ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN. 16. janúar 2009 Moskva 13. Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN. 16. janúar 2009 Moskva 13. Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum"

Transkript

1 ALRÍKISSTOFNUN FYRIR FISKVEIÐAR TILSKIPUN 16. janúar 2009 Moskva 13 Um staðfestingu á Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum Skráð af Dómsmálaráðuneyti Rússlands hinn 16. febrúar 2009 Skráningarnúmer Í samræmi við grein 43.1 ríkislaga frá 20. desember 2004 númer 166-ФЗ Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni (Lagasafn Rússneska Sambandsríkisins, 2004, 52 (1. hluti), grein 5270; 2006, 1, grein 10; 23, grein 2380; 52 (1. hluti), grein 5498; 2007, 1 (1. hluti), grein 23; 17, grein 1933; 50, grein 6246; 2008, 49, grein 5748), liður í reglugerð um Alríkisstofnun fyrir fiskveiðar, sem gekk í gildi með samþykkt ríkisstjórnar Rússlands númer 444 frá 11. júní 2008 (Lagasafn Rússneska Sambandsríkisins, 2008, 25, grein 2979; 42, grein 4925, 42, grein 4825; 46, grein 5337), g e f é g f y r i r m æ l i u m staðfestingu á hjálögðum Reglum um fiskveiðar á norðlægum fiskimiðum. Forstöðumaður A.A. Krajnij Samþykkt með tilskipun 13 Alríkisstofnunar fyrir fiskveiðar frá 16. janúar REGLUR um fiskveiðar á norðlægum fiskveiðisvæðum I. Almenn ákvæði 1. Reglur um fiskveiðar á norðlægum fiskveiðisvæðum (síðar nefndar Reglur um fiskveiðar) ákvarða starfsemi rússneskra lögaðila, aðila í einkarekstri og þegna, þar með talið einstaklinga sem teljast til frumbyggja Norðursins, Síberíu og Kyrrahafsstrandar Rússlands og þeirra samfélaga sem stunda veiðar á innra vatnasvæði Rússneska Sambandsríkisins, meðal annars á innhöfum Rússneska Sambandsríkisins, á hafssvæðum innan rússneskrar landhelgi, á landgrunni Rússneska Sambandsríkisins, á eigin efnahagssvæði Rússneska Sambandsríkisins á Norðlægum fiskveiðisvæðum svo og starfsemi erlendra lögaðila og þeirra þegna sem stunda fiskveiðar í samræmi við lög Rússneska Sambandsríkisins og alþjóðlega samninga Rússlands (síðar nefndir notendur). Réttur til að veiða (afla) líffræðilegar auðlindir í sjó og ferskvatni myndast á grundvelli samninga og ákvarðana í ríkislögum númer 166-ФЗ frá 20. desember 2004 Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni, kafli 3.1 (Lagasafn

2 Rússneska Sambandsríkisins, 2004, 52 (1. hluti), grein 5270; 2006, 1, grein 10; 23, grein 2380; 52 (1. hluti), grein 5498; 2007, 1 (1. hluti), grein 23; 17, grein 1933; 50, grein 6246; 2008, 49, grein 5748). 2. Norðlæg fiskveiðisvæði ná yfir Barentshaf ásamt vatnasvæði þeirra fljóta sem renna í það, Hvítahaf ásamt vatnasvæði fljóta sem í það renna, Onega-vatn ásamt vatnasvæði fljóta sem renna í það svo og fiskveiðisvæði í lýðveldinu Karelíu (að undanskildu Ladoga-vatni ásamt vatnasvæði þeirra fljóta sem renna í það), í lýðveldinu Komi, á Néntska sjálfstjórnarsvæðinu (að meðtöldum hluta af Novaju Zemlju sem afmarkast að austanverðu af vatnaskilum), á svæðum í Arkhangelsk-, Múrmansk og Kirov-héruðum sem takmarkast af vatnasvæðum áðurgreindra fljóta, fyrir utan tjarnir og uppistöðuvötn sem eru í eigu rússneskra stjórnsýsluaðila, sveitarfélaga og einstaklinga. 3. Reglur um fiskveiðar ákvarða: 3.1. tegundir leyfilegra fiskveiða; 3.2. viðmiðunarákvæði þar með talinn staðall fyrir magn úrvinnslu úr líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni, meðal annars á hrognum, og einnig umfang og tímalengd leyfðra veiða; 3.3. takmarkanir á veiðum og annarri starfsemi sem tengist nýtingu á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni sem teljast til afurða við fiskveiðar og fela í sér: bann við fiskveiðar á ákveðnum svæðum og tegundum; lágmarks umfang á veiddum afla; tegundir bannaðra veiðarfæra og veiðiaðferða; möskvastærð veiðarfæra, stærð og gerð veiðarfæra; leyfilegur meðafli við veiðar á einhverri annarri tegund; veiðitímabil á veiðisvæðum; aðrar takmarkanir á fiskveiðum sem settar eru í samræmi við lög um takmörkun fiskveiða; 3.4. kröfur um verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni sem teljast viðfang fiskveiða, þ.m.t. skyldur notenda sem stunda veiðar, listi yfir skjöl sem notendur verða að hafa til þess að stunda fiskveiðar, kröfur til notenda sem stunda veiðar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni. 4. Ef alþjóðlegir samningar Rússneska Sambandsríkisins varðandi fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni fela í sér aðrar reglur en þær sem Reglur um fiskveiðar setja, skal notast við reglur í alþjóðlegum samningum. 5. Til þess að vernda sjaldgæfar tegundir eða tegundir sem eru í útrýmingarhættu meðal líffræðilegra auðlinda skulu veiðar á þeim bannaðar. Í einstökum tilvikum er þó leyfilegt að veiða sjaldgæfar tegundir og tegundir sem eru í útrýmingarhættu á grundvelli veiðileyfis á líffræðilegar auðlindir í sjó og ferskvatni á þann hátt sem rússnesk stjórnvöld gera ráð fyrir. (Ríkislög 166-ФЗ frá 20. desember 2004 Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni, grein 27). 6. Við fiskveiðar í vísinda - rannsóknarskyni, við framkvæmd eftirlits, við kennslu svo og í þágu fiskeldis, endurnýjunar og aðlögunar líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni kveða Reglur ekki á um nein tiltekin bannveiðisvæði, né takmarkanir á veiðitíma, veiðarfærum og veiðiaðferðum, svo og samsetningu afla að því er varðar tegundir, kyn og stærð fiska. Veiðarfæri og aðferðir við veiðar, fiskveiðisvæði og veiðitími, samsetning afla að því er varðar tegundir, kyn og stærð fiska í áðurnefndum tilvikum, eru ákveðin af vísindalegum áætlunum, af kennslu- og fræðsluskrám svo og af verkefnaáætlunum á sviði fiskeldis, endurnýjunar og aðlögunar líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni sem samþykktar hafa verið á tiltekinn hátt. 2

3 II. Reglur um veiðar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni í atvinnuskyni, þar með taldar strandveiðar, veiðar í innhöfum (að Hvítahafi undanskildu), á hafsvæðum innan rússneskrar handhelgi, á landgrunni og á eigin efnahagssvæði Rússneska Sambandsríkisins í Barentshafi. 1. Kröfur um verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni sem eru viðfang fiskveiða 7. Þeir notendur sem stunda fiskveiðar í atvinnuskyni (þar með taldar strandveiðar) 7.1. skulu tryggja: sundurgreinda skráningu afla og skil eftir tegundum líffræðilegra auðlinda, upplýsingar um hlutföll tegunda í afla eftir þyngd, um veiðarfæri og veiðistaði (mið, hólf, veiðisvæði og svæðishluta) í veiðidagbók og í öðrum skýrslum; að um borð sé farið eftir kröfum um gerfihnattaeftirlit með staðsetningu rússneskra og erlendra skipa, sem staðfestar voru með tilskipun númer 330 af Fiskveiðinefnd Rússlands, dags. 22. nóvember 1999 (skráð af Dómsmálaráðuneyti Rússlands þann 5. janúar 2000, númer 2042) og með tilskipun númer 50, dags. 14. júlí 2008 (skráð af Dómsmálaráðuneyti Rússlands þann 24. september 2008, númer 12334) (Ríkislög 166-ФЗ frá 20. desember 2004 Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni, grein 19); 7.2. þeir skulu hafa til umráða: tækjabúnað með tilskildum vottorðum til að vigta afla; skýringarmynd, staðfesta af skipaeiganda, um staðsetningu lestarrúma og milliþilfara fyrir afla, ásamt stærð þeirra og rúmmáli til að ákvarða á tilskilinn hátt magn afla á líffræðilegum auðlindum með því að nota áðurnefnd mál og til að reikna út magn fiskafurða sem úr þeim afla fæst; aflestur mælitækja (ef þau eru til staðar um borð í skipi), sem fylgjast með veiðum á líffræðilegum auðlindum (útprentunarstrimill úr gerfihnatta-staðsetningarbúnaði, strimill úr stefnuskrifara og sírita skulu geymdir meðan á veiðferð stendur og þeim framvísað við embættismenn eftirlitsstofnanna með veiðum á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni að kröfu þeirra. Ofangreind tæki skulu vera starfhæf meðan á veiðum stendur; skráð gögn úr veiðiaðgerðatölvu sem lýsa starfsemi skips frá upphafi veiðiferðar (ef þess konar tölva er fyrir hendi um borð í skipi); 7.3. Notendur leggi fram upplýsingar um afla á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni eftir veiðisvæðum hjá staðarnefnd á vegum Alríkisstofnunar fyrir fiskveiðar ekki síðar en 18. og 3. hvers mánaðar samkvæmt stöðu á 15. degi og síðasta degi mánaðar; 7.4. Notendur sjái um færslu skjala sem lýsa daglegri starfsemi við veiðar: veiðidagbók, en ef um er að ræða vinnslu sjávarafla einnig eftirlitsskýrslu varðandi vinnslu afurða (vinnsludagbók), svo og skjöl varðandi móttöku/afhendingu (kvittanir, farmskírteini) sem staðfestu afhendingu eða móttöku afla eða afurða (veiðidagbók og vinnsludagbók að færslum í þeim loknum, skjöl varðandi móttöku/afhendingu eða afrit af þeim sem staðfest hafa verið með undirskrift og/eða stimpli embættismanns sem ber ábyrgð á veiðum þessum, afrit skulu varðveitt um borð í skipi eða á veiðistað í eitt ár); 7.5. Notendur skulu hafa um borð í skipi sínu: starfshæfan eftirlitstæknibúnað, sem tryggir sjálfvirka sendingu upplýsinga um staðsetningu skips (gildir um skip með aðalvél stærri en 55 kwt og burðarmagn meira en 80 tonn) (Ríkislög 166-ФЗ frá 20. desember 2004 Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni, grein 19); búnað til að draga sjávarardýr tafarlaust úr sjó (ef um er að ræða veiði á spendýrum); 7.6. Skipstjóri eða annar aðili sem ber ábyrgð á veiðum á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni: 3

4 tilkynnir daglega á tilskilinn hátt sólarhringsskýrslur um veiðar (tölugildi mælinga og skyldubundinna upplýsinga, sem daglegar tilkynningar fela í sér, skulu í hvívetna vera í samræmi við skipsdagbók, veiðidagbók og vinnsludagbók. Afrit af daglegum tilkynningum sem staðfest hafa verið með undirskrift og stimpli skipstjóra skulu varðveitt um borð í skipi í eitt ár frá tímasetningu tilkynningar); sér um að gögn í tilkynningum sem skipstjórar senda til svæðisgagnabanka, séu heildstæð og fullnægi kröfum um daglegar tilkynningar. 8. Skipstjóri, vaktstjóri, flokksstjóri eða annar sá aðili sem ábyrgur er fyrir veiðum á líffræðilegum auðlindum, skulu bera á sér eða hafa um borð í skipi sínu svo og á hverju veiðisvæði (Tilskipun númer 226 ríkisstjórnar Rússneska Sambandsríkisins frá 26. febrúar 1999 Um uppbyggingu kerfis atvinnugreinar til vöktunar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni, til eftirfylgni og eftirlits með starfsemi veiðiskipa, málsgrein 2 (Lagasafn Rússneska Sambandsríkisins númer 10 frá 1999, grein 1243; númer 10 frá 2003, grein 3000; númer 52 frá 2006 (3. hluti), grein 5587): frumrit veiðileyfis sem gert er á tilskilinn hátt ásamt símbréfum varðandi breytingar sem gerðar hafa verið á því leyfi; veiðidagbók í samræmi við þann staðal sem ákveðinn hefur verið af Alríkisstofnun fyrir fiskveiðar; vinnsludagbók (fyrir skip þar sem fram fer vinnsla á sjávarfangi um borð); eintak af Reglum um fiskveiðar og önnur skjalfest fyrirmæli, sem stjórna veiðum á líffræðilegum auðlindum á veiðisvæði; vottorð um að eftirlitstæknibúnaður uppfylli kröfur vöktunarkerfis atvinnugreinarinnar (gildir um skip með aðalvél stærri en 55 kwt og burðarmagn yfir 80 tonn) (Ríkislög 166-ФЗ frá 20. desember 2004 Um fiskveiðar og verndun líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni, grein 19); gildandi skjöl frá Skipaskrá Rússlands eða flokkunarstofnun skipa, sem viðurkennd er af Skipaskrá Rússlands, eða skipsskírteini með staðfestingu á tækniskoðun, gefið út af Ríkiseftirlitsstofnun minni skipa við Ráðuneyti fyrir neyðaraðgerðir, fyrir skip með aðalvél minni en 55 kwt og burðarmagn undir 80 tonnum; vottorð sem staðfestir að skipaútgerð samræmist stjórnunarkerfi um öruggan rekstur á skipum og um mengunarvarnir á grundvelli alþjóðalaga um stjórnun á öryggi og forvarnir gegn mengun og sé í samræmi við tilskipun númer 165 Rússneskrar fiskveiðinefndar frá 18. október 1995 (skráð af Dómsmálaráðuneyti Rússlands þann 9. desember 1995, númer 990). 9. Notendur líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni eiga ekki rétt á: 9.1. að stunda veiðar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni án veiðileyfis og án úthlutaðs veiðikvóta, nema við veiðar á: a) þeim tegundum líffræðilegra auðlinda sem veiða má frjálst í samræmi við lög Rússneska Sambandsríkisins; b) leyfilegum meðafla; að fara fram úr úthlutuðum kvóta á veiði eftir veiðisvæðum og á tegundum sjávarfangs og magni leyfilegs meðafla; að stunda veiðar á skipum né öðrum siglingatækjum, sem ekki eru skráð á tilskilinn hátt og bera ekki á hliðum greinileg auðkennimerki að tilskildum staðli; að veiða með því að nota sprengi-, eitur- og deyfiefni, rafmagn, stingandi veiðarfæri og skotvopn (að undanskildum veiðum á sjávarspendýrum), svo og önnur þau veiðarfæri sem bönnuð eru samkvæmt lögum Rússneska Sambandsríkisins; að stunda veiðar á siglingaleiðum skipa (að undanskildum þeim vatnasvæðum þar sem eftir samkomulagi við viðeigandi ríkisstofnanir veiðar trufla ekki skipaflutninga innanlands) og ekki innan 500 metra radíus frá safnbrunnum; 4

5 að veiða á banntíma og á svæðum sem lokuð eru fyrir veiðum; 9.2. að taka á móti (afhenda), hafa um borð í skipi afla af líffræðilegum auðlindum (eða vinnsluafurðir úr þeim) af ákveðinni tegund undir heiti annarrar tegundar eða án þess að tilgreina tegundir, taka á móti (afhenda) afla án vigtunar og/eða eftir stykkjatali; 9.3. að bókfæra og leggja fram skýrslur um veiðar með rangfærðum staðreyndum hvað varðar magn afla, tegundir í honum, notuð veiðarfæri, veiðitíma, nýtingu afla og veiðiaðferðir, án tilgreiningar á veiðisvæði eða með því að tilgreina rangt veiðsvæði. Við affermingu afla eru leyfileg frávik frá vigt sem skipstjóri hefur fyrirfram tilkynnt innan 5 prósenta yfir eða undir og leiðréttingar skulu færðar eftir á í vinnsludagbók og í tollskýrslu ásamt tilkynningu til viðeigandi eftirlitsstofnanna; 9.4. af hafa um borð í skipi og í öðrum flutningatækjum svo og á vinnslustöðvum afla úr líffræðilegum auðlindum (þ.m.t. hluta af þeim og/eða afurðir sem unnar eru úr þeim) sem ekki eru bókfærðar í veiðdagbók og/eða í vinnsludagbók, móttöku/afhendingarskjölum (kvittun, farmbréf); 9.5. af hafa á þilfari skips og á vinnusvæðum nothæf veiðarfæri sem bannað er að nota á því svæði og þeim tíma; 9.6. að nota lagnet eða reknet án þess að merkja staðsetningu þeirra með baujum eða einkennandi merkjum af tilskildum staðli; 9.7. að kasta brott fengnum afla úr líffræðilegum auðlindum sem leyfilegt er að veiða; 9.8. að nota veiðarfæri af stærð og útbúnað og möskvastærð sem ekki eru í samræmi við Reglur um fiskveiðar að láta viðgangast hnignun nátturulegs búsvæðis líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni. 2. Svæði þar sem veiðar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni eru bannaðar 10. Bannað er að nota togveiðarfæri allt árið um kring á svæðum sem afmörkuð eru með beinum línum sem tengja punkta með eftirfarandi hnitum: 71 00' n.br ' aust. lengdar; 71 00' n.br ' aust. lengdar; 71 30' n.br ' aust. lengdar; 71 30' n.br ' aust. lengdar og lengra allt til upphafspunkts. 11. Það er bannað allt árið um kring að nota botnvörpu: a) á svæði sem afmarkað er með beinum línum sem tengja eftirfarandi hnit: 68 55' n.br ' aust. lengdar; 69 25' n.br ' aust. lengdar; 69 25' n.br ' aust. lengdar; 69 50' n.br ' aust. lengdar; 69 50' n.br ' aust. lengdar; 69 10' n.br ' aust. lengdar; 69 10' n.br ' aust. lengdar; 68 40' n.br ' aust. lengdar; 68 40' n.br ' aust. lengdar; 68 30' n.br ' aust. lengdar; 68 30' n.br ' aust. lengdar og lengra allt til upphafspunkts. b) í landhelgi Rússneska Sambandsríkisins og á hafsvæði Rússneska Sambandsríkisins meðfram strandlengju Kolaskaga frá landamærum við Noreg í vestri að breiddargráðu austlægrar lengdar í austri. 5

6 12. Bannað er að flytja út fyrir ytri mörk eigin efnahagssvæðis Rússneska Sambandsríkisins lifandi kamtsjatka-krabba sem veiddur hefur verið á innhöfum Rússneska Sambandsríkisins, á hafssvæðum innan rússneskrar landhelgi, á eigin efnahagssvæði Rússneska Sambandsríkisins svo og á landgrunni Rússneska Sambandsríkisins. 3. Tímabil þegar bannað er að veiða líffræðilegar auðlindir í sjó og ferskvatni 13. Bannað er að nota togveiðarfæri: frá 1. janúar til 30. júní á svæði sem afmarkast af beinum línum sem tengja eftirfarandi hnit: 68 35' n.br ' aust. lengdar; 69 30' n.br ' aust. lengdar; 69 30' n.br ' aust. lengdar; 68 35' n.br ' aust. lengdar og lengra allt til upphafspunkts frá 1. janúar til 15. apríl á svæði sem afmarkast af beinum línum sem tengja eftirfarandi hnit: 70 00' с.ш ' aust. lengdar; 71 30' с.ш ' aust. lengdar; 71 30' с.ш ' aust. lengdar; 71 00' с.ш ' aust. lengdar; 71 00' с.ш ' aust. lengdar; 70 00' с.ш ' aust. lengdar og lengra allt til upphafspunkts. 14. Bannað er að veiða: allar tegundir líffræðilegra auðlinda með netveiðarfærum frá Kanin Nos allt að ánni Promoj (þorpið Varandej) meðan á göngu atlantshafslax stendur frá 1. júlí til 31. október; kamtsjatka-krabba á hrygningar- og hamskiptatíma frá 15. febrúar til 31. ágúst; hörpudisk frá 1. apríl til 31. júlí; grænlandssel á þeim tímabilum sem ákveðnir eru á árlegum fundum sameiginlegrar fiskveiðinefndar Rússlands og Noregs; hringanóra: a) í net frá 1. apríl til 31. ágúst; b) með skotvopni frá 16. apríl til 30. september. 4. Tegundir líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni sem bannað er að veiða 15. Bannað er að veiða mjaldur sem er yngri en eins árs. 5. Tegundir af bönnuðum veiðarfærum og veiðiaðferðum 16. Bannað er: að veiða sjávarspendýr: með rifflum ef spendýr er á sundi; með skotvopni með sléttu hlaupi; með bænvænum efnum og eitri; að veiða mjaldur með hvers konar veiðarfærum öðrum en neti, nót, skutli með línu; að nota: botnvörpur sem ætlaðar eru til að veiða þorsk, ýsu og rækju, án skilju af veiðiskipum sem eru lengri en 24 m lóðlína á milli, að síðutogurum undanskildum; 6

7 hvers konar veiðarfæri til að veiða kamtsjatka-krabba, nema gildrur með hliðarnetplötu ekki minna en 350 mm á breidd og 400 mm á hæð sem svo er fest við aðalnet gildrunnar með jurtatágum 2-3 mm í þvermál, ekki meðhöndluðum með neinum efnum sem koma í veg fyrir fúa, eða gildrur með streng 2-3 mm í þvermál sem festir netið við grindina og ekki er meðhöndlaður með neinum efnum sem koma í veg fyrir fúa; nætur lagðar með minna en 1 km millibili; laxanet á úthafsveiðum lögð með minna en 200 m millibili; plóg til að safna þaragróðri á finni og grófari malarbotni, þar með talinn dreki (steinakkeri); troll og önnur veiðarfæri með búnaði sem getur lokað möskvum eða minnkað þá svo og með öðrum búndaði sem ekki er gert ráð fyrir í tæknilýsingu á veiðarfærum. Til þess að koma í veg fyrir ótímabært slit á netagarni sem troll eru búin til úr, er leyfilegt: a) að festa segldúk, netdúk eða önnur efni á neðra borð trollpoka; en svuntur úr þessum efnum skulu vera festar aðeins við fram- og hliðarkanta; b) að nota netklæðningu á trollpoka úr einu lagi við veiðar á loðnu, pólarþorski, petsjora-síld, en klæðningin er gerð úr efnisdúk með þráðum þykkri en í trollinu sjálfu með lágmarksstærð möskva að innan ekki minna en 80 mm; c) að nota netklæðningu á troll úr einu lagi við veiðar á rækju með innri stærð möskva ekki minna en 120 mm; d) að nota á trollum viðbótar innra byrði út neti gert úr kapron við veiðar á loðnu, pólarþorski og síld með innri stærð möskva ekki minna en 200 mm; að stunda töku á brúnþörungum á þeim veiðisvæðum þar sem nú þegar var búið að nota vélknúin tæki: á breiðum af beltisþara eða í blönduðum þarabreiðum með þessari tegund að megin hluta innan þriggja ára þar á eftir; á breiðum af hrossaþara eða í blönduðum þarabreiðum með þessari tegund að megin hluta innan fimm ára þar á eftir: með því að nota plóg á smágerðum og stórgerðari malarbotni, þar með talinn dreki (steinakkeri). 6. Möskvastærð veiðarfæra, stærð og gerð veiðarfæra til notkunar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni 17. Við atvinnuveiðar er notast við stöðluð veiðarfæri sem framleidd eru í samræmi við tæknigögn. Bannað er að nota veiðarfæri með innri stærð möskva og rimlabil (í mm) minni en það sem fram kemur í Töflu 1: Tafla 1 Innri möskvastærð, rimlabil fyrir veiðarfæri sem notuð eru til veiða á sjávarauðlindum í Barentshafi Veiðarfæri með trolli Tegund auðlinda Efni veiðarfæra Innri möskvastærð (mm) Þorskur, ýsa, ufsi, rauðspretta, steinbítur, blágóma, keila, grálúða Bómull, hampur, garn úr poliamid, poliolefin og poliester 125 Þorskur, ýsa, ufsi, rauðspretta, steinbítur, Hvers kyns önnur efni 135 7

8 blágóma, keila, grálúða Karfi Hvers kyns efni 100 Úthafsrækja Hvers kyns efni 35 Pólarþorskur Hvers kyns efni 24 Loðna Hvers kyns efni 16 Petsjora-síld Hvers kyns efni 16 Sandsíli Hvers kyns efni 8 Grásleppa Hvers kyns efni 250 Aðrar fisktegundir Hvers kyns efni 120 Gildrur Kamtsjatka-krabbi - 70 Nót, gildrur, lagnet og reknet (rimlabil í mm) Tegundir líffræðilegra auðlinda í sjó og vatni Nót og gildrur Net Belgur, poki Hliðar Vængir Netdúkur Rússakóð Síld Silfurloðna Pólarþorskur Loðna Norsk-íslensk síld Sandsíli Lágmarksstærð veiddra líffræðilegra auðlinda í sjó og ferskvatni (veiðistærð) 18. Við veiðar í atvinnuskyni er eftirfarandi veiðistærð ákvörðuð (tafla 2): Veiðistærð sjávarfengs við veiðar í atvinnuskyni í Barentshafi Tafla 2 Tegundir sjávarfengs Veiðistærð ekki minna en (sm) Hörpudiskur (fyrir sunnan 69 n. br.) 8 Skarkoli 25 8

9 Rauðspretta 14 Silfurloðna 16 Kamtsjatka-krabbi 15 Loðna 11 Rússakóð 18 Ýsa 39 Ufsi 35 Pólþorskur 13 Norsk-íslensk síld 25 Petsjora-síld 15 Þorskur Samsvörun stærðar sjávarafengs við löglega veiðistærð er sannreynd á ferskum afurðum: á fiski lengd er mæld frá hæsta punkti á haus (með lokuðum kjafti) að lengsta enda á sporði, við lágmarkshorn milli efri og neðri sporðsblöðku; á hörpdiski með því að mæla hæð skeljar frá samskeytum efri og neðri hluta skeljar að rúnnaðri frambrún á móti; á kamtsjatka-krabba með því að mæla breiðasta hluta krabbaskeljar að göddum frátöldum. 20. Meðafli sjávarfangs af stærð minni en veiðistærð (ungviði) sem gefin er upp í töflu 2 í Reglum um fiskveiðar er þó leyfilegur við veiðar: á loðnu ekki meira en 10 prósent; á pólarþorski ekki meira en 20 prósent; á þorski ekki meira en 15 prósent; á petsjora síld ekki meira en 15 prósent; á norsk-íslenskri síld ekki meira en10 prósent; á öðrum sjávarfangi ekki meira en 20 prósent. Við veiðar á loðnu skal fjöldi af ungum þorski, ýsu, norsk-íslenskri síld og grálúðu ekki vera meira en 300 stk. af hverri tegund í 1 tonni af loðnu. Við veiðar á úthafsrækju: a) skal samanlagður fjöldi af ungum þorski og ýsu ekki fara yfir 800 stk. í 1 tonni af rækju. b) skal fjöldi af ungri gráluðu ekki fara yfir 300 stk. í 1 tonni af úthafsrækju; c) skal fjöldi karfa minni en 15 sm á lengd ekki vera meira en 1000 stk. í 1 tonni af úthafsrækju. 21. Ef við veiðar með skipi á vissu sjávarfangi sem á ákveðnu svæði og án tillits til prósentuhlutfalls annarra tegunda tryggja ávallt hámarksafla af viðkomandi tegund með því að nota sértæk veiðarfæri eða sérstækar veiðiaðferðir (síðar sértækar veiðar) og fari þá meðafli af ungviði fram úr því magni sem Reglur um fiskveiðar leyfa, þá skal allt það ungviði sem veiðst hefur (af kamtjsatka-krabba-ungviði frátöldu sem á að sleppa að viðhöfðu lágmarkshnjaski á vistsvæði þess án tillits til ástands ungkrabbana) tekið til vinnslu og viðeigandi skráningar skulu færðar í veiði- og/eða vinnsludagbók. Við þannig aðstæður skal notandi: 9

10 skipta um staðsetningu veiða (stefna næsta togs eða staðsetning næsta kasts, lagnir veiðarfæra skulu ekki vera nær en 5 sjómílur frá öllum staðsetningapunktum fyrra togs, kasts eða lagnar); gera grein fyrir sínum gerðum í skipsskjölum, í veiðidagbók og senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. Hafi því svæði þar sem sértækar veiðar fóru fram ekki verið lokað fyrir veiðum innan þriggja sólarhringa eftir að upplýsingar hafa verið sendar þá getur notandinn snúið aftur á upprunalegt svæði. Ef sértækar veiðar á líffræðilegum auðlindum eru ekki stundaðar á skipum og meðafli af ungviði fer fram úr því magni sem Reglur um fiskveiðar leyfa, þá skal allt það ungviði sem veiðst hefur tekið til vinnslu og viðeigandi skráningar færðar í veiði- og/eða vinnsludagbók. Við þannig aðstæður skal notandi: skipta um veiðarfæri með stærri möskva, en fari meðafli þá aftur yfir leyfilegt magn skal hætta veiðum (fjarlægja veiðarfæri eða gera þau óvirk) á þeim tiltekna stað eða á því tiltekna veiðisvæði; senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. Aðeins er unnt að hefja veiðar á nýjan leik á þeim tiltekna stað á grundvelli leyfis frá þeim yfirvöldum sem áður hafa veitt það veiðileyfi. 23. Við sértækar veiðar á kamtsjatka-krabba: skal öllum meðafli af ungviði og kvendýrum krabba sleppt að viðhöfðu lágmarkshnjaski á vistsvæði þeirra án tillits til ástands þeirra. Til þess að koma ungviði og kvendýrum kamtsjatka-krabba að viðhöfðu lágmarkshnjaski aftur lifandi á vistsvæði sitt skulu sérstök kör vera til staðar um borð í skipi; sé samanlagður meðafli af ungviði og kamtsjatka-kvenkröbbum meiri en 25 prósent að stykkjatali í hverju togi, skal skipstjóri skipta um staðsetningu veiða (stefna næstu lagna veiðarfæra skal ekki vera nær en tvær sjómílur frá öllum staðsetningapunktum fyrra lagnar), gera grein fyrir sínum gerðum í veiðidagbók og senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. 8. Meðafli af annars konar sjávarfangi við veiðar á öðrum tegundum 24. Við veiðar á líffræðilegum auðlindum er bannað að veiða og halda eftir um borð eða á veiðisvæði meðafla af kamtsjatka-krabba og sjávarspendýrum. Allur meðafli af kamtsjatka-kröbbum og sjávarspendýrum, sem ekki eru talin upp í veiðileyfi, skal, án tillits til þeirra ástands, umsvifalaust sleppt aftur á vistsvæði þeirra að viðhöfðu lágmarkshnjaski. Sé meðafli af kamtsjatka-krabba meiri en 10 stk (af hvoru kyni og stærð sem er) í 1 tonni af afla í hverju togi (kasti) skal notandi skipta um staðsetningu veiða (stefna næsta togs eða staðsetning næsta kasts, lagnir veiðarfæra skulu ekki vera nær en 5 sjómílur frá öllum staðsetningapunktum fyrra togs, kasts eða lagnar) og gera grein fyrir sínum gerðum í skipsskjölum, í veiðidagbók. 25. Komi aftur til meðafla af kamtsjatka-krabba meiri en 10 stk (af hvoru kyni og stærð sem er) í 1 tonni af afla í hverju togi (kasti) skal notandi, í viðbót við þær aðgerðir sem gert er ráð fyrir í 24. málsgrein í Reglum um fiskveiðar, senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. 26. Við sértækar veiðar (að undanskildum línuveiðum) á þeim tegundum líffræðilegra auðlinda sem taldar eru upp í veiðleyfi má meðafli af tegundum sem ekki eru taldar upp í veiðileyfi en eru þó hluti af leyfilegum meðafla ekki vera meiri en 10 prósent að þyngd af hverri tegund meðafla í einu togi og ekki meira en samanlagt 10 prósent af öllum tegundum meðafla við löndun samanborið við heildarþyngd aflans (að frátöldum sjávarspendýrum og kamtsjatka-kröbbum). 10

11 Leyfilegur meðafli af steinbít og hlýra er allt að 45 prósent af heildarþyngd af hverjum feng og af lönduðum afla. Leyfilegur meðafli af ufsa er allt að 49 prósent af hverjum feng og af lönduðum afla. Leyfilegur meðafli af grálúðu er allt að 12 prósent að þyngd í hverjum feng og allt að 7 prósent um borð í skipi við lok veiða og við löndun heildarafla. Leyfilegur meðafli af karfa er allt að 15 prósent af heildarþyngd í hverjum feng og af lönduðum afla. 27. Við sértækar línuveiðar á þeim tegundum sem taldar eru upp í veiðileyfi má meðafli af tegundum sem ekki eru taldar upp í veiðileyfi en eru þó hluti af leyfilegum meðafla ekki vera meiri en 10 prósent að þyngd af hverri tegund meðafla (að frátöldum steinbít og hlýra) í hverjum línudrætti og ekki meiri en 10 prósent af öllum tegundum meðafla við löndun samanborið við heildarþyndgd aflans (að frátöldum kamtjsatka-kröbbum). Leyfilegur meðafli af steinbít er allt að 45 prósent að þyngd við löndun samanborið við heildarþyngd í hverjum feng og af lönduðum afla. Leyfilegur meðafli af ufsa er allt að 49 prósent af heildarþyngd í hverjum feng og af lönduðum afla. Leyfilegur meðafli af grálúðu er allt að 12 prósent að þyngd í hverjum feng og allt að 7 prósent um borð í skipi við lok veiða og af lönduðum afla. Leyfilegur meðafli af karfa er allt að 15 prósent af heildarþyngd í hverjum feng og af lönduðum afla. 28. Hafi notendur nýtt til fulls útdeildan heildarafla af líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni er frekari veiði á þessum auðlindum ekki leyfð og öllum meðafla með þeim tegundum skal umsvifalaust sleppt aftur á vistsvæði þeirra að viðhöfðu lágmarkshnjaski. 29. Ef við veiðar á líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni er farið yfir leyfilegt magn meðafla sem tiltekið er í málsgreinum 26 og 27 í Reglum um fiskveiðar, skal öllum meðafla umsvifalaust sleppt aftur að viðhöfðu lágmarkshnjaski á vistsvæði þeirra án tillits til ástands hans og viðeigandi færslur gerðar í veiðidagbók. Við þannig aðstæður skal notandi: sé skip notað við veiðar: skipta um staðsetningu veiða (stefna næsta togs eða staðsetning næsta kasts, lagnir veiðarfæra skulu ekki vera nær en 5 sjómilur frá öllum staðsetningapunktum fyrra togs, kasts eða lagnar); gera grein fyrir sínum gerðum í skipsskjölum, í veiðidagbók og senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. Hafi því svæði þar sem sértækar veiðar fóru fram ekki verið lokað fyrir veiðum innan þriggja sólarhringa eftir að upplýsingar hafa verið sendar þá getur notandinn snúið aftur á upprunalegt svæði sé ekki veitt af skipi: hætta veiðum (fjarlægja veiðarfæri eða gera þau óvirk) á þeim tiltekna stað eða á því tiltekna veiðisvæði; senda upplýsingar um athafnir sínar til svæðis-útibús Alríkisnefndar fyrir fiskveiðar. Aðeins er unnt að hefja veiðar á nýjan leik á þeim tiltekna stað á grundvelli leyfis frá þeim yfirvöldum sem áður hafa veitt það veiðileyfi. 30. Meðafli af líffræðilegum auðlindum í sjó og ferskvatni sem ekki hefur verið ákveðinn að magni til (að frátöldum þeim tegundum sem bannað er að veiða algjörlega, tímabundið eða á vissu veiðitímabili) er leyfður allt að 49 prósentum af heildarþyngd aflans. 31. Allur afli eftir tegundum og magni skal skráður í veiðidagbók og sendur til frekari úrvinnslu. 11

Nr desember 1999 AUGLÝSING

Nr desember 1999 AUGLÝSING 31. desember 1999 173 Nr. 23 AUGLÝSING um samning milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen. Hinn 18. júní 1998 var undirritaður í

Detaljer

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun . gr. byggingarreglugerðar, nr.112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frístundahús Í grein í byggingarreglugerð segir: Almennar hollustuháttakröfur íbúða

Detaljer

Efnisyfirlit. 1. Formáli fiskistofustjóra Stjórnsýsla, upplýsingagjöf og samstarf...6

Efnisyfirlit. 1. Formáli fiskistofustjóra Stjórnsýsla, upplýsingagjöf og samstarf...6 Starfsskýrsla 212 Efnisyfirlit 1. Formáli fiskistofustjóra...5 2. Stjórnsýsla, upplýsingagjöf og samstarf...6 3. Veiðileyfi og heimildir... 8 3.1 Veiðileyfi 3.2 Aflaheimildir 4. Afli, kvótaívilnanir og

Detaljer

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Almennar kröfur til íbúða Í grein í byggingarreglugerð segir: Hver einstök

Detaljer

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Erla Björk Þorgeirsdóttir Kristinn Einarsson Linda Georgsdóttir OS-2013/01 978-9979-68-326-1 Orkustofnun Orkugarður

Detaljer

Verkefnahefti 3. kafli

Verkefnahefti 3. kafli Verkefnahefti. kafli Skali A Verkefnablöð 0 Námsgagnastofnun. KAFLI .. Cuisinaire-kubbar hvítur appelsínugulur rauður blár ljósgrænn brúnn fjólublár svartur gulur dökkgrænn dökkgrænn svartur gulur fjólublár

Detaljer

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS.

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Helstu markaðir fyrir norskar sjávarafurðir Heildarútflutningsverðmæti

Detaljer

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA NASDAQ OMX ICELAND HF. ÚTGEFNAR 17. desember 2013 INNGANGUR... 4 HLUTABRÉF... 5 1. TAKA HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA... 5 1.1 SKILYRÐI FYRIR TÖKU HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA...

Detaljer

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Frumvarp til laga. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1107 679. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). (Lagt fyrir Alþingi

Detaljer

Nordiskt samarbete - Nationell utveckling - Nordiskt utbyte Norræn skiptidvöl.

Nordiskt samarbete - Nationell utveckling - Nordiskt utbyte Norræn skiptidvöl. Nordiskt samarbete - Nationell utveckling - Nordiskt utbyte Norræn skiptidvöl. Ingibergur Sigurðsson veiðieftirlitsmaður vinnsluskip Mars til júní 2009. Inngangur Í því sem hér fer á eftir mun ég gera

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6

Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6 ORKUSTOFNUN Grensásvegi 9, 108 Reykjavík Verknr. 540 550 /os/jfj/vmgogn/lyk/038/skyrsla038.t Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6 Jóna Finndís Jónsdóttir OS-96064/VOD-11 B Nóvember 1996 - 2

Detaljer

Frumvarp til laga. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Frumvarp til laga. Frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 146. löggjafarþing 2016 2017. Þingskjal 379 272. mál. Stjórnarfrumvarp. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun

Detaljer

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Hugvísindasvið Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Oversettelse fra norsk til islandsk Ritgerð til BA-prófs í norsku Þórunn S. Hreinsdóttir Júní 2015 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í norsku og

Detaljer

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur.

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur. REGLUGERÐ um plöntuverndarvörur. 1. gr. Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins. Eftirfarandi gerðir sem vísað er til í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin. 2005/EES/34/01 Almannaþjónustuskyldur Útboð Noregur... 1

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin. 2005/EES/34/01 Almannaþjónustuskyldur Útboð Noregur... 1 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 4. Ráðgjafarnefnd EES ISSN 1022-9337 Nr.

Detaljer

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi Þskj. 189 170. mál. Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009 2010.) 1. gr. Á eftir 23. gr. laganna kemur ný grein,

Detaljer

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) I. KAFLI Breyting á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar.

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) I. KAFLI Breyting á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar. Í vinnslu 15. febrúar 2016 Drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða og nr. 74/2012 um veiðigjald (öflun sjávargróðurs

Detaljer

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver)

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon På morsmål (islandsk)

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1.

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1. ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 29 10. árgangur 5.6.2003 2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu

Detaljer

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Lýsing á skrá og leiðbeiningar

Lýsing á skrá og leiðbeiningar Lýsing á skrá og leiðbeiningar Illustrasjonsfoto: Colourbox Hönnun / umbrot Gøril Nordgård, SKDE Ljósmyndir Colourbox Prentun Prentsmiðja við Háskólasjúkrahúsið Norður-Noregi HF Upplag 100 Útgefið Október

Detaljer

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Veggir og hæðaskil skv. dæmunum hér á eftir teljast uppfylla kröfur um brunamótstöðu með eftirfarandi takmörkunum: a. Hámarkshæð veggja skal vera 3,0

Detaljer

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Grímur Hergeirsson Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup - Meistararitgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Viðar Már Matthíasson Lagadeild Háskóla

Detaljer

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000.

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000. ÞORSTEINN SÆMUNDSSON UM SJÁVARFALLASPÁR Sjávarföllin hafa frá fyrstu tíð vakið athygli þeirra sem við strendur búa eða sjómennsku stunda. Að sæfarendur þurfi að taka tillit til flóðs og fjöru er deginum

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...4 I. Forsendur...4 II. Hættugreining...5 III. Áhættumat...8 1. Berklar (Tuberculosis

Detaljer

PÆLINGAR UM NPA EFNI:

PÆLINGAR UM NPA EFNI: PÆLINGAR UM NPA EFNI: I. INNGANGUR... 2 II. HVERJIR EIGA AÐ FÁ NPA-SAMNING? REGLUR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU... 4 III. ÚR REGLUM Á ÖÐRUM NORÐURLÖNDUM... 7 IV. HUGLEIÐINGAR UM HVERJIR EIGI AÐ FÁ EÐA GETI NÝTT

Detaljer

Tillögur að breytingum á byggingarreglugerð til lækkunar byggingarkostnaðar íbúðarhúsnæðis

Tillögur að breytingum á byggingarreglugerð til lækkunar byggingarkostnaðar íbúðarhúsnæðis á byggingarreglugerð til lækkunar byggingarkostnaðar íbúðarhúsnæðis 2.3.5. gr. Minniháttar framkvæmdir undanþegnar byggingarleyfi. Eftirfarandi framkvæmdir og breytingar eru undanþegnar byggingarleyfi

Detaljer

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta Sigurbjörg Rut Hoffritz Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta - BA-ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT

Detaljer

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ Afskriftir nátnslána - minnisblað majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ 1Norður Noregi hafa námslán íbúa um langt skeið verið færð niður um vissa upphæð árlega. Námslán eru afskrifuð um 10% á

Detaljer

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 Svanhildur Anna Magnúsdóttir Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 -BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 3 2. Forsaga

Detaljer

skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R

skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R Borgarráð skrifstofa eigna og atvinnuþróunar Reykjavík, 27. febrúar 2017 R13020066 641 Kirkjusandsreitur - uppbygging Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi viðauka við samning Íslandsbanka

Detaljer

Markaðseftirlit með rafföngum Verklagsreglur. Neytendastofa Öryggissvið

Markaðseftirlit með rafföngum Verklagsreglur. Neytendastofa Öryggissvið Markaðseftirlit með rafföngum Verklagsreglur Neytendastofa Útgáfa 4 20.10.2006 EFNISYFIRLIT 1. SKILGREININGAR 1-1 2. ALMENN ÁKVÆÐI 2-1 3. SAMSKIPTI 3-1 3.1 ALMENNT 3-1 3.2 SKÝRSLUGERÐ 3-1 4. SKILGREINING

Detaljer

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI. MIN 55 MERKINGAR ( Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR ) 6. SKÝRINGAR. BRUNNAR O.FL. BG BR GN NF SF SN KB KL KN HRL FP.X K.n.h K.e.h VL HRB J ST PVC PP PE PB BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA BRUNNUR

Detaljer

BYGGINGARREGLUGERÐ. Nr janúar HLUTI ALMENN ÁKVÆÐI

BYGGINGARREGLUGERÐ. Nr janúar HLUTI ALMENN ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐ 1. HLUTI ALMENN ÁKVÆÐI 1.1. KAFLI Markmið og gildissvið. 1.1.1. gr. Markmið. Markmið þessarar reglugerðar er: a. Að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja

Detaljer

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004.

TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. TILKOMA, INNTAK OG FRAMKVÆMD TILKYNNINGARFRESTS, SKV. 1. MGR. 51. OG 1. MGR. 124. GR. VÁTRYGGINGARSAMNINGALAGA, NR. 30/2004. SKÚLI SVEINSSON 14. maí 2012 ML í lögfræði Höfundur: Skúli Sveinsson Kennitala:

Detaljer

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Háskólinn á Bifröst BS ritgerð - Haust 2012 Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Jóhann Sveinn Sigurleifsson Leiðbeinandi: Elísabet Guðbjörnsdóttir

Detaljer

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði...

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði... EFNISYFIRLIT Aðfararorð... 3 1 Inngangur... 4 1.1 Um efni ritgerðarinnar og efnisskipan... 4 1.2 Sögulegt yfirlit... 6 2 Flokkun afbrota... 7 2.1 Tjónsbrot... 8 2.2 Samhverf brot... 9 2.3 Hættubrot...

Detaljer

Vernd vöruheita. með uppruna- eða staðarvísun

Vernd vöruheita. með uppruna- eða staðarvísun Vernd vöruheita með uppruna- eða staðarvísun Greinargerð um landfræðilegar merkingar á vegum Samtaka mjólkur - og kjötframleiðenda og Samtaka iðnaðarins Júní 2012 - Samantekt: Einar Karl Haraldsson Efnisyfirlit

Detaljer

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema Guðlaug Björg Ingólfsdóttir Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Apríl 2009 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur...2

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi EB. Nr. 27 EES-STOFNANIR. 5. árgangur EES-ráðið. 2. Sameiginlega EES-nefndin

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi EB. Nr. 27 EES-STOFNANIR. 5. árgangur EES-ráðið. 2. Sameiginlega EES-nefndin 24.10.1996 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.48/00 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 98/EES/27/01 I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 27 5.

Detaljer

Umhverfi og auðlindir. Stefnum við í átt til sjálfbærrar þróunar?

Umhverfi og auðlindir. Stefnum við í átt til sjálfbærrar þróunar? Umhverfi og auðlindir Stefnum við í átt til sjálfbærrar þróunar? Útgefandi: Umhverfisráðuneytið 29 Hönnun og umbrot: Pokahornið / Ragnheiður Kristjánsdóttir Ljósmyndir: Andrés Arnalds; Atli Arnarson; Ellert

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM. UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk

BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM. UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk BÖRN Í FJÖLTYNGDUM FJÖLSKYLDUM UPPLÝSINGABÆKLINGUR Islandsk 1 FORMÁLI Upplýsingabæklingurinn fjallar um 10 spurningar sem foreldrar oft spyrja og sem beinast að fjöltyngdum málþroska barna. Að auki er

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er

Detaljer

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN ORKUMÁL24 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 25 ISSN 127-563 ELDSNEYTI Útgáfa Orkumála með nýju sniði Á undanförnum árum hefur ritið Orkumál verið gefið út með tölulegum upplýsingum um íslensk orkumál, þ.e. raforkuiðnaðinn,

Detaljer

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum 3. kafli, Efnafræði II (Jóhann Sigurjónon) Efnahvörf ýru og baa við vatn og innbyrði. (Athuga: K = K a ; S = HB ; B = B ; K v = K w ) Upprifjun (8. kafli bók I, Jóhann Sigurjónon) Skilgreiningar: Brønted:

Detaljer

Aðför vegna umgengistálmana

Aðför vegna umgengistálmana Aðför vegna umgengistálmana Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri Hrefna Friðriksdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2012 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla

Detaljer

Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta

Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta 2/2000 Tímarit Tæknifélags mjólkuriðnaðarins 24. árgangur 1943 Umbúðir eiga að spara meira en þær kosta Ruben Rausing, stofnandi Tetra Pak. Tetra 1952 Classic 1961 Tetra Therm Aseptic VTIS Tetra 1961 Classic

Detaljer

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn Virk efni: natríumklóríð, kalíumklóríð, kalsíumklóríð tvíhýdrat, magnesíumklóríð hexahýdrat og natríumacetat

Detaljer

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. og 10. febrúar 2011. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Dagskrá ráðstefnunnar Miðvikudagur 9. febrúar: Heilbrigði og afföll í matfiskeldi. Seiðagæði. Eldisþorskur:

Detaljer

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna

Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Verknr. 8-503100 Bjarni Richter Kjarnaborun í Tjörnessetlögin til að meta þroska lífrænna efna Áfangaskýrsla Unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar OS-2001/051 Ágúst 2001 Orkustofnun Rannsóknasvið Reykjavík:

Detaljer

Byggingarreglugerð. Stjtíð. B, nr. 441/1998.

Byggingarreglugerð. Stjtíð. B, nr. 441/1998. Stjtíð. B, nr. 441/1998. Byggingarreglugerð. 1. KAFLI. Stjórnsýsla og almenn ákvæði. 1. gr. Markmið. 1.1 Markmið þessarar reglugerðar eru: a. að tryggja réttaröryggi í meðferð byggingarmála þannig að réttur

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á fósturvísum frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...3 I. Forsendur...3 II. Hættugreining...4 1. Berklar (Mycobacterium bovis)... 4

Detaljer

Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum

Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum Leiðbeiningar Ofnæmis- og óþolsvaldar í matvælum - lögboðin upplýsingagjöf um matvæli - Febrúar 2015 0 Efnisyfirlit Inngangur... 2 1. Ofnæmis og óþolsvaldar í II. viðauka reglugerðar... 3 1.1. Afurðir

Detaljer

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Berglind Hermannsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Friðrik Ársælsson Október 2013 Berglind Hermannsdóttir Heimildin til nafnleyndar vitna

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 4. Ráðgjafarnefnd EES ISSN 1022-9337 Nr.

Detaljer

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar Gróðureldar geta kviknað í sinu mjög þurrum gróðri rakastig og úrkomumagn skiptir því máli Gróðureldar

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 65 ISSN árgangur ESB-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 65 ISSN árgangur ESB-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 65

Detaljer

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 96/1999. frá 16. júlí um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 96/1999. frá 16. júlí um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 96/1999 frá 16. júlí 1999 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, með hliðsjón af samningnum um Evrópska

Detaljer

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI Friðrik Sigurðsson, rekstrarráðgjafi, SINTEF MRB AS Reykjavík 16. apríl 2009 Heimilt er að nota upplýsingar í heild eða að hluta úr

Detaljer

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum VMST-R/0106 Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum Valdimar Ingi Gunnarsson Apríl 2001 Veiðimálastofnun Vagnhöfða 7, 110 Reykjavík Sími: 567 6400 Fax 567 6420 Heimasíða: www.veidimal.is Netfang:

Detaljer

Vegaöryggi bifhjólafólks. Skýrsla um norræna afstöðu

Vegaöryggi bifhjólafólks. Skýrsla um norræna afstöðu Vegaöryggi bifhjólafólks Skýrsla um norræna afstöðu 2012 Norræna bifhjólaráðið, NMR Norræna bifhjólaráðið, NMR, er samráðshópur norrænna landssamtaka bifhjólafólks, sem gætir hagsmuna bifhjólafólks í umferðinni.

Detaljer

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr.

33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. BA-ritgerð í lögfræði 33. gr. samningalaga Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. Jóhann Þorvarðarson Leiðbeinandi: Unnur E. Sveinsdóttir Apríl 2014 BA-ritgerð í lögfræði

Detaljer

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM Haukur Hinriksson 2013 BA í lögfræði Höfundur/höfundar: Haukur Hinriksson Kennitala: 060690-3169 Leiðbeinandi: Kristín Haraldsdóttir Lagadeild

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 4. Ráðgjafarnefnd EES ISSN 1022-9337 Nr.

Detaljer

Eftirlitsstofnun EFTA. Ársskýrsla 2012

Eftirlitsstofnun EFTA. Ársskýrsla 2012 Eftirlitsstofnun EFTA Ársskýrsla 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Fax +32 2 286 18 10 E mail: registry@eftasurv.int Internet: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum

Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum Siðferði og samfélagsleg ábyrgð í sveitarfélögum 2 Inngangur Á undanförnum árum hefur verið mikil umræða í Noregi um siðferði á sveitarstjórnarstigi og norska sveitarfélagasambandið, KS, hefur staðið fyrir

Detaljer

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma.

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma. EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 2 2 Ákvörðun refsingar... 3 2.1 Um refsimörk laga... 3 2.2 Refsiþyngingarástæður... 4 2.3 70. gr. hgl.... 4 2.4 Hugtakið nauðgun í lagalegum skilningi... 6 2.4.1 Fyrirmynd og

Detaljer

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl.

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl. Leiðbeinandi vextir fyrir sparisjóðina gildir frá 1. apríl 2008 Vaxtatilkynning nr. 417 INNLÁN Vextir alls á ári 1. ALMENNIR SPARIREIKNINGAR: 1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2. MARKAÐSREIKNINGAR:

Detaljer

Ljósmyndir: Bjarni Eiríksson Umbrot og prentun: Ísafoldarprentsmiðja ISSN

Ljósmyndir: Bjarni Eiríksson Umbrot og prentun: Ísafoldarprentsmiðja ISSN Ársskýrsla 2005 Ársskýrsla 2005 3 4 Ljósmyndir: Bjarni Eiríksson Umbrot og prentun: Ísafoldarprentsmiðja ISSN 1670-3782. FORMÁLI FORSTJÓRA Næstu áramót verða liðin 25 ár frá gildistöku fyrstu laga sem

Detaljer

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál]

sþ Tillaga til þingsályktunar [132. mál] sþ. 137. Tillaga til þingsályktunar [132. mál] um verndun ósonlagsins. Flm.: Álfheiður Ingadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni: 1. að gera

Detaljer

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI

KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI KÖNNUNARSKURÐIR Í SVONEFNDA ÞORLÁKSBÚÐ Í SKÁLHOLTI Mjöll Snæsdóttir FS435-09041 2009 Fornleifastofnun Íslands 2009 Bárugötu 3 101 Reykjavík Sími: 551 1033 Fax: 551 1047 Netfang: fsi@instarch.is Heimasíða:

Detaljer

Málið er höfðað með ákæru ríkissaksóknara dagsettri 8. mars 2013, á hendur:

Málið er höfðað með ákæru ríkissaksóknara dagsettri 8. mars 2013, á hendur: -Árið 2013, föstudaginn 7. júní, er á dómþingi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem háð er í Dómhúsinu við Lækjartorg af héraðsdómurunum Guðjóni St. Marteinssyni, sem dómsformanni, Barböru Björnsdóttur og Halldóri

Detaljer

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin 24.10.1996 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.48/00 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 59 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 59 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 59

Detaljer

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum.

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum. Nr. 18 19. janúar 1973 FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum Páll Ólafsson Útdráttur Í samantekt þessari er reiknað út olíunotkun,

Detaljer

Greinargerð um launatölfræði í Noregi og á Íslandi

Greinargerð um launatölfræði í Noregi og á Íslandi Hallgrímur Snorrason 5.4.2017 Greinargerð um launatölfræði í Noregi og á Íslandi Samantekt Í þessari greinargerð er fjallað um reglubundnar tölfræðiathuganir á launum og atvinnu í Noregi og á Íslandi,

Detaljer

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 68/2006. frá 2. júní um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 68/2006. frá 2. júní um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR nr. 68/2006 frá 2. júní 2006 um breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN með hliðsjón

Detaljer

Tillögur um stofnun smásölu-fiskmarkaða á Íslandi

Tillögur um stofnun smásölu-fiskmarkaða á Íslandi Tillögur um stofnun smásölu-fiskmarkaða á Íslandi Þóra Valsdóttir Brynhildur Pálsdóttir Theresa Himmer Nýsköpun og neytendur Skýrsla Matís 32-09 September 2008 ISSN 1670-7192 Titill / Title Höfundar /

Detaljer

Til aðalstjórnar Öryrkjabandalags Íslands.

Til aðalstjórnar Öryrkjabandalags Íslands. Seltjarnarnesi, 17. maí 2006. Til aðalstjórnar Öryrkjabandalags Íslands. Föstudaginn 28. apríl síðastliðinn barst mér eftirfarandi bréf frá Ástráði Haraldssyni, lögfræðingi: Þetta bréf er ritað fyrir hönd

Detaljer

Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka?

Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka? Ásta Sóley Sigurðardóttir Áhættutaka í vinnuslysum: Telst vinna starfsmanna Vegagerðar ríkisins við hættulegar aðstæður áhættutaka? -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi EB. Nr. 25 I EES-STOFNANIR EFTA-STOFNANIR EB-STOFNANIR. 4. árgangur

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi EB. Nr. 25 I EES-STOFNANIR EFTA-STOFNANIR EB-STOFNANIR. 4. árgangur 24.10.1996 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.48/00 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin 3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

Detaljer

Islandsk bøyingsskjema

Islandsk bøyingsskjema Islandsk bøyingsskjema Skjemaet er bygd opp som parallell til Odd Einar Haugen: «Norrønt bøyingsskjema» (folk.uib.no/hnooh/materiell/boyingsskjema3-2.pdf), ettersom det på kurset «Språkhistorie og talemål»

Detaljer

NORRÆN SKIPTIDVÖL STATSBYGG Í NOREGI

NORRÆN SKIPTIDVÖL STATSBYGG Í NOREGI NORRÆN SKIPTIDVÖL STATSBYGG Í NOREGI Október nóvember 2004 Elísabet H. Guðmundsdóttir Starfsmaður Framkvæmdasýslu ríkisins Febrúar 2005 EFNISYFIRLIT: INNGANGUR...3 ALMENNT UM STATSBYGG OG STARFSUMHVERFI...3

Detaljer

Réttarstaða föður samkvæmt íslenskri barnalöggjöf

Réttarstaða föður samkvæmt íslenskri barnalöggjöf Háskólinn á Akureyri Félagsvísinda- og lagadeild Lögfræði 2008 Réttarstaða föður samkvæmt íslenskri barnalöggjöf - Samanburður við gildandi löggjöf í Danmörku og Noregi - Halldóra Kristín Hauksdóttir Lokaverkefni

Detaljer

316 Hvítbók ~ náttúruvernd

316 Hvítbók ~ náttúruvernd 19 Almannaréttur 316 Hvítbók ~ náttúruvernd 19. Almannaréttur 19.1 Inngangur Ekki er að finna í íslenskum lögum almenna skilgreiningu á hugtakinu almannarétti. Samkvæmt lögfræðiorðabókinni er almannaréttur

Detaljer

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Við dóma á sauðfé skal styðjast við skala þann sem lýst verður hér á eftir ásamt því að upplýsingar um þunga grips og mælingar á bakvöðva, fituþykkt á baki, lögun vöðvans

Detaljer

tálbeitur Greiningaraðferð við mat á lögmæti 1

tálbeitur Greiningaraðferð við mat á lögmæti 1 Karólína Finnbörnsdóttir Lögfræðingur frá Háskólanum í Reykavík og saksóknarfulltrúi há embætti sérstaks saksóknara. tálbeitur Greiningaraðferð við mat á lögmæti 1 73 1 Grein þessi inniheldur valda kafla

Detaljer

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS Alþingi. Erindi nr. Þ / ^ // / / 63 komudagur S. v/. 2. öó$t. Alþingi. Nefndarsvið 150 REYKJAVÍK

ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS Alþingi. Erindi nr. Þ / ^ // / / 63 komudagur S. v/. 2. öó$t. Alþingi. Nefndarsvið 150 REYKJAVÍK Alþingi ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS Alþingi. Erindi nr. Þ / ^ // / / 63 komudagur S. v/. 2. öó$t Nefndarsvið 150 REYKJAVÍK Reykjavík, 4. apríl 2005 Tilvísun: 2005030077 Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga

Detaljer

Vægi lögskýringargagna við túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrár í dómum Hæstaréttar Íslands

Vægi lögskýringargagna við túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrár í dómum Hæstaréttar Íslands Marta María Friðriksdóttir Vægi lögskýringargagna við túlkun mannréttindaákvæða stjórnarskrár í dómum Hæstaréttar Íslands - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Margrét María Grétarsdóttir Lagadeild

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 27 ISSN árgangur EB-STOFNANIR

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 27 ISSN árgangur EB-STOFNANIR ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN 1022-9337 Nr. 27

Detaljer

Almennt um bókhald ríkisins

Almennt um bókhald ríkisins Almennt um bókhald ríkisins Bókhald ríkisins er fært í Oracle, (Oracle E-Buisness Suite). Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins, nefnt Orri, er samhæfð heildarlausn í viðskiptahugbúnaði. Kerfið keyrir á

Detaljer

Hjúskapur og hrun Ábyrgð, áhrif og afleiðingar

Hjúskapur og hrun Ábyrgð, áhrif og afleiðingar Ábyrgð, áhrif og afleiðingar Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Detaljer

RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ. Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi

RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ. Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi RÉTTUR ÁKÆRÐA TIL AÐ VERA VIÐSTADDUR MÁLSMEÐFERÐ Áhrif 123. gr. sml. á réttláta málsmeðferð og jafnræði málsaðila fyrir dómi Höfundur: Klara Baldursdóttir Briem Kennitala: 121287-2699 Leiðbeinandi: Hulda

Detaljer

Skilningur háskólanema á námslánum Rebekka Rut Gunnarsdóttir. Solveig María Ívarsdóttir. B.Sc. í viðskiptafræði

Skilningur háskólanema á námslánum Rebekka Rut Gunnarsdóttir. Solveig María Ívarsdóttir. B.Sc. í viðskiptafræði Skilningur háskólanema á námslánum Rebekka Rut Gunnarsdóttir Solveig María Ívarsdóttir B.Sc. í viðskiptafræði Vor 2013 Rebekka Rut Gunnarsdóttir Leiðbeinandi: Kt. 041291-2309 Breki Karlsson Fjármál Solveig

Detaljer

FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003

FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003 FRIÐHELGI EINKALÍFS NÓVEMBER 2003 Hver er réttur barns til friðhelgi einkalífs? Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálanum, er barn skilgreint, sem einstaklingur, yngri

Detaljer

t i l l j ó s r i t u n a r

t i l l j ó s r i t u n a r Sproti 3a v e r k e f n a b l ö ð t i l l j ó s r i t u n a r Sproti 3a Verkefnablöð til ljósritunar Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 Heiti á frummálinu: Multi Kopiperm 1 4 Hönnun og útlit: Børre Holth Kápuhönnun

Detaljer