Oslo, Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer"

Transkript

1 Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo, Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Etter ½ års dialog med Schibsted Vekst AS knyttet til samarbeid / oppkjøp av våre to markedsplasser for merkevarer ser vi med forundring at et 100%-eiet Schibsted selskap nylig har lansert en tilsvarende markedsplass som vi oppfatter som høy grad av kopi av vårt konsept; Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett. Hele Norges kjøpesenter på nett Norges digitale kjøpesenter 7 butikker. 1 kasse Mange butikker. Èn handlekurv Grunnleggende forretningsidé: Markedsplass for ulike merkevareleverandører til å eksponere og selge sine varer med direkte leveranse fra leverandørens lager. Kunden handler i ulike butikker på markedsplassen, men har én kasse og én betalingstransaksjon. Kundeservice mht reklamasjon og angrerett håndteres av houseof.no. Selskapet bak markedsplassen houseof.no (House of Norge AS) er den juridiske handelspartner med sluttbruker. Grunnleggende forretningsidé: Linio.no er en markedsplass hvor ulike leverandører kan markedsføre og selge sine varer. Det vil si at hver enkelt leverandør sender sine varer i en egen pakke. Det vil kun være en handlekurv og én betalingstransaksjon. Reklamasjoner og bruk av angrerett skal også tas med Linio.no Selskapet bak markedsplassen linio.no (Media AS) er den juridiske handelspartner med sluttbruker. House of Norge AS Reg.nr. NO mva Meltzersgate 4, N-057 Oslo Telefon: Faks: E-post:

2 Butikker pt: Glass og porselen Småelektrisk Kjøkken Tekstiler Bad Trening Barn Kategorier pt: Hjem og hage Radiostyrt hobby Lyd Helse & skjønnhet Sport & trening Bygg & verktøy Leker, barn og baby Tur & fritid Etter vår oppfatning er likhetstrekkene påfallende. Vår dialog med Schibsted-konsernet om våre konsepter Vi har siden 8. februar, 01 hatt en dialog med Schibsted konsernet, primært gjennom Schibsted Vekst, med tanke på et samarbeid og senere overtakelse av vårt selskap. Vår initielle kontakt med Trond Berger ga oss klar tilbakemelding på at dette er innenfor vårt scope og vi ønsker å diskutere dette med dere. Deretter følger en dialog over ½ år med Schibsted Vekst knyttet til samarbeid / oppkjøp av vårt selskap som nå driver de to markedsplassene og Detaljene i denne dialogen følger i vedlegg til dette brevet og anbefales lest. Vi har hatt møter der vi har presentert våre konsepter i detalj og som ender med at vi sammen med Schibsted Vekst utarbeider et investeringscase som skal tas videre til beslutning. Dette var i juni d.å. Vi får så tilbakemelding om at Schibsted som konsern er meget usikre på om vår type virksomhet er innenfor scope eller ikke og at den pågående strategiprosessen forhåpentligvis vil avklare dette. Inntil den er klar vil ikke vårt case tas videre til beslutning i konsernet. Konfidensialitet Vi sa i vårt første møte at presentasjonen ble gitt under forbehold om konfidensialitet og under hele den videre prosessen har vi tatt dette som en selvfølge. Det at Schibsted som konsern går ut med artikler som denne medførte at vi hadde tillitt til at Schibsted ikke kan være kjent med å invitere gründere for så å stjele idéen og gjennomføre selv. Meget overraskende lanserer Schibsted netthandel som er kopi av vårt konsept I fasen hvor vi sammen med Schibsted Vekst har utarbeidet business case, men som ikke kan tas til beslutning fordi konsernet ikke har en avklart strategi på dette området, erfarer vi at et 100% Schibsted eiet selskap lanserer fra grunnen av en markedsplass som vi anser for å være kopi av vårt konsept. Vi er opprørt over dette og anser dette som illojalt i forhold til det inntrykk som er formidlet oss gjennom prosessen med Schibsted Vekst.

3 Vi krever derfor et møte innen 5. november, 014 for å finne løsning på dette. Med vennlig hilsen Per Nordland Daglig leder Dette brevet er også sendt pr post.

4 Vedlegg: Vår dialog med Schibsted Vi utviklet vårt første konsept høsten 011 og lanserte første markedsplass Factoryoutlet.no i desember 011. Vi var tidlig interessert i et samarbeid med en større aktør for sammen å kunne bygge dette opp. Thomas Falck, tidligere president i Norsk Venture Forening, har bistått oss i prosessen fra idé til realisering med gode råd. Hans råd var at dette bør være interessant for Schibsted og anbefalte oss å ta kontakt med Trond Berger tok vi kontakt med Trond Berger og fikk reaksjonen dette er helt klart innen vårt scope. Vi fikk så møte Rune Røsten og Gulbrand Øverby der vi presenterte vårt første konsept Factoryoutlet.no. Konfidensialitet mht vårt konsept ble diskutert og akseptert og vi har i hele vår senere dialog hatt en åpen dialog basert på denne forutsetningen. Dette var i en tidlig fase av selskapet og tilbakemeldingen var at dette er et interessant konsept, men for umodent for Schibsted å gå inn i nå. Samtidig ble Schibsted Veksts rolle i konsernet presentert. Vi så på Schibsted som en meget interessant partner som ville kunne gi begge parter en meget god oppside. Vårt inntrykk av Schibsted Vekst var meget positivt, profesjonelle aktører med definerte investeringsprosesser og med en veldefinert integreringsstrategi / - prosess ser vi også en artikkel der det søkes etter flere gründere: Til tross for tilbakemelding om at det er for tidlig for Schibsted Vekst å gå inn nå ber vi om et oppfølgingsmøte for å redegjøre for status og de forbedringer vi jobbet med får vi følgende tilbakemelding etter vårt oppfølgingsmøte: Vi har diskutert dette på nytt, men vi har i hovedsak kommet ned på samme konklusjon som sist. Vi synes dere har et meget interessant konsept som kan skalere bra, men for oss er det litt for umodent foreløpig. Vi forstår at dere jobber med mange ulike tiltak som gjør at dere snart vil ha svart på de fleste av våre utfordringer, men vønsker likevel å være noe avventende. Dette skyldes delvis at vi av erfaring har lært oss at det er lite gunstig å ta dette videre for tidlig. For å få forankring og styrke bak en investering bør det være færrest mulig løse tråder. Det er også slik at når vi setter på vårt markedsføringstrykk så vil det først gi ordentlig effekt når alle de andre leddene i prosessen er gjennomarbeidet. Samtidig er det slik at vi er klare til å behandle dette raskt og effektivt når dere er klare, så jeg tror uansett ikke at dette nødvendig vil gjøre at beslutningsprosessen i sum tar lenger tid, tvert om. Hvis dere ønsker å holde oss løpende orientert om utviklingen av tjenesten, så det ville være svært nyttig for oss får vi tilsendt en beskrivelse av investeringsforløpet i Schibsted Vekst, hvilket vi oppfattet som positivt og seriøst. Vi anser Schibsted som så interessant og seriøs at vi holder Schibsted Vekst informert. Parallelt med Schibsted hadde vi dialog også med andre mediehus og med ett av dem lå det an til en langt raskere prosess. Vi orienterte Schibsted Vekst om dette og fikk

5 følgende svar: Takk for oppdatering! Jeg valgte å sende dere en epost i stedet for å ringe, slik at dere har noe mer håndfast å forholde dere til: Vi resonnerer i hovedsak som tidligere. FactoryOutlet er et veldig interessant konsept og det faller innenfor hva Schibsted Vekst ser etter. Samtidig har vi vært noe avventende og det kan jeg utdype litt mer. 1. Schibsted Vekst rår over en fantastisk distribusjon. Vi når 80% av alle norske nettbrukere hver uke. Samtidig er det slik at Schibsted Vekst på ingen måte sparer på kruttet. De selskapene vi investerer i får massiv markedsføring hver eneste dag i uoverskuelig framtid. Se f. eks på den massive eksponeringen som er blitt Let s Deal til del siden juni i fjor. Vi besitter altså en helt fantastisk motor for vekst, men det setter samtidig krav til de virksomhetene vi går inn i. Hvis selskapene er for umodne, så kan de heller ikke nyttiggjøre seg den enorme trafikken vi tilbyr. Vår vurdering er at vi hadde tømt ut varelageret til FactoryOutlet rimelig raskt med vår markedsføring. Derfor forutsetter vi at dere viser at virksomheten kan håndtere den enorme markedskraften vi kan gi, før vi går videre med en eventuell investering.. Gitt vår investeringsprofil og markedsressurser så ønsker vi heller å gå inn litt senere og heller betale en premie for det. Slik som jeg forstod situasjonen på dere i første møte (blant annet med ingen umiddelbare likviditetsbehov) så vurderte jeg det også dit hen at dere ville være opptatt av å sikre en best mulig forhandlingsposisjon før et eventuelt investeringsforløp. Jeg er derfor litt i stuss hvorfor dere tilsynelatende likevel har det så travelt med å sikre en investering i FactoryOutlet. Jeg kan ikke se annet enn at det vil være i alles interesse at dere som selskap vinner noe mer erfaring og blir enda bedre rigget for rask vekst? Avslutningsvis vil jeg hevde at ingen annen samarbeidspartner vil være i nærheten av gi dere samme mulighet for varig verdiskapning som vi kan gi. Vi gir tilgang til adekvat arbeidskapital, massiv markedsføring, bred nettkompetanse og en attraktiv og forutsigbar earn-out. Et samarbeid med Schibsted vil også gi en svært sterk konkurranseposisjon, bare spør hva Groupon synes om ha Let s Deal som motstander sendte vi følgende oppdatering til Schibsted Vekst: Som vi nevnte i vårt andre møte så har vi hatt samtaler med 4 andre selskaper i tillegg til dere. To av disse andre har meldt positivt tilbake og en av disse er interessert i å gå inn på nåværende tidspunkt fremfor å vente til FactoryOutlet.no er mer ferdig. Tankegangen her, som vi deler, er at det er viktig å ta en posisjon raskt. Helt avhengig av betingelsene så kan dette alternativet også være meget bra for oss og for oppbyggingen av FactoryOutlet. "En fugl i hånden er ofte bedre enn ti på taket". I dette tilfelle er det den andre part som ønsker / driver en relativt rask prosess. Som vi vel nevnte i vårt andre møte (eller på telefon) så klarer vi med egne penger å ferdigstille motoren og elementene rundt, men vi har ikke kapital til en rask oppbygging. Med egne midler vil dette ta mye lengre tid og vi er redd vi dermed kan miste en meget god posisjon. Vi har ingen problem med å se fortrinnene dere har og alle de gode argumentene du lister opp. Vi

6 forstår også at dere ønsker at ting skal fungere når dere starter integreringen med andre tjenester i konsernet og skuffer på "køl". Imidlertid vil vi anta at det uansett må tas litt trinnvis og ikke gå rett fra "0 til 100". Dette fordi elementene må tilpasses hverandre i en rask vekstfase. Vareutvalg, antall av hver artikkel på lageret og trafikk må bygges opp trinnvis og parallelt. Bare det å ha en stor og kjent eier med og det faktum at vi da vil ha mye mer markedskraft hjelper oss til raskere å bygge opp utvalg og antall på lager. Et usikkerhetsmomentet for oss er selvfølgelig om vi med egne midler klarer å bygge tilstrekkelig volum og ferdigstille alt på en måte som gjør at det da er fullt integreringsklart for dere. Vi vil derfor foreslå at dere vurderer tidligere inngang i FON, at vi sammen ferdigstiller og forbereder for en god integrering for så å gjennomføre integreringen i rask, men kontrollert takt. Med den kompetansen dere besitter mener vi at vi sammen kan rigge dette bedre for rask vekst enn om vi gjør det alene. Vi er ikke ute etter å cashe inn på nåværende tidspunkt, det primære for oss nå er tilgangen til markedskraft og kompetanse og til driftskapital for raskere å komme opp i pluss. Vi ønsker å tenke langsiktig og bygge verdier sammen med en sterk partner. Vår gulrot skal ligge frem i tid og vår tankegang sammenfaller meget bra med deres prinsipper og visjon. VI har utarbeidet et 5 års "budsjett" som vi gjerne diskuterer med dere, men vedlegger det til din informasjon. Slik vi vurderer det er det et meget begrenset kapitalbehov. Det er selvfølgelig en rekke av forutsetningene / antagelsene som må vurderes nærmere. Vi tar gjerne et møte de nærmeste dagene for å diskutere saken videre med dere. Samme dag får vi følgende tilbakemelding: Vi skal ha et møte i morgen ettermiddag hvor vi gjennomgår aktuelle case. Du hører nærmere fra meg etter det. Samme dag, i forkant av deres møte, sender vi link til vår utviklingsserver samt brukernavn og passord for innlogging slik at de kan se vår neste versjon av markedsplassen får vi følgende tilbakemelding: Vi har drøftet FactoryOutlet og selv om det har kommet noen nye elementer, så er hovedtilnærming vår den samme som tidligere. Vi synes fremdeles at tjenesten er noe umoden og at det er for tidlig for oss å vurdere en investering nå. Vi trenger å se at butikken videreutvikles og fungerer, at konverteringstallene har riktig utvikling og at produkttilfanget øker. Jeg foreslår derfor at vi tar opp igjen tråden etter sommeren for å gjøre en ny avsjekk da hadde vi nytt oppdateringsmøte med Schibsted Vekst der vi presenterte en positiv utvikling og vår nye versjon av markedsplassen. Tilbakemelding her var Dette må vi ta videre nå får vi følgende tilbakemelding: Til orientering så skal vi ha en intern diskusjon om FO på mandag. Dere hører fra meg etter det får vi mer informasjon: Vi har ikke konkludert på dette ennå. Beklager at det tar litt tid, men dette er en kompleks vurdering for oss. Jeg kommer tilbake til dere i løpet av uka får vi en lang redegjørelse for Schibsteds vurdering: Beklager at dere har ikke hørt fra meg tidligere. Det skyldes en kombinasjon av at vi har mange prosjekter på gang for øyeblikket og at FactoryOutlet er et komplekst case.

7 Først vil jeg si at jeg synes dere har kommet veldig mye lenger enn når vi først snakket sammen. Nettstedet ser bedre ut og ikke minst har dere har en helt annen tilgang på merkevarer. Dere beveger dere absolutt i riktig retning! Når det gjelder vår vurdering er FactoryOutlet så kan deles i to hovedblokker. På den ene siden så er det en god match mellom FactoryOutlet og de markedsvinduene vi besitter. Ehandel er samtidig et svært spennende område som vil oppleve betydelig vekst i årene framover. På generelt grunnlag er det også vår oppfatning at et nettbasert factory outlet er et konsept som markedet vil finne attraktivt, det gjelder både sluttkunder og varetilbydere. På den andre siden så ønsker vi primært å drive med heldigital ehandel med standardprodukter (for eksempel ebøker, musikkstrømming eller forbrukslån) eller utvikle smidige markedsplasser hvor vi er en tilrettelegger, men verken er ansvarlig for logistikk/distribusjon eller for utvalget av produkter (for eksempel FINN Torget eller Prisjakt). Det er særlig dette siste forholdet som gjør at vi er i tvil om FactoryOutlet er en riktig investering for oss. Vi vegrer oss for å investere i selskaper hvor det å treffe med løpende vareutvalg er en avgjørende del av forretningsmodellen. Dette gjelder særlig innen felt hvor det er stor spredning i antall produktkategorier og typer, og hvor det er lite forutsigbart hva salget faktisk vil bli. Årsaken til at vi er skeptiske til dette skyldes to forhold. For det første har vi liten kompetanse og erfaring med å treffe valg med hensyn til vareutvalg og prissetting. Vi har dermed lite eller ingenting å bidra med operativt sett hvis det viser seg at man ikke treffer med dette. For det andre gjør det at våre viktigste konkurransefortrinn som er markedsføring og digital kompetanse ikke får full effekt, ettersom det er deler av verdikjeden vi uansett i liten grad kan påvirke på en kvalifisert måte. For å si det på en annen måte: Vi kunne, hypotetisk sett, vært en investor i Norwegian Outlet ved Vestby fordi vi kunne drevet markedsføring til senteret, men vi ville ikke gått inn som eier i noen av de enkeltstående utsalgsstedene. Det som gjør vurderingen av FactoryOutlet ytterligere kompleks er at dere opererer med en modell som på sett og vis er en åpen markedsplass ettersom dere også i realiteten er senteret, ikke bare et gitt utsalgssted. I tillegg kan det være slik at vi i stor grad overvurderer utfordringen som ligger i å tilby et effektivt vareutvalg. Oppsummert er det likevel slik at vi foreløpig har konkludert med at FactoryOutlet er utenfor vårt investeringsscope. Det innebærer ikke at vi ikke tror på konseptet eller virksomheten, men vi mener at vi sannsynligvis ikke er den beste investoren for dere. Det som eventuelt kunne ledes oss til en annen konklusjon er at tjenesten i enda større grad blir en åpen markedsplass (som FINN Torget) eller at det viser seg at det å treffe med løpende vareutvalg er en ikke-kritisk faktor, som ikke setter begrensninger på virksomheten. Dette ble en lang epost, men jeg håper jeg har fått formidlet hva som ligger til grunn får vår vurdering og at dere kan følge vårt resonnement. Hvis ønskelig tar jeg gjerne oss et møte for å klargjøre vårt syn ytterligere og jeg ønsker gjerne å følge med videre for å se i hvilken retning dere tar selskapet.

8 sender vi følgende innspill til Schibsted Vekst: Takk for din mail med utfyllende svar og at du tar deg tid til det på kveldstid. Vi forstår av det du skriver at det har vært en prosess internt med avklaringer og grensedraging mht investeringsprofil i handelsselskaper og at dette har trukket ut i tid. Vi håper ikke våre purringer har virket irriterende, de er mer et uttrykk for interesse og ønske om å komme videre. Takk for dine positive tilbakemeldinger på vårt konsept og vår fremdrift; vi er skjønt enige :-), men det gjør likevel godt å høre det fra eksterne, profesjonelle parter som vurderer mange gode konsepter og muligheter. Vi har full forståelse for deres primære fokus på heldigital ehandel og markedsplasser. Imidlertid ønsker vi å utfordre dere litt på tankene mht ehandel relatert til fysiske varer. Den fysiske varehandelen utgjør pt og i uoverskuelig fremtid en meget stor andel av den samlede varehandelen, men den har sine utfordrende sider: Valutarisiko; siden en stor del av varer omsatt i Norge kommer fra utlandet Risiko mht å ha de rette produkter og dermed innkjøpsvurdering og valg Lagerrisiko; kjøpe inn riktig volum Tap på fordringer Disse risikofaktorene har vi ikke i FactoryOutlet.no. Hele tanken bak konseptet er å skape en elektronisk markedsplass der selskapet ikke tar risiko på de ovennevnte punktene, men overlater dette til leverandørene da de generelt er best til å håndtere dette som en naturlig del av sin virksomhet. Etter vår mening kan FactoryOutlet.no sammenlignes med Finn.no (om enn ikke i volum pt :-)!, så i prinsipp) fordi det er en markedsplass der vi kobler kundenes / markedets ønske om å kjøpe varer med leverandørenes ønske om å selge varer. Den enkelte leverandør er best egnet til å kjenne sitt varesortiment, konkurransesituasjon og prisbilde i markedet. Derfor spiller vi primært på dette mht at de velger selv ut varer, volum og priser, mens vår oppgave er å bygge trafikken inn til siden av relevante kunder. Det samme måtte Finn.no gjøre i starten. Som sådan er vår løsning en åpen markedsplass, men som hos Finn.no så må det være en kontroll på at produktene ikke er støtende, ulovlige etc etc. Nå i starten må vi selvfølgelig jobbe mer med å få inn leverandører. Når vi har fått opp volumet mener vi klart at denne markedsplassen vil tiltrekke seg leverandører som ønsker å legge sine produkter ut for salg her. Dette fordi de har behov for andre kanaler enn det de store kjedene som blir mer og mer dominerende, men også fordi det er et meget renhårig konsept som er lett for dem å forholde seg til. En rabatt, minimal risiko og de har kontroll på håndtering av egen merkevare. Du inviterer til møte for å ta en runde på dette og det takker vi gjerne ja til da vi tror en ekstra runde på dette kan være nyttig for begge parter før vi evt. skilles for denne gang eller skulle velge å gå videre; hva vi mener gir ingen gevinst å gjette riktig på :-) --- Etter dette jobber vi videre med Factoryoutlet.no samt at vi starter utviklingen av et nytt konsept: Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett. Dette kom i stand basert på erfaringene med factoryoutlet.no og fra dialogen med våre leverandører. Våren 013 ble konseptet forfinet og programmering igangsatt.

9 tar vi så fornyet kontakt med Schibsted Vekst: Lenge siden sist, håper dere fortsatt har masse muligheter og god utvikling hos dere. Per og jeg holder "koken" i FactoryOutlet.no og har hatt en positiv utvikling. Men i tillegg har vi utviklet en ny butikk som vi har fått meget gode tilbakemeldinger på og som vi gjerne vil vise til deg. Om du har tid og anledning så hadde vi satt stort pris på et møte med deg; oppdatere deg på status hos oss, men også spørre deg om noen råd. Vårt nye konsept for markedsplassen Houseof.no Hele Norges kjøpesenter på nett presenteres her for Schibsted Vekst. Den umiddelbare tilbakemeldingen var meget positiv og får vi følgende innspill: Jeg skal ha en prat med FINN i morgen angående HO og FO. Kunne dere sendt meg noen foiler med noen nøkkeltall til det møtet? Fyndiq (som ligner FO) begynner å få fart i Sverige, Har dere sett noe på de? Samme dag oversender vi en kort beskrivelse av vårt konsept for Houseof.no til Schibsted Vekst som underlag for møtet med FINN mottar vi følgende oppmuntrende info: Jeg er rimelig sikker på at dere på en eller annen måte skal passe inn i FINNs tankegang, hvis ikke har vi feilet. Nøyaktig på hvilken måte får vi komme tilbake til, men jeg ønsker gjerne med dere om dette i løpet av prosessen får vi, etter purring fra vår side, oppdatert info: Nei, vi har ikke kommet noe videre med dette foreløpig. Jeg kan nok ikke garantere noen veldig snarlig avklaring, men jeg kan gi deg en oppdatering om hvor vi står før jula setter inn. Vi får så høre at det tar litt tid pga intern strategiprosess i Vekst-selskapene har vi så nytt møte der utkommet er at vi bør nå utarbeide et business case sammen basert på malen som Schibsted Vekst har for dette. Denne får vi oversendt og vi starter arbeidet med en detaljert beskrivelse av våre konsepter, selskap, forretningsmodell, konverteringsrater og utvikling mm ber vi om et arbeidsmøte med Schibsted Vekst: Vi har sammenstillet en del data som underlag for investeringsmemo samt har en del tanker om dette. Du sa i vårt siste møte at et slikt memo utarbeider vi sammen, og det er helt sikkert både fornuftig og praktisk. Når kan vi ta et første arbeidsmøte? Vi er fleksible mht dag og tid i neste uke Det tar så tid før vi hører noe og tar kontakt med Terje Seljeseth der vi sier at vi er forundret over at prosessen har stoppet opp og at vi ikke får svar på våre henvendelser til Schibsted Vekst for vi så svar: Terje Seljeseth har gitt meg melding om at jeg bør ta kontakt med dere, ettersom dere savner tilbakemelding fra meg.

10 Først vil jeg beklage hvis dere opplever at dere ikke har fått svar fra meg, og raskt legge til at jeg naturligvis gjerne tar et møte for å fortsette de prosessene vi var oppe i og for å høre status for selskapet. Hvis dere ønsker det så kan Lars også delta på møtet. Vi har så tre arbeidsmøter med Schibsted Vekst hhv. 15., 1. og 8. mai der vi bearbeider investeringscaset samt oversender vår økonomimodell for de neste 5 år. Tilbakemeldingen i siste møte var at dette er meget bra, nå kan vi ta prosessen videre til beslutning. Vi får så høre at pga intern strategiprosess i Schibsted så er det ikke riktig å ta dette videre til beslutning nå, men det kan være en mulig løsning gjennom Let s Deal og at Schibsted Vekst tar dette med dem får vi e-post fra Schibsted Vekst: Vi rakk ikke å bli veldig konkret på dette i styremøtet, men jeg har avtalt et eget møte med Let s Deal Norge i neste uke. Jeg kommer tilbake til dere etter det. Det hadde for øvrig vært nyttig om dere også gjorde noen skriftlige tanker på hvordan et samarbeid med LD eventuelt kan realiseres. Disse tankene oversendes så fra oss får vi tilbakemelding: Jeg diskuterte et mulig samarbeid mellom LD og FO i forrige uke med Frank Keller. Slik jeg forstod på han så har det også tidligere vært noen mindre samarbeid mellom LD og FO. LD og Frank er positive til å utforske et nærmere partnerskap med dere, men var samtidig klare på at det dere kommer med må gi merverdi for Let s Deal. Med hensyn betingelser så tror jeg det er godt mulig å bli enige, så lenge samarbeidet gir gevinst for begge parter. Nå før sommeren kommer vi ikke så mye lenger med dette, men vi får ta opp igjen dialogen i august. Med hensyn til å vurdere FO som et stand-alone case for Schibsted Vekst så er det ikke så mye nytt å melde der. Det kommer til å bli kjørt en prosess til høsten for å (re)vurdere vår investeringsstrategi. Ambisjonen vår at det arbeidet avsluttes ultimo september og jeg tviler på at blir tatt mange investeringsbeslutninger før den tid. Med ønske om en god sommer! Etter sommeren følger vi opp og etter flere mailer så finner oppfølgingsmøte sted Utfallet av dette møtet er at dette ikke er en farbar vei samtidig som vi får klar forståelse for at Schibsted som konsern er meget usikre på om vår type virksomhet er innenfor scope eller ikke og at den pågående strategiprosessen forhåpentligvis vil avklare dette. Inntil den er klar vil ikke vårt case tas videre til beslutning i konsernet.