Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eieretablering blant hushold med lave inntekter"

Transkript

1 .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N

2 Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf li NOVA N /

3 N ii f fi pp, lf li (NOVA) l pp i li fli æil fll. Ii iiil Kpp(KD). Ii fål å i fi ilii i il ø p ilfl ip.ii lf på plilli liløp, lå lili, lffil j. Ii æli f å fø fi ilpl, fflij føii i iilfi fili, ppilå i iilfi,fø- ilii æli på pp, ålpp ii i iilli fi føi, åli fliip Ii llii f li fåf å ly pli lli flippi. N ii f fi pp, lf li (NOVA) NOVA Nwi Scil Rc ISBN (y ): ---- ISBN (li ): ---- ISSN - Illj: G Vil. Mi i ijp Vil /B Dp: Til S Ty: Allpi Hl ø plij il: N ii f fi pp, lf li M. P Eli Ol Tlf: Tlf: N: p://www.. NOVA N /

4 F D i æ fø fiiif H. J il pjpi H, P Åé SiØy, f ppføli i. J ø å å i ll i lipp NOVA, pil Vi Ni H Cii Sli, l. S å å il i ili ll Cl K æ jlpli å, y føii ji, il Ki Dil æ llif. Til i il j j ll ifi A,Mli S i BylG i il å på llpøåli. Ol,. KiiAl Pjl Eili l l l i

5 NOVA N /

6 Il Ili... E i ippil i på øi.... Ili.... Mll D.... Rl Klj.... Vl : Dlj ll f ipil f... Pi il fl lii lij.... Fiill fl lii.... Sil fl lii... Kl fi li liil i i li.... Ili.... O l B F påi ili... Spill ll - øl ji f lilå.... Bli il é illi.... Mi lipi.... Klj... E ly i lii på øi.... Ili.... D.... M Rl Klj... Rf... Eili l l l i

7 NOVA N /

8 Ili D pliiål i N fl li l liil å i i li. M li li i liili, åæ iiå å ppfyllål «ll l y»på. Iili lii i i f, pl å li i lipå øi. D l, øi, f lilili. I i f i ii fill ili i li på li,l f lij liløi. E ii il pil l ifø ø i på li, på lpil. Iili i liiliil li il å i illi øi,l «y».di æ på å flii i li. Til fjllf l jl li ø å f lii.d il å fiifi på lilå il j if. Slå,på i i, lilå il pp- ll fllfiii,il i piy pil ifi å. I ill l på iæ lilå.til i li f il il lif på i i øi il å jøplipå i. F Hi f pliil æ if å f li li i pi liiliil f å f ili.e l plilli li fi i i Slåflli i fiilyilij, æ il flii lå p jøp. Eili l l l i

9 ll få il il låfiii il ilå, i lifi,i ill ø. I iiå lippi il ip f il i li pø lii l lil æfi på i. I li pøål lii l lil i lili,å f l f f. D i pøål f pj «Eff liil iil på iiiiå f på ili».rlpi i f fiåpil pp ll fl iipøåly il plilli. I pil i øii piili i ø li ø i yl li,, i li lii.f fi li il å i li, øi å ill l å fli i i, i i iili i påfølå. I illø i å ill l å fli i i i å å f ø pjpå li fi øy if. Nå jl fø pøål, ii p lii li i yl pi øy llj(yp), p i l llj(fi p). V øy llj pill i l épli, å l lifl i l llj.d llflillå l å fip i il l. Nå i i ifj, i fiiili yi f lå li il å j if. Hi if il i lå l løpi, æfå l i i. Hi liii å l yfiiili,, ii ffpå ili. I j pil å i j y li liii løp iå.oi l i i, NOVA N /

10 li fiill lii ilfl lii, pilå jl ppj. D li i i fl, i l li føiiil fl. Hlj y iili å æ l å f N. F fø y fipå lii i i, ylifiill fl. Iili æ f i på æfi liifi, iil f lil å l i, iløfj l l f å jøliii iil æfi.i p l på ilil illii liii pplæi y i å i øi pili lii y. Nå jl ilfl lii i, å li i ijf ili l yli li f y i i il pii lj.a liip i piiilff, i iå æi, i i f lpøål. I fj pil fi fi il é yli Ol å jli å lliili i li. Spil A, Mli S i å æ l å jl i.i pilpi ilæi il i, å f lppi ppi.spill i lii f å låj ffi i liiliil. F pil il å ili, f li ppi.f i pil li pillll - ølpåi il å j lilå li li, i p i-ll yi, y fø ll i, i il. Fål øl å ill ilylå fjlli i lpå låji. Eili l l l i

11 I j pil p i l f fløplyf i liif l i pi jøp li lå ø. D i l fllå i i. D iili liå lil li il fl lilllåfl l li yi. Allf lil l i. NOVA N /

12 E i ippil i på øi.innledning Gj liiliilø å ppå fl ø y, ili if liill. F i il å j ipil li. D l f å illf ylipj liii NOU : Rf ll, jååli liplii «Flli ø, l li i li». D y ip,å f liilli, li iiiliji liilplii. Blii l l øi fi f ip iili æ iifyl.iføl NOU : R f ll yp ii: jiii lipiii, f liill æpil f yp. E yli pj lii il i øi illiiil f li ill ø liil iil jå iili i. På iiiiå j li fi på ilif li il ll liiliilpilli p.i «E ll f i ippill lipp liilpå li»(al,) l yli l li ø i, øili f å i i li jlp lå. Bi på jll lllipi,sifo f f ø llii. E f épli i l Kl- ilp, Pp. S (-),. Eili l l l i

13 ø. Aly iili på på ip, iypiif lii. F å li yp iii, f ii å ly pilf liii yippi:il l li lii,ål å fli lii i? D jøf lø øi å li liifi i,å øi pli, æ f ilyi fø lii.vi iilii p yippi lii,pilå jlliil li lii. T i i iilii iijpå fl. I f NIBR (Bli Ap, ) l j i øi f li lyp li-il-i-i l li li i f å f å jøp (Fæ-ll).Gjål i liil-i-lllijj fli if i li lijøpfllfii lå f å, pp f æ li f fl å jøp li j li i li iæ låi.bi iili på fii iill i. M i pl ii fø ilil. D liå fi æfi lii æ å ipl i li pplj øi liill, i pi æfi iælåi. I il på liill f EU-SILCf Al Ni () ll flppl lii i l pp pl å l øi fplilf lii å i øiij,åflå. Ijl å få liyi i. B Scl (), Hi Rl(, ) T Si () plpå yii liii USA, i i f ff liil iill fl fpå l li. NOVA N /

14 Bi ilfø ii p il fi æfi lii.iilii ii æf lii, pil f lii l l. Bjiii jf å ppl i ijll ifj.d iiil il ijil æå () i i, () li (li)y ili, () pplli li i l li. D jå pii l i li l piij ø ylif å lii (Dil.. (); Fij ()). Syli f å ppl i ij iili i j fl i fli,ll i l l li. F pl ylif i ijæ ll f p i y i p li.d i iip å i i lif liil l li. E ifj ppå f plå jøp li jl å («å»-j), l f lj. D ylii pl i li liilypi jøp:lii l pi-/lifli f (yli) lillp.o yp jiiii llli pp lil.i ill l piii: ii f piili på pp li i æ illiil å lå pil llii i li ø il å l. N i iii ll f ll lii, i ø ffliillii.hpi iili l li i øiff il å æ lij ii føy yli f å ppl pp yp l. E ij åæpii i i l llfå jj yliøy lø. Å få p å føf l,il åp piiij. Eili l l l i

15 I yi ipå ly if «E llf i ippill lipp liilpå li», l Eippil I. I ø i å ø liil l l i æfi i. M ø i å lå jiii f pilllii l i: i øi il å li liipå i ip, åøiil å fliliii iilii f pp l i? D ill il å æ i ij.i illii ylijiiip ifj.e l li p fiijl løiff,øi å lyi il få i i lilå ø(i-j)ififf i il liiliil, i fø ø lå, øyli yp ii..modell Vå ilæi på ilill ili ll ipili il, il å j if i f, if il ø, lif,lilc. Vå llliæ i flpå liiill løplåji f å jl lilili il å i i li. D li ilæi ijll-cii, ilipijf øi i,i yp l, flyiløyli lpifif (H Ii, ). D å li ilæi J () fpå på D li pi å ll li if f ll lii li å lil pp j ll. Tip f å iff, iili æ, i j å jøp li, æ i å p pp p il å yp if. D f if å f låfii. NOVA N /

16 pil ff lii.vå ilæili iili æ J fi å i il l pi i fipijff ll l på i, l ipijffillplii. Mll å å l. I fø l ipilf fi li ø p j i å. Fåf å ipil å li i EippilI il li æ i i. K fl ill i ifj i, lyp li f øi jili lipi i l, ff SIFO ø jl l f ll pi f å l øipiil å i i lii. I ll l il i pill il liii påfølå å f il l. F i (fiåpi j i p) ppifj i, f ø, på lj å lilå å l j. Nå lå l på, i l l i.d ii l, i i l l i li øi ff liil å æ i, lif å ø i f fi il i ili, æ ffi å l på l. I llj l ii å ifjpå iff å. D p, lil.uifj fiipå å, il i låpå li l løpi, ll l pp flå. Nå il å i if l åj f l. Vi ij åli Bil il øi i å æ l f. Eili l l l i

17 lj f fiåpi l i. Nå l l i på, i l l i.hi øl å li l ål, il ll fiii ifjpill i il liil iili il ip f....mll f iipil Mll ipili fø pi, illfi yp ifj:. Hli f. Hlf. Pi på li ilfilllpl. Bif I ill i ifj j øi, iljlii øi. I Opplyi l i iljlii øi. Iili i f ll fl l i iljliliii, f pli j pålliiif. D l fi i f iæ å lf øi. D l li ill f ll f i f øl l f å ø. I øi å pli i lili i ill if i f iil p i l. F pi p iiill if fill (l f ) å i. D iiill ipplyi il å f å i l D øy i l f øi, lillf f. NOVA N /

18 ipil i. Vi p i pli i f filil, lii li ll li. I i i i ø li fø å y il l - if.tyif pp på l i. Alili i ff Fif, æf pf,il p. Til jø i yp /ifl. Bå li yp f fi iyp (lø ll pj). I yli: B i (ilpp yif) - if - flf - f(f lilå lflåifj) = Alilii - Fif(f Fi N-T; lf li fø) - æf(f lpji føy) - pf(l f lifø) = «Si»(il p) F l llfljll li llf l li l, ii Vi l øy plii lilii ill if f ll l i flpli. F éplili øy plii, lilii ill if il f øi f fill.sl li pili, l i i pli i yif. Vi j fø å pili p f å å il ii ipili, lliili øy i fl il ilf l liii. I ill if il f l i lii, pil f fili. E lili f å f pili. Eili l l l i

19 l «p.» i. H ll fl «p.» i i, li li i lii i l Fif lpf. I ill i y il i l lili i f lll iyyl. D y yif li li ll f i l å lili i + lfill i f Si å. F l i l, yif li il p yløp å l jø l på iæå. D iå i f l «li» i y. D jøi, fi i l i f å jl, l i å i æ fiå. Oi jllli f il lå i Låll ili. I ill il l,, lii, ø, y i i ill il lili i. Vi i yil lif i å ifi i i ø jøi.f S Ø i iilifå l lll fi iil D i f p føpj,lpj,lpj liflpå ø.hli følifi i l il øl på if f iiill l fi pp lif lø iliy,yp.fl.. Mif il i øif... p i l fiijæjlf i f i ll p i l lyp. All i l fi y øl på if ll lyp f épli, li fi i-y. Df li fl på i i yil i å i. F iå i li f li f p. NOVA N /

20 på l li, i i. E j ll ylii å ø il i l i, øy fil ålipili fi. F l i y. Eli fø yf. B i Fi N-T y.i ill i illllliføåill f i i yå. Elifø i illi.d øl æ få pplyiå fl il i i l i yi. N få lp iili:sf if på p å p. I ill i j ipå illpå f ij f i lil ø. Vi f iil p å p, i lifø i ip å. Vi l lifi li fø i. My il li fl i, «f» li.d i iiliiif i ifj ll i. D øi il liif yp l, å fi ipili li f øy, å fi lili f l f fl æ i ø p å f ø li lip. D iiå i å l i.diffii i fi ill i iijpå il l i. i på li il å i li. Pliij S... Eili l l l i

21 D i føli ipili: Dipili = i (plii) l + i + y. Dipil i j i å pii liiif iliå. Hlfil lippl F å lli SIFO jf ålilif.di pifi jø l f ll l iål li.vi lå é f ll å. Vi i f f l f f, i f i f lfl.p fi é p jø. Vi lppf : å å. Vi SIFO- f på å f å å f å f l å. I åili pp il ll yå å i i llå p å. D y i øii i ilfllf ll i l, i jø li f lii læliå lå pil å lf,. liiilå på i /SFOf y. D liffi li øj. S f fllii f Sii lyå ppif ji. S ppi f fiiillf li: ; ;. G f li li li f åjlf iill. U Ol F ypå l, l å på SFO. Vi iplii øjjlå f ij SFO. D f l, li i f ll. F pi iljlif l. D ill jl pi f flli i, i p å. NOVA N /

22 i, S pi i lil pp il G. E åfll i, lp l iføl SSB i i ii fllii. Eli fø i yyl, ll ø il p. I ill i li fø «iliiyyl»å på ø il p,. i øll iliy ilfillii å æiøllj/i p fll i. Sø il p jø p fi if.flfi iil. Vi SIFO-j i ilil. Vi i i ifj jl l, i iplii l i jl. Si lii, å ili å i p i lilå. Vi iili å l ilå, flå, ijl,ijl, pi jl yp jl. D iili yli l i l li yp jl, il l l på øi l æ ffipp f lii.d f iiå ii å i l l.vi å l lii il åli ii æ i f å få lilå.i ill ill i i piipp å øy låli i, y lfil.til i il i if øy øiiipli pill liili flliipå øifliå. D li lii i jpp l SIFO f lippl ppf li. F Ol -pi f lpi. Eili l l l i

23 Blipi Vå il f lipi jili pif lilif SSB.E l fi l i fly il y, jøp li i i j. Vi f lipi f l i fø i i li,,. Blipi li f fø i, åliifli i. SSBilipippijilipif i li:li,å lili.d jili pi iili ppi i l l i i li yp i løp å. D løi på følå: f l fæ i li, lii f i ji il å «pi» på jipif l fyl jipif i fyl. F f pl i lili, i i fi lilif l, f pi f ållllii. F Ol, B Ti iji lipi i i. F i i SSB i jipi pi f illi yl f Eiljlipiii. F S,Kii Tø yliiilij i lipii i, f i yl i plill på yliå.d f il å pif i yi åili øy i flil y ylifj. Kpippp ji li i i øl, li.vi l lif å fi lipi.f lili pi lili på f l+ p l.m liliøl il. F «ifi»lili, NEilf(NEF), EilfFi (EFF),Fi. Ec Pöyy.Eiljlipiii. Hiipi-. Tiljlipå p://www.f./xp/p/pp/lipiii/ii_pi/ix.l NOVA N /

24 pi f å på lll li lipå f l.f flpli liøl il f å f lif l iil fi p.f l f llfl l liøl il li f å f li. Ulp å -pi f å lipi, å lilii øy -pi øli å i ff å li lili.på i i ii å pi f ø l ili li lili piii jilili.d fi p liå lå liliffi flil lllii i i i i. F ll li pipå, illi.d if llølii få. Bif Vi p lifii lilå(lå) å løpi. Hl f, i f pili li.a l fllfiilijøp lå. Vi i l il pil. R il y p f l pi. D i fipi, lå l ilå.rif f å i i i.i illli il il ppip å, il y lilp å il l ifp å.vi i ll i lijøp låiål. D i i påå ij lijøpf lå f å il pil l p pil lijøp l ifø. Uli li pi, f pl ppl i D Næili.. «Gi i lilå lå pil» (p://www../pii/icl.c).iføl H i lij lå f pp ll fllfiii lijøp.vå ll f lijøp fllfii lå, i i fli jll pi. N ili åj fip. Eili l l l i

25 Bø Vi pi H ilf li å f å ø på l, lyp,li if. I il fill l, lpå l ll pi l. S if i på lilåpl il ppip å, il y lilp å il lifp å. Bifj iil if, ll pi l, ø i «fø» li pililp.bif l i ili øi, i iil å ø. Bj Hlj føl: Dipili - SIFOf lippl - llifil - if( pl il lif, lil ø) + ø = Bl Hl løllli ll, li liii føpi. U i pi fø øf i jli. Fø l lilå jlil ilå å løpi i øi, i filåyp løpi. I pil if å j lilå i øy, il i ilfll l if l if, lø øy ø. D i i i iå, if å jlilå il løp il lå løpi å yp lå. F j å li il li, l il p jøpi. NOVA N /

26 ..Mll f i lii i Hl å i i li i fø i få i pil.., føl å i i j pi ii øif l. F pi if i føpii å æ li llj l lipi.d if (lil,ø, l if) ll i.iilii, i åy SIFO-j y li på pplyi lf pi. Lil li y ø jl l.f pi y lj ilø /.Vi l li; i pi, i i i p il pi, i il iæ f. U l f é pi il, i l i il å å l på iil i. Nå l l i i, l iili i...mll f i lii i ifj F l å fli i i i å, i i ifj iff å,. i j f -.Uifj å l f lil, f plfi l, y ill på. Bløp il, il l i y, æf yp ppi. D fiiili f ifj, f låfiii.vi lå f li f l ppp il. Uifj i i lå løpi( å), ll fii fjl løpi. Ali låå l å yp ll f å p. F liiiiyp l iliå p li å. P i iili li Eili l l l i

27 il å fiilå i li pil. Vi lipii åpy på å i ø lål, f å, ili li il y piii på æ p i løp å, il å lii.vi i if å ill iip, li fiiilipåiliil i liili ijllfjl ilff i pllifj. D å låfiiiliil pil li iii på øløp. M øi i låil y øyif, il i fjly il ølil-/ppiipå liili j if fi i lilå. Så l lif i p øy iff l, i å i f øi.hi i lifi p (fø ifj) l if,il fiiiløi i lå lø øy ø, cipi, fiiiløi fjliili lf øyø.. DATA Vi f øi. Vi fi li l ø i j i li li pi i li,,. K i jiil, il i l i fl fi li li ø i l ll D pp il if, i piipp flå ili il øi pj li å ili if. Vi iili l å l f if f åå ill llff fif.si øy l pilli ll lif øy if,jf. ll, il lifii fjl pp æ li f l.s åf. D l f fø øi l i. Pplj øi li l. NOVA N /

28 ipi.vi l yp l f ly:() l i l li ipj f l (f li yp fllp l jø flll),() l i løp lypifly i i li lli flll, () lll p (ø) å ll l, () ll l pi løp lypifyll å () l l fø l.sipp l lfi iif ø. I ll i fli l f li pi. D l p. O l p li i li pi, p i l lili.s i fili i fi li li, l lifø l il pi li. Tll : Fli lyp pi/l li f fi li. Eli Bfili Eli fl A Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl Eili l l l i

29 . RESULTATER.. Eippil føi Bipilf fø i i i ll. D lilljpå liy fip. Rl i l i p li li i fø i y p llj, æ l l i li fi p llj. F - lil l føl øy lipi å. D iili fjlllli-l l liå jlipil f yp llj l å øy l l li i li i-lli. Vi å li øy ipil l l é p pp lp i piiifi.til lii ipilæ ll f å fili l, l li føpl ll i yp. M y p li l ipp i, å i fi p llj, ypllifø i,i p l pp il pf -. N-N Tøl y p å øy ipil Øl Ol lipil.m å på Øl l lipi ll ili øy ipil, fli Ol øy lipi.d i pp i li ipill li l f Øl. Bl y S l y y f å l i li, ipil il é p lili yp. D l ipilyli fll lil iffii lipii i y. D jlf Kii Tø, i i li. Til lii p lili i B Ti p i Ol. M llljil i li,il, pf liol, B Ti i føi. NOVA N /

30 E i l i l l l i T l : B i p i l fø i, l l i f l, l y p fi. K l l j p p p p p p p p T l E i p i l p j I ḵ l l i E L i f l K l l i E li B f ili E li f ø E H l y p A Ø l O l S ø l K i i V l S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i E G fi T ø

31 Dljllf ipilf fi i l. All ll llj på y p. D å. Spil å øy l i å å ø,. ålii fø i øy ø f. Al ill p () p () f i-l ll p () p () f lli.d flii fli på åj. Bl l li ll p () p () pilli p å, il l ll p () p () f i pi lili.all l f i EippilI....Eip i Hl l il å i lii føi, føli å i i påføli f l. Vi fi fiilii i føli pipå il å. S i pil.., pp ålilj y ifjf pi, l i. Nå l li, i l i llå flii, fli. Tll : Blii i. Ei yli i. f å fli i... i K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I ll i i j i l i. Eipil il å æll f li, i i l. A i l l fi øi i i ifj i

32 følpi,ål j.d yl l i i øi å l ø. S få j l, ll j l p, illl p ipil. O j ili å lil fliifi øyi åil l fi øi. Tll i fjl i fåll i l å fli i i iili i i li i påføli. D ili få l li øy l i.i ili i iylif å ll lypi i, i l li ii føpi.diylili ll,, p, il å i æ øy. Di ll l iilii l i føi pilf lii. Dil åfillfi.d ill f ll fi pill i i i fi A-D. Fi i yli f å l i il i i ip T. Vi på ylili ll fli i i fø pi. E i å, l l i, i i ppif. E æ få l l i, iili øy på ppi l, fll i i yli f å fli i i l pi iil å æ p f ll,jf. ll. Eili l l l i

33 S() = P(T>). i i -i Fi A: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi B: Oll i f - fii lii. NOVA N /

34 S() = P(T>). i i -i Fi C: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi D: Oll i f - fii lii Eili l l l i

35 ...Eip i ifjpå Uifjpå iff å. D fii på å i i.. Ali if å ø lå f lå l lå løpi, y åliif på p å i å. F l i p l if if,il å iæ øløpil ø p å. S i i ll, lil if li ifi fø i, p f i i-lli ll p f i l li.d il i å ifjiff, il i ø ø f flll i, il ø f ill lipf ø if. Tll : Al lii if if i fø i K I-l li Kl li Rlf ifjpiå. i i låløpi, i i ll. Vi lll l i,i liy øy i ll ifj.d flåi iylif å lllypi i, f æøy p.fi ll,, ppl ifj,å ff å p li å å æøy l llil få i. Dii ø pf ii li. NOVA N /

36 Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii lå løpi. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I fia-d ii i llf fi pilliå iff ifj å. Vi f å fl, øy i ppi li ø f ip li fia-d S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi A: Oll i f - ifj fii lå løpi. Eili l l l i

37 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi B: Oll i f - ifj fii lå løpi S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi C: Oll i f - ifj fii lå løpi. NOVA N /

38 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi D: Oll i f - ifj fii lå løpi. Uifj lifii flå.bilf flå il f å løpi p, i li f yp i ijl.d lii øy iliiili åliifåli øy, æ. Si if i lifi if, il i ø ø f l l if l if. Iii f i f f iil ø i fl il li ifj li fiilå. Rl f øl i i ll. S f ø lll l i, li ll, ll l l i, il. Vi å fæjli ll fi lå l i fø fi Sf. Eili l l l i

39 øi.d i yli f å fli i i l lypi fi. D fli iili å øy på p f -, fll il p f - l il pf -. Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii fjl. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, D æliå il åp fjll ll å jl på ylif å fli lii l lypi, fl pi å l, llypi. FiA-D iiili li. D llif iiff i i f,. i ifjiff.hl låæé i lipå lj, il på.. Gi if. p i ( fi å) å ily.e i f fll lfl f llfi, i i il å ilipå y, y liå. F - i å j il i flå il i if fø il ø ø f l if l if. D i yli f å fli i i l lypi p. NOVA N /

40 Uifj Fii flå S() = P(T>) Ti i -i Fi A: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi B: Oll fii flå. i f - ifj Eili l l l i

41 Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi C: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi D: Oll fii flå. i f - ifj NOVA N /

42 D piif fø åillii æf i-jif, ll l. D p på ii liijlå l i l l i ø i i li. D p å l på f lii å pp ii fjl øy, pil f l l i i å y å å på i lij l få lipl ll i føl fø. F i pi ilil fiii l ff ifjfi illip l ii ll f fjl.på å ll flli il å æ if iæ. I ill ill få ø ø li pf ø if.. KONKLUSJONER I pil i i yippii i ipil.m p i øi i ipilf fi l ø i li lii føi i li,,. Vi f li fi l ll p l li f å i li. D pilli i li, å ll li fø.d fli l li i, i f ii. F i l ø lj il f j if.al f å i, i li i i fø pi, æ øy. D i ylif å fliii llypilå på pf llfi. Vi iå ifjpå. iff å l li lii. D fii lå f lå l ø, ll l pp fjl. Hil fiiili l l, påi ylif å fli i lypi. M fø Eili l l l i

43 li i å il. i lå løpi, lili ffpå, æ l l i i å fii ifj fjl.sylif å fli i i l pi l il p f - -, p f - il p f. D ill il il fiiili fjl æ jøf å jl li il å i li l l li. NOVA N /

44 E i l i l l l i V E D L E G G : D lj l f i p i l f T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. L l O p f i N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

45 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

46 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

47 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

48 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

49 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

50 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

51 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

52 Pi ilfl lii lij D æ jåål f lipliii N j i iå å i il fl ø, i i li. A f å ø il yli æ fli f ilfl, lå ilil å l i iiipå li.diylpå fål i li å fli llø y, l på fål øy l l i i li ilflf f l fl il i l. B lå iii pl på fli lii il i l. B il fl plpå pii li øy l liifø. D f l iljø ppilå,f pl få y l(h,ki Rii,) I pil i f ijl fi på fl liij i å. Fi : () øiflå iffå li? () ilflå i? D fiå l il i/lili,f pllifl å i i li, i f iili(owl ), i il i i. Bp fi f USA, i li N f på å il ifllil i lii.til f flli iiliåfl fjllpå i li ili l iføii.d øfjll Eili l l l i

53 pi ø f lifiii, øyii æpii i f øy. D æi fæ på. Vi ili å i li i i pli i i i pl fli fii l yjå p l lii i USA. A iifjll y il - iy,l lil i N ili fi øyl y, iliæ fli i. Uif il lj, ii il pli i USA(Hili, ), å iløipli N. Difjllil li i lji. E ø yi p pii fi pø å ififl lii, på jililiifi.s j lii y il i f, øy i f, øy ll i i li.i ill f illlii øy li, l i il il i.bliif l li f l fii f lii jilill øy i. Npp på l i il l li, ilø l l, æ f l øyi. Blii l i jøp f li i åli, liil å iløplil føipj. Of li i li i i i l åli il fflij,pill,l i y i jli N i USA y fi på. I ill liipå j ø iå i p I ill æ pl ålpy li ( plyilå ) li l il å iå æ flilå åli li jlil. NOVA N /

54 l f l pp if ll pi ifll fø ilå lli. D f pp ii ø il ii fipå lii il il øi f ilili. Ap() lli-li «flii» i-li- ff lfi å i llilil i ililii iljø. I f å p li il lii ø yi f på å ilil li ily å flili.spiljl å i il ili lili, å i å ll l å fi lilili y.b,ili filiflil i il il fl, il iiflå i l øy il. Sly() å ii il iifipå i i Api f f lfi, flpå ll l y. H å ii il y fi li p «i»på lii piifff å i, li i l. H i l ili jø li ll få i pii ff, i yli iffyllj ili. Vi il i føl i f fi i p () (), å il fl liifø, i il åjllil ilføii il fl..finansielle FORDELERVEDBOLIGEIE D øi ppi æ ij f å f liil l li, åi N. I Sili. ( ) O lipliil lili li æ fifllpp fi li å lipp å ppipili i li. I ill ll Eili l l l i

55 lli il æ illiå i li li i på f i, i lij på li, l ilii liiiii li, i æf. U på -ll f il i -ll fiøi i ill l li i USA. D l i i i fijpl if i f f iiiil fppyi.bl «A P: A Nw Aic WlfPlicy» Micl S l i i, iflyl, fl plicy-iiiil f f å ø il l lil l ii.ei li ii l i if å y pp f fi li lå ii i pif iilif l l i. V lipiiiil ipå l l ipilæ, li lå il l l i ypp øiff jå ili. Epili i li li å øi i pi øili,f plili ll f if, il ø l øi i l. D f ø li på lil l f i i li. D jålj lif ii f E lfil il lø å i i lli i li i i å. I pi piii lø å i åf pi. S f pl «Ei ll li? H» på p://www../icl.c Sål«lxliy»(H& Ii,) Blii ip iil lil li lil, å li p, l i «li» l il l. Bi «fl li»l ili N i. Mll ø l i l l i li iil, pp.(llj på Bic L,). NOVA N /

56 f f f l l l i, lil i i li, l øy f lil i i li. Iføl Bly,Ri D () i lp USA l i iiili li, f p i j ll l i jf. Lil jilif l lii$, $ l lili. Til i yl l ifi, øy lif, l f å fjlli. I iipp Gl Si() y fi.d lppå ii pøål på li il liil l li plii, il pøål y il fiill i lii:al lii f i li? F pil ff lpå å ppl øi li?s lii f l li liili (f) øili? Nå jl fø pøål, l fii f il yilj,piæ fi æ få i liill følflil lil,å i li, i. D l ii pøål fli, f pl i lii,ip f jøp l ilii ll lipåifli. Oå i Sii æ f på lii l lil.fl iili y yif ii lii på (Pyc Spii,; Sp,; F, Bw Nl, ). Fiilllipå -llø låli, p Ri--Byillii i.sii iilij yi piii E ii låilåpåifli i ly pi ily låfiiiil øy flil lipfilf i lifi il iæ lifiii, Bly,Ri D () Bic L() Eili l l l i

57 if lii, y iif liii ø l på l lii(pyc K, ; Sp,Dilly Wilcx,). T i i l l i i ø jøp å pi på pp åf ifllå, iæ liiiøii y fiilli. H Bly() ålpå i lføl fiillllilfl lii lii il. D li pp l p påii lii flif l li. I illil p f l f l øiij øilil l, ilyp li jøp, il i il li l ålil ppi li.d f å liylppiå jl å l lii flill i; ifi å i i lipå i ip il il fl, i l l lifi liløp. Til f fi il på p, fi flliilli føå lå fiillfl å i f lil.d flfi lii l i l f i illi.i l l l il i igii-wi fl () i i å, ø i f $ li li i pi. Di, Y Li () i lil i li f il, lyli f lili, ff flå ii li. D f å liiii f flil lil f l Lil jl il il i låfiiiå li åli pi l.s Pyc Spii,. Hl jøp i lii pi-. F pøyff i i iil f å, il p øyf f i i f å ll. NOVA N /

58 il ll øy i. Ri () lif i f lil l i ll i i li i lil li i l pi f il. I å lppå yliøyfl lii,i øl$ $, p pil i li. Lil li li, pp ll i f. Tll f Syf C Fic i l liii pi lå p i liiil (Sclz Si,). Mii pil l i iiil i li,ø i pif $ il $ ål i f-ll. Nå jlpøål f Gl Si(), liip ff øi li, fl jø.f fø il æ i lflii.d il l iiå, ilii i i, ifli. F il li il å æ øi ff p li l,l il li i il l i il å lil på ilfill å. I ill il llili på ll li påiliii. My øi i l lii l i l l i p øiå.i illil å li lii, å liøy l lifø, l ll fj (Li, Bly McAl, ). D y øi å i p å é ij i f æ få fø løplil li,å øi piå.i ill f illli.d f iiå ii il lii pp pil f å i li i li i øi li. Si ly iili lijøp l l l i, fi i i fi i å Eili l l l i

59 lijøp(hi Rl, ; R Qci, ). D jlå i. Bli fl (, ) i l fi iillåi i ji iøi p f på p i pi, fi iil å lå il, jili øi på p.iiliifli l if jø æøy l li åæ ii å lijøp(r Qci, ). I i lii l lp l il pjlløii ifil ppi, fiill i.i ill p pj i å il (V Z R, ). I i f D y p lii yf lil pjpå li (Si fl, ). D å å i fl il liii pppå i å il løp lil(h Bly,). Mll pp é illi lii i $ p å il lil(li,bly McAl,). D i på j pøålf Gl Si (), li liili f lif l l i. Bå iili il å ili, f,ii på lii il å fli i i. Ri () illf lii fi p lil li lii,f i i li å, li p f l øy i. E f å ill p f lil p f øyil. Lili yli f lil li liil l i «øy» fø å fø fll, il på f p f lii øy i. Hi Rl () i f lil li p l åif l(o Pc,). H Bly () fi é f lii p lipå if. NOVA N /

60 yliøy c, å jøp, li på y p. D fll å p c i å. I i i ii li iiåil å f å iilil å li. I i il B Scl ll yi i lii i j i, æf li il i, f i ilil li f å i føli il å i li (B Scl,, ). D i å li ylif å æ i lifø, ll j i li l iåpi ( ) l ylif å i li l pi. Rli fjllll i ylif liiå iiå ji-/ii, il. F fø fjlli ylif å å il il li,i l li i. D yli øyf lil f øyil, øy f iil f jil. F å fjlli ylif å å f føi li il i li, i ø. Slili lil,pil ii,i ii liii fø i li, å øy ylif å i. D iili fi å fjllpå iylif å il iå på lii ll lil ji iil øy i. D fi iili å åfll i f li p f lii l lil.di i il l y il llii.til fjllf i iilip fpå i i i øii /ll ppføli lå fø, jøp. I if l liii Ciy AP (CRA) jøp li ll, i p i på lålip j l (F Rcliff,). I Eili l l l i

61 l lil i pi ll jøp li j ppiiil Dlp Acc(IDA), p li p pil. D lp l i liipp (McK fl, ). I li liipjf lil i f yi USA åæ l; pføljpå i B jøp lii,, p p. F y i ll fæ li pføljpå lå i y (Ri,). D y å æ fiilf å liil lil æ ffi i f å øiijpå i. M f f i i i f, i i yi på liil flif l li. Flii l li i lf i li, på l lii i ipi.d ili l lii l i i i piifiillff liil lii pp. Gi lii i, iililii il å æ iif lil: l i li, øy ylif li i i i, ø l lilå illli fiillfl l li øy.riiå jllii, iili i li l il å y flliii. D øy l lii, li å fi på l i å på f æ if å fli li. S flfåppå (Mllc,; H Bly, ), f øi ø fpå lii fliii f på flli li i. E if Sif -llif pl p p på iii li l i ij ylijl l(sou :). NOVA N /

62 D liå lå pi if f fl i i fi ili f N. S i ly i i lipi i å iili yli liiå l pp pil i li. Iiliø åi æ følppfi å æ pp æfiliil lil.på iå li ifj æfi lliifylliil lilifi, ilf i il lii li lå i i, iløi l å på plf fll flilii.i ij liiliil l pl, i l ilfilli i åæ f ll øi øliå iil f lf if lil jøpli..sosialefordeleravboligeie D fli liilfl lii. Ti l fii i : i på fl i å pp i i ffli li, i på ll lii li f f il pil. Sil pil p i pjli li ff lli (ll)f,f plfiillii,lll,lpi liypij,jf llf, illi flll. D i f iil f fipå ilfl lii. D fø lf (Diz Hi, ; R, McCy V Z, ) j i il lj f li jlf l l i /llii(h Bly,). I ll i i ff lpl yp fi. F fø I illfi fli ø liifø il fyi pyil. Eili l l l i

63 jåpl, ilii, jili lii ll yli fjllif jili li. D fjllppå fi i liplå li lii.f plil filfl,æ iløyliil å li. Lilil f på filili jy,æ iløyli il å ii li. Nl i i, il i ji æ il li øy, il iy il p piippilåf i i lii p ff. I i iff liipå li fll, f pl lpjll f, f i llf yifjllll l i lii li, f pl ili lili.ei pii ff lii ii i li y il li yifjll, i å il p il i jly,ll å «iil»(iv) ll iiif å ljff. I ill l ipijffipåifllf. H Nw () iififi li lf påii. F fø lii il ø ppiljø,ilplf fiiili (Hi, Pcl Hi, ). F i liø i lili, i liil liflli pp.f j, ll f, l øy ilå ill, ilif l lpj.i føjl f fly, å jællpåi i øy i l(h, Ki Rii,). O f fj, i å if, liiøy f li.i i S H Nw () f fl f y i på. NOVA N /

64 iifi i liil å fiii iål, f fl i l. D pilfllllii lpj æjf yfi.d jål i i li, lpj i lili, jllå fllf iøi fl åf lj i i lii.g Wi () l fø ff ly ll lii fll.d fi l lii iifilylif å pp iål, ff l l l i l l øy i. Rl iifilå filil ilili l. A() yi på G Wi () il å ifj iøi pp il i l. D i ff lii på ylif i å pp l, il lpå å ll f fili flyii.iili i l å llili iiåi l. I l øyili liii iififfpå yli f å fllføiål, i i il l. I lål liill i iififfpå ylif å fllfø iål, i i lål. H Nw (, ) øfpå lii i ii,il ifj l, åpå fl llflli illil å fllfø iå,lil i (llå) ylif å øyi. D fi lii iififfpå ll fll. D piiff lii iili y l i lil.nl å ø iiipå lpjl pp i i li l pp i li li pil ilii l Nå ii ll f å iøi flyii. Eili l l l i

65 ii f i i li.d l lil liii il l jø li l, f il æ plii å f lii ll, å f flyi il l flili. I løp i å li pli fl il å ii i fl ll lii li llfll f å f llil,fl il l å y ii i. Di fi å y ff liipå lpj iliii. My R () l på il- ipø i il, i p jf lilpp. I liols-jfi lii iifi l li, l å llf i, lipå jiljø l lili.i lj iili f l, å, lii iifiil.nå ff fiii (IV), fiiili iifiåf pp l. B Mill () pøl il ilii, G Wi () Hi, Pcl Hi (), å fi jlpi ilflllil, l ili, f, liyp i il. I ill i i f å iiljff il l på i i ll lpå i ip. Rl li å l få i i. F fø i ffii f lii li iiifiå il fl llili ll ii G Wi (). F ii il iil i G Wi i fj ljff.d jø å p jpå l i lil,lii f lli å. Bl Diffc-i-Diffc(DID) i f iil (IV). DID f ifj iiipå i li ip. NOVA N /

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

"#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/!

#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! "#$%&!'(&)*$+!',!-&../0%!!1232435!! "#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! 4*$'(!56&(7-0/!-)!5()&6-$)!8*.9#..&(! "'./*!:(*0;.&!:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet

Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet Helsedirektoratet informerer om: tf08?ooosb Det radioaktive nedfallet over Norge etter kjernekraftulykken i Sovjet f/e.i-no--xi Oslo. 15. desember 1986 : i? Helsedirektoratet AfE«-loO--2.Y Redaksjonell

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu...

lion '...  vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnlv... de har...,ri pafe er blin oneri;'m, og s...,n kommu... Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger GranSkingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i 19 50-1 970-ren e avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

850,- d, CO/W[ 1AL Pik f I OPPLEV NORGE 1 21 DAGER FOR BARE \\%

850,- d, CO/W[ 1AL Pik f I OPPLEV NORGE 1 21 DAGER FOR BARE \\% d, CO/W[ 1AL Pik f I, Ungdom mellom 8 og 80, fra alle verdens hjørner, møtes på akterdekket-med eller uten gitar. Og du mellom 16 og 26 har mest grunn til å synge.. Med et Coastal Pass P i lomma får du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING.

FAUSKE KOMMUNE DETALJRGULERING FOR JERNBANEGATA 3. PÅKLAGING. !------ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/501 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 029112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område

, .rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. TUNGMETAL. ,..'. :Egensk~pe'r - bruks:område ...,:.,, ".rr'.; ~,' l~~~~~l~~~~l~~=~~~l g~~g=========================!m=~~i========. '/913,.,'! TUNGMETAL,..'. :Egensk~pe'r - bruks:mråde Sjefskjemiker. Karl. Wül:rårt.. ø "..).: j'::'''; ': :,)....-

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. f yu have issues viewing r accessing this file cntact us at NCJRS.gv. Natinal Criminal Justice Reference Service 'j.- ficjfs This inicrfiche was prduced frm dcuments received fr inclusin in the NCJRS data

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass SIEMENS... en god og interessant arbeidsplass DE-CHA VI Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Nissa Nyberget Lyd: FK Koreograf: Grete Valstad Film og lysbilder: FG Medinstruktør: Petter

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer