsveien 10 PSU 26.7.07 Jorunn Frantzen ANTATT UNDERVISNINGSROMBEHOV I DE NÆRMESTE STUDIEÅR FRA -07 Vårsemester Uke 1: 1.kl. 12 t K (klasserom for 70 stud) (4t*3dgr) 2.kl. 12 t

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 1 Bergen, 19.08.14 KB UNDERVISNINGSBLOKKER STUDIEÅRET 2014/2015 FOR PREKLINIKK OG KLINIKK I MEDISINSTUDIET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vårsemesteret starter 05.01.15 KULL 08B: Studieplan Medisin

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH Kurs for studenttillitsvalgte Organiseringen av NVH UH-loven Bestemmer hvordan universitet og høgskoler skal være organisert Enhetlig ledelse Todelt ledelse Demokratisk representasjon i styrer, nemnder,

Detaljer

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2014/v2015 Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen, 16. oktober 2015, Ann Kristin Egeli 2 Innledning...4 Samlet

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt

Thursday, August 19, 2010. Web-prosjekt Web-prosjekt Om kurset Organisering av kurset Består av to hoveddeler: Webpublisering Prosjektarbeid Motivasjon Web Lære å utvikle websider Lære prinsipper for brukervennlighet og tilgjengelighet Skrive

Detaljer

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06

+TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 +TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2006 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 24.10.06 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983)

Årsplan GLU En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Sist endra: 23.6 2017 Årsplan GLU3 1-7 2017-2018 Førebels plan- endringar kan skje fortløpande m.o.t. undervisning og eksamensdato. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07

TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 TIMEPLAN HØSTEN 2007 KULL 2007 1. SEMESTER Forbehold om endringer Redigert 10.08.07 Kullkontakt: Anne S. Evju Antall studenter : 50 Klasserom: Auditorium 5 (dersom ikke annet er oppgitt) Tidsplan for undervisning;

Detaljer

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40

UKE MANDAG 21.08.06 TIRSDAG 22.08.06 ONSDAG 23.08.06 TORSDAG 24.08.06 FREDAG 25.08.06 34 ROM: AUD 4 Kl 10.00-10.40 1 TIMEPLAN HØSTEN 2006 KULL 2005 3. SEMESTER FORELØPIG TIMEPLAN Erfaringsmessig blir det en del endringer pga turnusen til legene som underviser i sykdomslære. Redigert 24.10.06 Antall studenter: 50 Klasserom

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 1-7 2016-2017, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.6.16 (KSI) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt. Kolonner

Detaljer

A1.6: Temahefte Teoristudier A1.2: X1 A1.3: , 5A Praksisstudier VPAIO timer Teoristudier 28.10

A1.6: Temahefte Teoristudier A1.2: X1 A1.3: , 5A Praksisstudier VPAIO timer Teoristudier 28.10 Høgskolen i Gjøvik desember 2010 08.12.2010 SEMESTERPLAN 2011-2012 Videreutdanning i A-I-O sykepleie Vårsemester 2011 Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dato 03.01 10.01

Detaljer

IMRT100 Emneplan 2010

IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 Emneplan 2010 IMRT100 er det obligatoriske oppstartsemnet for studiene: Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi og miljøfysikk. Emnet kan også tas av studenter på Frie realfag

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret 2011/2012 Studiesjef Ann Kristin Egeli Norges veterinærhøgskole Institutt for basalfag og akvamedisin Saksbehandler: Mona Aleksandersen Dato: 19. oktober 2012 Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved BasAm studieåret

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell»

Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» STUDIESTART Uke 34 Blokk 1 høst 2014 «Atferd og stell» Man 18/8 Tirs 19/8 Ons 20/8 Tors 21/8 Fre 22/8 Informasjon om dyrepleier Østbø/Torgersen/Johnsen Immatrikulering Dyrepleie Visning av Treningsklinikken

Detaljer

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017

Informasjonsmøte. BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Informasjonsmøte BACHELORSTUDENTER FYSIKK og ASTRONOMI HØSTEN 2017 Programsidene http://www.uio.no/studier/program/fysikkastronomi/ Oppbygging og gjennomføring Frister Studier i utlandet Jobb og videre

Detaljer

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.

En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Årsplan GLU3 5-10 2013-2014 Pr. En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. 1 Den lille prinsen (Saint-Exupéry 1983) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

Sjekkliste for nye studenter ved UMB

Sjekkliste for nye studenter ved UMB Sjekkliste for nye studenter ved UMB 1: Gå til https://athene.umb.no 2: Semesterregistrer deg (side 3-4) 3: Endre sone 1 og sone 2 passord (side 6-11) 4: Bli kjent med Athene (side 12-32) (f.eks fronter,

Detaljer

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ)

Årsplan for GLU og RLE/Krøv (GSJ) Årsplan for GLU2 5-10 og RLE/Krøv. 2 5-10 2016-2017 14.6.2016 (GSJ) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallellt. Kolonner betyr

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

, NLA Høgskolen Bergen

, NLA Høgskolen Bergen Årsplan GLU2 5-10 2017-2018, NLA Høgskolen Bergen Oppdatert 23.06.17 (BND/AAA) Forklaringer: Hver dag kan være delt inn i kolonner og/ eller rader. To rader på samme dag, betyr at fagene går parallelt.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Opplæringsdelens obligatoriske del:

Opplæringsdelens obligatoriske del: OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN

REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG MEDISIN Onsdag 21. september 2016 Kl. 13.00 15.00 Sted: Rom 437 AHH TILSTEDE: Arne Tjølsen (leder), Ole Jacob

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli

NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012. Vedtatt av Styret 13.12.2012. NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2011/v2012 Vedtatt av Styret 13.12.2012 NVH, november 2012, Ann Kristin Egeli Innledning... 4 Oppsummering: Studiekvalitet 11/12... 5 Rapportering

Detaljer

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt

Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 16.09.2008 O 07/08 Fagplaner vedtatt på sommerfullmakt I møte 16. juni 2008 fattet avdelingsstyret blant annet følgende vedtak

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer