Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkelig Fellesråd i Trondheim"

Transkript

1 Kirkelig Fellesråd i Trondheim Årsrapport for 2003

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Utviklingstrekk for Råd og utvalg 5 3 Medlemsoversikt 8 4 Økonomi Lovgrunnlaget, forskriften Regnskapsføring for menighetene i Trondheim Økonomisk resultat Årsak til netto merforbruk Utgifter fordelt pr gruppe Inntekter fordelt pr gruppe Inntekter sammenlignet med budsjett Utgifter sammenlignet med budsjett 12 5 Personal Arbeidsmiljø 13 6 IT-investering og drift Mål Hva er oppnådd? Utfordringer Fremtid 16 7 Menigheter IT Økonomi Strategi / organisasjonsutvikling Nye kontorer Brukerforum for regnskapsrapportering 17 8 Kirker rehabilitering 18 9 Kirkegårder og krematoriet Drift av kirkegårder Gravferdsvirksomhet Krematoriet Fornying av festeavgift Gravstell Krigsgravtjenesten 20 Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 2 av 29

3 9.7 Gravferder Kirkegårder - plan, nyannlegg, rehabilitering Kirkegårder Konklusjon Økonomi Organisasjon Informasjonsteknologi Kirkegårder Årsregnskap Driftsregnskap Balanseregnskap pr Noter til regnskap for Endring i arbeidskapital 29 Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 3 av 29

4 1 Forord 1.1 Utviklingstrekk for 2003 I 2003 har det vært sterkt fokusert på organisasjonsutvikling i Kirkelig Fellesråd i Trondheim (KFiT). Det har blitt utført et omfattende arbeid med å utarbeide felles mål og strategier som grunnlag for en omfattende restrukturering av organisasjonen, samt bedre klargjøre ansvar og roller mellom de ulike nivå i organisasjonen. Kirkelig fellesråd vedtok i februar å iverksette en OU-prosess. Dette ble fulgt opp av Administrasjonsutvalget som ga kirkevergen oppdrag om å utarbeide: Strategidokument Verdigrunnlag Forslag til en mindre kostnadskrevende organisasjon Strategidokument for perioden og verdigrunnlag er vedtatt av fellesrådet. Kirkelig fellesråd har foreløpig ikke tatt en endelig beslutning om organisering. Det er fortsatt manglende samsvar mellom aktivitetsnivå og ressurstilgang. Regnskapet for 2003 gir en god indikasjon på dette misforholdet, og understreker nødvendigheten av å finne snarlige løsninger som bidrar til varige aktivitetsreduksjoner. For lite av ressursene prioriteres imidlertid på virksomhetens tre kjerneprosesser: Støtte til drift av menighetene Forvaltning, drift og vedlikehold av kirkegårder Forvaltning, drift og vedlikehold av kirker og kirkebygg Omstillingsarbeidet skal bidra til: Rolle- og ansvarsdeling som bidrar til en bedre struktur i organisasjonen med klare, omforente og forankrede mål for å styrke kommunikasjon, samarbeid og tillit Å effektivisere arbeidsprosessene (det som gjøres for å produsere de tjenester som skal leveres) Å skape større forutsigbarhet i plangrunnlag og fellesrådets beslutningsgrunnlag Å bedre grunnlaget for helhetlig ressursanvendelse og ressursstyring Å styrke kompetansemiljøene gjennom å videreutvikle individuell og organisatorisk kompetanse Å utvikle en fleksibel organisasjon som er stand til å drive kontinuerlig forbedring Det er derfor av største viktighet at omstillingsarbeidet prioriteres høyt de neste tre årene. I motsatt fall vil virksomheten stå overfor store og uløselige problemer. Strategidokumentet angir de nødvendige mål, virkemidler og anbefalinger for å løse de strukturelle og organisatoriske utfordringene. Solveig Mjølsnes Leder i Kirkelig fellesråd Anton Strand Johnsen Konstituert kirkeverge Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 4 av 29

5 2 Råd og utvalg Fellesrådet Avholdte møter: 8 59 saker ble behandlet i fellesråd og arbeidsutvalg i Representanter og vararepresentanter i Kirkelig fellesråd Menighet Representant Vararepresentant Bakklandet Sverre Lie Hilde Hov Lauritzen Berg Arne Holen Olav Dahle Svanholm Bratsberg Reidun Dretvik Torill Rønning Byneset Jon Stene Opland Bjarne A. Skarsvåg Byåsen Sigmund Knutsen Ingrid Stina Halmø Charlottenlund Trygve Olsen Arild Nybraaten Domkirken Arnfinn Stabursvik Alf Helge Løhren Heimdal Helge Voldsund Kjell Olaussen Hoeggen Solveig Mjølsnes Mette Winsnes Råberg Ilen Torbjørn K. Nielsen Else Marie Østlund Kolstad Robert Johansen Odd Olav Mosbakk Lade Nils Victor Juul Grete Sommervold Ståhl Lademoen Gunvar Lium Egil Furunes Leinstrand John Wanvik Asbjørn Qvenild Ranheim Edgar Bjørstad Tore Bandlien Strinda Sverre Inge Heimdal (inntil 1/8) Asbjørn Ødegård (fra 1/8) Asbjørn Ødegård (inntil 1/8) Gyda Birkeland Strindheim Sturla Sagberg (fra 1/9 tidl. vara) Kåre Myraunet (inntil 1/9 tidl. medlem) Sverresborg Peter Singstad Michael Belsnes Tempe Steinar Supphellen Bjørn Olav Træthaug Tiller Magne Bø Torbjørn Nordtiller Vår Frue Arvid Gjervan Else Marie Grønnesby Komm.rep. Synnøve Hopsø/Jens-Ivar Tronshart Ny representant fra 28/10. Jon Ekeland/Odd Anders With Ny representant fra 28/10. Nidaros Biskop Knut Andresen Tor Singsaas Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 5 av 29

6 Arbeidsutvalget Avholdte møter: 14 Arbeidsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Nestleder Arnfinn Stabursvik Jon Stene Opland Robert Johansen Gunvar Lium Solveig Mjølsnes Synnøve Hopsø/Jens-Ivar Tronshart Kommunens representant (bytte 28/10) Knut Andresen Peter Singstad Arne Holen Sigmund Knutsen Biskopens representant 1. varamedlem 2. varamedlem 3. varamedlem Jon Ekeland/Odd Anders With Kommunens varamedlem (bytte 28/10) Tor Singsaas Biskopens vararepresentant Administrasjonsutvalget Avholdte møter: 9 Behandlede saker: 17 Administrasjonsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder Solveig Mjølsnes Arbeidsgiverrepresentant Nestleder Nestleder (fra 1/8) Sverre Inge Heimdal (inntil 1/8) Arbeidsgiverrepresentant Magne Bø arbeidsgiverrepresentant (vara inntil 1/8) Knut Andresen Arbeidsgiverrepresentant Sigmund Knutsen Arbeidsgiverrepresentant vara (fra 1/8) KFO Ola Ytterdal ansattes representant Den Norske kateketforbund Norsk kommuneforbund Norsk kommuneforbund Bente Husom Inger Strand Knut Ivar Paulsen vara for Ola Ytterdal ansattes representant vara for Inger Strand Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 6 av 29

7 Forhandlingsutvalget (utvalget nedlagt fra 1/1-2004) Avholdte møter: 2 Behandlede saker: Lokale lønnsforhandlinger iht. hovedavtale. Forhandlingsutvalget har bestått av: Leder Solveig Mjølsnes Medlem før 1/8 Leder Medlem Sverre Inge Heimdal Trygve Olsen Inntil 1/8 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Avholdte møter: 6 Behandlede saker: 15 Arbeidsmiljøutvalget har bestått av: Arbeidsgiversiden: Leder Helge Voldsund Kåre Myraunet Torbjørn K. Nielsen Arbeidstakersiden: Trygve Olsen Sigmund Knutsen John Wanvik Nils Victor Juul Knut Størdal Inger Strand Morten Jøntvedt Gunhild Glømmen Varamedlem Varamedlem Varamedlem MFO NKF, hovedverneombud NKI Diakonforbundet Jarle Haugum David Scott Hamnes Helge Rask Wenche Ofstad Marit Stene Aalstad Vara for Knut Størdal Vara for Inger Strand Vara for Morten Jøntvedt Vara for Gunhild Grømmen Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 7 av 29

8 3 Medlemsoversikt Tabellen nedenfor viser antall medlemmer fordelt på sokn, prestegjeld og prosti og på de ulike aldersintervall. Tallene er pr. 1. januar 2003, som er det siste sammenligningstall med befolkningen for Trondheim kommune. Det var innbyggere i Trondheim pr 1/ Sokn I alt Nidaros Domkirke sokn Vår Frue sokn Domkirken prestegjeld Bakklandet prestegjeld Lademoen sokn Lade sokn Lademoen prestegjeld Ilen prestegjeld Domkirken prosti Strinda sokn Berg sokn Strinda prestegjeld Hoeggen prestegjeld Tempe sokn Bratsberg sokn Tempe prestegjeld Strindheim prestegjeld Ranheim sokn Charlottenlund sokn Ranheim prestegjeld Strinda prosti Heimdal prestegjeld Kolstad prestegjeld Byåsen prestegjeld Sverresborg prestegjeld Byneset sokn Leinstrand sokn Byneset prestegjeld Tiller prestegjeld Heimdal Prosti Uoppgitt Trondheim Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 8 av 29

9 Medlemsprosent Tabellen nedenfor viser samme aldersfordeling som foregående tabell, men prosentvis hvor mange som er medlemmer av Den norske kirke. Dvs. antall medlemmer i forhold til befolkningsgrunnlaget. Det har vært 20 innmeldinger og 150 utmeldinger i Netto reduksjon representerer ca. 0,1% av medlemmene. Sokn I alt Nidaros Domkirke sokn 78,3 72,7 75,5 85,4 72,2 67,6 69,5 82,7 88,1 93,9 94,5 Vår Frue sokn 84,3 85,7 95,7 83,8 75,2 76,2 81,2 84,0 96,1 99,2 98,3 Domkirken prestegjeld 81,1 78,1 85,2 84,6 73,6 71,5 75,6 83,3 91,2 96,5 96,5 Bakklandet prestegjeld 81,2 75,8 87,8 85,5 76,4 68,8 77,6 91,9 96,1 96,3 100,0 Lademoen sokn 80,7 78,6 82,2 86,4 76,6 69,5 75,8 84,8 90,9 90,0 88,2 Lade sokn 87,2 84,5 84,0 97,2 83,0 73,8 84,8 92,4 95,2 98,3 96,6 Lademoen prestegjeld 83,4 81,4 83,1 88,9 78,8 71,4 79,9 88,8 93,5 94,6 91,3 Ilen prestegjeld 82,8 80,6 85,4 86,4 80,3 70,2 78,9 90,2 95,3 97,0 100,0 Domkirken prosti 82,3 79,7 85,0 86,6 77,6 70,7 77,9 87,9 93,5 95,9 96,3 Strinda sokn 85,1 82,2 89,7 76,0 76,5 81,5 92,6 96,7 97,1 100,6 100,0 Berg sokn 82,2 82,9 84,5 82,6 77,9 72,4 76,8 90,2 91,6 97,7 97,4 Strinda prestegjeld 84,2 82,4 88,3 77,9 76,8 78,9 87,9 94,9 95,3 99,4 98,5 Hoeggen prestegjeld 88,6 88,5 91,9 84,9 87,6 83,0 88,7 92,5 94,4 94,9 94,7 Tempe sokn 88,2 84,9 90,6 88,4 83,4 82,7 89,4 90,4 96,9 95,7 100,0 Bratsberg sokn 94,0 95,8 89,9 94,8 93,8 93,6 92,1 97,1 95,6 100,0 100,0 Tempe prestegjeld 89,0 86,9 90,5 89,1 85,0 84,4 89,8 91,4 96,8 95,9 100,0 Strindheim prestegjeld 91,2 90,5 92,7 93,2 87,6 79,7 90,0 95,7 98,2 97,6 104,0 Ranheim sokn 94,6 121,7 113,4 96,8 107,2 93,5 97,1 56,0 50,3 55,5 52,6 Charlottenlund sokn 88,0 69,8 77,1 82,5 75,2 79,0 86,1 160,3 184,1 165,2 180,0 Ranheim prestegjeld 91,3 92,9 93,8 89,5 90,2 86,1 91,6 94,2 95,1 95,4 96,6 Strinda prosti 88,4 88,0 91,3 85,0 85,0 82,5 89,4 93,7 95,8 97,0 99,2 Heimdal prestegjeld 87,1 84,3 87,0 88,0 85,0 84,5 87,7 93,3 94,3 94,1 100,0 Kolstad prestegjeld 82,8 80,3 79,5 84,2 80,8 79,5 85,7 90,8 91,4 92,4 100,0 Byåsen prestegjeld 87,6 91,4 89,5 84,5 87,2 80,8 88,4 90,2 92,2 91,9 75,0 Sverresborg prestegjeld 90,4 91,3 90,1 91,3 90,3 78,2 87,9 98,2 98,0 97,5 95,3 Byneset sokn 93,3 90,8 96,6 88,8 94,0 90,9 94,3 95,8 96,6 96,3 100,0 Leinstrand sokn 95,7 94,4 97,4 98,4 97,6 89,9 96,0 95,9 100,0 98,1 100,0 Byneset prestegjeld 94,1 92,0 96,9 91,6 95,1 90,5 94,9 95,8 97,7 97,0 100,0 Tiller prestegjeld 86,8 87,7 87,2 83,8 86,2 82,4 88,9 93,6 91,0 97,8 100,0 Heimdal Prosti 87,1 87,4 87,0 86,1 86,2 81,8 88,0 93,0 94,1 94,8 95,1 Trondheim 86,5 86,4 88,2 85,8 83,7 79,8 86,4 92,3 94,7 96,0 97,1 Graf nedenfor viser at den laveste medlemsprosenten ligger i aldersgruppen år. Medlemsprosenten i Trondheim ,0 95,0 94,7 96,0 97,1 92,3 90,0 88,2 Prosentandel 85,0 86,4 85,8 83,7 86,4 80,0 79,8 75,0 70, Aldersgruppe Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 9 av 29

10 4 Økonomi 4.1 Lovgrunnlaget, forskriften Kirke-, utdanningsdepartementet har i medhold av Kirkelovens 14 utarbeidet forskrifter om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellesråd og menighetsråd. Forskriften trådte i kraft for fellesrådene fra og med 1997, og for menighetene fra og med Forskriften har som formål å legge til rette for en forsvarlig økonomistyring og regnskapsførsel for den virksomhet, som Kirkelig fellesråd og menighetsråd er ansvarlig for. 4.2 Regnskapsføring for menighetene i Trondheim På bakgrunn av forskriften nevnt ovenfor, er det i administrasjonen opprettet en sentral avdeling som er regnskapsfører for alle menigheter i Trondheim. Fra høsten 2001 hadde to menigheter sluttet seg til ordningen. I løpet av 2002 hadde de øvrige menigheter sluttet seg til ordningen. En av utfordringene mange menigheter har jobbet med i 2002 og 2003 var å få samlet alle menighetenes aktiviteter i menighetenes regnskap. Enkelte menigheter har fått anmerking om dette i revisjonsberetningen, og noe arbeid gjenstår fortsatt på dette området. Det er også utarbeidet og vedtatt økonomireglement for den enkelte menighet i løpet av Reglementet vil bli revidert i Arbeidet med regnskapene utvikler seg positivt i takt med at det opparbeides bedre kompetanse på området, og i desember 2003 ble det opprettet et eget forum for menighetsregnskap, som på sikt skal bli en ressurs for menigheten med hensyn til kompetanseheving for regnskaps- og budsjettarbeid. 4.3 Økonomisk resultat Resultatet før disponering av disposisjonsfond var et netto merforbruk på kr ,- Etter oppløsning av disposisjonsfond ble netto merforbruk kr ,-. Etter regnskapsforskriftene skal dette dekkes inn i de 2 påfølgende budsjettår. Vi har derfor for 2004 avsatt 50 % av dette på budsjettposten Dekning av tidligere års negative resultat Årsak til netto merforbruk Hovedårsaken til det negative resultatet er bl.a. investering i ny IT-løsning høsten 2003 med påfølgende kompetanseheving. Dette er utgifter som ikke var budsjettert for De totale datautgifter høsten 2003 ble kr Av dette utgjør kr kompetanseheving. I forhold til vår avtalen med vår driftsleverandør kr var overforbruket kr , noe som i hovedsak skyldes integrasjonskostnader. I engangskostnader / investeringer ble det brukt kr , mens vår avtale med driftsleverandøren var kr Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 10 av 29

11 4.4 Utgifter fordelt pr gruppe Overføringer 5 % Investeringer i fast eiendom 10 % Kalk. utgifter ved kommunal tjenesteyting ved drift 1 % Lønnsutgifter 48 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen 24 % Sosiale utgifter 12 % Merforbruk lønn kr 2,1 mill. Se note 5 og 6 i regnskapet i avsnitt Merforbruk av varer og tjenester kr 4 mill. Se note 7 i avsnitt Merforbruk overføringer kr 1,4 mill. Se note 8 i avsnitt Inntekter fordelt pr gruppe Andre overføringer 0 % Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting ved drift 1 % Overf. av midler fra egen kommune til inv. i fast eiendom 11 % Brukerbetalinger 1 % Andre salgs og leieinntekter 10 % Refusjoner 18 % Rammeoverføring fra egen kommune 57 % Andre statlige tilskudd 2 % Merforbruket dekkes langt på vei opp av tilsvarende merinntekt avsnitt se note 2 og 3 i Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 11 av 29

12 4.6 Inntekter sammenlignet med budsjett Grafen nedenfor viser sammenligning mellom budsjett 2003 og regnskap Kirkelig fellesråd i Trondheim - Inntekter Sammenligning mellom regnskap og budsjett Overf. av midler fra egen kommune til inv. i fast eiendom Andre overføringer Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting ved drift Rammeoverføring fra egen kommune Andre statlige tilskudd Refusjoner Andre salgs og leieinntekter Brukerbetalinger Regnskap 2003 Budsjett Utgifter sammenlignet med budsjett Grafen nedenfor viser sammenligning mellom budsjett 2003 og regnskap Kirkelig fellesråd i Trondheim - Utgifter Sammenligning mellom regnskap og budsjett Investeringer i fast eiendom Overføringer Kalk. utgifter ved kommunal tjenesteyting ved drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Sosiale utgifter Lønnsutgifter Regnskap 2003 Budsjett 2003 Sammenligning mellom budsjett og regnskap for 2003 viser følgende: Kjøp av varer og tjenester har økt med 30,8 % (4,4 mill.) Lønn og sosiale kostnader har økt med 10,7 % (4,4 mill.) Se kommentarer i pkt på side 10. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 12 av 29

13 5 Personal Året 2003 har vært et hektisk år på personalsiden med mange utfordringer. Det har ikke vært noen nye tilsettinger i året To medarbeidere har sagt opp sin stilling. Det har vært en omplassering til nytt tjenestested innen etaten med endring av arbeidsoppgaver. Av økonomiske grunner ble alle diakoner i Kirkelig fellesråd ble oppsagt. Dette medførte mye frustrasjon, oppgitthet og fortvilelse blant denne arbeidsgruppen. Også for kirkevergens administrasjon ble dette en stor oppgave. Imidlertid løste problemet seg og alle diakonene fikk beholde sine jobber etter at vedtaket ble omgjort. I året 2003 har Kirkelig fellesråd fått nytt datasystem. Hele virksomheten er på samme nett, og dette er et stort fremskritt og har gjort arbeidsdagen enklere. Alle ansatte som bruker PC har fått opplæring/kurs i den nye IT-løsningen. 142 personer deltok på 2-dagers grunnkurs, dvs. 284 kurs dager. Ca 26 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere deltok på 1-dagers kurs. Dette utgjør ca 260 kurs dager. Av annen opplæring/kurs har vi hatt 2 kirkegårdsarbeidere som har gjennomført anleggsgartnerkurs. blitt laget mål og handlingsplan for oppfølging av mål og delmål. Dette håper vi skal være med på å redusere sykefraværet ytterligere. I forbindelse med IA-avtalen er ansvaret for oppfølging av den enkelte sykemeldte delegert ut til enhetslederne som følger opp den sykemeldte fra første sykefraværsdag. Alle enhetsledere med personalansvar har gjennomgått kurs/opplæring for å kunne håndtere dette. Individuell oppfølgingsplan og andre aktuelle tiltak skal være dokumentert. Originalen av disse dokumentene skal sendes kirkevergen/personal som har hovedansvart for at dette blir utført. Bedriftshelsetjenesten (BHT) har gjennomført en helseundersøkelse på kirkegårdsansatte i Rapport fra undersøkelsen er ikke mottatt fra BHT, grunnet sykdom ved etaten. Når det gjelder sykefraværet for 2003 har ikke dette gått ned fra Sykefraværet er på 10,1 % i Dette kan ha mange årsaker, men en av hovedgrunnene er at Kirkelig fellesråd har i året 2003 hatt mange langtidssykemeldte. Utvikling i sykefravær for Kirkelig fellesråd og for landet i % Stillingsbeskrivelser for ansatte i kirkevergens administrasjon er utarbeidet og vedtatt i Administrasjonsutvalget. 5.1 Arbeidsmiljø Kirkelig fellesråd har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. I forbindelse med dette er det Denne oversikten viser vårt sykefravær opp mot det sykefraværet som er på landsbasis. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 13 av 29

14 Som det går frem av diagrammet er ikke 4.kv kommet med her. I 3. kvartal ligger det på ca 9,8 %, med en økning i 4. kv til 10,1 %. I prosenttallet 10,1 % utgjør langtidssykemeldte totalt 63,8 %. Dersom vi ser på den totale masse er langtidssykefraværet 6,5 %, og fravær under 8 uker utgjør 3,6 %. I 2002 ble det gjennomført en omfattende helseundersøkelse i samarbeid med BHT, og denne viste at det psykososiale miljøet ikke var så bra. Uten at det i år 2003 er kommet noen klare signaler på dette, kan nok psykososiale forhold også i år være årsaken til et høyt sykefravær. Det vi har klare signaler på er at det fysiske arbeidsmiljø ikke er bra. I henhold til handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet er det planlagt å gjennomføre vernerunder på hver arbeidsplass i samarbeid med BHT. Dette skal skje i Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 14 av 29

15 6 IT-investering og drift Kirkelig fellesråd har opplevd en revolusjon innenfor IT i Det har i mange år tidligere vært drøftet hvordan de ansatte skulle få tilgang til informasjonsteknologi. Mange utredninger har vært gjennomført, og medarbeiderne hadde ventet på en felles løsning. De hadde slitt med gammelt utstyr, som ikke var tilstrekkelig til å ta i bruk oppdaterte programversjoner, og de fleste avdelinger hadde ikke lokalt nettverk eller tilgang til internett. Dette resulterte i tungvinte interne rutiner, og mye dobbeltarbeid. Fellesrådet nedsatte et datautvalg i desember 2002, og dette utvalget fremla en innstilling overfor fellesrådet i mai Det ble da fattet en beslutning om at alle menigheter, kirkegårder og administrasjon skulle samles i en felles dataløsning. ComputerLand ble etter en anbudsrunde valgt som leverandør. Den valgte løsningen var den beste og rimeligste av 8 grundig vurderte tilbud. ITløsningen vil bety en effektivisering og kostnadsbesparing for Kirkelig fellesråd og menighetene. Den valgte løsningen (terminalserverbasert ASP-løsning) innebar gjenbruk av eldre eksisterende utstyr, og leie av lisenser med sentral drift. Implementeringen av løsningen startet i august 2003, og alle brukerne fikk opplæring i forbindelse med at de tok i bruk løsningen i september samme år. Kirkevergens ansatte og prestene i Trondheim til sammen 185 brukere har tilgang til de nødvendige program uavhengig av hvor de fysisk er plassert. 6.1 Mål Målet med en felles IT-løsning for alle ansatte i Kirkelig fellesråd i Trondheim var å få: Mer effektiv saksbehandling på den enkelte avdeling Bedre kommunikasjon mellom avdelingene i organisasjonen Benytte samme kontorstøtteprogram for alle medarbeidere Gi tilgang til e-post for alle ansatte Gi tilgang til internett for alle ansatte Felles løsning for informasjonsflyt gjennom internett-løsning (hjemmeside) og intranett-løsning (intern informasjonssystem) Sikker kommunikasjon internt/eksternt, og sikker datalagring Muligheter for mer effektiv utnyttelse av administrativt personell 6.2 Hva er oppnådd? I løpet av denne korte perioden (3 mnd) har brukerne fått et mer effektivt verktøy: Nettverksløsning som gir backup for alle data som er lagret Sikker løsning med brukernavn og passord for tilgang til ulike program og data E-postløsning for alle medarbeidere, som har gitt bedre mulighet for kommunikasjon både internt og eksternt, og til lavere kostnader. Dette har gitt lavere utgifter til telefon-/porto Effektiv beskyttelse av virus via e-post er også oppnådd Intranett for bedre interninformasjon, noe som har Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 15 av 29

16 medført at alle medarbeidere får tilgang til ny informasjon samtidig Hjemmeside for fellesrådet, kirkegårder, alle 21 menigheter Brukeropplæring i ulike fagprogram, for bedre effektiv utnyttelse av programmene og bedre interne arbeidsrutiner Mer effektiv intern utveksling av informasjon mellom menighetene i Trondheim. Tidligere bruk av telefaks og dobbeltregistrering utføres nå med elektronisk utveksling mellom avdelingene. Dette gir større effektivitet og bedre kvalitet Kirkegårdene har fått tilgang til program for kirkegårdene, noe de tidligere ikke kunne benytte grunnet dårlige kommunikasjonsløsninger Den nye løsningen har gitt oss en stabil drift og kontrollerte driftskostnader. 6.3 Utfordringer Den største utfordringen ligger i å få tatt ut effekten av investeringen i reduserte kostnader. Dette er bl.a. avhengig av en effektiv organisering av administrativt personell. Mangel på medarbeidernes IT-kompetanse og rutiner på flere områder medfører at det vil ta noe tid å få implementert en mer effektiv arbeidsmetode. Mange av medarbeiderne har ikke deltatt i ITopplæring tidligere, men basert sine kunnskaper på egenopplæring. Interne brukerutvalg er opprettet innenfor flere områder, hvor de ansatte er med i å definere felles bruk av systemet, noe som vil medvirke til at det er enklere å benytte, og på en standardisert måte. Intranett har vært et meget godt hjelpemiddel i å formidle informasjon om felles bruk av systemet. 6.4 Fremtid Gjennomgang av arbeidsprosesser innenfor de ulike områder er viktig for å ivareta at organisasjonen har effektive prosesser, og IT-løsninger som understøtter disse prosessene. Dette vil være satsningsområder, sammen med økt kompetanse i utnyttelse av investerte løsninger. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 16 av 29

17 7 Menigheter 7.1 IT Ett av årets største begivenheter var beslutningen om å få etablert en felles dataløsningen for alle menigheter. Dette har vært drøftet i mange år, og flere utredninger har vært fremlagt om denne saken. Fellesrådet vedtok i mai 2003 å investere i en ny felles løsning for hele organisasjonen. Dette har også vært et viktig ledd i å forbedre det interne samarbeidet mellom menighetene og mellom de enkelte menigheter og kirkevergens stab. Kompetanseheving Medarbeiderne fikk høsten 2003 en kompetanseheving gjennom et grunnkurs i ny løsning, samt opplæring i fagprogrammene som menighetene benytter for kirkebokføring, saksbehandling og planlegging av gudstjenesten. På denne måten er også medarbeiderne bedre i stand til å utnytte de muligheter som programmet har for effektivitet og saksbehandling i henhold til regelverk. Det ligger fortsatt mye muligheter i systemet for mer effektiv utnyttelse av administrative oppgaver, og dette kan realiseres gjennom en effektiv organisering av tjenesten. 7.2 Økonomi Menighetene har også i 2003 strevd med for dålige økonomiske rammer til drift av menighetsarbeidet, og vedlikehold av bygg. 7.3 Strategi / organisasjonsutvikling Fellesrådet har i lengre tid diskutert hvilken organisasjonen vi skal ha. Dette gjelder både antall enheter pr sone, og soneinndelingen. Beslutning om en ny organisasjon blir behandlet av KFiT våren 2004, noe som er viktig for å kunne gjennomføre den strategi som er vedtatt av Fellesrådet med hensyn til mer delegering ut i organisasjonen. 7.4 Nye kontorer Heimdal menighet har fått nye kontorlokaler. De gamle lokalene ble etter hvert for upraktiske og små slik at det ble nødvendig å skaffe menigheten nye lokaler. De nye lokalene er i Heimdalsveien 4, i et nytt bygg som ligger ca 100m fra de gamle lokalene. De nye kontorlokalene er blitt tilrettelagt etter menighetens ønsker og behov. Strinda/Berg menighetskontor flyttet i desember over gata til samme bygget som Administrasjon, og fikk gode og lyse kontorlokaler. 7.5 Brukerforum for regnskapsrapportering Det er etablert et eget forum for regnskapsrapportering, som jobber med å legge til rette for bedre rapporteringsmuligheter til hver enkelt menighet, og skal være en ressurs for de ulike menigheter som ønsker bistand for å få en bedre økonomisk oversikt. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 17 av 29

18 8 Kirker rehabilitering Alarmanlegg Det er i løpet av året blitt montert flere innbruddsalarmanlegg i Trondheims kirker og kapeller. Det betyr at alle kirker og kapeller i Trondheim nå har innbruddsalarm. Neste sikringsplan blir å montere brannvarslingsanlegg i alle kirker og kapeller. Berg kirke I Berg kirke har det i løpet av året blitt skiftet ut gulvbelegg. Det er nu lagt fliser på gulvet i kirken. Det er blitt en vesentlig styrking av gulvbelegget. Berg menighet har bidratt til å dekke halve kostnadene ved denne endringen. Hallset kirke. Prosjektering av ombygging av tak og ny veggbekledning ble igangsatt høsten Anbudsfristen er i mai 2004, og arbeidet forventes ferdig november Finansiering ligger i vedtatt økonomiplan. Havstein kirke Tilbygg på våpenhuset ved Havstein er ferdig. Det er blitt laget ny ankomst for funksjonshemmede til kirken. I samme anledning ble også hovedtrappen endret, tilpasset rullestolankomsten. Det er også laget toalett i tilbygget tilpasset både funksjonshemmede og funksjonsfriske. Heimdal kirke. Kirken måtte stenges høsten 2003 etter konstatering av soppsporespredning fra kjeller. Kirkerommet renovert og åpnet for bruk til jul. Kjelleren er ryddet, og holdes fortsatt stengt i påvente av utredning av tiltak og innhenting av anbudspris. Arbeidet er ikke igangsatt før finansiering er vedtatt. Lade kirke Det er blitt bedre tilrettelagt for funksjonshemmede ved Lade kirke. Ny rampe for funksjonshemmede er laget på vestsiden av kirken med inngang i våpenhuset. Det er skiftet nye taksten på hele kirken. Det er også blitt laget toalett i bårehuset, slik at det nå er mulighet for publikum å få tilgang på toalett. Toalettet kan brukes både av funksjonshemmede og funksjonsfriske. Det er også blitt foretatt oppussing av verkstedlokalene til mobilgruppen. Lokalene bak bårehuset er pusset opp og tilrettelagt både som lager og spiserom. Stavne kapell Det er blitt fortatt oppussing av kontorlokalene samt toalettene ved Stavne kapell. Det er også blitt lagt ny taksten, takpapp, og nye lekter til taksteinene på kapellet. Maling av vindskier som ble utskiftet er blitt gjort ferdig. Strinda Kirke - Nytt varmeanlegg Det er blitt montert nytt varmeanlegg i Strinda kirke. Varmeledning fra fjernvarmeanlegget går midt i veien nær opptil kirken, slik at det ble en enkel operasjon angående graving og montering av anlegget inntil kirkeveggen. Det er blitt skiftet ut nye rør og radiatorer i hele kirken. Komplettering av nye radiatorer er blitt gjort for å få bedre varme i kirken. Radiatorene er malt for å tilpasse kirkens interiør. Vår Frue Kirke Taksteinene på Vår Frue kirke er i dårlig stand. Taksteinene er laget av tegl og kalles enkrom taksten. Disse er etter hvert blitt slitt av vær og vind samt forurensing. Det løsner ofte biter av taksteinene slik at både overlapping og styrke svekkes. Feste for taksteinene er også i en slik tilstand at det ofte faller steiner ned fra taket. Det er blitt laget en tilstandsrapport vedrørende taket på Vår Frue kirke. Det ble anbefalt å skifte taksten, papp, sløyfer, og spikerlekter på hele kirken. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 18 av 29

19 9 Kirkegårder og krematoriet 9.1 Drift av kirkegårder Vedlikehold av grøntanlegg I 2003 er vedlikehold på kirkegårder redusert til et minimum,da budsjettet ble redusert med kr Gressklipping og bortkjøring av avfall fra våre kirkegårder er blitt prioritert. Annet vedlikehold, slik som vedlikehold av veger, renhold i buskrabatter har blitt nedprioritert. Sikring av gravminner Handlingsplanen for sikring av gravminner er i gang. Målet er å kontrollere sikringen av alle gravminnene på våre kirkegårder innen Kontroll av gravminner 2003 I år har vi kontrollert ca gravminner. Resultatet av dette viser at graver som ble tatt i bruk 2001og 2002 er ca % sikret. Der kirkevergen har gravstellsavtaler er ca. 70 % sikret. Der festeavtalen for 2003 ble fornyet var ca % usikret. Av disse har kirkevergen sikret ca. 300 gravminner. Privat næringsdrivende I handlingsplanen for gravminner skal vi forbedre rutinene med kontroll av gravminnene før de settes opp på kirkegården. Vi hadde et informasjonsmøte med steinhuggere og begravelsesbyrå som monterer gravminner for festerene ute på kirkegårdene. De fleste næringsdrivende har nå registrert seg hos kirkevegen som næringsdrivende etter 10 i vedtekter for Trondheim kommunes kirkegårder. 9.2 Gravferdsvirksomhet Seremonier i kirker og kapeller har fungert bra. Arbeidsplaner som er satt opp i samarbeid med soneleder/daglig ledere har blitt fulgt, og dette har gått etter planen. 9.3 Krematoriet Krematoriedriften har fungert bra på tross av tekniske problemer med ovnene. Istandsettelsen av ovn nr. 2 er kraftig forsinket, og dette førte til at ovnen var ute av drift store deler av året. Høsten 2003 ble det foretatt utslippsmålinger ved krematoriet. Resultatene visste at for støv og kvikksølv, var verdiene over de krav som forskriften krever. (Miljøverndep. Forskrift nr.1727 om utslipp fra krematorier). Innen må det bygges renseanlegg for å klare forskriftens rensekrav. 3 års garantibefaring ble utført av ovnsleverandøren høsten Ovnene ble godkjent. Bystyret har bevilget kr 2 mill. i budsjettet for 2004, slik at en del mangler ved krematoriebygget blir rettet. 9.4 Fornying av festeavgift Av ca 1000 festeavtaler som skulle fornyes i 2003 er ca 700 blitt fornyet. 300 fester er opphørt. Kirkevergen har ansvaret for at disse gravminnene blir fjernet fra kirkegården og etter 6 måneder kan de kondemneres og kjøres bort. De fleste gravminnene ble fjernet fra kirkegårdene høsten 2003, men fordi vi ikke hadde budsjett til ekstrahjelp står fortsatt noen gravminner igjen på enkelte kirkegårder. Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 19 av 29

20 9.5 Gravstell Kirkevergen vedlikeholder ca gravsteder hvorav er gravfond. Resten er årlige vedlikeholdsavtaler. I 2002 ble ansvaret for gravstell delt inn i 3 roder: 1. Lademoen kirkegård 2. Tilfredshet kirkegård 3. Ytterkirkegårdene hvor Moholt og Havstein/Stavne fordelte avtalene mellom seg Emperie undervanningskasser Det ble montert kasser på ytterkirkegårdene i Disse har vist seg å fungere meget bra, både med hensyn til kvaliteten på planter og med hensyn til vanning. I år har vi satt ned undervanningskasser på Tilfredshet, ca 400 stk. I 2004 vil vi kunne se effekten av disse kassene sammenlignet med vanlig gravstell. 9.6 Krigsgravtjenesten Engelske krigsgraver på Stavne Dette feltet har vært vanskelig å vedlikeholde. Vi fikk fra krigsgravtjenesten tilskudd til å kjøpe inn 157 kasser, og disse ble satt ned høsten Den Tyske krigskirkegård I år har alle trærne blitt beskjært. Det er også her satt ned plantekasser i fellesbeddene. 9.7 Gravferder Nedenstående tabell viser antall kistenedsettelser og urnenedsettelser i Trondheim fordelt pr kirkegård. Sted Kistenedsettelse Urnenedsettelse Sum % urner Bratsberg 8 8 Byneset % Domkirkekgården % Havstein kirkegård % Heimdal kirkegård % Lade kirkegård % Lademoen kirkegård % Leinstrand kirkegård % Moholt kirkegård % Ranheim kirkegård % Stavne kirkegård % Tilfredshet kirkegård % Tiller kirkegård % Vår Frue kirkegård % Sum % Sendt utenfor Trh % Mottatt utenfor Trh % Totalsum % Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Trondheim for 2003 Side: 20 av 29

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Kirkelig fellesråd i Trondheim Møtedato: 20.04.2016 Møtested: Rådhuset, Storsalen Møtetid: 19:00-21:00 Til stede Medlemmer:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget Møtedato: 05.04.2017 Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1 Møtetid: 13:30-15:30 Til stede Forfall Medlemmer:

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget Møtedato: 06.04.2016 Møtested: Munkegata 6,Møterom 1 Møtetid: 08:00-10:30 Til stede Medlemmer: Britt-Inger

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - Kirkelig fellesråd i Trondheim Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Rådhuset - Storesal Møtetid: 09:00-21:00 Til stede Forfall Medlemmer:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - Arbeidsutvalget Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Munkegata 6. Møterom 1 Møtetid: 08:30-11:00 Til stede Forfall Medlemmer: Geirmund

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer