MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f"

Transkript

1 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden Utvikling i statsrenter 10 års løpetid NIKKEI500 S&P500 OSEFX Euro STOXX50 S&P BRIC40 Emerging Markets (*) US Italy Norway Spain F rance Germany Japan (*) JP Morgan Emerging Market Weighted Yields Valutakursutvikling: USD/EUR, JPY/USD og JPY/EUR MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f Makrobildet Globale aktivitetsmålinger viste at veksten fortsatte å avta i april. Avmatningen gjorde seg gjeldene i samtlige regioner, men for finansmarkedene var den overraskende svake vekstutviklingen i USA mest viktig. Veksten i første kvartal ble anslått til svake 0,2 % annualisert. Ekstremt vintervær og havnestreik ble fremført som forklaringer, men mer avgjørende for fremtidig vekst var det negative bidraget fra dollarstyrkelse og bortfall av investeringer relatert til oljeutvinning. Sannsynligvis var veksten i første kvartal negativ. Dette vil vise seg når en tar hensyn til handelsbalansen i mars som viste det største underskuddet siden 2008: Eksporten vokste med kun 1 %, mens importen steg med 8 %. Veksten i arbeidsmarkedet ser også ut til å avta, og selv om ledigheten i april falt til 5,4 %, forble lønnsveksten lav. De to siste månedene er det i snitt kun blitt skapt 150K nye arbeidsplasser i privat sektor, mot en gjennomsnittlig sysselsetningsvekst på 250K siden begynnelsen av Vekstutviklingen i USA gir en følelse av deja vu. I første kvartal av 2014 opplevde USA det største fallet i BNP utenom en resesjon (-2,1 %). Fallet ble den gang forklart av midlertidige faktorer som ekstremt vintervær og politisk kaos. Det kraftige vekstoppsvinget som fulgte de neste kvartalene validerte denne hypotesen. Et slikt vekstoppsving er mindre sannsynlig i år fordi en sterk dollar og investeringskollaps innen tight oil vil fortsette å legge en demper på vekstutviklingen. En kan heller ikke utelukke en resesjon, selv om sannsynligheten fortsatt er lav. I første kvartal rapporterte flere store amerikanske industriselskaper om betydelige inntektstap som følge av dollarstyrkelse. Blant disse var konsumvareselskapene PepsiCo og Procter & Gamble og teknologiselskapene Google, Microsoft og Apple. Svake vekstsignaler fra USA i april gjør at en rentehevning i juni er usannsynlig. Det er faktisk mer sannsynlig at den amerikanske sentralbanken (FED) unnlater å heve renten i år. JPY/USD og JPY/EUR Utvikling i NOK mot dollar og euro JPY/EUR JPY/USD USD/EUR NOK/EUR NOK/USD U SD/EUR Forventningen om at FED vil heve styringsrenten i år mens andre sentralbanker, ikke minst den europeiske sentralbanken (ESB), går motsatt vei, har vært en sentral driver i finansmarkedene. Den mest populære posisjoneringen har vært salg av euro og kjøp av euroobligasjoner. ESBs varslede kjøp av obligasjoner for 1 trillion og forventninger om deflasjon, førte til at investorer aksepterte latterlig lave renter på statsobligasjoner i eurosonen. Toneangivende var tyske statsobligasjoner med løpetid under 9 år som eksempelvis ble handlet til negative renter i midten av april. Obligasjonsmarkedet var overkjøpt og risikoen var stor for at selv små justeringer i relative vekst- og inflasjonsforventninger ville kunne føre til en korreksjon. Den reduserte sannsynligheten for rentehevning i USA i år, og stigende råvarepriser som følge av tiltakende ekspansiv pengepolitikk i Kina, ble triggeren som ledet momentumdrevne investorer og hedgefond til å reversere posisjonene. Rentene på tyske statsobligasjoner steg kraftig (10-årig stat steg eksempelvis fra 0,05 % til 0,78 % i løpet av kort tid) og renteoppgangen forplantet seg fra eurosonen til internasjonale obligasjonsmarkeder. Det er imidlertid liten grunn til å frykte at rentenivået vil fortsette å stige, til det er globale vekst- og inflasjonsutsikter for svake Valutakursutvikling for fremvoksende økonomier mot USD Indeksert til i Renmindbi Phil.Peso Indian Rupee Indon.Rupiah S-Afr. Rand Braz. Real Turkish Lira Russian Ruble Argentine Peso Bank of Japan (BoJ) lovet i april 2013 å bringe inflasjonen til 2 % i løpet av to år, og forrige måned kunne statsminister Abe puste lettet ut da kjerneinflasjonen steg fra 0 til 0,2 % år/år. Veksten i Japan var i 2014 svakt negativ og risikoen for en resesjon i år er overhengende. En kan derfor undres over optimismen knyttet til ESBs kvantitative lettelser, Abenomics innholdt tross alt et element av ekspansiv finanspolitikk. En kan også undre seg på om sentralbanksjefen i ESB, Mario Draghi, virkelig tror at kjøp av obligasjoner vil føre til vekst og inflasjon. Etter en periode med kraftig oppgang i europeiske aksjer var investorer naturlig nok nervøse da euroen styrket seg mot dollar for første gang siden sommeren 2014, samtidig som måneder med stigende aktivitetsmålinger ble avbrutt. Problemet i eurosonen er at aggressiv ekspansiv pengepolitikk kan være et nyttig verktøy for å løse en kortsiktig likviditetskrise som vist i 2008, men det er dessverre ikke en likviditetskrise men en serie langsiktige strukturelle utfordringer regionen står overfor: Fjell av statlig gjeld som neppe blir tilbakebetalt, strukturelt svak privat etterspørselsvekst og økt økonomisk usikkerhet som svekker private investeringer, og insentiver i næringslivet som sammen med rekordlave renter leder til kortsiktig kreativ finansplanlegging fremfor langsiktige investeringer i kapital og

2 Avkastning Rentefond apr hiå siste år Carnegie Pengemarked 0,12 0,4 1,6 Carnegie Obligasjon -0,41-0,3 3,8 Avkastning Aksjefond apr hiå siste år Carnegie Østeuropa 4,4 18,1 11,7 Carnegie Aksje Norge 3,7 7,2 18,6 Carnegie Multifond 1,4 4,0 10,5 Carnegie Asia 0,1 12,7 52,2 Carnegie Aksje Europa -4,2 10,5 22,6 Carnegie Aksje Norden -4,7 11,1 30,0 Carnegie Worldwide Long/Short -4,8 1,2 32,3 Carnegie Worldwide Etisk -7,7 6,3 45,4 Carnegie Medical -8,0 7,9 57,2 Carnegie Worldwide -8,2 4,6 42,3 Aksjeindekser (lokal val.) apr hiå siste år Shanghai Composite (Kina) 18,5 37,3 120,4 Russland (RTS) 16,9 30,2-16,5 BUX (Ungarn) 15,1 35,9 22,8 Hang Seng (Hong Kong) 13,0 19,2 28,8 IBX 50 (Brasil) 9,7 12,9 5,9 MSCI I USD (Øst-europa) 6,3 18,6 11,4 General (Argentina) 5,8 24,6 57,2 WSE WIG (Polen) 4,4 9,8 11,1 ISE National (Tyrkia) 3,8-2,1 10,8 OSEFX 3,3 9,0 9,3 OSEBX 3,3 11,0 8,5 ATX (Østerrike) 3,0 19,7 3,9 FTSE (UK) 2,8 6,0 1,8 Taiwan 50 (Taiwan) 2,7 6,0 15,1 Kospi (Sør-Korea) 2,4 6,0 1,2 S&P Technology (USA) 2,3 2,5 20,0 IPC General (Mexico) 2,0 3,3 7,0 ICEX (Island) 1,7 8,4 23,1 Nikkei 225 (Japan) 1,6 11,9 37,8 Straits Times (Singapore) 1,5 4,1 6,0 MSCI i USD (Verden) 0,9 5,3 12,4 S&P (USA) 0,9 1,3 11,2 Nasdaq Comp (USA) 0,8 4,3 22,0 Dow Jones (USA) 0,4 0,1 7,8 KFX (Danmark) 0,3 24,3 30,1 CAC 40 (Frankrike) 0,3 18,1 12,0 MSCI I USD (Europa) -0,1 10,8 9,9 General (Sveits) -0,5 1,6 7,6 PX-50 (Tsjekkia) -0,7 8,4 1,8 S&P Pharmaceut. (USA) -0,8 3,6 22,1 General (Sverige) -1,0 13,4 21,6 Nasdaq Biotech. (USA) -2,7 10,1 49,9 BSE-30 (India) -3,4-1,8 20,9 DAX 30 (Tyskland) -4,3 16,8 19,2 Hex (Finland) -5,5 9,8 14,6 Composite (Indonesia) -7,8-2,7 4,6 innovasjon. Mangelen på langsiktige investeringer i realkapital er like problematisk i USA. I 2014 brukte eksempelvis bedriftene i S&P % av driftsmarginene til å kjøpe egne aksjer eller betale ut dividender. Tilbakekjøp av aksjer i USA ventes å nå rekordhøye $1 trillion i Dersom ekstrem pengepolitikk skal kunne påvirke realøkonomien må den påvirke kredittveksten. Etter tiår med kredittdrevet konsumvekst er dette blitt en større utfordring for sentralbankene. Høy privat gjeld i husholdningene leder til svak etterspørsel, som svekkes ytterligere av statlige innstramminger, og lav produktivitetsvekst i privat sektor som begrenser lønnsveksten. Sentralbankene håper at lave rentenivåer skal lede til investeringsvekst. Tanken synes å være at dersom de oversvømmer bankvesenet med billig likviditet, vil dette lede til økt investeringsvekst. Problemet er imidlertid at dette er som å forutsette at vognen kan plasseres foran hesten. Den forenklede antakelsen i tradisjonell økonomi om pengemultiplikatoren er for lengst falsifisert av empirisk forskning: Pengemengdevekst leder ikke til kredittvekst slik tradisjonell økonomisk teori (og verdens ledende sentralbanksjefer) postulerer. Dynamikken er motsatt: Pengemengdevekst kommer i kjølvannet av kredittvekst: En bedrift ser en investeringsmulighet og etterspør kreditt i banken, banken gir kreditt og sentralbanken trykker penger for å tilføre det økonomiske systemet likviditet i etterkant. Med andre ord, dersom en bedrift ikke oppfatter det som attraktivt å investere, blir likviditeten værende i banksystemet eller lekker ut i internasjonale kapitalmarkeder. Dette er forklaringen på at verken investeringsveksten eller inflasjonen har tatt seg opp i USA og Japan, til tross for ekstreme pengepolitiske lettelser. Dette er også årsaken til at tiltakene heller ikke vil virke i eurosonen. I stedet har sentralbankenes tilførsel av likviditet ført til en massiv overføring av kjøpekraft fra sparere til låntakere, fra husholdninger til myndigheter, fra middelklassen til de rikeste, til en dekobling av aksjemarkedet fra underliggende vekst, og inntil nylig en strøm av likviditet, inn i fremvoksende økonomier. Det siste tiåret var fremvoksende økonomier preget av høy vekst. Lenge var dette vekstoppsvinget et resultat av et ekstremt sterkt råvaremarked. Når dette gradvis ble svekket overtok kredittvekst over som den viktigste driveren. Kilden til kredittveksten var de lave rentenivåene og de kvantitative lettelsene i den rike delen av verden. I stedet for å generere investeringsvekst førte kvantitative lettelser til at overskuddslikviditeten beveget seg ut i internasjonale kapitalmarkeder og ble investert der forventet avkastning var høyere enn i det svekkede vestlige kapitalistiske systemet. Det siste året har imidlertid denne tilførselen av utenlandsk kapital stoppet opp. En undersøkelse av utlånsbetingelsene utført av Institute of International Finance (IIF) viser at kredittveksten i fremvoksende økonomier nå har falt til det laveste nivået siden 2011, basert på en indeks av 130 banker som opererer i utviklingsland. Det mest interessante er at bankene oppgir lav etterspørsel som den viktigste årsaken til den svake kredittveksten, enten det dreier seg om bedriftslån, konsumrelaterte lån, lån til eiendomsutviklere eller private boliglån. Mangelen på kredittvekst skaper med andre ord også problemer for veksten i utviklingsland. Kina har de siste årene vært preget av kredittørke etter at myndighetene strammet inn overfor det uregulerte skyggebankssytemet. I mars opplevde både Kina og USA et kraftig fall i eksporten, men vel så viktig et kraftig fall i importen. Kinesiske myndigheter reagerte umiddelbart med å kutte styringsrenten for tredje gang på et halvt år. Måneden før hadde sentralbanken kuttet reservekravet med et helt prosentpoeng. Til tross for økende vilje til å ta i bruk generelle pengepolitiske lettelser har veksten i Kina fortsatt å svekke seg. Den kvartalsvise veksten i BNP i første kvartal falt til rundt 5 %, godt under myndighetenes mål på rundt 7 %. Realrentene og den effektive valutakursen har de siste månedene steget i en situasjon der kredittmarkedet oppleves som stramt, ikke minst for private bedrifter. Vedvarende deflasjon preger eiendomsmarkedet og i tungindustrien er overkapasitet et stort problem. Tungindustrien står for øvrig for en stor andel av potensielle utlånstap i banksektoren. Kinesiske myndigheter er bekymret og dette har

3 ledet tilbake til tidligere utprøvde metoder for å stimulere eiendomsmarkedet, noe som reiser spørsmål om i hvilken grad myndighetene har lykkes i retning av å etablere en ny vekstmodell. På den annen side er det få alternativer til de tradisjonelle vekstdriverne i kinesisk økonomi. Utvikling av nye drivere vil ta tid og dersom en beveger seg helt vekk fra de tradisjonelle driverne, risikerer myndighetene en hard landing. Utviklingen i India er heller ikke like rosenrød som finansmarkedene valgte å tolke den som for ett år siden da den reformvillige Modi sikret seg flertall i nasjonalkongressen. Makroindikatorer viser at de politiskøkonomiske utfordringene i India ikke er løst i en håndvending, selv med den mest reformvennlige regjeringen på mange år. Et stort problem er bankvesenet som sliter med bad loans og restrukturerte lån som i snitt kan utgjøre så mye som 11 % av balansen. Til tross for to rentekutt falt kredittveksten i India i mars til det laveste nivået på 10 år. Sentralbanksjefen i India uttrykte frustrasjon overfor bankvesenet da han demonstrativt unnlot å kutte styringsrenten i april fordi indiske banker i begrenset grad har fulgt opp tidligere rentekutt og i stedet valgt å øke marginene. Bankene på sin side skylder på at de i svært liten grad finansierer seg i markedet, og viser til at innskudd i snitt utgjør hele 78 % av fundingen. Aksjer Globale aksjemarkeder var samlet sett uendret i april målt i lokal valuta (MSCI World). Det beste aksjemarkedet var nok en måned Kina, der Shanghai-indeksen steg med 21 %. Det kinesiske aksjemarkedet har hittil i år hatt en oppgang på 38 %, og er opp siste tolv måneder med 122 %. Den positive aksjemarkedsutviklingen har vært et resultat av mer ekspansiv pengepolitikk, innstramminger i skyggebankmarkedet, i kombinasjon med et svakt eiendomsmarked som har ført spekulative midler inn i aksjer. Kinesiske myndigheter frykter bobletilstander og forsøkte i april å stagge markedet gjennom å begrense mulighetene for marginhandel og short -salg to dager før de kuttet reservekravet i banksektoren med 1 % -poeng. Det svakeste aksjemarkedet i april var India som falt med 1 %, dels som et resultat av at den indiske sentralbanken overraskende valgte å ikke kutte styringsrenten. Ellers var det en solid oppgang både i brasilianske (10 %) og østeuropeiske aksjer (8 %). Mens amerikanske aksjer steg med 2 %, var vesteuropeiske aksjemarkeder svake i kjølvannet av eurostyrkelsen. Sektormessig steg energisektoren mest (+ 6 %) etter at oljeprisen fortsatte stige i april til årets høyeste nivå. Brent nådde $67 per fat ved utgangen av måneden etter å ha bunnet ut på $47 per fat i januar. Nest beste sektor var telekom med en oppgang på 2 %. Den svakeste utviklingen hadde helserelaterte aksjer (- 3 %) og stabile konsumaksjer (- 2 %). Rentemarkedet Norges Bank holdt som ventet i markedet styringsrenten uendret på 1,25 % i april. I slutten av måneden merket det norske rentemarkedet den kraftige renteoppgangen i eurosonen. Hele statskurven i Norge skiftet opp med 5-20 bp. Ved utgangen av måneden hadde 10 års stat steget fra 1,47 % til 1,51 % (renteoppgangen har fortsatt i mai og i skrivende stund er renten 1,74 %). Tilsvarende tyske og amerikanske statsrenter var ved utgangen av måneden hhv. 0,55 % og 2,15 %, en økning på 39 og 22 bp. (oppgangen fortsatte i mai og rentenivået har steget ytterligere med hhv. 12 og 16 bp.) Valuta Svake makrotall fra USA og lavere deflasjonsrisiko i eurosonen førte til at euroen styrket seg mot dollar fra 1,07 til 1,12. Dette var den mest signifikante styrkelsen av euroen siden mai 2014 da euroen toppet ut på 1,38 mot dollar. Norske kroner styrket seg både mot dollar fra 8,06 til 7,54 og mot euro fra 8,66 til 8,44. Japanske yen var tilnærmet lik uendret mot dollar på i underkant av 120. Markedsutsikter Den største markedsrisikoen er fortsatt krisen i Hellas. Det har vært en rekke make-orbreak øyeblikk siden krisen i Hellas startet for fem år siden. Ryktene om at Hellas har stått overfor en snarlig konkurs har de siste månedene endt med at Athen likevel har klart å skrape sammen nok penger til å møte de avdragene de har stått overfor. Det som er sikkert er at Hellas og dets internasjonale kreditorer raskt må bli enige om en avtale

4 som utløser utbetaling av den forrige krisepakkens siste transje på 7,2 mrd. før dagens kriseprogram utløper i juni. Dernest må de raskt blir enige om en ny krisepakke. Dersom dette ikke skjer vil Athen i nær fremtid gå tom for midler og vil måtte erklære seg konkurs. De fleste hadde regnet med at nullpunktet for en avtale med kreditorene vil være 10. mai - da de 19 finansministrene i eurosonen møtes til sitt månedlige eurogruppemøte og dagen før Athen må betale inn 750 mrd. til IMF. Nå kan det likevel synes som at Athen nok en gang har klart å skrape sammen tilstrekkelige midler til å imøtekomme innbetalingen (sannsynligvis med litt hjelp fra den europeiske sentralbanken). Den gjeldende krisepakken til Hellas utløper 30. juni, og inngåelse av en ny krisepakke er helt nødvendig for at Athen skal kunne dekke forfall på 6,2 mrd. som kommer i juni og august på obligasjoner som holdes av den europeiske sentralbanken (ESB). Det er bekymringsfullt at forhandlingene er helt fastlåste siden kreditorene har satt et krav om ytterligere kutt i pensjoner og tiltak som åpner for masseoppsigelser i privat sektor, noe som oppfattes som helt uaktuelt av den greske statsministeren Tsipras. Avstanden mellom Athen og Brussel ble ytterligere understreket da den greske nasjonalforsamlingen reverserte et liknende tiltak fra tidligere kriseforhandlinger. En ny lov ble vedtatt som åpner for at tusener av grekere som har mistet jobben i offentlig sektor kan gjenansettes. Dersom en eventuell gresk exit ikke skaper store ringvirkninger i det globale finansielle systemet (her må det skytes inn at det hersker stor uenighet blant eksperter), gir dagens kvantitative lettelser og ekstremt lave rentenivåer støtte til aksjemarkedene. Den ekstreme overstyringen av finanssystemet etter år med eksperimentell pengepolitikk og kraftig kredittdrevet vekst bærer imidlertid med seg en økende risiko for finansiell volatilitet. Den amerikanske sentralbanken er klar over dette og vil ventelig være svært forsiktige i rentesettingen. Utsettelse av rentehevninger i USA er fortsatt mer positivt for investorer enn at veksten i amerikansk økonomi akselererer. Det knyttes også mye spenning til utviklingen i Kina. Det kinesiske eiendomsmarkedet har stabilisert seg, men veksten er mye lavere enn myndighetene ønsker. Beijing ser derfor i økende grad ut til å akseptere generelle lettelser i pengepolitikken. Denne utviklingen blir tatt vel i mot i finansmarkedene og i råvaremarkedene. Hvorvidt dette er en god utvikling for Kina på sikt er et annet spørsmål. Kineserne har sett faren ved kredittbobler, men erfarer nå hvor vanskelig det er å bremse kredittdrevet vekst uten at dette resulterer i bråstopp for økonomien. De ser derfor behovet for å sparke ballen litt lenger i håp om å vinne tid, fordi reformprosessen blir umulig uten finansiell stabilitet på kort sikt. Med utsikter til fortsatt lav global vekst, men god likviditetstilførsel fra sentralbankene, er det få alternative investeringer til aksjer. Vi anbefaler derfor en svak overvekt i aksjer for langsiktige investorer, men på kort sikt ser vi at krisen i eurosonen utgjør en trussel for finansmarkedene. For langsiktige investorer er det imidlertid få alternativer til aksjer og vi tror et selektivt valg av aksjer nå vil få en renessanse. Selv om aksjemarkedet generelt kan virke risikabelt, er det en rekke store solide innovative selskaper som er godt rustet både finansielt og ved attraktive produkter til å takle svak global vekst. Fondskommentar Carnegie Pengemarked oppnådde en avkastning på 0,12 % i april, fondets referanseindeks, ST1X, ga en avkastning på 0,07 %. Carnegie Obligasjon falt med -0,41 % mens referanseindeksen, ST4X, steg med 0,15 %. 3 års swaprente steg i april med 20 punkter til 1,45. Kredittspreadene har falt med 2-3 punkter på alle løpetider over 1 år for de beste bankene. Meravkastningen i Carnegie Pengemarked skyldes i hovedsak høyere løpende renter på investeringene i fondet sammenlignet med statsrentene. Mindreavkastningen i Carnegie Obligasjon skyldes en større utgang i swaprentene sammenlignet med statsrentene på samme løpetid. ST4X, som består utelukkende av norske statspapirer, hadde per 30. april en yield på 0,95 %, dette er 2 punkter lavere enn ved forrige månedsskifte. Carnegie Aksje Norge steg med 3,7 %, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,4 % mot Oslo Børs som steg med 3,3 % i april. Energi steg med 11 % og var blant de beste sektorene sist måned, en stigning drevet av at oljeprisen gikk fra 55 til 67 dollar per fat. De sterkeste energiaksjene var Seadrill (+26 %), DNO (+23 %) og Prosafe (+21 %).

5 Svakeste sektor var materialer som falt med 8 % som følge av at både Hydro (-14 %) og Yara (-6 %) utviklet seg svakt. Riggaksjer ble porteføljens viktigste negative bidragsytere forrige måned da vi ikke er investert i segmentet. Seadrill og Prosafe steg med % på en måned. Riggmarkedet er presset med fallende utnyttelsesgrad og det er behov for å ta ut flere rigger i takt med at nybygg blir levert. Reforhandlinger av kontrakter til lavere priser rapporteres jevnlig. Oljeselskapene er nødt til å kutte kostnader for å beskytte kontantstrøm og utbytte med oljepris under 70- dollar fatet. Statoil steg med 11 % i april og på linje med andre oljeselskaper prises aksjen tilsvarende utbytteavkastning på 5 %. Utsiktene for fri kontantstrøm er fortsatt negative og vi er undervektet Statoil, noe som bidro negativt på avkastningen i fondet. Norwegian Air Shuttle leverte mindre svake tall for første kvartal enn ventet, til tross for høye ekstraordinære kostnader ved pilotstreiken som herjet i mars. Aksjen steg med 32 % i april. Avklaring på at nye fly legges inn i det heleide leasingselskapet Arctic Aviation Asset (AAA) reduserer risikoen for flyselskapet. Leasingselskapet tåler lavere egenkapital og har lavere egenkapitalkostnad i forbindelse med finansiering av flyleveringer fremover. Vi er overvektet i aksjen og mener avkastningspotensialet er spennende med klargjøring av selskapsstrukturen. Storebrand falt med 9 % i forrige måned som følge av svake første kvartalstall og behov for større oppreserveringer for lengre levealder enn forventet. Nye solvensregler fra 2016 er krevende med lavt rentenivå og forventninger til å kunne utbetale utbytte fremover mener vi er urealistisk. Vi er ikke investert i aksjen og det ga et positivt avkastningsbidrag. Carnegie WorldWide falt med 8,2 % mens referanseindeksen var ned 4,1 % i april. Den viktigste årsaken til mindreavkastningen var fraværet av investeringer innen energiog telekomsektoren som begge utviklet seg betydelig bedre enn markedet generelt i april. Den svake aksjemarkedsutviklingen i India siste måned ga også et negativt bidrag da den indiske banken HDFC falt med 15 %. HDFC var ved inngangen til måneden den aksjen som hadde gitt det største positive bidraget til avkastningen hittil i år etter en oppgang på 29 %. Andre viktige negative bidrag sto den amerikanske interiørkjeden Home Depot (-9 %) og e-commerce selskapet L Brands (-8 %) for. Begge aksjene hadde ved inngangen til april gitt viktige bidrag til avkastningen i fondet. Novo Nordisk sto for det viktigste positive bidraget til avkastningen med en oppgang på 4 %, til tross for at helserelaterte aksjer generelt utviklet seg svakt i april.

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer