ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag. Side 1 av 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLMA EIENDOM Kodelister ved søk i behandlingsforslag. Side 1 av 5"

Transkript

1 OID HOVEDNUMMER ENAVN FNAVN TEIGNR BESTANDSNR DELBESTANDSNR BONTRESLAG MARKSLAG HOGSTKLASSE ALDER BERMIDDIM ,28E+15 KORSVOLD GEIR A ,28E+15 KORSVOLD GEIR A ,28E+15 KORSVOLD GEIR A ,28E+15 KORSVOLD GEIR A 20 0 OID Ingen betydning: Se bort fra denne. HOVEDNUMMER ENAVN FNAVN Opplysninger om eiendom. TEIGNR BESTANDSNR Jfr kart og plan. DELBESTANDSNR: Brukes ikke. BONTRESLAG: Boniteringstresl ag/hovedtreslag: 1 = Gran 2 = Furu 3 = Lauv MARKSLAG: = bonitet etter H40- systemet. Dvs høyde ved 40 år brysthøydealder. Bonitet 6 og 8 = lav bonitet HOGSTKLASSE: 1A =Ikke forynget, tilfredstillende ryddet. 1B = Ikke forynget, ikke tilfredstillende ryddet. 2A= Ungskog med god tetthet 2A= Ungskog med lav tetthet 3A= Yngre produksjonsskog med god tetthet 3B= Yngre produksjonsskog med lav tetthet 4A= Eldre produksjonsskog med god tetthet 4B= Eldre produksjonsskog med lav tetthet. 5A= Hogstmoden skog med god tetthet 5B= Hogstmoden skog med lav tetthet ALDER: totalalder. Grove trær teller mest. (Grunnflateveid middelalder) Bonitet 11 og 14= middels bonitet Bonitet 17-26= høy bonitet Markslagskoder>29= uproduktive arealer BERMIDDIM: (kun hkl 3,4 og 5) Beregnet gjennomsnittsdiameter i cm 1,3 meter fra bakken. Side 1 av 5

2 BERVOLPRDAA BERVOLTOT BERTILVPRDAA HOYDEBAR HOYDELAUV TREANTFOERREG TREANTETTERREG TREANTALL_HKL PRODAREALDAA MERK2 MERKNADER 0 0 0, , , , , , , ,1 0 BERVOLPRDAA: HOYDEBAR: TREANTETTERREG: Bestandets gjennom-snittlige volum i m 3 /daa. Bartrærnes gjennomsnittlige høyde i Antall stammer/ daa etter eventuell ungskogpleie/ avstandsregulering MERKNADER Koder for faste merknader. Se bestandsovers ikt i Allma. BERVOLTOT: HOYDELAUV: TREANTALL_HKL Gjelder hogstklasse 3, 4 og 5. Hele bestandets stående kubikkmasse. BERTILVPRDAA: Bestandets årlige tilvekst i m 3 /daa Lauvtrærnes gjennomsnittlige høyde i meter. TREANTFOERREG: totale antall stammer pr daa, altså tetthet før eventuell ungskogpleie/avstandsregulering. antall trær pr daa. PRODAREALDAA: Bestandets produktive areal i daa. MERK2 Evnt utfyllende kommentarer fra taksator. Side 2 av 5

3 BEHAND_FOR_KODE_1 BEHAND_FOR_PRIORITET_1 BEHAND_FOR_KODE_1 0 Behandlingsforslag 1 0 Kodeoversikt: Se nedenfor Flaterydding 400 Forhåndsrydding 104 Flaterydding - planting 410 Tynning 110 Sprøyting gangs tynning 111 Sprøyting før planting 412 Høgtynning 115 Stubbebehandling 417 Tynning av hogstklasse Markberedning 418 Tynning av hogstklasse Markberedning - planting gangs tynning 125 Markberedning - såing 430 Vedhogst 126 Markberedning - naturlig foryngelse 440 Gjennomhogst 130 Naturlig foryngelse 441 Gjennomhogst, gran avvirkes 131 Naturlig foryngelse ventes 442 Gjennomhogst, furu avvirkes 132 Naturlig foryngelse finnes 443 Gjennomhogst, bjørk avvirkes 140 Såing 444 Gjennomhogst, lauvtrær avvirkes 141 Såing - gran 450 Hogst av skadde trær 142 Såing - furu 500 Flatehogst 150 Planting 502 Flatehogst - spar forhåndsgjenvekst 151 Planting av gran 504 Flatehogst - arondering 152 Planting av furu 505 Småflatehogst 153 Planting av lauv 510 Hogst av enkelttre og småflater 154 Planting av bjørk 520 Frøtrestillingshogst 155 Planting av svartor 530 Tømmerstilling 160 Treslagskifte 540 Skjermstillingshogst 200 Suppleringsplanting 550 Bledningshogst 201 Suppleringsplanting av gran 560 Fjellskoghogst 202 Suppleringsplanting av furu 570 Plukkhogst 203 Suppleringsplanting av bjørk 571 Plukkhogst / gruppehogst 204 Ettersyn - eventuelt suppleringsplanting 572 Arronderingshogst 205 Ettersyn - eventuelt ungskogpleie 206 Ettersyn - vurder behovet for etterarbeid 580 Gruppehogst 209 Sprøyting etter planting 590 Kanthogst 210 Grasrydding 591 Stripehogst 220 Gjenvekstpleie 594 Sprøyting etter hogst 240 Lauvrydding 595 Markberedning etter hogst 250 Avstandsregulering 596 Naturlig foryngelse etter hogst 251 Avstandsregulering, toppkapping 597 Planting etter hogst 252 Avstandsregulering - fristill framtidstrærne 600 Grøfting 253 Stedvis avstandsregulering 601 Nygrøfting 254 Reguler bort grovkvistete trær 602 Suppleringsgrøfting 255 Avstandsregulering, spar noe lauv 603 Grøfterensk Ungskogpleie 610 Gjødsling 270 Kunstig kvisting 611 Gjødsling av myr 271 Kunstig kvisting av furu 612 Gjødsling av fastmark 272 Kunstig kvisting av gran 705 Juletrefelt 273 Kunstig kvisting av bjørk 274 Kunstig kvisting av osp 750 Vernskog 275 Kunstig kvisting av eik 800 Kjøreskade 300 Hogst av overstandere 890 Interiør og konstruksjon 310 Hogst av frøtrær 320 Hogst av skjermtrær 330 Hogst av lauvtrær 340 Hogst av bestandsrest BEHAND_FOR_PRIORITET_1: Prioritet behandlingsforslag 1 Side 3 av 5

4 BEHAND_FOR_TID_1 BEHAND_FOR_KODE_2 BEHAND_FOR_PRIORITET_2 BEHAND_FOR_TID_2 BEHAND_FOR_KODE_3 BEHAND_FOR_PRIORITET_ BEHAND_FOR_KODE_2: Behandlingsforslag 2 Kodeoversikt: Se forrige side. BEHAND_FOR_TID_2: Anbefalt tidspunkt for behandlingsforslag 1. BEHAND_FOR_PRIORITET_2: Prioritet behandlingsforslag 2 BEHAND_FOR_KODE_3: Behandlingsforslag 3 Kodeoversikt: Se forrige side. BEHAND_FOR_TID_1: Anbefalt tidspunkt for behandlingsforslag 1. BEHAND_FOR_PRIORITET_3: Prioritet behandlingsforslag 3 Side 4 av 5

5 BEHAND_FOR_TID_3 SUNHETNR MILJOEFIGUR REG_GRUNNFLATE BONITERINGSTRESLAGS_BSKRIVELSE SE_ANNO_CAD_DATA KOMMUNE GNR BNR MERK1 BONITERINGSTRESLAGS_BSKRIVELSE: SUNHETNR: Vurdering av bestandets sunnhet, dvs egnethet for overholdelse. NB! oftest angitt på taksttidspunktet. 1 = god sunnhet 2 eller 0 = normal sunnhet 3 = dårlig sunnhet Bestandets hoveddtreslag. MILJOEFIGUR: 1 = gjeldende miljøfigur i bestandet 0 = ingen gjeldende miljøfigur i bestandet Ikke relevant, se bort fra denne. MERK1 Opplysninger om eiendom. BEHAND_FOR_TID_3: Anbefalt tidspunkt for behandlingsforslag 3. REG_GRUNNFLATE: m 2 / ha Sammen med middelhøyde er dette grunnlag for beregning av bestandsvolum. Evnt utfyllende kommentarer til bestandet. Side 5 av 5

Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark

Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark Skogkurs resymé nr. 11 Grøfting av fastmark www.skogkurs.no Utgave: 2 - august 2013 Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder

Detaljer

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet

AR 5 BROSJYRE 2/2010 (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5. Valstad. Holtan. Dyrstad. Dyrstadtjønna. Skardaunet 2/2010 AR 5 BROSJYRE (FORSIDEN) AREALRESSURSKART AR5 Valstad Holtan Dyrstadtjønna Dyrstad Skardaunet Arealressurskart AR5 klassifikasjonssystem produktet AR5 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000.

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Landbruksfylket Hedmark

Landbruksfylket Hedmark Landbruksfylket Hedmark Svein Grønvold / NN / Samfoto Hedmark et stort stykke Norge................................. 3 Skogen..............................................................................................

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern

Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern Redaktør: Jon Eivind Vollen, Skogbrukets Kursinstitutt Faggruppe: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund Erling Bergsaker, Norskog Inge Fjalestad,

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond

Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond Her finner du spørsmål med svar knyttet til regelverket om bruk av skogfond. SLF vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp. Klikk

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Markslag i Økonomisk kartverk

Markslag i Økonomisk kartverk Markslag i Økonomisk kartverk NIJOS veileder 01/04 nynorsk Markslag i Økonomisk kartverk Økonomisk kartverk (ØK) inneheld i tillegg til markslaget opplysningar om m.a. namn, terrengforhold, vassdrag, fastpunkt,

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge

Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge Biomasseproduksjon i sitkagran i Norge Kjell Andreassen Seniorforsker, PhD Skog og landskap Bernt-Håvard Øyen, PhD Direktør Stiftelsen Bryggen, Bergen Hovedtema Skogreisning i kyststrøk i Norge Skogplanting

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995

Revidert utgave av «Lystheia - Arendal kommune, Enkel landskapsanalyse», De grønne blad 182, Juli 1995 Vegetasjon og terreng før husbygging Enhver utbygging i et område medfører inngrep som gjør at området forandres. Det er viktig å vite hva som forandres og hvordan, før utbyggingen settes i gang. Det er

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer