HOD tildeling 2.runde 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOD tildeling 2.runde 2011"

Transkript

1 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler, Sykehuset Østfold - Moss Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad Fredrikstad Askim Rygge Etablering av frisklivssentral. Styrke forebyggene og helsefremmende tiltak. Helsehuset i Sarpsborg og styrking av hjemmetjenester og forebyggende helsetjenester. Viderutvikle helsehuset. Etablere døgntilbud for akuttsenger helsehuset og observasjonssenger ved legevakt. Etablere mestringsskole for kronisk syke Helsehus og forberede samhandlingsreformen, inkl. samarbeid med Hvaler Mobil røntgentjeneste i Fredrikstad og Sarpsborg kommune Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Interkommunalt samarbeid for å styrke helsetjenestene, bl a et lokalmedisinsk kompetansesenter. Etablere frisklivstilbud til barn i 4-12års alderen 0104 Moss, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune/østfoldhelsa, Sykehuset i Østfold. Frivillige organisasjoner. 500, Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold 600, Fredrikstad, 0111 Hvaler, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Analyse, NAV, brukerorganisasjoner, frivillig sektor Sarpsborg, 0106 Fredrikstad, SØHF 400, Marker, 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eodsberg Skiptvedt, 0138 Hobøl, Sykehuset Østfold Halden, 0104 Moss, 0136 Rygge, Østfold fylkeskommune, Sykehuset i Østfold 300,0 SUM ØSTFOLD 1 800,0 side 1

2 Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Follo-kommunene. Prosjektstøtte til å etablere Ski lokalmedisinske tjenester. Ski 0211 Vestby, 0213 Ski, 0214 Ås, 0215 Frogn, 0216 Nesodden, 0217 Oppegård, 0229 Enebakk, Ahus 1 000,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Forebyggende innsatsteam for eldre Ski 300,0 Ås Frogn Nesodden Oppegård 0214 Ås, fastlegene, Frivillighsentralen, "Freskhuset" i Ås - etablering idrettslag, Akershus fylkeskommune, av frisklivssentral UMB, Ahus 300,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Etablere Fritid med bistand 0215 Frogn, 300,0 Demensomsorgen i Nesodden kommune - styrke kompetanse og kapasitet i tiltakskjeden for personer med demens Nesodden 300,0 Fallforebyggende tiltak - lavterskeltilbud - behandlingstilbud 0217 Oppegård, Ahus, fastleger, lag/foreninger 300,0 Bærum Bærum Asker Asker Aurskog-Høland Lørenskog Lørenskog Henie Onstad Ressurssenter - pasientforløp, 1 1/2 linjetjenester og velferdsteknologi Bærum, Vestre Viken HF - Mobile spesialisthelsetjenester - røntgen Utvikling og etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og behandlingssenter 0219 Bærum, 0220 Asker, Vestre Viken HF Asker, 0627 Røyken, 0628 Hurum, Vestre Viken HF, Høgskolen i Buskerud, - "Hjem-naturligvis" - tidlig hjemreise fra barselavdelingen 0220 Asker, Bærum sykehus - Lokalmedisinsk senter / Helsehus 0121 Rømskog, 0221 Aurskog-Høland, Ahus - Mobil røntgentjeneste Nedre Romerike: 0221 Aurskog- Høland, 0226 Sørum, 0227 Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, 0235 Ullensaker, Ahus, Campus Kjeller AS, Atomed GmbH - Forprosjekt samhandling med Ahus og internt Lørenskog, Ahus 300,0 Skedsmo Nannestad Samhandling om helse på 0121 Rømskog, Nedre Romerike: 0221 Aurskog Høland, 0226 Sørum, 0227 Nedre Romerike og Rømskog Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, - utredning for å avdekke samhandlingstiltak 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, Ahus, Høgskolen i Buskerud - Tidlig oppfølging i svangerskap og etter fødsel 0238 Nannestad, fastleger, NAV, BUP, Jessheim DPS - SUM AKERSHUS 2 800,0 side 2

3 Oslo Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo Oslo Sagene Oslo Frogner Bydel Ullern Oslo Bjerke Oslo, Bydel Bjerke Oslo Grorud Oslo Stovner Forprosjekt - etablering av frisklivssentral Bydel Gamle Oslo, Lovisenberg Diakonale sykehus, NAV, Fylkesmannen, Fylkeskommunen 300,0 "Delt erfaring - dobbel styrke! Bydel gamle Oslo, Lovisenberg Kvinnefellesskap til et friskere Diakonale sykehus, Oslo liv" Universitetssykehus, Diabetesforbundet 300,0 Sagene lokalmedisinske senter OSCAR lokalmedisinske senter Etablering av demensteam Behandlings- og forebyggingslinjer - utvikle egne tjenestelinjer og skape kultur for samhandling Sagene, NAV, Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus Frogner, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen, Diakonhjemmet Sykehus, Høgskolen i Oslo Bydel Ullern, Bydel Vestre Aker 500, Bjerke, Oslo Universitetssykehus, BUP - Utvikling av frisklivstilbud i Bydel Bjerke Bjerke, NAV, Frivillige org, - Frisklivssentral i Bydel Grorud Bydel Grorud 400,0 Stovner frisklivs- og mestringssenter. Diabetesgrupper Friskliv og mestring i Bydel Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Bydel Alna, Søndre Nordstrand, Helse- og velferdsetaten, Ahus, Stovner frivillighetssenral, Oslo Idrettskrets, LINK Oslo, Mental Helse, Diabetesforbundet 500,0 Bydel Alna Alna Alna, Ahus HF 600,0 Friskliv i Bydel Søndre Søndre Nordstrand, Høgskolen Oslo Nordstrand Nordstrand i Oslo, NAV - Økt kvalitet på oppfølgingen av pasienter i hjemmetjenesten etter utskrivelse fra sykehus ved Bydel Østensjø, Bydel Bydel bruk av praksiskonsulent fra Nordstrand, Oslo Universitetssykehus Nordstrand sykehus HF 500,0 Kompetanseheving i Oslo, lindrende behandling - som Sykehjemsetaten ringer i vann Oslo, Sykehjemsetaten Oslo, Byrådsavd. eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. GERIAressurssent. for demens Ernæring i sykehjem i Oslo for å bedre helse og redusere sykehusinnleggelser. Miljøbasert hivtest - veilednings- og veivisningstilbud Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune ved tre bydeler og Oslo Universitetssykehus HF Samhandlingsarena Aker 0301 Sykehjemsetaten, 8 sykehjem, Oslo Universitetssykehus, Hospice Lovisenberg Sykehjemsetaten, Lovisenberg Diakonale sykehus 500, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Helseutvalget for bedre homohelse Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Oslo Universitetssykehus 500, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Helse Sør-Øst, Oslo kommune 1 200, GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri, Høyskolen i Buskerud, HEV, SYE, Oslo Universitetssykehus 500,0 Vi vet og Vi Gjør (VEGprosjektet) SUM OSLO 5 800,0 side 3

4 Kongsvinger Frisklivsentral 0402 Kongsvinger, Sykehuset Innlandet, Hedmark Fylkeskomm, KS, Glåmdal regionråd - Hamar Prosjekt kommunal intermediærenhet i Hamarregionen Hamarregionen: 0403 Hamar, 0412 Ringsaker, 0415 Løten, 0417 Stange, Sykehuset Innlandet - Ringsaker Stange Eidskog Åsnes Forebygging og mestring med omsorgsteknologi Ringsaker, fastleger, NST - Utvikling av hjemmerehabilitering i kombinasjon med dagbasert rehabiliteringssenter i Stange 0417 Stange, Sykehuset Innlandet, kommune brukerråd - Frisklivssentral "Frisk, sunn og blid - en vei til det gode liv i Eidskog" 0420 Eidskog, Sykehuset Innlandet 350,0 Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Friskere sammen Våler, Sykehuset Innlandet, - Prosjektstilling for å forberede Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler samhandlingsreformen Våler - Klargjøre kommunenes roller, 0425 Åsnes, 0426 Våler, 0427 Elverum oppgaver og ansvar i Samhandlingsreformen Elverum, 0428 Trysil, 0429 Åmot, 0430 Stor-Elvdal, 0434 Engerdal - Engerdal Friskus 0428 Trysil, 0434 Engerdal 50,0 Tynset Samhandling i Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen: 0432 Rendal, 0436 Tolga, 0437 Tynset, 0438 Alvdal, 0439 Folldal, 0441 Os, 1640 Røros, 1644 Holtålen 400,0 Glåmdal regionråd Samhandlingsreformen i Glåmdalsregionen - utrede samhandlingstiltak 0418 Nord-Odal, 0419 Sør-Odal, 0420 Eidskog, 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler, Sykehuset Innlandet - SUM HEDMARK 800,0 side 4

5 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, Legetjenes ved etablering av 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Lillehammer LMS Sør-Gudbrandsdal Innlandet - Lillehammer Utprøving av "fastlegesykeleierordning" i kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet - Sør-Fron Østre Toten Vestre Toten Vestre Toten Lunner Nord-Aurdal Regionsrådet Nord Gudbrandsdal Tilbud om geriatrisk psykiatri på sykehjem. Samhandling mellom Sykehuset Innlandet Alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem i Hedmark og Oppland (SamAks) - utprøve en samhandlingsmodell med vekt på desentralisering av kompetanse Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen - pasientforløp i områdene KOLS, kreft, friskliv Ringsaker, 0417 Stange, 0727 Elverum, 0501 Lillehammer, 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Sjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0516 Nord-Fron, 0519 Sør-Fron, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet, KS, NST - Gjøvikregionen: 0502 Gjøvik, 0528 Østre Toten, 0529 Vestre Toten, 0536 Søndre Land, 0538 Nordre Land, Sykehuset Innlandet, NCE Raufoss, Høgskolen i Gjøvik - Etablering av hemodialyse på sykehjem og hjemmehemodialyse i Vestre 0529 Vestre Toten, Sykehuset Toten kommune Innlandet - Styrke lokalt rehabiliteringsog mestringstilbud 0529 Vestre Toten - Samhandlingsprosjektet på Hadeland. Utvikling av delprosjekter: Intermediæravd, fristlivsentral Hadeland: 0533 Lunner, 0534 Gran, og legevaktsamarbeid. Sykhuset Innlandet - Valdres lokalmedisinske senter. Styrke psykisk helsearbeid, rehabilitering og ressurskrevende tjenester Tilskudd til å videreutvikle Nord Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter Valdres: 0540 Sør-Aurdal, 0541 Etnedal, 0542 Nord-Aurdal, 0543 Vestre Slidre, 0544 Øystre Slidre, 0545 Vang, Sykehuset Innlandet - Nord Gudbrandsdalen: 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Skjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0517 Sel, Sykehuset Innlandet HF, NST, Høyskolene i Oppland, Hedmark og Vestfold, Karrieresenteret OPUS, Oppland fylkeskomm, brukerorganisasjoner 700,0 SUM OPPLAND 700,0 side 5

6 Drammen Kongsberg Samhandlingsreformen i Drammensregionen - bredt 0602 Drammen, 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, 0626 Lier, 0627 Røyken, 0628 Hurum, 0711 Svelvik, 0713 prosjekt med systemfokus og Sande, Sykehuset Buskerud, konkret tjenesteutvikling. Høgskolen i Buskerud - Helseløft for Kongsbergområdet. Planlegge lokalmedisinsk senter m.m Kongsberg, 0624 Øvre Eiker, 0631 Flesberg, 0632 Rollag, 0633 Nore og Uvdal, Kongsberg sykehus - Modum Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Vestregionens styringsgruppe Vestregionens styringsgruppe Regionrådet for Hallingdal Vi samler trådene. Samarbeid 0532 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 for å styrke helsetjenester innen flere områder. Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, 0623 Modum, Vestre Viken HF - Vi samler trådene: Styrke 533 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 samhandling rus- og psykisk Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, helsefeltet 0623 Modum, Vestre Viken HF 200,0 Tverrfaglig ambulant team i Øvre Eiker kommune til hjemmeboende som trenger bistand for å greie seg hjemme Øvre Eiker, Kongsberg sykehus - "Sunne og aktive familier med 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, mestringsopplevelse i Høyskolen i Buskerud, Eikerkommunene" Tannhelsetjenesten i Buskerud 300,0 Godt liv - livet ut! - rehabiliteringsprosjekt 0626 Lier - Storregional 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 samhandlingsmodell i Vestre Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Viken helseområde Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Storregional samhandlingsmodell i Vestre Viken helseområde - Oppfølging av meldingsløftet Hallingdal lokalmedisinske senter 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Hallingdal: 0615 Flå, 0616 Nes, 0617 Gol, 0618 Hemsedal, 0619 Ål, 0620 Hol, Vestre Viken HF, KS - SUM BUSKERUD 500,0 side 6

7 Horten Nordre Vestfold lokalmedisinske senter 0701 Horten, 0702 Holmestrand, 0714 Hof, 0716 Re, Sykhuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - Tønsberg Vekt & Mestring - et livsstilsendringsprogram for "store" skolebarn i Tønsberg kommune 0704 Tønsberg, SSO, IMPULS, frivillige lag og foreninger - Sandefjord Sandefjord Larvik Larvik Re Nøtterøy Kommunesamarbeid om lokalmedisinsk senter Prosjekt "3IV". Intravenøs behandling ved sykehjem. Videreutvikling av larviksmodellen - fra prosjekt til drift 0706 Sandefjord, 0719 Andebu, 0720 Stokke, Sykehuset Vestfold - 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Høgskolen i Vestfold, UiO 500, Larvik, 0728 lardal, Sykehuset Vestfold - Sykepleierutdanning for framtida 0709 Vestfold, Høgskolen i Vestfold - Samhandling i Vestfold. 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Felles kommunal Psykiatrien i Vestfold, Høgskolen i samhandlingskoordinator Vestfold, FM, KS - Utvikling av fremtidens helsehus 0704 Tønsberg, 0722 Nøtterøy, 0723 Tjøme, Sykehuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - SUM VESTFOLD 500,0 side 7

8 Prosjekt for å tilby mestringsgrupper i Grenland til personer med Porsgrunn sammensatte/diffuse plager. Porsgrunn Porsgrunn 0805 Porsgrunn, DPS, Attføringssenteret i Rauland, NAV, Mental Helse, Sykehuset Telemark, andre kommuner - Styrke lavterskeltilbud i kommunene til personer med lette og moderate psykiske lidelser 0805 Porsgrunn, Sykehuset Telemark, DPS, Fastleger - Etablere en tverrfaglig avklaringsenhet. Samarbeid om et forsterket helse- og omsorgstilbud til eldre med behov for tverrfaglig og helhetlig behandling Porsgrunn, 0806 Skien, Sykehuset Telemark - Skien Bamble Kragerø Bø Tinn Seljord Vinje Prosjekt samhandling for aldersgruppen 0-23 år med psykososiale vansker. Samarbeid mellom kommunale tjenester i Skien kommune, fastlegene i Skien 0806 Skien, PPT, BUP, DPS, og Sykehuset Telemark HF. Sykehuset Telemark 300,0 Frisk Bris - rask oppfølging 0814 Bamble, Sykehuset Telemark, av sammensatte lidelser NAV, fastleger - Videreutvikling av lokalsykehuset i Kragerø til et 0814 Bamble, 0817 Drangedal, 0815 samhandlingstilbud Kragerø, Sykehuset Telemark - Midt-Telemark Helsekommune. Utprøve ny organisering av tjenester. Vekt på forebyggende og behandlende tjenester i Midt-Telemark: 0819 Nome, 0821 Bø, 0822 Sauherad, Sykehuset Telemark, hjemmet bl.a. KOLS, diabetes FFO Telemark, Fagforbundet, Norsk og hjertesviktpasienter. sykepleierforbund Tinn, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0833 Tokke, 0834 Vinje. "Jordmor der mor bor" Sykehuset Telemark - Ambulerende audiograf. Høyrselhjelp der brukarene bur. Forprosjekt: Samarbeidsmodellar for forsterka sjukeheimar i Vest- Telemark Vest-Telemark: 0815 Kragerø, 0817 Drangedal, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyrresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark - SUM TELEMARK 300,0 side 8

9 Utrede etablering av lokalt medisinsk senter med fokus på rehabilitering. Et ressursog kompetansesenter for Risør regionen Grimstad Arendal 0901 Risør, NKS Rehab. Sørlandet AS, UiA 300,0 Aktivitet og mestring i eget hjem. Oppsøkende rådgivningstjeneste for eldre. Styrke tilbud om trening og opplæring etter rehabiliteringsopphold. Følgeforskes fra UiA Grimstad, LMS Arendal, Universitetet i Agder, Livsglede for eldre 220,0 Arendal Helsehus - lokal utforming av Samhandlingsreformen Arendal, Sørlandets sykehus, FFO - Arendal Østre Agder Valle Bedre helse - bedre liv i Østre Agder: 0901 Risør, 0906 Østre Agder - Interkommunalt Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 samarbeid om lokal utforming Vegårshei, 0914 Tvedestrand, 0929 av Samhandlingsreformen. Åmli - Interkommunalt forprosjekt for Østre Agder kommunene: 0830 å planlegge etablering av kommunal døgnenhet for Nissedal, 0831 Fyresdal, 0901 Risør, 0904 Grimstad, 0906 Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 Vegårshei, 0914 øyeblikkelig hjelp. Samarbeid Tvedestrand, 0919 Froland, 0929 Åmli, med sykehuset Sørlandet. Sørlandet sykehus HF 680,0 Interkommunalt helseprosjekt i Setesdal. DMS/folkehelsehus med vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak og Setesdal: 0937 Evje og Hornnes, 0938 interkommunalt tverrfaglig Bygland, 0940 Valle, 0941 Bukle, demensteam. Sørlandets sykehus, UiA - SUM AUST- AGDER 1 200,0 side 9

10 Kristiansand Videreutvikling av modell for lokalmedisinsk senter i Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet: 0926 Lillesand, (kommunesamarbeid). Brukerog pårørendeopplæring. Styrke korttidsplasser som del av lokalmedisinsk senter Birkenes, 0935 Iveland, 1001 Kristiansand, 1014 Vennesla, 1017 Sogndalen, 1018 Søgne, Sørlandet sykehus, Frivillighetens hus 1 000,0 Kristiansand Flekkefjord Planlegge etablering av demensteam Lister LMS - lokalmedisinsk senter og lærings- og mestringssenter Kristiansand, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, UiA, SOF, SSHF, Knutepunkt sørlandet 500,0 Lister: 1003 Farsund, 1004 Flekkefjord, 1032 Lyngdal, 1034 Hægebostad, 1037 Kvinesdal, 1046 Sirdal, Sørlandet sykehus - Lindesnes Samhandlingsprosjektet i Lindesnesregionen - Utrede lokalmedisinsk senter og etablering av interkommunale ambulerende fagteam for KOLS og livsstilrelatert sykdom. Lindesnesregionen: 1002 Mandal, 1021 Marnardal, 1026 Åseral, 1027 Audnedal, 1029 Lindesnes - SUM VEST- AGDER 1 500,0 side 10

11 Eigersund Dalene Distriktsmedisinske Senter (DDMS). Videreutvikling Dalene: 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1114 Bjerkreim, Helse Stavanger - Sandnes Sandnes Helsehus 1102 Sandnes, Helse Stavanger - Sandnes Stavanger Haugesund Klepp Suldal Sauda Rennesøy Rennesøy Tysvær Karmøy Karmøy Planlegge frisklivssentral som del av Sandnes helsehus. Samle eksisterende tiltak under samme paraply og styrke forebyggende tilbud med tilrettelagte aktiviteter Sandnes 600,0 Stavanger lokalmedisinske senter og samhandlingsprosjekt Helsetorgmodellen. Helseteam for eldre/koordinering av tiltak i forkant av samhandlingsreformen 1103 Stavanger, 1102 Sandnes, 1121 Time, 1124 Sola, 1127 Randaberg, Stavanger universitetssjukehus Haugesund, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Fellesprosjekt for å utrede og etablere samhandling mellom kommunene Time, Klepp, Hå 1119 Hå, 1120 Klepp, 1121 Time, 1122 og Gjesdal Gjesdal, Jæren DPS - Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektstøtte til å avklare funksjonsfordeling og samordning mellom kommunene Bruk av telemedisin som verktøy for å utvikle samhandling mellom kommuner og med spesialisthelsetjenester Videreutvikling av regionalt legevaktsamarbeid 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna 800, Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna, NST Hjelmeland, 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, 1144 Kvitsøy - Samarbeid om samhandling - et utrednings- og utviklingsprosjekt 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, - Med KOLS som følgesvenn - kan samhandling og kompetanse gjøre livet bedre? Etablering av lokalmedisinske sentra i karmøy kommune 1146 Tysvær, Helse Fonna, Høgskulen Stord/Haugesund 300, Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Utvikling av et differensiert og helhetlig rehabiliteringstilbud i 1149 Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen kommunen i Stord/Haugesund 300,0 SUM ROGALAND 2 000,0 side 11

12 Bergen Frisklivsentral 1201 Bergen, Helse Bergen, Kreftforeningen, idrettslag, turlag - Bergen Full utnyttelse av elektronisk samhandling 1201 Bergen, Helse Bergen - Bergen Bergen Bømlo Bømlo Stord Bedre samhandling på demensfeltet. Etablere kommunalt kompetansesenter for å gi tilrettelagt tilbud til demente og deres pårørende Prosjekt Trygg overføring - implementering. Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetak. Bedre rutiner og samrbeidslinjer ved inn- og utskriving av sykehus. Interkommunalt samarbeid 1201 Bergen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Haukeland universitetssykehus. Nasjonalforeningen for folkehelsen. 400, Bergen, 1238 Kvam, 1243 Os, 1246 Fjell, 1263 Lindås, Høyskolen i Bergen, Helse Bergen, Senter for omsorgsforskning, Haraldsplass Diakonale Høyskole, Eldrerådet i Bergen 400,0 Jordmor der du bur 1219 Bømlo, Helse Fonna, Stord sjukehus Bømlo, 1221 Stord, 1222 Fitjar, Delprosjekt - rehabilitering og Helse Fonna, Høgskulen læring og mestringstilbud Stord/Haugesund - "Sunn framtid" - sammenhengande tenester for barn og unge med fedmeproblem. Øke kunnskapen i 1221 Stord, 1224 Kvinnherad, helsetjenesten om Haukeland sykehus, Helse Fonna, BUP, landsforeningen for overvektige fedmeproblemer og styrke Hordaland, Høgskolen tilbudet. Stord/Haugesund. 500,0 Odda Voss Voss Fusa Os Os Fjell Fjell Askøy Osterøy Rehabilitering og LMS - et samhandlingsprosjekt mellom Odda sjukehus og 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Ullensvang Herad, Eidfjord Eidfjord, Helse Fonna, Høgskulen kommune og Odda kommune Stord/Haugesund, FFO - Utgreiing av behovet for lokalmedisinsk senterfunksjonar Prosjekt Trening og tilrettelegging før pleie, et samhandlingsprosjekt om forebygging og hverdagsrehabilitering Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1235 Voss, 1238 Kvam, 1251 Vaksdal, 1417 Vik, Helse Bergen Voss, Høyskolen i Bergen, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Senter for omsorgsforskning Vest, Eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemma, Helse Bergen 400,0 Familiens hus - Jordmor-hjem og interkommunalt legevaktsamarbeid 1241 Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os, Helse Bergen, BUPA, - Utvikle interkommunale samhandlingstiltak - observasjonssenger/døgntilb ud øyeblikkelig hjelp, diabetesteam og kolsteam, folkehelsekoordinator Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os - Utredning av poliklinisk cytostatikabehandling i Os kommune 1243 Os - Jordmor Heim og evaluering av tiltaket 1246 Fjell, Helse Bergen - Planlegging av Lokalmedisinsk senter. Kreftpasienter skal få tilbud nærmere hjemmet. Prosjekt "etablere en interkommunal lindrende enhet lokalisert på Askøy" 1245 Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen 500,0 Opprettelse av to observasjonssenger ved Osterøytunet i Osterøy, Helse Bergen 400,0 Regionrådet Nordhordaland IKS Hardangerrådet IKS Rett helsetilod - på rett stad - til rett tid - for innbyggjarane i Nordhordland Hovudprosjekt: Samhandlingsreforma i Hardanger - utredning og avklaring av samarbeidsområder Nordhordaland: 1252 Modalen, 1253 Osterøy, 1256 Meland, 1260 Radøy, 1263 Lindås, 1264 Austrheim, 1265 Fedje, 1266 Masfjorden, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus - Hardanger: 1227 Jondal, 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1238 Kvam, Sjukehusa i Odda og Voss - SUM HORDALAND 2 600,0 side 12

13 Folkehelse og førebyggjande 1420 Sogndal, 1426 Luster, 1419 Sogndal helsearbeid i Sogn Leikanger - Lærdal Førde (Flora 2010) Førde Førde Førde Førde Eid Distriktsmedisinsk senter Sogn knytt til Lærdal sjukehus Sogn: 1417 Vik, 1418 Balestrand, 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1421 Aurland, 1422 Lærdal, 1424 Årdal, 1426 Luster, Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, Vidareføring av prosjekt knytt 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 til "rehabilitering" og "førebyggande helsearbeid" Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger, Helse Førde - Heilskapeleg og koordinerte tenester i forventa pasientforløp - KOLS pasientar Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase 1: kartlegging, avklaringer og tilrettelegging Planlegge og etablere lokalmedisinske tenester/senter i regionen Felles døgnavdeling/intermediærav deling for Nordfjordregionen. Kartlegging av behov, utarbeiding og utprøving av ein driftsmodell Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger 500,0 Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn, Helse Førde - Eid Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn - SUM SOGN OG FJORDANE 500,0 side 13

14 Molde Molde Volda Ørsta Rauma Averøy Sunndal Ålesundsregione ns Utviklingsselska p IKS Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Romsdal Tverrfaglig forberedelse til implementering av samhandlingsreformen i Romsdal Regionråd (ROR): 1502 Molde, 1535 Vestnes, 1539 Rauma, 1543 Nesset, 1545 Midsund, 1547 Aukra, 1548 Fræna, Helse Nordmøre, Romsdal HF - Molde Molde 600,0 Plan- og utviklingsarbeid for oppretting av forsterka kommunal 1519 Volda, 1520 Ørsta, Helse sjukeheimsfunksjon Sunnmøre - Etablering av lokalmedisinske tenester Forebygging av diabetes i Rauma og Vestnes Helhetlige pasientforløp - en breddestrategi: kartlegging av pasientforløp, etablere arenaer for fagutveksling, vurdere interkommunalt samarbeid. Etablering av distriksmedisinsk senter i Sunndal Samhandling på Sunnmøre. Planarbeid: forebyggende arbeid, felles kompetanse- og rekrutteringspgjlan, felles plan elektronisk samhandling Volda, 1520 Ørsta, Møre og Romsdal HF 650, Vestnes, 1539 Rauma, Helse Nordmøre, Romsdal HF Kristiansund, 1554 Averøy, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1571 Smøla, Helse Nordmøre og Romsdal, Høgskolen i Molde Sunndal, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Ålesundsregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU): 1504 Ålesund, 1511 Vanylven, 1514 Sande, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1528 Sykkylven, 1529 Skodje, 1531 Sula, 1532 Giske, 1534 Haram, 1535 Vestnes, 1546 Sandøy - SUM MØRE OG ROMSDAL 1 250,0 side 14

15 Trondheim Opprettelse av avdeling for kreft og palliasjon i lokalmedisinsk senter i bykommunene 1601 Trondheim, St.Olavs hospital HF, Kreftforeningen - Trondheim Interkommunalt lærings- og mestringssenter 1601 Trondheim, 1648 Midt Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Hemne Samhandling i Ordalregionen. Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten: Identifisering av flaskehalser og videreutvikling av praksis for samhandling - videreføringsprosjekt SIO: 1612 Hemne, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1620 Frøya, 1622 Agdenes, 1634 Oppdal, 1635 Rennebu, 1636 Meldal, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1566 Surnadal, 1567 Rindal, 1571Halsa, St.Olavs hospital HF, Fylkesmannen, KS, SINTEF, NTNU, HiST, Norsk Helsenett SF, Diabetesforbundet, LHL, Kreftforeningen 800,0 Hitra Rissa Åfjord Røros Melhus Etablering av Hitra Livsstilog folkehelsesenter Utprøving av ny modell for behandling av alvorlige syke pasienter i nærmiljøet 1617 Hitra, SIO (13 kommuner), St.Olavs hospital, KS, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, LHL, Kreftforeningen, Diabetesforbundet Rissa, 1718 Leksvik, Kreftklinikk Fosen Etablering av Åfjord og Roan legetjeneste med utvidelse av interkommunal legevakt 1630 Åfjord, 1632 Roan, Fosen DMS - Tilskudd til drift av intermediæravdeling ved Røros sykehus Kartlegging av kapasitetsbehov i hver kommune og utredning av et felles lokalt medisinsk sentertilbud 1640 Røros, 1644 Holtålen, 0441 Os, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge Trondheim, 1648 Midtre Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Fosen DMS IKS Diabetes: Samarbeid, forebygging og kompetanse 1690 Fosen DMS IKS: 1621 Ørland, 1624 Rissa, 1627 Bjugn, 1630 Åfjord, 1632 Roan, 1633 Osen, 1781Leksvik, Helse Midt-Norge, St.olavs hospital, Diabetesforbundet, NTNU, NSEP, NST, Fosen vgs - SUM SØR- TRØNDELAG 800,0 side 15

16 Bodø Sølvsuper helse- og velferdssenter "Borte bra - men hjemme best"! 1804 Bodø, Nordlandssykehuset HF - Narvik Kommunalt lærings- og mestringssenter i Narvik 1805 Narvik, 1854 Ballangen, UNN HF, RKK Ofoten, Nordland Fylkeskommune - Narvik Sømna Sømna Vega Vevelstad Alstahaug Vefsn Rana Træna Saltdal Tysfjord Lødingen Andøy Samarbeidsprosjekt: Utvikling av ny observasjons- og etterbehandlingsavdeling som skal sikre rett behandling på rett sted til rett tid 1805 Narvik, UNN HF - Sammen for rehabilitering på Helgeland Forsterket sykehjem Vega sykehjem som forsterket sykehjem med oppretting av observasjonsseng Forsterket sykehjem Helse uten grenser. Utrede konkrete samarbeidsområder. Samhandlingsreformen Grane -, Vefsn- og Hattfjelldal (GVH) kommune. Kartlegge og utrede samarbeidsområder. Videreutvikle Helseparken i Rana til et interkommunalt samarbeid Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Undervisningssykehjemmet, Helgelandssykehuset HF, LHL, Diabetesforbundet Vega, Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset Herøy, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1827 Dønna, 1935 Træna Vefsen, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, Helgelandssykehuset Nesna, 1832 Hemnes, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, Helgelandssykehuset HF - Utrede og etablere prehospital observasjons- og behandlingsenhet i Træna kommune 1835 Træna, Helgelandssykehuset HF 170,0 Prehospitale observasjonsenheter i Meløy, 1837 Meløy, 1840 Saltdal, 1848 Steigen og Saltdal Steigen, Nordlandssykehuset HF - Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten/legekontor/ 1848 Steigen, 1849 Hamarøy, 1850 helseforetak Tysfjord, 1854 Ballangen 200,0 Lødingen 1851 Lødingen, Nordlandssykehuset Rehabiliteringssenter HF, Vesterålen Regionråd Andøy, Nordlandssykehuset Vesterålen HF, LHL Andøy, Norges Frisklivssentral i Andøy Diabetesforbund, Arb.takerorg. 130,0 SUM NORDLAND 500,0 side 16

17 side 17

18 Vadsø Samhandling i Øst-Finnmark 2003 Vadsø, 2002 Vardø, 2024 Berlevåg, 2025 Tana, 2027 Nesseby, 2028 Båtsfjord, 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark - Alta Alta Hasvik Nordkapp Porsanger Alta DMS-Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i Samhandlingsreformen Regionalt diabetesteam for kommunene Kautokeino, Loppa, Kvængangen og Alta 1943 Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa, Helse Finnmark Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa 400,0 Implemetring av Samhandlingsreformen i Hasvik kommune, med fokus på forebygging og rehabilitering 2015 Hasvik, Finnmark fylkeskommune - Diabetessykepleier i Nordkapp innenfor et nordnorsk pilotprosjekt Temporære sykehjemsplasser og intermediæravdeling i et interkommunalt samarbeid Samhandling i helse og 1837 Meløy, 1841 Fauske, 2019 Nordkapp, Nordlandssykehuset, NOKLUS, Norges Diabetesforbund Porsanger, 2021 Karasjok, 2022 Lebesby, 2023 Gamvik, Helse Finnmark, HiF 200,0 Lebesby omsorg i Lebesby kommune 2022 Lebesby 200,0 Opprettelse av intermediære plasser i Sør-Varanger 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark, Sør-Varanger kommune Klinikk Kirkenes - SUM FINNMARK 800,0 side 18

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60

Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60 Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd 2011 1 09/6755 Finnmark Helse Finnmark

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13 Kodehefte Autosys Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. februar 2014. Endringer fra forrige oppdatering er markert med orange Innhold

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet CampPlass Samlag Agder skyttersamlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm Rad nr Plass nr Rad Nr Plass nr Rad Plass

Detaljer

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Anleggene er ordnet etter følgende kriterier: 1. Fylkesvis 2. Kommunevis 3. Innenfor hver kommune

Detaljer

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014 A-meldingen Agenda Hva er A-meldingen? o EDAG og A-ordningen Hva betyr A-meldingen for oppsettet i Agresso? Hva betyr A-meldingen for rutiner

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Hedmark Hamar Ajer 1 1 HiHm Børstad 1 1 HiHm Ener 1 1 HiHm Ringsaker Nes 1 1 HiHm Furnes 1 1 HiHm Nord-Odal Nord-Odal 1 1 HiHm

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer