GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Nr. 327 Søndag 29. november 2009 SIDE 6, 7 og 8 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Nr. 327 Søndag 29. november 2009 SIDE 6, 7 og 8 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21"

Transkript

1 GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Foto: REUTERS Nr. 327 Søndag 29. november 2009 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 6, 7 og 8 Foto: SIMEN GRYTØYR SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21

2 16 16 Søndag 29. november 2009 Gullkara ut av sm Tiendeklassingene på Flåtestad i Oppegård gjør det bedre på skolen enn de fleste. Det er ikke fordi kommunen bruker mye penger på dem. VG har kartlagt avgangskarakterene ved alle landets grunnskoler og sammenholdt med en rekke faktorer. Resultatene er oppsiktsvekkende.

3 Søndag 29. november akterer måpenger TOPPELEVER: Fra venstre: Nora ByomNilssen (15), Isabell Rudaa (15), Ingeborg Gulla (15) og Tarik Mustedanagic (15) ved Flåtestad ungdomsskole.

4 18 18 Søndag 29. november 2009 FAKTA BEST RESULTAT Skole Kommune Disse skolene har oppnådd de beste resultatene. Gjennomsnittskarakteren er basert på disse fagene: Engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Fylke Snitt 2009 Utgift pr. elev 2008 Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 pr. innbygger Inntekt rangert Ordførerparti Vang b.og u. skule Røkland skole Trones skole Eidsvåg skole Asak skole Stordal skule Nordberg skole Kastellet skole øle b.og u. skole Folla skole Marienlyst skole Lavangen skole Lauvsnes skole Bjørnsletta skole op skole ilstad b.og u. skole Ramstad skole Kyrkjebygd skule Alvdal ungdomsskole Bjørnegård skole Bøler skole Flåtestad skole Knarvik ungdomsskule Nordseter skole Gjettum skole Engerdal b.og u. skole Sylling skole Mølladammen u. skole Ris ungdomsskole Sandnes skole Dalen skole amarøy Sentralskole Marikollen skole Saltvern skole Øraker skole Vang Saltdal Beiarn Bergen Skedsmo Stordal Sandnes Verran Lavangen Flatanger Bergen Brønnøy Bærum Åseral Alvdal Bærum Oppegård Lindås Bærum Engerdal Lier Bærum adsel Fet amarøy Bergen Bodø Oppland Nordland Nordland ordaland Møre og Romsdal Rogaland Nord-Trøndelag Troms Nord-Trøndelag ordaland Nordland Vest-Agder edmark ordaland edmark Buskerud Nordland Nordland ordaland Nordland 4,600 4,585 4,565 4,551 4,542 4,488 4,485 4,467 4,463 4,436 4,429 4,427 4,425 4,394 4,364 4,358 4,355 4,340 4,338 4,336 4,324 4,317 4,313 4,308 4,303 4,300 4,296 4,293 4,289 4,281 4,279 4,278 4,277 4,276 4, plass 30.plass plass 260.plass 393.plass 125.plass 9 18.plass plass 406.plass 46.plass 204.plass 406.plass 422.plass 186.plass 406.plass 51.plass 287.plass 406.plass 273.plass 382.plass 63.plass plass plass 294.plass 376.plass 25.plass 23.plass 247.plass 8.plass 384.plass 362.plass 382.plass 25.plass 220.plass 1.plass 175.plass 292.plass 1.plass 3.plass 41.plass 1.plass 400.plass 28.plass 1.plass 274.plass 22.plass 303.plass 25.plass 72.plass FrP V FrP KrF FrP FrP * Kolonnen utgift per elev baserer seg på kommunegjennomsnittet. KLATRE- MULIGETER: På Flåtestad skole i Oppegård har Nora Byom-Nilssen (15), Isabell Rudaa (15), enrik Fallang (15), Tarik Mustedanagic (15) og Ingeborg Gulla (15) muligheter til å klatre i skolens egen klatrevegg. ELSKER Å UNDERVISE: Lærerne Anne Britt Kalleberg (53) og May Britt Esse Berge (52) følger opp tre elever på Flåtestad skole som samarbeider om en oppgave på en av PC-ene i klasseromsbasen. Det spiller ingen rolle hvor mange penger kommunene bruker på elevene i norske skoler. Foreldrenes inntekt og utdannelse er viktigere for å forklare karakterene. Umulig å «kjøpe» gode karakterer Ressurssterke foreldre er avgjørende Antall elever i kullet spiller inn Dette er to av hovedfunnene som VG i dag kan avsløre etter å ha lastet ned informasjon om avgangskarakterene fra samtlige norske grunnskoler ved skoleårets slutt i juni Karakterene er sammenholdt med tall fra skattelistene og kommuneregnskapene i alle norske kommuner. Sammenligninger av de ferskeste karakterene, de siste inntektsoversiktene og de nyeste oversiktene over kommunenes skoleutgifter, viser at større pengebruk i norske skoler ikke gir seg utslag i bedre karakterer. På bakgrunn av VGs datamateriale kan jeg ikke se noen sammenheng mellom utgifter pr. elev og resultater målt ved hjelp av karakterer i de norske kommunene, sier forskningssjef Geert Laier Christensen ved danske CEPOS (Center for politiske studier). an har fått oversendt informasjonen VG har lastet ned og

5 Søndag 29. november LIKER Å LÆRE: Tiendeklassingene på Flåtestad skole i Oppegård synes gode karakterer er kjempestas. De legger heller ikke skjul på at de stortrives på skolen. Fra venstre Isabell Rudaa (15), Ingeborg Gulla (15), Nora Byom-Nilssen (15) og Tarik Mustedanagic (15). OPPEGÅRD (VG) De er blant de billigste elevene i landet. Likevel tilhører tiendeklassingene på Flåtestad skole den norske karaktertoppen. Når vi går ut av skolen neste år, vil karaktersnittet her bli enda bedre, sier Tarik Mustedanagic (15). an trenger bare å se rundt seg. Der sitter fire tilfeldig utvalgte medelever. De har et karaktersnitt på 4,9. Det er 0,6 karakterpoeng høyere enn kullet som gikk ut i vår. Samtidig koster hver elev kommunen kroner i året. Det er kroner under landsgjennomsnittet på kroner. er er så mange som vil oppnå noe med skolegangen sin, sier Tarik. Rundt ham i det store klasserommet, som minner mest om et moderne kontorlandskap, yrer det av lærevillige og utadvendte elever. «Billige» elever får toppkarakterer Tarik tilhører en aldersblandet gruppe på 80 elever som deler på fem lærere. I likhet med de fire andre elevene som møter VG, kommer han fra et ressurssterkt hjem. RESSURSSTERKE FOR- ELDRE: VGs undersøkelse viser at en høy snittinntekt i kommunen gir utslag i form av høye karakterer. I Oppegård er snittinntekten over kroner pr. innbygger. Nær fire av ti innbyggere har utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Ingeborg Gulla (15) nyter også godt av ressurssterke foreldre. un har et karaktersnitt på 5,8. Stort høyere kommer du ikke i norsk skole uten å sprenge karakterskalaen. Faren min hjelper meg med leksene når jeg trenger det. an er nok litt over snittet interessert i skolen. Nå har han begynt å kjøpe fagbøker i videregående skole slik at han er forberedt når jeg begynner der neste år, forteller Ingeborg. un bruker en til to timer daglig på leksene. Skolen tilbyr både studietid med lærere og leksehjelp etter skoletid to ganger i uken. GØY Å VÆRE GOD: Det vet elevene å benytte seg av. De representerer en læringskultur der det er stas å prestere godt. Folk her skjønner at gode karakterer er viktig. Resultatene teller jo når vi skal søke på videregående, sier Isabell Rudaa (15). un har lett for å forstå matte. Og hun liker det. Derfor blir det nok realfag i fortsettelsen også, tror hun. enrik Fallang (15) og Nora Byom Nilssen (15) sier det er gøy å få gode karakterer. Ingen blir sett på som strebere eller nerder selv om de stadig vekk får fem og seks på prøver. Lærerne May Britt Esse Berge (52) og Anne Britt Kalleberg (53) legger ikke skjul på at de er stolte av læringstrykket blant elevene. De opplever et sug etter læring og ikke bare etter karakterer blant elevene. De mener det gir seg størst utslag gjennom elevenes muntlige prestasjoner. Vi har en snittkarakter på over 5 i muntlig. Dersom vi ber noen være konferansier på en skoleforestilling med mye publikum i salen, er det sterk konkurranse om å få jobben, beskriver May Britt Esse Berge. Både hun og Anne Britt Kalleberg bekrefter elevenes opplevelse av at det er stas å få gode karakterer. De ser også at ressurssterke foreldre som bryr seg om barnas skolehverdag, betyr mye. Men de mener at organiseringen av undervisningen og lærernes innflytelse også betyr mye. Vi opplever at ved å ha alle elevene fra åttende, niende og tiende trinn i samme base, oppnår vi et trygt og godt miljø på skolen, sier Kalleberg. LÆRERKONTAKT: Elevene som trenger spesialundervisning, får det inne i basen, og da føler elevene seg mer inkludert. Elevene har derfor nær kontakt med lærerne på basen. Berge mener vurderingssamtalene med hver enkelt elev også fører til at lærerne kommer tettere på eleven. Elevene vet hele tiden hva de blir vurdert ut fra. Gjennom disse samtalene får de også mulighet til å vise hele bredden i fagene sine. foretatt uavhengige statistiske beregninger av materialet. YTTERPUNKTENE: Vang barne- og ungdomsskole i Oppland har den høyeste snittkarakteren (4,6) av samtlige skoler basert på avgangskarakterene i åtte fag. akk i hæl ligger Røkland skole i Saltdal kommune og Trones skole i Beiarn i Nordland. I motsatt ende av skalaen finner vi ungdomsskolene i opplandskommunene Søndre Land, Dovre og Skjåk. Der oppnådde fjorårets avgangselever så vidt en treer i snittkarakter. Disse tre kommunene kjennetegnes som mange andre med lavt karaktersnitt, av at innbyggerne har et lavt inntektsnivå samt et lavt utdanningsnivå. Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, ans Bonesrønning, har i flere år på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analysert resultatene av de nasjonale prøvene. an bekrefter VGs funn som sier at høy ressursbruk pr. elev på ingen måte gir gode karakterer. Våre funn viser at det ofte brukes mye penger der prestasjonene er svake og der det er problemer. Men ingenting tyder på at pengebruken gir noen bedre skoleprestasjoner, sier Bonesrønning til VG. FORSKNINGS- SJEF: Geert Laier Christensen har gjort statistisk analyse av den store datamengden VG har innhentet og bearbeidet. an er tilknyttet danske CEPOS (Center for politiske studier).

6 20 20 Søndag 29. november 2009 FAKTA DÅRLIGST RESULTAT Skole Kommune Disse skolene har oppnådd de dårligste resultatene. Gjennomsnittskarakteren er basert på disse fagene: Engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Fylke Snitt 2009 Utgift pr. elev 2008 Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 pr. innbygger Inntekt rangert Ordførerparti Undheim skule Årlivoll skole useby skole Mesterfjellet u. skole Søndre Land u. skole Lindeberg skole Galterud skole Bangsund skole Ramfjord skole Breilia skole Dovre ungdomsskole Sandfallet u. skole augen skole Enge skule allingby skole Torpa b. og u. skole Ulveset skule Mæla ungdomsskole Rugtvedt skole Skjåk ungdomsskule Malm skole Åmli skule Veiavangen u. skole Rosten skole Moster skule Våler u. skole Vinstra u. skole Berlevåg skole Overhalla b. og u. skole Skogn b. og u. skole Kvalsund skole Romedal ungdomsskole Berge ungdomsskole Time Orkdal Trondheim Larvik Søndre Land Drammen Namsos Tromsø ammerfest Dovre Alta Etne Ringerike Nordre Land Fjell Skien Bamble Skjåk Verran Åmli Nedre Eiker Trondheim Bømlo Våler Nord-Fron Berlevåg Overhalla Levanger Kvalsund Stange Lyngdal Rogaland Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Vestfold Oppland Buskerud Nord-Trøndelag Troms Finnmark Oppland Finnmark ordaland Buskerud Oppland ordaland Telemark Telemark Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder Buskerud Sør-Trøndelag ordaland edmark Oppland Finnmark/ Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark edmark Vest-Agder 3,063 3,089 3,173 3,201 3,254 3,257 3,280 3,281 3,338 3,343 3,350 3,352 3,371 3,376 3,377 3,377 3,386 3,401 3,406 3,413 3,416 3,420 3,421 3,426 3,436 3,437 3,437 3,437 3,438 3,440 3,443 3,449 3, plass 314.plass 368.plass 412.plass 200.plass 373.plass 407.plass 298.plass 82.plass 170.plass 213.plass 201.plass 357.plass 224.plass 281.plass 364.plass plass 125.plass 104.plass 421.plass 368.plass 392.plass 120.plass 131.plass 127.plass plass 5.plass 244.plass 395.plass plass 173.plass 54.plass 128.plass 365.plass 42.plass 204.plass 94.plass 272.plass 315.plass 233.plass 130.plass 148.plass 335.plass 27.plass 101.plass 65.plass 378.plass 384.plass plass 54.plass 61.plass 345.plass 202.plass 210.plass 227.plass 238.plass 311.plass 245.plass 228.plass KrF FrP * Kolonnen utgift per elev baserer seg på kommunegjennomsnittet. SKOLE- SJEFER: Skolesjef Fred Sørensen (61) i Søndre Land og rektor Knut Solhaug på Søndre Land ungdomsskole vil ha en grundig gjennomgang av hele vurderingssystemet ved skolen. FOTBALL- REKTOR: Alle elevene på Søndre Land ungdomsskole må ha fysisk aktivitet før matpausen hver eneste dag. er er det rektor som viser sine ferdigheter med ballen. an viser til at store kostnadsdrivere som spesialundervisning og utgifter til skoleskyss spiller inn på hver enkelt skoles ressursbruk. Blant de 30 skolene på karaktertoppen i VGs oversikt ligger 25 skoler under landsgjennomsnittet i utgifter pr. elev. Flere av disse skolene ligger i eller i hovedstadens nabokommuner som Bærum, Oppegård og Skedsmo. Disse kommunene preges av høy gjennomsnittsinntekt og høyt utdanningsnivå blant innbyggerne. INNTEKTEN AVGJØR: Det bringer oss over på et annet funn i den statistiske analysen av tallmaterialet. Det fastslår at det er en statistisk holdbar sammenheng mellom gjennomsnittlig inntekt i kommunen og karakterene, ifølge Laier Christensen i CEPOS. Skoler i kommuner med de best betalte innbyggerne har også de beste karakterene. Inntektsnivået kan ses i sammenheng med utdanningsnivået, som helt klart slår ut på elevenes resultater i skolene, sier ans Bonesrønning. Sammenhengen mellom foreldrenes ressurser og elevenes skoleresultater kommer tydelig frem ved de to skolene VG har besøkt i hver sin ende av karakterskalaen: Søndre Land Ungdomsskole hadde i fjor et karaktersnitt på 3,2, mens Flåtestad skole i Oppegård oppnådde 4,3. I snitt tjener en innbygger i Søndre Land kroner i året. Det er så vidt over halvparten av snittinntekten i Oppegård kommune. I Søndre Land har 16 prosent av den voksne befolkningen høyere utdanning. I Oppegård er utdanningsnivået vesentlig høyere: 37 prosent har høyere utdanning. Men ingen regel uten unntak: Undersøkelsen viser også at elever i kommuner der innbyggerne tjener minst, ofte har bedre karakterer enn elevene i kommuner med inntekter i midtsjiktet. ELEVTALLET: Størrelsen på kullet har også betydning for hvilke karakterer som oppnås. Skoler med svært få eller svært mange elever, gjør det best, viser den statistiske undersøkelsen av VGs tallmateriale. VG fikk også undersøkt om det er noen sammenheng mellom hvilket parti ordføreren i kommunen tilhører og karakternivået i kommunens skoler. Det er det ikke. ovedfunnene i VGs undersøkelse stemmer overens med funnene i utdanningsforskningen som er gjort på tidligere elevprestasjoner. Vår vurdering av de foreliggende studier er at effekten av ressurser på elevprestasjoner i beste fall er liten, konkluderer

7 Søndag 29. november REKTOR-SKÅRING: Rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole gikk rett i angrep og skåret etter to minutter da han deltok i elevenes karakterfrie time i fysisk aktivitet. Skolen sliter tyngre med resultater av elevenes skolearbeid. SØNDRE LAND (VG) Skogbrukskommunen Søndre Land preges av lave inntekter og få innbyggere med høyere utdanning. Bygdas ungdomsskole produserer da også lave avgangskarakterer. Rektor Knut Solhaug (53) har mye å være stolt av på skolen sin. I fjor fikk ungdomsskolen den høythengende Aktivitetsprisen fra elsedirektoratet for sin satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Men det er karakterfrie aktiviteter. I de tradisjonelle skolefagene sliter skolen med et av landets laveste karaktersnitt, selv om kommunen punger ut med over kroner pr. elev. ver eneste dag, om det regner, sludder eller snør, må elevene ha fysisk aktivitet før matpausen på Søndre Land ungdomsskole. Denne grå og regnfulle fredagen i november er intet unntak. Satser tyngst på fysisk aktivitet Elevene i tiende klasse spiller fotball på den våte asfaltbanen. Rektor Solhaug hiver seg med i kampen og overrasker både seg selv og elevene ved å skåre mål med en lur markkryper nede i venstre hjørne. Men på karakterstatistikken er det vanskeligere å få øye på de flotte skåringene. AMBISJONER: Snittkarakteren på 3,2 fra våren 2009 har ført til at skolesjef Fred Sørensen (61) vil ha en grundig gjennomgåelse av hele vurderingssystemet ved skolen. Vi kan allerede nå si at dette resultatet blir bedre neste år enn i år. Dette er ingen forsvarstale, men vær klar over at karakterresultatene svinger med årskullene, sier Sørensen til VG. an har undret seg over at lærerne på ungdomsskolen i bygda ofte gir strengere snitt på standpunktkarakterene enn karaktersnittet på de elevene som blir trukket ut til eksamen. Eksamenskarakterene er noe bedre enn standpunktkarakterene på skolen, poengterer rektor Solhaug. Men de to skolelederne er på langt nær fornøyd. Nå jobber vi med dette. Målet er å gi mest mulig realistiske karakterer. Vi skal klare å komme oss opp på nivå med landsgjennomsnittet. Jeg er redd for at frafallet fra videregående bare blir større med det karaktersnittet vi nå har etter tiende klasse, sier Sørensen til VG. an spør seg om skolens lærere er for strenge når de setter sluttkarakterene. Samtidig mener han karakternivået må ses over tid for å få et bedre bilde av utviklingen. Men også denne utviklingen kunne vært mer lystelig lesning for skolelederne på Søndre Land. I et fag som norsk har avgangskarakteren gått ned fra 3,8 til 3,2 fra 2006 til I engelsk er tendensen den samme. MER PRAKTISK ANLAGT: Både skolesjef Sørensen og rektor Solhaug er åpne for at utdanningsbakgrunnen og gjennomsnittsinntekten til innbyggerne i Opplandskommunen er med på å forklare elevprestasjonene. Men de vil ikke være med på at skolens betydning er minimal. Foreldrenes utdanningsnivå her er nok ikke veldig høyt, sier skolesjefen. Rektor Solhaug supplerer: Vi er i en kommune der jord- og skogbruk har vært hovednæringene i årtier. Dette var en av de største skogbrukskommunene i landet, sier Solhaug. an skulle ønske seg mer vekt på de praktiske fagene i ungdomsskolen og at kroppsøving og kunst og håndverk ble eksamensfag. Det ville bidratt til å løfte flere av hans elever. Sjekk din skole på VG Nett Sjekk på VG Nett hvordan karakternivået har utviklet seg på landets ungdomsskoler siden Noen har gått klart frem, andre har gått klart tilbake. forskerne Lars Erik Borge ved NTNU og Marte Rønning i Statistisk sentralbyrå etter å ha vurdert 19 studier som er utført i løpet av de siste 30 årene. Selv om han har påvist klare sammenhenger, tar forskningssjef Geert Laier Christensen noen forbehold i VGs undersøkelse: Det kan være forhold vi ikke kan kontrollere for i tallmaterialet, og som vi vet har stor betydning for resultatene. Det dreier seg blant annet om foreldrenes utdannelse og etnisitet. Det betyr at det kan være sammenhenger i materialet som vi ikke finner. Problemet reduseres av at inntekten normalt har sammenheng med variabler som utdannelse og etnisitet, avslutter Christensen. Tekst: JON BONES og FRANK ERTESVÅG Foto: SIMEN GRYTØYR og SILJE RINDAL epost: Krever gode karakterer for skolemilliardene les VG i morgen Slik gjorde vi det På nettstedet ligger, med noen unntak, alle snittkarakterer fra alle landets skoler. Det danske firmaet Kaas & Mulvad har hjulpet VG med å laste ned informasjonen. VG har beregnet gjennomsnittskarakterer for de enkelte skolene og de enkelte kommunene. I våre beregninger har vi også lagt inn hvor mange elever som har fått karakter, slik at vi kunne beregne om det var noen sammenheng mellom størrelsen på kullet og oppnådde karakterer. Fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering har VG hentet informasjon fra to tabeller: Netto driftsutgifter til grunnskole og antall elever i kommunale grunnskoler. Dette har gjort det mulig å beregne utgifter pr. elev i alle landets kommuner. Fra skattelistene har VG foretatt beregninger for å få frem gjennomsnittlig inntekt hos innbyggerne i alle landets kommuner. All informasjon er deretter sendt til den danske tenketanken CEPOS for statistisk analyse. Deres regresjonsanalyse, som det heter, har kunnet fastslå i hvilken grad det er sammenheng mellom karakterer og andre variabler. Noen kommuner mangler i våre beregninger. Det skyldes at ikke nok informasjon var tilgjengelig.

8 12 12 Mandag 30. november 2009 SKOLE-NORGE Myndighetene vil ha noe igjen for pengene Av FRANK ERTESVÅG og JON BONES VANG/TOKKE (VG) Kommunene må kreve gode karakterer for de store summene de pløyer inn i skolen. Det mener både KS-direktør Eva Lian og to ordførere i to av landets rikeste småkommuner. Vi er opptatt av at kommunene stiller større krav til sine skoler når det gjelder å produsere gode karakterer. Men også krav til dannelse, trivsel og læring, sier Eva Li- PÅ BUNN: Ordfører Olav Urbø () i an, som er utdanningsdirektør i Foto: TOVE PALMORK Tokke. AAVELMOEN Kommunenes Sentralforbund. VG har sammenlignet avgangskarakterer i samtlige norske kommuner 2008/2009 med utgifter pr. elev i de samme kommunene i Kartleggingen viser enorme forskjeller i både ressursbruk og skoleprestasjoner. Kraftkommuner I de to rike kraftkommunene Vang i Valdres og Tokke i Telemark brukes det henholdsvis kroner og kroner pr. elev. Det nærmer seg det dobbelte av snittet i norske kommuner, som ligger på kroner pr. elev i Likevel ligger kommunene i hver sin ende av VGs karakterrangering. Vi er veldig opptatt av å forbedre karakternivået. Nå må vi finne ut hva som har gjort at karakterene er såpass lave. Vi har hatt bedre råd enn mange andre kommuner og brukt mye på skolen. Jeg er litt overrasket over at vi ligger såpass dårlig an i forhold til det vi bruker på skole, sier ordfører i Tokke, Olav Urbø (). an varsler debatt om skolekvalitet i kommunestyret når saken kommer opp i sin fulle bredde neste år. Øverst i Valdres i Oppland sitter hans partifelle og ordførerkollega Knut aalien og koser seg med helt andre skoleresultater. Med en snittkarakter på 4,6 for avgangselevene i Vang, har han virkelig fått valuta for de 147 tusenlappene som ble brukt på hver elev sist år. Prioriterer skole Ja, vi må kunne forlange gode karakterer og skoleprestasjoner når vi satser så tungt på skolen. Kvalitet i skolen er svært viktig for oss, sier aalien til VG. Skolesjefen i Vang, Jon Eggen (56) er rørende enig med ordføreren. Vang har som kraftkommune god økonomisk evne til SIKTER ØYT: Tiendeklassingene i Vang i Valdres er ikke hekta på seksere i karakterboken. Men de legger ikke skjul på at målet er høye karakterer. Fra venstre: Åsmund Kvale, Julie Wangensteen, Solveig Weisser og Lasse Skøre. KREVER gode karakterer å prioritere skole. Politikerne har krevd høy innsats i skolesektoren. Det har vært vilje til å prioritere skole. Vi har under ti elever pr. lærer. Det er ganske bra. er har vært en stabil satsing. Det er positivt for elevene, vurderer Eggen. Rektor Evy Kvale på Vang barne- og ungdomsskole er fornøyd med hvordan politikerne prioriterer skolen. Men hun har også en annen forklaring på det høye karaktersnittet. Det er dyktige lærerkrefter her. De går veldig inn for oppgaven. De er målrettede i undervisningen, sier Kvale. Blant kommunene som bruker minst på elevene, men som likevel produserer høye karakterer, er Oppegård rett sør for. Kommunen ligger på 412. plass i pengebruk, sjette nederst av de kommunene som har latt seg beregne, men når det gjelder karakterer, er kommunen på plass 26. Samme fenomen gjelder også for Bærum. Kommunen rett vest for topper statistikken over inntekt, men er nr. 406 i utgift pr. elev og nr. 22 i oppnådde karakterer. E-post:

9 Mandag 30. november SKOLE-NORGE Pusher hverandre Av FRANK ERTESVÅG og GEIR OLSEN (foto) VANG (VG) Blant tiendeklassingene på Vang barne- og ungdomsskole er det kult å få gode karakterer. 10.-klassing Åsmund Kvale (15) gjør unna dagens gloseprøve i engelsk på åtte minutter. an tror han klarte alle glosene, og er stolt av det. Like stolt som han er av at elevene i Valdres-kommunen er på karaktertoppen i landet med et snitt på 4,6. Elevene her er veldig opptatt av å få gode karakterer. Vi pusher hverandre. er er det absolutt ikke flaut å få gode resultater. Dersom en har gjort en litt dårlig prøve, sier vi bare at dette går bedre neste gang, sier Åsmund til VG. an tror det er en spesiell fordel for elevene at de har nynorsk som hovedmål. Bokmål som sidemål ikke er noe problem, forsikrer 15-åringen. 10.-klassing Solveig Weisser (15) er fornøyd med at kommunen og skolen legger bra til rette.: Vi har til dels fleksitid, og kan gjøre lekser på skolen. Det benytter vi oss av. vorfor er karakterene så gode her? Åsmund Kvale skryter av lærerne: I fjor var nok elevene spesielt gode her. Men lærerne er virkelig flinke også. er er mange gode lærere. Julie Wangensteen (15) er enig: Lærerne legger opp til at her må vi lære selv. Vi må jobbe selv. Da lærer vi mye mer også. Lasse Skøre (15) understreker at elevene har det de trenger av utstyr, lærebøker og materiell. Det er bra med utstyr her. PC-ene er ledige når vi trenger det. Målet nå er å holde det karakternivået som forgjengerne våre presterte, sier Lasse. i går. Slik gjorde vi det På nettstedet ligger, med noen unntak, alle snittkarakterer fra alle landets skoler. Det danske firmaet Kaas & Mulvad har hjulpet VG med å laste ned informasjonen. VG har beregnet gjennomsnittskarakterer for de enkelte skolene og de enkelte kommunene. I våre beregninger har vi også lagt inn hvor mange elever som har fått karakter, slik at vi kunne beregne om det var noen sammenheng mellom størrelsen på kullet og oppnådde karakterer. Fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering har VG hentet informasjon fra to tabeller: Netto driftsutgifter til grunnskole og antall elever i kommunale grunnskoler. Dette har gjort det mulig å beregne utgifter pr. elev i alle landets kommuner. Fra skattelistene har VG foretatt beregninger for å få frem gjennomsnittlig inntekt hos innbyggerne i alle landets kommuner. All informasjon er deretter sendt til den danske tenketanken CEPOS for statistisk analyse. Deres regresjonsanalyse, som det heter, har kunnet fastslå i hvilken grad det er sammenheng mellom karakterer og andre variabler. Noen kommuner mangler i våre beregninger. Det skyldes at ikke nok informasjon var tilgjengelig. Kommune FAKTA ØYEST KARAKTER Snitt 2009 Utgift pr. elev 2009 Disse kommunene har oppnådd den høyeste gjennomsnittkarakteren, basert på de åtte fagene engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 Inntekt rangert Ordførerparti Kommune FAKTA LAVEST KARAKTER Snitt 2009 Utgift pr. elev 2009 Disse kommunene har oppnådd den laveste gjennomsnittkarakteren, basert på de åtte fagene engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 Inntekt rangert Ordførerparti Vang Beiarn Stordal Lavangen Flatanger Åseral Alvdal Engerdal amarøy Eidfjord Leka Balestrand Fet Berg Loppa Sirdal Saltdal Ulvik Snillfjord oltålen 4,600 4,565 4,488 4,427 4,425 4,340 4,338 4,300 4,278 4,263 4,250 4,232 4,231 4,213 4,203 4,201 4,200 4,193 4,188 4, plass 260.plass 9 18.plass 46.plass 204.plass 51.plass 63.plass 13.plass 3.plass 54.plass 382.plass 27.plass 23.plass 10.plass 247.plass 67.plass 21.plass 116.plass plass 376.plass 247.plass 362.plass 382.plass 175.plass 292.plass 400.plass 303.plass 200.plass 387.plass 343.plass 22.plass 306.plass 332.plass plass 291.plass 264.plass 312.plass V V Søndre Land Nesseby Dovre Etne Skjåk Åmli Båtsfjord Våler (i edmark) Berlevåg Overhalla Kvalsund Dyrøy Froland Løten Tokke Rindal Klæbu Vardø Bjerkreim Sør-Odal ammerfest Frøya 3,254 3,267 3,350 3,376 3,413 3,420 3,428 3,437 3,437 3,438 3,443 3,460 3,461 3,468 3,475 3,489 3,496 3,500 3,501 3,501 3,505 3, plass 16.plass 170.plass 201.plass 168.plass 104.plass 295.plass 120.plass 127.plass 27 5.plass 121.plass 264.plass 261.plass 28.plass 342.plass 397.plass 122.plass 205.plass 234.plass 82.plass 140.plass plass 337.plass 315.plass 130.plass 378.plass plass 345.plass 210.plass 227.plass 311.plass 341.plass 167.plass 273.plass 203.plass 267.plass plass 55.plass 194.plass 272.plass 360.plass

10 22 24 Fredag 11. desember 2009 Eldre fyller madrassene ÅLESUND (VG) Eldre vil komme til kort når bankene tvinger de til minibankene. Eldrerådet i Møre og Romsdal raser mot banker som innfører kasseløse skranker. arebanken Volda Ørsta og Nordea har alt innført ordningen og flere vil følge etter. Skal eldre få tak i sparepengene sine må de over på kort. Det er direkte stygt gjort, sier leder i fylkets eldreråd, Målfrid Mogstad til lokalavisen Møre om at flere banker over natten innførte ordningen. Risikable fødsler Kirkenes sykehus får kritikk av elsetilsynet for å tillate risikable fødsler uten å ha tilgang til nødvendig kompetanse. Siden elsetilsynet var her i oktober har vi jobbet suksessivt med å forbedre oss. Vi har ikke ventet på den endelige rapporten, og de fleste hullene er nå lukket, sier klinikksjef Grete Åsvang til Finnmarken. Trusler på mail Mannen i 20-årene sendte trusler mot både Torp og Rygge flyplasser og mot Color Lines fergeterminaler på mail. Politiet i alden karakteriserer mannen som noe mentalt tilbakestående. Etter den første trusselen mot Torp for et par måneder siden, identifiserte politiet ganske kjapt avsenderen, men har ventet med å pågripe ham til nå etter at han har fremsatt flere trusler. Rykket feil TRONDEIM (VG) Da det ble meldt om brann i Bang i Stjørdal, sendte 110 sentralen brannbil til Bangdalen i Namsos (18 mill unna). Først etter seks minutter ble feilen oppdaget, slik at det rette brannvesen ble varslet. Det hele beror på menneskelig svikt hos oss. Operatøren stilte ikke de rutinemessige kontrollspørsmålene blant annet om kommune, sier brannsjef Ståle Ruud i Namsos til Trønder-Avisa. Karaktersnitt: 4,569! har landet ÅRETS DEFINITIVT BESTE DEAL! KOMPLETT BEATLES ARCADE PAKKE 99kr KOMPLETT BEATLES ARCADE PAKKE 399kr2) 1) ÅRETS DEFINITIVT BESTE DEAL! 1) NÅR DU BYTTER INN EN AV FØLGENDE KOMBINASJONER EN WII MED 2 WII SPILL EN DSiMED2DS SPILL 2) NÅR DU BYTTER INN EN AV FØLGENDE KOMBINASJONER EN PS2 MED 6 PS2 SPILL EN DS LITE MED 4 DS SPILL FINN NÆRMESTE BUTIKK VIA GAMESTOP.NO Kun ett kjøp per kunde. Gjelder ved innbytte av en komplett og fungerende konsoll. Titler som ikke kan benyttes ved innbytte finner du på ekskluderingslisten i kassen. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil. FÅ ET PROMOTION- KORT FYLT OPP MED 200KR! NÅR DU KJØPER BRUKTE SPILL FOR MINST 600KR Gjelder kun ved kjøp av brukte spill. Promotionkortets verdi opphører 3 mnd etter utstedelse. Promotionkortet kan ikke brukes som betaling i samme transaksjon som utstedelsen. I tilfeller av returer må også promotionkortet returneres med samme verdi som ved utstedelse.

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

NORGES NÆRINGSBY 2008

NORGES NÆRINGSBY 2008 NORGES NÆRINGSBY 2008 ORDFØRERE I FULL MUNDUR: Øverst fra venstre: Leif Johan Sevland (Stavanger), Tore Opdal Hansen (Drammen) og Arnulf Goksøyr (Fosnavåg). Nedover i venstre stolpe: Terje Jørgensen (Egersund)

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Lektorbladet. tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka?

Lektorbladet. tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka? Nr. 3-2002 1. årgang Medlemsblad for Norsk Lektorlag www.norsklektorlag.no Lektorbladet tt Hva skjer med eksamen? tt Utvikles elever i videregående skole? tt Hvor går læreboka? LØNNSVINNER ELLER LØNNSTAPER?

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen

RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen RAPPORT NR. 1/2012 FRITT FALL Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen 2 Rapport nr 1-2012 Rapporten er skrevet av utreder Ebba Boye ved Manifest Analyse. Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka

Detaljer

Middelmådig forskning

Middelmådig forskning Nr. 9 fredag 28. februar 2014» 26. årgang» Kr 50» www.ukeavisenledelse.no A-postAbonnement Profesjonelle kunnskapsnettverk for ledere Les mer på www.egn.no eller ring 22 44 00 80 Samfunn Merkevarer mister

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer