Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eieretablering blant hushold med lave inntekter"

Transkript

1 .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N

2 Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf li NOVA N /

3 N ii f fi pp, lf li (NOVA) l pp i li fli æil fll. Ii iiil Kpp(KD). Ii fål å i fi ilii i il ø p ilfl ip.ii lf på plilli liløp, lå lili, lffil j. Ii æli f å fø fi ilpl, fflij føii i iilfi fili, ppilå i iilfi,fø- ilii æli på pp, ålpp ii i iilli fi føi, åli fliip Ii llii f li fåf å ly pli lli flippi. N ii f fi pp, lf li (NOVA) NOVA Nwi Scil Rc ISBN (y ): ---- ISBN (li ): ---- ISSN - Illj: G Vil. Mi i ijp Vil /B Dp: Til S Ty: Allpi Hl ø plij il: N ii f fi pp, lf li M. P Eli Ol Tlf: Tlf: N: p://www.. NOVA N /

4 F D i æ fø fiiif H. J il pjpi H, P Åé SiØy, f ppføli i. J ø å å i ll i lipp NOVA, pil Vi Ni H Cii Sli, l. S å å il i ili ll Cl K æ jlpli å, y føii ji, il Ki Dil æ llif. Til i il j j ll ifi A,Mli S i BylG i il å på llpøåli. Ol,. KiiAl Pjl Eili l l l i

5 NOVA N /

6 Il Ili... E i ippil i på øi.... Ili.... Mll D.... Rl Klj.... Vl : Dlj ll f ipil f... Pi il fl lii lij.... Fiill fl lii.... Sil fl lii... Kl fi li liil i i li.... Ili.... O l B F påi ili... Spill ll - øl ji f lilå.... Bli il é illi.... Mi lipi.... Klj... E ly i lii på øi.... Ili.... D.... M Rl Klj... Rf... Eili l l l i

7 NOVA N /

8 Ili D pliiål i N fl li l liil å i i li. M li li i liili, åæ iiå å ppfyllål «ll l y»på. Iili lii i i f, pl å li i lipå øi. D l, øi, f lilili. I i f i ii fill ili i li på li,l f lij liløi. E ii il pil l ifø ø i på li, på lpil. Iili i liiliil li il å i illi øi,l «y».di æ på å flii i li. Til fjllf l jl li ø å f lii.d il å fiifi på lilå il j if. Slå,på i i, lilå il pp- ll fllfiii,il i piy pil ifi å. I ill l på iæ lilå.til i li f il il lif på i i øi il å jøplipå i. F Hi f pliil æ if å f li li i pi liiliil f å f ili.e l plilli li fi i i Slåflli i fiilyilij, æ il flii lå p jøp. Eili l l l i

9 ll få il il låfiii il ilå, i lifi,i ill ø. I iiå lippi il ip f il i li pø lii l lil æfi på i. I li pøål lii l lil i lili,å f l f f. D i pøål f pj «Eff liil iil på iiiiå f på ili».rlpi i f fiåpil pp ll fl iipøåly il plilli. I pil i øii piili i ø li ø i yl li,, i li lii.f fi li il å i li, øi å ill l å fli i i, i i iili i påfølå. I illø i å ill l å fli i i i å å f ø pjpå li fi øy if. Nå jl fø pøål, ii p lii li i yl pi øy llj(yp), p i l llj(fi p). V øy llj pill i l épli, å l lifl i l llj.d llflillå l å fip i il l. Nå i i ifj, i fiiili yi f lå li il å j if. Hi if il i lå l løpi, æfå l i i. Hi liii å l yfiiili,, ii ffpå ili. I j pil å i j y li liii løp iå.oi l i i, NOVA N /

10 li fiill lii ilfl lii, pilå jl ppj. D li i i fl, i l li føiiil fl. Hlj y iili å æ l å f N. F fø y fipå lii i i, ylifiill fl. Iili æ f i på æfi liifi, iil f lil å l i, iløfj l l f å jøliii iil æfi.i p l på ilil illii liii pplæi y i å i øi pili lii y. Nå jl ilfl lii i, å li i ijf ili l yli li f y i i il pii lj.a liip i piiilff, i iå æi, i i f lpøål. I fj pil fi fi il é yli Ol å jli å lliili i li. Spil A, Mli S i å æ l å jl i.i pilpi ilæi il i, å f lppi ppi.spill i lii f å låj ffi i liiliil. F pil il å ili, f li ppi.f i pil li pillll - ølpåi il å j lilå li li, i p i-ll yi, y fø ll i, i il. Fål øl å ill ilylå fjlli i lpå låji. Eili l l l i

11 I j pil p i l f fløplyf i liif l i pi jøp li lå ø. D i l fllå i i. D iili liå lil li il fl lilllåfl l li yi. Allf lil l i. NOVA N /

12 E i ippil i på øi.innledning Gj liiliilø å ppå fl ø y, ili if liill. F i il å j ipil li. D l f å illf ylipj liii NOU : Rf ll, jååli liplii «Flli ø, l li i li». D y ip,å f liilli, li iiiliji liilplii. Blii l l øi fi f ip iili æ iifyl.iføl NOU : R f ll yp ii: jiii lipiii, f liill æpil f yp. E yli pj lii il i øi illiiil f li ill ø liil iil jå iili i. På iiiiå j li fi på ilif li il ll liiliilpilli p.i «E ll f i ippill lipp liilpå li»(al,) l yli l li ø i, øili f å i i li jlp lå. Bi på jll lllipi,sifo f f ø llii. E f épli i l Kl- ilp, Pp. S (-),. Eili l l l i

13 ø. Aly iili på på ip, iypiif lii. F å li yp iii, f ii å ly pilf liii yippi:il l li lii,ål å fli lii i? D jøf lø øi å li liifi i,å øi pli, æ f ilyi fø lii.vi iilii p yippi lii,pilå jlliil li lii. T i i iilii iijpå fl. I f NIBR (Bli Ap, ) l j i øi f li lyp li-il-i-i l li li i f å f å jøp (Fæ-ll).Gjål i liil-i-lllijj fli if i li lijøpfllfii lå f å, pp f æ li f fl å jøp li j li i li iæ låi.bi iili på fii iill i. M i pl ii fø ilil. D liå fi æfi lii æ å ipl i li pplj øi liill, i pi æfi iælåi. I il på liill f EU-SILCf Al Ni () ll flppl lii i l pp pl å l øi fplilf lii å i øiij,åflå. Ijl å få liyi i. B Scl (), Hi Rl(, ) T Si () plpå yii liii USA, i i f ff liil iill fl fpå l li. NOVA N /

14 Bi ilfø ii p il fi æfi lii.iilii ii æf lii, pil f lii l l. Bjiii jf å ppl i ijll ifj.d iiil il ijil æå () i i, () li (li)y ili, () pplli li i l li. D jå pii l i li l piij ø ylif å lii (Dil.. (); Fij ()). Syli f å ppl i ij iili i j fl i fli,ll i l l li. F pl ylif i ijæ ll f p i y i p li.d i iip å i i lif liil l li. E ifj ppå f plå jøp li jl å («å»-j), l f lj. D ylii pl i li liilypi jøp:lii l pi-/lifli f (yli) lillp.o yp jiiii llli pp lil.i ill l piii: ii f piili på pp li i æ illiil å lå pil llii i li ø il å l. N i iii ll f ll lii, i ø ffliillii.hpi iili l li i øiff il å æ lij ii føy yli f å ppl pp yp l. E ij åæpii i i l llfå jj yliøy lø. Å få p å føf l,il åp piiij. Eili l l l i

15 I yi ipå ly if «E llf i ippill lipp liilpå li», l Eippil I. I ø i å ø liil l l i æfi i. M ø i å lå jiii f pilllii l i: i øi il å li liipå i ip, åøiil å fliliii iilii f pp l i? D ill il å æ i ij.i illii ylijiiip ifj.e l li p fiijl løiff,øi å lyi il få i i lilå ø(i-j)ififf i il liiliil, i fø ø lå, øyli yp ii..modell Vå ilæi på ilill ili ll ipili il, il å j if i f, if il ø, lif,lilc. Vå llliæ i flpå liiill løplåji f å jl lilili il å i i li. D li ilæi ijll-cii, ilipijf øi i,i yp l, flyiløyli lpifif (H Ii, ). D å li ilæi J () fpå på D li pi å ll li if f ll lii li å lil pp j ll. Tip f å iff, iili æ, i j å jøp li, æ i å p pp p il å yp if. D f if å f låfii. NOVA N /

16 pil ff lii.vå ilæili iili æ J fi å i il l pi i fipijff ll l på i, l ipijffillplii. Mll å å l. I fø l ipilf fi li ø p j i å. Fåf å ipil å li i EippilI il li æ i i. K fl ill i ifj i, lyp li f øi jili lipi i l, ff SIFO ø jl l f ll pi f å l øipiil å i i lii. I ll l il i pill il liii påfølå å f il l. F i (fiåpi j i p) ppifj i, f ø, på lj å lilå å l j. Nå lå l på, i l l i.d ii l, i i l l i li øi ff liil å æ i, lif å ø i f fi il i ili, æ ffi å l på l. I llj l ii å ifjpå iff å. D p, lil.uifj fiipå å, il i låpå li l løpi, ll l pp flå. Nå il å i if l åj f l. Vi ij åli Bil il øi i å æ l f. Eili l l l i

17 lj f fiåpi l i. Nå l l i på, i l l i.hi øl å li l ål, il ll fiii ifjpill i il liil iili il ip f....mll f iipil Mll ipili fø pi, illfi yp ifj:. Hli f. Hlf. Pi på li ilfilllpl. Bif I ill i ifj j øi, iljlii øi. I Opplyi l i iljlii øi. Iili i f ll fl l i iljliliii, f pli j pålliiif. D l fi i f iæ å lf øi. D l li ill f ll f i f øl l f å ø. I øi å pli i lili i ill if i f iil p i l. F pi p iiill if fill (l f ) å i. D iiill ipplyi il å f å i l D øy i l f øi, lillf f. NOVA N /

18 ipil i. Vi p i pli i f filil, lii li ll li. I i i i ø li fø å y il l - if.tyif pp på l i. Alili i ff Fif, æf pf,il p. Til jø i yp /ifl. Bå li yp f fi iyp (lø ll pj). I yli: B i (ilpp yif) - if - flf - f(f lilå lflåifj) = Alilii - Fif(f Fi N-T; lf li fø) - æf(f lpji føy) - pf(l f lifø) = «Si»(il p) F l llfljll li llf l li l, ii Vi l øy plii lilii ill if f ll l i flpli. F éplili øy plii, lilii ill if il f øi f fill.sl li pili, l i i pli i yif. Vi j fø å pili p f å å il ii ipili, lliili øy i fl il ilf l liii. I ill if il f l i lii, pil f fili. E lili f å f pili. Eili l l l i

19 l «p.» i. H ll fl «p.» i i, li li i lii i l Fif lpf. I ill i y il i l lili i f lll iyyl. D y yif li li ll f i l å lili i + lfill i f Si å. F l i l, yif li il p yløp å l jø l på iæå. D iå i f l «li» i y. D jøi, fi i l i f å jl, l i å i æ fiå. Oi jllli f il lå i Låll ili. I ill il l,, lii, ø, y i i ill il lili i. Vi i yil lif i å ifi i i ø jøi.f S Ø i iilifå l lll fi iil D i f p føpj,lpj,lpj liflpå ø.hli følifi i l il øl på if f iiill l fi pp lif lø iliy,yp.fl.. Mif il i øif... p i l fiijæjlf i f i ll p i l lyp. All i l fi y øl på if ll lyp f épli, li fi i-y. Df li fl på i i yil i å i. F iå i li f li f p. NOVA N /

20 på l li, i i. E j ll ylii å ø il i l i, øy fil ålipili fi. F l i y. Eli fø yf. B i Fi N-T y.i ill i illllliføåill f i i yå. Elifø i illi.d øl æ få pplyiå fl il i i l i yi. N få lp iili:sf if på p å p. I ill i j ipå illpå f ij f i lil ø. Vi f iil p å p, i lifø i ip å. Vi l lifi li fø i. My il li fl i, «f» li.d i iiliiif i ifj ll i. D øi il liif yp l, å fi ipili li f øy, å fi lili f l f fl æ i ø p å f ø li lip. D iiå i å l i.diffii i fi ill i iijpå il l i. i på li il å i li. Pliij S... Eili l l l i

21 D i føli ipili: Dipili = i (plii) l + i + y. Dipil i j i å pii liiif iliå. Hlfil lippl F å lli SIFO jf ålilif.di pifi jø l f ll l iål li.vi lå é f ll å. Vi i f f l f f, i f i f lfl.p fi é p jø. Vi lppf : å å. Vi SIFO- f på å f å å f å f l å. I åili pp il ll yå å i i llå p å. D y i øii i ilfllf ll i l, i jø li f lii læliå lå pil å lf,. liiilå på i /SFOf y. D liffi li øj. S f fllii f Sii lyå ppif ji. S ppi f fiiillf li: ; ;. G f li li li f åjlf iill. U Ol F ypå l, l å på SFO. Vi iplii øjjlå f ij SFO. D f l, li i f ll. F pi iljlif l. D ill jl pi f flli i, i p å. NOVA N /

22 i, S pi i lil pp il G. E åfll i, lp l iføl SSB i i ii fllii. Eli fø i yyl, ll ø il p. I ill i li fø «iliiyyl»å på ø il p,. i øll iliy ilfillii å æiøllj/i p fll i. Sø il p jø p fi if.flfi iil. Vi SIFO-j i ilil. Vi i i ifj jl l, i iplii l i jl. Si lii, å ili å i p i lilå. Vi iili å l ilå, flå, ijl,ijl, pi jl yp jl. D iili yli l i l li yp jl, il l l på øi l æ ffipp f lii.d f iiå ii å i l l.vi å l lii il åli ii æ i f å få lilå.i ill ill i i piipp å øy låli i, y lfil.til i il i if øy øiiipli pill liili flliipå øifliå. D li lii i jpp l SIFO f lippl ppf li. F Ol -pi f lpi. Eili l l l i

23 Blipi Vå il f lipi jili pif lilif SSB.E l fi l i fly il y, jøp li i i j. Vi f lipi f l i fø i i li,,. Blipi li f fø i, åliifli i. SSBilipippijilipif i li:li,å lili.d jili pi iili ppi i l l i i li yp i løp å. D løi på følå: f l fæ i li, lii f i ji il å «pi» på jipif l fyl jipif i fyl. F f pl i lili, i i fi lilif l, f pi f ållllii. F Ol, B Ti iji lipi i i. F i i SSB i jipi pi f illi yl f Eiljlipiii. F S,Kii Tø yliiilij i lipii i, f i yl i plill på yliå.d f il å pif i yi åili øy i flil y ylifj. Kpippp ji li i i øl, li.vi l lif å fi lipi.f lili pi lili på f l+ p l.m liliøl il. F «ifi»lili, NEilf(NEF), EilfFi (EFF),Fi. Ec Pöyy.Eiljlipiii. Hiipi-. Tiljlipå p://www.f./xp/p/pp/lipiii/ii_pi/ix.l NOVA N /

24 pi f å på lll li lipå f l.f flpli liøl il f å f lif l iil fi p.f l f llfl l liøl il li f å f li. Ulp å -pi f å lipi, å lilii øy -pi øli å i ff å li lili.på i i ii å pi f ø l ili li lili piii jilili.d fi p liå lå liliffi flil lllii i i i i. F ll li pipå, illi.d if llølii få. Bif Vi p lifii lilå(lå) å løpi. Hl f, i f pili li.a l fllfiilijøp lå. Vi i l il pil. R il y p f l pi. D i fipi, lå l ilå.rif f å i i i.i illli il il ppip å, il y lilp å il l ifp å.vi i ll i lijøp låiål. D i i påå ij lijøpf lå f å il pil l p pil lijøp l ifø. Uli li pi, f pl ppl i D Næili.. «Gi i lilå lå pil» (p://www../pii/icl.c).iføl H i lij lå f pp ll fllfiii lijøp.vå ll f lijøp fllfii lå, i i fli jll pi. N ili åj fip. Eili l l l i

25 Bø Vi pi H ilf li å f å ø på l, lyp,li if. I il fill l, lpå l ll pi l. S if i på lilåpl il ppip å, il y lilp å il lifp å. Bifj iil if, ll pi l, ø i «fø» li pililp.bif l i ili øi, i iil å ø. Bj Hlj føl: Dipili - SIFOf lippl - llifil - if( pl il lif, lil ø) + ø = Bl Hl løllli ll, li liii føpi. U i pi fø øf i jli. Fø l lilå jlil ilå å løpi i øi, i filåyp løpi. I pil if å j lilå i øy, il i ilfll l if l if, lø øy ø. D i i i iå, if å jlilå il løp il lå løpi å yp lå. F j å li il li, l il p jøpi. NOVA N /

26 ..Mll f i lii i Hl å i i li i fø i få i pil.., føl å i i j pi ii øif l. F pi if i føpii å æ li llj l lipi.d if (lil,ø, l if) ll i.iilii, i åy SIFO-j y li på pplyi lf pi. Lil li y ø jl l.f pi y lj ilø /.Vi l li; i pi, i i i p il pi, i il iæ f. U l f é pi il, i l i il å å l på iil i. Nå l l i i, l iili i...mll f i lii i ifj F l å fli i i i å, i i ifj iff å,. i j f -.Uifj å l f lil, f plfi l, y ill på. Bløp il, il l i y, æf yp ppi. D fiiili f ifj, f låfiii.vi lå f li f l ppp il. Uifj i i lå løpi( å), ll fii fjl løpi. Ali låå l å yp ll f å p. F liiiiyp l iliå p li å. P i iili li Eili l l l i

27 il å fiilå i li pil. Vi lipii åpy på å i ø lål, f å, ili li il y piii på æ p i løp å, il å lii.vi i if å ill iip, li fiiilipåiliil i liili ijllfjl ilff i pllifj. D å låfiiiliil pil li iii på øløp. M øi i låil y øyif, il i fjly il ølil-/ppiipå liili j if fi i lilå. Så l lif i p øy iff l, i å i f øi.hi i lifi p (fø ifj) l if,il fiiiløi i lå lø øy ø, cipi, fiiiløi fjliili lf øyø.. DATA Vi f øi. Vi fi li l ø i j i li li pi i li,,. K i jiil, il i l i fl fi li li ø i l ll D pp il if, i piipp flå ili il øi pj li å ili if. Vi iili l å l f if f åå ill llff fif.si øy l pilli ll lif øy if,jf. ll, il lifii fjl pp æ li f l.s åf. D l f fø øi l i. Pplj øi li l. NOVA N /

28 ipi.vi l yp l f ly:() l i l li ipj f l (f li yp fllp l jø flll),() l i løp lypifly i i li lli flll, () lll p (ø) å ll l, () ll l pi løp lypifyll å () l l fø l.sipp l lfi iif ø. I ll i fli l f li pi. D l p. O l p li i li pi, p i l lili.s i fili i fi li li, l lifø l il pi li. Tll : Fli lyp pi/l li f fi li. Eli Bfili Eli fl A Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl I-lli Klli Tl Eili l l l i

29 . RESULTATER.. Eippil føi Bipilf fø i i i ll. D lilljpå liy fip. Rl i l i p li li i fø i y p llj, æ l l i li fi p llj. F - lil l føl øy lipi å. D iili fjlllli-l l liå jlipil f yp llj l å øy l l li i li i-lli. Vi å li øy ipil l l é p pp lp i piiifi.til lii ipilæ ll f å fili l, l li føpl ll i yp. M y p li l ipp i, å i fi p llj, ypllifø i,i p l pp il pf -. N-N Tøl y p å øy ipil Øl Ol lipil.m å på Øl l lipi ll ili øy ipil, fli Ol øy lipi.d i pp i li ipill li l f Øl. Bl y S l y y f å l i li, ipil il é p lili yp. D l ipilyli fll lil iffii lipii i y. D jlf Kii Tø, i i li. Til lii p lili i B Ti p i Ol. M llljil i li,il, pf liol, B Ti i føi. NOVA N /

30 E i l i l l l i T l : B i p i l fø i, l l i f l, l y p fi. K l l j p p p p p p p p T l E i p i l p j I ḵ l l i E L i f l K l l i E li B f ili E li f ø E H l y p A Ø l O l S ø l K i i V l S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i E G fi T ø

31 Dljllf ipilf fi i l. All ll llj på y p. D å. Spil å øy l i å å ø,. ålii fø i øy ø f. Al ill p () p () f i-l ll p () p () f lli.d flii fli på åj. Bl l li ll p () p () pilli p å, il l ll p () p () f i pi lili.all l f i EippilI....Eip i Hl l il å i lii føi, føli å i i påføli f l. Vi fi fiilii i føli pipå il å. S i pil.., pp ålilj y ifjf pi, l i. Nå l li, i l i llå flii, fli. Tll : Blii i. Ei yli i. f å fli i... i K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I ll i i j i l i. Eipil il å æll f li, i i l. A i l l fi øi i i ifj i

32 følpi,ål j.d yl l i i øi å l ø. S få j l, ll j l p, illl p ipil. O j ili å lil fliifi øyi åil l fi øi. Tll i fjl i fåll i l å fli i i iili i i li i påføli. D ili få l li øy l i.i ili i iylif å ll lypi i, i l li ii føpi.diylili ll,, p, il å i æ øy. Di ll l iilii l i føi pilf lii. Dil åfillfi.d ill f ll fi pill i i i fi A-D. Fi i yli f å l i il i i ip T. Vi på ylili ll fli i i fø pi. E i å, l l i, i i ppif. E æ få l l i, iili øy på ppi l, fll i i yli f å fli i i l pi iil å æ p f ll,jf. ll. Eili l l l i

33 S() = P(T>). i i -i Fi A: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi B: Oll i f - fii lii. NOVA N /

34 S() = P(T>). i i -i Fi C: Oll i f - fii lii S() = P(T>). i i -i Fi D: Oll i f - fii lii Eili l l l i

35 ...Eip i ifjpå Uifjpå iff å. D fii på å i i.. Ali if å ø lå f lå l lå løpi, y åliif på p å i å. F l i p l if if,il å iæ øløpil ø p å. S i i ll, lil if li ifi fø i, p f i i-lli ll p f i l li.d il i å ifjiff, il i ø ø f flll i, il ø f ill lipf ø if. Tll : Al lii if if i fø i K I-l li Kl li Rlf ifjpiå. i i låløpi, i i ll. Vi lll l i,i liy øy i ll ifj.d flåi iylif å lllypi i, f æøy p.fi ll,, ppl ifj,å ff å p li å å æøy l llil få i. Dii ø pf ii li. NOVA N /

36 Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii lå løpi. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, I fia-d ii i llf fi pilliå iff ifj å. Vi f å fl, øy i ppi li ø f ip li fia-d S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi A: Oll i f - ifj fii lå løpi. Eili l l l i

37 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi B: Oll i f - ifj fii lå løpi S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi C: Oll i f - ifj fii lå løpi. NOVA N /

38 S() = P(T>) i i -i Uifj Fii ø lå lå løpi Fi D: Oll i f - ifj fii lå løpi. Uifj lifii flå.bilf flå il f å løpi p, i li f yp i ijl.d lii øy iliiili åliifåli øy, æ. Si if i lifi if, il i ø ø f l l if l if. Iii f i f f iil ø i fl il li ifj li fiilå. Rl f øl i i ll. S f ø lll l i, li ll, ll l l i, il. Vi å fæjli ll fi lå l i fø fi Sf. Eili l l l i

39 øi.d i yli f å fli i i l lypi fi. D fli iili å øy på p f -, fll il p f - l il pf -. Tll : Blii i. Ei yli f å fli i... i i. Uifj fii fjl. K B ipil fø i S l pi Rl l pi S() i i,,,, D æliå il åp fjll ll å jl på ylif å fli lii l lypi, fl pi å l, llypi. FiA-D iiili li. D llif iiff i i f,. i ifjiff.hl låæé i lipå lj, il på.. Gi if. p i ( fi å) å ily.e i f fll lfl f llfi, i i il å ilipå y, y liå. F - i å j il i flå il i if fø il ø ø f l if l if. D i yli f å fli i i l lypi p. NOVA N /

40 Uifj Fii flå S() = P(T>) Ti i -i Fi A: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi B: Oll fii flå. i f - ifj Eili l l l i

41 Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi C: Oll fii flå. i f - ifj Uifj Fii flå S() = P(T>) i i -i Fi D: Oll fii flå. i f - ifj NOVA N /

42 D piif fø åillii æf i-jif, ll l. D p på ii liijlå l i l l i ø i i li. D p å l på f lii å pp ii fjl øy, pil f l l i i å y å å på i lij l få lipl ll i føl fø. F i pi ilil fiii l ff ifjfi illip l ii ll f fjl.på å ll flli il å æ if iæ. I ill ill få ø ø li pf ø if.. KONKLUSJONER I pil i i yippii i ipil.m p i øi i ipilf fi l ø i li lii føi i li,,. Vi f li fi l ll p l li f å i li. D pilli i li, å ll li fø.d fli l li i, i f ii. F i l ø lj il f j if.al f å i, i li i i fø pi, æ øy. D i ylif å fliii llypilå på pf llfi. Vi iå ifjpå. iff å l li lii. D fii lå f lå l ø, ll l pp fjl. Hil fiiili l l, påi ylif å fli i lypi. M fø Eili l l l i

43 li i å il. i lå løpi, lili ffpå, æ l l i i å fii ifj fjl.sylif å fli i i l pi l il p f - -, p f - il p f. D ill il il fiiili fjl æ jøf å jl li il å i li l l li. NOVA N /

44 E i l i l l l i V E D L E G G : D lj l f i p i l f T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. L l O p f i N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

45 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

46 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

47 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

48 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

49 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O E li B f ili E li f ø A T l

50 E i l i l l l i T l V : R l f i p i l fø i. I ḵ l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

51 N O V A N / T l V : R l f i p i l fø i. K l l i. O p f i L l N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i O Ø l O l S ø l K i i V l B S T ø l T i N Ṉ T ø O l K i i S B T i T ø H l l O p f i H l y p N K i E i il ø A i ø I i ø G jṣ ili ø G jṣ i i G j. i li p i E li B f ili E li f ø A T l

52 Pi ilfl lii lij D æ jåål f lipliii N j i iå å i il fl ø, i i li. A f å ø il yli æ fli f ilfl, lå ilil å l i iiipå li.diylpå fål i li å fli llø y, l på fål øy l l i i li ilflf f l fl il i l. B lå iii pl på fli lii il i l. B il fl plpå pii li øy l liifø. D f l iljø ppilå,f pl få y l(h,ki Rii,) I pil i f ijl fi på fl liij i å. Fi : () øiflå iffå li? () ilflå i? D fiå l il i/lili,f pllifl å i i li, i f iili(owl ), i il i i. Bp fi f USA, i li N f på å il ifllil i lii.til f flli iiliåfl fjllpå i li ili l iføii.d øfjll Eili l l l i

53 pi ø f lifiii, øyii æpii i f øy. D æi fæ på. Vi ili å i li i i pli i i i pl fli fii l yjå p l lii i USA. A iifjll y il - iy,l lil i N ili fi øyl y, iliæ fli i. Uif il lj, ii il pli i USA(Hili, ), å iløipli N. Difjllil li i lji. E ø yi p pii fi pø å ififl lii, på jililiifi.s j lii y il i f, øy i f, øy ll i i li.i ill f illlii øy li, l i il il i.bliif l li f l fii f lii jilill øy i. Npp på l i il l li, ilø l l, æ f l øyi. Blii l i jøp f li i åli, liil å iløplil føipj. Of li i li i i i l åli il fflij,pill,l i y i jli N i USA y fi på. I ill liipå j ø iå i p I ill æ pl ålpy li ( plyilå ) li l il å iå æ flilå åli li jlil. NOVA N /

54 l f l pp if ll pi ifll fø ilå lli. D f pp ii ø il ii fipå lii il il øi f ilili. Ap() lli-li «flii» i-li- ff lfi å i llilil i ililii iljø. I f å p li il lii ø yi f på å ilil li ily å flili.spiljl å i il ili lili, å i å ll l å fi lilili y.b,ili filiflil i il il fl, il iiflå i l øy il. Sly() å ii il iifipå i i Api f f lfi, flpå ll l y. H å ii il y fi li p «i»på lii piifff å i, li i l. H i l ili jø li ll få i pii ff, i yli iffyllj ili. Vi il i føl i f fi i p () (), å il fl liifø, i il åjllil ilføii il fl..finansielle FORDELERVEDBOLIGEIE D øi ppi æ ij f å f liil l li, åi N. I Sili. ( ) O lipliil lili li æ fifllpp fi li å lipp å ppipili i li. I ill ll Eili l l l i

55 lli il æ illiå i li li i på f i, i lij på li, l ilii liiiii li, i æf. U på -ll f il i -ll fiøi i ill l li i USA. D l i i i fijpl if i f f iiiil fppyi.bl «A P: A Nw Aic WlfPlicy» Micl S l i i, iflyl, fl plicy-iiiil f f å ø il l lil l ii.ei li ii l i if å y pp f fi li lå ii i pif iilif l l i. V lipiiiil ipå l l ipilæ, li lå il l l i ypp øiff jå ili. Epili i li li å øi i pi øili,f plili ll f if, il ø l øi i l. D f ø li på lil l f i i li. D jålj lif ii f E lfil il lø å i i lli i li i i å. I pi piii lø å i åf pi. S f pl «Ei ll li? H» på p://www../icl.c Sål«lxliy»(H& Ii,) Blii ip iil lil li lil, å li p, l i «li» l il l. Bi «fl li»l ili N i. Mll ø l i l l i li iil, pp.(llj på Bic L,). NOVA N /

56 f f f l l l i, lil i i li, l øy f lil i i li. Iføl Bly,Ri D () i lp USA l i iiili li, f p i j ll l i jf. Lil jilif l lii$, $ l lili. Til i yl l ifi, øy lif, l f å fjlli. I iipp Gl Si() y fi.d lppå ii pøål på li il liil l li plii, il pøål y il fiill i lii:al lii f i li? F pil ff lpå å ppl øi li?s lii f l li liili (f) øili? Nå jl fø pøål, l fii f il yilj,piæ fi æ få i liill følflil lil,å i li, i. D l ii pøål fli, f pl i lii,ip f jøp l ilii ll lipåifli. Oå i Sii æ f på lii l lil.fl iili y yif ii lii på (Pyc Spii,; Sp,; F, Bw Nl, ). Fiilllipå -llø låli, p Ri--Byillii i.sii iilij yi piii E ii låilåpåifli i ly pi ily låfiiiil øy flil lipfilf i lifi il iæ lifiii, Bly,Ri D () Bic L() Eili l l l i

57 if lii, y iif liii ø l på l lii(pyc K, ; Sp,Dilly Wilcx,). T i i l l i i ø jøp å pi på pp åf ifllå, iæ liiiøii y fiilli. H Bly() ålpå i lføl fiillllilfl lii lii il. D li pp l p påii lii flif l li. I illil p f l f l øiij øilil l, ilyp li jøp, il i il li l ålil ppi li.d f å liylppiå jl å l lii flill i; ifi å i i lipå i ip il il fl, i l l lifi liløp. Til f fi il på p, fi flliilli føå lå fiillfl å i f lil.d flfi lii l i l f i illi.i l l l il i igii-wi fl () i i å, ø i f $ li li i pi. Di, Y Li () i lil i li f il, lyli f lili, ff flå ii li. D f å liiii f flil lil f l Lil jl il il i låfiiiå li åli pi l.s Pyc Spii,. Hl jøp i lii pi-. F pøyff i i iil f å, il p øyf f i i f å ll. NOVA N /

58 il ll øy i. Ri () lif i f lil l i ll i i li i lil li i l pi f il. I å lppå yliøyfl lii,i øl$ $, p pil i li. Lil li li, pp ll i f. Tll f Syf C Fic i l liii pi lå p i liiil (Sclz Si,). Mii pil l i iiil i li,ø i pif $ il $ ål i f-ll. Nå jlpøål f Gl Si(), liip ff øi li, fl jø.f fø il æ i lflii.d il l iiå, ilii i i, ifli. F il li il å æ øi ff p li l,l il li i il l i il å lil på ilfill å. I ill il llili på ll li påiliii. My øi i l lii l i l l i p øiå.i illil å li lii, å liøy l lifø, l ll fj (Li, Bly McAl, ). D y øi å i p å é ij i f æ få fø løplil li,å øi piå.i ill f illli.d f iiå ii il lii pp pil f å i li i li i øi li. Si ly iili lijøp l l l i, fi i i fi i å Eili l l l i

59 lijøp(hi Rl, ; R Qci, ). D jlå i. Bli fl (, ) i l fi iillåi i ji iøi p f på p i pi, fi iil å lå il, jili øi på p.iiliifli l if jø æøy l li åæ ii å lijøp(r Qci, ). I i lii l lp l il pjlløii ifil ppi, fiill i.i ill p pj i å il (V Z R, ). I i f D y p lii yf lil pjpå li (Si fl, ). D å å i fl il liii pppå i å il løp lil(h Bly,). Mll pp é illi lii i $ p å il lil(li,bly McAl,). D i på j pøålf Gl Si (), li liili f lif l l i. Bå iili il å ili, f,ii på lii il å fli i i. Ri () illf lii fi p lil li lii,f i i li å, li p f l øy i. E f å ill p f lil p f øyil. Lili yli f lil li liil l i «øy» fø å fø fll, il på f p f lii øy i. Hi Rl () i f lil li p l åif l(o Pc,). H Bly () fi é f lii p lipå if. NOVA N /

60 yliøy c, å jøp, li på y p. D fll å p c i å. I i i ii li iiåil å f å iilil å li. I i il B Scl ll yi i lii i j i, æf li il i, f i ilil li f å i føli il å i li (B Scl,, ). D i å li ylif å æ i lifø, ll j i li l iåpi ( ) l ylif å i li l pi. Rli fjllll i ylif liiå iiå ji-/ii, il. F fø fjlli ylif å å il il li,i l li i. D yli øyf lil f øyil, øy f iil f jil. F å fjlli ylif å å f føi li il i li, i ø. Slili lil,pil ii,i ii liii fø i li, å øy ylif å i. D iili fi å fjllpå iylif å il iå på lii ll lil ji iil øy i. D fi iili å åfll i f li p f lii l lil.di i il l y il llii.til fjllf i iilip fpå i i i øii /ll ppføli lå fø, jøp. I if l liii Ciy AP (CRA) jøp li ll, i p i på lålip j l (F Rcliff,). I Eili l l l i

61 l lil i pi ll jøp li j ppiiil Dlp Acc(IDA), p li p pil. D lp l i liipp (McK fl, ). I li liipjf lil i f yi USA åæ l; pføljpå i B jøp lii,, p p. F y i ll fæ li pføljpå lå i y (Ri,). D y å æ fiilf å liil lil æ ffi i f å øiijpå i. M f f i i i f, i i yi på liil flif l li. Flii l li i lf i li, på l lii i ipi.d ili l lii l i i i piifiillff liil lii pp. Gi lii i, iililii il å æ iif lil: l i li, øy ylif li i i i, ø l lilå illli fiillfl l li øy.riiå jllii, iili i li l il å y flliii. D øy l lii, li å fi på l i å på f æ if å fli li. S flfåppå (Mllc,; H Bly, ), f øi ø fpå lii fliii f på flli li i. E if Sif -llif pl p p på iii li l i ij ylijl l(sou :). NOVA N /

62 D liå lå pi if f fl i i fi ili f N. S i ly i i lipi i å iili yli liiå l pp pil i li. Iiliø åi æ følppfi å æ pp æfiliil lil.på iå li ifj æfi lliifylliil lilifi, ilf i il lii li lå i i, iløi l å på plf fll flilii.i ij liiliil l pl, i l ilfilli i åæ f ll øi øliå iil f lf if lil jøpli..sosialefordeleravboligeie D fli liilfl lii. Ti l fii i : i på fl i å pp i i ffli li, i på ll lii li f f il pil. Sil pil p i pjli li ff lli (ll)f,f plfiillii,lll,lpi liypij,jf llf, illi flll. D i f iil f fipå ilfl lii. D fø lf (Diz Hi, ; R, McCy V Z, ) j i il lj f li jlf l l i /llii(h Bly,). I ll i i ff lpl yp fi. F fø I illfi fli ø liifø il fyi pyil. Eili l l l i

63 jåpl, ilii, jili lii ll yli fjllif jili li. D fjllppå fi i liplå li lii.f plil filfl,æ iløyliil å li. Lilil f på filili jy,æ iløyli il å ii li. Nl i i, il i ji æ il li øy, il iy il p piippilåf i i lii p ff. I i iff liipå li fll, f pl lpjll f, f i llf yifjllll l i lii li, f pl ili lili.ei pii ff lii ii i li y il li yifjll, i å il p il i jly,ll å «iil»(iv) ll iiif å ljff. I ill l ipijffipåifllf. H Nw () iififi li lf påii. F fø lii il ø ppiljø,ilplf fiiili (Hi, Pcl Hi, ). F i liø i lili, i liil liflli pp.f j, ll f, l øy ilå ill, ilif l lpj.i føjl f fly, å jællpåi i øy i l(h, Ki Rii,). O f fj, i å if, liiøy f li.i i S H Nw () f fl f y i på. NOVA N /

64 iifi i liil å fiii iål, f fl i l. D pilfllllii lpj æjf yfi.d jål i i li, lpj i lili, jllå fllf iøi fl åf lj i i lii.g Wi () l fø ff ly ll lii fll.d fi l lii iifilylif å pp iål, ff l l l i l l øy i. Rl iifilå filil ilili l. A() yi på G Wi () il å ifj iøi pp il i l. D i ff lii på ylif i å pp l, il lpå å ll f fili flyii.iili i l å llili iiåi l. I l øyili liii iififfpå yli f å fllføiål, i i il l. I lål liill i iififfpå ylif å fllfø iål, i i lål. H Nw (, ) øfpå lii i ii,il ifj l, åpå fl llflli illil å fllfø iå,lil i (llå) ylif å øyi. D fi lii iififfpå ll fll. D piiff lii iili y l i lil.nl å ø iiipå lpjl pp i i li l pp i li li pil ilii l Nå ii ll f å iøi flyii. Eili l l l i

65 ii f i i li.d l lil liii il l jø li l, f il æ plii å f lii ll, å f flyi il l flili. I løp i å li pli fl il å ii i fl ll lii li llfll f å f llil,fl il l å y ii i. Di fi å y ff liipå lpj iliii. My R () l på il- ipø i il, i p jf lilpp. I liols-jfi lii iifi l li, l å llf i, lipå jiljø l lili.i lj iili f l, å, lii iifiil.nå ff fiii (IV), fiiili iifiåf pp l. B Mill () pøl il ilii, G Wi () Hi, Pcl Hi (), å fi jlpi ilflllil, l ili, f, liyp i il. I ill i i f å iiljff il l på i i ll lpå i ip. Rl li å l få i i. F fø i ffii f lii li iiifiå il fl llili ll ii G Wi (). F ii il iil i G Wi i fj ljff.d jø å p jpå l i lil,lii f lli å. Bl Diffc-i-Diffc(DID) i f iil (IV). DID f ifj iiipå i li ip. NOVA N /

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN S l 4 Flf i y 10 14 Fy Fjll li fj 16 B BERGENSEREN INNBYGGERMAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE NUMMER 2 JUNI 2016 HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN Si 9-12 2 JUNI 2016 BERGENSEREN JUNI 2016 BERGENSEREN 3 PORTALEN D

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak åfj Ky Pb Ål ø il il l fiihil bj Ky : åfj P: 999 P: K: yl: K lf: K ij: K b: åfj åfj i Pjifj Hjf Øyi Jø lf 99 979 98799 49 89 y il: ll ii/fii Ihl ø il il l fiihil il Mål Mi æi i 4 ii iii lil Vl 4 Vl : j

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206 FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/ FFIBM//. Gj Kjll j Bj A Jh Fjf KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport

KIK-Kulturminneplan i Kommunane Årsrapport Ilil i 203206 Ås 203204 Ilil i l fyls Ihl S 2 B 2 Pliis hsi i 204 3 Aii sl 4 Os 4 s s 4 Sbi 8 lil 2 Dsj 4 Rsssb 5 Rsl li 6 Vl 7 Ilil i l fyls 2 S lis i 203206 I i sj i i l fyls s bi f å lis i fyl yls s

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Innleiing. Planteamet:

Innleiing. Planteamet: Su mssi f S pp f iéu 18.02-25.02 Empl få S i Vfl Empl få Ulivi Kmmulpl Fjll Kmmu Pl ubyijf Empl få S i Vfl Ilii Abi m mmulplf h m il i pu i mf å ljpå m vj i pl,um. Di v føif y Smb lifø,m u f fmlv.ti i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: STYRKNG AV BARNEVERNET PÅ FAUSKE SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10129 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/2484 I Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalget Sak nr.: 056110 I DRIFTSUTV ALG L Dato: 17.11.2010

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer