Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen"

Transkript

1 Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen. Behandle foreningens årsberetninger fra hovedstyret, hyttestyret, koiestyret og gruppene. Behandle kontrollkomiteens beretning. Behandle rapporter fra internrevisjonen og midlertidige komiteer nedsatt av generalforsamlingen. Behandle foreningens regnskap i revidert stand: generalregnskap, hovedstyrets regnskap, Studentlekene 2015s regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyret regnskap og revisors beretning. Behandle innkomne forslag og saker: Sak 9: Investering i Lade Idrettspark. Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Sak 14: Sak 15: Sak 16: Sak 17: Sak 18: Sak 19: Sanksjon mot NTNUI Håndball Fastsette medlemskontingent. Vedta foreningens budsjett. Engasjere registrert revisor til å revidere foreningens regnskap. Behandle foreningens organisasjonsplan. Foreta følgende valg: a) Hovedstyret: Leder, nestleder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. b) Hyttestyret: Hyttesjef, visehyttesjef, kasserer og badstuoppmann. c) Koiestyret: Koiesjef, visekoiesjef og kasserer. d) Kontrollkomité med leder, ett medlem og to varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de idrettsorganisasjoner som allianseidrettsforeningen er tilsluttet. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste generalforsamling. Midlertidig valgkomité til høstgeneralforsamlingen. Godkjenne ledere for gruppene. Eventuelt. Sigmonds Staup kveldsmat på Hytta.

3 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede De møtende medlemmer på generalforsamlingen viser sitt oppmøte ved å fremvise sitt medlemskort med gyldig oblat. Dette telles av Hovedstyret som nedskriver antallet møtende medlemmer i protokollen. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede som har møtt. Sak 2: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner utsendt innkalling og saksliste. Forretningsorden tar utgangspunkt i vanlig folkeskikk. Sak 3: Forslagstiller: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen. Hovedstyret Forslag til vedtak: Dirigent: Øyvind Enger Referenter: Even Nærum Astrid Moen Til å signere protokollen: Presenteres på generalforsamlingen. Sak 4: Behandle foreningens årsberetninger fra hovedstyret, hyttestyret, koiestyret og gruppene. Årsberetning fra Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret følger under. Andre årsberetninger presenteres i eget hefte vedlagt sakspapirene. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte årsberetninger med eventuelle merknader.

4 Hovedstyrets årsberetning 2014 Sammensetning Leder: Kristian Sundvor Solvin Nestleder: Fredrik Lundquist Kasserer: Espen Høgset Økonomiansvarlig: Madeleine Heiberg Styremedlem: Pauline Frydenlund Styremedlem: Even Nærum Styremedlem: Adrian Sjøholt Styremedlem: Ida Bakke Varamedlem: Synne Hådem(sa fra seg vervet ) Varamedlem: Henrik Skoland Sekretær: Astrid Moen(Fra )(valgt inn høst generalforsamling) Møtevirksomhet og representasjon Hovedstyret har i perioden frem til ordinær generalforsamling hatt 40 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller i styret. Hovedstyret arrangerte en teambuildingstur til Flå koien i april. Synne sa fra seg vervet sitt i NTNUI HS i mars. HS hentet da inn Astrid Moen som har fungert som sekretær i HS og ble på ekstraordinær generalforsamling valgt inn i styret i NTNUI HS. Hovedstyret var representert ved årsmøte til idrettsrådet ved Kristian Solvin, Beate Nordheim og Fredrik Lundquist. På årsmøtet ble Beate Nordheim valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der hun vant valget enstemmig. Videre ble Fredrik Lundquist valgt inn i Velferdstinget. Hovedstyret var også representert ved Forbundstinget til NSI(Norges Studentidrettsforbundt). NTNUI deltok aktivt på tinget og to tidligere NTNUI-ledere, Haakon Utby og Jens Sven Frogner, ble valgt inn i forbundsstyret til NSI. NTNUI var også godt representert i Bergen under SL Bergen Challenge i oktober. Der skrev NTNUI seg inn i historiebøkene til SL (sammenheng) ved å ta hjem tittelen som beste klubb. HS var også representert på ledermiddagen under arrangementet. I tillegg var NTNUI HS og SL 2015 representert på NSI sin ledersamling høsten Gruppeledersamlinger I løpet av 2014 ble det arrangert to gruppeledersamlinger, en i februar og en i oktober. Det ble blant annet holdt workshops med tanke på SL15 og faglige foredrag om kosthold og effektivt styrearbeid. Begge gruppeledersamlingene varte over en helg med en overnatting. På lørdag kveld ble det arrangert en god middag med etterfølgende festligheter, inkludert allsang, badstu og stamp. Deltakerne fikk også anledningen til å lære seg swing og salsa. Gudenes natteliv I april var det igjen klart for årets største arrangement på Studentersamfundet, Gudenes natteliv. Huset ble malt grønt, gult og svart, og fylt til randen av festglade NTNUIere. Ved ankomst ble gjestene møtt av hinderløype, håndbakbord og andre leker. Gruppene hadde vorspiel i lokalene og stemningen var på topp.

5 Immatrikuleringen og idrettskavalkaden Hovedstyret var tilstede på immatrikuleringen, der det ble delt ut flyers og en oversikt over NTNUIs grupper ble lagt fram. Idrettskavalkaden ble avholdt i GIP(Gløshaugen idrettspark) og mange av NTNUIs grupper ble presentert. Nærmere 40 grupper stilte opp, og til neste gang håper vi å få med enda flere. Gruppene som var tilstede var flinke til å promotere ved hjelp av utstyr og aktiviteter. Hytta serverte mat fra grillen. Det var et vellykket arrangement og forholdsvis mange studenter tok turen innom. Vi kan imidlertid forbedre oss når det kommer til blæsting og promotering av arrangementet. Prosjekter: AssistCo Til sommeren 2014 ble det startet en reforhandling av NTNUIs avtale med utstyrsleverandøren Assistco. Denne reforhandling førte frem til et resultat NTNUI HS ikke var fornøyd med. Dette grunnet at Assistco krevde at NTNUI kjøpte ut det resterende varelageret og knyttet seg til en lokal underleverandør i Trondheim Nor Contact. Hovedstyret valgt da heller å avslutte avtalen og kjøpe ut varelageret får og drive videresalget selv da den forespeilete avtalen med Nor Contact ikke ga NTNUI noen store fordeler. Hovedstyret har merket en økning i salg da varene ble mye letter tilgjengelig får våre medlemmer ved dirkete utsalgsted på idrettsbygget Gløshaugen. SL 2015 I februar 2014 ble det nedsatt et prosjektstyre for planlegging og arrangering av Studentleken Styrets har bestått av følgende: Leder: Beate Norheim Nestleder: Mads Wilthil Økonomiansvarlig: Ingrid B. Løken Arrangementsansvarlig: Dhanushi N. Attanapol Logistikkansvarlig: Emilie Z. Hansen PR-Ansvarlig: Håkon Dalland Sponsoransvarlig: Svein Christian Wedum Sportslig ansvarlig: Henriette Mero Webansvarlig: Thor Håkon Bredesen Arbeidet ble startet med å sette opp et proskjektmandat som skulle definere SL styrets rolle og regulere samarbeidet med hovedstyret. Pauline Frydenlund ble satt som SL kontakt i hovedstyret og har igjennom året fulgt opp SL styret på veiene av hovedstyret. I tillegg har SL styret måtte rapportere månedlig aktivitet og hvordan de har arbeidet for å oppnå delmålene i prosjektmandatet. SL styret har nådd de fleste delmålene i proskjektmandatet og har nådd 2268 deltaker som gjør det til tidens største studentidrettssarrangement i Norge. Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark, et samarbeidsprosjekt mellom NTNUI, Sportsklubben Freidig, Trondhjem Skiklubb og Sør-Trøndelag skikrets, har fått reguleringsplanen godkjent i bygningsrådet i Trondheim Kommune. Dette innebærer grønt lys for utbyggingen av et skianlegg i området Litj-Gråkallen. Etter minkende interesse fra gruppene i NTNUI har HS ikke lenger en like stor deltagelse i prosjektet. Men HS følger prosessen fra sidelinjen.

6 Samarbeidsavtale med SiT NTNUI og SiT har nå forhandlet frem en ny samarbeidsavtale som ble underskrevet høsten Avtalen regulerer samarbeidsområdene til de to organisasjonene. Den nye avtalen er klarere på hvilket ansvarsområde NTNUI og SiT har ovenfor hverandre. Den legger også vekt på et tettere samarbeid mellom de to partene med møter vær måned. Den regulerer også NTNUI sine plikter ovenfor SiT og SiT sine plikter ovenfor NTNUI. Mye av tanken fra den gamle avtalen ble videreført men konkretisert nøyere i den nye avtalen. Prosessen frem til den endelige avtalen har hvert med på å styrke samarbeidet mellom NTNUI og SiT. Den nye avtalen sikrer NTNUIs videre drift i samarbeid med SiT på en god måte dere begge parter nå er meget fornøyde med samarbeidet. Stor kunstgressbane på Lade HS har igjennom våren 2014 sett på mulighetene for et samarbeid med Trondheim Kommune om en ny kunstgressflate på Lade for amerikanske sporter og rugby. Det ses på å investere i en ny kunstgressfalte sammen med Trondheim Kommune. NTNUI Mosjon Både vårsemesteret og høstsemesteret 2014 var vellykket for mosjonsutvalget og opplegget rundt NTNUI Mosjon. Vi kom raskt i gang og alle grupper som hadde mosjonstimer på våren fortsatte til høsten. Det er noe varierende deltagelse på timene, fra 5 til over 200. Timene har forskjellig kapasitet i forhold til krav av oppfølging fra arrangører og plassbegrensning så det er helt naturlig at deltagelsen varierer. Planen for dette vårsemesteret er lik som i fjor, med unntak av at det i februar har blitt startet opp en ny gruppetime av NTNUI Dans. Det er også flere andre grupper som har meldt interesse, så det er mulig mosjonstilbudet blir enda større til høsten. Generelt mener vi i mosjonsutvalget at timeplanen er variert og fin, men målet er at de timene som har færrest deltagere skal få økt sin deltagelse utover våren ved hjelp av bedre markedsføring av NTNUI Mosjon KA I 2014 har Liv H. Svare vært fungerende redaktør for KA, selv om hun i utgangspunktet ikke har påtatt seg dette vervet. Dette er grunnet mangel på andre personer i redaksjonen våren Grunnet dette kom det ingen utgaver på våren 2014, og man fokuserte isteden på rekruttering og «Velkommen til»-utgaven. Takket være en rekrutteringsprosess våren 2014 fikk vi inn ny layout-ansvarlig til «Velkommen til»-utgaven, Mari Klokk, samt nye redaksjonsmedlemmer i Mathias Moe, Solveig Loy og Elisabeth Nordin. Even Sandøy Nærum fra hovedstyret har også vært en del av redaksjonen. Man ser imidlertid at fem personer er lite for å produsere en hel avis, og man er avhengig av bidrag fra gruppene. Heldigvis er gruppene flinke og velvillige med å bidra, og denne modellen er også gunstig da gruppene får vist fram det de ønsker. Immatrikuleringsutgaven kom i tide, og alle eksemplarene ble delt ut. To nye utgaver av KA ble publisert i løpet av høsten. Noen artikler ble produsert av redaksjonen, men det meste var innlegg sendt inn fra gruppene. Særlig på del 2 var redaksjonen mer involvert. Det ble tre utgaver av KA totalt dette året, og redaksjonen er takknemlige til gruppene som sendte inn bidrag. KA ønsker flere folk til redaksjonen, og trenger sårt en ny redaktør. Det er et stort ønske om en ny og større redaksjon i Planen for 2015 er å konsentrere seg om

7 en utgave med saker fra Studentlekene, samt rekruttering til ny redaksjon. Målet er å få til to utgaver per semester i tillegg til immatrikuleringsutgaven. Baneutvalget Per desember 2014 bestod baneutvalget av 2 representanter fra HS, 1 representant fra SiT, 1 fra volleyball, og 1 fra fotball. Våren 2014 ble kunstgresset renset og nytt granulat lagt ut arbeidet ble utført av Tebe sport. For sesongen 2014/2015 er Øyvind Myhre satt til å drive vintervedlikehold. Det har vært god dekning på banen, og vi har hatt utleie til kamper, treninger og andre arrangementer spesielt under NTNUs fadderuke. Baneutvalget har hatt større leieinntekter enn budsjettert for i Økonomisk årsberetning NTNUI NTNUI har i 2014 har hatt én fast ansatt i perioden januar til mai, én vikar i perioden mai til juli som fikk fast ansettelse fra og med august, ved Studenterhytta. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker vedrørende ansatte i Arbeidsmiljøet er vurdert å være godt. Idrettslaget driver ikke aktivitet eller virksomhet som påvirker ytre miljø mer enn ubetydelig. I 2014 er det kun Hovedstyret, Studentlekene 2015, Orienteringsgruppa, Langrennsgruppa og Studenterhytta som har vært mva-pliktige, og som derfor fører eget mva-regnskap. Det ble i 2014 inngått en ny avtale med Velferdstinget angående støtte til NTNUI de kommende fem år. Fra 2015 får NTNUI samlet kroner i året, hvorav går til rene idrettsaktiviteter og til Studenterhytta. Dette er en årlig reduksjon på omtrent kroner til idretten og kroner til Studenterhytta. Beløpet justeres årlig med konsumprisindeksen. Det åpnes for at NTNUI kan søke Velferdstinget for ekstra pengestøtte i forbindelse med diverse prosjekter. Generalregnskapet Generalregnskapet er et samlet regnskap for hele NTNUIs virksomhet. Det framkommer ved å føre alle regnskapene i NTNUI inn i et eget regnskap og avstemme de interne kontoene i foreningen. Det lages ikke budsjett for generalregnskapet, og det er derfor ingen avvik som er naturlig å kommentere. Driftsinntektene i generalregnskapet er på kr 18,58 millioner, dette gir en økning i omsetning på omtrent kr kroner millioner ifht Driftskostnadene er på kr 16,65 millioner, en reduksjon på kroner sammenlignet med Generalregnskapet viser et overskudd på kr ,02 mot fjorårets overskudd på ,23. NTNUI har generelt god likviditet og egenkapital. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Hovedstyrets regnskap Hovedstyrets regnskap inkluderer Hovedstyrets drift. I 2014 har Hovedstyret (uten SL2015) hatt driftsinntekter på kr 7,468 millioner, noe som er kroner mer enn budsjettert. Det

8 er flere årsaker til dette. Ved avslutning av avtalen med AssistCo måtte Hovedstyret kjøpe ut det resterende lageret av NTNUI-tøy. Utkjøpet utløste store inntekter i form av «kick-back» og fripakke, som ble brukt til å kjøpe opp varebeholdningen. Varene kom til Idrettsbygget i oktober, og har ført til salgsinntekter over det som var spådd i budsjettet. I tillegg til dette har utbetalingene av lokale aktivitetsmidler (LAM) og momskompensasjon blitt mye høyere enn antatt, nærmere kroner over budsjett. Det ble også gitt betydelige midler fra fylkeskommunen til NSI, som fordelte det til studentidrettslagene i Trondheim. Av disse midlene fikk NTNUI hele kr. Leieinntektene fra Gløshaugen Idrettspark har også vært mye høyere enn forventet, kroner over budsjett. I forbindelse med avslutningen av SL2013 ble underskuddet lavere enn forventet, slik at det var penger til overs av det som ble avsatt til i fjor til å dekke dette. Derfor ble det også en inntekt på avsetninger i 2014 på omtrent kroner. Totalt fremstår 2014 som et spesielt år på inntektssiden, og det er ikke grunnlag til å tro at et lignende år vil skje igjen. Driftskostnadene er på kr 6,518 millioner, noe som er kroner mindre enn budsjettert etter nedskrivning av varelageret på Idrettsbygget. Avviket fra budsjett kommer først og fremst av at gruppene har hatt en lavere uttaksprosent enn budsjettert, kun 74,9% av de tildelte midlene fra Hovedstyret gjennom ordinære overføringer ble tatt ut. Av de ekstraordinære midlene tildelt av Hovedstyret tok gruppene og utvalgene ut 81,8%. Det ble tildelt midler for kroner, slik at denne posten endte litt over budsjett. På grunn av driftsoverskuddet valgte Hovedstyret å nedskrive varelagrene på både Idrettsbygget Gløshaugen og å sette av midler til et anleggsfond. Resultatet til Hovedstyret viser et overskudd på kr 636,61,- etter avsetninger, som er et lite avvik i forhold til budsjettert overskudd på kr 3.117,59,- I løpet av 2014 er det blitt betalt to avdrag på lånet til SiT på tilsammen kr ,- ihht. avtale. Den midlertidige finansieringen er ifb. med GIP, og lånet er ved utgangen av 2014 på 1 million kroner. Verdien til GIP er ført i balansen og avskrives med kr ,- årlig over 5 år. Siste avskrivning skjer i Hovedstyret har en fri egenkapital på kr 1,46 millioner, i tillegg til en oppbundet egenkapital som er avsetninger til investeringer. Hovedstyret har generelt god likviditet. Studentlekene 2015s regnskap Studentlekene 2015 er et prosjekt underlagt Hovedstyret med egen bankkonto og kasserer. Dette regnskapets presenteres separat, men vil inkluderes i Hovedstyrets regnskap for Den økonomiske aktiviteten tilknyttet SL2015 for 2014 viser et stort overskudd, med inntekter på ,81 kroner mot driftsutgifter på ,03, for et samlet overskudd på ,78 kroner. Det store overskuddet skyldes at deler av påmeldingsavgiftene og sponsorinntektene kom i 2014, mens de største utgiftene i forbindelse med arrangementet er ventet i Derfor er det ennå for tidlig å konkludere om SL2015 blir et økonomisk vellykket prosjekt.

9 Hyttestyrets årsberetning Hyttestyrets sammensetning Vår Hyttesjef Fredrik Thommesen (NTNU), siden Visesjef Øyvind Storesund Hetland (NTNU), siden ØBOM Jonas Ali Ganizadeh (NTNU / FU), siden Økonomisjef Simen Tanbergmoen (HIST), siden Kasserer Lise Hanssen (NTNU / FU), siden Arr.-sjef Ingelin Garmann (NTNU), siden [2012] 7. Sekretær Henrik Sperre Sundklakk (NTNU), siden HV-koordinator Johan Lilliestråle (NTNU), siden [2012] 9. Markedssjef Heidi Martens (NTNU), siden StyremedlemThomas Tichelkamp (NTNU), siden [2012] 11. StyremedlemSjur Øien (NTNU), siden StyremedlemMarkus Brevold (HIST), siden StyremedlemSigbjørn Tungodden (NTNU), siden [2012] 14. Vertskap Jan Ivar Wold Høst 2014 Hyttesjef Fredrik Thommesen (NTNU), siden 2013 Visesjef Øyvind Storesund Hetland (NTNU), siden 2013 ØBOM Gustav Thommesen (AØVGS), siden 2014 Økonomisjef Øyvind Hetland (NTNU), siden 2013 Kasserer Morten Mjelva (NTNU), siden 2014 Arr.-sjef Even G. T. Hansen (NTNU), siden [2014] HR-sjef Johan Lilliestråle (NTNU), siden [2012] HV-koordinator Lucia Gomez (HIST), siden 2014 Markedssjef Håkon Viktil (HIST), siden 2014 IT-sjef Ondrej Hujnak (NTNU), siden 2014 StyremedlemThomas Tichelkamp (NTNU), siden [2012] StyremedlemSjur Øien (NTNU), siden 2014 StyremedlemMarte Elise Howell Logan (NTNU), siden 2014 Vertskap David J. Browne

10 Attraktivitet Studenterhytta har et godt renommé blant velferdstilbudene i Trondheim og er en attraktiv plass for studenter å tilbringe fritiden og et sted å forberede eksamen. Generelt sett er Studenterhytta et sted for rekreasjon og velvære for studenter tilknyttet alle utdaningsinstitusjoner i Trondheim og omegn. Kundegruppen er hovedsaklig dominert av utvekslingsstudenter og da ved alle ordinære åpningsdager, noe som gjør andelen fastboende studenter noe lavere. Dette er tydelig ved både vår- og høstsemesteret. Værets forutsetninger er fortsatt avgjørende for at fastboende studenter besøker hytta. Foreninger som ikke er tilsluttet NTNUI har anledning til å søke til hyttestyret om å disponere hytta eksklusivt til arrangementer, dette er hovedsaklig torsdag og fredager fra Janaur til April og August til Desember. Totalt ble det gjennomført 12 arrangementer i vårsemesteret og 22 arrangementer i høstsemesteret hvorav 8 var noe utradisjonelle. Totalt 14 av disse dagene ble tildelt undergrupper innad i NTNUI noe som tilsvarer omtrentlig at 40% av de tilgjengelige festdagene tilfaller NTNUI. Kulturstyret i Velferdstinget har brukt hytta til behandling av søknader ved både høst og vårsemesteret. Hyttestyret er takknemlig for at gruppeledersamling arrangeres hvert semester og anser dette som en utmerket arena for promotering av klubbhytta og ikke minst å gjøre tilbudet ved hytta kjent for medstudenter. Hyttestyret har også stor glede av å bli kjent med andre ledere innad i NTNUI og håper tilsvarende gjelder også for gjestene. Eksamenslesing ved hytta har i 2014 vært et attraktivt tilbud til studentene i Trondheim. Ved eksamenslesingen i vårsemesteret ble det innført fast døgnpris (kjent som All-inclusive blant kundene) pålydende kr 220,, dette inkluderer da frokost, lunsj, middag kveldsmat og overnatting. Reaksjonene fra kundene var i begynnelsen noe variert, men hovedsaklig ble dette tatt godt imot og spesielt at vi gikk vekk fra kaffelisten og vedtok at de som betalte Allinclusive fikk fri tilgang til kaffe. Det ble fordelt informasjonsmateriell inne på hytta og innført registreringsplikt, oppholdstillatelse som skulle forenkle oppholdet samt avklare forventningene til hytta for oppholdet. Informasjonen ble tatt godt imot og tilbakemeldingene dreide seg hovedsaklig i retning om at dette var godt organisert. Ved inngangen til eksamensperioden ble Wold sykemeldt og hyttestyret fikk på plass midlertidig vertskap gjennom vikarbyrået Adecco. Dette bidro helt klart til å opprettholde et fungerende serveringstilbud under eksamensperioden. I forkant av eksamenslesingen i høstsemesteret hadde hyttestyret gjort en grundig innsats i å etablere tilbudet blant studenter. Totalt var det rundt 900 overnattinger i perioden. Kunder fikk anledning til å kjøpe subsidierte adgangsbevis på 5/10/20 dager. Enkelte valgte å tilbringe hele eksamensperioden på hytta. 10

11 Hyttestyret Ved inngangen til 2014 var det totalt sett 13 studenter representert i styret. Dette antallet har holdt seg stabilt, men den «aktive kjernen» av hyttestyret har til enhver tid vært noe mindre. Hyttestyret og hyttesjef fikk tildelt Velferdstingets ærespris for året Hyttevakter Hyttevaktene er hyttestyrets ansikt utad ved alle ordinære- og spesielle åpningsdager. Disse rekrutteres hovedsaklig på hytta som gjester og gjennom kontraktene til de foreningene som skal disponere hytta eksklusivt på en av de tildelte dagene. Denne gruppen er ved ordinære åpningsdager dominert av utvekslingsstudenter, noe som gjenspeiles i at rekrutteringsarenaen stort sett er på hytta og at gjestene allerede er dominert av denne studentgruppen. Ved spesielle åpningsdager stiller foreningene selv med hyttevakter og denne gruppen hyttevakter består stort sett av fastboende studenter. Flere av foreningene bytter seg imellom på å stille med hyttevakter og det gjør at enkelte er godt kjent ved hytta og gjør en innsats på lik linje med hyttestyret. Til det kommende høstsemesteret ble det åpnet for at arrangør av arrangementer ved spesielle åpningsdager fikk subsidiert fotskatten med inntil kr 150, ved at det engasjeres hyttevakter også ved ordinære åpningsdager. Dette har gjennom høsten vist seg å være et velykket tilbud til arrangørene, som omtrent alle har benyttet seg av. De ordinære hyttevaktene ble rekruttert gjennom sommerdugnaden og gjennom sosiale medier på internett. Doodle ble brukt for å annonsere tilgjengelige dager og i forkant av hver arbeidsdag ble det sendt ut en epost med informasjon rundt forventninger, regler og litt generelt om hva som foregår på den aktuelle åpningsdagen. Vårsemesteret var det totalt 25 engasjerte hyttevakter, hvorav to av disse ble meget godt etablert blant hyttestyret og påtok seg alene ansvaret for ordinære åpningdager. I slutten av semesteret ble Hyttestyrets skirenn arrangert i tradisjon tro og Linjeforeningen for Master i Psykologi (LiMP) ble invitert. LiMP hadde utført en særs god innsats som ordinære gjester og tok ansvar for gjennomføring av store deler av arbeidet på lik linje med hyttestyret og resten av hyttevaktene. Høstsemestert var det totalt 180 engasjerte studenter som ønsket å stille som hyttevakt. I begynnelsen av semesteret ble det innvitert til Enrolment Weekend, hvor det møtte 50 studenter hovedsaklig utveklsingsstudenter; som fikk en generell introduksjon til drift av hytta og anledning til å delta på en rekke hytte-relaterte aktiviterer. I snitt var det ved hver åpningsdag 3 hyttevakter. De frivillige fikk som takk for hjelpen delta på Julegildet kostnadsfritt. Tilsede var 28 av de mest etablerte hyttevaktene. Samfunnet rundt oss er i forandring og det er viktig at Studenterhytta NTNUI følger med i denne endringen. Det arbeides med at studenter skal fatte interesse for de utfordringene vår organisasjon arbeider med, slik at andelen mulige kandidater til studie-relevante verv blir større, samt å rekruttere bredt fra det grunlaget som allerede er etablert blant hyttevaktene. 11

12 Markedsføring I 2014 ble det produsert 4000 gratis overnattingsbonger for å gi økt besøkning og reklame for Studenterhytta. Det har vært en aktiv bruk av sosiale medier som Facebook, Instagram, Webside og Twitter. Prosjektene preges av kort utviklingsfase og aktiv markedsføring. NRK har óg vært tilstede og filmet på hytten under eksamenslesing før jul Vertskapet Jan Ivar Wold fratredte sin stilling som Studenterhyttas vertskap den Han hadde da vært ansatt ved hytta siden David Browne, som arbeidet ved hytta i mai og juni gjennom Adecco, ble formelt ansatt den , og er nå fast ansatt som vertskap. Vi ønsker ham velkommen til Studenterhytta NTNUI, og gleder oss til fortsettelsen. Har du ikke møtt David enda? Isåfall anbefaler vi at du stikker nesen innom hyttekjøkkenet for en livlig prat. Oppussing Det ble investert i kjøkkenutstyr for ca. 50KNOK i året som gikk, og belysningen på kjøkkenet ble også erstattet av full LED (40KNOK). Vertskapsverandaen ble gjenoppbygd gjennom dugnad, tappetårn ble innstallert i baren og baren har også gjennomgått en totalrenovering med ny planløsning. Det ble også investert i nye madrasser til to av hyttas tre sovesaler. Økonomi Studenterhyttas økonomisammendrag er presentert gjennom balanse, resultat og kommentarer til disse. Det kan likevel nevnes at den totale økonomiske situasjonen anses å være god, med gode muligheter til inntjening og videre drift, men at likviditeten og betalingsevnen har vært svak i Vi så mange uforutsette store utgifter i 2014, men gjennom tilskudd og hardt arbeid avslutter vi nå året med omtrent 22KNOK i overskudd. Det er mange utgifter knyttet til å drifte gamle bygg, og selv om vedlikeholdssituasjonen anses å være under kontroll vil det i de nærmeste årene være nødvendig med omfattende vedlikehold på rørsystemer, varmtvannssystemer og det elektriske anlegget. 12

13 Sponsoravtaler Studenterhytta signerte høsten 2014 ny sponsoravtale med Velferdstinget i Trondheim. Avtalen omfatter en likviditetstilførsel pålydende 550KNOK (2014) hvert kalenderår, med forfall Beløpet KPI justeres iht. SSB og fordeles på to utbetalinger i året. Dette er en nedgang fra den tidligere avtalen, da Studenterhytta mottok omtrent 780KNOK per kalenderår. Avtalefestet pensjon (AFP) Det gjenstår kun to utbetalinger til AFP-egenandel på tidligere kokk Kragnes ( ). Disse er varslet å ha en total sum på omtrent 110KNOK, og vil gjennomføres i Dette vil konkludere AFP for Studenterhytta. 13

14 Koiestyrets årsberetning 1 Koiestyret Før dugnadsfesten i oktober bestod Koiestyret av følgende personer: Koiesjef Visesjef Vedsjef 1 Vedsjef 2 Kasserer Sekretær Infosjef Blæstesjef Sjefsmatris Matris Matris Matris Sosialansvarlig Kakesjef Niklas Kovanen Sæten Egil Andreas Behrens Øyvind Rem Anne Nybø Fiske Daniel Fyllingsnes Margrete Vangen Bakklund Kristoffer Slåttsveen Magnus Bro Kolstø Torbjørn Sørsdal Jørgen Waløen Henrik Anfinsen Britta Winkler Siri Hårklau Etter dugnadsfesten er det nye styret som følger: Koiesjef Visesjef Vedsjef 1 Vedsjef 2 Kasserer Sekretær Infosjef Blæstesjef Sjefsmatris Matris Matris Matris Matris Sosialansvarlig Kakesjef Jenny Elisabeth Midtlyng Egil Andreas Behrens Patrick Bratlie Daniel Fyllingsnes Emilie Michelsen Margrete Vangen Bakklund Anne Nybø Fiske Torhild Tønnesen Haugnes Magnus Bro Kolstø Jørgen Waløen Espen Meidell Fabian Mayer Sindre Ottøy Kristoffer Slåttsveen Kasserer Emilie Michelsen er under opplæring hos kasserer Daniel Fyllingsnes inntil hun tar over etter sommeren. Vedsjef 1 er utlyst, og vi håper å finne en til stillingen ila vårsemesteret. Vervet som sosialansvarlig er et ekstraverv vi fyller hvis alle andre verv er fylt. 14

15 2 Koienettet 2.1 Besøkstall I 2014 har vi hatt overnattinger på våre 23 koier. Dette er 697 flere overnattinger enn i 2013, og følger trenden fra de siste årene; flere og flere bruker koienettet! Vi ønsker at 2015 er året hvor vi passerer overnattinger, og kommer til å bruke sosiale medier sterkere enn før for å få til dette. 2.2 Kontrakter/avtaler Det har vært en gjennomgang av alle kontraktene våre og arbeider med fornyelse der det trengs pågår. Koiene ønsker i hovedsak å eie koie og grunn der dette er mulig. 2.3 Dugnader I 2014 har vi holdt 4 høstdugnader, i tillegg til en solid sommerdugnad. Stakkslett Mai, 31. Mai - 8. Juni. Selve koia var tett alt i 2013, men det manglet fortsatt å rive gulv og fundament fra den gamle koia samt mye jobb inne. I tillegg skulle det gjøres terrengtilpasninger og bygges et påbygg til koia. Mange fra koiegruppa deltok ivrig på disse dugnadene og man vil da tro at det også var god stemning og leker og moro der oppe, innimellom alt dugnadsarbeidet. Kamtjønn August På vår høyestliggende koie skulle det vaskes innvendig, males utvendig, pipa måtte renses, ny sagkrakk lages, og utedoen tømmes. I tillegg var det mange småting som måtte fikses og sjekkes opp. De 8 som var på tur storkoste seg. Holvass September På Holvassgamma byttet vi torvtaket og tilpasset pipen bedre. Det ble lagt ny gulvisolasjon og flere småting ble fikset. Heinfjord September 5 ivrige studenter dro opp på koia torsdag ettermiddag og fikk begynt dugnaden tidlig på fredag. Utover ettermiddagen kom det flere til, og vi var 11 stk resten av helgen. På koia ble en råtten bunnsvill og noe av kledningen byttet ut, gangen og den ene veggen i stuen ble malt hvitt, plankene i sengen ble spikret fast, vi gravde en drenasje rundt grunnmuren og vasket vinduer. Reparasjonene på bunnsvill og vegg var helt nødvendige og ble svært omfattende. Dette er noe som bør kontrolleres siden og det kan hende andre deler av koias vegger også vil kreve tilsvarende vedlikehold. På båthuset ble hengslene og låsen byttet ut, mens båten ble vanntett og flyttet inn i båthuset for vinteren. Vi lagde også en ny sagkrakk. Holmså September Dette var en rolig dugnadshelg med muligheten for å gå en tur på lørdag eller søndag. Dette er en av koienettets største koier, og en del småting måtte fikses. 15

16 2.4 Veddugnader Mange av NTNUI sine grupper og andre privatpersoner kom med forespørsel om å få dra på veddugnad høsten Det er gledelig for koiestyret at så mange viser interesse for å ta i et tak for koienettet, slik at vi kan opprettholde det tilbudet vi står for. Alle gruppene som har vært på veddugnad premieres med en forhåndsreservering. Vinnerne av veddugnadskonkurransen får i tillegg en gratis forhåndsreserveringer. Dato Gruppe Koie Privatpersoner Selbukåten Koiestyret Rindalsløa Privatpersoner Flåkoia Privatpersoner Nicokoia Vektorprogrammet Heinfjordstua HS Flåkoia Privatpersoner Iglbu Koiestyret Øvensenget Privatpersoner Nicokoia Privatpersoner Fosenkoia Privatpersoner Telin Flyers, NTNUI ishockey Vekvessætra Høiskolens Chemikerforening Lynghøgen Privatpersoner Holvassgamma NTNUI Svømmegruppa Holmså Webcom Abakus Heinfjord Linjeforeningen Delta Heinfjord NTNUI Orientering Flåkoia Privatpersoner Flåkoia Spanskrøret Kråkli NTNUI Turn Kåsen Arkitektstudentenes turgruppe Taagaabu Privatpersoner Mortenskåten Munkholmens Lægeforening Vekvessætra Det har vært nødvendig å kjøpe inn ved til Heinfjord ettersom vi ikke fikk holdt en dugnad før det var helt tomt. For øyeblikket er det ikke noe ved igjen på Iglbu og vi har utlyst ønske om veddugnad. På høsten hadde vi en uheldig hendelse da det gikk litt vilt for seg på en veddugnad. Dette resulterte i en masse ekstraarbeid og misnøye hos grunneier. Vi løste det med å trekke forhåndsreservasjon og utestenge gruppen for ett år, samtidig som vi sendte opp en ny gjeng for å reparere skadene som oppstod på koia. Gruppen betalte alle kostnader for reparasjonene. I ettertid har vi revidert våre terms of use og oppdatert skjema turleder signerer på. 16

17 2.5 Andre viktige saker Stakkslett I høst åpnet vi Stakkslett, en helt ny koie bygget kun av studenter. Her eier vi både koie og grunn. Dette er nå (muligens) koienettets varmeste koie med sengeplasser til 11 personer. Alt siden åpningen har vi hatt 356 overnattinger på denne koien. Åpningsfesten den 15/16 august var en stor suksess, hvor styret og de som bidro på dugnad drakk champagne etterfulgt av koiekake og fest. 3 Økonomi I 2014 avsluttet vi byggingen av Stakkslett. Koia kom til slutt på ca. 0.5 mill.kr. Festeavgifter, forsikring, vedutgifter og renovasjonsutgifter ble til sammen rundt kr, og er som normalt. I 2014 brukte vi ca kr til dugnadsarbeid. Koiene har i 2014 mottatt kr frå Hyttas venner til bygging av Stakkslett. Fra Hovedstyret mottok vi ca kr i støtte til kjøp av primuser. Vi mottok kr til drift av Kamtjønnkoia av NTNU Eiendomsforvaltning. I tillegg fikk vi kr i arrangementstøtte ifm. SL Leieinntektene kom på omkring kr for hele 2014, som er en økning på ca kr fra Det ble ikke satt inn penger på Koiefondet grunnet forsinkelser i betalingen fra Akademika. 4 Aktiviteter I tillegg til dugnad arrangerer Koiegruppen åpne turer gjennom hele året. Vi prøver å ha et bredt spekter på type tur og vanskelighetsgrad, så vi treffer en så stor gruppe som mulig. Eneste kriteriet for å være med er at man er medlem i NTNUI. I år har vi arrangert både vintergilde, kosetur, koie-til-koie og badstutur, med mer. Flere har ytet ønske om mini-turer, og derfor arrangerte vi filmkveld på Flåkoia, med aggregat, lerret og popcorn! Ellers jobber vi bevisst med rekruttering; blæsting, konkurranser på hjemmesiden og promovideo. Flere studenter må få vite at dette tilbudet finnes! Det har også, som vanlig, vært arrangert Biff&Bayer med Studenterhytta. Tradisjon tro har vi også hatt både nyttårstur, gjørmefotball og dugnadsfest. 5 Møter Koiegruppa har hatt møte mandag annenhver uke på Idrettsbygget Gløshaugen. Dette er åpent for alle som er interessert og blir annonsert på hjemmesiden vår i forveien. For tiden jobber vi med å gjøre møtene kortere og vennligere for nye som kommer utenifra. Vi ønsker jo at de fortsetter å komme på møtene. Derfor har vi på et eget styremøtet besluttet at vi skal bruke møtene til referat fra turer, diskusjon og felles avgjørelse, og til å fordele oppgaver. Oppfølging og oversikt over alle oppgaver gjøres i større grad av koiesjefen, direkte med den som har tatt på seg jobben. Et nyttig verktøy for å gjøre få til dette er Trello (oppgaveverktøy på nett). Dette er fortsatt i prøvefasen, men foreløpig virker det lovende. 17

18 6 Annet Til slutt vil jeg takke alle som på et eller annet vis har bidratt til å gjøre koiene til det fantastiske tilbudet det er. Dette gjelder alle i koiestyret, dugnad/veddugnadsdeltagere og alle andre som har gjort en innsats. Håper dere fortsetter å engasjere dere i 2015, Hu & Hei! Jenny Elisabeth Midtlyng Trondheim 24 Februar, 2015 Koiesjef NTNUI Koiene 18

19 Sak 5: Behandle kontrollkomiteens beretning. Forslagsstiller: Forslag til vedtak: Kontrollkomiteen Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens beretning til etterretning Sammensetning Kontrollkomitéen har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Svein Christian Wedum Jens Sveen Frogner Knut Inge Engelbreth Haakon Utby I henhold til NIFs lov 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til Generalforsamlingen i NTNUI. Det har vært avholdt 4 møter i kontrollkomiteen i 2014/15. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med NTNUIs økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at NTNUIs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med foreningens lov og beslutninger fattet av Generalforsamlingen. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at NTNUIs interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at foreningens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for foreningens drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere foreningens finansielle stilling, forvaltning og drift. Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte regnskap: Kontrollkomiteens leder har i februar 2015 foretatt to telefonsamtaler med foreningens engasjerte revisor, Harry Eide, ved Eide Revisjon. Engasjert revisor beretter om bedring i foreningens økonomistyring, der kontrollen over materiell og varelager er bedret sammenlignet med tidligere år. Dette vitner om gode rutiner i internrevisjonen. Verdien til NTNUIs varelager har i årets regnskap blitt synliggjort og er av betydelig størrelse. Det er viktig at det jobbes aktivt mot å selge ut varer som Hovedstyret har på lager da det representerer en risiko for fremtidig verditap. Studenterhytta har en omfattende økonomi sammenlignet med de andre enhetene i NTNUI. Det er viktig at Studenterhytta har god oversikt over egen økonomi, og at det er gode rutiner for, og kontroll på mva og arbeidsgiveravgift. Kontrollen over dette virker å være bedret fra tidligere år. Det er viktig at Studenterhytta følger opp dette arbeidet og sikrer god kontinuitet videre. Hovedstyrets driftsresultat går med et betydelig overskudd. Kontrollkomiteen har forstått at flere utforutsette hendelser har forekommet, både hva angår økte inntekter og reduserte utgifter. Kontrollkomiteen har gjennomgått Hovedstyrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra Hovedstyret og revisor som komiteen har bedt om. Kontrollkomiteen har gjennomgått Hovedstyrets årsberetning for 2014 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2014 inkludert bilag, postering, resultat- og balanserapport. Hovedstyrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2014, og revisor har avgitt «ren» beretning. Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. 19

20 Kontrollkomiteen anbefaler at Hovedstyrets årsberetning og foreningens årsregnskap for 2014 godkjennes av Generalforsamlingen. Denne anbefaling forutsetter revisor anbefaler regnskapet godkjent i sin beretning til årsmøtet. Komiteens øvrige arbeid og representasjon i 2014/15 Samtlige medlemmer i kontrollkomiteen har deltatt aktivt i komiteens arbeid, og Kontrollkomitéen har holdt et høyt aktivitetsnivå i hele perioden. Foruten sine lovpålagte oppgaver har NTNUIs kontrollkomite utførte en rekke andre oppgaver. Kontrollkomiteen har hatt et godt samarbeid med hovedstyret i hele perioden. Kontrollkomiteen har løpende fått tilsendt referater fra hovedstyrets møter, og dette har komiteen satt stor pris på. Kontrollkomiteen har gitt sine råd til saker Hovedstyret har behandlet der det har blitt ansett som til hjelp for Hovedstyret sin behandling. Videre har dette bidratt til at kontrollkomiteen har hatt god oversikt over hovedstyrets aktivitet. Kontakten har vært tettest opp mot hovedkasserer og leder. Kontrollkomiteen har også tatt på seg en rolle i å følge opp Hovedstyret sitt arbeidet opp mot Studentlekene Kontrollkomiteen anså dette som en ekstra sikkerhet for Hovedstyret da arrangement av denne kan representere en stor økonomisk risiko for foreningen. Oppfølgingen har skjedd gjennom kontakt med Hovedstyret sin representant i SL-styret, Pauline Frydenlund. Kontrollkomiteen er fornøyd med Hovedstyret sin håndtering av SL og noterer betydelig bedring fra forrige arrangement. Kontrollkomiteen hadde, tradisjonen tro, gleden av å invitere Hovedstyret til 17. maifrokost og å delta i 17.maitoget bak NTNUIs fane. Kontrollkomitéen var også arrangør for det tradisjonsrike potet- og sekkeløpet ved Studenterhytta på 17.mai Februar 2015 Svein Christian Wedum Leder av Kontrollkomiteen

21 Sak 6: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Behandle rapporter fra internrevisjonen og midlertidige komiteer nedsatt av generalforsamlingen. Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte rapporter. Rapport fra internrevisjonen For regnskapsåret 2014 har det blitt gjennomført tre internrevisjoner i NTNUI. Internrevisjonen innebærer kontroll av regnskapet til gruppene, i tillegg til utvalg, koiene og Studenterhytta. Følgende blir blant annet kontrollert: Dokumentasjon av utgifter og inntekter. Føring av inntekter og utgifter på ulike regnskapskontoer. Føring av utgifter mot innvilget budsjett for HS-støtte. Lister over gruppens materiell og lister over medlemmer med bindingstid i NTNUI. Kontroll av medlemskap De tre internrevisjonene ble utført i midten av mars, i september/oktober og i begynnelsen av januar Internrevisjonene har blitt ledet av Hovedkasserer. Økonomiansvarlig har også deltatt på internrevisjon, i tillegg har også Mathias Moe, Fredrik Lundquist og Adrian Sjøholt bidratt. Det har vært varierende kvalitet på regnskapene til gruppene, der både store og små grupper utmerker seg både positivt og negativt. Helhetlig kan det bemerkes en betydelig bedring fra første revisjon i mars fram til årsrevisjonen i januar. Dette er naturlig da de fleste gruppekasserere tiltrådde vervet sitt rundt februar måned, og at regnskapsføring læres med tiden. Generelt er inntrykket at de fleste gruppene har forbedret rutinene sine fra tidligere år. Noe som kommer tydelig fram er at grupper og utvalg som bytter gruppekasserer midt i året og som har dårlig eller ingen erfaringsoverføring sliter. Dette fører til unødvendig mye arbeid for både gruppekasserer og Hovedkasserer. Det har i løpet av året blitt ført en bedre kontroll over at de som tar ut midler fra klubben faktisk er NTNUI medlemmer. Det har blitt innført rutiner for dette med innføring av en egen medlemskapsperm som leveres til internrevisjon. 21

22 Sak 7: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Behandle foreningens regnskap i revidert stand: generalregnskap, hovedstyrets regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyrenes regnskap, og revisors beretning. Hovedstyret, hyttestyret og koiestyret. Generalforsamlingen godkjenner generalregnskap, hovedstyrets regnskap, hyttestyrets regnskap og koiestyrenes regnskap, samt revisors beretning. NTNUI Generalbalanse 22

23 23

24 Generalresultat 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 NTNUI Hovedstyret, eks. Studentlekene 2015 Balanse 29

30 30

31 31

32 32

33 NTNUI Hovedstyret, eks. Studentlekene 2015 Resultat 33

34 34

35 35

36 Noter til NTNUIs årsregnskap for året 2014 Generalregnskapet og Hovedstyrets regnskap Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Kontoplanen følger NIFs standard kontoplan med enkelte tilpasninger. De anvendte regnskapsprinsipper fremgår av regnskapsloven kapittel 4 om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt. Note 1 Lønnskostnader NTNUI har i 2014 har hatt én fast ansatt i perioden januar til mai, én vikar i perioden mai til juli som fikk fast ansettelse fra og med august, ved Studenterhytta. Mindre lønnsutbetalinger skjer i enkelte grupper til dommere og instruktører i spesielle anledninger. Honorar til ekstern revisor (Eide Revisjon) for revisjonstjenester er kostnadsført med kr ,- inkl. mva. Note 2 Egenkapital NTNUI er en selveiende enhet. All egenkapital er opptjent egenkapital. Alle eksterne fordringer forfaller innen 12 mnd og all ekstern gjeld forfaller innen 3 år. Note 3 Skatt NTNUI er en allmennyttig organisasjon som ikke driver økonomisk virksomhet med erverv som formål. NTNUI er således unntatt skatteplikt ihht. Skatteloven Note 4 Kommentarer til enkelte kontoklasser Generalregnskapet Balanserapport 1190 Hytta, Gløshaugen Idrettspark, koietomt Båt: dykking, roing, seiling Avsetninger: Hyttefond, Koiefond, Anleggsfond, Kartfond(orientering), Båtfond(dykking), i tillegg til andre mindre avsetninger til forpliktelser Egenkapitalen har økt betydelig til sammenligning med utgangen av Dette skyldes blant annet at mange av gruppene har gått i overskudd, samt opprydding i ikke-reell gjeld. Resultatrapport 3120 Enkelte grupper har sponsorinntekter, der kun Hovedstyret, Langrenn og Orientering har en omsetning av størrelse for å være mva-pliktig Feilføring på en konto som ikke er i bruk. Hovedstyrets regnskap Balanserapport 1190 Gløshaugen idrettspark (GIP): Verdi ved ferdigstilling var 3.5 millioner. Avskrives lineært over 5 år. GIP er finansiert av SiT og NTNUI. NTNUIs finansielle bidrag var en investeringskostnad på kr 1 million, samt opprettelsen av et lån til SiT på kr 2.5 millioner. Ferdig avskrevet i løpet av Varelageret av diverse NTNUI effekter på Idrettsbygget Gløshaugen Varelageret bestående av NTNUI-varer kjøpt av AssistCo Utestående hos SiT for solgte medlemskort høst Avsetninger til ildsjelpris ( ), smørebod (20.765,60), og til anleggsfond ( ) Gjeld til SiT ifb. med investering i GIP. Inkluderer påløpte renter etter siste avdrag i Resultatrapport 3111 Kick-back på omsetning gjennom avtale med AssistCo 3120 Uttak av varer gjennom avtale med AssistCo Egenandel, ordensrådsmøte Økning i statsbudsjettet til momskompensasjon 3600 Baneutleie til eksterne parter, GIP Innkjøp av varer fra AssistCo i forbindelse med oppsigelse av avtale 36

37 4440 Smørebod, advokatutgifter i forbindelse med ansettelse av ny kokk, revisjonsutgifter i forbindelse med Skatteetatens ettersyn av Hytta, trenerutdanning Olympiatoppen, TV-aksjonen, frakt av NTNUI-klær fra Rjukan til Trondheim GIP avskrives med fast årlig beløp på Leieforhold i Transittgata avsluttet Vedlikehold og drift av GIP Klubbavisa Gruppeledersamling ol Det ble bevilget ekstrabevilgninger for kroner, men en lav uttaksprosent har gjort at denne gikk omtrent som budsjettert Resultat er langt under budsjett grunnet lav uttaksprosent blant gruppene i år Omkostninger bankavtale Danske Bank og kortterminal 8180 Avsetning til anleggsfond 37

38 Studentlekene 2015, Balanse 38

39 Studentlekene 2015, Resultat 39

40 40

41 NTNUI Studenterhytta Balanse 41

42 42

43 NTNUI Studenterhytta Resultat 43

44 44

45 45

46 46

47 NTNUI Koiene resultat 47

48 48

49 49

50 50

51 Sak 8: Sak 9: Forslagsstiller: Om Lade: Behandle innkomne forslag og saker: Ingen innkommende forslag eller saker Stor kunstgressbane Lade Hovedstyret Lade stor kunstgressbane er et prosjekt igjennom Trondheim kommune om oppføring av en kunstgressbane på Lade for Amerikanske idretter+ rugby. Banen er det første i Trondheim som er skreddersydd for annen aktivitet enn fotball. Banen er som vist på presentasjonen og blir en meget stor kunstgressbane. Prosjektet skal ha byggestart våren 2015 og stå klart til bruk høsten Banen vil bli et unikt tilskudd til idretten i Trondheim og utviklingen av de aktuelle idrettene som skal være primærbrukere av banen. Kommunen ønsker et samarbeid med NTNUI rundt anlegget. I hovedsak dreier dette seg om et økonomisk innskudd fra NTNUI på 2 millioner NOK. Som gir NTNUI en egen rammetid på anlegget tilsvarende 17 timer i uka i 10år. 10år er den antatte levetiden for bane før den må rehabiliteres. NTNUI HS sin innstilling for et økonomisk samarbeid med Trondheim kommune NTNUI HS er positivet til denne investering i bakgrunn av at aktiviteten i NTNUI sine grupper, som vil bli brukere av banen har økt etter etableringen av GIP. Dette gjør at NTNUI nå burde tenke fremtidsrettet for å kunne ivareta og utvikle tilbudet til studentene ved NTNU. Dette er en også en unik mulighet til og strategisk plasseres seg i kommunen og vil på sikt kunne vinne studentidretten større aspekt i Trondheim kommune. Det oppleves også igjennom kommunal hall- og banefordeling at studentene alltid stilles bak i køen. Igjennom bruksavtalen er NTNUI sikret tilgang på anlegget før kommunal tildeling. Disse tidene vill heller ikke påvirke den kommunale fordelingsprosessen, hvor vi fortsatt vill stille likt med de andre klubbene i Trondheim om den resterende tiden etter at NTNUI har fått tildelt sin kontraktfestete rammetid i året. Banen er også så stort i størrelse at den under UKA kan ta i mot flere av gruppene i NTNUI som mister tid i GIP ved å dele banen opp i 2 eller 4.(Se vedlagt planskisse av anlegget). Banen gir også NTNUI muligheter til å leie ut den tiden vi eventuelt ikke bruker til andre idrettslag om ønskelig. Samtidig er det kommunen som står for all drift av banen. Så hovedstyret vil ikke bli belastet med noe mer arbeid etter at bruksavtalen er skrevet under. NTNUI HS er da selv ansvarlig for å fordele rammetiden i anlegget til sine grupper. Det er også viktig å presisere at skjebnen til GIP ikke er avgjort enda og NTNUI derfor kan ha en mulighet til å sikre seg tilgang på en ny matte igjennom denne avtalen med kommunen. I alt gir dette NTNUI en mulighet til å øke aktiviteten sin på sikt uten at det går utover dagens bevilgninger til gruppene i NTNUI. Videre gir dette NTNUI et fotfeste på Lade hvor kommunen på sikt har tenkt til å bygge både svømmehall, flerbrukshall, tennishall og skytehall. Ved å gå inn i Lade storkunstgressbane befester NTNUI seg strategisk til for tilgang på større deler av anlegget når den tid kommer. Vi beviser også for kommunen at NTNUI er en seriøs samarbeidspartner. Økonomisk forutsetninger: 51

52 2014 har vært et ganske spesielt år økonomisk. Inntekter som har blir mye større enn forutsett (omtrent kr over budsjett) og en lavere enn forventet uttaksprosent fra gruppene (omtrent under budsjett) har gjort at NTNUI sitter igjen med mye penger som gjerne kan benyttes til investering i langsiktige prosjekter. Det er satt av 1 million kroner til et slikt formål, uten at man har en dårlige økonomisk stilling enn man gjorde ved inngangen til Utfordringen med lavere støtte fra Velferdstinget (nedgang på omtrent kr i året) fra og med 2015 er dekket inn med en økning i medlemskontingent, som også gir noe økte inntekter. Dersom NTNUIs generalforsamling velger å investere i Lade prosjektet, må NTNUI gå inn med 2 millioner kroner. Med avsetningen fra 2014 vil det kun bli nødvendig med et lån på 1 million kroner fra høsten Det er allerede hentet inn lånetilbud fra Danske Bank, Sparebanken Midt-Norge, og Studentsamskipnaden i Trondheim, der samskipnadens lån fremsto som det rimeligste alternativet med en rente på NIBOR 3 mnd + 1% og ingen gebyr. De siste årene har NTNUI betjent et lån på GIP, med nedbetalinger på kr i året pluss rente på NIBOR 6 mnd + 1%. Dette har ikke bydd på store problemer for idrettsforeningen å betjene dette lånet, som opprinnelig var på 2,5 millioner, som det nå gjenstår kun 1 million kroner å nedbetale. Idrettsforeningen er med andre ord greit i stand til å betjene et ytterligere lån på 1 million kroner, og eventuelt en enda større sum. Om man velger et lån på 1 million kroner og finansierer resten med 2014s overskudd, går man inn i 2016 med 1,5 millioner kroner i lån med en gunstig rente. Dette tilsvarer lånet som NTNUI hadde i inngangen til Dette er vel innenfor foreningens låneevne. Med nedbetaling på kr i året vil man kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå i gruppene og mosjonstilbudet uten problemer, samt ha noe kapasitet til ytterligere lån dersom det blir nødvendig. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å gå inn i Lade Stor kunstgressbane med 2 millioner NOK og gir NTNUI Hovedstyret myndighet til å ta opp et lån på 1 million NOK fra Studentsamskipnaden i Trondheim til investeringen i Lade stor kunstgressbane. 52

53 Sak 10: Forslagsstiller: Fastsette medlemskontingent Hovedstyret Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar de foreslåtte NTNUI-kontingenter. Saken sees i sammenheng med sak 11, foreningens budsjett. Salgssted Kontingentgruppe NTNUI-kontingent (helår/halvår) Brukerkontingent (helår/halvår) Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra 400/225 Settes av SIT* NTNU + medlemskap i SIT-Idrett Resepsjon i-bygg Gyldig NTNUImedlemskort 400/225 Settes av SIT* fra forrige semester + Medlemskap i SIT-Idrett Resepsjon i-bygg Vitenskapelig ansatte 400/225 Settes av SIT* NTNU (kun de som ønsker det, ellers NTNU BIL)+ medlemskap i SIT- Idrett NTNUI HS Æresmedlemmer 0 Betales av de som ønsker å benytte seg av SIT sine lokaler. NTNUI HS Andre 7000 Kun studenter og ansatte har adgang *SIT-Idrett setter sin egen medlemskontingent, men for å styrke et godt samarbeid med NTNUI ligger det et hovedprinsipp for pris om at NTNUI og SIT-Idrett alltid skal være billigere enn kun SIT-Idrett. NTNUI kontingent uten SIT-idrett medlemskap Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra NTNU eller innvilget dispensasjonssøknad 550kr kun som helårs *Ingen brukerkontigent *Denne kontingent gruppen har ikke tilgang til treninger eller aktiviteter som foregår i idrettsbyggene eid og driftet av SIT-Idrett. 53

54 Sak 11: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Sanksjon mot NTNUI Håndball Hovedstyret Informasjonssak organiserte Håndball-gruppa en trening der det ble inntatt alkohol på Idrettsbygget Gløshaugen. Dette er et klart brudd på reglementet på Idrettsbygget. I samråd med gruppa vedtok Hovedstyret å ilegge Håndball-gruppa en bot på 5000 kroner for brudd på reglementet. Det ble også vedtatt sanksjoner for eventuelle fremtidige brudd på reglementet i samråd med SiT Idrett. Dette gjelder for alle grupper, utvalg, lag og medlemmer av NTNUI, som følger: Første forseelse: Økonomisk sanksjon sett i sammenheng med gruppens størrelse. Andre forseelse: Økonomisk sanksjon, betraktelig økning av første. Tredje forseelse: Utestengelse fra idrettsbygget i 2 uker for samtlige involvert i gruppen/laget. Sanksjoner vil bli oppført i et register og slettes etter 2 år. Sak 12: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Vedta foreningens budsjett. Hovedstyret Generalforsamlingen vedtar det foreslåtte budsjettet for kommende års virksomhet. 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Kommentarer til budsjettet 1. Salg fra Idrettsbygget (8 måneder * kr) 2. Skilt i GIP 3. Basert på Idrettsregistreringen for 2014: 314 kr *652 ungdom avd. ungdom kr likesstilling fleridrettslag = Tilskudd fra NSI for trenerkurs 5. Tippemidler: 9000 kr, Kundeutbytte Gjensidige 4000 kr, Aktivitetsstøtte: kr, Trondheim kommune: kr, Repromidler: 1000 kr 6. Som i 2013 grunnet UKA 7. Mosjon betaler for GIP medlemmer *225kr (prisstigning 25 kr) helmedlemmer*400 kr *0, halvmedlemmer*225 kr - kan justeres (setter av resten til neste år) 10. Fra avsetning til ildsjelpris igjen etter dette 11. Siste del OLT 12. Et evt. SL-underskudd kan dekkes her, NTNUI Bumerang, litt oppussing av kjeller 13. Siste avskrivning kunstgressmatte GIP + 1/4 år Lade 14. Strøm , vintervedlikehold , salting , sommervedlikehold , maling 8000, skilting og annet utstyr KA: Velkommen utgaven: kr, 3-4 utgaver for totalt kr (1-2 vår, 2 høst) 16. Ca 80 % uttak 17. Spinning , Gruppenes mosjonstilbud 12 aktiviteter *5000 kr*2 semester = , Hyttebuss , Baneleie Paintball , Baneleie GIP , Støtte til koiefond De fleste SM blir holdt under SL 19. GIP + Lade 1/4 år lån 61

62 62

63 63

64 Studenterhyttas budsjett 2013 Legges ved på generalforsamlingen Koiene budsjett 64

65 65

66 66

67 Sak 13: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Engasjere registrert revisor til å revidere foreningens regnskap. Hovedstyret Generalforsamlingen vedtar å bruke Eide Revisjon som sin eksterne revisor for kommende års virksomhet. Sak 14: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Behandle foreningens organisasjonsplan. Hovedstyret Generalforsamlingen vedtar foreslått organisasjonsplan. 67

68 Sak 15: Foreta følgende valg: a. Hovedstyret: leder, nestleder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Valgkomiteen Generalforsamlingen velger de innstilte til Hovedstyret for kommende års virksomhet. Leder: Nestleder: Kasserer: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Fredrik Lundquist Adrian Sjøholt Elisabeth Våland Suhr Eirik Rivedal Solveig Wanvik Skogan Ida Hulbaklien Bakke Kristine Mamen Antonsen Rannei Kaasa Tone Solem Emilie Zakariassen. Hansen b. Hyttestyret: hyttesjef, visehyttesjef, kasserer og badstuoppmann Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hyttestyret Generalforsamlingen velger de innstilte til Hyttestyret for kommende års virksomhet. Hyttesjef: Visesjef: Kasserer: Badstuoppmann: Økonomisjef: Fredrik Aronsen Anniken Storbrua Morten Mjelva Gustav Thommesen Øyvind Storesund Hetland c. Koiestyret: koiesjef, visekoiesjef og kasserer Forslagstiller: Forslag til vedtak: Koiene Generalforsamlingen velger de innstilte til koiestyret for kommende års virksomhet. Koiesjef: Visekoiesjef: Kasserer: Jenny Elisabeth Midtlyng Egil Andreas Behrens Daniel Fyllingsnes d. Ett medlem til rådet Forslagstiller: Forslag til vedtak: Valgkomiteen Generalforsamlingen velger den innstilte som medlem i NTNUIs Råd. Rådsmedlem: Kristian Sundvor Solvin 68

69 e. Kontrollkomité med leder, ett medlem og to varamedlemmer. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Valgkomiteen Generalforsamlingen velger de innstilte til NTNUIs kontrollkomité. Leder: Medlem: Vara: Vara: Haakon Utby Madeleine Heiberg Svein Christian Wedum Espen Høgset f. Representanter til ting og møter i de idrettsorganisasjoner som foreningen er tilsluttet. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Hovedstyret Generalforsamlingen gir Hovedstyret myndighet til å utpeke representanter til ting og møter i de idrettsorganisasjoner som foreningen er tilsluttet. g. Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste generalforsamling. Forslagstiller: Forslag til vedtak: Valgkomiteen Vintergeneralforsamlingen sender saken til behandling ved høstgeneralforsamling. Sak 16: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Midlertidig valgkomité til høstgeneralforsamlingen Hovedstyret Generalforsamlingen gir NTNUI Hovedstyret fullmakt til å sette en midlertidig valgkomité ved et eventuelt suppleringsvalg ved høstgeneralforsamlingen

70 Sak 17: Forslagstiller: Forslag til vedtak: Godkjenne ledere for gruppene Hovedstyret Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte ledere for gruppene. Gruppeledere i NTNUI (utvalg markert i kursiv) Gruppe Aikido Amerikansk fotball Badminton Bandy Baseball og softball Basket Bordtennis Capoeira Cheerleading Cricket Dans Dykking Fekting Fotball Friidrett Frisbee Golf Håndball Innebandy Ishockey Judo Kampsport Karate Kite Lacrosse Langrenn Orientering Padling Paintball Qwan Ki Do Ridning Roing Rugby Rumpeldunk Seiling Sjonglering Ski og fjellsport Leder Daniel Ryghseter Kristian Bjørnsen Petter Westye Svendsen Eirik Nesgård Karl Duncker Josefine C. S. Haugom George Chabert Juan Miranda Liv Dammann Anker Sulalit Bandyopadhyay Lars Gjølme Joakim Skjefstad Mathias Moe Stian Rakke Peder Holm Magne Brekke Rabben Kjartan Kloster Osmundsen Monica Øvstetun Ibsen Sivert Andreas Mathisen Christoffer Askeland Sondre Kristensen Sondre Østli Rokvam Eivind Lekve Gjelle Sigbjørn Næss Midtskogen Pernille Rognlien Torbjørn Vala Fredrik Steinsvik Oda Simahaug Adrian Sjøholt Linn Silje Opdahl Thun Marthe Linnea Tronrud Oda Emilie Nilseng Danielsen Erlend Gurvin Elisabeth Jørstad Kristin Sandvik Helle Irina Amdahl Nyhus Halvor Johansen Mære 70

71 Gruppeledere i NTNUI (utvalg markert i kursiv) Skyting Snowboard Squash Svømming Swing og folkedans Sykkel Tae Kwon Do Telemark og alpint Tennis Tenshi Tsume Tindegruppa Undervannsrugby Triatlon Turn Volleyball Wa Kwa Chuan Wing Chun Kung Fu Andreas Nordby Viberto Petter Hørthe Paal Greva Skovdahl Magnus Aa Dalen Fredrik Moheim Aslak Syversen Waage Jens Meisingset Sondre Sævereid Christoffer Abrahamsen Miranda Oda Kragset Ørjan Grefstad Nicolas Sogge Hans Christian Tungesvik Erik Reimer Magnus Rodahl Øystein Bergsagel Faik Bilalovic Sak 18: Eventuelt Sak 19: Sigmonds Staup kveldsmat på Hytta. 71

72 Årsmelding NTNUI Skyting Oppsummering 2014 har vært et svært dårlig år for skytegruppa aktivitetsmessig, men vi har heldigvis fått ordnet et sted å trene. Etter at vi mistet banen på Idrettsbygget sommeren 2013, har vi slitt med å få tak i et nytt sted å trene. Vi var innom flere alternativer, blant annet Luftkrigsskolen, uten at vi kom noen vei. Etter hvert ble det klart at det ikke var mulig å finne en brukbar bane i byen, og at vi måtte løse transportproblemet ut av byen skulle vi kunne fortsette. Rett etter sommerferien tok vi kontakt med Nidaros Skytterlag, som har skytebane oppe på Jonsvannet. Det ble raskt klart at det var muligheter for at vi kunne bli med der som treningsmedlemmer. Det var ingen muligheter for oppbevaring av utstyr på banen deres, slik at vi var helt avhengige av å kunne fortsette med lagringen på Idrettsbygget, noe SiT sa ja til. På denne måten får vi til- For å løse transportproblemet ble gruppa med i Trondheim Bilkollektiv. gang til flere ulike biler plassert rundt omkring i byen når de trengs. På grunn av litt treghet med innmelding hos Nidaros Skytterlag kom vi ikke igang med skyting iløpet av høstmesteret, men vi hadde første trening en uke ut i vårsemesteret. Siden vi ikke hadde muligheter for trening var det også så få som hadde utstyret sitt i Trondheim, slik at vi ikke fikk til noen treningshelger iløpet av Vi går inn for at vi få til treningshelger i Vi håper også og kunne fortsette samarbeidet med SiT for å se på mulighetene for å skaffe vår egen bane. Styret Styret har i 2015 bestått av: Leder: Andreas Vibeto Nestleder: Silje Christine Iversen Kasserer: Emil Tømmervik Vi har hatt møter ved behov, noe som førte til at vi dette året kun har hatt et møte i tillegg til kontakt med meldinger. Økonomi 2014 var et godt år økonomisk for skytegruppa, gruppa gikk 9346kr i pluss. Overskuddet kommer fra salg av gamle rifler som ikke lenger var i bruk. Noen av pengene vi tjente på riflesalget brukte vi på å melde oss in i Trondheim Bilkollektiv.

73 Årsberetning. NTNUI Ju-Jitsu for 2014 Fra og med høst 2014 har vi vært et utvalg hos NTNUI. Før dette var vi en liten gjeng som har trent sammen når dojoen var ledig siden vår Etter at vi ble et utvalg har vi hatt en voldsom stigning i medlemstall. I siste halvdel av semesteret hadde vi ca 50 rullerende medlemmer. De fleste har vært nybegynnere, men opplæringa begynner vi å mestre nu. Vi har også hatt endel gjesteinstruktører innom for å heve nivået og for å gi hovedtreneren avbrekk. Vårt høyeste oppmøte på trening er 32 stykker i dojoen. Det ble litt vel trangt, men vanligvis ligger vi rundt Dette også trangt, men det funker. Iløpet av semesteret har vi fått noen etterspørseler om graderingsmuligheter i klubben. Derfor fikk vi hentet inn klubbens mester for å holde et seminar med gradering. Det var en del rot rundt dette, men det ble gjennomført. Klubben gikk rundt 1700 i underskudd i 2014 grunnet uforutsette hendelser ved gjennomføringen av seminaret. Det nye styret jobber godt sammen, årsberetning slutt. Sondre

74 NTNUI Karate Årsmelding 2014 Medlemstal: Per : 34 registrerte medlemmer + nybegynnarparti som ikkje er registrert endå (ca 5 stykker) Utvikling: Me startar opp nybegynnarparti i starten av kvart semester med ca nye medlemmer på hausten og 5 10 nye medlemmer på våren. Med har i vår og haust klart å behalde ein god andel av dei nye. Me har også fått inn fleire med tidlegare erfaring i klubben, slik at me har god variasjon i erfaringsnivå blant medlemmane våre. Forbetringa i oppmøtetal på fellestreninga held frem frå i haust, og me er godt nøgde med det. Nybegynnarpartiet for semesteret vår 2015 har nettopp starta opp, dette er grunnen til at desse nye medlemmene ikkje er med i statistikken. Det arrangerast NM i Karate i år, det er fleire frå klubben som skal delta. Instruktørar per : Børge Kjelstad (nybegynnarartrening) Kristian Overskaug (nybegynnartrening) Stig Rønning (fellestrening og høgare gradert treningar) Torbjørn A. Ve (fellestrening) Are Simonsen (kumitetreningar) Finn Dragsholt (fellestreningar/reserve) Linn Aarseth (fellestreningar/reserve) Thanh Sang Tran (kumitetreningar) Thor Åge Martinsen (kumitetreningar) Treningar: Me har treningstid kvar dag, med minst ei organisert trening kvar dag.

75 Økonomi: Totalt hadde med eit overskot på ca 2000 kroner i I tillegg har me ein del pengar spart. Årskontingenten er på 500 kr per år/300 kr per semester per medlem og inkluderer forsikring i kampsportforbundet. Grunnen til at me har so pass høg kontingent er at klubben er medlem av Norges Tradisjonelle Karateforbund i tillegg til at me betalar kontingent/forsikring til kampsportforbundet. Me betalar kontingentar til begge forbund og treng difor å kreva 500 kr per medlem i klubben. Styret: Våren 2015 har det skjedd nokre utskiftningar i styret. Det nye styret ser slik ut: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Materialforvaltar: Sosialansvarleg: Webansvarleg: Åmund Skjørshammer Hognestad Eivind Lekve Bjelle Knut Nergård Christoffer Skjulstad Marita W. Syversen Stian Danielsen Leiar, materialforvaltar og sosialansvarleg er ferske. Tidlegare leiar har no gått inn som nestleiar. Me har 3 4 styremøter i året Åmund Skjørshammer Hognestad Leiar NTNUI Karate

76 Årsrapport for NTNUI Tennis 2014 Medlemmer Gruppa har hatt ca 160 medlemmer fordelt i fasttime og drop-in medlemmer. Av disse har rundt 12 personer betalt lisens til NTF og spilt lagkamper. Medlemstallet er typisk for tennisgruppa. Aktivitet Herrene beholdt plassen sin i 3div. midt-nord, de vant kun 7 av 30 kamper og endte på 5. plass i gruppa. Damene derimot gjorde det veldig bra og vant 13 av 20 kamper og vant dermed gruppa. Opprykkskampene ble spilt sommeren 2014, noe som førte til at det var vanskelig for en tennisklubb bestående av studenter å stille med lag. Disse kampene tapte desverre damene. Tradisjonen tro arrangerte racketgruppene racketfest på studenterhytta høsten I forkant av dette ble det holdt en racketstyreturnering der styrene fikk testet de forskjellige idrettene. Turneringen ble vunnet av badminton. NTNUI Tennis har arrangert nybegynnerkurs i februar og september. Begge kursene hadde god oppslutning med omlag 60 deltakere pr kurs. Helgen etter kurs har styret invitert til bli-kjent-fest der det har vært godt oppmøte. I Bergen Challenge gjorde NTNUI Tennis det nok en gang best i dameklassen. Den ble vunnet av Marianne Delp som med dette kvalifiserte seg til student EM. I herreklassen gjorde Christian Wike det best med en 3.plass i B sluttspillet. Til forandring fra forrige år har gruppa ikke arrangert interne doubles-turneringer, men heller valgt å samkjøre med Trondhjems Tennisklubb. Dette har vært meget vellykket, både sosialt og sportslig. Økonomi Driftsresultatet er på 22682,93. Treningsavgiften har vært henholdsvis vært på 120,- og 170,- for drop-in medlemskap og for fast time. Dette er en økning på 20,- fra forrige år. Dette medførte at driftsresultatet ble høyere enn antatt. Prisen skal senkes tilbake til 100,- og 150,-.Trenere og styremedlemmer har vært fritatt treningsavgift. Tilsammen har vi mottat ,23 i støtte fra HS. Dette har gått til startkontigent serie og halleie. Organisering Styret i 2014 har vært organisert slik:

77 Leder: Christoffer A. Miranda Nestleder: Sivert Krøvel (Christian Wike fra høst 2014 da Sivert dro på utveksling) Kasserer: Thomas B. Unnvik Web-ansvarlig: Eivind B. Fosse Trener- og turneringsansvarlig: Anna Belova Sosialt ansvarlig: Marianne Delp Styret har hatt 3 møter i halvåret, noe en ønsker å øke til 1 gang i måneden. Utover dette har vi jevnlig kontakt via sosiale medier, mail og gjennom treninger. Utover styret har vi hatt frivillige trenere som har gjort en

78 Årsrapport 2014 NTNUI Tenshi Tsume Medlemsantall Rekrutteringen i 2014 har i sin helhet foregått på Gløshaugen idrettssenter. Vi tok opp et parti på våren, og et på høsten. Til sammen har vi nå 37 betalende medlemmer, hvorav omtrent 30 var aktive ved årsskiftet. Vi hadde omtrent 15 medlemmer på vårens nybegynnerparti, og høstens parti hadde 25. Samtlige medlemmer er registrert med forsikring i Norges Kampsportforbund. Vi anslår at antall personer som har vært innom trening i løpet av året uten å ha forsikret seg i ettertid er omtrent 25. Utvikling i løpet av året I 2014 har NTNUI Tenshi Tsume vært rimelig stabilt. Vi har hatt et velfungerende styre med lite utskifting. Vi har i løpet av året hatt en nedgang i instruktører, og har derfor måttet gjennomføre noen treninger med kun en instruktør. Vi har heldigvis klart å skåne nybegynnerpartiet, der det har vært to instruktører. For å bedre tilpasse treningene til færre instruktører har vi startet arbeidet med å omorganisere treningene våre. Dette er et arbeid som vil fortsette inn i 2015 da det testes i praksis. Instruktører NTNUI Tenshi Tsume 2014 Navn: Håkon Raudsandmoen Andreas Ulvøen Thomas Rygh Steinar Einset Jon Andreas Melbye Oda Kragset Fredrik Nikolai Krohg Johannes Skjeggestad Meyer Magnus Grande Carl Einar Hellenes Stian Grøttum Danielsen Stilling: Sensei Hovedinstruktør Instruktør Instruktør Instruktør Instruktør Hjelpeinstruktør Hjelpeinstruktør Hjelpeinstruktør Hjelpeinstruktør Hjelpeinstruktør

79 Aktivitet: Aktiviteten i 2014 har i sin helhet foregått på Gløshaugen idrettssenter. Organiseringen av treningene var lik på våren og høsten. Vi hadde tre treningspartier: nybegynnerpartiet, mellompartiet, videregående-/elitepartiet. Nybegynnerpartiet har en økt i uka. De øvrige partiene trener 2x1,5 timer hver uke. Øvrige timer ble avsatt til fritreninger, noe som oppleves som svært populært fra medlemmenes side. Vi gjennomførte fire graderinger i 2014 Vår: Gradering til oransje belte 3. april 5 stk. bestått. Gradering til gult belte 5. april 5 stk. bestått. Høst: Gradering til oransje belte 20. november - 5 stk. bestått Gradering til gult belte 15. november - 4 stk. bestått Vi har planlagt og gjennomført to oppvisninger; en i forbindelse med oppstart av nybegynnerparti hvert semester. I 2014 har vi for første gang planlagt og gjennomført et kurs i selvforsvar. Tirsdag 21. oktober holdt vi et kurs på Tyholt. Dette var en lærerik opplevelse for oss, både planleggingsfasen og selve gjennomføringen. Vi håper å kunne fortsette med disse kursene i 2015, og at de vil hjelpe både klubbens økonomiske situasjon og promotere oss i nye arenaer. Sosialt Vi stod for seks sosiale arrangement i 2014: 23. februar Bli-kjent fest 10. mars Filmkveld 27. april Graderingsfest 13. september Bli-kjent fest 11. oktober Spillkveld 28. november Graderingsfest

80 Økonomi: I 2014 hadde Tenshi Tsume en omsetning på ,50 kr, 3 425,50 kr i fordring hos HS og 9 508,93 kr i banken. Omsetningen var ,50 kr lavere enn budsjettert, noe som skyldes at vi bommet med antall medlemmer. Med færre medlemmer fikk vi mindre inntekter fra både varesalg og treningsavgift. Dette dekker innkjøp av varer og betaling av forbundskontingent og forsikring, slik at konsekvensene for bunnlinjen ble relativt små. Vi budsjetterte med 55 medlemmer, mens det endelige medlemstallet var kun på 37 stk. Vi hadde også en tap av fordringer på kr som skyldes feil i regnskapet fra Det lavere medlemsantallet har ført til at vi har fått in kr mindre enn forventet i salg av utstyr. Sammenliknet har vi brukt kr mindre på innkjøp av utstyr. Vi hadde også et godt salg av utstyr kjøpt fra tidligere år og varelageret minket med 1 760,70 kr. Utgifter tilstelning/fest ga en mindre kostnad på 536,53 kr enn budsjettert. Videre var inntektene fra gradering kr mindre enn budsjettert. Dette er penger som i stor grad blir brukt på leie av lokale. Vi valgte kun å leie lokale en gang i 2014, noe som gjorde at «Leie av lokal» hadde også en mindre kostnad på kr lavere en budsjettet. Vi endte med et resultat på ,67 kr, mot et budsjettert overskudd på kr. Dette skyldes tap av fordringer, noe vi anser som utenfor vår kontroll. Vi er dermed fornøyd med styring av økonomien i året som har gått, selv om vi burde gjort en grundigere jobb med budsjettarbeidet.

81 Organisering og møtevirksomhet Klubben har styremøte ca. hver 4. uke. Møtet koordineres av lederen, og inneholder alltid en statusrapport fra alle i styret. I 2014 tok vi opp et nytt styremedlem. Mads Wilthil Leder Emil Karlsen Nestleder Aileen Hay Line B. Haavik Lone Sunniva Jevne Oda Kragset Kasserer Webansvarlig Materialansvarlig Sosialkoordinator Andreas Ulvøen Hovedinstruktør

82 Årsberetning NTNUI Golf Styret Leder / Webansvarlig:: Økonomiansvarlig: Nestleder / Trening- og turneringsansvarlig: Kjartan Kloster Osmundsen Bror Vebjørn Steen Kristoffer Lode Leder / Webansvarlig: Økonomiansvarlig / Nestleder: Kjartan Kloster Osmundsen Anders Torland I 2014 har vi fortsatt medlemsveksten fra i fjor, og har nå rundt 30 aktive medlemmer. To styremedlemmer har gitt seg, men vi har fått på plass en ny kasserer/nestleder. Vi har innsett at det var unødvendig med en egen trening- og turneringsansvarlig, og har avviklet denne styrestillingen. Økonomi Gruppen hadde i 2014 et ordinært resultat på kr 5 780,27. Dette inkluderer en forskuddsutbetaling av HS-støtte på 5000 kr. Driftskostnadene endte på ,00 kr, noe som var 238 kr mer enn budsjettert. Premie til klubbmesterskapet var ikke inkludert i budsjettet. Samtidig ble deltakerantallet på klubbmesterskapet noe mindre enn antatt, så baneleie-kostnadene ble litt mindre enn budsjettert. Treningsoppmøtet har tatt seg bra opp i forhold til i fjor, og vi har gjeninnført treningsavgift for deltakelse på simulatortreninger; en symbolsk sum på 30 kr per person. Denne avgiften er ment til å bidra til å dekke ikke-hs-støtteberettigede aktiviteter og utgifter. Sportstlig I løpet av 2014 har vi hatt omtrent 20 innendørstreninger på simulator hos Trondheim Golfsenter. I starten av høstsemesteret 2014 hadde vi også 7 treninger utendørs hos Trondeheim Par3Golf på Havstein. Det årlige klubbmesterskapet ble avholdt på Byneset Golfklubb 9. september.

83 Årsberetning 2014 NTNUI Bandy Året som har gått har vært litt opp og ned, grunnet ulike omstendigheter ble ikke budsjettet for 2014 levert, og det var derfor skralt i lagkassa, noe som preget slutten av sesongen 13/14 og starten av sesongen 14/15. Uten om det har det vært et bra år for NTNUI Bandy. Aldri har vi vunnet så mange kamper som i 2014 og hatt så mange som stiller på trening. Ting begynner å falle på plass og det har blitt mer kontroll på det administrative og vi ser nå spent fram til hvordan ting utarter seg videre i 14/15 sesongen. Eirik Nesgård Leder NTNUI Bandy

84 Årsberetning 2014 NTNUI Judo Medlemmer Ved utgangen av 2014 hadde vi 22 registrerte og aktive medlemmer av klubben. I tillegg kommer en del (5-10) «gjester» som er registrert som medlemmer av andre judoklubber, men som trener sammen med oss. Disse er i hovedsak studenter, men det forekommer også at instruktører fra de to andre trondheimsklubbene tar turen. Året som har vært Judogruppa har som før kjørt ett parti for viderekomne og ett for nybegynnere. Rekrutteringen til vårens nybegynnerparti var lav, mens høstens nybegynnerparti hadde stor deltagelse. Dessverre hadde vi høyt frafall og stabiliserte oss rundt 8 nybegynnere. 6 av disse graderte til gult belte. Frafallet kan skyldes flere ting, men er et kjent problem i judo-norge. Vi ser imidlertid at flere enn tidligere ønsker å prøve judo, og da særlig på høsten. Denne utviklingen skyldes sannsynligvis bedre vedlikehold og oppdatering av hjemmesidene i forkant av høstsemesteret. Størrelsen på partiene har det siste halvåret vært på (viderekomne) og ca (nybegynnere). Dette er veldig fine tall med tanke på plass i dojoen. Klubbens store utfordring er fortsatt trenersituasjonen. Selv om vi nå har nok trenere til at det går greit å holde de treningene vi ønsker blir det til dels mye per instruktør. Dessuten er situasjonen fremover usikker ettersom viktige bidragsytere kan komme til å flytte fra byen til sommeren. Imidlertid har nye kvalifiserte medlemmer, samt enkelte gamle medlemmer, kommet tilbake i løpet av det siste året. Situasjonen later derfor til å være nogen lunde under kontroll foreløpig. Klubben har vært representert på følgende stevner gjennom året: - KM Levanger - Innherredstreffet, Levanger I tillegg har utøvere som trener med oss, men som er registrert i en annen judoklubb, deltatt på NM og i flere norgescuper. Samarbeidet med de andre klubbene i byen har etter hvert blitt veldig godt. I judo er det en uskrevet regel at en utøver kan trene med hvilken som helst klubb, når som helst. Dette fungerer bra for NTNUI-medlemmer som kan dra til de andre klubbene. Det fungerer dårligere hvis de andre klubbene vil trene med oss ettersom man avkreves NTNUI-medlemskap for å komme inn. Dette har vært en liten kilde til frustrasjon for enkelte gjester som ikke er klar over hvordan systemet fungerer. Vi har imidlertid hatt stor glede av instruktører fra andre klubber som har kommet på besøk det siste året. Klubben har arrangert én fest i løpet av året. Den gamle judotradisjonen om mandagspils etter trening hver første mandag i måneden har også blitt opprettholdt. Her har det vært solid oppmøte, noe som er veldig gledelig å se. Økonomi Klubbens inntekter i 2014 kommer fra:

85 - Draktsalg: Minimalt overskudd pga. veldig lave priser på drakter for medlemmer. Da vi ikke fikk rabatt - Graderinger: 11 graderinger gjennomført. 4 på vårsemsesteret, 7 på høsten. Det ble gradert totalt ett grønt og ti gule belter. Følgende priser gjelder: Gult: 300 (inkluderer judopass mm.), Oransje: 350, Grønt: 400, Blått: 450, Brunt: 500. Nøkkeltall Årsresultat: -533,80 Bankkonto: ,76 (pr ) Organisering Styret har bestått av følgende verv: Leder: Georg Brandtzæg Nestleder: Torfinn Støve Madssen Kasserer: Lasse Brekke Hovedtrener: Lars Tandle Kyllingstad Web-ansvarlig: Håkon Hardy Lier Mesteparten av kontakten mellom styret har vært i forbindelse med treninger. Det har kun blitt avholdt ett styremøte dette året. Det har imidlertid ikke vært behov for noe mer, og vi foretrekker alle å bruke tid på trening fremfor møtevirksomhet

86 Årsberetning for NTNUI Innebandy 2014 Medlemmer Pr hadde NTNUI Innebandy 118 medlemmer, fordelt på seks lag. Dette er en nedgang på 35 medlemmer fra i fjor. 110 medlemmer har innløst lisens. Utvikling i løpet av året Både på dame- og herresiden har det skjedd forandringer i løpet av året. H4 hadde en kjerne som møtte opp på trening og kamp. Spørsmålet om levetiden til H4 kom etter at denne kjernen skulle slutte. Etter en dialog med trenerne for H4 og en diskusjon innad i styret, ble det besluttet at H4 skulle fjernes. Dermed har dessverre antall mannlige medlemmer i klubben minsket med rundt 10. Med bare tre herrelag har alle disse hatt nok spillere til kamp og treninger. På damesiden har det vært en veldig stor pågang på D3 siden Denne pågangen, kombinert med at D1 og D2 har vært fulle, har gjort at det er mange spillere på D3 som ikke får utviklet seg. Utfordringen for utviklingen til D3 er at det er et lag med utskiftninger og mange nye spillere hver sesong. Det er forståelig at spillegleden går ned når utviklingen går sakte nye spillere hvert semester. Styret og trenerne på damesiden fant ut at den beste løsningen var å fylle opp D1 og D2 så godt som mulig. Noen ivrige spillere på D3 har også fått muligheten til å være med på en trening til D2. En nedgang på rundt 20 damer kan begrunnes ved at det er mange på D3 som faller fra på grunn av fulle treninger. Det er derimot flott at så mange av medlemmene, både damer og herrer, har innløst lisens. Aktivitet Alle lagene har totalt tre treninger hver uke, av disse er minimum én egentrening. Den sprengte kapasiteten på Dragvoll Idrettssenter har, også i år, vært løst med fellestreninger. En positiv virkning av dette er utveksling av erfaringer mellom lagene. Alle de seks lagene spiller i seriespillet i Midt-Norge Bandyregion. Resultatene i seriespillet i sesongen 2013/2014 ligner mye på resultatene forrige sesong. Begge topplagene på dame- og herresiden endte opp på en 2.plass bak Nidaros. D1 lå bak med bare ett poeng. I 3.div for herrene havnet H3 på 7.plass. For D2 ble plasseringen som i fjor, en 5.plass. H2, D3 og daværende H4 endte dessverre opp på siste plass i sine respektive divisjoner.

87 I sluttspillet 2014 kom både H1 og D1 til finalen. Det hele endte dessverre ikke i seier for noen av lagene. NTNUI Innebandy stilte med fire lag på studentmesterskapet i Bergen. Det er en dobling av antall påmeldte lag fra NTNUI, i forhold til i D1 dro hjem fra Bergen som studentmestere i innebandy. Som alle år før arrangerte klubben Dragvoll Cup. Det ble satt rekord for antall påmeldte lag, med hele 21 lag. Av disse 21 lagene var hele 9 damelag. Banketten i forbindelse med Dragvoll Cup ble holdt i år også. Dessverre var det bare NTNUI som møtte opp. På den sosiale siden har det mindre forandringer på gamle tradisjoner. Vår- og høstfesten har blitt arrangert i år også. En forandring på menyen ble godt mottatt. På de mindre festene i løpet av året har sosialansvarlig hatt fokus på et alkoholfritt opplegg på ettermiddagen, før festen begynner. Dermed har hun inkludert alle medlemmene i klubben. Økonomi I 2014 gikk NTNUI Innebandy 10672,46 kr i overskudd. På inntektssiden har vi først og fremst gått i solid overskudd på treningsavgiftsposten. For sesongen 2014/2015 er treningsavgiften på 250 kr med dugnad og 600 kr uten dugnad. Vi har ikke hatt en økning av spillere, men flere har valgt å betale uten dugnad og dermed ble det et stort overskudd her. Det kan vurderes å endre treningsavgiften. Videre har vi hatt dugnad for en doktorpromosjon som det ikke var budsjettert for, og Dragvoll Cup fikk flere påmeldte lag enn beregnet. På utgiftssiden skyldes det positive resultatet i hovedsak at vi i 2014/15-sesongen har ett lag mindre (H4) enn budsjettert for. Dette gir utslag på startkontingent og dommergebyr. Vi har hatt større utgifter til klubbmateriell og lagdrakter enn det var budsjettert for, men mesteparten av dette har blitt støttet av ekstraordinære midler fra Hovedstyret. Organisering Styret har i 2014 vært organisert slik: Leder: Rannei Kaasa Kasserer: Annika Norderud og Evelyn Grøttveit Sportslig leder herrer: Jonas Tøgersen Kjellstadli Sportslig leder damer: Nina Røkkum PR- og dugnadsansvarlig: Kristine Engøy Material- og sponsoransvarlig: Nicholas Lohrmann Webansvarlig: Andreas Lepperød Sosialansvarlig: Maria Sæterlid Styret har hatt fem styremøter fordelt på året med unntak av i ferier og eksamensperioder. Styremedlemmene har også hatt kontakt via telefon og internett. NTNUI Innebandy v/ Rannei Kaasa

88 Årsberetning for NTNUI Nidaros Domers 2014 Medlemmer Gruppen hadde i 2014 ca lisensierte spillere gjennom NAIF vårsesongen 2014, nesten identisk til av disse spillerne var registrert via NTNUI, mens resten var registrert som TAFK medlemmer. Utvikling i løpet av året I løpet av 2014 har laget hatt stor utvikling på et lagsmessig og individuelt nivå. Rekrutteringen til NTNUI Nidaros Domers skjer primært på høsten, fra skolestart til rundt jul. Rekrutteringen i 2014 har vært svært bra, og sammenliknbar med 2013, vårt beste rekrutteringsår. Medlemsmassen har økt i i takt med satsingen på rekruttering, og mange nye interesserte har fått sjansen til å prøve amerikansk fotball. Rekrutteringen i 2014 danner et veldig godt grunnlag for seriespill våren 2015 hvor laget satser på 1. divisjon. Sportslig sett har spillerne hatt en veldig god utvikling gjennom seriespillet våren 2014, med hjelp fra gode trenere. Dette har hjulpet oss med å introdusere og trene opp nye spillere som har blitt rekruttert høsten NTNUI Nidaros Domers er en samarbeidsklubb mellom NTNUI Amerikansk Fotball og Trondheim Amerikanske Fotballklubb. Det må nevnes at TAFK har deltatt i U-17 seriespill som et helt nytt lag, som bidrar til å spre Amerikansk Fotball gjennom hele Trondheim. På sikt kan vi se for oss at rekrutteringen og spillermassen såpass stor og vil inneha gode nok ferdigheter til at det kan vurderes om vi vil danne et rent studentlag for NTNUI medlemmer, og et TAFK lag. Aktivitet Treninger NTNUI Nidaros Domers trener tirsdager og torsdager i GIP. Treningsforholdene i GIP har vært gode for oss med sene treninger, da flere av spillerne er i jobb i hverdagene, og den sene treningstiden er ideell. Seriespill vår 2014

89 NTNUI Nidaros Domers satte seg som mål på årsmøtet 2014 å nå finalen i 1. divisjon. Sesongen startet med tap mot Kristiansan Gladiators, som senere skulle vinne serien. Vi fortsatte å trene hardt videre mot de neste kampene, og gjennom sesongen spilte laget vårt bedre og bedre, og var blandt de beste på visse aspekter av spillet. Sesongen 2014 viste seg å være til dels veldig frustrerende, da mange av tapene våre var veldig knappe, og vi ledet til tider mange av kampene. Vi var veldig gode på mange aspekter av spillet, mens vi slet på andre sider av spillet, og dette førte oss ikke inn i sluttspillet i For å oppsummere nådde vi ikke målet om å komme til finalen, men vi lærte mye gjennom sesongen, og har allerede startet grunnlaget for en mye bedre 2015 sesong men mange nye og erfarne spillere. Domers Football League (DFL) NTNUI Nidaros Domers har hatt en veldig god rekruttering i 2014, og DFL et lavterskeltilbud NTNUI Nidaros Domers har for at nye spillere skal bli introdusert til sporten gjennom en internturnering med BI Cleavers og Janus Pandemics. NTNUI Nidaros Domers splittet seg i år i 3 lag; Nardo, Moholt og Tyholt, der hvert av lagene drafter nye spillere i klubben til å spille for sitt DFL lag. Før vi drafter nye spillere gjennomfører vi en combine hvor de nye spillerne kan vise frem sine ferdigheter. I år gikk gjennomføringen av DFL veldig bra, hvor våres lag tok første, andre og tredje plass. Erfaringen de nye spillerne fikk fra denne turneringen kan de ta videre til første divisjon hvis de likte sporten og bestemmer seg for å fortsette.

90 Økonomi NTNUI Amerikansk fotball har hatt et overskudd på kr i Overskuddet skyldes flere ting. For det første ble den ene bortekampen vi skulle spille i Bergen avlyst, og erstattet med en ekstratur til Oslo, dette gjorde at reiseutgiftene våre totalt sett ble billigere. Det er også noen utgifter for 2014 som enda ikke er betalt (Blant annet bankett i november). Overskuddet ble noe lavere enn det kunne vært, fordi vi har skrevet av fordringer i fra som vi ikke har klart å få inn ( kr). Til sammen med både treningsavgift på 1000 kr, egenandel reise på 2000 kr og egenandel ved overnatting på 500 kr måtte hver spiller betale 3500kr til klubben. Spillere har kunnet jobbe ned spilleravgiften sin ved å jobbe dugnader for klubben, og vi tror dette har vært en motivasjon for spillere for å stille på dugnad. Vi håper på å fortsette med mange dugnader i For 2015 vil den totale belastningen på medlemmer i klubben bli på 4500 kr. Denne blir dyrere enn den var i 2014 på grunn av at vi i 2015 vil ha 2 bortekamper i Stavanger og i Kristiansand hvor det vil kreves både fly og overnatting. Organisering Styret i NTNUI Nidaros Domers har vært organisert slik i 2014: Leder: Nestleder: Kasserer: Sponsoransvarlig: Kristian Bjørnsen Øivind Jenssen Jonas Danielsen Joakim Krabbe Styret har hatt 5 styremøter dette året, der de fleste har vært før og iløpet av vårsesongen, samt rundt rekrutteringsperioden vår i august og september. Styret har ikke hatt aktivitet i feriene annet enn den delen av sommerferien som ble omsluttet av sluttspillet i 1. divisjon. Kontakten i styret har skjedd primært gjennom treninger og per e- post. NTNUI Nidaros Domers Kristian Bjørnsen Leder

91 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning ÅRSBERETNING FOR NTNUI RIDNING 2014 Styret i ridegruppa 2014: Leiar: Liv Høijord Svare Nestleiar: Monica Haugen (vår) og Karoline Oen (haust) Kasserar: Heide Grue Johannessen Ridekursansvarleg: Cecilie Thue SRNC-ansvarleg: Line Andresen Teknisk ansvarleg: Linda Stavik Rideturansvarleg: Karen Synnøve Ohm Styremedlemmer: Karoline Oen (vår), Marthe Tronrud og Stine Wigum Året 2014 har vore positivt i medlemsmengde og deltaking på aktivitetane. Mange av medlemmane (spesielt om hausten) har vore utvekslingsstudentar, noko som er særs positivt, men også krevjande med tanke på rekruttering sidan dei som regel ikkje er her lenger enn eit halvt eller helt år om gongen. Vi har medlemmar på alle nivå; frå nybyrjar til konkurranseryttarar, og ynskjer å framleis kunne gje eit tilbod til heile spekteret av ryttarar. Mangfald og variasjon ser vi på som ei styrke, og meiner at alle har noko å bidra med. Vår visjon er å kunne gje eit breitt og variert tilbod til studentar på alle nivå innan hestesporten, ikkje minst sosialt. Dette tilbodet skal vere tilpassa ein student sin kalender og lommebok. Talet på aktive medlemmar (dei som har vore med på aktivitetar ein må betale for) våren 2014 var 50 stk., dette klarte vi å auke opp til 63 stk. gjennom hausten. Det totale aktive medlemstalet er 97 personar for heile Med andre ord har vi hatt ein del utskifting, men likevel klart å få inn mange nye! Av desse er 15 menn, noko som er nesten det same som i fjor. Vi har med andre ord klart å halde på den store medlemsauka vi hadde i fjor, der vi hadde 96 medlemmar, samanlikna med tidligare år som har lege på om lag 45 aktive. Aktivitetar Hovudaktiviteten har, som dei siste åra, vore ridekursa. Vi hadde eit «normalt» semester for våren, der vi fekk fylt opp alle dei fire kursa; nybyrjar, lett øva, øva og vidarekomen. Kurset for vidarekomne ryttarar var nytt, og dette har vorte særs populært. For hausten vart det ei ny auke i interesse, liknande den vi hadde i 2013, og det vert sett opp to ekstrakurs for nivå lett øva og vidarekomen. Vi har framleis eit godt samarbeid med Stall Øysand, og er tilfredse med det tilbodet dei gje oss. Gymkhana (stafett-hinderløype på hest) er framleis ein fast aktivitet vi har ein gong semester. Dette året gjekk det lettare enn tidligare å få med deltakarar, og eg trur dette delvis skuldast at vi i styret er flinke til å rekruttere og formidle. Vi held gymkhanaen same dag som Side 1 av 6

92 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning Gudenes Natteliv om våren, og dette gjer det lettare å få med folk på kvelden. Dette er noko vi tenkjer å halde fram med. Gymkhanaen er alltid eit vellukka arrangement og i haust hadde vi rekordmange påmeldte, og det ble absolutt konkurransefylt stemning i ridehallen. I tillegg til kursa, har vi halde fram å arrangere kortare rideturar. Vi gjennomførte ein nybyrjartur og to turar for dei øva på våren. Desse var på om lag 1 time og lokalisert på Hårstad Ridesenter. Om hausten valde vi å finne ein ny stad, da Hårstad ikkje ynskja å halde fram med turar for nybyrjarar. Vi enda om hjå Leirbekken Islandshester i Orkanger som tilbydde 3-4 timars turar til ein rimeleg pris. Vi er særs tilfredse med Leirbekken, og tenkjer å halde fram der. Vi har arrangert to helgeturar (ein per semester) på islandshest. Om våren reiste vi attende til Bekken Gard, der ein rir 5-timers-turar på fjellet på islandshestar. Om hausten reiste vi til Dyrhaug Ridesenter, sidan Bekken var fullbooka da vi prøvde å avtale ei helg. Dette er ein særs populær tur, ikkje minst som rekruttering på hausten, sidan dette er ein tur som passar for alle nivå (frå nybyrjar til vidarekommen). Ridinga er dagsaktiviteten, men utanom dette har ein det sosiale aspektet på turen. Vi var særs tilfredse med opplegg, hestar og tilbodet til Dyrhaug, og styret meinte dette er det beste valet for framtida. Det einaste negative med Dyrhaug samanlikna med Bekken er prisen, men dei som har vore begge stadane var einige i at dette var det verdt! Dei to kurshelgene til Sverige er òg vorte eit fast og populært tilbod igjen etter ei periode med for få påmeldte i 2011 og delvis Dette er ei helg der vi får mykje ut av pengane, god kvalitet på kursa og ikkje minst ein svært hyggeleg sosial tur. På kursa har vi to økter med dressur (fokus på korleis ein rir, grunnlaget for alt anna) og to økter med sprang (hoppe hinder). Vi er nokre faste som har vore med fleire gongar, og vi gler oss like mykje kvar gong: Ikkje berre for det vi gjer i stallen og på hesteryggen, men òg sjølve turen og dei hyggelege folka. Det var ikkje noko temakveld i 2014, slik vi brukar å ha, men vi arrangerte ein tur ut til Hestebente, som heldt kurs for oss hausten Der fekk vi omvising på garden, og ho viste fram noko av det ho driv med. Trass i at vi ikkje var så mange var det ein artig tur og vi ynskjer å halde fram samarbeidet med henne. Sosiale event er noko vi fokuserer meir og meir på, og trass i at det ikkje alltid er like godt oppmøte (vi i styret er dog veldig flinke til å stille opp), er det alltid god stemning! Vi har òg sommar- og juleavslutning der det dukkar opp litt fleire. Likevel ser vi no at dei månadlege kveldane der vi møtast for å ta ein pils eller to ikkje slår an, og vi vel heller og fokusere på ein eller to større festar. Vi har nytta NTNUI-kjellaren ved fleire anledningar, og tykkjer dette er ein «luggum» stad å ha sosiale samankomstar. Ikkje minst etter at styret i haust tok ein liten dugnad og fekk mala eit par hestar på veggen: Rett og slett vakkert vart det! Vi har fast ein Bli-kjent-kveld etter informasjonsmøtet ein gong i semesteret. Ved å gå direkte til Lyche eller liknande etter infomøtet håpar vi å minske terskelen for å verte med. Side 2 av 6

93 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning I tillegg arrangerte vi vors før Gudenes Natteliv, og stilte opp på Samfundet for å feire NTNUI med neglar lakka i grønt, gult og svart! Etter at filmkveldane hadde vore særs populære i 2013 gjekk vi på ein liten nedtur da dette vart arrangert om våren. Om lag fem stk. møtte opp, og alle var frå styret likevel hadde vi det særs koselig, så stemninga var det ikkje noko gale med. I haust var det verdsmeisterskap i riding, og vi leide eit auditorium for å vise ei av finalane. I tillegg har vi i styret ein sosial samankomst fyrst i året for å ta i mot dei nye i styret, og verte kjend med dei. I tillegg hadde vi ein i desember for å feire eit veldig vellukka semester for ridegruppa. Sist, men ikkje minst, så var NTNUI Ridning 10 år i 2014, og dette vart feira med jubileumsfest. Ridegruppa dekte lokale med pengar vi har tent inn på dugnad, så dei som kom betalte berre for maten som var kjøpt inn. Dette var eit særs vellukka arrangement, og anbefalast til gjentaking ved neste jubileum! Stemner Vi byrjar semesteret med å ta ein sosial kveld for dei som er interessert i SRNC-stemner (internasjonale studentstemner), og det vart gjeve litt generell informasjon av ho som hadde ansvaret i styret. Det byrjar å verte ei jamnare interesse for desse stemna. Vi har i tillegg vore aktive på både immatrikuleringa og idrettskavalkaden, der eg trur vi har rekruttert mange nye! I år har vi hatt tre ryttarar som har representert oss, som har reist til Storbritannia, Tyskland og USA. Møteaktivitet Vi har i 2014 hatt ni ordinære styremøte, med utgangspunktet eit møte per månad. Kommunikasjon utover dette går i stor grad via mail og noko telefon. I tillegg tek vi mindre møte med dei aktuelle personane i styret dersom noko må ordnast fort. I tillegg er det arranger eit informasjonsmøte i august og januar der vi presenterer ridegruppa og aktivitetane for semesteret. Årsmøtet vert lagt til infomøtet for januar, for å forenkle logistikken. Tidlegare erfaringar har vist at dette òg sikrar betre oppmøte på årsmøtet. I haust arrangerte styret ei strategisamling der Loni Pedersen kom for å gje rettleiing. Leiar Liv har tidlegare vore i kontakt med Loni gjennom montorprogrammet for jenter i studentidretten, og det var eit ynskje om at ho skulle kome opp og hjelpe oss med litt klubbutvikling. Dette hadde vi stor nytte av, da vi fekk hjelp til å komme oss litt opp og vidare og sjå nye moglegheiter. Økonomi I løpet av 2014 har ridegruppa teke ut nesten kr i støtte frå Hovudstyret, og det har vore godt samsvar mellom budsjettert og faktisk nytta støtte. Dette er pengar som er viktige for at vi kan gje eit bra tilbod til våre medlemmar, ikkje mist sidan riding er ein dyr sport å halde på med. Side 3 av 6

94 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning Konto Innvilga støtte 2014 Brukt støtte 2014 Hall-/baneleige Reise Startkontingent TOTALT Vi har i hatt ein dugnad for basketgruppa der vi serverte under nyttårsfesten deira og rydda dagen etterpå. I tillegg avslutta vi kortdugnaden vi gjorde gjennom DPlan. Pengane vart nytta til jubileumsfesten, der ridegruppa dekte lokale og dekor. Planar for 2015 Planane for 2015 er allereie fullt i gang og fastspikrast i desse dagar for våren. Det vert mykje av det same gamle, men kvifor endre noko som fungerer bra? Endringar som er gjort hittil er at ridekursa skal vere meir intensive og avsluttast til påske. Tidligare har dei vore fordelt over heile semesteret og vore om lag annakvar veke. Vi trur at dette skal gje dei som tek ridekurs betre utbytte av kurset, i tillegg til at det ikkje krasjar med eksamensperioden. Elles ynskjer vi å halde fram det store medlemstalet vi har hatt dei siste to åra, og det vert spennande å sjå om vi kan utvide aktivitetane enda meir. Vi er særs tilfredse og har fått god attendemelding med samarbeidet med Stall Øysand, og ynskjer å halde fram samarbeidet med dei. Nytt av året er at vi skal arrangere ei kurshelg her i Trondheim. Dette har vore eit ynskje frå dei som ikkje har hatt moglegheit til å reise til Sverige (på grunn av nivå), og det planleggast tre kurs for lett øva, øva og vidarekomen. Vi har litt trøbbel med kommunikasjon med Hårstad Hestesenter, da dei er seine med å svare og vanskelege å få tak i, men opplegget fastsetjast i desse dagar, og eg trur det vert eit bra prøveprosjekt. Liv Høijord Svare Leiar, NTNUI Ridning Sjå vedlegg for aktivitetslister for vår og haust Side 4 av 6

95 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning AKTIVITETSLISTE: VÅR 2014 Dato Aktivitet Antall deltagere Ansvarlig 20/1 Infomøte og årsmøte Bli-kjent-kveld på den Gode Nabo 20 8 Liv 29/1 Filmkveld 5 Monica 6/2 SRNC-kveld 7 Line 18/2 Generalforsamling for NTNUI 2 2/3 Besøk til Bente Formo 4 Marthe 7-9/3 Treningshelg i Sverige 7 Linda 29-30/3 Bekken Gård 12 Karen Synnøve 5/4 Gymkhana Gudenes Natteliv Stine Karen Synnøve 20/2 20/3 10/4 11/5 Sosiale kvelder Monica 22/2 23/2 27/4 Rideturer Nybegynner Øvet Øvet Karen Synnøve Ridekurs Nybegynner (5 ganger) Lett øvet (6 ganger) Øvet (9 ganger) Viderekommen (9 ganger) Cecilie Side 5 av 6

96 Årsberetning 2013 NTNUI Ridning AKTIVITETSLISTE: HØST 2014 Dato Aktivitet Antall deltagere Ansvarlig 26/8 Infomøte Bli-kjent-kveld på Lyche ~ 50 ~ 15 Liv Marthe 4/9 SRNC-kveld Line 7/9 Finale i sprang, World Equestrian Games 7 Marthe 14/9 Ridetur, 3-4 timer, Leirbekken 7 Karen Synnøve /9 Treningshelg i Sverige 8 Linda 30/9 Generalforsamling for NTNUI /10 Helgetur på islandshest, Dyrhaug 11 Karen Synnøve 26/10 Ridetur, 3-4 timer, Leirbekken 7 Marthe 8/11 JUBILEUMSFEST!! 22 Karoline 22/11 Gymkhana 17 Stine 18/9 16/10 22/11 Sosiale kvelder Juleavslutning Marthe Ridekurs Nybegynner (6 ganger) Lett øvet 1 (7 ganger) Lett øvet 2 (7 ganger) Øvet (9 ganger) Viderekommen 1 (9 ganger) Viderekommen 2 (8 ganger) Cecilie Side 6 av 6

97 Årsberetning. NTNUI Ju Jitsu for 2014 Fra og med høst 2014 har vi vært et utvalg hos NTNUI. Før dette var vi en liten gjeng som har trent sammen når dojoen var ledig siden vår Etter at vi ble et utvalg har vi hatt en voldsom stigning i medlemstall. I siste halvdel av semesteret hadde vi ca 50 rullerende medlemmer. De fleste har vært nybegynnere, men opplæringa begynner vi å mestre nu. Vi har også hatt endel gjesteinstruktører innom for å heve nivået og for å gi hovedtreneren avbrekk. Vårt høyeste oppmøte på trening er 32 stykker i dojoen. Det ble litt vel trangt, men vanligvis ligger vi rundt Dette også trangt, men det funker. Iløpet av semesteret har vi fått noen etterspørseler om graderingsmuligheter i klubben. Derfor fikk vi hentet inn klubbens mester for å holde et seminar med gradering. Det var en del rot rundt dette, men det ble gjennomført. Klubben gikk rundt 1700 i underskudd i 2014 grunnet uforutsette hendelser ved gjennomføringen av seminaret. Det nye styret jobber godt sammen, årsberetning slutt. Sondre

98 Årsberetning NTNUI Cheerleading 2014 Medlemsantall Cheerleading består av 41 medlemmer, der ca 35 er aktive medlemmer i dag. Utvikling Laget startet året med cirka 20 medlemmer og deltok i sin første konkurranse i januar. Dette var en kvalifiseringscup til NM 2014 og laget gjorde det såpass bra at det fikk lov til å delta i NM. Målet i NM i mars var å kjøre et feilfritt show og slå poengsummen fra kvalifiseringscupen, noe laget også gjorde. Ved treningsstart på høsten fikk NTNUI Cheerleading inn mange nye medlemmer og måtte også si nei til noen da det ikke er kapasitet til å ha fler enn mennesker på trening. Med mange engasjerte og lærevillige medlemmer var det en god utvikling denne perioden, noe om resulterte i en 3. plass i første kvalifiseringscup for NM Aktivitet Vi har treninger - Søndag 14:30 16:30 - Tirsdag 20:30 22:00 Trenere frem til sommeren: Helene Drågen og Marit Skaug Løyland Trenere fra høsten: Marit Skaug Løyland og Marie Musæus Økonomi I 2014 fikk gruppa to sponsorer. Longvafisk AS sponset oss med 2000 kr og People4you sponset oss med 30 hettegensere. Hettegenserne har vi valgt å ta betalt for fra medlemmene våre slik at innkjøp av nye hettegensere ikke skal bli så dyrt for de nye medlemmene. Vi tok på høsten inn treningsavgift på 150 kr per medlem for to semestre. I året 2014 har vi også kjøpt inn 10 lagdraker, 9 av dem fikk vi HS-støtte for. Organisering Gruppen har i 2014 hatt 5 organiserte styremøter. Ellers skjer mye av organiseringen på Facebook og treninger. Styret 2014: Leder: Marit Skaug Løyland Nestleder/Reise- og materialansvarlig: Maria Jensløkken Meland Kasserer: Maria Eidlaug Webansvarlig: Tina Syversen Styret 2015: Leder: Liv Dammann Anker Nestleder/Reise- og materialansvarlig: Marte Jakobsen Kasserer: Inga Bertelsen Webanvarlig: Hanna Sollie Storaker

99 Årsberetning for NTNUI Volleyball 2014 Styret: Styret har siden februar 2014 bestått av følgende personer og roller: Leder: Nestleder/sportslig ansvarlig: Arrangementansvarlig: Materialansvarlig: Sosialansvarlig: Kasserer: Sponsoransvarlig: Vara: Magnus Rodahl Silje Irene Hansen Hilmar Magnusson Mathias Strømmen Markus Due/Frida Schmidt Hanssen Eirik Hunnestad Kjartan Kastet Klyve Frida Schmidt Hanssen Styret har i gjennom året gjennomført møter etter behov, omtrent en gang i måneden i mens det var sesong. I august tok Frida over Markus sin oppgaver etter at han trakk seg på grunn av for lite tid. Men selv med en mindre i styret har arbeidet gått bra. Vi har hatt et hyggelig arbeidsmiljø uten noen konflikter, selv om det har kommet opp saker hvor styret har vært uenige. Arrangementer: I 2014 hadde vi mindre arrangementer enn det som tidligere har vært vanlig, med bakgrunn i at det ikke har vært noen store turneringer som ble arrangert i Trøndelag. Men vi har stått for flere årlige arrangement, som Neglspretten, Trønder Tour, Midt Nordisk og en rankingturnering for lavere divisjoner. Vi har gjennomført flere satsningskamper i Mizunoligaen, med blant annet cheerleadere som underholding, og fått mye skryt fra forbundet. Publikumstallene er i en liten, men stabil stigning. Det ble også arrangert treningsleir på Mære. Sportslig: Volleyballgruppa sett under ett fikk en liten sportslig nedtur i 2014 sammenlignet med de siste par årene. D2A gjorde en meget god jobb med å vinne sin divisjon, men resten av lagene leverte svakere resultater. Elitelaget fikk det tøffere i sin andre sesong og endte til slutt på en 6.plass. H1 reddet plassen i 1.divisjon etter en meget sterk siste turnering, med litt hjelp fra unge elitespillere. Vi var også et stykket unna å vinne 2.div menn, og 3.divisjon for både kvinner og menn. Vi mistet også et lag i 2.divisjon for kvinner, noe som var synd for rekrutteringen neste

100 sesong. Med så stor interesse som volleyball har i Trondheim blant studentene trenger vi tre lag i 2.divisjon for jentene. Men vi skal ta med oss at vi hadde et rekordstort antall lag, 15 i tallet. Det var første gang vi hadde fem lag i 3.divisjon for kvinner, så bredden i klubben var meget bra. Vi skulle gjerne hatt litt mer og gunstigere treningstider for de lavest rangerte jentelagene, men det var ikke mulig fra SiT sin side. 2014/15 sesongen derimot ser mye bedre ut, og ved årsslutt kjempet vi i toppen i alle divisjoner. Det ble blant annet jobbet hardt for å få tak i gode trenere til alle lagene, og resultatene er kanskje et tegn på at vi klarte det. Det ligger an til å bli en spennende vårsesong for alle lagene. Sluttplassinger sesongen 2013/14: Lag Plassering avdeling Plassering totalt Herrer elite D H H2A H2B H2C D2A D2B D2C H3A D3A D3B D3C D3D D3E

101 Klubben hadde i aktive medlemmer fordelt på 15/14 lag, noe som også er ny rekord. Totalt har vi hatt 42 treningstimer (1,5t) i uka, og sørget for at elite har en langbanetrening i uka mens 1.divisjonslagene har langbane annenhver uke. Det ble også i år lagt ned et stort arbeid med å skaffe trener til alle lagene, og vi har fortsatt arbeidet med å la spillere trene lag lengre ned i divisjonene. For inneværende sesong har vi følgende trenere: Lag Herrer elite D1 H1 H2A H2B H2C D2A D2B H3A D3A D3B D3C D3D D3E Trener(e) Kent Aspnes, Jan Christian Eliassen og Rune Hamnes Timothy Jøraholmen og Mathias Strømmen Martina Delfino Herman Hunnestad Ingvil Kålås og Eirik Hoff Marte Guro Arnesen Sjur Føyen Oddvar Standal Torill Lekve og Oddvar Standal Magnus Rodahl og Fredrik Nevjen Eirik Hunnestad, Fredrik Nevjen og Stian Hægland Mari Standal og Silje Andreassen Thomas Wold og Karen Dundas Ambjørn Bang, Tonje Furset, Hilmar Magnusson I tillegg stiller D1 med trenere hos Nyborg IL en gang i uka. Økonomi Uten noen store arrangementer har det vært litt tøffere økonomisk enn tidligere. I tillegg trakk NCC seg som sponsor som gjorde at vi mistet en svært viktig inntekt. Heldigvis

102 fikk vi inn en ny sponsor helt på slutten av sesongen, som gjorde at vi ikke hadde noen problemer med å betale de viktigste regningen. Det er viktig for fremtidige år at man finner alternative inntektskilder de årene det ikke er store arrangementer i Trøndelag, og at man har tydelige skriftlige sponsoravtaler. Det viste seg også at budsjettarbeidet for 2014 ikke var helt optimalt, og det skal være mulig å hente mer penger fra hovedstyret. Vi endte til slutt opp med et driftsresultat på , kr i underskudd, som dekkes av egenkapitalen For inneværende sesong har vi operert med en treningsavgift på 450, kr for hele sesongen.

103 Årsberetning for NTNUI Rumpeldunk 2014 Medlemmer: Gruppa hadde per medlemmer registrert, med flere utgående utvekslingsstudenter, men flere nye ventede inn. Dette er en oppgang fra tidligere år. Utvikling i løpet av året: Det har vært et godt år, og veksten har bare fortsatt siden oppstarten. I februar deltok vi i EM i Brussel. Det hele ble arrangert på svært kort varsel, og bare 6 NTNUI-spillere hadde muligheten til å dra. Vi fikk hjelp fra 3 spillere utenfra, og til tross for få innbyttere fikk dermed dratt likevel. Der endte vi på 10. plass (av 12), i det som for mange spillere var første gangen de deltok i en konkurranse, og det ga definitivt mersmak. I mars deltok vi i NM i Oslo, og tok 1. plass foran Rumpeldinkerne, Oslo katedralskole og Lambertseter Rumpeldunklag. Samtlige kamper ble vunnet med god margin, og vi viste tydelig hvem som er Norges beste rumpeldunklag. Selv om NM denne gangen kun hadde 4 deltakerlag, mot 6 året før, var nivået på lagene langt høyere, og representerte flere klubber (mot 3 fra samme skole året før). På sommeren var vi med på å arrangere sommerturnering i Oslo, med svært godt oppmøte fra NTNUI, og mindre godt fra de andre lagene. Det var uansett en fin og også sosial sammenkomst. Til høsten arrangerte vi som tidligere rumpeldunkopplegg i fadderukene, for lektorstudentene og Quak. Vi hadde stand både under immatrikuleringen og idrettskavalkaden, samt snakket under et arrangement for internasjonal studenter. Vi hadde som vanlig svært godt oppmøte de første treningene, med rundt 20 deltakere. Etter dette fortsatte langt flere enn tidligere, og vi hadde gjennomgående på samtlige treninger fram til eksamenstiden. I oktober deltok vi i turneringen Oslo Open. Turneringen ble mindre enn planlagt, med kun 3 lag, men vi gjorde rent bord og kunne ta med pokalen hjem. Turneringen var også den første turneringen til flere av spillerne, og god erfaring videre. Vi var sannsynligvis eneste lag som i eksamenstiden trappet opp fra 2 til 3 treninger i uka, etter ønske fra spillerne. Det har i det hele tatt vært en fantastisk høst, med mange engasjerte spillere og høyt aktivitetsnivå, både spillemessig og sosialt (med f.eks. hyttetur). De fleste nye spillerne er riktignok utvekslingsstudenter, så vi mistet en del til jul. Vi har likevel nok spillere til at det ikke er noen grunn til bekymring for vårsemesteret, spesielt mye flere rekrutteringsplaner. Treninger har i sommerhalvåret funnet sted foran hovedbygget på Gløshaugen, ettersom dette har gitt svært fleksible treningstider. Utover dette har vi vært i Dødens dal, men hatt langt fra ideelle treningstider (mandag og/eller onsdag 15.30, fredag 18.00). Økonomi: Ved utgangen av 2014 satt vi med 3175,35 på konto, og 3460 i kassa. Vi har ingen klar gjeld, og en fordring på HS-støtte på 3233,36. Av inntekter har vi hatt 3445 gjennom dugnadsaktiviteter, 2000 for kurs, samt 1350 i treningsavgift. Av notis burde være en endring på 6000 fra forrige årsmøte, som følge av at midlene fra NSI for EM/Belgia ble ompostert fra støttemidler til utvalget, og over til gjeld til medlemmer, i tråd med tildelingsbrevet. Det har vært litt mer aktivitet på gruppekontoen enn tidligere, og størstedelen gjelder reiser, som forblir den største kostnadsposten i regnskapet.

104 6635 on hand er en pen forbedring over fjoråret, som burde komme godt med, hva med at det er forventet mer for materiellvedlikehold og innkjøp av nye målposter. Det forventes en ny fast årlig kostnad i form av årlig forbundskontingent til NRF, men en fordring fra forbundet uteblir. Organisering: Nytt styre ble valgt i juni, med effekt fra juli. Vi valgte denne løsningen ettersom sittende leder gjerne ville sitte ut hele studietiden sin, mens nåværende leder ble ansett som et svært sannsynlig alternativ til påtroppende leder, og ville da være tilbake fra utveksling. Styret har i 2014 vært organisert slik: Vår 2014: Leder: Kai Haugen Shaw Nestleder: Maja Ørsleie Økonomisk ansvarlig: Thor Olaf Klemsdal Teknisk ansvarlig: Andreas Garmannslund Høst 2014: Leder: Elisabeth Ingeberg Jørstad Nestleder: Maja Ørsleie Økonomisk ansvarlig: Mathias Moe Teknisk ansvarlig: Jørgen Helgeland Stenløkk Materialansvarlig: Inger Viken Vi har hatt styremøter utover året når det har vært behov for det, blant annet for å skrive budsjett, planlegge turneringsdeltakelse, kjøpe inn utstyr, planlegge sosiale aktiviteter, planlegge rekruttering og lignende. Til tross for at kun ett styremedlem ble sittende mellom de to styrene, føler vi at vi har hatt god kontinuitet. NTNUI Rumpeldunk Elisabeth Ingeberg Jørstad Leder

105 Årsberetning Svømmegruppa 2014 Medlemsantall: 430, inkludert vannpolo Utvikling i løpet av året: Svømmeåret 2014 fikk en brå start for mange medlemmer under Trøndersvøm som ble avholdt Januar. NTNUI Svømming fikk flere gode plasseringer. På svømmegruppas årsmøte i februar ble det gjort endringer i styret: Leder: Magnus Aa Dalen Magnus Aa Dalen Nestleder: Lene Æsøy Peder Skjelten Kasserer: Endre Bjørsvik Mads Vambheim Steffensen Teknisk ansvarlig: Bjørn Emil Evensen Martin Gundersen Dommeransvarlig: Øystein Spangelo Øysten Spangelo Trener: Gudrun Berg Ildstad Gudrun Berg Ildstad Leder arrangementskomité: Trine Hovda Elise Dilling Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen Kari Meling Johannessen Styremedlem: Elise Dilling Kristin Espolin Johnson Styremedlem: n/a Christian Heimdal Sunde Vårt årlige svømmestevne NTNUI- Sprinten ble i år avholdt lørdag 1. Mars. Her hadde vi mange ivrige barn og ungdom som deltok, og stevnet ble svært vellykket! Etter endt svømmestevne dro alle til Peder som arrangerte årets Sprinten- fest for funksjonærene. I April fikk to av svømmegruppens høyt respekterte medlemmer Øystein og Kjersti en liten datter. Vi gratulerer så mye, og vi gleder oss til Elina blir gammel nok til å bli med i svømmegruppa! Gruppen har også praktisert fredagspils etter svømmetrening fredag. Noen er mer ivrige enn andre, og den nyere delen av svømmestyret har i løpet av høsen 2013 og våren 2014 endret stamsted. I år har Nattergalen vært det mest frekventerte stedet for fredagspils, ettersom Antikvariatet har blitt så fullt på fredager.

106 Vi har som alltid vært på to koieturer. Våren 2014 dro vi til Heinfjordkoia, og høsten var vi på Holmså. Vi er flinke til å fylle koiene når vi først drar, og koiehelgene må kunne sies å være blant de mest sosiale i løpet av et semester. I fremtiden vil det være viktig å bygge opp under denne tradisjonen, da det ofte er her nye styremedlemmer blir rekruttert. I oktober arrangerte NHHI Bergen Challenge. 16 medlemmer av svømmegruppen reiste til Bergen for å delta. Mange av oss sov på skole sammen, og det ble en svært sosial og hyggelig helg! Svømmestevnet ble holdt i ADO- Arena selv om anlegget enda ikke hadde hatt sin offisielle åpning. Selv om stevnekompetansen til arrangøren var lav ble det et godt svømmestevne, der BSI stakk av med samtlige stafettmedaljer. Etter svømmestevnet ble deltagerne fra NTNUI invitert til Sjur Øyen sin leilighet der de fikk servert champagne i store mengde for sin gode innsats i bassenget. Vel fortjent! Banketten var bra, og NTNUI ble kåret til beste klubb. Da var det ekstra morsomt at poengene fra svømmestevnet ble utslagsgivende; NHHI hadde flest poeng totalt helt til poengene fra svømmestevnet ble talt opp. Årets grøtfest ble holdt hjemme hos Peder. Årets fest hadde svært mange deltgere, og mange ble værende til sent på natt. Aktiviteten til vannpologjengen har økt mye i 2014 med circa 23 aktive medlemmer og mange gjestespillere. Nytt for i år, er vi også med i Norgesserien i vannpolo. Vi var en gjeng på 14 man som dro på treningssamling til Namsos en helg. Her var det totalt 13 timer med bassengtid i tillegg til noe hyttekos. I desember dro 10 spillere til Sandbekkhallen for å spille to seriekamper mot Stavanger og Kragerø. Resultatet ble en seier og et tap. I tillegg til trening og seriekamper, har vi også hatt en sosial taktikk og regelmøte og jobbet mange dugnadstimer på Trondheim Spektrum for å tjene penger til bassengleie og seriehelger. Vi gleder oss nå til flere seriehelger og til å arrangere kamper på hjemmebane i 2015.

107 Aktivitet 2013: - antall treninger: 4 treninger hver uke - konkurranser: arrangert selv: 1 (Sprinten) vært med på: 3 ( Trøndersvøm, NTNUI Sprinten, Bergen Challenge) To koiturer Fredagspils Sportslige hilsener fra NTNUI Svømming!

108 Årsrapport for NTNUI Sykkel 2014 Styret 2013 Leder Nestleder Kasserer Kjellersjef Sosialansvarlig Rittansvarlig Trener Styremedlem Aslak Syversen Waage Carl Philip Heimdal Christian Barkald Eirik Storesund Eli Gjerde Risto Oprja Peder Aune Magnus Bangstad Styret har hatt månedlige styremøter gjennom skoleåret, og kommuniserer via trening, epost, telefon og facebook. Medlemmer Ved årsskiftet 2014/2015 var det registrert 107 medlemmer i NTNUI Sykkel. Ritt NTNUI Sykkel har hatt flere utøvere med helårslisens som sykler mange ritt i løpet av året. Gruppa har vært representert i mange av de tradisjonelle rittene i Trøndelag, både på landevei og terreng. Blant dem er Gauldal 3-dagers, Black Design, Byneset-Klæbu rundt, Fosen Terreng, Vikåsen terreng, Victoriarunden, Bergmannsrittet, «Vi e stærk», Sykkelenern. I tillegg var det god deltagelse i birkebeinerrittet på høsten, med birkenbuss i regi av sykkelgruppa, samt deltagelse i Norgescup og Viking Tour. Fana 2-dagers ble vunnet sammenalgt av Aslak Syversen Waage. Selv arrangerte vi tre ritt; Sweco-rittet terreng og Sweco-rittet tempo (klubbmesterskapene), i tillegg til bedriftsrittet Ståggånrunden.

109 Trening Det har vært varierende oppmøte på treninger, både ute og inne. Spesielt bra oppmøte var det på introduksjonetreningene i august. Det har vært liten aktivitet blant terrengsyklistene. Vi har som regel hatt tre treninger i uka, og holder på ute til det kommer snø eller blir for mørkt. Vinterstid har vi hatt rulletrening i kjelleren som vi leier på Moholt, to ganger i uka, og har slått oss sammen med triatlongruppa for spinning på torsdager på Dragvoll. Dugnader Mekkedugnadene gikk fint for seg, og ga en god inntekt, til tross for en amputert første runde da snøen kom tilbake og de fleste utsatte sykkelpussen. I tillegg hadde NTNUI Sykkel i samarbeid med Miljøpakken Trondheim en mekkestand på sykkelens dag på solsiden, for tredje år på rad. Noen ivrige medlemmer har jobbet iherdig for å male og pusse opp kjelleren på Moholt, som nå er betraktelig lysere og triveligere. Sponsorer NTNUI Sykkel har to sponsorer, Hæhre og Sweco, og viderefører samarbeidet med disse i Noen forandringer blir det på drakt for 2015-sesongen. Sportsbua er nå også med som draktsponsor og NTNUI Sykkel har også skrevet handleavtale med disse. Økonomi Den økonomiske situasjonen i NTNUI Sykkel er stabil og god.

110 Årsberetning for NTNUI Tindegruppa 2014 Medlemmer Vi har fått 28 nye medlemmer i 2014 og er nå totalt 344 medlemmer. Dette er mye lavere enn tidligere, fordi vi har hatt litt rot i listene tidligere. Samlinger og sosiale aktiviteter Tindegruppa har arrangert tre samlinger dette året; Vintersamling med isklatring som hovedaktivitet i Eikesdalen i februar, Romsdalssamling i august og dugnad på Selneskoia i september. Vi arrangerte visning av Reel rock Film Tour på Gløshaugen den 5 november, der 240 personer møtte opp, samt "klatrecafè" med quiz på -den gode nabo- i mai. Konkurranser Tindegruppa har arrangert to klatrekonkurranser i 2014: 3B(buldring, benk og biceps) på idrettsbygget på gløshaugen og Midtnorsk studentmesterskap i klatring på Dragvoll. I forkant av konkurransene ble det holdt dugnad: Dugnad på buldrerommet, der alle klatretak ble vasket. Dugnad på dragvoll klartevegg, der alle klatretakene ble vasket, samt sikkerhetskontroll av slynger, karabinere og toppfesten. I tillegg har det blitt bygget nytt 'campus'-brett i klatrehallen på Dragvoll. Tindegruppa har blitt representert i nasjonale konkurranser, der Laura Guertler endte opp på en 3. plass og Einar Sulheim på en 5. plass sammenlagt i Norgescupen. Laura vant Norgescupen i Orkanger og Einar Sulheim fikk 2. plassen. I Norgescupen i buldring vant Karolina Adamowska konkurransen i Trondheim og endte opp på en 5. plass sammenlagt. I herreklassen gjorde Steffen Breivik det best, med en 8. plass sammenlagt.

111 Kurs Det ble avholdt 6 nybegynnerkurs, med totalt 67 deltakere i I tillegg ble det avholdt et 'klatreleder inne' kurs med 5 deltakere som nå er ferdig utdannede brattkort instruktører. Det ble forsøkt holdt et kameratrednings kurs, men der var det ikke påmeldt nok deltakere. Vi har også hatt en person på klatreinstruktør 1 kurs, som nå har bundet seg til å holde flere kurs for Tindegruppa. Økonomi Det har blitt kjøpt inn en del nye klatretak til både Dragvoll og i-bygget. Vi har også kjøpt inn litt nytt utstyr som er til utlån til medlemmer. Organisering Vi skal ha generalforsamling 12. februar og følgende personer er innstilt til valg. Oppmand: Ørjan Grefstad Kasserer: Nadine Grawert Lund Arrangementsansvarlig: Elisabeth B. Forselv Sportslig leder: Irmeline De Sadeleer DW-sjef: Laura Guertler Webmaster: Lorentz F. Barstad Kursansvarlig: Ole-Jakob Olsen Sikkerhetskontakt: Eirik Nøst Nedkvitne Utstyrsansvarlig: Vi har ikke dette klart enda, men jobber hardt for å få noen til å ta på seg vervet. Mvh Ørjan Grefstad Tindegruppa

112 ! Årsberetning 2014

113 Innhold 1 ÅRSRAPPORT SPORTSLIG RESULTAT OVERSIKT REGNSKAP BUDSJETT 2015 M/ KOMMENTARER VEDLEGG...7!2

114 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning Leder: Morten Urdal Bakke / Sondre Halden Nestleder: Fredrik Steinsvik Kasserer: Torgeir Nørbech Møtevirksomhet og representasjon Styret har hatt 1 møte i Møtet ble holdt hjemme hos nestleder. Tri-gruppa har ikke hatt noen representant i HS i 2014, men gruppa har hatt god dialog med HS. Medlemstall Gruppa har 42 medlemmer. Sportslige resultater I 2014 var andre året NTNUI Triatlon hadde deltakere i offisielle triatlonkonkurranser. Spesielt må Morten Urdal Bakkes bronse i NM langdistanse trekkes frem. Gruppa har også vært representert i IM Haugesund, Oslo Triathlon, AXTRI og Norseman blant annet. Utvalgt resultatoversikt finnes under Sportslig resultatoversikt Økonomi Økonomien er preget av lite inntekter annet enn støtte fra NTNUI hovedstyret. Dette ønsker vi å gjøre noe med i Ellers ser vi en økning i aktivitet fra 2013, noe som er gledelig. Arrangementer I september arrangerte vi klubbmesterskap sprint med svømming i Pirbadet, sykkel t/r Byneset og løping rundt Teisendammen. Tross dårlig vær var det 28 deltakere, mot 7 året før, en oppgang på hele 400%. Mandager har vi hatt svømmetrening sammen med svømmegruppa, torsdager har vi hatt spinning med sykkelgruppa på Dragvoll og på søndager langtur løp med langrennsgruppa. Det har vært stor variasjon i deltagerantallet på treningene, men torsdagsspinningen har vært klart mest populær. Oppsummering 2014 har vært et flott år for NTNUI triatlon. Det organisatoriske har begynt å sette seg godt og medlemmene har begynt å vise seg i flere konkurranser. Neste år håper vi å se enda flere i gult, grønt og svart på konkurranser i både inn og utland! Takk for et flott år!!3

115 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2014 Her følger resultater på vårt satsingsløp i 2014, IM Haugesund. De tre beste i klubben pr kjønn er med. IM Haugesund Navn Tid Totalplasering Klasseplassering (vinner) Filip Ospaly 3:50: Morten Urdal Bakke 4:06: Sondre Halden 4:31: Kristian Stenerud 4:33: (vinner) Susannah Hignett 4:22: Marit Vala 4:57: Kari Sylten 5:17: Vibeke Brandvold 5:35: !4

116 3 REGNSKAP 2013!5

117 NTNUI Triatlon Resultat periode Side 1 / Salgsinntekt! Salg av materiell, avgiftsfritt ,00 0,00! Stevneinntekter ,00 0,00! Egenandel, reise (fra egne medlemmer) , ,00! Egenandel, stevne/arrangement (fra egne , ,00 Sum salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt! Hs-midler , ,00! Ekstraordinære hs-midler , ,00 Sum annen driftsinntekt , , Budsjett 2014 Sum driftsinntekter , ,00 Varekostnad! Startkontingent , ,00! Reise buss/bil/tog/fly , ,00! Innkjøp av varer for videresalg ,00 0,00! Beholdningsendring -200,00 0,00 Sum varekostnad , ,00 Annen driftskostnad! Utgifter tilstelning/fest 866,68 0,00! Forbundskontingent 500,00 0,00! Tap på fordringer 0,00 0,00 Sum annen driftskostnad 1 366,68 0,00 Sum driftskostnader , ,00 Sum driftsresultat 409,68 0,00 Annen renteinntekt! Renteinntekter (kreditrenter i desember) -4,47 0,00 Sum annen renteinntekt -4,47 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad 405,21 0,00 Sum ordinært resultat 405,21 0,00!6

118 NTNUI Triatlon Balanse periode Side 1 / Varelager og forskudd til leverandører! Varebeholdning, diverse effekter 1 000,00 800,00 Sum varelager og forskudd til leverandører 1 000,00 800,00 Kortsiktige fordringer! Fordring hs , ,50! Fordring medlemmer 135, ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,50 Kontanter bankinskudd o.l.! Bankkonto, drift 8 556, ,62 Sum kontanter bankinskudd o.l , , Sum omløpsmidler , ,12 Sum eiendeler , ,12 Egenkapital! Egenkapital , ,40 Sum egenkapital , ,40 Annen kortsiktig gjeld! Gjeld medlemmer , ,72 Sum annen kortsiktig gjeld , ,72 Sum kortsiktig gjeld , ,72 Sum gjeld & egenkapital , ,12 4 BUDSJETT 2014 M/KOMMENTARER!7

119 5 VEDLEGG!8

120 5.1 Handlingsplan - Arrangere klubbmesterskap på våren eller høsten - Skaffe midler - Benytte den tildelte tavle på Stripa for profilering - Viderføre de faste treningene i uka - Øke medlemsbasen alle studenter i Trondheim med interesse for triatlon bør se på NTNUI triatlon som et naturlig klubbvalg 5.2 Dekningsmodell 2015 Alle som konkurrerer for NTNUI og i NTNUIs klubbdrakt med farger, har betalt medlemsavgift og leverer inn revisjonsskjema i tide, har mulighet til å få støttet 85 % av startkontingenten inntil 1500 kr på alle triatlonkonkurranser. Etteranmeldingsgebyr og startkontingent ved ikke- startet (DNS) støttes ikke.!9

121 Årsberetning NTNUI Orientering januar 2015

122 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter NTNUI Orientering Møtevirksomhet og representasjon Medlemstall og aktivitet Sportslig gruppe Individuelt Stafetter Landslag Samlinger Egne arrangement Økogruppa Kjelleren Samarbeidspartnere Dugnader Framtiden Kartgruppa Storheia-Sør Valentinlyst-Brøset Sprintkart generelt Digitalisering av Hitra-kart Kartsalg Infogruppa Utenomsportslig gruppe O-Ball E.C. Dahls open, 16. mai O-ringen Fadderordning Banketter

123 1.6.6 Veddugnad AC minneturnering NSM O-dag

124 1 Årsrapporter 1.1 NTNUI Orientering Verv Leder Nestleder Kasserer Økonomisjef Sportslig leder Infosjef Kartsjef Utenomsportslig leder Tabell 1 - Styrets sammensetning i 2014 Navn Møtevirksomhet og representasjon Øyvind Enger Mathias Stensland Lillevold Maren Mohagen Hansen Torkil Eide Solstad Audhild Bakken Rognstad Silje Uhlen Maurset Halvor Eid Nielsen Anne Line Teigen Søgård Styret har hatt 9 styremøter siden forrige årsmøtet, og samarbeidet innad i styret har fungert svært godt. Møtene har blitt holdt hjemme hos styremedlemmene. NTNUI Orientering har vært representert på kretstinget i februar og på forbundstinget i mars. Vi har samarbeidet godt med kretsen, særlig i forbindelse med laktatprosjektet ved Harri Luchsinger. Videre har Simen Aamodt og Kjetil Okkenhaug sittet i toppidrettskomiteen i Sør- Trøndelag Orienteringskrets, og Sondre Gullord har sittet i forbundsstyret. Dialogen med hovedstyret i NTNUI (HS) har vært god gjennom året Medlemstall og aktivitet Ogruppa hadde 249 aktive medlemmer i Disse er medlemmer i NTNUI og løp minst ett terminfestet løp i 2014, eller bor på o-kjøkken og trener jevnlig med NTNUI. Blant disse var det 18 medlemmer som også gikk skiorientering. Kjønnsfordelingen var 108 jenter og 141 gutter. Tallene viser en svak nedgang fra 2013 (255 aktive medlemmer, hvorav 104 jenter og 151 gutter). I tillegg til disse medlemmene er det mange som trener jevnlig med oss som ikke deltar i konkurranser, men disse er ikke telt fordi det anses som umulig å telle disse på samme måte over flere år. Deltakelse på treninger og samlinger har vært svært god i Øyvind Enger,

125 1.2 Sportslig gruppe Tabell 2 - Sportslig gruppes sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Audhild Bakken Rognstad Trener Simen Aamodt Trener Maren Jansson Haverstad Trener Magne Jutulstad Reiseansvarlig Isak Bergset UK-leder Sondre Sande Gullord Jentekoordinator Marta Ulvensøen Elitekoordinator Harri Luchsinger Elitekoordinator Fredrik Steinsvik Breddeansvarlig Kristian Wollen Steen Sportslig har hatt 4 møter i Utover det har det vært mye kontakt via e- post. Alle undergruppene i sportslig har vært veldig selvgående og flinke til å samarbeide. Det har vært en del utskifting i sportsliggruppa i år, så erfaringsutveksling fra tidligere innehavere av sportsligverv har vært viktig. NTNUI har i 2014 hatt Maren Jansson Haverstad, Eirik Kampstrup Hovind og Thomas Natvig Årstad på utviklingslandslaget i orientering, og Anna Ulvensøen, Marta Ulvensøen og Sindre Jansson Haverstad på elitelaget i skiorientering Individuelt NM skiorientering februar: Arrangert på Lygna i år. Mellomdistanse: Gull til Audhild Bakken Rognstad i D21 og sølv til Sindre Jansson Haverstad i H21. 5 startende fra NTNUI. Langdistanse: Gull til Audhild Bakken Rognstad og sølv til Marta Ulvensøen. Begge i D21. 5 startende fra NTNUI. EM skiorientering: Sindre Jansson Haverstad, Marta Ulvensøen, Anna Ulvensøen og Audhild Bakken Rognstad var alle tatt ut til å representere Norge under EM i Tyumen, Russland. Det blei sanka medaljer med bronsemedalje til Audhild på sprinten og nok en bronsemedalje til Audhild og Anna på stafetten. Marta og Sindre gjorde også gode løp med bestenoteringene 12. plass til Marta og 19. plass til Sindre på sprinten. 4

126 EM gikk i Portugal med NTNUIerne Jon Aukrust Osmoen og Thomas Natvig Årstad på startstreken. Mellom: Thomas 31. og Jon 61. Lang: Thomas 31. og Jon 32. Stafett: Thomas 25. på førsteetappe. NM sprint i Trondheim. På hjemmebane tok Emma Johansson en imponerende bronsemedalje i D21, og Rasmus Rørholt Theisen tok en flott 7. plass i H Ellers mange topp 20-plasseringer til klubben og hele 52 startende. Under verdenscupløpene på Kongsberg i juni løp både Thomas Natvig Årstad og Emma Johansson. Her løp Thomas inn til en sterk 11. plass på mellomdistansen og 17. plass på langdistansen. Emma kom på 15. plass på mellom og 27. på lang. Emma Johansson løp også verdenscupløpene i Finland, og her var hun best av nordmennene på sprinten (14. plass) og løp en god førsteetappe på sprintstafetten. VM gikk i Italia, og den norske troppen hadde i år en NTNUI-løper med på laget. Emma Johansson løp sprint i Venezia (26. plass) og sprintstafett i Trento (13. plass). Vi gleder oss til neste år! NM ultra i Førde: Rasmus Rørholt Theisen tok GULL i H19-20! Maren 5. plass i D21 og Isak 6. i H21. Ellers fullførte 16 av 17 NTNUIere! Student-VM gikk i år i Tsjekkia med NTNUIs Emma Johansson, Linn Hokohlt og Thomas Natvig Årstad på startstreken. Sprintstafett: Emma med på laget som blei nummer 5. Langdistanse: Thomas med en sterk 5. plass, og Linn løp bra og blei nummer 17. Sprint: Emma 12. plass og Linn 19. plass. Mellomdistanse: Thomas blei nummer 17, og Emma blei nummer 11. Euromeeting i Gøteborg løp Jon Aukrust Osmoen (mellom: 13, sprint: 14, lang: 13), Maren Jansson Haverstad (mellom: 15, sprint: 19, lang: 17) og Hans Petter Mathisen (mellom: 28, sprint: 33, lang: 21). Det må også nevnes at Eirik Kampstrup Hovind og Audhild Bakken Rognstad var tatt ut, men måtte bli hjemme på grunn av sjukdom. Militært VM: Kjetil Okkenhaug var en av Norges staute representanter. Resultatene blei som følger: mellomdistanse : 44. plass, langdistanse: 40. plass og stafett: 16. plass (med andrelaget). 5

127 NM natt i Trondheim: GULL til Maren Jansson Haverstad i D21! Linn Hokholt 5. plass og Marta Ulvensøen 10. plass i samme klasse. SØLV til Thomas Nativg Årstad i H21 og Eirik Kampstrup Hovin blei nummer 8. Blant juniorene hadde vi Jorunn Kvakland på 6. plass, Live Bredholt Jørgensen på 9. plass og Aurora Fosøy på 10. plass i D Det var 35 NTNUIere som prøvde seg i skogen denne natta. NM-uka i Asker. Langdistansen gikk litt stang ut for NTNUI, men i H19-20 tok Rasmus Rørholt Thiesen en fin 7. plass og Magne Jutulstad var like bak på 8. plass. Linn Hokholt tok en like fin på 7. plass og Anna på 12. plass i D21. Blant gutta var Vegard Ruttenborg best med en 12. plass. Vi hadde 35 startende NTNUIere. På mellomdistansen gikk det vesentlig bedre. Her hadde vi 49 startende løpere, og vi fikk hele ni jenter og 14 gutter med videre fra kvalifiseringa. I finalen var det sterk innsats fra jentene sin side med tre løpere topp 10 (Linn Hokholt 6., Maren Jansson Haverstad 7. og Anna Ulvensøen 10.). Hos gutta blei Jon Aukrust Osmoen beste på 11. plass, og blant juniorgutta blei Rasmus nummer Stafetter NM stafett skiorientering: NTNUI stilte med hele 4 damelag og 2 herrelag. Damene tok både gull og bronse, mens guttas førstelag tok bronse. Hele 17 løpere stilte til start fra NTNUI. Tiomila: Siterer Harri Luchsinger: «Med 18., 34., 92. og 127. plass, og to fullførende lag til (reint damelag deriblant) i herrestafetten og 7 fullførende damelag opplevde vi NTNUI sin beste breddeprestasjon på 20 år (om ikke en av tidenes?) i 10mila-sammenheng.» Det er vel egentlig ikke mer å si om den saken. I den nye NM-disiplinen sprintstafett stilte NTNUI mannsterke. Hele 11 NTNUI-lag med henholdsvis to jenter og to gutter på hvert lag starta. Vi var også med å prege stafetten, og første- og andrelaget kniva hele veien. Det endte med podieplass til både NTNUI 1 og 2, 5. og 6. plass. Jukola: Førstelagsjentene med 28. plass og andrelaget med 37. plass (3. og 4. beste norske lag). Førstelagsgutta med en knall 13. plass. Begge førstelagene løp seg opp 10 plasser fra i fjor. Vi hadde også tre guttelag topp 60, så vi viser nok en gang en enestående bredde! 6

128 Night Hawk: Jentene VANT! Og 5. plass på andrelaget. Guttas førstelag blei nummer 8. Junior-NM stafett: NTNUI stilte i år med hele 2 jente- og 2 guttelag i denne stafetten, som gikk av stabelen i Klæbu. Jentene blei best med en 7. plass til førstelaget. NM stafett: NTNUIs førstelag med Linn Hokholt, Maren Jansson Haverstad og Emma Johansson tok en knallbra bronsemedalje! NTNUI 4 slo til med en 9. plass og NTNUI 2 blei nummer 12. På guttesida blei NTNUI 1 nummer 9, mens femtelaget vårt imponerte med en 18. plass. Det sier litt om bredden i toppen i klubben. Med 8 damelag og 11 herrelag stilte hele 57 NTNUIere på NM stafett i år, og alle utenom ett lag fullførte Landslag Anna Ulvensøen, Marta Ulvensøen, Audhild Bakken Rognstad og Sindre Jansson Haverstad blei foran sesongen 2014/2015 tatt ut på elitegruppa til Norges ski-o-landslag. Etter sesongen 2014 blei Thomas Natvig Årstad og Jon Aukrust Osmoen tatt ut på Norges utviklingslandslag i orientering Samlinger Skisamling i Bruksvallarna januar: Hele 72 skiglade o-løpere deltok på årets skisamling som blei arrangert av breddeansvarlig Kristian Wollen Steen. Vintersamling i Portugal 21. februar-2. mars: 42 o-løpere med D- vitaminmangel dro til Portugal på samling. Ståle Gjelsten hadde spikra sammen et flott opplegg, hvor vi deltok på Middelhavsmesterskapet i orientering (WRE-løp) i starten og hadde mange gode økter resten av uka. Hitrasamling april: Per Melander Often arrangerte samlinga. 14 deltakere. Danish spring mars: Dette blei ei flott langhelg i år. Det var EMtestløp, i tillegg foregikk det like ved København, så noen benytta muligheten til litt shopping. 41 NTNUIere var påmeldt til turen. 7

129 Påskesamling i Sverige april: 33 våryre NTNUIere satte snuten mot Sverige denne påska. Det blei løpt i forskjellige terreng, også Tiorelevant. Stafettrening fikk vi også, og det må nevnes at NTNUI 1, med Linn Hokholt, Marta Ulvensøen og Anna Ulvensøen på laget, blei nummer 3 på Stigtomtakavlen, kun slått av IFK Lidingö SOK og OK Linné. Tioprecamp mai: I forkant av 10mila var de to førstelagene med reserver på samling for å legge slagplanen og finpusse teknikken. Hallvard Nordbrøden var ansvarlig for samlinga og koordinering av transport og mat. Magnus Melbye Larsen (Asker SK tidligere NTNUI) deltok som lagleder for de to førstelagene under stafetten. Jukolasamling juni: Aapo Laiho arrangerte. 39 glade NTNUIere reiste over Østersjøen for å kjempe i de finske skoger. NM-samling august: De tidligere askerløperne Harald Kalager og Sindre Gylver arrangerte ei fin samling i Asker-området. 17 NTNUIere påmeldt for å lære NM-terrenget å kjenne. Tiosamling november: Elitekoordinatene Fredrik Steinsvik og Harri Luchsinger hadde mekka sammen ei flott samling i Uppsala, hvor vi også trente en del sammen med OK Linné. 22 påmeldte Egne arrangement Armfeldtnatta 8. april: Bjørn Ekeberg og Torgeir Nørbech (løypelegger) arrangerte på Trolla. 61 deltakere. Klubbmesterskap sprint: 58 startende løpere, da Jon Aukrust Osmoen (løpsleder og løypelegger) med hjelp fra Mathias Stensland Lillevold arrangerte årets klubbmesterskap. Gratulerer til Eirik Kampstrup Hovin og Audhild Bakken Rognstad som klubbmestere. Tour de Trondheim august: En kjempesuksess i år. Håvard Vassenden var løpsleder og gjorde en strålende jobb. Hele 778 påmeldte fordelt på tre dager. Dette er en fin økning fra 2012, 726 deltakere, som var sist vi arrangerte over tre dager. KaffeKoppCup september/oktober: Både NTNUIere og judaser sørga for gode nattløp i år igjen. De verdige vinnerne blei Maren Jansson Haverstad og Martin Vister. 8

130 Hu & Hei 4. oktober: Vellykka gjennomført på en fin høstdag. Rasmus Rørholt Theisen var løpsleder for Gampeløpet og gjorde en flott jobb. Erik Gustavson var løypelegger, og han la ei løype med Gjertsenfaktor 0, påmeldte løpere i år, altså en nedgang på 66 fra i fjor. Snuskeløpet blei gjennomført kvelden før, og o-kjøkkenet HemMA arrangerte. Audhild Bakken Rognstad, 12. januar

131 1.3 Økogruppa Det har ikke vært møter for hele gruppa samlet, da medlemmene har svært forskjellige oppgaver. Kontakten har derfor heller foregått ved at leder har hatt kontakt med hvert enkelt medlem. Verv Leder Dugnadsansvarlig Draktsalg Sponsorkontakt Materialforvalter Printeransvarlig Tabell 3 - Økogruppas sammensetning i 2014 Navn Torkil Eide Solstad Hans Petter Mathisen(2014), Bjørn Lundanes(2015) Vegard Blomseth Johnsen(2014), Adrian Opheim(2015) Bjørn Tore Mathisen(vår) Anders Bjergaard(høst) Glenn Tore Løland Espen Stornes I 2014 har orienteringsgruppa hatt flere samarbeidsavtaler, der Sweco og Axess var o-gruppas to største eksterne økonomiske bidragsytere. NTNUI hovedstyret er likevel den desidert største bidragsyter. Samlet er våre sponsorer og NTNUI hovedstyrets støtte avgjørende for at o-gruppa skal kunne opprettholde sin store aktivitet og ha gode økonomiske vilkår for sine løpere Kjelleren Vi har i 2014 fortsatt praksisen med en printeransvarlig. Printeren er godt mottatt av klubbens medlemmer og brukes flittig. Det er derfor viktig at denne holdes i god stand, med nok blekk og papir tilgjengelig. Det ble gjennomført en ryddedugnad på kjelleren i januar Det ble her kastet store mengder søppel, som også inkluderte gamle versjoner av orienteringskart. Det oppfordres til mer jobb for å holde kjelleren ryddig, og spesielt etter store arrangementer bør det ryddes på kjelleren. I tillegg ble det funnet store mengder forbruksvarer(som kopper og tallerkener) og store mengder premier. Før man arrangerer løp må det derfor sjekkes hva som finnes av utstyr på kjelleren. 10

132 1.3.2 Samarbeidspartnere Sweco Sponsoravtalen med Sweco ble underskrevet høsten 2013, og varer ut Det har derfor ikke vært behov for nye forhandlinger med Sweco, men dette må begynnes etter sommeren Kontakten med Sweco har stort sett vært god. Sponsoransvarlig har hatt kontakt med dem på mail, spesielt i tilknytning til store konkurranser. Sweco fikk også ekstra fokus da det i april ble det arranger et sprintløp på Gløshaugen. Axess Kontakten med Axess har også vært god. Det har hovedsakelig vært kontrakt på mail, men også et møte hos kontoret til Axess som ligger i Trondheim. For å holde vår del av kontrakten med Axess fikk de muligheten holdt en bedriftspresentasjon på en introdag som ble arrangert på Studenterhytta høsten I tillegg deltok vi på en flyttedugnad for dem våren Sponsorkontrakten til Axess gikk ut høsten 2014, så etter mye venting fikk vi beskjed at de fornyet kontrakten ett år, med samme betingelser som i Noname og Sport-8 Vi får tøyet vårt levert av Noname gjennom importør Sport8 A/S. Bestillingen foretas med en poll på nettet der alle som ønsker kan fylle inn sine bestillinger, og så blir tøyet bestilt samlet og sendt til draktansvarlig. Dette reduserer lageret med tøy på bananen bar og minimerer tap i form av innkjøp av ugunstige størrelser. Det ble også bestilt noen ekstra løpstrøyer og jakker. Bestillingen av tøy i 2014 ble gjort en gang, rett etter sesongslutt, og jeg vil anbefale den nye økonomiansvarlige å fortsette med dette. Alle NTNUImedlemmer får i tillegg rabatterte priser for Noname-tøy hos Sport-8. Vi får også enkelte andre tilbud fra Sport-8. I 2014 var det nye hodelykter og orienterings-sko. Disse blir godt mottatt av medlemmene i gruppa, og jeg ser ingen grunn til å endre på praksisen her. Andre avtaler Vi hadde i 2014 en bestilling av tøy gjennom Ullmax. Her får NTNUI en prosentsats av alt salg, og det er en lukrativ avtale. Bestilling og salg ble 11

133 gjennomført av Harri Luchsinger. Dette var et enkelttilfelle og må organiseres på nytt om det er ønskelig av den nye økonomiansvarlige Dugnader Dugnaden på Bekken består av å kreve inn penger for parkering på Bekken annenhver helg mellom nyttår og påske. Parkering koster 50,- per bil og orienteringsgruppa får 20,- av dette. Arbeidsmengde og inntekt er derfor veldig væravhengig. På en god dag kan vi tjene ca ,-. I 2014 hadde vi også vakt i resepsjonen på idrettsbygget. Dette er en dugnad vi ikke tjener penger på, men er pålagt av NTNUI å gjøre. Denne dugnaden ble ikke ønsket av SIT idrett i 2015, så den ble ikke gjort, men det har kommet signaler om at det kanskje kommer en ny dugnad for NTNUI sentralt i Dette er noe den nye økonomiansvarlige må jobbe med. Vi hadde i tillegg en ekstra dugnad med Axess i Dette var en flyttedugnad der vi hjelp dem å flytte til nytt kontor i Trondheim. Inntektene fra denne dugnaden var god, og den ble også gjort for å holde forholdet til hovedsponsoren godt. Dugnadsmengden ansees ikke å være for stor. Likevel anbefales det å benytte dugnadskreftene inn mot orienteringssporten, heller enn å finne flere dugnader såfremt vi ikke skulle miste dugnaden vi har i dag Framtiden Det er viktig for den økonomiske framtiden å opprettholde et godt samarbeid med sponsorene våre og at vi stiller på dugnadsvaktene. Det er viktig at klubbens løpere forstår at vi er avhengige av våre samarbeidspartnere for å kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået vi har i dag og at alle er innforstått med at det innebærer at vi overholder de forpliktelser vi har overfor våre samarbeidspartnere. Dette har vi vært gode på, men det er viktig å fokusere på også i framtiden. Begge sponsorkontraktene går ut høsten 2015, så den nye økonomiansvarlige bør ta kontakt med sponsorene våre tidlig for å forhandle ny kontrakt. Vi har fått signaler fra Sweco om at vi kan få bedre vilkår i kontrakten, og siden vilkårene i kontrakten til Axess har holdt seg de 3 siste årene, kan vi også forvente å få bedre vilkår av dem. 12

134 En av forpliktelsene vi har gjelder å ha på seg nytt tøy når man skal opp på pall eller gjøre intervjuer. Vi oppfordrer alle til å ha minst en ny trøye som man løper store konkurranser med. Minner også om at man må benytte NTNUI-tøy under reisen for å få dekket reisekostnader i forbindelse med Norgescupløp. Dette punktet kan vi også bli bedre på. Torkil Eide Solstad,

135 1.4 Kartgruppa Tabell 4 - Kartgruppas sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Halvor Eid Nielsen Kart-salgansvarlig Jon Aukrust Osmoen Sprintkartansvarlig Simen Aamodt Sosialt ansvarlig Brynjar Larssen Bakken Aktiviteten i kartgruppa har vært relativt stor med igangsetting av flere større kartprosjekter. Prosjektene er satt i gang i henhold til kartplanen som ble utarbeidet i Internt i gruppen har vi kun hatt ett ordentlig møte, men det var til gjengjeld usedvanlig bra. Ellers har gruppen hatt kontakt ved behov. Dette har fungert bra. I løpet av våren geo-refererte Tore Angell Petersen kartene våre i Bymarka sammen med resten av Bymarka. Dette gjør at hele Bymarka nå finnes i en og samme base. Det er i denne basen det nye Storheia-kartet også vil bli lagt. I forbindelse med NM-sprint var vi i kontakt Wing OK angående kartgrenser for sprintkartbasen rundt festningen. Her ble det utarbeidet en ny avtale med små justeringer på grensene til hvem som er karteier og hva som er overlappsområde. Frol IL ble i høst med i kartavtalen til STOK som gir klubbene fri tilgang til hverandres kart for trening og intern bruk. Dette ser vi svært positivt på i forbindelse med treninger frem mot NM-uka Storheia-Sør Storheia-Sør-kartet har stått på agendaen lenge. Området ligger på sørsiden av Storheia og grenser ned mot VM-kartet fra Kartområdet er todelt hvor Freidig eier en liten del nederst. Vi har gått sammen om å oppdatere området. Kartet er tatt utgangspunkt i laserkurver fra kommunen og deler av laserdataene som ble tatt i forbindelse med VM i Offtrack AS har blitt engasjert for synfarerjobben. De hadde tre tsjekkere her i september. Dessverre ble de ikke ferdige med kartet og skal komme tilbake til sommeren for å fullføre jobben. Kartet antas å bli ferdigstilt en gang i

136 1.4.2 Valentinlyst-Brøset På høsten gikk vi i gang med å planlegge et nytt sprintkart over området Valentinlyst - Brøset. Prosjektet kom litt sent i gang da det tok litt lengre tid enn forventet å få tak i grunnlag fra kommunen. Kartet skal tegnes av klubbens løpere, og planen er å få det ferdigstilt til NTNUIs arrangement i Trondheim Sprint Cup i mars Sprintkart generelt Det har i løpet av året blitt gjort flere oppdateringer av våre sprintkart. Særlig ble det gjort en del arbeid på Moholt-kartet i forbindelse med TdT Digitalisering av Hitra-kart Barman kartet på Hitra er i løpet av vinteren blitt digitalisert. Kartet holder god kvalitet til tross for at det er fra Å få digitalisert alle kartene på Hitra er svært ønskelig da dette er områder som ofte er snøfattige, og derfor er bra for vintertrening når det blir for mye snø i Trondheimsområdet Kartsalg Inntjeningen på kartsalg har gått vesentlig ned fra i fjor. Dette til tross for at salget av turkartet over Bymarka har gått meget bra. Nedgangen i kartsalg skyldes hovedsakelig at antall bedrifts-oløp i år ikke har vært like stor på våre kart sammenlignet med i fjor. Halvor Eid Nielsen,

137 1.5 Infogruppa Tabell 5 - Infogruppas sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Silje Uhlen Maurset Web-ansvarlig Rasmus Korvald Skaare og Sverre Turter Sandvold Bloggansvarlig Harald Kalager KA-ansvarlig Ingrid Berge Web-journalister Alle medlemmer Arbeidsoppgavene til infogruppa har gjennom året bestått av å sende ut informasjonsbrosjyrer til potensielle studenter, svare på mailhenvendelser, koordinere o-kjøkken, arrangere bli kjent-kveld, oppdatere hjemmeside, blogg og sosiale medier, oppdatere O-tavla, sende inn artikler til KA og sende ut julekort til våre samarbeidspartnere. Infogruppa har ikke vært samlet til noe møte i år, da all kontakt har foregått på mail. Infobrosjyren ble oppdatert våren Nye bilder og tekst ble satt inn, layout ble noe endret, og både Sweco og Axess fikk satt inn en ny annonse. Brosjyren ble sendt ut til 66 stk. rett før påske. Arbeidet med ferdigstillingen tok mye tid, og derfor ble de sendt ut relativt sent. I 2015 bør utsendingen skje tidligere, kanskje allerede i februar. Det anbefales i tillegg at brosjyren oppdateres litt hvert år, slik at man alltid slipper å gjøre store endringer. I år har vi i tillegg laget 3 roll-ups som reklamerer for både NTNU og NTNUI, som har blitt tatt med på nasjonale løp for rekruttering. Det var veldig mange søkere til o-kjøkken i år, men på grunn av en del utflyttinger fikk vi allikevel plass til de fleste. Det har vært enkelte problemer som har ført til at noen få ikke fikk plass. Dette skyldtes hovedsakelig at det er andre søknadsprosedyrer for utvekslingsstudenter. Ellers har vi hatt et godt forhold og samarbeid med SiT gjennom hele året. Sverre Turter Sandvold ble utpekt som ny web-ansvarlig i Gjennom året har hjemmesiden og bloggen blitt jevnlig oppdatert, og alle har anledning til å skrive på bloggen. Harald Kalager har vært bloggansvarlig, og har på forhånd av hver samling avgjort hvem som skal skrive fra samlingen. Dette har fundert bra, og i tillegg blir det skrevet innlegg på eget initiativ. 16

138 Bloggen skal gi et innsyn på hva vi driver med, både for medlemmer, nye studenter, sponsorer og samarbeidspartnere, samt resten av o-norge. Facebooksiden vår blir jevnlig oppdatert, og det har vært et mål å ha minst ett innlegg i uka. Styret og trenerne samt enkelte andre nøkkelpersoner har anledning til å skrive innlegg, legge ut bilder og kommentere som NTNUI Orientering. Vi har hatt en økning i antall følgere på omtrent 60 % i Twitterkontoen brukes aktivt, og her er det flere som har tilgang til å publisere. Instagramkontoen er startet opp igjen, og også her har vi økt antall følgere betraktelig. Alle kan publisere bilder med hashtaggen ntnuiorientering, og disse bildene blir publisert på o-gruppas hjemmeside. I 2015 bør om mulig enda flere bilder legges ut på både Facebook og Instagram, og med økt bruk av sosiale medier kan det være aktuelt med en ny person ansvarlig for dette. KA har kommet ut tre ganger i løpet av 2014, og o-gruppa har hatt innlegg i alle utgavene. Dette bør det fortsettes med, da det gir oss mye synlighet. Både elite og bredde har vært omtalt. Ingrid Berge har hjulpet til med KAinnleggene, men for 2015 bør det utnevnes en KA-ansvarlig som har det fulle ansvaret for å sende inn bidrag. I tillegg til KA har vi fått flere fine omtaler blant annet på forbundets hjemmeside og i Veivalg. Bli-kjent kvelden ble arrangert på Studenterhytta i starten av september, og ble en veldig hyggelig kveld med over 170 (!) deltakere. Mange var helt ferske, men med korte løyper og mulighet for å få hjelp, passet opplegget for alle. Det ble kveldsmat og kake på hytta, og i tillegg fikk Axess holde en bedriftspresentasjon på slutten av kvelden. O-boka har ikke blitt oppdatert siden Dette er en gammel tradisjon, og bloggen og kartarkiv har i stor grad tatt over. Dette er en naturlig utvikling. Styret har ikke diskutert hvorvidt o-boka skal oppdateres videre, men styret i 2015 oppfordres til å ta en endelig avgjørelse på dette. Arbeidet med å oppdatere eksisterende arkiv, skanne inn den siste o-boka og legge dette inn på wikien er i gang, og bør ferdigstilles. O-tavla på Stripa har blitt oppdatert med den nye infobrosjyren. Her bør også flyers for egne arrangement (særlig Hu&Hei) henges opp. Silje Uhlen Maurset,

139 1.6 Utenomsportslig gruppe Tabell 6 - Utenomsportslig gruppes sammensetning i 2014 Verv Navn Leder Blækka-ansvarlig Anne Line Teigen Søgård Jakob Kalvig Skogan O-Ball Det utenomsportslige toppåret begynte med O-ball, der D51s tradisjonelle hopprenn ble byttet ut med sklirenn på grunn av manglende snø. Arrangementet var meget vellykket og anbefales senere snøfrie år! Etter avsluttet konkurranse kjappet vi oss inn i dusjen for badstue og stæsjing. Middagen medførte mange fylletaler og alkos før gulvet ble ryddet og gjort klart for swing! E.C. Dahls open, 16. mai 16. mai var det nok en gang klar for den årlige ølstafetten E.C Dahls Open. For første gang i mitt minne var det et kvinnelag på pallen! Reglene i år var endret for å gjøre det mer rettferdig mellom kjønnene, noe vi alle er veldig fornøyd med > mer øl til jentene. De stolte vinnerne var Turbo-chuggers, Halvor Eid, Simen O. og Delstraa O-ringen I juli samlet over 50 NTNUIere seg i Skåne for å løpe, bade, sole seg og feste. Og det var akkurat det vi gjorde. Bra vær, bra mennesker og bra løpt! O- ringen skuffet ikke i år heller Fadderordning For Moholtbeboere betyr høst to ting - for det første nye folk inn på o- kjøkken! De nye må selvfølgelig inkluderes, så alle kjøkken inviterer til faddermiddag med sine respektive faddere/fadderbarn. Dette er et viktig ledd for å nå NOFs 1%-mål. 18

140 1.6.5 Banketter For det andre betyr høst banketter! I høst ble det feiret TdT-bankett, Midt- Norsk-bankett, NM-banektt og diverse andre mer uformelle banketter Veddugnad I september var en gjeng flittige NTNUIere på veddugnad på Flåkoia. Dette var en fin mulighet for gutta å vise frem sine trente kropper i baris og en god mulighet for jentene til å se på dem. Anders Bredesen fikk også en mulighet til å kurere vedsyken sin AC minneturnering I oktober var det igjen klart for AC minneturnering -fotballcup på grounden. Det stolte seierslaget var Keegedalen Brotell og Asylmottak AS NSM I år var det vår tur til å arrangere NSM. Silje Uhlen Maurset var lederen av NSM-styret som arrangerte et veldig godt mesterskap O-dag Ble gjennomført i år også, med nesten ingen klager! Mange meldte god stemning og renn-følelsen var inne. Anne Line Teigen Søgård,

141 Årsberetning NTNUI Roing 2014 Vedlegg til sakspapirer Generalforsamling

142 Innhold 1 Styrets årsberetning Medlemstall og aktivitet Møtevirksomhet og representasjon Annet administrativt Annen aktivitet Rosjefen / sportslig leders beretning Resultater Student-VM Innetrening Organisering av roing på vannet Stemningsrapport: Kasserers beretning Blæstesjefens beretning Materialsjefens beretning Hva har blitt gjort: Dugnader Båter ut og inn Tøybestilling Nytt materiell Ny Coxbox SpeedCoachXL Nye Romaskiner Hva må gjøres: Reparasjon og oppussing av Ormen lange (8+) Bytte fotbrettdel på ormen stutte Bytte/salg av Ormen(4-) A Regnskap B Balanse C Avtale med Trondhjems Roklub D Avtale med SiT om romaskiner E Vedtekter

143 1 Styrets årsberetning Styret 2015 har bestått av følgende: Verv Leder Nestleder / sportslig ansvarlig Kasserer Styremedlem (sponsoransvarlig) Styremedlem (infoansvarlig) Materialansvarlig Varamedlem Navn Marianne Madsen / Øyvind Lavoll Fredrik Winther Thorsen Ingrid Bye Løken Sven Ole Nicolaysen Elise Tveita Olav Kallerud Øyvind Lavoll / Tobias Martinsen Tabell 1: Styrets sammensetning 2014 Marianne Madsen satt som leder frem til tidlig september, men valgte deretter å trekke seg fra styret ettersom hun på grunn av en svært god rosesong var lite i Trondheim og følte hun ikke fikk fulgt opp den daglige aktiviteten i ropgruppa så godt som hun ønsket. Etter Mariannes og styrets ønske trådte derfor Øyvind Lavoll inn som konstituert leder. Det ble gjennomført formelt valg av leder og nytt varamedlem (Tobias Martinsen) på ekstraordinær generalforsamling 7. november. 1.1 Medlemstall og aktivitet Rogruppa har tradisjonelt brukt tall fra bookingsystemet på nettsiden for å registrere aktiviteten, og dette er gjort også i år, se tabell 2. Aldersgruppe Menn Kvinner Radsum og over Sum Tabell 2: Aktive medlemmer i rogruppa Som det fremgår har aktivteten i gruppa økt kraftig i år, og dette er svært gledelig. Samtidig merkes det godt at vi nærmer oss et slags tak for aktiviteten med det materiellet og de ressursene i har. Det er krevende å gi god opplæring i båt til så mange, og det betinger at de som kan ro møter opp, både som roere og som instruktører. Dette er nærmere behandlet i rapporten sportslig leder. 3

144 1.2 Møtevirksomhet og representasjon Styret hatt møter jevnlig gjennom året, og har avholdt 14 styremøter siden forrige generalforsamling. Møtene har vært hold delvis på I-bygget, og delvis hjemme hos styremedlemmene. Rogruppa har forøvrig vært representert på Norges Roforbunds ledermøte (Øyvind Lavoll og Oda E. N. Danielsen), Trenerforum (Øyvind Lavoll, Ola Krosness og Ole Johan Klingan). I tillegg har vi hatt representanter på NTNUIs generalforsamlinger og ledersamlinger. 1.3 Annet administrativt Vi har fått avtalefestet bruken av anlegget på Jonsvannet med Trondhjems Roklub, noe styret er fornøyd med at vi har fått inn i ordnede former. Avtalen gir oss rett til å bruke anlegget, mot at vi stiller på en dugnad i semesteret og betaler 5000 kr av tomteleien. I tillegg åpner avtalen for vinterlagring av båter i båthallen, i år ligger både «Ormen» og «Ormen Stutte» der. Avtalen er lagt ved som vedlegg C. Avtale med SiT er også inngått for lagring av de 4 romaskinene vi har kjøpt. Vi har tilbudt dem å kjøpe romaskinene når de får plass på budsjettet (SiT eier de 10 opprinnelige maskinene), og et evnt. salg kan frigi midler til andre ting. SiT-avtalen er lagt ved som vedlegg D. 1.4 Annen aktivitet Det har vært arrangert løpedugnad i hele Dette er et betalt oppdrag tildelt fra Hovedstyret, og er et mosjonstilbud til alle medlemmer i NTNUI. Styret har satt opp lister og fordelt øktene på medlemmene. Oppmøte fra rogruppas medlemmer har vært godt, men oppmøte av «eksterne» har for det meste vært ganske lavt. Rogruppa har arrangert to svært vellykede fester i lokalene til Trondhjem Befalsforening, den første var bankett etter årets Sweco-stafett, og den andre var sesongavslutningen. Deltagelsen var god over 50 deltagere på begge og stemningen var upåklakelig. På sesongavslutningen klarte vi også å avslutte den beklagelige tradisjonen med etterfakturering for ekstra vask , Øyvind Lavoll 4

145 2 Rosjefen / sportslig leders beretning 2.1 Resultater Rogruppa har i år, som før, deltatt i Studentmesterskapet i Bergen og Norgesmesterskapet på Årungen. I tillegg har NTNUI Roing stilt i EUSA-games i Rotterdam (Nederland) og Student-VM i Gravelines (Frankrike), med svært gode resultater. NTNUI Roing er regjerende studentmestere på herre- og kvinnesiden i Norge, men i år fikk vi også vårt første NM-gull! Det var i damenes firer uten (W4-) at Elise Tveita, Ingrid Løken, Anette Sneis og Elise Sandsmark rodde fra alle konkurrentene, og kunne senere løfte pokalen øverst på seierspallen. Vi er stolte over denne bragden, og gleder oss til fortsettelsen. På herresiden ble det et svært spennnende oppgjør i åtter (M8+), der NSR trakk det lengste strået og sikret gullmedaljen en liten meter foran NTNUIs meget sterke lag. Likevel var det kun godt humør og smil å skimte på seierspallen, og NTNUI viser med dette stor idrettsglede. Ole Johan Klingan og Olav Kallerud forsvarte sin bronse i toer uten (M2-), og med den paljetten av medaljer i lomma, kunne vi returnere til Trondheim svært fornøyde. Tidligere på sommeren hadde både damenes firer og herreåtteren vært ute i verden og kjempet om edelt metall, og da ryktene kom tilbake til gamlelandet om at NTNUI hadde tatt sin første internasjonale medalje i åtter var det til stor begeistring! Jentefirern rodde et sterkt løp, og kom inn til en 6. plass, nærmere konkurrentene enn noen gang. Guttene i åtteren hadde lært at de hadde det som trengtes for å hamle opp med de store gutta i verdenseliten, og tatt sølv i EUSA-games. Et slikt resultat er både en belønning for slitet, men også en ny motivasjon for alle som driver med studentroing i Norge. Det går an å kombinere studier og roing! Student-VM Etter gode resultater i EUSA-games og på norske regattaer, var det i september klart for student-vm i Gravelines, Frankrike. Spesielt NTNUIs herreåtter hadde høye forhåpninger etter sølvet i EUSA-games, og damefirern var også kandidater til å gjøre det bra i en finale. Etter Rotterdams flotte medvindsforhold, ble det mye tyngre i Gravelines, med sterk motvind. Etter heroisk innsats ble det meget sterke 9. plasser på både åtteren og firern. På tross av høye forhåpninger om resultater, var begge båtene godt fornøyd med egen innsats, og konkluderte med at verdenseliten i student-roing (i likhet med internasjonal roing på senior-nivå) bare fortsetter å øke i prestasjonsnivå. Alt i alt er jeg svært fornøyd med å kunne trekke frem to følgende høydepunkter: Damefirerens sensasjonelle NM-gull EUSA-herreåtterens kanonløp i finalen med en sluttid på 5:43,6. Disse milepælene vil stå høyt for de kommende års roere, og deres inspirasjon. 5

146 2.2 Innetrening Årets innetreninger har holdt et jevnt høyt nivå både med tanke på oppmøte og stemning. Det har vært mange på trening, og mange har vært med på å spre glede og inspirasjon. Vi har oppgradert romaskinstallen, og har nå 14 maskiner i drift + mulighet for å bruke flere fra galleriet. Dette har til en viss grad tatt hånd om kapasitetsproblemet vi har hatt på romaskinøktene, men fremdeles blir øktene fort fulle. Med tiden har vi som mål å skaffe enda noen maskiner, men ser også på det faktum at folk er ivrige etter å få en plass på trening som svært positivt! Årets første testrunde ble gjennomført i uke 44, og oppmøtet var rekordstort. 32 personer deltok, og de fleste var med og tok alle testene. Dette er veldig gøy, og inspirerende å være med på! I tillegg fikk vi markert oss godt i ro-norge ved å tapetsere Roforbundet testresultater med mange NTNUI ere over hele fjøla, mange svært høyt oppe. Det er flere enn noen gang som er interessert i å lære å ro, og selv om dette byr på enkelte kapasitetsproblemer, ser vi på det som veldig positivt og givende. I år har vi startet opp NTNUI Roing elitegruppe, med mål om å ha et tilbud til de som satser på roing utenom de normale fellestreningene våre. I samarbeid med Kraftsenter Vest-trener Sebastian har vi utviklet et treningsprogram som både tar nytte av de fellesøktene og halltidene vi allerede har, og samtidig legger til nødvendige økter og øvelser som trengs for å ta steget opp i satsning internasjonalt. Dette har fungert til en viss grad, men uten mulighet for påmelding på romaskinøktene har oppmøtet vært svært variabelt og vanskelig å ha oversikt over. De ivrigste har fått trent mye, men den store lagfølelsen har kanskje uteblitt. Men elitegruppa har absolutt hatt en bra start, og jeg tror at vi med et par små justeringer kommer til å ha et godt tilbud til de som vil satse litt ut over det vanlige på roing i år. Dette er en sak som det nye styret kommer til å behandle, og som vi anser som viktig for vår utvikling som roklubb. 2.3 Organisering av roing på vannet Vi har i år fått mulighet til å bruke Jonsvatnet som treningsarena mer enn tidligere, og dette har vært til stor nytte for oss. Det gir oss muligheten til å kjøre høykvalitets-økter i bra forhold, og har vært viktig for oppkjøringen til konkurranser. De som har satset mot EUSA-games og Student-VM har stort sett hatt faste lag å forholde seg til, litt vanskeligere har det vært for dem som har villet samle en gjeng for å ro åtter. Det har til tider vært vanskelig å få nok folk, og ikke minst cox til å møte opp uten å måtte mase på enkeltpersoner. Dette løste vi midlertidig med å lage en påmelding på hjemmesiden, der enkelte erfarne var forhåndspåmeldt. Dette fungerte til en viss grad, men mange følte at de måtte stille opp veldig mye på dette i forhold til hva de fikk igjen. Dette blir en oppgave for det nye styret å finne ut av, nemlig hvordan man bedre skal kunne organisere og koordinere økter på vannet. Dette er og blir en kabal, men målet er at alle hjelper til like mye slik at alle føler at de bidrar likt. Dette bør kanskje forankres i dugnadssystemet som er under utvikling, slik at man får en belønning for å stille opp 6

147 og fylle opp båter/coxe. Det er en utfordring å få med nye roere ut i båt, men det er helt nødvendig for at de skal lære seg teknikken. Jeg synes vi har gjort en god jobb med å få med nye roere ut på vannet i år, og mange har forbedret seg betraktelig og tatt steget ut i regatta-norge. Dette er svært gledelig, og bidrar til at NTNUI Roing både markerer seg i toppen av norsk (og internasjonal) roing, og samtidig bygger en stor bredde. NM-oppkjøringen ble i år litt rotete og vanskelig for noen, da det lenge var uklart hvem som var tilgjengelige til å ro. For å gjøre dette bedre til neste år, har vi i år etablert spesifikke uttakskriterier, og en egen uttakskomitté som skal ta ut lag basert på disse kriteriene. Samtidig har vi fastsatt allerede nå at uttaksprosessen skal begynne så tidlig som mulig, altså i mai, og at det ved et tidlig uttak vil bli enklere for roerne å planlegge økter langt frem i tid. Ved å gjøre det på denne måten, vil man stille høyere krav til roerne med tanke på forpliktelse og planlegging langt frem i tid, men dette tror vi er en pris roerne er villige til å betale for å ha satt lag å trene med når oppkjøringen begynner. 2.4 Stemningsrapport: Folk er mer interessert i roing enn før, noe vi ser på som svært positivt. Dette kan eksemplifiseres ved at nybegynnerkurset ble fulltegnet på under 24 timer, og at nesten alle som begynte der har fortsatt. Folk er ellers veldig flinke til å møte opp på treninger, og det er veldig gøy å være med på sirkel når man er 4 stykker på hver øvelse. God trøkk! Akkurat oppmøtet på bakkeløp kan nok bli bedre, men også her har vi hatt en solid base som har møtt opp og løpt helgen inn, selv i dårlig og kaldt vær. Det varmer et roerhjerte at folk er ivrive til å bli bedre, spør om råd og møter opp på trening. Fortsett med det! Fredrik Winther Thorsen 7

148 3 Kasserers beretning Det har generelt vært mye aktivitet på NTNUI Roings konto i år. Vi har hatt en omsetning på nesten kr, hovedsakelig på grunn av sponsorinntekter, salg av store mengder roklær og deltagelse i mesterskap. Støtten vi fikk innvilget av NTNUI Hovedstyret i starten av året har blitt brukt til å betale ned resten av gjelden vi har hatt til dem, og vi har dermed endelig begynt å få støtte fra Hovedstyret inn på konto igjen. Det lover godt for framtidig sparing til innkjøp av båter osv. Vi fikk også innvilget ekstrabevilgninger til å kjøpe inn 4 nye romaskiner, noe som har vært veldig verdifullt for gruppa. Likviditeten i starten av 2015 er betydelig bedre enn i fjor, så det ser ut til at den nye kassereren kan få en behagelig start. Regnskap er vedlagt (vedlegg 5.4.3) Ingrid Bye Løken 4 Blæstesjefens beretning Facebook-pagen har nå bikket 400 likerklikk (421), og neste mål er å nå 500. Nybegynnerkurset høsten 2014 ble fulltegnet på rekorttid, og rekrutteringen i 2014 på både jenteog guttesiden har vært veldig bra.ntnui Roing har det siste året hatt flere artikler i Klubbavisa, samt i Under dusken, og er generelt godt synlige på sosiale medier Elise Tveita Figur 1: Utvikling i facebook-likes gjennom året 8

149 5 Materialsjefens beretning 5.1 Hva har blitt gjort: Dugnader Dugnad for Trondhjems RK Vi deltok sommeren 2014 på dugnad ved TRs klubblokaler med maling av klubbhus, båthall og planering/utfylling av parkeringsplass. Dette i forbindelse med avtale om bruk av anlegget(se avtale med TR). Bryggedugnad ut og inn Denne sesongen har det blitt gjennomført bryggedugnad ut og inn, med veldig godt oppmøte. Jeg kom frem til at man innkaller til dugnad hvor det presiseres at oppmøte er obligatorisk, og hver enkelt MÅ svare om de kommer eller ikke. Dette blir litt mail til materialansvarlig men fra erfaringer tidligere får du inn svar på ca 10% av medlemmene hvis denne praksisen ikke gjennomføres. Dugnadsystem I forbindelse med dugnader har jeg utarbeidet et forslag til dugnadsystem. Hvor antall dugnader/dugnadsenheter spiller inn på hvor mye støtte man mottar fra rogruppa til i hovedsak SM og NM. Men at studenter som ikke har fartstid nok i guppa til å ha faktisk mulighet til å opptjene dugnadspoeng ol. fritas fra dette intil de har hatt lang nok fartstid(se forslag til dugnadsystem) Båter ut og inn Båtene blir lagret i Magasinbygget(hvit låve) i Elvegata 17 i midtbyen(vis-a-vis Trondheim spektrum over elva). Her lagres også andre ting som tilhører NTNU, pga. dette fikk vi skader på båtene våren 2014(se underpunkt). Det foreligger ikke noen skriftlig avtale men vi har som tradisjon å få lov til å legge båtene der. Nøkkel til magasinbygget har vaktmesteren på Vitenskapsmuseet, det har vært vaktmesteren her som gir oss lov til å lagre båtene der. Nøkkelen lånes vanligvis ikke ut lenger enn en dag til en annen, husk å få tilgang til porten utenfor av vaktmesteren på ntnukortet ditt. Dette gis vanligvis også bare for en dag. Noen av de gamle roerne har permanent tilgang, men det får man ikke lenger... Skade på båter ila. sesongen Under opplag hadde båtene blitt flyttet på. Dette endte med at kjølen til 8+ lå inne i 4-. I tillegg var det en slagskade(ikke hull) under vannlinjen ved senterlinja i ble reparert av Svein Thøgersen(Thøger boats) i sommer er ikke gjort noe med pga ok funksjonalitet og kostbar reparasjon. Begge tilfeller ble meldt til forsikringsselskap(gjensidige), saken på 4- er ferdig og 2- venter fremdeles. Kostnadene for reparasjon på 4- kom på 4000 som er det samme som egenandel på forsikringen så dette dekket rogruppa selv. Resultatet av reparasjonen ble bra! Hva har vi lært av dette Når vi lagrer båter i magasinbygget må vi henge opp et stort skilt med navn og nr på materialansvarlig hvor det står at båtene er kostbare og skjøre, i tillegg til at rogruppa kommer på kort varsel for å flytte på de hvis det trengs. Skade på Ormen lange(8+) Når vi skulle legge in 8+ til vinterlagring oppdaget vi et hull i skroget. Det må repareres umiddelbart etter vi tar ut båten fra lager. 9

150 5.2 Tøybestilling Ved tøybestilling spesielt fra JL pleier vi å kjøpe inn et lite utvalg ekstra rodrakter og longsleeves til å ha på lager til senere salg. Erfaring viser at det alltid er noen som trenger å supplere når NM/SM nærmer seg. Vi anser at dette er likvide midler(litt omsettlige) i de fleste størrelser. JL Vi har bestilt rotøy fra JL Racing(USA). JL kontakten vår(tara Hicks) har vært veldig hjelpsom og hyggelig og de har også design liggende på alt rotøy. Generelt ved designendringer i tøy er det en engangsavgift for oppsett av trykk og broderier. Vi pleier å be de ta hånd om toll, dette sparer oss for mye styr. Jeg ser for meg at det kan vurderes å bestille tøy med tykkere stoff i longsleeve og tights, muligens bedre(teknisk) stoff i piqueter. Trimtex Vi har bestilt treningsjakker fra Trimtex med swecoreklame på brystet av Trimtex, disse brukes som overtrekks/representasjons-jakker og til trening. Anbefaler også her at vi kan gå for en bedre stoffkvalitet neste gang. Blazere Øyvind L. har sørget for blazerbestilling i både vår- og høstsemesteret. Det er totalt anskaffet 11 herre- og 7 dameblazere dette året, noe som er det høyeste tallet så langt. Vi har fått signaler om at det kan bli vanskelig å gjennomføre bestillinger fra samme produsent videre, men forsøker å fortsette samarbeidet så lenge det er mulig. Økonomisk har vi gått på en liten baksmell på jakkene, ettersom vi bestemte oss for å subsidiere momsen på jakkene for å holde prisen på 1300,- /jakke. Vi glemte da og ta høyde for at det er 10.7 % toll på dresser, slik at bestillingene totalt er subsidiert med ca kr fra klubbkassa. Her får det neste styret vurdere priselastisisten og om dette nivået skal opprettholdes, men avtroppende styre mener det bør være en prioritert sak at medlemmene er standsmessig kledd. 5.3 Nytt materiell Ny Coxbox Vi gikk til anskaffelse av ny coxbox høsten 2014 etter at den forrige kom av avveie og ble borte etter student-vm i Frankrike. Kjøpt av Thøger boats SpeedCoachXL Vi har gått til innkjøp av en speedcoach som måler takt og fart i båt, denne bruker gps til fartsmålinger. Denne er portabel og kan med enkelhet flyttes rundt i de forskjellige båtene Nye Romaskiner På grunnlag av økene medlemsmasse hadde vi bruk for flere romaskiner 2014 sesongen, dette ble gjennomført og kjøpt 4 nye maskiner(se avtale med SiT om disse). 10

151 5.4 Hva må gjøres: Reparasjon og oppussing av Ormen lange (8+) 8+ trenger reparasjon etter skade(hull) i skroget. Vi hadde planer om å pusse opp åtteren med nye sko, sleideskinner og noen fotbrett høsten Dette ble utsatt til vår 2015 pga. økonomi Bytte fotbrettdel på ormen stutte Det ene fotbrettet har løsnet i det ene festet til skroget og kan ikke lenger brukes, dette må kjøpes nytt. Det er snakk om tverrpinnen på toppen av fotbrettet som festes i taggekloss på begge sider av skroget Bytte/salg av Ormen(4-) Vi har 2014 sesongen prøvd å bytte/selge denne båten for å få tak i en båt med lavere vektklasse. Båten er for et mannskap med snittvekt på 90kg, noe som er en del over snittvekten i gruppa(det er bare de tyngste guttene som har glede av å ro den). Dette er i hovedsak for å gjøre den tilgjengelig for større del av medlemsmassen Olav Kallerud 11

152 A Regnskap 2014 NTNUI Roing Resultat periode Side 1 / Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt , , Sponsorinntekter , , Egenandel, reise (fra egne medlemmer) , , Egenandel, opphold (fra egne , , Egenandel, stevne/arrangement (fra egne , , Tilskudd, særforbund (hver gruppes , , Tilskudd, andre -769,00 0,00 Sum salgsinntekt , ,00 Annen driftsinntekt Leieinntekter 0,00 0, Hs-midler , , Ekstraordinære hs-midler ,25 0, Inntekter fra andre grupper i ntnui , , Korrigering tidligere år 31,93 0, Kursinntekter , , Treningsavgift/gruppeavgift (fra medl. til , , Gaver 0,00 0, Inntekter tilstelning/fest , , Dugnadsinntekter , ,00 Sum annen driftsinntekt , , Budsjett 2014 Sum driftsinntekter , ,00 Varekostnad Startkontingent , , Opphold konkurranser (overnatting) , , Opphold treningssamling (overnatting) 0,00 0, Reise buss/bil/tog/fly , , Reise sm, buss/bil/tog/fly , , Reise, massearrangement 0,00 0, Reise treningssamling , , Stevneutgifter (arrangert selv for andre) 0, , Kjøp av mat 0,00 0, Kjøp av diverse effekter 0,00 0, Treningsutgifter 638,00 0, Innkjøp av varer for videresalg , , Klubbmateriell , , Hall-/baneleie trening , , Hall-/baneleie kamp/konkurranse ,87 0, Beholdningsendring 210,00 0, Trener-/instruktørutdanning 4 439, ,00 Sum varekostnad , ,00 Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning , ,00 Sum avskriving på varige driftsmidler mm , ,00 12

153 NTNUI Roing Resultat periode Side 2 / Annen driftskostnad Leie av lokaler, tomt, etc 5 000,00 0, Kjøp av inventar, driftsmateriell 451,00 0, Reparasjon og vedlikehold utstyr 99,00 0, Utgifter egne møter 2 401, , Utgifter reise til andres møter 3 339, , Utgifter tilstelning/fest , , Porto 76,00 0, Reklame/annonser/profilering 1 863,00 0, Medlemskontingenter, lisenser 2 400, , Gaver 486,40 0, Premier 243,61 0, Forsikring 6 070, , Dugnadsutgifter 161,00 0, Gebyr 4 877,62 0, Tap på fordringer 0,20 0,00 Sum annen driftskostnad , ,00 Sum driftskostnader , , Budsjett 2014 Sum driftsresultat ,62 232,00 Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) -24,20 0,00 Sum annen renteinntekt -24,20 0,00 Annen rentekostnad Rentekostnader 0,00 0,00 Sum annen rentekostnad 0,00 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad ,82 232,00 Sum ordinært resultat ,82 232,00 Sum årsresultat 0,00 232,00 Sum resultat 0,00 232,00

154 B Balanse NTNUI Roing Balanse periode Side 1 / Immaterielle eiendeler mv Lisenser 2 500, ,00 Sum immaterielle eiendeler mv , ,00 Maskiner anlegg og inventar Andre anleggsmidler (båt, kart) , ,60 Sum maskiner anlegg og inventar , , Sum anleggsmidler , ,60 Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, klær og materiell , ,00 Sum varelager og forskudd til leverandører , ,00 Kortsiktige fordringer Kundefordringer , , Fordring hs ,43 0,00 Sum kortsiktige fordringer , ,84 Kontanter bankinskudd o.l Bankkonto, drift , , Bank, prosjekt 0,00 71,82 Sum kontanter bankinskudd o.l , ,34 Sum omløpsmidler , ,18 Sum eiendeler , ,78 Egenkapital Egenkapital , ,96 Sum egenkapital , ,96 Leverandørgjeld Leverandørgjeld 0, ,00 Sum leverandørgjeld 0, ,00 Annen kortsiktig gjeld Gjeld medlemmer -500,00-500, Gjeld hs 0, ,82 Sum annen kortsiktig gjeld -500, ,82 Sum kortsiktig gjeld -500, ,82 Sum gjeld & egenkapital , ,78 Sum balanse 0,00 0,00 14

155 C Avtale med Trondhjems Roklub Kontrakt er inngått mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforenings rogruppe (heretter omtalt som NTNUI Roing) og Trondhjems Roklub. 1 Bakgrunn NTNUI Roing har tidligere i hovedsak drevet sin aktivitet på Nidelven. På grunn av tidevann, småbåter og elvens svingete løp er dette en treningsarena som har sine klare begrensninger når det kommer til trening for konkurranseroing. De siste årene har samarbeidet med Trondhjems Roklub blitt tettere, og klubbene har arrangert flere felles aktiviteter. Med denne avtalen ønsker vi å formalisere dette samarbeidet, og få de gjensidige ytelsene ned på papiret. Avtalen har ingen gitt varighet, men kan sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. 2 Ytelser 2.1 Fra Trondhjems Roklub NTNUI Roing får en begrenset bruksrett til anlegget på Jonsvannet Denne inkluderer tilgang til å lagre båter på anviste steder utendørs, tilgang til brygge og parkeringsplass. I tillegg gis NTNUI Roing anledning til å Benytte garderobene når dette ikke går på bekostning av Trondhjems Roklubs roere Lagre årer innendørs i båthallen Vinterlagre én dobbelstculler i båthallen på Jonsvannet. Dersom det er tilstrekkelig plass, er det også ønskelig å lagre én firer. NTNUI Roing har fått tildelt én nøkkel til anlegget. 2.2 Fra NTNUI Roing Som gjenytelse skal NTNUI Roing: Betale en del av tomteleien på anlegget. Andelen settes til kr femtusen per år. Ved endringer i leieutgiftene skal NTNUIs prosentvise andel være uforandret. Betales til Trondhjems Roklubs konto innen 1. juni hvert år. Delta på Trondhjems Roklubs store dugnader, minst én i hvert semester. 15

156 Feie og/eller vaske garderober og klubbrom én gang i uken, eller ved behov. Ved behov: Stille med sjåfør ved hengertransport der begge klubber skal på samme regatta. 3 Fellesaktiviteter Klubbene skal tilstrebe å arrangere to vennskapelige «klubbdueller» i året; én på romaskin og én i form av åtterløp på Jonsvannet. Trondheim, 29. desember 2014 Øyvind Lavoll, leder NTNUI Roing Frederik Norberg, leder Trondhjems Roklub Kristian Solvin, Leder NTNUI 2

157 D Avtale med SiT om romaskiner Avtale er inngått mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforenings rogruppe (heretter omtalt som NTNUI Roing) og Studentsamskipnaden i Trondheim (heretter omtalt som SiT) 1 Bakgrunn NTNUI Roing har sine innetreninger på romaskin i Armfeldtsalen. Det siste året har aktiviteten i gruppa økt betydelig, og det er i dag langt flere som ønsker å trene enn det er plass til. De 10 maskinene som i dag finnes i Armfeldtsalen ble kjøpt inn av SiT i forbindelse med NM på romaskin på Dragvoll i For å gi et bedre tilbud til sine medlemmer ønsker NTNUI Roing å anskaffe flere maskiner så fort som mulig. SiT har ikke plass i sine budsjetter til å finansiere nye maskiner inneværende år, og NTNUI Roing har derfor besluttet å anskaffe 3 romaskiner med egne midler. 2 Bruk og oppbevaring De 3 nye romaskinene skal plasseres i 2. etasje i utstyrsrommet i Armfeldtsalen på en slik måte at de ikke hindrer andre grupper i å bruke sitt utstyr. Maskinene kan fritt benyttes av andre brukere av Idrettsbygget utenom NTNUI Roings treningstider. Maskinene skal ikke forlate Idrettsbygget utenom etter avtale med materialansvarlig i NTNUI Roing. 3 Eiendomsretten til romaskinene Som hovedregel eier SiT utstyret som befinner seg i Idrettsbygget. Dette kan av ulike årsaker være ønskelig også for disse romaskinene, og vil i tillegg bidra til å at rogruppa får mindre bundet kapital. NTNUI Roing tilbyr seg derfor å selge maskinene videre til en gunstig pris, med betingelser om angitt i pkt Kjøpsopsjon SiT gis en opsjon på å kjøpe de 3 romaskinene nummerert for kr tretusenfemhundre per stk. gjeldende fra Dette forutsetter at NTNUI Roing har bruksrett til maskinene på lik linje med de øvrige romaskinene i Armfeldtsalen. Benyttes ikke opsjonen innen står NTNUI Roing fritt til å selge maskinene til andre. 17

158 3.2 Eiendomsrett ved oppløsning Dersom NTNUI Roing av ulike årsaker skulle opphøre å eksistere tilfaller eiendomsretten til romaskinene SiT. Trondheim, 4. desember 2014 Øyvind Lavoll, leder NTNUI Roing Katarina Sederholm Hoff, idrettssjef SiT Kristian S. Solvin, leder NTNUI 2

159 E Vedtekter NTNUI Roings vedtekter 0 Historie Som vedtatt av årsmøtet 22.januar 2014 NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som den er i dag har sitt utspring i at den i 2006 ble tatt opp som undergruppe i NTNUI og den 20.september 2006 fikk vedtatt sine første vedtekter. 1 Formålsparagraf NTNUI Roing skal være en fellesarena for studenter med medlemskap i NTNUI som ønsker å drive roing i konkurransemessig sammenheng, samt å bidra til et sosialt romiljø. 2 Identitet 1. Klubbskjold NTNUI Roings klubbskjold er utformet som et vikingskip, fossende fremover på bølger. Skipet har et råseil med gullkanter og gull og grønnfargede vertikalstriper. To årer er plassert kryssende over baugen på skipet, bærende et banner med påskriften NTNU Crew, samt universitetslogoen til NTNU, som vist i Vedlegg Rodrakt NTNUI Roings rodrakt består av sammensydd svart bukse og grønn singlet, hvorav singlet har en svart og to gule vertikale striper over bryst og ryggpartiet, se Vedlegg 2. NTNUI logo plasseres over hjertet. Eventuelle sponsormerker plasseres etter gjeldende regler gitt av FISA (The International Rowing Federation). 3. Årer NTNUI Roings åreblad er skogsgrønne med en fem cm bred vertikalstripe i gult og en fem cm bred vertikalstripe i svart plassert fem cm fra bladets ytterkant, se Vedlegg 3. Identiteten må ikke gis bort uten årsmøtets og Hovedstyret samtykke. 3 Organisatorisk tilknytning NTNUI Roing er en undergruppe i NTNUI og dermed tilsluttet de samme organisasjoner og særforbund som moderforeningen. 4 Medlemskap og båtavgift Medlemskap i NTNUI Roing er åpent for alle medlemmer av NTNUI, samt for uteksaminerte studenter som ønsker fortsatt tilhørighet i gruppa. Deltagelse i konkurranser og bruk av båter forutsetter betalt båtavgift og godkjent semesterregistrering. Båtavgiften fastsettes 19

160 ved hvert årsmøte og betales innen to uker etter årsmøtet er avholdt eller umiddelbart etter intensjon om konkurransedeltagelse er fremmet. Båtavgiften betales årlig. Styret har myndighet til å gjøre unntak fra dette ved spesielle tilfeller. 5 Årsmøte Årsmøtet er NTNUI Roings høyeste organ og alle NTNUIs medlemmer har adgang til å møte. Ordinært årsmøte holdes før NTNUIs generalforsamling hvert år og innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Innkalling kunngjøres på NTNUI Roings nettsider og e postlister. Årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med referenten skal undertegne protokollen. 2. Behandle styrets beretning og oppfølgning av handlingsplan 3. Behandle innkomne endringsforslag av vedtekter 4. Behandle regnskap med revisjonsmerknader 5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet 6. Vedta budsjett for kommende års virksomhet 7. Foreta valg av nytt styre og valgkomite 8. Behandle innkomne forslag. 6 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når: 1. Styret finner det nødvendig. 2. Minst 9 medlemmer sender inn skriftlig krav om dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 7 Styret Styret leder NTNUI Roings virksomhet og skal ha følgende sammensetning, der hvert av medlemmene binder seg i utgangspunktet for ett år. Styret har i utgangspunktet møteplikt på alle styremøter. Det skal skrives referat fra hvert styremøte. Disse referatene skal offentliggjøres. Styret kan til en hver tid opprette komiteer. Dersom en komité har levetid lengre enn ett år skal det gis informasjon om denne på neste årsmøte. Permanente komiteer skal ha vedtekter vedtatt av årsmøtet.

161 1. Leder Har hovedansvaret for gruppa og dens medlemmer. 2. Nestleder/Sportslig ansvarlig Har hovedansvaret for den sportslige driften av klubben. Stedfortreder for leder 3. Kasserer Ansvar for å føre regnskap, samt å holde gruppas økonomiske forpliktelser. 4. Dugnadsansvarlig/materialforvalter Ansvar for at båtene, og alt annet materiell er i god stand. Samt drifting/arrangering av alle dugnader rogruppa har Medlemmer Oppgavene til et medlem vil være å hjelpe andre styremedlemmer med deres ansvarsområder, samt at de vil kunne få tildelt sine egne mindre ansvarsområder som: i) Sponsoransvarlig Har ansvaret for at gruppas relasjoner med sponsorer er velpleide, at gruppa er attraktiv for nye sponsorer og å skaffe økonomisk støtte til gruppa gjennom å søke diverse fond o.l. ii) Webansvarlig Teknisk og kreativt ansvar for hjemmesidene, informasjonsmateriell og gruppas andre sosiale medier. iii) Sekretær iv) Arkivar v) Informasjonsansvarlig vi) Ansvar for bilkollektivet vii) Annet 6. Varamedlem - Møterett, men ikke møteplikt på styremøter. Vil ved evt. frafall av styremedlemmer gjennom året bli fullverdig styremedlem. Gruppeleder godkjennes av vintergeneralforsamlingen til NTNUI. $ 8 Komiteer 8-1 Valgkomite Det skal på hver ordinære årsmøte år velges en valgkomite som er ansvarlig for å innstille kandidater til valg ved årsmøte. Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal så langt det er mulig innstille kandidater til alle valg av verv i styret og komiteer i foreningen med unntak av valgkomite. Kandidater til valgkomiteen innstilles av styret. 9 Målsetninger NTNUI Roing skal så fremt det er mulig delta på følgende regattaer i inn og utland: 1. Studentregattaen (SM) 2. Universitetsregattaen i Drammen

162 3. The Henley Royal Regatta i Henley on Thames, England 4. Det Europeiske Studentmesterskapet i Roing (Student EM) 5. Norgesmesterskapene i roing (NM) 6. Götaälvrodden i Göteborg, Sverige 10 Andre forhold NTNUI Roing følger til enhver tid de gjeldende lover vedtatt av NTNUIs generalforsamling. NTNUI Roing skal søke mot å ha et godt forhold til og samarbeid med andre aktører i rosporten, som forbund, kretser og klubber. VEDLEGG: 1. Klubbskjold 2. Rodrakt 3. Åreblad

163 Vedlegg 1 Klubbskjold

164 Vedlegg 2 Rodrakt

165 Vedlegg 3 Åreblad

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 11.03.2015, kl. 16:15 18:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Eirik Rivedal Økonomiansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00 Møtedeltakere: Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR 08 2016 Idrettsbygget Gløshaugen, 08.03.2016, kl. 19:00 21:00 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Thomas Maudal Gilje Nestleder Tilstede Mathias Moe Kasserer

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Saksfremlegger: Fredrik Innstilling: Vedtak. Se utsendt referat fra HSM 22.

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Saksfremlegger: Fredrik Innstilling: Vedtak. Se utsendt referat fra HSM 22. Referat HOVEDSTYREMØTE NR 23, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 29.09.2015, kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Mathias Moe Økonomiansvarlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen

Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen Årsmøte i NTNUI Triatlon 2017 B22 i Bergbygget, Gløshaugen Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering 28.01.2015 21. januar 2015 Det vises til innkallingen til årsmøte av 28. Desember 2014. Årsmøtet avholdes i rom KJL2 1 på NTNU

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat Tirsdag 10. september 2013 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 10 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 27.03.2017, kl. 18:15 20:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering

Årsmøte i NTNUI Orientering Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering Årsmøte i NTNUI Orientering 2018 Saksliste til årsmøte i NTNUI Orientering 25.01.2018 17.januar 2018 Det vises til innkallingen til årsmøte av 10.desember 2017. Årsmøte avholdes i rom JC12 på NTNU Mohoholt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015

Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Oslostudentenes Idrettsklubb Noter, år 2015 Noter til regnskapet Note 1 Note 2 Regnskapsprinsipper OSI er underlagt bestemmelsene i regnskapsloven ved utarbeidelsen av årsregnskapet. For idrettslag som

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøtet 2016 Referat fra årsmøtet 2016 1977 Tromsøstudentenes idrettslag Innhold SAKSLISTE 3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede 3 Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Asker svømmeklubb for 2015.

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Asker svømmeklubb for 2015. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Asker svømmeklubb for 2015. I henhold til NIFs lov 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til Generalforsamlingen i Asker svømmeklubb. Det har vært avholdt

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2016 (oppdatert etter styremøte 3/16) Sak nr. Saksnavn Vedtak 1/1/16 Regnskap pr. 31.12.15 2/1/16 Endringer i SL- og SC-støtte 3/1/16

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

NTNUI Roings vedtekter

NTNUI Roings vedtekter NTNUI Roings vedtekter Som vedtatt av årsmøtet 23. januar 2016 0 Historie NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som den er i dag har sitt utspring i at den

Detaljer

Bergensstudentenes Allianseidrettslag. Referat årsmøte Dragefjellet Auditorium 1 Tirsdag 21. februar 2012 Klokken 17. Referent: Mads Tordal

Bergensstudentenes Allianseidrettslag. Referat årsmøte Dragefjellet Auditorium 1 Tirsdag 21. februar 2012 Klokken 17. Referent: Mads Tordal Bergensstudentenes Allianseidrettslag Referat årsmøte 2012 Dragefjellet Auditorium 1 Tirsdag 21. februar 2012 Klokken 17. Referent: Mads Tordal Innhold 1 ÅM01/12 Godkjenne de stemmeberettigede 1 2 ÅM02/12

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Grupperom Øya, , kl. 18:15 20:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Grupperom Øya, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 13 2017 Grupperom Øya, 24.04.2017, kl. 18:15 20:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer Tilstede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer