Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14

2 NTLSKATT Nummer 4 - Desember 2013 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto colourbox.com Redaksjonen avsluttet 25. november 2013 Neste nummer Mars Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 SOL-konferansen 7 50 år med skatt 8 Intervjuet 9 Inspirasjonssamling 10 Ny og Nysjerring 11 NTL Skatt sør 12 Konferanser i øst 13 NTL Skatt vest 14 NTL DFØ 16 I forbifarten 18 Dikt, info og Sudoku 19 Kontaktoss 20 Verv og vinn leder Tøffere tider i vente Når dette skrives er Finanskomiteens innstilling til Regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 til behandling i Stortinget. Tilleggsproposisjonen inneholdt noen skikkelige utfordringer for medlemmene våre i DFØ og Skatteetaten. Stramt budsjett og fjerning av arveavgiften. Et allerede stramt budsjettforslag i Skatteetaten og regionene, ble enda strammere som følge av et større budsjettkutt fra den nye Regjeringen som følge av fjerning av arveavgiften. NTL Skatt vil nå følge nøye situasjonen for de berørte medlemmene våre på arveavgiftsmiljøene mht bl.a. hvilke andre oppgaver som disse framover vil bli tilbudt. For DFØ ble hverdagen brått hardere, som følge av den nye regjeringens forslag om endrete rammevilkår med nedleggelse av alle kontorer bortsett fra tre. Disse nedleggelsene initiert og anbefalt av DFØ-direktøren, kunne vi absolutt klart oss foruten. Vi i NTL Skatt har vært rundt på alle kontorer og snakket med medlemmene, og har også hatt mye politisk kontakt og mediekontakt i saken. En stakket stund kunne det se ut som at saken var utsatt/stoppet og tatt ut av tilleggsproposisjonen, men det viste seg likevel bare å være falske forhåpninger. Skal dette være måten som omstillinger i offentlig sektor framover skal skje på, går vi dystre tider i møte. Kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser. Det heter i statsbudsjettet for Skatteetaten at «budsjettforslaget innebærer at Skatteetatens innsats for å avdekke svart økonomi og skatte- og avgiftsunndragelser videreføres i 2014». NTL Skatt mener at det ikke er tilstrekkelig kun å videreføre innsatsen på dagens nivå for å bekjempe svart økonomi og skattekriminalitet. Skal den kriminelle aktiviteten reduseres må det en ytterligere satsing til. Skatteetaten har ikke tilstrekkelig ressurser til å prioritere dette ytterligere, uten at det går utover andre vesentlig deler av etatens arbeid. Med økte ressurser vil det kunne gjennomføres betydelig flere kontroller, i tillegg til økt satsing på informasjon og holdningsskapende arbeid. En reduksjon av ressurser gjennom rammekutt vil forsterke utfordringene, bidra til ytterligere skatteunndragelser og øke forskjellsbehandling av skattyterne slik vi ser det. Dette budskapet ble fremført overfor Stortingets finanskomite tidligere i høst. Framtidsbildet. I Skatteetatens ledelse jobbes det nå mye med å forme et framtidsbilde for hvor Skatteetaten skal være noen år fram i tiden. Det meste vil bli satt under lupen, bl.a. oppgaveløsningen, bemanningsplanlegging og turn-over, kompetanse, leiekontrakter og arealer. Kontorstrukturen inkludert SOL-lokasjonene, vil heller ikke være hellig framover. Iverksettelse av sourcingsstrategi i SITS på utvalgte områder vil også stå på agendaen. Kombinert med en antakelig klart strammere budsjettsituasjon de neste årene, hvor etatsledelsen faktisk ikke kan garantere at det ikke kan bli oppsigelser, ser hverdagen i Skatteetaten med ett klart mer utfordrende ut. NTL Skatt vil nå gjøre alt det vi kan for å bistå medlemmene på de kontorene som skal legges ned. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Mørketid.men snart solsnu! Senhøstes, mørkt, og gjerne bløtt! En helt vanlig oppfatning av høsten! Den kom i år også. Hvem sine fotavtrykk som har merket dagsorden mest i høst skal være usagt, men jeg mener å ha oppfattet at et politisk klimaskifte allerede har satt noen spor både for storsamfunnet og for våre utmerkede etater. Og ennå har vi vel ikke sett hva som kan og vil komme når den nye konstellasjonen slipper til i virkelig fri dressur! Så kan vi til underretning informere om at julen nærmer seg! Så rart! Bare et nært år siden sist, det tyder uansett på at denne høytiden er i rute også i år. Og bra er selvfølgelig det, den er vel, som vi vet, kommet for å bli! Ellers når vi nå nærmer oss årets slutt og et nytt år er i sikte, vet vi også noe av det som ligger foran oss. Vi får en etterjulsvinter full av årsmøter i regionene og gjerne med dertil innlagte konferanser og NTL Skatt vil avvikle sitt representantskapsmøte, landsforeningens høyest besluttende organ. I disse førjulstider er det vel ikke unaturlig å henlede oppmerksomheten på gavekjøp og gaveartikler og hva med denne historien om den trønderske fuglejegeren som var på julegavekjøp og presangen skulle være en ny BH til kona! Å forville seg inn i en undertøysforretning er ingen spøk, må vite! Og mannen så virkelig ut som om han kunne trenge litt bistand. Så en ekspeditrise trippet bort til ham og spurte om han kunne trenge litt assistanse. -Ja takk, sa mannen. Jeg leter etter en BH til kona mi. -Vet du hvilken størrelse hun bruker da? spurte ekspeditrisen. Mannen tenkte seg om lenge før han svarte mumlende: -Har du sett ørene til en Engelsk setter noen gang.? Med denne påminnelsen om en nødvendig del av juleforberedelsene, ønsker jeg dere alle over det ganske kongerike en fin førjulstid, og når tiden er inne en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Desember 2013 NTLSKATT 3

4 sol-konferansen Illustrasjon: Colorbox.com. En SOL observasjon fra konferansen i 2013 I dagene 15. og 16. oktober var plasstillitsvalgte på Skatteopplysningen (SOL), sentrale styremedlemmer og andre inviterte samlet til konferanse i Oslo. Bjørn A. Niska (tekst) Rune Pedersen (foto) Arrangør var NTL Skatt. Jeg deltok på konferansen som observatør. Det jeg så og hørte kommenteres. Ord sett, hørt og sitert - om ikke ordrett, så iallefall slik budskapet lød i mine ører. Solidaritet eller bare i tet?. Den første dagen ble brukt til å dele erfaringer. Hvordan har vi det og hva ønsker vi? Ergo quo vadis SOL eller på godt norsk våre utfordringer. De ulike lokasjonene var representert. Representantene delte sine erfaringer fra egen lokasjon. Alt tyder på at det er brukt mye energi på grunn av ulovfestet praktisering les diktat med hensyn til antall dager vi kan bruke til avspasering. Dette kan du lese mer om nedenfor. Positivt var det at vi har fått mange nye kolleger på flere lokasjoner. Å få vervet nye er utfordrende. Flere var opptatt av hvordan SOL er tilknyttet NTL-Skatt. Mål og rammebetingelser omtalt i rapport av ble kommentert. Kritiske merknader er sendt prosjekteier. Å kutte ned på antall lokasjoner oppleves som å gå baklengs inn i fremtiden. Teknologien tilsier noe helt annet. Tid til kompetanseutvikling savnes. Samarbeidet med NAV ble nevnt. Her har begge etater noe å lære ved tettere samarbeid. Prosjektet evalueres i 2014, så får tiden vise om det fortsetter. DFØ-nedleggelsene, fremtidsbilder frem mot 2025, felles målbilder, nytt fra NTL Skatt sentralt ble også omtalt. Alt dette hørte vi, før vi inntok kveldsmåltidet på Djengis Khan. Fleksitid. Et gjennomgående tema var fleksitidsbestemmelsen og praktiseringen av den. Her var og er det mye frustrasjon og misnøye. Den nye firedagers regelen som SOL har blitt pålagt å følge ble ofte nevnt. Ledelsen i Leikanger har på en uklar måte formidlet dette. Ulik praksis og rigid praktisering med det resultat at fotfolket de som betjener publikum mister motivasjon og får redusert arbeidsglede. Ja, i teorien kan det gi seg utslag på flere statistikker. Her har ledelsen ikke kommunisert godt nok. At vi nå har færre muligheter til å opparbeide plusstid vet vi alle. Dette er 4 NTLSKATT Desember 2013

5 SOl-konferansen et faktum når vi sammenligner oss med situasjonen vi opplevde på ligningskontorene. Det var den gang vi gjorde et skikkelig håndverk Vi behandlet selvangivelser i et høyt tempo og gjerne med lange dager. Vi forstår at ledelsen gjerne ser at vi reduserer bruken av antall fleksidager. De vil så gjerne ha oss på jobb. Det vi ikke kan finne er lovhjemmelen for å innføre en grense på fire dager i året. Det strider mot gjeldende regelverk. Her må den godeste Ove Nyland instruere og informere bedre. Vi opplever mye støy og unødvendig uro som følge av dårlig og ulik praktisering. Men vi kan vel lære av våre feil og endre dette? Åpent eller bare pent landskap?. Flere lokasjoner flytter snart. Åpent landskap synes å være tidens melodi. Dette til tross for at forskning viser at dette kan føre til høyere sykefravær og mindre trivsel. Om ikke for alle, så iallefall for flere. Valgfrihet - og ikke penger ene og alene - bør vektlegges når kontor skal innredes. Det hadde vært fint om vi fikk anledning til å velge og ikke bare ble «båseplassert». Ellers ble detaljmålinga som nå ligner overvåkning på minuttnivå kommentert. At fokus pt er ev synes vi må være lite verdifullt sett i forhold til påloggingstid og kvalitet. Det oppleves som om kvantitet teller mer enn kvalitet. Men vi skal nok måles og veies. Måtte vi bare oppleve positive konsekvenser av dette. Øynes de gode grep eller de konkrete konstruktive knep som gir oss en vinnvinn-situasjon, så stiller vi gjerne opp til målinger både sent og tidlig. Kostnytte bryr vi oss om, samt trivsel og arbeidsglede til glede og nytte for våre oppdragsgivere som vi også kan benevne våre innringere. Fra- og nærvær. Sykefravær og nærvær var tema. Vi i SOL ligger høyt på den første lista. Vi topper vel fraværet og det bør være en klar indikasjon på at noe bør gjøres. Fire prosent fravær sier forskerne vil være gjennomgående ved de fleste arbeidsplasser, så det må være målsettinga for SOL. Vi har en vei å gå. Makter vi å gå den sammen og i takt, så er vi på rett vei. De veivalgene vi tar avgjør når og om vi er i stand til å nå målet. Dette utfordrer oss alle. Noen umulighet bør det ikke være å halvere fraværet. Vi fremmer trivsel og styrker arbeidsgleden når vi har varierte SOL-direktør Ove Nyland. arbeidsoppgaver og ikke bare «burer oss» inne med de samme oppgavene fra morgen til kveld. Gi oss større handlingsrom og individtilpassede oppgaver basert på erfaring og kunnskap, slik at vi opplever arbeidsdagen enda mer verdifull og viktig. Ramme- eller stramme betingelser?. Dag to stod i rapportens tegn SOL frem mot Ove Nyland fikk god tid til sin monolog og deretter til en konstruktiv dialog om rapporten. Her var det mange som hadde noe på hjertet. Denne rapporten var ikke en av de utallige som havnet i en skuff, men som ville bli seriøst behandlet av oppdragsgiver. Ove Nyland åpnet med å fortelle om det vi har evnet å få til sist år. Og det var mye å glede seg over og på enkelte målinger var vi all time high. Vi har færre anrop, færre avviste og kortere ventetid. Neste år få vi innstramming i budsjettet og må rigge oss deretter. Det vil bli færre lokasjoner og satelittene skal fjernes over tid. Hvordan nyttiggjøre resultatene fra loggen opptar oss. Fagstøtteansvar tilbake til SOL og avvikling av poolen ble nevnt. Han nevnte også kundesenter, påloggingstid, krav til større effektivitet og hva som forventes av oss. Målene kan være at vi må øke klartiden, ha kortere samtaler og gi god kvalitet til våre kunder. I rapporten trenger vi bare tilbakemeldinger fra overordnet på 4/5 punkter. Resten styrer vi selv. Fremtidens SOL opptar oss alle. Vi ansatte etterlyser større handlingsrom og varierte arbeidsoppgaver. Det å kun være en svartjeneste er ikke utfordrende nok. Å tenke helhet i etaten savnes. Selvbetjeningsløsninger og gode talemeldinger reduserer unødvendige henvendelser. Ove Nyland tok med seg våre inn- og utspill.. Ledelsen i SOL vil få tilbakemelding på rapporten ultimo oktober. Vi er mange som går spennende tider i møte. Vi takket ham for at han tok seg tid til å møte oss til en god dialog. hovedtillitsvalgt med vara. Grethe S. Ugland fortalte om arbeidet som hovedtillitsvalgt og erfaringer høstet sist år. Hun beklaget at SOL-utvalget ikke var kommet i gang, men ellers var hun i hovedsak tilfreds med det hun har arbeidet med siste år. Det var nok å gjøre. Hun gjennomførte ofte videomøter, for å begrense reisinga. Hun konstaterte etter en god debatt at det var enighet om at vi på det nåværende tidspunkt ikke velger å organisere medlemmene ved SOL som en egen avdeling/ gruppe, men avventer blant annet å se hvordan SOL/veiledning blir organisert i fremtiden. Men SOL-utvalget ble oppnevnt og skal bestå av plasstillitsvalgte fra de ulike lokasjoner. Før valget av hovedtillitsvalgt og vara innkom det forslag på to damer. Damene stakk hodene sammen i en pause. Etter sonderinger og ikke så harde forhandlinger sa begge seg villige til å påta seg utfordringene. Grethe tok gjenvalg og ny vara ble valgt Eva Helen Dragsten som arbeider ved SOL i Bodø. Begge ble valgt ved akklamasjon. Det ble også tid til verving og medlemspleie før konferansen ble avrundet til fastsatt tidspunkt. Arrangøren takket for engasjementet og understreket hvor viktig det er å møtes. Å dele erfaringer for å dra nytte av disse, før de gode grep tas er både riktig og viktig. Til tross for at det negative ofte nevnes, så er SOL en trivelig arbeidsplass som vi i fellesskap kan gjøre enda bedre. Vi er mange som gleder oss til neste års konferanse. Desember 2013 NTLSKATT 5

6 sol konferansen Tilbakemelding på SOL Konferansen Skribenten tok en prat med noen av deltakerne på SOL-konferansen for å høre hva de synes om denne; 1.Hva heter du og hvor arbeider du? 2. Har du deltatt på slik SOL-konferanse tidligere? 3. Hvilke forventninger hadde du til konferansen? 4. Hvilket utbytte har du hatt av å delta på konferansen? 5. Ord i etterkant noe du vil tilføye som du synes vi bør vektlegge før neste konferanse avholdes. 1. Marianne Dyrdal, SOL Leikanger 2. Nei har ikkje deltatt tidligare. 3. Hadde egentlig ikkje så mykje forventningar, anna enn og møte Marianne Dyrdal Øy andre tillitsvalgte frå SOL. 4. Haddde eit godt utbytte av og høyre andre tillitsvalgte sine problemstillingar og erfaringar frå SOL. I tillegg til å gjere bekjentskap med andre tillitsvalgte. 5. Det er ikkje noko eg ønskjer og tilføye. Eg syns konferansen var nyttig og lærerik. Gledar meg til neste konferanse :) 1. Jeg heter Gunvor M Juvik, arbeider ved skatteopplysningen skatt vest Bergen. 2. Jeg har deltatt på SOL konferanse for tredje gang. 3. Mine forventninger til en slik konferanse er å høre hva som rører seg i de andre regionene. Få svar/få Gunvor Juvik avklart problemstillinger som opptar medlemmer som for eksempel flexi ordningen vi har. 4. Utbyttet av en slik konferanse er å høre hva ledelsen sentralt mener og at Ove Nyland bekreftet at flexiordningen gjelder for skatteopplysningen også. Ellers virker det som Svein Thorvaldsen har eller ser hva dette mandatet har av svakheter og mangler, det virker som han snakker skatteopplysningen sin sak. Han har en egen evne til å trykke på punkter som gjelder medlemmene i SOL. Han stilte også kritiske spørsmål ved sykefraværet, ensformig arbeidssituasjon, rapporten, engasjement, arbeidsglede, arbeidsmiljø og hva de yngste mente om arbeidssituasjonen. 5. Om noe kunne vert gjort annerledes vet jeg ikke helt. 1. Olav Norstein Eggum, jobber i Leikanger. 2. Nei dette er min første gang 3. Hadde ingen forventinger siden det var min første konferanse, men håpet å lære meir om prossesen. 4. Treffe kollegaer på tvers av landet og innblikk i utførelsen av konferansen, som kan føre til større deltagelse av undertegnede ved neste konferanse. 5. Nei. Vil berre sei takk for god mot- Olav Norstein Eggum. tagelse av kollegaer i SOL og NTL. 1. Eva Helen Dragsten, SOL, avdeling Bodø 2. Ja, dette var min andre. 3. Store forventninger på bakgrunn av SOL konferansen i fjor. Det å få Eva Helen Dragsten treffe kollegaer og diskutere hverdagen vår er veldig kjekt. God deltakelse fra NTL sentralt, og det at vår øverste leder Ove Nyland deltok viser at den blir tatt på alvor. 4. Et større innblikk i andres hverdag rundt om på lokasjonene. At stab deltok med sin observatør, bidro til å gi en større forståelse i våre felles utfordringer. 5. Fortsette å holde den gode kvaliteten som var i år, ha fokus på vår hverdag og bevist bidra til å få den best mulig. Til slutt en takk til Grete som nok en gang, avviklet en flott konferanse. Sagt og hørt på konferansen -Nå - må du høre hva jeg sier! --Første dag ble avviklet i Odd Nerdrum salen hvilken skjebne. -Vi - måles på alle måter, men veies vi? -All - gevinst telles i antall telefoner. --Det heter ikke nærvær, men sykefravær. Dermed basta. -Vi - jobber politisk, ikke partipolitisk. -Lite - mobilitet innenfor etaten. -Vi - har hatt et sovende SOL-utvalg. -SOL-et - stebarn i NTL-skatt? -Ønskevaktplan - stadig et savn. -Fremtidens - SOL vil skinne. -Vi - har mye å glede oss over. -Bedre - analyser i fremtiden? -Vi - sitter som burhøns. -Få - arbeidsutfordringer og lite variasjon. -Øket - helhetstenkning for etaten. --Unødvendig mye støy og frustrasjon pga fleksitid. -Selvkritikk - pga av 4-dagers regelen. -Større - handlingsrom øker arbeidsgleden. -Fremtidens - SOL mer enn en svartjeneste? 6 NTLSKATT Desember 2013

7 50 år med skatt 50 år med skatt som yrke Den 10. september 1962 begynte Thorunn Vogler Lier som kontorlærling ved Oslo likningskontor. Anne-Marie Tørnby (tekst og bilde) Underveis i læretiden oppdaget jentene at det ikke hadde vært helt likestilling. Mens guttene var innom forskuddsavdelingen var jentene innom skrivestua(skriving av skattekort). Etter læretiden var hun noen år ved beregningsavdelingen før hun tok skrittet videre over til saksbehandling ved en av ligningsavdelingene. Den gangen var det ikke mange kvinnelige saksbehandlere, så det karriere valget står det respekt av. Hun stoppet ikke med det, men tok også steget videre over i ledelse. Hun er en av de som har gått gradene som læring fra «gølvet» og hatt posisjoner som saksbehandler og gruppeleder på ligningsavdelingen bak seg. I løpet av alle disse årene har hun følt på kroppen etatens IT-historie som begynte med hullkortteknologien. Skatteetatens utvikling de siste tiårene er På bildet ser vi: Thorunn(t.h.) sammen med tidligere kollegaer fra Skatt øst i Sandvika. Det er Øivind Møllebak(45 år i etaten) og Torild Nesheim(41 år i etaten) også historien om den moderne informasjonsteknologiens framvekst. Fra 2008 var det slutt på Oslo likningskontor, da ble kontoret en del av Skatt øst. I den forbindelse valgte Thorunn å begynne ved Skatt øst i Sandvika etter 45 år i Oslo. 50 års virke på en og samme arbeidsplass! Det står det respekt av! Gratulerer! Gjennom årene i etaten har de til felles at de har gjort en flott innsats for LL lokalt nå NTL Skatt, AKAN-utvalg og vernetjenesten. De blir omtalt som personer med sterk rettferdighetssans og stor omsorg for sine kollegaer. frittord DUSTE-undersøkelse! Etter at jeg omsider har roet meg ned og kommet meg igjen etter at vi brukte en hel dag på å brette papirfly for noen år siden, toppet det seg på nytt sist torsdag da jeg var av de heldig utvalgte til å være prøvekanin for å sjekke mine co2 utslipp... Og da snakker vi om bruk av framkomstanordninger til og fra jobb. Det var to meget viktige spørsmål SITS ville vi skulle svare på så vidt jeg kan huske for jeg slettet nemlig mailen i fullt sinne og det var om hvordan vi kom oss til og fra og antall kilometer. Jeg kan nesten ikke vente på konklusjonen. Må jeg begynne å gå? Skal jeg anskaffe meg robåt på Glomma? ELLER HVA ER POENGET??? For det kan da ikke være noen mening med å ha en slik undersøkelse hvis det ikke skal resultere i konkrete tiltak? Det er jo selvfølgelig ikke slik at det settes ned utvalg/brukes masse tid og sendes ut spørreundersøkelser bare for undersøkelsen sin skyld??? For vi skal jo jobbe smart... Denne undersøkelsen skulle jeg med stor glede og entusiasme besvart før en rekke skattekontor ble lagt døde, dog med en litt annen vinkling. For eksempel hvor mye co2-utslipp ekstra pendling og ikke minst ekstrakjøring for publikum har medført? Det kunne vært nyttig, det. Og «fali»... Men slikt venter vi med til det blir ufarlig og meningsløst. Joggesko, ski og sykkel står klar og jeg venter i åndeløs spenning... Torill Huset Skatt øst Elverum/Koppang Desember 2013 NTLSKATT 7

8 intervjuet På kurs i personal- og lederutvikling NTL avholder en populær kurs- og modulserie i personal- og lederutvikling. NTL Skatt-bladet har tatt en prat med Noe Alexander Bagger fra Skatt vest som deltok på årets kursserie sammen med flere andre fra NTL Skatt. Stein Thorvaldsen (tekst) skattenett (foto) Noe har vært underdirektør ved dokumentsenteret i Skatt vest, og har fra 2. desember 2013 gått over til stilling som underdirektør i veiledning. Noe forteller gjerne om sine erfaringer fra kurset. Du er en av fire medlemmer i NTL Skatt som dette året har gjennomført forbundets kurs og modulserie i personal- og lederutvikling. Hva var hovedinnholdet i kurset? Kurset kan ikke forklares med ord - det må oppleves. Innholdet var alt fra menneskelige personlige dilemmaer til ledelsesfilosofi i praksis. Hovedsakelig tror jeg det kan beskrives med: 1) Finn deg selv; 2) Bli mer selvsikker i lederrollen det jeg prioriterer er viktig og riktig; 3) Kutt sløsing av tid og begrens dine og gruppens arbeidsoppgaver; 4) Benytt ledelsesfilosofi i praksis; 5) Humor, spennende møte mennesker og fantastisk mat:) Hva sitter du igjen med av inntrykk etter å ha fullført denne kursserien? Jeg sitter igjen med en energi og en lyst til å leve livet mitt fullt ut. Å tørre å hoppe ut i ting eller dialog på en 100 % ærlig måte. Filosofien til kursholder er å skape en bedriftskultur basert på 100 % ærlighet der det menneskelige aspektet tas med. Det handler ikke om å «gruse» noen, men heller om å bygge opp og gi 100 % ærlige tilbakemeldinger. Med andre ord: Gjensidig tillit og respekt. Noe Alexander Bagger I tillegg har dette vært det dyreste kurset jeg noen gang har deltatt på i den forstand at det har inspirert meg til å bestige Kilimanjaro i februar 2015 det koster:). Jeg har gjennom intern lederutvikling i Skatt vest lært å stille spørsmålet:» Hvorfor skal andre la seg lede av meg?» Dette kurset har hjulpet meg til å gi meg deler av svaret fordi jeg er en ålreit person med en intensjon om å gjøre godt. Dette er viktig å huske når man går på trynet, fordi alle mennesker bommer av og til. Å få evnen til å erkjenne sine begrensninger, påta seg skyld og etterfølgende reise seg opp og fortsette maratonen, har jeg tatt med meg. Er det ting her du kan ta med deg tilbake til egen arbeidssituasjon og i lederrollen som gruppeleder? Det er masse fra dette kurset jeg kan ta med meg tilbake i lederrollen. Først å fremst inspirasjonen til å fortsette å utvikle meg selv og andre. I tillegg en del verktøy til å få hverdagen håndterbar gjennom blant annet å kutte ut unødvendige arbeidsoppgaver. Jeg har blitt flinkere til å tenke på helheten, samtidig som jeg har fokus på den gruppen jeg skal lede. Min kalender er ikke lenger oversvømmet av arbeidsoppgaver, slik at jeg får mulighet til å tenke/se lengre frem i tid. For meg som gruppeleder, betyr dette at jeg har klart å planlegge gruppens drift bedre samtidig som det drives opplæring på de vesentligste elementene i jobben de skal utføre. Bør forbundet fortsette med slike kurs? JA! Helt klart. Akkurat dette kurset var et friskt pust for å lære om livet fra en prest som ikke praktiserer som prest. Jo mer av seg selv du putter inn, jo mer får du med deg ut av kurset og jeg mener kurset treffer mitt i blinken for en gruppeleder. Jeg anser at en av hovedarbeidsoppgavene som gruppeleder er å jobbe med mennesker uansett virksomhet. Når alle på gruppen presterer 95 % av det de kan over lengre tid, så betyr dette mye mer for gruppen og bedriften enn når en leder sliter seg selv ut ved å måtte prestere 100 % mens resten medlemmene i gruppen kun presterer 85 % eller 65 % av det de kan. NTL sine medlemmer får igjen for denne kursserien - jo flere ledere som blir seg selv mer bevisst. Det var tidligere en artikkel i VG som Sjekk vår hjemmeside 8 NTLSKATT Desember 2013

9 inspirasjonssamling rådet befolkningen til å søke etter «rett leder» fremfor å søke «rett jobb». Dette fordi lederen innenfor rimelighetens grenser kan tilrettelegge for om jobben blir trasig eller kjekk. Kanskje dette er en av de viktigste oppgavene som NTL driver med å sikre alle et godt arbeidsmiljø gjennom gjensidig tillit, respekt og medbestemmelse. Denne kursserien kan hjelpe ledere og dermed medarbeiderne å få bedre arbeidsmiljø samtidig som det blir enklere å velge rett arbeidsoppgave til rett person. Synes du NTL Skatt er tydelige nok på å ivareta ledermedlemmers interesser og er attraktive nok for denne medlemsgruppen? Jeg tror de fleste lederne er interessert, men tenker samtidig at mange ledere ikke føler de har tid til kursing, fordi de har så masse annet på tallerkenen at tilbudet drukner. Et lederkurs midt inne i et berg av andre ting er ikke alltid enkelt å gjennomføre, men jammen er dette viktig for å klare å begrense. Jeg har ikke hørt andre fagforeninger som har liknende tilbud som dette, så jeg tenker absolutt at NTL er banebrytende på dette området. Andre ting du vil kommentarer? Kurset har gjort meg tryggere på magefølelsen min. I Skatteetaten er mange ledere ofte opptatt av krav, resultater og tall. Disse kan være fine holdepunkter i hverdagen for å kunne løfte blikket og se det store bildet, men de viser kun det vi måler og ikke alt annet rundt. Å måle er bra for å vite og bekrefte, men hvis vi skal måle alt før vi iverksetter tiltak, kommer vi alltid til å ligge bakpå eller satse litt feil. Jeg var nettopp på nettverksmøte i Kongsberg med lederne fra veiledning, og en av de tingene som ble tatt opp var analyse av henvendelser i skranke. Mange ledere i salen kommenterte at den magefølelsen de har hatt siden 2009 nå ble bekreftet, og uten magefølelsen kunne vi ha bommet på deler av veiledningsarbeidet i flere år. Jeg antar det er bedre å prøve å tilpasse seg enn å vente på faktabasert materiale. Dersom magefølelsen sender deg på en smell, er det mulig å reise seg opp en erfaring rikere. Til slutt vil jeg dra frem den fantastiske maten på kurssenteret i Sørmarka. Eldre på alvor Skatteopplysningen tar sine eldre ansatte på alvor. Så på alvor at de inviterte de på 60+ til inspirasjonssamling der arbeidsglede, motivasjon og det å stå lengre i arbeid var viktige stikkord. Kjell R Solheim (Tekst og foto) Det godt voksne ansatte var invitert til Gardemoen 20. og 21. november. Til sammen 59 hadde sagt ja til invitasjonen, et antall kompetanserådgiver Ingunn Stana ved Stab/FS var veldig godt fornøyd med. Tilbakemeldinger vi har fått viser at flere har ønsket en slik samling i lengre tid, og gjerne at det skal skje oftere, forteller Ingunn Stana. Engasjert foreleser. Skatteopplysningen hadde invitert Karin Hjertaker som foreleser til samlingen. Karin, som er en mye brukt foreleser, og har blitt kåret til «årets inspirator» og «årets motivator», fikk straks hele salen med i en engasjerende og konstruktiv diskusjon. Karin startet med å understreke hvor viktig det er å holde seg ung, og da er det greit at hodet ikke vet hvor gammel kroppen er, mente hun. Vi trenger modeller på at folk ikke går ut på dato, og Astrid Nøkleby Heiberg må være et godt eksempel på en slik modell, sa Karin Hjertaker, for de aller fleste av oss er jobben et gode som gir livet næring og innhold. Det er det viktig å tenke på så ofte vi kan, og uansett alder vi er i. Fornøyde NTL-ere: Odd Ivar Vik fra Kristiansand og Torbjørn Storli fra Steinkjer syntes det var bra at SOL inviterte til inspirasjonssamling, og skulle gjerne ønske seg flere. Engasjerende: Karin Hjertaker greide å få i gang en interessant diskusjon rundt det å være eldre arbeidstaker. Og engasjerte deltakere.deltakerne på samlingen deltok aktivt i diskusjonen, og noen kommentarer fra salen gav ekstra næring til ettertanken: - Vi eldre vil ikke bli behandlet på en egen måte. Vi vil være med på lik linje ikke satt i bås. - Vi er god og billig arbeidskraft. - Moderne ledere er sikkert dyktige på mange felt, men de er ikke ledere for oss eldre. De er heller museumsvoktere. - Vi må ha fokus på det som er bra. - Vi er en servicebedrift, ikke en produksjonsbedrift. Det er feil å tenke et visst antall telefonsamtaler i timen. - Har vi det artig på jobben, blir det nesten ikke sykefravær. Fint opplegg. NTL-erne Odd Ivar Vik og Torbjørn Storli synes opplegget med en inspirasjonssamling er bra. Det gir anledning til å få si sin mening om ting som er bra og mindre bra på jobben. De er veldig enig i at Sol ikke er noen produksjonsbedrift, men skal være en servicebedrift. Dag 2. Dag 2 startet med et engasjert innlegg fra SOL-direktør Ove Nyland. Han understret at SOL trenger seniorene, den erfaring og gode kompetansen de har. I tillegg var Statens Pensjonskasse på plass og orienterte og pensjonstilbud og tilpassninger. Desember 2013 NTLSKATT 9

10 ny og nysgjerrig Ny og nysjerrigkonferanse I månedsskiftet oktober-november var vi rundt 30 NTL ere som møtte opp på DFDS Seaways - klare for å bli opplært i tariff, lønn og hovedavtalen. Ungdomsutvalget og styret i NTL Skatt hadde invitert nye medlemmer i hele aldersspennet til å lære mer om hvem vi er, tariff og lønn. Morten Fjeld Ørsnes og Rimle C. Michelsen (tekst og foto) Vi var heldige og hadde med oss to innledere fra forbundskontoret. Leif Helland innledet om NTL som organisasjon. Hvem vi, hva gjør vi, hvorfor er det viktig at vi rekrutterer. Forbundssekretær Julie Lødrup snakket om den politiske situasjonen etter valget og hvordan fagforeningen kan påvirke politikken. Hun fokuserte på innholdet i den nye regjeringserklæringen, og trakk frem flere deler av denne hvor NTL har sterke meninger. Etter en ettermiddag ledet av våre egne Erling Broen og Nina Fosshaug som snakket om SITS, og utfordringene de har både ved utvikling og feilsøking. Til slutt ble det snakket om medbestemmelse og hvilke rettigheter vi som arbeidstakere har. På kveldstid ble det servert en bedre middag før deltakernes fikk vise sine danseferdigheter. En sosial og morsom kveld. Rimle Michelsen og Erlend Nordbotten Tariff på dagsorden. Friske og uthvilte var alle klare etter frokost til et innledende foredrag om hvordan tariffavtalen påvirker hverdagen vår og hvordan lønn fungerer. Etter litt arbeid gruppeoppgaver var det tid for å sette kursen ut i Københavns mange butikker. Litt blakkere, men med mer klær og sko i kofferten - var vi alle samlet tilbake på båten før den lå fra kai med kurs for Oslo. Her tok Bjørn Ove Hersdal oss med videre inn i tariffens fantastiske verden før Erling igjen tok til scenen og snakket om NTL skatts hjertebarn og saker som det arbeides med for tiden. Returen ble preget av til dels større utfordringer på sjøen, men vi prøvde å bevare Morten Fjeld Ørsnes fatningen best mulig og ha en god kveld sammen. På konferansens siste dag fikk vi besøk av en representant fra Sparebank1 som snakket om LOfavør, og spesielt om våre Bjørn Ove Hersdal forsikringer Kollektiv hjem og Topp reiseforsikring. Vi fikk servert en god dansk lunsj før alle tok fatt på reisen hjem, med større kunnskap om vår fagforening og hva fagbevegelsen jobber med. 10 NTLSKATT Desember 2013

11 Tema ntl skatt sør Gode diskusjoner om viktige temaer NTL Skatt sør arrangerte høstens konferanse for tillitsvalgte på Kielbåten november. Hovedtema på årets konferanse var fremtidens Skatt sør, med hovedvekt på oppgaveløsning og bemanningsplanlegging. 30 tillitsvalgte deltok. Unni Jørgensen (tekst og foto) Bakgrunn for diskusjonen var en rapport avgitt av en arbeidsgruppe som har jobbet med dette i Skatt sør. Styret ønsket å informere sine tillitsvalgte om dette, sette i gang tankevirksomheten rundt temaene, og litt bakgrunn for å møte de diskusjoner som kommer ute på kontorene fremover. Første innleder var regiondirektør Nina S. Funnemark. Hun snakket litt om innholdet i rapporten, om Skatt sør sin situasjon i forhold til økonomi, alderssammensetning og andre aktuelle forhold. Hun snakket også litt om skatteetatens fremtidsbilde som det skal jobbes med fremover. Det var Engasjerte kursdeltakere. en aktiv forsamling, og hun fikk mange spørsmål underveis. 2. nestleder i NTL Skatt Erling Broen og leder i NTL Skatt sør Unni Jørgensen fortsatte med samme tema, litt mer fra sentralt og regionalt hold. Mange problemstillinger ble tatt opp, det ble stort engasjement rundt spørsmål som bl.a. kontorstruktur, servicenivå og elektroniske systemer. Det ble også tid til litt diskusjon i grupper, der var oppgaven å reflektere litt rundt hva utfordringene kan bety for de ulike kontorene og hva blir viktig fremover. Konferansen er også en viktig sosial arena for de tillitsvalgte, så Sissel studieleder hadde laget sin egen forunderlige quiz som avslutning på dagen. I solidarisk NTLånd som vi er, ble det enighet om at premien denne gang gikk til det tapende laget. frittord Lønnspolitikk Det fremgår av flere innlegg i NTL skatt at en del seniorer blir lønnsmessig dårlig behandlet i skatteetaten. Jeg mener foreningen bør gjøre mere for å sikre eldre saksbehandlere et akseptabelt lønnsnivå. Det er lite motiverende å bli nedprioritert. En må kunne forvente at alle saksbehandlere med bestått eksamen fra begge avdelinger på skatteetatskolen må kunne bli 1408 Førstekonsulent i sin karriere, uavhengig av arbeidsgivers økonomiske prioriteringer og velvilje ved lokale forhandlinger Førstekonsulent har fått karakter av begynnerstiling da f. eks. nytilsatte skatteveiledere raskt skal plasseres inn i denne koden i skatt vest. Denne særbestemmelsen kan virke diskriminerende ovenfor andre grupper i skatt vest som kan ha vært ansatt i svært mange år og ha en minst like bra formell og reel kompetanse samt lang erfaring. Jeg mener at ved de kommende justeringsforhandlinger bør foreningen gå inn for at arbeidstakere med skatteetatskolen i kode 1065 konsulent, automatisk bør innplasseres på kode 1408 Førstekonsulent når de har en bestemt lønns ansiennitet: F. eksempel 20 år, 30 år eller 40 år. En bør sikre at en ikke må gå av på pensjon i kode 1065 med en fullverdig saksbehandlerutdannelse fra skatteetatskolen. Det sies at det er i de sentrale forhandlingene at ansattes generelle lønnsutvikling ivaretas. Dette er en tvilsom påstand. De som ikke blir tilgodesett i det lokale oppgjøret kan få en meget dårlig lønnsutvikling i forhold til lønnsnivået i samfunnet. Etter. punkt 5 i lokal lønnspolitikk regnes skatteetatskolen som høyere utdanning. Når en har oppfylt kontrakten om 6 års plikttjeneste bør denne skolen likestilles med ekstern høyere utdannelse. Finansieringen kan ikke ha noen avgjørende betydning. Ekstern høyere utdannelse er også i stor utstrekning finansiert av Staten/samfunnet. Arne Røsland Desember 2013 NTLSKATT 11

12 Konferanser i øst Brandenburger Tor. Medlemskonferanser for 120 NTL-Skatt-medlemmer NTL Skatt øst har nok en gang arrangert medlemskonferanser for en stor del av medlemsmassen sin. Bente Gaustad/styret (tekst) Liv H. Solberg (foto) Tema for konferansene var aktuelle saker styret arbeider med, og etatens utvikling framover. Slike konferanser gir oss som forening en unik mulighet til å informere om hva som skjer til et blandet publikum. Etter tilbakemeldinger og evaluering ser det ut som om disse konferansene har truffet alle medlemmer uansett avdeling, seksjon eller arbeidsoppgave. Thore Berg i diskusjon med noen av deltakerne. Gruppeoppgaver engasjerer! Som en årlig tradisjon samler NTL Skatt øst sine medlemmer til konferanse. 120 medlemmer delt i 4 grupper fordelt over uke 44 og uke 46. Vi har forsøkt å blande medlemmene mest mulig, på tvers av kontorsteder og avdelinger. Dette er det siste treffpunktet på tvers, regionen har igjen. Her kan NTLs medlemmer knytte bånd og utveksle ideer. Dette ble konferanser som tar for seg fagforeningsarbeid i praksis. Hvordan jobber vi i NTL Skatt øst s styre? Hva gjør egentlig NTL Skatt sentralt? Hva er våre medlemmer opptatt av? Den røde tråden denne gangen var «fremtiden» for Skatteetaten. Særlig inspirerende var det å høre Ingrid Sølberg og Stein Thorvaldsen fortelle hvordan NTL Skatt arbeider opp mot politikerne. En tankevekker ble gitt oss da vi hørte om Skatteetatens fremtid, fremtidig kontorstruktur og regionenes rolle. Engasjementet var stort. I år gikk turen til Berlin, og hotell Sylter Hof. To steinkast fra KaDeWe som er Europas eldste og største kjøpesenter. Til tross for et tett program ble det også tid til shopping og severdigheter. De fleste fikk med seg KaDeWe og Brandenburger Tor. Det ble også i år arrangert QUIZ hvor tema var fagforening, politikk, LO favør og Berlin. Våre medlemmer er kunnskapsrike og vinnere ble kåret. Gratulerer til alle vinnerlag. 12 NTLSKATT Desember 2013

13 ntl skatt vest Stor kursaktivitet i vest NTL Skatt vest tok i begynnelsen av november over 70 medlemmer med seg til to parallelle kurs i Danmark, der temaer som framtidsbilde, personalpolitikk, arbeidsglede, likestilling og mangold og flere andre temaer sto på dagorden. Bjørn Ove Hersdal som leder NTL Skatt vest er godt fornøyd med utbyttet av kursene. Stein Thorvaldsen (tekst og foto) Kurset ble avholdt på skattekontoret i København og man hadde også fått til et besøk og orientering fra Dansk told og skatteforbund (DTS), om den vanskelige situasjonen i den danske told- og skatteetaten, der over 300 medarbeidere nå blir sagt opp, og kompetansen hos erfarne medarbeidere blir skiftet ut med ny kompetanse og nye ansatte. Dette ga deltakerne noen tankekors, og kanskje litt bekymringer mht hvordan framtiden i Skatteetaten her hjemme kan bli. Framtidens Skatteetat 1.nestleder i NTL Skatt Ingrid Sølberg utfordret den ene kursforsamlingen om framtidsbilde i Skatteetaten og de utfordringer og spørsmål som også de ansatte og fagforreneingene framover må forholde seg til. Hun var innom utviklingstrekk, som digitalisering, spesialisering, knapphet på ressurser og endring i struktur. Hvor går regionene som stadig blir mer spesialisert, og hvilke endringer vil komme i kontorstruktur? Hun redegjorde også for hvordan NTL Skatt jobber mer politisk enn tidligere. God kontakt med politiske ledelse i FIN og finanskomite mfl er viktig for å påvirke utviklingen i Skatteetaten framholdt hun. Et godt arbeidsliv Jon Atle Spilde som er varahovedverneombud og også leder for Skatteetatens likestillings- og mangfoldsutvalg, foredro om et godt arbeidsliv og hvordan en kan lære å sette egne delmål for bedre trivsel i arbeidshverdagen. Det handler om å bevisstgjøre seg dette sa han. Likeledes hvordan en kan håndtere positiv og negativ stress. Karl Tore Hareide dro forsamlingen igjennom utfordringer med å få til nok økonomisk handlingsrom i etaten og Innledere på det ene kurset: fra venstre Jon Atle Spilde og Karl Tore Hareide. Ildsjeler i vest: fra venstre, tillitsvalgt ved SFU, Cristine E. Nerberg, Bjørn Ove Hersdal og Anne Sigrun Risa. regionen. Likeledes ga han en grei oversikt over hvilke oppgaver som SITS utfører og som har betydning for regionen. Stein Thorvaldsen fremholdt viktigheten av attraktive arbeidsplasser i etaten, og påpekte utfordringer med personalpolitikken i en tid med færre tilsettinger. Hva skjer ved SFU? I midten av oktober ble det avholdt en dagskonferanse ved SFU (sentralskattekontoret for utenlandssaker), der hva som skjer framover ved SFU og tariff var hovedtemaene. Forsamlingen var opptatt av at NTL Skatt er på banen mht involvering og påvirkning på arbeidet i arbeidsgruppene vedrørende hhv manntall SFU, oppgaveløsningen ved SFU kontra Skatt vest. Etter en god lunsj, var det utlodning av vervepremier i regi av Anne Sigrun Risa, som denne gangen loddet ut fine og nyttige driller, der alle medlemmene ved kontoret var med i trekningen! Konferansen ble avsluttet med en bolk om stressmestring og gode teknikker for å redusere stress. Forsamlingen var godt fornøyd med dagen og det var enighet om at dette må følges opp. Desember 2013 NTLSKATT 13

14 NTL DFØ Dramatisk for DFØ Skuffelsen er stor blant medlemmene våre i DFØ etter at det ikke har lykkes å få stoppet de foreslåtte nedleggelsene av kontorer i DFØ.. Thomas S. Håkensen, leder NTL DFØ (tekst) Det var et håp om at dette forslaget kunne bli tatt ut av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, men slik ser det i skrivende stund ikke an å gå til slutt. Den nye regjeringen valgte altså dessverre å følge DFØ-direktørens anbefaling om sterkt endrede rammevilkår for DFØ og nedleggelse av kontor. Effektiv ressursbruk. NTL DFØ støtter selvsagt opp om ønsket om en mer effektiv ressursbruk i staten, fordi vi tror dette er den beste måten å utvikle forvaltningen på. Vi har påpekt at det kan være noen mindre kostnadsulemper ved en spredt kontorstruktur, men flere av disse kan motvirkes. Organisasjonene i DFØ har ikke vært enig i anbefalingen som ble gitt av DFØs direktør (modell 2). Sammen med de øvrige organisasjonene mener vi at man bør gå videre og utvikle DFØ etter modell nr. 1, som innebærer en økt spesialisering innenfor dagens kontorstruktur. Vi er av den oppfatning at modellen, med relativt liten risiko for tap av kompetanse og lavere kundetilfredshet, kan bidra til å gjøre DFØ mer robust og effektiv i årene fremover. Samtidig har denne modellen forholdvis moderate konsekvenser for alle ansatte i DFØ. Overser risikoene. DFØ-direktøren som ikke har hensyntatt advarsler om risiko både for tapt kompetanseflukt og kvalitet i leveransene mv., må nå ta ansvaret for den situasjonen som DFØ framover vil komme i. En skulle forøvrig tro at orden og god kvalitet i økonomistyringen av offentlig sektor var for viktig for samfunnet og Regjeringen, til å spille på akkord med. Etatssjefer og embetsverk. Det er også spesielt at de politiske myndigheter lar en etatsdirektør og Finansdepartementet få så store fullmakter og myndighet i en slik sak. Og at politikerne ikke evner å sette foten ned, og bare henviser til at de er kommet for sent på banen. Hensynet til statlige arbeidsplasser i distriktene er tydeligvis helt fraværende. En gjennomføring i tråd med anbefalingen fra DFØs direktør vil innebære at statlige kompetansearbeidsplasser flyttes. Det vil føre til en sentralisering vi tror få i Norge egentlig ønsker. Demokratisk problem. 2.nestleder i NTL Skatt Erling Broen har fremholdt overfor ulike media at tempoet i denne prosessen er et demokratisk problem. 21. oktober ble anbefalingen fra ledelsen i DFØ sendt over til Finansdepartementet. 8. november hadde den nye regjeringen allerede klart å få det inn i sitt reviderte statsbudsjett. Ingen lokalt har hatt noen reell mulighet Diktspalte Tanker Dagen gir deg tanker. Lytt kun til dem som på din hjertedør banker. til å påvirke hvor statlige arbeidsplasser i landet blir lokalisert. Det viktigste for Høyre og Frp er å få lagt ned statlige arbeidsplasser i distriktene, fremholder han. Misvisende kommunikasjon. Det mange av medlemmene synes er skuffende er at i starten kommuniserte direktøren at denne utredningen kun skulle være ett verktøy som skal brukes hvis DFØ får spørsmål om hvilken merkostnad det ligger i å bevare kontorstrukturen. Dette var vi så klart skeptiske til. Vi kan jo trekke parallell til prøveboring i Lofoten/Vesterålen og de egentlige hensiktene. Men likevel trodde vi på det som ble kommunisert, både til NTL DFØ`s årsmøte i januar og til de ansatte i mars. Derfor er det nå blitt en svekket tillit til direktøren og toppledelsen, som nå stiller seg bak beslutningen som nå ligger til avstemning i stortinget. Veien framover. Det blir nå viktig bl.a. å få klarlagt konsekvensene for alle berørte medarbeidere som følge av den kommende omorganiseringen og nedleggelsene. Styret i NTL DFØ vil i samråd med NTL Skatt sentralt gjøre alt vi kan for å hjelpe medlemmene. Å se Å se det store i det små husker vi ofte på? Men å se de små blant de store. Det var det vel ingen som gjorde? 14 NTLSKATT Desember 2013

15 På direkten I NTL Skatt-bladet nr.3/2013 ble Eli Aasen utfordret av Kirsti Walløe som neste ut i denne spalten. Eli jobber ved seksjon utland og selskap i Stavanger i skatt vest. Hva opptar deg mest for tiden? Bemanningssituasjonen på seksjonen min. Jeg tilhører utenlandsseksjonen i Skatt Vest. Vi er fire grupper der 2 grupper sitter i Bergen og 2 i Stavanger. Vi har god kompetanse på utenlandsområdet. Selv om vi tilhører fastsetting er vi ett satsingsområde. Derfor får vi tildelt flere oppgaver. Vi har blant annet fått mer kontrollarbeid ved at arbeidet med kontroll av utenlandske oppgaver er lagt til oss. Det har vi opprettet en egen enhet for AKU enheten. Det er fint å være ett satsingsområde og å få nye oppgaver, men i løpet av 2013 har 4 personer i Stavanger gått av med pensjon og 3 til slutter før neste ligningsperiode begynner og vi får ikke ansette nye. Det bekymrer meg. Hva er den siste boken du har lest? «Det som ventet meg» av Panoush Saniee Boka handler om en kvinne i Iran. Fra ca. 1978/ Ungdomsbarndomstid, forelskelse, arrangert ekteskap, barn, motstandsarbeid, fengsel, utdanning, arbeid. Boka var rar å lese, den beskriver livsvilkår som er så helt annerledes enn de vi har her. Hvor var ditt siste reisemål? København kurs med NTL Skatt Vest Hvem vil du reise til en øde øy med? Jeg vil ikke reise til en øde øy. Jeg kjenner i alle fall ikke en jeg vil reise til en øde øy med. Vedkommende må jo oppfylle følgende kriterier: Være nevenyttig, kunne lage ly, våpen, feller, redskaper, slakte, fiske etc. Være kunnskapsrik: Kjenne dyreliv, planteliv på denne øde øya, hva er giftig, hva er god mat. I tillegg måtte han/hun være ekstremt sosial og hyggelig. Hvordan er din arbeidshverdag? Preget av årssyklusen på fastsetting. Perioden oktober mars. Travel Perioden april september. Veldig travel, veldig styrt av mål og rutiner. Ikke mulig å komme i mål uten å følge rutinene slavisk. det blir verre neste år. Når var du sist på et hyggelig arrangement med NTL Skatt? Sist uke da jeg var på kurs i København med NTL Skatt Vest. Hvem er den neste personen som du utfordrer til «På direkten»? Cristine E Nerberg på SFU. God jul og godt nytt år! Desember 2013 NTLSKATT 15

16 I forbifarten 1. Hva er ditt navn, arbeidssted og arbeidsområde? 2. Hvor lenge har du vært i etaten? 3. Hvilke saker synes du at NTL-Skatt skal prioritere? 4. Hva synes du om medlemsbladet vårt? 5. Hvordan ser du for deg fremtidens etat? 1. Torill Huset, Elverum/Koppang, Tips-eiendom. 2. Siden 1. august 1974! 3. Forhindre nedleggelse av flere skattekontor. Dette skaper mye uro og usikkerhet blant oss ansatte og påvirker arbeidsdagen og effektiviteten. Det er veldig viktig at dere er vaktbikkjer i forhold til politikerne som har lovet at det fortsatt skal være nærhet til brukerne. Hvordan skal dette skje hvis flere kontor blir fjernet!? Hold en god dialog både med folk på Tinget og lokalpolitikere, og sørg for at de ikke gir fra seg makta til Finansdepartementet og SKD slik de gjorde i forrige runde. En STOR tabbe som gjorde at lokalpolitikerne ikke hadde noen avgjørelsesmyndighet/påvirkning ifht. de enkelte kontor. 4. Medlemsbladet er veldig bra; det er både informativt og engasjerende. 5. Etter å ha vært igjennom en nedleggelsesprosess og det «spill for galleriet» som foregikk der, har jeg svært liten tro på at vi har noen særlig påvirkning på sentrale avgjørelser. Jeg stiller meg heller ikke i hurragjengen bak de som sier at de vil beholde oss seniorer så lenge som mulig, ihvertfall ikke vi som bor litt ute i periferien, for oss vil de gjerne bli kvitt så fort som mulig så de kan legge ned kontoret. Følgelig ser jeg for meg økt sentralisering, elendig publikumsservice i forhold til fysisk oppmøte (det er faktisk ganske mange både unge og eldre som verken har råd eller pågangsmot til å anskaffe pc), enda større pågang på SOL, enda lettere å «snyte» på skatten grunnet for dårlige kontroller (jf. for eksempel FALK-rapporten), og «nedlagte» medarbeidere som slites ut av lange arbeidsreiser istedet for å være effektive gjennom å bli fjernledet eller få hjemmekontor. Men samtidig tror jeg etaten vil framstå som en spennende arbeidsplass for de som jobber på rett sted til rett tid, for det er mye positivt som skjer også! 1. Helen Pedersen Jensen. Mitt arbeidssted er Haugaland Skattekontor, Skatt vest. Der arbeider jeg på Fastsetting skatt person, breddegruppen. Jeg er i tillegg med i beredskapspoolen på SOL og er tillitsvalgt for fastsetting på kontoret. 2. Jeg har arbeidet på skattekontor siden juni NTL- skatt bør fokusere på kompetanse, kompetanse og kompetanse! At etaten må bevege seg i tråd med den teknologiske utviklingen og at vi får automatiserte løsninger som gjør det enklere for publikum er bra. Utviklingen internt i etaten har de siste årene dreid seg mer om omorganisering og endring av arbeidsoppgaver for ansatte, og mindre om teknologiske og faglige påfyll for saksbehandlerne. Omstilling er vi vant med og dette vil selvsagt bli endel av fremtiden også! NTL bør passe på at de ansatte til en hver tid får riktig tilført kompetanse både faglig og systemmessig. Det vil også være en fordel at NTL markerer seg mer i og når viktige beslutninger skal tas engasjer medlemmene, gjerne med spørreundersøkelser. 4. Jeg blar gjennom bladet når det kommer og leser de artiklene som er av interesse for meg. Kjekt å følge med på hva som rører seg ute i regionene. 5. Forhåpentligvis ser jeg for meg en etat som det er spennende, kjekt å jobbe i - og som ikke bare har teknologiske og organisatoriske endringer på agendaen. At vi gjør arbeidet riktig første gangen er viktig jeg håper faget og rettsikkerheten blir viet en større oppmerksomhet i fremtiden! 1. Jeg heter Cristine Edda Quaglia Nerberg. Jobben er i Stavanger på sentralskattekontoret for utenlandssaker, et kontor som har bestått i 35 år! Her ligner jeg, veileder og behandler klager fra utenlandske personer. Min gruppe jobber med alt fra lettmatroser til kapteiner 16 NTLSKATT Desember 2013

17 fra 3.palme og 4.busk i følge en av advokatene som sender inn selvangivelser, ellers jobber vi med forskjellige typer offshorefolk. Jeg er også plasstillitsvalgt for rundt halvparten av de ansatte ved sentralskattekontoret, så en del tid går med til å holde meg orientert 2. Jeg begynte her i februar 2011, så til våren blir det tre år. Tiden går fort, gitt! Og når jeg akkurat hadde vært ansatt i to år ble jeg tillitsvalgt. 3. Styrke reell Medbestemmelse, for eksempel i en situasjon hvor det vrimler av mandater som sannsynligvis leder ut til en større endring av ens arbeidsplass hvordan få innsyn i tide og medbestemme i tide? Hjelpe lokale tillitsvalgte med å få god dialog med ledelsen, samt god kontakt med medlemmene. Jeg tenker at meningene til og opplevelsene til enkeltmedlemmet er nøkkelen til at NTL skal bli sterk og synlig. 4. Motiverende for meg som tillitsvalgt, og så liker jeg at dere skriver om ferske og aktuelle saker. Men jeg ønsker mer av noe: Saker som viser forskjellige og konkrete eksempler på god Medbestemmelse. Jeg anser godt fagforeningsarbeid som den viktigste medlemsfordelen! Så gode og vonde historier hvor NTL har betydd noe og vist at det er verdt å være medlem, kan vise andre hvordan man kan gå frem for å få godt grep på en situasjon. Før en vet ordet av det så kan man få nytte av andres erfaringer. Ellers, når det gjelder oss medlemmene individuelt så kan vi få tips til hvordan vi kan få en best mulig dialog med leder både i og mellom utviklingssamtalene når det gjelder oppgavefordeling og oppgaveløsing og hvordan faktisk få reell mulighet for utvikling, også når det gjelder lønn. Intervju gjerne også medlemmer som nettopp har vært på NTL-skolens trinn 1 eller 2 eller I fremtidens etat har man forstått at man skal ta bedre vare på sine ansatte, ved at vi har rett arbeidsoppgave, ved at vi får tid til å vedlikeholde og fornye kompetansen, ved at det er et fornuftig datasystem med færre klikk, ved at ledelsen håndterer høy turn-over med kvalitative grep fremfor kun enn lønnsforhøyning (som uansett er for det meste til jurister som forsvinner likevel). Ved at BIA-avtalen er tatt vare på og at det er enklere å få innvilget velferdspermisjon ved behov. Mest sannsynlig tror jeg at vi må kjempe sinnsykt hardt for å bevare fagforeningens reelle påvirkningskraft. Vi som fagforening må vise at vi er viktige for arbeidsgiver, at de trenger vår «hjelp» for å gjøre gode valg eller når de har tabbet seg ut og gjort noe som er enten direkte feil eller i en gråsone. Videre må NTL sentralt hjelpe til slik at forhandlingsstedene forblir mest mulig lokale for fremtidens etat kan vel så gjerne bli lunefull og uforutsigbar. 1. Jan Hedenstad, SITS Kristiansand, Brukersenter/Servicedesk. Betjener Servicedesk (52100), og løser logger/saker for etatens medarbeidere. Har kollegaer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Tønsberg, Sandvika, Oslo, Helsfyr og Hamar. En kjempegjeng, som står på som bare det og får gode tilbakemeldinger. Dagene er hektiske for oss alle i SITS Brukersenter, og mange sitter alene på lokasjon, men vi har gode datatekniske verktøy som gjør at vi kan holde god kontakt med hverandre i hverdagen. Jeg oppfatter ikke fjernledelse som noe problem med de tekniske løsningene og mulighetene vi har i dag. Video, chat, god gjensidig forståelse og at sjefen vår er flink til å fremme våre synspunkter og behov i de fora han deltar i. Det er dyrt med samlinger for oss, i tillegg til at brukerne da får noe begrenset service, men likevel har også vi behov for å treffes et par ganger i året. Dette er viktig for oss, så når det en sjelden gang varsles om noe slikt er det for å gjøre oss enda bedre til fordel for brukerne. 2. Sammenhengende fra Medvirke til at medlemmene får en rettferdig og saklig behandling i en etat i stadig modernisering/utvikling. De menneskelige ressursene er viktige/avgjørende, og bør alltid være en prioritert faktor for NTL og alle andre. Trivsel, forutsigbarhet, trygghet, miljø, samhold, riktige faglige utfordringer og yteevne tilbake til arbeidsgiver gjør oss alltid bedre enn vi aner, og det tjener hele etaten på. 4. MÅ lese det hver gang det kommer i postkassa. Veldig nyttig å følge med på hva som skjer, og i tillegg er det jo bare å sjekke ntlskatt.no. Jeg vil dessuten berømme vår Nina, leder i NTL SKD/SITS, som hele tiden holder oss oppdatert på alt som skjer. 5. Fremtidens etat blir enda mer teknologi-basert, selv om vi enda en stund er inne i en blandet generasjon. Jeg mener nok at Skatteetaten bør gå litt mer varsomt fram utad (i hvert fall overfor alle de som ikke er IT-orientert), slik at alle kan klare å forholde seg til etaten på riktig måte. Vi er en svært viktig inntektskilde for samfunnets tjenester, og da bør dette legges til rette i takt med tiden. Desember 2013 NTLSKATT 17

18 medlemsfordeler Gode banknyheter for NTLs medlemmer mellom år Deg gjøres et godt vervearbeid i NTL og medlemsfordelene våre i LOfavør er viktige for å ivareta medlemmene og rekruttere flere. LOfavør lanserer nå bankfordeler for NTLs medlemmer og student/lærlingmedlemmer. Fordelene må gjøres kjent blant potensielt nye og nåværende medlemmer i aldresgruppen år. HurtigINFO Følende utgaver av Hurtig-info er 18/2013: Fellesmøtet i SKD 8.oktober 19/2013: Statsbudsjettet /2013: Tilleggsproposisjonen 21/2013: Fellesmøtet i SKD 11.november 22/2013: Fellesmøtet i SKD 12.november Du kan også finne disse på LOfavør BSU - med dobbel rente første året for nye BSU-sparere! Dobbel rente første år gjleder kun for nye BSU-sparere, men alle NTL-medlemmer får 0,25 % rentefordel på ordinær BSU-rente i alle SpareBank 1s filialer. kontrollinfo Følgende utgaver av Kontroll-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 05/2013: Skatte- og avgiftsopplegget for 2014 LOfavør Boliglån Ung - rabatt på boliglån og fri etablering! Medlemmer får 0,10 % prosentpoeng rabatt på ungdomslån i SpareBank 1 og kroner 0,- i etableringsgebyrer.* *Renten fastsettes individuelt når låneavtalen inngås. Priseksempel med effektiv rente fra 3,72 %: 2 millioner nedbetalt over 25 år totalt kroner = kostnad per måned kroner SOLINFO Følgende utgaver av SOL-info er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 05/2013: Tillitsvalgtkonferanse i Skatteopplysningen 06/2013: Hovedavtalemøte 24.oktober 3 Diktspalte Sudoku På sikt Når din innsikt gir deg bedre utsikt, så gjør det uten å vekke oppsikt. Livsregel Å ha mye å leve av betyr lite, men å ha mye å leve for betyr alt Utsikt Når du skuer ut gjennom sjelens speil håper jeg du ser deg selv i et annet perspektiv ved at du skaper et bedre liv. Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. februar 2014 Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer Vinnere nr. 3/2013: Rolf Flathagen, Engerdalsvn. 1789, 2440 ENGERDAL (3 flaxlodd) Randi Sørløkken, Kjørkvollvn 1, 7290 STØREN, (2 flaxlodd) Arne J. Pettersen, Svahellavn. 18, 8149 NEVERDAL (1 flaxlodd). 18 NTLSKATT Desember 2013

19 Kontaktoss NTL Skatt, Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo, E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: 1. nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: 2. nestleder: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: Sekretær: Anita Stenstvedt, Skatt Midt-Norge Tlf: E-post: Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: Styremedlem: Unni Jørgensen, Skatt sør Tlf: E-post: Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, DFØ Sentralenheten Tlf: E-post: Styremedlem: Rimle Christine Michelsen, Skatt vest Tlf: E-post: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: Varamedlemmer: 1. varastyremedlem: Thore Berg, Skatt øst Tlf: E-post: 2. varastyremedlem: Anja Baadstrand, Skatt nord Tlf: E-post: 3. varastyremedlem: May Elisabeth Gjelstad, Skatt øst Tlf: E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: avdelingsledere: NTL Skatt øst: Frode Waglen. Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen. Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt. Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen. Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal. Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug. Tlf.: E-post: NTL DFØ: Leder Thomas Søberg-Håkensen DFØ Hamar Tlf: E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Leder: Morten Fjeld Ørsnes Skatt vest Tlf: E-post: Juni 2013 NTLSKATT 19

20 Aktørnr: Returadresse: NTL Skatt, Folkets Hus Youngsgt Oslo Verv og vinn! NTL Skatt fortsetter sin vervekampanje, som varer fram til høsten 2014, gir resultater! Vi oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte i Skatteetaten og DFØ til fortsatt å delta i vervekampanjen! Vi retter en stor takk til dere som har vervet nye medlemmer, og håper at ytterligere innsats fra enda flere vil kunne gi oss mange nye medlemmer. Vi er stolte av NTL Skatt og vil ha enda flere medlemmer. Flere medlemmer vil bl.a. være med på å gjøre NTL Skatt enda sterkere og ha enda større innflytelse i mange sammenheng. Vår felles styrke - din trygghet! Nye medlemmer får tilsendt en velkomstgave i form av en tøff hettejakke fra NTL Skatt. Når du har vervet et nytt medlem sender du en e-post til med navn og postadresse på den du har vervet, helst med størrelse (M, L, XL, XXL, 3XL) på hettejakken s: nnslag Som en takk til de som verver sender vi en liten oppmerksomhet i form av flakslodd. Du får 4 flakslodd for hvert nytt medlem du verver, og du blir med i en trekning på et gavekort på kr og 1 gavekort på kr Trekning av gavekort finner sted hver 4 måned. Det blir i tillegg foretatt en hovedtrekning av et gavekort på kr der alle som har vervet nye medlemmer det siste året deltar. Norsk Tjenestemannslag Vi minner om at de som verver også får fine vervepremier fra NTL. Informasjon om disse finner du på nettsiden til NTL:

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne

Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Sluttrapport prosjekt Brukerinvolvering Lage en modell for brukerinvolvering (på individnivå)som øker brukers mestringsevne Hva betyr egentlig brukerinvolvering? Hva skal til for å få dette til i praksis?

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog

Undringssamtalen. Å finne ut hva barn tenker om en diagnose. David Bahr Spesialpedagog Undringssamtalen Å finne ut hva barn tenker om en diagnose David Bahr Spesialpedagog Lange tradisjoner med diagnose-formidling til barn og ungdom på Frambu Samtalegrupper der barn/ungdom lager spørsmål

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde Engelsviken, 10.desember 2015 Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde 2 Program Samlingen ble blandet med forelesninger og praktiske workshopmomenter

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer