SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for"

Transkript

1

2 SpareBank 1 SMN: finanshus som tilbyr de tjenestene kundene i regionen har behov for Datterselskaper SpareBank 1 Gruppen Direkte investeringer Eierandeler ODIN SMN Finans Skadeforsikring Oslo/Akershus SMN Regnskap Liv og pensjon Boligkreditt Såkorninvest Midt-Norge Bilplan Markets Næringskreditt SMN Invest Finans Holding Kvartalet LTO

3 Best på kundeopplevelser ; Tidenes omstillingsprosjekt for SMN Hvordan skal vi komme dit? Hva kjennetegner oss i dag og hva må vi ta tak i for å skape ønsket endring? Potensial ved utfordring i forhold til: Preferanse SMB Samhandling Produktivitet Kostnader Hva skal kjennetegne SpareBank 1 SMN i 2015? I 2015 Best på kundeopplevelser Styrke markedsposisjon i byene Sterk interesse for de vanlige bedriftene Prestasjonskultur Høy rådgivningskompetanse Økt kostnadseffektivitet Økt produktdekning Høyere kundetilfredshet Engasjerte medarbeidere Ming-kurs reflekterer underliggende verdier 3

4 Vi reorganiserer for å skape ytterligere konkurransekraft og innretter ressursene mot kundenes behov Konsernsjef Finn Haugan Finans Kjell Fordal Produkt og Prosess Wenche Seljeseth HR/Prestasjon/ Direktebank Tina S. Sund Kontorer Svein Tore Samdal Konsernkunder Vegard Helland Datterselskaper Invest Kvartalet Card Solution 4

5 Har mannen blitt gal?

6 Med landsdelens desidert størst rådgivningsmiljø for næringslivet har SpareBank 1 SMN bygd opp seks unike kompetansesentre i Midt-Norge Eiendom Bygg/Anlegg Fiskeri/Havbruk Forskningsbasert industriutvikling Kunnskap om bransjer og sektorer Analyser og bransjerapporter Landbruk Olje/Offshore Offentlig Dialog med kunder og samarbeidspartnere

7 Utrolig stolt av våre døtre; EiendomsMegler 1 i en særstilling EiendomsMegler 1 Resultat på 41,5 mill (41,9 mill) Solgte i 1. halvår enheter (3.232 enheter) med salgsverdi på 8,6 mrd (7,7 mrd), og har en markedsandel på ca 40% i regionen Fokus på synergier mellom bank og megler SpareBank 1 SMN Finans Resultat på 29,1 mill (30,3 mill) God inntektsutvikling Leasing på 1,8 mrd og billån på 1,3 mrd, vekst på billån SpareBank 1 SMN Regnskapshuset Resultat på 12,1 mill (8,6 mill) Oppkjøp av 5 regnskapsselskaper i løpet av 2012 Vekst på 30% (3x bransjeveksten) og markedsleder i Midt Norge. SpareBank 1 Regnskapshuset etablert som nasjonal merkevare 7

8 Økonomisk utvikling Eiendom, bygg og anlegg Finansmarkedet og fremtid Ny regjering, hva så?

9 Gitt anslag fra økonomiske fagmiljø antar vi at verdensøkonomien får en positiv utvikling i årene fremover BNP utvikling verden BNP utvikling prognose ,2% 2,8% 4,0% 3,2% 3,3% 3,8% 4,4% 4,5% 4,5% -0,6% Kilde: IMF.org, World Outlook

10 Størrelse på sirkel angir befolkningsmengde for hver økonomisk region, posisjon angir befolkningsmengde og befolkningsvekst Sterk befolkningsvekst i Trondheim og på Sunnmøre frem mot 2020, Trondheim i en særstilling og vil vokse til over innbyggere Befolkning 2013 og anslag på vekst i de økonomiske regionene fra 2013 til % Befolkningsvekst mot % 9% 6% 3% NORDMØRE ROMSDAL NAMDALSREGIONEN Rest SØR-TRØNDELAG INNTRØNDELAG SUNNMØRE TRD OG OMENG 0% Innbyggere Kilde: SSB Befolkningsvekst høyt anslag, inndeling av markedsområder på geografi SMN Data Grønn sterk vekst, Hvit nøytral vekst, Rød svak vekst Befolkning 2013

11 Størrelse på sirkel angir antall bedrifter i hvert område (vekst i antall bedrifter i prosent antall bedrifter 2013) Tilvekst av bedrifter på 8% i kjerneområdet. Sterkest er veksten i Trondheim og på Sunnmøre. Deretter kommer Romsdal og Rest Sør-Trøndelag. Vekst bedrifter (%) ST-INNLANDET ROMSDAL NORDMØRE NAMDALSREGIONEN ST-KYSTEN INNTRØNDELAG SUNNMØRE TRD OG OMENG Antall bedrifter Sterk vekst i antall bedrifter i Trondheim og omliggende kommuner samt på Sunnmøre. Noe svakere tilvekst i øvrige geografiske områder. I Trondheimsregionen er 8 % av bedriftene innenfor kategori industri, på Sunnmøre er andelen 19% Møre og Romsdal står for merparten av eksporten fra markedsområde Midt

12 SpareBank 1 SMN er så stor BM-aktør i markedsområdet at våre interne tall godt illustrerer de Økponomiske situasjonen her.

13 Ikke noe trendbrudd enda

14 Regionens og bankens fremtid knyttes til regionens komparative fortrinn og vår evne til å utnytte den kunnskap og de ressurser vi har her KUNNSKAP MULIGHETER Europas beste utdanning og forskningsmiljø Nærhet og kunnskap om olje og gass aktiviteten i Norge FORUTSETNINGER SKJEBNEFELLESSKAPET Råvarer og kystlinje med verdens beste kvalitet En bank som vil bidra med kunnskap og kapital

15 Verdiskaping handler først og fremst om personer og om initiativ Vi kan tilrettelegge infrastruktur og kapital, men til slutt handler det om personlig initiativ og gjennomføringskraft.noe denne regionene har mange gode eksempler på:

16 Økonomisk utvikling Eiendom, bygg og anlegg Finansmarkedet og fremtid Ny regjering, hva så?

17 Eiendom, Bygg og Anlegg : Sterkt undervurdert som viktig verdiskapende aktivitet i Midt-Norge Trondheim ca 1860 Trondheim i dag 52 mrd i omsetning og ca arbeidsplasser i regionen samlet Stort antall nye prosjekter på planstadiet, fra jagerflybase til nye veitraseer

18 Regionen: positiv verdiskaping og sterkere vekst i perioden enn forrige femårsperiode til tross for finanskrisen, bygg og anlegg har sterk økning BNP for regionen 2000 til 2010 BNP for utvalgte bransjer i regionen samlet 2010 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Industri % Nord-Trøndelag +37,8% ,4% Vare handel Tjenesteyting Bygg og anlegg % 44% 109% Jordbruk, fiske Hotell og restaurant % 65% Olje og gass %

19 Positiv utvikling, spesielt innenfor næringseiendom og boligmarkedet Veksten i bygge- og anleggsinvesteringene stoppet tilnærmet helt opp i 2008 og falt kraftig i 2009 og I løpet av 2011 snudde trenden og det var igjen vekst i bygge- og anleggsnæringen. Dette forsterket seg i løpet av 2012, og vi ser fortsatt gode ordrereserver innenfor både bygg- og anleggssektoren Aktiviteten holder seg stabilt høy, spesielt innenfor boligutbygging i de sentrale strøk. Alle større aktører har høy aktivitet og gode ordrereserver Men, bransjen er fortsatt preget av konkurser. Statistikken viser at det er en økning i antall konkurser de siste 2 årene. Kraftigst er veksten i antall i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag

20 Bygg og anlegg Men, økning i antall konkurser innen bygg og anlegg de siste årene. I Møre og Romsdal er veksten i antall konkurser sterkest. Utvikling i antall konkurser Økt antall konkurser siste periode Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Sterk økning i antall konkurser gjennom finanskrisen, både for landet og i vår region. Nedgang i antall konkurser fra 2009 men har økt i siden Særlig Møre og Romsdal har hatt en sterk økning de siste 2 årene, men også tiltagende økning i Sør-Trøndelag E2013 E2013 er en fremskriving av konkurser basert på at man får like mange konkurser resten av året som første halvår Kilde: SSB Åpnede konkurser etter næring og fylke

21 Eiendom, bygg og anlegg er viktig for banken, og er den største enkeltbransjen 75% av bankens utlån er knyttet til bolig, eiendom, bygg og anlegg Utlån til privatpersoner 2007 og 2012 I millioner +66% Utlån til eiendom, bygg og anlegg 2007 og % Andel av bankens totale utlån 75% Utlån til privatmarkedet er hovedsakelig knyttet opp mot bolig og lån med sikkerhet i bolig, med tillegg av bransjen eiendom, bygg og anlegg utgjør disse to sektorene 75% av bankens utlån

22 Økonomisk utvikling Eiendom, bygg og anlegg Finansmarkedet og fremtid Ny regjering, hva så?

23 Regulatoriske forhold: en tsunami av regler treffer bankene. Høyt trykk i forhold til implementering og fortolkning av regulatoriske pålegg EU-Krav ICAAP Høyere kapitalkrav Risikostyring IFRS Stresstester LLL IRB AIRB Med og uten gulv BASEL III RECOVERY PLAN Pilar I Pilar II Pilar III Likviditets indikatorer Markedsrisiko CRD-IV MIFID Flere ulike buffere SOLVENCY II

24 Myndighetene er bekymret for boligboble og stresser økonomien med 40% fall i boligverdier kommende år. Bankene pålegges restriksjoner for å redusere aktiviteten.

25 I tillegg bekrefter avgående regjering mål om at Norge skal ha verdens mest solide banker. Vel og bra, men transformasjonen er krevende og får konsekvenser Skisse til opptrappingsplan 9,0 9,0 2,0 2,5 +61% 12,5 2,5 3,0 2,5 13,5 2,5 3,0 1,0 2,5 14,5 2,5 3,0 2,0 2,5 Konj. Buffer Systemrisk SIFI Bev. Buffer Findepartementets opptrappingsplan er ambisiøs, gitt at konjunkturbufferen blir slått på Utfordringen i dag er at reglene ennå ikke er konkretisert og myndighetene stadig utsetter kommunikasjon av endelige regler 4,5 4,5 4,5 4,5 Egenkapital Nåværende krav Fra styrets strategikonferanse og frem til første kritiske dato er det bare 278 dager 25

26 Opererer finanssektoren med umoralsk høye marginer? Nei. Rentenivå bedrifter og husholdninger Norge Rentemargin norske banker 2002 til 2013 Bedrifter Husholdninger Ulik risiko knyttet til bedrifter og privatpersoner Reflekteres ikke tilstrekkelig i prising av lån Rentemarginene for utlån/innskudd er på et historisk forholdsvis moderat nivå Kilde: https://www.ssb.no/statistikkbanken

27 Nye regulatoriske kapitalkrav kan føre til konkurransevridning der de utenlandske aktørene underlegges andre regler og får konkurransefortrinn. Vil kunne få utilsiktede konsekvenser..de som fristes av svenske marginer: Les kontraktsvilkårene grundig! Hovedbankandeler regionen 2013 Vil få ulike rammevilkår 28% Ett sett med regler for de norske 19% 24% Annen bank 9% 8% 5% 5% 1% 0% Et annet sett med regler for utenlandske Andelen som betrakter banken som sin hovedbank i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Kilde: TNS Gallup juli 2013

28 Slik reglene for risikovekter er utarbeidet er det betydelig forskjell på hvilke vekter de ulike bankene må benytte Risikovekter på næringslivslån og gulv (80%) Risikovekter på boliglån og gulv (40%) SMN Swedbank DNB Nordea Danske Handels Bank banken SMN Swedbank DNB Nordea Danske Bank Handels banken 28 Kilde: SpareBank 1 gruppen, data per

29 Reguleringsmyndighetene har satset sterkt på interne modeller for beregning av kapitalbehov, men tviler i økende grad på disse modellenes fortreffelighet. Nå har vi beregnet modeller med utgangspunkt i internasjonale krav og modeller som viser at vi trenger å binde mindre kapital i forhold til risikoen i utlånsporteføljen vår Hører hva du sier, men du må benytte de kapitalkravene vi utarbeider uansett om disse blir strengere enn internasjonale regler Bankene Myndighetene

30 Alle interessentgrupper vil merke konsekvensene av nye krav Banken/ansatte Eiere Kunder Redusere antall ansatte fra 800 til 725 ansatte Selge/avvikle områder som ikke er kjernevirksomhet Redusere utbytte i en periode på 4-5 år for å styrke kapitalen Skyte inn ny kapital i de bankene som velger emisjon (eksempelvis SPB Møre) Økte renter som konsekvens av mer kapital bak hvert lån Krav til egenkapital

31 Økonomisk utvikling Eiendom, bygg og anlegg Finansmarkedet og fremtid Ny regjering, hva så?

32 Veldig fornøyd med det vi har sett så langt. Grunn til optimisme!

33 Høyre og Frp er enige om åtte hovedprosjekter Hovedprosjektene: 1. Å styrke norsk konkurransekraft 2. Avbyråkratisering 3. Høyrere utdanning og forskning 4. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap 5. Samferdsel 6. Helse og omsorg 7. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett 8. Levende lokaldemokrati

34 Regjeringen om verdiskaping: satsing på infrastruktur, bygge mer vei og bane samt øke innsatsen på innovasjon, forskning og utvikling Regjeringen vil bygge sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles Infrastrukturen i Norge må rustes kraftig opp Det må bygges ut mer vei og bane Det må satses på innovasjon og forskning Legge bedre til rette for privat eierskap

35 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

36

37 Nye muligheter for selskaper innen bygg og anlegg i regionen Blir veksten i økonomien dempet kan regjeringen slå på vekstmotoren

38 Statsbudsjettet 2014: noe hovedpunkter Noen hovedpunkter fra statsbudsjettet 2014 Anslag på 2,7% vekst i BNP neste år Senker selskapsskatten fra 28% til 27% Forenklet selvangivelse for næringsdrivende Det innføres 10 pst. startavskrivninger for driftsmidler (maskiner mv.) Skattefunn styrkes med 90 millioner kroner Fradraget for gjeldsrenter på lån mellom nærstående selskap begrenses Øke bunnfradraget for formueskatt fra til 1 million Øke fribeløpet for arveavgift fra til 1 million Øke ligningsverdien av næringseiendom og sekundærbolig fra 50% til 60% Utdrag for enkelte departement: Samferdsel foreslås økt fra 39,6 mrd til 42,5 mrd (en økning på 16,3%) Utdanning økes fra 75 mrd til 79 mrd (+5,4%) Helse økes fra 146 til 155 mrd (+5,7%) Forsvar 42,2 til 43 mrd (+1,9%)

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Ny bankregulering - konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet

Ny bankregulering - konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet RAPPORT Ny bankregulering - konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2014 Oktober 2014 av Gjermund Grimsby, Heidi Ulstein, Øystein S. Sørvig, Annegrete Bruvoll

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41 FINANSNÆRINGEN 2012 INNHOLD Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Europa påvirker norsk økonomi 6 Står støtt 8 Svekkede resultater i livsforsikringsselskapene 12 Overskudd tross

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer