Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet

2 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Samarbeidspartnere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med Bistand Avdelingene Personale, kompetanse, likestilling Miljø (HMS) Økonomi Medarbeiderundersøkelse høst 2011 Regnskap for KIM-senteret 2010 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2010 Revisors beretning Styret i 2010 Styremedlemmer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Andreas Schønau Berit Okstad (til august) Bjørn Ole Gilde - vara Iris Thorsen (fra august) Sindre Andresen - vara Eirik Roos, Trondheim kommune: St. Olavs Hospital Psykisk Helsevern: Åse Riaunet

3 Stiftelsens formål 3 Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attførings sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss.

4 4 Daglig leder har ordet Vi har et meget morsomt, interessant, spennende, krevende og utfordrende yrke, vi som jobber i KIM-senteret. Morsomt er det å bli kjent med så mange flotte mennesker som søker seg til oss for arbeidspraksis. I 2011 hadde vi den glede å arbeide sammen med nærmere hundre forskjellige mennesker. Noen har vært hos oss lenge og er på veg ut i jobb eller skole. Det er ekstra morsomt når noen endelig får jobben de har ventet på så lenge. Det er interessant å bli kjent med så mange forskjellige mennesker, tenk bare på den store kunnskapsmengden de til sammen har og kan dele med oss. Og alle erfaringene de sitter inne med, - fra tidligere arbeidsplasser, fra utdannelser eller rett og slett livserfaring som kan vise veg for andre. Det er dette som er så spennende! Her kommer det nye folk som kan lære oss nye ting, utvide vår horisont og gi oss enda større forståelse for hvordan vi kan legge tilrette for at deres opphold her i KIM-senteret skal bli vellykket. Man lærer så lenge man har elever har jeg hørt bli sagt, det er et ordtak vi kan gjøre til vårt her hos oss. At jobben er krevende er en selvfølge. Full konsentrasjon hver time, hver dag. Det er svært mange forskjellige saker som vi må konsentrere oss om, og vi må være fleksible for å skifte fra den ene oppgaven til den neste når en flere mennesker står i kø med ulike spørsmål eller problemstillinger de ønsker svar på. Det er ikke alltid en greier å legge fra seg jobben når arbeids-dagen er ferdig hvis en ikke har fått ordnet opp i alle sakene som kom inn døra. Men desto bedre er avsluttingen på de dagene hvor vi vet at vi har løst de fleste problemene. Utfordringene står i kø. Og la meg straks si; det er vanligvis ikke medarbeiderne som er utfordringene. Økonomi er en utfordring, stor arbeidsmengde på den enkelte arbeidstaker er en utfordring, å skaffe gode praksisplasser og fremtidige arbeidsplasser er utfordrende - - Men uten utfordringer så blir det jo lett kjedelig - - og det er det ingen av oss på KIM-senteret som ønsker. Vi tar utfordringen! Jeg ønsker dere alle en morsom, interessant, spennende, krevende og utfordrene arbeidsdag de e artig! Kirsti H. Rekdal Samarbeidspartnere Som tiltaksarrangør for NAV blir nå alle våre medarbeidere søkt inn gjennom sine veiledere på NAV-kontorene. Av våre samarbeidsparnere er det dermed NAV som vi har mest kontakt med, men like viktig er vårt samarbeid og kontakt med Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern I 2011 har vi også inngått en samarbeidsavtale med firmaet Trondhjemsbygg AS om eksterne arbeidsoppgaver for avdeling Bygg & Vedlikehold.

5 Tiltakene: APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har i 2011 fra NAV hatt 10 faste APS-plasser. I tillegg har vi driftsstøtte til 12 plasser fra Trondheim kommune og St. Olavs Hospital. Fra september 2010 ble det i samråd med NAV innført en todeling av listene slik at vi nå i praksis er tilbake igjen til vårt tidligere system med statlige og kommunale plasser. Arbeidspraksis og oppfølging er lik for begge grupper. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Også dette året har vi hatt medarbeidere på eksterne APS-plasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging kan være en hensiktsmessig overgang til AB. Ved slutten av 2011 sto det 40 på venteliste. 5 For deltakere i APSS er gjennomføringen slik: Antall deltakere 1/ herav kvinner 7 Inntak i løpet av året 8 herav kvinner 3 Sluttet i løpet av året 9 herav kvinner 5 Antall deltakere per 31/ herav kvinner 5 Sluttårsak: Arbeid 4 herav kvinner 1 Utdanning 1 herav kvinner 1 Annet tiltak 2 herav kvinner 1 Uten tiltak 2 herav kvinner 2 Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til mnd mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet For deltakere i APSK er gjennomføringen slik: Antall deltakere 1/ herav kvinner 14 Inntak i løpet av året 20 herav kvinner 5 Sluttet i løpet av året 21 herav kvinner 10 Antall deltakere per 31/ herav kvinner 9 Sluttårsak: Arbeid 1 herav kvinner 1 Utdanning 2 herav kvinner 1 Annet tiltak 1 herav kvinner 0 Uten tiltak 17 herav kvinner 8 Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til til 10 mnd mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Deltakere per Deltakere som sluttet

6 6 Arbeid med Bistand KIM-senteret har i 2010 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for AB. Denne stillingsandelen har vært delt med 100/50 % på våre to tilretteleggere. Totalt har 23 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 21 var i tiltaket ved årets begynnelse 13 sluttet av tiltaket i løpet av året 2 nye ble søkt inn 10 var i tiltak ved årsskiftet 11/12 I alt 20 av deltakerne i tiltaket har vært på APS i KIM-senteret før de ble søkt inn til AB. 3 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2011: Kantine, pub, butikk, kiosk, skoleassistent, barnehage, snekkerverksted, renholdsverket, entreprenørfirma, kontor, lager/truck. I oppfølgingen av deltakerne er kontakten på arbeidsplassen viktig. Hvor ofte vi har kontakt er individuelt for hver deltaker og arbeidsplass. KIM-senteret videreførte arbeidet med jobbklubb i Målet var å øke egeninnsats i jobbsøkerprosessen og trene på det man eventuelt er usikker på i forhold til jobbsøking. Tema for gjennomgang i jobbklubb har vært b.l.a. motivasjon, skrive cv og jobbsøknader, intervjuteknikk, kroppsspråk, hvordan gå frem for å finne praksisplass og generell jobbsøkertips. For deltakere i AB er gjennomføringen slik: Alle kvinner menn Antall deltakere 1/ Inntak i løpet av året Sluttet i løpet av året Deltakere per 31/ Sluttårsak: Arbeid: Annet tiltak Uten tiltak Varighet i tiltaket for de som sluttet: Opp til 2 mnd 2 til 8 mnd 8 24 mnd mnd Deltakere fordelt på alder: Under år Over 40 år Bildene i årsmeldingen er tatt av: Elisabet Rosello Fjell-Weiseth som er medarbeider på avdeling Kafé No.19 Kurt-Børre Sveinsen som er medarbeider på avdeling Kontoret og Grafisk Arne Hauge som er medarbeider på avdeling Kontoret og Grafisk. I tillegg er tre bilder fra vårt arkiv.

7 7 Avdeling Kafé No.19: Denne avdelingen holder til i Fjordgata 19. Åpningstid for gjester er fra kl.10-17, men arbeidstid for ansatte og medarbeidere er selvsagt lengre da det også er mye arbeid som må gjøres før og etter stengetid I løpet av året hadde arbeidsleder Andreas i alt 11 medarbeidere innom avdelingen. Ved årsskiftet var tre fortsatt hos oss. Flere medarbeidere har også hatt anledning til å hospitere i eksterne bedrifter. KIM-senteret følger fortsatt opp de som er i ekstern arbeidstrening. Dette vil bli utviklet videre i året som kommer, da det er en fin overgang til ordinært arbeidsliv. Vi ønsker alle velkommen innom til god mat hos et hyggelig vertskap! Avdeling Kontoret og Grafisk: Denne avdelingen holder til i 2. etg i Fjordgata 40. I 2011 har arbeidsleder Berit hatt 10 medarbeidere. Ved årsskiftet var 7 fortsatt hos oss. Åtte av medarbeiderne har vært på grafisk avdeling, tre har sluttet og fem er fortsatt hos oss ved årsskiftet. Arbeidsoppgavene for de som hører til på Kontoret er i hovedsak alle oppgaver en kan tenke en god sekretær skal være vant med. De som jobber på Grafisk har hånd om det KIM-senteret trenger av brosjyrer og reklamemateriell, men hovedarbeidet er utgivelsen av KIM-magasinet hver måned. Magasinet er også å finne på vår internettside Avdeling Datadrift: I 2001 har ni medarbeidere hatt sin praksis i avd. Datadrift, og ved årets slutt var 5 fortsatt i praksis hos arbeidsleder Jan Tore. Datadrift har verksted i Kjøpmannsgata 33, men arbeidsoppgavene krever at de stadig er på farten. De har bl.a. ansvar for å holde nettverk, servere og maskiner i KIM-senteret oppdatert og i god stand. De har også ansvar for drift og oppdatering av våre tre internettsider. De tar også på seg oppdrag for private som trenger hjelp til å installere programmer eller å fjerne virus. De kan også ta på seg å spesial-bygge datamaskiner etter kundenes ønske.

8 8 Avdeling Bygg & Vedlikehold: B&V har kontoret sitt i Kjøpmannsgata 33, men har det meste av arbeidsdagene sine utenfor huset. I 2011 hadde arbeidsleder Sven Olav 10 medarbeidere, ved årsskiftet var sju fortsatt hos oss. Avdelingen inngikk dette året en avtale med firmaet Trondhjemsbygg AS om å ta ulike oppgaver for som passet til vår arbeidsutprøving. Det har ført til mange interessante oppgaver, fra skifting av vinduer i et borettslag, rehabilitering av yttervegger i et annet borettslag og innvendig oppussing i ulike typer hus og leiligheter. Avdelingen er også god å ha når vi har oppdrag som må gjøres i egne avdelinger - vedlikehold er en viktig oppgave å skjøtte Avd. Brukthandleriet Sirkulus: I 2011 har 16 medarbeidere vært på Sirkulus, og ved årsskiftet var sju medarbeidere fortsatt på praksis hos arbeidsleder Kristin. Sirkulus holder til i Kjøpmannsgata 33. Butikken er den synlige arbeidsplassen men mye arbeid foregår også med henting og bringing av varer, sortering og ivaretakelse av det som må vente på tur i butikken. Arbeidsoppgavene er mange og mangesidig, kundebehandling og salg er det som synes best, men det er utrolig mye rydding, vasking, prising og utstilling av varer. Vi er medlem av Midtbygruppen og hvert år er også Sirkulus med i Mystery Shopper med tilbakemelding på salg og kundebehandling. Avdeling Reisverket: Reisverket holder til i Kjøpmannsgata 29. I årene 2008 til 2010 var all aktivitet der og på eksterne oppdrag. I 2011 ble prosjektet omarbeidet i samråd med NAV og tidlig på høsten kunne vi presentere Nytt Reisverk som besto av tre mnd. kurs med arbeids-praksis og med videre tre mnd. i ekstern eller intern arbeidspraksis etterpå. Til venstre vises kursrommet som ble satt i stand for deltakere og forelesere, og er nå brukt til to kurs, ett høsten 2011 og ett våren Kursene er blitt meget godt mottatt og skal fortsette også i høsthalvåret 2012.

9 Personale, kompetanse, likestilling Kim-senterets personale har i 2011 bestått av 13 kvinner og 10 menn. Disse er fordelt slik: 9 Kvinner Menn Årsverk Faste ansatte ,98 Nytilsatt fast ansatte 1 2 1,40 Vikarer 1 2 0,15 VTA-tilsatte 2 2 0, ,35 Nye ansatte: Det er tilsatt tre nye i faste stillinger, en tilrettelegger i AB, en butikkmedarbeider på avdeling Sirkulus og en kokk/servitør på Kafé No.19 Sykefravær: Vi har i 2011 hatt lite sykefravær i forhold til tidligere år. Totalt lå sykefraværet for året på 6,3 % - av dette var 2,47 egenmeldinger Vikariater: Vi har hatt vikarer i korte engasjementer ved avd. Kafé No.19, Reisverket og Sirkulus. Årsverk dir. involvert i tjenester for medarbeidere: 12,7. Vi har ingen stillinger for opplæring av medarbeidere innen grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Ansattes kompetanse og tiltak for kompetanseheving: Vi mener våre ansatte har god kompetanse innen de arbeidsområder de har ansvar for. Vi har lagt vekt på yrkeskompetanse og evnen til arbeidsledelse hos våre arbeidsledere og kunnskap om attføring, hjelpetiltak og de offentlige tjenestene hos ansatte i attføringsfaglig team. Vi driver kontinuerlig arbeid med kompetanseøkning for alle ansatte gjennom ukentlige møter hvor kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og skole/arbeidsliv blir formidlet. I 2011 har 10 av våre ansatte deltatt i tre-dagers kurs i tre ulike programmer for interessekartlegging av medarbeidere i arbeidstrening, noe vi allerede har hatt svært god nytte av i arbeidet. Videre har fem ansatte deltatt på yrkesfaglige kurs og seminarer. For KIM-senterets ansatte har det totalt vært i alt 82 dager opplæring som gir et snitt på 5,1 per pers. Det er utarbeidet plan for kompetanseheving for kommende år Likestilling i KIM-senteret: Ved nyttår 2011 er det ansatt 10 kvinner i til sammen 8,3 årsverk og 6 menn i til sammen 5,1 årsverk. To avdelinger bare kvinnelige ansatte, tre avdelinger har bare mannlige ansatte og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Attføringsfaglig team har 4 kvinnelige og 1 mannlig ansatte. Stiftelsens styre har i 2010 bestått av 4 menn og 3 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr , mens tilsvarende for menn er kr

10 10 Hvert år har ansatte i KIM-senteret to seminardager, en planleggingsdag i november/desember og en evalueringsdag i månedsskiftet mai/juni. Før holdt vi disse møtene på forskjellige plasser hvor det var gode møterom, men det siste året har vi vært så heldige å få tilbringe dagene hjemme på kjøkkenet hos vår attføringsfaglige leder Elisabeth Paulsen. Disse bildene har sneket seg inn et år fortidlig i forhold til at dette er årsberetning for Det er tatt 23. mai 2012 og de som evaluerer, (og koser seg) denne dagen er fra venstre øverste bilde: daglig leder Kirsti H. Rekdal, arbeidsleder Sven Olav Moe, prosjektleder og koordinator Stina Evertsen, arbeidsleder Lasse Rekdal, arbeidsleder Jorun Sæter, arbeidsleder Berit Gaustad, tilrettelegger og koordinator Kristin Ytterbø og husvert og attføringsfaglig leder Elisabeth Paulsen.

11 Miljø (HMS) Økonomi 11 KIM-senterets lokaler ligger fordelt på fire adresser i Trondheim, i Fjordgata 19, Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33 (Brygga). Bedriften har liten eller ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Høsten 2011 tegnet vi avtale med Din bedriftshelsetjeneste. Vi har allerede fått god hjelp til gjennomføring av vernerunder og planen er også at vi skal ha fire totimers fellesmøter sammen med alle ansatte. Det foregår hele tiden arbeid for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på de enkelte avdelingene Siden høsten 08 har vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning sykefravær 2011 til ,3 9,7 16,05 14,2 Sykefraværet har i snitt for 2011 gått betydelig ned selv om vi i 4. kvartal lå noe høyere enn ønsket. Det er ikke levert klagesaker til KIM-senteret i Også dette året har vært meget travelt år med flere kostnadskrevende gjøremål. I Kjøpmannsgata 33 har vi gjort ferdig møterommet som måtte være klart til Reisverket startet sin kursvirksomhet på høsthalvåret. Kursrommet ble meget bra. Nå har vi et stort, lyst og luftig lokale som kan romme opp til 20 personer. Kostnadene med denne ferdigstillelsen er dekket av investeringstilskuddet bevilget av NAV ved starten av Reisverket. Utgiftene er ikke aktivert i balansen som økning i våre anleggsmidler siden de er dekket av investeringstilskuddet. Forberedelser til det branntekniske arbeidet fortsatte i Styret besluttet at vi skulle leie inn fagkompetanse fra firmaet Rambøll til dette arbeidet til en sum på inntil Kr ble benyttet til dette formålet. Våre tilskudd fra NAV har i 2011 for alle tiltak samlet vært kr mens Trondheim kommune og St. Olavs Hospital PH også i høy grad bidro til å opprettholde omfanget av tiltaksplasser. Deres driftstilskudd var i 2010 samlet kr KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter steg fra fjordåret med kr til kr for Avdelingene som hadde best økning i sitt salg var dette året var Sirkulus med en økning på 32 % og Bygg & Vedlikehold med en økning på 31,5 %. Årets regnskap avsluttes med et overskudd på kr som overføres til egenkapital. Fremtidsutsikter: Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

12 12 Medarbeiderundersøkelse høsten 2011 På høsthalvåret satte vi i gang en ny spørreundersøkelse blant våre medarbeidere igjen. 27 medarbeidere deltok denne gang så og si det samme antallet som ved den første spørreundersøkelsen i Vi har endret litt på spørsmålene, men i hovedsak dekkes de samme områdene. I alt ble det stilt 33 spørsmål, men i denne lille presentasjonen har vi tatt med en bunke highlights. Hele undersøkelsen kan leses på vår nettside Informasjon: Hvordan var informasjonen du fikk ved oppstart i KIMsenteret? N= Svært god Meget god God Noen lunde Ikke god nok Vet ikke 27 11,11 % 29,63 % 37,04 % 18,52 % 3,70 % 0,00 % Kartlegging: Har du fått god Svært Meget Ikke god N= God Noen lunde Vet ikke kartlegging av dine god god nok behov i KIM-senteret? 26 23,08 % 30,77 % 19,23 % 23,08 % 3,85 % 0,00 % Tilrettelegging: Har KIM-senteret Svært Meget Ikke god N= God Noen lunde Vet ikke tilrettelagt tilstrekkelig god god nok for deg? 27 14,81 % 25,93 % 37,04 % 3,70 % 3,70 % 14,81 % Rapporter til NAV: Gir kvartalsrapportene Svært Meget Ikke særlig Ikke bra N= Bra Vet ikke et riktig bilde av din bra bra bra nok situasjon og utvikling? 27 18,52 % 25,93 % 29,63 % 0,00 % 3,70 % 22,22 % Medvirkning: Hvilken medvirkning Svært Meget Ikke særlig Ikke bra N= Bra Vet ikke har du på kvartalsrapportene? 26 15,38 % 26,92 % 30,77 % 0,00 % 0,00 % 26,92 bra bra bra nok % Utprøving: Får du prøvd ut din Svært Meget Ikke særlig Ikke godt N= Godt Vet ikke arbeidsevne i godt godt godt nok praksisen? 27 14,81 % 33,33 % 37,04 % 3,70 % 3,70 % 7,41 % Opplæring: Får du tilstrekkelig Svært Meget Ikke særlig Ikke godt N= Godt Vet ikke opplæring i godt godt godt nok arbeidsoppgavene? 26 26,92 % 23,08 % 42,31 % 3,85 % 3,85 % 0,00 % Bistand: Har KIM-senteret I svært I stor I svært liten Ikke fått Ikke hatt N= Noe bistått deg i forhold til stor grad grad grad bistand behov andre hjelpeinstanser? 27 3,70 % 0,00 % 14,81 % 11,11 % 14,81 % 55,56 % Fornøyd? Hvor fornøyd er du med Svært Godt Ikke helt Missfornøyd N= Fornøyd KIM-senterets sett fornøyd fornøyd fornøyd under ett? 27 11,11 % 37,04 % 37,04 % 14,81 % 0,00 %

13 13 Utsikt fra kontoret i Fjordgata 40 Styremøte 25. mai 2012 Styret har i styremøte behandlet og godkjent årsmeldingen og fastsetter den som Stiftelsen KIM-senteret sin årsmelding for Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

14 14 Regnskap for KIM-senteret 2011 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Tilskudd fra NAV Arbeid - AB Tilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd fra St. Olavs Hospital Psykisk helsevern Andre tilskudd Salgsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Honorarer Husleie, strøm og renhold Andre driftsutgifter Ordinære avskrivninger 1, Sum driftsutgifter Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte Rentekostnader og andre finanskostnader Netto finansinntekter og finansutgifter Overskudd/Underskudd Resultatdisponering Overført til udekket tap Overført til annen egenkapital Sum disponert Betaling med kort øker år for år. Av våre salgsinntekter i 2011 ble kr betalt med kort mens kr fortsatt ble betalt med sedler og mynt. Kr ble betalt til bank etter utsendelse av faktura.

15 Balanse per 31. des Note EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata Tomter Kjøpmannsgata Transportmidler Utstyr, inventar og EDB-utstyr Bygningsmessige forbedringer Sum anleggsmidler 1, Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler: Sum eiendeler: GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Grunnkapital Egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldig mva, skatt og aga Skyldig lønn, feriepenger o.a Mottatt periodisert tilsk./annen gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Trondheim 25. mai 2012 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder

16 16 Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres brutto når de er opptjent. Dvs. tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene har påløpt. Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter Investeringsmidler og VTA-tilskudd fra NAV Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Yrkesskadeforsikring Andre lønnsutgifter Refusjoner og lønnstilskudd Sum Antall årsverk 14,35 14,8 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr kr Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar utgjør kr Andre honorar består av kr for byggprosjektering av Rambøll og for brannvernplan fra NEAS. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr Lånet er et serielån som skal nedbetales i løpet av 20 år. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2016 stå til rest med kr Utvidelsen av lånet ble brukt til utvidelse av kjøkkenet og investeringer i nytt kjøkkenutstyr. Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr sperret for skattetrekk, kr som grunnkapital og kr som sikkerhet for avdrag på lån.

17 Note 6 Varige driftsmidler 17 Varige driftsmidler 2011 Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinvent. SUM Kostpris 1/ Tilgang Avgang Kostpris 31/ Akk. av- og nedskr. 1/ Avgang avskr Avskrivninger Nedskrivninger Avskrivninger 31/ Bokført verdi 31/ Note 7 Grunnkapital Av stiftelsens egenkapital er kr avsatt som grunnkapital Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2011 Regnskap for driftstilskudd APS Utgifter beregnes til 45 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 76 medarbeidere vært i tiltak i 2011, 64 av disse har vært på APS i hele eller deler av tiden. 18 av disse er finansier av tilskuddet vi får fra NAV. Tilskuddet består av kr for 10 faste APS-plasser i 12 måneder. Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. 23 deltakere har vært i tiltak i AB i Driftsinntekter: Tilskudd fra NAV Arbeid - APS Aktivert investeringstilskudd NAV Arbeid Salgsinntekter Sum driftsinntekter: Driftskostnader: Varekostnader Lønn, arbeidsgiveravgift m.m Avskrivning 0 Revisjon Husleie, strøm og renhold Investeringer Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter: Driftsinntekter: Tilskudd APS Sum inntekter Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og andre honorarer Ordinære avskrivninger Sum andre kostnader Sum utgifter Driftsinntekter: Tilskudd AB Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold Drift og vedlikehold Revisjon og honorarer Andre kostnader Sum utgifter: Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling Reisverket Driftstilskuddet består av kr for 10 APSplasser for 12 måneder i Investeringstilskuddet er på kr hvorav kr er aktivert i Kr står avsatt i post 2999 i hovedregnskapets balanse for uttak første halvår 2012.

18 18 Revisors beretning

19 19

20 20 Les mer om oss og om hva vi gjør på vår internettside Alle foto uten merknad er tatt av tidligere og nåværende medarbeidere og ansatte i KIM-senteret.

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer