Årsmøte i Trondheim SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Trondheim SV"

Transkript

1 Årsmøte i Trondheim SV Mandag 26. januar 2015 Parkgården selskapslokaler, Vår Frues Gate 4 Vedlagt finner du: - Forslag til dagsorden - Forslag til forretningsorden - Forslag til konstituering - Styrets beretning - Styret forslag til budsjett - Styrets forslag til arbeidsplan - Innkommende Forslag - Valgkomiteens innstillinger

2 Forslag til dagsorden Sak 1: Åpning og konstituering Sak 2: Fremlegg av valgprogram og debatt Sak 3: Fremlegg av styrets beretning og debatt Sak 4: Regnskap Sak 5: Arbeidsplan Trondheim SV Sak 6: Budsjett 2015 Sak 7: Innkommende Forslag Sak 8: Vedtak Valgprogram Sak 9: Valg

3 Sak 1: Forslag til forretningsorden 1) Representanter a. Representanter på årsmøtet er de som som har betalt medlemskontingent for 2014 og/eller Alle medlemmer i Trondheim SV har tale, stemme og forslagsrett. Fylkesstyret har stemmerett i alle saker utenom regnskap. b. Etter forslag fra ordstyrerene kan andre få talerett. 2) Møteledelse a. Til å lede møtet velger årsmøtet to ordstyrere. b. Årsmøtet velger en referenter til å skrive protokoll fra møtet. Protokollen skal inneholde: hvilke saker som er behandlet. alle forslag som kommer og innstilling fra komiteen(e). alle vedtak som blir gjort, og stemmetall der det er aktuelt. c. To personer velges til å underskrive protokollen. 3) Møtekomiteer a. Møtet kan velge så mange redaksjonskomiteer som møtet finner ønskelig. Årsmøtet kan dersom det finner det nødvendig når som helst sette ned nye redaksjonskomiteer. 4) Taletid a. Taletida er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre. b. Etter at strek er satt kan man ta replikk. Det tillates én replikk og svarreplikk. Taletida for replikk er satt til ett minutt. c. Ordstyrerene kan forslå å avgrense taletida, kutte adgang til replikker og sette strek. 5) Stemming/forslagfremming a. Stemming skjer ved å vise stemme-/talekort om ikke møtet vedtar noe annet. b. Forslag skal leveres skriftlig og underskrevet til ordstyrerene. 6) Årsmøtet er åpent

4 Sak 1: Forslag til konstituering Forslag til ordstyrere: Jørund Berg Leknes og Astrid Kjelsnes Forsalg til referent: Nisrin El Morabit Forslag til protokollunderskrivere: Forslag til redaksjonskomite: Silje Naper Salomonsen, Svein Åge Samuelsen, Ingrid Marie Sylte Isachsen

5 Sak 3: Styrets beretning Styret har i perioden bestått av: Leder Ottar Michelsen Nestleder Åshild Tungen Kasserer Simen Hageskal Lund Styremedlem Silje Salomonsen Styremedlem Svein Åge Samuelsen Styremedlem Leo Valen Styremedlem Martine Smerud 1. vara Geir Jarle Sirås 2. vara Kari Dahn 3. vara Kenneth Torsmyr Kjelsnes SU Tord Håkon Sundet har møtt i dele av perioden som representant for SU med fulle rettigheter. Latifa Nasser har møtt gjennom perioden som bystyrerepresentant med talerett. Styrets arbeid: Organisasjonsbygging I løpet av perioden har vi jobbet for å bedre kommunikasjonen mellom styret og medlemmene gjennom nye nettsider som ble lansert rett før sommeren. Det har også blitt sendt ut nyhetsbrev nærmest månedlig med oppdateringer fra bystyret, og med informasjon om kommende arrangementer. Arbeidet med programkomiteen har vært knyttet opp mot medlemsmøtene slik at alle har fått mulighet til å komme med innspill, innspillskjema har også blitt lagt ut på nett. Grunnet omlegging av medlemslistene har vi vært uten tilgang store deler av perioden, det har ført til at kommunikasjonen med medlemmene, spesielt nye har vært vanskelig. Da de ble tilgjengelig i slutten av perioden ble det likevel lagt inn arbeid på å oppdatere kontaktinformasjon og ringe opp folk som sto i fare for å meldes ut på grunn av manglende kontigentbetaling. Nominasjonskomiteen satte tidlig i gang arbeidet med valglista. Lista ble sendt ut til medlemmene før jul, og nominasjonsmøte ble avholdt 14. januar. Medlemsutvikling: Trondheim SV har pr 16. januar 2015, 355 betalende medlemmer, pr. 31. desember 2014 hadde vi 374 medlemmer, det betyr at vi har mistet medlemmer grunnet manglende betaling. Pengestøtte: Styret har en pott som brukes til støtte arrangementer og organisasjoner. I løpet av perioden har vi delt ut følgende beløp: 1000,- til Gazakonsert på Samfundet 500,- til 8. mars 750,- Til FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

6 Kontoret og ansatte Ordninga meg felles sekretær for Sør-Trøndelag SV og Trondheim SV har fortsatt i Nisrin El Morabit har vært ansatt for Trondheim SV i 20% stilling. På grunn av den økonomiske situasjonen både for oss og fylket, flyttet vi i mars kontorer til Kjøpmannsgata. Medlemsmøter: 5.mars SV pils 11.mars medlemsmøte om Barnehager og Kommersialisering, innledning v/ Helene Bank fra For Velferdsstaten. 28.April Tid for sosial boligpolitikk 28.april Medlemsmøte, tid for sosial boligpolitikk, Innledning v/ Snorre Valen 19.mai byvandring, Hvordan ta vare på og forsterke de kulturhistoriske verdiene i Trondheim? Med Daniel Johansen 25. juni Sommeravslutning 02.september Medlemsmøte «Fienden er alltid til høyre» innledning v/ Per Jynge 10.november medlemsmøte «Trondheimsbudsjettet» innledning v/ Ottar Michelsen 15. desember Juleavslutning, innledning v/ Fujan Parsa, Vest-Sahara komiteen. Andre arrangementer: Trondheimskonferansen LO arrangerte også i år Trondheimskonferansen, Trondheim SV var representert. 8.mars Trondheim SV var medarrangør til toget, og vi mobiliserte blant våre medlemmer. Debattmøte 31. mars deltok Ottar i paneldebatt om jordvern i regi av Spire. 1.mai I tradisjonens tro arrangerte styret 1.mai frokost i Pilegrimsgården. Årets gjest var Audun Lysbakken og frokosten var godt besøkt. Lysbakken holdt også appell ved den ukjente soldats grav før frokosten. Vi gikk i toget etterpå med parolen «Gi lærerne tillit, avskaff målehysteriet». Snorre Valen holdt også appell på Trondheims Venstresides 1.maifeiring på antikvariatet. Demonstrajon til støtte for Palestina 11. juli deltok Trondheim SV på demonstrasjon til støtte for Palestina. Knut Fagerbakke holdt appell. Gazademonstrasjon 19.juli tok vi sammen med fylkeslaget initiativ til en Gaza-markering på Torget i forbindelse med Israels bruk av bakkestyrker. Arrangementet var, til tross ferietider, godt besøkt med bred mediadekning. Knut Fagerbakke holdt appell Trondheim Pride Trondheim SV deltok i paraden gjennom byen med en stor delegasjon. Demonstrasjon mot ISIS Trondheim SV deltok som arrangør, Snorre Valen holdt appell.

7 Folkevalgtsamling september deltok Ottar på folkevalgtsamling for folkevalgte i SV Møte med Naturvernsforbundet 24.november representerte Ottar Michelsen SV på møte i regi av Naturvernsforbundet med tema «Bymarka truet naturgledet?» Noah-markering Den 4. oktober arrangerte NOAH markering for dyrepoliti. Leo Valen holdt appell. Næringsskonferanse 8-9. november ble SVs nasjonale næringskonferanse avholdt i Molde hvor Trondheim SV var representert. Fakkeltog 29.november var vi medarrangør og deltok i fakkeltok i forbindelse med FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket. Utadretta arbeid: I løpet av perioden har styret fortsatt tradisjonen med stand ca 2 ganger i måneden. I perioder har vi hatt stand i Nordre opp til flere ganger i måneden. 3. november arrangerte styret åpent møte om bybane i Trondheim hvor Knut Serigstad og Elise Nordskag var innledere. Det var et godt oppmøte på rundt 70 stk og god diskusjon. I forbindelse med bybanekampanje arrangerte vi stand med egne løpesedler.. Det ble distribuert løpesedler i 1500 husstander på Lademoen og Tyholt. Egne bybane-plakater ble hengt opp på søylene i Midtbyen 3 ganger. Trondheim SV i Media «Trafikknedgang kan gi miljøgate». Adressavisa papir m/ Knut fagerbakke og Silje Salomonsen «Må rygge etter plasthallskandalen» Adressa nett m/knut Fagerbakke «SV refser brygge-høyre» Adressa m/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen «Universell gågate til jul» Universell Utforming m/ Knut fagerbakke «Stryker kuttene på barnehage og skole» m/ Ottar og Knut «Trondheim fikk ny gågate til jul» NRK nettnyhet «Vil blankpusse SV-profilen» Adressa papir m/ottar Michelsen «Hybrid nektes plass til lading» Adressa papir kommentar Knut Fagerbakke «Må opptre korrekt» Adressa papir m/ Knut Fagerbakke «Ap frir til sentrum» Adressa nett m/ Knut Fagerbakke «Avviser Venstre-flørt» Adressa Papir m/ Knut fagerbakke «Utleieboliger for kraftfon-penger» Adressa m/ Ottar og Snorre Valen «Tilholdssted for pågående tiggere» Adressa m/ Ottar Michelsen «Vil ha ny runde om Innherredsveien» Adressa nett m/ Ottar Michelsen «Bybane tilbake på sporet» m/ Ottar Michelsen «SV-protest mot tigger-regler» m/ Ottar Michelsen «Ververdig bygning truet» M/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen

8 Sak 5: Forslag til arbeidsplan for Trondheim SV Innledning SV er et sosialistisk og feministisk parti og Trondheim SV skal bidra til å fremme denne politikken i kommunen vår. Gjennom vårt daglige arbeid må vi forsvare fellesskapsløsninger, faglige rettigheter, miljø, likestillingssamfunnet og rettferdig omfordeling av godene. Trondheim SVs hovedprioriteringer i perioden vil derfor være: Gjennomføre en valgkamp der vi aktiviserer medlemmene i Trondheim SV Gjennomføre gode og engasjerende medlemsmøter. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. 2. Valgkamp I 2015 er det valgkamp, Trondheim SV skal i perioden gjennomføre en valgkamp i samarbeid med Sør-Trøndelag SV Sette ned en valgkampansvarlig. Utarbeide og trykke materiell ut i fra hovedsakene i valgprogrammet innen 1 mai. Jobbe for å få minst 6 representanter i bystyret. Planlegge gjennomføringen av roder i mars/april. Mobilisere medlemmer til å gå roder, og ha avsluttet arbeidet med roder i innen 15. juni. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. Ha oppdaterte nettsider med minst to nyhetssaker i uka gjennom valgkampen. Oppdatere sosiale medier. Arrangere valgkampåpning. Ordne den fysiske valgkampbua. Bemanne valgkampbua gjennom hele valgkampen. Bemanne kontoret til faste tiden i valgkampen. Gjennomføre stand på lørdager før valget på City Syd, City Lade, ol. Gjennomføre stand i bymarka og på Bakklandet søndagene før valget. 3. Organisasjonsbygging Det er valgkampår og erfaringsmessig øker vi medlemsmassen. For å styrke organisasjonen skal Trondheim SV i perioden Jobbe for å verve minst 70 nye medlemmer. Sørge for at alle nye medlemmer blir kontakta kort tid etter innmelding med tilbud om skolering eller annen aktivitet. Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Oppdatere nettsidene og sosiale medier kontinuerlig. All politikk som blir vedtatt på årsmøtet/medlemsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene gjennom nettsiden. Alle arrangementer skal annonserer på sosiale medier og på nettsidene. Publisere saker fra styret og bystyret til medlemmene gjennom nyhetssaker på nettsiden, sosiale medier og sms. Det skal sendes ut nyhetsbrev en gang i måneden, med ingress fra siste måneds nyhetssaker. Ha standvirksomhet 2 ganger i måneden. Opprette en gruppe som er ansvarlig for nettside og sosiale media

9 4. Skolering og arrangementer Trondheim SV skal i perioden: Arrangere minst 8 medlemsmøter i året som tar opp aktuelle tema. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til tema til skolering. Minst 4 av disse skal være tilrettelagt for å ta opp andre saker, uttalelser ol. Bruke flere lokale personer til å holde politiske innledninger. Arrangere frokost og mobilisere til tog på arbeidernes internasjonale kampdag 1.mai Delta og mobilisere til den offisielle kvinnedagen 8. mars Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Delta på valgkampseminar. Arrangere valgkampskolering for personer som skal stå på stand o.l. 5. Styret og AUs oppgaver Styret står for driften av lokallaget mellom årsmøtene. Store prinsipielt viktige saker legges fram på medlemsmøter før avgjørelse blir tatt. Styret har ansvar for å tilslutte seg og oppmuntre til samarbeid med fronter og interesseorganisasjoner hvor vi har felles politiske interesser. Delta og/eller arrangere 1.mai, 8.mars, krystallnatten, FNs dag mot vold mot kvinner, FNs miljødag, vardebrenning mot oljeboringa i LoVeSe, Trondheimskonferansen, FNs dag for solidaritet med Palestina Arbeidsutvalget (AU), består av leder, nestleder og kasserer, og har ansvar for å lage saksliste til styremøtene og avgjøre eventuelle hastesaker. AU har også ansvaret for kommunikasjonen med Sør-Trøndelag SV. Én til to ganger i perioden skal AU ta intiativ til felles møtes med Sør-Trøndelag SV for å diskutere økonomi og oppfølgning av sekretæren. Sørge for å få inn partiskatt. Partiskatt er 10% av brutto inntekt av alle verv medlemmer i Trondheim SV har som representant for SV. For de som er frikjøpt skal det være særskilte avtaler. Samarbeide med SU og Sør-Trøndelag SV for å gjenopprette miljøpolitisk-, faglig- og utvalg 6. Bystyregruppas oppgaver Bystyregruppa skal sørge for at SV er godt profilert i lokale media, bl.a. Gjennom presseoppslag og leserinnlegg. Bystyregruppa skal være representert på arrangementer i regi av Trondheim SV. Bystyregruppa skal informere medlemmer om viktige vedtak gjort i bystyret. Bruke og tolke SVs politiske plattform i den daglige politiske aktiviteten. 7. Økonomi Trondheim SV skal i perioden: Oppfordre alle medlemmene til både å betale for medlemskap samt gi bidrag gjennom avtalegiro. Arrangere kreative innsamlingsaksjoner, f.eks. Loddsalg Gå gjennom regnskapsføringen for å sikre overenstemmelse med rapporteringskrav

10 Sak 6: Innkommende Forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Svein Åge Samuelsen og Silje Salomonsen Årsmøte i Trondheim SV støtter den politiske streiken og grunnlaget for denne. Vi kan ikke akseptere et forslag fra regjeringen som vil medføre til et hardere arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven er en arbeidervernlov som i dag er fleksibel nok. De endringene som regjeringen har foreslått vil endre arbeidslivet dramatisk. Trondheim SV vil kjempe for: - å forsvare arbeidsmiljøloven som arbeidslivets grunnlov - faste ansettelser og mot et arbeidsliv med flere midlertidige ansatte - en regulert og normal arbeidstid som ikke driver rovdrift på arbeidsfolks helse - et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping - at søndag beholdes som en kollektiv fridag for så mange som mulig - at tillitsvalgte skal ha en reell innflytelse på bedriftenes organisering av vår arbeidsdag. Årsmøtet støtter fagbevegelsen og krever at regjeringen trekker sine forslag til endringer. Hvis regjeringens forlag til endringer i Arbeidsmiljøloven blir vedtatt vil Trondheim SV kjempe for at disse endringene blir reversert ved neste stortingsvalg. Trondheim SV vil at Trondheim kommune som arbeidsgiver, følger 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov. Forslag 2: Forslagsstiller: Silje Salomonsen og Svein Åge Samuelsen Årsmøte i Trondheim SV støtter kampen som havnearbeiderne gjennomfører. Å kjempe for å innføre tariffavtale ved Risavika havn og mot streikebrytere ved havna i Tromsø, er legitimt og i tråd med norske lover og tradisjoner. Flere streikende og andre aksjonister har ved to anledninger blitt fjernet av politiet og bøtelagt når de har blokkert Nor-Lines ved havna i Tromsø for å stoppe streikebryteri. Årsmøtet er solidarisk og bevilger kroner 500,- til bøtefondet som er opprettet.

11 Sak 7: Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har i perioden bestått av: Astrid Kjelsnes (leder), Jørund Leknes, SU Forslag til nytt styre for Trondheim SV : Leder: Silje Salomonsen Nestleder: Åshild Tungen Kasserer: Ottar Michelsen Styremedlem: Simen Hageskal Lund Styremedlem: Kari Dahn Styremedlem: Leo Valen Styremedlem: Svein Åge Samuelsen 1. vara: Mona Berger 2. vara: Kathrine E. Standal 3. vara: Kenneth T. Kjelsnes Forslag til delegater til representantskap: Silje Naper Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Mona Berger Kathrine E. Standal Latifa Nasser Kenneth T. Kjelsnes Mari Maaø Nilssen Ingrid Marie Sylte Isachsen Forslag til vara til representantskap: Ingard Selbekk Lundegreng Terje Storvik Stine H. Bang Svendsen Anita Grimsrud Tordbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Hasan Ajnadzic Anne Wullum Aasback Anne Ragnnhild Oldstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby

12 Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingeborg Feght Daniel Johansen Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sidre K. Solheim Tord Håkon Sundet Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Nisrin El Morabit Forslag til delegater til årsmøte/nominasjonsmøte Silje Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Ottar Michelsen Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Kenneth T. Kjelsnes Latifa Nasser Mona Berger Mari Maaø Nilssen Vilde Røstad Terje Storvik Anita Grimsrud Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Rainer Günter Knobloch Daniel Johansen Anne Wallum Aasback Ingrid Marie Sylte Isachsen Kathrine E. Standal Forslag til vara til årsmøte Ingvar Selbakk Lundegren Torbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Anne Ragnhild Olstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune

13 Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sindre K. Solheim Stine Hele Svendsen Nisrin El Morabit Forslag til revisor: Knut Fagerbakke og Anita Grimsrud Styrets forslag: Forslag til valgkomite for 2015: Astrid Kjelsnes, Jørund Leknes og SU

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2016 har vært et mellomår og preget av at nye personer skal inn i nye roller, spesielt med en helt ny fylkestingsgruppe bestående av Rakel Trondal og Knut Fagerbakke.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet i Orkanger Arbeidersamfunn iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Maren G. Reese og Andreas Meyer ble valgt til å skrive under protokollen.

Maren G. Reese og Andreas Meyer ble valgt til å skrive under protokollen. TRONDHEIM SV Protokoll Organ: Årsmøtet Dato: 24. januar 2011 Sted: Folkets hus Tilstede: Maren G. Reese, Astrid T. Kjelsnes, Kirsten Reitan, Andreas Meyer, Ottar Michelsen, Elin Kvikshaug Berntsen, Solbjørg

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2016 Orkanger Arbeidersamfunn Årsmelding for 2015 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studiekontakt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Marit Mjøen Atle Olav Sognli

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV

Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV Trondheim 31.01.2013 Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV Delegatfordeling Lokallag Medlemstall pr. 31.12.12 Antall delegater Sør-Trøndelag 10 - Trondheim 314 22 Hitra 25 3 Frøya 11 2 Ørland 9 1

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV

Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV Sist redigert: 27.01.2013 Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Konstituering Styrets beretning Bystyregruppas beretning Regnskap og Budsjett (eget vedlegg) Styrets

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Årsmøte Bergen SV 2013

Årsmøte Bergen SV 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Årsmøte Bergen SV 2013 Rådhuskantinen, Bergen Rådhus søndag 20. januar 2012 kl. 13.00-17.30. REGISTRERING fra kl. 12.15.

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap. Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV

Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap. Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV Forslag til dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Politisk innledning v/ Snorre Valen, nestleder

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Nord-Trøndelag SV februar 2017

Protokoll fra årsmøte for Nord-Trøndelag SV februar 2017 Protokoll fra årsmøte for 4. 5. februar 2017 Dato: 4. 5. februar 2017 Sted: Quality hotell Værnes i Stjørdal Antall delegater fra N-T SV lørdag: 41 Antall delegater fra N-T SV søndag: 38/40 Felles fylkesårsmøte

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2017 har vært et hektisk valgår hvor fylkesstyrets hovedmålsetning, nemlig å få inn Lars Haltbrekken på Stortinget har lyktes. Året har vært preget av valgkamp og sammenslåingsprosess

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer