Hva gjør Norge i AFGHANISTAN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gjør Norge i AFGHANISTAN?"

Transkript

1 Hva gjør Norge i AFGHANISTAN?

2 Soldat fra Nordalliansen.

3 Bekjemper terror? Da Afghanistan ble invadert i 2001, var begrunnelsen å bekjempe islamsk terrorisme etter terrorangrepene i USA. Man lyktes med å ødelegge Al Qa idas treningsleire i Afghanistan. Men ble terroristenes evne til å iverksette nye terrorangrep mot Vesten svekket? Det er ingenting som tyder på at treningsleirene i Afghanistan har spilt noen praktisk rolle i opplæring og rekruttering av islamske terrorister for å utføre drap på sivile i Vesten. Tvert imot tyder etterforskning på at all relevant trening for gjennomføringa av 11. septemberaksjonen ble gjennomført i USA. en kjensgjerning at Europa etter invasjonen har opplevd to dødelige terrorangrep; ett i Madrid og ett i London. I tillegg hevder europeisk etterretning og politi å ha avverget flere planlagte terroraksjoner fra islamistiske miljøer i Europa. Ser man på motivasjonen til de unge muslimene som har gjennomført eller forsøkt å gjennomføre terrorangrep i Vesten, er den nokså ensidig knyttet til hat og sinne over Vestens okkupasjon av muslimske land. Invasjonen og okkupasjonen av Afghanistan har dermed økt faren for nye terrorangrep i Europa stikk i strid med det uttalte målet. Terrorisme var ikke ukjent i Europa før invasjonen av Afghanistan. Islamsk terrorisme var derimot et helt ukjent fenomen. Trusselen skal ikke overdrives, men det er Jeg mener det ble mindre terrorisme etter inngrepet i Afghanistan. Det er viktig med andre virkemidler mot terrorisme, men i Afghanistan var det riktig å gå inn militært. Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister, til Ny Tid 1. september 2006

4 Skaper demokrati? Norske militære bidrag til NATOstyrken i Afghanistan forsvares ofte med at vi bidrar til å styrke landets første demokratisk valgte president og regjering. Det er en argumentasjon som rimer dårlig med virkeligheten. Den afghanske grunnloven ble til etter forhandlinger mellom USA og de islamistiske militsene som USA samarbeidet med om å styrte Taliban. Den fastslår at Afghanistan er en islamsk republikk hvor sharialover gjelder som tolkningsgrunnlag for dommere. Grunnloven gir ingen anledning til å endre de paragrafene som angår Afghanistans status som islamsk republikk, og presiserer at bare kandidater som støtter landets nåværende konstitusjon har anledning til å stille til valg 1. I 2001 ble Hamid Karzai utpekt som interimpresident av de vestlige okkupasjonsmaktene. Under presidentvalget tre år senere vant Karzai en overlegen seier i storbyene som NATO-styrkene kontrollerte. Han vant også suverent i de pashtunskdominerte distriktene hvor han hadde avtaler med lokale krigsherrer, som brukte svært truende metoder. For eksempel ga en lokal kommandant beskjed til eldrerådet i en landsby om at husene deres ville bli brent ned om de ikke leverte en solid seier for Karzai 2. Under valget til nasjonalforsamling i 2005 ble det brukt tilsvarende trusler. I tillegg foregikk det direkte valgfusk. I en valgkrets ble det for eksempel avlagt tjue tusen stemmer, til tross for at det totale antallet registrerte velgere i distriktet bare var ti tusen 3. Noen få steder var det mulig for uavhengige kandidater å stille til valg. Blant disse var Malalai Joya. Hennes kritikk av de herskende krigsherrene resulterte imidlertid i trusler om drap og voldtekt, og deretter suspensjon fra nasjonalforsamlinga i mai

5 - Hva mener du er det viktigste NATO har oppnådd i Afghanistan så langt? - [...] Det andre er demokratisering: Det er et parlament etter frie valg. Det er ganske uvanlig, spesielt i den regionale sammenhengen. Så her har vi et fungerende demokrati. [...] Jeg har aldri sett et oppdrag i historien som er så edelt med hensyn til motiv og mål. Ambassadør Daan Everts, NATOs øverste sivile representant i Afghanistan, i et intervju på NATOs hjemmeside 2. november 2006 Malalai Joya.

6 Frigjør kvinnene? Argumentet om at krigen skulle bidra til å frigjøre de undertrykte kvinnene i Afghanistan blir nesten ikke brukt lenger. Over hele Afghanistan rapporteres det om at regjeringsallierte krigsherrer begår voldtekter og andre grove overgrep mot kvinner. Kvinner blir i stor grad brukt som varer i byttehandler mellom ulike klaner, og unge kvinner som forsøker å flykte fra tvangsekteskap med eldre menn, blir pågrepet og fengslet av politiet 5. Utroskap straffes med døden. Steining har blitt benytta som henrettelsesmetode mot kvinner anklaget for utroskap i områder som er under kontroll av regjeringsstøttede militser 6. Med den tunge militære tilstedeværelsen som NATO har i Afghanistan, hadde det vært fullt mulig å hindre mange av de groteske overgrepene mot kvinner, men det skjer ikke. Kvinnefrigjøring var aldri invasjonens mål. Tidligere parlamentsmedlem Malalai Joya sa følgende under et besøk i Tyskland i 2007: - We need international support, but we don t want occupation. Sadly, today Afghanistan has become an occupied country, and the U.S. government is pursuing its regional and economic interests there, while the well-being of the Afghan people seems to be of no value. [ ] And the Taliban are getting stronger simply because the majority of the people do not support the present government. - Would you like the U.S. to withdraw from Afghanistan? - Yes, as soon as possible

7 Dette er en frigjøringskrig, også en frigjøringskrig for Afghanistans kvinner. Så kvinneaspektet er sentralt for meg. Marit Nybakk, daværende leder for Stortingets forsvarskomité, til Dagbladet 11. august 2002 Afghansk enke.

8 Beskytter sivilbefolkninga? En rapport fra US State Department omtaler hvordan afghanere i dag blir fengslet uten tiltale, og torturert og drept i afghanske fengsler. Ikke på noe tidspunkt har det blitt rapportert at NATOstyrkene har grepet inn mot de mange menneskerettighetsbruddene som begås av lokale politikommandanter og militsledere. Det mest paradoksale er at det er NATO-styrkene selv som er ansvarlige for flest drap på sivile afghanere. I følge nyhetsbyrået AP var det mellom januar og august 2007 registrert 650 dokumenterte drap på sivile afghanere i kamphandlinger8. Av disse er 143 drept i talibanangrep, mens resten i hovedsak er ofre for NATO-bomber. NATOs kampfly flyr høyt og trygt, men det øker sjansen for at flyenes skyts bommer på målet og treffer sivile landsbyboere. Når afghanske myndigheter melder om drepte sivile afghanere, forklarer NATO dette ofte med at Taliban gjemmer seg blant sivilbefolkninga. I flere tilfeller har imidlertid undersøkelser vist at det overhodet ikke befant seg talibansoldater i området da angrepet fant sted9. Fra stor høyde har soldatene tatt feil og trodd at brudefølger eller landsbyboere på vei til markedet har vært talibansoldater. Folkerettens bestemmelser om regler i krig fastslår at stridende parter har plikt til å gjøre alt for å forhindre sivile skader. Hensynet til soldatenes sikkerhet gir ikke gyldig grunnlag for å benytte en strategi som setter sivile liv i stor fare. NATOs flyangrepsstrategi i Afghanistan er dermed å regne som en krigsforbrytelse.

9 Når vi sender våre best trente soldater til Afghanistan så er det fordi vi vil skape et større og forhåpentligvis varig rom for politisk forsoning og utvikling. Vi sender styrker fordi det vil gi de sivile organisasjonene økt handlingsrom. Og vi sender våre soldater som et signal til befolkningen i Afghanistan om at vi tar deres sikkerhetssituasjon på alvor. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i Dagsavisen 18. mars

10 Hindrer Taliban i å komme tilbake? Etter et fem år langt redselsstyre, var Taliban forhatt blant det store flertallet av afghanere i I dag kontrollerer Taliban igjen store deler av de pashtunskdominerte distriktene i Afghanistan. Taliban styrker seg fordi folk ikke støtter den sittende regjeringa. Den ekstreme korrupsjonen og maktmisbruket hos den sittende NATO-støttede regjeringa gjør at folk vender seg til det tydeligste alternativet. De mange sivile som er blitt drept i NATOs bombeangrep skaper også grobrunn for nyrekruttering til talibanstyrkene. Det er liten tvil om at militsene som i dag styrer Afghanistan med støtte fra NATO ville blitt svekket om NATO-styrkene ble trukket ut. Men det er ingen automatikk i at Taliban ville fylle dette maktrommet. Det er først og fremst blant pashtunerne at Taliban har noen form for oppslutning. Andre folkegrupper utgjør over 60 prosent av befolkninga. Da Taliban var i stand til å erobre størstedelen av Afghanistan mellom 1994 og 1996, var det på grunn av omfattende økonomisk og militær støtte fra den pakistanske staten, med stilltiende aksept fra USA. Uten fornyet støtte fra en utenlandsk militærmakt, er det liten grunn til å tro at Taliban skulle bli i stand til å utvide sin innflytelse. Tvert imot utgjør den vestlige tilstedeværelsen det viktigste ideologiske rekrutteringsgrunnlaget for Taliban. Uten denne fienden ville det være langt vanskeligere å rekruttere flere krigere. De demokratiske kreftene som finnes i det afghanske samfunnet står svakt i kryssilden mellom ulike militser, NATO-styrker og Taliban. Om NATO-styrkene trekker seg ut, vil det kunne svekke både de regjerende militsene og Taliban. I det ligger det håp og muligheter for afghanske demokrater som Malalai Joya. Norge må regne med å være i Afghanistan lenge. Vi kan ikke tillate at Taliban tar tilbake territorier. Det vil definitivt sette kampen mot terror tilbake. Jan Petersen, leder i Stortingets utenrikskomité, til Ny Tid 1. september 2006.

11 Opiumsåker.

12 Støtter prosjekt for et nytt amerikansk århundre? I 1997 signerte en gruppe innflytelsesrike amerikanske politikere, næringslivsledere og akademikere et sett av prinsipper som fikk navnet Project for a New American Century. Målet for prosjektet er å opprettholde USAs posisjon som verdens ubestridt ledende supermakt. For å oppnå dette må USA både vise vilje til å bruke militærmakt, og dessuten opprettholde evne til å utkjempe og vinne kriger mot hvem som helst, når som helst. I større internasjonale konflikter er det ikke bare våpenstyrke som er avgjørende. Tilgang til strategiske ressurser som energi er minst like viktig. Parallelt med nedgangen i USAs egen oljeproduksjon, har strategisk kontroll over energiressurser i andre deler av verden blitt av stadig større betydning for å opprettholde USAs supermaktsposisjon. Afghanistan har en svært sentral plassering i forhold til noen av verdens største uutnytta gassressurser i Turkmenistan og Kasakhstan. Kampen om kontroll over gassressursene i Sentral-Asia handler i stor grad om hvor rørledningene for transport av olje- og gassressursene skal gå. Så lenge rørledningene går gjennom Russland, bindes produsentstatene politisk til Russland. Bygges det nye rørledninger østover til Kina eller sørover gjennom Iran, blir de sentralasiatiske gassprodusentene knyttet enda nærmere til USAs viktigste geopolitiske utfordrere. USA har forsøkt å knytte Turkmenistan og Kasakhstan til

13 sine allierte i Aserbajdsjan, Georgia og Tyrkia gjennom å få bygd en rørledning tvers over Det kaspiske havet. De høye kostnadene ved et slikt prosjekt har imidlertid gjort planene lite interessante. Det er langt mer realistisk å knytte oljeog gassressursene på østsida av Det kaspiske havet til Vesten via Pakistan. Forutsetninga for at en slik rørledning skal gi gevinst for USA, er et stabilt USA-vennlig Afghanistan. Målet om å stabilisere Afghanistan under et felles, Iran-fiendtlig styre, var årsaken til at USA så med velvilje på at Pakistan finansierte og utrusta Taliban med våpen fra Til å begynne med så strategien ut til å fungere. I januar 1998 underskrev talibanregimet en avtale om bygging av en gassrørledning over Afghanistan fra Turkmenistan til Pakistan, men de brøt den igjen seinere på året. Kort tid etter at rørledningsavtalen ble brutt, begynte planlegginga av en krig for å få talibanregimet fjernet. Flere strategiske hensyn var sentrale for USAs valg om å invadere. Kina, Russland og Iran oppfattes i økende grad som utfordrere til USAs supermaktsposisjon i verden og innflytelse i regionen. En invasjon av Afghanistan ville gi USA mulighet til å realisere et militært nærvær i disse utfordrernes nærområde. Krigen måtte skje i allianse med Nordalliansen - de afghanske militsgruppene i opposisjon til Taliban. Alliansen var politisk nødvendig, men svært vanskelig for USA. Prisen for å fjerne Taliban kunne bli å overlate Afghanistan til Irans og Russlands gamle allierte, og dermed forsterke disse stormaktenes kontroll over gassrikdommene i Sentral-Asia. Løsningen ble å presse gjennom at den USA-allierte pashtuneren Hamid Karzai skulle bli president. Strategien overfor de Iran- og russiskvennlige militslederne har siden vært todelt; dels å presse dem til å underordne seg Karzais og USAs planer for Afghanistan, dels å manøvrere dem ut av maktposisjoner lokalt. Men Karzai mangler en egen afghansk militær styrke. Derfor trengs det lojale utenlandske styrker. Her spiller den NATO-dominerte ISAF-styrken en viktig rolle. Mens NATO-styrkene har unnlatt å gripe inn mot militsledere på grunn av overgrep mot sivilbefolkninga, har de heller brukt makta si mot militsledere som har gitt Iran og Russland for stor innflytelse. Den viktigste NATO-innsatsen skjer likevel i de pashtunskdominerte distriktene i sør, hvor en offensiv bombekrigsstrategi brukes for å forsøke å nedkjempe Talibans fornyede innflytelse. Uten støtten fra Norge og andre NATO-allierte, måtte USA utført de oppgavene som nå gjennomføres av allierte med egne soldater. Det ville økt presset på det amerikanske militæret dramatisk. Resultatet kunne blitt at USA måtte oppgi kontrollen av Irak eller Afghanistan eller begge - et kraftig tilbakeslag for prosjektet for et nytt amerikansk århundre.

14 I dagens Afghanistan tar NATO-alliansen ledelsen i å skape sikkerhet for folket i Afghanistan. I dagens Afghanistan blir terroristene som en gang undertrykte det afghanske folket og trua landet vårt, fanga og drept av NATO-styrker og soldater og politi i et fritt Afghanistan. [...] I dag er Afghanistan NATOs viktigste militæroperasjon. [...] Og jeg takker lederne i NATO-landa for å anerkjenne viktigheten av Afghanistan for vår egen sikkerhet og for å øke våre egne lands sikkerhet. For at NATO skal lykkes, må medlemslanda sørge for at sjefene på bakken får de styrkene og det utstyret de trenger for å gjøre jobben sin. Mange allierte har forplikta seg til økte styrkebidrag og hjelp og jeg setter pris på disse forpliktelsene [...] Norge, Litauen og Tsjekkia har alle gått med på å sende spesialstyrker til Afghanistan. George W. Bush, USAs president, i en tale 15. februar 2007

15

16 Fredsinitiativet er en del av en global bevegelse for fred og rettferdighet. Fredsinitiativet arbeider for en verdensorden der konflikter løses med fredelige midler. Vi forsvarer FN-paktens forbud mot angrepskrig, og arbeider for at Norge ikke skal delta i eller støtte angrepskriger og okkupasjoner. Fredsinitiativet mener at global utjevning, demokrati og økonomisk rettferdighet er det viktigste som kan svekke grunnlaget for terrorisme både den terrorismen som henter støtte i undertrykte og marginaliserte grupper, og den terrorismen som utøves av verdens mektigste stater. Fredsinitiativet krever at NATOs krigføring i Afghanistan stoppes umiddelbart. Ved en tilbaketrekking av NATO-styrkene kan det åpnes for en ny politisk prosess styrt av det afghanske sivilsamfunnet, slik at det afghanske folket selv kan få avgjøre framtida si. Fredsinitiativet er åpent for tilslutning fra flere organisasjoner, og vi vil gjerne ha flere lokale grupper av engasjerte fredsaktivister. Ta kontakt på eller besøk

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Anne Thurmann-Nielsen, Dagbladet.no, 04.12.2007 RASENDE: Som 24-åring fikk Malalai Joya tre minutters

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli 1 2 To hovedpunkter for denne forelesningen: Identitetsforankring i region,

Detaljer

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan.

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan. Hvor hender det? 15. september 2014 Årgang: 2014 Red.: Ivar Windheim Nr. 28 Folkerett før og under krig Geir Ulfstein De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli 1 2 Pakistan: Konstruert navn i 1933. P for Punjab, A for Afghanistan (eller

Detaljer

Last ned Kvinne blant krigsherrer - Malalai Joya. Last ned

Last ned Kvinne blant krigsherrer - Malalai Joya. Last ned Last ned Kvinne blant krigsherrer - Malalai Joya Last ned Forfatter: Malalai Joya ISBN: 9788243004825 Antall sider: 294 Format: PDF Filstørrelse: 14.63 Mb Malalai Joya ble verdenskjent over natten etter

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. januar 2006 Ved Forsker Stina Torjesen, NUPI

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. januar 2006 Ved Forsker Stina Torjesen, NUPI 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. januar 2006 Ved Forsker Stina Torjesen, NUPI Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Sikkerhetspolitiske utfordringer i Sentral-Asia: Politisk ustabilitet,

Detaljer

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21. Last ned Desertørens beretning - Joshua Key Last ned Forfatter: Joshua Key ISBN: 9788281690189 Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.98 Mb Joshua Key og Lawrence Hill: DESERTØRENS BERETNING Historien

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Robin Krogtoft. Kampen om Afghanistan: Vestmaktenes utfordringer i bekjempelsen av Taliban. Masteroppgave i statsvitenskap

Robin Krogtoft. Kampen om Afghanistan: Vestmaktenes utfordringer i bekjempelsen av Taliban. Masteroppgave i statsvitenskap Robin Krogtoft Kampen om Afghanistan: Vestmaktenes utfordringer i bekjempelsen av Taliban Masteroppgave i statsvitenskap Trondheim, mai 2013 Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Institutt for

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

PLO: Før 1.verdskrig: jødar tok til å busetje seg på det området som I dag utgjer Israel og Palestina (då delar av Det ottomanske riket)

PLO: Før 1.verdskrig: jødar tok til å busetje seg på det området som I dag utgjer Israel og Palestina (då delar av Det ottomanske riket) Tekst to PP om terrorisme PLO: Før 1.verdskrig: jødar tok til å busetje seg på det området som I dag utgjer Israel og Palestina (då delar av Det ottomanske riket) Mange arabarar likte det ikkje. Ottomanske

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

KONFLIKT OG SAMARBEID

KONFLIKT OG SAMARBEID KONFLIKT OG SAMARBEID UNDER OG ETTER KALD KRIG SVPOL 200: MODELLER OG TEORIER I STATSVITENSKAP 20 September 2001 Tanja Ellingsen ANALYSENIVÅ I INTERNASJONAL POLITIKK SYSTEMNIVÅ OPPTATT AV KARAKTERISTIKA

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Innhold Del A Generelle spørsmål

Innhold Del A Generelle spørsmål Innhold Del A Generelle spørsmål............................. 21 Del B Internasjonal væpnet konflikt.................... 39 Del C Intern væpnet konflikt (borgerkrig).............. 282 Del D Internasjonale

Detaljer

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole China, China, China Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole En verden uten en global leder? Når har vi hatt en global verdensorden?

Detaljer

Nye sikkerhetsbilder?

Nye sikkerhetsbilder? Nye sikkerhetsbilder? SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 28. august, 2003 Tanja Ellingsen To alternative paradigmer HISTORIENS SLUTT (FUKUYAMA) SAMMENSTØT MELLOM

Detaljer

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv

FORSVARET Forsvarets sikkerhetstjeneste. Cyber krigføring. Et militæroperativt perspektiv Forsvarets sikkerhetstjeneste ingeniørhøgskole Cyber krigføring Forfatter Prosjektittel 17.11.2011 1 Hvor virkelig er cyber-krig? 17.11.2011 2 Estland 2006 Cyber-opprør ved flytting av sovjet-russisk krigsminnesmerke

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Digitale Dokumenter Vår 2010

Digitale Dokumenter Vår 2010 Digitale Dokumenter Vår 2010 Kambiz Zakaria Kambiz.zakaria@hiof.no I denne oppgaven har jeg tatt for meg ulempen ved en krig. Og det er at mane uskyldige dør. Jeg har funnet bilder som gir klar beskjed

Detaljer

For 11 år siden, den 28. mai 1998, gjennomførte Pakistan, sine første kjernefysiske prøvesprengninger,

For 11 år siden, den 28. mai 1998, gjennomførte Pakistan, sine første kjernefysiske prøvesprengninger, Pakistan; utfordringer og virkeligheten 2. juni 09 For 11 år siden, den 28. mai 1998, gjennomførte Pakistan, sine første kjernefysiske prøvesprengninger, og hvert år feires denne dagen som en gledens dag

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria FELLES KONTRATERRORSENTER Norske fremmedkrigere i Syria Felles kontraterrorsenter, 2. juni 2014 Felles kontraterrorsenter (FKTS) er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell

Detaljer

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Innhold Viktige datoer og hendelser i boken... 14 Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Kapittel 1 Nyhetsdekning av krigen i Irak: Journalistikk, propaganda eller psykologisk

Detaljer

Natt til forrige lørdag rammet terroren igjen. Nok en. Kjærlighetens og romantikkens by. En av få virkelige

Natt til forrige lørdag rammet terroren igjen. Nok en. Kjærlighetens og romantikkens by. En av få virkelige Sjekkes mot fremføring Statsminister Erna Solberg Høyres sentralstyre 23. november 2015 Kjære venner, Natt til forrige lørdag rammet terroren igjen. Nok en gang var det Paris. Kjærlighetens og romantikkens

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Last ned Kreta - Antony Beevor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kreta Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kreta - Antony Beevor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kreta Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kreta - Antony Beevor Last ned Forfatter: Antony Beevor ISBN: 9788202301552 Antall sider: 479 Format: PDF Filstørrelse: 15.46 Mb Den 20. mai 1941 går tyskerne til et massivt angrep på Kreta -

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka

Den lengste krigen. Sosiologi, statsvitenskap og politikk : Den lengste krigen. Om boka Den lengste krigen Afghanistan er et krigsherjet land som de siste trettifem årene har opplevd kupp, borgerkrig og to invasjoner. Norge deltar i den siste invasjonen, og mer enn 4000 norske soldater har

Detaljer

ÅPENHET vs. SIKKERHET

ÅPENHET vs. SIKKERHET ÅPENHET vs. SIKKERHET Når den tause taler Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen Forsvarets høgskole/forsvarets stabsskole E-TJENESTENS UGRADERTE PRODUKTER Fokusrapportene 2011, 2012, 2013 Etterretningsdoktrinen

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler.

Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler. 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 13. oktober 2003 ved Utenriksminister Jan Petersen Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler. Ærede forsamling, Mine damer

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Last ned Krigsforbrytelser - Berit Nøkleby. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Krigsforbrytelser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Krigsforbrytelser - Berit Nøkleby. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Krigsforbrytelser Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Krigsforbrytelser - Berit Nøkleby Last ned Forfatter: Berit Nøkleby ISBN: 9788253027104 Antall sider: 197 Format: PDF Filstørrelse:27.55 Mb Hvor går grensen mellom krigens lov og lovbrudd? Krigen

Detaljer

USA. Historie og politikk

USA. Historie og politikk USA Offisielt navn: Hovedstad: Øverste politiske leder: Styreform: Innbyggertall: Menneskelig utvikling: Største religioner: Areal: Myntenhet: Offisielle språk: BNI pr innbygger: Nasjonaldag: Amerikas

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO

Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO Til Finansdepartementet 13.september 2013 Tilrådning om Daewoo International Corporation, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., GAIL India, Korea Gas Corporation og POSCO Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Videregående. Samfunnsfag, Geografi, Politikk. Det sivile Afghanistan. Prod.år 2011 SYNOPSIS

Videregående. Samfunnsfag, Geografi, Politikk. Det sivile Afghanistan. Prod.år 2011 SYNOPSIS Tittel FINDING ALI For Fag Politikk Tema Regissør Videregående Samfunnsfag, Geografi, Det sivile Afghanistan Pål Hollender Prod.år 2011 Spilletid Prod.land 84 minutter SVERIGE SYNOPSIS For ti år siden

Detaljer

NOU. En god alliert Norge i Afghanistan 2001 2014. Norges offentlige utredninger 2016: 8 NOU 2016: 8. Bestilling av publikasjoner

NOU. En god alliert Norge i Afghanistan 2001 2014. Norges offentlige utredninger 2016: 8 NOU 2016: 8. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2016: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon:

Detaljer

Finanskrisen i Russland

Finanskrisen i Russland Finanskrisen i Russland Jakub M. Godzimirski 22.06.2009 NUPI Seminar 1 Outline Finanskrisen i Russland En kort historisk innføring Russisk økonomisk krise 2008 i en bredere kontekst Viktigste trekk ved

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre Last ned ISBN: 9788202431914 Antall sider: 395 Format: PDF Filstørrelse: 18.09 Mb Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Justis- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030

Justis- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Justis- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Langesund 03.10.10 SVAR PÅ HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN FRIHETSBERØVELSE MV. OM ADGANGEN TIL Rødt er en av høringsinstansene

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av

Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av Afghanistans tredje løsning Innen juni 2011 skal USA starte uttrekningen fra Afghanistan. Og så? La Nato-styrkene bli erstattet med en FN-styrke av muslimske soldater, foreslår leder i den nobelprisvinnende

Detaljer

Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ved fronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ved fronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie Last ned Forfatter: Elisabeth Vislie ISBN: 9788253038667 Antall sider: 221 Format: PDF Filstørrelse: 21.36 Mb Gerda Grepp var en eventyrlig pioner i krigsjournalistikkens

Detaljer

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme Kapittel 15: Konflikter og terrorisme 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 268 276 I Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) internasjonal konflikt a)

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2010

FolkogforsVar Nr. 1 2010 FolkogforsVar Nr. 1 2010 Eksplosiv region i øst Folk og Forsvar 1 Folk&Forsvar 1 innhold Kjære leser Riktig godt nytt år! Katastrofen på Haiti har rystet verden disse første ukene av 2010. Hjelpearbeidet

Detaljer

"TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK"

TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK 1 "TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK" av Utenriksminister Thorbjørn Jagland Oslo Militære Samfund 1. oktober 2001 Terroranslagene mot USA er rystende og uvirkelige. Ingen

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI

UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI UTVIKLINGEN I INTERNASJONAL ØKONOMI Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 12/10/ 1 Diskutere de store linjer i internasjonal politikk og internasjonal økonomi, med særlig vekt på forholdene i USA og Kina

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme

Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold Radikalisering og deltakelse i politisk vold og ekstremisme Tore Bjørgo Professor ved Universitetet i Oslo Leder for

Detaljer

IFS og Skolesenterets akademisering

IFS og Skolesenterets akademisering IFS og Skolesenterets akademisering Status og veien videre Rolf Tamnes Direktør r IFS OMS 25. februar 2008 Disposisjon Akademisering IFS Samspillet IFS - FSS Forsvarets skolesenter Sjef FSS Stab Forsvarets

Detaljer

Trender og fremtidsutsikter i internasjonal terrorisme

Trender og fremtidsutsikter i internasjonal terrorisme Trender og fremtidsutsikter i internasjonal terrorisme Presentasjon for Forsvarspolitisk utvalg, 8. november 2006 Thomas Hegghammer, Forsvarets forskningsinstitutt La meg aller først takke utvalget på

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. november 2009. Ved. Seniorforsker Nina Græger Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. november 2009. Ved. Seniorforsker Nina Græger Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 9. november 2009 Ved Seniorforsker Nina Græger Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Foto: Stig Morten Karlsen, OMS NATO "à la carte"? Utfordringer for norsk

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.)

En innføring. Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) MENNESKERETTIGHETE En innføring Knut V. Bergem, Gunnar M. Ekeløve-Slydal Beate Ekeløve- Slydal (red.) Humanist forlag, Oslo 2009 Humanist forlag 2009 Bokdesign: Valiant, Stavanger Omslag: Asbjørn Jensen

Detaljer