BåtPlasser lindesnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BåtPlasser lindesnes"

Transkript

1 BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: Prisantydning: ,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999

2

3 Kontaktperson: horbjørn Tobiassen Avd e l i n g : M a nd a l E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: innhold Båtplasser lindesnes 6 entré 8 Øvrige Bilder 10 eiendommen fra a til å 12 Viktig informasjon 14 Vedtekter 20 Kartskisse 21 Prisliste 23 Planopplysninger 24 Kjøpekontrakt 27 leveransebeskrivelse 33 Forbrukerinfo 34 Budskjema 35 Kart PrOsPEkt På mobil: send bolig til 09999

4 Båtplasser Lindesnes 01 Prisantydning: kr ,- Til sammen: kr ,- *Totalkostnad: kr ,- Eiendomstype: båtplasser * totalkostnaden er stipulert 4

5 Båtplasser Lindesnes Nordre pir til venstre, Søndre til høyre 3. Her er det gode parkeringsforhold og enkel adkomst til båten Båtplasser lindesnes Båtplasser lindesnes Båtplassene ligger skjermet til bak en kraftig molo, ved den sydlige innløpet til spanereidkanalen, med mulighet for å ta sjøveien vestover uten å måtte passere utenfor Lindesnes fyr. Fra Båly er det kort vei ut i en fantastisk skjærgård med rik tilgang til iskeplasser, holmer og skjær med badeplasser samt rekreasjon på sjøen i rolige bukter eller ute på havet. 5

6 Båtplasser Lindesnes 01 SlippeN 02 Stor parkeringsplass 6

7 Båtplasser Lindesnes Området med søndre pir til venstre og nordre pir til høyre 7

8 Båtplasser Lindesnes

9 Båtplasser Lindesnes innseilingen til spangereidkanalen lengst bak mot høyre i bildet. 9

10 Båtplasser Lindesnes eiendommen fra a til å adkomst Fra E39 / Vigeland følger du spangereidveien ca 15 km ut til spangereid. Det er skiltet til venstre mot Båly på spangereid. Følg veien ut ca 500 meter og bryggeanlegget ligger til høyre fra scandic hotell, Lindesnes. innhold Det konstitueres et sameie for eiendommen når ideelle andeler er overdratt. Lindesnes kommune er eneeier i dag og kjøpere overtar sin andel av eiendommen etterhvert som det overskjøtes. prisantydning Priser for de enkelte båtplasser fremkommer av vedlagte Prisoversikt. De ytre delen av bryggene har båtplasser som har breddemål ut fra senter/senter i utriggere, mens de indre bryggene har breddemål ut fra lysåpning. Bebyggelsen Bryggene er i følge selger anlagt de siste ti årene. Den ytre del av begge pirene er kommet til noe senere enn den delen av bryggene som ligger lengst inne mot land. kommunen har hatt dykkere nede for å kontrollere festeanordninger. eieform Eiet konsesjon søknad om konsesjon påkrevet: Nei Egenerklæring om konsesjon påkrevet: Ja kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. kontaktperson horbjørn tobiassen Eiendomsmegler E-post: (m:) Plass med angitt lyåpning: En 3-meters båtplass har en reell åpning/bredde på 3 meter Plass med angitt senter / senter: En 3-meters båtplass har en reell åpning som er ca 30 cm smalere. Dette er hensyntatt i kjøpesum for plassen. se vedlagte prisliste i salgsoppgave for pris på de enkelte plassene. Pris-prinsipp: eiendom Det er fradelt en landstripe langs stranden mellom bryggeanlegget og parkeringsplassen. se vedlagte kart. Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Det er ikke utstedt ferdigattest for bryggeanlegget. i henhold til reguleringsplanen skal det etableres tverrliggende sidebrygger på nordlig side av nordre pir. kommunen har som eier av den delen av anlegget rett til å utvikle den delen av eiendommen på et senere tidspunkt, se vedlegg med beskrivelse. i vedlagte totaloversikt er nordre del av nordre pir (Pir B) markert med rødt, og dette er gjeldende område som ikke er for salg. Finansiering som et av landets største inanskonsern tilbyr DNB Bank AsA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til inansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Fullmektig Arild Aasen Eiendomsmegler E-post: (m:) Avdeling mandal Adresse: Bryggegaten 24, 4514 mandal (tel:): (fax:) omkostninger Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum tinglysingsgebyr for skjøte kr 1.548,- tinglysingsgebyr for eventuelt panterettsdokument inkl. attest kr 2.107,- oppdrag overtagelse Etter nærmere avtale. Lysåpning (L), senter / senter (s/s): Bredde i cm 200: L kr ,- 250: L kr ,- s/s kr ,- 275: L kr ,- s/s kr ,- 300: L kr ,- s/s kr ,- 325: L kr ,- s/s kr ,- 350: L kr ,- s/s kr ,- 400: L kr ,- s/s kr ,- 450: L kr ,- s/s kr ,- 500: L kr ,- s/s kr ,- 550: L kr ,- s/s kr ,- 600: L kr ,- s/s kr ,- prosjektbeskrivelse Lindesnes kommune eier i dag to pirer i småbåthavna på Båly ved spangereid. kommunen har vedtatt å selge båtplasser og DNB Eiendom As har fått i oppdrag å bistå i salgsprosessen. interessenter tilbys å kjøpe ideelle andeler i fast eiendom på et lite landareal der bryggene er anlagt. med hver solgte andel av eiendommen medfølger det bruksrett til en nærmere angitt båtplass. Beskrivelse av eierstruktur fremkommer av eget vedlegg. Overdragelse av slik eiendom tinglyses i grunnboken. Da dette gjelder overdragelse av ideell andel i fast eiendom er det usikkert om hvorvidt den enkelte låneinstitusjon vil yte lån med pant i dette objektet, eller om man må stille annen sikkerhet for evt. lån. parkering kommunen eier den tilliggende parkeringsplassen, og sameiet vil få rett til å parkere på kommunens grunn. Båly brygge består i dag av 217 båtplasser hvorav 158 legges ut for salg. se vedlegg for detaljer. 10

11 Båtplasser Lindesnes eiendommen fra a til å reguleringsmessige forhold Eiendommen er i følge reguleringsplan for Båly havn med tilhørende bestemmelser sist revidert regulert til Annen veigrunn, og området med lytebryggene er regulert til Havneområde i sjø, småbåthavn. reguleringskartet er vedlagt prospektet og viser fremtidig utbyggingsplan mot nord. Planen har rekkefølgekrav som må være innfridd for at slik utbygging skal kunne skje. kommunen, som eier nordre del av nordre pir, påtar seg alene ansvar og forpliktelser knyttet til disse rekkefølgekravene. Saksopplysninger salgsoppgavedato: Utleie Adgang til utleie: Eier kan leie ut sin plass. Vedlegg Vedtekter kartskisse Prisliste Planopplysninger kjøpekontrakt Leveransebeskrivelse salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Vedlikehold/tilstand Bryggene med utriggere er anlagt i løpet av de siste ti årene. Det er sameiets ansvar å vedlikeholde bryggene for fremtiden. sameierne deler på fellesutgifter etter brøk. Brøk for den enkelte båtplass fremkommer av vedlegget med totaloversikt for hver pir. Den totale brøk med nevner 3250 er beregnet ut fra den fremtidige/planlagte utvidelsen av bryggene, mens fordeling av kostnader skjer etter nåværende antall plasser med nevner 2734 inntil ombygging er gjennomført. Det foreligger ikke erfaringstall for kostnader for sameiet. Aktuelle kostnader er forsikringspremie, felles vann, strøm, vedlikehold samt renovasjon og kostnader til dekning for sameiets rett til parkering på kommunal grunn. Felleskostnader beregnes etter brøk, der telleren i brøken for den enkelte plass fremkommer av prisoversikten. tomten tomteareal: 123 kvm tomtetype: Eiertomt sameiets fellestomt er en landstripe som går langs strandlinjen mellom bryggene og parkeringsplassen. se vedlagte kart som illustrasjon. i følge matrikkelbrev fra Lindesnes kommune er arealet ca 123,1 kvm, men arealet oppgis å være usikkert. Vei, vann, avløp Vei: Det er ofentlig vei frem til Båly Vann: Det er vannkran med slanger tilgjengelig på lere steder ute på begge pirene strøm: Det er tilkoblingsmuligheter til strøm på lere steder ute på begge pirene Lys: Begge pirene er godt opplyst med lere lykter kommunal eiendomsskatt: Den enkelte sameier vil bli fakturert kommunal eiendomsskatt fra Lindesnes kommune. 5 promille av verdi. Visning Bryggene og båtplassene kan fritt besiktiges. Hver plass er merket med et unikt nummer. Båtplasser lindesnes - egne notater 11

12 x V SalgS- og BetaliNgSVilkår mv. salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig. eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven 3-9. dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel når: K har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. V kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. K det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. hvis kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. FormidliNg DNB E DNB B ASA K formidlet til banken. provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. BUdgiViNg ifølge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet. meglers Vederlag (BetaleS av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr 6.500,- eks mva, pr båtplass. ANSVARLIG MEGLER ER thorbjørn tobiassen, dnb eiendom avd. Mandal A A DNB E N K 12

13 Egne notater Egne notater 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Notater 31

32 32 Notater

33 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling og. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbru kermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgi verne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjen nom fullmektig.. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien dommen, herunder om relevante forbehold.. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse eventuelt gnr/bnr, kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold dvs. der oppdragsgiver er forbru ker skal megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn siste annonserte visning. Etter fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller uteluk ker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte munt lig. Slike endringer bør ikke skje per e post, sms melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger slik at selger har fått kunnskap om budet, kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper såkalte motbud, avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt. 33

34 Båtplasser lindesnes Bud på eiendommen Oppdragsnr.: adresse: det er fradelt en landstripe langs stranden mellom bryggeanlegget og parkeringsplassen. se vedlagte kart. Kontaktperson: thorbjørn tobiassen Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fpnr.: Undertegnede 2: Fpnr.: adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: telefon, privat: arbeid: mobil: Gir herved bindende bud stort, kr...kroner... på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger. Finansieringsplan: långiver: referanseperson og tlf. nr.: egenkapital kr Kryss av her, dersom du ønsker et uforbindtlig tilbud på lån og inansieringsbevis i dnb Bank asa og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. eventuelle forbehold/forutsetninger: dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgave datert Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl (akseptfrist) kl. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer av vedlagte Forbrukerinformasjon om budgivning pkt. 9. sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 34

35 Notater 35

36

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet

Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet ADRESSE: Storholmen, Sandvika AREAL: Primær: m 2 PRISANTYDNING: 275 000,- Hyttetomter ved Storholmen og Innsvatnet www.innherredsmegleren.no Kristen Fostad 94 17 18 19 Stein Aksnes 99 22 18 19 Trond Unhjem

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Seiersbjerget 9 KALFARET

Seiersbjerget 9 KALFARET Seiersbjerget 9 KALFARET Prisantydning: Kr. 15 000 000,- Representativ murvilla med dobbel garasje og flott opparbeidet tomt - Usjenert eiendom med gode solforhold og utsikt! Din nye bolig Seiersbjerget

Detaljer

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia

Skivika. Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Enebolig garasje og flott utsikt Barnevennlig boligområde på Nordsia Skivika Adresse: Geitskaret 13, 8014 BODØ Prisantydning: kr 3 170 000,- + omk. BRA: 161 m 2 P-Rom: 156 m 2 Oppdragsansvarlig: Hege Hafnor

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti

SALGSOPPGAVE. Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet. Utsikt fra inngangsparti SALGSOPPGAVE Nedre Elvehavn - Lys og moderne 2-roms leilighet Utsikt fra inngangsparti Prisantydning: 1 590 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): 49 kvm. Bruksareal (BRA): 48 kvm. Andel av fellesgjeld 890

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 290 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen

Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset Tomt på 3.431 kvm. Malangen Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. BRA: 135 m 2 P-Rom: 88 m 2 Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler

Detaljer

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil.

SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. SISTE LEILIGHET PÅ 102 KVM MED HUSBANK- FINANSIERING SØGNE Prisantydning: Kr. 3 600 000,- + omk. Søgne - Ny og stor selveier med parkering i kjeller - Siste sjanse! Torvmoen 90, leil. 121 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate

SALGSOPPGAVE. Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate SALGSOPPGAVE Hjørneleilighet i klassisk bygård (utleieobjekt) Hegdehaugsveien/Pilestredet/Falbesgate Prisantydning: 4 500 000 kr. + omk. Lånetakst: 3 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 95 kvm. Verditakst:

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene

Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Nå kan du sikre deg èn av de siste to leilighetene Sentrumsgården Trio E 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO E 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn Rune Salte Telefon: 51 77 80 10 Mobil: 91

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13

LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 LEILIGHET INNHOLDSRIK OG SJØNÆR FEVIK Prisantydning: Kr. 3 490 000,- + omk. Unik leilighet på 250 kvm. med sjøutsikt, 3 bad, 2 stuer og dbl. garasje! Randulf Hansensvei 13 MEGLERS KOMMENTAR Unik leilighet

Detaljer