MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f"

Transkript

1 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden Utvikling i statsrenter 10 års løpetid NIKKEI500 S&P500 OSEFX Euro STOXX50 S&P BRIC40 Emerging Markets (*) US Italy Norway Spain F rance Germany Japan (*) JP Morgan Emerging Market Weighted Yields Valutakursutvikling: USD/EUR, JPY/USD og JPY/EUR MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f Makrobildet Globale aktivitetsmålinger viste at veksten fortsatte å avta i april. Avmatningen gjorde seg gjeldene i samtlige regioner, men for finansmarkedene var den overraskende svake vekstutviklingen i USA mest viktig. Veksten i første kvartal ble anslått til svake 0,2 % annualisert. Ekstremt vintervær og havnestreik ble fremført som forklaringer, men mer avgjørende for fremtidig vekst var det negative bidraget fra dollarstyrkelse og bortfall av investeringer relatert til oljeutvinning. Sannsynligvis var veksten i første kvartal negativ. Dette vil vise seg når en tar hensyn til handelsbalansen i mars som viste det største underskuddet siden 2008: Eksporten vokste med kun 1 %, mens importen steg med 8 %. Veksten i arbeidsmarkedet ser også ut til å avta, og selv om ledigheten i april falt til 5,4 %, forble lønnsveksten lav. De to siste månedene er det i snitt kun blitt skapt 150K nye arbeidsplasser i privat sektor, mot en gjennomsnittlig sysselsetningsvekst på 250K siden begynnelsen av Vekstutviklingen i USA gir en følelse av deja vu. I første kvartal av 2014 opplevde USA det største fallet i BNP utenom en resesjon (-2,1 %). Fallet ble den gang forklart av midlertidige faktorer som ekstremt vintervær og politisk kaos. Det kraftige vekstoppsvinget som fulgte de neste kvartalene validerte denne hypotesen. Et slikt vekstoppsving er mindre sannsynlig i år fordi en sterk dollar og investeringskollaps innen tight oil vil fortsette å legge en demper på vekstutviklingen. En kan heller ikke utelukke en resesjon, selv om sannsynligheten fortsatt er lav. I første kvartal rapporterte flere store amerikanske industriselskaper om betydelige inntektstap som følge av dollarstyrkelse. Blant disse var konsumvareselskapene PepsiCo og Procter & Gamble og teknologiselskapene Google, Microsoft og Apple. Svake vekstsignaler fra USA i april gjør at en rentehevning i juni er usannsynlig. Det er faktisk mer sannsynlig at den amerikanske sentralbanken (FED) unnlater å heve renten i år. JPY/USD og JPY/EUR Utvikling i NOK mot dollar og euro JPY/EUR JPY/USD USD/EUR NOK/EUR NOK/USD U SD/EUR Forventningen om at FED vil heve styringsrenten i år mens andre sentralbanker, ikke minst den europeiske sentralbanken (ESB), går motsatt vei, har vært en sentral driver i finansmarkedene. Den mest populære posisjoneringen har vært salg av euro og kjøp av euroobligasjoner. ESBs varslede kjøp av obligasjoner for 1 trillion og forventninger om deflasjon, førte til at investorer aksepterte latterlig lave renter på statsobligasjoner i eurosonen. Toneangivende var tyske statsobligasjoner med løpetid under 9 år som eksempelvis ble handlet til negative renter i midten av april. Obligasjonsmarkedet var overkjøpt og risikoen var stor for at selv små justeringer i relative vekst- og inflasjonsforventninger ville kunne føre til en korreksjon. Den reduserte sannsynligheten for rentehevning i USA i år, og stigende råvarepriser som følge av tiltakende ekspansiv pengepolitikk i Kina, ble triggeren som ledet momentumdrevne investorer og hedgefond til å reversere posisjonene. Rentene på tyske statsobligasjoner steg kraftig (10-årig stat steg eksempelvis fra 0,05 % til 0,78 % i løpet av kort tid) og renteoppgangen forplantet seg fra eurosonen til internasjonale obligasjonsmarkeder. Det er imidlertid liten grunn til å frykte at rentenivået vil fortsette å stige, til det er globale vekst- og inflasjonsutsikter for svake Valutakursutvikling for fremvoksende økonomier mot USD Indeksert til i Renmindbi Phil.Peso Indian Rupee Indon.Rupiah S-Afr. Rand Braz. Real Turkish Lira Russian Ruble Argentine Peso Bank of Japan (BoJ) lovet i april 2013 å bringe inflasjonen til 2 % i løpet av to år, og forrige måned kunne statsminister Abe puste lettet ut da kjerneinflasjonen steg fra 0 til 0,2 % år/år. Veksten i Japan var i 2014 svakt negativ og risikoen for en resesjon i år er overhengende. En kan derfor undres over optimismen knyttet til ESBs kvantitative lettelser, Abenomics innholdt tross alt et element av ekspansiv finanspolitikk. En kan også undre seg på om sentralbanksjefen i ESB, Mario Draghi, virkelig tror at kjøp av obligasjoner vil føre til vekst og inflasjon. Etter en periode med kraftig oppgang i europeiske aksjer var investorer naturlig nok nervøse da euroen styrket seg mot dollar for første gang siden sommeren 2014, samtidig som måneder med stigende aktivitetsmålinger ble avbrutt. Problemet i eurosonen er at aggressiv ekspansiv pengepolitikk kan være et nyttig verktøy for å løse en kortsiktig likviditetskrise som vist i 2008, men det er dessverre ikke en likviditetskrise men en serie langsiktige strukturelle utfordringer regionen står overfor: Fjell av statlig gjeld som neppe blir tilbakebetalt, strukturelt svak privat etterspørselsvekst og økt økonomisk usikkerhet som svekker private investeringer, og insentiver i næringslivet som sammen med rekordlave renter leder til kortsiktig kreativ finansplanlegging fremfor langsiktige investeringer i kapital og

2 Avkastning Rentefond apr hiå siste år Carnegie Pengemarked 0,12 0,4 1,6 Carnegie Obligasjon -0,41-0,3 3,8 Avkastning Aksjefond apr hiå siste år Carnegie Østeuropa 4,4 18,1 11,7 Carnegie Aksje Norge 3,7 7,2 18,6 Carnegie Multifond 1,4 4,0 10,5 Carnegie Asia 0,1 12,7 52,2 Carnegie Aksje Europa -4,2 10,5 22,6 Carnegie Aksje Norden -4,7 11,1 30,0 Carnegie Worldwide Long/Short -4,8 1,2 32,3 Carnegie Worldwide Etisk -7,7 6,3 45,4 Carnegie Medical -8,0 7,9 57,2 Carnegie Worldwide -8,2 4,6 42,3 Aksjeindekser (lokal val.) apr hiå siste år Shanghai Composite (Kina) 18,5 37,3 120,4 Russland (RTS) 16,9 30,2-16,5 BUX (Ungarn) 15,1 35,9 22,8 Hang Seng (Hong Kong) 13,0 19,2 28,8 IBX 50 (Brasil) 9,7 12,9 5,9 MSCI I USD (Øst-europa) 6,3 18,6 11,4 General (Argentina) 5,8 24,6 57,2 WSE WIG (Polen) 4,4 9,8 11,1 ISE National (Tyrkia) 3,8-2,1 10,8 OSEFX 3,3 9,0 9,3 OSEBX 3,3 11,0 8,5 ATX (Østerrike) 3,0 19,7 3,9 FTSE (UK) 2,8 6,0 1,8 Taiwan 50 (Taiwan) 2,7 6,0 15,1 Kospi (Sør-Korea) 2,4 6,0 1,2 S&P Technology (USA) 2,3 2,5 20,0 IPC General (Mexico) 2,0 3,3 7,0 ICEX (Island) 1,7 8,4 23,1 Nikkei 225 (Japan) 1,6 11,9 37,8 Straits Times (Singapore) 1,5 4,1 6,0 MSCI i USD (Verden) 0,9 5,3 12,4 S&P (USA) 0,9 1,3 11,2 Nasdaq Comp (USA) 0,8 4,3 22,0 Dow Jones (USA) 0,4 0,1 7,8 KFX (Danmark) 0,3 24,3 30,1 CAC 40 (Frankrike) 0,3 18,1 12,0 MSCI I USD (Europa) -0,1 10,8 9,9 General (Sveits) -0,5 1,6 7,6 PX-50 (Tsjekkia) -0,7 8,4 1,8 S&P Pharmaceut. (USA) -0,8 3,6 22,1 General (Sverige) -1,0 13,4 21,6 Nasdaq Biotech. (USA) -2,7 10,1 49,9 BSE-30 (India) -3,4-1,8 20,9 DAX 30 (Tyskland) -4,3 16,8 19,2 Hex (Finland) -5,5 9,8 14,6 Composite (Indonesia) -7,8-2,7 4,6 innovasjon. Mangelen på langsiktige investeringer i realkapital er like problematisk i USA. I 2014 brukte eksempelvis bedriftene i S&P % av driftsmarginene til å kjøpe egne aksjer eller betale ut dividender. Tilbakekjøp av aksjer i USA ventes å nå rekordhøye $1 trillion i Dersom ekstrem pengepolitikk skal kunne påvirke realøkonomien må den påvirke kredittveksten. Etter tiår med kredittdrevet konsumvekst er dette blitt en større utfordring for sentralbankene. Høy privat gjeld i husholdningene leder til svak etterspørsel, som svekkes ytterligere av statlige innstramminger, og lav produktivitetsvekst i privat sektor som begrenser lønnsveksten. Sentralbankene håper at lave rentenivåer skal lede til investeringsvekst. Tanken synes å være at dersom de oversvømmer bankvesenet med billig likviditet, vil dette lede til økt investeringsvekst. Problemet er imidlertid at dette er som å forutsette at vognen kan plasseres foran hesten. Den forenklede antakelsen i tradisjonell økonomi om pengemultiplikatoren er for lengst falsifisert av empirisk forskning: Pengemengdevekst leder ikke til kredittvekst slik tradisjonell økonomisk teori (og verdens ledende sentralbanksjefer) postulerer. Dynamikken er motsatt: Pengemengdevekst kommer i kjølvannet av kredittvekst: En bedrift ser en investeringsmulighet og etterspør kreditt i banken, banken gir kreditt og sentralbanken trykker penger for å tilføre det økonomiske systemet likviditet i etterkant. Med andre ord, dersom en bedrift ikke oppfatter det som attraktivt å investere, blir likviditeten værende i banksystemet eller lekker ut i internasjonale kapitalmarkeder. Dette er forklaringen på at verken investeringsveksten eller inflasjonen har tatt seg opp i USA og Japan, til tross for ekstreme pengepolitiske lettelser. Dette er også årsaken til at tiltakene heller ikke vil virke i eurosonen. I stedet har sentralbankenes tilførsel av likviditet ført til en massiv overføring av kjøpekraft fra sparere til låntakere, fra husholdninger til myndigheter, fra middelklassen til de rikeste, til en dekobling av aksjemarkedet fra underliggende vekst, og inntil nylig en strøm av likviditet, inn i fremvoksende økonomier. Det siste tiåret var fremvoksende økonomier preget av høy vekst. Lenge var dette vekstoppsvinget et resultat av et ekstremt sterkt råvaremarked. Når dette gradvis ble svekket overtok kredittvekst over som den viktigste driveren. Kilden til kredittveksten var de lave rentenivåene og de kvantitative lettelsene i den rike delen av verden. I stedet for å generere investeringsvekst førte kvantitative lettelser til at overskuddslikviditeten beveget seg ut i internasjonale kapitalmarkeder og ble investert der forventet avkastning var høyere enn i det svekkede vestlige kapitalistiske systemet. Det siste året har imidlertid denne tilførselen av utenlandsk kapital stoppet opp. En undersøkelse av utlånsbetingelsene utført av Institute of International Finance (IIF) viser at kredittveksten i fremvoksende økonomier nå har falt til det laveste nivået siden 2011, basert på en indeks av 130 banker som opererer i utviklingsland. Det mest interessante er at bankene oppgir lav etterspørsel som den viktigste årsaken til den svake kredittveksten, enten det dreier seg om bedriftslån, konsumrelaterte lån, lån til eiendomsutviklere eller private boliglån. Mangelen på kredittvekst skaper med andre ord også problemer for veksten i utviklingsland. Kina har de siste årene vært preget av kredittørke etter at myndighetene strammet inn overfor det uregulerte skyggebankssytemet. I mars opplevde både Kina og USA et kraftig fall i eksporten, men vel så viktig et kraftig fall i importen. Kinesiske myndigheter reagerte umiddelbart med å kutte styringsrenten for tredje gang på et halvt år. Måneden før hadde sentralbanken kuttet reservekravet med et helt prosentpoeng. Til tross for økende vilje til å ta i bruk generelle pengepolitiske lettelser har veksten i Kina fortsatt å svekke seg. Den kvartalsvise veksten i BNP i første kvartal falt til rundt 5 %, godt under myndighetenes mål på rundt 7 %. Realrentene og den effektive valutakursen har de siste månedene steget i en situasjon der kredittmarkedet oppleves som stramt, ikke minst for private bedrifter. Vedvarende deflasjon preger eiendomsmarkedet og i tungindustrien er overkapasitet et stort problem. Tungindustrien står for øvrig for en stor andel av potensielle utlånstap i banksektoren. Kinesiske myndigheter er bekymret og dette har

3 ledet tilbake til tidligere utprøvde metoder for å stimulere eiendomsmarkedet, noe som reiser spørsmål om i hvilken grad myndighetene har lykkes i retning av å etablere en ny vekstmodell. På den annen side er det få alternativer til de tradisjonelle vekstdriverne i kinesisk økonomi. Utvikling av nye drivere vil ta tid og dersom en beveger seg helt vekk fra de tradisjonelle driverne, risikerer myndighetene en hard landing. Utviklingen i India er heller ikke like rosenrød som finansmarkedene valgte å tolke den som for ett år siden da den reformvillige Modi sikret seg flertall i nasjonalkongressen. Makroindikatorer viser at de politiskøkonomiske utfordringene i India ikke er løst i en håndvending, selv med den mest reformvennlige regjeringen på mange år. Et stort problem er bankvesenet som sliter med bad loans og restrukturerte lån som i snitt kan utgjøre så mye som 11 % av balansen. Til tross for to rentekutt falt kredittveksten i India i mars til det laveste nivået på 10 år. Sentralbanksjefen i India uttrykte frustrasjon overfor bankvesenet da han demonstrativt unnlot å kutte styringsrenten i april fordi indiske banker i begrenset grad har fulgt opp tidligere rentekutt og i stedet valgt å øke marginene. Bankene på sin side skylder på at de i svært liten grad finansierer seg i markedet, og viser til at innskudd i snitt utgjør hele 78 % av fundingen. Aksjer Globale aksjemarkeder var samlet sett uendret i april målt i lokal valuta (MSCI World). Det beste aksjemarkedet var nok en måned Kina, der Shanghai-indeksen steg med 21 %. Det kinesiske aksjemarkedet har hittil i år hatt en oppgang på 38 %, og er opp siste tolv måneder med 122 %. Den positive aksjemarkedsutviklingen har vært et resultat av mer ekspansiv pengepolitikk, innstramminger i skyggebankmarkedet, i kombinasjon med et svakt eiendomsmarked som har ført spekulative midler inn i aksjer. Kinesiske myndigheter frykter bobletilstander og forsøkte i april å stagge markedet gjennom å begrense mulighetene for marginhandel og short -salg to dager før de kuttet reservekravet i banksektoren med 1 % -poeng. Det svakeste aksjemarkedet i april var India som falt med 1 %, dels som et resultat av at den indiske sentralbanken overraskende valgte å ikke kutte styringsrenten. Ellers var det en solid oppgang både i brasilianske (10 %) og østeuropeiske aksjer (8 %). Mens amerikanske aksjer steg med 2 %, var vesteuropeiske aksjemarkeder svake i kjølvannet av eurostyrkelsen. Sektormessig steg energisektoren mest (+ 6 %) etter at oljeprisen fortsatte stige i april til årets høyeste nivå. Brent nådde $67 per fat ved utgangen av måneden etter å ha bunnet ut på $47 per fat i januar. Nest beste sektor var telekom med en oppgang på 2 %. Den svakeste utviklingen hadde helserelaterte aksjer (- 3 %) og stabile konsumaksjer (- 2 %). Rentemarkedet Norges Bank holdt som ventet i markedet styringsrenten uendret på 1,25 % i april. I slutten av måneden merket det norske rentemarkedet den kraftige renteoppgangen i eurosonen. Hele statskurven i Norge skiftet opp med 5-20 bp. Ved utgangen av måneden hadde 10 års stat steget fra 1,47 % til 1,51 % (renteoppgangen har fortsatt i mai og i skrivende stund er renten 1,74 %). Tilsvarende tyske og amerikanske statsrenter var ved utgangen av måneden hhv. 0,55 % og 2,15 %, en økning på 39 og 22 bp. (oppgangen fortsatte i mai og rentenivået har steget ytterligere med hhv. 12 og 16 bp.) Valuta Svake makrotall fra USA og lavere deflasjonsrisiko i eurosonen førte til at euroen styrket seg mot dollar fra 1,07 til 1,12. Dette var den mest signifikante styrkelsen av euroen siden mai 2014 da euroen toppet ut på 1,38 mot dollar. Norske kroner styrket seg både mot dollar fra 8,06 til 7,54 og mot euro fra 8,66 til 8,44. Japanske yen var tilnærmet lik uendret mot dollar på i underkant av 120. Markedsutsikter Den største markedsrisikoen er fortsatt krisen i Hellas. Det har vært en rekke make-orbreak øyeblikk siden krisen i Hellas startet for fem år siden. Ryktene om at Hellas har stått overfor en snarlig konkurs har de siste månedene endt med at Athen likevel har klart å skrape sammen nok penger til å møte de avdragene de har stått overfor. Det som er sikkert er at Hellas og dets internasjonale kreditorer raskt må bli enige om en avtale

4 som utløser utbetaling av den forrige krisepakkens siste transje på 7,2 mrd. før dagens kriseprogram utløper i juni. Dernest må de raskt blir enige om en ny krisepakke. Dersom dette ikke skjer vil Athen i nær fremtid gå tom for midler og vil måtte erklære seg konkurs. De fleste hadde regnet med at nullpunktet for en avtale med kreditorene vil være 10. mai - da de 19 finansministrene i eurosonen møtes til sitt månedlige eurogruppemøte og dagen før Athen må betale inn 750 mrd. til IMF. Nå kan det likevel synes som at Athen nok en gang har klart å skrape sammen tilstrekkelige midler til å imøtekomme innbetalingen (sannsynligvis med litt hjelp fra den europeiske sentralbanken). Den gjeldende krisepakken til Hellas utløper 30. juni, og inngåelse av en ny krisepakke er helt nødvendig for at Athen skal kunne dekke forfall på 6,2 mrd. som kommer i juni og august på obligasjoner som holdes av den europeiske sentralbanken (ESB). Det er bekymringsfullt at forhandlingene er helt fastlåste siden kreditorene har satt et krav om ytterligere kutt i pensjoner og tiltak som åpner for masseoppsigelser i privat sektor, noe som oppfattes som helt uaktuelt av den greske statsministeren Tsipras. Avstanden mellom Athen og Brussel ble ytterligere understreket da den greske nasjonalforsamlingen reverserte et liknende tiltak fra tidligere kriseforhandlinger. En ny lov ble vedtatt som åpner for at tusener av grekere som har mistet jobben i offentlig sektor kan gjenansettes. Dersom en eventuell gresk exit ikke skaper store ringvirkninger i det globale finansielle systemet (her må det skytes inn at det hersker stor uenighet blant eksperter), gir dagens kvantitative lettelser og ekstremt lave rentenivåer støtte til aksjemarkedene. Den ekstreme overstyringen av finanssystemet etter år med eksperimentell pengepolitikk og kraftig kredittdrevet vekst bærer imidlertid med seg en økende risiko for finansiell volatilitet. Den amerikanske sentralbanken er klar over dette og vil ventelig være svært forsiktige i rentesettingen. Utsettelse av rentehevninger i USA er fortsatt mer positivt for investorer enn at veksten i amerikansk økonomi akselererer. Det knyttes også mye spenning til utviklingen i Kina. Det kinesiske eiendomsmarkedet har stabilisert seg, men veksten er mye lavere enn myndighetene ønsker. Beijing ser derfor i økende grad ut til å akseptere generelle lettelser i pengepolitikken. Denne utviklingen blir tatt vel i mot i finansmarkedene og i råvaremarkedene. Hvorvidt dette er en god utvikling for Kina på sikt er et annet spørsmål. Kineserne har sett faren ved kredittbobler, men erfarer nå hvor vanskelig det er å bremse kredittdrevet vekst uten at dette resulterer i bråstopp for økonomien. De ser derfor behovet for å sparke ballen litt lenger i håp om å vinne tid, fordi reformprosessen blir umulig uten finansiell stabilitet på kort sikt. Med utsikter til fortsatt lav global vekst, men god likviditetstilførsel fra sentralbankene, er det få alternative investeringer til aksjer. Vi anbefaler derfor en svak overvekt i aksjer for langsiktige investorer, men på kort sikt ser vi at krisen i eurosonen utgjør en trussel for finansmarkedene. For langsiktige investorer er det imidlertid få alternativer til aksjer og vi tror et selektivt valg av aksjer nå vil få en renessanse. Selv om aksjemarkedet generelt kan virke risikabelt, er det en rekke store solide innovative selskaper som er godt rustet både finansielt og ved attraktive produkter til å takle svak global vekst. Fondskommentar Carnegie Pengemarked oppnådde en avkastning på 0,12 % i april, fondets referanseindeks, ST1X, ga en avkastning på 0,07 %. Carnegie Obligasjon falt med -0,41 % mens referanseindeksen, ST4X, steg med 0,15 %. 3 års swaprente steg i april med 20 punkter til 1,45. Kredittspreadene har falt med 2-3 punkter på alle løpetider over 1 år for de beste bankene. Meravkastningen i Carnegie Pengemarked skyldes i hovedsak høyere løpende renter på investeringene i fondet sammenlignet med statsrentene. Mindreavkastningen i Carnegie Obligasjon skyldes en større utgang i swaprentene sammenlignet med statsrentene på samme løpetid. ST4X, som består utelukkende av norske statspapirer, hadde per 30. april en yield på 0,95 %, dette er 2 punkter lavere enn ved forrige månedsskifte. Carnegie Aksje Norge steg med 3,7 %, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,4 % mot Oslo Børs som steg med 3,3 % i april. Energi steg med 11 % og var blant de beste sektorene sist måned, en stigning drevet av at oljeprisen gikk fra 55 til 67 dollar per fat. De sterkeste energiaksjene var Seadrill (+26 %), DNO (+23 %) og Prosafe (+21 %).

5 Svakeste sektor var materialer som falt med 8 % som følge av at både Hydro (-14 %) og Yara (-6 %) utviklet seg svakt. Riggaksjer ble porteføljens viktigste negative bidragsytere forrige måned da vi ikke er investert i segmentet. Seadrill og Prosafe steg med % på en måned. Riggmarkedet er presset med fallende utnyttelsesgrad og det er behov for å ta ut flere rigger i takt med at nybygg blir levert. Reforhandlinger av kontrakter til lavere priser rapporteres jevnlig. Oljeselskapene er nødt til å kutte kostnader for å beskytte kontantstrøm og utbytte med oljepris under 70- dollar fatet. Statoil steg med 11 % i april og på linje med andre oljeselskaper prises aksjen tilsvarende utbytteavkastning på 5 %. Utsiktene for fri kontantstrøm er fortsatt negative og vi er undervektet Statoil, noe som bidro negativt på avkastningen i fondet. Norwegian Air Shuttle leverte mindre svake tall for første kvartal enn ventet, til tross for høye ekstraordinære kostnader ved pilotstreiken som herjet i mars. Aksjen steg med 32 % i april. Avklaring på at nye fly legges inn i det heleide leasingselskapet Arctic Aviation Asset (AAA) reduserer risikoen for flyselskapet. Leasingselskapet tåler lavere egenkapital og har lavere egenkapitalkostnad i forbindelse med finansiering av flyleveringer fremover. Vi er overvektet i aksjen og mener avkastningspotensialet er spennende med klargjøring av selskapsstrukturen. Storebrand falt med 9 % i forrige måned som følge av svake første kvartalstall og behov for større oppreserveringer for lengre levealder enn forventet. Nye solvensregler fra 2016 er krevende med lavt rentenivå og forventninger til å kunne utbetale utbytte fremover mener vi er urealistisk. Vi er ikke investert i aksjen og det ga et positivt avkastningsbidrag. Carnegie WorldWide falt med 8,2 % mens referanseindeksen var ned 4,1 % i april. Den viktigste årsaken til mindreavkastningen var fraværet av investeringer innen energiog telekomsektoren som begge utviklet seg betydelig bedre enn markedet generelt i april. Den svake aksjemarkedsutviklingen i India siste måned ga også et negativt bidrag da den indiske banken HDFC falt med 15 %. HDFC var ved inngangen til måneden den aksjen som hadde gitt det største positive bidraget til avkastningen hittil i år etter en oppgang på 29 %. Andre viktige negative bidrag sto den amerikanske interiørkjeden Home Depot (-9 %) og e-commerce selskapet L Brands (-8 %) for. Begge aksjene hadde ved inngangen til april gitt viktige bidrag til avkastningen i fondet. Novo Nordisk sto for det viktigste positive bidraget til avkastningen med en oppgang på 4 %, til tross for at helserelaterte aksjer generelt utviklet seg svakt i april.

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015

MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015 ffff MARKEDSRAPPORT AUGUST 2015 Makrobildet August ble en svært turbulent måned i finansmarkedene. Den økende volatiliteten det siste året er dels et resultat av endringer i global vekstdynamikk der høy

Detaljer

MARKEDSRAPPORT JUNI 2015

MARKEDSRAPPORT JUNI 2015 JPY/USD og JPY/EUR 10 9 240 220 200 180 160 140 120 100 13 12 11 10 80 60 40 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 180 160 140 120 100 80 60 ffff Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til 100 ved starten av perioden MARKEDSRAPPORT

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger

Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Månedsrapport om norske renter, med vurdering av markedet og konkrete anbefalinger Norges Bank kuttet styringsrenten på rentemøtet 17. mars, og indikerte ytterligere 1-2 kutt i den nye rentebanen Oljeprisen

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015

BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 BREV TIL INVESTORENE: JANUAR 2015 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 1,9 % målt i norske kroner. Det var ingen entydig valutaeffekt i januar da amerikanske dollar styrket seg kraftig

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 23. 4. juni 2007 Tilbakeblikk på uke 22. Uke 22 her hjemme ble en litt turbulent uke for Oslo Børs, men fasiten for uken ble allikevel at Hovedindeksen passerte

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret.

I oktober falt Euro-kursen med 1,5 % mot NOK, mens USDollar var uforandret. Oslo Finans AS Månedsbrev Tlf: 22 47 95 80 Fax: 22 42 42 89 email: mail@oslofinans.no Web: www.oslofinans.no November 2015 Internasjonale markeder Etter to svake måneder spratt de internasjonale børsene

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer