Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid :00 Referent Janne Nyhus Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS /11 Godkjenning av innkalling LS /11 Godkjenning av saksliste LS /11 Godkjenning av tidsplan LS /11 Valg av møteledelse LS /11 Valg av redaksjonskomiteer LS /11 Valg av tellekorps 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 10 LS /11 Arbeidsutvalgets rapport LS /11 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport LS /11 Valgkomiteens rapport LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LS /11 Rapport International Students Union LS /11 Rapport SAIH LS /11 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 11 LS /11 Økonomirapport 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 11 LS /11 Resolusjoner LS /11 Ettergodkjenning av høringer LSX /11 Høring: Karaktersetting av masteroppgaver for MNTfagene 04 VALG SIDE 11 LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger LS /11 Valg av leder til faglige komiteer LS /11 Faglig komité for historisk-filosofiske fag LS /11 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag LS /11 Faglig komité for realfag LS /11 Faglig komité for juridiske fag LS /11 Faglig komité for odontologiske og medisinske fag LS /11 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning LS /11 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap LS /11 Faglig komité for teknologisk utdanning LS /11 Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning LS /11 Valg av øvrige medlemmer til faglige komiteer LS /11 Faglig komité for historisk-filosofiske fag LS /11 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag LS /11 Faglig komité for realfag Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side(r)

2 LS /11 Faglig komité for juridiske fag LS /11 Faglig komité for odontologiske og medisinske fag LS /11 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning LS /11 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap LS /11 Faglig komité for teknologisk utdanning LS /11 Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning LS /11 Oppnevninger 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 14 LS /11 Politisk dokument: Gratisprinsippet LS /11 Politisk dokument: Bolig LS /11 Investeringsplan for kontorutstyr for NSO LS /11 Økonomireglement for NSO 06 INNKOMNE SAKER SIDE 28 LS /11 Landsmøte 2012 LS /11 Forskningsbasert utdanning - Diskusjonssak LS /11 Utdannings- og forskningspolitisk plattform: struktur LS /11 NSOs involvering i ESU LS /11 Anbefalinger fra Study-visit Diskusjonssak LS /11 Forhandlingsdokumentets status LS /11 Hjemling av eksisterende stillingsantall på kontoret Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 2

3 Deltakere på Landsstyremøte 5 10/11 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Aksel Sterri Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad LS-representant 2 Daniel Massie Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad LS-representant 3 Jørgen Tadvin Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad LS-representant 4 Stian Østvoll Ingvaldsen Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad LS-representant 5 Grete Forsmo Studentsamskipnaden for Sunnmøre LS-representant Anders Bjørneby Studentsamskipnaden 6 i Bergen LS-representant Hendrik Fuglesang Studentsamskipnaden 7 i Bergen LS-representant Karen Oldervik Golmen Studentsamskipnaden 8 i Bergen LS-representant Nina Hem Studentsamskipnaden 9 i Bergen LS-representant Øystein Fimland Studentsamskipnaden 10 i Bergen LS-representant Anne Marit Ringvold Studentsamskipnaden 11 i Buskerud LS-representant Lill-Kristin Moe Karlsen Studentsamskipnaden 12 i Buskerud LS-representant 13 Mykyta Konovalov Studentsamskipnaden i Narvik LS-representant 14 Lars Ivar Wæhre Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag LS-representant 15 Helena Lauvrak Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant Ingeborg Marie 16 Østby Laukvik Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant 17 Ingrid Tungen Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant 18 Kim Kantardjiev Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant 19 Mari Berdal Djupvik Studentsamskipnaden i Oslo LS-representant 20 Daniel Haug Nystad Studentsamskipnaden i Stavanger LS-representant 21 Helle Amalie Østensvik Studentsamskipnaden LS-representant Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 3

4 i Stavanger 22 Sigurd Langseth Studentsamskipnaden i Tromsø LS-representant 23 Åsne Ø. Høgetveit Studentsamskipnaden i Tromsø LS-representant 24 Benedicte Grande Arntzen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 25 Daniel Georg Weber Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 26 Gjermund Aaseth løkhaug Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 27 Ida Gansmo Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 28 LS-representant 29 Marie Gjerde Rolandsen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 30 Nils Magne Killingberg Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 31 Per Martin Sandtrøen Studentsamskipnaden i Trondheim LS-representant 32 Elise Amalie Løkø Studentsamskipnaden i Vestfold LS-representant 33 Caroline Stranger Studentsamskipnaden i Østfold LS-representant 34 Ole Martin Steien Studentsamskipnaden i Ås LS-representant 35 Torfinn Belbo Studentsamskipnaden i Ås LS-representant 36 Freddy Jacobsen Studentsamskipnaden Stord/Haugesund LS-representant 37 Siri Steinsvik Studentsamskipnaden Stord/Haugesund observatør 38 LS-representant 39 LS-representant 40 LS-representant 41 LS-representant 42 LSrepresentant/vara 43 LSrepresentant/vara 50 Anne Karine Nymoen AU 51 Julie Ness AU Kari-Elisabeth 52 Vambeseth Skogen AU 53 Ørjan Arntzen AU 54 Eirik Uthus AU 55 Ingrid Foss Ballo AU 56 Ingjerd Lindeland Studentsamskipnaden i Trondheim KOK Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 4

5 57 Martin Sværen Studentsamskipnaden i Trondheim KOK 58 Inge Carlén KOK 59 Grete Roaldseth KOK 60 VK 61 VK 70 NOKUT Observatør 71 SO Observatør 72 LK Observatør 73 ISU Observatør 74 SAIH Observatør 75 IK Gjest/ politisk komité 76 Mari B. Djupvik VLPK Gjest/ politisk komité 77 FFPK Gjest/ politisk komité 80 Sine Halvorsen Ordstyrer 81 Fredrik R. Andresen Ordstyrer 82 Ordstyrer 83 Ordstyrer 84 Janne Nyhus Sekretariat 85 Morten Edvardsen Sekretariat 86 Inger Marie Skinderhaug Sekretariat Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anne Karine Nymoen AU Tillegg/Endring/Strykning: Talerett Foreslår å gi Magnus Malnes talerett i saken om NSOs involvering i ESU. Vedtatt 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. LSX /11 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 5

6 AUs forslag til saksliste: 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /11 Godkjenning av innkalling LS /11 Godkjenning av saksliste LS /11 Godkjenning av tidsplan LS /11 Valg av møteledelse LS /11 Valg av redaksjonskomiteer LS /11 Valg av tellekorps 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Arbeidsutvalgets rapport LS /11 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport LS /11 Valgkomiteens rapport LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte LS /11 Rapport International Students Union LS /11 Rapport SAIH LS /11 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport 3 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /11 Resolusjoner LS /11 Ettergodkjenning av høringer LS /11 Ettergodkjenning av høring: Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene 4 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger LS /11 Valg av leder til faglige komiteer LS /11 Faglig komité for historisk-filosofiske fag LS /11 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag LS /11 Faglig komité for realfag LS /11 Faglig komité for juridiske fag LS /11 Faglig komité for odontologiske og medisinske fag LS /11 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning LS /11 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap LS /11 Faglig komité for teknologisk utdanning LS /11 Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning LS /11 Valg av øvrige medlemmer til faglige komiteer LS /11 Faglig komité for historisk-filosofiske fag LS /11 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag LS /11 Faglig komité for realfag LS /11 Faglig komité for juridiske fag Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 6

7 LS /11 Faglig komité for odontologiske og medisinske fag LS /11 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning LS /11 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap LS /11 Faglig komité for teknologisk utdanning LS /11 Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning LS /11 Oppnevninger 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /11 Politisk dokument: Gratisprinsippet LS /11 Politisk dokument: Bolig LS /11 Investeringsplan for kontorutstyr for NSO LS /11 Økonomireglement for NSO 06 INNKOMNE SAKER LS /11 Landsmøte 2012 LS /11 Forskningsbasert utdanning - Diskusjonssak LS /11 Utdannings- og forskningspolitisk plattform: struktur LS /11 NSOs involvering i ESU (Ettersendes) LS /11 Anbefalinger fra Study-visit Diskusjonssak LS /11 Forhandlingsdokumentets status LS /11 Hjemling av eksisterende stillingsantall på kontoret LS /11 Godkjenning av tidsplan Tidsplanen godkjennes. AUs forslag til tidsplan: FREDAG 12:00 12:15 Avreise fra Oslo S/Thon hotell Opera 12:30 13:00 Innsjekk på rom 13:00 14:00 Lunsj og mulighet for å fylle ut kandidatskjema 14:00 14:30 Åpning av møtet (Frist for å levere kandidatur til valg) Konstitueringssaker: Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av tidsplan Valg av møteledelse Valg av redaksjonskomiteer Valg av tellekorps 14:30 15:00 Rapporter og orienteringer: Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 7

8 Valgkomiteens rapport Rapporter fra tillitsvalgte Rapport ISU Rapport SAIH Protokollsaker Økonomi- og fullmaktssaker: Økonomirapport 15:00 15:15 Investeringsplan for kontorutstyr for NSO 15:15 16:00 Forskningsbasert utdanning - diskusjonssak 16:00 16:15 Kaffepause 16:15 17:00 Økonomireglement for NSO 17:00 19:30 Politisk dokument: Bolig 20:00 Middag LØRDAG 08:00 09:00 Frokost 09:00 09:10 Presentasjon av innstilling til faglige komiteer. 09:10 10:00 Landsmøtet :00 11:30 Oppnevninger 11:30 Frist for opprettholdelse av kandidatur/benkeforslag leder komité 11:30 12:00 Hjemling av eksisterende stillingsantall på kontoret 12:00 12:30 Utdannings- og forskningspolitisk plattform: struktur 12:30 13:30 Lunsj 13:30 14:30 Anbefalinger fra Study-visit - diskusjonssak 14:30 15:00 Valg: Valg av leder til faglige komiteer 14:30 15:00 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser: Ettergodkjenning av høringer: Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 8

9 Resolusjoner Valg: Ettergodkjenning av oppnevninger 15:00 16:00 Leder NUS-UK Aaron Porter 16:00 17:30 Politisk dokument: Gratisprinsippet 17:30 18:00 Presentasjon av valgresultat - komitéledere Avtakking av LS og NSOs komiteer for perioden :00 Grilling ute SØNDAG 08:30 09:30 Frokost og utsjekk av rom. 09:30 09:45 Frist for opprettholdelse av kandidatur/benkeforslag komiteer Votering: Politisk dokument: Bolig 09:45 10:00 Votering: Politisk dokument: Gratisprinsippet 10:00 11:00 NSOs involvering i ESU 11:00 12:30 Valg: Valg av øvrige medlemmer til faglige komiteer 12:30 13:30 Lunsj 13:30 14:00 Forhandlingsdokumentets status 14:00 14:30 Arbeidsutvalgets rapport 14:30 15:30 Evaluering av landsstyreperioden :30 15:45 Avslutning og presentasjon av valg medlemmer komiteer 16:00 Avreise til Oslo S LS /11 Godkjenning av møteledelse Sine Halvorsen, Torun Hegre, Fredrik Andresen og Daniel Heggelid- Rugaas velges som ordstyrere. Sekretariatet fører protokoll Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 9

10 Endelig vedtak: Sine Halvorsen og Fredrik Andresen ble valgt som ordstyrere. Janne Nyhus og Morten Edvardsen førte protokoll. LS /11 Valg av redaksjonskomiteer Til redaksjonskomité for politisk dokument om gratisprinsippet velges: Henrik Fuglesang (HiB), Ingeborg Østby Laukvik (UiO) og Helle Amalie Østensvik (Diakonhjemmet). Til redaksjonskomité for politisk dokument om bolig velges: Ingrid Tungen (UiO), Ole Martin Steien (UMB) og Grete Forsmo (HiVO). LS /11 Valg av tellekorps KOK velges som tellekorps 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /11 Rapporter og orienteringer LS /11 Arbeidsutvalgets rapport Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. LS /11 Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport Kontroll- og organisasjonskomiteens rapport tas til orientering. LS /11 Valgkomiteens rapport Valgkomiteens rapport tas til orientering. LS /11 Rapporter fra tillitsvalgte Rapporter fra komiteer og andre tillitsvalgte tas til orientering LS /11 Rapport International Students Union ISUs rapport tas til orientering (muntlig) LS /11 Rapport SAIH Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 10

11 SAIHs rapport tas til orientering. LS /11 Rapporter fra medlemslag Rapportene fra medlemslagene tas til orientering. LS /11 Protokollsaker Protokoll AU40-AU47 godkjennes. Protokoll fra LS4 godkjennes. LM-protokollen: 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /11 Økonomirapport Økonomirapporten tas til etterretning. Endelig vedtak: Økonomirapporten ble tatt til etteretning. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /11 Resolusjoner Resolusjonen Ressurser til studentdemokratiene vedtas Resolusjonen ligger i vedlegg 1 LS /11 Ettergodkjenning av høringer LS /11 Høring: Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene Høringsuttalelsen Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene ettergodkjennes. Høringen ligger i vedlegg 2 04 VALG LS /11 Ettergodkjenning av oppnevninger Landsstyret ettergodkjenner Madeleine Tennebekk (NHH) som valgt til medlem i NSOs Faglige komité for økonomiskadministrative fag. Landsstyret ettergodkjenner Ina Tandberg (UiT) som NSOs representant i SIUs rådgivende gruppe for faggruppe for profilering Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 11

12 av Norge som studiested. Landsstyret ettergodkjenner Catrine Lie (HiO) som NSOs representant i Faggruppen for 3-årige faglærerutdanninger i forbindelse med revideringa av lærerutdanninga Landsstyret ettergodkjenner Oddvar Kristian Martinsen (HiAk) som NSOs representant for Faggruppe for yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfag i forbindelse med revideringa av faglærerutdanninga Landsstyret ettergodkjenner Turi Baxevanis (HiAk) som NSOs representant for Faggruppe for PPU for allmenfag, 5-årig integrert og fireårig integrert lærerutdanning i forbindelse med revideringa av fagskolelærerutdanninga Landsstyret ettergodkjenner Karen Oldervik Golmen (UiB) og Ørjan Arntzen som faste representanter til Komité for kjønnsbalanse i forskning, og Runa Næss Thomassen (UiO) og Lars Ivar Wæhre (HiNT) som vararepresentanter. LS /11 Valg av leder til faglige komiteer Innstilling fra Valgkomiteen: Leder av komité for historisk-filosofiske fag: Johan Tunestam Leder av komité for samfunnsvitenskaplige fag: Karoline Holstad Leder av komité for realfag: Ingunn Sandberg Leder av komité for juridiske fag: ingen innstilling Leder av komité for odontologiske og medisinske fag: ingen innstilling Leder av komité for helse- og sosialfagutdanning: Elise Kleppe Leder av komité for lærerutdanning of utdanningsvitenskap: Simen Aasgard Øien Leder av komité for teknologisk utdanning: Sverre Lindseth Leder av komité for økonomisk-administrativ utdanning: ingen innstilling Følgende opprettholdt sitt kandidatur: Leder av komité for helse- og sosialfagutdanning: Karl Hans Braut Leder av komité for teknologisk utdanning: Øystein Grøndahl Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingen Tillegg/Endring/Strykning: Ny kandidat til Leder av komité for økonomisk-administrativ utdanning Rasmus Haugen Sandvik Vedtatt Endelig vedtak: Leder av komité for historisk-filosofiske fag: Johan Tunestam Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 12

13 Leder av komité for samfunnsvitenskaplige fag: Karoline Holstad Leder av komité for realfag: Ingunn Sandberg Leder av komité for juridiske fag: ingen Leder av komité for odontologiske og medisinske fag: ingen Leder av komité for helse- og sosialfagutdanning: Elise Kleppe Leder av komité for lærerutdanning of utdanningsvitenskap: Simen Aasgard Øien Leder av komité for teknologisk utdanning: Sverre Lindseth Leder av komité for økonomisk-administrativ utdanning: Rasmus Haugen Sandvik LS /11 Valg av øvrige medlemmer til faglige komiteer LS /11 Faglig komité for historisk-filosofiske fag Kandidater: Knut Jørgen Vie Stig André Kristiansen Sigurd Langseth LS /11 Faglig komité for samfunnsvitenskaplige fag Kandidater: Karoline Holstad Daniel Sørdahl Mads Rosnes LS /11 Faglig komité for realfag Kandidater: Aslak Agersborg Eriksen Rune Smalås LS /11 Faglig komité for juridiske fag Kandidater: Peter Hatlebakk Pål Preede Revheim Sindre Dueland Kristian Støback Wilhelmsen LS /11 Faglig komité for odontologiske og medisinske fag Kandidater: Andreas Melbye LS /11 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidater: Karl Hans Braut Oda Kristine Hagalid Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 13

14 Helle Amalie Østenvik LS /11 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Kandidater: Ane Krogsæter Aarre Marie Furulund Marit Gjertsen Erlend Kristoffer Schjelderup Helge Ø. Hovland Eivind Solfjell Helge Ø. Hovland som 1. vara og Eivind Solfjell som 2. vara. LS /11 Faglig komité for teknologisk utdanning Kandidater: Øystein Grøndahl Aslak Agersborg Eriksen Andreas Larsen Aarsvold Jeanett Rørvig LS /11 Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning Kandidater: David Leiva Pål Harald Lilleengen LS /11 Oppnevninger Kandidater: Ingen innstilling Oppnevninger ligger som vedlegg 3 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /11 Politisk dokument: Gratisprinsippet Landsstyret vedtar det politiske dokumentet om gratisprinsippet med de endringer som fremkommer i møtet. Politisk dokument: Gratisprinsippet ligger i vedlegg 4 Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth 30 SiTø Ingen Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 14

15 Tillegg: Legg til: Høyere utdanning i Norge er statens ansvar, spesielt når det kommer til finansiering. Vedtatt Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth SiTø Institusjoner vil også i større grad privatiseres, og staten mister det overordnede ansvaret for utdanningssektoren. Endring: Endre setningen til: Brukerbetaling vil føre til at institusjoner i større grad privatiseres. At staten mister det overordnede ansvaret for utdanningssektoren er ikke ønskelig. Vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth 48 SiTø Dette vil kunne ramme viktige identitetsskapende fag som kunst-, kulturog språkfag, samt viktige kunnskapsområder innenfor både realfag og samfunnsvitenskapelige fag. Endring: Endre setningen til: Dette vil kunne ramme små, spesialiserte fag innenfor de fleste studieretninger, men spesielt viktige identitetsskapende fag som kunst-, kultur- og språkfag, samt viktige kunnskapsområder innenfor både realfag og samfunnsvitenskapelige fag Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Massie 62 OAS Ingen Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 15

16 Tillegg: Nytt avsnitt NSO mener at: Profitering på å tilby gratis norsk høyere utdanning er uheldig. Falske og masseproduserte søknader bør håndteres sentralt og følges opp slik at det får konsekvenser for de ansvarlige. Avvist Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Nils Magne Killingberg SiT Alle studierelaterte utgifter må minimeres, enten ved å fjerne omkostningene eller ved å øke studiestøtten tilsvarende. Strykning:, enten ved å fjerne omkostningene eller ved å øke studiestøtten tilsvarende. Alle studierelaterte utgifter må minimeres Avvist Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth SiTø Det må settes i gang tiltak for å effektivisere søknadsbehandlingen. Et alternativ er et nasjonalt opptakskontor for internasjonale studenter, som også kan bidra til å samle spisskompetanse om verifisering av dokumenter. Et slikt kontor må fullfinansieres over statsbudsjettet. Tillegg/Endring: Mellom verifisering av dokumenter og et slikt kontor Institusjonene skal fortsatt gjøre saksbehandlingen, men én søker skal kun bli behandlet av én institusjon, og institusjonen skal ha kompetanse på vitemålvurdering fra søkerens land/region. Avvist Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth SiTø Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 16

17 Det må settes i gang tiltak for å effektivisere søknadsbehandlingen. Et alternativ er et nasjonalt opptakskontor for internasjonale studenter, som også kan bidra til å samle spisskompetanse om verifisering av dokumenter. Et slikt kontor må fullfinansieres over statsbudsjettet. Strykning: Strykes Ingen Avvist Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Massie OAS Hvis man mottar masseproduserte søknader fra enkelte land, og det er mistanke om at disse kommer fra agenter, må dette møtes med informasjonskampanjer om søknadsprosesser i de landene der agentene opererer. Slike kampanjer må finansieres av myndighetene. Endring: Endre til: Det bør opprettes et nasjonalt opptakssenter for internasjonale søkere. I dette senteret bør det samles kompetanse på opptak av internasjonale studenter, samt rådgivende kompetanse so kan erstatte bruken av agenter. Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingeborg Laukvik og Kim Kantardjiev SiO Nasjonale myndigheter kan dimensjonere opptaket av internasjonale studenter på svært ettertraktede studier, slik at det er kapasitet til å ta i mot de norske søkerne. Strykning: Stryk punktet Ingen Vedtatt Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 17

18 LS /11 Politisk dokument: Bolig Politisk dokument om bolig vedtas. Politisk dokument: Bolig ligger i vedlegg 5 Forslag nr: 1 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingeborg M. Ø. Laukvik Linje 2 SiO Ingen Tillegg: Dette politiske dokumentet supplerer NSOs boligpolitikk som skisseres i velferdspolitisk plattform. Som over. Redaksjonsko miteens innstilling Instilles vedtatt Vedtatt Forslag nr: 5 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth 1.1, linje SiTø En nødvendighet er å samle plan- og bygningsloven under ett departement for å lette administrasjon og kontroll. strykning: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Vedtak; Innstilles vedtatt vedtatt Forslag nr: 7 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langset 2, linje SiTø Med et presset leiemarket er det viktig at det legges til rette for at andelen utleieboliger som leies ut av profesjonelle utleiere økes betraktelig. Stryk: av profesjonelle utleiere Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 18

19 Med et presset leiemarket er det viktig at det legges til rette for at andelen utleieboliger som leies ut økes betraktelig. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 17 Kapittel og/eller Forslagstiller: Ingrid Tungen 2, linje SiO Med profesjonelle utleiere menes både kommersielle og ideelle selskaper/aktører samt kommune og stat. Endring: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 15 Kapittel og/eller Forslagstiller: Caroline Stranger 2, linje SiØ Herunder skal ikke-kommersielle utleieboliger prioriteres. Endring: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 3 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Georg Weber 2.1, linje 43 SiT Staten skal utrede ulike modeller for regulering av private husleiepriser. Strykning: Stryk setningen. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 19

20 Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 16 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby 2.1 linje 43 SiB Staten må utrede ulike modeller for regulering av private husleiepriser. Strykning: Stryk hele setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Ikke realitetsbehandlet, likelydende med forslag nr 3 Ikke realitetsbehandlet Forslag nr: 10 Kapittel og/eller Forslagstiller: Mari Djupvik 2.3, linje VLPK Problemer med mugg og råte rammer i størst grad studenter på det private leiemarkedet. Det er derfor nødvendig for å få et sterkere vern knyttet til dette som leietaker. Endring: Stryk og erstatt med: Mugg og råte i boliger medfører både økonomiske og helsemessige problemer for leietaker og det er derfor nødvendig å få et sterkere vern for slike utfordringer. Mugg og råte i boliger medfører både økonomiske og helsemessige problemer for leietaker og det er derfor nødvendig å få et sterkere vern for slike utfordringer. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles vedtatt Vedtatt Forslag nr: 4 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Georg Weber 2.4, linje 63 SiT Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 20

21 Det er et overordnet prinsipp at leietaker skal ha større vern og flere rettigheter enn utleier. Endring: Erstatt teksten med: Det er et overordnet prinsipp at leietakere har likt vern som utleier. Det er et overordnet prinsipp at leietakere har likt vern som utleier. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist til fordel for forslag 8 Falt Forslag nr: 8 Kapittel og/eller Forslagstiller: Mari Djupvik 2.4, 63 VLPK Det er et overordnet prinsipp at leietaker skal ha større vern og flere rettigheter enn utleier. endring: Stryk og erstatt med: Det er et overordnet prinsipp at studenter skal ha et godt vern og brede rettigheter som leietaker. Som over Redaksjonsko miteens innstilling Innstillles vedtatt Vedtatt Forslag nr: 2 Kapittel og/eller Forslagstiller: Daniel Georg Weber 2.4.2, linje 77 SiT Prisvern endring: Endre kapitteltittel Leieprisindeks Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist (men må ses i sammenheng med innholdsvedtak, bør stemmes over etter innholdet er avklart) Avvist Forslag nr: Dissens Kapittel og/eller Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 21

22 Forslagstiller: Eirik Uthus AU Det skal opprettes en leieprisindeks som gjør det lettere for leietaker og utleier å finne gjengs leie, og det må innføres midlertidige ordninger med prisvernkontroll der hvor markedsleiene er urimelige høye. Endring: Stryk:, og det må innføres midlertidige ordninger med prisvernkontroll der hvor markedsleiene er urimelige høye Det skal opprettes en leieprisindeks som gjør det lettere for leietaker og utleier å finne gjengs leie. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 12 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby 2.4.3, linje SiB Bankene skal tilby attraktive depositumslån spesielt til studenter med lavere rente og lengre nedbetalingstid. Strykning: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 6 Kapittel og/eller Forslagstiller: Nils Magne Killingberg 2.2, linje 95 SiT Kommunene må øke antallet utleieboliger heller enn kun å fokusere på salgsboliger. Stryk: heller enn kun å fokusere på salgsboliger. Kommunene må øke antallet utleieboliger. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles vedtatt Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 22

23 Vedtatt Forslag nr: 9 Kapittel og/eller Forslagstiller: Mari Djupvik 2.4.4, linje VLPK Studentboliger bør derimot ha strøm og internett inkludert i prisen. Endring: Stryk og erstatt med: Studenter som bor i studentboliger skal sikres rimelige utgifter til strøm og internett. Studenter som bor i studentboliger skal sikres rimelige utgifter til strøm og internett. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles vedtatt Vedtatt Forslag nr: 11 Kapittel og/eller Forslagstiller: Sigurd Langseth 2.4.4, SiTø Studentboliger bør derimot ha strøm og internett inkludert i leieprisen. Endring: Stryk setningen og endre til: Studentboliger bør ha mulighet til å ha strøm og internett i leieprisen. Studentboliger bør ha mulighet til å ha strøm og internett i leieprisen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist til fordel for forslag nr 9 Falt Forslag nr: 13 Kapittel og/eller Forslagstiller: Anders Bjørneby 2.4.4, linje SiB Studentboliger bør derimot ha strøm og internett inkludert i leieprisen. Stryk:..strøm og Studentboligere bør ha internett inkludert i leieprisen. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 23

24 Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist (vi er usikre på voteringsorden, men dette kan sammenslås med forslag 9 og de andre forslagene unntatt stryktningsforslaget, og er derfor ikke avvist til fordel for, men kun avvist) Avvist Forslag nr: 18 Kapittel og/eller Forslagstiller: Mari Berdal Djupvik 2.4.4, linje VLPK Studentboliger bør derimot ha strøm og internett inkludert i leieprisen. Endring: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist til fordel for forslag 9 Avvist Forslag nr: Dissens Kapittel og/eller Forslagstiller: Eirik Uthus 102 AU Staten bør utrede ulike modeller for regulering av boligmarkedet for å dempe prisveksten. Endring: Stryk setningen. Ingen. Redaksjonsko miteens innstilling Innstilles avvist Avvist Forslag nr: 14 Kapittel og/eller Forslagstiller: Aksel Sterri SiO For å minimere ekstrautgiftene ved kjøp og arv av bolig, må dokumentavgift og arveavgift på bolig avvikles. Strykning: Stryk setningen. Ingen Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-10/ side 24

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer