Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ett år etterpå. Forord. NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR. 2 1995. Dag Seierstad. Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas"

Transkript

1 NEI TIL EUs SKRIFTSERIE NR Ett år etterpå Dag Seierstad Hva sa de? Hvordan gikk det? En gjennomgang av noen av ja-sidas spådommer fra EU-kampen Ett år etterpå Forord Det blåste friskt i innspurten av EU-kampen i Ja-sida, med regjeringa og NHO i spissen, brukte all sin autoritet og overtalelsesevne for å få et «ja» i folkeavstemninga. De sa at noe veldig galt kunne skje med Norge dersom vi sa nei. Arbeidsløsheten skulle øke og renta skulle gå opp. Det skulle bli vanskelig å eksportere varene våre, og bedriftene skulle flagge ut. Norge skulle bli et «utenforland». Likevel sa folkeflertallet «nei». Ett år etterpå er tilhengernes skremsler gjort til skamme. I dette heftet tar Dag Seierstad for seg noen av ja-sidas løfter og trusler fra EU-kampen. Når det går så bra i Norge, kan vi selvsagt ikke si at det bare skyldes at vi sa nei til EU. Men vi kan si helt sikkert at truslene og skremslene fra EU-tilhengerne ikke var sanne. Ser vi til Sverige, kan vi ikke si at det går galt bare fordi de sa ja til EU, men vi kan si helt sikkert at løftene fra EU-tilhengerne ikke var sanne. Kristen Nygaard 1995 Nei til EU

2 Hva sa de? Hvordan gikk det? «Sier Norge nei blir svenskegrensen vår grense til EU. Prisen for det kan bli høyere rente, Europas dyreste mat og færre arbeidsplasser.» (Helsides annonse fra Ja-bevegelsen i Arbeiderbladet 28.november 1994) Det gikk ikke slik. Tre dager etter folkeavstemningen ga Dagens Næringsliv dette øyeblikksbildet av stemningen i «utenforlandet»: «Kursen på norske kroner styrker seg, rentene stuper og børsen går til himmels.» «Aksjemarkedet gikk av hengslene i går. Totalindeksen steg hele 2,2 prosent til 624,15 poeng, mens aksjer for 822 millioner ble omsatt. Det er uker og måneder siden børskarusellen snurret raskere.» «Til tross for at de fleste utenlandske rentene klatret oppover igår, fosset de norske rentene videre nedover.» VG måtte bittert konstatere: «Norges nei til EU har så langt vist seg atskillig bedre enn sitt rykte. I alle fall slik ja-siden i EU-kampen beskrev det. Ja-propagandaen varslet om renteuro, utflagging og isolasjon. Men lite har slått til så langt.» (VG ) Dommedagsprofetene Dommedagsprofetene hadde vært mange. Her er et lite, utvalgt knippe: Yngve Hågensen på møte i Oslo Arbeidersamfunn : «Situasjonen i Norden generelt, og Norge spesielt, vil bli meget vanskelig dersom Finland og Sverige velger medlemskap og Norge foretrekker å stå utenfor. Det vil være en betydelig svekkelse av det faglige samarbeidsforholdet, det politiske samarbeid og det vil skape problematiske forhold for norsk økonomi og deler av næringslivets rammebetingelser.» (Aftenposten ) Torbjørn Jagland: «Situasjonen for Norge vil bli dramatisk endret hvis Sverige og Finland skulle gå inn i EU og vi ble stående utenfor. Da må vi gjennomføre tiltak for å bedre industriens konkurranseevne og hindre renteoppgang i Norge.» (Stortingets EU-debatt ) Harald Norvik (Statoil), Egil Myklebust (Norsk Hydro), Jan Reinås (Norske Skog) og Tom Ruud (Aker): «Med Finland, Sverige og Østerrike som EU-medlemmer kan EØS-avtalen svekkes. Velger vi i denne situasjonen å stille oss utenfor EU-samarbeidet, velger vi samtidig økt utrygghet for norske arbeidsplasser og for velferdssamfunnets

3 finansiering.» (Aftenposten ) n Kjell O. Kran, konsernsjef i Sparebanken Nor: «Utenfor EU vil vi få et svakere næringsliv, det vi si svakere økonomisk utvikling for de fleste yrkesgrupper.» (Dagens Næringsliv ) Torbjørn Jagland, 7 dager før folkeavstemningen: «Noe veldig galt kan skje med Norge.» (Dagbladet ) Det vil jeg ikke innrømme «Men kan du ikke innrømme at dere malte et litt for dystert bilde av «utenforlandet»? Nei, det vil jeg ikke innrømme. Det kan ha vært overdrivelser fra enkelte hold. Men vi i Ap hadde et langsiktig perspektiv med det vi sa. Dessuten er det umulig å bevise hva situasjonen hadde vært om resultatet av folkeavstemningen hadde blitt det motsatte.» (Torbjørn Jagland i intervju med Dagbladet ) Hvordan er det gått? Nei-sida vant kampen om velgerne i fjor høst. I vår har nei-sida gått fra seier til seier i kampen om hvem som spådde riktig. Dagens Næringsliv dokumenterte 22.mai over en dobbeltside «hvordan ja-sidens dommedagsprofetier er gjort til skamme»: Førsteside-oppslaget var «Full fres tross norsk EU-nei.» Her er noen av poengene: «Alt har gått bedre i norsk økonomi siden Norge sa nei til EU 28.november ifjor. Renten har falt, veksten har økt, budsjettunderskuddet er forduftet og investeringene skyter i været. Ja-sidens dommedagsprofetier er gjort til skamme.» «Det er vanskelig, om ikke umulig, å finne noe som indikerer at det var negativt for Norge å si nei til EU-medlemskap. Vi ser både i Sverige og i Norge at de fundamentale faktorene i økonomien er mye viktigere enn hva et EU-medlemskap muligens kan komme til å bety langt inn i fremtiden», sa Tomas Franzén, økonom ved Handelsbankens hovedkontor i Stockholm til Dagens Næringsliv I september i år kom Statistisk Sentralbyrå med et nytt revidert nasjonalregnskap. Der heter det: «Veksten i norsk økonomi er sterkere enn tidligere antatt. Nye anslag

4 plasserer Norge i tetsjiktet innen OECD-området. Anslaget for veksten i BNP for fastlands-norge er oppjustert fra 3,9 til 4,8 prosent.» Eksporten har ikke gått ned, den har økt kraftig. Vareeksporten (utenom olje og gass) har økt med 12,5 prosent fra 1994 til Kronekursen har ikke stupt. I forhold til EU-valutaen ecu har krona styrket seg med 3/4 prosent siden nyttår. RENTEØKNING Renta ville øke ved et nei. Det var ja-sidas økonomer ikke i tvil om: Torstein Moland, sentralbanksjef: «Dersom vi ikke blir medlemmer vil det kunne skape en usikkerhet som fører til høyere rente.» (Dagens Næringsliv ) Sverre Walter Rostoft i Inovation AS: «Den morgenen vi våkner til et nei, eller den dagen markedene begynner å tvile på resultatene, vil renten ryke oppover.» (Dagens Næringsliv ) «Ikke uventet varsler Sparebankforeningen økte renter dersom det norske folk sier nei til EU.» (Arbeiderbladet ) Gro Harlem Brundtland: «Det er ingen nyhet når finansministeren i et intervju i august eller september peker på at et nei vil kunne bety et høyere rentenivå i Norge enn ved et ja.» Og slik gikk det med renta Det har ikke gått slik EU-tilhengerne spådde: Fest på Børsen Nei-seieren førte til det Dagens Næringsliv kalte en «børsfest». Slik skildret avisa stemningen på Oslo Børs to dager etter folkeavstemningen: «Aksjemarkedet gikk av hengslene i går. Det er uker og måneder siden børskarusellen snurret raskere.» «Børsen tok en solid oppgang to dager etter Norges nei til EU. Glemt var skremslene, dommedagsprofetiene og spådommene om kapitalmangel i Norge.»

5 «I dag er det bare kjøpere, og snøballen ruller. Det er faktisk vanskelig å finne selgere.» (Dagens Næringsliv ) Børsfesten de første dagene endte ikke som et kortvarig blaff. I mai 1995 oppsummerte Dagens Næringsliv utviklingen slik: «Penge- og aksjemarkedets analytikere er enige: Norges nei til EU har ikke spilt noen som helst rolle. Her er det business as usual. Alt har utviklet seg bedre enn man trodde, sier de. Den pessimisme som skulle komme med et nei, har helt klart ikke slått til, sier analytiker Stein Bruun i Orkla Finans. Den sterke norske økonomien har overrasket og begeistret utenlandske investorer. Norske aksjer står øverst på meglernes skandinaviske anbefalingslister, og Oslo Børs har flere internasjonale oppkjøpskandidater. EU? Spiller ingen rolle akkurat nå.» (Dagens Næringsliv ) INVESTERINGER UTE ELLER HJEMME? Som på så mange felter var det statsministeren som tok hardest i: Ikke en eneste «Rundt om i landet er det mange som har investeringsplanene klare om det blir ja. Men jeg har ikke hørt om en eneste bedrift som ligger i startgropen med nye investeringsplaner om det skulle bli nei i november.» (Gro Harlem Brundtland i Stortingets EU-debatt ) Vi har valget alltid. Velgerne har bare valget 28.november. Harald Norvik (Statoil), Egil Myklebust (Norsk Hydro), Jan Reinås (Norske Skog) og Tom Ruud (Aker) fulgte godt opp: «Våre bedrifter, som andre norske og utenlandske bedrifter, skal i årene fremover foreta investeringer for milliarder av kroner. I mange tilfeller vil valget stå mellom å investere i Norge eller i et annet land. Da er det ikke til å komme bort fra at det også vil spille en rolle om bedriften er plassert innenfor eller utenfor EU-samarbeidet.» (Aftenposten ) En varig nedtur

6 NHO-direktør Karl Glad, to uker før folkeavstemningen: «Ved et nei 28.november blir det en varig nedtur, som begynner 29.november. Fra den dagen vil investeringene bli mindre og mindre.» (VG ) Selvoppfyllende profeti? Men kan ikke dine skrekkvisjoner om investeringstørke og utflagging få en selvforsterkende effekt, i den forstand at det virker som en oppfordring til næringslivet om å gjøre nettopp det du spår de vil gjøre? Nei, uavhengig av hva jeg sier, vil bedriftsledere og investorer på egen hånd se at EØSavtalen ikke holder hvis Norge blir stående utenfor alene. Erfaringene fra tiden etter 1972 viser at investeringene vil forskyves fra Norge til utlandet og at industrisysselsettingen reduseres. (Karl Glad i intervju med Aftenposten ) Det var de norske og ikke de utenlandske bedriftslederne som var mest bekymret for hva som ville skje med investeringene ved et nei. Utenlandske bedriftsledere delte ikke på langt nær denne bekymringen. Det kom fram i en FAFO-undersøkelse gjennomført av forskerne Per Egil Hødnebø og Dag Stokland: «De utenlandske selskapene anser i langt mindre grad norsk EU-medlemskap som en viktig faktor for hvor attraktivt det vil være å investere her.» De to forskerne pekte på en mulig forklaring: «Norske ledere kan, bevisst eller ubevisst, legge en politisk vurdering til grunn, i tillegg til de rent strategiske og forretningsmessige investeringsvurderingene.» (Dagens Næringsliv ) Hvordan er det gått med investeringene? «Industrien fortsetter å oppjustere sine investeringsplaner og anslaget for 1995 er nå oppe i 13,3 milliarder kroner. Dette er det nest høyeste verdianslaget som noen gang er rapportert i 1. kvartal. Kun for 1987, et år preget av Mongstad-utbyggingen, er det gitt høyere anslag.» (Statistisk Sentralbyrå, sitert fradag og Tid ) «I oktober i fjor anslår Finansdepartementet at fastlandsbedriftene øker sine investeringer med 12 prosent. Et halvår etter nei til EU-medlemskap korrigerer departementet seg selv og spår nå 20 prosents økning i investeringene.» (Dagens Næringsliv ) I nasjonalbudsjettet for 1996 sier Regjeringen:

7 «I inneværende år har oppgangen fått bredere feste, med kraftig vekst også i investeringene i fastlandsøkonomien. Spesielt er oppgangen sterk i industrien, hvor investeringene ligger an til å øke med hele 35 prosent fra 1994 til 1995, etter flere år med lavt nivå.» Utlendingene fortsetter å investere i Norge Fra nyttår til oktober har det vært 21 større oppkjøp av norske bedrifter og firma fra utlandet. Den utenlandske eierandelen har med det økt fra 30,5 prosent til 32,8 prosent av alle norske aksjer på ni måneder. I Europa er det bare Luxemburg som ligger høyere. I 1985 var den utenlandske eierandelen på Oslo Børs 15 prosent. Nå er den oppe i 33 prosent. I Saga Petroleum det som skulle bli flaggskipet for norsk privatkapital i Nordsjøen har den utenlandske eierandelen passert 48 prosent. Så seint som i 1993 var den 10 prosent lavere. Utlendinger satser ikke bare på de største godbitene innen norsk næringsliv. I ly av fri kapitalflyt har utenlandsandelen i små og mellomstore bedrifter på Oslo børs økt fra 29,6 prosent til 35,9 prosent fra juni til september. På to år har den utenlandske eierandelen doblet seg i slike bedrifter. Karl Glad har all mulig grunn til å bekymre seg. Men han har fått det som han ville: en EØS-avtale med fri flyt av penger for oppkjøp over grensene, og med forbud mot å behandle utenlandske eiere og aksjekjøpere på annen måte enn norske. UT, VI VIL UT! Det måtte komme så stabilt som nei-forspranget var på alle meningsmålinger. Om velgerne ikke kunne overbevises, måtte de skremmes. Kværner AS og Raufoss AS var først ute. Det kom med et brak på førstesida av Dagens Næringsliv 24.mai Kværner ville flytte hovedkontoret og kanskje atskillig mer. Raufoss ville flytte deler av produksjonen. Dette var Kværner-sjef Erik Tønseths eneste argument: «De norske bedriftene blir i økende grad avhengige av å fremstå som medlemmer av «det gode EU-selskap» for å få kontrakter fra andre EU-land og fra land i andre handelsblokker som vil favorisere EUbedrifter.» Det kunne være grunn til å spørre: Hvorfor var det blitt så vanskelig å stå utenfor EU akkurat da? Norge hadde stått utenfor EU i 36 år fra starten i 1958 til mai I løpet av denne perioden økte eksporten til EU både absolutt og relativt. Aldri hadde så stor del av eksporten vår gått til EU som på 1990-tallet.

8 Hvorfor var det akkurat i 1994 at norske bedrifter «i økende grad ble avhengige av å fremstå som medlemmer at det gode EU-selskap»? Hvorfor akkurat i 1994 og akkurat i 1972? For i 1972 var det likedan. På storbedrift etter storbedrift gikk direktørene ut og skremte med hva et nei ville føre til: Ingen ville investere i Norge,og de som kunne flytte, ville flytte produksjonen utenlands. I 1972 stemte flertallet nei, og bedriftene ble i landet. I februar 1973, fem måneder etter folkeavstemningen, kunne Dagbladet fastslå: Bedriftene blir i Norge til tross for at danskene «oversvømmet norske bedrifter med tilbud om statsstøtte, stabil arbeidskraft, favorable renter osv.» Direktørene var like skråsikre i 1972 som i 1994, men bløffen ble avslørt. I 1973, i 1974, i Det var i EF arbeidsplassene forsvant. Det var i EF arbeidsløsheten kom ut av kontroll. «Nei til EU» ville gjerne undersøke holdbarheten ved tilsvarende påstander fra direktørene i «Nei til EU» søkte derfor på forsommeren 1994 om å få tilgang til arkivet til Industriforbundet fra «Nei til EU» var særlig interessert i å gå igjennom brosjyrer og brev til ansatte fra næringslivets ledere. NHO avslo søknaden med begrunnelsen «vi åpner gjerne for forskere, men ikke for Nei til EU som vil bruke arkivet i en aktuell politisk sak». (Dagens Næringsliv ) Tilbake til Kværner i 1994: Nå er Kværner et av de norske konsern som for lengst har internasjonalisert seg. Samtidig ligger størsteparten av utenlandsbedriftene nettopp i EU. Konsernsjef Tønseth hadde derfor ikke først og fremst Kværner i tankene: «Kværner kan derfor leve både med og uten norsk EU-medlemskap.» Det var alle de andre norske bedriftene han tenkte på, de «som av naturlige årsaker ikke kan flytte ut.» For dem var det annerledes: «For disse og mange andre bedrifter er et nei til EU samtidig et nei til verden.» «Argumentet svakt, hev stemmen!» skal være et velbrukt råd når forsamlinger skal overbevises. Var det dit direktørene våre var kommet? Og enda var det seks måneder igjen til folkeavstemningen. Noen holdt fast ved utflaggingstruslene også i dagene etter folkeavstemningen. 2.

9 desember ga Dagens Næringsliv denne oversikten: ABB holder fast på «at et norsk nei på lang sikt vil bety nær halvering av arbeidsstokken. Det betyr at rundt 3000 av dagens 7000 ansatte om noen år kan miste arbeidet som en direkte konsekvens av Norges nei til EU-medlemskap. Konsernledelsen begrunner utviklingen med at ABB-hovedkvarteret i Sveits vil dirigere «norske» investeringer til andre land med bedre avkastning.» n«ledelsen i norske Alcatel STK AS deler bekymringen. Daglig leder Bjarne Aamodt frykter at store deler av dagens investeringer på nærmere 400 millioner kroner nå vil gå til andre land innenfor Alcatel-familien. Virkningene blir minimale i 1995, men fra 1996 regner han med et tap av «et par hundre arbeidsplasser». Selskapet har i dag 2200 ansatte i Norge.» «Norske Siemens AS regner med at søsterselskapene i EU-landene Danmark, Finland og Sverige nå vil kjempe hardt for å kapre investeringene som nå går til Norge fra hovedkvarteret i Tyskland.» «Salatprodusentene Denja og Delikat har planer om å flytte store deler av produksjonen til Sverige. Det samme har bedrifter som fiskeforedlingsfirmaene Domstein og Frionor og bildelsprodusenten Kongsberg Automotive.» Det manglet ikke på gode tilbud I dagene etter 28.november strømmet tilbudene på fra utlandet. «Allerede dagen etter folkeavstemningen i Norge var representanter for nordtyske delstater på telefonen hos mulige norske investorer.» (Dagens Næringsliv ) «Årjäng kommune i Värmland tilbyr norske bedrifter «gratis tomter, etableringsstøtte og lønnstilskudd. Også i Nord-Finland er det lignende tilbud til norske bedrifter...» (Dagens Nærinsliv ) «Det dansk/franske rådgiverfirmaet Obico har opprettet 24-timers hotline for å fange opp «nødropene» fra norske bedrifter som vil etablere seg innenfor EU. Lokkematen er 800 millioner danske støttekroner. Rådgiverne står i kø for norske bedrifter som vil etablere seg i noen av de nærmeste EU-landene.» (Dagens Næringsliv ) Desember 1994: Copenhagen Capacity innbyr 500 norske firma til et seminar i Oslo i januar om «fremtidsutsikter og muligheter hvis firmaene velger å etablere seg i den danske hovedstad». Bak Copenhagen Capacity står et nettverk på 150 toppsjefer innen dansk næringsliv. Kommunene og fylkeskommunene i København-området «er gått inn i

10 Copenhagen Capacity med et tilskudd på 60 millioner kroner i håpet om at denne investeringen vil lønne seg nå som Norge har sagt nei til EU». (Politiken ) Men det var ikke alt som lyktes: Mars 1995: Direktør Rolf Larsen i Copenhagen Capacity måtte innrømme at så langt hadde satsingen vært en fiasko. Bare én etablering hadde skjedd, og det var et salgskontor for et mindre norsk selskap. I tillegg var etableringen heller ikke en direkte følge av satsingen til Copenhagen Capacity. «Norsk presse var blant de som skrudde våre forventninger i været.» (Dagens Næringsliv ) August 1995: «Norsk pizza fra Stabburets fabrikk i Stranda på Sunnmøre går så det suser, til tross for EU. «Bedriften har økt antall ansatte med 20, og eksportandelen til Sverige og Finland har økt det siste året. Bedriften dekker nå 40 prosent av det svenske og 75 prosent av det finske markedet for dypfryst pizza. (Nationen ) Det første sjokket Allerede 19.desember kom Norsk Hydro på banen: Med ordene til Dagens Næringsliv: «Nå kommer det første store sjokket: Det halvstatlige Norsk Hydro er først ute med å gjøre alvor av truslene fra tiden rett før EU-valget.» «Generaldirektør Erik Myklebost i Norsk Hydro kutter investeringer i Norge etter folkets nei til EU. I første omgang skrinlegges milliardplanene om en dobling av produksjonen ved aluminiumsverket på Sunndalsøra. Selskapet dropper også planene om et støperi for bildeler i magnesium på Herøya.» (Dagens Næringsliv ) LO-utvalget ved Hydro Aluminium Sunndal karakteriserte utspillet som vikarierende argumentasjon «for å skjule sin manglende lyst til å bygge ut aluminiumsverket på Sunndalsøra». Norsk Hydro brukte i 1991 krafttilførselen som argument for at utbygging måtte vente. Da krafttilførselen ble garantert av daværende industriminister Finn Kristensen, ble de lave prisene og det ustabile markedet argumentet mot utbygging. I 1993 hevdet generaldirektør Myklebust i følge LO-utvalget at et EU-medlemskap «ikke ville ha den store betydningen sålenge EØS-avtalen ble bragt i havn». Nærings- og industriminister Jens Stoltenberg reagerte også med skepsis til Hydroledelsens utspill: «Jeg er opptatt av at norsk industri forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen og at et norsk nei ikke skal bli en unnskyldning for ikke å investere i Norge. Sagt på en annen måte, det er ingen grunn til å overdrive problemet.» (Dagens Næringsliv )

11 Generaldirektør Egil Myklebost i Norsk Hydro ble etter hvert mindre påståelig og understreket overfor Dagens Næringsliv «at det ikke er snakk om å legge planene tilbake i møllposen. Vi kommer til å bearbeide planene med henblikk på en oppgradering løpende.» (Dagens Næringsliv ) Ikke alle flytter likevel Noen fant raskt ut at Norge ble tilstrekkelig «EU-likt» også utenfor EU. «Det danske, bondeeide meierikonsernet MD Foods har revurdert sine flytteplaner etter Norges EU-nei, og blir i Norge. Signalene fra landbruksministeren om en mer liberal landbrukspolitikk har fått danskene til å ombestemme seg. Milliardkonsernet MD Foods, eid av danske bønder og et av verdens største meieriselskaper, satset alt på et norsk EU-medlemskap... Ved MDs hovedkvarter i Viby i Danmark var nei-skuffelsen enorm, men en analyse om den norske veien videre, har fjernet det meste av tungsinnet. Nå ser danskene for seg en EU-lik utvikling i Norge, riktignok i et langsommere tempo, men retningen er klar.» (Dagens Næringsliv ) Når det kom til stykket, ble det lite fart over utflaggingen. Mars 1995: Det svenske telegrambyrået TT melder at det ikke har blitt noen masseflukt av bedrifter fra Norge til Sverige etter folkeavstemningen 28.november. Til nå har bare to bedrifter med et titalls ansatte flyttet til Sverige. Begge bedriftene drev med fiskeforedling. Slorer Jakobsen & Co i Fredrikstad etablerte i januar et firma med seks ansatte for foredling av reker i Göteborg, mens Norsk Sjømat slo seg ned med fem ansatte i Hällevikstrand for produksjon av reker og muslinger. April 1995: En undersøkelse gjennomført av Norges Eksportråd viste at «næringslivet i Midt- og Nord-Norge frykter negative følger av å stå utenfor EU på lang sikt. Til tross for det var det bare én av 28 bedrifter i Midt- og Nord-Norge som hadde konkrete planer om etablering av produksjonsselskap i utlandet. (Adresseavisa ) Mai 1995: Fredrikstad-bedriften Slorer Jacobsen & Co overveier å flytte den nyetablerte rekefabrikken i Göteborg hjem igjen til Rolvsøy. Årsaken er avtalen om tollkompensasjon som er lagt fram til godkjenning i EUs Unionsråd. (Dagens Næringsliv ) Ikke alle bedriftsledere drev ja-agitasjon Det var ikke mange toppledere innen næringslivet som gikk ut med et klart neistandpunkt. Jens P. Heyerdahl var det mest kjente unntaket, mens Knut Ulstein Kloster så sent som i slutten av oktober anbefalte velgerne å stemme «både ja og nei».

12 18.august sto skipsreder Wilhelm Wilhelmsen fram som EU-tviler. Han viste til at EUmedlemskap kunne føre til sterkere kontroll med kapitalen og at medlemskap i EU kunne bety «en bevegelse fra demokrati til byråkrati». To måneder senere snudde Wilhelmsen: «Jeg ble sikker på at jeg vil stemme ja da jeg så Johan J. Jacobsen si høyt og tydelig på TV 2 at Senterpartiet vil stemme imot en reforhandlet EØS-avtale. Da innså jeg at et nei til EU også kunne bli et nei til EØS.» (Aftenposten ) Men om de fleste holdt EU-meningene sine for seg selv, var meldingene klare fra dem som fikk oppslag i media: Råtne på rot Reidar Bergene Holm, adm. direktør i Norges nest-største trelastselskap Bergene Holm AS: «Et nei til EU betyr ikke at vi merker forskjell fra i dag til i morgen. Råte kommer langsomt, men har store virkninger. Nei til EU er det samme som å la Norge råtne på rot.» (Kommunal Rapport ) Et mareritt Svein Aaser, president i NHO: «Det fremstår som et mareritt for norske bedrifter om vi nå skal stille oss utenfor EU-fellesskapet.» (VG ) Som i 1972 sendte direktørene brev til sine ansatte: «Konsernsjef Tom Ruud i Aker har sendt et brev til konsernets ansatte der han hevder at norsk medlemskap i EU vil være bra for Aker-konsernet. Det samme innholdet går fra Alcatels konsernsjef Bjarne Aamodt til ansatte i løpet av uka. Siemensledelsen har delt ut debattbøker om EU til ansatte, med et brev om at EU er bra for bedriften.» (Arbeiderbladet ) Alle Frionor-ansatte i Norge fikk i november 1994 brev fra toppsjefen Svein G. Nybø med følgende budskap: «Jeg føler det som min plikt å informere alle ansatte om at et norsk Nei vil bety at det i fremtiden blir færre Frionor-arbeidsplasser i Norge enn hvis vi stemmer Ja.» (Dagens Næringsliv ) Hallvard Bakke etterlyste i oktober en bedrift med et godt argument for EU-medlemskap. Han fikk i følge Dagbladet til svar «et voldsomt skred av telefakser» som karakteriserte

13 Bakke som frekk, provoserende og uvitende. I følge Bakke var formuleringene i faksene svært like og generelle: «Bare Kongsberg Automotive som produserer og eksporterer bildeler, har gitt meg saklige begrunnelser for hvorfor bedriften tjener på å gå inn i EU.» (Dagbladet ) NHO i HARDT VÆR Etter at EØS-avtalen var i havn i oktober 1992, la NHO opp til en rolig atmosfære i debatten om medlemskap. Den nyvalgte presidenten Svein Aaser startet med å erklære seg skeptisk til pengeunionen og glad for det danske nei til Maastricht-traktaten i juni Aaser så for seg en grundig debatt innen næringslivet en «prosess som vil føre til et langt mer nyansert syn på virkningene av et EF-medlemskap, og hvilket EF norsk næringsliv er tjent med». For sin egen del pekte Aaser ut naturressursene som Norges viktigste konkurransefordel: «Tømmer, fisk, vannkraft, olje og gass er den norske kapitalen. Og den må landet verne om.» (Dagens Næringsliv ) I mars 1993 la NHO fram sitt såkalte Europadokument. Dokumentet ble av Dagens Næringsliv kalt blass og uten skarp profil. Europadokumentet til NHO stilte bestemte krav for at NHO skulle si ja til medlemskap: tollfrihet for norske fiskeriprodukter fra første dag, overgangsordninger på 5-7 år for næringsmiddelindustrien, investerings- og omstillingsstøtte til næringsmiddelindustrien, varige landbruksløsninger tilpasset næringsmiddelindustrien, fortsatt nasjonal kontroll over fisk og energi, klare innrømmelser fra EU når det gjaldt distriktspolitikken. Formannen i NHOs arbeidsutvalg, Diderik Schnitler oppsummerte holdningen slik: «Det er beklagelig dersom Norge ikke blir medlem, men det er ikke dramatisk. EØS-avtalen er tilstrekkelig sikkerhetsnett for næringslivet.» (Dagens Næringsliv ) På pressekonferansen var det likevel klart at NHO kunne komme til å tre fram med klarere profil. I rollen som Kværner-direktør sa Schnitler om situasjonen utenfor EU: «Verden vil ikke gå under i morgen, men det kan bli ganske trangt. Bedriften jeg kommer fra, produserer i fem land, og jeg er ikke i tvil om at utviklingen vil skje i andre land enn i Norge dersom vi ikke blir medlem.»

14 Terje Osmundsen fulgte godt opp: «Vi kan komme til å bli emosjonelle en gang i framtiden.» Schnitler slår til I november 1993, mens medlemskapsforhandlingene ennå var på det mest uavklarte, var det et helsides intervju med konserndirektør Diderik Schnitler (Kværner) som da var formann for Næringslivets EF-råd. I intervjuet sa Schnitler bl.a.: «Det ville være ille om vi ble stående utenfor på grunn av et dårlig forhandlingsresultat. Men enda verre er det om vi sier nei til et godt forhandlingsresultat fordi folks syn på EF er låst fast av dogmer og skremselspropaganda. Det ville være tragikomisk. Nå må norske bedriftsledere engasjere seg bredt og tungt, lokalt og sentralt for å påvirke opinionen. Den generelle EF-debatten har altfor lenge båret preg av bombastiske feilslutninger som for eksempel at vi gir fra oss selvråderett og blir styrt av byråkrater i Brussel. Nå må vi sette foten ned, tilbakevise påstandene og sette saken inn i et riktig perspektiv. EF vil for eksempel ikke bestemme over mer enn 1,2 prosent av det norske statsbudsjettet 98,8 prosent beholder vi selv råderetten over. Vi har prøvd å være objektive, informerende og vurderende. NHO har laget Europadokumentet, som klart slår fast at EF-medlemskap er av avgjørende betydning. Dokumentet er bra, men har vært utlagt som grått og dvaskt i forhold til argumentasjonen fra nei-siden, som forsøker å få folk til å tro at vi ikke lenger skal få feire 17. mai.» NHO-KAMPANJEN ALIAS OPINIONSPROSJEKTET Borregaard kan ikke stå utenfor, sa administrerende direktør Rein Henriksen i Petrokjemi og lettmetaller som vekstområder blir kanskje helt umuliggjort, sa generaldirektør Johan B. Holte i Norsk Hydro i I 1994 måtte direktørene få de ansatte til å si det, for sikkerhets skyld. Det var hensikten med den såkalte NHO-kampanjen som ble satt i gang vinteren Utgangspunktet skulle være en «undersøkelse» på bedrifter om fordeler og ulemper ved medlemskap i EU. På hver bedrift skulle det opprettes en felles prosjektledelse for bedriftsledelsen og de ansatte. Konklusjonene skulle sendes inn slik at NHO kunne sammenfatte dem både på fylkesplan, på bransjeplan og på riksplan. Eller som det ble uttrykt i VG da NHO-prosjektet ble presentert der av NHO-president Svein Aaser: «Når bedriftene er ferdige med sine analyser, skal det hamres ut studier for

15 hvert eneste fylke. Disse skal igjen diskuteres på 17 fylkeskonferanser hvor alt som kan krype og gå i EF-debatten vil bli bedt om å delta... Ingen av aktørene i EF-debatten skal få vri seg unna de fakta som kommer frem i disse analysene.» (VG ) Utad ble kampanjen presentert som en «undersøkelse». Innad gikk den under navnet «Opinionsprosjektet». Det framgikk av de transparentene som NHO-ledelsen reiste rundt med for å markedsføre «undersøkelsen» internt i organisasjonen. De samme transparentene viste hvordan prosjektet skulle «kvalitetssikres»: hver bedrift skulle ha én av åtte navngitte «ressurspersoner» i NHO «som støtte gjennom hele prosjektet», første utkast skulle granskes på fylkesplan i NHO, neste utkast skulle «helhetsvurderes» av direktøren for bransjens landsforening og deretter «faktavurderes» av J.Vea ved NHOs hovedkontor før endelig resultat kunne godkjennes I lys av all denne «kvalitetssikringen» overrasker det ikke at konklusjonene ble som de ble: Norge utenfor EU «er et dramatisk alternativ», EØS-avtalen har «liten tillit» i norsk næringsliv, konkurransesituasjonen blir «dramatisk forverret» dersom Sverige og Finland går inn i EU, og «investeringene i norsk næringsliv vil bli redusert». Resultatet var også i godt samsvar med hvordan prosjektet ble presentert i Næringslivets Ukeavis 12.november 1993: «Omkring 100 NHO-bedrifter minst fem i hvert fylke skal nå analysere sin situasjon i forhold til EF. Dette er bedrifter som har sterkt behov for at Norge blir fullverdig medlem og som vil kunne fremstå som eksempler og dermed gi aktive bidrag i den lokale EFdebatt... Bedriftsgruppen på 100 kommer i tillegg til et nettverk på vel 200 bedriftsledere over hele landet som har sagt seg villig til å engasjere seg i EF-debatten.» Dette var langt fra den nøytrale fasaden den nyvalgte NHO-presidenten Svein Aaser prøvde å legge omkring NHO-prosjektet da den ble presentert i desember Under overskriften «Lut lei EF-svada» presenterte VG opplegget slik: «Aaser avviser kategorisk at dette er en fordekt ja-kampanje for å snu den kompakte EFmotstanden i folket. Dette er ikke ment som skremselspropaganda fra ja-siden. Her vil det helt sikkert

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering Rapport 2: 2012 Dag Seierstad EØS - en kritisk vurdering Forord Vi er på vei inn i en omfattende EØS-debatt for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994. To ulike prosjekt angir spennvidden

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Morten Harper (red.) Island, EU og euro

Morten Harper (red.) Island, EU og euro Morten Harper (red.) Island, EU og euro Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2009 Innhold 0. Innledning 3 1. Hva førte til kollapsen i økonomien på Island? 4 Av Ragnar Arnalds 2. Hva mener partier og befolkningen

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer