Referat fra andre elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra andre elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Rebekka Steen, Referent Dato Referat fra andre elevforsamling hos Møtedato Møtetid kl Møtested Flatåsenget 30, 7099 Flatåsen Delegater Robin Storvestre Byåsen VGS Sigurd Li Johnsen Charlottenlund VGS Stian Seim Johnsen Fosen VGS Amalie Rudolfsen Gauldal VGS Lena Kristiansen Sødal Hemne VGS Lars Ringen Vik-Mo Malvik VGS Martine Kjartansdottir Melhus VGS Anne Krokdal Rissa VGS Maren Gjevik Selbu VGS Ahmed Mdallal Skjetlein VGS Maria Glørstad Steinerskolen USK Karianne Victoria Håkonsen Steinerskolen VGS Øystein Strøm Tiller VGS Dorthea Sophie Lægreid Gangstø Trondheim Katedralskole Stine Nordø Observatører Snorre Gran Byåsen VGS Cassandra Brobakk Byåsen VGS Cecilie Gripp Stenhaug Byåsen VGS Signe Lise Varfjell Charlottenlund VGS Martin Weber Seland Gauldal VGS Kevin Gilbert Flekke Gauldal VGS Thomas Thorsen Individuelt medlem 1 S ide

2 Olav Moseng Bendik Standal Frantzen Lasse Nørkov Toril Horg Maiken Snekkestad Johan Garte Kvamme Helene Wang Adrian Skagen Anette Lingås Hannah Volden Pelle Ørevik Evensen Divine Kasiska Lars Håkon Haugsnes Olliver Gautvik Kriti Panthi Isak Foss Ingebrigtsen Magnus Brugmans Eline Stene Brage Skillingstad Iben Jonathan Moum Nygaard Kristian Svartaas Signe Boye Mathias Westad Larssen Eira Næsje Andreas Stabbursvik Victor Elias Opke Peter Mostad Malvik VGS Malvik VGS Malvik VGS Melhus VGS Selbu VGS Selbu VGS Skjetlein VGS Steinerskolen Steinerskolen Steinerskolen Steinerskolen Tiller VGS Tiller VGS Tiller VGS Trondheim Katedralskole Frafall Frøya VGS Heimdal VGS Hitra VGS Meldal VGS Oppdal VGS Orkdal VGS Røros VGS Selbu USK Åfjord VGS 2 S ide

3 Saksliste 001 Godkjenning av innkalling v Innkallingen godkjennes uten merknader 002 Valg av ordstyrer og referent v Fylkesstyret innstiller på Øyvind Osdal Runde til ordstyrer. Øyvind er valgt ved akklamasjon Fylkesstyret innstiller på Rebekka Steen som referent. Rebekka er valgt ved akklamasjon 003 Godkjenning av referat v Merknader: Det finnes ikke noe referat fra EF01 Referat fra EF01 godkjennes ikke med de merknader som foreligger Referat fra Årsmøtet godkjennes uten merknader 004 Valg av supplerende valgkomite v Saksbehandler: Valgkomiteen Valgkomiteen har valgt å innstille på Øyvind Osdal Runde, Rebekka Steen, Karen Engen Økland, Kristian Hovd Sjøli og Niklas Gløsen som supplerende valgkomite 005 Informasjon om valg o Saksbehandler: Stine Nordø Saksbehandler orienterer Møtet lukkes for dagen 22:01 Møtet åpnes for dagen 10: Godkjenning av dagsorden v Dagsorden godkjennes uten merknader 007 Fylkesstyrets beretning o Saksbehandler: Stine Nordø Saksbehandler orienterer. 3 S ide

4 008 Økonomisk beretning o Saksbehandler: Magnus Brugmans Magnus Brugmans orienterer. 009 Valgkomiteens beretning o Saksbehandler: Sophia Aronsen Saksbehandler orienterer. 010 Kontrollkomiteens beretning v Saksbehandler: Victor Elias Okpe Saksbehandler orienterer. 011 Distriktskomiteens beretning v Saksbehandler: Brage Skillingstad Saksbehandler orienterer. 012 Skolens egen runde v Steinerskolen US/VGS: Selbu VGS: Tiller VGS: Charlottenlund VGS: Malvik VGS: Hemne VGS: Har ikke jobbet så mye med noe Har jobbet med å forbedre skolens utstyr og inventaret i klasserommene Har jobbet med å forbedre skolebygg og har også arrangert anti-mobbeuke for å sette fokus på mobbing. Har også arrangert grøtdga før jul Har arbeidet med underveisevaluering, satte ned ei gruppe på tre stk som skulle jobbe med dette. Har også jobbet med forbedring av elevdemokratiet etter elevundersøkelsen Prøver å få endret bussrutene for elever som har vanskeligheter med buss der de bor. Arrangerer skidag, ligger godt i rute. Satt opp skkelstativ osv rundt om på skolen Arrangerte julecup før jul og har arbeidet med å få parkeringsplass utenfor skolen. Har også jobbet med å forbedre kantinas tilbud, sunneremat osv 4 S ide

5 Byåsen VGS: Rissa VGS: Fosen VGS: Trondheim katedralskole: Gauldal VGS: Melhus VGS: Tatt opp planer som skolen skulle hatt mot ungdoms bruk av rus, dette har nå blitt gjort etter press fra elevrådet. Har fått lite hjelp med å få satt i gang tiltak, dette har i hovedsak elevrådet tatt ansvar for. Ellers har de jobbe med utstyr til garderobene speil og hårfønere osv Forbedre de sosiale forholdene mellom studiespesialisering og yrkesfag jobbe på tvers av klassene. Satt i gang tiltak for å øke ytelsen i timene og har begynt å servere havregrøt på morgenen da mange elever dropper frokost. elevråd representert ved samtlige skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Arrangert turneringer Har jobbet med mindre saker som dårlige tavler og dårlig temperatur og internett inne på klasserommene. De arbeider også med å gjennomgå elevundersøkelsen Arbeidet med en sak om skytebanen deres, var helsefarlig pga. blystøv og har derfor stengt denne nå (jobber med å finne en løsning) Arrangert OD-konsert, servert pepperkaker og gløgg og aktivitetsdag Elevrådet har vært inaktivt den siste tiden da mange i styret er tredjeårselever og har hatt mye å gjøre, nå har de valgt nytt styre. Hadde kosedag før jul med pepperkarer, gløgg, allsang i biblioteket og billigere grøt i kantina. Mottatt kritikk for måten de har arrangert valg på, denne er tatt med videre til skolens ledelse 013 Skolens egen time d Ordstyrer: Stian Johnsen Referent: Robin Storvestre Debatt: Steinerskolen har ikke fått 1. innkalling o Dårlig samarbeid mellom elevrådslederne på Steinerskolene Kunne bedre opplæring vært en god alternativ løsning? 5 S ide

6 Valg før sommeren av leder og nestleder? Dårlig planlegging før Regionalt seminar o Soveplasser o Ikke nok mat Dårlig spredning av mat o 4 timer mellom hvert måltid, krever mellommåltid o Frukt er bra å ha i mellomtida, men kanskje ikke nok o Dårlig beskjed om hva som skjer Alle lederne i alle fylkene må være mer samordnet Bedre skriftlig informasjon på aktivitetene, hengt opp i gangene Plan på epost var forskjellig fra det vi fikk på ark når vi kom Dårlig oppretthold av tidsskjema Stengt av bibliotek og studieareal, for små klasserom på Malvik o Det finnes ingen løsninger Hvordan er forholdet mellom elevrådet på skolen og ledelsen o Dårlig elevrådskontakt på Tiller o Rissa har et åpent forhold til rektor og elevrådskontakt o Fornøyd på Malvik, elevrådskontakten og ledelsen er veldig behjelpelige o Andre på Malvik har andre følelser på lærere, ting skjer ikke når det klages på en lærer o På Tiller er det vanskelig å klage på læreren fordi de «beskytter hverandre» o På Byåsen går saker veldig tregt, vet ikke helt hvor det stopper, rektor er litt negativ Kan media være et alternativ? o På Fosen møter de rektor «på midten» istedenfor at skolen og rektor settes i et dårlig lys På Gauldal sleit de med OD-konserten, og pengene o De har gått til ordføreren med saken o De hadde bare en muntlig avtale, og kommunen stakk av med mye mer enn de skulle ha Sosiale «happenings» med elevrådsstyret er BRA! Stian tar demokratisk valg på evig replikkveksling o 7 imot o 14 for OD bør velges tidlig på starten av skoleåret, eller kanskje til og med før sommerferien før 6 S ide

7 o Tidlig valg resulterer i bedre tid for OD-komiteen, og bedre tid til å ringe rundt etter jobber Hvis noen trenger hjelp med INTERNASJONAL UKE så hjelper det å kontakte DK o Tiller visste ikke at de kunne kontakte DK for hjelp med INTERNASJONAL UKE o DK biter ikke o INTERNASJONAL UKE burde være mer synlig og gå dypere i tema på skolene o Burde være retningslinjer på hva som skal foregå i løpet av INTERNASJONAL UKE o INTERNASJONAL UKE er opp til SK o På Steinerskolen har de en hel uke med nøye og mye arbeid Rektor ville endre til 3 dager, noe elevrådet var meget uenig i o På Rissa har de en full dag med aktiviteter o På Byåsen har vi en lunsj der artister kommer og spiller/synger Mange elever på Byåsen, de ser derav en full dag med aktiviteter som utfordrende Det kan funke om det blir et opplegg klassevis o Tiller har prøvd med å skape et prosjekt klassevis, noe som lærerne var imot o EO burde ha et opplegg som er rettet mot lærerne, noe som kanskje resulterer i at lærerne ikke er så negative til INTERNASJONAL UKE o Tiller sliter veldig med at lærerne er vrang med opplegg, klager på for dårlig info uansett om de har fått nok Stian stiller forslag om at vi går tilbake til vanlige regler med 2 replikker og 1 svarreplikk o 0 imot o Enstemmig for Hvordan er utstyr på skolene? o Lerret på Steinerskolen og Tiller holder de ikke seg nede, og er i dårlig stand o Dårlig kompetanse hos lærerne i bruk av IKT-utstyr Smart-Board o Steinerskolen er ikke ny teknologisk nok, dårlig opplæring hos elevene o EO sin «policy» om en skole-pc per elev blir tatt opp Forslag om en politisk mål om at alle privatskoler, på lik linje med statseide skoler, skal ha samme retningslinjer om bruk av ny teknologi Noen mener at pc hos lærere og elever er en dårlig idé pga. ukonsentrasjon 7 S ide

8 Stine kommer mest sannsynlig plutselig brasende inn snart kl 11:44 På Steinerskolen vil de ha en gullfisk i klasserommet 014 Beretningsdebatt d Rebekka Steen leser opp referat fra skolens time Salen diskuterer beretningene 015 Politikk v Saksbehandler: Stine Nordø Saksbehandler innleder Oppklarende spørsmål Forslag om å gi fylkesstyret redaksjonell frihet Redaksjonell frihet innvilges F1: «Fritt skolevalg vil bety at søkere til den videregående opplæring fritt kan velge hvilken skole man vil gå på. Det vil bety større vektlegging av karakterer som seleksjonskriterium for inntak til videregående skoler. Fritt skolevalg er en viktig rettighet for elever. Viljen til å lære, blandet med friheten til å velge, er helt grunnleggende. Postnummeret ditt skal ikke være viktigere enn ønskene dine det er eleven som vet best hvilken skole han eller hun vil gå på. vil derfor at det skal være fritt skolevalg i Sør-Trøndelag.» F2: «Nærskoleprinsippet er en inntaksordning som gir elever fortrinnsrett til å gå på sin nærskole. Dette hindrer situasjoner der elever må flytte fordi de ikke kom inn på noen skole i sitt nærområde. Å kalle karakterstyrt inntak for fritt skolevalg er ganske langt fra virkeligheten. Elevene med de beste karakterene får velge skoleplass fra øverste hylle, mens resten må ta til takke med det som står igjen. Det er klart det er frihet for de med toppkarakterer, men er det ikke frihet for alle elevene vi ønsker? Elevorganisasjonen vil derfor at nærskoleprinsippet skal være inntaksordningen i Sør-Trøndelag.» 8 S ide

9 F3: «IKT er et viktig pedagogisk hjelpemiddel i opplæringen, men i dagens skole blir det ikke brukt på en pedagogisk forsvarlig måte. Det er høyst nødvendig at lærernes IKT-kompetanse styrkes. Alle skoler skal ha et godt utbygd IKT-tilbud og en PC per elev, samt oppdatert programvare, maskinvare og sikkerhetstiltak. Det skal bli gjennomført regelmessig opplæring/etterutdanning av alt skolepersonell i bruk av digitale hjelpemidler/ikt-utstyr i undervisningen.» Suppleringsforslag F1: «Ønsker at nærskolegrensene blir strekt lengre en 6 km. Grensene burde også være i forhold til transport til skolene, og ikke i luftlinje, ettersom det kan være geografiske hindringer som gjør skoleveien enda lengre enn skoler utenfor nærskolegrensen» Sign: Dorthea Sophie Gangstø F4 går videre med stemmetallene F1 settes opp mot F2 F1 faller bort med stemmetallene F2 vedtas med de endringene som foreligger med stemmetallene F3: IKT i skolen Vedtatt med stemmetallene Forslaget vedtas i sin helhet med stemmetallene Saken åpnes på nytt kl Forslag om å legge inn ny sak, enstemmig vedtatt F5: «Vaksinetilbud i skolesammenheng skal være likt for alle skoler (hjernehinnebetennelse) Eks. Gauldal betaler i dag 500 kr og Steiner 100» F5 vedtas med stemmetallene S ide

10 016 Lokalpolitikk v Forslag om å gi fylkesstyret redaksjonell frihet Redaksjonell frihet innvilges F1: «Seksualundervisningen i skolen er mangelfull. I dagens praksis undervises det for det meste om prevensjon og kjønnssykdommer. Skolen bør i større grad ta opp holdninger til seksuell praksis og preferanse. Det skal i tillegg skapes et fokus på det økende kroppspresset og holdninger til kjønnsidentitet i samfunnet. krever derfor at: Det skal være undervisning i temaer som kjønnsidentitet, sex og grensesetting, med det formål å begrense seksuell vold gjennom holdningsskapende arbeid. Skolen bør i større grad ta opp temaer knyttet til skeiv seksualitet, som f.eks. homofili, biseksualitet, transseksualitet, aseksualitet og polygami. Opplæringen innen samliv og seksuell helse skal bli utvidet med flere timer, og bli inkludert til å gjelde opplæring i den videregående skolen. Det skal øremerkes midler til en bedre seksualundervisning. Undervisningen skal legge homofili på samme linje som heterofili. Undervisningen skal også lære hvordan homofil sex og forhold fungerer for å fremme trygghet, minske usikkerheten og fjerne frykten. Det samme gjelder også for bifile, transseksuelle osv.» Suppleringsforslag: F2: Legge til nytt punkt under seksualundervisning: «Lærere som holder seksualundervisning skal ha tilstrekkelig kompetanse, evt. kursing.» Sign: Andreas Stabursvik Vedtatt med stemmetallene F3: «Tilleg som et punkt i kravene for EO i Søt-Trøndelag. Den som har seksualundervisningen må være noen med relevant kompetanse, og ikke en lærer elevene ser på en daglig basis, ettersom det kan gjøre det vanskligere å være åpen og få stilt spørsmål som er relevante for eleven.» Sign: Dorthea Sophie Gangstø 10 S ide

11 Vedtatt med stemmetallene F4: Legge til: «Undervise om temaer som fetisj. Dette for å fjerne eventuelle tabuer og i tillegg informere om tanker bak temaet.» Sign: Stian Johnsen Vedtatt med stemmetallene F1 vedtas enstemmig med de endringene som foreligger F5: «IKT er et viktig pedagogisk hjelpemiddel i opplæringen, men i dagens skole blir det ikke brukt på en pedagogisk forsvarlig måte. Det er høyst nødvendig at lærernes IKT-kompetansestyrkes. krever derfor at: Alle skoler skal ha et godt utbygd IKT-tilbud og en PC per elev, samt oppdatert programvare, maskinvare og sikkerhetstiltak. Det skal bli gjennomført regelmessig opplæring/etterutdanning av alt relevant skolepersonell i bruk av digitale hjelpemidler/ikt-utstyr i undervisningen. Alt IKT-utstyr må holde en bestemt standard og kvalitet.» F5 enstemmig vedtatt F6: «Selv etter en stor opprustning av skoler i Sør-Trøndelag er det fortsatt mange skoler som ikke er i forsvarlig stand. Samtidig er det mangel på oppdatert utstyr og sikkerhet. krever derfor at: Alle skoleeiere må vedta en forpliktende plan som tar sikte på å sette skolene de har ansvar for i forskriftsmessig stand. Alle skolebygg skal oppfylle kravene i opplæringslovas 9-a. Alle skolebygg i Sør-Trøndelag skal sjekkes for å se om de holder forsvarligstandard. Disse sjekkene skal gjennomføres av relevante ombud.» Suppleringsforslag: F7: «Tilleg, ønsker at det skal ført til i opplæringsloven, som en evt forskrift. At det er et bestemt krav for hvor høy/lav temperatur det kan være i klasserommene.» 11 S ide

12 Sign: Dorthea Sophie Gangstø Vedtas med stemmetallene F6 vedtas med de endringene som foreligger F8: «På skolen i dag er det altfor lite tid mellom rådgiver og elev. Det er også tilfeller hvor rådgivere gir råd som ikke nødvendigvis er til det beste for eleven. Kontaktlæreren vet hva slags kompetanse, mål og svakheter eleven har. Derfor er det viktig at læreren har en sentral rolle i elevens rådgivning. Det må også settes større fokus på overgangen mellom ungdomsskolen og den videregående opplæringen ettersom mye av frafallet skjer ved denne overgangen. krever derfor at: Det skal være 1 rådgiver per 150. elev. Det skal finnes et system på hver skole hvor elevene på en trygg og anonym måte kan evaluere rådgivningstjenesten på sin skole.» Suppleringsforslag: F9: Legge til: «Rådgivere på hver skole skal være profilert blant elevene rådgiveren skal gi råd til. Dette for at hver enkelt elev skal være sikker på hvem som er rådgiver og hvor h*n er å finne.» Sign: Stian Johnsen Enstemmig vedtatt F10: Legge til: «Arrangementer der representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner kommer for å fortelle om sine respektive læresteder etter videregående ikke skal forbeholdes elever i 3. klasse. Disse arrangementene er like relevante for 2. og 1. klassinger. Om elevene får denne kompetansen og erfaringene representantene har med seg på et tidligere stadium blir det kanskje lettere å ta et fornuftig valg uten påvirkning tidspress. (åpent for endringer på punkt 2.)» Sign: Stian Johnsen Enstemmig vedtatt F8 vedtas med de endringene som foreligger, med stemmetallene S ide

13 F11: «Helsesøstertjenesten i den norske skolen er kraftig nedprioritert, og settes nederst på dagsorden gang etter gang. En skoleelev er avhengig av en sterk og stabil skolehelsetjeneste for å kunne føle seg trygg på skolen, og klare seg i 0dagliglivet. Skolen trenger et støtteapparat som er i stand til å plukke opp faresignaler og være der for elevene. krever derfor at: Helsesøster skal være tilgjengelig hver skoledag. Det skal være 1 helsesøster per 250. elev. Det skal finnes et system på hver skole hvor elevene på en trygg og anonym måte kan evaluere skolehelsetjenesten på sin skole. Fysisk og psykisk helse skal prioriteres på samme nivå.» Suppleringsforslag: F12: Legge til: «Helsesøsteren skal være vel profilert på sin respektive skole for av hver enkelt elev skal være sikker på hvem h*n er og hvor h*n befinner seg for å senke terskelen for at elevene tar kontakt.» Sign: Stian Johnsen Enstemmig vedtatt F13: Tilleg, etter punktet om at helsesøster skal være tilgjengelig hver skoledag «skolen må ha en psykolog som enten er innom minst en gang i uken og snakker med elever som har behov for dette. Evt. kan eleven få et tilbud gjennom helsesøstertjenesen på skolen å få komme i kontakt med en psykolog som helst har relevant kompetanse for aldersgruppen.» Sign: Dorthea Sophie Gangstø Enstemmig vedtatt F12 enstemmig vedtatt med de endringene som foreligger 13 S ide

14 017 Valg v Saksbehandler: Valgkomiteen Valgkomiteen holder en generell redegjørelse Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Stine Nordø som leder. Stine holder sin valgtale Stine er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Iben Jonathan Moum Nygaard som politisk nestleder. Iben holder sin valgtale Iben er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Eira Næsje som organisatorisk nestleder. Eira holder sin valgtale Eira er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Magnus Brugmans som økonomisk ansvarlig. Magnus holder sin valgtale Magnus er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Elias Sebastian Orrem som fylkesstyremedlem. Dorthea Gangstø holder Elias valgtale Martin Weber Seland holder sin redegjørelse for Kevin Gilbert Flekke Kevin Gilbert holder sin valgtale Kevin Gilbert er valgt ved skriftlig votering Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Maria Margarita Glørstad som fylkesstyremedlem. Maria holder sin valgtale Brage Skillingstad holder sin redegjørelse for seg selv Brage Skillingstad holder sin valgtale Brage er valgt ved skriftlig votering 14 S ide

15 Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Mathias Westad Larssen som fylkesstyremedlem. Mathias holder sin valgtale Mathias er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Karen Engen Økland og Signe Andersen Boye som valgkomitemedlemmer. Kandidatene velges i blokk Karen og Signe er valgt ved akklamasjon Valgkomiteen redegjør for sin innstilling på Rebekka Steen som kontrollkomité Rebekka er valgt ved akklamasjon 018 Valg av leder for distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk v Saksbehandler: Operasjon Dagsverks hovedkomite Sophia Aronsen redegjør for hovedkomiteens innstilling på Signe Lise Varfjell Signe holder sin valgtale Signe er valgt ved akklamasjon 019 Eventuelt Det meldes ikke opp noen saker til eventuelt Møtet lukkes Møtekritikk: Gøy og lærerikt Kunne vært bedre oversikt over hvor man skal være og når Lænt Seminar er morsomt Forvirret av rebusen Det trakk litt ned at det ikke fantes noe referat Vonde stoler 15 S ide

16 Helga har vært givende Har lært masse om EO og blitt engasjert God mat V er vedtakssak D er drøftingssak O er orienteringssak Med vennlig hilsen Rebekka Steen Referent 16 S ide

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Referat fra Årsmøtet i Sør-Trøndelag 2014

Referat fra Årsmøtet i Sør-Trøndelag 2014 Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Arkivet, Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomitéen, fylkeslaget i Sør-Trøndelag Fra Habiba Stray, referent Dato 25.04.2014 -- 27.04.2014

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark Til Medlemsskolene i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen Fra Mari Karenersen og Ingrid Netteland, referenter Dato 30. mai 2009 Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Møtedato

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Til Elevrådene ved medlemsskolene i Hedmark Kopi Kontrollkomitéen Fra Fylkesstyret i Hedmark Dato 28.9.2012 Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Møtedato 13.9.2012 Møtetid 10:00 16:00 Møtested Elverum

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

3. Innkalling 2. Elevforsamling

3. Innkalling 2. Elevforsamling Bli med og styr skolen du også! 3. Innkalling 2. Elevforsamling Engasjement og Elevmedvirkning Elever har en lovfestet rett til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av undervisningen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010

Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 Politisk plattform Elevorganisasjonen i Rogaland 2009/2010 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR) ønsker gjennom sin politikk å sette krav til bedre tilretteleggelse for opplæring, og at

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13 Innhold II Innholdsfortegnelse III 2. innkalling VI Saksliste VII Forslag til dagsorden VIII Fylkesstyrets beretning XII Økonomisk Beretning XIII Valgkomiteens

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling Det ble holdt Elevrådsmøte ved Tiller Videregående skole.

Møteinnkalling Det ble holdt Elevrådsmøte ved Tiller Videregående skole. Møtereferat D 26.11. 2014 Møteinnkalling Det ble holdt Elevrådsmøte ved Tiller Videregående skole. Dato: 25.11.2014 Kl 09:50 Sted: Tiller VGS Postboks 63, Tiller, 7475 Trondheim Rom: Auditoriet Antatt

Detaljer

Referat fra Fylkesstyremøte FS01

Referat fra Fylkesstyremøte FS01 Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Lutro, referent Referat fra Fylkesstyremøte FS01 Dato: Torsdag 18. april

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V Til: Kopi: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i slo Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger Fra: Julian Söderberg, Referent Referat fra FS04 Dato: Tirsdag, 14. mai 2014

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Referat Elevrådsmøte, uke *2*

Referat Elevrådsmøte, uke *2* Referat Elevrådsmøte, uke *2* Dato: torsdag 14. januar 2016 Sted: Festsalen Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 1 2 3 STA T T T STB T T -

Detaljer

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i 1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i klassens time eller ved andre beleilige anledninger. Voteringen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra årsmøte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Fra Elevorganisasjonen i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Dato 16. april

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Eline Lysen Paulsen, Sentralstyremedlem Dato 14. juli 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 11. juli 2008 Møtetid

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Opplands 10. ordinære årsmøte Til Medlemskolene i Oppland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, fylkesstyret, valgkomiteen, valgkomiteen, kontrollkomiteen og desisjonskomiteen Fra Angelica Olsen, Referent Dato 14. August 2009 Referat

Detaljer

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013

Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Referat, årsmøtet i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2013 Tilstede: Fagerlia VGS Fræna VGS Gjermundnes VGS Herøy VGS Kristiansund VGS Molde VGS Rauma VGS Romsdal VGS Skarbøvik USK Stranda VGS Sunndal

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Innholdsfortegnelse! Arbeidsprogram for... 1! Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09... 2! Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert.! Politiske arbeidsoppgaver...

Detaljer

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter.

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter. Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Rahman Akhtar Chaudhry, referent Referat fra FS01 Dato: Mandag 21. april

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Buskeruds 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag

Referat fra årsmøtet i Elevorganisasjonen i Nord- Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret Fra Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Dato 04. mai 2009 Referat

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Helene Pettersvold, Sentralstyremedlem Dato 20. august 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 20. august 2008 Møtetid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Til Medlemsskoler og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Morten Østigård, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato 10.12.2013 Referat fra

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09

Referat fra 1. elevforsamling i Buskerud EF01-08/09 Til Medlemsskolene i Buskerud Kopi til Elevorganisasjonen i Buskerud, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen, Sentralstyret. Fra Eline Lysen Paulsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen Dato

Detaljer

Den 27.10.2014 ble det holdt elevrådsstyre møte på Tiller VGS på rom 230

Den 27.10.2014 ble det holdt elevrådsstyre møte på Tiller VGS på rom 230 Møtereferat Den 27.10.2014 ble det holdt elevrådsstyre møte på Tiller VGS på rom 230 Tilstede: Øystein Strøm, Marcus Hansen, Sverre Aunmo Saksvik, Lars Håkon Haugsnes, Ida Moen, Odin Leraand, Malin Rebecca

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen i Rogaland,

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen i Rogaland, Politisk måldokument for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2008-2009 1. Innledning 1.1 Elevorganisasjonen i Rogaland (EOR), ønsker gjennom sin politikk å sette krav til en bedre tilretteleggelse for læring,

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte

Referat fra Elevorganisasjonen i Rogaland sitt 10. ordinære årsmøte Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Rogaland Kopi til Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 19. april 2009 Referat fra Elevorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10

Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Petter Bilit Sveen Dato 7. desember 2009 Referat fra sentralstyremøte SST16-09/10 Møtedato 02. Desember

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 19

Referat fra Sentralstyremøte 19 Til Sentralstyret Kopi Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Christer Odden, Sentralstyremedlem Dato 11. november 2008 Referat fra Sentralstyremøte 19 Møtedato 09. oktober 2008 Møtetid kl.

Detaljer

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til MDG-IU Fra Sarah Olausen Dato 27.05.2015 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Møtedato 27.05.2015 Møtetid Kl. 15:00 Møtested

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1

LS02 08/09. Vedtaksprotokoll. Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/ Studiekompetanse... 1 Mathilde Emilie Pettersvold 12/09/ - 14/09/2008 Saker : 040 Studiekompetanse... 1 041 Høring om retten til rådgivning og kompetanse for rådgivere...2 042 Uttalelse til støtte for Elevorganisasjonen i Colombia,

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole

Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Sør Trøndelag fylkeskommune Byåsen videregående skole www.byasen.vgs.no Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Til elevrådsrepresentanten Elevrådsarbeid ved Byåsen videregående skole Elevrådet er

Detaljer

Kongshavn videregående skole. Et trygt og godt skolemiljø fra første dag

Kongshavn videregående skole. Et trygt og godt skolemiljø fra første dag Kongshavn videregående skole Et trygt og godt skolemiljø fra første dag Skolens studietilbud Studiespesialiserende Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Studiespesialisering for minoritetsspråklige Vg2

Detaljer

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra John Slinning Jannesson Dato 23.03.2016 Saksnr. Møtedato 23.03.2016 Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Marie Storli IU-medlem Lise Lorentzen IU-medlem Håkon

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat

Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat EF Elevorganisasjonen i Østfolds 2. Elevforsamling Den politiske drømmen Referat Sted: St. Olav Videregående Skole, Sarpsborg Dato: 07. 08. november 2008 Møtestart: 07. november Tilstede: Askim vgs 1 Lars

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Takk for skolea ret 2014-2015

Takk for skolea ret 2014-2015 Takk for skolea ret 2014-2015 Elevådsstyret ved Tiller VGS [Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et kort sammendrag av innholdet i dokumentet. Skriv inn sammendrag av dokumentet

Detaljer

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Til Elevrådene Kopi Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Hordaland Dato 07.10.08 2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Det innkalles med

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 07.09.2015-08.09.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 07.09.2015 i Auditorium R7 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10

Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Landsstyret, Valgkomiteen og Desisjonskomiteen Fra Petter Bilit Sveen, Dato 15. august 2009 Referat fra sentralstyremøte 05-09/10 Møtedato 29. juli 2009 Møtetid

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Referat fra sentralstyremøte 26

Referat fra sentralstyremøte 26 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Landsstyret Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 03. desember 2008 Referat fra sentralstyremøte 26 Møtedato 03. desember

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 Skolens visjon: På Dønski skal alle lykkes Skolens verdier: Kompetanse, Felles innsats, Glede 1 Innhold LOVMESSIGE FØRINGER... 3 OPPLÆRINGSLOVEN 9a...

Detaljer

Politisk måldokument for perioden 2015/2016

Politisk måldokument for perioden 2015/2016 Politisk måldokument for perioden 2015/2016 Innhold A - Eleven i sentrum 3 A.1 En god skolehverdag 3 A.1.1 Elektronisk undervisning 3 A.1.2 Sidemål 3 A.3 Karakterer og vurdering 3 A.3.1 Orden og adferd

Detaljer

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO HØSTPAKKA 2008 skolen er til for elevene elevråd gratis skole elevmedbestemmelse undervisningsevaluering elevråd er makt skolene forfaller læreplass til alle tilpasset opplæring du har rettigheter 22 99

Detaljer

Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden.

Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden. Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden. Arbeiderpartiet: 1. Vurdering Vi kan umulig vite at dagens vurderingssystem er det mest læringsfremmende, derfor må vi teste ut nye

Detaljer

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UNGDOMSRÅDET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UNGDOMSRÅDET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UNGDOMSRÅDET Møtedato: 26.05.2014 Fra saksnr.: 9/14 Fra/til kl. 16.30/19.30 Til saksnr.: 10/14 Møtested: Børsen festlokaler Utvalgets medlemmer: Leder Victoria Elisabeth Cavallini

Detaljer