Oslo, Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer"

Transkript

1 Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo, Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Etter ½ års dialog med Schibsted Vekst AS knyttet til samarbeid / oppkjøp av våre to markedsplasser for merkevarer ser vi med forundring at et 100%-eiet Schibsted selskap nylig har lansert en tilsvarende markedsplass som vi oppfatter som høy grad av kopi av vårt konsept; Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett. Hele Norges kjøpesenter på nett Norges digitale kjøpesenter 7 butikker. 1 kasse Mange butikker. Èn handlekurv Grunnleggende forretningsidé: Markedsplass for ulike merkevareleverandører til å eksponere og selge sine varer med direkte leveranse fra leverandørens lager. Kunden handler i ulike butikker på markedsplassen, men har én kasse og én betalingstransaksjon. Kundeservice mht reklamasjon og angrerett håndteres av houseof.no. Selskapet bak markedsplassen houseof.no (House of Norge AS) er den juridiske handelspartner med sluttbruker. Grunnleggende forretningsidé: Linio.no er en markedsplass hvor ulike leverandører kan markedsføre og selge sine varer. Det vil si at hver enkelt leverandør sender sine varer i en egen pakke. Det vil kun være en handlekurv og én betalingstransaksjon. Reklamasjoner og bruk av angrerett skal også tas med Linio.no Selskapet bak markedsplassen linio.no (Media AS) er den juridiske handelspartner med sluttbruker. House of Norge AS Reg.nr. NO mva Meltzersgate 4, N-057 Oslo Telefon: Faks: E-post:

2 Butikker pt: Glass og porselen Småelektrisk Kjøkken Tekstiler Bad Trening Barn Kategorier pt: Hjem og hage Radiostyrt hobby Lyd Helse & skjønnhet Sport & trening Bygg & verktøy Leker, barn og baby Tur & fritid Etter vår oppfatning er likhetstrekkene påfallende. Vår dialog med Schibsted-konsernet om våre konsepter Vi har siden 8. februar, 01 hatt en dialog med Schibsted konsernet, primært gjennom Schibsted Vekst, med tanke på et samarbeid og senere overtakelse av vårt selskap. Vår initielle kontakt med Trond Berger ga oss klar tilbakemelding på at dette er innenfor vårt scope og vi ønsker å diskutere dette med dere. Deretter følger en dialog over ½ år med Schibsted Vekst knyttet til samarbeid / oppkjøp av vårt selskap som nå driver de to markedsplassene og Detaljene i denne dialogen følger i vedlegg til dette brevet og anbefales lest. Vi har hatt møter der vi har presentert våre konsepter i detalj og som ender med at vi sammen med Schibsted Vekst utarbeider et investeringscase som skal tas videre til beslutning. Dette var i juni d.å. Vi får så tilbakemelding om at Schibsted som konsern er meget usikre på om vår type virksomhet er innenfor scope eller ikke og at den pågående strategiprosessen forhåpentligvis vil avklare dette. Inntil den er klar vil ikke vårt case tas videre til beslutning i konsernet. Konfidensialitet Vi sa i vårt første møte at presentasjonen ble gitt under forbehold om konfidensialitet og under hele den videre prosessen har vi tatt dette som en selvfølge. Det at Schibsted som konsern går ut med artikler som denne medførte at vi hadde tillitt til at Schibsted ikke kan være kjent med å invitere gründere for så å stjele idéen og gjennomføre selv. Meget overraskende lanserer Schibsted netthandel som er kopi av vårt konsept I fasen hvor vi sammen med Schibsted Vekst har utarbeidet business case, men som ikke kan tas til beslutning fordi konsernet ikke har en avklart strategi på dette området, erfarer vi at et 100% Schibsted eiet selskap lanserer fra grunnen av en markedsplass som vi anser for å være kopi av vårt konsept. Vi er opprørt over dette og anser dette som illojalt i forhold til det inntrykk som er formidlet oss gjennom prosessen med Schibsted Vekst.

3 Vi krever derfor et møte innen 5. november, 014 for å finne løsning på dette. Med vennlig hilsen Per Nordland Daglig leder Dette brevet er også sendt pr post.

4 Vedlegg: Vår dialog med Schibsted Vi utviklet vårt første konsept høsten 011 og lanserte første markedsplass Factoryoutlet.no i desember 011. Vi var tidlig interessert i et samarbeid med en større aktør for sammen å kunne bygge dette opp. Thomas Falck, tidligere president i Norsk Venture Forening, har bistått oss i prosessen fra idé til realisering med gode råd. Hans råd var at dette bør være interessant for Schibsted og anbefalte oss å ta kontakt med Trond Berger tok vi kontakt med Trond Berger og fikk reaksjonen dette er helt klart innen vårt scope. Vi fikk så møte Rune Røsten og Gulbrand Øverby der vi presenterte vårt første konsept Factoryoutlet.no. Konfidensialitet mht vårt konsept ble diskutert og akseptert og vi har i hele vår senere dialog hatt en åpen dialog basert på denne forutsetningen. Dette var i en tidlig fase av selskapet og tilbakemeldingen var at dette er et interessant konsept, men for umodent for Schibsted å gå inn i nå. Samtidig ble Schibsted Veksts rolle i konsernet presentert. Vi så på Schibsted som en meget interessant partner som ville kunne gi begge parter en meget god oppside. Vårt inntrykk av Schibsted Vekst var meget positivt, profesjonelle aktører med definerte investeringsprosesser og med en veldefinert integreringsstrategi / - prosess ser vi også en artikkel der det søkes etter flere gründere: Til tross for tilbakemelding om at det er for tidlig for Schibsted Vekst å gå inn nå ber vi om et oppfølgingsmøte for å redegjøre for status og de forbedringer vi jobbet med får vi følgende tilbakemelding etter vårt oppfølgingsmøte: Vi har diskutert dette på nytt, men vi har i hovedsak kommet ned på samme konklusjon som sist. Vi synes dere har et meget interessant konsept som kan skalere bra, men for oss er det litt for umodent foreløpig. Vi forstår at dere jobber med mange ulike tiltak som gjør at dere snart vil ha svart på de fleste av våre utfordringer, men vønsker likevel å være noe avventende. Dette skyldes delvis at vi av erfaring har lært oss at det er lite gunstig å ta dette videre for tidlig. For å få forankring og styrke bak en investering bør det være færrest mulig løse tråder. Det er også slik at når vi setter på vårt markedsføringstrykk så vil det først gi ordentlig effekt når alle de andre leddene i prosessen er gjennomarbeidet. Samtidig er det slik at vi er klare til å behandle dette raskt og effektivt når dere er klare, så jeg tror uansett ikke at dette nødvendig vil gjøre at beslutningsprosessen i sum tar lenger tid, tvert om. Hvis dere ønsker å holde oss løpende orientert om utviklingen av tjenesten, så det ville være svært nyttig for oss får vi tilsendt en beskrivelse av investeringsforløpet i Schibsted Vekst, hvilket vi oppfattet som positivt og seriøst. Vi anser Schibsted som så interessant og seriøs at vi holder Schibsted Vekst informert. Parallelt med Schibsted hadde vi dialog også med andre mediehus og med ett av dem lå det an til en langt raskere prosess. Vi orienterte Schibsted Vekst om dette og fikk

5 følgende svar: Takk for oppdatering! Jeg valgte å sende dere en epost i stedet for å ringe, slik at dere har noe mer håndfast å forholde dere til: Vi resonnerer i hovedsak som tidligere. FactoryOutlet er et veldig interessant konsept og det faller innenfor hva Schibsted Vekst ser etter. Samtidig har vi vært noe avventende og det kan jeg utdype litt mer. 1. Schibsted Vekst rår over en fantastisk distribusjon. Vi når 80% av alle norske nettbrukere hver uke. Samtidig er det slik at Schibsted Vekst på ingen måte sparer på kruttet. De selskapene vi investerer i får massiv markedsføring hver eneste dag i uoverskuelig framtid. Se f. eks på den massive eksponeringen som er blitt Let s Deal til del siden juni i fjor. Vi besitter altså en helt fantastisk motor for vekst, men det setter samtidig krav til de virksomhetene vi går inn i. Hvis selskapene er for umodne, så kan de heller ikke nyttiggjøre seg den enorme trafikken vi tilbyr. Vår vurdering er at vi hadde tømt ut varelageret til FactoryOutlet rimelig raskt med vår markedsføring. Derfor forutsetter vi at dere viser at virksomheten kan håndtere den enorme markedskraften vi kan gi, før vi går videre med en eventuell investering.. Gitt vår investeringsprofil og markedsressurser så ønsker vi heller å gå inn litt senere og heller betale en premie for det. Slik som jeg forstod situasjonen på dere i første møte (blant annet med ingen umiddelbare likviditetsbehov) så vurderte jeg det også dit hen at dere ville være opptatt av å sikre en best mulig forhandlingsposisjon før et eventuelt investeringsforløp. Jeg er derfor litt i stuss hvorfor dere tilsynelatende likevel har det så travelt med å sikre en investering i FactoryOutlet. Jeg kan ikke se annet enn at det vil være i alles interesse at dere som selskap vinner noe mer erfaring og blir enda bedre rigget for rask vekst? Avslutningsvis vil jeg hevde at ingen annen samarbeidspartner vil være i nærheten av gi dere samme mulighet for varig verdiskapning som vi kan gi. Vi gir tilgang til adekvat arbeidskapital, massiv markedsføring, bred nettkompetanse og en attraktiv og forutsigbar earn-out. Et samarbeid med Schibsted vil også gi en svært sterk konkurranseposisjon, bare spør hva Groupon synes om ha Let s Deal som motstander sendte vi følgende oppdatering til Schibsted Vekst: Som vi nevnte i vårt andre møte så har vi hatt samtaler med 4 andre selskaper i tillegg til dere. To av disse andre har meldt positivt tilbake og en av disse er interessert i å gå inn på nåværende tidspunkt fremfor å vente til FactoryOutlet.no er mer ferdig. Tankegangen her, som vi deler, er at det er viktig å ta en posisjon raskt. Helt avhengig av betingelsene så kan dette alternativet også være meget bra for oss og for oppbyggingen av FactoryOutlet. "En fugl i hånden er ofte bedre enn ti på taket". I dette tilfelle er det den andre part som ønsker / driver en relativt rask prosess. Som vi vel nevnte i vårt andre møte (eller på telefon) så klarer vi med egne penger å ferdigstille motoren og elementene rundt, men vi har ikke kapital til en rask oppbygging. Med egne midler vil dette ta mye lengre tid og vi er redd vi dermed kan miste en meget god posisjon. Vi har ingen problem med å se fortrinnene dere har og alle de gode argumentene du lister opp. Vi

6 forstår også at dere ønsker at ting skal fungere når dere starter integreringen med andre tjenester i konsernet og skuffer på "køl". Imidlertid vil vi anta at det uansett må tas litt trinnvis og ikke gå rett fra "0 til 100". Dette fordi elementene må tilpasses hverandre i en rask vekstfase. Vareutvalg, antall av hver artikkel på lageret og trafikk må bygges opp trinnvis og parallelt. Bare det å ha en stor og kjent eier med og det faktum at vi da vil ha mye mer markedskraft hjelper oss til raskere å bygge opp utvalg og antall på lager. Et usikkerhetsmomentet for oss er selvfølgelig om vi med egne midler klarer å bygge tilstrekkelig volum og ferdigstille alt på en måte som gjør at det da er fullt integreringsklart for dere. Vi vil derfor foreslå at dere vurderer tidligere inngang i FON, at vi sammen ferdigstiller og forbereder for en god integrering for så å gjennomføre integreringen i rask, men kontrollert takt. Med den kompetansen dere besitter mener vi at vi sammen kan rigge dette bedre for rask vekst enn om vi gjør det alene. Vi er ikke ute etter å cashe inn på nåværende tidspunkt, det primære for oss nå er tilgangen til markedskraft og kompetanse og til driftskapital for raskere å komme opp i pluss. Vi ønsker å tenke langsiktig og bygge verdier sammen med en sterk partner. Vår gulrot skal ligge frem i tid og vår tankegang sammenfaller meget bra med deres prinsipper og visjon. VI har utarbeidet et 5 års "budsjett" som vi gjerne diskuterer med dere, men vedlegger det til din informasjon. Slik vi vurderer det er det et meget begrenset kapitalbehov. Det er selvfølgelig en rekke av forutsetningene / antagelsene som må vurderes nærmere. Vi tar gjerne et møte de nærmeste dagene for å diskutere saken videre med dere. Samme dag får vi følgende tilbakemelding: Vi skal ha et møte i morgen ettermiddag hvor vi gjennomgår aktuelle case. Du hører nærmere fra meg etter det. Samme dag, i forkant av deres møte, sender vi link til vår utviklingsserver samt brukernavn og passord for innlogging slik at de kan se vår neste versjon av markedsplassen får vi følgende tilbakemelding: Vi har drøftet FactoryOutlet og selv om det har kommet noen nye elementer, så er hovedtilnærming vår den samme som tidligere. Vi synes fremdeles at tjenesten er noe umoden og at det er for tidlig for oss å vurdere en investering nå. Vi trenger å se at butikken videreutvikles og fungerer, at konverteringstallene har riktig utvikling og at produkttilfanget øker. Jeg foreslår derfor at vi tar opp igjen tråden etter sommeren for å gjøre en ny avsjekk da hadde vi nytt oppdateringsmøte med Schibsted Vekst der vi presenterte en positiv utvikling og vår nye versjon av markedsplassen. Tilbakemelding her var Dette må vi ta videre nå får vi følgende tilbakemelding: Til orientering så skal vi ha en intern diskusjon om FO på mandag. Dere hører fra meg etter det får vi mer informasjon: Vi har ikke konkludert på dette ennå. Beklager at det tar litt tid, men dette er en kompleks vurdering for oss. Jeg kommer tilbake til dere i løpet av uka får vi en lang redegjørelse for Schibsteds vurdering: Beklager at dere har ikke hørt fra meg tidligere. Det skyldes en kombinasjon av at vi har mange prosjekter på gang for øyeblikket og at FactoryOutlet er et komplekst case.

7 Først vil jeg si at jeg synes dere har kommet veldig mye lenger enn når vi først snakket sammen. Nettstedet ser bedre ut og ikke minst har dere har en helt annen tilgang på merkevarer. Dere beveger dere absolutt i riktig retning! Når det gjelder vår vurdering er FactoryOutlet så kan deles i to hovedblokker. På den ene siden så er det en god match mellom FactoryOutlet og de markedsvinduene vi besitter. Ehandel er samtidig et svært spennende område som vil oppleve betydelig vekst i årene framover. På generelt grunnlag er det også vår oppfatning at et nettbasert factory outlet er et konsept som markedet vil finne attraktivt, det gjelder både sluttkunder og varetilbydere. På den andre siden så ønsker vi primært å drive med heldigital ehandel med standardprodukter (for eksempel ebøker, musikkstrømming eller forbrukslån) eller utvikle smidige markedsplasser hvor vi er en tilrettelegger, men verken er ansvarlig for logistikk/distribusjon eller for utvalget av produkter (for eksempel FINN Torget eller Prisjakt). Det er særlig dette siste forholdet som gjør at vi er i tvil om FactoryOutlet er en riktig investering for oss. Vi vegrer oss for å investere i selskaper hvor det å treffe med løpende vareutvalg er en avgjørende del av forretningsmodellen. Dette gjelder særlig innen felt hvor det er stor spredning i antall produktkategorier og typer, og hvor det er lite forutsigbart hva salget faktisk vil bli. Årsaken til at vi er skeptiske til dette skyldes to forhold. For det første har vi liten kompetanse og erfaring med å treffe valg med hensyn til vareutvalg og prissetting. Vi har dermed lite eller ingenting å bidra med operativt sett hvis det viser seg at man ikke treffer med dette. For det andre gjør det at våre viktigste konkurransefortrinn som er markedsføring og digital kompetanse ikke får full effekt, ettersom det er deler av verdikjeden vi uansett i liten grad kan påvirke på en kvalifisert måte. For å si det på en annen måte: Vi kunne, hypotetisk sett, vært en investor i Norwegian Outlet ved Vestby fordi vi kunne drevet markedsføring til senteret, men vi ville ikke gått inn som eier i noen av de enkeltstående utsalgsstedene. Det som gjør vurderingen av FactoryOutlet ytterligere kompleks er at dere opererer med en modell som på sett og vis er en åpen markedsplass ettersom dere også i realiteten er senteret, ikke bare et gitt utsalgssted. I tillegg kan det være slik at vi i stor grad overvurderer utfordringen som ligger i å tilby et effektivt vareutvalg. Oppsummert er det likevel slik at vi foreløpig har konkludert med at FactoryOutlet er utenfor vårt investeringsscope. Det innebærer ikke at vi ikke tror på konseptet eller virksomheten, men vi mener at vi sannsynligvis ikke er den beste investoren for dere. Det som eventuelt kunne ledes oss til en annen konklusjon er at tjenesten i enda større grad blir en åpen markedsplass (som FINN Torget) eller at det viser seg at det å treffe med løpende vareutvalg er en ikke-kritisk faktor, som ikke setter begrensninger på virksomheten. Dette ble en lang epost, men jeg håper jeg har fått formidlet hva som ligger til grunn får vår vurdering og at dere kan følge vårt resonnement. Hvis ønskelig tar jeg gjerne oss et møte for å klargjøre vårt syn ytterligere og jeg ønsker gjerne å følge med videre for å se i hvilken retning dere tar selskapet.

8 sender vi følgende innspill til Schibsted Vekst: Takk for din mail med utfyllende svar og at du tar deg tid til det på kveldstid. Vi forstår av det du skriver at det har vært en prosess internt med avklaringer og grensedraging mht investeringsprofil i handelsselskaper og at dette har trukket ut i tid. Vi håper ikke våre purringer har virket irriterende, de er mer et uttrykk for interesse og ønske om å komme videre. Takk for dine positive tilbakemeldinger på vårt konsept og vår fremdrift; vi er skjønt enige :-), men det gjør likevel godt å høre det fra eksterne, profesjonelle parter som vurderer mange gode konsepter og muligheter. Vi har full forståelse for deres primære fokus på heldigital ehandel og markedsplasser. Imidlertid ønsker vi å utfordre dere litt på tankene mht ehandel relatert til fysiske varer. Den fysiske varehandelen utgjør pt og i uoverskuelig fremtid en meget stor andel av den samlede varehandelen, men den har sine utfordrende sider: Valutarisiko; siden en stor del av varer omsatt i Norge kommer fra utlandet Risiko mht å ha de rette produkter og dermed innkjøpsvurdering og valg Lagerrisiko; kjøpe inn riktig volum Tap på fordringer Disse risikofaktorene har vi ikke i FactoryOutlet.no. Hele tanken bak konseptet er å skape en elektronisk markedsplass der selskapet ikke tar risiko på de ovennevnte punktene, men overlater dette til leverandørene da de generelt er best til å håndtere dette som en naturlig del av sin virksomhet. Etter vår mening kan FactoryOutlet.no sammenlignes med Finn.no (om enn ikke i volum pt :-)!, så i prinsipp) fordi det er en markedsplass der vi kobler kundenes / markedets ønske om å kjøpe varer med leverandørenes ønske om å selge varer. Den enkelte leverandør er best egnet til å kjenne sitt varesortiment, konkurransesituasjon og prisbilde i markedet. Derfor spiller vi primært på dette mht at de velger selv ut varer, volum og priser, mens vår oppgave er å bygge trafikken inn til siden av relevante kunder. Det samme måtte Finn.no gjøre i starten. Som sådan er vår løsning en åpen markedsplass, men som hos Finn.no så må det være en kontroll på at produktene ikke er støtende, ulovlige etc etc. Nå i starten må vi selvfølgelig jobbe mer med å få inn leverandører. Når vi har fått opp volumet mener vi klart at denne markedsplassen vil tiltrekke seg leverandører som ønsker å legge sine produkter ut for salg her. Dette fordi de har behov for andre kanaler enn det de store kjedene som blir mer og mer dominerende, men også fordi det er et meget renhårig konsept som er lett for dem å forholde seg til. En rabatt, minimal risiko og de har kontroll på håndtering av egen merkevare. Du inviterer til møte for å ta en runde på dette og det takker vi gjerne ja til da vi tror en ekstra runde på dette kan være nyttig for begge parter før vi evt. skilles for denne gang eller skulle velge å gå videre; hva vi mener gir ingen gevinst å gjette riktig på :-) --- Etter dette jobber vi videre med Factoryoutlet.no samt at vi starter utviklingen av et nytt konsept: Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett. Dette kom i stand basert på erfaringene med factoryoutlet.no og fra dialogen med våre leverandører. Våren 013 ble konseptet forfinet og programmering igangsatt.

9 tar vi så fornyet kontakt med Schibsted Vekst: Lenge siden sist, håper dere fortsatt har masse muligheter og god utvikling hos dere. Per og jeg holder "koken" i FactoryOutlet.no og har hatt en positiv utvikling. Men i tillegg har vi utviklet en ny butikk som vi har fått meget gode tilbakemeldinger på og som vi gjerne vil vise til deg. Om du har tid og anledning så hadde vi satt stort pris på et møte med deg; oppdatere deg på status hos oss, men også spørre deg om noen råd. Vårt nye konsept for markedsplassen Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett presenteres her for Schibsted Vekst. Den umiddelbare tilbakemeldingen var meget positiv og får vi følgende innspill: Jeg skal ha en prat med FINN i morgen angående HO og FO. Kunne dere sendt meg noen foiler med noen nøkkeltall til det møtet? Fyndiq (som ligner FO) begynner å få fart i Sverige, Har dere sett noe på de? Samme dag oversender vi en kort beskrivelse av vårt konsept for Houseof.no til Schibsted Vekst som underlag for møtet med FINN mottar vi følgende oppmuntrende info: Jeg er rimelig sikker på at dere på en eller annen måte skal passe inn i FINNs tankegang, hvis ikke har vi feilet. Nøyaktig på hvilken måte får vi komme tilbake til, men jeg ønsker gjerne med dere om dette i løpet av prosessen får vi, etter purring fra vår side, oppdatert info: Nei, vi har ikke kommet noe videre med dette foreløpig. Jeg kan nok ikke garantere noen veldig snarlig avklaring, men jeg kan gi deg en oppdatering om hvor vi står før jula setter inn. Vi får så høre at det tar litt tid pga intern strategiprosess i Vekst-selskapene har vi så nytt møte der utkommet er at vi bør nå utarbeide et business case sammen basert på malen som Schibsted Vekst har for dette. Denne får vi oversendt og vi starter arbeidet med en detaljert beskrivelse av våre konsepter, selskap, forretningsmodell, konverteringsrater og utvikling mm ber vi om et arbeidsmøte med Schibsted Vekst: Vi har sammenstillet en del data som underlag for investeringsmemo samt har en del tanker om dette. Du sa i vårt siste møte at et slikt memo utarbeider vi sammen, og det er helt sikkert både fornuftig og praktisk. Når kan vi ta et første arbeidsmøte? Vi er fleksible mht dag og tid i neste uke Det tar så tid før vi hører noe og tar kontakt med Terje Seljeseth der vi sier at vi er forundret over at prosessen har stoppet opp og at vi ikke får svar på våre henvendelser til Schibsted Vekst for vi så svar: Terje Seljeseth har gitt meg melding om at jeg bør ta kontakt med dere, ettersom dere savner tilbakemelding fra meg.

10 Først vil jeg beklage hvis dere opplever at dere ikke har fått svar fra meg, og raskt legge til at jeg naturligvis gjerne tar et møte for å fortsette de prosessene vi var oppe i og for å høre status for selskapet. Hvis dere ønsker det så kan Lars også delta på møtet. Vi har så tre arbeidsmøter med Schibsted Vekst hhv. 15., 1. og 8. mai der vi bearbeider investeringscaset samt oversender vår økonomimodell for de neste 5 år. Tilbakemeldingen i siste møte var at dette er meget bra, nå kan vi ta prosessen videre til beslutning. Vi får så høre at pga intern strategiprosess i Schibsted så er det ikke riktig å ta dette videre til beslutning nå, men det kan være en mulig løsning gjennom Let s Deal og at Schibsted Vekst tar dette med dem får vi e-post fra Schibsted Vekst: Vi rakk ikke å bli veldig konkret på dette i styremøtet, men jeg har avtalt et eget møte med Let s Deal Norge i neste uke. Jeg kommer tilbake til dere etter det. Det hadde for øvrig vært nyttig om dere også gjorde noen skriftlige tanker på hvordan et samarbeid med LD eventuelt kan realiseres. Disse tankene oversendes så fra oss får vi tilbakemelding: Jeg diskuterte et mulig samarbeid mellom LD og FO i forrige uke med Frank Keller. Slik jeg forstod på han så har det også tidligere vært noen mindre samarbeid mellom LD og FO. LD og Frank er positive til å utforske et nærmere partnerskap med dere, men var samtidig klare på at det dere kommer med må gi merverdi for Let s Deal. Med hensyn betingelser så tror jeg det er godt mulig å bli enige, så lenge samarbeidet gir gevinst for begge parter. Nå før sommeren kommer vi ikke så mye lenger med dette, men vi får ta opp igjen dialogen i august. Med hensyn til å vurdere FO som et stand-alone case for Schibsted Vekst så er det ikke så mye nytt å melde der. Det kommer til å bli kjørt en prosess til høsten for å (re)vurdere vår investeringsstrategi. Ambisjonen vår at det arbeidet avsluttes ultimo september og jeg tviler på at blir tatt mange investeringsbeslutninger før den tid. Med ønske om en god sommer! Etter sommeren følger vi opp og etter flere mailer så finner oppfølgingsmøte sted Utfallet av dette møtet er at dette ikke er en farbar vei samtidig som vi får klar forståelse for at Schibsted som konsern er meget usikre på om vår type virksomhet er innenfor scope eller ikke og at den pågående strategiprosessen forhåpentligvis vil avklare dette. Inntil den er klar vil ikke vårt case tas videre til beslutning i konsernet.

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

VEDRØRENDE KLAGE PÅ TILDELING AV LEDIGE AREALER I MATHALLEN. Det vises til deres brev av 15. april 2016, oversendt pr epost samme dag.

VEDRØRENDE KLAGE PÅ TILDELING AV LEDIGE AREALER I MATHALLEN. Det vises til deres brev av 15. april 2016, oversendt pr epost samme dag. GRØNN ETAT Neumanns gate 1 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 92 60 Telefaks 55 56 93 55 gronn.etat@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/gronn Advokat Kristoffer Larsen Rognvik

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Velkommen pakke. Steg 2 av 4. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer.

Velkommen pakke. Steg 2 av 4. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer. I denne leksjonen skal du lære å kickstarte arbeidet med forhåndsutfylte skjemaer. Dette sparer deg for enorme mengder av tid, og vil påvirke hele den videre fremdriften i prosjektet. Min favoritt prosess!

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere er en god match. Uten en gang

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak

KAMPANJEKIT A5. Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort. 4. - 13. april. Tema: Tak KAMPANJEKIT A5 4. - 13. april Tema: Tak Mediemix: TV Radio Webannonser Byggmakker.no Facebook Nyhetsbrev Postkort Tema Tak Tema i denne kampanjen er tak. Det er svært viktig at dere som selger tak er godt

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden

Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Vedlegg 1. Tilbakemelding fra aktørene på Solsiden Administrasjonen har i saken anbefalt å holde Skagenkaien stengt for trafikk i 3-ukers perioden mellom Stavanger Major og Gladmat. Varetransport tillates

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011

Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Mulighetenes marked - Om veien til FINN.no Gründerdagen 20.oktober 2011 Christian Printzell Halvorsen, Adm.dir FINN.no epost: christian@finn.no twitter: @printzell 1 FINN har en imponerende posisjon i

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI Norsk klessindustri fremstår i dag svært variert, ikke minst m.h.t. størrelsesorden på bedrifter og produktutvalg. Vårt ønske er nettopp å få frem dette

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

UTFORDRINGER I HVERDAGEN

UTFORDRINGER I HVERDAGEN Lysbilde 1 UTFORDRINGER I HVERDAGEN Sted Dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag I dag skal vi snakke om utfordringer vi har i hverdagen, hva det eventuelt er som stopper

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter.

Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige betalingsløsninger for alle parter. Emne: FW: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG Dato: torsdag 19. november 2009 11.55 Fra: John Bilek Til: ,

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Butikken som medium Bedre Butikk konferansen09, Bergen

Butikken som medium Bedre Butikk konferansen09, Bergen Butikken som medium Bedre Butikk konferansen09, Bergen The sience of shopping Kundens shopping atferd v/ulf Rasmussen, partner Euro Business School Side 2 The sience of shopping Fra synsing til fakta Tidligere

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse)

Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Tor Gunnar Saakvitne 26.10.2016 Presentasjon for DFØ s nettverk for samfunnsøkonomisk analyse Fremtidig løsning for deklarering av valuta i Tolletaten (konseptanalyse) Innhold 1) Kort om valutadeklarering

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer