Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Samarbeidspartnere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med Bistand Avdelingene Personale, kompetanse, likestilling Miljø (HMS) Økonomi Medarbeiderundersøkelse høst 2011 Regnskap for KIM-senteret 2010 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Revisors beretning Styret i 2010 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Andreas Schønau Berit Okstad (til august) Bjørn Ole Gilde - vara Iris Thorsen (fra august) Sindre Andresen - vara Eirik Roos, Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet

3 Stiftelsens formål 3 Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Vi har et meget morsomt, interessant, spennende, krevende og utfordrende yrke, vi som jobber i KIM-senteret. Morsomt er det å bli kjent med så mange flotte mennesker som søker seg til oss for arbeidspraksis. I 2011 hadde vi den glede å arbeide sammen med nærmere hundre forskjellige mennesker. Noen har vært hos oss lenge og er på veg ut i jobb eller skole. Det er ekstra morsomt når noen endelig får jobben de har ventet på så lenge. Det er interessant å bli kjent med så mange forskjellige mennesker, tenk bare på den store kunnskapsmengden de til sammen har og kan dele med oss. Og alle erfaringene de sitter inne med, - fra tidligere arbeidsplasser, fra utdannelser eller rett og slett livserfaring som kan vise veg for andre. Det er dette som er så spennende! Her kommer det nye folk som kan lære oss nye ting, utvide vår horisont og gi oss enda større forståelse for hvordan vi kan legge tilrette for at deres opphold her i KIM-senteret skal bli vellykket. Man lærer så lenge man har elever har jeg hørt bli sagt, det er et ordtak vi kan gjøre til vårt her hos oss. At jobben er krevende er en selvfølge. Full konsentrasjon hver time, hver dag. Det er svært mange forskjellige saker som vi må konsentrere oss om, og vi må være fleksible for å skifte fra den ene oppgaven til den neste når en flere mennesker står i kø med ulike spørsmål eller problemstillinger de ønsker svar på. Det er ikke alltid en greier å legge fra seg jobben når arbeids-dagen er ferdig hvis en ikke har fått ordnet opp i alle sakene som kom inn døra. Men desto bedre er avsluttingen på de dagene hvor vi vet at vi har løst de fleste problemene. Utfordringene står i kø. Og la meg straks si; det er vanligvis ikke medarbeiderne som er utfordringene. Økonomi er en utfordring, stor arbeidsmengde på den enkelte arbeidstaker er en utfordring, å skaffe gode praksisplasser og fremtidige arbeidsplasser er utfordrende - - Men uten utfordringer så blir det jo lett kjedelig - - og det er det ingen av oss på KIM-senteret som ønsker. Vi tar utfordringen! Jeg ønsker dere alle en morsom, interessant, spennende, krevende og utfordrene arbeidsdag de e artig! Kirsti H. Rekdal Samarbeidspartnere Som tiltaksarrangør for NAV blir nå alle våre medarbeidere søkt inn gjennom sine veiledere på NAV-kontorene. Av våre samarbeidsparnere er det dermed NAV som vi har mest kontakt med, men like viktig er vårt samarbeid og kontakt med Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2011 har vi også inngått en samarbeidsavtale med firmaet Trondhjemsbygg AS om eksterne arbeidsoppgaver for avdeling Bygg & Vedlikehold.

5 Tiltakene: APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har i 2011 fra NAV hatt 10 faste APS-plasser. I tillegg har vi driftsstøtte til 12 plasser fra Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Fra september 2010 ble det i samråd med NAV innført en todeling av listene slik at vi nå i praksis er tilbake igjen til vårt tidligere system med statlige og kommunale plasser. Arbeidspraksis og oppfølging er lik for begge grupper. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Også dette året har vi hatt medarbeidere på eksterne APS-plasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en hensiktsmessig overgang til AB. Ved slutten av 2011 sto det 40 på venteliste. 5 For deltakere i APSS er gjennomføringen slik: Antall deltakere 1/ herav kvinner 7 Inntak i løpet av året 8 herav kvinner 3 Sluttet i løpet av året 9 herav kvinner 5 Antall deltakere per 31/ herav kvinner 5 Sluttårsak: Arbeid 4 herav kvinner 1 Utdanning 1 herav kvinner 1 Annet tiltak 2 herav kvinner 1 Uten tiltak 2 herav kvinner 2 Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til mnd mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet For deltakere i APSK er gjennomføringen slik: Antall deltakere 1/ herav kvinner 14 Inntak i løpet av året 20 herav kvinner 5 Sluttet i løpet av året 21 herav kvinner 10 Antall deltakere per 31/ herav kvinner 9 Sluttårsak: Arbeid 1 herav kvinner 1 Utdanning 2 herav kvinner 1 Annet tiltak 1 herav kvinner 0 Uten tiltak 17 herav kvinner 8 Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til til 10 mnd mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2010 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for AB. Denne stillingsandelen har vært delt med 100/50 % på våre to tilretteleggere. Totalt har 23 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 21 var i tiltaket ved årets begynnelse 13 sluttet av tiltaket i løpet av året 2 nye ble søkt inn 10 var i tiltak ved årsskiftet 11/12 I alt 20 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 3 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2011: Kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, barnehage, snekkerverksted, renholdsverket, entreprenørfirma, kontor, lager/truck. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. KIM-senteret videreførte arbeidet med jobbklubb i Målet var å øke egeninnsats i jobbsøkerprosessen og trene på det man eventuelt er usikker på i forhold til jobbsøking. Tema for gjennomgang i jobbklubb har vært b.l.a. motivasjon, skrive cv og jobbsøknader, intervjuteknikk, kroppsspråk, hvordan gå frem for å finne praksisplass og generell jobbsøkertips. For deltakere i AB er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Annet tiltak Uten tiltak Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 2 mnd 2 til 8 mnd 8 24 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Bildene i årsmeldingen er tatt av: Elisabet Rosello Fjell-Weiseth som er medarbeider på avdeling Kafé No.19 Kurt-Børre Sveinsen som er medarbeider på avdeling Kontoret og Grafisk Arne Hauge som er medarbeider på avdeling Kontoret og Grafisk. I tillegg er tre bilder fra vårt arkiv.

7 7 Avdeling Kafé No.19: Denne avdelingen holder til i Fjordgata 19. Åpningstid for gjester er fra kl.10-17, men arbeidstid for ansatte og medarbeidere er selvsagt lengre da det også er mye arbeid som må gjøres før og etter stengetid I løpet av året hadde arbeidsleder Andreas i alt 11 medarbeidere innom avdelingen. Ved årsskiftet var tre fortsatt hos oss. Flere medarbeidere har også hatt anledning til å hospitere i eksterne bedrifter. KIM-senteret følger fortsatt opp de som er i ekstern arbeidstrening. Dette vil bli utviklet videre i året som kommer, da det er en fin overgang til ordinært arbeidsliv. Vi ønsker alle velkommen innom til god mat hos et hyggelig vertskap! Avdeling Kontoret og Grafisk: Denne avdelingen holder til i 2. etg i Fjordgata 40. I 2011 har arbeidsleder Berit hatt 10 medarbeidere. Ved årsskiftet var 7 fortsatt hos oss. Åtte av medarbeiderne har vært på grafisk avdeling, tre har sluttet og fem er fortsatt hos oss ved årsskiftet. Arbeidsoppgavene for de som hører til på Kontoret er i hovedsak alle oppgaver en kan tenke en god sekretær skal være vant med. De som jobber på Grafisk har hånd om det KIM-senteret trenger av brosjyrer og reklamemateriell, men hovedarbeidet er utgivelsen av KIM-magasinet hver måned. Magasinet er også å finne på vår internettside Avdeling Datadrift: I 2001 har ni medarbeidere hatt sin praksis i avd. Datadrift, og ved årets slutt var 5 fortsatt i praksis hos arbeidsleder Jan Tore. Datadrift har verksted i Kjøpmannsgata 33, men arbeidsoppgavene krever at de stadig er på farten. De har bl.a. ansvar for å holde nettverk, servere og maskiner i KIM-senteret oppdatert og i god stand. De har også ansvar for drift og oppdatering av våre tre internettsider. De tar også på seg oppdrag for private som trenger hjelp til å installere programmer eller å fjerne virus. De kan også ta på seg å spesial-bygge datamaskiner etter kundenes ønske.

8 8 Avdeling Bygg & Vedlikehold: B&V har kontoret sitt i Kjøpmannsgata 33, men har det meste av arbeidsdagene sine utenfor huset. I 2011 hadde arbeidsleder Sven Olav 10 medarbeidere, ved årsskiftet var sju fortsatt hos oss. Avdelingen inngikk dette året en avtale med firmaet Trondhjemsbygg AS om å ta ulike oppgaver for som passet til vår arbeidsutprøving. Det har ført til mange interessante oppgaver, fra skifting av vinduer i et borettslag, rehabilitering av yttervegger i et annet borettslag og innvendig oppussing i ulike typer hus og leiligheter. Avdelingen er også god å ha når vi har oppdrag som må gjøres i egne avdelinger - vedlikehold er en viktig oppgave å skjøtte Avd. Brukthandleriet Sirkulus: I 2011 har 16 medarbeidere vært på Sirkulus, og ved årsskiftet var sju medarbeidere fortsatt på praksis hos arbeidsleder Kristin. Sirkulus holder til i Kjøpmannsgata 33. Butikken er den synlige arbeidsplassen men mye arbeid foregår også med henting og bringing av varer, sortering og ivaretakelse av det som må vente på tur i butikken. Arbeidsoppgavene er mange og mangesidig, kundebehandling og salg er det som synes best, men det er utrolig mye rydding, vasking, prising og utstilling av varer. Vi er medlem av Midtbygruppen og hvert år er også Sirkulus med i Mystery Shopper med tilbakemelding på salg og kundebehandling. Avdeling Reisverket: Reisverket holder til i Kjøpmannsgata 29. I årene 2008 til 2010 var all aktivitet der og på eksterne oppdrag. I 2011 ble prosjektet omarbeidet i samråd med NAV og tidlig på høsten kunne vi presentere Nytt Reisverk som besto av tre mnd. kurs med arbeids-praksis og med videre tre mnd. i ekstern eller intern arbeidspraksis etterpå. Til venstre vises kursrommet som ble satt i stand for deltakere og forelesere, og er nå brukt til to kurs, ett høsten 2011 og ett våren Kursene er blitt meget godt mottatt og skal fortsette også i høsthalvåret 2012.

9 Personale, kompetanse, likestilling Kim-senterets personale har i 2011 bestått av 13 kvinner og 10 menn. Disse er fordelt slik: 9 Kvinner Menn Årsverk Faste ansatte ,98 Nytilsatt fast ansatte 1 2 1,40 Vikarer 1 2 0,15 VTA-tilsatte 2 2 0, ,35 Nye ansatte: Det er tilsatt tre nye i faste stillinger, en tilrettelegger i AB, en butikkmedarbeider på avdeling Sirkulus og en kokk/servitør på Kafé No.19 Sykefravær: Vi har i 2011 hatt lite sykefravær i forhold til tidligere år. Totalt lå sykefraværet for året på 6,3 % - av dette var 2,47 egenmeldinger Vikariater: Vi har hatt vikarer i korte engasjementer ved avd. Kafé No.19, Reisverket og Sirkulus. Årsverk dir. involvert i tjenester for medarbeidere: 12,7. Vi har ingen stillinger for opplæring av medarbeidere innen grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Ansattes kompetanse og tiltak for kompetanseheving: Vi mener våre ansatte har god kompetanse innen de arbeidsområder de har ansvar for. Vi har lagt vekt på yrkeskompetanse og evnen til arbeidsledelse hos våre arbeidsledere og kunnskap om attføring, hjelpetiltak og de offentlige tjenestene hos ansatte i attføringsfaglig team. Vi driver kontinuerlig arbeid med kompetanseøkning for alle ansatte gjennom ukentlige møter hvor kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og skole/arbeidsliv blir formidlet. I 2011 har 10 av våre ansatte deltatt i tre-dagers kurs i tre ulike programmer for interessekartlegging av medarbeidere i arbeidstrening, noe vi allerede har hatt svært god nytte av i arbeidet. Videre har fem ansatte deltatt på yrkesfaglige kurs og seminarer. For KIM-senterets ansatte har det totalt vært i alt 82 dager opplæring som gir et snitt på 5,1 per pers. Det er utarbeidet plan for kompetanseheving for kommende år Likestilling i KIM-senteret: Ved nyttår 2011 er det ansatt 10 kvinner i til sammen 8,3 årsverk og 6 menn i til sammen 5,1 årsverk. To avdelinger bare kvinnelige ansatte, tre avdelinger har bare mannlige ansatte og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Attføringsfaglig team har 4 kvinnelige og 1 mannlig ansatte. Stiftelsens styre har i 2010 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr

10 10 Hvert år har ansatte i KIM-senteret to seminardager, en planleggingsdag i november/desember og en evalueringsdag i månedsskiftet mai/juni. Før holdt vi disse møtene på forskjellige plasser hvor det var gode møterom, men det siste året har vi vært så heldige å få tilbringe dagene hjemme på kjøkkenet hos vår attføringsfaglige leder Elisabeth Paulsen. Disse bildene har sneket seg inn et år fortidlig i forhold til at dette er årsberetning for Det er tatt 23. mai 2012 og de som evaluerer, (og koser seg) denne dagen er fra venstre øverste bilde: daglig leder Kirsti H. Rekdal, arbeidsleder Sven Olav Moe, prosjektleder og koordinator Stina Evertsen, arbeidsleder Lasse Rekdal, arbeidsleder Jorun Sæter, arbeidsleder Berit Gaustad, tilrettelegger og koordinator Kristin Ytterbø og husvert og attføringsfaglig leder Elisabeth Paulsen.

11 Miljø (HMS) Økonomi 11 KIM-senterets lokaler ligger fordelt på fire adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har liten eller ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Høsten 2011 tegnet vi avtale med Din bedriftshelsetjeneste. Vi har allerede fått god hjelp til gjennomføring av vernerunder og planen er også at vi skal ha fire totimers fellesmøter sammen med alle ansatte. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene Siden høsten 08 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning sykefravær 2011 til ,3 9,7 16,05 14,2 Sykefraværet har i snitt for 2011 gått betydelig ned selv om vi i 4. kvartal lå noe høyere enn ønsket. Det er ikke levert klagesaker til KIM-senteret i Også dette året har vært meget travelt år med flere kostnadskrevende gjøremål. I Kjøpmannsgata 33 har vi gjort ferdig møterommet som måtte være klart til Reisverket startet sin kursvirksomhet på høsthalvåret. Kursrommet ble meget bra. Nå har vi et stort, lyst og luftig lokale som kan romme opp til 20 personer. Kostnadene med denne ferdigstillelsen er dekket av investeringstilskuddet bevilget av NAV ved starten av Reisverket. Utgiftene er ikke aktivert i balansen som økning i våre anleggsmidler siden de er dekket av investeringstilskuddet. Forberedelser til det branntekniske arbeidet fortsatte i Styret besluttet at vi skulle leie inn fagkompetanse fra firmaet Rambøll til dette arbeidet til en sum på inntil Kr ble benyttet til dette formålet. Våre tilskudd fra NAV har i 2011 for alle tiltak samlet vært kr mens Trondheim kommune og St. Olavs Hospital PH også i høy grad bidro til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd var i 2010 samlet kr KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter steg fra fjordåret med kr til kr for Avdelingene som hadde best økning i sitt salg var dette året var Sirkulus med en økning på 32 % og Bygg & Vedlikehold med en økning på 31,5 %. Årets regnskap avsluttes med et overskudd på kr som overføres til egenkapital. Fremtidsutsikter: Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

12 12 Medarbeiderundersøkelse høsten 2011 På høsthalvåret satte vi i gang en ny spørreundersøkelse blant våre medarbeidere igjen. 27 medarbeidere deltok denne gang så og si det samme antallet som ved den første spørreundersøkelsen i Vi har endret litt på spørsmålene, men i hovedsak dekkes de samme områdene. I alt ble det stilt 33 spørsmål, men i denne lille presentasjonen har vi tatt med en bunke highlights. Hele undersøkelsen kan leses på vår nettside Informasjon: Hvordan var informasjonen du fikk ved oppstart i KIMsenteret? N= Svært god Meget god God Noen lunde Ikke god nok Vet ikke 27 11,11 % 29,63 % 37,04 % 18,52 % 3,70 % 0,00 % Kartlegging: Har du fått god Svært Meget Ikke god N= God Noen lunde Vet ikke kartlegging av dine god god nok behov i KIM-senteret? 26 23,08 % 30,77 % 19,23 % 23,08 % 3,85 % 0,00 % Tilrettelegging: Har KIM-senteret Svært Meget Ikke god N= God Noen lunde Vet ikke tilrettelagt tilstrekkelig god god nok for deg? 27 14,81 % 25,93 % 37,04 % 3,70 % 3,70 % 14,81 % Rapporter til NAV: Gir kvartalsrapportene Svært Meget Ikke særlig Ikke bra N= Bra Vet ikke et riktig bilde av din bra bra bra nok situasjon og utvikling? 27 18,52 % 25,93 % 29,63 % 0,00 % 3,70 % 22,22 % Medvirkning: Hvilken medvirkning Svært Meget Ikke særlig Ikke bra N= Bra Vet ikke har du på kvartalsrapportene? 26 15,38 % 26,92 % 30,77 % 0,00 % 0,00 % 26,92 bra bra bra nok % Utprøving: Får du prøvd ut din Svært Meget Ikke særlig Ikke godt N= Godt Vet ikke arbeidsevne i godt godt godt nok praksisen? 27 14,81 % 33,33 % 37,04 % 3,70 % 3,70 % 7,41 % Opplæring: Får du tilstrekkelig Svært Meget Ikke særlig Ikke godt N= Godt Vet ikke opplæring i godt godt godt nok arbeidsoppgavene? 26 26,92 % 23,08 % 42,31 % 3,85 % 3,85 % 0,00 % Bistand: Har KIM-senteret I svært I stor I svært liten Ikke fått Ikke hatt N= Noe bistått deg i forhold til stor grad grad grad bistand behov andre hjelpeinstanser? 27 3,70 % 0,00 % 14,81 % 11,11 % 14,81 % 55,56 % Fornøyd? Hvor fornøyd er du med Svært Godt Ikke helt Missfornøyd N= Fornøyd KIM-senterets sett fornøyd fornøyd fornøyd under ett? 27 11,11 % 37,04 % 37,04 % 14,81 % 0,00 %

13 13 Utsikt fra kontoret i Fjordgata 40 Styremøte 25. mai 2012 Styret har i styremøte behandlet og godkjent årsmeldingen og fastsetter den som Stiftelsen KIM-senteret sin årsmelding for Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

14 14 Regnskap for KIM-senteret 2011 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter Overskudd/Underskudd Resultatdisponering Overført til udekket tap Overført til annen egenkapital Sum disponert Betaling med kort øker år for år. Av våre salgsinntekter i 2011 ble kr betalt med kort mens kr fortsatt ble betalt med sedler og mynt. Kr ble betalt til bank etter utsendelse av faktura.

15 Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Grunnkapital Egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig mva, skatt og aga Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatt periodisert tilsk./annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Trondheim 25. mai 2012 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

16 16 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres brutto når de er opptjent. Dvs. tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt. Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter Investeringsmidler og VTA-tilskudd fra NAV Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 14,35 14,8 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for byggprosjektering av Rambøll og for brannvernplan fra NEAS. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2016 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr. Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk, kr som grunnkapital og kr som sikkerhet for avdrag på lån.

17 Note 6 Varige driftsmidler 17 Varige driftsmidler 2011 Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinvent. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk. av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Note 7 Grunnkapital Av stiftelsens egenkapital er kr avsatt som grunnkapital Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2011 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 45 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 76 medarbeidere vært i tiltak i 2011, 64 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. 18 av disse er finansier av tilskuddet vi får fra NAV. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder. Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. 23 deltakere har vært i tiltak i AB i Driftsinntekter: Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Salgsinntekter Sum driftsinntekter: Driftskostnader: Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning 0 Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter: Driftsinntekter: Tilskudd APS Sum inntekter Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter Driftsinntekter: Tilskudd AB Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Andre kostnader Sum utgifter: Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår 2012.

18 18 Revisors beretning

19 19

20 20 Les mer om oss og om hva vi gjør på vår internettside Alle foto uten merknad er tatt av tidligere og nåværende medarbeidere og ansatte i KIM-senteret.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Fotograf: Arne Hauge Vår nye avdeling Kjøkkenet Kafé og Bakeri som ligger i Ravnkloa Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2012 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetning og regnskap for 2006

Årsberetning og regnskap for 2006 1 Årsberetning og regnskap for 2006 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer