w p& et &ii&wshp i en mumumsd fw B stdm livet i et NOEN IAKTTAGELSER VED ET SP'ETTMEISEREIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "w p& et &ii&wshp i en mumumsd fw B stdm livet i et NOEN IAKTTAGELSER VED ET SP'ETTMEISEREIR"

Transkript

1 Stavanger Muocums Årsheite NOEN IAKTTAGELSER VED ET SP'ETTMEISEREIR a $942 hw gap S P M ~ ~ (si- W e. e skal hm gi.it u&~ag av neen hkt&geeser m m ble gjort v 4 dem bvs, da h ikke m sae man f&t et sb &t innblikk i Gret til denne faghei-k. Vwtikxi mm spetgmi~tene hadde valt til wgepi~sa begiq i Museets &asis, Dm er 40 cm dyp, 20 c a bred og 20 m &W vise^ atenges vmthn p& utsiden av et jerne j e Avstaadm mellom stengene sl. CP. 2?5 cm q: fu&m nytt& Mst gpfngen mdtom dk to ne- k t e ste- %il irmgamg. Inn mak sakn e~ vmttbei, &r dan ikkb m i hk, I~kket av m t&tahttde jernpla*e, Dct m d $=ste gamg at et sp~t~kepi kap VP& en S& migi-' 1 a Og det EF nok iagea omitoiag smm tidligere hi. sitaet w p& et &ii&wshp i en mumumsd fw B stdm livet i et Fnpett~i~d. FOT ikke I risikese at fwgkme s-kulde forlate reirat Ue ventikm ibkl åyet de^ seive e nga, q j'eg fikk ikke avgjort hvor h g hd m g i tar ~ hon art, h$te e~ &$t& e m ikke fasadihst d BP ~ikbedwt ( N i fb37), Engelske mi- &kger am gi^ ha 23 %ii 17 da-* ba %a. mai &et 3 mskykkkte nip ng d egg i pek*. Det& 1l i em Wyp% i p ~ riwih n to mumt&m. - Bgp..tsett fm ~mea & imh, a m trestykker var i.eipet bygget ute~ukkmde av P~~

2 tynnt! barkstri&. R& buanen w ventilen vap også d&ket med et lag av det samme materiale som bvedtablig &rev seg fra en jasppliplhusk i m~sep~ke~1. VentilPpningen inn mot salen dekket 'eg med em &ssrute og utenpå den et stykke papp med et lite $ifikd. Og da det var BaIvmsrkt i salen lot fuglene seg ikke forstyrre av iakttegerera. I begynnelsen hendte det rikti* at huahghli hoppet bmt og hakket pi glassruta. Antagelig har den sett sitt eget speiaelde. Far fuglene hadde ikke murth igjen åpakpe i veatilgittire%, s& det var omtrent fttlit dagslys. De fire eggene ble ikke klekket, fordi det midt i reiret 18 et kst stykke semeat som målte 2 X 3 cm. Ungem ~g eggene lå i en ring rmdt deinne sementklumpen, og derved har spettmisa ikke kewt varm alle eggene tilstrekkelig. IEGt var tydelig at fuglen ble meget sjene~t av sementstykket, fm deai Bå stadig og flyttet seg fram og tilbake. Med korte mdlaraimrn miste den seg opp og asto på h d e og ~ rotet rumidt i rekst, så dm nesaen ble helt bopte medlom ba~kstykkene. Det sar vamkdig fm spettmeisa i fbne en laelwem stilling, og oftest &te d?tm~d at dm ble 1iggen.de halvt oppekt -d semsntmumpn =.om h&na. Eller den glei ned i reiret, &k at -er og agg Ble liggede delvis utildekket. Etter at jeg hadde fjeapat ~ments%ykkeg, lae dea roligere; selv om den stadig hadde det travke med k ordne i rebet. P de fdgende dages tilhaha jeg atskieliga timer oppe på skapet nilap med spettmisene. Til 'il bbegpae d Mot h- fuglen eiret ~iår jeg PcEa%re-li opp, m~ et par minukter ette~ kom den igjen og la seg som offest til ip vamm amgeaie med an prmg. Den bh eteer hvert vant roed lyder og uro h e i r&a? og det skdde nohi meget til fm den forlot mire%. - Badet jeg med fingeren på dea timekte glassruta, reiste spettareisa seg i leiret og brus*e opp ijmen~. St vendte dea s s mot kubiet og wiyrket hoppan ham og tilbake, ide$ den samtidig slerigte hdst vkkv2s til sidene. Herrinder beveget ~ Bbet seg orn%~ant i en hh~irkd. Dise rare, sleagttwde bvegdme vw gaaske lamigsomme, men dereom stlket utenfm ble sterkere, s& &e% f~glen tempe*. Noen lyd BU~P hvesing lot dm il&e bre. Man kaa ve! g& wt f a at apett-

3 mekne. pi b mat hm pv6p sbrnme andm fugjer e b dyr B- fom~km il trenge inn i rekret. - Bw granmeisa (Parw&r) has. jeg kkgttatt rawplu~de det samme. Dea rugende fugl seiser mg opp sg dmkm gang p4 gang hyste* m& mirkarmten md et svakt smekk, saddig mm den lar hm en hvesende lyd. Ved mine iakttagdsm-ved dette spttm&se~eir fikk jeg et nyt* hvis på hva f q h p r i de fmte dager av sikt liv kan tae 4 omsp til avkjidiag uten A ta skad.e. - En natt, mna spettnieisewagens en- VW hk snaue, satte det h 4 en sterk $%orm mm &v d g~aaspla%a fra ventilen esg -feie% ve& alt hatte rekmatwide. Neste deg fant jeg de tre uape liggemde ka& og stive på bare mmen-kea, mm vindstøtene hylte ~mmm vemtih. Og da de voksne ~geene ikke var i se, & jeg Hagene ad p& kontoret fm 21 u~dmake dem mrmere d h3igh~t. En stu114 etter oppdaget jeg at den ene beve&% en b&,ganske svakt..mie t ~ ble e i en pappedca med vatt w &k% p& en ehktriskr' om. Da an halv tlkavar gitt viste det wg h v m liv i dem. Og en times tid seinere gaptti de små qx4tmeii;ene etta! mat. Imidlertid hadde jag h~rt da voksne fuglene et ppa~ ganp opp pi veggen ved venden. Qg da ungene i f i-tdm vail hkt

4 @i plass i det I nefpqmtiden (westaurer- rei^, hgynie farkld~e~e atter å mate som om intek vap hendt. SA lenge ungene var,ganske små oppholdt haiiilhgkn seg fm det mers-~e i seiret. Men n&r de^ av og til fley tit %a stud, kom den som ohes* tilbake med noe til qn.e. - EIhs smget haannen fw maten, som &a avleverte jenmm gitteret. Det Y ~ sjeldemi P den kom belt irui i vmt&n. tg da helst når L~nfaiglea ikke var til seede. Kaskje kom dette & ea &ei av at hmen hadde meget vanskdig fm il smette gjemom w~tilgittmt, Det var dig di den at igjen at den strevet for å k h m seg ut melbom ' je~nsprideene. I et tilfelle ha~g den fetse ag hi*e svz~'t bor å komme 1 ~ igjen. s Hurinem, mm let timl H vmm xprile mirnd~e, matt lett Mde ut q inn. Hannen #OF& &hi noe tegn ei4 å d1e vaprne Mftgem, seiar om huanen var vekke. Og om derni deltap i pelve ratgiqa av egga, bb ikke konstatert i det BoreEiggeade tafdb. Mta heh d-e opp-.fiørgel ved reiret tydet ikke på det. - Kw CoUett: {~Moages Fuglem angis det riktignok at bge fm4dram ruger. Ifdga dsii a ew litte-. ratur (såldes Nietbarnmer, ilm7) w det m~vliguk i) 1,ape Eimfugien som ruger, Og en annm Aikl8 %kr bes$& at hanraen ikke ruger. (Jmrdain, 1938.) I det samme verk av Cdfett heter det om sp%tmeisa at hunfugien udertide~ dekkm unge= md fw31iadc dr den -forktatei mire*. - Etter mine iaktaagsh ved reipet.i rentihn m dette nappe riktig. I alle eiifeb dekket deme fugh al& aigene si= med barkstykkei. Merni miir deli heppet ut av ieitet, og vid ungenes bvepiser, glei det lasa og glatte raima$mi.ale% aam oftest' i hop så ungene Ltap var synlige. - Det be til aa ~eimtwialet - var skyld i at spettmeisa stadig!:ad& slikt &rev md i% ordne i reiret. Som &t; r~iret Iiagen* om T g 4 &er. vil gi hara av det fdgende?, 4 utviklet spettmeise- rmmkalig langsorm fm m em&hgl å vwe. h Me jo i OmstHmde skal et utdrag av mi~e noti-, som gir et lita immikk i hvmides dagene fwbpm i et spettmehe-reir.

5

6

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Den lille uglen. Lene Mayer-Skumanz / Salvatore Sciascia Kari Nina Bacher (oversettelse)

Den lille uglen. Lene Mayer-Skumanz / Salvatore Sciascia Kari Nina Bacher (oversettelse) Den lille uglen Lene Mayer-Skumanz / Salvatore Sciascia Kari Nina Bacher (oversettelse) For veldig lenge siden, da dyr og mennsker fremdeles snakket det samme språket, bodde det en liten ugle i skogen

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en

00:20 2. Arv og avl: Når to blir en BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 2 - Arv og avl: Når to blir en 00:18 Bioteknologiskolen 00:20 2. Arv og avl: Når to blir en 00:26 Dette er en biologisk familie. 00:30 Øyefargen min kommer fra

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Den skal tidlig krøkes!

Den skal tidlig krøkes! Den skal tidlig krøkes! Søppel og skrot rundt omkring vil vi ikke ha noe av! Det ga 4- og 5-åringene fra Hovin barnehage tydelig uttrykk for da de dro på vårtur til Gladtoppen på Hovinåsen tirsdag 21.

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer