Årsrapport Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3

2 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4

3 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 21 Noter 22 Revisjonsberetning 40 Kontrollkomiteéns uttalelse 41 Styrende organer 44 5

4 LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf.: Faks: Org. nr: NO Banken der du treffer mennesker 6

5 Finanskalender 2011 LillestrømBanken forventer offentliggjøring av regnskaper på følgende tidspunkter i 2011: Årsrapport 2010: 28. februar kvartal 2011: 3. mai kvartal 2011: 9. august kvartal 2011: 25. oktober 2011 Andre datoer: Årsmøte Forstanderskap: 25. februar 2011 Valgmøte Forstanderskap: 6. april

6 Fornyelse av banken for kunden LEDERENS BERETNING Geir-Tore Nielsen. Adm.banksjef. LillestrømBanken har alltid fulgt med i utviklingen på en myk måte. Med det mener vi at banken tok i bruk nettbank, samtidig som vi opprettholdt de gamle tjenestene for de kundene som ønsket det. Vi gir kundene et tilbud om å bruke Terra Boligkreditt for boliglån, men opprettholder det gamle tilbudet i banken for de som ønsker det. Banken har vært konkurransedyktig på sparevilkår, selv om vi ser at fondssparing har blitt mer vanlig. Når LillestrømBanken nå velger å satse stort på fondssparing gjennom å satse på OX Norge AS og Advisia AS, så er ikke dette til fortrengsel for den tradisjonelle banksparingen, og det er heller ikke slik at vi ønsker at folk som ikke bør spare i fond skal gjøre det. Det er fortsatt slik at de som ønsker det vil få tilbudt Terra Fond. Det er 1,2 millioner nordmenn som sparer 425 milliarder kroner i fond i dag. Skal LillestrømBanken og Advisia AS være med så er det ingen bedre vei å gå, enn gjennom uavhengig fondsrådgivning. En rådgivning der selgeren får betalt fra kunden og ikke gjennom forskjellige returprovisjoner fra selskapene. Rådgiver har samme interesse som kundene i å finne de beste fondene, og ingen skjulte provisjoner, men der alt er åpent. Sparebankene ble startet nettopp for at sparerne skulle få trygg og god avkastning på pengene sine og dette er en videreføring av den tanken. Hadde vi fortsatt med bare boliglån under 60 % av godkjent sikkerhet, ville vi ikke kunnet tilby kundene gode nok sparevilkår om noen år. I enda noen år hadde vi kunnet tilby greie sparevilkår, men over tid ville vår konkurranseevne blitt svekket. Når vi nå legger en del av boliglånene over i Terra BoligKreditt AS er det fordi kundene der får gode tilbud, bedre enn hva banken kunne tilbudt. Når vi tilbyr kundene uavhengig fondsrådgivning, er det fordi en del av kundene vil ha bedre avkastning enn bankens beste tilbud. Når vi i tillegg gjør dette ved å tilby OX Norge AS, så er det fordi vi ser at uavhengig fondsrådgivning gir svært gode resultater for kundene. Vi vil fortsatt tilby gode bankrenter for alle de som ønsker det. Vi kommer til å lytte til hva kundene ønsker seg før vi begynner med nye tjenester og før vi slutter med andre tjenester. 4

7 Nøkkeltall Gjelder kun morbanken. Tall i MNOK Nøkkeltall: Netto renteinntekter 111,4 110,2 92,7 83,9 75,3 66,1 64,4 62,6 58,4 53,5 Andre driftsinntekter 44,4 55,0-26,3 28,3 40,4 40,7 30,6 25,0 12,8 11,3 Gevinst / tap anleggsaksjer -4,2-1,4-0,4 25,3 0,3 0,0 0,0 0,2-1,1 0,0 Andre driftskostnader 73,5 79,2 76,7 89,0 73,5 61,7 55,6 46,2 46,6 42,5 Netto tap 3,4 15,6 13,0-10,3 4,5-0,3 3,7 7,7 2,1 3,5 Driftsresultat 74,7 68,9-23,7 58,9 38,0 45,3 35,7 34,0 21,4 18,9 Skatt 22,8 13,1-1,1 8,2 9,0 7,4 8,7 8,6 7,1 5,2 Årsoverskudd 51,8 55,8-22,6 50,7 29,0 37,9 27,0 25,4 14,3 13,7 Forvaltningskapital Innskudd Utlån Utlån TBK Innskuddsprosent 81,5 % 73,3 % 67,3 % 70,1 % 69,5 % 66,4 % 75,2 % 78,0 % 83,8 % 92,1 % Kapitaldekning i % 17,5 % 17,1 % 13,8 % 12,6 % 13,7 % 15,3 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 15,6 % Ansvarlig kapital Egenkapitalrentabilitet før skatt 19,2 % 20,5 % -6,6 % 18,9 % 13,7 % 18,9 % 16,6 % 17,9 % 12,2 % 11,1 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 13,3 % 16,6 % -6,3 % 16,3 % 10,5 % 15,8 % 12,6 % 13,4 % 8,1 % 8,0 % Driftskostnader i % av inntekter 48,5 % 48,4 % 116,3 % 64,7 % 63,4 % 57,8 % 58,5 % 52,6 % 66,5 % 65,5 % Driftsresultat i % av gj.sn. forvaltning 1,3 % 1,2 % -0,4 % 1,1 % 0,8 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % Vekst i forvaltningskapital -0,5 % -0,8 % 1,6 % 20,1 % 21,6 % 14,3 % 18,7 % 19,5 % 20,4 % 12,1 % Utlånsvekst -4,0 % -8,1 % 0,4 % 11,7 % 19,2 % 18,5 % 14,9 % 19,4 % 22,8 % 15,3 % Utlånsvekst inkl. TBK 5,1 % 0,2 % -0,4 % 21,0 % 33,3 % Innskuddsvekst 6,7 % 0,1 % -3,5 % 12,6 % 24,8 % 4,6 % 10,8 % 11,2 % 11,6 % 14,9 % %-vis vekst i egenkapital 12,4 % 15,5 % -6,3 % 15,5 % 12,4 % 15,2 % 12,0 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % EK i % av totalkapital 7,7 % 6,8 % 5,8 % 6,3 % 6,6 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,9 % Forvaltningskapital i MNOK Egenkapitalrentabilitet før skatt Driftsresultat i MNOK Kapitaldekning i % 5

8 Konsern og selskapstruktur Konsernet LillestrømBanken omfatter morbanken LillestrømBanken og datterselskapene LillestrømBanken Eiendom AS, LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS og Advisia AS. OX Norge AS er et tilknyttet selskap med en 33,8 % eierandel. LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank (juridisk navn) ble opprettet 29. juni 1887 for å betjene Lillestrøm og de nære områder med banktjenester. LillestrømBanken har vokst mye de senere årene og det gjør at banken kan tilby konkurransedyktige vilkår på de fleste områder. Banken er en selveiende institusjon og har ikke utstedt egenkapitalbevis. Sparebankens fond utgjør 438 MNOK og netto ansvarlig kapital 581 MNOK pr LillestrømBanken eier 3,46 % av Terra Gruppen AS, som er et finanskonsern, som er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder kroner. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksje- og obligasjonshandel gjennom Terra Markets, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Les mer på LillestrømBanken Eiendom AS LillestrømBanken Eiendom AS ble stiftet den 3. juli 2006 og er et heleid datterselskap av LillestrømBanken, med 146 MNOK i aksjekapital pr Selskapet driver sin virksomhet fra egne kontorer i Torvet 5 i Lillestrøm. Disse lokalene leies også ut blant annet til LillestrømBanken. Hensikten med selskapet er å investere i og utvikle eiendomsprosjekter, samt å ta aktivt del i utviklingen av Lillestrøm området. Selskapets engasjement i Lillestrøm Gårdeierforum, Lillestrøm Kultursenter og Lillestrøm Sportsklubb er eksempler på dette. LillestrømBanken Eiendom AS har to datterselskap, AS Storgaten 1, eierandel 100 %, og Tærudparken AS, eierandel 100 %. Disse to selskapene er konsolidert med morselskapet. Les mer på LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS ble stiftet 18. juni 2009 og er et heleid datterselskap av LillestrømBanken, med 100 MNOK i aksjekapital pr Formålet til selskapet er forvaltning av verdipapirer på vegne av LillestrømBanken, samt å investere i verdipapirer for egen regning og risiko. På sikt er målsetningen med selskapet å tilby dette konseptet til flere sparebanker. Advisia AS Tidligere Norsk Finansmegling AS Selskapet ble stiftet og har siden vært gjennom flere endringer. I dag framstår selskapet som Advisia AS, som i 2011 skal selge uavhengig fondsrådgivning. Advisia AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester. Produktene og systemet de vil presentere kundene leveres av OX Norge AS (se under). Selskapet er i løpet av 2010 blitt kjøpt opp av LillestrømBanken, slik at de har en eierandel på 99,18 % pr , og aksjekapitalen utgjør 6,1 MNOK på dette tidspunktet. Les mer på 6

9 OX Norge AS Tidligere Norsk Fondsrådgivning AS OX Norge AS ble stiftet og er et selskap med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive investeringsrådgivning og til å motta og formidle ordre på vegne av kunder. De tilbyr uavhengig investeringsrådgivning, og har flere agenter knyttet til seg. LillestrømBanken kjøpte seg inn i selskapet i 4. kvartal 2010, og har en eierandel på 33,8 % pr , og aksjekapitalen utgjør 3,7 MNOK på dette tidspunktet. Les mer på LillestrømBanken OX Norge AS 33,8% Advisia AS 99,18% LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS 100% LillestrømBanken Eiendom AS 100% Lillestrøm Eiendomsutvikling AS 50% AS Storgaten 1 100% Sameiet Sophie Radichs vei 15 50% Frogner Næringsutvikling AS 100% Torvet Øst Lillestrøm AS 50% Tærudparken AS 100% Lillestrøm Sportsklubb Invest AS 8,72% Kirkegaten Eiendom AS 100% Lillestrøm Byutvikling AS 49,98% Handelsbygg Øst AS 5,56% NRH Lillestrøm AS 100% Voldgata 1 AS 100% Eika Eiendomsutvikling AS 45% Lillestrøm Kulturbygg AS 5% Lillestrøm Storgata 7 AS 100% Skedsmo Invest AS 40% Berger Eiendom AS 1,33% Torvgata 4 AS 50% Fagerborg Eiendom Lillestrøm AS 33,33% Åråsen Eiendom AS 25% 7

10 Årsberetning 2010 Året 2010 LillestrømBanken har hatt et godt år økonomisk. Dette gjelder både bankdriften og forvaltningen av verdipapirer. Vi har også i 2010 fått tilbake det vesentlige av tapet fra 2008 når det gjelder obligasjoner. Veksten er fortsatt svakere enn ønskelig, men spesielt utover høsten har vi fått mange nye kunder. Det er en betydelig tøffere tilbakebetaling på lånene enn for noen år siden. Hardt arbeid for å bedre salget har gitt resultater utover høsten. Tapene på utlån er fortsatt små, men vi har i år nedskrevet 5 MNOK på Advisia AS, som etter flere år med dårlige resultater kom til en skillevei. LillestrømBanken så verdien i at selskapet hadde en konsesjon og en samarbeidsavtale med OX Norge AS og valgte å kapitalisere opp selskapet i høst. Senere har vi kjøpt ut de andre aksjonærene og selskapet har lagt om strategien til kun å representere OX Norge AS. Tidlig i høst fikk LillestrømBanken også mulighet til å kjøpe 33,8 % av aksjene i OX Norge AS. Dette er et nystartet selskap som trenger penger for å bygge seg opp. LillestrømBanken valgte å gripe denne muligheten. Bakgrunnen var at LillestrømBanken de siste årene har nådd sine mål, bortsett fra målene på alternativ sparing. Med 1,2 millioner fondssparere i Norge, ser styret det som naturlig at konsernet også skal ha gode tilbud til kundene på dette området. LillestrømBanken gjennom Advisia AS vil dermed bli den eneste banken som tilbyr uavhengig fondsrådgivning til sine kunder. LillestrømBanken er godt i gang med å flytte de sikreste boliglånene over til Terra BoligKreditt AS. Dette fordi det er umulig for en tradisjonell bank å kunne få like billig funding som disse boligkredittselskapene. Vi har i løpet av 2010 økt boliglån i Terra BoligKreditt AS med 453 MNOK. Dette bedrer også banken evne til å konkurrere om innskudd. Det er fortsatt slik at det er vanskelig å bygge opp reserver i gode år for å møte de dårlige. Enn så lenge er det med tilfredshet at vi etter to svært gode år ser at den ansvarlige kapitalen i LillestrømBanken er 581 MNOK, mot 409 MNOK ved utgangen av Endringene i organisasjonen som ble foretatt i 2009 har slått veldig positivt ut for banken i Spesielt gledelig er det at den gode forvaltningen av obligasjoner gir så betydelig bidrag til rentenettoen og at salget av tjenester igjen viser fremgang. Resultatutviklingen for LillestrømBanken Bankens overskudd før skatt er 74,7 MNOK, tilsvarende etter skatt er 51,8 MNOK. Resultatet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 19,2 %, tilsvarende etter skatt 13,3 %. Netto rente og kredittprovisjoner er litt høyere enn fjoråret. Det er fortsatt mye bedre enn det var i årene før. Vi er fornøyde med nåværende rentenetto og med at alle tiltak som har vært iverksatt de siste to årene bidrar godt. Spesielt vil vi fremheve arbeidet som gjøres i LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS som er vesentlig for at vi skal ha en god rentenetto. Det er imidlertid utfordringer knyttet til at banken i perioder har hatt for mye likviditet, og her er det muligheter til lønnsomhetsforbedringer. Driftskostnader målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,26 % og er svært lave. En del av årsaken er en tilbakeføring av 5,3 MNOK knyttet til AFP-pensjonsforpliktelser på grunn av ny pensjonsreform f.o.m Vi forventer at kostnadene vil øke noe de neste årene på grunn av økt satsing på markedsføring. Overskuddsbonus utgjør 4,3 MNOK av kostnadene. Overskuddsbonus betales alle ansatte bortsett fra adm. banksjef. Driftskostnadene er 73,5 MNOK i 2010, mot 79,2 MNOK i Utviklingen av andre inntekter viser at salgsinntekter fra andre tjenester øker til 29,9 MNOK, mens kursgevinst av verdipapirer viser 16,1 MNOK. Avkastning på verdipapirer 8

11 Sara og Eva, 2 generasjoner bankkunder 9

12 vil bli lavere de neste årene, dels fordi aksjer er i et datterselskap og dels fordi obligasjoner i større grad enn tidligere vil bli bokført som anleggsobligasjoner. Tapsutviklingen Totale nedskrivninger ved utgangen av året er 34 MNOK. I 2010 bokførte banken et tap på 3,4 MNOK, hvilket utgjør 0,08 % av utlånsmassen. 86,6 % av utlånsmassen er boliglån med sikkerhet innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. I 2009 var tilsvarende tall 81,4 %. Misligholdte engasjementer er på 64,4 MNOK, hvilket utgjør 1,58 % av brutto utlån. Et økende fokus på kundenes likviditet vil over tid redusere misligholdet på personmarked. Det er lite mislighold blant bankens bedriftskunder, til tross for at bedriftskundene har merket finanskrisen på omsetningen. Balansen En svak nedgang i balansen i år, på grunn av en fortsatt stor overflytting av lån til Terra BoligKreditt AS. Vi har 1,8 mrd kroner i utlån plassert i Terra BoligKreditt AS, tilsvarende i 2009 var 1,3 mrd kroner. Vi har økt forretningsvolum, men banken vokser roligere enn for noen år siden. Dels er nok dette et resultat av at folk nedbetaler lån raskere enn tidligere, og dels et resultat av lavere utlånsetterspørsel. LillestrømBanken har hatt stort fokus på salgsorganisasjonen det siste året, og dette gir gode resultater. Tar vi med veksten i Terra BoligKreditt AS så vokser LillestrømBanken med 5,1 % i Utlånene i egne bøker gikk ned med 4 % i 2010, mens innskuddene vokste med 6,7 %. Bankens beholdning av verdipapirer er ved årets utgang MNOK, hvilket er en økning på 403 MNOK siden Økningen skyldes i stor grad økt fokus på bedre forvaltning av bankens likviditetsreserver. Ved årets slutt har banken en obligasjonsbeholdning på MNOK, hvorav obligasjoner og sertifikater definert som en likviditetsreserve utgjør 279 MNOK. Investeringer i aksjer er 353 MNOK, og nesten alt er strategiske aksjer i Terra-Gruppen AS, LillestrømBanken Eiendom AS, LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS, Advisia AS og OX Norge AS. De andre aksjene ble solgt til LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS i begynnelsen av LillestrømBanken skal ikke lenger ha egen handelsportefølje av aksjer. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital er ved utgangen av året 581 MNOK, hvilket gir en kapitaldekning på 17,5 %, myndighetenes krav er 8 %, mens bankens målsetting er 16 %. Kjernekapitaldekningen er 15,4 % ved utgangen av Også i 2010 bidrar et godt overskudd til en økning av egenkapitalen. Kommentarer til regnskapet for konsernet Konsernets resultat ble på 82,5 MNOK før skatt og 60,8 MNOK etter skatt, hvilket gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 23,4 % og etter skatt på 17,3 %. Kapitaldekningen for konsernet er 14,6 % og kjernekapitaldekningen er 12,9 %. Dette er innenfor styrets målsetning om kapitaldekning på 12 %. Ved utgangen av 2010 er det totalt 77 ansatte i konsernet, samt en vikar. Av de ansatte er 47 kvinner og 30 menn. 63 ansatte og en vikar er i banken, 3 ansatte i LillestrømBanken Eiendom AS, 3 ansatte i LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS og 8 ansatte i Advisia AS. Sykefraværet i konsernet utgjør 4,4 % for året LillestrømBanken Eiendom AS LillestrømBanken Eiendom AS er et 100 % eiet datterselskap. Selskapet har som formål å utvikle og drifte eiendommer. Selskapets forretningside er utvikling gjennom samarbeid. Vi mener det er positivt for vårt område å ha et lokalt forankret eiendomsselskap. Det forholdet at LillestrømBanken bare kan disponere 4 % av forvaltningskapitalen i eiendom, representerer en begrensing for videre utvikling av selskapet. Årets resultat er 11,4 MNOK og selskapets egenkapital er 147,4 MNOK. Det er satt av utbytte til LillestrømBanken på 9,5 MNOK, som tas til inntekt i bankens regnskap i LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS er for tiden et 100 % eiet datterselskap, men vi ønsker å få flere med oss på denne satsingen. LillestrømBanken ønsket å bedre fokus og kompetanse knyttet til obligasjoner, og vi ønsket å tilpasse dette slik at det dekket en banks behov for oppfølging. Vi tror at et selskap som har som mål å dele kompetanse med bankene de samarbeider med, vil tilføre forvaltningsbransjen noe nytt. I tillegg så vi at et slikt miljø også kunne forvalte aksjene for banken. Selskapet har relativt sett store kostnader i første driftsår. Dette er knyttet til etablering av selskapets obligasjonssatsing og fordi dette fagmiljøet trenger flere kunder for en optimal kostnadstilpasning. Aksjeavkastningen i 2010 ble 9,5 MNOK, hvilket er noe lavere enn avkastningen på Oslo Børs. Årets resultat etter skatt er 5,1 MNOK og selskapets egenkapital 101,4 MNOK. Det er satt av utbytte til LillestrømBanken på 2,5 MNOK, som tas til inntekt i bankens regnskap i Advisia AS Advisia AS slet gjennom store deler av 2010 med å få nok omsetning. Dette medførte at vi sommeren 2010 fikk en diskusjon om selskapets fremtid. LillestrømBankens styre valgte å fortsette med selskapet, men med en omlegging av 10

13 strategien til bare å selge uavhengig fondsrådgivning. LillestrømBanken ser nå en mulighet til å tilby kunder et bedre og annerledes fondsspareprodukt. Dette er også helt i tråd med intensjonene bak regelverket om investorbeskyttelse. Vi regner med at selskapet trenger 2011 og 2012 før det gir overskudd. Årets resultat er 13,7 MNOK og selskapets egenkapital er 5,1 MNOK. Morbanken avgir et konsernbidrag på 4 MNOK til Advisia AS. OX Norge AS OX Norge AS har etablert et svært godt kompetansemiljø knyttet til dette å kunne velge ut de beste fondene, uten å være knyttet til en fondsleverandør. De velger fritt blant fond og benytter blant annet Morningstar Portfolio Builder i sitt arbeide med å plukke ut fond. I tillegg har selskapet et system og kompetente medarbeidere som plukker ut de gode forvalterne blant fond. Avkastningen fra det første driftsåret tyder på at kundene tjener godt på uavhengig rådgivning, både med tanke på risiko og med tanke på avkastning. Selskapet trenger 2011 og 2012 før det kan gi overskudd. Årets resultat er -8,8 MNOK og selskapets egenkapital er 19,2 MNOK. Generell risiko LillestrømBanken lever av å forvalte risiko på den best mulige måten. Styret har løpende oppmerksomhet mot risiko vurderinger. Det betyr at risikostyring og kompetanse på de områdene vi tar risiko på er viktig. Banken har en egen Controller som foretar en løpende vurdering av rutiner og instruksoppfølging, samt en vurdering av nye og oppdatering av eksisterende kontroller. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Controller har i tillegg ansvar for rapportering og lønnsomhetsoppfølging. Forretningsmessig risiko LillestrømBanken har også i 2010 hatt glede av at det ble gjort gode beslutninger i forkant av finanskrisen. Dette gjelder spesielt en svært god likviditet, noe som har medført at banken bare har trengt å refinansiere seg en gang etter høsten Vi er i ferd med å bygge opp større likviditetsreserver i egne bøker, for å imøtekomme nye regler i kjølvannet av finanskrisen. Den kompetanseoppbygging på forvaltning av midler vi har igjennom LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS bidrar til å styrke bankens likviditetsarbeid. LillestrømBanken har god økonomisk styring og gode rutiner. Økt byråkratisering som dels følger av EØS-avtalen og dels i kjølvannet av finanskrisen vil kreve mer av administrasjonen fremover. Det er for tiden mye snakk om struktur i banknæringen. Dette har sammenheng med at bankene opplever et veldig press med bakgrunn i byråkratiseringen. Spesielt de mindre bankene opplever disse kravene som vanskelige å innfri. LillestrømBanken har kompetansen og størrelsen til å innfri disse kravene. Strategisk risiko En styrking av Terra-Gruppen AS vil være viktig for LillestrømBanken. Spesielt er Terra BoligKreditt AS, Terra Forsikring AS og samarbeidet i Terra alliansen viktig for oss. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling har stort potensial. Arbeidet med å tilpasse seg den nye konkurransesituasjonen med boliglån fortsetter. I arbeidet med å ta del i den nye sparehverdagen til nordmenn, har ikke LillestrømBanken lyktes de siste 20 årene. 1,2 millioner nordmenn sparer nå i fond, og det spares totalt 425 milliarder kroner i fond. Kjøpet av 33,8 % av OX Norge AS er et ledd i arbeidet med å styrke konsernets satsing på de nye spareområdene. Konsernets satsing på Advisia AS skal brukes for å tilby markedet uavhengig fondsrådgivning. Satsingene innebærer risiko, men styret har ansett denne av mindre betydning sammenholdt med at kundene får det beste tilbudet om fondssparing og at dette vil gi banken betydelige inntekter i fremtiden. Også i banken er kompetanseheving med tanke på i større grad å ivareta kundenes behov viktig, derfor er det autorisasjonsarbeidet som pågår i banken vesentlig. Kredittrisiko Det meste av porteføljen på lån er fortsatt under 80 % av godkjent verditakst. Bankens utlån er sikret med realverdier, vesentlig i kort avstand fra Lillestrøm. Banken tror at eiendomsverdiene i dette området vil stå bedre imot dersom eiendomsprisene faller. Alle næringsengasjementer utover 2 MNOK blir gjennomgått en gang i året, og utviklingen blant våre næringslivkunder viser at de har merket finanskrisen på lønnsomheten, men at de er solide og likvide. Styret forventer at risikoen for tap fortsatt er liten, men at tap vil kunne forekomme oftere enn tidligere. Næringslån har økt fra 16,7 % til 21,2 % av vår samlede utlånsportefølje, hvor lån til Terra BoligKreditt også er inkludert. Det betyr at vi begynner å ligne en tradisjonell sparebank i egne bøker. LillestrømBanken har nå 6 ansatte på Bedriftsmarked, og banken har fokus på hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden. Terra Gruppen AS arbeider med økt fokus på bedriftsmarkedet, noe vi er positive til. Vi har en svært god kundetilfredshet hos bedriftene. Likviditetsrisiko Banken har ikke hatt behov for å finansiere seg fra finans- 11

14 krisen til august i Da fikk banken gode priser, noe som sier oss at vi betraktes som et attraktivt plasseringsobjekt. Vi har også i år tjent penger på at vi har hatt relativt billig funding, i og med at vi har sluppet å refinansiere oss i denne perioden. En god innskuddsvekst har også bidratt til å avhjelpe behovet for ekstern funding. Vi mener fortsatt at det kan være fornuftig at banken har en del av sin funding i markedet, fordi dette er veldig stabil finansiering. Prisen på fundingen er avgjørende. Banken har fortsatt med å bygge opp en egen likviditetsreserve og utfordringen er å få god nok avkastning på disse midlene. Banken har i tillegg en oppgjørskreditt på 100 MNOK. Vi tror innskudd i noen grad kan bli mer ustabile med de nye reglene for sikringsfond som kan komme. Det er imidlertid vår erfaring fra bankkrisen at de fleste innskuddskunder er stabile også i urolige tider. Banken funder MNOK i markedet ved årsskiftet, mot MNOK for et år siden. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken eier nå hovedsakelig kun strategiske aksjer, mens handelsporteføljen er solgt til LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS. I dette selskapet har vi plassert 100 MNOK i egenkapital og dette selskapet kan kun plassere sin egenkapital i aksjer eller fond. Dette selskapet er også bankens kompetansesenter på obligasjonsforvaltning og dette har vært en suksess for banken. Vi mener at risiko best kan minimaliseres gjennom god kompetanse og gode systemer. LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS fokuserer på å styre den risikoen de utsetter seg for gjennom justering av eksponeringen mot aksjemarkedet. Dette gjøres gjennom vedtatte strategier, med sikte på å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning. Med dette mener vi en høyest mulig avkastning i forhold til den risikoen LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS påtar seg. LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS hadde på sin egenhandel et standardavvik på 0,46 %, mens Oslo Børs hadde et standardavvik på 1,55 %. Forvaltningsresultatet minus transaksjonskostnader ble 9,8 MNOK. Selskapet hadde en gjennomsnittlig eksponering mot verdipapirer på 55 MNOK i Renterisiko Det er i første rekke vår beholdning av obligasjoner som gir banken renterisiko. Fra høsten 2010 er alle langsiktige plasseringer bokført som anleggsobligasjoner. Alle kortsiktige plasseringer bokføres som laveste verdi av markedskurs og anskaffelsespris. Kortsiktige plasseringer vil i prinsippet være alle plasseringer som kan tenkes brukt som likviditetsreserve. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr kundene fastrenteprodukter gjennom Terra BoligKreditt AS. Alle fastrenteprodukter sikres med rentebytteavtaler, da dette er definert som et område der banken ikke skal ta risiko. All funding er flytende, direkte eller swappet. Banken har en samlet durasjon (kreditt- og rentedurasjon) tilknyttet bankens beholdning av obligasjoner målt i forhold til forvaltningskapitalen per på 0,12 %. Dersom det skjer et parallelt skifte i rentekurven på 1 %-poeng medfører det at bankens resultat endres med 7 MNOK. Alle beregninger på renterisiko er innenfor rammeverket. Risiko for fall i eiendomsverdier Banken har det meste av sine utlån plassert med sikkerhet i eiendom. Banken har også plassert i eiendom som investor. Dette betyr at banken både har muligheter og risiko knyttet til endringer i eiendomsmarkedet. LillestrømBanken Eiendom AS har merket finanskrisen ved et ustabilt rentenivå og ved at det har blitt litt vanskeligere å leie ut. Selskapet har så godt som fullt utleid alle lokaler, kun 2 % ledighet ved årsskiftet. Lønnsomheten til LillestrømBanken Eiendom AS de nærmeste årene er avhengig av prosjekter som realiseres. Når det gjelder utlån til næringseiendom vil alle næringseiendommer være sikret mot et verdifall på 20 %. Behandlingsrisiko Et detaljert regelverk for salg av spareprodukter har gjort salg av mindre sparebeløp lite regningssvarende, fordi det krever relativt mye dokumentasjon og relativt mye møter. Dette er en utfordring fremover, da det fra kundenes side er ønske om å spare mindre beløp i for eksempel fond. Banken hadde for noen år siden noen saker der banken ble forsøkt svindlet med falsk dokumentasjon, det har ikke vært nye slike saker det siste året. Skulle det komme noen, vil alle saker der banken forsøkes svindlet bli anmeldt. Renommerisiko Kundetilfredshetsundersøkelsen ga gode resultater også i Medarbeidernes gode innsats i forhold til kundene er så langt vi ser det den viktigste årsaken. I og med at banken driver med risikoprodukter og rådgivning, lever banken hele tiden med risikoen for negative utslag på renommeet. Det har i høst vært stort fokus på LillestrømBanken Eiendom AS og deretter hele konsernet. Det har vært rolig blant kundene våre, men denne pressedekningen påvirker jo mange andre enn de vi selv har kontakt med. Pressedekningen og innleggene har i stor grad vært negativ. Bakgrunnen for den negative dekningen har vært at LillestrømBanken Eiendom AS eier halvparten av et selskap som har planer om å bygge høyt i et kvartal i Lillestrøm. Det er naturlig at det blir debatt av slike endringer i lokalsamfunnet. Vi antar at vi overfor enkelte grupper må bedre vårt renommé i ettertid. 12

15 ICAAP (behov for egenkapital) Det er utført beregninger for behovet for egenkapital i konsernet. De siste to årene er ansvarlig kapital økt med 153 MNOK. Konsernet har behov for økt egenkapital fordi de sikreste lånene i stor grad er på vei over til TBK. Styret har et krav til kapitaldekning på 12 % på bakgrunn av disse beregningene, mens myndighetenes krav er 8 %. God lønnsomhet de siste to årene har bidratt til god kapitaloppbygging. Styret vil løpende vurdere kapitaldekningen. Det gjennomføres årlig en gjennomgang av konsernets kapitaldekning og en prosess knyttet til konsernets ICAAP (totalkapitalbehov). Markedsføring Vi er i stor grad banken der du treffer mennesker for våre kunder. Som en liten bank sammenlignet med mange av våre konkurrenter. Vi må være annerledes og tydelige, dersom vi skal tiltrekke oss kunder. LillestrømBanken har hatt en rekke seminarer som dekker en rekke kunders behov for informasjon om privat økonomi, vi har også hatt to egne aviser og har begynt en satsing på sosiale medier. Kommunikasjon med omverden på stadig flere områder, blir viktigere. Mail, hjemmesiden, sosiale medier får større betydning fremover for hele konsernet. Miljø LillestrømBankens ansatte har lite behov for å reise i jobben, på grunn av bankens sentrale beliggenhet. LillestrømBanken og LillestrømBanken Eiendom AS har fokus på miljø, spesielt knyttet til avfallshåndtering og bruk av oppvarming, og har inngått avtaler som støtter opp om miljøet. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken har ved årsskiftet 63 ansatte og 1 vikar. Totalt 59 årsverk. Sammenlignet med 2009 er det en reduksjon på 1,9 årsverk. Sykefraværet i 2010 utgjorde 660 dager, og det tilsvarer 4,6 % av tilgjengelig arbeidstid. Tilsvarende tall for 2009 var 769 dager og 5,3 %, og en bedring i tallene oppleves positivt. Banken deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Som en del av bankens livsfasepolitikk ble det i 2009 begynt med en ordning der ansatte fra 62 år kan få full lønn, med redusert arbeidstid. Den ordningen virker å være en suksess, medarbeiderne som benytter ordningen ser ut til å ha fått mer overskudd av litt mer fri. Banken har også et aktivt bedriftsidrettslag som blant annet organiserer treninger på SATS og fotballtreninger med god deltagelse. Det har ikke vært arbeidsulykker eller belastningsskader i konsernet. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har jevnlig møter for å drøfte aktuelle saker. Samarbeidet har vært konstruktivt og godt, og har bidratt positivt til driften i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Medarbeidertilfredshetundersøkelsen i 2010 viste også at vi har et godt arbeidsmiljø. 6 medarbeidere er autoriserte finansielle rådgivere og 11 medarbeidere er autoriserte på skadeforsikring. Det er LillestrømBankens ambisjoner å være konkurransedyktige på lønnsområdet. Konsernet jobber med å tilpasse seg myndighetenes krav til bonusordninger, og arbeidet vil pågå våren Vi ser behovet for å styrke konsernet, og i den anledning skal det ansettes en Kommunikasjonssjef. Likestilling 2 av 6 ledere i ledergruppen er kvinner, i konsernledergruppen er det 1 av 5 som er kvinner. Ved årsskiftet er det 44 kvinner og 20 menn i banken, og gjennomsnittsalderen er 45 år i banken. Vi har i mange år arbeidet for å få kvinner til å søke ledende stillinger. Flere av de kvinnelige ansatte har fått tilbud om å delta på Futuraprogrammet, som er tilpasset kvinnelige ledere eller potensielle ledere. LillestrømBanken har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklingsog avansemuligheter. Konsernet praktiserer en personalog rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. For arbeidstagere som har nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet. Bankens eiere og selskapsledelse LillestrømBanken er en selveiende institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer, som er forstanderskap, kontrollkomite og styre. Som selveiende institusjon har banken ingen eiere som forventer utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser, gaveutdelinger og et engasjement for å skape verdier rundt banken. LillestrømBankens øverste styrende organ er forstanderskapet som består av i alt 31 representanter, hvorav 12 er innskytervalgte, 12 er kommunevalgte og 7 er ansattvalgte. Forstanderskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lovverket, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at bankens virksomhet er i samsvar med lovverket og instrukser gitt av forstanderskapet. Valg av medlemmer til forstanderskapet og styrer skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskytere, kommunalt valgte og ansatte. På bakgrunn av presseoppslag knyttet til politikeres habilitet 13

16 ønsket politikerne ikke å sitte i bankens forstanderskap lengre. Fra årsmøtet i februar vil vedtektene være endret slik at de kommunevalgte forstanderne går ut av forstanderskapet i LillestrømBanken. Det vil etter det bli 15 innskytervalgte forstandere, 5 ansattvalgte og en fylkeskommunalt valgt forstander. Bankens styre består av 5 eksterne medlemmer i tillegg til en ansatterepresentant. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler. Styret fastsetter planer og budsjetter, og holder seg løpende orientert om bankens utvikling og omgivelsene. Det er i 2010 opprettet et eget revisjonsutvalg i styret, bestående av 3 av styrets medlemmer. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende organ som rapporterer til styret. Deres oppgave er å forberede styrets kvalitetssikring av finansiell rapportering, samt den internkontroll som er etablert for å sikre pålitelig finansiell rapportering. De har også løpende kontakt med revisor, og skal vurdere revisors uavhengighet. Revisjonsutvalget har høsten 2010 stått for prosessen med å bytte revisor for konsernet, etter at det ble stilt spørsmål ved revisors habilitet i pressen. Administrerende banksjef leder konsernet gjennom en konsernledergruppe bestående av 5 personer. Assisterende banksjef er hans stedfortreder og ansvarlig for bankdriften. I tillegg er det en administrerende direktør for LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS og LillestrømBanken Eiendom AS. Banken har også en Finanssjef med ansvar for finansiell rapportering og funding. Forsknings- og utviklingsarbeid Banken har ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til sitt nærområde er betydelig. Et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper, gaveinstituttet og en aktiv deltagelse i næringsorganisasjoner er et uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Konsernet mener at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av vesentlig betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Banken tror også at dette samfunnsengasjementet skaper god lønnsomhet og mange forretningsmuligheter. Lillestrøm og området rundt vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken ønsker å bidra til en positiv utvikling. Gledelig er det at et mangeårig arbeide for skulpturparken, endelig ble belønnet med Hammering Man. Også gjennom arbeidet med Bykunst.no har LillestrømBanken vært aktive. I 2010 ble skulpturen Reasons to hang around avduket i gågata. Vi tror dette arbeidet er nyskapende i Lillestrøm, og at det bidrar til å gi befolkningen økt stolthet av hvor de kommer fra. De gavene vi gir bidrar til at Lillestrøm fornyer seg. LillestrømBanken er en viktig aktør i lokalsamfunnet. Årsresultat og disponeringer Bankens og konsernets regnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens overskudd er TNOK, som foreslås disponert slik: Overført til sparebankens fond Gaver Totalt disponert TNOK TNOK TNOK Konsernets overskudd er TNOK, som foreslås disponert slik: Overført til sparebankens fond Gaver Overført til annen egenkapital Overført til fond for vurderingsforskjeller Totalt disponert TNOK TNOK TNOK TNOK TNOK Utsikter for det kommende året Norge er annerledeslandet i Europa. Utfordringen fremover er at det er billig å låne penger i Norge, samtidig med at det er relativt trygt. Dette øker sjansen for at det blir investert i lite bærekraftige prosjekter. Vi har sett at en del av bedriftskundene har hatt dårligere lønnsomhet de siste par årene, men de har hatt god likviditet. LillestrømBanken står godt rustet til å komme seg igjennom en tøff tid fremover. Banken har relativt lave kostnader, en god merkevare, kompetente medarbeidere og gode produkter. Det blir det avgjørende for oss at de produkter vi får fra banksamarbeidet er konkurransedyktige. Vi arbeider hardt for komme tilbake til en situasjon der vi vokser, og utover høsten har vi vokst godt. Vi ser mange fordeler med dette. Etableringen av LillestrømBanken Kapitalforvaltning AS, med tanke på å få flere banker med i samarbeidet er et bevis på at vi trenger størrelse for på en økonomisk god måte å sikre oss god nok kompetanse. Vi ser at vi har store muligheter i årene fremover, spesielt vil styret kommentere satsingen på uavhengig fondsrådgivning som vi synes er akkurat som myndighetene ønsker det. Vi tror at banknæringen vil bli preget av de store aktørene som tilbyr alt til alle, med en skog av nisjeaktører under. Vi tror at rentenivået vil holde seg lavt en god stund fremover, og at konkurransen om de sikreste boliglånene fortsatt vil være hard, men avta noe. Vi tror ekstern funding for banker vil holde seg høyere priset enn hva som var vanlig for noen år siden, men vi mener at LillestrømBanken nå har en 14

17 Bak fra toppen: Dag Sandberg, Walther Løken Hansen og Jan Schjatvet. Foran fra venstre: Geir-Tore Nielsen, Inger Andersen, Trond Joranger og Liv Mobæk Smestad. lønnsomhet som tåler denne prisingen. LillestrømBanken er godt forberedt på fremtiden, med de strategiske tilpasninger som er gjort. Vi forventer ytterligere tilpasninger de nærmeste årene. Styret takker bankens kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid i Lillestrøm, 14. februar Dag Sandberg Styrets nestleder Jan Schjatvet Styrets leder Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Liv Mobæk Smestad Styremedlem 15

18

19 Resultatregnskap (tall i 1.000) Morbank Morbank Konsern Konsern note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v. 17, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst / tap Sum nedskr. / rev. av nedskr. og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Majoritetens andel Minoritetens andel -262 Overføringer og disponeringer Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver Overført til annen egenkapital / tidligere udekket tap Sum disponeringer

20 Balanse EIENDELER Morbank Morbank Konsern Konsern (tall i 1.000) note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 3, 4, 5, 6, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 2, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper 10, Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer