A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK"

Transkript

1 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 1 av 30 Undersøkelser som sendes til andre laboratorier NB! Denne listen angir de laboratorier som Sentrallaboratoriet, SiV bruker for å utføre undersøkelser vi selv ikke gjør. Det må understrekes at denne listen ikke er komplett i forhold til de laboratorier som faktisk kan utføre undersøkelsene. Det er viktig at det sendes med ferdig utfylt rekvisisjon til det laboratoriet prøven skal sendes til. Kontakt Sentrallaboratoriet dersom dere har spørsmål. Navigering i elektronisk liste: Undersøkelser som sendes til andre laboratorier er angitt i alfabetisk rekkefølge. For enklere å finne frem til ønsket undersøkelse, klikk på undersøkelsens forbokstav. Du kan også benytte fritekstsøking. Hvordan dette gjøres, er avhengig av hvilken nettleser du benytter. Bruk tastekombinasjonene Ctrl+B eller Ctrl+F (avhengig av hvilken nettleser som benyttes). For å navigere tilbake til toppen av listen velges tastekombinasjonen Ctrl+Home. A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø S- -føtoprotein OUS, MBK. Radiumhospitalet S- β 2 - mikroglobulin OUS, MBK Sp- β amyloid Se Sp- Demensmarkører U- -aminolevulinsyre (ALA) S- 1CTP,C - term. telopeptid type 1 kollagen S- 1,25-dihydroxyvitamin D 3 Laboratorium for klinisk, Haukeland Sykehus Helst morgenurin, 20 ml. Urinen må lysbeskyttes. Må være på lab innen 3 dager etter prøvetaking. Forventet analysetid 2 uker, se U-Porfyrin... AFP OUSRH SPDEM ALA 1CTP VITD U- 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre (VMA+HVA) U- 5-HIAA Se tu-5- hydroksyindoleddiksyre U- 5-hydroksyindoleddiksyre OUS, MBK OUS, MBK OUS, MBK Morgenurin, 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. Kan også bruke samleurin med tilsatt syre. Morgenurin, 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. Kan også bruke samleurin med tilsatt syre. Morgenurin 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris. VMA HIAV HIAV B- 6-TGN Se-S- Tioguaninnukleotider 6TGN

2 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 2 av 30 U- 17-Ketosteroider OUS, Endokrinologisk lab, 25 ml døgnurin. 17KS U- 17-Ketosteroider, fraksjonert Endokrinologisk lab, 25 ml døgnurin 17KF S- 17-OH-Pregnenolon PREG S- 17 -OHprogesteron. 17OH Sp- ACE Se Sp-Angiotensin converting enzyme P- Acylcarnitin OUS, RH Seksjon for Biokjemisk Genetikk S- Aceton* OUS, Avd. for farmakologi S- Acetylcolinreseptorantistoff Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab 0,5 ml EDTA-plasma. Sentrifugeres umiddelbart etter prøvetaking, og plasma må fryses umiddelbart. Sendes frosset på tørris. u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis ACYL ACET ACRA P- ACTH Se P- Adrenokortikotropt hormon Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes. 0, 5 ml EDTA -plasma, kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris. ACTH S- Abilifly Se Aripiprazol ARIP P- ADH Se P-Antidiuretisk hormon S- Adalimumab OUS, Radiumhospitalet MBK ADH 0,5 ml serum ADALI tu- Adrenalin 5 ml av godt blandet døgnurin. Døgnurin samles på 15 ml 6 mol/l HCL ADRE P- Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Pt- Aktivert Protein C resistens(+ DNAundersøkelse) OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes. 0, 5 ml EDTA -plasma, kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris 0,5 ml citratplasma + 4 ml EDTAblod til Leiden. Ved bestilling av APC rekvireres LEID automatisk ACTH APC

3 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 3 av 30 tu- ALA Se tu- - aminolevulinsyre S- Aldolase Medisinsk laboratorium, Adlersgate København S- Aldosteron tu- Aldosteron Prøve (ca. 10 ml) fra samleurin (døgnurin). Urinen skal oppbevares i kjøleskap inntil. Husk å oppgi diurese. ALA ALDO ALDU S- Alfaføtoprotein Se -føtoprotein AFP S- Alkalisk fosfatase benspesifikk. ALPB S- Alkalisk fosfatase isoenzymer OUS, MBK. ALPI S- Aluminium Fürst medisinsk laboratorium S- Amfetamin Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital Avd for klinisk farmakologi S- Aminosyrer OUS, RH MBK Seksjon for sk genetikk. Li - Heparin m/gel SPESIALRØR (skal IKKE avpipetteres) /plasma. Send helst 5mL plasma/serum til denne analysen Heparin-rør. Sentrifugeres, avpipetteres og fryses innen 30 min. Pasienten må være fastende. Ved analyse i spinalvæske, ta alltid plasmaprøve samtidig. Skal sendes frosset til RH. AL SAMF ASKV Sp- Aminosyrer S- Amiodarone Se Cordarone tu- AMP cyclisk Se tu-camp OUS, RH MBK Seksjon for sk genetikk. UNN, Klinisk farmakologisk avd. Spinalvæske sentrifugeres og avpipetteres innen 30 min. Skal sendes frosset til RH. ASSP AMIO AMPA S- Amylase isoenzymer OUS, MBK OUSULL P- Amyloidrelatert protein OUS, MBK Plasma AMRP S- Amitriptylin OUS, MBK 3 ml serum. AMIT Anafylaktisk sjokk Haukeland Se: Allergi/anafylaksi utredning TRYPT

4 under Anestesi Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 4 av 30 universitetssykehus Lab for klinisk S- Androstendion P- ANP Artrialt natriuretisk polypeptid Sp- Angiotensin converting enzym Medi-Lab Adelsgt 5-7 DK-1340 København K, Denmark Medix Clinical Laboratory, Knektbrogranden 1, Esbo, Finland. Tlf Avkjølte EDTA-rør. Separeres innen 1 time. Sendes frosset på tørris. 1 ml. spinalvæske. Pga debiteringen sender vi kun prøver for SiV leger, avdelinger/poliklinikker. (eget brev m/klinisk begrunnelse, rekvirent og avd. er påkrevd) ANDR S- Antidiuretisk hormon S- Anti-GAD (Anti-glutaminsyre dekarboksylase) S- Anti -Yo Haukeland universitetssykehus Nevro -Revma lab EDTA-plasma. Avkjølte EDTA-rør på is, fylles helt og blandes., nødvendig volum 2,25 ml Kjølesentrifugeres etter maks 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris ADH GAD NEVAS S- Anti- Mϋller hormon S- Anti-Tg OUS, MBK Etter henstand i 30 min, sentrifugeres. avpipetteres og fryses raskt. Unngå hemolytisk og lipemisk serum AMH ANTG S- Antistoffer mot acetylcholinreseptor Se S- Acetylcholinreseptorantistoff S- Antistoffer mot faktor Xa Se S-Faktor Xaantistoffer S- Antistoffer for hud Se -Hudantistoffer Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin sykehus ACRA AFXA HUAN S- Antistoffer mot glatt muskulatur Se S-Glatt muskulaturantistoffer GMAN

5 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 5 av 30 S- Antistoffer mot glomerulusbasalmembran Se S-Glomerulusbasalmembrananitstoffer S- Antistoffer mot insulin Se S-Insulinantistoffer S- Antistoffer mot interferon B Se S-Interferon B -antistoffer P- Antistoffer mot kardiolipin Se P-Kardiolipin antistoff S- Antistoffer mot lever/nyre mikrosomer (anti LKM) Se S-LKM antistoffer S- Antistoffer mot pankreasøyceller Se S- Pankreasøyscelleantist offer S- Antistoffer mot parietalceller Se S- Parietalcelleantistoff S- Antistoffer mot spermier Se S- Spermieantistoffer S- Antistoffer mot trombocytter Se S- Trombocyttantistoffer S- Antistoffer mot TSH-reseptor Se S-TSHreseptorantistoffer P- Antitrombinaktivitet OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Citratplasma. Sentrifugeres innen 1 time. Plasma avpipetteres umiddelbart. GBAN INAN KAAN ULIM PARI SPER TRCA TRAS AT3 S- Apolipoprotein A OUS, MBK. APOA S- Apolipoprotein B OUS, MBK. APOB

6 S- Aripiprazol Se Abilifly Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 6 av 30 Fürst/Diakonhjemmet 5 ml serum. Ikke gel. ARIP S- Arsenikk Sintef v/ Grete Haug Postboks124, Blindern 0314 Oslo, tlf P- Atriell natriuretisk peptid (homon, faktor) Se P-ANP U- Barbiturater OUS, Avd. for medisinsk 2 ml. Sendes som post over natt Spoturin UBAR S- Barbiturater Trondheim Universitets sykehus Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav hospital B- BCR/ABL OUS, RH Enhet Molekylærpatologi (Sintef) KML ALL, AML til DNR S- Benzodiazepiner Avd for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav i Trondheim. S/P- Betasporprotein (Beta-trace) S- Binyrebarkantistoffer OUS, MBK OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin. OBS, utfører Fenobarbital i stedet. 10 ml EDTA skal sendes over natt (kan verken tas eller sendes på fredag eller lørdag) OBS. Husk å oppgi leukocytt-tall. EDTA- røret skal oppbevares i romtemperatur 0,5 ml serum tas på rør u/gel *0,5 ml lekkasjevæske (nesesekret/øre) tatt samme dag. BCR SBEN BETA BIAN B- Bly Fürst medisinsk laboratorium Tas på spesialglass: Heparinglass med grønn kork. tu- Bly Norsk Analysesenter ml av samleurin (døgnurin). Samledunk og sendeglass skylles grundig med høyrenset vann. Husk å oppgi diurese. Må avtales på forhånd med laboratoriet, tlf NB! Undersøkelsen dekkes ikke av trygden (kr.700,- + moms) S- Brucella FHI, Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi P- Blødningsutredning OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Det er Mikrobiologisk avd. som er ansvarlig for videre av prøven. APTT FVIII, FIX, von Willebrand antigenog aktivitet PB BLØDUT

7 S- Bruprenorfin (Temgesic) Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 7 av 30 3 citratrør (se rekvisisjon) Sentrifugeres innen 1 time*(pfp=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Plasma avpipetteres umiddelbart Må sendes frosset på tørris Trondheim universitetssykehus Seksjon for klinisk farmakologi St. Olav hospital U- Buprenorfin OUS, MBK (3mL). 10 ml spoturin. SBRU UBUP S- Bupropion (Wellbrutin) S- C1-inhibitor Se S- komplementfaktor C1 inhibiotor Fürst/Diakonhjemmet sykehus. OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 4 ml serum. Ikke gel. SBUP 0,5 ml serum: Til innen 48 timer, prøvene kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C1 S- C3 Se S- komplementfaktor C3 OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin 0,5 ml serum: Til innen 48 t, prøven kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C3 S- C4 Se S- komplementfaktor C4 OUS, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin S- CA-Antistoff Haukeland universitetssykehus Nevro-Revma lab 0,5 ml serum: Til innen 48 t, prøven kan ikke sendes på fredag. Må da avpipetteres og fryses. C4 CAAN S- CA 19-9 OUS, Radiumhospitalet MBK DNR S- Calcitonin OUS, MBK. Prøven fryses straks og sendes frosset på tørris. CT Calprotectin i fæces (FeCal test) Fordøyelsessykdommer FϋRST Prøverør kan bestilles fra Fϋrst (www.furst.no). Har noen prøverør ved prøvetakingspoliklinikken(tlf. 3200) Sendes vanlig(ufrosset) FCAL tu- camp Prøve helst fra andre morgenurin. Angi tidspunkt for prøvetakingen. Prøven sendes frosset på tørris. AMPA S- Cannabis Trondheim universitetssykehus 2 ml serum SCAN

8 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 8 av 30 Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital S- Carbohydrate deficient transferrin Se S-CDT B- CASR-gentest(calcium sensing receptor locus- 3q21) OUS- Aker sykehus EDTA blod CDT GEN B- CD4(CD3, CD8)- telling Se T-lymfocytter S- CDT (ved mistanke om alkoholmisbruk) S- CDT (ved mistanke om medfødt stoffskiftesykdom) Hormonlaboaroriet OUS, MBK Seksjon for sk genetikk S- Ceruloplasmin OUS, MBK. TLYM CDT METS CERU S/P- Cholestanol Neurochemistry v/jan- Eric Manson Laboratory Medicine / Clinical Chemistry Sahlgren's University Hospital SE Molndal Sweden Tel: S- Cholinesterase OUS, Avd. MBK eller plasma.. ULLK S- Chromogranin A Se S-Kromogranin A S- Cisordinol Se S-Zuclopenthixol S- Citalopram Se Cipramil Fürst/ Diakonhjemmet S- CK-isoenzymer Klinisk kjemisk avd, S- Clonazepam Se S-Klonazepam S- Cordarone Se Amiodarone KROM ZUCL 4 ml serum. Ikke gel. CITA OUSULL CLON AMIO tu- Cortisol (fritt) Se tu-kortisol (fritt) S- C-peptid Se S-insulin C-peptid OUS, Endokrinologisk lab 10 ml av døgnurin FRCO Avpipetteres raskt og settes i kjøleskap for. Skal ikke sendes på fredager. CPEP

9 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 9 av 30 tu- Cyclisk adenosin 3,5 -monofosfat Se tu-camp B- Ciklosporin A OUS, MBK EDTA-blod. (Holdbar i kjøleskap i mange dager) AMPA CYA S- Cipralex Se Escitalopram S- Cipramil Se Citalompram U- Citrat(sitronsyre) Trondheim universitetssykehus Avd. MBK, St. Olavs Hospital S- CTX-1 Døgnurin uten tilsetning. Min 5 ml. Sentrifugeres etter 30 min. fryses og sendes frosset(min 0,5 ml) U- Cu OUS, Nye og helt rene samledunker. Lese av volum på samledunken. Helle eller steril pipette. 2 spissglass. Pt- CYP2C19-genotying OUS, MBK EDTA-blod Pt- CYP2D6-genotyping OUS, MBK EDTA-blod S- Cystatin C OUS, MBK (evt. Li-hep-plasma) ESCI CITA CTX OUSRH OUSRH CYSTC B- Cytokrom P450 sreening Fürst/ Diakonhjemmet sk avdeling P- Cystin Avd. for Biokjemisk Genetikk. U- Cystin Avd. for Biokjemisk Genetikk. S- Dehydroepiandrosteron (DHEA) S- Dehytroepiandrosteron-sulfat (DHEA-SO 4 ) tu- Delta - aminolevulinsyre (ALA) Se tu- - aminolevulinsyre (ALA) Sp- Demensmarkører Avdeling for klinisk kjemi og nukleærmedisin, Akershus 3 ml EDTA- blod CYTO Heparin-blod. Sentrifugeres umiddelbart. Plasma sendes nedfrosset. Ved utredning:10 ml morgenurin konsentrert. Fryses umiddelbart, og sendes frosset. Ved oppfølging: Døgnurin som oppbevares kjølig inntil. 10 ml godt blandet urin fryses umiddelbart, og sendes frosset. Husk å oppgi diurese ml spinalvæske oppsamlet i polypropylen-rør. Sentrifugeres 10 minutter ved 4000 G innen 4 timer. Prøven må ankomme lab. innen 24 t, CYST UCYS DHE DHEA ALA SPDEM

10 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 10 av 30 Universitetssykehus ellers bør den fryses og sendes nedfrosset. S- Deoksykortikosteron U- Deoxy-pyridinum tverrbindinger, nødvendig volum 4,5 ml. Spoturin (andre morgenurin) DEOK AKER S- Desetylamiodaron UNN, Klinisk farmakologisk avdeling, S- Desialinisert transferrin Se S-CDT S- Desimipramin OUS, Avd. MBK S- Desmetyldiazepam OUS, Avd. MBK S- Dextropropoxyfen OUS, Avd. MBK S- Diazepam OUS, Avd. MBK DESE CDT 3 ml serum. DESI 3 ml serum. DESM 3 ml serum. DEXT 3 ml serum. DIAZ S- Digitoksin OUS, Avd. MBK m/gel DIGI S- Dihydrotestosteron S- Disopyramid Trondheim US Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital B- DNA-analyser Lab. for med. genetikk. Sykehuset i Telemark B- DNA-analyser OUS, Avd. for med. genetikk B- DNA-undersøkelse, akutt intermitterende porfyri(aip) og porfyria cutanea tarda(pct) LKB, Haukeland Sykehus U- Dopamin OUS, Endokrinologisk laboratorium S- Doxepin OUS, Avd MBK, 2 ml serum DTES 3 ml serum. DISO 4 ml EDTA-blod + 4 ml Li Hep blod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen for på mandag. Forsendelsen må skje på mandag 4 ml EDTA-blod + 4 ml Li Hep blod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen for på mandag. Forsendelsen må skje på mandag 10 ml EDTA-blod (Dersom det er kjent porfyrisykdom i familien). Sendes fra mandag -torsdag Døgnurin. 5 ml av godt blandet døgnurin. Døgnurin samles på 15 ml 6 mol/l HCl DNAT DNAU DOPU 3 ml serum. DOX U- D-PYD Se U-Deoxy-pyridinum tverrbindinger AKER

11 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 11 av 30 S- ECP OUS Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin S/P- Ecstasy Trondheim US Seksjon for klinisk farmakologi, St. Olav hospital U- Ecstasy OUS, Avd MBK S- Efexor Se Venlafaxin Gelrør. Røret skal stå > 1 time < 2 timer før sentrifugering. avpipetteres.. Send helst 5 ml serum. ECP SECS 6 ml spoturin UECS F- Elastase i fæces Gastrolab. Tlf: S- Eosinofilt kationisk protein Se S-ECP B- Epstein-Barr - virus PCR OUS, MBK S- Erytropoietin U- Etanol Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, Fæces EDTA blod Settes i stativ til Mikrobiologisk avd, som videresender prøven. Spoturin, 10 ml FELA EBV PCR ERYT UETA S- Etosuksemid OUS Epilepsisenteret SSE kompleks epilepsi S- Etylenglykol OUS, Avd. for farmakologi B- Everolimus OUS, MBK, gel kan benyttes u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis EDTA ETO EGLY EVER Pt- Faktor V, Leidenmutasjon Se Pt-Aktivert protein C, DNA-resistens OUS, Seksjon for hemostase og trombose EDTA LEID P- Faktor IX OUS, Seksjon for hemostase og trombose P- Faktor V OUS, Seksjon for hemostase og trombose Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP= platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP= platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, F9 F5

12 P- Faktor VII Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 12 av 30 og sendes frosset på tørris *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program). OUS, Seksjon for hemostase og trombose Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. F7 P- Faktor VIII P- Faktor Xaantistoffer OUS, Seksjon for hemostase og trombose OUS, Seksjon for hemostase og trombose S- Felbamat OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenemal Se Fenobarbital Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma fryses ned umiddelbart, og sendes frosset på tørris. Injeksjonstidspunkt lavmolekylært heparin må oppgis på rekv. Monitorering av behandling. Sentrifugeres innen 1 time. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) Citratplasma. Holdbar 2døgn i romtemp. Fryses før helg. F8 AFXA FELB S- Fenobarbital OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenytoin OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fenytoin, fritt OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Fettsyrer, frie OUS, MBK S- Flekainid Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital, gel kan benyttes, gel kan benyttes, gel kan benyttes FENE FENY Pasienten må være fastende. Prøven FFA tas på EDTA-rør som straks settes på is. Sentrifugeres i kjølesentrifuge snarest mulig og plasma fryses ned umiddelbart. Sendes frosset på tørris.. 3 ml serum. Ikke gel FLEC B- Flowcytometrisk sfærosytosetest OUS, RH Cellulær immunologi Ekspedisjon A EDTA Avtale FLOW

13 B- Flowcytometrisk Fenotyping S- Fluanxol Se Flupentixol Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 13 av 30 OUS, Avdeling for patologi Laboratorium for Flowcytometri Montebello 7 ml EDTA Prøven må ankomme 24 t etter prøvetaking FLOWF FLUP S- Flunitrazepam Se Rohypnol Trondheim, avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital 3 ml serum. FLUN S- Fluoxetin 5 ml serum. Ikke gel. FLUO Se Fontex S- Flupentixol 5 ml serum. Ikke gel. FLUP Se Fluanxol S- Fontex FLUO Se Fluoxetin S- Fritt PSA OUS, DNR serum DNR B- Føtale blodlegemer OUS IMM/TRANS S- Gabapentin Se Neurontin OUS Epilepsisentret SSE kompleks epilepsi S- Gallesyrer OUS, MBK S- Gastrin OUS, Gastrolab EDTA blod, gel kan benyttes Prøven bør helst tas fastende fra fastende blodprøve. 2 ml serum (evt. heparinplasma) FØT GABA GALLE GAST S- Målt GFR (joheksolclearance) S- Glatt muskulaturantistoff OUS, Avd. for farmakologi OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin, ULLV u/gel, min 300µL serum. Prøver skal tas nøyaktig 2 og 5 timer etter injeksjon av Joheksol(Omnipaque). MGFR2 (2 timer) MGFR5 (5timer) GMAN S- Glomerulusbasalmembran antistoff OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin, ULLV. GBAN P- Glukagon OUS,, HB- Glukose-6-fosfat dehydrogenase OUS, MBK sykehus ( ) Prøven tas i avkjølte EDTA rør m/aprotinin, fylles helt og blandes settes straks på isvann. Sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 minutter. Plasma fryses ned umiddelbart og sendes frosset på tørris. LH (Li heparin) Skal sendes avkjølt som A-post. Må analyseres innen 48 t. Hvis mulig tas prøven tidlig i GGON G6PD

14 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 14 av 30 uka U- GHB (gammahydroksy-smørsyre) Klinisk kjemisk avd. Sykehus S- GM1-antistoff Nevro-Revma laboratorium Haukland U Sykehus EP- Granulocyttantistoff OUS, Cellulær immunologi B- Granulocyttantistoff OUS, Cellulær immunologi S- Haldol Se-S-Haloperidol 6 ml spoturin. ULLK EDTA plasma(edta m/gel) EDTA- blod, Barn<6mnd Blodprøve må da også tas av mor. Blodprøvene må ankomme innen 24t, forhåndsavtales på tlf GM1 GRAN HALO P- Habituell abort/ intrauterin fosterdød S- Haloperidol Se Haldol EP- Hepatitt B (HBV)- PCR -Kvantitering -Genotyping Bare aktuell i relasjon til antiviral behandling Hepatitt Pre Core mutant PCR (HPV med mutasjon, påviser kronisk inf./bærertilstand) EP- Hepatitt C (HCV)- PCR - Genotyping (= resistens) Bare aktuell i relasjon til antiviral behandling OUS, MBK Seksjon for hemostase og trombose Fürst/Diakonhjemmet sykehus. Folkehelseinstituttet Div for Smittevern/virus OUS, Avd. for Mikrobiologi sykehus Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff, Anti-ß2 GPI antistoff. Citratrørene sentrifugeres innen 1 time, plasma avpipetteres umiddelbart. *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) 3 citratrør (se rekvisisjon) INTRA 4 ml serum. Ikke gel. HALO 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Begge analyser 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk lab. 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Analysers 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling(kvantitering ved MLAB) EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk lab. HBVPCR HCVPCR B- Hemokromatose, DNA-test OUS, Hormon laboratoriet Aker sykehus EDTA-blod. GEN

15 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 15 av 30 S- HE4 OUS, MBK Radiumhospitalet EP- HIV- (RNA) PCR -PCR inkludert kvantitering resistensbestemmelse (= genotyping ) -PCR inkludert kvantitering Oppfølging av HIV+ OUS, Avdeling for Mikrobiologi sykehus 1 EDTA rør m/gel (5mL hvit/gul kork) (må sentrifugeres innen 6 t) Begge analyser 1. gang, deretter kvantitering som oppfølging ved behandling EDTA- plasma (sentrifugert gelrør) sendes i kjøleskap i stativ til Mikrobiologisk avd. HE4 HIVPCR B- HIV -DNA PCR (Provirus) Aktuelt for nyfødte av HIV+mødre (Pro-virus, virus bygd inn i vertcelle. Påvises tidligere enn HIV RNA. Mer sensitiv da det sjelden er fritt virus i plasma under beh.) S- HLA - Typing (DQ6-DQ2/8) OUS, sykehus, Avdeling for mikrobiologi OUS, Immunologi og transfusjonsmedisin P- Homocystein Sentrallaboratoriet, Sykehuset Telemark S- Hudantistoffer Immunologisk laboratorium, tu- Hydroksyindolsddik syre Se 5- hydroksyindoleddiksyr e S- Hydroksyprogesteron Se S- 17 -OHprogesteron S- Hydroxy-vitamin D 3 Se 25-hydroxyvitamin D 3 Sp- Hypokretin i spinalvæske S- IGF-1 Se S-Somatomedin C S- IGF bindingsprotein 1 Avd for med., OUS,, OUS,, OUS, OUS,, 1 EDTA rør (min 200µL)( skal IKKE sentrifugeres!) Oppbevaring/ sending i romtemp. (ikke kjølt) Prøverør og rekvisisjon sendes i rørpost til Mikrobiologisk lab. som sender prøven. Prøven sendes ekspress over natt. EDTA EDTA rør m/gel benyttes (EDTAplasma) Sentrifugeres innen 30 minutter etter prøvetaking. (Plasma må skilles fra blodlegemene innen 30 minutter hvis EDTA u/gel tas) Morgenurin 5-10 ml. Prøven bringes raskt til Sentrallaboratoriet. Justere ph 4 før. Prøven fryses raskt og sendes på tørris... Min 0,5 ml spinalvæske tappes på plastrør, settes straks på is. Ved blodtilblanding, kjølesentrifuger. Fryses ved -20, lagring inntil en uke.>uke, fryses ved -70 Sentrifugeres etter maks 30 min. fryses og sendes frosset på tørris. HIVPRO HLAD HCY HUAN HIAV 17OH DVIT HYPO IGF AKER

16 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 16 av 30 S- IGF bindingsprotein 3 OUS,, S- IgG-subklasser OUS, Avd. for Immunologi og transfusjonsmedisin,. IGFB IGGS B- Interleukin 28-B genotyping Sykehuset Telemark, Skien Enhet for medisinsk genetikk og miljø S- Imipramin OUS, Medisinsk EDTA IL28B 3 ml serum. IMIP S- Immunglobulin G subklasser Se S-IgG-subklasser B- Immunsvikt OUS, RH Enhet for cellulær immunologi Ekspedisjon, A B- Immunfenotyping OUS, RH IMM(CELLELAB) S- Imovane Se Zopiklon S- Infliksimab (Remicade, Remsima) OUS, Radiumhospitalet MBK EDTA T-, B-, og NK-celler Prøven må sendes samme dag EDTA -blod Prøven sendes over natt i hende innen 24 t (ikke fredager). IGGS IMMS FLOW 0,5 ml serum INFLIK S- Inhibin OUS,, S- Insulin OUS,, S- Insulin C-peptid OUS,, S- Insulin like growth factor-1 (IGF-1) Se S-Somatomedin C OUS,, S- Insulin-antistoffer OUS,, S- Interferon B- antistoffer Se Antistoffer mot interferon B Nevro-Revma lab. Haukeland Univ. sykehus 0,5 ml serum. Avpipetteres raskt og settes i kjøleskap for. Skal ikke sendes på fredager. Sentrifugeres etter 30 min. Umiddelbart etterpå avpipettes serum og fryses INSU CPEP IGF INAN 4 ml serum INTER S- Intrinsic Factor antistoff OUS, IMM/TRANS IFAN S- Iohexol Laboratorium for klinisk, Utføres som ledd i måling av Iohexol-clearance. IOH

17 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 17 av 30 Haukeland Sykehus (NB! ikke gelglass!). S- Isopropanol* OUS, Avd. for farmakologi U- Jod OUS,, B- Jak2 OUS, Enhet for Molekylærpatologi Sintef u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis Døgnurin samles. Oppgi diurese og send 10 ml. EDTA-blod, 4mL Kan verken tas eller sendes på fredag eller lørdag Oppbevares i romtemperatur Sendes over natt ISOP JODU JAK2 B- Kadmium Fürst medisinsk laboratorium Heparinblod (spesialrør m/grønn kork) tatt og innsendt på vakuumrør. P- Kardiolipinantistoff OUS, RH Citraplasma. Sentrifugeres innen 1 time. Avpipetteres umiddelbart. S/P- Karisoprodol Pt- Karyotypebestemmelse Se Pt- Kromosomanalyse S- Karnitin (total og fri) tu- Katekolaminer (VMA) Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre tu- Katekolaminmetabolitter (HVA) Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre S- Keppra Se Levetiracetam Avd for med., OUS, MBK. Send helst 5 ml plasma/serum til denne undersøkelsen. 1 ml serum. Tas fortrinnsvis på gelrør (EDTA-plasma kan også benyttes) avpipetteres etter maks 1 time, og er holdbar for analysering i 2 døgn ufrosset. KAD KAAN KARI KART KARN VMA LEVE S- Ketoner ( β hydroksybutyrat) Avd. for med.. Spesialanalyser. avpipetteres og fryses, og sendes frosset på tørris. KETO U- Ketosteroider Se 17-Ketosteroider

18 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 18 av 30 S- Kinidin Avd. for legemidler. 3 ml serum. KINI Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. S- Klomipramin OUS, Avd for medisinsk 1 ml serum. Ikke gel. KLOM du- Klorid S- Klonazepam Se Rivotril OUS, Med Medisinsk Biokjemi OUS, Epilepsisenteret SSE Oppgi volum og samletid på rekvisisjonen. (10 ml) u/gel 1,5 ml CLON S- Klorpromazin OUS, Avd for medisinsk S- Klozapin Se Leponex Fϋrst/Diakonhjemmet S- Kobber Fürst Medisinske laboratorium U- Kokain (kval.) OUS, Avd. for medisinsk S- Komplementdefekt OUS, IMM/TRANS 3 ml serum. Ikke gel.. OUSULL 4 ml serum. Ikke gel. LEPO Li- Heparin m/gel SPESIALRØR CU 10 ml spoturin. Helst morgenurin. KOKA 0,5 ml serum Prøven må være på lab innen 48 t. Er ikke dette mulig må prøven fryses ned. KOMP S- Komplementfaktor C1-inhibitor OUS, IMM/TRANS 0,5 ml serum Prøven må være på lab innen 48 t. Er ikke dette mulig må prøven fryses ned. C1 S- Komplementfaktor C3 S- Komplementfaktor C4 OUS, IMM/TRANS OUS, IMM/TRANS Konkrementanalyse OUS, Avd. for medisinsk tu- Kortisol (fritt) Endokrinologisk lab RH 0,5 ml serum C3 0,5 ml serum C4 Urin-sten KONK 10 ml av døgnurin FRCO U- Krom Norsk Analysesenter Må avtales på forhånd (tid og pris) Tlf: S- Kromogranin A OUS, RH Gastrolab B- Kromosomanalyse Lab. for med. genetikk Sykehuset i Telemark 2 ml Heparinplasma foretrekkes. Kan også bruke EDTAplasma. Oppbevares i fryser dersom prøven blir tatt på fredag eller i helgen. Sendes som vanlig post på mandag. Voksne: 4mL Li-heparinblod + 4 ml EDTA-blod KROM KROT

19 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 19 av 30 NB!! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen. Forsendelsen må skje på mandag B- Kromosomanalyse OUS, Avd. for med. genetikk S- Kuldeagglutininer OUS, Avd. for med. B- Kvikksølv Fürst medisinske laboratorium SP- Laktat, Avd for MB S- Lamictal Se S-Lamotrigin 4 ml Li-heparinblod + 4 ml EDTAblod NB! Hvis prøven tas på fredag settes prøven i kjøleskap over helgen. Forsendelsen må skje på mandag. skal skilles fra blodlegemer ved 37 C Før prøven sendes. Må analyseres innen 4t Heparinblod tatt på spesialglass med grønn kork 0,5-1 ml spinalvæske settes umiddelbart på Is (isbiter & vann). Fraktes raskt til Sentrallab. Fryses raskt og sendes frosset samme dag. Gi beskjed til kontoret om. KROB HG SPLAKT LAMO S- Lamotrigin OUS, Epilepsi senteret SSE kompleks epilepsi B- Laktoseintoleranse Genotype Pt- Leidenmutasjon av faktor V Se Pt- Aktivert protein C resistens, DNAundersøkelse S- Leponex Se S-klozapin S- Levetiracetam ( Keppra) OUS, Aker sykehus OUS, Epilepsisenteret SSE S- Levomepromazin OUS, Avd. for Medisinsk, gel kan benyttes LAMO GEN LEID LEPO 0,5 ml serum/gel LEVE 1 ml serum. Ikke gel. LEVO S- Lipoprotein(a) OUS. Avd. for med.. LPA S- LKM-antistoffer OUS, IMM/TRANS S- Lp(a) Se S-lipoprotein (a) OUSULL LPA U- LSD OUS, Avd for medisinsk 2 ml spoturin OUSULL

20 Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 20 av 30 P- Lupus antikoagulant OUS, RH Seksjon for hemostase og trombose Citratplasma *(PFP=platefritt, sentrifugeres KOAG program) LUPA S- Lysozym OUS, Avd. for med.,. LYSM P- Mangan Statens arbeidsmiljøinstitutt Etter avtale med Dag Ellingsen Tlf Li - Heparin m/gel SPESIALRØR MANG P- /S- S- Meprobamat OUS, Avd. for medisinsk Metabolsk screening U- Metabolsk screening OUS, Seksjon for sk genetikk OUS, Seksjon for sk genetikk U- Metadon (kval.) OUS, Avd for medisinsk S- Metadon (kvant.) Avd. for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. S- Metanol OUS, Avd. for farmakologi P- Metanephriner Metanefrin/Normet anefrin sykehus S- Methotrexat Avd. for legemidler. Seksjon for klinisk farmakologi. St. Olav i Trondheim. tu- Metoksy-hydroksy mandelsyre Se 3-metoksy-4- hydroksymandelsyre U- Metylendioksymetamfetamin Se U-Ecstasy S- Metylmalonsyre Sentrallaboratoriet, Sykehuset Telemark Send helst 5 ml plasma/serum til denne undersøkelsen. Ikke gel. eller heparinplasma tatt fastende 20 ml spoturin (morgenurin). Urinen fryses straks, og sendes frosset på tørris. Spoturin. MEPR METS METU OUSULL 2 ml serum. Ikke gel. SMET u/gel *Kliniske opplysninger, osmolalt gap, anion gap, etanol og ph MÅ oppgis Rørene fylles helt og blandes. EDTArør sentrifugeres innen 30 min. Plasma fryses og sendes frosset på tørris... META METE MET MMA

A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK

A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 1 av 31 Undersøkelser som sendes til andre laboratorier NB! Denne listen angir de laboratorier som Sentrallaboratoriet, SiV bruker

Detaljer

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse Dokument ID: 30273 Versjon: 3 Status: Godkjent Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Diagnostikk og intervensjon / Dokumentansvarlig: Guro Strøm Clementz Utarbeidet

Detaljer

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma.

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma. Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Laboratoriemedisin / Avd. medisinsk biokjemi / Hormonlaboratoriet / Prøvemottak Dokument ID: 30273 Versjon: 6 Status: Godkjent

Detaljer

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t Holdbarhet prøver til cytometri, immunologi og allergi Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Cytometri Prøvene kan ikke tas på fredag og sendes i post Absolutt tall lymfocytter 12618 K2-EDTA fullblod

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-30 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER Astrid Torvestad, fagbioingeniør for automatiserte analyser og kvalitetsmedarbeider ved Hormonlaboratoriet, medlem av preanalytisk fagsenter Hormoner Læren

Detaljer

HVILKE PRØVER BØR EN TA?

HVILKE PRØVER BØR EN TA? HVILKE PRØVER BØR EN TA? En kort veiledning i bruken av analyser som kan være relevante i utredningen av vanlige kliniske problemstillinger. a) Prøver som bør inngå i den første orienterende undersøkelsen.

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-30 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

Analyseregister /SØ. Forkortelser: SØ, alle = Utføres ved alle laboratorier i fylket. Prosedyre Sentrallaboratoriet, Medisinsk biokjemi

Analyseregister /SØ. Forkortelser: SØ, alle = Utføres ved alle laboratorier i fylket. Prosedyre Sentrallaboratoriet, Medisinsk biokjemi Prosedyre Sentrallaboratoriet, Medisinsk biokjemi Analyseregister /SØ Kryssreferanser F/2.3.9-12 KMS210/30.01.03-03 Retningslinjer for bestilling av analysene Metylalkohol (Metanol), Isopropylalkohol (Isopropanol)

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Konf. lege før sending. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Konf. lege før sending. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Sørlandet sykehus HF Dok id: II.MSK.MedMik.2.B-16 Generelt dokument Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Godkjent av: Distribusjon: Elektronisk

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-42 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing

Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no Bedre tilpasset behandling med serummålinger og CYP-testing Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Sørlandet sykehus HF Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.6-1 Generelt dokument Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok,

Detaljer

En pille til deg = ti piller til meg

En pille til deg = ti piller til meg Diakonhjemmet Sykehus Senter for Psykofarmakologi www.psykofarmakologi.no En pille til deg = ti piller til meg Helge Refsum Avdelingsoverlege / professor dr.med. Farmakologi Farmakodynamikk = Hva gjør

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 49 Mars 2003

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 49 Mars 2003 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital Nr 49 Mars 2003 Innhold Navneskifte...2 Sending av prøver før påske...2 Åpningstida ved prøvetakingspoliklinikken i påsken...2 Begrenset holdbarhet for

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Sørlandet sykehus HF Godkjent av: Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.7-1 Generelt dokument Versjon:

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002

NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 INNHOLD: Analysenytt Bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i heparinplasma ny analyse Bestemmelse av kortikosteron i serum Bestemmelse av LH i serum analyse i enkeltprøver

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Tromboseutredning. Informasjon uke 15, 2014

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Tromboseutredning. Informasjon uke 15, 2014 Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Tromboseutredning Analyse av Protein S Fra 10.03.2014 gikk vi over fra å analysere Protein S (aktivitet) til Protein S (fritt) i Sykehuset Innlandet. Analysen Protein

Detaljer

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014 F o r e t a k s n i v å Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 5 Gyldig til: 14.08.2016 1. Hensikt Forebygge smitte via blod og kroppsvæsker. 2. Omfang Gjelder personer som blir utsatt for stikkskade blodsøl/sprut

Detaljer

Legemiddelanalyser i Norge 2382 7

Legemiddelanalyser i Norge 2382 7 Originalartikkel Legemiddelanalyser i Norge 2382 7 BAKGRUNN Ved mange kliniske problemstillinger vil det være nyttig å få utført legemiddelanalyser i pasientprøver. Formålet med denne undersøkelsen er

Detaljer

Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM)

Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM) Vedlegg til: 45161 Anbefalt prøvemateriale, volum og svartid for analyser - Enhet for virologi og Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og (VIM) Oppdatert 25.01.16tb Listen

Detaljer

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015

Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 116 Gyldig fra: 10.02.2015 Fagansvarlig: Anne Syrrist Godkjent

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2010

NYHETSAVIS NR. 1/2010 NYHETSAVIS NR. 1/2010 April 2010 INNHOLD: Informasjon Kan vitamin D påvirke blodsukkerkontrollen ved type 2 diabetes? Prosjektinvitasjon Nytt om endokrinologisk poliklinikk, Ous Koriongonadotropin hos

Detaljer

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE?

PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? PLASMA ELLER SERUM KVA SKAL VI VELGE? KRISTIN M AAKRE AVDELINGSOVERLEGE LABORATORIUM FOR KLINISK BIOKJEMI Plasma Tilset eit stoff til fullblod som hindrar koagulasjon EDTA og citrat: bind kalsiumioner

Detaljer

Referanseområdeprosjekt

Referanseområdeprosjekt Psykofarmakologisk Avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Referanseområdeprosjekt 2005-2008 Samarbeidsprosjekt med Klinisk Farmakologisk Avdeling ved St.Olavs Hospital Prosjektleder ved Prosjektgruppe: Magnhild

Detaljer

«DOAK» INTERFERENS I SPESIALKOAGULASJON

«DOAK» INTERFERENS I SPESIALKOAGULASJON 13. September 2017, Kurs i koagulasjon BFI Siri Heier spesialbioingeniør /tromboseutredning Seksjon for hemostase og trombose (SHOT) Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Urinsamling uten tilsetning. Urinsamling til mikroalbumin. Urinsamling for analyse av katekolaminer, VMA og 5-HIAA. Urindyrkning

Urinsamling uten tilsetning. Urinsamling til mikroalbumin. Urinsamling for analyse av katekolaminer, VMA og 5-HIAA. Urindyrkning Urinsamling uten tilsetning Urinsamling til mikroalbumin Urinsamling for analyse av katekolaminer, VMA og 5-HIAA Urindyrkning Urinstix og urinmikroskopi Urinsamling uten tilsetning Samling av døgnurin:

Detaljer

Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet.

Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet. Praktisk utførelse ved utredning av økt blødningstendens på Rikshospitalet. Marie Skogstad Le Spesialbioingeniør Seksjon for Hemostase og Trombose (SHOT) Medisinsk biokjemi Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver Avdeling for klinisk kjemi df LABNYTT Nr. 48 Januar 2003 Holdbarhet urinprøver Dere som har pasienter som kommer til prøvetakingspoliklinikken med urinprøve må informere pasienten om holdbarheten av urin.

Detaljer

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN?

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? Preanalytiske og analytiske utfordringer med EDTA Verifisering av referanseområde og holdbarhet i Li-heparin Linda Fagerland Laboratorium for klinisk

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

Nasjonal holdbarhetsdatabase

Nasjonal holdbarhetsdatabase Nasjonal holdbarhetsdatabase hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøvene er holdbare? Preanalyse 10. 11.mai 2017 Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk Protokoll med beskrivelse av

Detaljer

NKK møte mars Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi

NKK møte mars Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi HOLBARHETSFORSØK LUPUS ANTIKOAGULANT NKK møte 12.-13.mars 2015 Ida Jansrud Hammer Lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi Antifosfolipidsyndrom (APS) Klassifikasjonskriterier (up to date)

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 60 September 2006 Innhold Erytrocytt-folat (ery-folat) tas av repertoaret 1. oktober 2006...2 Folat og vitamin B12 i serum nye referanseområder...2

Detaljer

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004

NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004 NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004 INNHOLD: Informasjon Viktig melding til alle rekvirenter Analysenytt Laktase C-13910T ny analyse Reninaktivitet i EDTA-plasma Insulin i serum Prøvetaking / Prøvehåndtering

Detaljer

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN Sist oppdatert: 25.01.2016 Måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser Måleusikkerhet varierer over tid, selv om analysemetodene ikke endres. Dette kan for eksempel skyldes variasjon i produksjonen

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

MSK-nytt. Her er andre nummer av MSK-nytt.

MSK-nytt. Her er andre nummer av MSK-nytt. Medisinsk service klinikk MSK-nytt La Ra Pa Ar Ar Nr 1-2012 Her er andre nummer av MSK-nytt. Dette er et informasjonsskriv fra Medisinsk Serviceklinikk ved Sykehuset Telemark, som sendes til fastleger

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 INNHOLD: Akkrediterte analyser Informasjon Analysenytt Kortisol i spytt ny analyse Metodeendringer Prolaktin (PRL) og BIG-PRL Prøvetaking Referanseverdier AKKREDITERTE ANALYSER

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

Mandag-fredag morgen helsebuss. Fredag: Sett kjølig, send mandag.

Mandag-fredag morgen helsebuss. Fredag: Sett kjølig, send mandag. Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Godkjent av: Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.7-1 Generelt dokument Versjon:

Detaljer

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient

Analysevariasjon HEMATOLOGISKE ANALYSER KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA. Dato: 6.1.2012. Analytisk variasjonskoeffisient Dato: 6.1.2012 Materiale - Analytt HEMATOLOGISKE ANALYSER Analysevariasjon KLINISK KJEMISKE ANALYSER I BLOD, SERUM, PLASMA B - Hemoglobin A 1,2% 2,8% 1 3,0% B - Erytrocytter A 1,1% 3,2% 1 3,4% B - Leukocytter

Detaljer

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten Lillestrøm, 19-20. november 2007 Janne Lind Hva vil vi? Det mest pasientorienterte sykehuset Europas mest moderne universitetssykehus

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 59 Mai 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 59 Mai 2006 Vårstemning i Laboratoriesenteret Innhold Kortisol i spytt...2 Hemolyse i prøvematerialet...3 Brukerhåndbok på internett...4 Prøver

Detaljer

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi:

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: I april sendte vi ut informasjon om Sykehuset Innlandets elektroniske laboratoriehåndbok. Vi repeterer dette med ønske om at flere benytter analyseoversikten og muligheten

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 2, juni 2008

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 2, juni 2008 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 2, juni 2008 1 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Christensen, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit

Detaljer

Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8-5

Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8-5 M e d i s i n s k s e r v i c e k l i n i k k Generelt dokument Sendeprøver, oversikt Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8 Gyldig til: 12.07.2019 Dato

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

Informasjon til rekvirenter av svangerskapsundersøkelser

Informasjon til rekvirenter av svangerskapsundersøkelser Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Klinikk for laboratoriemedisin Informasjon til rekvirenter av svangerskapsundersøkelser Nye rutiner for svangerskapskontroller innføring av foster RhD-typing

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 September 2015

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 September 2015 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 3 September 2015 Innhold Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Blodtransfusjoner i primærhelsetjenesten 4 Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter

Praktisk blodsukkermåling på legekontor. Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Praktisk blodsukkermåling på legekontor Kristian J. Høines Fastlege Tananger Legesenter Er dette noe problem da? Hva er utfordringene? Tekniske utfordringer Praktiske utfordringer Faglige utfordringer

Detaljer

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet

Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Levermetabolisme og farmakokinetiske interaksjoner med hovedvekt på CYP-systemet Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Hva er nytt? Nye rutiner for påvisning av Rh(D) Nye rutiner for påvisning av svangerskapsdiabetes Nye rutiner

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2015

NYHETSAVIS NR. 2/2015 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2015 Juni 2015 INNHOLD: Informasjon Åpningstider og avvikling av kveldspoliklinikk ved prøvetakningsenheten ved endokrinologisk poliklinikk, Aker. Det er viktig med kliniske opplysninger

Detaljer

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Bergen 14. september 2017 Bioingeniør Siri Lie Størkersen Seksjon spesiell biokjemi Avdeling for medisinsk biokjemi St Olavs hospital Analysering av ADAMTS13-aktivitet

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2014. April 2014

NYHETSAVIS NR. 1/2014. April 2014 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 1/2014 April 2014 INNHOLD: Informasjon Sentrifugering av prøver Nødvendige opplysninger ved rekvirering av genetiske analyser Tyreoideahormonresistens (THRB) mutasjonsundersøkelse

Detaljer

Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre?

Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre? Tilfeldig funn av forlenget APTT hva bør laboratoriene gjøre? NKK møtet 2014 Ann-Helen Kristoffersen Overlege LKB Haukeland Universitetssjukehus Kontakt aktivator* Fosfolipid** Kalsiumklorid Hva er APTT?

Detaljer

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital

Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Rusmiddeltesting Hvordan gjøre det rett? Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi St Olavs Hospital Spørsmål om rusmiddeltesting? Ring: 917 06 522 (Vakthavende klinisk farmakolog

Detaljer

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili

02.05.2011. Kasuistikk. Risiko for blodpropp. Koagulasjon - oversikt. Trombedannelse. Arvelig Trombofili Kasuistikk 17 år gammel pike ønsker p-piller Risiko for blodpropp Arvelig trombofili Normal anamnese indikasjon for trombofiliutredning? Ingen VTE hos din, men VTE hos mor/far/søsken: Trombofiliutredning?

Detaljer

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03.

Laboratoriemedisin Immunologi og Blodbank, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi TRANSFUSJONSRUTINER I PRIMÆRHELSETJENESTEN Versjon 1 13.03. 1 Hensikt 2 Omfang 3 Grunnlagsinformasjon 4 Før bestilling av blodprodukter 5 Bestilling av blodprodukter 6 Utlevering av blodprodukter 7 Mottak av blodprodukter 8 Kontroll før transfusjon starter 9 Transfusjon

Detaljer

LABORATORIEPROSJEKTET

LABORATORIEPROSJEKTET LABORATORIEPROSJEKTET Rune J. Ulvik REGIONALT RÅD LABORATORIEMEDISIN HELSE NORD Tromsø 6.6.2008 MANDAT Beskrive status (driftsanalyse) indikatorer : virksomhet, kvalitet, kompetanse,mv Definere faglige

Detaljer

Utviklingen av antikoagulantia

Utviklingen av antikoagulantia Praktisk erfaring av Direkte perorale antikoagulantia (DOAK) i laboratoriet Bioingeniørkongressen torsdag 2. juni 2016 Nærmil Ghadani, spesialbioingeniør (Rutinekoagulasjonsanalyser og DOAK) Seksjon for

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2011

NYHETSAVIS NR. 1/2011 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 1/2011 Mars 2011 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet består Skanning av rekvisisjoner - forholdsregler Utredning av adrenogenitalt syndrom - presisering Øvre grense for trygt

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapskontroller innføring av foster RhD-typing

Nye rutiner for svangerskapskontroller innføring av foster RhD-typing Nye rutiner for svangerskapskontroller innføring av foster RhD-typing Det innføres rutinemessig RhD-typing av fosteret hos RhD negative gravide i svangerskapsuke 24. Hvis kvinnen bærer et RhD positivt

Detaljer

Bruk av legemidler ved amming

Bruk av legemidler ved amming Bruk av legemidler ved amming Amming - fordeler Reduserer risikoen for infeksjoner Reduserer risikoen for atopi/allergi Reduserer risikoen for brystcancer Forbedrer den psykososiale mor/barn-relasjonen

Detaljer

LAB handboka for medisinsk biokjemi

LAB handboka for medisinsk biokjemi LAB handboka for medisinsk biokjemi Sist oppdatert 20. februar 2015 Den elektroniske handboka er vår introduksjon til "Analyseliste for medisinsk biokjemi". Vår hensikt med handboka er å gjere samarbeidet

Detaljer

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser

Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015. Rus- og medikamentanalyser Emnekurs laboratoriediagnostikk høst 2015 Rus- og medikamentanalyser Faggruppe for klinisk farmakologi Avd. for medisinsk biokjemi Elena Kvan, overlege, spes. klinisk farmakologi Jon Norseth, avd. overlege

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

Farmakologisk behandling av depresjon

Farmakologisk behandling av depresjon Legemiddelgrupper Farmakologisk behandling av depresjon Jørgen G. Bramness Professor, dr.med. Senter for rus og avhengighetsforskning ved UiO Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmets sykehus Avdeling

Detaljer

Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon. Sak nr: 201202304

Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon. Sak nr: 201202304 Vedlegg 1 Kundens kravspesifikasjon KRAV TIL LEVERANDØR AV Reagenser, kalibratorer og kontrollmateriale til bruk ifm. rusmiddel screening Sak nr: 201202304 Sykehuset Innlandet HF Dato: 27.11.2012 Åpen

Detaljer

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Prosedyrer for rusmiddeltesting

Prosedyrer for rusmiddeltesting Prosedyrer for rusmiddeltesting 5. april 2017 Cecilie Thaulow Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Veileder IS-2231 Case Kvinne forteller at hun har blitt utsatt for et overgrep 3 dager tidligere.

Detaljer

Antitrombin i laboratoriet

Antitrombin i laboratoriet Antitrombin i laboratoriet Carola Henriksson, Seksjonsoverlege, hematologiseksjonen, avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Hurdalsjøen, 8. juni Oslo Universitetssykehus (OUS)

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/2010

NYHETSAVIS NR. 3/2010 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 3/2010 November 2010 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet videreutvikles i OUS Endokrinologien i Oslo universitetssykehus (OUS) etter 1.1.2011 Jod i døgnurin og utredning av

Detaljer

Laboratorieundersøkelser av mykobakterier. Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi

Laboratorieundersøkelser av mykobakterier. Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi Laboratorieundersøkelser av mykobakterier Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi 1. Arbeid i P3-lab 2. Bakteriens virulensegenskaper 3. Prøvetakning Strenge smittevernregler

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)

Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Nummer: 1 Felles Dato : 17.03.15 Årg.11 2015 Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) Telefonisk kontakt Vi oppfordrer våre brukere til å bruke følgende telefonnummer ved henvendelse til avdelingen:

Detaljer

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad

PREANALYTISKE FAKTORER. Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad PREANALYTISKE FAKTORER Kortversjon til allmennleger X-allmennlege, nå LiS Medisinsk biokjemi Vestre Viken Birgitte Seierstad 1 Kort yrkespresentasjon av meg Næringsmiddelteknolog Medisin Tromsø Ass.lege

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

CYP-problematikk. - utfordringer ved bruk av legemidler. Espen Molden. Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus

CYP-problematikk. - utfordringer ved bruk av legemidler. Espen Molden. Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus CYP-problematikk - utfordringer ved bruk av legemidler Espen Molden Farmasøytisk institutt, UiO Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus [emolden@farmasi.uio.no] Det er jo nesten utrolig at det

Detaljer

Versjon: 126 Gyldig fra:

Versjon: 126 Gyldig fra: , Rikshospitalet og Radiumhospitalet Referanseområder, informasjon og rådgivning til våre rekvirenter Dokument-ID i ehåndbok: 50019 Versjon: 126 Gyldig fra: 01.09.2016 Fagansvarlig: Inger Eliassen Godkjent

Detaljer