Årsmøte i Trondheim SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Trondheim SV"

Transkript

1 Årsmøte i Trondheim SV Mandag 26. januar 2015 Parkgården selskapslokaler, Vår Frues Gate 4 Vedlagt finner du: - Forslag til dagsorden - Forslag til forretningsorden - Forslag til konstituering - Styrets beretning - Styret forslag til budsjett - Styrets forslag til arbeidsplan - Innkommende Forslag - Valgkomiteens innstillinger

2 Forslag til dagsorden Sak 1: Åpning og konstituering Sak 2: Fremlegg av valgprogram og debatt Sak 3: Fremlegg av styrets beretning og debatt Sak 4: Regnskap Sak 5: Arbeidsplan Trondheim SV Sak 6: Budsjett 2015 Sak 7: Innkommende Forslag Sak 8: Vedtak Valgprogram Sak 9: Valg

3 Sak 1: Forslag til forretningsorden 1) Representanter a. Representanter på årsmøtet er de som som har betalt medlemskontingent for 2014 og/eller Alle medlemmer i Trondheim SV har tale, stemme og forslagsrett. Fylkesstyret har stemmerett i alle saker utenom regnskap. b. Etter forslag fra ordstyrerene kan andre få talerett. 2) Møteledelse a. Til å lede møtet velger årsmøtet to ordstyrere. b. Årsmøtet velger en referenter til å skrive protokoll fra møtet. Protokollen skal inneholde: hvilke saker som er behandlet. alle forslag som kommer og innstilling fra komiteen(e). alle vedtak som blir gjort, og stemmetall der det er aktuelt. c. To personer velges til å underskrive protokollen. 3) Møtekomiteer a. Møtet kan velge så mange redaksjonskomiteer som møtet finner ønskelig. Årsmøtet kan dersom det finner det nødvendig når som helst sette ned nye redaksjonskomiteer. 4) Taletid a. Taletida er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre. b. Etter at strek er satt kan man ta replikk. Det tillates én replikk og svarreplikk. Taletida for replikk er satt til ett minutt. c. Ordstyrerene kan forslå å avgrense taletida, kutte adgang til replikker og sette strek. 5) Stemming/forslagfremming a. Stemming skjer ved å vise stemme-/talekort om ikke møtet vedtar noe annet. b. Forslag skal leveres skriftlig og underskrevet til ordstyrerene. 6) Årsmøtet er åpent

4 Sak 1: Forslag til konstituering Forslag til ordstyrere: Jørund Berg Leknes og Astrid Kjelsnes Forsalg til referent: Nisrin El Morabit Forslag til protokollunderskrivere: Forslag til redaksjonskomite: Silje Naper Salomonsen, Svein Åge Samuelsen, Ingrid Marie Sylte Isachsen

5 Sak 3: Styrets beretning Styret har i perioden bestått av: Leder Ottar Michelsen Nestleder Åshild Tungen Kasserer Simen Hageskal Lund Styremedlem Silje Salomonsen Styremedlem Svein Åge Samuelsen Styremedlem Leo Valen Styremedlem Martine Smerud 1. vara Geir Jarle Sirås 2. vara Kari Dahn 3. vara Kenneth Torsmyr Kjelsnes SU Tord Håkon Sundet har møtt i dele av perioden som representant for SU med fulle rettigheter. Latifa Nasser har møtt gjennom perioden som bystyrerepresentant med talerett. Styrets arbeid: Organisasjonsbygging I løpet av perioden har vi jobbet for å bedre kommunikasjonen mellom styret og medlemmene gjennom nye nettsider som ble lansert rett før sommeren. Det har også blitt sendt ut nyhetsbrev nærmest månedlig med oppdateringer fra bystyret, og med informasjon om kommende arrangementer. Arbeidet med programkomiteen har vært knyttet opp mot medlemsmøtene slik at alle har fått mulighet til å komme med innspill, innspillskjema har også blitt lagt ut på nett. Grunnet omlegging av medlemslistene har vi vært uten tilgang store deler av perioden, det har ført til at kommunikasjonen med medlemmene, spesielt nye har vært vanskelig. Da de ble tilgjengelig i slutten av perioden ble det likevel lagt inn arbeid på å oppdatere kontaktinformasjon og ringe opp folk som sto i fare for å meldes ut på grunn av manglende kontigentbetaling. Nominasjonskomiteen satte tidlig i gang arbeidet med valglista. Lista ble sendt ut til medlemmene før jul, og nominasjonsmøte ble avholdt 14. januar. Medlemsutvikling: Trondheim SV har pr 16. januar 2015, 355 betalende medlemmer, pr. 31. desember 2014 hadde vi 374 medlemmer, det betyr at vi har mistet medlemmer grunnet manglende betaling. Pengestøtte: Styret har en pott som brukes til støtte arrangementer og organisasjoner. I løpet av perioden har vi delt ut følgende beløp: 1000,- til Gazakonsert på Samfundet 500,- til 8. mars 750,- Til FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner.

6 Kontoret og ansatte Ordninga meg felles sekretær for Sør-Trøndelag SV og Trondheim SV har fortsatt i Nisrin El Morabit har vært ansatt for Trondheim SV i 20% stilling. På grunn av den økonomiske situasjonen både for oss og fylket, flyttet vi i mars kontorer til Kjøpmannsgata. Medlemsmøter: 5.mars SV pils 11.mars medlemsmøte om Barnehager og Kommersialisering, innledning v/ Helene Bank fra For Velferdsstaten. 28.April Tid for sosial boligpolitikk 28.april Medlemsmøte, tid for sosial boligpolitikk, Innledning v/ Snorre Valen 19.mai byvandring, Hvordan ta vare på og forsterke de kulturhistoriske verdiene i Trondheim? Med Daniel Johansen 25. juni Sommeravslutning 02.september Medlemsmøte «Fienden er alltid til høyre» innledning v/ Per Jynge 10.november medlemsmøte «Trondheimsbudsjettet» innledning v/ Ottar Michelsen 15. desember Juleavslutning, innledning v/ Fujan Parsa, Vest-Sahara komiteen. Andre arrangementer: Trondheimskonferansen LO arrangerte også i år Trondheimskonferansen, Trondheim SV var representert. 8.mars Trondheim SV var medarrangør til toget, og vi mobiliserte blant våre medlemmer. Debattmøte 31. mars deltok Ottar i paneldebatt om jordvern i regi av Spire. 1.mai I tradisjonens tro arrangerte styret 1.mai frokost i Pilegrimsgården. Årets gjest var Audun Lysbakken og frokosten var godt besøkt. Lysbakken holdt også appell ved den ukjente soldats grav før frokosten. Vi gikk i toget etterpå med parolen «Gi lærerne tillit, avskaff målehysteriet». Snorre Valen holdt også appell på Trondheims Venstresides 1.maifeiring på antikvariatet. Demonstrajon til støtte for Palestina 11. juli deltok Trondheim SV på demonstrasjon til støtte for Palestina. Knut Fagerbakke holdt appell. Gazademonstrasjon 19.juli tok vi sammen med fylkeslaget initiativ til en Gaza-markering på Torget i forbindelse med Israels bruk av bakkestyrker. Arrangementet var, til tross ferietider, godt besøkt med bred mediadekning. Knut Fagerbakke holdt appell Trondheim Pride Trondheim SV deltok i paraden gjennom byen med en stor delegasjon. Demonstrasjon mot ISIS Trondheim SV deltok som arrangør, Snorre Valen holdt appell.

7 Folkevalgtsamling september deltok Ottar på folkevalgtsamling for folkevalgte i SV Møte med Naturvernsforbundet 24.november representerte Ottar Michelsen SV på møte i regi av Naturvernsforbundet med tema «Bymarka truet naturgledet?» Noah-markering Den 4. oktober arrangerte NOAH markering for dyrepoliti. Leo Valen holdt appell. Næringsskonferanse 8-9. november ble SVs nasjonale næringskonferanse avholdt i Molde hvor Trondheim SV var representert. Fakkeltog 29.november var vi medarrangør og deltok i fakkeltok i forbindelse med FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket. Utadretta arbeid: I løpet av perioden har styret fortsatt tradisjonen med stand ca 2 ganger i måneden. I perioder har vi hatt stand i Nordre opp til flere ganger i måneden. 3. november arrangerte styret åpent møte om bybane i Trondheim hvor Knut Serigstad og Elise Nordskag var innledere. Det var et godt oppmøte på rundt 70 stk og god diskusjon. I forbindelse med bybanekampanje arrangerte vi stand med egne løpesedler.. Det ble distribuert løpesedler i 1500 husstander på Lademoen og Tyholt. Egne bybane-plakater ble hengt opp på søylene i Midtbyen 3 ganger. Trondheim SV i Media «Trafikknedgang kan gi miljøgate». Adressavisa papir m/ Knut fagerbakke og Silje Salomonsen «Må rygge etter plasthallskandalen» Adressa nett m/knut Fagerbakke «SV refser brygge-høyre» Adressa m/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen «Universell gågate til jul» Universell Utforming m/ Knut fagerbakke «Stryker kuttene på barnehage og skole» m/ Ottar og Knut «Trondheim fikk ny gågate til jul» NRK nettnyhet «Vil blankpusse SV-profilen» Adressa papir m/ottar Michelsen «Hybrid nektes plass til lading» Adressa papir kommentar Knut Fagerbakke «Må opptre korrekt» Adressa papir m/ Knut Fagerbakke «Ap frir til sentrum» Adressa nett m/ Knut Fagerbakke «Avviser Venstre-flørt» Adressa Papir m/ Knut fagerbakke «Utleieboliger for kraftfon-penger» Adressa m/ Ottar og Snorre Valen «Tilholdssted for pågående tiggere» Adressa m/ Ottar Michelsen «Vil ha ny runde om Innherredsveien» Adressa nett m/ Ottar Michelsen «Bybane tilbake på sporet» m/ Ottar Michelsen «SV-protest mot tigger-regler» m/ Ottar Michelsen «Ververdig bygning truet» M/ Ottar Michelsen og Daniel Johansen

8 Sak 5: Forslag til arbeidsplan for Trondheim SV Innledning SV er et sosialistisk og feministisk parti og Trondheim SV skal bidra til å fremme denne politikken i kommunen vår. Gjennom vårt daglige arbeid må vi forsvare fellesskapsløsninger, faglige rettigheter, miljø, likestillingssamfunnet og rettferdig omfordeling av godene. Trondheim SVs hovedprioriteringer i perioden vil derfor være: Gjennomføre en valgkamp der vi aktiviserer medlemmene i Trondheim SV Gjennomføre gode og engasjerende medlemsmøter. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. 2. Valgkamp I 2015 er det valgkamp, Trondheim SV skal i perioden gjennomføre en valgkamp i samarbeid med Sør-Trøndelag SV Sette ned en valgkampansvarlig. Utarbeide og trykke materiell ut i fra hovedsakene i valgprogrammet innen 1 mai. Jobbe for å få minst 6 representanter i bystyret. Planlegge gjennomføringen av roder i mars/april. Mobilisere medlemmer til å gå roder, og ha avsluttet arbeidet med roder i innen 15. juni. Synliggjøre listetoppene og lokallaget gjennom media, invitere samarbeidspartnere til møter o.l. Ha oppdaterte nettsider med minst to nyhetssaker i uka gjennom valgkampen. Oppdatere sosiale medier. Arrangere valgkampåpning. Ordne den fysiske valgkampbua. Bemanne valgkampbua gjennom hele valgkampen. Bemanne kontoret til faste tiden i valgkampen. Gjennomføre stand på lørdager før valget på City Syd, City Lade, ol. Gjennomføre stand i bymarka og på Bakklandet søndagene før valget. 3. Organisasjonsbygging Det er valgkampår og erfaringsmessig øker vi medlemsmassen. For å styrke organisasjonen skal Trondheim SV i perioden Jobbe for å verve minst 70 nye medlemmer. Sørge for at alle nye medlemmer blir kontakta kort tid etter innmelding med tilbud om skolering eller annen aktivitet. Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Oppdatere nettsidene og sosiale medier kontinuerlig. All politikk som blir vedtatt på årsmøtet/medlemsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene gjennom nettsiden. Alle arrangementer skal annonserer på sosiale medier og på nettsidene. Publisere saker fra styret og bystyret til medlemmene gjennom nyhetssaker på nettsiden, sosiale medier og sms. Det skal sendes ut nyhetsbrev en gang i måneden, med ingress fra siste måneds nyhetssaker. Ha standvirksomhet 2 ganger i måneden. Opprette en gruppe som er ansvarlig for nettside og sosiale media

9 4. Skolering og arrangementer Trondheim SV skal i perioden: Arrangere minst 8 medlemsmøter i året som tar opp aktuelle tema. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til tema til skolering. Minst 4 av disse skal være tilrettelagt for å ta opp andre saker, uttalelser ol. Bruke flere lokale personer til å holde politiske innledninger. Arrangere frokost og mobilisere til tog på arbeidernes internasjonale kampdag 1.mai Delta og mobilisere til den offisielle kvinnedagen 8. mars Arrangere SV på minst en gang i halvåret. Delta på valgkampseminar. Arrangere valgkampskolering for personer som skal stå på stand o.l. 5. Styret og AUs oppgaver Styret står for driften av lokallaget mellom årsmøtene. Store prinsipielt viktige saker legges fram på medlemsmøter før avgjørelse blir tatt. Styret har ansvar for å tilslutte seg og oppmuntre til samarbeid med fronter og interesseorganisasjoner hvor vi har felles politiske interesser. Delta og/eller arrangere 1.mai, 8.mars, krystallnatten, FNs dag mot vold mot kvinner, FNs miljødag, vardebrenning mot oljeboringa i LoVeSe, Trondheimskonferansen, FNs dag for solidaritet med Palestina Arbeidsutvalget (AU), består av leder, nestleder og kasserer, og har ansvar for å lage saksliste til styremøtene og avgjøre eventuelle hastesaker. AU har også ansvaret for kommunikasjonen med Sør-Trøndelag SV. Én til to ganger i perioden skal AU ta intiativ til felles møtes med Sør-Trøndelag SV for å diskutere økonomi og oppfølgning av sekretæren. Sørge for å få inn partiskatt. Partiskatt er 10% av brutto inntekt av alle verv medlemmer i Trondheim SV har som representant for SV. For de som er frikjøpt skal det være særskilte avtaler. Samarbeide med SU og Sør-Trøndelag SV for å gjenopprette miljøpolitisk-, faglig- og utvalg 6. Bystyregruppas oppgaver Bystyregruppa skal sørge for at SV er godt profilert i lokale media, bl.a. Gjennom presseoppslag og leserinnlegg. Bystyregruppa skal være representert på arrangementer i regi av Trondheim SV. Bystyregruppa skal informere medlemmer om viktige vedtak gjort i bystyret. Bruke og tolke SVs politiske plattform i den daglige politiske aktiviteten. 7. Økonomi Trondheim SV skal i perioden: Oppfordre alle medlemmene til både å betale for medlemskap samt gi bidrag gjennom avtalegiro. Arrangere kreative innsamlingsaksjoner, f.eks. Loddsalg Gå gjennom regnskapsføringen for å sikre overenstemmelse med rapporteringskrav

10 Sak 6: Innkommende Forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Svein Åge Samuelsen og Silje Salomonsen Årsmøte i Trondheim SV støtter den politiske streiken og grunnlaget for denne. Vi kan ikke akseptere et forslag fra regjeringen som vil medføre til et hardere arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven er en arbeidervernlov som i dag er fleksibel nok. De endringene som regjeringen har foreslått vil endre arbeidslivet dramatisk. Trondheim SV vil kjempe for: - å forsvare arbeidsmiljøloven som arbeidslivets grunnlov - faste ansettelser og mot et arbeidsliv med flere midlertidige ansatte - en regulert og normal arbeidstid som ikke driver rovdrift på arbeidsfolks helse - et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping - at søndag beholdes som en kollektiv fridag for så mange som mulig - at tillitsvalgte skal ha en reell innflytelse på bedriftenes organisering av vår arbeidsdag. Årsmøtet støtter fagbevegelsen og krever at regjeringen trekker sine forslag til endringer. Hvis regjeringens forlag til endringer i Arbeidsmiljøloven blir vedtatt vil Trondheim SV kjempe for at disse endringene blir reversert ved neste stortingsvalg. Trondheim SV vil at Trondheim kommune som arbeidsgiver, følger 14-9 i nåværende arbeidsmiljølov, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny arbeidsmiljølov. Forslag 2: Forslagsstiller: Silje Salomonsen og Svein Åge Samuelsen Årsmøte i Trondheim SV støtter kampen som havnearbeiderne gjennomfører. Å kjempe for å innføre tariffavtale ved Risavika havn og mot streikebrytere ved havna i Tromsø, er legitimt og i tråd med norske lover og tradisjoner. Flere streikende og andre aksjonister har ved to anledninger blitt fjernet av politiet og bøtelagt når de har blokkert Nor-Lines ved havna i Tromsø for å stoppe streikebryteri. Årsmøtet er solidarisk og bevilger kroner 500,- til bøtefondet som er opprettet.

11 Sak 7: Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har i perioden bestått av: Astrid Kjelsnes (leder), Jørund Leknes, SU Forslag til nytt styre for Trondheim SV : Leder: Silje Salomonsen Nestleder: Åshild Tungen Kasserer: Ottar Michelsen Styremedlem: Simen Hageskal Lund Styremedlem: Kari Dahn Styremedlem: Leo Valen Styremedlem: Svein Åge Samuelsen 1. vara: Mona Berger 2. vara: Kathrine E. Standal 3. vara: Kenneth T. Kjelsnes Forslag til delegater til representantskap: Silje Naper Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Mona Berger Kathrine E. Standal Latifa Nasser Kenneth T. Kjelsnes Mari Maaø Nilssen Ingrid Marie Sylte Isachsen Forslag til vara til representantskap: Ingard Selbekk Lundegreng Terje Storvik Stine H. Bang Svendsen Anita Grimsrud Tordbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Hasan Ajnadzic Anne Wullum Aasback Anne Ragnnhild Oldstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby

12 Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingeborg Feght Daniel Johansen Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sidre K. Solheim Tord Håkon Sundet Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Nisrin El Morabit Forslag til delegater til årsmøte/nominasjonsmøte Silje Salomonsen Åshild Tungen Simen Hageskal Lund Ottar Michelsen Kari Dahn Leo Valen Svein Åge Samuelsen Kenneth T. Kjelsnes Latifa Nasser Mona Berger Mari Maaø Nilssen Vilde Røstad Terje Storvik Anita Grimsrud Jon Ekeland Wenche Malmedal Knut Fagerbakke Rainer Günter Knobloch Daniel Johansen Anne Wallum Aasback Ingrid Marie Sylte Isachsen Kathrine E. Standal Forslag til vara til årsmøte Ingvar Selbakk Lundegren Torbjørn Modig Heidi Reese Torill Skaftnesmo Per Jynge Annette Glaser Holthe Inger Hilstad Anne Ragnhild Olstad Harald Bøhn Kirsten Reitan Egil Ingvar Aune

13 Barbro Rønning Fujan Parsa Odd Sverre Westby Ann Rudinow Sætnan Einar Vaaler Ingrid Smalås Rune Skarstein Ragna Binde Svein Liland Marit By Rise Sindre K. Solheim Stine Hele Svendsen Nisrin El Morabit Forslag til revisor: Knut Fagerbakke og Anita Grimsrud Styrets forslag: Forslag til valgkomite for 2015: Astrid Kjelsnes, Jørund Leknes og SU

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer