Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen"

Transkript

1 Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen. Behandle foreningens årsberetninger fra hovedstyret, hyttestyret, koiestyret og gruppene. Behandle kontrollkomiteens beretning. Behandle rapporter fra internrevisjonen og midlertidige komiteer nedsatt av generalforsamlingen. Behandle foreningens regnskap i revidert stand: generalregnskap, hovedstyrets regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyret regnskap og revisors beretning. Behandle innkomne forslag og saker. Sak 8.1: Gruppestatus for NTNUI lacrosse Sak 8.2: Prosjektregnskap Studentlekene 2013 Sak 9: Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Vedta foreningens medlemskontingent Vedta foreningens budsjett. Engasjere registrert revisor til å revidere foreningens regnskap. Behandle foreningens organisasjonsplan. Foreta følgende valg: a) Hovedstyret: Leder, nestleder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. b) Hyttestyret: Hyttesjef, visehyttesjef, kasserer og badstuoppmann. c) Koiestyret: Koiesjef, visekoiesjef og kasserer. d) Ett medlem til rådet. e) Kontrollkomité med leder, ett medlem og to varamedlemmer f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste generalforsamling. Sak 14: Sak 15: Sak 16: Sak 17: Midlertidig valgkomité til høstgeneralforsamlingen Godkjenne ledere for gruppene. Eventuelt Sigmonds Staup kveldsmat på Hytta.

3 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede De møtende medlemmer på generalforsamlingen viser sitt oppmøte ved å fremvise sitt medlemskort med gyldig oblat. Dette telles av Hovedstyret som nedskriver antallet møtende medlemmer i protokollen. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede som har møtt. Sak 2: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner utsendt innkalling og saksliste. Forretningsorden tar utgangspunkt i vanlig folkeskikk. Sak 3: Forslagstiller: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen. Hovedstyret Forslag til vedtak: Dirigent: Referenter: Til å signere protokollen: Julie Krøgenes Aurora Øvretveit presenteres på generalforsamlingen. Sak 4: Behandle foreningens årsberetninger fra hovedstyret, hyttestyret, koiestyret og gruppene. Årsberetning fra Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret følger under. Andre årsberetninger presenteres i eget hefte vedlagt sakspapirene. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte årsberetninger med eventuelle merknader.

4 Hovedstyrets årsberetning 2013 Sammensetning Leder: Kristian Sundvor Solvin Nestleder: Aurora Øvretveit Kasserer: Fredrik Lundquist Økonomiansvarlig: Andreas Lyder Pedersen Styremedlem: Haakon Utby Styremedlem: Pauline Frydenlund Styremedlem: Stine Stangeland Sæle til , Beate Norheim Styremedlem: Aurora Smith Elgesem til , Julie Krøgenes Varamedlem: Julie Krøgenes til , Madeleine Heiberg Varamedlem: Jørgen Sundheim til , Espen Høgset Ved ekstraordinær generalforsamling ble Julie Krøgenes og Beate Nordheim valgt inn som styremedlemmer og Espen Høgset og Madeleine Heiberg inn som varamedlemmer. Disse tok over for Stine, Aurora og Jørgen som dro på utveksling sommeren Julie ble da flyttet opp fra vara til styremedlem. Møtevirksomhet og representasjon Hovedstyret har i perioden hatt 32 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappsseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller i styret. Hovedstyret arrangerte en teambuildingstur til Heimfjordkoia i april. NTNUI har vært representert i prosjektgruppen for den nye Trondheims modellen ved Haakon Utby. Der ble det arbeidet med å finne frem til en fremtidig organisering av studentidretten. Arbeidet har gått greit og hovedstyret er fornøyd med arbeidet til gruppen. I gruppen har det sittet representanter fra NTNU, SIT, HIST, HISSI, VT og NTNUI. Hovedstyret var representert ved årsmøte til idrettsrådet ved Kristian Solvin og Aurora Øveretveit. På årsmøtet ble Svein Christian Wedum valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der han vant med 45 mot 3 stemmer. Leder Kristian Solvin representerte NTNUI i Velferdstinget, og har deltatt på aktuelle møter holdt av studenttinget ved NTNU. Hovedstyret har også vært representert ved studentparlamentet på HIST i de møtene der saker relevante for utvikling av studentidretten har blitt diskutert. På ledersamlingen i regi av NSI (Norges studentidrettsforbund) i Oslo deltok følgende medlemmer fra hovedstyret: Kristian Solvin, Beate Nordheim, Andreas Pedersen, Aurora Øveretveit og Madeleine Heiberg. Det ble da også feiret at NSI fylte 100år. NTNUI overbrakte en høytidelig gave og deltok på en festlig bankett.

5 Prosjekter SL 2013 Studentlekene 2013 ble arrangert februar. Det var totalt over 2000 deltagere i 20 ulike idetter. Mange av idrettene hadde status som Studentmesterskap (SM), andre ble avholdt som studentcup. Det var stor bredde i idretter og arrangementer. I tillegg til et flott idrettsarrangement ble det arrangert mye sosialt. Torsdag ble lekene åpnet med en flott åpningsseremoni, det ble arrangert fester og foredrag med Kjetil Andre Aamodt, og lørdag ble det hele avsluttet med en storslått bankett i Trondheim Spektrum. Studentlekene hadde som økonomisk målsetning å gå i null, men gikk med et underskudd på rundt AssistCo AssistCo har opprettet en salgssjef som har tilhørighet i Trondheim. Hovedstyret ser positivt på arbeidet videre med AssistCo-avtalen, og begge parter ønsker et økt fokus rundt mulighetene avtalen gir oss. Dette har ført til litt oppfrisking av visningsrommet og samarbeidet ses på som godt. Ny Nettside Hovedstyret iverksatte arbeidet rundt ny nettside rundt påsketider. Junior Consulting ble leid inn for å gjøre jobben. Den nye siden ble aktivert i slutten av juni Overgangen har ikke gått like godt som vi hadde håpet på. Det skyldes dårlig kommunikasjon fra hovedstyret til gruppene, noe hovedstyret tar kritikk for. Arbeidet med nettsiden vil fortsette utover våren for å få på plass de ønskede funksjonene. Nettsiden fremstår som enkel og oversiktlig men hovedstyret har fått tilbakemeldinger på funksjoner som er savnet og arbeider med å få disse på plass i løpet av Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark, et samarbeidsprosjekt mellom NTNUI, Sportsklubben Freidig, Trondhjem Skiklubb og Sør-Trøndelag skikrets, har fått reguleringsplanen godkjent i bygningsrådet i Trondheim Kommune. Dette innebærer grønt lys for utbyggingen av et skianlegg i området litj-gråkallen. Arbeidet med trondheimsmodellen Arbeidet med ny organisering av trondheimsmodellen for studentidrett har fortsatt også i Arbeidsgruppen bestående av VT, SiT, HiST, HiSSI og NTNUI (representert ved Haakon Utby) leverte sin rapport med forslag til alternative organiseringer. NTNUI leverte et høringssvar hvor det ble fremhevet å vektlegge stabiliteten og mulighetene i dagens organisering som man ønsker å ta med seg videre. Arbeidsgruppen sin rapport ble også behandlet i Velferdstinget der NTNUI som nevnt var representert. Hovedstyret ved leder Kristian Solvin har hatt jevnlige møter med idrettssjef og velferdssjef i SiT og hatt god dialog om utformingen av ny modell. Det har også vært god kontakt med

6 NTNU for å fremme NTNUIs synspunkter. Dette har ført til at retningslinjene for en ny modell vedtatt av konsernstyret i SIT har vært veldig positive. Med bakgrunn i vedtaket i konsernstyret forhandles det nå fram en ny samarbeidsavtale mellom NTNUI og SiT. Man tar sikte på å ha denne ferdig forhandlet i løpet av våren Mosjonsutvalget Høstsemesteret gikk veldig bra for mosjonsutvalget og opplegget rundt NTNUI mosjon. Det gikk litt tregt i starten, ettersom det var mye utskiftninger i mosjonsutvalget og mye å sette seg inn i. Etter at mosjonstimene kom igang ble det generelt sett en suksess, og timene var hovedsaklig svært populære. Det er stor spredning når det kommer til antall som møter opp, fra noen få til flere hundre ved enkelte anledninger. Timene har forskjellig kapasitet iforhold til krav til oppfølging fra arrangører og plassbegrensninger, så dette er i de fleste tilfeller helt naturlig. Det er nå satt opp en ny timeplan for vårsemesteret, der de fleste timene som fungerte bra forrige semester også arrangeres nå. Samtidig er det lagt til noen nye og spennende timer, feks paintballtimer på søndager. Generelt synes vi i mosjonsutvalget at det er en fin og variert timeplan, og målet er at mange flere skal vite om og benytte seg av dette tilbudet utover våren. Det er utrolig fint for studenter å ha en mulighet til å utnytte de mange ressursene som finnes innad i NTNUI, enten det er for å prøve nye og varierte treningsformer eller som et springbrett om en ønsker å begynne meden ny idrett. Vi gleder oss til et spennende mosjonssemester! KA KA startet 2013 med ny redaktør, Morten Henriksen. Resten av redaksjonen bestod av Magnus German Hove, Liv Høijord Svare og Helle Grande som ny layout-ansvarlig. Noe som er en altfor liten redaksjon. To utgaver av KA ble publisert i løpet av våren. Noen artikler ble produsert av redaksjonen, men det meste var innlegg sendt inn fra gruppene. I og med at det var mangel på folk i redaksjonen så var det en god idé for å minke arbeidet litt. Dette semesteret ble også arbeidet med KAs velkommenutgave satt i gang, med håp om å være ferdig før sommerferien. Høstsemesteret fikk en stressende start da «Velkommen til NTNUI»-utgaven skulle produseres, og redaktøren trakk seg i løpet av sommerferien. Liv tok over som midlertidig redaktør og Madeleine Heiberg fra Hovedstyret tredde inn for å hjelpe til, med ønske om at en til utgave skulle komme ut i løpet av høsten. Taktikken fra våren ble tatt i bruk, så den nye utgaven bestod for det meste av artikler fra gruppene. Til slutt ble November-utgaven produsert, igjen med Helle Grande som layout-ansvarlig. Det ble 4 utgaver av KA totalt dette året, og redaksjonen er takknemlige til gruppene som sendte inn bidrag. KA ønsker flere folk til redaksjonen, og trenger sårt en ny redaktør. Det er et stort ønske om en ny og større redaksjon i Årsberetning for Gløshaugen Idrettspark

7 Aktiviteten på Gløshaugen Idrettspark(GIP) har også i år vært stor, både på fotballbanen og på sandvolleyballbanene. Baneutvalget har opplevd økende leieinntekter i forhold til i 2012, på tross av UKA-13. Dette kommer av at det har vært en økning i organisert trening på fotballbanen, samtidig som en stor andel av kampene i studentligaen har blitt holdt på GIP. Vi har også forbedret rutinene rundt faktureringen i 2013 kontra I høst har det blitt foretatt en rens av kunstgressdekket og til våren vil banen få påført gummigranulat for å oppnå en bedre standard. Ellers begynner banen å bære preg av at det arrangeres UKA annethvert år. Utover det ordinære arbeidet med driften av anlegget, har baneutvalget jobbet med organiseringen rundt UKA. Dialogen med UKA-13 har vært god og sammenlignet med 2011 er baneutvalget fornøyd med hvilken stand anlegget hadde etter tilbakeføringen på senhøsten. Det er dog rom for forbedringer i samarbeidet SiT/NTNUI/UKA. Gruppeledersamlinger I løpet av 2013 ble det arrangert to gruppeledersamlinger, en på vårsemesteret og en på høstsemesteret. Det ble arrangert workshops, faglige foredrag og mye sosial teambuilding. Gruppeledersamlingene varte begge en helg (dvs inkludert en overnatting), og på lørdag kveld arrangeres det tradisjonelt en god middag med etterfølgende festligheter. Begge gruppeledersamlingene var vellykkede, men vi jobber med å få inn mer faglig input ved kommende gruppeledersamlinger. Immatrikuleringen og idrettskavalkaden Hovedstyret var tilstede på immatrikuleringen, der det ble delt ut flyers og andre NTNUI rekvisita. En oversikt over NTNUIs grupper ble lagt fram, og NTNUI ble representert og presentert på en god måte for nye NTNU studenter. På idrettskavalkaden ble mange av NTNUIs grupper presentert, og hovedstyret delte ut pølser og kaffe. Dette var et vellykket arrangement, og forholdsvis mange studenter tok turen innom. Økonomisk årsberetning NTNUI har i 2013 har hatt én fast ansatt, samt en som ble ansatt i september, ved Studenterhytta. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker vedrørende ansatte i Arbeidsmiljøet er vurdert å være godt. Idrettslaget driver ikke aktivitet eller virksomhet som påvirker ytre miljø mer enn ubetydelig. I 2013 er det kun Hovedstyret og Studenterhytta som har vært mva-pliktige, og som derfor fører eget mva-regnskap. Generalregnskapet Generalregnskapet er et samlet regnskap for hele NTNUIs virksomhet. Det framkommer ved å føre alle regnskapene i NTNUI inn i et eget regnskap og avstemme de interne kontoene i foreningen. Det lages ikke budsjett for generalregnskapet, og det er derfor ingen avvik som er naturlig å kommentere. Drifsinntektene i generalregnskapet er på kr 17,72 millioner, dette gir en økning i omsetning på kr 2,07 mill ifht Driftskostnadene er på kr 16,78 millioner, dette er en økning på kr 1,01 mill sammenlignet med Generalregnskapet viser et overskudd på kr ,23, sammenlignet, dette er en marginal økning på kr ,93 i forhold til NTNUI har generelt god likviditet og egenkapital.

8 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Hovedstyrets regnskap Hovedstyrets regnskap inkluderer i tillegg til hovedstyrets drift også prosjekter, som er underlagt hovedstyret. I 2013 gjelder dette kun Studentlekene 2013 (SL2013). SL2013 har egen bankkonto og kasserer. For å sammenligne regnskapet mot budsjett, er den økonomiske aktiviteten tilknyttet SL2013 ført på en konto for inntekter og en konto for utgifter, henholdsvis stevneinntekter og stevneutgifter. Det har blitt ført eget detaljert regnskap for SL2013 separat. SL2013 ble en sportslig suksess, men økonomisk gikk det ikke like bra. Underskuddet kan blant annet forklares ved manglene sponsorinntekter. Hovedstyret har i 2013 hatt driftsinntekter på kr 6,861 millioner mot kr 6,749 millioner i budsjett. En årsak til den økte omsetningen er en økning i inntekter fra momskompensasjon. Leieinntektene fra Gløshaugen Idrettspark har også vært høyere enn forventet, til tross for UKA-13. Det var heller ikke budsjettert for ekstrastøtte fra Trondheim kommune på kr Driftskostnadene er på kr 6,745 millioner mot kr 6,654 millioner som var budsjettert. Avviket kommer av bl.a. kr mindre utbetalt til Mosjonsutvalget enn budsjettert, samt kr mer enn budsjettert på videreføring av Topptrenerutdanning ved OLT i 2013/2014. På grunn av driftsoverskuddet valgte Hovedstyret å nedskrive varelagrene på både Idrettsbygget Gløshaugen og på Rjukan(AssistCo lageret). Resultatet til hovedstyret viser et underskudd på kr ,58,- etter avsetninger, som er et lite avvik i forhold til budsjettert overskudd på kr ,- Det har blitt betalt to avdrag på lånet til SiT i 2013 på tilsammen kr ,- ihht. avtale. Den midlertidige finansieringen er ifb. med GIP, og lånet er ved utgangen av 2013 på 1,5 millioner. Verdien til GIP er ført i balansen og avskrives med kr ,- årlig over 5 år. Siste avskrivning skjer i Gruppene og utvalgene har tatt ut 82,7 % av de tildelte midlene fra hovedstyret gjennom ordinære overføringer. Dette er noe høyere enn budsjettert. Av de ekstraordinære midlene tildelt av hovedstyret tok gruppene og utvalgene ut 46,7 % (det var ikke budsjettert med uttaksprosent på disse midlene). Grunnen til lave uttaksprosenten er feilføring, da mange av gruppene søkte ekstrabevilgninger på kostnader som allerede hadde kommet. Den totale uttaksprosenten lå rundt budsjettert prosent. Hovedstyret har en fri egenkapital på kr 1,42millioner, i tillegg til en oppbundet egenkapitalsom er avsetninger til investeringer. Hovedstyret har god likviditet.

9 Koiestyrets årsberetning Styresammensetning Koiesjef: Sigurd S. Hovden (1. semester) Siri Hårklau (2. semester) Visesjef: Anja Oftebro Kasserer: Rakel Ellingsen Infosjef: Daniel Zwick Vedsjef 1: Kristoffer Slåttsveen Vedsjef 2: Patrick Bratlie Sjefsmatris: Kristine Valentinsen (1. semester) Anne Mestvedt Olaussen (2. semester) Matris: Anne Mestvedt Olaussen (1. semester) Torbjørn Sørsdahl (2. semester) Matris: Ingrid Nyhus (2. semester) Matris: Henrik Anfinsen (2. semester) Matris: Silje Mordal (2. semester) Sekretær: Ingrid Moe Dahl Kakesjef: Sivert Eliassen Sosialtsjef: Siri Hårklau (1. semester) Blæstesjef: Mathea Nybakke (1. semester) Koiestyret Koiestyret har i løpet av 2012 opplevd en stor rekruttering. Vi var mot slutten av vårsemesteret bekymret for antallet styremedlemmer pga. avslutning av studier, utveksling og liknende. Men etter en særs vellykket bli-kjent-tur arrangert tidlig på høsten viste det seg at vi var bekymret uten grunn, for året 2012 har vi hatt alle sentrale verv besatt har vært det første året med kun ett koiestyre, dvs. at vi også har vært ett styre om å drifte alle de nå 23 koiene i nettet. Det har vist seg å gå bra så langt. Etter Dugnadsfesten i november 2012 ble følgende endringer/overganger gjort i koiestyret for året 2013: Koiesjef: Kristoffer Slåttsveen Vedsjef 1: Patrick Bratlie Kasserer: Niklas Kovanen Sæten Sekretær: Kristine Marie Berg Sjefsmatris: Torbjørn Sørsdahl Sosialsjef: Rakel Ellingsen Blæstesjef: Mathias Vikse Kakesjef: Ingrid Moe Dahl Matris: Anne Mestvedt Olaussen De øvrige er enten blitt værende i sine posisjoner, eller gått ut.

10 Stillingen som vedsjef 2 står for øyeblikket ledig, dette er også den eneste stillingen i styret som ikke er besatt i skrivende stund. Koienettet Besøkstall Koiene er fortsatt et populært tilbud blant studentene og vi har nok en gang satt rekord med antall overnattinger, 8700 overnattinger i 2012 mot 8011 for Dette ser vi oss veldig fornøyde med, og skal gjøre det vi kan for å opprettholde populariteten. Vi har høsten 2012 opplevd at koiebrukere har stått i kø i opptil 24 timer utenfor Akademika for å sikre seg den koia de helst vil besøke. Dette foregikk spesielt mot slutten av september og utover oktober. Sammenliknet med 2011 var det en økning fra 942 til 1289 overnattinger kun i oktober. Dette tangerer besøkstallene i september som var på dette nivået også i 2011, årets desidert mest populære turmåneder. Kontrakter/avtaler I løpet av 2012 har vi fått kjøpt opp tomta til Heinfjordstua for kr ,- + omkostninger, noe som har vært ett av langtidsmålene våre. Vi er fornøyde med dermed å ha sikret oss fullstendig eierskap til en av koienettets mest besøkte koier. Vi har også solgt Agdeneskoia, beslutningen ble tatt i mars, og koia ble solgt i september for kr ,-. Dette var kr ,- under takst, men vi er allikevel fornøyde med summen. Dette pga liten respons på annonsen og at standarden på koia ikke var av de beste. Årsaken til at vi valgte å selve var at koia ligger i nær tilknytning til hyttefelt, noe som sørget for et anstrengt forhold til hyttenaboene, samt en ikke fungerende toalettløsning. Vi er så smått på utkikk etter ei ny koie som kan erstatte kystmiljøet som var tilgjengelig rundt Agdenes. Dugnader Vi har gjennomført 5 dugnader, hvorav én ble avholdt etter eksamensslutt i juni og de fire resterende var på høsten. Oppslutningen om alle dugnadene var stor, både fra koiegruppas medlemmer og andre studenter. Koiene opererer etter en 5årsplan, det vil si at det ikke skal gå mer enn 5 år mellom dugnadene på ei koie. Den store oppslutningen om dugnadene gjør det mulig å arrangere mange nok dugnader i løpet av året til at denne 5årsplanen følges. I løpet av sommerferien ble det i tillegg utført to interne dugnader ved Flåkoia og en ved Heinfjordstua rett før jul. Badstua på Flå ble etterisolert for å redusere vedforbruket, og takrennene på Heinfjord ble montert. Sommerdugnad på Kåsen Juni 9 deltakere, derav 6 fra koiestyret. Det ble gravd grøfter for å drenere ''tunet'' rundt koia, dette området har tidligere vært svært vått. Det ble også gjennomført veddugnad. Høstdugnad på Nicokoia August 10 deltakere hvorav 2 stk fra koiestyret, og 2 tidligere styremedlemmer.

11 Koia ble vasket og beiset, vinduene ble malt, taket ble ryddet og fikk litt ekstra torv, gulvet i gangen ble reparert og det ble byttet vannbord over inngangsdøra, det ble snekret to nye stoler og utedoen ble tømt. Det ble også installert et vindu på Kråklikåten som ikke ligger veldig langt unna. Høstdugnad på Stakkslettbua September 11 deltakere og én hund Det ble holdt veddugnad, koia ble vasket, pipa ble feid, det ble ryddet litt i buskas og småsnekret litt. Koia fikk også en etterlengtet sagkrakk.

12 Høstdugnad på Iglbu September 12 deltakere derav 4 fra koiestyret. Koia ble vasket, gulvet ble malt både i gangen og oppholdsrommet, det ble bygd en ny seng i gangen, taket ble ryddet for småtrær, vindskiene ble malt, pipa ble feiet, utedoen ble tømt og beiset, sagkrakken ble pusset opp og bekken fikk en ny ''tappekran''. Høstdugnad på Sonvasskoia Oktober 14 deltakere derav 4 fra koiestyret. Koia ble vasket, og det ble ryddet småtrær i området rundt koia for å bevare utsikten, naustet fikk ny dør, og utedassens kapasitet ble økt, pipa ble feiet, sagkrakken ble forsterket, gulvet, vinduskarmene og inngangsdøra ble malt og ett av koias hjørner ble jekket opp noen hakk og det ble gravd en grøft for lette tilgangen til vann. Veddugnader Det ble utført 22 veddugnader i løpet av 2012, derav 3 utført av koiestyret m/flere. Rekrutteringen til veddugnadene gikk greit. Det er tydeligvis populært med veddugnad, både blandt NTNUI grupper, linjeforeninger og privatpersoner. Andre viktige saker Stakkslett: Det har tidligere år vært diskutert, besluttet og stoppet salg av koia fordi den står på et ustabilt fundament. Vi begynte på slutten av høstsemesteret 2012 å planlegge nybygging av koia, altså å rive den eksisterende for så å bygge opp ei ny koie fra bunnen av. Vi har for tiden god økonomi og god rekruttering til koiestyret, dette ønsker vi å utnytte til å ''pusse opp'' ei koie som vi syntes ligger flott til. Dødsfall ved Kamkjønnkoia: En tysk mann omkom i nærheten av Kamkjønnkoia i april. Mannen skulle ut å hente bagasje som var satt igjen etter at kjæresten hadde falt og slått seg på vei inn til koia og ikke var i stand til å bære sekken sin selv. Mannen var tynt kledd da han skulle hente bagasjen og været skiftet brått. Hendelsen ble oppfattet som et uhell, det tyske paret var turvante og ellers godt utstyrt. Sikkerhetsarbeid: Ulykken på Kamkjønn utløste et økt fokus på sikkerhet. Koiegruppa har strekt seg for å sørge for at informasjonen som blir gitt til koiebrukerne før de drar på tur er god nok, det være seg informasjonen på våre nettsider samt skriftlig informasjon som blir gitt ved koiereservasjon. Vi har også vært i møte med Røde Kors ved Samsjøen og diskutert mulig tiltak for å forhindre ulykker på koietur. Lokale RK lag og hytteforeninger er nå blitt kontaktet per post og er bedt om å rapportere hendelser de oppfatter som uvanlige. Et samarbeid med utenlandsseksjonen ved NTNU og NTNUI Ski og Fjell er også startet. Målet er å gi utvekslingsstudenter et kurs som omhandler viktige ting som bekledning, kart og kompass og nødvendig utstyr når man er på tur i Norge. Første kurs ble holdt i oktober i regi av Ski og Fjell. Internasjonal seksjon låner også ut kart til utvekslingsstudenter gratis. Fokuset på å få koiebrukerne til å rapportere ulykker/nesten ulykker er også skjerpet. Selv om det til syvende og sist er koiebrukerne sitt ansvar at de er godt nok rustet til å dra på tur, håper vi med disse tiltakene at vi har lagt til rette for at enda færre ulykker/nesten ulykker skjer med studenter på koietur.

13 Økonomi Koieåret 2012 har vært et godt år økonomisk, med et årsresultat på ca kr ,-. Vi har iløpet av året brukt penger på kjøp av tomt tilhørende Heinfjordstua og oppussing av badstua på Flå utover vanlige utgifter. Tilsammen ca kr ,- I sammenheng oppkjøp av tomt har vi fått innvilget kr ,- fra hovedstyret til NTNUI, disse pengene er enda ikke utbetalt. Vi har hatt leieinntekter på ca kr for januar-desember Det er ikke hentet midler fra koiefondet i løpet av I tillegg til vanlige leieinntekter har vi solgt Agdeneskoia, dette ga en inntekt på ca kr kr,- etter at advokaten hadde fått sitt. I slutten av 2012 hadde vi ca kr ,- på konto, dette inkluderer ikke koiefondet. En positiv utvikling sammenliknet med ca kr ,- på konto i begynnelsen av året. Aktiviteter Utenom dugnadene har det blitt arrangert fire åpne koieturer iløpet av vårsemesteret og én bli-kjent-med-koiegruppa tur i høstsemesteret. Alle turene har hatt stor pågang. Bli-kjent turen i starten av høstsemesteret resulterte i mange nye styremedlemmer og er en tur vi planlegger å videreføre til kommende år. Utenom de åpne arrangementene har koiegruppa arrangert interne turer og sosiale kvelder som nyttårstur, vanlig koietur, biff og bayer med hytta (én gang per semester), sommeravslutning, dugnadsfest og juleavslutning. Møter Koiemøtene er åpne for alle medlemmer av NTNUI og har i 2012 blitt avholdt annenhver mandag på idrettsbygget Gløshaugen igjennom semesteret vår og høst. Vi tar møtefri i eksamensperioden. Det har vært mellom personer på møtene. Kristoffer Slåttsveen 2013 Trondheim 9.januar Koiesjef

14 Sak 5: Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Behandle kontrollkomiteens beretning. Kontrollkomiteen Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens beretning til etterretning Kontrollkomiteen årsberetning Sammensetning Leder: Svein Christian Wedum Medlem: Jens Sveen Frogner Varamedlem: Simen Vogt-Svendsen Varamedlem: Knut Inge Engelbreth Møtevirksomhet Samtlige medlemmer i kontrollkomiteen har deltatt i komiteens arbeid. De to medlemmene med tilknyttning til Trondheim har bidratt særlig aktivt. Gjennom perioden er det gjennomført 4 møter, der alle har vært gjennomført ved hjelp av Skype grunnet geografisk spredning av komiteens medlemmer. Representasjon Kontrollkomiteen har vært representert på et av hovedstyrets møter. Det har også vært gjennomført eget møte med leder, hovedkasserer og økonomiansvarlig med gjennomgang av årsregnskap 2013 og hovedstyrets budsjett for Komiteens arbeid Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets lov og beslutninger fattet av generalforsamlingen. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at idrettslagets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettslagets finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen har hatt et godt samarbeid med hovedstyret i hele perioden. Kontrollkomiteen har løpende fått tilsendt referater fra hovedstyrets møter, og dette har komiteen satt stor pris på. Videre har dette bidratt til at kontrollkomiteen har hatt god oversikt over hovedstyrets aktivitet. Kontakten har vært tettest opp mot hovedkasserer og leder. Kontrollkomiteen har hatt god kontakt med hovedkasserer og også veiledet arbeidet med internrevisjonen i perioden. I dette arbeidet har kontrollkomiteen fulgt opp fjorårets anbefalinger fra engasjert revisor og internrevisjonens beretning for å forbedre økonomihåndteringen i foreningen. Kontrollkomiteen har kontrollert hovedstyrets regnskap bestående av bilag, posteringer, resultat- og balanserapport. Kontrollkomiteens leder har i februar 2014 foretatt to telefonsamtaler med foreningens engasjerte revisor, Harry Eide, ved Eide Revisjon. Kontrollkomiteens konklusjoner Engasjert revisor beretter om bedring i foreningens økonomistyring, der kontrollen over

15 materiell og varelager er bedret sammenlignet med tidligere år. Dette vitner om gode rutiner i internrevisjonen. Det finnes likevel forbedringspotensiale for oversikt over utbetaling av dommerhonorarer i enkelte grupperegnskap. Studenterhytta har en omfattende økonomi sammenlignet med de andre enhetene i NTNUI. Det er viktig at Studenterhytta har god oversikt over egen økonomi, og at det er gode rutiner for, og kontroll på mva og arbeidsgiveravgift. Studentlekene 2013 er et prosjekt under HS, som har blitt avviklet i perioden. Det bemerkes at prosjekter som går over flere år, og særlig av en størrelse som SL2013 innebærer en betydelig økonomisk risiko for NTNUI. I fremtiden bør det tilstrebes en bedre prosjektstyring. Det observers samtidig at SL var en sportslig suksess, og i tillegg tilfører NTNUI mye positivt. Hovedstyrets resultat er omtrent som budsjettert. Kontrollkomiteen finner ikke grunn til å bemerke noen spesielle avvik, til tross for avvik på enkelte poster i resultatrapporten. Kontrollkomiteen anbefaler at det fremlagte regnskap og årsberetning fastsettes som NTNUIs årsregnskap og årsberetning for Denne anbefalingen forutsetter at engasjert revisor anbefaler regnskapet godkjent i sin beretning til årsmøtet. Svein Christian Wedum februar 2014 Leder av kontrollkomiteen

16 Sak 6: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Behandle rapporter fra internrevisjonen og midlertidige komiteer nedsatt av generalforsamlingen. Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte rapporter. Rapport fra internrevisjonen For regnskapsåret 2013 har det blitt gjennomført tre internrevisjoner i NTNUI. Internrevisjonen innebærer kontroll av regnskapet til gruppene, i tillegg til utvalg, koiene og Studenterhytta. Følgende blir blant annet kontrollert: Dokumentasjon av utgifter og inntekter. Føring av inntekter og utgifter på ulike regnskapskontoer. Føring av utgifter mot innvilget budsjett for HS-støtte. Lister over gruppens materiell og lister over medlemmer med bindingstid i NTNUI. De tre internrevisjonene ble utført i midten av mars, i midten av september og i begynnelsen av januar Internrevisjonene har blitt ledet av hovedkasserer. Økonomiansvarlig har også deltatt på alt av internrevisjon, i tillegg har også Espen Høgset og Beate Norheim bistått. Det har vært veldig varierende kvalitet på regnskapene til gruppene, der både store og små grupper utmerker seg både positivt og negativt. Helhetlig kan det bemerkes en betydelig bedring fra første revisjon i mars fram til årsavslutningen i januar. Dette er naturlig da de fleste gruppekasserere tiltrådde vervet sitt rundt februar måned, og at regnskapsføring læres med tiden. Det motsatte merkes også hvis nye gruppekasserer tiltrår vervet midt i året, da de sliter med å sette seg inn i rutinene rundt regnskap. Dårlig erfaringsoverføring skaper mye merarbeid for internrevisorene, og gruppene oppfordres til å velge kasserere som sitter året ut. Alt i alt har gruppekassererne gjort en god jobb med grupperegnskapene, og det vises hos de fleste ved et overskudd i regnskapet.

17 Sak 7: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Behandle foreningens regnskap i revidert stand: generalregnskap, hovedstyrets regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyrenes regnskap, og revisors beretning. Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret. Generalforsamlingen godkjenner generalregnskap, hovedstyrets regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyrenes regnskap, samt revisors beretning.

18 Generalregnskap, balanse 2013 Periode Immaterielle eiendeler mv Lisenser 5 377, ,52 Sum immaterielle eiendeler mv , ,52 Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast , ,00 Sum tomter,bygninger og fast eiendom , ,00 Maskiner anlegg og inventar Større driftsutstyr , , Andre anleggsmidler (båt, kart) , ,80 Sum maskiner anlegg og inventar , ,07 Sum anleggsmidler , ,59 Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, mat 2 928, , Varebeholdning, mineralvann 6 413, , Varebeholdning, øl , , Varebeholdning, vin 735, , Varebeholdning, brennevin 1 290, Varebeholdning, diverse effekter , , Varebeholdning, klær og materiell , ,17 Sum varelager og forskudd til leverandører , ,92 Kortsiktige fordringer Kundefordringer , , Sum fordring andre grupper og utvalg i Basket Bordtennis 3 113, Dans , Håndball Lacrosse Orientering , Paintball Qwan ki do 858, Roing , Rugby , Studenterhytta 9 936, Sykkel 3 333, Wa kwa chuan 2 446, Cheerleading 2 470, Fordringer hs Fordringer, startkontigent 1 136, Fordring studentlekene , Avsetning tap på fordringer Fordring hs , , Fordring andre idrettsforeninger, lag, etc , ,54

19 Fordring sit Fordring leverandører , , Fordring andre , , Fordring medlemmer , , Fordring sl ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,93 Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse , , Kontanter, safe , , Bankkonto, drift , , Bank, prosjekt , , Bank, hyttefond , , Bank, koiefond , , Bank, båtfond dykking , Bank, kartfond orientering , , Bank, mosjonsutvalget , , Bank, høyrentekonto , , Bankinnskudd, båt , Bank, dnb(for grupper med prosjekt) 402, Bank, dnb, prosjekt 574, Bank, skattetrekk , , Bankinnskudd fond , Postgiro , Bank, hytta, skatt, danske bank ,77 Sum kontanter bankinskudd o.l , ,64 Sum omløpsmidler , ,49 Sum eiendeler , ,08 Egenkapital Egenkapital , ,47 Sum egenkapital , ,47 Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt , , Avsetning til hyttefond , , Avsetning til koiefond , , Avsetning til båtfond, dykking Avsetning til kartfond, orientering , , Avsetning medlemskontingent Sum avsetning for forpliktelser , ,17 Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld , ,17 Leverandørgjeld Leverandørgjeld , ,29 Sum leverandørgjeld , ,29

20 Skattetrekk og andre trekk Skattetrekk , , Trekk fagforeningskontingent 3 546,00 6,00 Sum skattetrekk og andre trekk , ,68 Skyldige offentlige avgifter Utgende mva høy sats , Utgående mva 25% , Utgående mva 8% -55, Utgående m.v.a , Inngående mva 25% , Inngående mva 14% , Inngående mva 8% , Grunnlag avgiftspliktig omsetning , Motkonto avgiftspliktig omsetning , Oppgjørskonto mva , , Grunnlag investeringsavgift 694, Grunnlag investeringsavgift (mk) -694, Grunnlag inv.avg.nullsats , Grunnlag inv.avg.nullsats (mk) , Grunnlag inngående avgift høy-sats , Grunnlag inngående avgift høy-sats mk , Grunnlag inngående avgift lav-sats , Grunnlag inngående avgift lav-sats mk , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Skyldig arbeidsgiveravgift av påløpte , ,67 Sum skyldige offentlige avgifter , ,35 Utbytte Skyldig feriepenger , ,27 Sum utbytte , ,27 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld andre grupper og utvalg Aikido , , Amerikansk fotball , , Badminton , , Bandy , , Baseball og softball , Basket , , Bordtennis Capoeira , Cricket ,81-347, Dans , , Dykking , , Fekting , Fotball , , Friidrett , , Frisbee , , Golf , Håndball , , Innebandy , , Ishockey , ,50

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat Tirsdag 10. september 2013 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vintergeneralforsamling 2016

Vintergeneralforsamling 2016 Sakspapirer Vintergeneralforsamling 2016 ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 17:15AUDITORIUM S6, NTNU GLØSHAUGEN NORGES TEKNISK OG NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENINGBASKETBALL 2 ÅRSBERETNING NTNUI

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

ASKER SKIKLUBB - Totalt

ASKER SKIKLUBB - Totalt ASKER SKIKLUBB - Totalt RESULTATREGNSKAP PR 31.12.2006 Noter 2006 2005 Regnskap Regnskap Salgsinntekter Salg kioskvarer 394 692 106 754 Diverse salg 595 655 693 939 Sponsor/reklame inntekter 531 071 471

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer