TKS Instruksjonsbok 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TKS Instruksjonsbok 2"

Transkript

1 TKS BVL FeedMixer Fra serienr.: BVL FeedMixer NO, utgave

2 2

3 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS BVL - FeedMixer er bygget i samsvar med maskin direktivet 2006/42/EC og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhets- og helsemessige krav. Kverneland, 17 Februar 2014 Tønnes Helge Kverneland Daglig leder Noter serienummer på maskinen her: T. Kverneland & Sønner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til å endre design og/eller spesifi kasjoner uten forhåndsvarsel. Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner. 3

4 Garanti Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år. Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandlerne må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør innen den 10. i måneden etter at skaden er blitt meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6 måneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene. Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader. Garantien gjelder ikke dersom: a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være godkjent av TKS. b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt. c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til både bruker/eier og produsenten av denne maskinen, om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for tidligere leverte maskiner. NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifi seres etter produktets serienummer, se side 7 Maskinidentifi sering. 4

5 Innhold CE - Samsvarserklæring Garanti Introduksjon Maskinidentifisering Byggemål og vekt - FeedMixer Teknisk beskrivelse Modellbeskrivelse Sikkerhet Konstruksjon og funksjon Blandesnegl Kniver Knivforlenger Overløpsring Mothold Utfôringsluke Stige og skueglass Plassering av ny maskin Funksjonssjekk Sjekk girolje nivået Plasser transportband Oppmontering av fotoceller/ Bruk av FeedMixer Påfylling av FeedMixer Fôrmengde Anbefalt rekkefølge ved påfylling Blanding PLS - styring Feilsøking tks FeedMixer Vedlikehold og ettersyn Generelle sikkerhetsinstrukser Anbefalt tiltrekkingsmoment Rengjøring FeedMixer - ikke i drift Skjærbolt beskyttelse Blandesneglens kniv Smøring Oljeskift girkasse Oljeskift snekker Smøreskjema Koblingsskjema Gjenvinning - avfall til ressurs Notater endebryter på skinnebanen

6 Introduksjon Vi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye TKS-produkt. Du har valgt en funksjonell kvalitetsprodukt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle TKS-produkter er konstruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å sikre optimal funksjon og pålitelighet. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før den tas i bruk. Svært mange forhold og variabler vil kunne virke inn på maskinens funksjon og virkemåte. Det er derfor svært viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette. God innsikt i maskinens virkemåte og ytelse, sammen med god kunnskap om foring og fòrtyper/konsistens sikrer best resultat. God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat. Med hilsen T. Kverneland & Sønner AS T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norway e-post : Phone : Fax :

7 Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen. Se illustrasjon på denne siden. Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver: Forskrift om Maskiner, 2006/42/EC IBVL_01 7

8 Byggemål og vekt - FeedMixer 550 Størrelse Snegler Lengde A Høyde B Bredde C Lengde m/styreskap D 5 M3 1S ,5 M3 1S M3 1S M3 1S Lav M3 1S M3 1S M3 1S M3 2S Lav M3 2S M3 2S Lav M3 2S M3 2S Lav M3 2S M3 2S M3 2S M3 2S M3 3S M3 3S Størrelse Snegler Høyde m/føtter E Høyde m/forlenga føtter F Bredde m/luke G Vekt Kg 5 M3 1S ,5 M3 1S M3 1S M3 1S Lav M3 1S M3 1S M3 1S M3 2S Lav M3 2S M3 2S Lav M3 2S M3 2S Lav M3 2S M3 2S M3 2S M3 2S M3 3S M3 3S

9 Byggemål - FeedMixer A C F E B D G IBVL_12 Byggemål - FeedMixer 5m IBVL_13 9

10 Teknisk beskrivelse 1 = Blandebeholder 2 = Overløpsring 3 = Blandesnegl 4 = Veiecelle (ekstra) 5 = Gear enhet 6 = Styreskap 7 = Gear motor 8 = Luke 9 = Mothold m/aktivator IBVL_03 10

11 TKS FeedMixer med flere kammer Ved behov kan FeedMixer utstyres med skillevegg for å dele kammeret i to eller tre (dette gjelder bare FeedMixerer med to blandesnegler eller fl ere). På denne måten får en mulighet å kjøre to eller tre blandinger i en og samme FeedMixer. 11

12 Ekstra utstyr Tilgjengelig utstyr: A Veiecelle B Mothold m/aktivator C Transportband D Knivforlenger for tørre fôrkomponenter A C B BVL_15 D BVL_04 12

13 Modellbeskrivelse og bruksområde TKS FeedMixer fylles med ønsket fôr ved hjelp av en traktor med frontlaster, hjullaster, matebord eller reservoar. FeedMixeren er bygd for oppkutting av silo, rundballer, firkantballer og de fl este typer grov-fôr. Den kutter opp de fl este typer rundballer og silofôr, kuttegraden varierer etter konsistens og type fôr. FeedMixeren er spesielt egnet for å gi et godt blanderesultat på kort tid. Den er derfor godt egnet til å blande fullfôr, der en ofte vil blande fôr av svært forskjellig konsistens og karakter. Det er viktig at de fi nere deler og minste mengdene blandes inn raskt før blanderen har brukt så lang tid at strukturen i fôret bli ødelagt. Med sin kraftige motor og utforming av blandesnegle, vil en iløpet av kort tid ha fått en løs og fi n masse som enkelt kan utfôres av alle typer fôrvogner. FeedMixeren har vertikale blandesnegler som lager en fi n masse der strukturen i fôret er bevart. Spesielt på lite fortørket masse er det viktig at fôret ikke blir klemt sammen til våte klumper, dette setter ned fôropptaket. For å få det beste resultat må en legge ned mer tid og interesse enn ved en tradisjonell fôringsmetode. Her må mengde av de enkelte fôrslag og tidsforbruk i blandinga være likt hver gang, slik at sammensetning og konsistens ikke avviker, ellers kan det gå ut over fôropptak og produksjon. På FeedMixeren kan en velge om en vil ha blander med eller uten vekt, alt etter behov. Alle funksjoner er elektrisk styrt. Motskjærene felles inn under blanding, og tas ut ved tømming. Skal FeedMixeren levere fôr fl ere ganger pr. dag, stenges tømmeluken mellom hver gang. FeedMixeren kan utstyres med sensor som starter blandingen når ny balle blir lesset oppi maskinen. Når vektene registrerer mindre enn 200 Kg i blanderen (under tømming) økes rotasjonshastigheten for å rengjøre blandesneglene og kaste ut resten av fôret. Tks FeedMixer kan leveres fra 6,5m 3 til 40m 3, opp til og med 14m 3 leveres med en blandesnegl, resten med 2 eller 3 blandesnegler (36-40m 3 ) Den elektriske styringen kontrollerer alle funksjoner, og den er tilrettelagt for styring av transportbelte. Blandemotoren er styrt av frekvensomformer, som gir en myk oppstart og stopp. Det gir og mulighet til å regulere strømbehovet til motoren, det betyr at en enkelt kan justere frekvensomformeren til å ikke trekke mer strøm enn det som er tilgjengelig. Derfor er det ingen problem med stor motor der en har ujevn nettspenning eller mindre sikringer enn motorstørrelsen skulle tilsi. I styringen er det lagt inn måling av strømforbruk, og får med dette oversikt over hva det koster å bruke FeedMixeren for eksempel en dag, en uke eller en måned. Elektrisk stasjonær blander er vesentlig billigere i drift enn traktor drevne modeller. MERK! Anvisningene gitt i denne instruksjonsboken gitt på generellt grunnlag. Det kan forekomme situasjoner hos den enkelte bruker som avviker fra de anvisninger gitt her. Behov for endringer på maskiner og utstyr som en følge av slike forhold er ikke reklamasjonsgrunn mot produsent eller leverandør. Klima, temperatur, grastyper, slått tidspunkt, slått/presseutstyr og konserveringsmetode er noen av de forhold som vil kunne påvirke funksjons- og yteevne til maskinen. Det er viktig å tilpasse seg, og justere maskinen inn etter de til enhver tids gjeldene forhold, for å få best mulig resultat. Kapittel 1 inneholder maskinens konstruksjon og de enkelte komponenters funksjon. FeedMixeren er til dels vist med ekstrautstyr. I denne instruksjonsboken er ekstra utstyr markert, og kan leveres mot en merpris. 13

14 Sikkerhet Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngå ulykke. Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksene som fi nnes i denne instruksjonsboka. Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboka. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! Les og forstå de generelle sikkerhetsinstruksene. Generell vurdering For at ballen skal kunne lastes oppi beholderen, krever det at maskinen er åpen. Dette medfører at personer kan komme i kontakt med bevegelige deler dersom de står i umiddelbar nærhet av maskinen under bruk. Advarsel! Når blandesneglen er i gang, må man derfor aldri bøye seg over FeedMixerens øvre kant, eller gå oppi beholderen når maskinen er i drift. Dersom maskinen blir plassert i nedsenket gulv, skal ikke avstand fra gulv til topp av FeedMixer være mindre enn 1,5m. Kravet til bruk av maskinen, er at det ikke skal oppholde seg folk i umiddelbar nærhet av maskinen under bruk. For øvrig er FeedMixer som maskintype en vanlig maskin innen jordbruket, og valgte løsninger vurdert ut fra sikkerhet, vurderes til å være på samme nivå eller over eksisterende produkter på markedet. Generelle sikkerhets - instrukser Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Betjening Operatøren av maskinen skal oppholde seg i den enden av maskinen hvor styreskapet med tilhørende betjeningstablå er montert. 14

15 Oppsyn Eier/operatør må se til at området er tilstrekkelig merket, samt at det ikke er adgang for uvedkommende. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Hold avstand Mennesker og dyr skal holdes borte fra maskinen når denne er i drift. Hold avstand fra arbeidende, roterende og bevegelige deler. Tenk sikkerhet ved arbeid Gå aldri oppi maskinen når denne er i drift. Når vedlikehold utføres, skal tilførselsstrøm kobles fra. Varsling - lyd og lys Styringen (software) er oppdatert for sikker oppstart. En innebygt buzzer gir lyd i 30 sekunder før oppstart av maskinen. Sammen med dette lyd- signalet samkjøres et lys-signal, som blinker under hele driften. Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Ikke start maskinen før dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgående. Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. Gjør aldri endringer i maskinens konstruksjoner. Maskinens arbeidsområde skal være fysisk avstengt eller avlåst slik at det ikke volder fare for mennesker eller dyr. Styreboks Strømtilførsel må brytes før skapet åpnes. 15

16 Supplerende sikkerhetsinstrukser Maskinen er merket med advarselskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestillingsnummer framgår av illustrasjon til dette avsnittet. Side 17 viser plassering av skiltene på maskinen. Advarselskilt (Fig. 1) Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken før maskinen tas i bruk, og før det foretas justeringer og vedlikehold. Fig. 1 Advarselskilt (Fig. 2) Klemfare hånd. Hold avstand til motskjær. Fig. 2 Advarselskilt (Fig. 3) Maskinen skal stoppes før det foretas noen form for justeringer eller vedlikehold. Fig. 3 Advarselskilt UH (Fig. 4) Klemfare hender/føtter. Hold avstand til luke området. Fig. 4 Advarselskilt (Fig. 5) Hovedstrømsbryter skal sikres med hengelås. Arbeid skal kun utføres av autorisert personell. Fig. 5 16

17 Oversikt over sikkerhetsdekal UH UH UH UH IBVL_06 17

18 Løfting av maskinen NB! Bruk bare godkjent løfteutstyr. Heisestroppene festes i ørene som er sveist på innsiden av FeedMixeren. Se Fig. 5 Bruk en styre wire for å holde maskinen i posisjon. Advarsel! Gå aldri under hengende last. Personer som skal utføre lasteoperasjoner skal ha nødvendigvis godkjenning/kompetanse for dette. Vær forsiktig! Hold avstand ved fl ytting av maskinen. Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen under eller nær maskinen når denne løftes. Ny maskin vær forsiktig Les instruksjonsboka. Vær spesielt oppmerksom når ny maskin startes for første gang. Monteringsfeil, feil betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Tks produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke følges. Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det brukes for å framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngås. Vær spesielt oppmerksom på følgende når ny maskin settes i drift: Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt, og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok, og plassert slik at de kan følge maskinens bevegelser uten å skades. 18

19 Løftepunkt UH IBVL_07 Fig. 5 19

20 1 Konstruksjon og funksjon 1.1 Blandesnegl Mellom mellomaksel og planetgearet fi nnes skjærboltkobling. Ved overbelastning bryter skjærbolten, og da stopper kraftoverføringen til blandesneglen. Under blandeprosessen transporterer blandesneglen fôret oppover og til midten av blandebeholderen. Deretter faller fôret fra blandebeholderens sider ned igjen, og det oppstår et blandings kretsløp. Fig. 6 IBVL_ Kniver Blandesneglen (2), som er utstyrt med kniv (1), fi ndeler de ifylte fôrkomponentene i blandebeholderen. En utforingsarm (3) sørger sammen med sneglens vindinger en mer stabil og jevn utfôring. Se Fig. 7 På blandesneglen kan knivene innstilles på en aggressiv posisjon (4), og på en normal posisjon (5). De justerbare skjæreknivene tillater, at blandesystemet kan tilpasses de individuelle anvendelsesbetingelser i bedriften og til fôrkomponentenes struktur. Fig. 7 Aggressiv = kort blandingstid, høyere energibehov til el. motor. Normal = lenger blandingstid, mindre energibehov på el. motor. (For eksempel dersom man har mindre sikringer.) 20

21 1.3 Knivforlenger Vi anbefaler den aggressive posisjon (1) til knivene: Når fôrkomponentene ved ifylling i blandebeholderen er langt fôr. Ekstrautstyr: Forlengere (3) til knivene kan gi en mer ensartet utfôring. Forlengere til knivene monteres ved meget tørre og langfi brete fôrkomponenter. Vær oppmerksom på at denne forlengelsen krever mer energibehov. Fig Overløpsring A Overløpsringen (A) hindrer at fôr kastes ut over beholderkanten under blandeprosessen. Overløpsringen skal hindre at rundballer setter seg fast når disse oppløses. IBVL_06 Fig. 9 21

22 1.5 Mothold Ved bruk av mothold (A) oppnår man en bedre kutting. Mothold brukes til kutting av rund- og fi rkantballer. Motholdene går automatisk inn og ut, alt etter om FeedMixer går i blandesyklus eller i utfôringssyklus. Under blandesyklus er motholdene inne. Under utfôring går motholdene ut. Se Fig. 10 A IBVL_15 Fig

23 1.6 Utfôringsluke Mulig plassering for utfôringsluke (A) på FeedMixer kan leveres etter behov. En giverplate med sensor (B) blir påmontert utfôringsluken. Sensoren justeres til ønsket åpning for utfôringsluken. Se Fig. 11 A B Fig Stige og skueglass Operatøren kan ved hjelp av stigen (C) og skueglasset (D) på en sikker måte holde øye med blandingsprosessen, og etter behov også tilsette minste fôrmengder. Se Fig. 12 D C IBVL_08 Fig

24 2 Plassering av ny maskin All kommunikasjon mellom K2 FeedRobot og FeedMixer er enten mekanisk ved vogn inntil bryter, eller radiosender/mottaker. Fig. 13a 24

25 Maskinen kommer ferdigmontert fra TKS, med el.tilførsel til skapet. Fjern all emballasje. Utstyr som ligger lagret oppi maskinen skal fjernes. Vær veldig forsiktig når ny maskin skal startes for første gang. Unøyaktig montering, feilaktig drift osv. kan forårsake dyre reparasjoner og driftsforstyrrelser. Fig. 13b NB! Viktig å vite før plassering av FeedMixer: Underlaget må være dimensjonert for å tåle FeedMixerens vekt. Det er viktig at underlaget er plant i vater for å sikre riktig avlesing av veiecelle. Dersom maskinen plasseres i nedsenket gulv, skal ikke avstanden fra gulv til topp av FeedMixer være mindre enn 1,5m. 2.1 Funksjonssjekk Etter innledende montering, og før FeedMixeren blir satt i drift, sjekk alle maskinens funksjoner og smør alle smørepunkt på FeedMixeren, så vel som drivaksler. Se kapittelet som omhandler vedlikehold. Alle funksjoner på FeedMixeren testes fra display. Trykk manuell tast på displayet Se Fig. 14 Fig

26 2.2 Sjekk girolje nivået Sjekk girolje nivået i akkumulatortank A. A Fig Plasser transportband Fig

27 2.4 Oppmontering av fotoceller/endebryter på skinnebanen Fotocelle Fotocellen (se Fig. 17) monteres på I-bjelke, og måler fyllenivå i utforingsvogn. Se Fig. 19/A Fig. 17 Endebryter Endebryter (se Fig. 18) monteres på skinnebanen. Se Fig. 19/B Aktiveres av utforingsvogn. Funksjon: Endebryter gir signal når utforingsvogn er i posisjon for fylling. Fig. 18 A B Fig

28 3 Bruk av FeedMixer Start med det letteste fôret, som halm eller høy. Det tyngste fôret blandes i til slutt, når man har fått ønsket blanding. Kraftfôrskruen kan fylles og kalibreres direkte i FeedMixeren. Etter ønsket konsistens på fôret, anbefales kort blandetid ved høy hastighet. Sjekkliste før igangkjøring av maskin MEGET VIKTIG! For best mulig funksjon er det viktig at strømnettet har jevn og riktig spenning på alle faser, og det er viktig at sikringer og kabler er tilstrekkelig dimensjonert. Tilkobling av tilførselskabel skal utføres av autorisert elektriker. Avhengig av bruk/fôrtype må denne tilpasses gjeldene forhold. Individuell tilpassing er nøkkelen til et godt resultat. 28

29 3.1 Påfylling av FeedMixer Det kan oppstå farlige situasjoner dersom komponenter svikter på grunn av overlast av maskinen! Maskinens max. nyttelast og de enkelte fôrkomponenters ifyllingsrekkefølge skal overholdes. Det kan oppstå personskade som klemming og inntrekking, dersom man kommer i kontakt med bevegelige deler. Advarsel! Når blandesneglen er igang, må man aldri bøye seg over FeedMixerens øvre kant, eller gå oppi beholderen. Det kan oppstå overlast, og dannes blokkeringer dersom fôrkomponentene setter seg fast på motskjærene. Overlast nedsetter maskinens ytelse og levetid. Tks garantien dekker ikke skader p.g.a overlast. FeedMixeren må kun fylles med egnede redskaper som: Traktor med frontlaster, Hjullaster / transportband Reservoar Matebord Kran Viktig! Ved fylling av FeedMixeren, slipp fôret forsiktig ned fra lavest mulig høyde i beholderen. Slipp av tung last fra stor høyde kan skade utstyret og dekkes ikke av garanti. 29

30 3.2 Fôrmengde Den samlede grôvfor mengden som kan blandes, avhenger av følgende faktorer: blandebeholderens volum, det totale tørrstoff av de fôrkomponenter som skal fylles i, de enkelte fôrkomponenters struktur som (strålengde og kvalitet), arten og ifyllingsrekkefølgen. Ifyllingsmengden til en FeedMixer kan variere på grunn av de forskjellige fôrkomponenter som skal fylles i. Fylling gjøres best på framsiden eller baksiden av blandesneglen, dvs. helst ikke i midten over blandingssneglen. Blandingsprosessen kan gjøres hurtigere på denne måten, og er mindre kraftkrevende. 30

31 3.3 Anbefalt rekkefølge ved påfyllingen Det anbefales å rådføre seg med fôringskonsulent, for å få best mulig blanding og bruk av råstoff. Struktur rike fôrkomponenter (høy, halm etc.) påfylles ved roterende blandesnegl. Man kan eventuelt la blandeprosessen kjøre i et øyeblikk innen den neste komponent tilsettes. Konsentrert fôr, kraftfôr etc. påfylles når blandesneglen står stille. Når blandessneglen står stille, økes veieinnretning nøyaktighet (såfremt den fi nnes). Mineral fôr fylles på ved hjelp av påfyllingstrakten, når blandesneglen står stille. Blandesneglen startes igjen. Grovfôr. Mais, grovfôr. Fôrkomponenter med et høyere innhold av vann, f.eks. mask, potetrev eller nepe. Flytende komponenter ved hjelp av påfylletrakten, mineral fôr eller påfyllingsrør til melasse, f.eks. flytende gjær melasse. 3.4 Blanding Anbefaling! De anvendte fôrkomponenters type og struktur, samt fôrblandingens ønskede skjærelengde, bestemmer hvor lenge den avsluttende blaningsprosessen skal foregå. Blandingsprosessen forlenges med strukturaktige fôrkomponenter, som skal kuttes. Motskjærene bremser fôrets horisontale sirkulasjon i blandebeholderen, f.eks. ved fi ndeling og blanding av rund- eller fi rkantballer. Jo lenger motskjærene dreies over i blandebeholderen, desto større er bremsevirkningen. Skarpe kniver reduserer blandesneglens nødvendige fremdriftsytelse. Knivene skal slipes regelmessig. Se kapittelet som omhandler vedlikehold. 31

32 4 PLS - styring Nødstopp skjermbilde (EMS) Nødstoppskjermbildet vises etter oppstart og når du trykker på nødstoppknappen. Du kan ikke fortsette driften dersom nødstoppknappen ikke frigis og nødstoppmeldingen ikke kvitteres. Du kvitterer nødstoppmeldingen ved å holde knappen TILBAKESTILL NØDSTOPP inne i 3 sekunder. Teksten OK vises. NB! Bruk rent vann ved rengjøring av skjerm. Bilde 1 Hovedmeny Når kontrollene slås på, hopper PLS-en alltid til hovedskjermbildet. I hovedskjermbildet kan du styre basisfunksjonene til FeedMixer og vise basisinformasjon. Bilde 2 Hovedskjermbildet har tre funksjonsknapper og en menyknapp: Start Mix (Stopp Mix) (Start blanding (stopp blanding)) starter og stopper blandesyklus; Start fôring (Stopp foring) (Start utfôring (stopp utfôring)) starter og stopper utfôringssyklus; (Åpne luke (lukk luke)) åpner og lukker luken; Meny åpner menyen til FeedMixer. Du aktiverer en funksjon (starte blanding eller utfôring eller styre luken) ved å trykke på funksjonsknappen og holde den inne i 3 sekunder. Du deaktiverer en funksjon (stoppe blanding eller utfôring) ved hjelp av et raskt trykk på knappen. 32

33 Under funksjonsknappene vises det hoved-informasjon for FeedMixer. I den første linjen angis statusen til FeedMixer. All tilgjengelig tekst og defi nisjoner: Nr. Tekst Definisjon 1 Aktivt skjermbilde for FeedMixer FeedMixer har stoppet og er klar for neste arbeidsgang 2 FeedMixer fôrer ut FeedMixers utfôringsfunksjon er aktiv 3 FeedMixer blander FeedMixers blandefunksjon er aktiv 4 Åpner luken Luken åpner seg 5 Lukker luken Luken lukker seg 6 Mothold 1(2) inn Mothold 1(2) går inn 7 Mothold 1(2) ut Mothold 1(2) går ut 8 Utfôring + mothold1(2) ut Utfôringsfunksjonen er aktiv, og brems 1(2) går ut. 9 Stopper utfôring FeedMixers utfôringsfunksjon deaktiveres 10 Feil på FeedMixer! Det er et problem med FeedMixer. FeedMixer har blitt blokkert uten at problemet er løst og feilen kvittert! 11 Høyhastighetsrengjøring Funksjonen for høyhastighetsrengjøring aktiveres og avslutter utfôringssyklusen. 12 Motor går i bak overdrift Motoren går bakover ved oppstart av utfôring eller blanding 13 Frostbeskyttelse aktivert Funksjonen for frostbeskyttelse er aktiv På den andre linjen angis vekten til fôret som skal brukes i FeedMixer. Vekten angis i Kg. Dersom vektene deaktiveres, vil denne linjen være skjult. Den tredje linjen viser nedtelling for blande-funksjonen. Den er kun aktiv når blanderen kjører en blandesyklus. 33

34 Menyvindu Du åpner menyen ved å trykke på knappen MENY i hovedskjermbildet. Menyvinduet har seks ikoner: Manuell styring Innstillinger Informasjon Alarmer Språk Hjelp Du åpner en undermeny ved å trykke på ikonet. Bilde 3 Manuell manövrering Vinduet for manuell styring har fi re deler: Du kan velge hvilken enhet du vil styre manuelt. Bilde 4 Betjening av luken Luken kan åpnes og lukkes. Luken åpnes ved å trykke raskt på knappen med pil opp. Lukk luken ved å trykke på knappen pil ned. Luken stopper automatisk når den er helt åpnet eller lukket. Dersom du ønsker å stoppe den midtveis, kan du trykke på åpneeller lukkeknappen en gang til. Når luken er i bevegelse, lyser det grønt over knappen. Bilde 5 34

35 Bilde 6 Betjening av mothold Motholdene kan kjøres inn eller ut, og de styres separat. Første mothold (til venstre) kan kjøres inn ved at du trykker på høyre pil. Den kjøres ut ved at du trykker på venstre knapp. Det andre motholdet (til høyre) styres på samme vis, men motsatt (høyre pil kjør ut, venstre pil kjør inn). Mothold stopper automatisk når den er helt inne eller helt ute. Dersom du ønsker å stoppe motholdet midtveis, kan du trykke på venstre eller høyre pilknapp en gang til. Når mothold er i bevegelse, lyser det grønt over knappen. Betjening av blandemotoren. Med manuell styring kan blanderen kun kjøres forover. Du kan også velge motorturtall med bevegelsebaren. Start motoren ved å trykke på knappen START MOTOR. Motoren går mens du holder inne knappen. Bilde 7 35

36 Betjening av øvrige enheter I vinduet for øvrige enheter kan du styre transportørene. Du kan styre to transportører hver for seg. Transportøren går når du holder den gjeldende knappen inne. Bilde 8 Innstillinger Det er fem innstillingsfaner med forskjellige innstillinger. Bilde 9 Innstillinger for blanding Her kan du velge blandehastighet og blandetid. Blandehastighet: Lav 30 Hz Med 40 Hz Høy 50 Hz Auto Hz avhengig av motorbelastningen. Denne fi nner den beste farten på snegle alt etter hvor mye for eller tyngde på foret. Bilde 10 Blandetid minutter minutter minutter Egendefi nert blandetid angitt av brukeren (0 360 minutter) 36

37 Utfôringsinnstillinger Utfôringshastighet samme innstillinger som for blandehastighet. Bilde 11 Høyhastighetsrengjøring. Her kan du aktivere eller deaktivere funksjonen for høyhastighetsrengjøring. Når funksjonen er aktivert, må du angi aktiveringsvekt og rengjøringstid. (Min 1 sek. - maks 10 sek.) Funksjonen starter rengjøring av FeedMixer på svært høy hastighet når utfôringsfunksjonen er aktiv og vekten ligger under angitt verdi. Rengjøringsfunksjonen er aktiv i det tidsrommet som er angitt. Deretter vil funksjonene for høyhastighetsrengjøring og utfôring deaktiveres. Transportører Du må aktivere transportørene som brukes til utfôring. Du kan velge en eller begge transportørene. Du kan angi forsinket stopp for transportørene. 37

38 Aktiveringsinnstillinger I dette innstillingsvinduet kan du velge innstillinger for aktivering. Denne funksjonen brukes sammen med posisjonsbryteren for FeedRobot, og FeedRobotens fotocelle for beholderen. FeedMixer kan starte utfôringsfunksjonen ved hjelp av FeedRobot-sensorene hvis denne funksjonen er aktivert. Det er fi re ekstra tidsinnstillinger: Bilde 12 Forsinkelse av fotocelleaktivering/-deaktivering det tidsrommet som forløper før anleggets fotocellesignal reagerer. Forsinkelse av reaktivering av fotocelle tidsrom etter avsluttet utfôring som fotocellen skal være deaktivert under før neste utfôring startes. Forsinkelse av bryteraktivering tidsrom da FeedRobot skal stå i bryterposisjon før utfôring startes. Forsinkelse av bryteraktivering tidsrom som går innen FeedMixer stopper utfôringen hvis FeedRobot går fra posisjonen. Aktivering ved hjelp av eksternt signal. Det fi nnes to forskjellige inngangssignaler for aktivering. Det ene signalet aktiverer utfôring, det andre aktiverer transportbåndene. Du kan aktivere eller deaktivere utfôring ved hjelp av et eksternt signal. Du kan velge hvilket transportbånd som skal aktiveres av det eksterne transportbåndsignalet. Du kan angi forsinket stopp for transportørene. Denne funksjonen benyttes vanligvis når transportørene er koblet til FeedMixer og andre maskiner. 38

39 Lastinnstillinger Her kan du tilpasse innstillingene som gjelder vekt. Bilde 13 Alternativer for veieceller: Veieceller aktivert aktiver denne funksjonen hvis du skal bruke veiecellene. Uten veieceller kan du ikke vise vekten i FeedMixer eller bruke andre funksjoner knyttet til vekt. Total vekt her skal du se samme verdi som på vektene. Beregnet vekt her kan du se beregnet vekt som brukes i forbindelse med drift av FeedMixer. Tilbakestill til 0 - brukes til å angi beregnet vekt til 0. Hold knappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille. Vekt alarm Hvis veiecellene aktivert, kan du bruke vektalarmfunksjonen. Hvis funksjonen aktiveres, vil fôrvekten registreres under utfôringen. Dersom fôrvekten av en eller annen grunn ikke reduseres til angitt tid (vektalarm-tidsavbrudd), vil utfôringen stoppe og det utløses en alarm. 39

40 Øvrige innstillinger Her kan du aktivere eller deaktivere enheter og funksjoner. Dersom luken eller motknivene deaktiveres, kan de ikke kontrolleres av blande- eller utfôringsprosessen, men de kan fortsatt brukes ved manuell styring. Luken kan også åpnes med åpne-/lukkeknappen i hovedskjermbildet. Bilde 14 Motor i revers aktivert her kan du aktivere funksjonen hvor motoren kan kjøres i revers en kort stund før blanding eller utfôring igangsettes. Frostbeskyttelse her kan du aktivere frostbeskyttelsen. Dersom denne er aktivert, vil FeedMixer motor starte og gå i ett minutt eller det antall minutter du har angitt i denne innstillingen. Motorens nominelle belastning for auto-turtall her angir du motorens nominelle belastning i prosent. Dette omregnes til ampere i teksten under. Denne parameteren brukes når du bruker auto-turtall til blanding eller utfôring. Informasjon Her fi nner du informasjon om FeedMixerens energiforbruk og driftslogg. FeedMixer regner ut energiforbruk for forrige blandesekvens, de siste 24 timer, de siste 7 dager og totalt. Du kan angi strømprisen i din valuta, og det regnes ut hvilken pengesum du har brukt på strøm. Bilde 15 Driftslogg Her kan du se hvor lenge motoren har gått og hvor mange ganger luken og motholdene har blitt åpnet og lukket. 40

41 Alarmer Dersom FeedMixer har stoppet og viser et alarmsymbol, må du gå til dette vinduet og sjekke hva slags alarm som vises. Her kan du tilbakestille alle alarmer ved å klikke på knappen Bilde 16 Språk Her kan du velge displayspråk Bilde 17 Hjelp Her kan du få hjelp om hvordan du bruker FeedMixer. Velg ønsket emne. Bilde 18 41

42 5 Feilsøking tks FeedMixer Feiltype Årsak Feilretting Blandesneglen roterer ikke. Ingen funksjon på snegle, dør eller transportband Vekten viser feil verdier Vekten fungerer ikke Skjærbolten fra boltkoblingen foran planetgearet har røket. For stor spenning Strømbrudd Veiekomputeren er innstilt feil Skjærbolten skal skiftes ut Sjekk sikringer Hovedstrøm slås av i 30 sek. Da får man en automatisk reset på snegle, dør og motskjær Veiekomputeren må innstilles korrekt (se vektens betjeningsveiledning) Skrueforbindelser løsnet på vektens komponenter Kontakten er fuktig Dårlig kontakt i ledninger Ettertrekk skrueforbindelsene Kontakten rengjøres og tørkes (kontaktspray må ikke anvendes) Problem med åpning av luke Silofôr i kanal til luke Rense kanalen Problem med at motholdene ikke går inn/ut Silofôr i slissen til motholdene Rens slissen 42

43 6 Vedlikehold og ettersyn 6.1 Generelle sikkerhetsinstrukser NB! Rengjøring, smøring og justering av FeedMixer eller drivaksel kan bare utføres med motoren og nettspenningen avslått. Anbefalt prosedyre: Skru av maskinens hovedbryter. Bare autorisert personell skal utføre slikt arbeid. Unngå direkte hudkontakt med olje og fett. Dersom personskade fra oljelekkasje oppstår, kontakt lege umiddelbart! Etter gjennomført vedlikehold og service arbeid, remonter alle skjermer riktig. Sjekk muttere og bolters tiltrekkingsmoment første gang etter 5 timers drift, og deretter jevnlig (ca. hver 50 timers drift) Stram om nødvendig. 6.2 Anbefalt tiltrekkingsmoment på bolter A Tiltrekkingsmoment (Nm) M M M M M M M M M M M M

44 6.3 Rengjøring Rengjør maskinen regelmessig, om nødvendig grundig. Skitt tiltrekker seg fuktighet og fører til rustdannelser. Etter rengjøring med høytrykksvask eller damp, skal alle roterende deler smøres grundig. Advarsel: Elektriske komponenter som veiekomputer, koblingsboks, veie celler, kontrollpanel, må ikke utsettes for høyt trykk fra høytrykkspyler eller damprenser. 6.4 FeedMixer - ikke i drift Skulle FeedMixeren bli stående uten drift over en lengre periode (mer enn 1 dag), må maskinen tømmes helt. Maskinen skal kobles fra det elektriske strømnettet. Vi anbefaler å rengjøre maskinen som anbefalt i avsnittet som omhandler vedlikehold. NB! Koble alltid ut strømtilførselen før inspeksjon, vedlikehold eller reperasjon på maskinen. Kapittelet som omhandler rengjøring, service og vedlikehold er beskrevet for Deres egen sikkerhet. 44

45 6.5 Skjærbolt beskyttelse Fig. 20 Girkassen er beskyttet av en skjærbolt kobling. Skulle skjærbolten bli ødelagt, skal følgende tiltak tas: Slå av motoren (Skru hovebryteren til OFF og sikre). Fjern kilden til overbelastning f. eks. ukjente objekt fra FeedMixeren. Fjern beskyttelse deksel. Fjern restene av skjærbolten. Roter drivaksel til tilkoblingsakselen, slik at hullene står på linje. Erstatt skjærbolt med en bolt av samme kategori. Se Fig

46 6.6 Blandesneglens kniv Viktig! Slå av hovedbryter og sikre denne før man går oppi fôrblanderen. Blandesneglens kniver må slipes jevnlig. Sløve kniver øker kraftbehovet og blandetiden og reduserer kutte evnen. Knivene må daglig kontrolleres for synlige feil. Erstatt skadde og sløve kniver omgående. Fig. 21 Når knivene skal slipes, bruk en vinkelsliper med bølgete slipende plate. Se Fig. 22 Knivene skal kun slipes på den glatte side, aldri på den bølgete siden. Knivene etterslipes forsiktig slik at bladene ikke utsettes for høy varme. Forhåndsregler som må følges ved sliping av kniver: Advarsel! Det kan oppstå fare for at knivene slynger ut slipepartikler! Faren kan forårsake alvorlige skader, spesielt for øynene. Fig. 22 Ved sliping av kniver, kommer man seg ned i den tomme fôrblanderen ved å stige over beholderkanten. Bruk vernebriller og hansker. Knivene slipes forsiktig på den glatte siden. Alle fremmedlegemer (verktøy etc.) fjernes fra FeedMixeren. Dersom bladene blir misfarget under slipingen: er oppvarmingen for høy, reduseres knivenes levetid. 46

47 Bladene kan endres fra aggressive posisjon (1) til normal posisjon (2) ved å stramme eller løsne skruen (3) Aggressive = kort blande tid, krever høyere strøm. Normal = lenger blande tid, krever mindre strøm. Fig. 23 ADVARSEL! Utvis forsiktighet ved montasjearbeid av skarpe kniver! Dette kan forårsake alvorlige kuttsår på fi ngrer og hender. Skal det arbeides med kniver, skal det brukes beskyttelseshansker. Bruk følgende når kniver skal skiftes: to nøkler (nøkkelbredde 19), beskyttelseshansker kantbeskyttelse til avskjerming av kniveggene ved montasjearbeid på knivene. 47

48 6.7 Smøring Smøreintervallene på hoveddrivakselen vises i diagrammet til venstre. Ytterligere informasjon fi nnes i bruksanvisningen gitt av drivaksel produsenten. Se Fig. 24 Smør det øvre lageret i girboksen etter hver 250 driftstime. Fig

49 6.8 Oljeskift girkasse 1 Fig h Følgende utstyr er påkrevd for å gjennomføre et olje skift: Mengde olje som kreves for å fylle planetgir RPRC 2150 er ca liter. Oljetype SAE 80 W 85 ( API GL5,VG 150) En oljepumpe Bytt olje første gang etter ca. 100 driftstimer, deretter en gang i året, eller hver 1000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først). Olje skift på planet girbokser: Dersom det er mulig, utfør oljeskift ved en driftstemperatur (ca. 40 O C). Plasser samlepanne under girkasse. Åpne lokket på oljetanken (1) og dreneringsskruen (2) på baksiden av girkassen. Vent til oljetank, slange og planetgir er helt tom. Sett inn dreneringsskruen (2) og stram. Ta ut støpselet (3) og fjern oljeslangen (4) fra oljetanken. Koble til olje slangen (4) til olje pumpen, og fyll med 16 liter olje. Stopp pumping så snart oljen begynner å renne ut av overløpsrøret (3). Sett inn pluggen (3) og stram. Koble slangen fra pumpen og koble den til oljetanken (forsiktig: oljen returnerer) Fyll 0,5 liter olje i oljetanken, lukk lokket (1) Husk på at spillolje skal sendes til godkjent mottak! Se Fig. 25 Kontroller oljenivået etter 5 timers drift. 6.9 Oljeskift snekker Motstål/luke Mengde 0,14 liter AGIP KLUBER SHELL MOBIL Telium VSF 320 Syntheso D220 EP Tivela Oil WB Glygoil 30 SHC

50 6.10 Smøreskjema Komponent / sted Antall Arbeid Tid / intervall 1 Smørenippel - kardanledd for gear 2 Smøring 250 h 2 Smørenippel - øverste lager planetgir 1 Smøring 250 h 2 Smørenippel - drivaksel lagerbukk 1 Smøring 50 h 3 Føringsskinne til utfôringsluke 2 Smøring 50 h 4 Motstål 2 Smøring 50 h Anbefalt grease: Ruysdael WR2 Q8 oils 50

51 Oversikt - smørepunkt IBVL_11 Fig

52 TKS 7 Koblingsskjema for el-skap 230V 52

53 TKS Koblingsskjema for el-skap 400V 53

54 54 Koblingsskjema - PLS innganger

55 TKS Koblingsskjema - PLS utganger 55

56 TKS Koblingsskjema - PLS analog IO / DATA 56

57 57 Koblingsskjema - koblingsdiagram

58 TKS Koblingsskjema - eksterne koplinger 230V 58

59 TKS Koblingsskjema - eksterne koplinger 400V 59

60 Koblingsskjema - ekstern HMI 60

61 Koblingsskjema - innsiden av panel 61

62 Koblingsskjema - utsiden av panel 62

63 Koblingsskjema veieceller BETJENING AV VEIECELLEFORSTERKER Ta av lokk. De tre bryterene til høgre for LED displayet merket med: pil OPP, pil NED og ENTER brukes til å programmere. OPP og NED: Endrer parameter ENTER godkjenner data/avslutter funksjonen. Trykk ENTER kortvarig og velg funksjon vha OPP og NED. ENTER åpner den funksjonen en står i. OPP eller NED endrer parameter. ENTER bekrefter parameter. PROGRAMMERE VEIECELLEFORSTERKER: 1) Aktiver parameter 23 og sett inn antall veieceller: 4 / 6 2) Aktiver parameter 26 og sett inn kapasiteten til veieceller: 8000 / ) Aktiver parameter 30 og sett inn 8000 / for displayvisning ved 20mA. 4) Aktiver parameter 34 og sett verdien til U. 5) Aktiver parameter 38 og angi verdien som for parameter 26. 6) Aktiver parameter 22 og sett inn verdien til gjeldende vekt i Kg. (Parameter Taraverdi) Default setup (fabrikkinnstilling) aktiveres via funksjon 70. Funksjon 70 er kodebeskyttet: koden er Velg funksjon 70 med UP/DN-tastene og avslutt med ENT tasten. 2. Velg kode 71 med UP/DN-tastene og avslutt med ENT-tasten. Når funksjonen er avsluttet, vises kortvarig 4 vannrette streker på displayet. PTM Koplingsboks Stikk kontakt / pin assignment: A: Gul -> Signal - B: Hvit -> Forsyning + C: Rød -> Signal + D: Grønn -> forsyning E: Skjerming Moba Koplingsboks Stikk kontakt / pin assignment: A: Grønn -> Signal - B: Gul -> Forsyning + C: Hvit -> Signal + D: Brun -> forsyning E: Skjerming 63

64 Gjenvinning - avfall til ressurs - TKS s produkter er avhengig av elektriske og elektroniske komponenter for å fungere. Disse går under fellesbetegnelsen EE-produkter. På TKS produkter er dette typisk komponenter som kabler, brytere, motorer, styreenheter etc. Når TKS produktene kasseres, skal komponenter som inneholder miljøgifter behandles og sorteres slik at de ikke forurenser miljøet. Miljøgiftene skal tas hånd om på en sikker måte. Forhandlere er pliktet til å ta imot EE-avfall fra produkter som er i deres sortiment. Avfallet skal oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg. EE-avfallet må lagres og transporteres slik at de ikke blir ødelagt eller skadet. Ved behov for mer informasjon angående behandling av EE-avfall, ta kontakt med din forhandler. TKS er medlem av Renas. Retur ordninger for el. artikler. Hilsen TKS AS 64

65 Notater 65

66 TKS is a family owned company with a strong brand name. We are providing our customers with a unique and complete range of high quality products. T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kvernaland Norway e-post : Phone Fax

Instruksjonsbok Tks BVL FeedMixer

Instruksjonsbok Tks BVL FeedMixer Tks BVL FeedMixer 988780 Tks BVL FeedMixer NO, utgave 1 2012-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS BVL - FeedMixer

Detaljer

Instruksjonsbok TKS Kuhn FeedMixer

Instruksjonsbok TKS Kuhn FeedMixer TKS Kuhn FeedMixer Fra serienr.: 001-004 TKS Kuhn FeedMixer NO, utgave 1 2015-03 1 988870 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

TKS Kuhn FeedMixer. Fullfôrblander for alle forhold.

TKS Kuhn FeedMixer. Fullfôrblander for alle forhold. Fullfôrblander for alle forhold www.tks-as.no TKS Kuhn FeedMixer TKS har i samarbeid med Kuhn utviklet en solid og driftssikker løsning for stasjonær blanding. TKS Kuhn FeedMixer er spesielt designet for

Detaljer

Instruksjonsbok TKS. Kuhn FeedMixer

Instruksjonsbok TKS. Kuhn FeedMixer TKS Kuhn FeedMixer Fra serienr.: 005 - TKS Kuhn FeedMixer NO, utgave 2 2015-05 1 988871 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation Instruksjonsbok FeedStation FeedStation NO, V1.0 08-2017 1 988911 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET............................... 4 2 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN.............................................

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

FeedBelt Invester i automatisk utfôring og spar tid og penger

FeedBelt Invester i automatisk utfôring og spar tid og penger Invester i automatisk utfôring og spar tid og penger www.tks-as.no Få maksimalt ut av dine dyr Det viktigste for å få utnyttet dine dyr på beste måte er at grovfôret er av god kvalitet. Når dette er på

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 01001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer