Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eieretablering blant hushold med lave inntekter"

Transkript

1 .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N

2 Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf li NOVA N /

3 N ii f fi pp, lf li (NOVA) l pp i li fli æil fll. Ii iiil Kpp(KD). Ii fål å i fi ilii i il ø p ilfl ip.ii lf på plilli liløp, lå lili, lffil j. Ii æli f å fø fi ilpl, fflij føii i iilfi fili, ppilå i iilfi,fø- ilii æli på pp, ålpp ii i iilli fi føi, åli fliip Ii llii f li fåf å ly pli lli flippi. N ii f fi pp, lf li (NOVA) NOVA Nwi Scil Rc ISBN (y ): ---- ISBN (li ): ---- ISSN - Illj: G Vil. Mi i ijp Vil /B Dp: Til S Ty: Allpi Hl ø plij il: N ii f fi pp, lf li M. P Eli Ol Tlf: Tlf: N: p://www.. NOVA N /

4 F D i æ fø fiiif H. J il pjpi H, P Åé SiØy, f ppføli i. J ø å å i ll i lipp NOVA, pil Vi Ni H Cii Sli, l. S å å il i ili ll Cl K æ jlpli å, y føii ji, il Ki Dil æ llif. Til i il j j ll ifi A,Mli S i BylG i il å på llpøåli. Ol,. KiiAl Pjl Eili l l l i

5 NOVA N /

6 Il Ili... E i ippil i på øi.... Ili.... Mll D.... Rl Klj.... Vl : Dlj ll f ipil f... Pi il fl lii lij.... Fiill fl lii.... Sil fl lii... Kl fi li liil i i li.... Ili.... O l B F påi ili... Spill ll - øl ji f lilå.... Bli il é illi.... Mi lipi.... Klj... E ly i lii på øi.... Ili.... D.... M Rl Klj... Rf... Eili l l l i

7 NOVA N /

8 Ili D pliiål i N fl li l liil å i i li. M li li i liili, åæ iiå å ppfyllål «ll l y»på. Iili lii i i f, pl å li i lipå øi. D l, øi, f lilili. I i f i ii fill ili i li på li,l f lij liløi. E ii il pil l ifø ø i på li, på lpil. Iili i liiliil li il å i illi øi,l «y».di æ på å flii i li. Til fjllf l jl li ø å f lii.d il å fiifi på lilå il j if. Slå,på i i, lilå il pp- ll fllfiii,il i piy pil ifi å. I ill l på iæ lilå.til i li f il il lif på i i øi il å jøplipå i. F Hi f pliil æ if å f li li i pi liiliil f å f ili.e l plilli li fi i i Slåflli i fiilyilij, æ il flii lå p jøp. Eili l l l i

9 ll få il il låfiii il ilå, i lifi,i ill ø. I iiå lippi il ip f il i li pø lii l lil æfi på i. I li pøål lii l lil i lili,å f l f f. D i pøål f pj «Eff liil iil på iiiiå f på ili».rlpi i f fiåpil pp ll fl iipøåly il plilli. I pil i øii piili i ø li ø i yl li,, i li lii.f fi li il å i li, øi å ill l å fli i i, i i iili i påfølå. I illø i å ill l å fli i i i å å f ø pjpå li fi øy if. Nå jl fø pøål, ii p lii li i yl pi øy llj(yp), p i l llj(fi p). V øy llj pill i l épli, å l lifl i l llj.d llflillå l å fip i il l. Nå i i ifj, i fiiili yi f lå li il å j if. Hi if il i lå l løpi, æfå l i i. Hi liii å l yfiiili,, ii ffpå ili. I j pil å i j y li liii løp iå.oi l i i, NOVA N /

10 li fiill lii ilfl lii, pilå jl ppj. D li i i fl, i l li føiiil fl. Hlj y iili å æ l å f N. F fø y fipå lii i i, ylifiill fl. Iili æ f i på æfi liifi, iil f lil å l i, iløfj l l f å jøliii iil æfi.i p l på ilil illii liii pplæi y i å i øi pili lii y. Nå jl ilfl lii i, å li i ijf ili l yli li f y i i il pii lj.a liip i piiilff, i iå æi, i i f lpøål. I fj pil fi fi il é yli Ol å jli å lliili i li. Spil A, Mli S i å æ l å jl i.i pilpi ilæi il i, å f lppi ppi.spill i lii f å låj ffi i liiliil. F pil il å ili, f li ppi.f i pil li pillll - ølpåi il å j lilå li li, i p i-ll yi, y fø ll i, i il. Fål øl å ill ilylå fjlli i lpå låji. Eili l l l i

11 I j pil p i l f fløplyf i liif l i pi jøp li lå ø. D i l fllå i i. D iili liå lil li il fl lilllåfl l li yi. Allf lil l i. NOVA N /

12 E i ippil i på øi.innledning Gj liiliilø å ppå fl ø y, ili if liill. F i il å j ipil li. D l f å illf ylipj liii NOU : Rf ll, jååli liplii «Flli ø, l li i li». D y ip,å f liilli, li iiiliji liilplii. Blii l l øi fi f ip iili æ iifyl.iføl NOU : R f ll yp ii: jiii lipiii, f liill æpil f yp. E yli pj lii il i øi illiiil f li ill ø liil iil jå iili i. På iiiiå j li fi på ilif li il ll liiliilpilli p.i «E ll f i ippill lipp liilpå li»(al,) l yli l li ø i, øili f å i i li jlp lå. Bi på jll lllipi,sifo f f ø llii. E f épli i l Kl- ilp, Pp. S (-),. Eili l l l i

13 ø. Aly iili på på ip, iypiif lii. F å li yp iii, f ii å ly pilf liii yippi:il l li lii,ål å fli lii i? D jøf lø øi å li liifi i,å øi pli, æ f ilyi fø lii.vi iilii p yippi lii,pilå jlliil li lii. T i i iilii iijpå fl. I f NIBR (Bli Ap, ) l j i øi f li lyp li-il-i-i l li li i f å f å jøp (Fæ-ll).Gjål i liil-i-lllijj fli if i li lijøpfllfii lå f å, pp f æ li f fl å jøp li j li i li iæ låi.bi iili på fii iill i. M i pl ii fø ilil. D liå fi æfi lii æ å ipl i li pplj øi liill, i pi æfi iælåi. I il på liill f EU-SILCf Al Ni () ll flppl lii i l pp pl å l øi fplilf lii å i øiij,åflå. Ijl å få liyi i. B Scl (), Hi Rl(, ) T Si () plpå yii liii USA, i i f ff liil iill fl fpå l li. NOVA N /

14 Bi ilfø ii p il fi æfi lii.iilii ii æf lii, pil f lii l l. Bjiii jf å ppl i ijll ifj.d iiil il ijil æå () i i, () li (li)y ili, () pplli li i l li. D jå pii l i li l piij ø ylif å lii (Dil.. (); Fij ()). Syli f å ppl i ij iili i j fl i fli,ll i l l li. F pl ylif i ijæ ll f p i y i p li.d i iip å i i lif liil l li. E ifj ppå f plå jøp li jl å («å»-j), l f lj. D ylii pl i li liilypi jøp:lii l pi-/lifli f (yli) lillp.o yp jiiii llli pp lil.i ill l piii: ii f piili på pp li i æ illiil å lå pil llii i li ø il å l. N i iii ll f ll lii, i ø ffliillii.hpi iili l li i øiff il å æ lij ii føy yli f å ppl pp yp l. E ij åæpii i i l llfå jj yliøy lø. Å få p å føf l,il åp piiij. Eili l l l i

15 I yi ipå ly if «E llf i ippill lipp liilpå li», l Eippil I. I ø i å ø liil l l i æfi i. M ø i å lå jiii f pilllii l i: i øi il å li liipå i ip, åøiil å fliliii iilii f pp l i? D ill il å æ i ij.i illii ylijiiip ifj.e l li p fiijl løiff,øi å lyi il få i i lilå ø(i-j)ififf i il liiliil, i fø ø lå, øyli yp ii..modell Vå ilæi på ilill ili ll ipili il, il å j if i f, if il ø, lif,lilc. Vå llliæ i flpå liiill løplåji f å jl lilili il å i i li. D li ilæi ijll-cii, ilipijf øi i,i yp l, flyiløyli lpifif (H Ii, ). D å li ilæi J () fpå på D li pi å ll li if f ll lii li å lil pp j ll. Tip f å iff, iili æ, i j å jøp li, æ i å p pp p il å yp if. D f if å f låfii. NOVA N /

16 pil ff lii.vå ilæili iili æ J fi å i il l pi i fipijff ll l på i, l ipijffillplii. Mll å å l. I fø l ipilf fi li ø p j i å. Fåf å ipil å li i EippilI il li æ i i. K fl ill i ifj i, lyp li f øi jili lipi i l, ff SIFO ø jl l f ll pi f å l øipiil å i i lii. I ll l il i pill il liii påfølå å f il l. F i (fiåpi j i p) ppifj i, f ø, på lj å lilå å l j. Nå lå l på, i l l i.d ii l, i i l l i li øi ff liil å æ i, lif å ø i f fi il i ili, æ ffi å l på l. I llj l ii å ifjpå iff å. D p, lil.uifj fiipå å, il i låpå li l løpi, ll l pp flå. Nå il å i if l åj f l. Vi ij åli Bil il øi i å æ l f. Eili l l l i

17 lj f fiåpi l i. Nå l l i på, i l l i.hi øl å li l ål, il ll fiii ifjpill i il liil iili il ip f....mll f iipil Mll ipili fø pi, illfi yp ifj:. Hli f. Hlf. Pi på li ilfilllpl. Bif I ill i ifj j øi, iljlii øi. I Opplyi l i iljlii øi. Iili i f ll fl l i iljliliii, f pli j pålliiif. D l fi i f iæ å lf øi. D l li ill f ll f i f øl l f å ø. I øi å pli i lili i ill if i f iil p i l. F pi p iiill if fill (l f ) å i. D iiill ipplyi il å f å i l D øy i l f øi, lillf f. NOVA N /

18 ipil i. Vi p i pli i f filil, lii li ll li. I i i i ø li fø å y il l - if.tyif pp på l i. Alili i ff Fif, æf pf,il p. Til jø i yp /ifl. Bå li yp f fi iyp (lø ll pj). I yli: B i (ilpp yif) - if - flf - f(f lilå lflåifj) = Alilii - Fif(f Fi N-T; lf li fø) - æf(f lpji føy) - pf(l f lifø) = «Si»(il p) F l llfljll li llf l li l, ii Vi l øy plii lilii ill if f ll l i flpli. F éplili øy plii, lilii ill if il f øi f fill.sl li pili, l i i pli i yif. Vi j fø å pili p f å å il ii ipili, lliili øy i fl il ilf l liii. I ill if il f l i lii, pil f fili. E lili f å f pili. Eili l l l i

19 l «p.» i. H ll fl «p.» i i, li li i lii i l Fif lpf. I ill i y il i l lili i f lll iyyl. D y yif li li ll f i l å lili i + lfill i f Si å. F l i l, yif li il p yløp å l jø l på iæå. D iå i f l «li» i y. D jøi, fi i l i f å jl, l i å i æ fiå. Oi jllli f il lå i Låll ili. I ill il l,, lii, ø, y i i ill il lili i. Vi i yil lif i å ifi i i ø jøi.f S Ø i iilifå l lll fi iil D i f p føpj,lpj,lpj liflpå ø.hli følifi i l il øl på if f iiill l fi pp lif lø iliy,yp.fl.. Mif il i øif... p i l fiijæjlf i f i ll p i l lyp. All i l fi y øl på if ll lyp f épli, li fi i-y. Df li fl på i i yil i å i. F iå i li f li f p. NOVA N /

20 på l li, i i. E j ll ylii å ø il i l i, øy fil ålipili fi. F l i y. Eli fø yf. B i Fi N-T y.i ill i illllliføåill f i i yå. Elifø i illi.d øl æ få pplyiå fl il i i l i yi. N få lp iili:sf if på p å p. I ill i j ipå illpå f ij f i lil ø. Vi f iil p å p, i lifø i ip å. Vi l lifi li fø i. My il li fl i, «f» li.d i iiliiif i ifj ll i. D øi il liif yp l, å fi ipili li f øy, å fi lili f l f fl æ i ø p å f ø li lip. D iiå i å l i.diffii i fi ill i iijpå il l i. i på li il å i li. Pliij S... Eili l l l i

21 D i føli ipili: Dipili = i (plii) l + i + y. Dipil i j i å pii liiif iliå. Hlfil lippl F å lli SIFO jf ålilif.di pifi jø l f ll l iål li.vi lå é f ll å. Vi i f f l f f, i f i f lfl.p fi é p jø. Vi lppf : å å. Vi SIFO- f på å f å å f å f l å. I åili pp il ll yå å i i llå p å. D y i øii i ilfllf ll i l, i jø li f lii læliå lå pil å lf,. liiilå på i /SFOf y. D liffi li øj. S f fllii f Sii lyå ppif ji. S ppi f fiiillf li: ; ;. G f li li li f åjlf iill. U Ol F ypå l, l å på SFO. Vi iplii øjjlå f ij SFO. D f l, li i f ll. F pi iljlif l. D ill jl pi f flli i, i p å. NOVA N /

22 i, S pi i lil pp il G. E åfll i, lp l iføl SSB i i ii fllii. Eli fø i yyl, ll ø il p. I ill i li fø «iliiyyl»å på ø il p,. i øll iliy ilfillii å æiøllj/i p fll i. Sø il p jø p fi if.flfi iil. Vi SIFO-j i ilil. Vi i i ifj jl l, i iplii l i jl. Si lii, å ili å i p i lilå. Vi iili å l ilå, flå, ijl,ijl, pi jl yp jl. D iili yli l i l li yp jl, il l l på øi l æ ffipp f lii.d f iiå ii å i l l.vi å l lii il åli ii æ i f å få lilå.i ill ill i i piipp å øy låli i, y lfil.til i il i if øy øiiipli pill liili flliipå øifliå. D li lii i jpp l SIFO f lippl ppf li. F Ol -pi f lpi. Eili l l l i

23 Blipi Vå il f lipi jili pif lilif SSB.E l fi l i fly il y, jøp li i i j. Vi f lipi f l i fø i i li,,. Blipi li f fø i, åliifli i. SSBilipippijilipif i li:li,å lili.d jili pi iili ppi i l l i i li yp i løp å. D løi på følå: f l fæ i li, lii f i ji il å «pi» på jipif l fyl jipif i fyl. F f pl i lili, i i fi lilif l, f pi f ållllii. F Ol, B Ti iji lipi i i. F i i SSB i jipi pi f illi yl f Eiljlipiii. F S,Kii Tø yliiilij i lipii i, f i yl i plill på yliå.d f il å pif i yi åili øy i flil y ylifj. Kpippp ji li i i øl, li.vi l lif å fi lipi.f lili pi lili på f l+ p l.m liliøl il. F «ifi»lili, NEilf(NEF), EilfFi (EFF),Fi. Ec Pöyy.Eiljlipiii. Hiipi-. Tiljlipå p://www.f./xp/p/pp/lipiii/ii_pi/ix.l NOVA N /

24 pi f å på lll li lipå f l.f flpli liøl il f å f lif l iil fi p.f l f llfl l liøl il li f å f li. Ulp å -pi f å lipi, å lilii øy -pi øli å i ff å li lili.på i i ii å pi f ø l ili li lili piii jilili.d fi p liå lå liliffi flil lllii i i i i. F ll li pipå, illi.d if llølii få. Bif Vi p lifii lilå(lå) å løpi. Hl f, i f pili li.a l fllfiilijøp lå. Vi i l il pil. R il y p f l pi. D i fipi, lå l ilå.rif f å i i i.i illli il il ppip å, il y lilp å il l ifp å.vi i ll i lijøp låiål. D i i påå ij lijøpf lå f å il pil l p pil lijøp l ifø. Uli li pi, f pl ppl i D Næili.. «Gi i lilå lå pil» (p://www../pii/icl.c).iføl H i lij lå f pp ll fllfiii lijøp.vå ll f lijøp fllfii lå, i i fli jll pi. N ili åj fip. Eili l l l i

25 Bø Vi pi H ilf li å f å ø på l, lyp,li if. I il fill l, lpå l ll pi l. S if i på lilåpl il ppip å, il y lilp å il lifp å. Bifj iil if, ll pi l, ø i «fø» li pililp.bif l i ili øi, i iil å ø. Bj Hlj føl: Dipili - SIFOf lippl - llifil - if( pl il lif, lil ø) + ø = Bl Hl løllli ll, li liii føpi. U i pi fø øf i jli. Fø l lilå jlil ilå å løpi i øi, i filåyp løpi. I pil if å j lilå i øy, il i ilfll l if l if, lø øy ø. D i i i iå, if å jlilå il løp il lå løpi å yp lå. F j å li il li, l il p jøpi. NOVA N /

26 ..Mll f i lii i Hl å i i li i fø i få i pil.., føl å i i j pi ii øif l. F pi if i føpii å æ li llj l lipi.d if (lil,ø, l if) ll i.iilii, i åy SIFO-j y li på pplyi lf pi. Lil li y ø jl l.f pi y lj ilø /.Vi l li; i pi, i i i p il pi, i il iæ f. U l f é pi il, i l i il å å l på iil i. Nå l l i i, l iili i...mll f i lii i ifj F l å fli i i i å, i i ifj iff å,. i j f -.Uifj å l f lil, f plfi l, y ill på. Bløp il, il l i y, æf yp ppi. D fiiili f ifj, f låfiii.vi lå f li f l ppp il. Uifj i i lå løpi( å), ll fii fjl løpi. Ali låå l å yp ll f å p. F liiiiyp l iliå p li å. P i iili li Eili l l l i

27 il å fiilå i li pil. Vi lipii åpy på å i ø lål, f å, ili li il y piii på æ p i løp å, il å lii.vi i if å ill iip, li fiiilipåiliil i liili ijllfjl ilff i pllifj. D å låfiiiliil pil li iii på øløp. M øi i låil y øyif, il i fjly il ølil-/ppiipå liili j if fi i lilå. Så l lif i p øy iff l, i å i f øi.hi i lifi p (fø ifj) l if,il fiiiløi i lå lø øy ø, cipi, fiiiløi fjliili lf øyø.. DATA Vi f øi. Vi fi li l ø i j i li li pi i li,,. K i jiil, il i l i fl fi li li ø i l ll D pp il if, i piipp flå ili il øi pj li å ili if. Vi iili l å l f if f åå ill llff fif.si øy l pilli ll lif øy if,jf. ll, il lifii fjl pp æ li f l.s åf. D l f fø øi l i. Pplj øi li l. NOVA N /

28 ipi.vi l yp l f ly:() l i l li ipj f l (f li yp fllp l jø flll),() l i løp lypifly i i li lli flll, () lll p (ø) å ll l, () ll l pi løp lypifyll å () l l fø l.sipp l lfi iif ø. I ll i fli l f li pi. D l p. O l p li i li pi, p i l lili.s i fili i fi li li, l lifø l il pi li. Tll : Fli lyp pi/l li f fi li. Eli Bfili Eli fl A Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl Eili l l l i

29 . RESULTATER.. Eippil føi Bipilf fø i i i ll. D lilljpå liy fip. Rl i l i p li li i fø i y p llj, æ l l i li fi p llj. F - lil l føl øy lipi å. D iili fjlllli-l l liå jlipil f yp llj l å øy l l li i li i-lli. Vi å li øy ipil l l é p pp lp i piiifi.til lii ipilæ ll f å fili l, l li føpl ll i yp. M y p li l ipp i, å i fi p llj, ypllifø i,i p l pp il pf -. N-N Tøl y p å øy ipil Øl Ol lipil.m å på Øl l lipi ll ili øy ipil, fli Ol øy lipi.d i pp i li ipill li l f Øl. Bl y S l y y f å l i li, ipil il é p lili yp. D l ipilyli fll lil iffii lipii i y. D jlf Kii Tø, i i li. Til lii p lili i B Ti p i Ol. M llljil i li,il, pf liol, B Ti i føi. NOVA N /

30 E i l i l l l i T l : B i p i l fø i, l l i f l, l y p fi. K l l j p p p p p p p p T l E i p i l p j I ḵ l l i E L i f l K l l i E li B f ili E li f ø E H l y p A Ø l O l S ø l K i i V l S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i E G fi T ø

31 Dljllf ipilf fi i l. All ll llj på y p. D å. Spil å øy l i å å ø,. ålii fø i øy ø f. Al ill p () p () f i-l ll p () p () f lli.d flii fli på åj. Bl l li ll p () p () pilli p å, il l ll p () p () f i pi lili.all l f i EippilI....Eip i Hl l il å i lii føi, føli å i i påføli f l. Vi fi fiilii i føli pipå il å. S i pil.., pp ålilj y ifjf pi, l i. Nå l li, i l i llå flii, fli. Tll : Blii i. Ei yli i. f å fli i... i K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I ll i i j i l i. Eipil il å æll f li, i i l. A i l l fi øi i i ifj i

32 følpi,ål j.d yl l i i øi å l ø. S få j l, ll j l p, illl p ipil. O j ili å lil fliifi øyi åil l fi øi. Tll i fjl i fåll i l å fli i i iili i i li i påføli. D ili få l li øy l i.i ili i iylif å ll lypi i, i l li ii føpi.diylili ll,, p, il å i æ øy. Di ll l iilii l i føi pilf lii. Dil åfillfi.d ill f ll fi pill i i i fi A-D. Fi i yli f å l i il i i ip T. Vi på ylili ll fli i i fø pi. E i å, l l i, i i ppif. E æ få l l i, iili øy på ppi l, fll i i yli f å fli i i l pi iil å æ p f ll,jf. ll. Eili l l l i

33 S() = P(T>). i i -i Fi A: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi B: Oll i f - fii lii. NOVA N /

34 S() = P(T>). i i -i Fi C: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi D: Oll i f - fii lii Eili l l l i

35 ...Eip i ifjpå Uifjpå iff å. D fii på å i i.. Ali if å ø lå f lå l lå løpi, y åliif på p å i å. F l i p l if if,il å iæ øløpil ø p å. S i i ll, lil if li ifi fø i, p f i i-lli ll p f i l li.d il i å ifjiff, il i ø ø f flll i, il ø f ill lipf ø if. Tll : Al lii if if i fø i K I-l li Kl li Rlf ifjpiå. i i låløpi, i i ll. Vi lll l i,i liy øy i ll ifj.d flåi iylif å lllypi i, f æøy p.fi ll,, ppl ifj,å ff å p li å å æøy l llil få i. Dii ø pf ii li. NOVA N /

36 Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii lå løpi. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I fia-d ii i llf fi pilliå iff ifj å. Vi f å fl, øy i ppi li ø f ip li fia-d S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi A: Oll i f - ifj fii lå løpi. Eili l l l i

37 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi B: Oll i f - ifj fii lå løpi S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi C: Oll i f - ifj fii lå løpi. NOVA N /

38 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi D: Oll i f - ifj fii lå løpi. Uifj lifii flå.bilf flå il f å løpi p, i li f yp i ijl.d lii øy iliiili åliifåli øy, æ. Si if i lifi if, il i ø ø f l l if l if. Iii f i f f iil ø i fl il li ifj li fiilå. Rl f øl i i ll. S f ø lll l i, li ll, ll l l i, il. Vi å fæjli ll fi lå l i fø fi Sf. Eili l l l i

39 øi.d i yli f å fli i i l lypi fi. D fli iili å øy på p f -, fll il p f - l il pf -. Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii fjl. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, D æliå il åp fjll ll å jl på ylif å fli lii l lypi, fl pi å l, llypi. FiA-D iiili li. D llif iiff i i f,. i ifjiff.hl låæé i lipå lj, il på.. Gi if. p i ( fi å) å ily.e i f fll lfl f llfi, i i il å ilipå y, y liå. F - i å j il i flå il i if fø il ø ø f l if l if. D i yli f å fli i i l lypi p. NOVA N /

40 Uifj Fii flå S() = P(T>) Ti i -i Fi A: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi B: Oll fii flå. i f - ifj Eili l l l i

41 Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi C: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi D: Oll fii flå. i f - ifj NOVA N /

42 D piif fø åillii æf i-jif, ll l. D p på ii liijlå l i l l i ø i i li. D p å l på f lii å pp ii fjl øy, pil f l l i i å y å å på i lij l få lipl ll i føl fø. F i pi ilil fiii l ff ifjfi illip l ii ll f fjl.på å ll flli il å æ if iæ. I ill ill få ø ø li pf ø if.. KONKLUSJONER I pil i i yippii i ipil.m p i øi i ipilf fi l ø i li lii føi i li,,. Vi f li fi l ll p l li f å i li. D pilli i li, å ll li fø.d fli l li i, i f ii. F i l ø lj il f j if.al f å i, i li i i fø pi, æ øy. D i ylif å fliii llypilå på pf llfi. Vi iå ifjpå. iff å l li lii. D fii lå f lå l ø, ll l pp fjl. Hil fiiili l l, påi ylif å fli i lypi. M fø Eili l l l i

43 li i å il. i lå løpi, lili ffpå, æ l l i i å fii ifj fjl.sylif å fli i i l pi l il p f - -, p f - il p f. D ill il il fiiili fjl æ jøf å jl li il å i li l l li. NOVA N /

44 E i l i l l l i V E D L E G G : D lj l f i p i l f T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. L l O p f i N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

45 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

46 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

47 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

48 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

49 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

50 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

51 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

52 Pi ilfl lii lij D æ jåål f lipliii N j i iå å i il fl ø, i i li. A f å ø il yli æ fli f ilfl, lå ilil å l i iiipå li.diylpå fål i li å fli llø y, l på fål øy l l i i li ilflf f l fl il i l. B lå iii pl på fli lii il i l. B il fl plpå pii li øy l liifø. D f l iljø ppilå,f pl få y l(h,ki Rii,) I pil i f ijl fi på fl liij i å. Fi : () øiflå iffå li? () ilflå i? D fiå l il i/lili,f pllifl å i i li, i f iili(owl ), i il i i. Bp fi f USA, i li N f på å il ifllil i lii.til f flli iiliåfl fjllpå i li ili l iføii.d øfjll Eili l l l i

53 pi ø f lifiii, øyii æpii i f øy. D æi fæ på. Vi ili å i li i i pli i i i pl fli fii l yjå p l lii i USA. A iifjll y il - iy,l lil i N ili fi øyl y, iliæ fli i. Uif il lj, ii il pli i USA(Hili, ), å iløipli N. Difjllil li i lji. E ø yi p pii fi pø å ififl lii, på jililiifi.s j lii y il i f, øy i f, øy ll i i li.i ill f illlii øy li, l i il il i.bliif l li f l fii f lii jilill øy i. Npp på l i il l li, ilø l l, æ f l øyi. Blii l i jøp f li i åli, liil å iløplil føipj. Of li i li i i i l åli il fflij,pill,l i y i jli N i USA y fi på. I ill liipå j ø iå i p I ill æ pl ålpy li ( plyilå ) li l il å iå æ flilå åli li jlil. NOVA N /

54 l f l pp if ll pi ifll fø ilå lli. D f pp ii ø il ii fipå lii il il øi f ilili. Ap() lli-li «flii» i-li- ff lfi å i llilil i ililii iljø. I f å p li il lii ø yi f på å ilil li ily å flili.spiljl å i il ili lili, å i å ll l å fi lilili y.b,ili filiflil i il il fl, il iiflå i l øy il. Sly() å ii il iifipå i i Api f f lfi, flpå ll l y. H å ii il y fi li p «i»på lii piifff å i, li i l. H i l ili jø li ll få i pii ff, i yli iffyllj ili. Vi il i føl i f fi i p () (), å il fl liifø, i il åjllil ilføii il fl..finansielle FORDELERVEDBOLIGEIE D øi ppi æ ij f å f liil l li, åi N. I Sili. ( ) O lipliil lili li æ fifllpp fi li å lipp å ppipili i li. I ill ll Eili l l l i

55 lli il æ illiå i li li i på f i, i lij på li, l ilii liiiii li, i æf. U på -ll f il i -ll fiøi i ill l li i USA. D l i i i fijpl if i f f iiiil fppyi.bl «A P: A Nw Aic WlfPlicy» Micl S l i i, iflyl, fl plicy-iiiil f f å ø il l lil l ii.ei li ii l i if å y pp f fi li lå ii i pif iilif l l i. V lipiiiil ipå l l ipilæ, li lå il l l i ypp øiff jå ili. Epili i li li å øi i pi øili,f plili ll f if, il ø l øi i l. D f ø li på lil l f i i li. D jålj lif ii f E lfil il lø å i i lli i li i i å. I pi piii lø å i åf pi. S f pl «Ei ll li? H» på p://www../icl.c Sål«lxliy»(H& Ii,) Blii ip iil lil li lil, å li p, l i «li» l il l. Bi «fl li»l ili N i. Mll ø l i l l i li iil, pp.(llj på Bic L,). NOVA N /

56 f f f l l l i, lil i i li, l øy f lil i i li. Iføl Bly,Ri D () i lp USA l i iiili li, f p i j ll l i jf. Lil jilif l lii$, $ l lili. Til i yl l ifi, øy lif, l f å fjlli. I iipp Gl Si() y fi.d lppå ii pøål på li il liil l li plii, il pøål y il fiill i lii:al lii f i li? F pil ff lpå å ppl øi li?s lii f l li liili (f) øili? Nå jl fø pøål, l fii f il yilj,piæ fi æ få i liill følflil lil,å i li, i. D l ii pøål fli, f pl i lii,ip f jøp l ilii ll lipåifli. Oå i Sii æ f på lii l lil.fl iili y yif ii lii på (Pyc Spii,; Sp,; F, Bw Nl, ). Fiilllipå -llø låli, p Ri--Byillii i.sii iilij yi piii E ii låilåpåifli i ly pi ily låfiiiil øy flil lipfilf i lifi il iæ lifiii, Bly,Ri D () Bic L() Eili l l l i

57 if lii, y iif liii ø l på l lii(pyc K, ; Sp,Dilly Wilcx,). T i i l l i i ø jøp å pi på pp åf ifllå, iæ liiiøii y fiilli. H Bly() ålpå i lføl fiillllilfl lii lii il. D li pp l p påii lii flif l li. I illil p f l f l øiij øilil l, ilyp li jøp, il i il li l ålil ppi li.d f å liylppiå jl å l lii flill i; ifi å i i lipå i ip il il fl, i l l lifi liløp. Til f fi il på p, fi flliilli føå lå fiillfl å i f lil.d flfi lii l i l f i illi.i l l l il i igii-wi fl () i i å, ø i f $ li li i pi. Di, Y Li () i lil i li f il, lyli f lili, ff flå ii li. D f å liiii f flil lil f l Lil jl il il i låfiiiå li åli pi l.s Pyc Spii,. Hl jøp i lii pi-. F pøyff i i iil f å, il p øyf f i i f å ll. NOVA N /

58 il ll øy i. Ri () lif i f lil l i ll i i li i lil li i l pi f il. I å lppå yliøyfl lii,i øl$ $, p pil i li. Lil li li, pp ll i f. Tll f Syf C Fic i l liii pi lå p i liiil (Sclz Si,). Mii pil l i iiil i li,ø i pif $ il $ ål i f-ll. Nå jlpøål f Gl Si(), liip ff øi li, fl jø.f fø il æ i lflii.d il l iiå, ilii i i, ifli. F il li il å æ øi ff p li l,l il li i il l i il å lil på ilfill å. I ill il llili på ll li påiliii. My øi i l lii l i l l i p øiå.i illil å li lii, å liøy l lifø, l ll fj (Li, Bly McAl, ). D y øi å i p å é ij i f æ få fø løplil li,å øi piå.i ill f illli.d f iiå ii il lii pp pil f å i li i li i øi li. Si ly iili lijøp l l l i, fi i i fi i å Eili l l l i

59 lijøp(hi Rl, ; R Qci, ). D jlå i. Bli fl (, ) i l fi iillåi i ji iøi p f på p i pi, fi iil å lå il, jili øi på p.iiliifli l if jø æøy l li åæ ii å lijøp(r Qci, ). I i lii l lp l il pjlløii ifil ppi, fiill i.i ill p pj i å il (V Z R, ). I i f D y p lii yf lil pjpå li (Si fl, ). D å å i fl il liii pppå i å il løp lil(h Bly,). Mll pp é illi lii i $ p å il lil(li,bly McAl,). D i på j pøålf Gl Si (), li liili f lif l l i. Bå iili il å ili, f,ii på lii il å fli i i. Ri () illf lii fi p lil li lii,f i i li å, li p f l øy i. E f å ill p f lil p f øyil. Lili yli f lil li liil l i «øy» fø å fø fll, il på f p f lii øy i. Hi Rl () i f lil li p l åif l(o Pc,). H Bly () fi é f lii p lipå if. NOVA N /

60 yliøy c, å jøp, li på y p. D fll å p c i å. I i i ii li iiåil å f å iilil å li. I i il B Scl ll yi i lii i j i, æf li il i, f i ilil li f å i føli il å i li (B Scl,, ). D i å li ylif å æ i lifø, ll j i li l iåpi ( ) l ylif å i li l pi. Rli fjllll i ylif liiå iiå ji-/ii, il. F fø fjlli ylif å å il il li,i l li i. D yli øyf lil f øyil, øy f iil f jil. F å fjlli ylif å å f føi li il i li, i ø. Slili lil,pil ii,i ii liii fø i li, å øy ylif å i. D iili fi å fjllpå iylif å il iå på lii ll lil ji iil øy i. D fi iili å åfll i f li p f lii l lil.di i il l y il llii.til fjllf i iilip fpå i i i øii /ll ppføli lå fø, jøp. I if l liii Ciy AP (CRA) jøp li ll, i p i på lålip j l (F Rcliff,). I Eili l l l i

61 l lil i pi ll jøp li j ppiiil Dlp Acc(IDA), p li p pil. D lp l i liipp (McK fl, ). I li liipjf lil i f yi USA åæ l; pføljpå i B jøp lii,, p p. F y i ll fæ li pføljpå lå i y (Ri,). D y å æ fiilf å liil lil æ ffi i f å øiijpå i. M f f i i i f, i i yi på liil flif l li. Flii l li i lf i li, på l lii i ipi.d ili l lii l i i i piifiillff liil lii pp. Gi lii i, iililii il å æ iif lil: l i li, øy ylif li i i i, ø l lilå illli fiillfl l li øy.riiå jllii, iili i li l il å y flliii. D øy l lii, li å fi på l i å på f æ if å fli li. S flfåppå (Mllc,; H Bly, ), f øi ø fpå lii fliii f på flli li i. E if Sif -llif pl p p på iii li l i ij ylijl l(sou :). NOVA N /

62 D liå lå pi if f fl i i fi ili f N. S i ly i i lipi i å iili yli liiå l pp pil i li. Iiliø åi æ følppfi å æ pp æfiliil lil.på iå li ifj æfi lliifylliil lilifi, ilf i il lii li lå i i, iløi l å på plf fll flilii.i ij liiliil l pl, i l ilfilli i åæ f ll øi øliå iil f lf if lil jøpli..sosialefordeleravboligeie D fli liilfl lii. Ti l fii i : i på fl i å pp i i ffli li, i på ll lii li f f il pil. Sil pil p i pjli li ff lli (ll)f,f plfiillii,lll,lpi liypij,jf llf, illi flll. D i f iil f fipå ilfl lii. D fø lf (Diz Hi, ; R, McCy V Z, ) j i il lj f li jlf l l i /llii(h Bly,). I ll i i ff lpl yp fi. F fø I illfi fli ø liifø il fyi pyil. Eili l l l i

63 jåpl, ilii, jili lii ll yli fjllif jili li. D fjllppå fi i liplå li lii.f plil filfl,æ iløyliil å li. Lilil f på filili jy,æ iløyli il å ii li. Nl i i, il i ji æ il li øy, il iy il p piippilåf i i lii p ff. I i iff liipå li fll, f pl lpjll f, f i llf yifjllll l i lii li, f pl ili lili.ei pii ff lii ii i li y il li yifjll, i å il p il i jly,ll å «iil»(iv) ll iiif å ljff. I ill l ipijffipåifllf. H Nw () iififi li lf påii. F fø lii il ø ppiljø,ilplf fiiili (Hi, Pcl Hi, ). F i liø i lili, i liil liflli pp.f j, ll f, l øy ilå ill, ilif l lpj.i føjl f fly, å jællpåi i øy i l(h, Ki Rii,). O f fj, i å if, liiøy f li.i i S H Nw () f fl f y i på. NOVA N /

64 iifi i liil å fiii iål, f fl i l. D pilfllllii lpj æjf yfi.d jål i i li, lpj i lili, jllå fllf iøi fl åf lj i i lii.g Wi () l fø ff ly ll lii fll.d fi l lii iifilylif å pp iål, ff l l l i l l øy i. Rl iifilå filil ilili l. A() yi på G Wi () il å ifj iøi pp il i l. D i ff lii på ylif i å pp l, il lpå å ll f fili flyii.iili i l å llili iiåi l. I l øyili liii iififfpå yli f å fllføiål, i i il l. I lål liill i iififfpå ylif å fllfø iål, i i lål. H Nw (, ) øfpå lii i ii,il ifj l, åpå fl llflli illil å fllfø iå,lil i (llå) ylif å øyi. D fi lii iififfpå ll fll. D piiff lii iili y l i lil.nl å ø iiipå lpjl pp i i li l pp i li li pil ilii l Nå ii ll f å iøi flyii. Eili l l l i

65 ii f i i li.d l lil liii il l jø li l, f il æ plii å f lii ll, å f flyi il l flili. I løp i å li pli fl il å ii i fl ll lii li llfll f å f llil,fl il l å y ii i. Di fi å y ff liipå lpj iliii. My R () l på il- ipø i il, i p jf lilpp. I liols-jfi lii iifi l li, l å llf i, lipå jiljø l lili.i lj iili f l, å, lii iifiil.nå ff fiii (IV), fiiili iifiåf pp l. B Mill () pøl il ilii, G Wi () Hi, Pcl Hi (), å fi jlpi ilflllil, l ili, f, liyp i il. I ill i i f å iiljff il l på i i ll lpå i ip. Rl li å l få i i. F fø i ffii f lii li iiifiå il fl llili ll ii G Wi (). F ii il iil i G Wi i fj ljff.d jø å p jpå l i lil,lii f lli å. Bl Diffc-i-Diffc(DID) i f iil (IV). DID f ifj iiipå i li ip. NOVA N /

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN S l 4 Flf i y 10 14 Fy Fjll li fj 16 B BERGENSEREN INNBYGGERMAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE NUMMER 2 JUNI 2016 HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN Si 9-12 2 JUNI 2016 BERGENSEREN JUNI 2016 BERGENSEREN 3 PORTALEN D

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak åfj Ky Pb Ål ø il il l fiihil bj Ky : åfj P: 999 P: K: yl: K lf: K ij: K b: åfj åfj i Pjifj Hjf Øyi Jø lf 99 979 98799 49 89 y il: ll ii/fii Ihl ø il il l fiihil il Mål Mi æi i 4 ii iii lil Vl 4 Vl : j

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206 FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/ FFIBM//. Gj Kjll j Bj A Jh Fjf KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport Ilil i 203206 Ås 203204 Ilil i l fyls Ihl S 2 B 2 Pliis hsi i 204 3 Aii sl 4 Os 4 s s 4 Sbi 8 lil 2 Dsj 4 Rsssb 5 Rsl li 6 Vl 7 Ilil i l fyls 2 S lis i 203206 I i sj i i l fyls s bi f å lis i fyl yls s

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Innleiing. Planteamet:

Innleiing. Planteamet: Su mssi f S pp f iéu 18.02-25.02 Empl få S i Vfl Empl få Ulivi Kmmulpl Fjll Kmmu Pl ubyijf Empl få S i Vfl Ilii Abi m mmulplf h m il i pu i mf å ljpå m vj i pl,um. Di v føif y Smb lifø,m u f fmlv.ti i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10129 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/2484 I Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056110 I DRIFTSUTV ALG L Dato: 17.11.2010

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer