Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist"

Transkript

1 W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR ÅRGANG Viktig signaleffekt når barn forsvinner: Må aldri gi opp å lete Strid i Scandinavian Star-saken // Stopper forfølgerne Historien om dødsstraff i Norge // Landets eldste jurist

2 Aktuelle fagbøker Kr 1299, _ ISBN: Dette er en ettbinds, oversiktlig, ajourført lovkommentarer til straffeloven 2005, straffeprosessloven etter endringene mfl. som gir en blant annet en omfattende fremstilling av narkotika og straff. Den inneholder straffenivåkommentarer til alle vesentlige bestemmelser i straffeloven 2005, referater av de tilhørende sentrale utmålingsdommene og føringer i forarbeidene. Kr 899, _ ISBN: Varetekt er et sterkt inngrep i den grunnleggende retten til personlig frihet. Forfatterens mål er å vise hvordan proporsjonalitetsvurderingene må foretas slik at både samfunnets og individets interesser gis en verdi i avveiingen. Boken inneholder rikholdig praksis fra Høyesteretts ankeutvalg og EMD knyttet til de materielle vilkårene for bruk av varetekt. Forfatterne gir en praktisk gjennomgang av kommunalretten, herunder kommunenes oppgaver og inntektsgrunnlag, organisering, kompetansefordeling, de folkevalgte, beslutningsprosesser og økonomiforvaltning, kommunale foretak, interkommunalt samarbeid og selskapsorganisering, etikk, egenkontroll og tilsyn. Boken er à jour per 6. juni Etter å ha gitt en kort innføring i hva ekspropriasjon er, redegjør forfatterne grundig for en rekke praktiske og sentrale ekspropriasjonsrettslige emner: skjønnsprosessen, salgsverdi med påslag som grunnlag, reguleringsplanens betydning, bruksverdierstatning, gjenervervsprinsippet, erstatning for ulemper og fradrag for fordeler. Kr 649, _ ISBN: Kr 1049, _ ISBN: Kommisjon er særdeles praktisk i verdipapirhandelen, og reiser en rekke rettsspørsmål utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten: separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo, tredjemanns adgang til godtroerverv, direktekrav fra eller mot kommittenten og adgangen til å motregne. Forfatteren gir en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten. Han behandler bl.a. finansielle instrumenter, reglene for handel og kursnotering, børsregelverket, regelverket for verdipapirforetak, regelverket for utstedere og investorer, reglene for registrering i Verdipapirsentralen og reglene for oppgjør av handel. Kr 289, _ ISBN: Kr 649, _ ISBN: Bestillingsinformasjon: cda.no. eller din lokale fagbokhandel

3 Innhold 6 12 Forsvinningssaker Siden sist 6 Uløste saker Viktig at samfunnet aldri gir opp å få svar, sier Fridtjof Feydt. 14 Scandinavian Star 20 Ann-Iren Skjelbred Norges eldste Dommerspråket Nynorsk-refs 14 Dragkamp Det er strid om juridiske rettigheter i Scandinavian Star-saken. 30 Varslere i kommunene Forhandlingskonkurranse Gatejurist i Halden Dødsstraff i Norge 20 Stopper forfølgerne Advokat Ann-Iren Skjelbred hjelper forfulgte kvinner. 48 Nicolay Skarning 50 Arbeidslivet Juss-Buss kommenterer Fagartikkel Karriereråd 32 Forhandlere Thea Willas Bure og Karoline Wergeland er klare for forhandlinger i Dublin. 57 Curt A. Lier mener Meninger Stilling ledig Reunionfest 36 Dødsstraff Vi har fulgt de historiske sporene etter dødsstraff i Norge. 66 Nytt om navn Tidligere dommer blir mønstre og maler også når det gjelder språklig utforming, og slik mister man et naturlig fokus på hvordan teksten oppfattes og forstås av partene Mette Jenssen, side 26

4 Betaler du for mye for forsikringene dine? Pris- og vilkårsgaranti frem til ! Som medlem i Juristforbundet får du minst like gode priser og vilkår hvis du lytter dine private skadeforsikringer (f.eks. bil-, villa-, båtog fritidsboligforsikring) fra DNB til Juristforbundet Forsikring. Tilbudet forutsetter like betingelser. Benytt deg av Juristforbundets gode forsikringstilbud! Kontakt Juristforbundet Forsikring for mer informasjon og hjelp til lytting. Telefon: E-post: Forsikringsportal:

5 JURISTKONTAKT Redaktør Ole-Martin Gangnes Journalist Tore Letvik Annonsesjef Per-Olav Leth 07 Media Tlf.: Design/layout Inge Martinsen, 07 Media Abonnement Kr 500,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Media 07.no Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 1. juni Redaksjonen avsluttet 5. mai Tips redaksjonen mob For annonser tlf.: Ved adresseendring Medlemmer: juristforbundet.no Andre: Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Juristene i opplysningstiden Det er forbausende underkommunisert at det var juristene som har æren for at opplysningstidens humanisme vant over fundamentalistisk religion i Danmark Norge, mener Johan Sigfred Helberg, direktør for Norsk rettsmuseum i Trondheim. Vi har til denne utgaven vært på reportasjereise gjennom Norge for å finne sporene av tidligere tiders bruk av dødsstraff og grusomme straffemetoder her i landet. Og det er i Trondheim Juristkontakts reportasjereise om fortidens brutale straffemetoder ender. Ved Norsk rettsmuseum er en del av museet viet tidligere straffepraksis i Norge og museumsdirektør Helberg har stor kunnskap om emnet. Han forteller at henrettelsestallene gikk betydelig ned i Midt-Norge i 1770-årene og peker blant annet på at Høyesterett i København i annen halvdel av 1700-tallet kom mer og mer under innflytelse av opplysningstiden og humanismen. Men kampen mellom datidens ideologier foregikk hverken gradvis eller fredelig. Det var et stort drama som utspant seg. Motstanderen til opplysningstidens humanister var fundamentalister som ønsket samfunnet styrt av religiøse lover gitt engang for alle. Viktig ble opprettelsen av det juridiske fakultet i København i 1746, i klar opposisjon til det teologiske fakultet. Etter hvert kom flere og flere juridisk utdannede humanister inn på samfunnsarenaen. En viktig person ble Johann Friedrich Struensee. Han var den sinnslidende kong Christian 7 s livlege, men ble reell statsleder som iverksatte en rekke omfattende reformer på lovområdet og i forvaltningen. Struensee endte opp med å bli henrettet, men presset mot fundamentalistene fortsatte etter hans død og Helberg beskriver den ideologiske kampen i denne perioden der opplysningstidens ideer vant frem som et av de helt store paradigmeskiftene i dansknorsk strafferett. Før den tid var det forordninger om at kun halshugging ikke var nok for grove mordere. Da ble den dødsdømte i tillegg torturert i forkant av henrettelsen på grusomme måter. Og etter halshuggingen ble hodet gjerne satt på stake til skrekk og advarsel. For ikke å snakke om da man plasserte dødsdømte på såkalt «hjul og steile» etter at den dømte var «radbrukket». Men selv om opplysningstidens ideer etter hvert fikk fotfeste og de mest brutale straffemetodene avtok, fortsatte praksisen med dødsstraff. Det er ikke mer enn 139 år siden siste henrettelse fant sted i Norge etter borgerlig straffelov. I tidsrommet 1783 til 1814 ble det utført 29 offentlige henrettelser her i landet. Og etter at Norge fikk sin grunnlov 17. mai 1814, og fram til siste henrettelse i 1876, ble 44 personer halshugget med øks i full offentlighet. Det var for øvrig først i fjor at et forbud mot dødsstraff ble tatt inn i Grunnloven. På vår historiske reise fra Oslo til Trondheim har vi også vært innom Løten kirke. Der ligger Kristoffer Nilsen Svartbækken begravet den siste som ble halshugget i Norge. Fortsatt, 139 år etter henrettelsen, står gravsteinen for seg selv, med markert avstand til de øvrige gravene på kirkegården. Det var blomster plassert på graven da Juristkontakt var innom, men ellers er den naken og avsidesliggende den dag i dag. Les den omfattende reportasjen om norsk dødsstraff i fredstid lenger ut i denne utgaven. Ole-Martin Gangnes redaktør Utgiver:

6 Advokat i Therese-saken om barneforsvinningssaker: Avgjørende at samfunnet aldri gir opp å lete Advokat Fridtjof Feydt ønsker han en dag kunne gi Therese Johannessens mor et svar på hva som hendte med datteren hennes da den ni år gamle jenta forsvant sporløst fra Drammen for 27 år siden. Han oppfordrer myndighetene til aldri å gi opp saker hvor barn forsvinner. Den erfarne juristen mener britisk politis utholdende etterforskning i Madeleinesaken er et eksempel til etterfølgelse. Tekst: Tore Letvik Foto: Thomas Haugersveen

7

8 Få dager før denne utgivelsen av Juristkontakt den 3. mai var det åtte år siden Madeleine McCann (3) forsvant sporløst fra ferieparadiset Luz på Algarvekysten. Så mye som britiske pund, eller over 100 millioner norske kroner, skal etterforskningen ha kostet til nå, og britisk politi jobber fortsatt iherdig for å finne en eller flere mulige gjerningsmenn. Madeleine-saken har preget britiske medier, men også blitt bredt dekket i medier verden over, og hver lille bevegelse i etterforskningen blir fortsatt behørig omtalt i britisk presse. Som bistandsadvokat for Thereses mor, Inger-Lise Johannessen, har Fridtjof Feydt engasjert seg sterkt i skjebnen til en av de største forsvinningssakene her i landet. Den fant sted da Therese Johannessen (9) ble sporløst borte fra Fjell i Drammen 3 juli Fortsatt er den erfarne strafferettsadvokaten engasjert i saken. Han har støtte av et team med kriminologer som også trår til på ubetalt, frivillig basis. I fjor gjennomførte de graving etter den savnede jenta, etter innkomne tips fra en kvinne som opplyste til Feydt at hun mente å vite hvor den savnede jenta lå begravet. Gravingen førte ikke til noen funn, og tipset viste seg å ikke å holde mål. Men den frivillige gruppen gir ikke opp og trår fortsatt til hvis noen har interessant informasjon. Vi mottar fortsatt tips i saken og sjekker ut opplysninger så fremt de virker relevante. Det føler vi at vi skylder Thereses mor, sier Feydt. Han mener det enorme engasjementet som folk viser når barn forsvinner har et fellestrekk i både Madeleine- og Therese-saken. Årsaken til engasjementet tror jeg skyldes at det er relativt små og oversiktlige miljøer, både i England og i Norge. Jeg ser på det som et kvalitetstegn for våre samfunn at man engasjerer seg så voldsomt når barn forsvinner. I større samfunn, som i USA kan det nok være at lokalmiljøene reagerer like sterkt når barn blir borte, men i det store og det hele er USA så stort og uoversiktlig og antall barn som forsvinner hvert år så stort, at det nasjonale engasjementet ikke blir like betydelig for hvert enkelt barn, sier Feydt. Han mener signaleffekten av reaksjonen etter at et barn er borte ikke skal undervurderes. Ikke minst overfor personer som kan være potensielle barnebortførere. Overfor mer eller mindre gale potensielle forbrytere som tiltrekkes av barn kan det være avgjørende at samfunnet viser med all tydelighet at et barn som blir borte er et umistelig tap, og at den som bortfører et barn aldri skal kunne føle seg trygg, sier Feydt. Hadde fokus på foreldrene Madeleine McCann forsvant fra feriekomplekset Ocean Club i Praia da Luz ved Algarve-kysten bare dager før hun ville fylt fire år. Hun lå og sov sammen med sine to søsken, mens foreldrene, Kate og Gerry McCann spiste middag med venner på en restaurant meter unna. Juristkontakt har besøkt området, som ligger i Sør-Portugal. Området er et populært feriemål og særlig ettertraktet blant engelskmenn. Selv tettstedet Luz strekker seg langs en vakker strand. Leiligheten som jenta forsvant fra ligger om lag 15 minutters gange fra stranden, og Ocean Club, hvor foreldrene befant seg den aktuelle kvelden, består av en restaurant og et bassengområde som ligger på en inngjerdet naboeiendom, med en fotgjengerpassasje mellom. En hel verden fulgte med i dramaet og hadde naturlig nok medfølelse med jentas dypt fortvilede foreldre da hun forsvant. Foreldrene fortalte at de hadde forlatt leiligheten etter at barna sovnet, og at de hver halvtime vekslet på å gå og se til Madeleine og hennes to år gamle søster og bror, som er tvillinger. Politiet rettet i en periode mistanken mot foreldrene og mente at treåringen hadde mistet livet ved et uhell, og at foreldrene hadde forsøkt å dekke over dette ved å få det til å se ut som om noen hadde kidnappet Madeleine. Politiets mistanke kom etter at det i media ble påstått at det var gjort DNA-funn av jenta i en leiebil som Kate og Gerry McCann leide 25 dager etter at Madeleine forsvant. Moren ble formelt siktet 7. september 2007, og faren ble siktet dagen etter. Siktelsene ble frafalt og i juli 2008 ble foreldrene frikjent i en rapport fra det portugisiske politiet. Også en brite som hadde utflyttet til Portugal og hans kjæreste har vært mistenkt i saken. Han ble formelt renvasket for mistanke i 2008 og ble tilkjent britiske pund i oppreisning fra 11 britiske aviser i 8 Juristkontakt

9 Etterforskere fra Scotland Yard i møte med portugisisk politi i fjor sommer. Etterforskningen har kostet over 100 millioner kroner så langt. (Foto: Reuters) tiden etter. I juli 2008 etter at siktelsene mot Madeleines foreldre var trukket, offentliggjorde den portugisiske riksadvokaten at etterforskningen i saken var innstilt. Ekteparet McCann betalte da private etterforskere for å fortsette undersøkelsene, og først i mai 2011 kunne den britiske innenriksministeren Theresa May, kunngjøre at Scotland Yard ville gjennomgå bevisene i saken på nytt, i en innsats som fikk navnet «Operation Grange». Dette var en ny vending i saken inntil da hadde det lokale politiet i McCann-familiens hjemsted Leicestershire hatt ansvar for vurdering av bevisene, i samarbeid med portugisiske myndigheter. I juli 2013 ble operasjon Grange til en fullskala etterforskning, og Scotland Yard uttalte at etterforskningsledelsen nå konsentrerte etterforskningen om en kriminell handling begått av ukjent gjerningsperson. Etterforskerne uttalte at de lette etter en sammenheng mellom falske innsamlere til veldedighet for et barnehjem. Samme kveld som Madeleine forsvant skal det ha vært fire separate vitneobservasjoner av menn som utga seg for å være innsamlere til barnehjemmet. Britiske etterforskere tror menn, som likner på fantomtegninger de ga ut i 2013, har rekognosert for å forberede bortføring eller planlegge innbrudd, og har hatt en teori om at Madeleine kan ha kommet på en innbruddstyv som i frykt for å bli hørt av andre har drept jenta og tatt henne med seg. I fjor reiste Scotland Yard til Portugal for å intervjue fire mistenkte og utførte leting i området rundt leiligheten, blant annet med en radar som kunne «se» ned i bakken. I løpet av fjorårets etterforskning ble en av de Juristkontakt

10 mistenkte utelukket, men tre andre er av britisk politi fortsatt å anse som mistenkt i saken. De ble avhørt av de britiske etterforskerne, som har fått ta i bruk lokaler hos Policia Judiciaria i Faro. Etterforskernes teori er at innbruddstyvene opptrådte sammen i en gjeng og at de fikk panikk etter å ha drept Madeleine under et innbruddsraid. Alle de avhørte benektet enhver skyld og ble løslatt uten å bli siktet. Gir ikke opp En annen mistenkt i saken har vært en stoffavhengig, tidligere dømt innbruddstyv som i 2006 var ansatt, men fikk sparken fra feriekomplekset hvor Madeleine forsvant. Mobilspor viste at han hadde vært i området den natten jenta forsvant, og politiet hadde mistanke om at han plyndret leiligheter i området for å finansiere sitt narkotikamisbruk. Mannen døde imidlertid i en traktor-ulykke i I mars i fjor offentliggjorde Scotland Yard at en ensom inntrenger hadde overfalt fire jenter i alderen 7-10 år i Algarve i tiden mellom 2004 og Mannen, som aldri ble tatt, skal av andre være beskrevet å ha en «very, very unhealty interest» i unge, hvite jenter. Og Scotland Yard satser videre på etterforskningen. I desember i 2014 ble lederen for Operasjon Grange, Andy Redwood, byttet ut og erstattet av Nicola Wall, som reiste til Portugal før jul og gjennomførte flere avhør. Wall har avhørt syv mistenkte og fire vitner, men har ikke frigitt noen informasjon om eventuelle funn, og fremholder at de vil ikke gi noen løpende opplysninger i saken. Samtidig fortsetter foreldrene kampen for å finne datteren. Foreldrene har reist på turneer i flere land for å skape oppmerksomhet rundt forsvinningen. Blant annet besøkte de pave Benedikt XVI og fikk støtte fra kjendiser som David Beckham, Cristiano Ronaldo og J. K. Rowling. Den britiske avisa News of the World utlovet en dusør på 2,5 millioner pund, eller 30 millioner kroner, til den som bidrar Therese Johannessen forsvant i (Foto: NTB/Scanpix) med informasjon som fører til at Madeleine McCann blir funnet. I tillegg har flere forretningsfolk, andre aviser og også en kollega av Madeleine McCanns mor utlovet dusører. Etter at foreldrene ble mistenkt for å stå bak, valgte mange tidligere støttespillere å trekke seg. Foreldrene gir imidlertid ikke opp, og har fått laget etterlysninger med bilde av Madeleine på et stort antall språk, også norsk, hvor de ber personer som kan ha kunnskap om datterens skjebne om å ta kontakt. Også dataproduserte bilder av hvordan Madeleine kan se ut i dag, dersom hun fortsatt er i live, har de sendt ut, med også den norske overskriften: «Noen, noe sted, vet hvor Madeleine er». Behov for å vite Smerten over å ikke få vite hva som har skjedd med et barn som har forsvunnet har vart i åtte år i Madeleinesaken. I Therese-saken har den vart i snart 27 år. I slike saker er det selvfølgelig et sterkt behov for å få vite hva som har skjedd. Som moren til Therese mange ganger har sagt til meg: «Hvis jeg bare hadde fått vite hva som har skjedd. Hvis jeg bare hadde fått en visshet Madeleine McCann etterlyses på alle språk, også norsk. (Foto: NTB/Scanpix) etter alle disse årene». Men når du ikke har en grav å gå til og ikke aner hva som har skjedd, da blir behovet, lengselen og smerten ekstra sterk. Det er derfor vi jobbet og jobber så mye med Therese-saken, sier Feydt. Thereses mor opplevde også at Thomas Quick tilsto og ble dømt for å ha bortført og drept jenta. Quick, som har tatt tilbake sitt virkelige navn, Sture Bergwall, trakk tilståelsen og ble frikjent for alle de åtte drapene han var dømt for. Frifinnelsen i Theresesaken kom 29. mars Som bistandsadvokat begjærte jeg da gjenopptakelse av etterforskningen, men fikk til svar av daværende politiledelse i Drammen at det ikke var aktuelt da det ikke var noe nytt i saken, sier Feydt. Therese-saken rakk også å bli 25 år før lovendringen som opphevet foreldelsesfristen i drapssaker. Saken er dermed foreldet. Feydt er oppgitt over at det ikke er blitt gjort mer i Theresesaken etter at saken igjen ble stående som uoppklart. Politiet gjorde en enorm etterforskning etter at hun forsvant og gjennomførte avhør av et stort antall personer i de første årene etter. 10 Juristkontakt

11 Han mener politiet burde ha satt andre politifolk på saken nå, for å gjennomgå dokumentene i saken med friske øyne. Jeg er overbevist om at navnet på drapsmannen eller kidnapperen finnes i alle de tusenvis av sider med dokumenter. Det ligger i de dokumentene og myndighetene bruker ikke en eneste krone på saken nå. Selv om saken er foreldet mener jeg saken burde blitt sett på med friske øyne av andre etterforskere, sier Feydt. Han peker på at det var flere som hadde pedofile tendenser som bodde i nærmiljøet hvor jenta forsvant. Politiet hadde ikke noe konkret på dem annet enn at de hadde begått straffbare pedofile handlinger tidligere, men etter min mening så slapp de altfor lett unna videre etterforskning, alibisjekk og slike undersøkelser, sier Feydt. Pakistan-sporet I tillegg til en etterforskning som har tatt høyde for at Therese ble kidnappet og kanskje drept, har en annen teori versert i Therese-saken. I en bok som er skrevet av Thereses mor, skriver hun at hun har mest tro på at Therese ble bortført til Pakistan i Det er det jeg håper mest på. For dette sporet innebærer et håp om at Therese faktisk lever, skriver Inger- Lise Johannessen i boken ifølge Drammens Tidende. I boken forteller Inger-Lise Johannessen om sitt forhold til en pakistansk mann. Etter at dette forholdet ble slutt, traff hun mannen som skal være Thereses biologiske far, en spansk sjømann. Etter kort tid ble hun gravid. I boken spekulerer Johannessen på om familien til den pakistanske eks-kjæresten trodde at Therese var hans datter, noe det skal ha gått rykter om på Fjell i denne tiden. Kanskje så de Therese som sin eiendel? Kanskje følte de at jeg krenket æren deres? I dag kan jeg ikke utelukke at det var denne familien som tok Therese den julidagen for 25 år siden, skriver Inger-Lise Johannessen i boken. Feydt og hans team med kriminologer har gått gjennom politiets etterforskningsmateriale i saken. Feydt mener dette sporet aldri ble etterforsket helt ut. I følge moren skal det være flere opplysninger i rapporten som tyder på at Therese kan være bosatt i Pakistan. To politietterforskere skal tidligere ha blitt sendt til Pakistan, men det pakistanske miljøet i den aktuelle regionen i Pakistan skal ha lukket seg, så etterforskerne fikk ingen informasjon. TLF Dette var før Thomas Quick kom med sin tilståelse, og etter det skal all annen etterforskning ha blitt lagt til side. Feydt mener Madeleine-saken og Therese-saken viser hvor viktig det er for politiet å aldri gi opp. Therese-saken viser det enorme engasjementet i et lite land som Norge, når barn forsvinner. De fleste vet hvor de var da Oddvar Brå brakk staven men jeg tror også mange godt voksne vet hvor de var da meldingen gikk ut på radio og fjernsyn om at en ni år gammel jente var sporløst forsvunnet fra Fjell i Drammen, sier han. 35 Juristkontakt

12 Hundedrapssaken anket Både statsadvokaten og 29-åringen som ble dømt til seks måneders fengsel for å ha druknet hunden Lucas i Moss i fjor sommer har anket dommen til lagmannsretten. Det er straffeutmålingen som er anket, bekrefter politiadvokat Morten Lundén overfor Moss Avis. Juristkontakt har tidligere omtalt både dyrs rettssikkerhet og den konkrete domfellelsen i våre reportasjer. Seks måneders fengsel er vesentlig lavere enn vår påstand på 12 måneder. Det finnes lite rettspraksis på området. I 2010 sa lovgiverne at straffen skulle opp rundt handlinger som dette, men de sa ikke hvor mye den skulle opp. Denne anken har to viktige sider, den ene er som sagt at vi synes straffen isolert sett er for lav, den andre at den kan få en viktig betydning i forhold til fremtidig rettspraksis og vi synes derfor det er viktig at en høyere rettsinstans enn tingretten behandler saken, sier Lundén til Moss Avis. Også 29-åringens forsvarer advokat Even Rønvik bekrefter at hans klient har anket. Ja, min klient synes straffen var for streng, og det støtter jeg ham på, sier Rønvik. Etter at hunden Lucas var druknet, ble det holdt en minnesamling på Krapsfossbrua. Mange er sterkt engasjert og det ble lagt ut blomster og bilder (Foto: NOAH) Begge ankene er sluppet inn til behandling av lagmannsretten. I Moss tingrett ble den 29-årige mannen dømt til et halvt års fengsel for å ha druknet en hund bundet til en betongblokk. Det var søndag 20. juli i fjor at forbipasserende så en hund i vannet under Krapfossbrua i Vansjø i Moss. Saken førte til sterke reaksjoner både lokalt og på riksplan. Svenske statsadvokater lever med hemmelig identitet I desember i fjor ble inngangen til rettsbygningen i Malmø sprengt. (Foto: Stig-Åke Jönsson/TT) Ola Sjöstrand i den svenske påtale myndigheten han arbeider som «chefsåklagare» i Malmø forteller i siste utgave av den svenske Jusektidningen at han må leve med beskyttet identitet på grunn av trusselbildet i byen. Og han er ikke alene blant påtalejuristene. Han sier til bladet at truslene har blitt flere og råere i de årene han har vært sjef, noe han fikk en påminnelse om desember i fjor. Da ble Malmø tingsrett utsatt for et bombeangrep som sprengte bort hele inngangspartiet. På hans eget kontor, som ligger i samme bygning, løsnet tunge takplater. Nabohus ble også rammet. En beboer fikk lettere skader, men bare flaks gjorde at det ikke gikk verre. Også i februar i fjor ble det sprengt en bombe ved rettsbygningen i den svenske byen, men ladningen den gang var ikke like kraftig. Jeg ser det som et angrep på hele rettsvesenet og demokratiet, sier Sjögren. Ny jury for Rettssikkerhetsprisen Rettssikkerhetsprisen skal i år deles ut for tiende gang. Det er ny sammensetting av juryen, som nå består av Hege Brækhus (professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø), Sven Ole Fagernæs (tidl. regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard), Siv Hallgren (advokat/ partner i Advokatfirmaet Elden DA), Guri Hjeltnes (dr. philos., direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, professor II ved Handelshøyskolen BI) og Knut Storberget (advokat, stortingsrepresentant, tidl. justisminister). Frist for nominering er 10. juni og prisen deles ut under Juristforbundets Retts sikkerhets konferanse 22. oktober. Prisen er et stipend på kr ,-. 12 Juristkontakt

13 Fylkesmannsjuristene møttes i Paris ser tilbake 40 år siden «Farner mener at man snarest bør drøfte hvilke muligheter man har for å dempe overskuddsproblemene. Uansett hvilket tiltak vi velger vil vi neppe kunne unngå problemer i de nærmeste årene.» (Juristforbundets generalsekretær advarer mot overproduksjon av jurister) 30 år siden «Ved Tønsberg byrett er det tre stillinger som dommerfullmektig og alle tre er besatt med kvinner.» ( Det skrives i disse dager rettshistorie i Tønsberg byrett», meldes det) Hele gruppen på besøk hos OECD. Fylkesmannsjuristene arrangerte 15. til 17. april tillitsvalgsamling for akademikerforeningene hos fylkesmannsembetene. Samlingen ble arrangert i Paris for over 40 tillitsvalgte, og bestod av foredrag ved Eva Joly, fylkesmann Ann-Kristin Olsen og besøk hos OECD. En stor medlemsundersøkelse gjort blant medlemmer i akademikerforeningene hos fylkesmannsembetene ble også presentert. Dette var tredje gang det det ble arrangert egen samling for å styrke akademikersamarbeidet blant tillitsvalgte hos fylkesmennene. Arrangørene sammen med Eva Joly, Ann-Kristin Olsen og Curt A. Lier. 20 år siden «De 50 politijuristene ved Retts- og påtaleseksjonen ved Oslo politikammer jobber under fortvilte arbeidsvilkår. Det er prekært behov for minst 20 nye stillinger.» (Dårlig lønn og stort arbeidspress fører til at mange slutter) 10 år siden «I slutten av april undertegnet norske myndigheter, som første land utenfor EU, en samarbeidsavtale med EUorganet Eurojust.» (Går med i EUs påtalemyndighetssamarbeid) 180x33 annonse_layout Side 1 VI O V E R SETTER J U RIDIS K E DOKUMENTER FOR J USTI S D E PA R TEMENTET, O V E R 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

14 Dronningen hedret Bak kulissene råder misnøye og juridisk dragkamp En vakker minneseremoni fant sted på Akershuskaia i Oslo 7. april på dagen 25 år etter Scandinavian Star-brannen. Men bak kulissene utkjempes nå en intens dragkamp om juridiske rettigheter. Blant de som ble berørt av dødsbrannen råder misnøye med hvordan mordbrann-saken er blitt håndtert av både myndigheter og av ofrenes støttegruppe. Tekst og foto: Tore Letvik

15 Scandinavian Star-ofrene En dypt alvorlig dronning Sonja kledt i hvitt hedret ofrene ved minnesmerket i Oslo. Statsminister Erna Solberg holdt tale. Markeringen samlet en stor mengde overlevende og pårørende. Mange preges fortsatt av ikke å ha fått noe endelig svar på hvem som sto bak mordbrannen som krevde 159 menneskeliv. Dersom man medregner et ufødt liv var antall dødsofre 160. Utålmodigheten har vokst seg sterk blant en gruppe berørte og deres hjelpere. De er samlet i en stiftelse som nå har knyttet til seg den kontroversielle og hardtslående advokaten Sigurd Klomsæt. Stiftelsen mener Støttegruppen for pårørende og overlevende ikke har gjort nok for å finne fakta i saken og legger et stadig sterkere press på myndighetene for å sikre at brannårsaken kommer for en dag slik at de ansvarlige kan stilles til ansvar. Gjennom sin etterforskning mener stiftelsen å ha avdekket at brannen var resultatet av en godt planlagt forsikringssvindel som kom ut av kontroll. Stiftelsen krever å få Klomsæt oppnevnt som bistandsadvokat. To rettsinstanser har hittil kommet til at stiftelsen ikke oppfyller kravene for å få oppnevnt bistandsadvokat og en anke til Høyesterett er avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Klomsæt og stiftelsen gir ikke opp og varsler om nødvendig prøving av saken for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Per 30. april var Klomsæt oppnevnt som bistandsadvokat for 25 personer i Scandinavian Star-saken. Oslo tingrett har imidlertid sagt nei for oppnevnelse av bistandsadvokat for enkeltpersoner som krever det. Også her pågår en

16 De har stått på for å få svar på brannmysteriet om bord Scandinavian Star, og er i juridisk dragkamp for å få oppnevnt bistandsadvokat for Stiftelsen. F.v. forfatter Kjell Ola Dahl, Arne Steen (leder av stiftelsen som mistet sitt eneste barn Gaute i brannen), advokat Sigurd Klomsæt og styremedlem i Stiftelsen, Ove Brandt. Skipsbrannen fant sted 7. april Umiddelbart etter ble det opprettet en støttegruppe for de overlevende og pårørende. Fram til 2010 var støttegruppen eneste organisasjon for å ivareta ofrenes rettigheter og behov etter skipsbrannen. Støttegruppen fremmet flere krav om at politiet måtte gjenoppta etterforskningen av brannen, og fikk like mange avslag. Både riksadvokaten i Norge og i Danmark vendte tommelen ned overjuridisk dragkamp mellom Klomsæt og domstolene. En av de som har fått nei, og som ønsker Klomsæt som bistandsadvokat er mannen som var kaptein om bord Scandinavian Star den skjebnesvangre natten, Hugo Larsen, og en annen mann som også er blant de som overlevde dødsbrannen. Slagkraftig stiftelse Juristkontakt har i flere reportasjer satt fokus på utviklingen i Scandinavian Star-saken, og blant annet fremhevet det faktum at mordbrannen ville være strafferettslig foreldet dersom loven ikke ble endret innen 7. april i år. Et forslag fra Senterpartiets Jenny Klinge om å oppheve foreldelsesfristen, utløste imidlertid et juridisk sprinterløp på Stortinget, og i siste time ble foreldelsesfristen opphevet. Dermed kan den eller de som forårsaket brannen aldri føle seg sikre på å unnslippe straff. Klomsæt har også begynt en prosess han håper skal føre til en gjenåpning av straffesaken mot Hugo Larsen i Danmark for støttegruppens gjenopptakelsesbegjæringer. En håndfull berørte jobbet imidlertid med egen etterforskning, utenfor støttegruppen, og knyttet til seg en gruppe personer med høy fagkompetanse innen etterforskning av brannårsaker og sikkerhet til sjøs. Denne gruppen tok i 2010 navnet «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star (Stiftelsen)», og iverksatte en detaljert gransking av brannen. I 2013 leverte stiftelsen en omfattende rapport til Oslo politidistrikt. Stiftelsen fant holdepunkter for at det var antent seks branner om bord Scandinavian Star, og at fire av disse ble antent etter at mannen som norsk politi utpekte som gjerningsmann en 37 år gammel hjelpemann på lastebil hadde lagt seg til å sove, og døde på sin lugar. Totalt brant det i 38 timer om bord på 16 Juristkontakt

17 Stortingsrepresentant og leder av Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler (t.v), er en av de som engasjerte seg i å få til parlamentarisk gransking. Her under minneseremonien, med daglig leder av Stiftelsen, Terje Bergsvåg (tredje fra høyre) Scandinavian Star. Etter at Stiftelsen la fram sitt etterforskningsmateriale har politi og påtalemyndighet vedgått at det ikke finnes bevis for at det var 37-åringen som antente brannene ombord skipet. Etterforskning og gransking Stiftelsens private etterforskning og grundige rapport førte til at Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold besluttet å iverksette ny etterforskning av «økonomisporet» i saken. Riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjorde 27 juni i fjor at etterforskningen også skulle bringe klarhet i om det, som stiftelsen mener å ha avdekket, ble antent flere branner etter klokka på natten, som er tidspunktet man antar at 37-åringen og alle de andre som omkom i brannen, var døde. Mens stiftelsen konsentrerte seg om å få igangsatt ny politietterforskning av brannen, sendte støttegruppen i april 2013 brev til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark med anmodning om å nedsette en skandinavisk gransking av brannforløp og skipets eierforhold. Senere har både Stiftelsen og støttegruppen hver for seg engasjert seg for å overbevise sentrale politikere om at myndighetenes håndtering av saken må undersøkes også utover politiets etterforskning. I januar i år sa et flertall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ja til å iverksette en parlamentarisk gransking av Scandinavian Star-saken. Etter at det ble besluttet ny etterforskning oppnevnte Oslo tingrett de to advokatene Siv Hallgren og Espen Komnæs som koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star-saken. Advokatene skal være bindeleddet mellom de berørte og politiet i den strafferettslige granskingen av mordbrannen. Stiftelsen er imidlertid ikke fornøyd med de to koordinerende bistandsadvokatenes rolle og arbeid og krever at den får oppnevnt advokat Sigurd Klomsæt som bistandsadvokat. På vegne av stiftelsen har Klomsæt derfor begjært å bli oppnevnt til bistandsadvokat av domstolene. Før begjæringen ble behandlet av Oslo tingrett sendte Oslo politidistrikt en henvendelse til domstolen hvor det motsatte seg oppnevnelse av Klomsæt som bistandsadvokat i saken. Klomsæt har så langt fått nei både av tingretten, lagmannsretten og av Høyesteretts ankeutvalg. Ankeutvalget avviste anken i en kjennelse den 16. april. - Jeg har til nå ikke blitt gjort kjent med avslaget, sa Klomsæt til Juristkontakt da vi gikk i trykken 5. mai. Han varsler imidlertid fortsatt kamp. Om nødvendig tar vi saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen, sier Klomsæt. Juristkontakt

18 Han mener retten må anse Stiftelsen som fornærmet i straffeprosesslovens forstand på grunn av det omfattende arbeidet som er nedlagt og de store økonomiske ressursene som Stiftelsen har brukt på en etterforskning de mener var myndighetenes ansvar. Klomsæt viser også til at Stiftelsen er nektet dokumentinnsyn av Oslopolitiet og at det verken ville vært igangsatt ny etterforskning eller parlamentarisk gransking uten stiftelsens innsats. Han mener Stiftelsen har en lik rett til å få oppnevnt bistandsadvokat som AUF, etter terrordrapene på Utøya. Klomsæt kaller avslaget en «usakelig forskjellsbehandling» gjennom forståelsen av fornærmet- begrepet fordi AUF fikk oppnevnt bistandsadvokat. Har rett til bistandsadvokat Advokat Sigurd Klomsæt kaller Scandinavian Star-saken et massedrap og mener saken skal utløse den samme rett til bistandsadvokater som i 22. juli-saken. Det som er avslørt i massedrapssaken og det faktum at saken er vedtatt gransket av Stortinget, at lov ble endret og saken derfor ikke er foreldet og at den kan bli fullt oppklart, er alene grunnet Stiftelsen og aktører i denne. Og ikke på grunn av verken politiet, andre offentlige myndigheter eller støttegruppen, men på tross av den aktive og bevisste motarbeidelse fra disse aktører, sier Klomsæt til Juristkontakt. Han mener alle som var på skipet og er direkte rammet, har krav på oppnevning av individuell bistandsadvokat, uten vurdering. Det samme gjelder for etterlatte etter de som ble tatt livet av dette er en massedrapssak av 160 mennesker og en stat som totalt har sviktet, hvor ofrene har krav på samme vurdering og oppnevning av ønsket bistands advokat som i Utøya-saken, sier Klomsæt. Advokaten sendte 1. april også søknad om oppnevnelse som bistandsadvokat for Hugo Larsen etter at den tidligere kapteinen ba om assistanse fra Klomsæt. Oslo tingrett avslo søknaden den 21. april, og Klomsæt har begjært tingrettens avgjørelse omgjort etter å ha sittet i mange timers samtale med Hugo Larsen hvor det fremkom informasjon som kan være vesentlig for rettens vurdering. Etter det Juristkontakt erfarer kan Klomsæt bli oppnevnt til bistandsadvokat for den tidligere kapteinen etter å ha oversendt retten dokumentasjon på at hans klient var blant de overlevende som fikk senskader etter brannen. Det har aldri vært noe godt samarbeid mellom oss og støttegruppen Klomsæt har også begynt en prosess han håper skal føre til en gjenåpning av straffesaken mot Hugo Larsen i Danmark. Kapteinen ble dømt til seks måneders fengsel av dansk høyesterett 22. november 1993 for å ha seilt Scandinavian Star uten å forsikre seg om at skipet var i forsvarlig sikkerhetsmessig stand. Også ledelsen i rederiet, Ole B. Hansen og Henrik Johansen ble dømt til seks måneders såkalt hæfte i dansk høyesterett. Advokat Klomsæt mener Hugo Larsen ble utsatt for en «hekseprosess» og at han ble feilaktig dømt, og krever i et brev til den danske riksadvokaten å få utlevert alle dokumentene som ble produsert under straffesaken mot Larsen før domfellelsen i Splittelse Terje Bergsvåg er en av de berørte i Norge som aldri har gitt opp å finne ut hvem som sto bak brannen på Scandinavian Star. Bergsvåg var ikke selv på skipet men mistet en venninne i brannen. Sammen med danske Mike Axdal som overlevde brannen, men mistet sin far og sin bror, begynte Bergsvåg arbeidet som 20 år senere førte fram til etableringen av «Stiftelsen etterforskning av mordbran- nen Scandinavian Star». De trodde aldri på politiets konklusjon om at 37-åringen som selv omkom i brannen, hadde tent på, og mente tidlig at brannen kunne være resultat av en forsikringssvindel. Bergsvåg og Axdals undersøkelser skjedde hovedsakelig uten hjelp fra Støttegruppen. Bergsvåg er i dag daglig leder for Stiftelsen. Til Juristkontakt røper han skuffelse over Støttegruppens arbeid. Det har aldri vært noe godt samarbeid mellom oss og støttegruppen, sier Bergsvåg som mener ledelsen i støtteforeningen ikke medvirket til å få i gang en ny etterforskning. De sendte blant annet brev til Riksadvokaten bak vår rygg hvor de tok avstand fra vårt arbeid og støttet opp under politiets arbeid, og hevdet at de aldri hadde hatt noen grunn til å tvile på politiets arbeid. Ganske nylig har ledelsen skiftet mening, når den har sett hvilken vei det gikk, skriver Bergsvåg i en e-post til Juristkontakt. Han er ikke overrasket over at domstolene har sagt nei til å oppnevne bistandsadvokat for Stiftelsen. Vi er ikke overrasket over avslaget. Myndighetene har kjempet med nebb og klør for å unngå en ny etterforskning. Vi har fortalt politiledelsen at vi har ny og meget viktig informasjon, men de ønsket ikke å møte oss eller å vite hva vi hadde funnet ut, så det er ingen overraskelse at de ikke ønsker at vi skal få oppnevnt bistandsadvokat, fremholder Bergsvåg. På spørsmål om Stiftelsen kunne klart seg med hjelp fra de allerede oppnevnte koordinerende bistandsadvokatene svarer Bergsvåg. Nei, Vi kunne aldri benyttet oss av Siv Hallgren eller Espen Komnæs. Det ville være som å rykke tilbake til start, skriver han. Møttes under markering Stiftelsen og deres advokat, Sigurd Klomsæt, gjør klart at de ikke har tillit til støttegruppen og de oppnevnte koordinerende bistandsadvokatene i det videre arbeidet i Scandinavian 18 Juristkontakt

19 Star-saken. Dermed råder en splittelse blant de berørte etter mordbrannen. En splittelse som ble holdt under overflaten da overlevende, pårørende og de berørtes hjelpere møttes under minnemarkeringen. Pårørende la ned blomster og tente lys ved Scandinavian Star-minnesmerket på Akershus festning, for å markere at det var 25 år siden den fatale ferjebrannen. Rundt personer var samlet for å markere dagen ved minnesmerket. Dronning Sonja, statsminister Erna Solberg, den danske ambassadøren Torben Brylle, Oslos ordfører Fabian Stang og en rekke andre gjester deltok i markeringen. I sin tale tok Solberg fatt i den sorgen mange fortsatt sliter med. Mange pårørende er til stede her på minnemarkeringen i dag. Jeg forstår at dere alltid vil bære sorgen med dere og at savnet etter deres kjære stadig er like sterkt. Å tenke på dem må gjøre vondt, men jeg håper at det å minnes dem sammen med oss andre, kan lindre litt av den smerten dere bærer på, sa Solberg som også satte fokus på de vonde minnene mange overlevende fortsatt lever med. Det var 482 mennesker om bord da ulykken fant sted. Mange overlevde katastrofen, men opplevde panikk, redsel og død rundt seg. Mange overlevende har bilder på netthinnen som aldri kommer til å forsvinne. Min medfølelse går også til dere, sa statsminister Erna Solberg. Hun satte også fingeren på det faktum at den lange tiden som har gått uten noe svar, er et problem. Fremdeles leter vi etter svar. At vi finner dem er viktig. Vi vet at det er vanskelig å forsone seg med tap uten å vite årsakene. Jeg skulle ønske at vi hadde fått alle svarene tidligere. Juristkontakt har hentet ut en oversikt over antall oppnevnte bistandsadvokater i Scandinavian Starsaken, fra Oslo tingrett. Oversikten viser at det per 30. april var oppnevnt bistandsadvokater for totalt 39 personer, men i følge domstolen mottar den Advokatene Sigurd Klomsæt og Siv Hallgren deltok under minnemarkeringen. stadig flere begjæringer og venter at antall oppnevnelser vil øke. 25 av de 39 personene hadde Klomsæt. De øvrige 14 hadde individuelle bistandsadvokatoppnevnelser fordelt på advokatene Siv Hallgren, John Christian Elden og Erling Hansen. I tillegg er som nevnt tidligere i artikkelen Siv Hallgren og advokat Espen Komnæs oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater. De ble oppnevnt av Oslo tingrett 25. juli i fjor. Den 18. mars i år sendte Sigurd Klomsæt en begjæring til tingretten om at også han skulle oppnevnes som koordinerende bistandsadvokat, men fikk avslag. Ingen kommentar Da det i denne reportasjen fra Stiftelsen og Klomsæt rettes kritikk mot Støttegruppens ledelse og mot de to koordinerende bistandsadvokater, har Jan Harsem i Støttegruppen og Siv Hallgren og Espen Komnæs fått oversendt de deler av artikkelen hvor de kritiseres av Stiftelsen, for å åpne for kommentarer eller samtidig imøtegåelse av kritikk og påstander. I en e-post til Juristkontakt skriver Jan Harsem: «Jeg har ingen kommentar til artikkelen». I en e-post svarer Siv Hallgren og Espen Komnæs: «Vår eneste kommentar til det som fremkommer er følgende: Vårt oppdrag fra Oslo tingrett går ut på ivareta interessene til alle de som er direkte berørt av saken ved å ha kontakt med politiet under etterforskingen og for eksempel formidle kontakt og informasjon begge veier. Vi representerer ingen spesiell gruppering av de fornærmede / etterlatte. Straffeprosessloven angir hvem som har krav på bistandsadvokat og det er retten som tar stilling til begjæringer om oppnevnelse. Vi har ikke hatt noen kontakt med Stiftelsen. Pårørende/ overlevende med et særlig behov for egen bistandsadvokat kan søke om det og de fleste søknader er innvilget. Disse får innsyn og sine behov ivaretatt av egen bistandsadvokat.» Juristkontakt

20

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 2 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Rettshjelp på finsk Bjørn Kjos er juristen som «tok

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk -

Kampen om barna. - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Kampen om barna - En serie om foreldrene Norge glemte og rådgiverne de fikk - Innsendere Elisabeth Risa, Stavangergruppen Ina Gundersen, Undersøkende avdeling Knut Gjerseth Olsen, Undersøkende avdeling

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere:

Metoderapport: basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Metoderapport: FORBRYTELSE UTEN STRAFF basert på artikler publisert i Dagens Næringsliv i perioden 29. oktober 2005 til 18. januar 2006. Innsendere: Knut Gjernes, Sognsveien 20, 0851 OSLO, Telefon: 932

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer