Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen"

Transkript

1 COWI AS 2007

2 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: e-post: COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere. Vi leverer tjenester over hele verden innen teknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge er COWI AS et av de ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap med ca 600 medarbeidere i inn- og utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk, tekniske installasjoner og byggrådgiving, vann og avløpsteknikk. Vi satser spesielt på å videreutvikle vår sterke posisjon innen helsebygg. Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen Foto/illustrasjoner Jan Edvardsen Hartmut Schwarzbach (Samfoto) Omslagsfoto Fokus-kvartalet, Tromsø Trykkeri Spectra Offset AS Opplag Oslo, april 2008.

3 Innhold 2 Størrelsen viktigst? Et eksistensielt spørsmål også for rådgiverfirmaene 4 COWI mulighetenes marked også for de ansatte 6 Ny kompetanse på plass innen energi, olje og offshore 8 Take-off fra trygg grunn på Rygge 10 Hva skjer i kullissene? 12 Hvordan bleier gir renere luft i Bergen 14 Godstransporten vekk fra vegene viktig for norsk samfunnsutvikling 16 Øya Helsehus, en nyvinning i Norden 18 Årsberetning Resultatregnskap 23 Balanse 25 Kontantstrømoppstilling 26 Regnskapsprinsipper 28 Noter 38 Revisjonsberetning Erfaring/kapasitet, omsetning fordelt på virksomhetsområder 40 Organisasjon, kontorsteder, antall medarbeidere Årsberetning 07 1

4 2 Årsberetning 07 Vi må møte verden der ute med et åpent sinn. Det forutsetter trygg forankring i egne verdier.

5 Størrelsen viktigst? Et eksistensielt spørsmål også for rådgiverfirmaene? Tett samarbeid med våre kunder, samt spørreundersøkelser, bekrefter at markedet trenger et innovativt rådgiverfirma som evner å sette sammen kompetanse og kapasitet tilpasset det spesifikke oppdraget. Nærhet til marked og prosjektgjennomføring, samt en fleksibel og kompetansekraftig organisasjon, er en forutsetning for å tilby dette. Verden mindre enn vi tror For meg er det åpenbart at det rådgiverfirmaet som best kombinerer kraften i en internasjonal organisasjon med ambisjoner og satsing i eget nasjonalt marked, vil vinne i det lange løp. Markedssituasjonen er ikke særlig forskjellig fra land til land, og vi erfarer at norske medarbeidere og deres spisskompetanse styrker COWI internasjonalt og bringer verdifull kompetanse tilbake. Dette betyr at vi ut fra Norge lykkes i for oss relativt fremmede markeder. Tatt utfordringene på strak arm Har så COWI funnet enkle svar på alle utfordringene? Neida, men vi har sett mulighetene og er underveis. Gjennom vår konsernstrategi S2010, har vi med pisk og gulrot iverksatt en rekke tiltak som er kommet våre kunder til gode. Vårt ubeskjedne mål er å bli det beste rådgiverfirmaet til å sette sammen riktig kompetanse for det enkelte prosjekt. Ett konkret verktøy er konsernets nye intranett, COWIportalen. Den gjør det enklere å formulere, bemanne og gjennomføre prosjekterings- og rådgivningsoppdrag på en fleksibel, effektiv og god måte. Den skal etter hvert fungere som prosjekthotell og invitere kundene til å delta direkte i prosjektarbeidet. Regionaliseringen av COWI gjør at vi lettere kan optimalisere egen kompetanse og supplere med ressurser fra resten av konsernet. Det har bidratt til en tydeliggjøring av hvor vi vil være, og hva vi vil gjøre i de enkelte markedene. For å underbygge dette, har vi iverksatt en rekke tiltak for å koble sammen best tilgjengelige kompetanse; gjennom fysiske og virtuelle nettverk. Overbevisende resultater Resultatene lar ikke vente på seg. Gjennom vårt gode år 2007, vant COWI i Norge en rekke oppdrag vi neppe hadde vært i stand til verken å vinne eller gjennomføre uten det reelle samspillet i COWI konsern. Gode eksempler omtales i denne årsberetningen. For å lykkes i fremtidens marked, er det ikke tilstrekkelig å være best på å kombinere fag og ressurser. Vi må også ha medarbeidere som tenker helhetlig og er ansvarlige i forhold til samfunnet, både gjennom løsningsforslagene og i samarbeid med prosjektpartnerne. COWI legger derfor stor vekt på å utvikle kompetanse på tvers av faglig og geografisk tilhørighet. På den måten skaper vi en attraktiv arbeidsplass og et godt rekrutteringsgrunnlag. Organisk vekst sikrer verdiforankring At vår økte satsing på kompetanseutvikling, reelt samarbeid og synliggjøring virker, ble grundig dokumentert gjennom Når det gjelder antall medarbeidere, er COWI ett av de få store rådgiverfirmaer i Norge som primært vokser organisk. Selv om vi ser behovet for ny spisskompetanse gjennom oppkjøp, satser vi på langsiktig vekst ved å ansette dyktige og motiverte medarbeidere. Dette sikrer en reell forankring og videreføring av våre verdier; etter vår mening en forutsetning for å innfri målsettingen om at COWI i Norge skal være best blant de største. Det er mitt håp at de prosjekteksemplene, medarbeiderne og spennende prosessene Årsberetning 2007 omtaler, gir dere lesere lyst til å samarbeide enda tettere med oss i COWI. God lesning! Christian Nørgaard Madsen Administrerende direktør Årsberetning 07 3

6 Torkel C. Rørstrand ønsker velkommen til The Pearl, Midt-Østens mest luksuriøse boligadresse. The Pearl er det første stedet i Qatar hvor utlendinger kan kjøpe eiendom. 4 Årsberetning 07

7 COWI konsern har lang tradisjon med å jobbe internasjonalt. Helt fra etableringen av COWI, har det vært en bevisst strategi å legge til rette for utenlandsengasjement. Populært og utviklende for de ansatte, viktig for COWIs totalkompetanse. En typisk kultur- og kompetansebyggende vinn-vinn-situasjon. Aktiviteten er styrket og er den direkte årsaken til opprettelsen av fem de regionene Danmark, Norge, Øst EU, Afrika og Gulfen. Kombinasjonen av lokal kunnskap og interaksjon mellom regionene, gjør det enkelt å trekke inn spesialkompetanse og kapasitet når oppdragene krever det. En reell konkretisering av COWIs strategi One Company Network. Qatar på den arabiske halvøy, er et område i rivende utvikling. Verdens største forekomst av naturgass har gjort det lille emiratet til et av verdens rikeste land. At og høste nye erfaringer. Etter å ha ledet Tromsø-kontoret i nesten 4 år, tok han fra august 2007 over som leder av COWIs kontor i Qatar, beliggende i hovedstaden Doha. Rørstrand renner over av entusiasme over utfordringene og mulighetene oppholdet i Qatar gir. Prosjektutfordringer av og i en annen verden Rørstrand snakker på inn- og utpust. Profesjonelt er det ikke mulig å finne større utfordringer enn de vi har her nede. Vi er engasjert i prosjekt utenkelige for Europa; kunstige øyer på flere kvadratkilometer, marinaer med plass til enorme båter, 40 hotell i én utbygging, flere tusen luksusboliger, høyhus på 50 etasjer og mer, verdens største flyplasser, signaturbruer, verdens lengste bruforbindelse, metro, motorveier, golfbaner med 1000 luksusboliger, et enormt kjøpesenter, osv. lyspære eller vaske bilen. Vi kan gå rett til og fra matbordet, finne på ting sammen. Leke, spille tennis, hoppe i bassenget. I helgene er det masse aktivitetsmuligheter; vi har båt, været er alltid godt med sol og gode badetemperaturer, vi drar på overnattingsturer i ørkenen, koser oss ved bålet utover kvelden, kjører firehjulstrekker, drar på fjelltur i Oman, spiser fantastiske måltider på luksushotellene. Med andre ord; jobben gir alle utfordringer man kan tenke seg, privatlivet er fantastisk. Prosjekteksempler The Pearl, en kunstig øy i Qatar for forretningsvirksomhet, hoteller, butikker, restauranter, og kjøpesenter for ca innbyggere. COWI er ansvarlig for prosjekteringen av de marine konstruksjonene, (strender, kystbeskyttelse, marinaer, vannmodellering og en bru), samt miljøstudie. 80 % av befolkningen er utenlandske arbeidere, sier sitt. Sammen med Bahrain, Oman og United Arab Emirates, utgjør Qatar COWIs region Gulfen. COWI har vært i Qatar siden 2001, siden den gang har kontoret vokst til ca 80 ansatte. Målet er å bli minimum 150 medarbeidere innen Virksomheten i Qatar er i hovedsak knyttet til marine konstruksjoner, bruer, veg, miljø, byggeri, olje og gass. Fra Tromsø til Qatar Torkel C. Rørstrand, 34 år, har fått og tatt muligheten til å få luft under vingene Prosjektene står i kø, vår eneste utfordring er å få tak i kvalifisert personell. Hektiske og meget spennende dager, teknisk krevende og fantastisk utfordrende. Eksotisk krydder for privatlivet Rørstrand har kone og to små barn med til Qatar. De opplever et privatliv de knapt kunne drømt om. Selv om jeg jobber mye, har jeg kun familien å bruke tid på når jeg kommer hjem. Ingen snømåking, ingen plenklipping, ingen vasking, matlaging eller annet stress, alt blir tatt hånd om. Vi trenger ikke så mye som skifte ei Lusail, en bydel på mer enn 20 km 2, som skal bygges ut med høy- og lavhus for mer enn mennesker. I tillegg forretninger, kjøpesenter, to 18-hulls golfbaner, hoteller, strender og annen underholdningsvirksomhet. COWI har utført numerisk modellering av havstrømmer/bølger, marine konstruksjoner (strender, kystbeskyttelse, kanaler, brygger, marinaer), 9 bruer, geotekniske undersøkelser, miljøstudier, detaljprosjektering og oppfølging på byggeplassen. Årsberetning 07 5

8 Med oppkjøpet av OptiKon i 2007, fikk COWI på plass viktig kompetanse innen energi, olje- og offshorerelatert virksomhet. Firmaet er kjent som et meget moderne prosjekteringsfirma, med dyktige medarbeidere innen Tekla og numeriske analyser. Tekla er et 3D-modelleringsverktøy velegnet til produksjon av stålbygg og armert betong. I dag arbeider 11 personer i OptiKon med 3Dmodellering, det vil si halvparten av staben. Deres kompetanse er utgangspunktet for leveranser til ulike fagområder og kundegrupper. OptiKon har opparbeidet en betydelig portefølje overfor norsk leverandørindustri og internasjonal prosessindustri. Eventyrlig oppstart Det løsnet skikkelig i 2002 med oppdrag for svenske Chematur Engineering AB, sier daglig leder Henning Johansen. I det første prosjektet var dimensjonering for jordskjelv en sentral problemstilling. Vår bakgrunn fra offshoreprosjekter i Nordsjøen og jordskjelvbelastning på faste installasjoner, passet svært bra. Siden har engasjementet for Chematur hatt en eventyrlig utvikling, de er vår største kunde år etter år innen design, modellering og tegningsproduksjon av industribygg til store fabrikkanlegg. Vi har nylig avsluttet vårt hittil største prosjekt for Chematur, en leveranse av modeller i stål og betong for 30 bygg til et stort industriprosjekt i Midt-Østen. Store prosjekt, som strekker seg over flere år, er selve kjernen i vår utvikling. Vi Ny kompetanse på plass innen energi, olje og offshore har nylig fått to store oppdrag for samme kunde, ett i Midt-Østen og ett i Asia. At oppdragene utføres i verdensdeler langt fra vår egen, gjør at vi må lære oss å benytte andre standarder enn våre egne. Spennende og ny kompetanse, bratt læringskurve. Fra PC n i Fredrikstad til materialisering i Dubai Eivind Carlsen leder OptiKons olje- og industriavdeling. Han velger et prosjekt for Aker Kværner Process Systems, AKPS, som første referanse sammen med COWI. For dette prosjektet er det utført beregninger, 3D-modellering og tegninger av diverse stålmoduler som installeres på dekket til produksjons- og lagerskipet Smart 1. Prosjektet, i regi av Aker Floating Production, startet som et såkalt generisk prosjekt uten spesiell felttilpasning. Underveis er det inngått kontrakt for installasjon av modulene i smult farvann utenfor kysten av India, hvilket har ført til store endringer av arrangement og løsninger for de ulike modulene. Leveransen fra OptiKon omfattet fabrikasjonstegninger for to separasjonsmoduler, en utility modul og to mindre tankrammer. Løftevekten for de største modulene er på ca 800 tonn. Via fortløpende utveksling av 3D-modeller, kommuniseres det med oppdragsgiver som tar seg av fag som rørdesign og mekanisk utstyr. På denne måten kan stål og detaljer tilpasses utstyr og rør til minste detalj og vice versa. Fra ferdig stålmodell, som i prinsippet er en nøyaktig simulering av alle detaljene som skal fabrikkeres, skrives det ut tegninger direkte til fabrikasjonsverkstedet Lamprell i Dubai. Beskjedenhet en uting Eivind Carlsen har besøkt Lamprell og fått bekreftet effektiviteten i arbeidsmetoden. Han ser ingen grunn til å være beskjeden overfor tilbakemeldingene fra Aker Kværner Process Systems og byggverkstedet. Det tekniske underlaget produsert av oss forenkler byggingen og produserer færre spørsmål enn fabrikasjonsunderlag fra konkurrenter. AKPS er så tilfreds med Smart 1, at vi nå venter på oppstart av Smart 2. Som blir utvidet i forhold til det første prosjektet. 6 Årsberetning 07

9 Prosessanlegg i Midt-Østen, hvor alle bærende konstruksjoner er prosjektert av OptiKon. Årsberetning 07 7

10 Take-off fra trygg grunn på Rygge 8 Årsberetning 07

11 Velferden øker, med den folks mulighet til å realisere sin reiselyst. Slikt skjerper konkurransen om passasjerene og får fart på flyplassutbyggingene. Sist ut er Moss Lufthavn Rygge, militær flyplass siden Målsettingen er å bli en av Europas mest effektive flyplasser til beste for regionens befolkning og næringsliv. Forsvaret ble gitt konsesjon til å drive sivil lufttrafikk i Rygge sivile lufthavn AS, (RSL) er byggherre, eier og drifter av den sivile terminalen. 17. oktober 2007 tok det første flyet av med kurs for Gran Canaria. Utfordrende vannbehandling Mye skjer i kulissene fra politiske vedtak fattes til snorer klippes. En stor utfordring på Rygge var håndteringen av overvannet. Våre klimatiske forhold krever i perioder omfattende avising av fly og baner. Sammen med tidvis store nedbørsmengder i de mest utsatte periodene, blir det produsert mer overvann enn det eksisterende rørledningsnettet kan håndtere. COWI har hatt det overordnede ansvaret for all vannbehandling på Rygge, fra design av anlegg til utarbeidelse av driftsrutiner og dokumentasjon. En svært sammensatt oppgave, med mange prosjekt for fem ulike oppdragsgivere, og med Forsvarsbygg som ansvarlig overfor forurensningsmyndighetene. Oppgavene spente fra tradisjonell vann- og avløpsbehandling for den nye terminalen og omlegging av eksisterende råvannledning for regionens drikkevann, til behandling av rent overvann, overvann med avisingskjemikalier og drensvann. Mesteparten av arbeidet knyttet til flyavisingsanlegg, overvannssystem og prosjektering av flyoppstillingsområdet, skjedde i samarbeid med Sweco Grøner AS gjennom det felles eide firmaet Scandinavian De-Icing Consultant, (SDC). Vår norske spisskompetanse innen avising er et viktig supplement til COWI konserns store internasjonale satsing og engasjement innen flyplassutbygging. Utarbeiding og etablering av beredskapsdammer i alle bekker, iverksetting av program for prøvetaking og miljøoppfølging knyttet til avtaler og tillatelser mot myndighetene, inngikk også. Videre prosjekterte COWI strømforsyningen til de nye publikumsområdene. Drikkevannskilde nærmeste nabo Vansjø, som er drikkevannskilde for ca mennesker, grenser opp til flyplassområdet og understreker kompleksiteten i oppdraget. Hovedtyngden av det forurensende overvannet kommer fra flyoppstilling, banesystemer og driftsområder, samt P-hus og P-plass. Glykolholdig væske fra flyavisingen blir samlet i tette tanker og store åpne basseng, før den blir levert til det kommunale renseanlegget. Hvordan er det så mulig å behandle det store volumet overvann på en forsvarlig måte? Svaret er fordrøyning, det vil si forsinkelse av avrenningen. Til dette er det bygget ulike basseng, strategisk plassert på området. Ikke én dråpe overvann fra flyplassen når Vansjø uten å ha vært ledet gjennom ulike barrierer og renseprosesser. Beredskapsdammer for rent overvann danner den ytterste barrieren mot Vansjø. Et omfattende prøvetakings- og overvåkingsprogram dokumenterer og sikrer systemenes funksjonalitet. Prosess uten turbulens og luftlommer COWIs Jon Trandem var fagansvarlig for all vannbehandling på Rygge. Han har bred erfaring fra oppdrag for overvannbehandling og flyavising på Fornebu, Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp og Kjevik, samt fra Kirkenes, Warszawa, Gdansk og Tallin. En erfaring han bekrefter er kommet godt med. Fra prosjektering med tidvis parallell utbygging fram til ferdigstillelse, er det gått snaut halvannet år. Et slikt tempo hadde ikke vært mulig uten entusiasme, samarbeidsvilje og stå-på-holdning fra alle parter. Samarbeidet mellom byggherrer, rådgivere og entreprenører har rett og slett vært enestående, avslutter Trandem. Som verken er en fersking, eller lett å imponere. Årsberetning 07 9

12 Hva skjer i kullissene? Enkelt og funksjonelt Hålogaland Teater er Norges mest moderne. Bygningen, som er tegnet av Vulkan Arkitekter, er preget av enkelhet og rene linjer. Tanken er at færrest mulig detaljer skal fjerne publikums oppmerksomhet fra scenen og den kunstneriske formidlingen. Lys, luft og Tromsøsundet utenfor mange av de store vinduene, skal slippe tanken fri, åpne for assosiasjoner. Bygningen har et bruksareal på m 2, inneholder tre scener, to heiser, et løftebord, 130 meter kranbane, verksteder og tekniske rom, garderober, kontorer og øvrige fasiliteter for et komplett moderne teater. Avansert, skjult teknologi Gode skuespillerprestasjoner alene er ikke nok for å gi publikum en flott opplevelse. Avansert teknologi er nødvendig for å skape den rette stemningen. En teaterbygning er en stor teknisk utfordring, ca 80 % er fylt med til dels sofistikert teknologi. Løsningene er sammensatte, ulike fag griper inn i hverandre. Dessuten er moderne teaterbygninger i sin egenart utfordrende i forhold til mer konvensjonelle A4-bygg. Roger Hansen, elektroingeniør ved COWIs Tromsø-kontor, er den rette til å bekrefte dette. Under hans ledelse var COWI ansvarlig rådgiver for de elektrotekniske anleggene ved teateret. For å gi en idé om hva som skjuler seg i kullissene, en liten oppsummering: over scenen rager et 22 meter høyt tårn, fullpakket av wire og ledninger fra 36 elektromotorer i toppen av tårnet. For saler, scener og tårn benyttes spesiell teaterbelysning, hentet fra 146 uttaksenheter og styrt fra inspisientpult og lyslosje. Talevarsling for brannalarm er integrert med lydanlegget. Kranbanen er 130 meter og frakter 6 meter høye kullisser fra verkstedene og inn på hovedscenen. Prosess med entusiasme og drive COWI var ansvarlig for forprosjekt og detaljprosjektering av de elektrotekniske anleggene, oppfølging i byggeperioden og ferdigstillelse av anleggene, samt elektroakustikk. Her snakker vi om kompetanseutvikling i ordets rette forstand, sier Hansen. Teaterfolk er veldig dedikert til sitt yrke. De vet nøyaktig hva de vil oppnå. Samtidig skal vi huske at den teknologiske utviklingen har vært enorm de senere årene, det er ingen gitt å få med seg alt. Derfor er brukere og rådgivere helt avhengig av en god dialog for å få maksimalt ut av dagens muligheter. Løsningene er veldig prosessorienterte, vi må hele tiden utfordre hverandres tankegods, drive hverandre frem. Du verden så moro. Jeg må også si at det for en ingeniørsjel som meg er frydefullt å sitte i en fullpakket teatersal, nyte en forestilling og føle meg ganske så alene om å vite hva som foregår back-stage, humrer Hansen. Kompetanseoverføring Et glitrende eksempel på hvordan spisskompetanse utvikles og videreføres til kollegaer, er COWIs engasjement i Teaterog konserthuset Kilden i Kristiansand, Sørlandets nye kulturelle storstue. To dager annenhver uke er Roger Hansen i Kristiansand for å bistå sine kollegaer fra Oslo-kontoret, som er ansvarlig for de elektrotekniske løsningene på bygget. Tromsø-kontoret har fire medarbeidere som arbeider med Kilden, med prioritet på yngre medarbeidere, slik at de får brynt seg på kompliserte bygg. COWI benytter DAK-verktøy for 3D-visning av føringsveier og koordinering mot øvrige fag. Gevinsten er åpenbar, vi får oppdaterte medarbeidere som ved neste korsvei vet noe som andre ikke vet. Dermed er vi bedre rustet til å uføre oppgavene enn våre konkurrenter. Det er i hvert fall målsettingen, avslutter Hansen. 10 Årsberetning 07

13 Fra snorloftet, hvor 36 elektromotorer styrer sceneteppe og kullisser. Årsberetning 07 11

14 Opphoping av avfall er én av verdens største miljøtrusler, mens energi er en knapphet. Søppel betegnes ofte som en ressurs på avveie. I Bergen har de brakt ord til handling. På 80-tallet ble det klart at bykommunenes avfallsdeponi snart ville være fullt. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap, BIR, måtte finne nytt deponi, eventuelt ta i bruk andre metoder for å håndtere avfallet. Mye sand er rent i havet fra de første vurderinger til valg av løsning, forteller COWIs prosjektleder, Ole Johan Valle. Fra avfall til energi Å velge løsning for håndtering av avfallet, ble en stor utfordring. Det var en generell skepsis til forbrenning, samtidig ble lokaliseringsdebatten for et nytt deponi vrien; ingen ville ha noe slikt i sitt nærområde. Etter hvert ble det besluttet å utrede et forbrenningsanlegg. Ulike alternativ for lokalisering ble vurdert før vedtaket om å bygge et anlegg ved det gamle deponiet i Rådalen. Byggingen ble gjennomført i perioden COWI var engasjert i hele prosessen, fra utredninger om lokalisering av deponi og forbrenningsanlegg, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontrahering av leverandør for det forbrenningstekniske utstyret, til prosjekt- og byggeledelse for byggeprosjektet. Fjernvarme Ett av konsesjonskravene for forbrenningsanlegget var å gjenvinne 50 % av avfallsenergien. For å imøtekomme dette, ble det besluttet å etablere et selskap for å bygge og drive et fjernvarmenett i Bergen. Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap, BKK, og BIR dannet i felleskap fjernvarmeselskapet BKK Varme. Utbyggingen av fjernvarmenettet startet i 1999 og ble satt i drift i Det er lagt ned ca 100 km fjernvarmerør, utvidelse av nettet pågår fortløpende og er nådd bykjernen. Haukeland Sykehus og Universitet i Bergen ble koblet til i en tidlig fase. Andre brukere er stort sett nærings- og boligbygg med oljebasert energi, samt nye bygg innen konsesjonsområdet. COWI har vært, og er, sentral med prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt drifting av fjernvarmenettet. Hvordan kan ble Mer avfall, økt behov for fjernvarme Den såkalte festen i den globale landsbyen har opp gjennom årene økt i intensitet, mens søppelhaugene sprenger alle prognoser. Så også i Bergen. Situasjonen for noen år tilbake var at mens BKK Varme hadde behov for mer energi til fjernvarmenettet, var avfallsenergi til oppvarming god miljøpolitikk. Dette, kombinert med varslet deponiforbud fra 2009, gjorde at BIR i 2004/2005 startet utredningen om mulig utvidelse av forbrenningsanlegget med en linje 2. Beslutning om utbygging ble fattet i Kontrakt med elektromekanisk leverandør ble inngått sommeren 2007, anleggsarbeidet startet opp i februar Linje 2 vil være klar til drift i februar Som for linje 1, har COWI vært ansvarlig for utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget for den elektromekaniske leveransen, kontrahering av leverandør og prosjekt- og byggeledelse. Arbeidet er utført av de samme personer som for linje1, i tillegg bidrar kollegaer fra Århus med spisskompetanse på prosjektering og oppfølging av den elektromekaniske leveransen. Resultat Fullt utbygd vil BIR linje 1 og 2 håndtere ca tonn restavfall årlig og produsere avfallsenergi som leverer ca 250 GWh til fjernvarmenettet og 110 GWh elektrisitet. Dette er nok energi til å dekke oppvarmingsbehovet for boliger. Avfallet i Bergen er ikke lenger en ressurs på avveie. 12 Årsberetning 07

15 ier gi renere luft i Bergen? Årsberetning 07 13

16 Godstransporten vekk fra vegene Godstransporten innen EU-området vil vokse med ca. 50 % fram til Hvis ikke jernbane tar over transporten, vil 1,5 millioner nye lastebiler innta det europeiske vegnettet. I dag fraktes 60 % av godset innen EU med bil, 10 % med tog. I miljølandet Norge er det et uttalt mål å flytte godstrafikken fra veg til jernbane. Dessverre har myndighetene helt glemt å legge til rette for det. Alnabru navet for norsk godstrafikk Godsterminalen på Alnabru skal utvides til å bli Norges største. Dagens kapasitet er TEU (containerenheter). Gjennom Godsstrategien er det politisk bestemt at Alna i år 2012 skal behandle TEU, 1 million i 2020, og 1,5 millioner i Et optimistisk mål for et så begrenset areal, uten eksempelvis mulighet til å legge fra seg snø. Området skal utvides med 90 dekar og 10 nye lastespor fordelt på to lastegater, hver med tre store traverskraner. Eksisterende terminal skal utvides med en ny lastegate, totalt 70 dekar. Nye atkomst- og internveger med porter og kontrollsystemer hører med. Utbyggingen skal skje med full drift av alle eksisterende terminalfunksjoner. En utfordring for alle involverte. Det ideelle; å få godstrafikken vekk fra vegnettet, er en umulighet. Norge er et langstrakt land, uten mulighet for full jernbanedekning. Det er derfor nødvendig med trailere/lastebiler i endepunktene for transporten. I tillegg er det viktig at det raskt bygges flere krysnings- og dobbeltspor på jernbanen. For de lange strekningene, og rundt de store byene. COWIs leder for banegruppa (T-bane, trikk og jernbane), Geir Bratli frykter sammenbrudd i rushtidstrafikken, fordi dette tidspunket faller sammen med det mest gunstige kjøremønsteret for transportselskapene. For ikke å skape fullstendig trafikkaos, anbefaler COWI at trafikken spres over 20 timer i døgnet. Dette vil også bedre logistikken for omlasting fra lastebil/trailer til godstog, eller omvendt. COWI dekker alle fag innen transport og samferdselsteknikk COWI er ansvarlig for detalj- og byggeplan for alle underbyggingsarbeidene på Alnabru. Med unntak av geoteknikk, dekker COWI selv alle fag. Vi tar hånd om regulering, arealplanlegging, landskapsarkitektur, miljø, veg og bane, transportog risikoanalyser, byggtekniske fag, akustikk, støy, security, HMS/forurenset grunn og MOP (miljøoppfølgingsplan), samt er ansvarlig søker overfor kommunen. Bratli teller på fingrene og puster ut. Nytt for dette prosjektet er at vi selv har kompetanse innen transportanalyse og jernbaneteknikk, det siste ved hjelp av vårt tyske søsterselskap ETC. Det er en fordel med kompetanse og kapasitet i eget hus. Her er mye å holde styr på, grensesnittene mot tilstøtende fag er mange. Også kompetanse blir til mens vi går COWIs norske avdeling for areal og samferdsel har hatt en fantastisk suksess, den har vokst fra 18 til 50 medarbeidere på drøyt to år. Vi er engasjert i ulike typer oppdrag, både hva fag og størrelse angår, og det er alltid noe å lære, sier Bratli. Når det gjelder Alnabru, har vi stor nytte av erfaringene fra Nye Lysaker Stasjon. Via store planleggingsoppgaver utvikler vi gode rutiner for vår prosjektgjennomføring. Kapasitets- og trafikksimulering sammen med Jernbaneverket har gitt oss ny forståelse for logistikk knyttet til fremtidig godstransport på jernbane. Store positive ringvirkninger Å innfri målsettingen for terminalen på Alnabru, er intet mindre enn en forutsetning for norsk samfunnsutvikling og samfunnsøkonomi. Ikke uten grunn at Jernbaneverket Utbygging betegner prosjektet som det viktigste innen norsk jernbaneutvikling. Å fjerne store deler av godstrafikken fra vegene, resulterer i vesentlig mindre slitasje på vegnettet, økt trafikksikkerhet og reduserte miljøbelastninger. For den enkelte trafikant betyr dette høynet livskvalitet via økt trygghet og kjørekomfort. At vi i COWI er med å legge til rette for dette, gir oppdraget en ekstra dimensjon, sier Bratli. 14 Årsberetning 07

17 viktig for norsk samfunnsutvikling Årsberetning 07 15

18 16 Årsberetning 07 Øya Hel

19 Det er ikke mulig å beskrive COWIs virksomhet uten å nevne helsebyggmarkedet, hvor vi er Norges desidert ledende rådgiver. I skrivende stund er vi engasjert i prosjektering av m 2 helsebygg. over samtlige tekniske installasjoner i prosjektet. Han fremhever oppføringen av Øya Helsehus som et stjerneeksempel på hvor bra det kan gå når kloke hoder kombineres med god vilje. Når helsehuset tas i bruk mai 2008, er det fjernstyring av AV-anleggene via datanettet. COWI har hatt ansvaret for alle prosjekteringsfasene, inkludert kontrahering og oppfølging. Det har vært krevende og spennende å finne løsninger som ivaretar de enkelte sehus, en nyvinning i Norden I denne Årsberetningen vektlegger vi et pilotprosjekt i Trondheim, Øya Helsehus. Det inneholder en ny sammesetning av funksjoner som sykehjem, rehabilitering, undervisning, universitetet og legesenter, totalt m 2. Slik vil undervisning, praksis og forskning på eldre/geriatri skje under samme tak, hvilket er nytt i Norden. Inkludert i arealet er auditorier, kontorer, bibliotek og bydelskafé. Bru mellom helsehus og sykehus Helsehuset ligger tett opp til St. Olavs Hospital, en bru skal forbinde de to enhetene. Korridorpasienter skal etter planen bli en saga blott. Målet er å redusere helsekøene via rask rehabilitering for overføring til pleiehjem, sykehus eller hjem til videre rekonvalesens. Hovedkapasiteten i det nye helsehuset er viet eldreomsorg, med sykehjem over 3 etasjer. Trondheim kommune er utbygger med utleiereal til Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) sin helsefaglige utdanning og NTNU, Institutt for samfunnsmedisin. Kloke hoder og god vilje COWI er rådgiver for alle fag unntatt arkitektur/landskapsarkitektur og geoteknikk. Vi har i tillegg prosjekteringsledelsen og styrer planleggingen i et tett og drivende samarbeid med NCC. COWIs prosjektleder, Kjell Nordmark, er en erfaren sykehusmann med overblikk kun gått 2 1/2 år fra idé til ferdigstillelse. Undertiden er et P-hus i underetasjen kommet til som en kompliserende faktor. Bredt og smalt Selv om Nordmark er en relativt beskjeden trønder, er han klar på hvorfor COWI er den beste rådgiveren for så sammensatte prosjekt som helsebygg. Vi har bred erfaringskompetanse og kapasitet, samt en fleksibel og oversiktlig organisasjon. Dette gjør det mulig å plukke bredde- og spisskompetanse fra ulike kontorsteder, sette sammen riktige team. Vi har lært å vektlegge betydningen av det gode samarbeid med alle involverte, ikke minst ansatte og brukere. Avansert teknologi Nordmark mener dyktighet innen spisskompetansefag er utslagsgivende for COWIs posisjon på helsebyggmarkedet. Han nevner spesielt audiovisuelt utstyr, (AV), sentral driftskontroll (SD) og adgangskontroll; en betingelse for effektivitet og trygghet. Øya Helsehus har mange rom med avansert AV-utstyr. Spesielt har sykepleierutdanningen, med en kapasitet på 1000 studenter, behov for fleksible løsninger, internt på huset og for fjernundervisning. Videokonferanseløsninger for opptak/visning av forelesninger via internett, hører med. Det er lagt opp til full fjernovervåking og brukernes behov, samtidig som vi oppnår standardisering, gjenkjennbarhet, skalerbarhet og fleksibilitet, sier Bård Støfringsdal, ett av COWIs kloke, unge hoder innen avansert teknologi. Mange brukere, ulike sikkerhetskrav Ulike brukermiljøer med varierte behov, har gitt store utfordringer innen adgang, sikkerhet og veiledning (ASV), IKT og SD-anlegg. Brukerne tilhører, og skal ha adgang til ulike organisatoriske enheter, spredd på flere lokasjoner. Dette betyr at dørene på helsehuset må styres av ulike kontrollsystemer. Det samme gjelder for drift og overvåking av driftstekniske anlegg. Noen brukerorganisasjoner ønsker overordnet styring, andre individuell. COWIs Sverre Johan Gulstad er fagansvarlig for de elektrotekniske løsningene på Øya Helsehus. Utfordringen var å gi brukerne et felles trådløst datanett i tillegg til individuelle trådbundne nett. Bygget har integrert spredenett for kommunikasjon, mens nettverksutstyret og ekstern kommunikasjon ut av helsehuset er tilpasset den enkelte brukerorganisasjonens kravspesifikasjon. Det tette samspillet med brukere/brukerrepresentanter, kombinert med vår kompetanse, gjør meg trygg på at dette vil fungere svært bra, sier Gulstad. Årsberetning 07 17

20 Årsberetning 2007 I et historisk godt marked for Norge, satte COWI AS konsern igjen overskuddsrekord før skatt med 72,3 mill.kr. etter overskuddsdeling på 12,3 mill.kr. til de ansatte. Omsetningen i COWI AS konsern endte på 674,6 mill.kr., også dette godt over budsjett. Sterk satsing på kundeorientering og utvikling av COWI-gruppen på tvers av våre internasjonale regioner, fortsatte med full tyngde i Kombinert med sterk faglig spisset satsing og vellykket inntreden i det norske markedet med internasjonal spisskompetanse, blant annet innen store brukonstruksjoner, markerte COWI seg som en attraktiv medspiller overfor kunder og medarbeidere. I det første året med implementering av den nye fellesstrategien for COWIgruppen (betegnet S2010), ble dette en naturlig og sentral ledestjerne for aktivitet og drift. Viktige elementer i strategien er utvikling av kunderelasjoner, økt attraktivitet overfor eksisterende og nye medarbeidere, samt internasjonalt samarbeid mellom COWIs regioner. COWI AS vokste betydelig gjennom ansettelser og ved overtakelse av 3 strategisk valgte virksomheter. Utover dette har den økende lønnsomheten i konsernet vært en følge av mer tradisjonelle tiltak som generell effektivisering og oppfølging av aktiviteter, samt rask og målrettet integrering av oppkjøpte selskap. 18 Årsberetning 07 Virksomheten COWI AS tar mål av seg til å være best innen kompetansebasert rådgiving og prosjektering, spesielt med henblikk på verdiskaping for våre kunder. Vi ønsker å synliggjøre overfor kunder og medabeidere at vår betydelige størrelse har en rekke fortrinn; i forhold til kompetanse, tilgjengelighet og profesjonalitet i prosjektgjennomføring, medarbeiderutvikling og virksomhetens drift. Det er et viktig suksesskriterium for COWI at vi har kompetanse og kapasitet til helhetlige vurderinger og opptrer ansvarlig i forhold til det samfunnet vi er med på å forme. Gjennom vår eierstruktur og konsernets verdisett, ønsker vi å handle slik at verdiskapingen for våre kunder og eiere blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. I tillegg til store enheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Fredrikstad, har virksomheten en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse med 20 kontorer skaper nærhet til de lokale markedene, samtidig som det samlet sett gir kapasitet og kompetanse til å dekke de store prosjektoppgavene. I løpet av 2007 nådde vi en milepæl ved å passere 600 ansatte i den norske delen av COWI-gruppen. Det nære og integrerte samarbeidet med COWI-gruppens øvrige regioner i Danmark, EU Øst, Afrika og Den arabiske Gulf, samt våre internasjonale prosjektkontor, betyr en ytterligere styrking av vårt tjenestetilbud på det norske markedet. Sammen med gode partneravtaler og samarbeidsrelasjoner med norske bedrifter, bistandsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, danner dette grunnlaget for selskapets aktivitet i utlandet. Rundt 5 % prosent av den samlede omsetningen i 2007 kom fra utenlandske oppdrag. Marked Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder sikrer helhetlige vurderinger av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen for å innfri ambisjonen om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Konsernet tilbyr rådgivings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på bygg forsyning industri miljø samfunnsplanlegging transport Den fremtidige veksten i konsernets markeder tenkes hovedsakelig å komme innen områdene transport, vann, helsebygg og miljø. Overtagelse av virksomheten i selskapene Jan Johannesen AS, OptiKon as og RIE Notodden AS i 2007, samt Envinor AS i begynnelsen av 2008, betyr økt tilgang til ny og utvidet kompetanse, nye markeder og kundegrupper. Markedsutviklingen har vært meget god, faktisk på et historisk høyt nivå de første delene av Offentlig sektor hadde spesielt høy aktivitet innen helsebygg og samferdsel, i tillegg utviklet også enkelte andre offentlige markeder seg positivt. Innen privat sektor var det fortsatt et stabilt og høyt aktivitetsnivå i første halvdel av Enkelte tegn indikerer noe redusert vekst ved inngangen til Morselskap COWI AS oppnådde i 2007 en omsetning på 639,3 mill.kr., som er 78,0 mill.kr. høyere enn for Driftsresultatet i 2007 endte på 55,6 mill.kr., mot 37,7 mill.kr. i Etter finansposter ble overskuddet 72,0 mill.kr. før skatt og 55,7 mill.kr. etter skatt, mot et overskudd på 40,2 mill.kr. før skatt og 29,1 mill.kr. etter skatt for Styret er godt fornøyd med resultatet og mener at utviklingen også i 2007 har vært svært tilfredsstillende. De samlede investeringene utgjorde 14,8 mill.kr. Beløpet består i hovedsak av investeringer knyttet til oppkjøp og datautstyr (hardware og software). Med regnskapsmessig og skattemessig virkning pr , ble datterselskapet Teledrifting AS fusjonert inn i COWI AS. Tallene for COWI AS i 2006 er ikke omarbeidet som følge av fusjonen. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av selskapet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2007 en samlet omsetning på 674,6 mill.kr., hvilket er 98,2 mill.kr. høyere enn for Etter overskuddsdeling til ansatte på 12,3 mill.kr. ble resultatet for konsernet 72,3 mill.kr. før skatt og 53,8 mill.kr. etter skatt, mot et overskudd på 43,6 mill.kr. før skatt og 32,1 mill.kr. etter skatt for De samlede investeringene for konsernet utgjorde 46,1 mill.kr. Ingen enheter i konsernet driver vesentlig egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjonen. Eventuelle utviklingsaktiviteter er begrenset til videreutvikling av selskapets tjenester. Konsernet har langsiktige leieavtaler

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2003. PSI Group ASA

Årsrapport 2003. PSI Group ASA 2003 Årsrapport 2003 PSI Group ASA 2 PSI Group ASA Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2003...4 Vellykket strategi - nå skal vi nå våre mål!...7 Om PSI Group...8 Distributøren SymTech

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer