Årsmøte i Trondheim SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Trondheim SV"

Transkript

1 Årsmøte i Trondheim SV Mandag 26. januar 2015 Parkgården selskapslokaler, Vår Frues Gate 4 Vedlagt finner du: - Forslag til dagsorden - Forslag til forretningsorden - Forslag til konstituering - Styrets beretning - Styret forslag til budsjett - Styrets forslag til arbeidsplan - Innkommende Forslag - Valgkomiteens innstillinger

2 Forslag til dagsorden Sak 1: Åpning og konstituering Sak 2: Fremlegg av valgprogram og debatt Sak 3: Fremlegg av styrets beretning og debatt Sak 4: Regnskap Sak 5: Arbeidsplan Trondheim SV Sak 6: Budsjett 2015 Sak 7: Innkommende Forslag Sak 8: Vedtak Valgprogram Sak 9: Valg

3 Sak 1: Forslag til forretningsorden 1) Representanter a. Representanter på årsmøtet er de som som har betalt medlemskontingent for 2014 og/eller Alle medlemmer i Trondheim SV har tale, stemme og forslagsrett. Fylkesstyret har stemmerett i alle saker utenom regnskap. b. Etter forslag fra ordstyrerene kan andre få talerett. 2) Møteledelse a. Til å lede møtet velger årsmøtet to ordstyrere. b. Årsmøtet velger en referenter til å skrive protokoll fra møtet. Protokollen skal inneholde: hvilke saker som er behandlet. alle forslag som kommer og innstilling fra komiteen(e). alle vedtak som blir gjort, og stemmetall der det er aktuelt. c. To personer velges til å underskrive protokollen. 3) Møtekomiteer a. Møtet kan velge så mange redaksjonskomiteer som møtet finner ønskelig. Årsmøtet kan dersom det finner det nødvendig når som helst sette ned nye redaksjonskomiteer. 4) Taletid a. Taletida er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre. b. Etter at strek er satt kan man ta replikk. Det tillates én replikk og svarreplikk. Taletida for replikk er satt til ett minutt. c. Ordstyrerene kan forslå å avgrense taletida, kutte adgang til replikker og sette strek. 5) Stemming/forslagfremming a. Stemming skjer ved å vise stemme-/talekort om ikke møtet vedtar noe annet. b. Forslag skal leveres skriftlig og underskrevet til ordstyrerene. 6) Årsmøtet er åpent

4 Sak 1: Forslag til konstituering Forslag til ordstyrere: Jørund Berg Leknes og Astrid Kjelsnes Forsalg til referent: Nisrin El Morabit Forslag til protokollunderskrivere: Forslag til redaksjonskomite: Silje Naper Salomonsen, Svein Åge Samuelsen, Ingrid Marie Sylte Isachsen

5 Sak 3: Styrets beretning Styret har i perioden bestått av: Leder Ottar Michelsen Nestleder Åshild Tungen Kasserer Simen Hageskal Lund Styremedlem Silje Salomonsen Styremedlem Svein Åge Samuelsen Styremedlem Leo Valen Styremedlem Martine Smerud 1. vara Geir Jarle Sirås 2. vara Kari Dahn 3. vara Kenneth Torsmyr Kjelsnes SU Tord Håkon Sundet har møtt i dele av perioden som representant for SU med fulle rettigheter. Latifa Nasser har møtt gjennom perioden som bystyrerepresentant med talerett. Styrets arbeid: Organisasjonsbygging I løpet av perioden har vi jobbet for å bedre kommunikasjonen mellom styret og medlemmene gjennom nye nettsider som ble lansert rett før sommeren. Det har også blitt sendt ut nyhetsbrev nærmest månedlig med oppdateringer fra bystyret, og med informasjon om kommende arrangementer. Arbeidet med programkomiteen har vært knyttet opp mot medlemsmøtene slik at alle har fått mulighet til å komme med innspill, innspillskjema har også blitt lagt ut på nett. Grunnet omlegging av medlemslistene har vi vært uten tilgang store deler av perioden, det har ført til at kommunikasjonen med medlemmene, spesielt nye har vært vanskelig. Da de ble tilgjengelig i slutten av perioden ble det likevel lagt inn arbeid på å oppdatere kontaktinformasjon og ringe opp folk som sto i fare for å meldes ut på grunn av manglende kontigentbetaling. Nominasjonskomiteen satte tidlig i gang arbeidet med valglista. Lista ble sendt ut til medlemmene før jul, og nominasjonsmøte ble avholdt 14. januar. Medlemsutvikling: Trondheim SV har pr 16. januar 2015, 355 betalende medlemmer, pr. 31. desember 2014 hadde vi 374 medlemmer, det betyr at vi har mistet medlemmer grunnet manglende betaling. Pengestøtte: Styret har en pott som brukes til støtte arrangementer og organisasjoner. I løpet av perioden har vi delt ut følgende beløp: 1000,- til Gazakonsert på Samfundet 500,- til 8. mars 750,- Til FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

6 Kontoret og ansatte Ordninga meg felles sekretær for Sør-Trøndelag SV og Trondheim SV har fortsatt i Nisrin El Morabit har vært ansatt for Trondheim SV i 20% stilling. På grunn av den økonomiske situasjonen både for oss og fylket, flyttet vi i mars kontorer til Kjøpmannsgata. Medlemsmøter: 5.mars SV pils 11.mars medlemsmøte om Barnehager og Kommersialisering, innledning v/ Helene Bank fra For Velferdsstaten. 28.April Tid for sosial boligpolitikk 28.april Medlemsmøte, tid for sosial boligpolitikk, Innledning v/ Snorre Valen 19.mai byvandring, Hvordan ta vare på og forsterke de kulturhistoriske verdiene i Trondheim? Med Daniel Johansen 25. juni Sommeravslutning 02.september Medlemsmøte «Fienden er alltid til høyre» innledning v/ Per Jynge 10.november medlemsmøte «Trondheimsbudsjettet» innledning v/ Ottar Michelsen 15. desember Juleavslutning, innledning v/ Fujan Parsa, Vest-Sahara komiteen. Andre arrangementer: Trondheimskonferansen LO arrangerte også i år Trondheimskonferansen, Trondheim SV var representert. 8.mars Trondheim SV var medarrangør til toget, og vi mobiliserte blant våre medlemmer. Debattmøte 31. mars deltok Ottar i paneldebatt om jordvern i regi av Spire. 1.mai I tradisjonens tro arrangerte styret 1.mai frokost i Pilegrimsgården. Årets gjest var Audun Lysbakken og frokosten var godt besøkt. Lysbakken holdt også appell ved den ukjente soldats grav før frokosten. Vi gikk i toget etterpå med parolen «Gi lærerne tillit, avskaff målehysteriet». Snorre Valen holdt også appell på Trondheims Venstresides 1.maifeiring på antikvariatet. Demonstrajon til støtte for Palestina 11. juli deltok Trondheim SV på demonstrasjon til støtte for Palestina. Knut Fagerbakke holdt appell. Gazademonstrasjon 19.juli tok vi sammen med fylkeslaget initiativ til en Gaza-markering på Torget i forbindelse med Israels bruk av bakkestyrker. Arrangementet var, til tross ferietider, godt besøkt med bred mediadekning. Knut Fagerbakke holdt appell Trondheim Pride Trondheim SV deltok i paraden gjennom byen med en stor delegasjon. Demonstrasjon mot ISIS Trondheim SV deltok som arrangør, Snorre Valen holdt appell.

7 Folkevalgtsamling september deltok Ottar på folkevalgtsamling for folkevalgte i SV Møte med Naturvernsforbundet 24.november representerte Ottar Michelsen SV på møte i regi av Naturvernsforbundet med tema «Bymarka truet naturgledet?» Noah-markering Den 4. oktober arrangerte NOAH markering for dyrepoliti. Leo Valen holdt appell. Næringsskonferanse 8-9. november ble SVs nasjonale næringskonferanse avholdt i Molde hvor Trondheim SV var representert. Fakkeltog 29.november var vi medarrangør og deltok i fakkeltok i forbindelse med FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket. Utadretta arbeid: I løpet av perioden har styret fortsatt tradisjonen med stand ca 2 ganger i måneden. I perioder har vi hatt stand i Nordre opp til flere ganger i måneden. 3. november arrangerte styret åpent møte om bybane i Trondheim hvor Knut Serigstad og Elise Nordskag var innledere. Det var et godt oppmøte på rundt 70 stk og god diskusjon. I forbindelse med bybanekampanje arrangerte vi stand med egne løpesedler.. Det ble distribuert løpesedler i 1500 husstander på Lademoen og Tyholt. Egne bybane-plakater ble hengt opp på søylene i Midtbyen 3 ganger. Trondheim SV i Media «Trafikknedgang kan gi miljøgate». Adressavisa papir m/ Knut fagerbakke og Silje Salomonsen «Må rygge etter plasthallskandalen» Adressa nett m/knut Fagerbakke «SV refser brygge-høyre» Adressa m/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen «Universell gågate til jul» Universell Utforming m/ Knut fagerbakke «Stryker kuttene på barnehage og skole» m/ Ottar og Knut «Trondheim fikk ny gågate til jul» NRK nettnyhet «Vil blankpusse SV-profilen» Adressa papir m/ottar Michelsen «Hybrid nektes plass til lading» Adressa papir kommentar Knut Fagerbakke «Må opptre korrekt» Adressa papir m/ Knut Fagerbakke «Ap frir til sentrum» Adressa nett m/ Knut Fagerbakke «Avviser Venstre-flørt» Adressa Papir m/ Knut fagerbakke «Utleieboliger for kraftfon-penger» Adressa m/ Ottar og Snorre Valen «Tilholdssted for pågående tiggere» Adressa m/ Ottar Michelsen «Vil ha ny runde om Innherredsveien» Adressa nett m/ Ottar Michelsen «Bybane tilbake på sporet» m/ Ottar Michelsen «SV-protest mot tigger-regler» m/ Ottar Michelsen «Ververdig bygning truet» M/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen

8 Sak 5: Forslag til arbeidsplan for Trondheim SV Innledning SV er et sosialistisk og feministisk parti og Trondheim SV skal bidra til å fremme denne politikken i kommunen vår. Gjennom vårt daglige arbeid må vi forsvare fellesskapsløsninger, faglige rettigheter, miljø, likestillingssamfunnet og rettferdig omfordeling av godene. Trondheim SVs hovedprioriteringer i perioden vil derfor være: Gjennomføre en valgkamp der vi aktiviserer medlemmene i Trondheim SV Gjennomføre gode og engasjerende medlemsmøter. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. 2. Valgkamp I 2015 er det valgkamp, Trondheim SV skal i perioden gjennomføre en valgkamp i samarbeid med Sør-Trøndelag SV Sette ned en valgkampansvarlig. Utarbeide og trykke materiell ut i fra hovedsakene i valgprogrammet innen 1 mai. Jobbe for å få minst 6 representanter i bystyret. Planlegge gjennomføringen av roder i mars/april. Mobilisere medlemmer til å gå roder, og ha avsluttet arbeidet med roder i innen 15. juni. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. Ha oppdaterte nettsider med minst to nyhetssaker i uka gjennom valgkampen. Oppdatere sosiale medier. Arrangere valgkampåpning. Ordne den fysiske valgkampbua. Bemanne valgkampbua gjennom hele valgkampen. Bemanne kontoret til faste tiden i valgkampen. Gjennomføre stand på lørdager før valget på City Syd, City Lade, ol. Gjennomføre stand i bymarka og på Bakklandet søndagene før valget. 3. Organisasjonsbygging Det er valgkampår og erfaringsmessig øker vi medlemsmassen. For å styrke organisasjonen skal Trondheim SV i perioden Jobbe for å verve minst 70 nye medlemmer. Sørge for at alle nye medlemmer blir kontakta kort tid etter innmelding med tilbud om skolering eller annen aktivitet. Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Oppdatere nettsidene og sosiale medier kontinuerlig. All politikk som blir vedtatt på årsmøtet/medlemsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene gjennom nettsiden. Alle arrangementer skal annonserer på sosiale medier og på nettsidene. Publisere saker fra styret og bystyret til medlemmene gjennom nyhetssaker på nettsiden, sosiale medier og sms. Det skal sendes ut nyhetsbrev en gang i måneden, med ingress fra siste måneds nyhetssaker. Ha standvirksomhet 2 ganger i måneden. Opprette en gruppe som er ansvarlig for nettside og sosiale media

9 4. Skolering og arrangementer Trondheim SV skal i perioden: Arrangere minst 8 medlemsmøter i året som tar opp aktuelle tema. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til tema til skolering. Minst 4 av disse skal være tilrettelagt for å ta opp andre saker, uttalelser ol. Bruke flere lokale personer til å holde politiske innledninger. Arrangere frokost og mobilisere til tog på arbeidernes internasjonale kampdag 1.mai Delta og mobilisere til den offisielle kvinnedagen 8. mars Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Delta på valgkampseminar. Arrangere valgkampskolering for personer som skal stå på stand o.l. 5. Styret og AUs oppgaver Styret står for driften av lokallaget mellom årsmøtene. Store prinsipielt viktige saker legges fram på medlemsmøter før avgjørelse blir tatt. Styret har ansvar for å tilslutte seg og oppmuntre til samarbeid med fronter og interesseorganisasjoner hvor vi har felles politiske interesser. Delta og/eller arrangere 1.mai, 8.mars, krystallnatten, FNs dag mot vold mot kvinner, FNs miljødag, vardebrenning mot oljeboringa i LoVeSe, Trondheimskonferansen, FNs dag for solidaritet med Palestina Arbeidsutvalget (AU), består av leder, nestleder og kasserer, og har ansvar for å lage saksliste til styremøtene og avgjøre eventuelle hastesaker. AU har også ansvaret for kommunikasjonen med Sør-Trøndelag SV. Én til to ganger i perioden skal AU ta intiativ til felles møtes med Sør-Trøndelag SV for å diskutere økonomi og oppfølgning av sekretæren. Sørge for å få inn partiskatt. Partiskatt er 10% av brutto inntekt av alle verv medlemmer i Trondheim SV har som representant for SV. For de som er frikjøpt skal det være særskilte avtaler. Samarbeide med SU og Sør-Trøndelag SV for å gjenopprette miljøpolitisk-, faglig- og utvalg 6. Bystyregruppas oppgaver Bystyregruppa skal sørge for at SV er godt profilert i lokale media, bl.a. Gjennom presseoppslag og leserinnlegg. Bystyregruppa skal være representert på arrangementer i regi av Trondheim SV. Bystyregruppa skal informere medlemmer om viktige vedtak gjort i bystyret. Bruke og tolke SVs politiske plattform i den daglige politiske aktiviteten. 7. Økonomi Trondheim SV skal i perioden: Oppfordre alle medlemmene til både å betale for medlemskap samt gi bidrag gjennom avtalegiro. Arrangere kreative innsamlingsaksjoner, f.eks. Loddsalg Gå gjennom regnskapsføringen for å sikre overenstemmelse med rapporteringskrav

10 Sak 6: Innkommende Forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Svein Åge Samuelsen og Silje Salomonsen Årsmøte i Trondheim SV støtter den politiske streiken og grunnlaget for denne. Vi kan ikke akseptere et forslag fra regjeringen som vil medføre til et hardere arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven er en arbeidervernlov som i dag er fleksibel nok. De endringene som regjeringen har foreslått vil endre arbeidslivet dramatisk. Trondheim SV vil kjempe for: - å forsvare arbeidsmiljøloven som arbeidslivets grunnlov - faste ansettelser og mot et arbeidsliv med flere midlertidige ansatte - en regulert og normal arbeidstid som ikke driver rovdrift på arbeidsfolks helse - et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping - at søndag beholdes som en kollektiv fridag for så mange som mulig - at tillitsvalgte skal ha en reell innflytelse på bedriftenes organisering av vår arbeidsdag. Årsmøtet støtter fagbevegelsen og krever at regjeringen trekker sine forslag til endringer. Hvis regjeringens forlag til endringer i Arbeidsmiljøloven blir vedtatt vil Trondheim SV kjempe for at disse endringene blir reversert ved neste stortingsvalg. Trondheim SV vil at Trondheim kommune som arbeidsgiver, følger 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov. Forslag 2: Forslagsstiller: Silje Salomonsen og Svein Åge Samuelsen Årsmøte i Trondheim SV støtter kampen som havnearbeiderne gjennomfører. Å kjempe for å innføre tariffavtale ved Risavika havn og mot streikebrytere ved havna i Tromsø, er legitimt og i tråd med norske lover og tradisjoner. Flere streikende og andre aksjonister har ved to anledninger blitt fjernet av politiet og bøtelagt når de har blokkert Nor-Lines ved havna i Tromsø for å stoppe streikebryteri. Årsmøtet er solidarisk og bevilger kroner 500,- til bøtefondet som er opprettet.

11 Sak 7: Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har i perioden bestått av: Astrid Kjelsnes (leder), Jørund Leknes, SU Forslag til nytt styre for Trondheim SV : Leder: Silje Salomonsen Nestleder: Åshild Tungen Kasserer: Ottar Michelsen Styremedlem: Simen Hageskal Lund Styremedlem: Kari Dahn Styremedlem: Leo Valen Styremedlem: Svein Åge Samuelsen 1. vara: Mona Berger 2. vara: Kathrine E. Standal 3. vara: Kenneth T. Kjelsnes Forslag til delegater til representantskap: Silje Naper Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Mona Berger Kathrine E. Standal Latifa Nasser Kenneth T. Kjelsnes Mari Maaø Nilssen Ingrid Marie Sylte Isachsen Forslag til vara til representantskap: Ingard Selbekk Lundegreng Terje Storvik Stine H. Bang Svendsen Anita Grimsrud Tordbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Hasan Ajnadzic Anne Wullum Aasback Anne Ragnnhild Oldstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby

12 Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingeborg Feght Daniel Johansen Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sidre K. Solheim Tord Håkon Sundet Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Nisrin El Morabit Forslag til delegater til årsmøte/nominasjonsmøte Silje Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Ottar Michelsen Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Kenneth T. Kjelsnes Latifa Nasser Mona Berger Mari Maaø Nilssen Vilde Røstad Terje Storvik Anita Grimsrud Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Rainer Günter Knobloch Daniel Johansen Anne Wallum Aasback Ingrid Marie Sylte Isachsen Kathrine E. Standal Forslag til vara til årsmøte Ingvar Selbakk Lundegren Torbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Anne Ragnhild Olstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune

13 Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sindre K. Solheim Stine Hele Svendsen Nisrin El Morabit Forslag til revisor: Knut Fagerbakke og Anita Grimsrud Styrets forslag: Forslag til valgkomite for 2015: Astrid Kjelsnes, Jørund Leknes og SU

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Maren G. Reese og Andreas Meyer ble valgt til å skrive under protokollen.

Maren G. Reese og Andreas Meyer ble valgt til å skrive under protokollen. TRONDHEIM SV Protokoll Organ: Årsmøtet Dato: 24. januar 2011 Sted: Folkets hus Tilstede: Maren G. Reese, Astrid T. Kjelsnes, Kirsten Reitan, Andreas Meyer, Ottar Michelsen, Elin Kvikshaug Berntsen, Solbjørg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV

Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV Trondheim 31.01.2013 Sakspapirer til årsmøtet i Sør-Trøndelag SV Delegatfordeling Lokallag Medlemstall pr. 31.12.12 Antall delegater Sør-Trøndelag 10 - Trondheim 314 22 Hitra 25 3 Frøya 11 2 Ørland 9 1

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir:

Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: Nominasjonsmøte 8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakspapir: - Dagsorden - Foretningsorden - Listeforslag med innspel - Fullmakt til styret Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV

Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV Sist redigert: 27.01.2013 Sakspapirer til årsmøtet i Trondheim SV Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Konstituering Styrets beretning Bystyregruppas beretning Regnskap og Budsjett (eget vedlegg) Styrets

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap. Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV

Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap. Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV Vedlagt finner du: Forslag til dagsorden Beretning Arbeidsplan Regnskap Sakspapirer årsmøte i Sør-Trøndelag SV Forslag til dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Politisk innledning v/ Snorre Valen, nestleder

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Årsmøte Bergen SV 2013

Årsmøte Bergen SV 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Årsmøte Bergen SV 2013 Rådhuskantinen, Bergen Rådhus søndag 20. januar 2012 kl. 13.00-17.30. REGISTRERING fra kl. 12.15.

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015

Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015 Endelig innkalling til LLH Innlandets årsmøte 2015 Tirsdag 17. mars 2015 Kl. 18:30 20:30 På First Hotel Victoria, Strandgata 21, 2317 Hamar Velkommen til årsmøte 2015 i LLH Innlandet, fylkeslaget for Hedmark

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer