HOD tildeling 2.runde 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOD tildeling 2.runde 2011"

Transkript

1 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler, Sykehuset Østfold - Moss Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad Fredrikstad Askim Rygge Etablering av frisklivssentral. Styrke forebyggene og helsefremmende tiltak. Helsehuset i Sarpsborg og styrking av hjemmetjenester og forebyggende helsetjenester. Viderutvikle helsehuset. Etablere døgntilbud for akuttsenger helsehuset og observasjonssenger ved legevakt. Etablere mestringsskole for kronisk syke Helsehus og forberede samhandlingsreformen, inkl. samarbeid med Hvaler Mobil røntgentjeneste i Fredrikstad og Sarpsborg kommune Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Interkommunalt samarbeid for å styrke helsetjenestene, bl a et lokalmedisinsk kompetansesenter. Etablere frisklivstilbud til barn i 4-12års alderen 0104 Moss, Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune/østfoldhelsa, Sykehuset i Østfold. Frivillige organisasjoner. 500, Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold 600, Fredrikstad, 0111 Hvaler, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Analyse, NAV, brukerorganisasjoner, frivillig sektor Sarpsborg, 0106 Fredrikstad, SØHF 400, Marker, 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eodsberg Skiptvedt, 0138 Hobøl, Sykehuset Østfold Halden, 0104 Moss, 0136 Rygge, Østfold fylkeskommune, Sykehuset i Østfold 300,0 SUM ØSTFOLD 1 800,0 side 1

2 Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Follo-kommunene. Prosjektstøtte til å etablere Ski lokalmedisinske tjenester. Ski 0211 Vestby, 0213 Ski, 0214 Ås, 0215 Frogn, 0216 Nesodden, 0217 Oppegård, 0229 Enebakk, Ahus 1 000,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Forebyggende innsatsteam for eldre Ski 300,0 Ås Frogn Nesodden Oppegård 0214 Ås, fastlegene, Frivillighsentralen, "Freskhuset" i Ås - etablering idrettslag, Akershus fylkeskommune, av frisklivssentral UMB, Ahus 300,0 Tilskudd til kommunens arbeid med å forberede samhandlingsreformen: Etablere Fritid med bistand 0215 Frogn, 300,0 Demensomsorgen i Nesodden kommune - styrke kompetanse og kapasitet i tiltakskjeden for personer med demens Nesodden 300,0 Fallforebyggende tiltak - lavterskeltilbud - behandlingstilbud 0217 Oppegård, Ahus, fastleger, lag/foreninger 300,0 Bærum Bærum Asker Asker Aurskog-Høland Lørenskog Lørenskog Henie Onstad Ressurssenter - pasientforløp, 1 1/2 linjetjenester og velferdsteknologi Bærum, Vestre Viken HF - Mobile spesialisthelsetjenester - røntgen Utvikling og etablering av lokalmedisinske tjenester på Bråset bo- og behandlingssenter 0219 Bærum, 0220 Asker, Vestre Viken HF Asker, 0627 Røyken, 0628 Hurum, Vestre Viken HF, Høgskolen i Buskerud, - "Hjem-naturligvis" - tidlig hjemreise fra barselavdelingen 0220 Asker, Bærum sykehus - Lokalmedisinsk senter / Helsehus 0121 Rømskog, 0221 Aurskog-Høland, Ahus - Mobil røntgentjeneste Nedre Romerike: 0221 Aurskog- Høland, 0226 Sørum, 0227 Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, 0235 Ullensaker, Ahus, Campus Kjeller AS, Atomed GmbH - Forprosjekt samhandling med Ahus og internt Lørenskog, Ahus 300,0 Skedsmo Nannestad Samhandling om helse på 0121 Rømskog, Nedre Romerike: 0221 Aurskog Høland, 0226 Sørum, 0227 Nedre Romerike og Rømskog Fet, 0228 Rælingen, 0230 Lørenskog, - utredning for å avdekke samhandlingstiltak 0231 Skedsmo, 0233 Nittedal, Ahus, Høgskolen i Buskerud - Tidlig oppfølging i svangerskap og etter fødsel 0238 Nannestad, fastleger, NAV, BUP, Jessheim DPS - SUM AKERSHUS 2 800,0 side 2

3 Oslo Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo Oslo Sagene Oslo Frogner Bydel Ullern Oslo Bjerke Oslo, Bydel Bjerke Oslo Grorud Oslo Stovner Forprosjekt - etablering av frisklivssentral Bydel Gamle Oslo, Lovisenberg Diakonale sykehus, NAV, Fylkesmannen, Fylkeskommunen 300,0 "Delt erfaring - dobbel styrke! Bydel gamle Oslo, Lovisenberg Kvinnefellesskap til et friskere Diakonale sykehus, Oslo liv" Universitetssykehus, Diabetesforbundet 300,0 Sagene lokalmedisinske senter OSCAR lokalmedisinske senter Etablering av demensteam Behandlings- og forebyggingslinjer - utvikle egne tjenestelinjer og skape kultur for samhandling Sagene, NAV, Oslo Universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus Frogner, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen, Diakonhjemmet Sykehus, Høgskolen i Oslo Bydel Ullern, Bydel Vestre Aker 500, Bjerke, Oslo Universitetssykehus, BUP - Utvikling av frisklivstilbud i Bydel Bjerke Bjerke, NAV, Frivillige org, - Frisklivssentral i Bydel Grorud Bydel Grorud 400,0 Stovner frisklivs- og mestringssenter. Diabetesgrupper Friskliv og mestring i Bydel Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner, Bydel Alna, Søndre Nordstrand, Helse- og velferdsetaten, Ahus, Stovner frivillighetssenral, Oslo Idrettskrets, LINK Oslo, Mental Helse, Diabetesforbundet 500,0 Bydel Alna Alna Alna, Ahus HF 600,0 Friskliv i Bydel Søndre Søndre Nordstrand, Høgskolen Oslo Nordstrand Nordstrand i Oslo, NAV - Økt kvalitet på oppfølgingen av pasienter i hjemmetjenesten etter utskrivelse fra sykehus ved Bydel Østensjø, Bydel Bydel bruk av praksiskonsulent fra Nordstrand, Oslo Universitetssykehus Nordstrand sykehus HF 500,0 Kompetanseheving i Oslo, lindrende behandling - som Sykehjemsetaten ringer i vann Oslo, Sykehjemsetaten Oslo, Byrådsavd. eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. Byrådsavd. for eldre og sos.tj. GERIAressurssent. for demens Ernæring i sykehjem i Oslo for å bedre helse og redusere sykehusinnleggelser. Miljøbasert hivtest - veilednings- og veivisningstilbud Akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune ved tre bydeler og Oslo Universitetssykehus HF Samhandlingsarena Aker 0301 Sykehjemsetaten, 8 sykehjem, Oslo Universitetssykehus, Hospice Lovisenberg Sykehjemsetaten, Lovisenberg Diakonale sykehus 500, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Helseutvalget for bedre homohelse Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Oslo Universitetssykehus 500, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Helse Sør-Øst, Oslo kommune 1 200, GERIA - Oslo kommunes ressurssenter for demens/alderspsykiatri, Høyskolen i Buskerud, HEV, SYE, Oslo Universitetssykehus 500,0 Vi vet og Vi Gjør (VEGprosjektet) SUM OSLO 5 800,0 side 3

4 Kongsvinger Frisklivsentral 0402 Kongsvinger, Sykehuset Innlandet, Hedmark Fylkeskomm, KS, Glåmdal regionråd - Hamar Prosjekt kommunal intermediærenhet i Hamarregionen Hamarregionen: 0403 Hamar, 0412 Ringsaker, 0415 Løten, 0417 Stange, Sykehuset Innlandet - Ringsaker Stange Eidskog Åsnes Forebygging og mestring med omsorgsteknologi Ringsaker, fastleger, NST - Utvikling av hjemmerehabilitering i kombinasjon med dagbasert rehabiliteringssenter i Stange 0417 Stange, Sykehuset Innlandet, kommune brukerråd - Frisklivssentral "Frisk, sunn og blid - en vei til det gode liv i Eidskog" 0420 Eidskog, Sykehuset Innlandet 350,0 Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Friskere sammen Våler, Sykehuset Innlandet, - Prosjektstilling for å forberede Solør: 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler samhandlingsreformen Våler - Klargjøre kommunenes roller, 0425 Åsnes, 0426 Våler, 0427 Elverum oppgaver og ansvar i Samhandlingsreformen Elverum, 0428 Trysil, 0429 Åmot, 0430 Stor-Elvdal, 0434 Engerdal - Engerdal Friskus 0428 Trysil, 0434 Engerdal 50,0 Tynset Samhandling i Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen: 0432 Rendal, 0436 Tolga, 0437 Tynset, 0438 Alvdal, 0439 Folldal, 0441 Os, 1640 Røros, 1644 Holtålen 400,0 Glåmdal regionråd Samhandlingsreformen i Glåmdalsregionen - utrede samhandlingstiltak 0418 Nord-Odal, 0419 Sør-Odal, 0420 Eidskog, 0423 Grue, 0425 Åsnes, 0426 Våler, Sykehuset Innlandet - SUM HEDMARK 800,0 side 4

5 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, Legetjenes ved etablering av 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Lillehammer LMS Sør-Gudbrandsdal Innlandet - Lillehammer Utprøving av "fastlegesykeleierordning" i kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu 0501 Lillehammer, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet - Sør-Fron Østre Toten Vestre Toten Vestre Toten Lunner Nord-Aurdal Regionsrådet Nord Gudbrandsdal Tilbud om geriatrisk psykiatri på sykehjem. Samhandling mellom Sykehuset Innlandet Alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem i Hedmark og Oppland (SamAks) - utprøve en samhandlingsmodell med vekt på desentralisering av kompetanse Samhandlingsreformen i Gjøvikregionen - pasientforløp i områdene KOLS, kreft, friskliv Ringsaker, 0417 Stange, 0727 Elverum, 0501 Lillehammer, 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Sjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0516 Nord-Fron, 0519 Sør-Fron, 0520 Ringebu, 0521 Øyer, 0522 Gausdal, Sykehuset Innlandet, KS, NST - Gjøvikregionen: 0502 Gjøvik, 0528 Østre Toten, 0529 Vestre Toten, 0536 Søndre Land, 0538 Nordre Land, Sykehuset Innlandet, NCE Raufoss, Høgskolen i Gjøvik - Etablering av hemodialyse på sykehjem og hjemmehemodialyse i Vestre 0529 Vestre Toten, Sykehuset Toten kommune Innlandet - Styrke lokalt rehabiliteringsog mestringstilbud 0529 Vestre Toten - Samhandlingsprosjektet på Hadeland. Utvikling av delprosjekter: Intermediæravd, fristlivsentral Hadeland: 0533 Lunner, 0534 Gran, og legevaktsamarbeid. Sykhuset Innlandet - Valdres lokalmedisinske senter. Styrke psykisk helsearbeid, rehabilitering og ressurskrevende tjenester Tilskudd til å videreutvikle Nord Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter Valdres: 0540 Sør-Aurdal, 0541 Etnedal, 0542 Nord-Aurdal, 0543 Vestre Slidre, 0544 Øystre Slidre, 0545 Vang, Sykehuset Innlandet - Nord Gudbrandsdalen: 0511 Dovre, 0512 Lesja, 0513 Skjåk, 0514 Lom, 0515 Vågå, 0517 Sel, Sykehuset Innlandet HF, NST, Høyskolene i Oppland, Hedmark og Vestfold, Karrieresenteret OPUS, Oppland fylkeskomm, brukerorganisasjoner 700,0 SUM OPPLAND 700,0 side 5

6 Drammen Kongsberg Samhandlingsreformen i Drammensregionen - bredt 0602 Drammen, 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, 0626 Lier, 0627 Røyken, 0628 Hurum, 0711 Svelvik, 0713 prosjekt med systemfokus og Sande, Sykehuset Buskerud, konkret tjenesteutvikling. Høgskolen i Buskerud - Helseløft for Kongsbergområdet. Planlegge lokalmedisinsk senter m.m Kongsberg, 0624 Øvre Eiker, 0631 Flesberg, 0632 Rollag, 0633 Nore og Uvdal, Kongsberg sykehus - Modum Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Vestregionens styringsgruppe Vestregionens styringsgruppe Regionrådet for Hallingdal Vi samler trådene. Samarbeid 0532 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 for å styrke helsetjenester innen flere områder. Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, 0623 Modum, Vestre Viken HF - Vi samler trådene: Styrke 533 Jevnaker, 0605 Ringerike, 0612 samhandling rus- og psykisk Hole, 0621 Sigdal, 0622 Krødsherad, helsefeltet 0623 Modum, Vestre Viken HF 200,0 Tverrfaglig ambulant team i Øvre Eiker kommune til hjemmeboende som trenger bistand for å greie seg hjemme Øvre Eiker, Kongsberg sykehus - "Sunne og aktive familier med 0624 Øvre Eiker, 0625 Nedre Eiker, mestringsopplevelse i Høyskolen i Buskerud, Eikerkommunene" Tannhelsetjenesten i Buskerud 300,0 Godt liv - livet ut! - rehabiliteringsprosjekt 0626 Lier - Storregional 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 samhandlingsmodell i Vestre Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Viken helseområde Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Storregional samhandlingsmodell i Vestre Viken helseområde - Oppfølging av meldingsløftet Hallingdal lokalmedisinske senter 0219Bærum, 0220 Asker, 0532 Jevnaker, alle komm i Buskerud, 0711 Svelvik, 0713 Sande, Vester Viken HF, - Hallingdal: 0615 Flå, 0616 Nes, 0617 Gol, 0618 Hemsedal, 0619 Ål, 0620 Hol, Vestre Viken HF, KS - SUM BUSKERUD 500,0 side 6

7 Horten Nordre Vestfold lokalmedisinske senter 0701 Horten, 0702 Holmestrand, 0714 Hof, 0716 Re, Sykhuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - Tønsberg Vekt & Mestring - et livsstilsendringsprogram for "store" skolebarn i Tønsberg kommune 0704 Tønsberg, SSO, IMPULS, frivillige lag og foreninger - Sandefjord Sandefjord Larvik Larvik Re Nøtterøy Kommunesamarbeid om lokalmedisinsk senter Prosjekt "3IV". Intravenøs behandling ved sykehjem. Videreutvikling av larviksmodellen - fra prosjekt til drift 0706 Sandefjord, 0719 Andebu, 0720 Stokke, Sykehuset Vestfold - 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Høgskolen i Vestfold, UiO 500, Larvik, 0728 lardal, Sykehuset Vestfold - Sykepleierutdanning for framtida 0709 Vestfold, Høgskolen i Vestfold - Samhandling i Vestfold. 12K-samarbeidet, Sykehuset Vestfold, Felles kommunal Psykiatrien i Vestfold, Høgskolen i samhandlingskoordinator Vestfold, FM, KS - Utvikling av fremtidens helsehus 0704 Tønsberg, 0722 Nøtterøy, 0723 Tjøme, Sykehuset Vestfold, Høgskolen Vestfold - SUM VESTFOLD 500,0 side 7

8 Prosjekt for å tilby mestringsgrupper i Grenland til personer med Porsgrunn sammensatte/diffuse plager. Porsgrunn Porsgrunn 0805 Porsgrunn, DPS, Attføringssenteret i Rauland, NAV, Mental Helse, Sykehuset Telemark, andre kommuner - Styrke lavterskeltilbud i kommunene til personer med lette og moderate psykiske lidelser 0805 Porsgrunn, Sykehuset Telemark, DPS, Fastleger - Etablere en tverrfaglig avklaringsenhet. Samarbeid om et forsterket helse- og omsorgstilbud til eldre med behov for tverrfaglig og helhetlig behandling Porsgrunn, 0806 Skien, Sykehuset Telemark - Skien Bamble Kragerø Bø Tinn Seljord Vinje Prosjekt samhandling for aldersgruppen 0-23 år med psykososiale vansker. Samarbeid mellom kommunale tjenester i Skien kommune, fastlegene i Skien 0806 Skien, PPT, BUP, DPS, og Sykehuset Telemark HF. Sykehuset Telemark 300,0 Frisk Bris - rask oppfølging 0814 Bamble, Sykehuset Telemark, av sammensatte lidelser NAV, fastleger - Videreutvikling av lokalsykehuset i Kragerø til et 0814 Bamble, 0817 Drangedal, 0815 samhandlingstilbud Kragerø, Sykehuset Telemark - Midt-Telemark Helsekommune. Utprøve ny organisering av tjenester. Vekt på forebyggende og behandlende tjenester i Midt-Telemark: 0819 Nome, 0821 Bø, 0822 Sauherad, Sykehuset Telemark, hjemmet bl.a. KOLS, diabetes FFO Telemark, Fagforbundet, Norsk og hjertesviktpasienter. sykepleierforbund Tinn, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0833 Tokke, 0834 Vinje. "Jordmor der mor bor" Sykehuset Telemark - Ambulerende audiograf. Høyrselhjelp der brukarene bur. Forprosjekt: Samarbeidsmodellar for forsterka sjukeheimar i Vest- Telemark Vest-Telemark: 0815 Kragerø, 0817 Drangedal, 0828 Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyrresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark Seljord, 0829 Kviteseid, 0830 Nissedal, 0831 Fyresdal, 0833 Tokke, 0834 Vinje, Sykehuset Telemark - SUM TELEMARK 300,0 side 8

9 Utrede etablering av lokalt medisinsk senter med fokus på rehabilitering. Et ressursog kompetansesenter for Risør regionen Grimstad Arendal 0901 Risør, NKS Rehab. Sørlandet AS, UiA 300,0 Aktivitet og mestring i eget hjem. Oppsøkende rådgivningstjeneste for eldre. Styrke tilbud om trening og opplæring etter rehabiliteringsopphold. Følgeforskes fra UiA Grimstad, LMS Arendal, Universitetet i Agder, Livsglede for eldre 220,0 Arendal Helsehus - lokal utforming av Samhandlingsreformen Arendal, Sørlandets sykehus, FFO - Arendal Østre Agder Valle Bedre helse - bedre liv i Østre Agder: 0901 Risør, 0906 Østre Agder - Interkommunalt Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 samarbeid om lokal utforming Vegårshei, 0914 Tvedestrand, 0929 av Samhandlingsreformen. Åmli - Interkommunalt forprosjekt for Østre Agder kommunene: 0830 å planlegge etablering av kommunal døgnenhet for Nissedal, 0831 Fyresdal, 0901 Risør, 0904 Grimstad, 0906 Arendal, 0911 Gjerstad, 0912 Vegårshei, 0914 øyeblikkelig hjelp. Samarbeid Tvedestrand, 0919 Froland, 0929 Åmli, med sykehuset Sørlandet. Sørlandet sykehus HF 680,0 Interkommunalt helseprosjekt i Setesdal. DMS/folkehelsehus med vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak og Setesdal: 0937 Evje og Hornnes, 0938 interkommunalt tverrfaglig Bygland, 0940 Valle, 0941 Bukle, demensteam. Sørlandets sykehus, UiA - SUM AUST- AGDER 1 200,0 side 9

10 Kristiansand Videreutvikling av modell for lokalmedisinsk senter i Knutepunkt Sørlandet Knutepunkt Sørlandet: 0926 Lillesand, (kommunesamarbeid). Brukerog pårørendeopplæring. Styrke korttidsplasser som del av lokalmedisinsk senter Birkenes, 0935 Iveland, 1001 Kristiansand, 1014 Vennesla, 1017 Sogndalen, 1018 Søgne, Sørlandet sykehus, Frivillighetens hus 1 000,0 Kristiansand Flekkefjord Planlegge etablering av demensteam Lister LMS - lokalmedisinsk senter og lærings- og mestringssenter Kristiansand, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, UiA, SOF, SSHF, Knutepunkt sørlandet 500,0 Lister: 1003 Farsund, 1004 Flekkefjord, 1032 Lyngdal, 1034 Hægebostad, 1037 Kvinesdal, 1046 Sirdal, Sørlandet sykehus - Lindesnes Samhandlingsprosjektet i Lindesnesregionen - Utrede lokalmedisinsk senter og etablering av interkommunale ambulerende fagteam for KOLS og livsstilrelatert sykdom. Lindesnesregionen: 1002 Mandal, 1021 Marnardal, 1026 Åseral, 1027 Audnedal, 1029 Lindesnes - SUM VEST- AGDER 1 500,0 side 10

11 Eigersund Dalene Distriktsmedisinske Senter (DDMS). Videreutvikling Dalene: 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1114 Bjerkreim, Helse Stavanger - Sandnes Sandnes Helsehus 1102 Sandnes, Helse Stavanger - Sandnes Stavanger Haugesund Klepp Suldal Sauda Rennesøy Rennesøy Tysvær Karmøy Karmøy Planlegge frisklivssentral som del av Sandnes helsehus. Samle eksisterende tiltak under samme paraply og styrke forebyggende tilbud med tilrettelagte aktiviteter Sandnes 600,0 Stavanger lokalmedisinske senter og samhandlingsprosjekt Helsetorgmodellen. Helseteam for eldre/koordinering av tiltak i forkant av samhandlingsreformen 1103 Stavanger, 1102 Sandnes, 1121 Time, 1124 Sola, 1127 Randaberg, Stavanger universitetssjukehus Haugesund, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Fellesprosjekt for å utrede og etablere samhandling mellom kommunene Time, Klepp, Hå 1119 Hå, 1120 Klepp, 1121 Time, 1122 og Gjesdal Gjesdal, Jæren DPS - Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Prosjektstøtte til å avklare funksjonsfordeling og samordning mellom kommunene Bruk av telemedisin som verktøy for å utvikle samhandling mellom kommuner og med spesialisthelsetjenester Videreutvikling av regionalt legevaktsamarbeid 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna 800, Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1211 Etne, Helse Fonna, NST Hjelmeland, 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, 1144 Kvitsøy - Samarbeid om samhandling - et utrednings- og utviklingsprosjekt 1141 Finnøy, 1142 Rennesøy, - Med KOLS som følgesvenn - kan samhandling og kompetanse gjøre livet bedre? Etablering av lokalmedisinske sentra i karmøy kommune 1146 Tysvær, Helse Fonna, Høgskulen Stord/Haugesund 300, Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund - Utvikling av et differensiert og helhetlig rehabiliteringstilbud i 1149 Karmøy, Helse Fonna, Høgskolen kommunen i Stord/Haugesund 300,0 SUM ROGALAND 2 000,0 side 11

12 Bergen Frisklivsentral 1201 Bergen, Helse Bergen, Kreftforeningen, idrettslag, turlag - Bergen Full utnyttelse av elektronisk samhandling 1201 Bergen, Helse Bergen - Bergen Bergen Bømlo Bømlo Stord Bedre samhandling på demensfeltet. Etablere kommunalt kompetansesenter for å gi tilrettelagt tilbud til demente og deres pårørende Prosjekt Trygg overføring - implementering. Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetak. Bedre rutiner og samrbeidslinjer ved inn- og utskriving av sykehus. Interkommunalt samarbeid 1201 Bergen, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Haukeland universitetssykehus. Nasjonalforeningen for folkehelsen. 400, Bergen, 1238 Kvam, 1243 Os, 1246 Fjell, 1263 Lindås, Høyskolen i Bergen, Helse Bergen, Senter for omsorgsforskning, Haraldsplass Diakonale Høyskole, Eldrerådet i Bergen 400,0 Jordmor der du bur 1219 Bømlo, Helse Fonna, Stord sjukehus Bømlo, 1221 Stord, 1222 Fitjar, Delprosjekt - rehabilitering og Helse Fonna, Høgskulen læring og mestringstilbud Stord/Haugesund - "Sunn framtid" - sammenhengande tenester for barn og unge med fedmeproblem. Øke kunnskapen i 1221 Stord, 1224 Kvinnherad, helsetjenesten om Haukeland sykehus, Helse Fonna, BUP, landsforeningen for overvektige fedmeproblemer og styrke Hordaland, Høgskolen tilbudet. Stord/Haugesund. 500,0 Odda Voss Voss Fusa Os Os Fjell Fjell Askøy Osterøy Rehabilitering og LMS - et samhandlingsprosjekt mellom Odda sjukehus og 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Ullensvang Herad, Eidfjord Eidfjord, Helse Fonna, Høgskulen kommune og Odda kommune Stord/Haugesund, FFO - Utgreiing av behovet for lokalmedisinsk senterfunksjonar Prosjekt Trening og tilrettelegging før pleie, et samhandlingsprosjekt om forebygging og hverdagsrehabilitering Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1235 Voss, 1238 Kvam, 1251 Vaksdal, 1417 Vik, Helse Bergen Voss, Høyskolen i Bergen, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Senter for omsorgsforskning Vest, Eldrerådet, kommunalt råd for funksjonshemma, Helse Bergen 400,0 Familiens hus - Jordmor-hjem og interkommunalt legevaktsamarbeid 1241 Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os, Helse Bergen, BUPA, - Utvikle interkommunale samhandlingstiltak - observasjonssenger/døgntilb ud øyeblikkelig hjelp, diabetesteam og kolsteam, folkehelsekoordinator Fusa, 1242 Samnanger, 1243 Os - Utredning av poliklinisk cytostatikabehandling i Os kommune 1243 Os - Jordmor Heim og evaluering av tiltaket 1246 Fjell, Helse Bergen - Planlegging av Lokalmedisinsk senter. Kreftpasienter skal få tilbud nærmere hjemmet. Prosjekt "etablere en interkommunal lindrende enhet lokalisert på Askøy" 1245 Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen Sund, 1246 Fjell, 1247 Askøy, 1259 Øygarden, Helse Bergen, Kreftforeningen 500,0 Opprettelse av to observasjonssenger ved Osterøytunet i Osterøy, Helse Bergen 400,0 Regionrådet Nordhordaland IKS Hardangerrådet IKS Rett helsetilod - på rett stad - til rett tid - for innbyggjarane i Nordhordland Hovudprosjekt: Samhandlingsreforma i Hardanger - utredning og avklaring av samarbeidsområder Nordhordaland: 1252 Modalen, 1253 Osterøy, 1256 Meland, 1260 Radøy, 1263 Lindås, 1264 Austrheim, 1265 Fedje, 1266 Masfjorden, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus - Hardanger: 1227 Jondal, 1228 Odda, 1231 Ullensvang, 1232 Eidfjord, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1238 Kvam, Sjukehusa i Odda og Voss - SUM HORDALAND 2 600,0 side 12

13 Folkehelse og førebyggjande 1420 Sogndal, 1426 Luster, 1419 Sogndal helsearbeid i Sogn Leikanger - Lærdal Førde (Flora 2010) Førde Førde Førde Førde Eid Distriktsmedisinsk senter Sogn knytt til Lærdal sjukehus Sogn: 1417 Vik, 1418 Balestrand, 1419 Leikanger, 1420 Sogndal, 1421 Aurland, 1422 Lærdal, 1424 Årdal, 1426 Luster, Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, Vidareføring av prosjekt knytt 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 til "rehabilitering" og "førebyggande helsearbeid" Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger, Helse Førde - Heilskapeleg og koordinerte tenester i forventa pasientforløp - KOLS pasientar Kompetanseutvikling gjennom gjensidig hospiteringsordning Telemedisin i Sogn og Fjordane - fase 1: kartlegging, avklaringer og tilrettelegging Planlegge og etablere lokalmedisinske tenester/senter i regionen Felles døgnavdeling/intermediærav deling for Nordfjordregionen. Kartlegging av behov, utarbeiding og utprøving av ein driftsmodell Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde - Alle kommunene i fylket, KS, Helse Førde Flora, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1418 Balestrand, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1430 Gaular, 1431 Jølster, 1432 Førde, 1433 Naustdal, 1438 Bremanger 500,0 Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn, Helse Førde - Eid Interkommunal teneste innan samfunnsmedisin i Nordfjord Nordfjordkommunane: 1439 Vågsøy, 1441 Selje, 1443 Eid, 1444 Hornindal, 1445 Gloppen, 1449 Stryn - SUM SOGN OG FJORDANE 500,0 side 13

14 Molde Molde Volda Ørsta Rauma Averøy Sunndal Ålesundsregione ns Utviklingsselska p IKS Interkommunalt samarbeid om samhandlingsreformen i Romsdal Tverrfaglig forberedelse til implementering av samhandlingsreformen i Romsdal Regionråd (ROR): 1502 Molde, 1535 Vestnes, 1539 Rauma, 1543 Nesset, 1545 Midsund, 1547 Aukra, 1548 Fræna, Helse Nordmøre, Romsdal HF - Molde Molde 600,0 Plan- og utviklingsarbeid for oppretting av forsterka kommunal 1519 Volda, 1520 Ørsta, Helse sjukeheimsfunksjon Sunnmøre - Etablering av lokalmedisinske tenester Forebygging av diabetes i Rauma og Vestnes Helhetlige pasientforløp - en breddestrategi: kartlegging av pasientforløp, etablere arenaer for fagutveksling, vurdere interkommunalt samarbeid. Etablering av distriksmedisinsk senter i Sunndal Samhandling på Sunnmøre. Planarbeid: forebyggende arbeid, felles kompetanse- og rekrutteringspgjlan, felles plan elektronisk samhandling Volda, 1520 Ørsta, Møre og Romsdal HF 650, Vestnes, 1539 Rauma, Helse Nordmøre, Romsdal HF Kristiansund, 1554 Averøy, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1571 Smøla, Helse Nordmøre og Romsdal, Høgskolen i Molde Sunndal, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Ålesundsregionens Utviklingsselskap IKS (ÅRU): 1504 Ålesund, 1511 Vanylven, 1514 Sande, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1523 Ørskog, 1524 Norddal, 1525 Stranda, 1526 Stordal, 1528 Sykkylven, 1529 Skodje, 1531 Sula, 1532 Giske, 1534 Haram, 1535 Vestnes, 1546 Sandøy - SUM MØRE OG ROMSDAL 1 250,0 side 14

15 Trondheim Opprettelse av avdeling for kreft og palliasjon i lokalmedisinsk senter i bykommunene 1601 Trondheim, St.Olavs hospital HF, Kreftforeningen - Trondheim Interkommunalt lærings- og mestringssenter 1601 Trondheim, 1648 Midt Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Hemne Samhandling i Ordalregionen. Bedre pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten: Identifisering av flaskehalser og videreutvikling av praksis for samhandling - videreføringsprosjekt SIO: 1612 Hemne, 1613 Snillfjord, 1617 Hitra, 1620 Frøya, 1622 Agdenes, 1634 Oppdal, 1635 Rennebu, 1636 Meldal, 1638 Orkdal, 1657 Skaun, 1566 Surnadal, 1567 Rindal, 1571Halsa, St.Olavs hospital HF, Fylkesmannen, KS, SINTEF, NTNU, HiST, Norsk Helsenett SF, Diabetesforbundet, LHL, Kreftforeningen 800,0 Hitra Rissa Åfjord Røros Melhus Etablering av Hitra Livsstilog folkehelsesenter Utprøving av ny modell for behandling av alvorlige syke pasienter i nærmiljøet 1617 Hitra, SIO (13 kommuner), St.Olavs hospital, KS, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, LHL, Kreftforeningen, Diabetesforbundet Rissa, 1718 Leksvik, Kreftklinikk Fosen Etablering av Åfjord og Roan legetjeneste med utvidelse av interkommunal legevakt 1630 Åfjord, 1632 Roan, Fosen DMS - Tilskudd til drift av intermediæravdeling ved Røros sykehus Kartlegging av kapasitetsbehov i hver kommune og utredning av et felles lokalt medisinsk sentertilbud 1640 Røros, 1644 Holtålen, 0441 Os, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge Trondheim, 1648 Midtre Gauldal, 1653 Melhus, 1662 Klæbu, 1663 Malvik - Fosen DMS IKS Diabetes: Samarbeid, forebygging og kompetanse 1690 Fosen DMS IKS: 1621 Ørland, 1624 Rissa, 1627 Bjugn, 1630 Åfjord, 1632 Roan, 1633 Osen, 1781Leksvik, Helse Midt-Norge, St.olavs hospital, Diabetesforbundet, NTNU, NSEP, NST, Fosen vgs - SUM SØR- TRØNDELAG 800,0 side 15

16 Bodø Sølvsuper helse- og velferdssenter "Borte bra - men hjemme best"! 1804 Bodø, Nordlandssykehuset HF - Narvik Kommunalt lærings- og mestringssenter i Narvik 1805 Narvik, 1854 Ballangen, UNN HF, RKK Ofoten, Nordland Fylkeskommune - Narvik Sømna Sømna Vega Vevelstad Alstahaug Vefsn Rana Træna Saltdal Tysfjord Lødingen Andøy Samarbeidsprosjekt: Utvikling av ny observasjons- og etterbehandlingsavdeling som skal sikre rett behandling på rett sted til rett tid 1805 Narvik, UNN HF - Sammen for rehabilitering på Helgeland Forsterket sykehjem Vega sykehjem som forsterket sykehjem med oppretting av observasjonsseng Forsterket sykehjem Helse uten grenser. Utrede konkrete samarbeidsområder. Samhandlingsreformen Grane -, Vefsn- og Hattfjelldal (GVH) kommune. Kartlegge og utrede samarbeidsområder. Videreutvikle Helseparken i Rana til et interkommunalt samarbeid Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Undervisningssykehjemmet, Helgelandssykehuset HF, LHL, Diabetesforbundet Vega, Helgelandssykehuset Sandnessjøen - Sør-Helgeland: 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, Helgelandssykehuset Herøy, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1827 Dønna, 1935 Træna Vefsen, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, Helgelandssykehuset Nesna, 1832 Hemnes, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, Helgelandssykehuset HF - Utrede og etablere prehospital observasjons- og behandlingsenhet i Træna kommune 1835 Træna, Helgelandssykehuset HF 170,0 Prehospitale observasjonsenheter i Meløy, 1837 Meløy, 1840 Saltdal, 1848 Steigen og Saltdal Steigen, Nordlandssykehuset HF - Elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten/legekontor/ 1848 Steigen, 1849 Hamarøy, 1850 helseforetak Tysfjord, 1854 Ballangen 200,0 Lødingen 1851 Lødingen, Nordlandssykehuset Rehabiliteringssenter HF, Vesterålen Regionråd Andøy, Nordlandssykehuset Vesterålen HF, LHL Andøy, Norges Frisklivssentral i Andøy Diabetesforbund, Arb.takerorg. 130,0 SUM NORDLAND 500,0 side 16

17 side 17

18 Vadsø Samhandling i Øst-Finnmark 2003 Vadsø, 2002 Vardø, 2024 Berlevåg, 2025 Tana, 2027 Nesseby, 2028 Båtsfjord, 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark - Alta Alta Hasvik Nordkapp Porsanger Alta DMS-Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i Samhandlingsreformen Regionalt diabetesteam for kommunene Kautokeino, Loppa, Kvængangen og Alta 1943 Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa, Helse Finnmark Kvænangen, 2011 Kautokeino, 2012 Alta, 2014 Loppa 400,0 Implemetring av Samhandlingsreformen i Hasvik kommune, med fokus på forebygging og rehabilitering 2015 Hasvik, Finnmark fylkeskommune - Diabetessykepleier i Nordkapp innenfor et nordnorsk pilotprosjekt Temporære sykehjemsplasser og intermediæravdeling i et interkommunalt samarbeid Samhandling i helse og 1837 Meløy, 1841 Fauske, 2019 Nordkapp, Nordlandssykehuset, NOKLUS, Norges Diabetesforbund Porsanger, 2021 Karasjok, 2022 Lebesby, 2023 Gamvik, Helse Finnmark, HiF 200,0 Lebesby omsorg i Lebesby kommune 2022 Lebesby 200,0 Opprettelse av intermediære plasser i Sør-Varanger 2030 Sør-Varanger, Helse-Finnmark, Sør-Varanger kommune Klinikk Kirkenes - SUM FINNMARK 800,0 side 18

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Østfold 0105 Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold

Østfold 0105 Sarpsborg, 0128 Rakkestad, Sykehuset Østfold Tilskuddsordning til samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m. (kap. 761, post 67) HOD/Helsedirektoratets tilråding 1. søknadsrunde 2011 01 Østfold Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden,

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 201403352-5 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Peer Sommer-Erichson NVEs bistand

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer