Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai Generalforsamlingen er en mulighet til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Kanskje vil du legge merke til at flere av de tidligere obligatoriske tekstene er fjernet eller forkortet. Dette er fordi vi i styret har ønsket å spisse årsberetningen til å være en rapportering på året som har gått. I tillegg ønsker vi at årsberetningen skal være et dokument som gir oversikt over hvordan borettslaget er organisert til informasjon for eksempelvis en potensiell kjøper eller en eiendomsmegler som trenger å orientere seg. Dette betyr at detaljinformasjon om ting som åpningstider, priser og rutiner ikke er med i årets utgave. I stedet har styret valgt å utarbeide et egen velkomsthefte til alle nye beboere. Du kan lese mer om denne under bolken om styrets arbeid.

2 Side Hauktjern Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Hauktjern borettslag avholdes mandag 4.mai 2009 kl på Nøklevann skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A) Årsberetning og regnskap for 2008 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) Tilknytning til fjernvarme i 2011 B) Avtale med vaktselskap for regulering av ulovlig parkering i borettslaget Forslagene står omtalt etter presentasjonen av regnskapet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av representant til Oppsal vaktmestersentral Oslo, Styret i Hauktjern Borettslag Embla Degrum /s/ Hans Tolstrup /s/ Laila Eidsvaag /s/ Tone Cecilie Aamo /s/ Per Fremstad /s/

3 Side Hauktjern Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Embla Degrum Nøklevn 6 Nestleder Hans Tolstrup Nøklevn 8 Styremedlem Laila Eidsvaag Nøklevn 14 Styremedlem Tone Cecilie Aamo Bølerskogen 24 Styremedlem Per Fremstad Bølerskogen 18 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Bjørn Huseby Bølerlia 52 B Varamedlem Zaib Un Nisa Nøklevn 14 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Embla Degrum Nøklevn 6 Varadelegert Hans Tolstrup Nøklevn 8 VALGKOMITEEN Valgkomite Marit Andersen Bølerskogen 18 Valgkomite Zaib Un Nisa Nøklevn 14 REPRESENTANT MED VARA TIL OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL Delegert Hans Tolstrup Nøklevn 8 Vara Embla Degrum Nøklveien 6 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Hauktjern Borettslag GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune og har adresse: Bølerlia 52 A-B Bølerskogen Nøkleveien 2-18 Borettslaget består av 118 andelsleiligheter, fordelt på 4 bygninger. Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer: Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Nøkleveien 2. Styrets telefonnummer er Dersom styret ikke er tilgjengelig når du ringer, kan du legge igjen beskjed på svareren. Styret har mailadresse Det henger oppslag i alle oppgangene med telefonnumre og adresser til styret og andre sentrale aktører i borettslaget. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

5 Side Hauktjern Borettslag VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget er med i sameiet Oppsal vaktmestersentral og har vaktmester i 50% stilling. PARKERING Borettslaget har 11 parkeringsplasser og 53 garasjer. VASKERI Det er fellesvaskerier i Nøkleveien 18 og i Bølerskogen 18. Styret selger vaskekort ca. en gang i måneden. RENHOLD Borettslaget har avtale med Astra om vask av trappeoppganger/fellesarealer. KABEL-TV Get er leverandør av bredbånd, telefoni og digital-tv til borettslaget. På generalforsamlingen i 2008 ble det vedtatt å inkludere digital-tv og bredbånd i husleia. Dersom du ønsker en oppgradering av basispakken, har du mulighet til dette. Du vil da bli belastet for differansen mellom tilbudet borettslaget har inngått avtale om, og det tilbudet du benytter deg av. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS. Avtalen gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor rabatter. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. Her kan du også få mer informasjon om tilbudet. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Avtalen gjelder frem til Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i Det har vært store områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennomsnittlig spotpris ser besparelsene ut til å bli ca 11%. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har fremforhandlet en ny avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass, pellets, elektrisk strøm til elektrokjeler og andre fyringsrelaterte produkter. Rabatten gis på Statoils til enhver tid gjeldende listepris. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen.

6 Side Hauktjern Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD Skiftet ut varmerør fra fyrrommet og inn til blokkene Utvendig maling av vinduskarmer Vask av fasade Installert avfuktere i begge vaskeriene Nye seriemonterte røykvarslere i alle oppganger med tilknytning til loft og kjeller Thermomåling av hovedstrømstavlene i borettslaget med påfølgende nødvendige oppgraderinger Skiftet varmtvannsberedere i alle 4 bygninger Gjennomgang av borettslagets brannsikkerhet. Montering av nye, optiske røykvarslere i alle leiligheter, tilbud på redningslinjer til beboerne, samt kontroll av brannslokningsapparatene Utskifting av energimålere i fyrhuset Rehabilitering av VVS-installasjoner og samtlige baderom i borettslaget. Skiftet inngangsdører til leilighetene og utgangsdører i oppgangene Nytt lås-system i hele borettslaget Rens av ventilasjonsanlegg/avtrekkskanal. Totalrehabiliteringen av vaskeriene Vask av fasadene Stoppekraner på radiatorer Skiftet oljetank Skiftet takpapp Skiftet beslag på inngangspartier INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan innbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 050,-. Ved forespørsel til OBOS forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetalingen bli refundert andelseier og innbetaling vil ikke kunne foretas. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- per gang. Ved innbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

7 Side Hauktjern Borettslag AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier bør imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

8 Side Hauktjern Borettslag BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden og melde i fra til styret dersom det er mangler. Alle leilighetene i borettslaget fikk i 2007 nye, optiske røykvarslere med 10 års batteri. Det er inngått avtale med brannsikringselskapet Trygg og Sikker, som følger opp kontroll av brannslukningsapparatene og røykvarslerne på fellesområdene. Flere leiligheter fikk installert redningsline i Tilbudet om at borettslaget dekker halvparten av utgiftene til redningsline og montering er fremdeles gjeldende. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

9 Side Hauktjern Borettslag Energiregnskap for Hauktjern borettslag. Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk. Oversikten viser til hvilke felles formål energien i borettslaget brukes (romoppvarming, beredning av varmt tappevann, belysning, gårdslys, fellesvaskeri, etc.). For borettslagets styre gir energiregnskapet styret en mulighet til å følge forbruksutviklingen over tid, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av energibesparende tekniske tiltak, tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på lengre sikt. Energiforbruk i 2008: Forbruk i Hauktjern brl. 192 kwh/m² Energi levert til naboer: 95 kwh/m² Totalforbruk: 287 kwh/m² Hva brukes energien til: Varmtvann og oppvarming i Hauktjern: 146 kwh/m² Varmtvann og oppvarming levert til naboene: 90 kwh/m² Leilighetsforbruk av strøm: 37 kwh/m² Strøm til gårdsanlegg: 7 kwh/m² Strøm til fellesvaskeri: 2 kwh/m² Strøm til leietakere: 4 kwh/m² Forbruksutvikling: Borettslaget har gjennom energiregnskapet forbruksdata for de 5 siste årene. Gjennom denne perioden har forbruket vist en vesentlig økning fra 2004 til 2005, i 2006 er forbruket redusert noe, men fortsatt betydelig høyere enn i I 2007 er forbruket redusert ytterligere og har i 2008 stabilisert seg på dette nivået. Hauktjern borettslag selger varme og varmtvann til naboene Trolltun borettslag og Sauro Super. Det er noe usikkerhet knyttet til avregningen på solgt varme de senere årene. Registrerte forbrukstall for er derfor noe usikre. Forbruket til oppvarming er korrigert for ulik utetemperatur fra år til år, slik at forbruket normalt er direkte sammenlignbart. Totalforbruk i 2004: 230 kwh/m² Totalforbruk i 2005: 330 kwh/m² Totalforbruk i 2006: 305 kwh/m² Totalforbruk i 2007: 285 kwh/m² Totalforbruk i 2008: 287 kwh/m² Forbruket i Hauktjern borettslag alene er kun 192 kwh/m 2. Dette forbruket er omtrent som normalt sammenliknet med tilsvarende bebyggelse. Fyringsanlegget har kun oljekjeler til oppvarming. De senere årene har olje vært relativt dyrt sammenliknet med andre alternativer som pellets, strøm og fjernvarme. Borettslaget anbefales derfor å konvertere til pellets eller fjernvarme.

10 Side Hauktjern Borettslag STYRETS ARBEID Styrets oppgave er å drifte og forvalte borettslagets verdier til borettslagets og beboernes felles beste. Styret har ansvar både for store bygningsmessige verdier og for beboernes trivsel. Vi gjør vårt beste for å utnytte de ressursene vi har til rådighet på en langsiktig og fornuftig måte. Til å nå dette målet har vi et godt støtteapparat i OBOS, vaktmestersentralen og styrets bygningsfaglige nettverk. I 2008 hadde styret 9 møter og behandlet 76 saker. I tillegg er det avholdt bygningsmessige befaringer, tilbuds- og kontraktsmøter med ulike firmaer, møter med OBOS og med Oppsal vaktmestersentral. Styrets arbeid siden siste generalforsamling vil bli presentert nedenfor. Mange av sakene vi jobber med, kommer likevel ikke frem her. Vi har et stort antall saker fra beboerne som omhandler alt fra forsikring, klager på bråk, oppfølgning av småreparasjoner og liknende. Sakene som er nevnt nedenfor, er de vi mener er av interesse for hele borettslaget. Styrereferatene er tilgjengelig på borettslagets nettsider. Referatene er anonymisert der vi har funnet det nødvendig. Informasjon til og fra beboerne Informasjon fra styret til beboerne skjer hovedsaklig gjennom informasjonsskriv. Disse deles ut i beboernes postkasser eller som oppslag i oppgangen. Siste driftsår er det gått ut 12 informasjonsskriv. Borettslaget har egne sider på internett. Adressen er Borettslagets økonomi/felleskostnadene Husleien i et borettslag skal normalt dekke to områder; ordinære driftskostnader og kapitalkostnader. Styret valgte i det foregående år å holde felleskostnadene uendret. Vedlikeholdsarbeidet i 2008 og 2009 er basert på at borettslagets disponible midler dekker utgiftene slik at vi ikke må ta opp ytterligere lån. Ved økt rente på lån vil likevel kapitalkostnadene kunne øke og husleia vil dermed måtte øke tilsvarende. Dette gjøres automatisk av OBOS.

11 Side Hauktjern Borettslag Utskifting av varmerør i bakken Sommeren 2008 ble det lagt nye rør i bakken fra fyrrommet og inn til blokkene. Det var firmaet Alfa Olis som utførte arbeidet, med Kåre Hagen som entreprenør. Arbeidet medførte at store deler av veien og gresset i borettslaget måtte graves opp og de dype grøftene sikres. Det viste seg at de gamle rørene, som i utgangspunktet var tenkt fjernet, var dekket av asbest. De strenge sikkerhetsbestemmelsene som følger fjerning av komponenter som inneholder asbest, ville medføre betydelige større utgifter. Løsningen ble å legge de nye rørene over de gamle, noe som var mulig fordi de gamle rørene lå tilstrekkelig langt ned i bakken. I etterkant av arbeidet var det flere leiligheter som hadde problemer med uregelmessigheter med varmtvannet. Dette løste seg etter hvert med god hjelp fra vaktmestersentralen. Maling av vinduskarmer Flere steder var malingen begynt å flasse av utendørs på vinduene. Alfa malermesterfirma AS fikk etter en anbudsrunde oppdraget med å male vinduskarmene i borettslaget. Styret var godt fornøyd med arbeidet. Vask av fasader Samme firma som malte vinduskarmene, fikk også i oppdrag å spyle fasadene der algeveksten var verst. Av økonomiske hensyn ble ikke alle fasader vasket. Rydding av møbler/avfall på fellesområdene Styret har oppnevnt Laila Eidsvaag som HMS- tillitsvalgt. Styret gjennomfører 2 vernerunder i året. Det som hovedsaklig går igjen på vernerundene, er at det står søppel på fellesområdene i kjeller og på loft. Av brannsikkerhetshensyn og av hensyn til øvrige beboere skal dette ikke forekomme, heller ikke midlertidig. Styret understreker at fellesområdene ikke er oppbevaringsplass for søppel eller oppussingsavfall fra leilighetene i påvente av konteiner. Styret kan pålegge personen som har plassert søppelet på fellesområdet å dekke kostnadene dersom styret ser seg nødt til å leie inn konteiner for å bli kvitt avfallet. I mange av oppgangen hadde det i våres hopet seg opp store mengder møbler og avfall på fellesarealene. Etter flere omganger med informasjonsskriv i oppgangene, var det fremdeles mye som stod igjen. Styret fjernet avfall og møbler som fylte 3 konteinere, i tillegg til å kjøre diverse hvitevarer til avfallsstasjonen i Oslo. I fjor fikk borettslaget satt opp flere kasser i en begrenset periode i borettslaget hvor man kunne levere farlig avfall, som maling, batterier, osv. Det var mange som benyttet seg av tilbudet og styret har søkt om tilsvarende ordning fra Oslo kommune også i år.

12 Side Hauktjern Borettslag Dårlig lufting i leilighetene Styret fikk i løpet av 2008 flere henvendelser om fukt i leilighetene og dårlig sirkulasjon av luft. Dette viste seg å ha flere årsaker. Først ble det foretatt en termomåling av fasadene. Denne målingen viser om det er temperaturforskjeller på ulike steder på fasaden og sier noe om det lekker varme ut fra leilighetene som blir lukket inne mellom fasaden og veggen. Dersom dette er tilfelle, vil det skape kondens som igjen fører til fuktskader. Det viste det seg at det var tendenser til høy luftfuktighet spesielt i tilknytning til lukene som er plassert innendørs på ytterveggene. Årsaken til dette, er at lukene på utsiden av veggen ble tettet igjen i forbindelse med ny fasade, uten at man fjernet de innendørs luftelukene. Kondens kan som nevnt medføre fuktskader. Det anbefales derfor at disse lukene holdes lukket, og at de fylles med isolasjon, som for eksempel glava. Den viste seg også at mange av badene har en lufteluke med netting bak som gjør at lukene fort tetter seg og at fuktig luft ikke blir ført ut av badet. Det gikk ut skriv august om at det var anbefalt å fjerne nettingen og feste luken med silikon for å sikre luftgjennomstrømning. Dette hjelper betraktelig på problemer med lufting i leiligheten. I tillegg til åpen baderoms- og kjøkkenluke som går på det felles lufteanlegget, bør man åpne ventilene som er plassert øverst på vinduene. Vinduene dekkes ikke av fasaden og luften går derfor rett ut. Det felles luftesystemet som har inngang fra bad og kjøkken er elektrisk drevet og transporterer også luften ut. Disse lukene medfører derfor ingen av de nevnte problemene med fukt. I Bølerlia 52 var lufteanlegget defekt. Kanalrens fikk i oppdrag å rense kanalene, skifte ut et tett rør og bytte ut motoren og andre deler som var ødelagte. Dette arbeidet ble ferdigstilt i april Vedlikehold fyrrommet Vaktmestersentralen informerte styret om at fyrrommet hadde behov for vedlikehold som maling av vegger, utskifting av sikringsskap og utbytting av flere pumper som fører vann og varme til blokkene. Dette arbeidet ble ferdigstilt i begynnelsen av Velkomsthefte Styret besluttet, etter forslag fra en beboer, å utarbeide et velkomsthefte til nye beboere. Velkomstheftet inneholder praktisk informasjon om alt fra kjøp av vaskekort til forsikringspolisenummer, hvor man kaster gamle juletrær, brannsikkerhet og til hvilket ansvar beboer har for vedlikehold i egen leilighet. Velkomstheftet vil erstatte en del punkter som til vanlig har vært oppført i innkallingen til generalforsamling. Samtlige beboere vil motta en prøveversjon av heftet og styret vil gjerne ha tilbakemelding dersom det også er andre ting som bør være med og som kan være nyttig å vite når man er ny i Hauktjern borettslag.

13 Side Hauktjern Borettslag Vinter i Oslo! Vinteren i år har medført mye nedbør og tilhørende snømengder og istapper. Styret bestilte i februar lift til å fjerne istappene på den siden av blokkene som inngangspartiene er på. Det var ikke mulig for liften å komme til på den andre siden, og det ble derfor hengt opp informasjonsskriv for å advare mot istappene. De store snømengdene førte til en betydelig belastning på garasjetakene. Dette medførte at ett av takene sank sammen. Styret fikk sikret resten av garasjerekken samme kveld. Dagen etter ble det avholdt måkedugnad, noe som fungerte svært godt. Styret minner likevel om at det er garasjeeiers eget ansvar å måke taket på sin garasje og å samarbeide med garasjeeiere på samme rekke slik at man unngår feil belastning på konstruksjonen. Det ødelagte garasjetaket ble reparert av Vaktmestersentralen. Vannlekkasje I desember var det en stor vannlekkasje i kjelleren til Nøkleveien 18. Den var forårsaket av at et av vannrørene var glidd fra hverandre. En snarrådig beboer ringte brannvesen og vaktmestersentralen. Arbeidet med å pumpe ut vannet ble gjort samme kveld og det ble også satt opp lufttørkere. Skaden ble dekket av forsikringen. Nytt til utearealene Styret bestilte ny sand og fikk ved hjelp av noen beboere og vaktmesteren, gravd ut den gamle sanden i sandkassene. I tillegg ble det kjøpt inn 3 nye benker med bord og nye sykkelstativer. Parkering Styret mottok flere klager fra beboere som så seg lei på at gressplenene ble ødelagt av at biler parkerte eller kjørte over gresset. Det er derfor blitt satt opp stolper med kjetting for å forhindre kjøring på disse områdene. Styret fikk også meldinger om at biler som ikke tilhørte borettslaget, parkerte på de oppmerkede parkeringsplassene. Området var dårlig skiltet og det er satt opp nye skilt som tydelig gjør oppmerksom på at plassene er private. I tillegg ble det bestilt ny oppmerking på asfalten. Dette var et mindre vellykket prosjekt i første omgang, men er blitt forsøkt rettet opp igjen med ny oppmerking. Reforhandling av forsikringsavtale Styret fikk ved å innhente tilbud fra konkurrerende virksomhet, redusert forsikringspremien med kr

14 Side Hauktjern Borettslag Planer fremover I 2008 valgte styret å foreta flere vedlikeholdsarbeider og utgiftene til dette har ført til en reduksjon i borettslagets disponible midler. Styret går derfor inn for mindre kostbare prosjekter i 2009 enn vi gjorde i Dette er nødvendig for å spare opp en viss egenkapital som kan benyttes ved akutte vedlikeholdsbehov. Branndører Styret et ønske om å få installert branndører i alle kjellere i løpet av Dette er anbefalt i vedlikeholdsplanen som ble utarbeidet i Søppelsortering Styret har tidligere signalisert at vi vil legge om søppelsystemet etter kommunens plan om en mer detaljert søppelsortering som innføres i Oslo i løpet av Kommunene har imidlertid basert seg på en løsning hvor man sorterer søppelet i ulike fager på avfallsposen, og at disse kastes i felles avfallssystem. Foreløpelig er det derfor ikke nødvendig å gå bort i fra systemet vi har i dag, men den enkelte beboer må være forberedt på å gjøre noen omjusteringer i kjøkkenbenken med sitt eget søppelsystem. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat viser er underskudd på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av salg av vaskekort og tildeling av overskudd fra Gjensidige.

15 Side Hauktjern Borettslag KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak reparasjon av fyr rom og varmepumper. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Fors ik ring 3,5 % Fy r anlegg 18,5 % A ndre E l. E nergi drifts utgifter 1 % 11 % A v drag 5 % Div. Honorarer 2,5 % P ers. utg. /s ty rehonorar 3 % K om m unale utg. 7 % Renteutgifter 16,5 % Drift. V edlh. 32 % KOSTNADSUTVIKLING FOR 2009 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 3,5%. Renovasjonsavgiften øker med 4,6%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i OBOS til en flytende rentesats 5,3% pr Gjenværende løpetid på lånet er 21,5 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet.

16 Side Hauktjern Borettslag RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,35% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 4,60% under 0,5 millioner 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5% til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for Hauktjern borettslag gikk imidlertid ned med ca.17,2 %, jf. punktet om forsikring under styrets arbeid. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 22% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris.

17 Side Hauktjern Borettslag BUDSJETT 2009 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet resultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Driften i 2009 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felles-kostnadene. De økte felleskostnadene i 2009 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2009 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. SAMEIET OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, I styret for Hauktjern Borettslag Embla Degrum /s/ Hans Tolstrup /s/ Laila Eidsvaag /s/ Tone Cecilie Aamo /s/ Per Fremstad /s/

18 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Hauktjern Borettslag Revisjonsberetning for 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Hauktjern Borettslag for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 1. april 2009 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

19 Side Hauktjern Borettslag 220 HAUKTJERN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Innsk. øremerk. bankkto Red. langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

20 Side Hauktjern Borettslag RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Andre anlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer