Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer"

Transkript

1

2 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand

3 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Sakliste... 3 Medlemsstatistikk... 4 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Styrets beretning for Turn kvinner og turn menn Årsrapport tropp Årsberetning bredde Veteranklubbens årsberetning Årsberetning for Kvinnelige gymnastikkveteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb Resultatregnskap og balanse Resultatregnskap pr og budsjett Balanse Resultater Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn

4 Sakliste Årsmøte i Trondhjems Turnforening 16 Mars 2011 kl Sakliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Valg 12. Avslutning - 3 -

5 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Total

6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2010 Styret Formann: Harald Bjerkan 2010/2011 Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2010 Styremedlem Tove Merethe Bjerknes 2010/2011 Styremedlem Frank Johannessen 2010 Styremedlem Janne Lise A. Heggstad 2010 Styremedlem Turid Støa Bergmann 2010 Styremedlem Berit Torland 2010/2011 Varamedlem: Jan Erik Holand 2010/2011 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Stig Rønne ( ny) 2010 Varamedlem: Roall Hognestad (gjenvalgt) 2010 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2010 May Rømen (ny) 2010 Varamedlem: Bjørg Schølberg 2010 Valgkomite Medlemmer: Gill Helen Johannessen 2010 Kristian Solem 2010 Varamedlem: Stig Rønne

7 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2010 Nils Krogstad Kristin Haarberg Lise Wullum Jørgen T.Lysø Elisabeth Bakkevig Aurelia Kvello Birgitt Aune Britt Mellegaard Bjørg Schjølberg Torbjørn Sivertsen Tore Aalmo Vigdis Hilmo Kari Johnsen Therese Stork Høiem Ellen Holmen Stine Nytrø May Rømen Tove Merete Bjerknes Thea Johannessen Toril Granly Bjørg Granly Pål Kvello Runa Høyland Marius Wirum Haaverstad Håkon Wahl Engen Frank Johannessen Runar Dahl Hansen Øystein Kolstad Terje Lindrupsen Anna Vanvik Vida Torland Lise Aunmo Kjetil Kandal Botne Lene Østvik Janne Lise Heggstad Jørgen Rakke Stian Rakke Trine Lise Stork Høiem Folke Kristiansen Michael Soukop Irene westby Øyvind Patriksson Ann Mari Pettersen Amanda Rundblad Axel Wickstrøm Kari Kvam Maija Johanne Jakobsen Maren Ude Maren Gran Tuva Johannessen Edda Vidarsdottir Emilie Steinsbekk Emilie H Torvaldsen Susanne A Heggstad Rafn Bendiksson Tom Empty Dahlberg Sandra Arnevik Monica Løberg Philip Skordal Oliver Udbye Martine Lødøen Mari Micalsen Mari Johanne Granås Linn Jeanette Reirsølmoen Emilie Appelquist Caijsa Nitz Daniel Arvidsson - 6 -

8 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 10.mars 2010 kl STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE Det var 33 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Vedtak: GODKJENNING AV SAKLISTE Saklisten ble enstemmig vedtatt. SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2010: Sølvkors: Mari Hagen Lene Østvik Lars Bagøien Johan Gullaksen

9 Svein Skavhaugen Liv Sjøvik Gripp Av disse var kun Liv Sjøvik Gripp tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET Som møteleder ble valgt Stig Rønne. Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard. Til å undertegne referatet ble valgt Aase Wold og Jorid Mæhle. SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2009 Før styrets årsberetning ble behandlet ble referatet fra ordinær Generalforsamling 11.mars 2009 og den ekstraordinære Generalforsamlingen 5.september 2009 godkjent. Til referatet fra den ekstraordinære Generalforsamlingen 5.september 2009 ble det gjort oppmerksom på at endelig avtale med Granåsen eiendom AS skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Det fremkom en bemerkning om at de som hadde blitt valgt til å underskrive referatet ikke hadde fått dette til gjennomsyn og underskrift. Styrets årsberetning for 2009 ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Følgende kommentarer fremkom: Side 20: Vedtak: Kristian Solem er internasjonal dommer turn menn Ann Mari Pettersen er ikke kretsdommer turn kvinner Espen Jacobsen er ikke forbundsdommer turn menn Styrets årsberetning med ovennevnte kommentarer ble enstemmig vedtatt. Til rapportene fra Konkurranse apparatturn 2009, Konkurranse tropp 2009 Breddeutvalget 2009 og Arrangement 2009, Arrangement 2009 ble de bemerket at disse ikke var undertegnet. Det ble opplyst at disse var skrevet av Frank Johannessen (Konkurranse apparatturn), Folke Kristiansen (Konkurranse tropp), Turid Støa Bergmann/Tove Merethe Bjerknes (Breddeutvalget) og Berit Torland (Arrangement). Vedtak: Rapportene fra Konkurranse apparatturn 2009, Konkurranse tropp 2009, Breddeutvalget 2009 og Arrangement 2009, Herre Veteraner 2009, Kvinnelige Gymnastikkveteraner 2009, Dame Forturnerskap 2009, Dameklubben 2009 og Idrettsmerkeutvalget 2009 ble tatt til orientering Rapporten fra Dameklubben var ved en feiltakelse ikke tatt inn i den trykte årsberetningen og forelå som et separat vedlegg. Den blir tatt inn som et vedlegg til referatet fra Generalforsamlingen

10 SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2009 Regnskapet for 2009 viser driftsinntekter på kr og driftskostnader på kr , noe som gir et overskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr Det store overskuddet skyldes foreningens nye påmeldings-/betalingssystem som har medført tre innbetalinger av medlemskontingent/ treningsavgift i 2009 mot normalt to. Den siste innbetalingen i desember 2009 på kr er medlems-kontingent/treningsavgift for De reelle driftsinntekter og overskudd i 2009 er derved henholdsvis kr og kr Det er redegjort for dette i en note til regnskapet. Følgende merknader fremkom til regnskapet: - regnskapet er ikke underskrevet av styret - det er ingen henvisning til notene i regnskapet - regnskapet skal føres med minustegn foran inntekter - noten vedrørende medlemskontingent/treningsavgift inneholder en formulering som kan tolkes som at revisjonen har besluttet hvordan dette skal regnskapsføres i fremtiden. Formannen beklaget at regnskapet ikke var underskrevet og at det ikke var henvisning til notene i regnskapsoppsettet. Det ble gjort oppmerksom på at regnskapet som er mottatt fra regnskapskontoret er ført med minustegn foran inntekter. Regnskapet er i årsberetningen presentert på samme måte som i alle år tidligere. Det ble opplyst at denne presentasjonsformen også brukes i næringslivet. Revisjonen påpekte at medlemskontingent/treningsavgift for 2010 som var inntektsført i 2009 egentlig burde vært trukket ut av regnskapet for 2009 og avsatt i balansen for deretter å bli inntektsført i Det vil imidlertid være ryddig å inntektsføre medlemskontingent/treningsavgift det året dette innbetales, og revisjonen hadde godtatt at den ekstra innbetalingen ble regnskapsført i 2009 med en note til regnskapet. Noten har imidlertid formuleringer som kan misforstås, og det ble foreslått at denne ble endret til følgende: På grunn av overgang til nytt medlemssystem som gjør at man betaler på forhånd, er det i 2009 kommet inn 3 innbetalinger på medlemskontingent/treningsavgift. Det ble innbetalt i desember -09 kr som hører til i I samråd med revisorene er denne ekstraordinære inntekten ført på 2009 med en note i regnskapet. Revisjonsberetningen som anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2009 ble referert. I revisjonsberetningen ble det påpekt at den ekstra innbetalingen av medlemskontingent/treningsavgift som er inntektsført i 2009 er som en del av årsoverskuddet tilført egenkapitalen. Et forslag i revisjons-beretningen om at styret skulle få fullmakt til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom dette skulle vise seg nødvendig av likviditetsmessige årsaker, ble foreslått strøket

11 Vedtak: 1. Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent med den foreslått endring til noten angående konto 3900 Medlemskontingent/treningsavgift. 2. Revisjonsberetningen ble godkjent med den foreslåtte strykning av fullmakt til foreningens styre. SAK 8 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 8.1 Forslag fra Herre veteranklubben om revurdering av Granåsen-prosjektet Dette forslaget ble trukket og ble ikke presentert nærmere. 8.2 Endring av organisasjonsplan for Trondhjems Turnforening Fra styret forelå forslag som angår styrets sammensetning og funksjoner/arbeidsoppgaver samt administrasjonen. Vedtak: Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan endres til følgende: Styret: Generalforsamlingen velger følgende til styret: Formann Nestformann Fem styremedlemmer Varamedlem Formannen er ansvarlig for å fordele funksjoner og arbeidsoppgaver. Styret kan opprette utvalg ved behov. Administrasjonen: o Styret bestemmer organisasjonen til administrasjonen. o Alle ansatte i administrasjonen skal rapportere til daglig leder. o Daglig leder er ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver. 8.3 Endring i Trondhjems Turnforenings lov Som en konsekvens av den vedtatte endring i foreningens organisasjonsplan foreslo styret at 12 pkt.10 g) i foreningens lov blir strøket og at komiteer/utvalg blir oppnevnt av styret i henhold til 15 pkt. 3 i lovene. Pkt. 10 h) i 12 blir derved pkt. 10 g). Vedtak: Trondhjems Turnforenings lov 12 pkt. 10 endres til: Foreta følgende valg: a. Formann og nestformann b. 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c. Øvrige valg i henhold til Generalforsamlingsvedtatt organisasjonsplan, jfr. 12 pkt. 9. d. 2 revisorer og 1 vararevisor

12 e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Trondhjems Turnforening er tilsluttet f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste Generalforsamling g. Ærestegnkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem. SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten. Vedtak: Medlemskontingenten forblir uendret. SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2010 Styrets fremlagte budsjett forslag for 2010 balanserer med et overskudd på kr ble gjennomgått. Til budsjettet var det spørsmål vedrørende: - Kommunale tilskudd som følge av kommunens vedtak om hall-leie i kommunale anlegg for utøvere over 19 år. - Kostnader til lys og varme pga den kalde vinteren og høye strømpriser. Det ble videre påpekt at det vil være nødvendig med forbedringer/oppussing av gammelhallen og kjøkken, oppjustering av kontorutstyr etc. I stedet for å justere driftsbudsjettet i budsjettforslaget, ble det foreslått at styret skulle få fullmakt til å gå ut over budsjettrammene selv om dette skulle gi et negativt driftsresultat. Vedtak: 1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2010 ble enstemmig vedtatt. 2. Styret har anledning til å gå ut over de vedtatte budsjettrammer for forbedringer/ oppussing, oppjustering av kontorutstyr og andre nødvendige tiltak. SAK 11 BEHANDLE TRONDHJEMS TURNFORENINGS ORGANISASJONSPLAN Saken ble behandlet under sak 8.2 SAK 12 VALG Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Vedtak: 1. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 2. Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. Trondhjems Turnforening har etter Generalforsamlingen i 2010 følgende tillitsvalgte:

13 Verv Navn Valgt for Styret Formann: Harald Bjerkan (ny som formann) 2010/2011 Viseformann: Kjell Hekkelstrand (ny) 2010 Styremedlem: Frank Johannessen (ikke på valg) 2010 Styremedlem: Tove Merethe Bjerknes (gjenvalg) 2010/2011 Styremedlem: Berit Torland (gjenvalg) 2010/2011 Styremedlem: Janne Lise A Heggstad (ny) 2010 Styremedlem: Turid Støa Bergmann (ikke på valg) 2010 Varamedlem: Jan Erik Holand (ny) 2010/2011 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Stig Rønne (ny) 2010 Varamedlem: Roall Hognestad (gjenvalg) 2010 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2010 May Rømen (ny)) 2010 Varamedlem: Bjørg Schjølberg (ny som vara) 2010 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Gill Johannessen (ny) 2010 Kristian Solem (ny) 2010 Varamedlem: Stig Rønne (ny) 2010 SAK 13: AVSLUTNING Stig Rønne takket Folke Kristiansen og Jørgen Rakke for deres innsats i styret. Den nyvalgte formannen, Harald Bjerkan, takket Stig Rønne for hans innsats som formann siden 2004 (Stig var også formann i perioden og har til sammen vært formann i 10 år). Harald Bjerkan takket for tilliten ved å bli valgt som formann og pekte på at foreningen har en del utfordringer fremover bl.a. Granåsen-prosjektet, moms/skatteproblematikk, brannsikring/brann-beredskap. Etter at Generalforsamlingen formelt var avsluttet ble det orientert om følgende: Foreningens 150 årsberetning var ferdig. Alle som deltok på Generalforsamlingen fikk denne som gave den vil ellers bli solgt. Det vil bli avholdt et møte for informasjon om og påmelding til Gymnastradaen 2011 i Lausanne (Sveits) 12.mai 2010 på Forturnerrommet. Foreningens arrangement av Kretsturnsteven for barn som skal arrangeres 4. 6.juni 2010 et spennende opplegg som stort sett vil foregå i Midtbyen og på Marinen

14 Trondheim, 16. mars 2010 Britt Mellegaard Aase Wold Jorid Mæhle

15 Vedlegg til referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening 10.mars Årsberetning for Dameklubben 2009 Styret: Formann: Martha M. Bjerkan Sekretær: Inger Johanne Schive Kasserer: Martha M. Bjerkan Styremedlemmer: Hagny Berg, Inga Heie. Aase Sandberg Revisor: Hjørdis Bersås Valgkomite: Laura Skjærvold, Marianne Wiklund Det nåværende styret trådte i kraft fra mars Problemet var at ingen ville ta på seg vervet som kasserer, Martha M. Bjerkan tok til slutt både formannsvervet og vervet som kasserer, dette for at Dameklubben fortsatt kunne ha sin eksistens. I 2009 ble Dameklubben registrert i Brønnøysundregisteret, og vi fikk organisasjonsnr Pr hadde Dameklubben 27 medlemmer. I høst mistet vi et av våre medlemmer, Inger Nyeng døde i november. Hagny Berg ble tildelt Trondhjems Turnforenings sølvkors. Da hun ikke var tilstede på turnforeningens generalforsamling ble den utdelt av foreningens formann Stig Rønne på Dameklubbens medlemsmøte i april. Vi gratulerer. Tre av Dameklubbens medlemmer deltok som gymnaster på partiet Dame veteran på Kretsturnstevnet i Steinkjer, samt at flere av våre medlemmer var representert på tribunen. Dameklubben hadde også to deltakere på Dame veteranpartiet på Landsturnstevnet i Kristiansand i sommer. Det har i løpet av året vært avholdt 9 medlemsmøter, dette er inklusiv sommermøtet og julemøte. Et ønske for det nye året er at et av våre medlemmer tar på seg vervet som kasserer det blir litt mye for en person å ha to verv, både som formann og kasserer. Martha M. Bjerkan (sign.) Formann Inger Johanne Schive (sign.) Sekretær

16 Styrets beretning for 2010 Styret Styret har bestått av: Harald Bjerkan, formann Kjell Hekkelstrand, viseformann Berit Cathrine Torland, styremedlem Tove Merete Bjerknes, styremedlem Janne-Lise Arnesen Hegstad, styremedlem Turid Støa Bergmann, styremedlem Frank Johannessen, styremedlem Jan Erik Holand, varamedlem Det er avholdt 7 styremøter med variabelt oppmøte. Administrasjon og ansatte: Administrasjonen har bestått av: Kari Kvam, daglig leder og hovedtrener turn kvinner. Svein Axel Wickstrøm, hovedtrener turn menn. Kari Kristine Johnsen, koordinator for breddepartiene. 50% stilling fra Martha Bjerkan, timetilsatt for kontering av faktura og utbetaling. Fra februar I forbindelse med Kari Kvams svangerskaps- og mammapermisjon, er Kari Kristine Johnsen tilsatt i engasjement 50% stilling som daglig leders stedfortreder. Denne 50%-stillingen skal nedtrappes i takt med Kari Kvams nedtrapping av permisjonsandelen under 50%. Vaktmester Roy Ernestus måtte fratre stillingen av helsemessig grunn. For å ivareta renholdet ble vaskebyrået Systemvask engasjert. Bjørn Schjølberg har hatt renholdet i apparathallen. Det arbeides med å få etablert en tilfredsstillende vaktmesterordning. Medlemstall Det ser ut som medlemstallet er gått noe ned, men våre partier er fulle så det tilsier at flere barn fortsetter i høstsemesteret enn før da det er summen av antallet innbetalte årskontingenter vår og høst som bestemmer medlemstallet. Idrettsregistreingen går nå svært enkelt i og med at alle data finnes elektronisk tilgjengelig. Det tar nå ca 45 sekunder å få ut alle medlemmene sortert i aldersgrupper og kjønn slik NIF /NGTF forlanger. Det reelle antallet medlemmer vi betjener pr semester er ca 850. Anskaffelser Det er anskaffet ny videokanon, bærbar PC for kontoret, trådløse bøyle og håndmikrofon, en del "vaktmesterutstyr", trampet, 2 frittståenderuller til gymsalen, samt noe små utstyr. Herreskranke bestilt i 2009 ble betalt i Utleie Vi har i 2010 hatt utleie til Bybroens videregående skole, Nidelven barne- og ungdomsskole, Olympiatoppen, Arbeidstilsynet, fylket, nav, flere folkehøyskoler, høyskoler og idrettslag. Vedlikehold Det har vært utført vedlikehold på varme/ventilasjonsanlegget både på ventilasjonsdelen og varmtvannsdelen. Brannvarslingsanlegget er skiftet og hovedtavle for strøm er skiftet. Dette er

17 bekostet av Entra Eiendom AS (eier av Statens Hus). På grunn av langvarig kulde frøs hovedvannledningen inn til turnhallen julaften. Heldigvis skjedde ingen skade, men rørlegger var nødvendig for opptining. Taket på Turnhallen er i meget dårlig forfatning og må settes i stand snarest. Arrangementer Barnekretsturnstevnet ble arrangert av foreningen juni som en mini turnfestival. Marinen var hovedarena mens Ytre Kongsgård, Nordregt, Gamle Bybro og vår egen apparathall var biarenaer. Studentersamfundet var arena for bankett etterfulgt av dans. Denne måten å arrangere barnekretsturnstevnet på var nytt og spennende med tanke på økonomien. Det er ekstra dyrt å tilby overnatting i Trondheim, da skolene tar ca 100 kr pr hode pr natt. For å få nok overnattingsplasser på sentrumsskolene ble det nødvendig å avstå fra overnatting for våre egne barn. Det var stor aktivitet i byen på samme tid og vi fant det praktisk og smart å samarbeide med Musikkfest For økonomisk resultat se regnskapet. Alpha Factor cup regionskonkurranse for turn kvinner og turn menn ble arrangert mai. Konkurransen ble avholdt i turnhallen med over 100 deltager fra 7 år og opp til våre eldste seniorer. Nordisk mesterskap turn menn under 16 år ble arrangert oktober i den nye Rosenborghallen. Det var første gang hallen ble brukt til turnkonkurranse. Arrangementet var meget vellykket. Salto-konkurranse ble også gjennomført i Rosenborghallen Hele kretsen var invitert til en konkurranse lagt opp etter saltokonseptet til forbundet. I ettertid er det lett å se at det burde ha vært jobbet mer med informasjon både overfor våre egne og ut til klubbene. Kretskonkurranse tropp ble arrangert I tillegg til det sportslige var målet å avholde et standsmessig arrangement innenfor oppsatt tidsramme. Målet ble oppnådd, og det var en flott dag for både utøvere og publikum. Juleoppvisningen ble gjennomført på vanlig vis i Trondheim Spektrum 5. desember. For økonomisk resultat se regnskapet. Partiene Det er gjort noen forandringer breddepartiene. Formålet er at flere skal få trene mer og at alle skal ha mulighet til å trene frem til noe, en konkurranse eller oppvisning. Det skal arrangeres en klubbkonkurranse på høstsemesteret og en på vårsemesteret. For at partier skal opprettholdes har man satt som krav at det meldes på minst 10 fullt betalende deltakere. Dette ble ikke oppnådd på torsdagspartiet for dame mosjon og partiet ble avviklet. Som erstatning ble det opprettet et Zumba-parti på samme tidspunk med Aurelia Kvello som instruktør. Partiet var en suksess fra første trening. Trenere Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm er fast ansatt som hovedtrener for henholdsvis turn kvinner og turn menn konkurranse for apparatturn. Kari Kristine Johnsen ble ansatt som hovedtrener for massepartiene fra 1. august. Ellers er alle trenere ansatt på timebasis. Selv om de som får plass på et av våre konkurransepartier forplikter seg til å ta minimum en time pr

18 uke som trener er det en utfordring å skaffe nok kvalifiserte trenere. Følgende trenere tar ikke ut noen form for lønn eller andre ytelser for jobben: Egil Kokås Thorbjørn Sivertsen Tore Aalmo Nils Krogstad Britt Mellegaard Granåsen Det har vært avholdt møte både med Olympiatoppen og byggherren i løpet av året. Vi har satt ned et utvalg som har som mandat å se på hele konseptet om det er "liv laga". Utvalget består av: Tove Merete Bjerknes Kari Kvam Svein Axel Wickstrøm Einar Stephansen Joar Welde (leder) Kari Kristine Johnsen Med bakgrunn i opplysninger fra møte med byggherren fant styret det nødvendig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling først på januar 2011 slik at eventuelle kontraktsmessige endringer kunne legges fram for medlemmene. Da ingen nye opplysninger kom ble den ekstraordinære generalforsamlingen avlyst. Helse- miljø- og sikkerhet HMS Som resultat av branninspeksjoner er vi gjort kjent med vårt ansvar i henhold til brannvernlov, brannvern forskrift, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og produktkontroll-loven. Påleggene fra inspeksjonene er ordnet. Det viktigste punktene var: Utarbeidelse av en risikoanalyse, bedre merking av brannvernutstyr, gjennomføre opplæring av trenere, gjennomføre brannvernøvelser og oppdatere brannverndokumentasjon. Som et meget kostbart pålegg var det å få utarbeidet en brannteknisk analyse for eiendommen. Dette er gjort til en kostnad av ca kr. Som tidligere nevnt er det gamle brannalarmanlegget skiftet ut med et nytt anlegg. Dette er sammenkoplet med anlegget i Staten Hus, slik at brannalarm varsles i begge bygg samtidig og alarm går til Brann- og redningstjenesten. Pr dato har vi ikke fått opplæring i betjening av anlegget. Når det gjelder implementering av et internkontrollsystem har vi kontaktet Bygghelsetjenesten Midt-Norge for tilbud om assistanse med implementeringen. Tilbud er mottatt. Økonomi Ekstrakostnader med brannteknisk utredning var uforutsett. Utgifter til strøm har også økt dramatisk. Overskuddet fra Barnekretsturnstevnet ga høyere overskudd enn antatt og resulterte tross alt til et brukbart oversudd. Representasjon Harald Bjerkan NGTF' ting Berit Torland NGTF's ting Harald Bjerkan STGTK's ting Tove Merete Bjerknes STGTK' ting Harald Bjerkan Idrettsrådet

19 Takk Styret vil takke alle medlemmer, ansatte, trenere, foreldre og forretningsmessige forbindelser for medvirkning til nok et godt år for Trondhjems Turnforening. En spesiell takk går til de som gjorde Barnekretsturnstevnet til slik suksess. Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Tove Merete Bjerknes Berit Torland Turid Bergmann Frank Johannessen Janne Lise A.Heggstad Jan Erik Holand Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnforbund: Ole Ivar Folstad Styremedlem i forbundsstyret Britt Mellegaard Leder av valgkomiteen Anniken Mellegaard Leder i Lovkomiteen Britt Mellegaard Varamedlem i lovkomiteen Stig Rønne Varamedlem i Fondsstyret Gro Hoff - leder av Appellutvalget frem til 2.mai 2010 Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Kari Kvam Teknisk utvalg turn kvinner/menn Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite: Anniken Mellegaard Medlem i Kvinneutvalget Sør Trøndelag Idrettskrets: Ole Ivar Folstad Styremedlem Idrettsbingo Harald Bjerkan Medlem Kontrollkomiteen Ole Ivar Folstad Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Internasjonal dommer turn menn Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer tropp Kristian Solem May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Runa Høyland Svein Axel Wickstrøm Anna Vanvik Maija Johanne Jakobsen Ellen Holmen Emilie Appelquist

20 Turn kvinner og turn menn 2010 Trondhjems Turnforening konkurranse gruppe innen apparatturn bestod i 2010 av 28 kvinner og 19 menn i alderen 6 22 år. Det har i 2010 vært stor aktivitet med mange konkurranser deltakelser og samlinger både for gutter og jenter. Hovedtrenere for våre konkurransepartier er Kari Kvam( turn kvinner) og Svein Axel Wickstrøm(turn menn), de har i tillegg med seg flere svært flinke og engasjerte trenere. Følgende trenere har vært aktive i hele eller deler av året; Trenere i 2010 for jenter: Aurelia Kvello, Ann Mari Pettersen, Anna Vanvik, Ellen Holmen, Amanda Rundblad, Lisa Mari Strand Løseth Trenere i 2010 for Menn: Frank Johannessen, Ulrik Myrvold, Jørgen Lysø Det store høydepunktet i 2010 var Nordisk mesterskap gutter U-16 som vi arrangerte og som ble avholdt i den nye Rosenborg hallen. Dette er første gang Trondhjems Turnforening har arrangert et slikt mesterskap. Tilbakemeldingen fra det Nordiske forbundet var at dette var et av de beste arrangementene som har blitt gjennomført. Trondhjems Turnforening deltok her med en utøver på det norske laget; Oliver Frostad Udbye, han fikk en fin Sølv medalje i skranke på hjemmebane. Trondhjems Turnforening har også i år hatt flere utøvere på forbundets landslag. Marius Wirum Haaverstad er godt etablert på seniorlandslaget, mens Oliver Udbye, Philip Skordal og Jesper Opheim er med på henholdsvis junior og guttelandslag. I forbindelse med forbundets storsatsning på turn menn har guttene fått deltatt på flere samlinger og konkurranser både i inn og utland. Sommeren 2010 reiste guttene og Axel reise på treningssamling til Moskva dette var en fantastisk opplevelse der de fikk trent med noen av verdens beste turnere. Det er også de siste årene kommet flere landslags gymnaster til Trondheim for å trene, dette har ført til ett høyere nivå og større trykk på treningene, noe som er positivt for våre egne utøvere både på gutte - og jentesiden. Trenere på både jente og guttesiden takker landslagstrener Antti Palkola for ett godt samarbeid i det året som er gått. Foruten våre landslagsgutter arbeides det også med rekrutteringen og vi har flere lovende unge gutter blant våre aspiranter og rekrutter. Guttene tok en fin 2 plass i lag i årets Nasjonale rekruttkonkurranse. Guttene har deltatt på mange konkurranser i år; verdt å nevne er at Oliver Udbye vant den første Norges cup finalen som er blitt arrangert. Norges cup finalen er konkurransen som erstattet den gamle landsfinalen. Oliver vant også 3 apparatfinaler i denne konkurransen. Philip Skordal vant bøyle for 4 året på rad. I NM senior vant Marius Wirum Haaverstad ikke overraskende hopp for 3 gang. I tillegg fikk han sølv i frittstående og bronse i ringer. Marius deltok også i VM i Rotterdam. På jentesiden har vi mange ivrige og motiverte jenter. Av samlinger deltok søstrene Maija Johanne og Jenny Marie Jakobsen på to av forbundets landslagssamlinger sommeren Klubbsamling valgte vi dette året å legge i vår egen hall, den siste uka i sommerferien. Det var en uke der de fleste gutter og jenter deltok og hvor vi kombinerte til tider hard trening med sommer bading og andre sosiale aktiviteter

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 5.mars 2014 kl. 19.00 21.15 STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl Forturnerrommet, Turnhallen

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl Forturnerrommet, Turnhallen Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening onsdag 6.mars 2013 kl. 19.00 22.15 STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 9.mars 2016 kl. 19.00 20.15 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 4.mars 2014 kl. 19.00 21.10 STED: Møterom Melhus i Statens hus SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Takk, og gratulerer med dagen Ivar!... 3

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa!

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa! Infoskriv nr.1 2017 Oslo, 20.november 2017 Vi er best i Nord Europa! Gratulerer til laget som tok gull; Martine Skregelid, Asker tf, Thea Mille Nygaard, Holmen tt, Julie Madsø, Holmen tt, Ingrid von Hafebrädl,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt Navn Lag Totalsum Espen Jansen Njård 8,500 7,350 8,800 8,475 8,100 8,450 Arve Jørgensen Trondhjems Turnfor. 8,500 7,650 8,150 8,400 7,550 7,750 Kristian Solem Trondhjems

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 4-KAMP Gutter 11-12år r Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 11-12 år Oslo 2 13,05 13,60 11,80 13,40 12,90 12,80 77,55 1 232

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00

Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Årsmøte 2017 Bowlingen Orkla, 20. Mars 2016 Klokken 19:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2016 4. Behandle regnskap for

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING

TRONDHJEMS TURNFORENING ,333 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 2 Minneord over Egil Kokaas... 3 Sakliste

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer