HOD tildeling 2.runde 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOD tildeling 2.runde 2011"

Transkript

1 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler, Sykehuset Østfold - Moss Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad Fredrikstad Askim Rygge Etablering av frisklivssentral. Styrke forebyggene og helsefremmende tiltak. Helsehuset i Sarpsborg og styrking av hjemmetjenester og forebyggende helsetjenester. Viderutvikle helsehuset. Etablere døgntilbud for akuttsenger helsehuset og observasjonssenger ved legevakt. Etablere mestringsskole for kronisk syke Helsehus og forberede samhandlingsreformen, inkl. samarbeid med Hvaler Mobil røntgentjeneste i Fredrikstad og Sarpsborg kommune Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Interkommunalt samarbeid for å styrke helsetjenestene, bl a et lokalmedisinsk kompetansesenter. Etablere frisklivstilbud til barn i 4-12års alderen 0104 Moss, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune/østfoldhelsa, Sykehuset i Østfold. Frivillige organisasjoner. 500, Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold 600, Fredrikstad, 0111 Hvaler, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Analyse, NAV, brukerorganisasjoner, frivillig sektor Sarpsborg, 0106 Fredrikstad, SØHF 400, Marker, 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eodsberg Skiptvedt, 0138 Hobøl, Sykehuset Østfold Halden, 0104 Moss, 0136 Rygge, Østfold fylkeskommune, Sykehuset i Østfold 300,0 SUM ØSTFOLD 1 800,0 side 1

2 Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Follo-kommunene. Prosjektstøtte til å etablere Ski lokalmedisinske tjenester. Ski 0211 Vestby, 0213 Ski, 0214 Ås, 0215 Frogn, 0216 Nesodden, 0217 Oppegård, 0229 Enebakk, Ahus 1 000,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Forebyggende innsatsteam for eldre Ski 300,0 Ås Frogn Nesodden Oppegård 0214 Ås, fastlegene, Frivillighsentralen, "Freskhuset" i Ås - etablering idrettslag, Akershus fylkeskommune, av frisklivssentral UMB, Ahus 300,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Etablere Fritid med bistand 0215 Frogn, 300,0 Demensomsorgen i Nesodden kommune - styrke kompetanse og kapasitet i tiltakskjeden for personer med demens Nesodden 300,0 Fallforebyggende tiltak - lavterskeltilbud - behandlingstilbud 0217 Oppegård, Ahus, fastleger, lag/foreninger 300,0 Bærum Bærum Asker Asker Aurskog-Høland Lørenskog Lørenskog Henie Onstad Ressurssenter - pasientforløp, 1 1/2 linjetjenester og velferdsteknologi Bærum, Vestre Viken HF - Mobile spesialisthelsetjenester - røntgen Utvikling og etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og behandlingssenter 0219 Bærum, 0220 Asker, Vestre Viken HF Asker, 0627 Røyken, 0628 Hurum, Vestre Viken HF, Høgskolen i Buskerud, - "Hjem-naturligvis" - tidlig hjemreise fra barselavdelingen 0220 Asker, Bærum sykehus - Lokalmedisinsk senter / Helsehus 0121 Rømskog, 0221 Aurskog-Høland, Ahus - Mobil røntgentjeneste Nedre Romerike: 0221 Aurskog- Høland, 0226 Sørum, 0227 Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, 0235 Ullensaker, Ahus, Campus Kjeller AS, Atomed GmbH - Forprosjekt samhandling med Ahus og internt Lørenskog, Ahus 300,0 Skedsmo Nannestad Samhandling om helse på 0121 Rømskog, Nedre Romerike: 0221 Aurskog Høland, 0226 Sørum, 0227 Nedre Romerike og Rømskog Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, - utredning for å avdekke samhandlingstiltak 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, Ahus, Høgskolen i Buskerud - Tidlig oppfølging i svangerskap og etter fødsel 0238 Nannestad, fastleger, NAV, BUP, Jessheim DPS - SUM AKERSHUS 2 800,0 side 2

3 Oslo Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo Oslo Sagene Oslo Frogner Bydel Ullern Oslo Bjerke Oslo, Bydel Bjerke Oslo Grorud Oslo Stovner Forprosjekt - etablering av frisklivssentral Bydel Gamle Oslo, Lovisenberg Diakonale sykehus, NAV, Fylkesmannen, Fylkeskommunen 300,0 "Delt erfaring - dobbel styrke! Bydel gamle Oslo, Lovisenberg Kvinnefellesskap til et friskere Diakonale sykehus, Oslo liv" Universitetssykehus, Diabetesforbundet 300,0 Sagene lokalmedisinske senter OSCAR lokalmedisinske senter Etablering av demensteam Behandlings- og forebyggingslinjer - utvikle egne tjenestelinjer og skape kultur for samhandling Sagene, NAV, Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus Frogner, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen, Diakonhjemmet Sykehus, Høgskolen i Oslo Bydel Ullern, Bydel Vestre Aker 500, Bjerke, Oslo Universitetssykehus, BUP - Utvikling av frisklivstilbud i Bydel Bjerke Bjerke, NAV, Frivillige org, - Frisklivssentral i Bydel Grorud Bydel Grorud 400,0 Stovner frisklivs- og mestringssenter. Diabetesgrupper Friskliv og mestring i Bydel Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Bydel Alna, Søndre Nordstrand, Helse- og velferdsetaten, Ahus, Stovner frivillighetssenral, Oslo Idrettskrets, LINK Oslo, Mental Helse, Diabetesforbundet 500,0 Bydel Alna Alna Alna, Ahus HF 600,0 Friskliv i Bydel Søndre Søndre Nordstrand, Høgskolen Oslo Nordstrand Nordstrand i Oslo, NAV - Økt kvalitet på oppfølgingen av pasienter i hjemmetjenesten etter utskrivelse fra sykehus ved Bydel Østensjø, Bydel Bydel bruk av praksiskonsulent fra Nordstrand, Oslo Universitetssykehus Nordstrand sykehus HF 500,0 Kompetanseheving i Oslo, lindrende behandling - som Sykehjemsetaten ringer i vann Oslo, Sykehjemsetaten Oslo, Byrådsavd. eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. GERIAressurssent. for demens Ernæring i sykehjem i Oslo for å bedre helse og redusere sykehusinnleggelser. Miljøbasert hivtest - veilednings- og veivisningstilbud Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune ved tre bydeler og Oslo Universitetssykehus HF Samhandlingsarena Aker 0301 Sykehjemsetaten, 8 sykehjem, Oslo Universitetssykehus, Hospice Lovisenberg Sykehjemsetaten, Lovisenberg Diakonale sykehus 500, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Helseutvalget for bedre homohelse Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Oslo Universitetssykehus 500, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Helse Sør-Øst, Oslo kommune 1 200, GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri, Høyskolen i Buskerud, HEV, SYE, Oslo Universitetssykehus 500,0 Vi vet og Vi Gjør (VEGprosjektet) SUM OSLO 5 800,0 side 3

4 Kongsvinger Frisklivsentral 0402 Kongsvinger, Sykehuset Innlandet, Hedmark Fylkeskomm, KS, Glåmdal regionråd - Hamar Prosjekt kommunal intermediærenhet i Hamarregionen Hamarregionen: 0403 Hamar, 0412 Ringsaker, 0415 Løten, 0417 Stange, Sykehuset Innlandet - Ringsaker Stange Eidskog Åsnes Forebygging og mestring med omsorgsteknologi Ringsaker, fastleger, NST - Utvikling av hjemmerehabilitering i kombinasjon med dagbasert rehabiliteringssenter i Stange 0417 Stange, Sykehuset Innlandet, kommune brukerråd - Frisklivssentral "Frisk, sunn og blid - en vei til det gode liv i Eidskog" 0420 Eidskog, Sykehuset Innlandet 350,0 Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Friskere sammen Våler, Sykehuset Innlandet, - Prosjektstilling for å forberede Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler samhandlingsreformen Våler - Klargjøre kommunenes roller, 0425 Åsnes, 0426 Våler, 0427 Elverum oppgaver og ansvar i Samhandlingsreformen Elverum, 0428 Trysil, 0429 Åmot, 0430 Stor-Elvdal, 0434 Engerdal - Engerdal Friskus 0428 Trysil, 0434 Engerdal 50,0 Tynset Samhandling i Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen: 0432 Rendal, 0436 Tolga, 0437 Tynset, 0438 Alvdal, 0439 Folldal, 0441 Os, 1640 Røros, 1644 Holtålen 400,0 Glåmdal regionråd Samhandlingsreformen i Glåmdalsregionen - utrede samhandlingstiltak 0418 Nord-Odal, 0419 Sør-Odal, 0420 Eidskog, 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler, Sykehuset Innlandet - SUM HEDMARK 800,0 side 4

5 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, Legetjenes ved etablering av 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Lillehammer LMS Sør-Gudbrandsdal Innlandet - Lillehammer Utprøving av "fastlegesykeleierordning" i kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet - Sør-Fron Østre Toten Vestre Toten Vestre Toten Lunner Nord-Aurdal Regionsrådet Nord Gudbrandsdal Tilbud om geriatrisk psykiatri på sykehjem. Samhandling mellom Sykehuset Innlandet Alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem i Hedmark og Oppland (SamAks) - utprøve en samhandlingsmodell med vekt på desentralisering av kompetanse Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen - pasientforløp i områdene KOLS, kreft, friskliv Ringsaker, 0417 Stange, 0727 Elverum, 0501 Lillehammer, 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Sjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0516 Nord-Fron, 0519 Sør-Fron, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet, KS, NST - Gjøvikregionen: 0502 Gjøvik, 0528 Østre Toten, 0529 Vestre Toten, 0536 Søndre Land, 0538 Nordre Land, Sykehuset Innlandet, NCE Raufoss, Høgskolen i Gjøvik - Etablering av hemodialyse på sykehjem og hjemmehemodialyse i Vestre 0529 Vestre Toten, Sykehuset Toten kommune Innlandet - Styrke lokalt rehabiliteringsog mestringstilbud 0529 Vestre Toten - Samhandlingsprosjektet på Hadeland. Utvikling av delprosjekter: Intermediæravd, fristlivsentral Hadeland: 0533 Lunner, 0534 Gran, og legevaktsamarbeid. Sykhuset Innlandet - Valdres lokalmedisinske senter. Styrke psykisk helsearbeid, rehabilitering og ressurskrevende tjenester Tilskudd til å videreutvikle Nord Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter Valdres: 0540 Sør-Aurdal, 0541 Etnedal, 0542 Nord-Aurdal, 0543 Vestre Slidre, 0544 Øystre Slidre, 0545 Vang, Sykehuset Innlandet - Nord Gudbrandsdalen: 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Skjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0517 Sel, Sykehuset Innlandet HF, NST, Høyskolene i Oppland, Hedmark og Vestfold, Karrieresenteret OPUS, Oppland fylkeskomm, brukerorganisasjoner 700,0 SUM OPPLAND 700,0 side 5

6 Drammen Kongsberg Samhandlingsreformen i Drammensregionen - bredt 0602 Drammen, 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, 0626 Lier, 0627 Røyken, 0628 Hurum, 0711 Svelvik, 0713 prosjekt med systemfokus og Sande, Sykehuset Buskerud, konkret tjenesteutvikling. Høgskolen i Buskerud - Helseløft for Kongsbergområdet. Planlegge lokalmedisinsk senter m.m Kongsberg, 0624 Øvre Eiker, 0631 Flesberg, 0632 Rollag, 0633 Nore og Uvdal, Kongsberg sykehus - Modum Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Vestregionens styringsgruppe Vestregionens styringsgruppe Regionrådet for Hallingdal Vi samler trådene. Samarbeid 0532 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 for å styrke helsetjenester innen flere områder. Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, 0623 Modum, Vestre Viken HF - Vi samler trådene: Styrke 533 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 samhandling rus- og psykisk Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, helsefeltet 0623 Modum, Vestre Viken HF 200,0 Tverrfaglig ambulant team i Øvre Eiker kommune til hjemmeboende som trenger bistand for å greie seg hjemme Øvre Eiker, Kongsberg sykehus - "Sunne og aktive familier med 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, mestringsopplevelse i Høyskolen i Buskerud, Eikerkommunene" Tannhelsetjenesten i Buskerud 300,0 Godt liv - livet ut! - rehabiliteringsprosjekt 0626 Lier - Storregional 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 samhandlingsmodell i Vestre Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Viken helseområde Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Storregional samhandlingsmodell i Vestre Viken helseområde - Oppfølging av meldingsløftet Hallingdal lokalmedisinske senter 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Hallingdal: 0615 Flå, 0616 Nes, 0617 Gol, 0618 Hemsedal, 0619 Ål, 0620 Hol, Vestre Viken HF, KS - SUM BUSKERUD 500,0 side 6

7 Horten Nordre Vestfold lokalmedisinske senter 0701 Horten, 0702 Holmestrand, 0714 Hof, 0716 Re, Sykhuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - Tønsberg Vekt & Mestring - et livsstilsendringsprogram for "store" skolebarn i Tønsberg kommune 0704 Tønsberg, SSO, IMPULS, frivillige lag og foreninger - Sandefjord Sandefjord Larvik Larvik Re Nøtterøy Kommunesamarbeid om lokalmedisinsk senter Prosjekt "3IV". Intravenøs behandling ved sykehjem. Videreutvikling av larviksmodellen - fra prosjekt til drift 0706 Sandefjord, 0719 Andebu, 0720 Stokke, Sykehuset Vestfold - 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Høgskolen i Vestfold, UiO 500, Larvik, 0728 lardal, Sykehuset Vestfold - Sykepleierutdanning for framtida 0709 Vestfold, Høgskolen i Vestfold - Samhandling i Vestfold. 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Felles kommunal Psykiatrien i Vestfold, Høgskolen i samhandlingskoordinator Vestfold, FM, KS - Utvikling av fremtidens helsehus 0704 Tønsberg, 0722 Nøtterøy, 0723 Tjøme, Sykehuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - SUM VESTFOLD 500,0 side 7

8 Prosjekt for å tilby mestringsgrupper i Grenland til personer med Porsgrunn sammensatte/diffuse plager. Porsgrunn Porsgrunn 0805 Porsgrunn, DPS, Attføringssenteret i Rauland, NAV, Mental Helse, Sykehuset Telemark, andre kommuner - Styrke lavterskeltilbud i kommunene til personer med lette og moderate psykiske lidelser 0805 Porsgrunn, Sykehuset Telemark, DPS, Fastleger - Etablere en tverrfaglig avklaringsenhet. Samarbeid om et forsterket helse- og omsorgstilbud til eldre med behov for tverrfaglig og helhetlig behandling Porsgrunn, 0806 Skien, Sykehuset Telemark - Skien Bamble Kragerø Bø Tinn Seljord Vinje Prosjekt samhandling for aldersgruppen 0-23 år med psykososiale vansker. Samarbeid mellom kommunale tjenester i Skien kommune, fastlegene i Skien 0806 Skien, PPT, BUP, DPS, og Sykehuset Telemark HF. Sykehuset Telemark 300,0 Frisk Bris - rask oppfølging 0814 Bamble, Sykehuset Telemark, av sammensatte lidelser NAV, fastleger - Videreutvikling av lokalsykehuset i Kragerø til et 0814 Bamble, 0817 Drangedal, 0815 samhandlingstilbud Kragerø, Sykehuset Telemark - Midt-Telemark Helsekommune. Utprøve ny organisering av tjenester. Vekt på forebyggende og behandlende tjenester i Midt-Telemark: 0819 Nome, 0821 Bø, 0822 Sauherad, Sykehuset Telemark, hjemmet bl.a. KOLS, diabetes FFO Telemark, Fagforbundet, Norsk og hjertesviktpasienter. sykepleierforbund Tinn, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0833 Tokke, 0834 Vinje. "Jordmor der mor bor" Sykehuset Telemark - Ambulerende audiograf. Høyrselhjelp der brukarene bur. Forprosjekt: Samarbeidsmodellar for forsterka sjukeheimar i Vest- Telemark Vest-Telemark: 0815 Kragerø, 0817 Drangedal, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyrresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark - SUM TELEMARK 300,0 side 8

9 Utrede etablering av lokalt medisinsk senter med fokus på rehabilitering. Et ressursog kompetansesenter for Risør regionen Grimstad Arendal 0901 Risør, NKS Rehab. Sørlandet AS, UiA 300,0 Aktivitet og mestring i eget hjem. Oppsøkende rådgivningstjeneste for eldre. Styrke tilbud om trening og opplæring etter rehabiliteringsopphold. Følgeforskes fra UiA Grimstad, LMS Arendal, Universitetet i Agder, Livsglede for eldre 220,0 Arendal Helsehus - lokal utforming av Samhandlingsreformen Arendal, Sørlandets sykehus, FFO - Arendal Østre Agder Valle Bedre helse - bedre liv i Østre Agder: 0901 Risør, 0906 Østre Agder - Interkommunalt Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 samarbeid om lokal utforming Vegårshei, 0914 Tvedestrand, 0929 av Samhandlingsreformen. Åmli - Interkommunalt forprosjekt for Østre Agder kommunene: 0830 å planlegge etablering av kommunal døgnenhet for Nissedal, 0831 Fyresdal, 0901 Risør, 0904 Grimstad, 0906 Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 Vegårshei, 0914 øyeblikkelig hjelp. Samarbeid Tvedestrand, 0919 Froland, 0929 Åmli, med sykehuset Sørlandet. Sørlandet sykehus HF 680,0 Interkommunalt helseprosjekt i Setesdal. DMS/folkehelsehus med vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak og Setesdal: 0937 Evje og Hornnes, 0938 interkommunalt tverrfaglig Bygland, 0940 Valle, 0941 Bukle, demensteam. Sørlandets sykehus, UiA - SUM AUST- AGDER 1 200,0 side 9

10 Kristiansand Videreutvikling av modell for lokalmedisinsk senter i Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet: 0926 Lillesand, (kommunesamarbeid). Brukerog pårørendeopplæring. Styrke korttidsplasser som del av lokalmedisinsk senter Birkenes, 0935 Iveland, 1001 Kristiansand, 1014 Vennesla, 1017 Sogndalen, 1018 Søgne, Sørlandet sykehus, Frivillighetens hus 1 000,0 Kristiansand Flekkefjord Planlegge etablering av demensteam Lister LMS - lokalmedisinsk senter og lærings- og mestringssenter Kristiansand, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, UiA, SOF, SSHF, Knutepunkt sørlandet 500,0 Lister: 1003 Farsund, 1004 Flekkefjord, 1032 Lyngdal, 1034 Hægebostad, 1037 Kvinesdal, 1046 Sirdal, Sørlandet sykehus - Lindesnes Samhandlingsprosjektet i Lindesnesregionen - Utrede lokalmedisinsk senter og etablering av interkommunale ambulerende fagteam for KOLS og livsstilrelatert sykdom. Lindesnesregionen: 1002 Mandal, 1021 Marnardal, 1026 Åseral, 1027 Audnedal, 1029 Lindesnes - SUM VEST- AGDER 1 500,0 side 10

11 Eigersund Dalene Distriktsmedisinske Senter (DDMS). Videreutvikling Dalene: 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1114 Bjerkreim, Helse Stavanger - Sandnes Sandnes Helsehus 1102 Sandnes, Helse Stavanger - Sandnes Stavanger Haugesund Klepp Suldal Sauda Rennesøy Rennesøy Tysvær Karmøy Karmøy Planlegge frisklivssentral som del av Sandnes helsehus. Samle eksisterende tiltak under samme paraply og styrke forebyggende tilbud med tilrettelagte aktiviteter Sandnes 600,0 Stavanger lokalmedisinske senter og samhandlingsprosjekt Helsetorgmodellen. Helseteam for eldre/koordinering av tiltak i forkant av samhandlingsreformen 1103 Stavanger, 1102 Sandnes, 1121 Time, 1124 Sola, 1127 Randaberg, Stavanger universitetssjukehus Haugesund, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Fellesprosjekt for å utrede og etablere samhandling mellom kommunene Time, Klepp, Hå 1119 Hå, 1120 Klepp, 1121 Time, 1122 og Gjesdal Gjesdal, Jæren DPS - Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektstøtte til å avklare funksjonsfordeling og samordning mellom kommunene Bruk av telemedisin som verktøy for å utvikle samhandling mellom kommuner og med spesialisthelsetjenester Videreutvikling av regionalt legevaktsamarbeid 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna 800, Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna, NST Hjelmeland, 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, 1144 Kvitsøy - Samarbeid om samhandling - et utrednings- og utviklingsprosjekt 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, - Med KOLS som følgesvenn - kan samhandling og kompetanse gjøre livet bedre? Etablering av lokalmedisinske sentra i karmøy kommune 1146 Tysvær, Helse Fonna, Høgskulen Stord/Haugesund 300, Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Utvikling av et differensiert og helhetlig rehabiliteringstilbud i 1149 Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen kommunen i Stord/Haugesund 300,0 SUM ROGALAND 2 000,0 side 11

12 Bergen Frisklivsentral 1201 Bergen, Helse Bergen, Kreftforeningen, idrettslag, turlag - Bergen Full utnyttelse av elektronisk samhandling 1201 Bergen, Helse Bergen - Bergen Bergen Bømlo Bømlo Stord Bedre samhandling på demensfeltet. Etablere kommunalt kompetansesenter for å gi tilrettelagt tilbud til demente og deres pårørende Prosjekt Trygg overføring - implementering. Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetak. Bedre rutiner og samrbeidslinjer ved inn- og utskriving av sykehus. Interkommunalt samarbeid 1201 Bergen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Haukeland universitetssykehus. Nasjonalforeningen for folkehelsen. 400, Bergen, 1238 Kvam, 1243 Os, 1246 Fjell, 1263 Lindås, Høyskolen i Bergen, Helse Bergen, Senter for omsorgsforskning, Haraldsplass Diakonale Høyskole, Eldrerådet i Bergen 400,0 Jordmor der du bur 1219 Bømlo, Helse Fonna, Stord sjukehus Bømlo, 1221 Stord, 1222 Fitjar, Delprosjekt - rehabilitering og Helse Fonna, Høgskulen læring og mestringstilbud Stord/Haugesund - "Sunn framtid" - sammenhengande tenester for barn og unge med fedmeproblem. Øke kunnskapen i 1221 Stord, 1224 Kvinnherad, helsetjenesten om Haukeland sykehus, Helse Fonna, BUP, landsforeningen for overvektige fedmeproblemer og styrke Hordaland, Høgskolen tilbudet. Stord/Haugesund. 500,0 Odda Voss Voss Fusa Os Os Fjell Fjell Askøy Osterøy Rehabilitering og LMS - et samhandlingsprosjekt mellom Odda sjukehus og 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Ullensvang Herad, Eidfjord Eidfjord, Helse Fonna, Høgskulen kommune og Odda kommune Stord/Haugesund, FFO - Utgreiing av behovet for lokalmedisinsk senterfunksjonar Prosjekt Trening og tilrettelegging før pleie, et samhandlingsprosjekt om forebygging og hverdagsrehabilitering Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1235 Voss, 1238 Kvam, 1251 Vaksdal, 1417 Vik, Helse Bergen Voss, Høyskolen i Bergen, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Senter for omsorgsforskning Vest, Eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemma, Helse Bergen 400,0 Familiens hus - Jordmor-hjem og interkommunalt legevaktsamarbeid 1241 Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os, Helse Bergen, BUPA, - Utvikle interkommunale samhandlingstiltak - observasjonssenger/døgntilb ud øyeblikkelig hjelp, diabetesteam og kolsteam, folkehelsekoordinator Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os - Utredning av poliklinisk cytostatikabehandling i Os kommune 1243 Os - Jordmor Heim og evaluering av tiltaket 1246 Fjell, Helse Bergen - Planlegging av Lokalmedisinsk senter. Kreftpasienter skal få tilbud nærmere hjemmet. Prosjekt "etablere en interkommunal lindrende enhet lokalisert på Askøy" 1245 Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen 500,0 Opprettelse av to observasjonssenger ved Osterøytunet i Osterøy, Helse Bergen 400,0 Regionrådet Nordhordaland IKS Hardangerrådet IKS Rett helsetilod - på rett stad - til rett tid - for innbyggjarane i Nordhordland Hovudprosjekt: Samhandlingsreforma i Hardanger - utredning og avklaring av samarbeidsområder Nordhordaland: 1252 Modalen, 1253 Osterøy, 1256 Meland, 1260 Radøy, 1263 Lindås, 1264 Austrheim, 1265 Fedje, 1266 Masfjorden, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus - Hardanger: 1227 Jondal, 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1238 Kvam, Sjukehusa i Odda og Voss - SUM HORDALAND 2 600,0 side 12

13 Folkehelse og førebyggjande 1420 Sogndal, 1426 Luster, 1419 Sogndal helsearbeid i Sogn Leikanger - Lærdal Førde (Flora 2010) Førde Førde Førde Førde Eid Distriktsmedisinsk senter Sogn knytt til Lærdal sjukehus Sogn: 1417 Vik, 1418 Balestrand, 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1421 Aurland, 1422 Lærdal, 1424 Årdal, 1426 Luster, Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, Vidareføring av prosjekt knytt 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 til "rehabilitering" og "førebyggande helsearbeid" Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger, Helse Førde - Heilskapeleg og koordinerte tenester i forventa pasientforløp - KOLS pasientar Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase 1: kartlegging, avklaringer og tilrettelegging Planlegge og etablere lokalmedisinske tenester/senter i regionen Felles døgnavdeling/intermediærav deling for Nordfjordregionen. Kartlegging av behov, utarbeiding og utprøving av ein driftsmodell Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger 500,0 Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn, Helse Førde - Eid Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn - SUM SOGN OG FJORDANE 500,0 side 13

14 Molde Molde Volda Ørsta Rauma Averøy Sunndal Ålesundsregione ns Utviklingsselska p IKS Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Romsdal Tverrfaglig forberedelse til implementering av samhandlingsreformen i Romsdal Regionråd (ROR): 1502 Molde, 1535 Vestnes, 1539 Rauma, 1543 Nesset, 1545 Midsund, 1547 Aukra, 1548 Fræna, Helse Nordmøre, Romsdal HF - Molde Molde 600,0 Plan- og utviklingsarbeid for oppretting av forsterka kommunal 1519 Volda, 1520 Ørsta, Helse sjukeheimsfunksjon Sunnmøre - Etablering av lokalmedisinske tenester Forebygging av diabetes i Rauma og Vestnes Helhetlige pasientforløp - en breddestrategi: kartlegging av pasientforløp, etablere arenaer for fagutveksling, vurdere interkommunalt samarbeid. Etablering av distriksmedisinsk senter i Sunndal Samhandling på Sunnmøre. Planarbeid: forebyggende arbeid, felles kompetanse- og rekrutteringspgjlan, felles plan elektronisk samhandling Volda, 1520 Ørsta, Møre og Romsdal HF 650, Vestnes, 1539 Rauma, Helse Nordmøre, Romsdal HF Kristiansund, 1554 Averøy, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1571 Smøla, Helse Nordmøre og Romsdal, Høgskolen i Molde Sunndal, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Ålesundsregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU): 1504 Ålesund, 1511 Vanylven, 1514 Sande, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1528 Sykkylven, 1529 Skodje, 1531 Sula, 1532 Giske, 1534 Haram, 1535 Vestnes, 1546 Sandøy - SUM MØRE OG ROMSDAL 1 250,0 side 14

15 Trondheim Opprettelse av avdeling for kreft og palliasjon i lokalmedisinsk senter i bykommunene 1601 Trondheim, St.Olavs hospital HF, Kreftforeningen - Trondheim Interkommunalt lærings- og mestringssenter 1601 Trondheim, 1648 Midt Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Hemne Samhandling i Ordalregionen. Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten: Identifisering av flaskehalser og videreutvikling av praksis for samhandling - videreføringsprosjekt SIO: 1612 Hemne, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1620 Frøya, 1622 Agdenes, 1634 Oppdal, 1635 Rennebu, 1636 Meldal, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1566 Surnadal, 1567 Rindal, 1571Halsa, St.Olavs hospital HF, Fylkesmannen, KS, SINTEF, NTNU, HiST, Norsk Helsenett SF, Diabetesforbundet, LHL, Kreftforeningen 800,0 Hitra Rissa Åfjord Røros Melhus Etablering av Hitra Livsstilog folkehelsesenter Utprøving av ny modell for behandling av alvorlige syke pasienter i nærmiljøet 1617 Hitra, SIO (13 kommuner), St.Olavs hospital, KS, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, LHL, Kreftforeningen, Diabetesforbundet Rissa, 1718 Leksvik, Kreftklinikk Fosen Etablering av Åfjord og Roan legetjeneste med utvidelse av interkommunal legevakt 1630 Åfjord, 1632 Roan, Fosen DMS - Tilskudd til drift av intermediæravdeling ved Røros sykehus Kartlegging av kapasitetsbehov i hver kommune og utredning av et felles lokalt medisinsk sentertilbud 1640 Røros, 1644 Holtålen, 0441 Os, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge Trondheim, 1648 Midtre Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Fosen DMS IKS Diabetes: Samarbeid, forebygging og kompetanse 1690 Fosen DMS IKS: 1621 Ørland, 1624 Rissa, 1627 Bjugn, 1630 Åfjord, 1632 Roan, 1633 Osen, 1781Leksvik, Helse Midt-Norge, St.olavs hospital, Diabetesforbundet, NTNU, NSEP, NST, Fosen vgs - SUM SØR- TRØNDELAG 800,0 side 15

16 Bodø Sølvsuper helse- og velferdssenter "Borte bra - men hjemme best"! 1804 Bodø, Nordlandssykehuset HF - Narvik Kommunalt lærings- og mestringssenter i Narvik 1805 Narvik, 1854 Ballangen, UNN HF, RKK Ofoten, Nordland Fylkeskommune - Narvik Sømna Sømna Vega Vevelstad Alstahaug Vefsn Rana Træna Saltdal Tysfjord Lødingen Andøy Samarbeidsprosjekt: Utvikling av ny observasjons- og etterbehandlingsavdeling som skal sikre rett behandling på rett sted til rett tid 1805 Narvik, UNN HF - Sammen for rehabilitering på Helgeland Forsterket sykehjem Vega sykehjem som forsterket sykehjem med oppretting av observasjonsseng Forsterket sykehjem Helse uten grenser. Utrede konkrete samarbeidsområder. Samhandlingsreformen Grane -, Vefsn- og Hattfjelldal (GVH) kommune. Kartlegge og utrede samarbeidsområder. Videreutvikle Helseparken i Rana til et interkommunalt samarbeid Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Undervisningssykehjemmet, Helgelandssykehuset HF, LHL, Diabetesforbundet Vega, Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset Herøy, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1827 Dønna, 1935 Træna Vefsen, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, Helgelandssykehuset Nesna, 1832 Hemnes, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, Helgelandssykehuset HF - Utrede og etablere prehospital observasjons- og behandlingsenhet i Træna kommune 1835 Træna, Helgelandssykehuset HF 170,0 Prehospitale observasjonsenheter i Meløy, 1837 Meløy, 1840 Saltdal, 1848 Steigen og Saltdal Steigen, Nordlandssykehuset HF - Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten/legekontor/ 1848 Steigen, 1849 Hamarøy, 1850 helseforetak Tysfjord, 1854 Ballangen 200,0 Lødingen 1851 Lødingen, Nordlandssykehuset Rehabiliteringssenter HF, Vesterålen Regionråd Andøy, Nordlandssykehuset Vesterålen HF, LHL Andøy, Norges Frisklivssentral i Andøy Diabetesforbund, Arb.takerorg. 130,0 SUM NORDLAND 500,0 side 16

17 side 17

18 Vadsø Samhandling i Øst-Finnmark 2003 Vadsø, 2002 Vardø, 2024 Berlevåg, 2025 Tana, 2027 Nesseby, 2028 Båtsfjord, 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark - Alta Alta Hasvik Nordkapp Porsanger Alta DMS-Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i Samhandlingsreformen Regionalt diabetesteam for kommunene Kautokeino, Loppa, Kvængangen og Alta 1943 Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa, Helse Finnmark Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa 400,0 Implemetring av Samhandlingsreformen i Hasvik kommune, med fokus på forebygging og rehabilitering 2015 Hasvik, Finnmark fylkeskommune - Diabetessykepleier i Nordkapp innenfor et nordnorsk pilotprosjekt Temporære sykehjemsplasser og intermediæravdeling i et interkommunalt samarbeid Samhandling i helse og 1837 Meløy, 1841 Fauske, 2019 Nordkapp, Nordlandssykehuset, NOKLUS, Norges Diabetesforbund Porsanger, 2021 Karasjok, 2022 Lebesby, 2023 Gamvik, Helse Finnmark, HiF 200,0 Lebesby omsorg i Lebesby kommune 2022 Lebesby 200,0 Opprettelse av intermediære plasser i Sør-Varanger 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark, Sør-Varanger kommune Klinikk Kirkenes - SUM FINNMARK 800,0 side 18

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Østfold 0105 Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold

Østfold 0105 Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold Tilskuddsordning til samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m. (kap. 761, post 67) HOD/Helsedirektoratets tilråding 1. søknadsrunde 2011 01 Østfold Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden,

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 2003/1257-500 199703200-169 05.04.2004 Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling Forurensingslovens

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012

Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Fylke Kommune Virksomhet Leverer til Påpekning av plikt Varsel om vedtak Distriktskontor Regionkontor Vedllegg 2 til Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Reviderte vannverk fordelt

Detaljer