Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsmøtedagsorden Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status handlingsplan Status - handlingsplan Avdelingens ledelse Avdelingens ledelse...12 Styret...12 Andre grupper...12 Regnskap Driftsregnskap Forslag til Handlingsplan og budsjett Valgkomiteens innstilling eget vedlegg 2

3 ÅRSMØTEDAGSORDEN 2008 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 27. mars 2008 kl Rica Nidelven Hotel 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Registrering av fremmøtte medlemmer 5. Valg av referent 6. Valg av 2 medlemmer til undertegning av årsmøteprotokoll 7. Minne over avdøde medlemmer 8. Orientering fra gruppene 9. Styrets beretning Regnskap Desisorenes beretning Forslag til handlingsplan Forslag til budsjett Valg 2008 TEKNOLOGISK FREMSYN et spennende prosjekt vil bli presentert sammen med vin og tapas SE: 3

4 STYRETS BERETNING Saker i media Teknas kommunikasjon med omverdenen har lenge vært høyt prioritert av avdelingene i tekna, og stadig bedre støttet opp under av Tekna sentralt. Avdelingene kan delta i den samfunnspolitiske debatten på to forkjellige måter: o De kan formidle debattstoff, produsert av Tekna sentralt, til de lokale mediene ved å lage en lokal vri. o De kan engasjere seg i lokale politiske saker, gjerne med støtte fra Tekna sentralt. I dette tilfellet må initiativet komme fra avdelingen som kjenner det lokale miljøet og den lokale debatten. Trondheim avdeling har benyttet seg flere ganger av pkt. 1, spesielt om saker vedr. realfagsinteressen blant ungdom også i Adresseavisen har trykket to leserinlegg i 2007: Sats på lærerne! Adresseavisen Sats på miljøteknologi. Adresseavisen Videre satset vi på et samarbeid med Tekna-studentene og NTNU i forkant av kommunevalget. En satsing vi er svært fornøyd med, og som kuliminerte med et valgmøte i Samfundet, og god meiedekning derfra om saker som sto i fokus for Tekna Trondheim avdeling. Vi har også hatt innspill i Magasinet Tekna i forkant av valget: Kommunene henger etter. Magasinet Tekna Medlemsutviklingen Ordinære medlemmer:4900 stk 5115 stk Studentmedlemmer 4156 stk 4218 stk Arrangementer Dato Klokke Tema Antall Januar NVTF: Fagmøte - O L Trondheim Styremøte Seniorforum 85 26/27. Faglig årsmøte i Oslo 4

5 Februar Arbeidsmøte vedr. Årsmøtet NVTF: Fagmøte - Hydrogen i transportsektoren Teknobrønnen: Rullering av kommuneplanens arealdel SN: Opprettelse/endringer av hjemmeside NVTF: Fagmøte - Rullering av kommuneplanens arealdel Mars Årsmøte Teknobrønnen: Besøk på Grilstad Teknobrønnen: Kjernekraft - Thorium NVTF: Fagmøte - Fremkommelighet i Trondheim Medlemsmøte: Bygg ditt eget "mediasenter/pc Nettverksparty - LAN-kurs avlyst Styremøte April Selvstendig Næringsdrivende: Årsmøte og fagmøte Kurs: Formelle møter v/tor Hofstad Forberedende R-møte Senior Forum: 10 spennende år på Røros NVTF: Fagmøte - Erfaringer fra 0-visjonsprosjekt - hvor går veien videre? Årsmøte i Vitensenteret Styremøte Mai Styrearbeid og økonomistyring Tariffkonferanse Tekna-P Medlemsmøte: Vinkveld m/tema Konsert i Nidarosdomen Styremøte Medlemsmøte: Kaffe jorden rundt Forberedende R-møte m/bergen og Oslo avd. 20 Juni Bygg.gruppen: Tur til Aure Familiedag på Kristiansten Festning 80 07/09. R-møte i Oslo Senior Forum: "Gløshaugen-sykehusområdenefra tiden etter Teknobrønnen: Har kommunale bedrifter sin berettigelse? Styremøte Styremøte Politisk valgmøte/kommunevalget Medlemstur til Radiomuseet i Selbu 41 August Kommunevalget 07: Samfunnet-Byen-NTNU 25 5

6 September NVTF: Fortetting i praksis Styremøte Arbeidslivsetikk avlyst Teknobrønn: Human kapital Selvstendig Næringsdrivende: Stress og effektivitet 12 Oktober Økonomi for ikke-økonomer Styremøte Etikk i arbeidslivet avlyst 15. Dagens Bedrift- UKA Senior Forum: Høvringen Teknologer og styreverv: Introduksjon og aktualisering Technoport Technoport og UKEbilletter Teknologer og styreverv: Styrets rolle og oppgaver Akevittkveld på Nova Teknologer og styreverv: Økonomi og regnskapsførsel 80 November 01. Avdelingsledermøte i Oslo Teknologer og styreverv: Formelle møter Styremøte Carl Schulz møte FLL regional finale - NTNU Teknologer og styreverv: Styret som serviceressurs Senior Forum: Teaterkveld "Vilanden" SN-julemøte Etikk og varsling (LIU) 25 Desember MNT-Forum - reetablering Styremøte Familiedag i Vitensenteret Julekonsert i Ilen kirke m/ila Brass Juleavslutning for alle tiilitsvalgte i avdelingen 31 6

7 STATUS HANDLINGSPLAN 2007 Status - handlingsplan 2007 Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Det er totalt 90 grupper i fylket, fordelt på 13 statlige, 42 private, 4 Navo, 20 kommunale og 11 fylkeskommunale Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene Faglig utvikling Gassforum Trøndelag MNT forum P/K/S gruppene inviteres spesielt til div møter i avd. PR-stunt for realfag til alle P-gruppene (Kule Eksperimenter) Opplegg med egen konferanse i samarbeid med Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Dette området samkjøres med Utdanning- og yrkesmesse/rekruttering Teknobrønnen Gjennomføre 4 6 arrangement Bygningsingeniørgruppen Arrangere ekskursjon til Aure i løpet mai/juni Yngres Forum Arrangere kurs/møter for gruppen også i samarbeid med Tekna-studentene Senior Forum Gjennomføre 2-4 møter, samt teaterkveld. Selvstendig Næringsdrivende Andre medlemstilbud Samarbeide med NTNUs Pensjonistgruppe Bidra til at gruppen kan gi tilbud til sine medlemmer Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Næringsforum v/ole Ivar Folstad Konferansen ble ikke gjennomført og sentrale midler tilbakeført GS ønsker å 0 0 gjenopplive MNT- Forum Trøndelag. Møte gjennomført på Vitensenteret primo desember 5 møter gjennomført ref aktivitetsplan Vellykket tur med deltakere Ingen aktiviteter møter gjennomført, ref. aktivitetsplan Søknad om midler er innvilget 2 møter gjennomført, ref. aktivitetsplan

8 Andungen Barnehage Samarbeide om barnejuletrefest. Bidra til gjennomføring av personalseminar og lignende Teater Julemøte arrangeres i Trøndelag teater Familiedag Vår: Festningen Høst: Vitensenteret Sosiale ad hoc arrangement Gjennomføre arrangement om tema i tiden UKA-07 UKE-kveld m/revy og sosialt samvær 1.2. Medlemsverving Studenter Bidra til verving gjennom vervepremiering etc. og samarbeid med YF. Samarbeid Hplaner Ferdig utdannede Arbeidssøkende avd + stud Andungen som arrangør Utsending av årsmøteinnkalling Vildanden Vellykket Vellykket Vinkveld Konsert i Nidarosdomen -Julekonsert i Ilen kirke - Kaffe jorden rundt I samarbeid med Technoport Vervepremie PC Et ikke-prioritert område pga 0 0 et godt arbeidsmarked. 2. Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Gjennomføre minst 1 møte innen etikk/ledelse og 1 miljø-møte i samarbeid med studenter Årsmøtevedtak Ikke gjennomført pga liten interesse Etikk i arbeidslivet avlyst Etikk og varsling 24 stk Miljøvernprisen Prisen er ikke opprettholdt Påvirkning av aktuelle hendelser Ad hoc-arrangement 2.2. Ekstern eksponering Kurs og konferanser Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan. Opplegg vedr. kommunevalget 2007 initiert fra GS/Oslo

9 Kurs og konferanser Oppdatere styremedlemmer innen fag- og ledelseskurs/konferanser. Tilby minst 2-4 kurs fra bl a Teknas medlemskole Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekruttering Vitensenteret Teknologer og styreverv Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Y&Umesse deltakelse i januar i samarbeid med studenter og NITO og Renate. Oppstart av ny Rådgiverkonferanse Leksehjelp til foreldre i realfag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Kule eksperimenter tilbud til medlemmer m/barn barnehage og SFO Bidra til midler for gjennomføring av Vitensenterets 10 års jubileum. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK FLL (First Lego League) Gjennomføre regionale finale med et mål om økning fra lag. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Avd.leder på prosjektlederkurs -Økonomi for ikkeøkonomer -Formelle møter -Styrearbeid og økonomistyring -Bygg ditt eget mediasenter/pc -LAN-kurs (avlyst) Kursserie på 6 moduler + 2 fulldagskurs (BI) om styrearbeid og økonomi Tekna-profilering v/roll-ups etc i Nidarøhallen. SK som standpersonell Ikke gjennomført Prosjektet i samarbeid med Didaktiv 130 bøker ble utsendt Opprusting av Legorommet FLL er ivaretatt av prosj.leder Eirik Refsdal 44 lag påmeldt til finale i Realfagbygget,NTNU Ønsker sponsor- og dommerforankring i styret

10 Utarbeide eget FLLlærehefte. Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Ikke gjennomført Matematikksekk og meis Arrangere FLL- Temadag Samfunnskontaktmidler 2007: NOK Sende ut tilbud til skoler og barnehager loddtrekning Ikke gjennomført Årsmøtevedtak Allerede innkomne søknader tildeles TroNett Nettsider Lokal IT-drift TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud Pkt. Nettsider og utstyr slås sammen til ett pkt. Alle søknader i 2007 er innvilget Medl.kontingent Avdelingens eget påmeldingssystem er uvurderlig Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte Ref. pkt Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen og lokale Teknagrupper Arthur-prisen Carl Schulz-fond Koordinere samarbeid i Midt-Norge gjennom lokale og sentrale møter Møteplass 2007 er bl a Hovedstyrets møterunde april og Forberedende R- møte mai/juni Inviteres til felles julemøte En evt. pris vil bli delt ut på jul-/teaterkvelden Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening Opprettholdt gjennom flere sentrale samlinger i 2007 HS-møte Kurs i formelle møter finansiert fra GS -Arrangementet ble avholdt i Håndværker n -R-møte forberedelser: Styret inviterte Oslo, Bergen og Stavanger til et forberedende R-møte i Trondheim Ikke utdelt i Ole Ivar Folstad er Teknas representant 0 10

11 Styrearbeid Årsmøte Regnskap 3.3. Generalsekretariatet DK Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester. Fremdeles å arbeide for å styrke kapasiteten, ref. bl a pkt Relasjoner til andre NITO Fortsette samarbeid gjennom Teknobrønnen, Y&U-messer Andre Fortsette samarbeide med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett og BI Bruke Hplan som møteagenda Gjennomført iflg. vedtektene Ref. Desisorrapport Pågående arbeid 0 0 Pågående arbeid 0 0 Pågående arbeid

12 AVDELINGENS LEDELSE Avdelingens ledelse Styret Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Rolf André Bohne Tomas Levin Magnus Hakvåg Anette Urheim Kristin Kaggerud (tom ) Anne Hegle (fom ) Hege M. Kolstad (fom ) Roger Færestrand Beite Geir Ivar Soleng Leder ved DK Midt-Norge, Turi Østerlie har fungert som styrets sekretær. Andre grupper Grupperinger m/egne arrangementer Bygningsing.gruppen Selvstendig Næringsdrivende Senior Forum Studentene Teknobrønnen Yngres Forum Samarbeidspartnere FLL FIRST Lego League Gjensidige Forsikring NITO NVTF Renate TroNett Venture Cup Vitensenteret BG SN SF SK TB YF Eget program Eget program Eget program Med møterett i styremøter: Hovedstyret: Mads Nygård Fagutvalget: Roger Beite Bygningsingeniørgruppen: Agnar Gram Senior Forum: Arthur Nordmark Yngres Forum: Tomas Levin Selvstendig Næringsdrivende: Anita Mendelsohn Ytrehus Studentkontaktene NTNU: Per Anton Gransæther 12

13 REGNSKAP Driftsregnskap 2007 Inntekter Regnskap 2007 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Kontingent Renter Vedtak Sum Utgifter Medlemmer Samfunn Org. og allianser Andre utg Sum Balanse 2007 IB Hittil i år 1500 Kundefordringer Andre korts. fordringer NIF-Driftsfond NIF-Brukskonto DnB NOR Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Jfr. årsmøtevedtak Udisp. resultat Egenkapital Leverandører Kortsiktig gjeld Egenkapital og Gjeld Styrets kommentarer til regnskapet legges frem på årsmøtet. 13

14 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2008 Innledning: På R-møtet i 2007 ble det vedtatt av vår visjon skal være: Tekna skaper fremtiden og vårt arbeid skal være preget av foreningens verdier: Troverdighet Nyskapende Modig Det arbeidet som handlingsplanen legger opp til, og som defineres i form av prioriterte oppgaver for de ulike enhetene, skal reflektere foreningens visjon og verdier. Hovedstyrets prioriterte handlinger fra handlingsplanen ( ) er: Utvikling av fagsiden i Tekna Etikk Akademikerne Dyktiggjøre tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Oppgaver for lokale avdelinger i Tekna o Mål Teknas lokale engasjement skal styrkes ved at det utvikles nye roller og oppgaver for avdelingene. Rekruttering til Tekna-fag Tekna vil øke medlemmenes delaktighet i foreningen ved å bruke grunnorganisasjonen aktivt som en ressurs ved å inspirere dem til å påta seg tillitsverv ved å motivere dem til å ta aktiv del i samfunnsdebatten Tekna vil ha tillitsvalgte som er engasjerte og skolerte for å utføre sine oppgaver på en best mulig måte overfor medlemmene oppfatter sitt verv som attraktivt, verdifullt og utviklende bidrar til å synliggjøre foreningens politikk Med det strategiske prosjektet Teknologisk fremsyn, ønsker Tekna å bidra til en fremtidsrettet og faglig fundert utvikling av vår infrastruktur, det er lagt opp slik at hele grunnorganisasjonen får anledning til å bidra. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på Avdelingsledermøtet , og med bakgrunn i rapporten og Hovedstyrets drøftelse utarbeider generalsekretæren en tiltaksplan som har til hensikt å vitalisere og fornye avdelingens oppgaver og rolle. Tiltaksplanen behandles i Hovedstyret og presenteres for avdelingslederne i forbindelse med Foreningspolitisk kongress

15 Handlingsplan 2008 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 1.1. Ytelser til medlemmer Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid Faglig utvikling Gassforum Trøndelag Samarbeid NITO- MNT forum Reetablering Teknobrønnen Gjennomføre 4 6 Bygningsingeniørgruppen Nedleggelse? Yngres Forum Arrangere kurs/møter for Senior Forum Gjennomføre 2-4 Selvstendig Næringsdrivende Bidra til at gruppen kan gi Andre medlemstilbud Andungen Barnehage Tilskudd til Kunnskapsrom i Teater Julemøte arrangeres i Familiedag Vår: Festningen Sosiale ad hoc arrangement Gjennomføre arrangement om UKA UKE-fritt år 1.2. Medlemsverving Studenter Ytterligere samarbeid Ferdig utdannede Arbeidssøkende Et ikke-prioritert område pga 2. Samfunn

16 2. Samfunn Teknas meninger Teknas policy Ledelse-etikk-miljø Påvirkning av aktuelle hendelser Ad hoc-arrangement Følge opp Teknas politiske kalender på lokalt plan Ekstern eksponering Kurs og konferanser Kurs og konferanser Innovasjon Andre prosjekter Yrke- og utdanningsmesse/rekruttering Tema innen Teknologisk fremdrift Støtte Start/Mixer grupper, samt tilby Venture Cup arrangement. Samfunnsmidler 2008: NOK U&Ymesse i samarbeid med NITO;Renate Leksehjelp til foreldre i realfag Prosjektet i samarbeid med Didaktiv Samfunnsmidler 2008: NOK Newton Camp Gjennomføring av sommer og høst camps i samarbeid med Tr.heim Turistforening Samfunnsmidler 2008: NOK Rekruttering til kjemi Samarbeid med inst. for kjemi Samfunnsmidler 2008: NOK Vitensenteret Samfunnsmidler 2008: NOK Fysikk-løype FLL (First Lego League) Gjennomføre regionale finale med et mål om økning fra lag. Samfunnsmidler 2008: NOK Tilskudd kr Tilskudd kr Tilskudd kr Tilskudd kr Tilskudd kr Tilskudd kr 16

17 Matematikksekk og meis TroNett Mattesekk til alle Tr.heims skoler Samfunnsmidler 2008: NOK TroNetts program sendes ut til avdelingens kvinnelige mdlemmer, for å gi et tverrfaglig tilbud Tilskudd kr Nettsider Lokal IT-drift 3. Organisasjon og allianser Tillitsvalgte Skolering Opplæring av tillitsvalgte Samarbeid øvrige avdelinger i Midt-Norge Koordinere samarbeid i Midt- Norge gjennom lokale og sentrale møter Styreseminar 3.2. Teknas interne organisasjon Samarbeid mellom avdelingen Inviteres til felles julemøte i og lokale Teknagrupper Håndværker n Arthur-prisen En evt. pris vil bli delt ut på jul-/teaterkvelden Carl Schulz-fond Annonsere møte som tradisjonelt arrangeres i november gjennom Trondhjems Polytekniske Forening: Ajourføring av statutter v/ole Ivar Folstad Styrearbeid Fullføre oppsatt handlingsplan innenfor budsjett-rammer. Årsmøte Gjennomføres innen utgangen av mars 2007 Regnskap Midt-Norge Regnskap leverer tilfredsstillende tjenester Generalsekretariatet DK R-møte 2009 i Trondheim Pågående arbeid Oppnevne planleggingskomite for R-møte Relasjoner til andre NITO Pågående arbeid Andre Fortsette samarbeide med NHO, Renate, Gjensidige, TroNett, BI VALGKOMITEENS INNSTILLING Legges frem på årsmøtet 17

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer