- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)"

Transkript

1

2 Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv rente... 9 Hva er vanlig kredittkortrente?... 9 Bruk av kredittkort i utlandet Gode kredittkort tips: Alt om penger Spare, Tjene, Investere Spare penger Enkle tips for å spare ,- i året Ting du kan kjøpe brukt istedenfor nytt! Tjene penger tips til hvordan du kan tjene penger raskt og effektivt Jobb for raske penger Mange muligheter for å tjene penger enkelt Prøv deg som husvakt? Investere penger få pengene dine til å vokse! Investere penger Hva kjennetegner en god investering? Aksjer og finans Sett dine penger i fond Kjøp og selg gull Valutahandel

3 Innledning om finans Finans er et fagområde innen økonomi, som tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Et viktig aspekt er risikoen disse aktivitetene og prosjektene medfører. Finans brukes av individer (privat finans), av staten (offentlig finans), av bedrifter (bedriftsfinans), så vel som et bredt spekter av organisasjoner som som skoler og hjelpeorganisasjoner. Generelt sett blir de økonomiske målene til disse nådd gjennom bruk av finansielle instrumenter i henhold til den enkeltes situasjon. Fagområdet finans kan derfor sies å innbefatte følgende felt: - Studiet av penger og andre likvider. - Forvaltning og investering av disse. - Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) - Verbet, å finansiere, er å tilegne eller å hente inn penger til et gitt prosjekt. Finansielle aktiviteter innebærer bruken av et sett med finansielle instrumenter, som bedrifter og privatpersoner benytter seg av for å håndtere sine finansielle interesser. Dette er hovedsakelig matematiske teknikker og formler som er utviklet for å belyse den risikoen og kostnader nye investeringer og prosjekter har, og dermed hjelpe til i beslutningsprosessen. En bedrift eller privatperson som over tid har større inntekter enn utgifter, kan låne ut eller investere overskuddet. På den andre siden, hvis en privatperson eller bedrift går med underskudd, kan de låne penger eller frigjøre penger gjennom salg av verdipapirer og 3

4 liknende. På denne måten kan de enten kutte utgiftene og/eller øke inntektene. En utlåner kan finne en lånetaker gjennom et finansielt mellomledd (meglerhus), eller kjøpe obligasjoner i et obligasjonsmarked. Utlåneren mottar renter, lånetakeren betaler en høyere rente enn det utlåneren mottar, mellomleddet beholder differansen. En bank fungerer også som et mellomledd i låneprosessen. Banker har kunder som vil låne og låne ut penger (innskudd). Bankene fungerer derfor som en koordinator i kontantstrømmen i markedet siden de lar utlånere og lånetakere møtes. Dette er privat finans: Privat finans dreier seg om blant annet følgende spørsmål: - Hvor mye penger kommer ett individ, eller en familie til å trenge på et tidspunkt i fremtiden? - Hvor skal disse pengene komme fra (sparte penger, låne)? - Hvordan kan personer beskytte seg selv for uforutsette hendelser i livet, og mot risiko i finans markedet? - Hvordan kan familiær rikdom best overføres gjennom generasjoner? - Hvordan påvirker skatter og avgifter privat økonomi? Beslutninger i privat finans kan innebære å betale for utdannelse, investere i eiendom, kjøpe forsikringer, investere og spare til pensjonisttilværelsen. Dette betegnes som bedriftsfinans: I alle bedrifter har finansledelsen ansvaret for å finansiere virksomhetens drift. Dette innebærer som regel å vurdere risiko og profittmarginer. Langsiktig likviditet er som regel hentet inn fra aksjekapitalen gjennom emisjoner. Mange bedrifter velger også å sikre sin likviditet gjennom langsiktige lån, utlån, investeringer i rentebærende verdipapirer. Til 4

5 sammen utgjør disse aktivitetene bedriftens kapitalstruktur. Kortsiktig finansiering og driftskapital er som regel finansiert gjennom leverandørgjeld og kassakreditt i banken. En viktig oppgave til finansfunksjonen i en bedrift, er å ta avgjørelser om investeringer. En investering er det å tilegne seg en eiendel i det håp at den vil øke i verdi. I investeringsledelse, skal man velge en portefølje hvor en må bestemme hva, hvor mye og når man skal investere. - Identifisere relevante mål og hindringer: Privat/bedrift - forventet avkastning - tidsbruk - risiko - skatt/avgifter. - Identifisere passende strategi: Aktiv vs. passiv - hedging-strategi. - Måling av porteføljeprestasjon. Et eksempel på bedriftsfinansiering er salg av en aksje fra en bedrift til en institusjon, f.eks en investeringsbank, som igjen legger aksjen ut til salg på det åpne markedet. En aksje gir innehaveren (eieren) en eierandel i det aktuelle aksjeselskapet. Hvis du kjøper én aksje i XYZ AS, og det firmaet består av 100 aksjer, eier du da 1% av XYZ AS. Du eier 1% av forskjellen mellom eiendeler og gjeld, slik det fremgår av balanseoppstillingen i regnskapet. XYZ AS mottar til gjengjeld kontanter for aksjen, som brukes til å utvikle/styrke, det vil si finansiere bedriften. 5

6 Kredittkort Behovet for kredittkort oppsto i begynnelsen av 1900-tallet i USA. Henry Ford ga folket mulighet å kjøpe bil. Da middelsklassen fikk råd til bil gikk transporten fortere. Folket begynte å gjøre lengre reiser enn tidligere og biler trenger å tankes opp med jevne mellomrom. Folk som reiste med bil hadde ikke alltid kontante penger med seg på tur. På hjemstedet sitt var de kjente og fikk handle på kreditt. Da de kom til nye steder kjente ikke handelsmannen bilføreren og nølte med å gi kreditt. Behovet for kredittkort oppsto. Oljeselskapene var først ut med å gi kundene sine muligheten å handle med kredittkort. Oljeselskapene forsto tidlig behovet av lojale kunder. De introduserte derfor kredittkort. Og forsikret seg dermed for tro kunder. Bilistene kunne dermed uhindret reise omkring og kjøpe bensin, olje og reparasjoner med et kredittkort i lomma. De større butikkjedene innså at de kunne øke salget sitt ved å gi kundene kredittkort. Diners Club lagde i 1950 det første moderne kredittkortet. Det bruktes mest av velhavende forretningsmenn som reiste mye i tjenesten. Frank McNamara utarbeidet kortet til Diners. Det første kortet kort var laget av papir. Kredittkortene av plast ble introdusert Mer om Kredittkort Før var det veldig vanlig at man brukte sjekker da man ikke ville eller kunne betale med penger. Sjekkene forsvant så og de fleste brukte bare kontanter. I dag har imidlertid kontantene blitt byttet ut mot forskjellig plastkort. Det kan være kredittkort, bankkort, betalingskort, VISA-kort. Ja som sagt, det finnes en mengde ulike kort. Når man skal velge et kort skal man først og først og fremst tenke på hva man vil ha kortet sitt til og på hvilken 6

7 måte man vil utføre betalingene sine. Skal pengene trekkes direkte fra konto eller vil man betale i etterkant? Når spørsmålene er besvarte og man vet hvilket kredittkort man vil ha tar man kontakt med banken sin eller med bedriften som tilbyr kortet man er interessert i. Deretter søker man om det kortet man har tenkt å skaffe seg. For at en søknad skal bli bevilget kreves det i de fleste tilfeller at man er over 18 år og har en viss inntekt. For noen kort holder det at man får inntekten sin fra skatteoppgjøret. Er det et kredittkort man søker om pleier å man å måtte gjennomgå en kredittsjekk. Kortutstederen sjekker kredittverdigheten og får informasjon om alder, sivilstatus, årsinntekt og eventuelle betalingsanmerkninger. Er det ingen betalingsanmerkninger er det som regel ikke noe problem å få kortet man har valgt seg. Det første kredittkortet ble skapt 1950 av Frank McNamara. Samtidig grunnla han bedriften Diners Club som i dag er veldig stort når det gjelder nettopp kredittkort. Tanken med et kredittkort var at man skulle kunne handle og betale ting, men at man hadde penger på kontoen. Deretter skulle man få en faktura på slutten av måneden med de kjøpene og utgiftene man har hatt. Fakturaen skulle dermed også betales innen en viss tid. For at ikke forretningene skulle stå uten penger i for lang tid, var det kredittkortutstederen for kredittkortet som betalte først og så betalte kortinnehaveren til kortutstederen da fakturaen kom. Dette viste seg å bli en vellykket ide og fungerer på samme måte i dag. Med kredittkortet kan du handle når du vil og i noen tilfeller mer enn du vil, forutsatt at du kan betale fakturaen din på slutten av måneden. Kan man ikke betale hele fakturaen på en gang kan man velge å betale med delbetaling. Det pleier å da å bli noe rente og noen faktureringsavgifter. Dette pleier imidlertid å variere avhengig av hos hvilken bedrift man har sitt kredittkort. Det finnes som sagt en hel del ulike kredittkort å velge mellom. De vanligste er nok likevel Diners Club og American Express. Til og med VISA kan fungere som et kredittkort. MasterCard er et annet. Hva man velger er helt enkelt opp til hver og enkeltes egne behov. 7

8 Viktige tips om kredittkort! Mange korttilbydere tar 0 kroner i gebyr for varekjøp på over 200 kroner, uansett om du betaler med bank- eller kredittkort. Ved varekjøp påløper ofte renten først fra terminforfall gjennom at kredittkorttilbyder gir deg en rentefri betalingsutsettelse ved varekjøp. Lengden på den rentefrie perioden varierer, men 45 dager er ikke uvanlig. Det gir deg muligheten til å låne penger "gratis" i den rentefrie perioden, så sant du betaler utestående kreditt i sin helhet ved første terminforfall. Ved uttak eller overføring av kontanter fra kredittkort betaler man ofte et kontantgebyr, i tillegg til et prosentgebyr. For uttak eller overføring fra kredittkort blir du med andre ord belastet for høye gebyrer. Om kredittkort og renter Ved bruk av kredittkort til uttak eller overføring av kontanter påløper renter for kontantuttak normalt fra første dag. For varekjøp derimot tilbyr de fleste korttilbydere en rentefri betalingsutsettelse. Lengden på den rentefrie perioden varierer, men 45 dager er ikke uvanlig. Dette gir deg muligheten til å låne penger gratis i den rentefrie perioden, 8

9 forutsatt at du betaler utestående kreditt i sin helhet på forfall. I korttilbydernes prislister opplyses kredittrenten i nominell og effektiv rente. Nominell rente kan opplyses per år eller per måned. Nominell rente og effektiv rente Kredittkort utstedere bruker enten nominell rente eller effektiv rente i sine betingelser og vilkår. Den nominelle renten er løpende og oppgis vanligvis som årlig. Den effektive renten er nominell rente pluss alle kostnader og gebyrer på lånet. Når du sammenligner kredittkort er det derfor den effektive renten du bør se på ettersom den forteller den faktiske kostnaden på lånet. Det er viktig at du vet hva den effektive pålyder før du inngår en avtale med et av selskapene. Dersom du finner et kredittkort-selskap med en lav nominell rente så undersøk hva gebyrene er på før du godtar vilkårene. (som oftest er disse høye og grunnen til at utstederen oppgir nominell rente og ikke effektiv rente). Hva er vanlig kredittkortrente? Effektiv rente på kredittkort varierer stort. Av de selskapene vi har sammenlignet varierer renten fra ca. 16 % til i overkant av 29 %. Vanligvis ligger renten på kredittkort allikevel mellom %. Vær oppmerksom på kostnaden øker betraktelig ved høy rente. Om du har tenkt og betale ned hele kortet hver gang fakturaen kommer har renten veldig lite og si ettersom de fleste kort har 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Bruk av kredittkort i utlandet Ved varekjøp i utlandet - vekslingskurs og lokale gebyr. Mange brukersteder i utlandet vil gi deg muligheten til å betale i norske kroner, men vær oppmerksom på at du da kan få en dårlig vekslingskurs. Det kan også forekomme at brukersted krever lokalt gebyr. Men du skal alltid få opplyst vekslingskursen og eventuelle andre gebyr på forhånd, slik at du kan velge å avstå fra kjøpet. Gebyrene skal også fremkomme på kvittering. 9

10 Du har krav på å kunne betale i lokal valuta, hvis du foretrekker det. For Visa-kort og MasterCard benyttes omregningskursen på oppgjørsdag i hhv. Visa Int. og MasterCard Int. pluss. I tillegg påløper ofte også et valutapåslag i prosent som banken tillegger. Gir brukerstedet deg ikke disse mulighetene eller du mener deg belastet for et urettmessig gebyr, kan du klage til banken eller finansieringsselskapet når du kommer hjem. Om kredittkort fordeler som bonuser, cashback osv. Mange kredittkorttilbydere har andre fordeler knyttet til bruk av kredittkortet. Det kan eksempelvis være forsikringer, rabattavtaler på drivstoff, leiebil, hotellovernatting osv. Alle brukersteder må betale MasterCard og Visa et brukerstedsgebyr. Av dette gebyret går en del av dette tilbake til banken eller finansieringsselskapet som har utstedt kortet. Noen kredittkorttilbydere deler det med sine kunder. Ved såkalt cashback får du altså litt penger igjen i form av opptjent bonus for de kjøp du gjør. De beste tilbudene vil være de tilbudene hvor du opptjener bonus for alle kjøp du foretar på brukersteder - og senere kan bruke disse opptjente bonuspoengene som du vil. 5 Gode kredittkort tips: Her er 5 kredittkort tips rundt hvorfor du alltid bør bruke kredittkort ved kjøp av dine varer. 1. Når du velger kredittkort som betalingsmiddel, får du gjerne hver måned tilsendt en faktura som samler alle dine kjøp. Dette gir deg en god oversikt over din økonomi og dine utgifter. Du kan med andre ord enkelt holde oversikten over dine kjøp og vurdere viktigheten av dem. Spar penger ved å unngå å gjenta kjøp du vet at er unødvendig eller ufornuftig. Deretter kan du ofte velge å dele opp betalingen av regningene dine, og ved noen anledninger får man gunstige betingelser på dette i noen mnd. eller for eksempel ingen administrasjonsgebyr. Du bestemmer selv dermed hastigheten som du vil betale tilbake. 10

11 2. Mange kredittkort har bonus programmer som gir deg poeng for hver krone du handler for. Disse bonuspoengene kan ofte konverteres til produkter eller penger, alt ettersom hva du selv ønsker. I tillegg får du tilbud til en masse gode reiser, opplevelser, billetter, med mer. 3. Man kan bestemme kredittgrensen man ønsker. Noen ganger er dette nyttig fordi det er fin måte å lære å begrense seg med sine kjøp eller til ansatte i et selskap som bare kan gjøre kjøp for et bestemt beløp hver måned. 4. Du kan bruke kredittkort over hele verden og betale sikkert. 5. Betaling med kredittkort på internett gir deg en større sikkerhet når det gjelder alt fra garantier til forsikringer av forskjellige slag. Alt om penger Spare, Tjene, Investere Spare penger Her har vi samlet åtte gode tips for å gjøre ferien din billigere enn den kunne vært i utgangspunktet. 1. Dra utenfor sesongen. Noen feriedestinasjoner har helt klare høysesonger som det kan være svært økonomisk gunstig å dra utenfor. 2. Planlegg reisen i god tid. Flybilletter og hotellopphold blir svært ofte dyrere jo nærmere avreise du kommer. 11

12 3. Sett opp et reisebudsjett. Her inkluderer du alle utgifter du vet at du kommer til å ha, i tillegg til en post i reisebudsjettet som du kaller uforutsette utgifter. Dette skal være en post med et realistisk tall slik at du ikke går på en smell. 4. Har du is i magen; kjøp restplassferie. Restplass er en type ferie som man får muligheten til å kjøpe på grunn av at alle plassene på et fly og/eller et hotell ikke er fylt opp. Slike ferier blir solgt til spottpris når høysesongen nærmer seg i Sydenlandene. 5. Benytt deg av offentlig transport til og fra steder du kanskje ville brukt taxi ellers. Mange sliter med høye transportregninger når de er på ferie, noe som egentlig er helt uten mål og mening. Offentlig transport er generelt svært utviklet i europeiske land, så det er ikke på inneffektivitet det skal skorte. 6. Bruk rabattordninger. Som student, pensjonist og i flertall får man som regel diverse rabatter på typiske turistattraksjoner. Men du skal passe på at det ikke alltid går automatikk i at du får rabattordningene du har krav på med mindre du selv går aktivt inn for å spørre. 7. Også når det kommer til mat og drikke kan du spare veldig mye penger. Det å gå på lokale restauranter litt i skyggen av de typiske turistplassene kan du spare mye penger på. I Spania har det blitt populært å lære opp de ansatte i nordiske språk som svensk, dansk og norsk for å få så mye pengesterke kunder som mulig. En hovedregel er at det ikke er økonomisk smart å velge disse restaurantene. 8. Husk alltid å ha minst to kredittkort med på reisen slik at du kan finansiere hverdagslige ting selv om det ene kredittkortet av ulike årsaker ikke skal fungere lengre. Pass også på at 12

13 disse kortene er utstedt hos forskjellige banker slik at man ikke sitter der uten penger om den ene banken har problemer over en tidsperiode. Enkle tips for å spare ,- i året Slutt å røyke! Hvis du røyker 20 sigaretter om dagen og slutter med denne uvanen ved midnatt nyttårsaften, vil du ha over kroner i lommeboken neste gang du skal på nyttårsfest. Lag matpakke selv. I Norge er det vanlig å ta med matpakke på jobb eller skole. Men er du blant dem som i lunsjpausen går til 7-Eleven eller til en restaurant for å handle lunsj, kan du spare penger ved å gå over til å ta med matpakke. Du trenger ikke spise tørre brødskiver med svett ost. Lag mat for flere dager om gangen og pakk den i passe porsjoner. Om du ikke har mulighet til å varme maten på jobb, kan du holde deg til salater og retter som kan spises kalde. Om du fryser inn maten i passe porsjoner, kan du ta den rett fra fryseren når du går på jobb eller til skolen. Lunsjen din vil være opptint og klar når sulten melder seg ut på dagen. Spiser du lunsj ute for ca 60 kr dagen, og går over til en matpakke til ca 25 kr, vil du på et år spare over kr (Dette tilsvarer et to-ukers all-inclusive opphold på et topp hotel ved Middelhavet). Drikk mindre alkohol. Drikker du 4 øl til 60 kr ute på byen en gang i uken, koster dette deg ca kr i året. Om du forandrer litt på drikkevanene dine og halverer antallet byturer, sparer du over 6000 kr i løpet av det kommende året. 13

14 Sykle til jobben. Har du 7 km til jobben koster bensinen i gjennomsnitt 3275 kr (12 kr/l og med et forbruk på 7,5l/100 km). Om du sykler eller går til jobben, vil du ikke bare spare penger og miljøet, men kroppen din får også god trening. Her kan du altså slå sammen to forsett (Å spare mer penger og å begynne å trene). 10 Ting du kan kjøpe brukt istedenfor nytt! 1. Bolig - De beste bruktkjøpene finner du på boligmarkedet. Både eneboliger og fritidsboliger er som regel billigere å kjøpe brukt. 2. Bil - Alle vet at en bil faller dramatisk i verdi de første to-tre årene. Man trenger derfor ikke tenke særlig lenge for å finne ut at det er bedre å kjøpe en fint brukt bruktbil. Ofte kan du ikke se på bilen at den har vært kjørt et år eller to, og finner du en slik bil er det som å kjøpe en ny bil til brukt pris. 3. Sportsutstyr - Mange typer sportsutstyr, f.eks. alpinutstyr, langrennski og skøyter er utstyr som ikke har være mye brukt. Spesielt er det en god ide å kjøpe brukt om du har barn som raskt vil vokse ut av utstyret. Her kan du gjøre mange gode kjøp, spesielt om du kjøper utenfor sesongen. (Husk at sikkerhetsutstyr som hjelm ikke bør kjøpes brukt!) 4. Leketøy - Barn i dag har som regel en overflod av leketøy. Når du rydder på barnerom, i skuffer og skap, innser du kanskje at det kunne være godt å kvitte seg med noen av lekene som sjelden eller aldri blir brukt. Bruktmarkedet er bra både for selger og kjøper. 5. Bøker - Er også en av de beste tingene å kjøpe brukt. En bok blir ikke dårligere av at noen har lest den før, og du kan finne mange bøker brukt for bare noen kroner. Bakdelen med å kjøpe brukt er at du må vente en stund til den siste bestselgeren kommer på markedet. Men om du blir for utålmodig kan du kanskje ta deg en tur på biblioteket? 6. CD/DVD - Her har vi samme filosofi som for bøker. Så sant en CD ikke har vært brukt som frisbee, er musikken like bra om noen har hørt den før. Prisen er lav i forhold til nye plater, og du kan gjøre mange gode kjøp. 14

15 7. Verktøy - Om du ikke absolutt må ha de mest kjente merkene, og du kan se at verktøyet har vært brukt og behandlet med respekt kan du spare mye penger på å kjøpe brukt verktøy i steden for nytt. 8. Møbler - Brukte møbler er mye billigere enn nye, selv om du kjøper møbler av høy kvalitet. På nettet (f.eks. QXL.no) kan du til og med få møbler helt gratis om du har muligheten til å hente de selv. 9. Brudekjole - Kanskje en merkelig ting å ta med på denne listen, men skal du gifte deg så er en av de største utgiftene kjolen du skal ha på deg denne store dagen. En ny brudekjole med tilbehør ligger på minst kr. Kjøper du brukt kan du få den til under halve prisen og den har som oftest vært brukt bare en gang tidligere. 10. Klær og barneutstyr - I dagens mote er det nesten et krav å blande nytt med brukt for å skape din egen stil. Å kjøpe brukte klær er alltid god butikk, og det finnes mange fine bruktbutikker. Tjene penger tips til hvordan du kan tjene penger raskt og effektivt Jobb for raske penger Det beste vil ofte være å skaffe seg raske penger gjennom å jobbe mer. Dersom du allerede har en jobb bør du sjekke muligheten for overtid. Dersom du ikke har en jobb er det likevel mulig å skaffe raske penger på denne måten. Sjekk med ditt lokale Nav kontor, les oppslag i den lokale butikken eller lokalavisa, eller sjekk finn.no. Her vil man ofte finne gode muligheter til å tjene raske penger. Tilby gjerne dine tjenester gjennom et oppslag i lokalavisen. På nettsiden tidtilsalgs.no kan du tilby deg å utføre arbeidsoppgaver og på den måten tjene raske penger. 15

16 Dette er ikke penger som er lette å tjene, men vanlig arbeid vil gi deg gode muligheter til raske penger. Oppgavene du utfører kan være hva som helst. Man kan tjene raske penger på å lufte hunder, gjøre hus eller hagearbeid, ta vårpuss på båter, male hus. Egentlig setter bare fantasien grenser og så lenge noen har behov for en tjeneste er det alltid mulig å tjene raske penger. Mange har også familie eller bekjente som behøver hjelp og således kan gi mulighet til raske penger. Mange muligheter for å tjene penger enkelt Prøv deg som husvakt? Mange mennesker reiser bort over helgen og bryr seg ikke om å stoppe avisen for å komme til døra. Noen ganger kan de be en nabo til å holde et øye på huset og avisen mens de er borte, men hvor ofte er det naboene husker? En mulig idé er å tilby en tjeneste der du sjekker huset flere ganger om dagen og forsikrer deg om at alle dører og vinduer er lukket og at all post og papirer er plukket opp. De ekstra besøkene kommer til å avskrekke eventuelle ransmenn og tyver. Hvis du er veldig ambisiøs og vil utvikle denne business med en partner, kan dere tilby husvakt 24h i døgnet. Dette er en av de muligheter som kan ekspandere til en forretningsvirksomhet. Det er ingen grunn til ikke å arbeide som vakt for små bedrifter, likevel som i private hjem. Små bedrifter som ikke har råd til å kjøpe en avansert alarm til sin 16

17 butikk, har ofte plass i budsjettet sitt for husvakter som ser etter butikken flere ganger om dagen i små intervaller. Dette gir dem en betydelig større følelse av sikkerhet. Investere penger få pengene dine til å vokse! Investere penger Har du et økonomisk overskudd, og tør du ta en kalkulert risiko? Da kan smarte investeringer av dine penger være noe for deg. Med investeringer menes det meste av plassering av kapitalen sin med håp om profitt. For private, skjer dette ofte gjennom for eksempel kjøp av eiendom, aksjer eller obligasjoner. Mange investerer også i for eksempel i kunst, vin, klokker eller andre gjenstander. Mange har også blitt grepet av å investere i valuta den såkalte valutaspekulasjon. På våre nettsider anbefaler vi blant annet valutahandel som en form for investering. For alle investeringer er det slik at du må tenke hardt og ikke bli revet helt med av din magefølelse. Investering innebærer alltid en risiko, og derfor bør man følge en svært enkel regel, før du legger ut kapital: Har du råd til å tape noen penger? Har økonomisk overskudd og solid kunnskap, kan det være både morsomt og lønnsomt å investere. Hvis du vurderer å investere, bør du først vurdere følgende faktorer: 1. Beløp Hvor mye ville du investere? Jo høyere verdi, jo større gevinster er typiske. Til gjengjeld, tapet selvsagt større hvis det går galt. 17

18 2. Risikovilje Hvor nervøs er du? Det tar ofte mot til å gjøre en stor investering fordi verdien av den kjøpte ofte går både opp og ned langs ruten. 3. Tidsskalaen Hvor lenge kan du leve uten pengene? Tid spiller en avgjørende rolle for investeringer. Ofte kan du kjøre en større risiko hvis tidshorisont er lang. Før du investerer bør du utarbeide en plan for investeringen nøye for å sikre avkastning. 4. Kunnskap Vet du hva du gjør? Jo, mer du vet om hva du investerer, jo større er sjansen for å lykkes. Det er derfor verdt å bruke tid på å øke din kunnskap før du gjør noen investeringer. 5. Arbeidsinnsats Har du tid til å ta vare på dine investeringer? For å kjøpe og selge til rett tid, bør du holde oversikt over hvordan investeringen går framover. Før du gjør din første investering, bør du har gjort din strategi helt klart. Det kan svært sjelden lønner seg å ha en øvre terskel i forhold til investeringen, og hva du maks har råd til å tape av penger. Private investorer sitt største problem er at de er feies med av tilfeldige svingninger i markedet: Vanligvis selger de når investeringen er nær bunnen fordi de frykter de vil miste enda mer. Til gjengjeld kjøper de ofte når investeringen er mest kostbart, fordi de er grepet av eufori. Hva kjennetegner en god investering? En investors finansielle situasjon vil i stor grad påvirke hans eller hennes investeringsmål. En multi-milliardær vil nødvendigvis ha et ganske annet mål enn et nygift ektepar i ferd med å stifte familie. En milliardær å ha et bedre finansielt utgangspunkt og har dermed en mye høyere risikotoleranse, han har derfor råd til å investere store summer i, for eksempel, spekulativ eiendomsmegling og andre risikofylte investeringer. 18

19 Risikoinvesteringer har som oftest mulighet for ekstrem avkastning, dermed øker også inntjeningspotensialet betraktelig i takt med investorens risikotoleranse. Ekteparet derimot må sannsynligvis fokusere sine investeringer med det mål forøye og betale ned boliglån og lignende og har ikke råd til å risikere å tape pengene sine i spekulative investeringer. Uavhengig av potensielle avkastning er ikke risikofylte investeringer, og spekulasjon egnet for unge par i en startfase. En grei tommelfingerregel er, jo kortere tidshorisont, jo mer konservativ bør du være i dine investeringer. Hvis du for eksempel først og fremst investerer for å sikre pensjonen din og du fortsatt er i tyveårene har du fortsatt god tid til å gjøre opp for eventuelle tap du kan pådra deg underveis. Samtidig har du sannsynligvis ikke råd til å avsette store deler av lønna til pensjonssparing hver måned. Nærmer du deg pensjonsalder derimot, er det svært viktig at du beskytter dine investeringer. Fordi du vil snart ønsker tilgang på din avkastning av investeringene dine er det da viktig og minimere risiko for tap. Du bør derfor ikke risikere å tape pengene du har akkumulert over så lang tid på, for eksempel, risikofylte aksjeinvesteringer rett før du faktisk trenger dem. Aksjer og finans Du kan tjene penger og bli rik på å handle aksjer og verdipapirer. En aksje er en eierandel i et selskap, og hvis selskapet går godt, vil aksjen som regel stige, og verdien på din aksjebeholdning stiger tilsvarende. NEI til langsiktig aksjehandel: Aksjehandel har vært en god investering i flere år, men siden finanskrisen har mange tapt mye penger på kjøp og salg av aksjer. På det nåværende tidspunkt vil vi ikke anbefale langsiktige investeringer i aksjehandel, ettersom finanskrisen antagelig vil gjøre det svært vanskelig å forutse aksjemarkedet. 19

20 JA til kortsiktig trading, men bare for folk som vet hva de gjør. Kortsiktig trading, swing trading og daytrading med aksjer er fortsatt i skuddet. Kortsiktig handel med aksjer er upåvirket av finanskrise, nedgangstider, og oppgangstider. Sett dine penger i fond Et fond kan sammenlignes med et andelslag. En gruppe går sammen om å investere penger i for eksempel aksjer eller obligasjoner. Hver enkelt deltaker eier et visst antall fondsandeler. Den daglige forvaltningen tar profesjonelle fondsforvaltere seg av. Fondsforvaltere lever først og fremst av et årlig forvaltnings honorar. Man kan si at for folk flest er det mye enklere å plassere penger i aksjer og obligasjoner via et fond enn å gjøre det selv. Selv om minsteinnskuddene varierer, er det alltid mange fond hvor dette er svært lavt. Alle de som sparer, har dermed muligheten til å delta i verdipapirmarkedet. Avkastningen får andre i form av utbetalt utbytte samt verdiendring (denne bør selvsagt være positiv) på fondsandelene. Verdien på fondsandelene endrer seg i takt med verdiendringer i fondets inn hold av aksjer og/eller obligasjoner. Unntatt fra dette er de fleste pengemarkedsfondene der all avkastning kommer som utbetalt ut bytte og verdien av andelene holdes fast. 20

21 Kjøp og selg gull En annen spennende mulighet er å investere i gull. "Før i tiden" var et lands valuta bundet opp i statens gullreserver, slik er det ikke nå lenger. Staten kan trykke opp penger når den føler for det. På noen sekunder blir staten milliarder av kroner rikere, mens dine penger reduserer i verdi som følge av at staten trykker opp penger. Det lages penger av luft. Fantasillioner blir til ekte penger. Gull og andre råvarer kan ikke trylles frem slik som penger. De må lages, og når det gjelder råvarer som gull og olje bruker naturen millioner av år på å produsere råvarer som gull og olje. Det er naturens penger, og her finner man mange lønnsomme investeringer. Valutahandel Du kan bli rik på valutahandel. For å tjene mye penger på kort tid må man enten investere mye penger, eller man kan handle på margin. 21

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tryggere med Nofa medlempluss. Norsk Familieøkonomi: Mye nytt for deg som medlem. Fondsundersøkelse: Bytt fond som ikke leverer

Tryggere med Nofa medlempluss. Norsk Familieøkonomi: Mye nytt for deg som medlem. Fondsundersøkelse: Bytt fond som ikke leverer 04 nov 12 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Norsk Familieøkonomi: Mye nytt for deg som medlem Tryggere med Nofa medlempluss Fondsundersøkelse:

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt.

SMART FORBRUKER. EN GOD ØKONOMI Hallgeir Kvadsheim: Skaff ffdeg en bufferkono, bruk kredittkort med måte og husk at BSU ikke alltid er lønnsomt. Forsikringer skal gi deg trygghet men; kan de også gi deg litt bedre økonomi? SMART No. 5/ Juni. 2011 FORBRUKER EN KOMPLETT GUIDE TIL EN FORNUFTIG HVERDAG Ta hensyn til miljøet Velg produkter som er svanemerket

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Kundebladet Nr. 2 2014 Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Bankens «husfotografer» Orsolya og Erlend Haarberg. Omslagsbildet og

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene.

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene. Kundebladet Nr. 2 2012 Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet Klæbu forbereder kraftig vekst Sjøbygdmarkene mellom to permer Kundebladet Innhold Nr. 2 2012 4 Sommer, sol og ferie i trygghet. Gode

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer