A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK"

Transkript

1 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 1 av 30 Undersøkelser som sendes til andre laboratorier NB! Denne listen angir de laboratorier som Sentrallaboratoriet, SiV bruker for å utføre undersøkelser vi selv ikke gjør. Det må understrekes at denne listen ikke er komplett i forhold til de laboratorier som faktisk kan utføre undersøkelsene. Det er viktig at det sendes med ferdig utfylt rekvisisjon til det laboratoriet prøven skal sendes til. Kontakt Sentrallaboratoriet dersom dere har spørsmål. Navigering i elektronisk liste: Undersøkelser som sendes til andre laboratorier er angitt i alfabetisk rekkefølge. For enklere å finne frem til ønsket undersøkelse, klikk på undersøkelsens forbokstav. Du kan også benytte fritekstsøking. Hvordan dette gjøres, er avhengig av hvilken nettleser du benytter. Bruk tastekombinasjonene Ctrl+B eller Ctrl+F (avhengig av hvilken nettleser som benyttes). For å navigere tilbake til toppen av listen velges tastekombinasjonen Ctrl+Home. A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø S- -føtoprotein OUS, MBK. Radiumhospitalet S- β 2 - mikroglobulin OUS, MBK Sp- β amyloid Se Sp- Demensmarkører U- -aminolevulinsyre (ALA) S- 1CTP,C - term. telopeptid type 1 kollagen S- 1,25-dihydroxyvitamin D 3 Laboratorium for klinisk, Haukeland Sykehus Helst morgenurin, 20 ml. Urinen må lysbeskyttes. Må være på lab innen 3 dager etter prøvetaking. Forventet analysetid 2 uker, se U-Porfyrin... AFP OUSRH SPDEM ALA 1CTP VITD U- 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre (VMA+HVA) U- 5-HIAA Se tu-5- hydroksyindoleddiksyre U- 5-hydroksyindoleddiksyre OUS, MBK OUS, MBK OUS, MBK Morgenurin, 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. Kan også bruke samleurin med tilsatt syre. Morgenurin, 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. Kan også bruke samleurin med tilsatt syre. Morgenurin 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. VMA HIAV HIAV B- 6-TGN Se-S- Tioguaninnukleotider 6TGN

2 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 2 av 30 U- 17-Ketosteroider OUS, Endokrinologisk lab, 25 ml døgnurin. 17KS U- 17-Ketosteroider, fraksjonert Endokrinologisk lab, 25 ml døgnurin 17KF S- 17-OH-Pregnenolon PREG S- 17 -OHprogesteron. 17OH Sp- ACE Se Sp-Angiotensin converting enzyme P- Acylcarnitin OUS, RH Seksjon for Biokjemisk Genetikk S- Aceton* OUS, Avd. for farmakologi S- Acetylcolinreseptorantistoff Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab 0,5 ml EDTA-plasma. Sentrifugeres umiddelbart etter prøvetaking, og plasma må fryses umiddelbart. Sendes frosset på tørris. u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis ACYL ACET ACRA P- ACTH Se P- Adrenokortikotropt hormon Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes. 0, 5 ml EDTA -plasma, kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris. ACTH S- Abilifly Se Aripiprazol ARIP P- ADH Se P-Antidiuretisk hormon S- Adalimumab OUS, Radiumhospitalet MBK ADH 0,5 ml serum ADALI tu- Adrenalin 5 ml av godt blandet døgnurin. Døgnurin samles på 15 ml 6 mol/l HCL ADRE P- Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Pt- Aktivert Protein C resistens(+ DNAundersøkelse) OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes. 0, 5 ml EDTA -plasma, kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris 0,5 ml citratplasma + 4 ml EDTAblod til Leiden. Ved bestilling av APC rekvireres LEID automatisk ACTH APC

3 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 3 av 30 tu- ALA Se tu- - aminolevulinsyre S- Aldolase Medisinsk laboratorium, Adlersgate København S- Aldosteron tu- Aldosteron Prøve (ca. 10 ml) fra samleurin (døgnurin). Urinen skal oppbevares i kjøleskap inntil. Husk å oppgi diurese. ALA ALDO ALDU S- Alfaføtoprotein Se -føtoprotein AFP S- Alkalisk fosfatase benspesifikk. ALPB S- Alkalisk fosfatase isoenzymer OUS, MBK. ALPI S- Aluminium Fürst medisinsk laboratorium S- Amfetamin Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital Avd for klinisk farmakologi S- Aminosyrer OUS, RH MBK Seksjon for sk genetikk. Li - Heparin m/gel SPESIALRØR (skal IKKE avpipetteres) /plasma. Send helst 5mL plasma/serum til denne analysen Heparin-rør. Sentrifugeres, avpipetteres og fryses innen 30 min. Pasienten må være fastende. Ved analyse i spinalvæske, ta alltid plasmaprøve samtidig. Skal sendes frosset til RH. AL SAMF ASKV Sp- Aminosyrer S- Amiodarone Se Cordarone tu- AMP cyclisk Se tu-camp OUS, RH MBK Seksjon for sk genetikk. UNN, Klinisk farmakologisk avd. Spinalvæske sentrifugeres og avpipetteres innen 30 min. Skal sendes frosset til RH. ASSP AMIO AMPA S- Amylase isoenzymer OUS, MBK OUSULL P- Amyloidrelatert protein OUS, MBK Plasma AMRP S- Amitriptylin OUS, MBK 3 ml serum. AMIT Anafylaktisk sjokk Haukeland Se: Allergi/anafylaksi utredning TRYPT

4 under Anestesi Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 4 av 30 universitetssykehus Lab for klinisk S- Androstendion P- ANP Artrialt natriuretisk polypeptid Sp- Angiotensin converting enzym Medi-Lab Adelsgt 5-7 DK-1340 København K, Denmark Medix Clinical Laboratory, Knektbrogranden 1, Esbo, Finland. Tlf Avkjølte EDTA-rør. Separeres innen 1 time. Sendes frosset på tørris. 1 ml. spinalvæske. Pga debiteringen sender vi kun prøver for SiV leger, avdelinger/poliklinikker. (eget brev m/klinisk begrunnelse, rekvirent og avd. er påkrevd) ANDR S- Antidiuretisk hormon S- Anti-GAD (Anti-glutaminsyre dekarboksylase) S- Anti -Yo Haukeland universitetssykehus Nevro -Revma lab EDTA-plasma. Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes., nødvendig volum 2,25 ml Kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris ADH GAD NEVAS S- Anti- Mϋller hormon S- Anti-Tg OUS, MBK Etter henstand i 30 min, sentrifugeres. avpipetteres og fryses raskt. Unngå hemolytisk og lipemisk serum AMH ANTG S- Antistoffer mot acetylcholinreseptor Se S- Acetylcholinreseptorantistoff S- Antistoffer mot faktor Xa Se S-Faktor Xaantistoffer S- Antistoffer for hud Se -Hudantistoffer Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin sykehus ACRA AFXA HUAN S- Antistoffer mot glatt muskulatur Se S-Glatt muskulaturantistoffer GMAN

5 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 5 av 30 S- Antistoffer mot glomerulusbasalmembran Se S-Glomerulusbasalmembrananitstoffer S- Antistoffer mot insulin Se S-Insulinantistoffer S- Antistoffer mot interferon B Se S-Interferon B -antistoffer P- Antistoffer mot kardiolipin Se P-Kardiolipin antistoff S- Antistoffer mot lever/nyre mikrosomer (anti LKM) Se S-LKM antistoffer S- Antistoffer mot pankreasøyceller Se S- Pankreasøyscelleantist offer S- Antistoffer mot parietalceller Se S- Parietalcelleantistoff S- Antistoffer mot spermier Se S- Spermieantistoffer S- Antistoffer mot trombocytter Se S- Trombocyttantistoffer S- Antistoffer mot TSH-reseptor Se S-TSHreseptorantistoffer P- Antitrombinaktivitet OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Citratplasma. Sentrifugeres innen 1 time. Plasma avpipetteres umiddelbart. GBAN INAN KAAN ULIM PARI SPER TRCA TRAS AT3 S- Apolipoprotein A OUS, MBK. APOA S- Apolipoprotein B OUS, MBK. APOB

6 S- Aripiprazol Se Abilifly Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 6 av 30 Fürst/Diakonhjemmet 5 ml serum. Ikke gel. ARIP S- Arsenikk Sintef v/ Grete Haug Postboks124, Blindern 0314 Oslo, tlf P- Atriell natriuretisk peptid (homon, faktor) Se P-ANP U- Barbiturater OUS, Avd. for medisinsk 2 ml. Sendes som post over natt Spoturin UBAR S- Barbiturater Trondheim Universitets sykehus Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav hospital B- BCR/ABL OUS, RH Enhet Molekylærpatologi (Sintef) KML ALL, AML til DNR S- Benzodiazepiner Avd for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav i Trondheim. S/P- Betasporprotein (Beta-trace) S- Binyrebarkantistoffer OUS, MBK OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin. OBS, utfører Fenobarbital i stedet. 10 ml EDTA skal sendes over natt (kan verken tas eller sendes på fredag eller lørdag) OBS. Husk å oppgi leukocytt-tall. EDTA- røret skal oppbevares i romtemperatur 0,5 ml serum tas på rør u/gel *0,5 ml lekkasjevæske (nesesekret/øre) tatt samme dag. BCR SBEN BETA BIAN B- Bly Fürst medisinsk laboratorium Tas på spesialglass: Heparinglass med grønn kork. tu- Bly Norsk Analysesenter ml av samleurin (døgnurin). Samledunk og sendeglass skylles grundig med høyrenset vann. Husk å oppgi diurese. Må avtales på forhånd med laboratoriet, tlf NB! Undersøkelsen dekkes ikke av trygden (kr.700,- + moms) S- Brucella FHI, Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi P- Blødningsutredning OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Det er Mikrobiologisk avd. som er ansvarlig for videre av prøven. APTT FVIII, FIX, von Willebrand antigenog aktivitet PB BLØDUT

7 S- Bruprenorfin (Temgesic) Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 7 av 30 3 citratrør (se rekvisisjon) Sentrifugeres innen 1 time*(pfp=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Plasma avpipetteres umiddelbart Må sendes frosset på tørris Trondheim universitetssykehus Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav hospital U- Buprenorfin OUS, MBK (3mL). 10 ml spoturin. SBRU UBUP S- Bupropion (Wellbrutin) S- C1-inhibitor Se S- komplementfaktor C1 inhibiotor Fürst/Diakonhjemmet sykehus. OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 4 ml serum. Ikke gel. SBUP 0,5 ml serum: Til innen 48 timer, prøvene kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C1 S- C3 Se S- komplementfaktor C3 OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 0,5 ml serum: Til innen 48 t, prøven kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C3 S- C4 Se S- komplementfaktor C4 OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin S- CA-Antistoff Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab 0,5 ml serum: Til innen 48 t, prøven kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C4 CAAN S- CA 19-9 OUS, Radiumhospitalet MBK DNR S- Calcitonin OUS, MBK. Prøven fryses straks og sendes frosset på tørris. CT Calprotectin i fæces (FeCal test) Fordøyelsessykdommer FϋRST Prøverør kan bestilles fra Fϋrst (www.furst.no). Har noen prøverør ved prøvetakingspoliklinikken(tlf. 3200) Sendes vanlig(ufrosset) FCAL tu- camp Prøve helst fra andre morgenurin. Angi tidspunkt for prøvetakingen. Prøven sendes frosset på tørris. AMPA S- Cannabis Trondheim universitetssykehus 2 ml serum SCAN

8 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 8 av 30 Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital S- Carbohydrate deficient transferrin Se S-CDT B- CASR-gentest(calcium sensing receptor locus- 3q21) OUS- Aker sykehus EDTA blod CDT GEN B- CD4(CD3, CD8)- telling Se T-lymfocytter S- CDT (ved mistanke om alkoholmisbruk) S- CDT (ved mistanke om medfødt stoffskiftesykdom) Hormonlaboaroriet OUS, MBK Seksjon for sk genetikk S- Ceruloplasmin OUS, MBK. TLYM CDT METS CERU S/P- Cholestanol Neurochemistry v/jan- Eric Manson Laboratory Medicine / Clinical Chemistry Sahlgren's University Hospital SE Molndal Sweden Tel: S- Cholinesterase OUS, Avd. MBK eller plasma.. ULLK S- Chromogranin A Se S-Kromogranin A S- Cisordinol Se S-Zuclopenthixol S- Citalopram Se Cipramil Fürst/ Diakonhjemmet S- CK-isoenzymer Klinisk kjemisk avd, S- Clonazepam Se S-Klonazepam S- Cordarone Se Amiodarone KROM ZUCL 4 ml serum. Ikke gel. CITA OUSULL CLON AMIO tu- Cortisol (fritt) Se tu-kortisol (fritt) S- C-peptid Se S-insulin C-peptid OUS, Endokrinologisk lab 10 ml av døgnurin FRCO Avpipetteres raskt og settes i kjøleskap for. Skal ikke sendes på fredager. CPEP

9 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 9 av 30 tu- Cyclisk adenosin 3,5 -monofosfat Se tu-camp B- Ciklosporin A OUS, MBK EDTA-blod. (Holdbar i kjøleskap i mange dager) AMPA CYA S- Cipralex Se Escitalopram S- Cipramil Se Citalompram U- Citrat(sitronsyre) Trondheim universitetssykehus Avd. MBK, St. Olavs Hospital S- CTX-1 Døgnurin uten tilsetning. Min 5 ml. Sentrifugeres etter 30 min. fryses og sendes frosset(min 0,5 ml) U- Cu OUS, Nye og helt rene samledunker. Lese av volum på samledunken. Helle eller steril pipette. 2 spissglass. Pt- CYP2C19-genotying OUS, MBK EDTA-blod Pt- CYP2D6-genotyping OUS, MBK EDTA-blod S- Cystatin C OUS, MBK (evt. Li-hep-plasma) ESCI CITA CTX OUSRH OUSRH CYSTC B- Cytokrom P450 sreening Fürst/ Diakonhjemmet sk avdeling P- Cystin Avd. for Biokjemisk Genetikk. U- Cystin Avd. for Biokjemisk Genetikk. S- Dehydroepiandrosteron (DHEA) S- Dehytroepiandrosteron-sulfat (DHEA-SO 4 ) tu- Delta - aminolevulinsyre (ALA) Se tu- - aminolevulinsyre (ALA) Sp- Demensmarkører Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin, Akershus 3 ml EDTA- blod CYTO Heparin-blod. Sentrifugeres umiddelbart. Plasma sendes nedfrosset. Ved utredning:10 ml morgenurin konsentrert. Fryses umiddelbart, og sendes frosset. Ved oppfølging: Døgnurin som oppbevares kjølig inntil. 10 ml godt blandet urin fryses umiddelbart, og sendes frosset. Husk å oppgi diurese ml spinalvæske oppsamlet i polypropylen-rør. Sentrifugeres 10 minutter ved 4000 G innen 4 timer. Prøven må ankomme lab. innen 24 t, CYST UCYS DHE DHEA ALA SPDEM

10 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 10 av 30 Universitetssykehus ellers bør den fryses og sendes nedfrosset. S- Deoksykortikosteron U- Deoxy-pyridinum tverrbindinger, nødvendig volum 4,5 ml. Spoturin (andre morgenurin) DEOK AKER S- Desetylamiodaron UNN, Klinisk farmakologisk avdeling, S- Desialinisert transferrin Se S-CDT S- Desimipramin OUS, Avd. MBK S- Desmetyldiazepam OUS, Avd. MBK S- Dextropropoxyfen OUS, Avd. MBK S- Diazepam OUS, Avd. MBK DESE CDT 3 ml serum. DESI 3 ml serum. DESM 3 ml serum. DEXT 3 ml serum. DIAZ S- Digitoksin OUS, Avd. MBK m/gel DIGI S- Dihydrotestosteron S- Disopyramid Trondheim US Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital B- DNA-analyser Lab. for med. genetikk. Sykehuset i Telemark B- DNA-analyser OUS, Avd. for med. genetikk B- DNA-undersøkelse, akutt intermitterende porfyri(aip) og porfyria cutanea tarda(pct) LKB, Haukeland Sykehus U- Dopamin OUS, Endokrinologisk laboratorium S- Doxepin OUS, Avd MBK, 2 ml serum DTES 3 ml serum. DISO 4 ml EDTA-blod + 4 ml Li Hep blod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen for på mandag. Forsendelsen må skje på mandag 4 ml EDTA-blod + 4 ml Li Hep blod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen for på mandag. Forsendelsen må skje på mandag 10 ml EDTA-blod (Dersom det er kjent porfyrisykdom i familien). Sendes fra mandag -torsdag Døgnurin. 5 ml av godt blandet døgnurin. Døgnurin samles på 15 ml 6 mol/l HCl DNAT DNAU DOPU 3 ml serum. DOX U- D-PYD Se U-Deoxy-pyridinum tverrbindinger AKER

11 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 11 av 30 S- ECP OUS Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin S/P- Ecstasy Trondheim US Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital U- Ecstasy OUS, Avd MBK S- Efexor Se Venlafaxin Gelrør. Røret skal stå > 1 time < 2 timer før sentrifugering. avpipetteres.. Send helst 5 ml serum. ECP SECS 6 ml spoturin UECS F- Elastase i fæces Gastrolab. Tlf: S- Eosinofilt kationisk protein Se S-ECP B- Epstein-Barr - virus PCR OUS, MBK S- Erytropoietin U- Etanol Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, Fæces EDTA blod Settes i stativ til Mikrobiologisk avd, som videresender prøven. Spoturin, 10 ml FELA EBV PCR ERYT UETA S- Etosuksemid OUS Epilepsisenteret SSE kompleks epilepsi S- Etylenglykol OUS, Avd. for farmakologi B- Everolimus OUS, MBK, gel kan benyttes u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis EDTA ETO EGLY EVER Pt- Faktor V, Leidenmutasjon Se Pt-Aktivert protein C, DNA-resistens OUS, Seksjon for hemostase og trombose EDTA LEID P- Faktor IX OUS, Seksjon for hemostase og trombose P- Faktor V OUS, Seksjon for hemostase og trombose Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP= platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP= platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, F9 F5

12 P- Faktor VII Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 12 av 30 og sendes frosset på tørris *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program). OUS, Seksjon for hemostase og trombose Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. F7 P- Faktor VIII P- Faktor Xaantistoffer OUS, Seksjon for hemostase og trombose OUS, Seksjon for hemostase og trombose S- Felbamat OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenemal Se Fenobarbital Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. Injeksjonstidspunkt lavmolekylært heparin må oppgis på rekv. Monitorering av behandling. Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma. Holdbar 2døgn i romtemp. Fryses før helg. F8 AFXA FELB S- Fenobarbital OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenytoin OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenytoin, fritt OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fettsyrer, frie OUS, MBK S- Flekainid Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, gel kan benyttes, gel kan benyttes, gel kan benyttes FENE FENY Pasienten må være fastende. Prøven FFA tas på EDTA-rør som straks settes på is. Sentrifugeres i kjølesentrifuge snarest mulig og plasma fryses ned umiddelbart. Sendes frosset på tørris.. 3 ml serum. Ikke gel FLEC B- Flowcytometrisk sfærosytosetest OUS, RH Cellulær immunologi Ekspedisjon A EDTA Avtale FLOW

13 B- Flowcytometrisk Fenotyping S- Fluanxol Se Flupentixol Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 13 av 30 OUS, Avdeling for patologi Laboratorium for Flowcytometri Montebello 7 ml EDTA Prøven må ankomme 24 t etter prøvetaking FLOWF FLUP S- Flunitrazepam Se Rohypnol Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital 3 ml serum. FLUN S- Fluoxetin 5 ml serum. Ikke gel. FLUO Se Fontex S- Flupentixol 5 ml serum. Ikke gel. FLUP Se Fluanxol S- Fontex FLUO Se Fluoxetin S- Fritt PSA OUS, DNR serum DNR B- Føtale blodlegemer OUS IMM/TRANS S- Gabapentin Se Neurontin OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Gallesyrer OUS, MBK S- Gastrin OUS, Gastrolab EDTA blod, gel kan benyttes Prøven bør helst tas fastende fra fastende blodprøve. 2 ml serum (evt. heparinplasma) FØT GABA GALLE GAST S- Målt GFR (joheksolclearance) S- Glatt muskulaturantistoff OUS, Avd. for farmakologi OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin, ULLV u/gel, min 300µL serum. Prøver skal tas nøyaktig 2 og 5 timer etter injeksjon av Joheksol(Omnipaque). MGFR2 (2 timer) MGFR5 (5timer) GMAN S- Glomerulusbasalmembran antistoff OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin, ULLV. GBAN P- Glukagon OUS,, HB- Glukose-6-fosfat dehydrogenase OUS, MBK sykehus ( ) Prøven tas i avkjølte EDTA rør m/aprotinin, fylles helt og blandes settes straks på isvann. Sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 minutter. Plasma fryses ned umiddelbart og sendes frosset på tørris. LH (Li heparin) Skal sendes avkjølt som A-post. Må analyseres innen 48 t. Hvis mulig tas prøven tidlig i GGON G6PD

14 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 14 av 30 uka U- GHB (gammahydroksy-smørsyre) Klinisk kjemisk avd. Sykehus S- GM1-antistoff Nevro-Revma laboratorium Haukland U Sykehus EP- Granulocyttantistoff OUS, Cellulær immunologi B- Granulocyttantistoff OUS, Cellulær immunologi S- Haldol Se-S-Haloperidol 6 ml spoturin. ULLK EDTA plasma(edta m/gel) EDTA- blod, Barn<6mnd Blodprøve må da også tas av mor. Blodprøvene må ankomme innen 24t, forhåndsavtales på tlf GM1 GRAN HALO P- Habituell abort/ intrauterin fosterdød S- Haloperidol Se Haldol EP- Hepatitt B (HBV)- PCR -Kvantitering -Genotyping Bare aktuell i relasjon til antiviral behandling Hepatitt Pre Core mutant PCR (HPV med mutasjon, påviser kronisk inf./bærertilstand) EP- Hepatitt C (HCV)- PCR - Genotyping (= resistens) Bare aktuell i relasjon til antiviral behandling OUS, MBK Seksjon for hemostase og trombose Fürst/Diakonhjemmet sykehus. Folkehelseinstituttet Div for Smittevern/virus OUS, Avd. for Mikrobiologi sykehus Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff, Anti-ß2 GPI antistoff. Citratrørene sentrifugeres innen 1 time, plasma avpipetteres umiddelbart. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) 3 citratrør (se rekvisisjon) INTRA 4 ml serum. Ikke gel. HALO 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Begge analyser 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk lab. 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Analysers 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling(kvantitering ved MLAB) EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk lab. HBVPCR HCVPCR B- Hemokromatose, DNA-test OUS, Hormon laboratoriet Aker sykehus EDTA-blod. GEN

15 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 15 av 30 S- HE4 OUS, MBK Radiumhospitalet EP- HIV- (RNA) PCR -PCR inkludert kvantitering resistensbestemmelse (= genotyping ) -PCR inkludert kvantitering Oppfølging av HIV+ OUS, Avdeling for Mikrobiologi sykehus 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Begge analyser 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk avd. HE4 HIVPCR B- HIV -DNA PCR (Provirus) Aktuelt for nyfødte av HIV+mødre (Pro-virus, virus bygd inn i vertcelle. Påvises tidligere enn HIV RNA. Mer sensitiv da det sjelden er fritt virus i plasma under beh.) S- HLA - Typing (DQ6-DQ2/8) OUS, sykehus, Avdeling for mikrobiologi OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin P- Homocystein Sentrallaboratoriet, Sykehuset Telemark S- Hudantistoffer Immunologisk laboratorium, tu- Hydroksyindolsddik syre Se 5- hydroksyindoleddiksyr e S- Hydroksyprogesteron Se S- 17 -OHprogesteron S- Hydroxy-vitamin D 3 Se 25-hydroxyvitamin D 3 Sp- Hypokretin i spinalvæske S- IGF-1 Se S-Somatomedin C S- IGF bindingsprotein 1 Avd for med., OUS,, OUS,, OUS, OUS,, 1 EDTA rør (min 200µL)( skal IKKE sentrifugeres!) Oppbevaring/ sending i romtemp. (ikke kjølt) Prøverør og rekvisisjon sendes i rørpost til Mikrobiologisk lab. som sender prøven. Prøven sendes ekspress over natt. EDTA EDTA rør m/gel benyttes (EDTAplasma) Sentrifugeres innen 30 minutter etter prøvetaking. (Plasma må skilles fra blodlegemene innen 30 minutter hvis EDTA u/gel tas) Morgenurin 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris... Min 0,5 ml spinalvæske tappes på plastrør, settes straks på is. Ved blodtilblanding, kjølesentrifuger. Fryses ved -20, lagring inntil en uke.>uke, fryses ved -70 Sentrifugeres etter maks 30 min. fryses og sendes frosset på tørris. HIVPRO HLAD HCY HUAN HIAV 17OH DVIT HYPO IGF AKER

16 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 16 av 30 S- IGF bindingsprotein 3 OUS,, S- IgG-subklasser OUS, Avd. for Immunologi og transfusjonsmedisin,. IGFB IGGS B- Interleukin 28-B genotyping Sykehuset Telemark, Skien Enhet for medisinsk genetikk og miljø S- Imipramin OUS, Medisinsk EDTA IL28B 3 ml serum. IMIP S- Immunglobulin G subklasser Se S-IgG-subklasser B- Immunsvikt OUS, RH Enhet for cellulær immunologi Ekspedisjon, A B- Immunfenotyping OUS, RH IMM(CELLELAB) S- Imovane Se Zopiklon S- Infliksimab (Remicade, Remsima) OUS, Radiumhospitalet MBK EDTA T-, B-, og NK-celler Prøven må sendes samme dag EDTA -blod Prøven sendes over natt i hende innen 24 t (ikke fredager). IGGS IMMS FLOW 0,5 ml serum INFLIK S- Inhibin OUS,, S- Insulin OUS,, S- Insulin C-peptid OUS,, S- Insulin like growth factor-1 (IGF-1) Se S-Somatomedin C OUS,, S- Insulin-antistoffer OUS,, S- Interferon B- antistoffer Se Antistoffer mot interferon B Nevro-Revma lab. Haukeland Univ. sykehus 0,5 ml serum. Avpipetteres raskt og settes i kjøleskap for. Skal ikke sendes på fredager. Sentrifugeres etter 30 min. Umiddelbart etterpå avpipettes serum og fryses INSU CPEP IGF INAN 4 ml serum INTER S- Intrinsic Factor antistoff OUS, IMM/TRANS IFAN S- Iohexol Laboratorium for klinisk, Utføres som ledd i måling av Iohexol-clearance. IOH

17 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 17 av 30 Haukeland Sykehus (NB! ikke gelglass!). S- Isopropanol* OUS, Avd. for farmakologi U- Jod OUS,, B- Jak2 OUS, Enhet for Molekylærpatologi Sintef u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis Døgnurin samles. Oppgi diurese og send 10 ml. EDTA-blod, 4mL Kan verken tas eller sendes på fredag eller lørdag Oppbevares i romtemperatur Sendes over natt ISOP JODU JAK2 B- Kadmium Fürst medisinsk laboratorium Heparinblod (spesialrør m/grønn kork) tatt og innsendt på vakuumrør. P- Kardiolipinantistoff OUS, RH Citraplasma. Sentrifugeres innen 1 time. Avpipetteres umiddelbart. S/P- Karisoprodol Pt- Karyotypebestemmelse Se Pt- Kromosomanalyse S- Karnitin (total og fri) tu- Katekolaminer (VMA) Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre tu- Katekolaminmetabolitter (HVA) Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre S- Keppra Se Levetiracetam Avd for med., OUS, MBK. Send helst 5 ml plasma/serum til denne undersøkelsen. 1 ml serum. Tas fortrinnsvis på gelrør (EDTA-plasma kan også benyttes) avpipetteres etter maks 1 time, og er holdbar for analysering i 2 døgn ufrosset. KAD KAAN KARI KART KARN VMA LEVE S- Ketoner ( β hydroksybutyrat) Avd. for med.. Spesialanalyser. avpipetteres og fryses, og sendes frosset på tørris. KETO U- Ketosteroider Se 17-Ketosteroider

18 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 18 av 30 S- Kinidin Avd. for legemidler. 3 ml serum. KINI Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. S- Klomipramin OUS, Avd for medisinsk 1 ml serum. Ikke gel. KLOM du- Klorid S- Klonazepam Se Rivotril OUS, Med Medisinsk Biokjemi OUS, Epilepsisenteret SSE Oppgi volum og samletid på rekvisisjonen. (10 ml) u/gel 1,5 ml CLON S- Klorpromazin OUS, Avd for medisinsk S- Klozapin Se Leponex Fϋrst/Diakonhjemmet S- Kobber Fürst Medisinske laboratorium U- Kokain (kval.) OUS, Avd. for medisinsk S- Komplementdefekt OUS, IMM/TRANS 3 ml serum. Ikke gel.. OUSULL 4 ml serum. Ikke gel. LEPO Li- Heparin m/gel SPESIALRØR CU 10 ml spoturin. Helst morgenurin. KOKA 0,5 ml serum Prøven må være på lab innen 48 t. Er ikke dette mulig må prøven fryses ned. KOMP S- Komplementfaktor C1-inhibitor OUS, IMM/TRANS 0,5 ml serum Prøven må være på lab innen 48 t. Er ikke dette mulig må prøven fryses ned. C1 S- Komplementfaktor C3 S- Komplementfaktor C4 OUS, IMM/TRANS OUS, IMM/TRANS Konkrementanalyse OUS, Avd. for medisinsk tu- Kortisol (fritt) Endokrinologisk lab RH 0,5 ml serum C3 0,5 ml serum C4 Urin-sten KONK 10 ml av døgnurin FRCO U- Krom Norsk Analysesenter Må avtales på forhånd (tid og pris) Tlf: S- Kromogranin A OUS, RH Gastrolab B- Kromosomanalyse Lab. for med. genetikk Sykehuset i Telemark 2 ml Heparinplasma foretrekkes. Kan også bruke EDTAplasma. Oppbevares i fryser dersom prøven blir tatt på fredag eller i helgen. Sendes som vanlig post på mandag. Voksne: 4mL Li-heparinblod + 4 ml EDTA-blod KROM KROT

19 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 19 av 30 NB!! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen. Forsendelsen må skje på mandag B- Kromosomanalyse OUS, Avd. for med. genetikk S- Kuldeagglutininer OUS, Avd. for med. B- Kvikksølv Fürst medisinske laboratorium SP- Laktat, Avd for MB S- Lamictal Se S-Lamotrigin 4 ml Li-heparinblod + 4 ml EDTAblod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen. Forsendelsen må skje på mandag. skal skilles fra blodlegemer ved 37 C Før prøven sendes. Må analyseres innen 4t Heparinblod tatt på spesialglass med grønn kork 0,5-1 ml spinalvæske settes umiddelbart på Is (isbiter & vann). Fraktes raskt til Sentrallab. Fryses raskt og sendes frosset samme dag. Gi beskjed til kontoret om. KROB HG SPLAKT LAMO S- Lamotrigin OUS, Epilepsi senteret SSE kompleks epilepsi B- Laktoseintoleranse Genotype Pt- Leidenmutasjon av faktor V Se Pt- Aktivert protein C resistens, DNAundersøkelse S- Leponex Se S-klozapin S- Levetiracetam ( Keppra) OUS, Aker sykehus OUS, Epilepsisenteret SSE S- Levomepromazin OUS, Avd. for Medisinsk, gel kan benyttes LAMO GEN LEID LEPO 0,5 ml serum/gel LEVE 1 ml serum. Ikke gel. LEVO S- Lipoprotein(a) OUS. Avd. for med.. LPA S- LKM-antistoffer OUS, IMM/TRANS S- Lp(a) Se S-lipoprotein (a) OUSULL LPA U- LSD OUS, Avd for medisinsk 2 ml spoturin OUSULL

20 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 20 av 30 P- Lupus antikoagulant OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Citratplasma *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) LUPA S- Lysozym OUS, Avd. for med.,. LYSM P- Mangan Statens arbeidsmiljøinstitutt Etter avtale med Dag Ellingsen Tlf Li - Heparin m/gel SPESIALRØR MANG P- /S- S- Meprobamat OUS, Avd. for medisinsk Metabolsk screening U- Metabolsk screening OUS, Seksjon for sk genetikk OUS, Seksjon for sk genetikk U- Metadon (kval.) OUS, Avd for medisinsk S- Metadon (kvant.) Avd. for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. S- Metanol OUS, Avd. for farmakologi P- Metanephriner Metanefrin/Normet anefrin sykehus S- Methotrexat Avd. for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. tu- Metoksy-hydroksy mandelsyre Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre U- Metylendioksymetamfetamin Se U-Ecstasy S- Metylmalonsyre Sentrallaboratoriet, Sykehuset Telemark Send helst 5 ml plasma/serum til denne undersøkelsen. Ikke gel. eller heparinplasma tatt fastende 20 ml spoturin (morgenurin). Urinen fryses straks, og sendes frosset på tørris. Spoturin. MEPR METS METU OUSULL 2 ml serum. Ikke gel. SMET u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis Rørene fylles helt og blandes. EDTArør sentrifugeres innen 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris... META METE MET MMA

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON FORORD Både i Norge og internasjonalt er det et økende antall pasienter som venter på organtransplantasjon. OUS Rikshospitalet er som nasjonalt transplantasjonssenter, helt

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo:

Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: Intervju med Dag Schiøth, lege ved Heggeli Helhetssenter, Oslo: RR: Bruker du andre metoder enn blodprøve for å finne ut om en pasient har hypotyreose? DS: TSH-blodprøvetesten er gullstandarden i konvensjonell

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer