Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitalbeviskonferansen 2012"

Transkript

1 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf

2 SADG: Selvstendig lokalbank med hovedfokus i sentrale Rogaland og Oslo NONG: Regionalbank i SB1 Alliansen med 75 kontorer i 3 fylker Nøkkeltall Etablert Strategisk innretning Ansatte Kontorer Utlån*. NOK m PM-andel Egenkapital, NOK m Eierbrøk Market Cap, NOK m SADG NONG 1875 Selvstendig 1836 Allianse % % % % 1 6 * Inkludert Boligkreditt 2

3 SADG er i konsolideringsfase etter høy vekst og utvidede aktiviteter NONG har opplevd en mer moderat vekstbane de siste ti år Sparebanker - Vekst i samlede utlån (inkl Boligkreditt) 2 =. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 3 % 25 % Regionbanker 2 % SADG 15 % NONG 1 % 5 % % H12

4 SADG har redusert utlån med 17% etter finanskrisen primært i bedriftsmarkedet, men også PM (utilsiktet?). Positiv vekst for NONG, men under snittet Vekst i utlån siden 28. Justert for Boligkreditt 28-2Q12. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 5% Brutto utlån Bedriftsmarked Personmarked 41 % 4% 3% 36 % 33 % 28 % Region bank 27 % 18 % 2% NONG 1% % 1 2 SADG 3-1% -13 % -2% -17 % -23 % -3% Kilde: Selskapene 4

5 Nedbygging av store enkeltengasjement i SADG synes vellykket tegn til økt utlånsvekst de siste kvartalene, men fortsatt negativt fortegn SADG - Store engasjement og ansvarlig kapital NOK mill 7 Store engasjement 6 Ansvarlig kapital NOK mill SADG - Utlånsvekst siste fire kvartal % 1 3 % 25 % Q12 2 % 15 % 1 % 5% % -5 % -1 % 1Q3 5 1Q4 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11

6 NONG har i enda større grad blitt en personmarkedsbank de siste 1 årene klare tegn til økte utlån til bedrift på ryggen av økte oljerelaterte aktiviteter de siste kvartalene NONG - Andel av utlån til person- og bedriftsmarked* *% av totale utlån inkludert Boligkreditt. 8% Personmarked 69 % 7% Bedriftsmarked 6% 55 % 52 % 5% 48 % 4% 45 % 3% 31 % NONG - Utlånsvekst siste fire kvartaler* 2% *Inkludert Boligkreditt 14% 1% 12% % Kilde: Årsrapporter, SpareBank 1 Markets Q12 1% 8% 6% 4% 2% % 6 Kilde: SpareBank 1 Markets 1Q3 1Q4 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12

7 Vekstprofil de siste årene har vært dimensjonerende for inntektssiden SADG: omstilling har ført til betydelig inntektsbortfall på 3% siden 27 NONG: moderat utlånsvekst og stillstand i boligmarkedet har gitt en flat utvikling i inntekter Sparebanker - Utvikling i kundedrevne inntekter* 25 % *Rentenetto + provisjoner og andre inntekter. Regionbanker: SRBANK, MING, SVEG, MORG 2 % 15 % SADG 1 % Regionbanker NONG 5 % % Kilde: SpareBank 1 Markets E

8 Nedgangen i rentemargin har vært bratt for sparebankene siste 1 år spesielt relativt til DNB. Klare tegn til økte marginer i 212 for sparebankene Kundemargin* utlån & innskudd - Norske banker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,7 % 1,45 % DNB 1,2 % 2Q12 +8bps,95 %,7 % 1Q12 1Q3 1Q4 1Q5 1Q6 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 8 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12 Snitt regionale og lokale sparebanker

9 Tilpasningen til lavere rentemarginer har slått ulikt ut for SADG og NONG NONG har opplevd større nedgang gjennom et harmonisert marginbilde SADG har vært delvis tilpasset et lavt nivå (og annen produktmiks), dog betydelig fall under krisen Kundemargin* utlån & innskudd - Spareanker *Rentenetto eks rentebidrag fra egenkapital. Inkl Boligkreditt. % av utlån og innskudd 1,8 % 1,5 % 1,2 % NONG,9 % Regionbanker SADG,6 % 9 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q3 1Q4 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12

10 Rentemarginen på boliglån øker i 212 etter rentefall boligrenten justert ned i juni, men NIBOR har falt nesten like mye siden da økt fokus på personmarkedet fra DNB, men ingen signaler om lavere rente på bolig 1

11 Marginøkningen vil og må fortsette fremover i privatmarkedet er mye allerede gjort, økningen blir størst for bedriftene de neste kvartalene Utlånsmargin: Gjennomsnitt av SRBANK, MING og SVEG* *Gjennomsnittlig kunderente relativt til 3mnd NIBOR 2,75 % 2,48 % 2,5 % 2,36 % 2,21 % 2,2 % 2,17 % 2,17 % 2,14 % 2,25 % 1,78 % 1,75 % 1,67 % 1,64 % 1,54 % 1,51 % 1,5 % 1,37 % 1,21 % 1,24 % 1,46 % 1,59 % 1,55 % 1,52 % 1,39 % 1,31 % Privatmarked 1,41 % 1,31 % 1,33 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1, %,75 % 2,1 % 2,13 % 2,8 % 1,99 % 1,97 % 2, % 1,25 % Bedriftsmarked 1,5 %,79 %,64 %,55 %,5 %,25 %, % 1Q8 3Q8 1Q9 3Q9 1Q1 3Q1 1Q11 3Q11 1Q12 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 11

12 Utviklingen i fundingmarkedet styrende for rentemargin spreadene har kommet inn i det norske markedet, men fortsatt høye 12

13 Spreadene på senior går inn, men den gjennomsnittlige trekker opp prismekanismen endrer seg når den marginale blir lik den gjennomsnittlige fundingkostnad samtidig hindrer negativ innskuddsmargin kryssubsidiering mellom utlån/innskudd 13

14 Fremmedkapitalfinansieringen i SADG og NONG lik en gjennomsnittlig sparebank innskuddsdekning noe over snittet i NONG og litt under i SADG Finansiering av utlån norske banker *pr % 9% 16% 19% 19% Senior 29% 26% OMF Boligkreditt 8% 7% 27% 6% 5% Innskudd 4% 3% 57% 2% 52% 55% SADG Sparebanker 1% % 14 NONG Kilde: SpareBank 1 Markets

15 For SADG forfaller både historisk dyre (+25bps) og billige lån i 213 (+14bps) refinansieringskostnaden for senior ca 6bps høyere enn historisk fundingkost (+185 vs +131) Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR 3 25 Refinansiering, 5år Ca +185bps Bps 2 15 Snitt senior i dag Ca +13bps 1 Ticker 5 apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 2 okt. 21 mar. 23 SADG38 PRO SADG43 PRO SADG48 PRO SADG46 PRO SADG51 PRO SADG52 PRO SADG49 PRO SADG5 PRO SADG29 SADG54 PRO SADG55 PRO SADG57 PRO SADG56 PRO Sum/snitt totalt NOK m Spread* Forfall 19-feb-13 4-mar aug-13 4-nov jan mai sep mar-15 4-nov-15 3-feb jan-17 1-apr-17 1-aug-17 2-jun-22 Emittert 19-feb-7 4-jan-8 14-apr-9 4-nov-8 27-jan mai-8 16-aug mar-1 4-nov-1 3-feb-6 27-jan-12 1-apr-12 1-aug-12 2-jun-12 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 15 Løpetid,4,5,9 1,2 1,4 1,7 2, 2,5 3,2 3,4 4,4 4,6 4,9 9,8 2,6

16 NONG har en lavere refinansieringskostnad enn SADG men også lavere historisk fundingkostnad. Refinansiering 5bps over dagens gjennomsnitt NONG Senior: Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Bps over NIBOR 25 2 Ticker Refinansiering, 5år Ca +165 bps Bps 15 1 Snitt senior idag Ca +11 bps 5 apr. 12 aug. 13 des. 14 mai. 16 sep. 17 feb. 19 jun. 2 okt. 21 mar. 23 NONG25 NONG51 PRO NONG56 PRO NONG59 PRO NONG45 PRO NONG46 PRO NONG64 PRO NONG58 PRO NONG53 PRO NONG49 PRO NONG52 PRO NONG54 PRO NONG57 PRO NONG6 PRO NONG55 PRO NONG5 PRO NONG65 PRO NONG61 PRO NONG63 PRO EURO lån EURO lån Sum NOK m Spread* Forfall Emittert okt-12 4-des mar jun aug aug-13 3-sep-13 2-okt des jul-14 6-okt feb jun okt jan aug-16 6-sep-16 7-apr-17 2-sep okt apr-22 1-okt-5 4-jun-1 15-sep-1 26-mar aug-6 15-aug-11 3-sep-8 2-okt-8 18-apr jan-11 6-jul-1 19-feb-1 25-jun-1 12-aug-1 25-jan aug-11 6-sep-1 7-apr-1 2-jun okt apr-12,1,2,5,8,9,9 1,1 1,1 1,3 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,9 4, 4,6 5, 5,1 9, jul sep jul-6 14-sep-6,9 4, 19 Kilde: SpareBank 1 Credit Research * Spread over 3m NIBOR. Flytende lån i svart er utstedt spread. * Røde er estimert spread fra observerte lån i samme periode. 16 Løpetid 2,7

17 Bruken av Boligkreditt øker ettersom billig senior forfaller SADG har overført 44% av boliglånene mot 39% i NONG Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 8% 7% 6% 5% 4% DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 67%. 69% 65% Overført Overført % 55% 49% 5% 47% 44% 43% 39% 35% 35% 3% 41% 36% 33% 35% 28% 27% 24% 2% 1% % Kilde: SpareBank 1 Markets Research 17

18 Manglende rating for SSB Boligkreditt medfører en fundingulempe vi anslår ca 25-3bps på 5 år løpetid for OMF med og uten rating historisk fundingkostnad for SSB Bolig er 6bps, mot refinansieringskostnad på ca 85-9bps 12 Fundingkostnad OMF - Med og uten rating Basispunkter og løpetid Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Uten rating 1 8 Med rating Bps 6 4 SSB Boligkreditt - Historisk fundingkostnad og forfallstidspunkt Refinansiering: Uten rating -2, Bps 8 6 Med rating 4 2 mai. 13 nov. 13 jun. 14 des. 14 jul. 15 jan. 16 aug. 16 mar. 17 sep

19 Fallende rentemargin og høy lønnsinflasjon har økt C/I for sektoren bedring i andre kvartal på kostnadsfokus og marginøkning Norske banker - Utvikling i cost/income 7 % *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. NB! DnB NOR eks Vital. 65 % Lokale sparebanker 6 % Regionale sparebanker 55 % DNB ex Markets 5 % 45 % 4 % DNB inkl Markets 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 Regionale: ROGG, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale: SBVG, RVSBG, TOTG, SADG, NTSG, HELG Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 19 1Q12

20 Vi ser tilsvarende utvikling for SADG og NONG SADG på vei til å tilpasse kostnadene et lavere inntektsnivå SADG og NONG - Utvikling i cost/income *Eks ekstraordinære elementer og eierinteresser. Vist som 2 kvartal rullerende. 1Q5 = 1 % 9 % 8 % SADG 7 % NONG 6 % 5 % 4 % 3 % 2 Kilde: Kvartalsrapporter, SpareBank 1 Markets 1Q5 1Q6 1Q7 1Q8 1Q9 1Q1 1Q11 1Q12

21 Generelt sett ble tapene lavere enn fryktet under finanskrisen SADG opplevde imidlertid høye tap knyttet til eiendom. Problemengasjement fra 6% til 4% siste tre år NONG moderat tap under krisen, men større enkelttap knyttet til konkurs i REC i 3Q12 SADG og NONG - Tap på utlån *Netto tap i % av brutto utlån inkl Boligkreditt. Medianverdier 1, %,8 %,6 %,4 %,2 % NONG SADG, % -,2 % 21 Kilde: SpareBank 1 Markets E

22 Vi estimerer ROE for 213 på 1% for NONG og 5% for SADG økt aktivitet i nord bør understøtte NONG SADG må fortsatt balansere kostnadssiden mot et lavt aktivitetsnivå SADG og NONG - Egenkapitalavkastning* *Som rapportert, ingen justeringer 25% 2% 15% NONG 1% 5% SADG % -5% 22 Kilde: Årsrapporter. SpareBank 1 Markets E 13E

23 Alle norske banker over 9%-kravet fra Finanstilsynet sannsynlig at de fleste bankene vil ligge på et enda høyere nivå fremover NONG står foran en periode med økt vekst, SADG fortsatt i konsolideringsfase med negativ vekst 23

24 For de fleste vokser beregningsgrunnlaget raskere enn kjernekapitalen økte kapitalkrav krever bedre balanse mellom vekst og lønnsomhet (margin må opp) Vekst i ren kjernekapital* og beregningsgrunnlag hittil i 212 *Kjernekapital eks fondsobligasjoner., inkludert 5% av overskudd i første halvår 1% MORG 8% NONG SRBANK SVEG Vekst i beregningsgrunnlag 6% SBVG Hedmark NTSG -6% -4% -2% 4% MING PLUG HELG RING TOTG 2% % -2% SPOG DNB % 2% 4% 6% 8% 1% SOAG -4% -6% -8% SADG -1% Vekst i ren kjernekapital (eks emisjoner) 24 Kilde: SpareBank 1 Markets Research

25 IAS 19: Balanseføring av pensjoner vil redusere kapitaldekning i 213 SADG og NONG blant bankene som er minst berørt (eksisterende estimatavvik er lavt) 25

26 Sterk kursoppgang i nordiske og europeiske banker siste to måneder sparebankene lagger markedet, spesielt NONG har vært svak Totalavkastning - Nordiske banker = Swedish banks 3 2 DNB 1 European banks SADG MING SRBANK -1-2 NONG -3 jul aug sep okt 11 nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 12 Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 26

27 Pecking order: Svensk bank mot tidligere topper, DNB rett under boken regionbankene prises marginalt over de europeiske bankene Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3 jan Svensk bank DNB Sparebanker Europeisk bank apr jul 9 okt jan apr jul 1 okt jan apr jul 11 okt jan apr jul 12 okt jan 13 Source: SpareBank 1 Markets 27

28 Verdsettelsen av sektoren fremstår som moderat hverken NONG (.58) eller SADG (.39) er krevende priset på Pris/Bok Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 213E - Norske banker 1,2 *P/B basert på estimert bok pr Kilde: SpareBank 1 Markets 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1, 12% Pris/Bok 212 1, % 9,5 % ROE 213E 9,9 % 1% 9,3 % 8,8 %,8 8,1 % 8% 7, % 6,5 % 6,3 % 6,7 % 6,2 %,6 6% 5,4 %,97,4,75,71,69,69 4%,67,67,58,57,2, 28 DNB SRBANK MING MORG RING SPOG PLUG NONG SVEG,5 SBVG,48,45,45,42,39 NTSG SOAG TOTG HELG SADG 2% %

29 P/E multiplene er heller ikke krevende SADG billig, men ikke billigere enn de fleste. NONG med rabatt til sektoren 29

30 Likviditet i sparebankenes egenkapitalinstrumenter har falt de siste årene NONG omsatt for NOK 134m hittil i år, tilsvarende omsetningshastighet på 12% SADG omsatt for NOK 26m i 212, omsetningshastighet 9% Sparebanker - Omsetningshastighet* Omsetning sparebanker 212 YTD NOK mill. Bevis og aksjer *Ant bevis omsatt / utestående ant bevis 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% Regionbanker 1% NONG 5% SADG Kilde: Oslo Børs % YTD SR-BANK Midt-Norge SRBANK MING Nord-Norge Møre Ringerike Vest Øst Sandnes Toten Buskerud-Vestfold Helgeland Aurskog Melhus Østfold-Akershus Pluss Indre Sogn Nes Nøtterøy Klepp NONG MORG RING SVEG SPOG SADG TOTG SBVG HELG AURG MELG SOAG PLUG ISSG NESG NTSG KLEG Holand Holand HSPG HOLG

31 SADG: Nøytral, NOK 65 lav prising balanseres av lav likviditet og moderat lønnsomhet. Er struktur sannsynlig? SADG, NOK mill Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kurs gevi ns ter verdi pa pi rer Andre i nntekter Utbytte og ti l knyttede s el s ka p Totale andre driftsinntekter Lønn og a dmi ni s tra s jons kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Ta p på utl å n og ga ra nti er Gevi ns t/ta p l a ngs i kti ge ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori tets i nteres s er Netto resultat Underliggende resultat før tap Rapportert EPS Justert EPS Utbytte Rapportert ROE Justert ROE Bokført EK pr bevis E E ,84-2,4 6,36 7,82-1,2-2,1 6,41 6,51 7,56 7,51 8,13 8,11,,, 2,5 2,5 2,5-5,3 % -1,9 % 4,8 % 5,9 % -,9 % -1,6 % 4,6 % 4,7 % 5,2 % 5,2 % 5,4 % 5,4 % Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B.39 Reduksjon i store engasjement Redusert mislighold Bedring underliggende drift Fallende kostnader Negative momenter Fortsatt store problemlån Vanskelig å balansere høy lokal lønnsvekst med lav utlånsvekst Meget lav likviditet Økende regulatorisk kompleksitet krevende som selvstendig Ingen rating av Boligkreditt Ønsker selvstendighet, ingen strukturmuligheter?

32 NONG: Kjøp, NOK 46 meget lavt priset på under 6X våre 213E og P/B.59. økt vekst er kapitalkrevende, noe usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet NONG E 13E Netto renteinntekter Netto provi s jons i nntekter Kurs gevi ns ter verdi pa pi rer / va l uta Andre i nntekter Ei eri nteres s er Spa reb1 s el s ka per Totale andre driftsinntekter Lønn og a dmi ni s tra s jons kos tna der Andre dri fts kos tna der Totale kostnader Driftsresultat før tap og skatt Ta p på utl å n og ga ra nti er Gevi ns t/ta p l a ngs i kti ge ei endel er Resultat før skatt Ska tt og mi nori tets i nteres s er Resultat etter skatt EPS - rapportert EPS jus tert (eks kurs gevi ns ter/ta p) Utbytte 2,37 4,16 1,7 6,16 5,12 2,4 5,62 4,74 2,5 3,9 3,38 1,4 3,56 3,57 1,6 4,37 4,18 2, 8,1 % 14,1 % 18,7 % 15,5 % 15,1 % 12,7 % 8,6 % 9,5 % 8,3 % 8,5 % 9,9 % 9,7 % 31,7 35,3 39,3 41,5 43, 45,7 ROE ra pportert ROE jus tert Bokført EK pr bevis 32 Positive momenter: Verdsettelsen lav P/B.59. P/E 5.7 på 213E. Økende lokal aktivitet. Kostnadsprogram NOK 7m. Harmonisering av marginnivå gjennomført. Negative momenter Økt vekst i bedriftsmarked er kapitalkrevende. Usikkerhet rundt tap relatert til REC i det korte bildet. Moderat likviditet

33 IMPORTANT DISCLOSURES This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations ( Recommendations ) issued by SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ), cf. the Norwegian Securities Trading Act section 3-1 with further regulations. SpareBank 1 Markets will act as joint lead manager for SR-Bank ASA regarding the planned equity issue, cf. notification published by SR-Bank ASA on the Oslo Stock Exchanges NewsWeb 1 February 212. SpareBank 1 Markets is owned by Sparebank 1 Gruppen AS which is partly owned by SR-Bank ASA. SpareBank 1 Markets and/or their employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this material, and may as brokerage firm, buy or sell such securities. Further, as the case may be, it cannot either be excluded that SpareBank 1 Markets may have other financial interests in transactions involving the securities in question. Standards and supervisory authorities SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association (www.nfmf.no) and the Norwegian Society of Financial Analysts. The lead analyst (see front page) is employed by SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). Previous Recommendations For an overview of SpareBank 1 Markets research reports and other investment recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such research reports and other investment recommendations, please see SpareBank 1 Markets website, (log-in required) Planned updates Unless explicitly stated otherwise in this report, SpareBank 1 Markets expects, but not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which could potentially have a material effect on it. Information sources Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange, Statistics Norway (Statisktisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated. The Recommendations has not been presented to the issuer/ the issuers of the financial instrument presented before dissemination. SpareBank 1 Markets interests and disclosure of assignments and mandates Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate in the issuer/ issuers herein: employees currently hold shares in SR-Bank ASA (3 March 212). Other material interest (if any): SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets, or holds other interest likely to affect the objectivity of a recommendation, except when disclosed, cf. below. SpareBank 1 Markets may hold financial instruments in companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets in connection with rendering investment services, including market making. For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets or related companies are market makers or liquidity providers, all financial instruments where SpareBank 1 Markets or related companies have been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets or related companies have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer to SpareBank 1 Markets equity research website: (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded /9/212

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer