E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt."

Transkript

1 Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med tilsammen 123 stemmer. 39 klubber var representert. Deltakerliste vedlegges. B: Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent C: Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden ble godkjent. Alle registrerte medlemmer (som ikke er delegater) og gjester gis møte- og talerett. D: Valg av dirigent og bisitter Kai Sødal, Mandal og Tore Øvensen, Asker ble valgt. E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. F: Valg av protokollunderskrivere Arild Engelstad, Tonsen og Rune Landsvik, Åsane ble valgt. G: Valg av tellekorps Synnøve Glendrange, Flekkefjord og Alf Magne Ubostad, Flekkefjord ble valgt. H: Valg av fullmakts- og protokollkomite Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal og Finn A. Pedersen, Hinna ble valgt. I: Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent Sak 2: Årsberetninger A: Regionsstyret (RS): Årsrapporten ble godkjent. 2 B: Lov og kontrollutvalget (LKU): Årsrapporten ble godkjent. Protokoll RK Side 1 av 5

2 2 C: Distriktsledere (DG): Agder. Rapporten godkjent. Asker, Bærum og Drammen. Rapporten godkjent. Bjørgvin. Rapporten godkjent. Møre. Rapporten godkjent. Nord-Norge. Rapporten godkjent. Oslo. Rapporten godkjent. Rogaland. Rapporten godkjent. Trøndelag. Rapport mangler. Vestfold. Rapporten godkjent. Østfold. Rapporten godkjent. Østland nord. Rapporten godkjent. 2 D: Tjenesteledere (RSD): CE Kristen basis. Rapporten godkjent. Data Dataansvarlig. Rapporten godkjent. EMC Vekst og utvikling. Rapporten godkjent. PR Y s Magasinet. Ingen rapport. Supplies Norsk Symbolika. Rapport godkjent. TOF Fasteprosjektet. Rapporten godkjent. WEB Hjemmesider. Rapporten godkjent. YL Samarbeid med KFUK-KFUM. Rapporten godkjent. Sak 3: Regnskap A Regionstyrets regnskap. Regionskasserer Henry J. Grindheim, Østenstad presenterte regnskapet. Dette årets regnskap er kun på 11 mnd, altså fra til på grunn av regionskonferansens dato i år. Penger innbetalt i inneværende måne (juni) tas med i neste års regnskap. Overskudd på kr ,07 fordi den internasjonale kontingenten ble betalt 2 ganger, slik at vi fikk en del tilbake. Endring i valutakursen har medført økte utgifter, men det kompenseres ved lavere kostnader enn budsjettert når det gjelder trykking av medlemshåndbok, og ved at det ble laget ett nummer av Y s Magasinet, mot planlagte tre numre. Det er også utgiftsført kr for å gjenopprette Regionens reisefond. Kassereren leste også revisjonsberetningen som ble avgitt av Atle Eimhjellen som ble oppnevnt til revisor etter fullmakt fra regionskonferanen i Vedtak (enstemmig): 1. Regnskap inkludert revisors beretning ble godkjent. 2. Det avtroppende styret ble innvilget ansvarsfrihet. 3 B Regnskap fra Norsk Symbolika Regnskapet godkjent. Regionskonferansen ønsker et mer detaljert oppsett neste år. Protokoll RK Side 2 av 5

3 Sak 4: Regionens arbeidsplan Regionsleder ( ) Svein Håvåg, Haugesund presenterte arbeidsplanen Planen ble enstemmig godkjent. Sak 5: Budsjett Regionskasserer Henry J. Grindheim, Østenstad presenterte budsjettet. Det var regionstyrets forslag om å øke kontingenten, i all hovedsak begrunnet med valutautviklingen, som skapte debatt. Finn A. Pedersen, Hinna, fremsatte et forslag om å fjerne ektefellerabatten. Dette forslaget fikk flertall i en avstemning (4 stemmer mot). Samtidig falt forslaget om å øke kontingten (62 stemmer mot og 51 for). 1. Regionskonferansen opprettholder kontingenten på dagens nivå, NOK 500 pr medlem. 2. Regionskonferansen pålegger regionstyret å avvikle ektefellerabatten. 3. Regionkonferansen godkjenner å sette charteravgiften til NOK Regionkonferansen ber regionstyret å redusere omfanget av forpliktende bidrag til eksterne prosjekter og oppgaver, slik at disse holdes innenfor en akseptabel ramme. 5. Regionkonferansen støtter regionstyrets forslag om å bidra med kontingentstøtte for region Russland med inntil kr i ett år. 6. Regionkonferansen godkjenner det fremlagte budsjettforslag, med et noe større underskudd som konsekvens av at opphevelsen av ektefellerabatten ikke vil tilsvare det beløpet den foreslåtte kontigentøkningen ville gitt. Et korrigert budsjett må sendes ut. Sak 6: Forslag til lov- og vedtektsendringer. 6 A Lovendringsforslag Under pkt 311 blir navnet på nytt Distrikt Oslo og Akershus, siden Drammen YMC nå er nedlagt. To forslag til endringer av vedtekt 321 tas ut av forslaget. De foreslåtte endringene godkjent. 6 B Justering av distriktsgrenser Det ble reist forslag om at det ble tatt hensyn til K/M sine kretser i arbeidet med å justere våre Distriktsgrenser. 1. Regionskonferansen ønsker å justere antall distrikter i tråd med utviklingen av klubbantall. 2. Regionsstyret sender saken ut på høring til alle distrikt med høringsfrist Basert på høringsuttalelsene vil Regionsstyret fremme forslag til endringer av distriktsgrenser til RK2016. Protokoll RK Side 3 av 5

4 6 C Distriktenes økonomi Med bakgrunn i at det var kommet tydelige motforestillinger til denne saken, valgte regionstyret å be om utsettelse av saken. Saken utredes nærmere og vil inngå i den planlagte høring om distriktsgrenser, ref sak 6 B. Saken utsettes. 6 D Area Constitution Henry J. Grindheim, Østenstad presenterte saken. Regionkonferansen godkjenner de endringer i Area Constitution som er vedtatt av Area Council slik at Constitution blir i samsvar ved den nye sammensetning av Internasjonalt Council. Vedtaket trer i kraft fra 1. juli E Medlemsregister Regionskonferansen gir sin tilslutning til å starte arbeidet med å overføre medlemsregisteret til samme løsning som benyttes av Norges KFUK-KFUM. 6 F Seniorklubber Tor Knutsen, Tønsberg presenterte saken. 1. Regionkonferansen ønsker ikke å legge til rette for egne seniorklubber slik det foreslått av utvalget. Et nytt punkt 2 foreslått av Olav Hauge, Madlamark: 2. Regionkonferansen forutsetter at regionstyret arbeider videre med å finne løsninger for de underliggende problemstillinger som forslaget om seniorklubber representerer. 6 G Y s Magasinet Det ble i diskusjonen pekt på at et felles medlemsblad med K/M vil svekke vår identitet som Ys bevegelse, og noen frykter at for sterk assosiasjon til enkelte K/M utspill vil kunne føre til utmeldelsler. Saken ble utsatt (94 stemmer for). 6 H Informasjonsflyt Det var fremmet et forslag til vedtak: «Regionstyret opprettholder sine rutiner med fire regionsbulletiner og fire Y s Magasiner pr år». I saken var det fremlagt en omfattende begrunnelse for ikke å vedta dette forslaget. Forslaget ble avvist (5 stemmer for forslaget). Protokoll RK Side 4 av 5

5 6 I Regionstyrets sammensetning Det var fremmet et forslag til vedtak: «Regionstyret får i oppdrag å evaluere gjeldende ordning av RD-styrets sammensetning sammen med klubbene i regionen i løpet av arbeidsåret , og legge fram innstilling til neste års regionskonferanse. Det bør vurderes å gå tilbake til tidligere ordning med valg av RD, som selv velger sitt styre innen eget distrikt.» I saken var det fremlagt en omfattende begrunnelse for ikke å vedta dette forslaget. Forslaget ble avvist. Sak 7: Valg Valgkomiteens leder, Tor Knutsen, Tønsberg presenterte kandidatene: 1. RDEE: Egil Odd Halvorsen, Arendal 2. Revisor: Arne Thorsen, Stavanger St. Svithun ble valgt til revisor. 3. Medlem av Lov og kontrollutvalget: Ivar Langen, Stokka ble valgt for en periode på 4 år. (Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal (Leder) ble valgt i 2013, Marit Torp, Kråkerøy mixed ble valg i 2014) Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Dette betyr at regionstyret for består av: Leder Svein Håvåg, Haugesund (RD) Nestleder Egil Odd Halvorsen, Arendal (VRD) Styremedlem Svend B. Jacobsen, Stavanger St. Svithun (RDE) Styremedlem Finn A. Pedersen, Hinna (VRDE) Styremedlem Anders Golin Glendrage, Flekkefjord (PRD) Sak 8: Tid og sted for neste regionskonferanse. Neste regionskonferanse avholdes i Haugesund i Arendal Ragnhild Pedersen, Stavanger referent Solveig Haraldseide Gjeruldsen, Bekkefaret referent Arild Engelstad, Tonsen protokollunderskriver Rune Landsvik, Åsane protokollunderskriver Protokoll RK Side 5 av 5

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer