Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter."

Transkript

1 dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. Anniken Hauglie: - Jeg vil avskaffe de åpne russcenene i Oslo sentrum! Side 4-5 Side 16-17

2 visjon 2020: - for å styrke fremtidig verdiskaping, som er nødvendig for å opprettholde et høyt velferdsnivå i fremtiden, er det en forutsetning at vi investerer tilstrekkelig i kunnskap og forskning, står det i Oslo Høyres plan for innovasjon, forskning og utdanning i hovedstaden. kunnskapsvisjon: Oslos byrådsleder stian berger røsland og finansbyråd kristin vinje på vei til å presentere handlingsplanen kunnskapshovedstaden 2020 for forskning, utvikling og innovasjon i Oslo for de neste åtte årene. kunnskapsløfterne tirsdag 30. august klokken lanserte Oslo Høyre ved byrådsleder stian berger røsland og finansbyråd kristin vinje sin handlingsplan kunnskapshovedstaden 2020 for forskning, utvikling og innovasjon i Oslo for de neste åtte årene. begivenheten fant sted i forskningsparken innovation Center ved universitetet i Oslo. Hvorfor en egen handlingsplan for kunnskap? stian berger røsland: kunnskapspolitikken utformes i stor grad nasjonalt, men fungerer ikke uten et lokalt, forpliktende engasjement. lokalt besitter vi verdifull kunnskap om byens aktører, og en detaljoversikt staten ikke har. den ønsker vi å benytte oss av. kommunens rolle er å være tilrettelegger og initiativtager. vi trenger et systematisk og godt samarbeid for å kunne bidra kristin vinje: det går en rød tråd gjennom verdiskapingskjeden. fra skole, via høyere utdanning til forskning og innovasjon. dette tar vår nye handlingsplan inn over seg. Noen momenter fra kunnskapshovedstaden 2020? stian berger røsland: skole, høyere utdanning, forskning og en innovativ kunnskapsnæring er gjensidig avhengig av hverandre i et kunnskapskretsløp. Oslo Cancer Cluster, nå et verdensledende senter, er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, uio, radiumhospitalet og ullern vgs. Her er elever fra skolen integrert i og under samme tak som forskningssenteret. Aller viktigst er nok fokuset på å skape arenaer for byens aktører. kristin vinje: vi vil tilby attraktive utenlandsstipend til studenter som utmerker seg i Oslo. disse skal gå til Harvard, Oxford etc. vi gir allerede utenlandsstipend til postdockandidater og vil nå også satse på studenter. disse studentene vil også være gode ambassadører for Oslo i utlandet. stian berger røsland er enig: vi bør vektlegge fremtidige Nobelprismottakere i byen vår! stian trekker også frem studentboliger i bjørvika: bra for studentene, men enda bedre for miljøet i bjørvika. studenter er en interessant gruppe i et byutviklingsperspektiv. kunnskapsbyen OslO * * * * * Oslo har universitet, 27 høgskoler og studenter. Halvparten av landets innsats knyttet til forskning og utvikling, står Oslo og Akershus for. byen er vertskap for 38 rene forskningsinstitutter og 14 institusjoner med betydelig fouaktivitet. ved utgangen av 2009 var andelen personer mellom 30 og 49 år med høyskole-/universitetsutdanning over 55 %. dette er ifølge ssb 37 % over landsgjennomsnittet. i 2009 jobbet 29 % av alle sysselsatte i Oslo jobber i kunnskapsnæringer ifølge Abelia. Hovedtyngden av bedriftene er kunnskapsintensive, og dette segmentet er ventet å dominere næringslivet i hovedstaden i Ansvarlig utgiver Oslo Høyre ved geir staib produksjonsleder pia prestmo skribenter michael tetzschner mari O. mamre Catharina munthe Aksel fridstrøm Ole michael bjørndal mathilde tybring-gjedde Christina solli øystein sundelin pia prestmo Aina slinning Camilla strandskog fotografer Ole michael bjørndal dag thorenfeldt Espen berg larsen øystein sundelin pia prestmo grafisk design: pia prestmo trykk: schibsted trykk As, antall: Oslo Høyre stortingsgt. 20, postboks 1536 vika, 0117 Oslo. tlf: e-post: VENNLIGST RESIRKULER ETTER BRUK 2

3 ElskEr OslO: - det er ikke partiet som abstraksjon, men summen av vanlige velgere som utgjør Oslo Høyre. det er de som føler og tenker. vanlige mennesker som står oppe i hverdagens mange krav. det er de som viser engasjement for en sak større enn dem selv, skriver michael tetzschner. Hva betyr det egentlig at et parti erklærer sin kjærlighet til byen? kjærlighet kan bare føles av mennesker. bare gis av mennesker. Og bare mottas av mennesker. bak Oslo Høyre som betegnelse finner vi flere tusen medlemmer. Og i det daglige har vi flere hundre tillitspersoner som bruker av sin fritid. Noen av dem kjenner vi av omtale eller gjennom mediene fordi de også er valgt inn i bystyre, bydelsutvalg eller liknende, og gjør en innsats der på vegne av oss alle. det er altså ikke partiet som abstraksjon, men summen av vanlige velgere som utgjør Oslo Høyre. det er de som føler og tenker. vanlige mennesker som står oppe i hverdagens mange krav. det er de som viser engasjement for en større sak enn dem selv. Her kan vi bruke ordet kjærlighet om forholdet til byen, selv om jeg også forstår dem som vi reservere et så stort ord for mer private forhold. glad i byen det er mitt håp at velgere som har bestemt seg for, eller så langt bare overveier, å stemme Oslo Høyre, ser nærmere på listen til bystyret og listen til sitt bydelsutvalg. Jeg tror de vil se det samme som meg. vanlige mennesker som føler noe for byen. personifisert av fabian stang som med sitt menneskelige nærvær har uttrykt følelsene våre i krevende tider. Og la oss huske at interessen for andre mennesker ikke er av ny dato, men har preget fabian fra første dag i ordførerstolen. Eller rettere: alle andre steder enn ordførerstolen. ute i byen. ute blant folk. ved store og små begivenheter. men hvor han har forstått at ingen begivenhet er liten for dem det gjelder. Høyre ikke er alene om ville byen det beste. i hvert fall ikke i Oslo. men gode intensjoner må understøttes av en god politikk. våre byråder kristin vinje, torger ødegaard, bård folke fredriksen og Anniken Hauglie, med byrådsleder stian berger røsland i spissen, har vist hvordan man oppnår resultater. Oslo Høyre legger stor vekt på å korte avstanden mellom løfter og resultater. love mindre og gjennomføre mer. å love mer enn man kan holde er å snakke folk etter munnen. å love mindre og gjennomføre mer er å respektere velgerne. Hva betyr det egentlig at et parti erklærer sin kjærlighet til byen? politiske forskjeller la meg minne om hva som har vært viktige forskjeller også under denne valgkampen: det er lønnsomme bedrifter, deres lønnsevne og sysselsetting som skaper grunnlag for at fellesskapets mange oppgaver blir finansiert. pengene omfordeles av politikere, men kommer fra vanlige skattytere. Høyre vil ikke nedbygge det offentlige betalingsansvaret for sykehus eller eldreomsorg. men vi vil i tillegg til kommunale tilbud ta i bruk alle engasjerte menneskene i privat sektor og frivillige organisasjoner som har nye ideer. Offentlige tilbud blir bedre av å bli sammenlignet med andre. Og de som skal sammenligne, er brukerne. derfor er valgfrihet både bra for den enkelte, men også en måte å forbedre offentlige tjenester. skolen skal formidle kunnskap. Høyres skolepolitikk tar utgangspunkt i hva vanlige foreldre ønsker for sine barn: kunnskap for personlig utvikling, dannelse og mestring av samfunnet. vi gjør oss til talsmenn for at foreldrene og, i høyere klassetrinn for at elevene kan ta selvstendige valg. da må de vite hva skolene presterer. Og skolene bør vite det selv, som grunnlag for forbedringer. En skole med vekt på kunnskap er en motor for sosial utjevning. En skole med vekt på kunnskap er en motor for integrering. byen skal være trygg for alle. Hele døgnet. Hele året. da kan ikke politiet forsvinne fra gatene. ikke noe strøk av indre by må være uten personlig tilstedeværende politi. bagatellisering Av NArkOtikA bagatellisering og avkriminalisering av narkotika bedrer kriminalstatistikken, men øker trusselen mot våre ungdommer. Justisministeren vil det første, uten å være opptatt av det siste. som ansvarlige foreldre og foresatte er vi opptatt av hvordan vi kan hindre innførsel, salg og pushing. Høyre er på lag med foreldrene og ungdommene. Justisministeren bør droppe forslaget om å gjøre det straffefritt å selge narkotika, bare formålet er å finansiere eget misbruk og innkjøp til videresalg. Oslo Høyre vil bryte næringskjeden av import, salg og pushing som justisministeren vil frede. valget er ditt. mellom partier. Og mellom de kandidatene som stiller til valg i Oslo. valget er viktig. med Høyre få du også anledning til å bestemme mellom valgene. for oss er moderate skatter og avgifter ikke et spørsmål om penger, men om maktfordelingen mellom det politiske systemet og enkeltmennesket. Høyre ser at man kan effektivisere, forbedre og utvide offentlige tjenester. derfor kan vi med krav på troverdighet garantere at det ikke blir innført eiendomsskatt eller annen skatt på bolig med våre stemmer i Oslo. godt valg! Av Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og Oslo Høyres leder 3

4 byrådsleder stian berger røsland er stolt, men ikke fornøyd. AmbisJONEr for OslO stian berger røsland (34) byrådsleder i Oslo siden 2009 gift med marit, to barn tidligere finansbyråd og nestleder i Høyres bystyregruppe Jurist i dette intervjuet snakker stian berger røsland om sine tanker rundt Oslos utfordringer de neste årene. i februar fikk Oslo sin innbygger nummer , og du ble selv tobarnsfar samme natt. Er Oslo en god by å vokse opp i? - Ja, det synes jeg absolutt. som far til osloinnbygger nr er jeg helt trygg på at mine barn skal vokse opp i byen. familien benytter seg stadig av turmulighetene som marka gir og ikke minst er det særlig populært å dra ut til øyene og spise is om sommeren. fjorden har ikke vært så ren på flere hundre år, så nå kan vi også ta med barna på fisketur uten å være redd for miljøgifter. som byrådsleder ble jeg også veldig glad da foreldrene til innbygger nr sa at de fortsatt ønsket å bo på grünerløkka. dette er de ikke alene om. før flyttet man gjerne ut av byen når man fikk barn, men nå ønsker flere å bli boende i byen. Jeg tror mangfoldet av tilbud til både barn og voksne bidrar til den utviklingen. Oslo vokser seg større hver eneste uke og på sykehusene trilles det ut nye osloborgere som aldri før. det er selvsagt veldig hyggelig, men som politiker vet jeg at dette fører med seg noen utfordringer. krav til infrastruktur Hvilke utfordringer tenker du på da? - Jeg tror en større by gir større muligheter. men befolkningsveksten gjør også at vi må bygge flere barnehager, skoler, tilbud i eldreomsorgen og kommunal infrastruktur. bare de neste tiårene antar vi at det må bygges et klasserom i uken for å dekke behovet. det er vi er i full gang med å gjøre. i tillegg trenger en voksende by en effektiv kollektivtrafikk, som kan frakte mange flere mennesker. derfor skal vi kjøpe nye trikker og satse på infrastruktur. i tillegg blir arbeidet for å gjøre buss, trikk og bane til et bedre transportmiddel enn bil blir stadig viktigere både av hensyn til miljø, helse og fremkommelighet. Jeg tror den viktigste enkeltsaken i neste bystyreperiode blir hvor en ny t-banetunell fra tøyen til majorstua skal gå. En slik tunell vil øke kapasiteten, gi flere tilgang til t-banen og skape nye knutepunkter i sentrum. Når det gjelder eldreomsorgen så vet vi at om få år vil det komme mange flere eldre som trenger sykehjemsplass om ikke så lenge. derfor er jeg tilhenger av at vi skal samarbeide med de private, slik man gjorde med barnehagene, om å oppnå full kapasitet. Om OslOskOlEN Høyre har i lang tid hatt skole som en av sine viktigste saker, er du fornøyd med osloskolen slik den er nå? - Jeg er stolt av den jobben som er gjort og gjøres hver dag i osloskolen, men absolutt ikke fornøyd. fornøyd er å si at nå er det bra nok og det er det ikke. vi har en av landets beste skoler, men vi skal jo ikke nøye oss med det! vi har et helt kontinent av skoler å ta igjen, vi skal til topps i Europa, slik at skoleledere fra andre land må komme til oss for å se hvordan vi klarer det. det ville jo forresten vært bra for byens turistnæring også, sier han muntert. - spøk til side så er jo skole noe av det viktigste vi driver med. det å utdanne morgendagens voksne. det er de som skal befolke Oslo i fremtiden og det er de som skal sørge for at hjulene går rundt. vi skylder derfor å gi dem de beste forutsetninger for å klare de vanskelige 4

5 OslOs byrådsleder: stian berger røsland tok over etter byrådsleder Erling lae i 2009 (bilde øverst til venstre). - så lenge justisministeren og hans parti mener det er viktigere med lys enn med politi, så kommer vi i kommunen til å ta egne grep for å trygge våre innbyggere, sier han om ordningen med kommunale vektere i Oslo. oppgavene vi vet de vil møte. ikke bare blir samfunnet mer komplekst, men de må også konkurrere om jobbene i hjembyen sin mot elever fra hele verden. Jeg mener at vi ikke skal frykte denne konkurransen, men vi skal ruste våre barn for å møte den. vår skole skal se fremover og vi skal sørge for at barna får utfordringer på sitt eget nivå. i høst starter vi et systematisk samarbeid med universitetet om å gi osloelever mulighet til å ta fag på et høyere nivå enn sin alder skulle tilsi, om de er klare for det. forberedende barnehage det er store ord du kommer med? - Ja selvfølgelig! man skal da ha ambisjoner for skolen. men vi setter da også handling bak ordene. gjennom vårt arbeid i barnehagene med språkopplæring og en lekende innføring i tall og bokstaver sørger vi for at våre barn møter forberedt til første skoledag. de små ivrige barna skal møtes av en skole som tar deres lærelyst på alvor. i skolene skal de fortsatt få være barn, men de skal også ha lærere i klasserommet som veileder dem frem til et kunnskapsnivå som er på topp i europeisk sammenheng. i Oslo har vi i lengre tid arbeidet med å systematisere læringen, og dette har gitt gode resultater. vi har nå en av de beste skolene i landet, men vi vil videre. vi har høye ambisjoner for våre elever og lærere og ønsker at hver enkelt elev skal nå sitt ytterste potensial. der noen har blikket sitt festet i skolens bakspeil, har vi Høyre plottet inn koordinatene til fremtiden på gps en. kommunale vektere det skal settes inn egne kommunale vektere i Oslo. Er det behov for det? - Ja, så lenge justisministeren og hans parti mener det er viktigere med lys enn med politi, så kommer vi i kommunen til å ta egne grep for å trygge våre innbyggere. vi skulle selvsagt gjerne sett flere politifolk i gatene, men det er det motsatte som skjer. Når kommunen nå setter inn egne byvektere som skal patruljere gatene i Oslo er det fordi vi vet at tilstedeværelse vi skulle selvsagt gjerne sett flere politifolk i gatene, men det er det motsatte som skjer. av edrue voksne virker preventivt i forhold til utøvelse av vold. Jeg vil at jenter skal kunne gå der de måtte ønske uten frykt for å bli voldtatt og jeg ønsker at vi alle skal kunne ferdes i gatene uten å bli tilbudt narkotika. det omsettes jo narkotika åpent i sentrum, langs Akerselva og i skolegårder. kanskje aller verst er den enkle tilgangen til ulovlige stoffer dette medfører for de unge. det kan nesten virke som det er lettere for en 16 åring å skaffe seg narkotika enn en øl, sier han. - de siste årene har vi hatt tøffe diskusjoner om tryggheten i Oslo. den diskusjonen må fortsette også nå. det blir færre og færre politifolk til stede i bybildet på vanlige dager og kvelder. politiet har ikke ressurser til å slå ned på det som kalles hverdagskriminalitet. Om det trenger å være slik er til syvende og sist et politisk valg. så lenge stortinget og regjeringen ikke sørger for en politistyrke som i det minste vokser i takt med befolkningsveksten, vil jeg at kommunen handler. Jeg vil fortsette å engasjere vakter som kan være tilstede for eksempel ved Akerselvas bredder, slik at nærmiljøet trygges. ideelt sett skulle politiet stått for dette, men slik situasjonen er nå, må kommunen selv ta grep. Hva vil du si til dem som vurderer å stemme Høyre ved høstens kommunevalg? - til dem vil jeg si at de bør stemme Høyre hvis de ønsker å bo i en dynamisk by som tar fremtidens utfordringer på alvor! 5

6 mudassar kapur (34) 8. plass på bystyrelisten gift, to barn markedssjef i Høyres Hovedorganisasjon politiske interesser: verdiskapning, oppvekstvilkår, mangfoldige Oslo, idrett/frivillighet og samfunnsansvar i næringslivet 6

7 bystyrekandidat mudassar kapur har lappen på både motorsykkel og trikk. EN NAturlig HøyrE-vElgEr i 3 etasje på Høyres Hus sitter kandidat nr. 8 på Høyres liste til Oslo bystyre, mudassar kapur (34) og jobber. Han er markedssjef i Høyres Hovedorganisasjon og ansvarlig for valgkamp, opplæring og fundraising. tobarnsfaren er en viktig forklaring på Høyres fremgang og har et glødende engasjement for jobben sin. - vi har hatt en økning på 100 prosent i antall H:partnere så langt i år, sier han. - det er fantastisk å se hvor mye støtte og positive tilbakemeldinger vi får fra våre givere. Og myten om at Høyre bare får penger fra millionærer, stemmer ikke. svært mange av giverne er vanlige mennesker som er opptatt av bedre skole, trygg by, nei til eiendomsskatt og innovasjon og utvikling. med andre ord, de er naturlige Høyrevelgere, forklarer mudassar entusiastisk. JObbEt som trikkefører mudassar vet hva det vil si å jobbe og stå på. under studietiden på bi arbeidet han i tre år som trikkefører. trikken som regelmessig passerer nedenfor kontoret hans har han selv kjørt. - Jeg har har kjørt opp og ned alle sporene i Oslo. flere ganger. det er en av de morsomste jobbene jeg har hatt. da så jeg også mangfoldet som preger denne byen, og hvor mange flotte mennesker som bor her. det er jo disse jeg skal jobbe for i bystyret, forklarer mudassar. NAturlig valg mudassars forteller Oslo & vi at han for han var Høyre det naturlige politiske valget. budskapet om du som enkeltperson kan skape noe eller få til hva som helst bare du jobber hardt nok, var nok det viktigste budskapet for meg. - Høyre har den politikken som legger til rette for at enkeltindividet skal få brukt sine egenskaper, uavhengig av bakgrunn, sier han. som medlem av Oslo bystyre håper mudassar å få plass i finanskomiteen. Her håper han å være en ny og produktiv stemme for næringsutvikling og innovasjon. det er ingenting som skal stå i veien for at det neste store europeiske selskapet skal komme fra Oslo. Oslo skal være en ja-kommune med mer service og mindre byråkrati. det er dette jeg vil være med å legge til rette for, sier han. viktigheten av å satse og tilrettelegge for næringsutvikling i bydelene utenfor sentrum er noe mudassar ser i direkte sammenheng med sin egen bydel, søndre Nordstrand. - vi har store tomtearealer som vi kan friste bedrifter til å investere i. dette vil være en glimrende måte å få vekst i bydelen på, og vil gi nye arbeidsplasser, både fulltid og deltidsjobber til ungdom, sier han. raskere buss kollektivtrafikken på bjørndal er en annen av mudassars kjernesaker. på bjørndal er det slik at alle må ta buss for å komme seg videre til t-banen eller tog. derfor vil mudassar jobbe for å innføre et kollektivfelt mellom bjørndal og Hauketo, slik at bussen går raskere og ikke blir hindret av kø. mudassar blir virkelig motivert når han begynner å snakke om oppvekstvilkår. Et gammelt ordtak sier at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. i en moderne kontekst kan dette overføres til bydelen eller lokalområdet hvor man bor. det er derfor jeg vil jobbe aktiv for tverrfaglig dialog mellom skole, barnevern, politi og idrett for å sikre gode oppvekstvilkår og lokalsamfunn for våre barn. mudassar fremhever samtidig at familien alltid må være viktigst i oppdragelsen. derfor bruker mudassar mest mulig tid sammen med familie og venner, når han ikke er på jobb for Høyre. mudassars kone er lege og jobber for tiden på østensjø legesenter. turer i Oslomarka er en kjærkommen avveksling i en travel hverdag for ekteparet. det hender også rett som det er at mudassar tar seg en motorsykkeltur på sin suzuki bandit. - da kobler jeg helt av og bare suser av gårde, avslutter han smilende. 7

8 øystein sundelin (26) bystyrekandidat pressesekretær for byrådslederen sportsidiot følg meg på twitter og facebook! det minste vi kan gi elevene er den kunnskapen de søker. krever kunnskap i Og Om skolen: -Hvordan skal jeg som bystyrepolitiker gjøre Oslo-skolen til Europas beste skole hvis jeg ikke vet hva som er kunnskapsstatusen rundt om i byen? Og hvordan skal foreldre velge skole for sine barn, hvis de ikke får informasjon om skolene? spør bystyrekandidat øystein sundelin. NEstE gir i OslO- Oslo Høyre vil gjøre Oslo-skolen til Europas beste skole. vi har startet med å bygge Norges beste skole. Nå vil Arbeiderpartiet i Oslo vrake Høyre-skolen. men ingen vet hva de skal erstatte Norges beste skole med. vi vet hvilken vei vi skal. det er valgets beste grunn til å stemme Høyre! skolepolitikk har vært et av valgkampens viktigste temaer. Heldigvis. En god utdanning gir oss fremtidens arbeidsstyrke og fremtidens innovasjon, vekst og skaperkraft ingen ting kan vel være viktigere enn det? derfor har skole vært Høyre-byrådets hovedsatsning. med Høyre i førersetet har vi bygd og rustet opp skoler for 15 milliarder kroner. debatten om slitne toaletter i fuktige kjellere, stengte gymsaler og gamle kart med ddr og ussr i klasserommene skal bli historie. men i debatten om skole er det innholdet i skolen som er viktigst. det er også her de politiske skillelinjene kommer til syne. i NOrgEstOppEN Oslos elever er i Norgestoppen på de nasjonale prøvene. Noen politikere fra venstresiden snakker om å busse elever rundt i byen for å mikse hudfarge, religion, bakgrunn og faglig kunnskap. begrunnelsen er at forskjellene er store i Osloskolen. Jeg kunne gjort narr av hvilken logistikkøvelse det ville blitt i rushtrafikken hver eneste morgen og ettermiddag, men hvis de samme politikerne virkelig tror det hjelper, så burde de sende Oslo-elevene til Aust- Agder, trøndelag og finnmark. først da får venstresiden til en skikkelig faglig blanding, med Oslos unge i kunnskapsteten. vi skal lage suksesshistorier på hver skole, vi trenger ikke å busse elever rundt i byen for å oppnå det. EkstrA gir vi er opptatt av å teste elevene for å vite hva som er kunnskapsnivået i skolen. Jeg har selv løpt orientering i mange år og kan med førstehånds erfaring slå fast at hvis du ikke vet hvor du er, så kan du få problemer med å vite hvor du skal. derfor har Osloelevene en prøve i 7. klasse og en i 10. klasse for å gi elevene, lærerne, skoleledelsen, fau, lokalpolitikere og bystyret en innsikt i hvor vi må sette inn et ekstra gir. mener Arbeiderpartiet virkelig at de skal slutte å offentliggjøre disse resultatene? Hvordan skal jeg som bystyrepolitiker gjøre Osloskolen til Europas beste skole hvis jeg ikke vet hva som er kunnskapsstatusen rundt om i byen? Og hvordan skal foreldre velge skole for sine barn, hvis de ikke får informasjon om skolene? integrering integreringsdebatten og skoledebatten går ofte hånd i hånd, og det er det gode grunner til. Og Høyres skoletopp torger ødegaard driver integreringspolitikk i høygir bare se her: 1) skoler med høy minoritetsandel får opptil det dobbelte i kroner og øre å drive skole for. 2) Norsk som 2. språk er kastet ut av Osloskolen, ingen elever skal møte lavere ambisjoner på grunn av bakgrunn gode norskkunnskaper er det viktigste skolen gir elevene. 3) Enkelte skoler i groruddalen får ekstra lønnsmidler for å tiltrekke seg gode lærere. 4) i løpet av 10 års skolegang gir de nevnte skolene elevene sine til sammen ett år ekstra undervisning i norsk og matematikk. 5) i samarbeid med næringslivet tar Osloskolen imot de flinkeste realfagsstudentene som lærere i et år før de starter i jobb i statoil eller velger å bli ved kateteret. talentutvikling men blant elevene som får denne vitamininnsprøytningen vil det også dukke opp talenter. Noen av dem blir idrettstalenter. de vil kanskje starte på et toppidrettsgymnas. det unner jeg dem. Hvis vm-gull er drømmen, skal de jammen få lov til å trene ekstra på friidrettsbanen 8

9 faksimile: dagsavisen 13. juni 2008 faksimile: dagsavisen 25. august 2011 Ap vil vrake HøyrE-skOlEN: det er i skolepolitikken man finner noen av de største skillelinjene, her illustrert med to forsider fra dagsavisen. på faksimilen til venstre er skolebyråd torger ødegaard avbildet. Han har vært byråd i åtte år og har vært en sterk bidragsyter til at Oslo-elevene i flere år har scoret høyest i landet på nasjonale tester. dette lover byrådslederkandidat fra Arbeiderpartiet, libe rieber-mohn, å få en slutt på. skolen? eller i langrennsløypa. men hva om vi støter på et geni i kjemi? Har vi talenttilbud til han eller hun? dessverre er svaret nå. Og kunnskapsminister kristin Halvorsen gikk i strupen på torger ødegaard da han foreslo det. men Høyre gir seg ikke. Elever med et spesielt talent skal få lov til å utvikle det. Norge trenger skarpe hjerner. flinke elever må få ekstra utfordringer. det minste vi kan gi elevene er den kunnskapen de søker. vil du i OslOskOlEN Hva av dette er det libe rieber-mohn og Arbeiderpartiet vil reversere? kanskje det er satsningen på leksehjelp eller sommerskolen? Eller er det 16-åringenes mulighet til å velge skole selv? svaret har vi fått i dagsavisen 25.august: vår hovedmotstander i skolepolitikken går til frontalangrep på Osloskolen, og vil vrake det vi har fått til. Av øystein sundelin ingen elever skal møte lavere ambisjoner på grunn av bakgrunn. HøyrE Ap la 16-åringene selv velge hvilken skole de skal gå på? at norsk skal være første språk for alle elevene?... at skoler med ekstra utfordringer skal få lønne lærerne høyere? at samme skoler skal undervise til sammen 1 år ekstra i norsk og matematikk? at vi skal teste kunnskapsnivået i Osloskolen i 7. og 10.klasse? at foreldre og lokalpolitikere skal få vite hva kunnskapsnivået er på skolen sin? at elever med spesielle talenter skal få mulighet til å utvikle disse? JA! JA! JA! JA! JA! JA! JA! Nei, vrake? Nei, vrake? Nei, vrake? Nei, vrake? Nei, vrake? Nei, vrake? Nei, vrake? 9

10 Jo flere som får en god skole, jo flere er det som lykkes! HElE OslOs fabian fabian stang (56) Ordfører i Oslo siden 2007 gift med Catharina, to barn Har tidligere arbeidet som lærer, politifullmektig, advokatfullmektig og advokat OrdførErvAlgEt Hvem vil du ha som ordfører i Oslo etter valget i 2011? fabian stang: 58% rune gerhardsen: 15% ingen av dem: 10% Odd Einar dørum: 5% marianne borgen: 5% Carl i. Hagen: 3% reza rezaee: 2% Aud kvalbein: 1% tall fra respons/aften undersøkelsen utført august Antall spurte: fra ordførerens kontor er det utsikt over indre deler av Oslofjorden og rådhusplassen der det for bare knappe seks uker siden var samlet anslagsvis mennesker til en roseseremoni som allerede er historisk. Ordførerens ord kommer også til å bli historiske. vi skal straffe morderen. straffen skal være mer raushet, mer toleranse og mer demokrati sa fabian. vår fabian. Nå sitter han rett foran meg. Engasjementet er like sterkt, smilet ligger på lur, han er klar for valgkampinnspurten og tydelig på hva valget står om. stikkordene er hensyn til enkeltindividet, integrering og valgfrihet i eldreomsorgen. - Eldreomsorg, sier han og tar en slurk varm kaffe. Eldreomsorg er kjernen i det vi driver med. vi har ikke et godt samfunn hvis de eldre ikke blir respektert. de er de som har bygget dette landet. da får vi jaggu stille opp for dem når de trenger det. OmsOrg Og valgfrihet fabian husker mange debatter fra bystyresalen de siste årene, både når det gjelder eldreomsorg og skole. men først og fremst minnes han mange spennende debatter om offentlig eller privat omsorg. - Jeg kan ikke med min beste vilje forstå de politikerne som bare vil forholde seg til offentlige sykehus eller offentlige sykehjem. Hvorfor respekterer de ikke de som ønsker å velge annerledes? Alle som ønsker et offentlig tilbud skal selvfølgelig få det, men hvorfor vil de da ikke gi de som ønsker et annet alternativ den muligheten? Jeg forstår det ikke. særlig ikke fordi det skal finansieres av det offentlige! forestill deg at du havner i en situasjon hvor du er helt avhengig av at noen kommer hjem til deg for å hjelpe til. Hvis det skulle oppstå en konflikt, en uenighet eller en utrygghet mellom deg og de som hjelper deg, hva om du da ikke har mulighet til å velge noe annet? Når du er hjelpeløs og ikke får bestemme over ditt eget liv, vil jeg gå så langt som til å si at det er å sammenligne med å sitte i fengsel. derfor må nøkkelordet i all omsorg være valgfrihet. reell valgfrihet Hva mener du er reell valgfrihet? - valgfrihet er å ha private innslag både på sykehjem, hjemmehjelp og innen hjemmesykepleie. det er å la alle som ønsker det velge hvilken tjeneste de vil ha. Alt skal selvfølgelig betales av kommunen. det er ikke sant at lommeboken skal rå, slik sosialistene forsøker å fremstille det slår fabian fast. det private supplement er en stimulans for offentlig sektor rett og slett fordi vi alle blir motivert av andre som utfordrer oss på hvordan ting kan gjøres annerledes eller bedre. sosialistene hevder det er umulig å kombinere omsorg for de eldre med det å tjene penger? - det er sludder og pølsevev! fabian rister på hodet og tar en slurk av kaffen. det er tydelig at denne type argumentasjon ikke er ny for Oslos ordfører. - Når man sier at de som tjener penger er uanstendige og lite omsorgsfulle, minner jeg om at de fleste norske fastleger er private, får godt betalt, og er usedvanlig omsorgsfulle, sier han. - staten var dessuten helt avhengig av private aktører for å få gjennomført barnehageløftet. Jeg har aldri møtt noen som mener barna ikke får god omsorg i private barnehager. dette er helt uproblematisk, og om noen år har sosialistene snudd. i mellom tiden får vi trekke dem baklengs og sprellende inn i fremtiden. 10

11 makten, ÆrEN Og EldrEOmsOrgEN: -la hvem som helst få æren, bare la oss få til en bedre eldreomsorg. kommunen skal betale, tilbudet kan være både privat og offentlig, men jeg vil ha kvalitet og valgfrihet, sier Oslos ordfører, fabian stang. politiske skillelinjer mener du dette er en av de skillelinjene valget handler om? fabian skal til å svare, før han plutselig senker skuldrene og tar seg en tenkepause. - Jeg vil si at det største skillet går mellom de som ser enkeltindividets behov og de som ikke gjør det. sosialistene skal hele tiden putte folk i grupper og finne gjennomsnitt. de er fornøyd hvis gjennomsnittsnordmannen er gjennomsnittlig fornøyd. Jeg er bare fornøyd hvis hver enkelt er fornøyd. Eldreomsorg er en ting, men det samme gjelder innenfor skole. sosialistene tenker at det ikke er nødvendig å gjøre noen endringer hvis alle får 3 i snitt. de glemmer de svake elevene som har rett til en tettere oppfølging, og de flinke elevene som absolutt fortjener større utfordringer. ingen mønsterelev Ordføreren legger ikke skjul på at han liker å bruke sine egne erfaringer som eksempel. - Jeg er glad for at det finnes noen som er mye flinkere på skolen enn det jeg var. Hvis de får en god utdannelse vil de gjøre en god jobb og være med på å skape et bedre samfunn for oss alle. i fremtiden er det viktig å huske at hvis de som sliter får ekstra hjelp og de som er flinke får ekstra muligheter, da får også vi andre større rom til å lære. Hvordan var du som skoleelev? En kort latter kommer fra fabian før han svarer: - Jeg var ingen mønsterelev! Jeg syntes det å lese den samme boken to ganger var kjedelig. da hadde jeg heller lyst til å lese en annen. Jeg var ikke konsentrert og ganske slapp. Heldigvis fikk jeg en lærer som så meg og var til hjelp. Han skjønte at jeg var interessert i organisasjonsarbeid, og penslet meg inn på elevrådsarbeid. det kan ha reddet meg fra å ha blitt en dropout. Jeg tror rett og slett jeg ble bedre på skolen av å drive med noe jeg var engasjert i. for meg er skolens og lærernes viktigste oppgave å se den enkelte elever, slik jeg ble sett den gangen. - Jeg var ikke noen mønsterelev! skole Og integrering. Hva betyr skole for en god integrering? - En god skole er avgjørende. vi har levekårsforskjeller i Oslo, men å redusere den problematikken til en overforenklet øst/vest konflikt synes jeg er lite klokt. det er stedvis større forskjeller innad i enkelte bydeler enn mellom bydeler øst og vest i Oslo. i stedet for å stigmatisere deler av byen som problemområder må vi satse på målrettede tiltak som hjelper de som trenger det, uavhengig av postnummer. personlig synes jeg det er morsomt å se at noen av våre flinkeste elever er jenter med innvandrerbakgrunn fra bydeler som ofte stigmatiseres. det gir meg håp. religion eller hudfarge er irrelevant. foreldrenes utdannelse, eller mangel på sådan, og deres norskkunnskaper er i høyeste grad relevant. derfor er det ingen tvil om at jo flere som får en god skole, jo flere er det som vil lykkes. like muligheter mener du Oslo-skolen lykkes med å gi ulike barn like muligheter? fabian smiler. - det har vært, og er, en enorm satsning på skole i denne byen og vi ser at stadig flere elever, uavhengig av bakgrunn, tar en lengre og bedre utdannelse enn sine foreldre. det forteller meg at skolen evner å løfte alle elever, også de med det dårligste utgangspunktet. tenk hvilke tall vi hadde hatt om vi ikke hadde hatt den enorme satsningen, og hvor mange tragedier og dropouts vi hadde hatt på samvittigheten om vi ikke hadde begynt å måle elevene underveis. da hadde vi stått foran en katastrofe i Oslo-skolen. Heldigvis tok vi et oppgjør med venstresidens skolepolitikk, og sørget for å sette inn ressurser for å hjelpe elever som sliter. Hva mener du selv du har fått mest gjennomslag for som ordfører? - Jeg tror jeg skal være forsiktig med å skryte på meg noen enkeltsaker, men det har vært fantastisk å observere fra ordførerpodiet at stadig flere har forstått at et godt samfunn betyr bra eldreomsorg og en god skole. OslO Om 100 år. Hvordan tror du Oslo ser ut om 100 år? fabian smiler igjen. - da håper jeg de ser tilbake på mye av det vi gjør nå med et anerkjennende nikk, og at de ikke er nødt til rette opp for mange feil vi har begått. men det er klart, om befolkningsveksten fortsetter i samme tempo som i dag og vi verken kan bygge i høyden eller i marka, så vil fremtidens 11

12 på JObb i OslO rådhus: fabian stang blant malerier av tidligere Oslo-ordførere i vestre tårn i rådhuset. Her har han vært vertskap for byens gjester siden fabian er en utmerket ordfører. Jeg kunne stemt på ham om jeg ikke var kandidat selv. Aps ordførerkandidat, rune gerhardsen Oslopolitikere få noen reale utfordringer å bryne seg på. foreløpig klarer vi det fordi vi har vært nytenkende i forhold til å bygge fjordbyen og utnytte gamle industriområder, men jeg tror nok vi må se for oss at Oslo-regionen om hundre år vil være en enda tettere enhet og da vil et bedre kollektivtilbud være viktig. fabian legger til med et flir; - hvis en politiker foreslår å bygge innenfor markagrensen, så bør vedkommende gjøre det i sin siste bystyreperiode, fordi det kommer til å bli den siste bystyreperioden uansett. kunnskapsbyen OslO Er det en målsetning at Oslo om 100 år blir en av Europas beste kunnskapsbyer? - Alle som har møtt vår finansbyråd kristin vinje vet at hun benytter enhver anledning til å minne oss på at vi trenger et større kunnskapsmiljø. ikke om 100 år, men i morgen. Hvis vi skal lykkes i konkurransen med resten av verden trenger vi mer forskning og innovasjon, slår fabian fast, før han tar seg på hodet og sier: da er det disse knottene oppå her vi må få noe ut av. derfor er det helt avgjørende at vi gir elevene alle muligheter til å utvikle sine evner. vi trenger nytenkning og jeg tror vi har alt å vinne på å utvikle en tettere samarbeid mellom grunnskolen og universitetet. rukket å bli kald mens han har snakket seg varm om hjertesakene. Han ser på klokken og sier: - vet du hva? Når det kommer til en god omsorgspolitikk er jeg faktisk ikke så opptatt av hvem som skal få æren av forbedringene, bare det blir bedre. kommunen skal betale for eldreomsorgen, det skal ingen være i tvil om, men hvorvidt tilbudet er offentlig eller privat er egentlig helt uinteressant for meg. det som teller er kvaliteten på tilbudet og at de som trenger hjelp skal ha en reell valgfrihet Alle som har forslag til løsninger og forbedringer må gjerne ta kontakt sier han og reiser seg. intervjuet er slutt. Hele Oslos fabian gjør seg klar til å reise opp til Nydalen for å åpne en splitter ny videregående skole. 800 elever er klare for første skoledag på en splitter ny skole. kjenner vi ham rett får han også denne gangen god hjelp til å klippe snoren. kvalitet Og valgfrihet. fabian tar en ny slurk av kaffen. Han ser et øyeblikk bare mellomfornøyd ut. kaffen har 12

13 ENgAsJErt byråd: bystyrekandidat og byråd for byutvikling, bård folke fredriksen. satsing i øst: groruddalssatsingen er et samarbeid mellom regjeringen og Oslo kommune. satsingen varer fra 2007 til 2016, og berører over mennesker i bydelene Alna, bjerke, grorud og stovner. faksimile: årsmelding 2010 plankontoret for groruddalen Aktiv boligutvikling Oslo er en storby i vekst i løpet av de neste 20 årene kan byen vokse med inntil 190,000 innbyggere. for Oslo kommune er det en nøkkeloppgave å tilrettelegge for denne befolkningsveksten gjennom å ha gode planer for bygging av flere boliger. - for å møte denne befolkningsveksten er vi nødt til å ha en aktiv arealstrategi, forklarer bård folke fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo. - vi jobber med å lokalisere areal til nye boliger for de neste 20 årene. dette krever en aktiv boligpolitikk fra kommunen, hvor vi sørger for at det alltid er nok ferdigregulerte tomter slik at utbyggere kan bygge når behovet og etterspørselen er der. å ha en langsiktig arealreserve gir oss en buffer som er avgjørende for å møte det økende boligbehovet vi har i hovedstaden, sier han. - som et resultat av denne politikken, er det i Oslo i dag allerede klargjort og regulert byggeklare tomter for 20,000 nye boliger. i tillegg viser tall fra første halvår 2011 at det er igangsatt bygging av nesten 100 prosent flere boliger enn det var i samme periode i fjor. fortetting rundt knutepunktene - vi må fortette på de områdene hvor kollektivtrafikken er best og hvor det allerede er bygget kjøpesentre. dette er klokt fra et miljømessig perspektiv, fordi vi på den måten forenkler folks mulighet til å bruke kollektivtransport. samtidig ligger det her også et ønske om å forbedre nærmiljøet rundt knutepunktene. ved å bygge tettere rundt sentre og stasjoner gir man rom for mer handel og er dermed med på å revitalisere de handelsområdene som allerede er der. det er planlagt fortetting rundt sentre og t-banestasjoner i groruddalen, slik som rundt furuset senter, grorud senter og økern torv. ved å bygge mer rundt sentrene i groruddalen og ved å omgjøre tidligere industriområder til boligutnyttelse anslår man at det kan bygges nærmere boliger i groruddalen de neste 20 årene. En aktiv fortetting rundt knutepunktene gir samtidig en mulighet til å ta vare på småhus og villabebyggelser på andre steder i byen, og er således med på å bevare en variert bebyggelse i Oslo. - det er viktig at den boligveksten vi har i Oslo skjer med kvalitet, og derfor må vi påse at det bygges variert og at vi aktivt sørger for å skape gode bomiljøer gjennom hele byen, forklarer byråden. OslOs unike boligmarked Oslo har et boligmarked med en høy andel selveierleiligheter og er i så måte unikt i europeisk sammenheng. - Høyre er stolte av den norske boligmodellen. Norge og Oslo skiller seg fra våre naboland ved at mange eier sin egen bolig. på den måten tar store deler av befolkningen del i verdistigningen i boligmarkedet, og ved at mange sparer i bolig øker man totalt sett velstanden i samfunnet, sier byråd fredriksen. - i både stockholm og københavn har man relativt sett en høyere andel av utleie enn vi har i Oslo. dermed tar en mindre del av befolkningen i disse byene del i verdistigningen på eiendommen de bor i. den norske boligmodellen gir ytterligere fordeler, og byråden forklarer: - det at mange eier sin egen bolig og således tar mer ansvar for boligens standard har resultert i at Norge har verdens best vedlikeholdte boligmasse. dersom man leier en bolig vil man naturlig nok legge mindre av egne midler i oppussing og vedlikehold. man er i stedet avhengig av at dette blir gjort av kommunen eller boligeier, med det resultat at det går lenger tid mellom oppgraderinger av boligen. konsekvensen av dette er tydelige. samtidig som det i Europa arbeides med å revitalisere drabantbyene, har vi i Norge et bedre utgangspunkt fordi borettslag med selveierleiligheter fortløpende har blitt pusset opp gjennom bruk av fellesutgifter og med egne midler. - i Oslo har vi mange eksempler på at boligområder holder en høy standard og er godt vedlikeholdt. borettslagene i groruddalen pusser nå aktivt opp store deler av eiendommene i området, for eksempel romsås er blitt mer eller mindre totalt renovert gjennom oppussingsprosjekter som har gått over flere år. dette gir gode bomiljøer i Oslos drabantbyer så vel som i Oslo sentrum, konkluderer fredriksen. En annen positiv trend i det norske boligmarkedet er at innvandrere som er kommet til landet i stor grad har adoptert det norske boligmønsteret. - for en tid tilbake kom det en rapport som dokumenterte at innvandrere i stadig økende grad eier egen bolig. dette får positive konsekvenser, blant annet at det hindrer Oslo i å oppleve den samme utviklingen av ghettoer som stockholm og københavn har opplevd, men at vi i stedet har en mer spredd bosetting, forklarer byråden. Aktiv boligplanlegging for å møte den store befolkningsveksten i Oslo i årene som kommer har kommunen anlagt en aktiv boligpolitikk, som legger vekt på å møte det økende behovet for nye boliger i hovedstaden ved å alltid ha byggeklare tomter slik at utbyggere kan sette i gang boligbygging når behovet er der. - dette er det viktigste verktøyet kommunen har for å møte et økende behov for boliger i Oslo, og er en grunnleggende del av kommunens aktive boligpolitikk, sier byutviklingsbyråden. - det er viktig å huske på at kommunen ikke selv bygger, men vi skal og må tilrettelegge for at det alltid er byggeklare tomter slik at når behovet er der og utbyggere har mulighet til å realisere gode boligprosjekter, så skal det kunne bygges med en gang. 13

14 torger ødegaard (44) byråd for kultur og utdanning siden 2003 gift, to barn tidligere byråd for eldre og bydelene i tillegg til byråd for velferd og sosiale tjenester HøyE AmbisJONEr det er en energisk skolebyråd som går på husbank i valgkampen. i håp om å møte småbarnsforeldre, velger han bevisst å ringe på de dørene som har lekestativer i hagen eller barnevogner i blokkgangen. målet er å møte foreldre som vet hvor viktig skole er. foreldre som vil stille spørsmål, kritisere eller utfordre ham på barnehage- og skolepolitikk. for torger ødegaard har hevet ambisjonene og er klar for nye spennende utfordringer. - Heldigvis er det vi som styrer lokalt, som er ansvarlige for skolen. det betyr at vi er ansvarlige for hva eleven kan. vi har et betydelig handlingsrom lokalt til å gjennomføre Høyres skolepolitikk. i Oslo vil vi videre den neste fireårsperioden. målsettingen må være Europas beste skole innen mangfoldig ElEvflOkk En slik ambisjon krever innsats og tiltak som fungerer. Oslo har landets mest mangfoldige elevflokk. det gir utfordringer, men også muligheter. - la meg først si at jeg er stolt av det vi har fått til i Oslo, og jeg er stolt av innsatsen til både lærere og elever. forskning viser at Oslo-skolen greier det norsk skole ikke greier: å løfte de som sliter, samtidig som vi utfordrer alle elevene. vårt hovedmål er å sørge for at skolen lykkes med sin aller viktigste oppgave, nemlig å utjevne sosiale forskjeller og å løfte alle elevene. ingen elever er like, og det tar vi på alvor! talenttilbud Og alvor har det blitt mye av for Oslos skolebyråd de siste fire årene. i 2008 lanserte han et talenttilbud i ballett på ruseløkka skole. slikt blir det bråk av. det ble nemlig forsøkt stanset av regjeringen, men han vant frem. Og i år starter et lignende tilbud i musikk på majorstuen skole, der elevene kan følge vanlig undervisning samtidig som de får utfolde sin interesse for musikk i samarbeid med barrat-due, Norges musikkhøyskole og kulturskolerådet. - det skulle egentlig bare mangle, slår torger ødegaard fast. som skolebyråd i Oslo er det viktig for meg at vi kan gi alle elever et godt og variert tilbud, slik at man ikke trenger å gå på privatskoler for å få dyrket sine drømmer. Nå blir dette tilgjengelig for alle, uavhengig av lommebok. Og regjeringen kan vente seg nye initiativer fra min side; fra høsten 2012 vil det komme egne talentklasser i matematikk og etter hvert også språk. men igjen, dette er bare en liten del av det vi gjør i Osloskolen. Enhetsskolen til regjeringspartiene har sviktet de som sliter, og vår største oppgave er derfor å hjelpe de som trenger ekstra oppfølging for å fullføre og bestå. NOrdmENNs leseferdigheter skolebyråden har rett i at det finnes mange som kunne hatt behov for bedre oppfølging og tilpasset undervisning. undersøkelser fra OECd viser at over nordmenn ikke har gode nok leseferdigheter til å klare seg i samfunnet. mange av disse er unge, og de sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. - At så mange sliter med grunnleggende ferdigheter etter endt skoleløp forteller oss at vi har en jobb å gjøre. skolens viktigste jobb er å sørge for at barn og unge får den kompetansen de trenger for å klare seg resten av livet. vi må klare å fange opp de som har ekstra utfordringer og sørge for at de får den oppfølgingen de trenger. torger stopper opp i noen sekunder, før han smiler og understreker: det er vi godt i gang med i Oslo, men vi er ikke i mål. Osloskolen er også en av få som gjennomfører kartleggingsprøver på syvende trinn på barneskolen. - politikere må slutte å være så redde for alle nye tiltak. vi bruker kartlegging i Oslo for å finne ut hvilke elever som trenger ekstra oppfølging og som har kunnskapshull som må tettes. disse elevene vil få ekstra oppfølging i de fagene de sliter med, gjennom intensivkurs og ekstraundervisning. det er ofte matematikk som er bøygen for mange, og det er der vi setter inn støtet. regjeringen tror løsninger på manglende kunnskap i basisferdigheter er mer valgfag. vår løsning er mer og bedre undervisning i de fagene man sliter med. i tillegg har vi tilbud om sommerskole, hvor elevene får mulighet til å ta igjen det ikke fikk med seg i løpet av året. tidlig kartlegging Og det fungerer. forskere fra universitet i Oslo og NtNu har dokumentert at gjennom tidlig kartlegging av nivået blant elevene har Oslo klart å sette inn tiltak der det trengs mest og løfte de svakeste elevene. men det er ikke bare matte 14

15 dette Er Ap Og sv mot/kritiske til: de er kritiske til å prioritere grunnleggende ferdigheter, og vil ha mer valgfag i skolen de er kritiske til kartlegging av læringsresultater og vil hemmeligholde disse de er mot talentsatsing i den offentlige skolen, og hevder det strider mot enhetsskoletenkningen de er mot det frie skolevalget de er i mot muntlige karakterer på barneskolen de er mot to obligatoriske fremmedspråk i skolen de er mot å skjerpe kravene til inntak til lærerutdanningen NOrgEsmEstEr i skole: skolebyråd torger ødegaard er kjent for sitt brennende engasjement for å få mer læring i skolen og for at hver elev skal få tilpasset undervisning. som mange elever sliter med. språk er en annen viktig utfordring av elever starter på skolen hvert år uten å kunne godt nok norsk. - vi har et stort mangfold i Osloskolen, 40 % av elevene har minoritetsbakgrunn og det snakkes 92 forskjellige språk. En slik elevmasse gir utfordringer, men også fantastiske muligheter. En god skole er et viktig integreringsverktøy, og vi må fortsette å innføre tiltak som imøtekommer de utfordringene lærerne og elevene opplever i skolehverdagen, sier ødegaard. - byrådet satser stort på å løfte enkelte skoler i Oslo, der flere av dem ligger i groruddalen. det gis ekstra ressurser til skoler med store utfordringer, to timer ekstra undervisning i norsk og matematikk hver uke, og høyere lærerlønninger for å tiltrekke seg de beste lærerne. Og la oss ikke glemme leksehjelp i samarbeid med frivillig foreninger. AmbisiøsE mål ødegaard er tydelig på at vi fortsatt har en jobb å gjøre i Osloskolen, og at vi må heve ambisjonsnivået. mens regjeringen har satt som ambisjon at 75 % skal fullføre og bestå innen 2015, har han satt som ambisjon at 90 % av elevene i Oslo skal gjennomføre i løpet av samme tidsperiode. Og han etterlyser initiativ fra den rødgrønne opposisjonen i Oslo for hvordan vi skal få til det. - det er mye bra i norsk skole, men vi må anerkjenne at vi også har store utfordringer. Når 30 % av elevene faller fra, og mange sliter med språkferdigheter må vi gjøre noe. da må vi ha tiltak som fungerer. det er derfor overraskende at den rødgrønne opposisjonen i Oslo bruker hele valgkampen sin på å si nei til vår politikk og våre tiltak. det er ikke særlig ambisiøst. de burde heller konsentrere seg om å bidra i debatten om hvordan vi skal løse utfordringene i norsk skole ved å komme med konkrete forslag. Og med konkrete forslag, mener jeg ikke anti-høyre forslag, men egne nytenkende tiltak, sier han. for det har haglet med beskyldninger om juks og kritikk av Oslo-skolen den siste tiden. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat har lovet å avskaffe Høyreskolen om hun kommer til makten, og hun vil reversere mange av de tiltakene Høyre har innført i dag. blant dem er fritt skolevalg, talentsatsing, og kartlegging av læringsresultater og åpenhet om disse. - vårt mål er at den offentlige skolen skal være så god at foreldre ønsker å sende barna sine dit. vi er ikke redde for konkurranse fra private. vi ser på det som en utfordring. det betyr at vi må kunne ingen elever er like, og det tar vi på alvor! se bort fra enhetsskoletekningen og åpne opp for det mangfoldet som finnes blant våre elever. derfor har vi en talentsatsing, og derfor jobber vi så hardt for å løfte de som trenger det. derfor skal vi nå også starte opp en egen internasjonal skole i offentlig regi i Oslo. internasjonale læreplaner En helt ny skole med internasjonale lærerplaner skal startes opp i Oslo. det finnes allerede alternativer til det i dag, men de er private. i følge ødegaard trenger Osloskolen flere impulser, og mener at en ny internasjonal skole vil være et spennende bidrag, både for byens innbyggere, og for de som er på gjennomreise. - mange elever ønsker større utfordringer, og kanskje vil de ta deler av utdannelsen sin i utlandet. for dem er dette et godt tilbud som gjør det lettere å komme seg ut i verden. men det er også slik at det er mange som kommer til Oslo for å jobbe eller drive med forskning i kortere eller lengre perioder. de ønsker ofte å gi sine barn et skoletilbud som er sømløst og som kan følges hvor som helst i verden. for torger ødegaard har ikke bare ambisjoner om å skape Norges beste skole, han vil se utover landegrensene. - vi lever i en verden som blir stadig mindre, og konkurransen fra utlandet blir stadig sterkere. skal dagens barn og unge få gode forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden, må vi kunne tilby en skole som er internasjonalt konkurransedyktig. vi må ha høye ambisjoner for våre elever, også internasjonalt. OslO-ElEvEr i tet Elevene i Oslo-skolen kan vente seg mange spennende tilbud i årene som kommer dersom Høyre får fortsette å styre byen, lover ødegaard. Og det ser det ut til av elevene er fornøyde med. ferske tall fra årets nasjonale elevundersøkelse viser nemlig at Oslo-elevene ikke bare presterer langt over landsgjennomsnittet faglig sett, men de ligger også i tet når det gjelder trivsel. de har mer lyst til å lære og har større mestringsfølelse enn resten av landet. - Elevene i Oslo-skolen trives. Og det er det viktigste. for det er tross alt elevene skolen er til for, avslutter skolebyråden med. 15

16 - Jeg OslOs sosialminister er glad vi har fått i gang det viktige arbeidet med å redusere, og aller helst avskaffe, de åpne russcenene i Oslo sentrum, sier bystyrekandidat og byråd for sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie. - Aldri før har vi hatt en så bred forankring og et så godt tverrpolitisk samarbeid som nå. politiet og de ideelle aktørene som opererer i området møtes jevnlig sammen med våre egne kommunale tjenester, slik at vi hele tiden kan justere og utvikle de tiltak vi setter i gang. i tillegg ser vi at så godt som alle interesseorganisasjonene i rusfeltet er glad for det er igangsatt et arbeid, og jeg opplever en forsiktig optimisme, til tross for de motkreftene vi også møter på, sier en engasjert sosialbyråd. selv om fokuset er på en trygg og trivelig by, er det ikke tvil om at vår sosialbyråd føler et stort ansvar for rusmisbrukerne som ferdes på plata og i de tunge rusmiljøene i sentrum. - Jeg vil sikre at de gjengangerne som sort sett lever sine brokete liv i dette hardbarkede miljøet, blir fulgt opp tett og får et ordentlig tilbud av stat og kommune for å starte en vei ut av rushelvete. i tillegg er jeg alvorlig bekymret både for byens ungdom, men også for alle de unge tilreisende som starter sin tunge ruskarriere idet de går av toget, fordi ingen reagerer på at de er der. unge mennesker som lefler med rus, skal ikke bli presentert et hardbarka narkomiljø på trappa inn til hovedstaden. å frata folk ansvaret for eget liv eller å redusere våre forventninger til dem, er å redusere deres menneskeverd. åpen illegal markedsplass i sommer har situasjonen i Oslo sentrum vært mye debattert og kommentert i mediene. Oslopolitiet har intensivert sitt arbeid gjennom synlig tilstedeværelse og pågripelser av personer som driver kriminell virksomhet på det som gjenstår som Europas praktisk talt eneste åpne markedsplass for illegal omsetning, besittelse og bruk av narkotika. store miljøer med personer med betydelige rusutfordringer, illegale innvandrere som driver kriminell virksomhet og med barn og unge som tiltrekkes miljøet, er negativt for alle. - det er grunn til bekymring over utviklingen og omfanget av kriminell aktivitet på plata og i hele sentrumsområdet, og det er alvorlig at yngre personer påtreffes gjentatte ganger i området, sier Hauglie. - mange velger å reise til Oslo fremfor å få oppfølging i egen kommune for sitt rusmisbruk. selv om vi har et bredt tilbud av lavterskeltiltak, som også brukes av utenbysboende i stort omfang, er ikke Oslo et godt sted å være for landets rusmisbrukere. vi har igangsatt et stort arbeid som skal hjelpe rusmisbrukere fra andre kommuner hjem, og for å bevisstgjøre kommunene i deres ansvar for oppfølging og egen rusomsorg. styrket innsats Oslo kommune har, blant annet på grunnlag av forskningsrapporten fra seraf Open drug scenes an Overdose mortality What to do? igangsatt dette langsiktig arbeidet med å få redusert de åpne russcener i byen vår. det er etablert et mottakssenter der den enkeltes situasjon kan utredes, legevakten er styrket, antallet som får hjelp til hjemreise ligger nå på et høyt nivå, oppsøkende tjenester jobber ute i felt sammen med politiet og andre tiltak vil bli vurdert. byrådet vil i tillegg sette inn byvakter på grünerløkka for å sikre tilstedeværelse hele døgnet, og særlig på tidspunkter for politiet har færre ressurser. - politiets rolle er å håndheve lov og orden og å bidra til trygghet og trivsel for byens borgere og hovedstadens gjester, sier hun. - Oslo kommune har ansvaret for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet, sikre tilgjengelighet av gode tiltak for de som sliter med rus, gjerne kombinert med psykiatri, sørge for bolig og aktivisering. regjeringen har et ansvar for å sikre at politiet har tilstrekkelig ressurser og at de som ønsker behandling for sitt misbruk får et behandlingstilbud, og de ideelle organisasjonene har en viktig omsorgsfunksjon og en rolle som kommunens forlengede arm overfor byens vanskeligstilte personer, og kan være tilstede og hjelpe dem som ikke ved egen hjelp finner frem i systemet hvor hjelpen ligger. målet er å samordne og bruke disse ressursene til det beste for alle, både rusmiddelmisbrukerne selv og for resten av byen. men også den enkelte har et ansvar for sitt eget liv og adferd, å frata folk ansvaret for eget liv eller å redusere våre forventninger til dem, er å redusere deres menneskeverd. dette gjelder alle, selv om noen også trenger hjelp til å ta et slikt ansvar, understreker sosialbyråden. - ANNikEN HAugliE - At det er debatt om et av de største sosialpolitiske og kriminalitetspolitiske utfordringer er bra, sier hun. - likevel er det viktig at alle erkjenner at det er et langsiktig arbeid som nå ligger foran oss. Alle gode krefter skal trekkes inn og inviteres til å komme med konstruktive forslag til veien videre. Jeg tror heller ikke at det er særlig stor oppslutning om at man ikke skal gjøre noe med dette problemet. de fleste er enige at noe må gjøres, men så registrerer jeg at noen ønsker å latterliggjøre og mistenkeliggjøre arbeidet, men hvor agendaen kanskje først en kamp for legalisering av narkotika og at det skal opprettes lovtomme rom for bruk og besittelse av illegale rusmidler, i form av et Oslos svar på københavns Christiania. det er en linje jeg slett ikke støtter, og det vil være uklokt av stortinget å endre loven slik at det vil være mulig. 16

17 ANNikEN HAugliE (39) byråd for sosiale tjenester og bystyrekandidat gift med lars Jacob og har barna Oskar og kristina sosiolog. brukte årene på blindern til å fordype seg i krigføringen på balkan 17

18 Eirik lae solberg (40) 6. kandidat leder Høyres bystyregruppe gift, to barn kunnskapskoplingen Hvilket forhold har du til kunnskapsmiljøene i Oslo? - Jeg jobber ikke tett med dem til daglig, men jeg har jobbet i it-bransjen, og vet at Norge ligger langt fremme internasjonalt, faktisk fremst på enkelte områder innen it. det skyldes at vi har kunnskapsmedarbeidere med høy kompetanse, innsikt og kreativitet. det er viktig at slike miljøer får utvikle seg. i fremtiden er kunnskapsmiljøene avgjørende for verdiskapingen. Andre områder der vi ligger langt framme er innen shipping, biokjemi, energi og miljøteknologi. Når det gjelder noe så viktig som søketeknologi er Norge, blant annet representert ved microsofteide fast, verdensledende. du har studert i utlandet. Hvilke tanker gjør du deg om kvaliteten på utdanningsstedene i Oslo? - inntrykket er at institusjonene, særlig universitet i Oslo, hevder seg på et høyt nivå på mange områder. Jeg tror det er viktig å gjøre mer av det som gjøres i forskningsparken, med et samarbeid mellom universitetet og næringslivet. i Cambridge er det innen biovitenskap og andre realfag et tett samarbeid mellom universitetet, eksterne forskningsmiljøer og næringslivet. det gjør at de kan gi undervisning som gir studentene innsikt i hvilken retning teknologien for tiden utvikler seg gi dem helt oppdaterte erfaringer innenfor anvendt forskning. samtidig får næringslivet tilgang på de beste hodene allerede under utdanningen, og tar aktivt del i grunnforskningen. med Oslo Cancer Cluster kan vi oppnå noe lignende i Oslo. der samarbeider Oslo kommune, universitetet, næringslivet og fagmiljøet på rikshospitalet. det gir bedre undervisningsmuligheter, mer konkurransedyktige bedrifter og et bedre helsetilbud. vi bør se på tilsvarende muligheter innenfor andre kompetansemiljøer, for eksempel innenfor energiproduksjon, miljøteknologi og shipping. Hva kan vi gjøre for å komme opp på nivå med de beste i Europa? - Jeg tror svaret nettopp ligger i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og ledende samfunnsinstitusjoner med viktige kunnskapsmiljøer. Oslo kommune bør spille en aktiv rolle for å tilrettelegge for et samarbeid mellom disse aktørene, for eksempel gjennom å bidra til samlokalisering der det er naturlig. Oslo kommune kan også sikre at de elevene som tar grunnskole og videregående skole har de beste faglige forutsetninger for å ta fatt på høyere utdanning. slik kan undervisningen holde et høyt faglig nivå fra starten. Hvordan kan næringslivet samarbeide bedre med utdanningsinstitusjonene for å sikre at næringslivets behov samsvarer med kompetansen i samfunnet? - i korte trekk kan man si at man kunne brukt modellen til Oslo Cancer Cluster og modifisert den til å passe andre næringsklynger. Oslo kommune kan bidra med å skape møteplasser, legge til rette for samlokalisering av næringsmiljøer og offentlige kunnskapsinstitusjoner og sikre at dyktige elever som har spesielle evner for eksempel innenfor realfag får utvikle dem mest mulig. det er også viktig å markedsføre Oslo-regionen som et attraktivt sted der både internasjonale selskaper og kunnskapsarbeidere har lyst til å slå seg ned. Oslo-regionen konkurrerer ikke med bergen og tromsø som lokaliseringssted, men med stockholm, london, seattle og bangalore. Oslo Høyre har programfestet at vi skal etablere en internasjonal skole. tilgangen på en slik skole er en viktig faktor når internasjonale kunnskapsarbeidere skal velge arbeidssted. på hvilke andre måter kan næringslivet bidra til god samfunnsutvikling? - Næringslivet kan bidra innen høyere utdanning med å tilby kompetansemedarbeidere til professor ii-stillinger ved universitetet og såkalte lektor ii-stillinger på videregående, både på allmennfag og yrkesfag. det kan også bidra med teknologi som gjør det mulig å løse kommunens oppgaver bedre. velferdsteknologi kan for eksempel gjøre det mulig for eldre mennesker å klare seg i eget hjem og være sosialt aktive så lenge som mulig. Eiriks visjoner * * * En god skole som gir fremtidige studenter og arbeidstakere et best mulig utgangspunkt. Hva elevene lærer i Osloskolen er avgjørende for hvilke muligheter de får innen høyere utdanning, og deretter om de blir i stand til å utvikle og bygge opp sterke fou-miljøer. flere møteplasser og videreutvikle de nærings- og kunnskapsklyngene vi har. Etablering av en internasjonal skole. 18

19 irma iversen 72 år leder av Oslo senior-høyre ung idag - gammel imorgen forfatter Nikolaj frobenius (45) skriver i Aftenposten 31. august at de eldre bør ha talspersoner. Han uttaler følgende: vår kultur ser de gamle fra utsiden, de er de andre. det er nesten som en ghetto som ligger et skritt bak den velstående pene og sunne overflaten vi har i Norge. Han uttaler også at: vi må i hvert fall erkjenne at alderdommen er en del av livet. politisk sett tror jeg det er viktig at eldre får talspersoner. det er påfallende at de eldre ikke er til stede i det offentlige ordskriftet. senior-høyre tar utfordringer Oslo senior-høyre tar utfordringen fra Nikolaj frobenius. senior Høyre er talspersoner for eldre og mener eldre er en ressurs for samfunnet. vår politikk gir eldre mennesker valgmuligheter til trygghet, respekt og kvalitet. vår politikk for friske eldre - er en bevisst forebyggende politikk både innen fysiskog mental helse. vi tilrettelegger varierte kulturtilbud og legger vekt på Eldresentrenes betydning, og vi oppmuntrer eldre til å delta i frivillig samarbeid. vi eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. men når helsen skranter er det godt å vite at vi kan velge mellom offentlige og private helsetjenester. det gjelder både hjelp i hjemmet og hjemmesykepleie. vi kan også velge hvem vi vil ha som vår fastlege, det samme gjelder fritt valg av sykehus. Høyre har vedtatt å lovfeste retten til brukerstyrt personlig assistent (bpa). svensk skattefradrag sverige innførte for flere år siden et skattefradrag for utbedring av egen bopel. den 1. juni 2011 lovfestet også danmark retten til skattemessig fradrag. i lovforslaget (l 208) står: forslaget indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til ca. 1/3 av lønudgiften i en gennemsnittskommune. fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre kr. årlig pr. person. Ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger. Oslo senior-høyre vil arbeide for å innføre en ordning med skattefradrag også i Norge. mange eldre har fått en skatteskjerpelse i 2011, etter at nåværende regjering økte likningstaktene på fast eiendom. mange eldre har derfor fått en meget stram økonomi, samtidig som pensjonister har mistet et skattefradrag, og får en lønnsøkning som kun gjelder den økte indeks, fratrukket 0,75%. EldrE vil velge selv! Eldre med omsorgsbehov skal behandles med respekt og verdighet. senior-høyre vil at alle skal være med å bestemme eget omsorgsnivå. valgfrihet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av omsorgstjenester. derfor vil vi ha et differensiert boligtilbud. Eldre skal kunne velge mellom egen bolig, omsorgsbolig eller bofellesskap etter ulike omsorg+ modeller. Oslo senior-høyre vil fokusere på kvalitet og god bemanning i sykehjemmene. vi har for få legetjenester og vi vil øke bemanningen, og også sørge for at eldre i sykehjem kan opprettholde sin kontakt med valgt fastlege. fastlegene må få plikt til å konsultere eldre i hjemmet/ sykehjemmet. sykehjemmenes ledelse skal også sørge for at eldre får valgmuligheter. det gjelder både når de vil stå opp, hvilket innhold dagen skal ha, og når de ønsker å spise m.m. lottamodellen fra danmark er bare en av modellene. ved siste måling av brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere og pårørende i Oslo var de to på topp et privat drevet sykehjem og et kommunalt sykehjem. de to sykehjemmene hadde ikke innført lotta modellen, men ga beboerne respekt og lyttet til beboernes og pårørendes ønsker. samhandlingsreformen på vegne av eldre ser Oslo senior-høyre med bekymring på innføringen av samhandlingsreformen. reformen trer i kraft allerede 1. januar det innebærer dessverre kortere liggetid på sykehusene, og at rehabiliteringsfasen overføres fra staten til kommunene. vi frykter det blir en nedbygging av de somatiske sykehjemmene, for å øke rehabiliteringsplassene til dem som blir utskrevet for tidlig fra statens sykehus. til Nikolaj frobenius: Jeg føler meg bestemt ikke som i noen ghetto, og alderdommen oppleves ikke som noe fremmedartet og skremmende. Oslo senior-høyre åpner for medlemskap fra fylte 62 år. mange eldre er imidlertid ansatt i 100% stillinger til de blir 70 år. det er veldig bra for de som ønsker- og makter det. vi går derfor inn for differensiert pensjonsalder slik ar det blir mulig, for de som vil og kan, å arbeide også etter fylte 70 år. Av irma iversen 19

20 fabian stang stian berger røsland kristin vinje bård folke fredriksen saida begum Ordfører byrådsleder finansbyråd byråd for byutvikling student og salgsleder Eirik lae solberg ANNElisE HøEgH mudassar kapur ANNikEN HAugliE øystein sundelin leder av Høyres bystyregruppe leder av Høyres fraksjon i samferdsels- og miljøkomiteen kampanjesjef i Høyre byråd for sosiale tjenester byrådssekretær for presse slik stemmer du Når Er valgdagen? valgdagen for både kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 12. september mange kommuner, deriblant Oslo, holder også valg søndag 11. september. HvEm HAr stemmerett? - Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2011, og som noen gang har vært registrert som bosatt i Norge. det er uten betydning om de er registrert som bosatt i utlandet på valgdagen. - statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2011, dersom de ble registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i 2011 og fortsatt bor i landet på valgdagen. - Andre utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2011, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett. HvOr kan JEg stemme på valgdagen? på valgdagen den 12. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni kommunen informerer om åpningstider og hvor du kan stemme på valgdagen. du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. på kan du finne informasjon om valglokaler og åpningstider. HvOr kan JEg forhåndsstemme? du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. ta kontakt med kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme. du kan også forhåndsstemme på de fleste av utenriksstasjonene i utlandet. Når kan JEg forhåndsstemme? den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til og med 9. september. HvA må JEg HA med for å stemme? ta med legitimasjon, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde. det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme. kilde: kommunal- og regionaldepartementet OslO HøyrEs liste 2011 fabian stang stian berger røsland kristin vinje bård folke fredriksen saida begum Eirik lae solberg Annelise Høegh mudassar H. kapur Anniken Hauglie øystein r. sundelin yassine Arakia Aslak Aslaksen morten bakke mertefe bartinlioglu Carl-Henrik bastiansen ida kristine berg-johnsen Carl Christian blich mariette C. bøe per H. Christiansen trine Nicolaysen dahl mari berdal djupvik maria dupont kjell Omdal Erichsen pia farstad Aksel fridstrøm Jo frisch torbjørn furulund kristoffer gustavsen maria kristine göthner ståle Hagen stefan m. b. Heggelund per-trygve Hoff gulsum koc Eirik kollerøy Hermann kopp merk: de ti første er kumulerte Ola kvisgaard James stove lorentzen Erik lundesgaard øystein Andre lægdene maren malthe-sørenssen mari O. mamre kate Hege Nielsen John tore Norenberg John Olala Omollo shahzad rana Julie m. remen Aga sadlowska thea kristine schjerven Camilla roede skevik line Weber skjærpe Hermann smith-sivertsen berit solli peter sollie Andreas strandskog Camilla strandskog Edith stylo torbjørn rasmus sølsnæs øystein Eriksen søreide øivind Andreas tandberg brit teien Nina stanghov ulstein Julie brodtkorb voldberg Jon Ole Whist sara vannebo Wilsgaard rune Aale-Hansen 20

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag.

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. DET GODE LIV INKLUDERENDE SKOLE Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. Skolen trenger motiverte lærere, engasjerte foreldre og inspirerte

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel Kulturendring og motivasjon i klasserommet - med Klasse 10B som eksempel Den store utfordringen Det høye frafallet på videregående skole er et rop etter muligheten til å få en mer relevant og praktisk

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune

FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune FS-68/10 Høringsuttalelse til utkast til kommuneplan for Ås kommune Kommunestyret i Ås vedtok i møte 13.oktober 2010 å legge utkast til Kommuneplan for Ås (2011 2023) ut til offentlig ettersyn. Utkastet

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37 Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Foreldre 6,10,11,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,45 1.Ideologi /ideal

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen SkoleProffene og Forandringsfabrikkens innspill til Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen Forandringsfabrikken Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å bidra til

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer