GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Nr. 327 Søndag 29. november 2009 SIDE 6, 7 og 8 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Nr. 327 Søndag 29. november 2009 SIDE 6, 7 og 8 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21"

Transkript

1 GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Foto: REUTERS Nr. 327 Søndag 29. november 2009 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00 SIDE 6, 7 og 8 Foto: SIMEN GRYTØYR SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21

2 16 16 Søndag 29. november 2009 Gullkara ut av sm Tiendeklassingene på Flåtestad i Oppegård gjør det bedre på skolen enn de fleste. Det er ikke fordi kommunen bruker mye penger på dem. VG har kartlagt avgangskarakterene ved alle landets grunnskoler og sammenholdt med en rekke faktorer. Resultatene er oppsiktsvekkende.

3 Søndag 29. november akterer måpenger TOPPELEVER: Fra venstre: Nora ByomNilssen (15), Isabell Rudaa (15), Ingeborg Gulla (15) og Tarik Mustedanagic (15) ved Flåtestad ungdomsskole.

4 18 18 Søndag 29. november 2009 FAKTA BEST RESULTAT Skole Kommune Disse skolene har oppnådd de beste resultatene. Gjennomsnittskarakteren er basert på disse fagene: Engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Fylke Snitt 2009 Utgift pr. elev 2008 Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 pr. innbygger Inntekt rangert Ordførerparti Vang b.og u. skule Røkland skole Trones skole Eidsvåg skole Asak skole Stordal skule Nordberg skole Kastellet skole øle b.og u. skole Folla skole Marienlyst skole Lavangen skole Lauvsnes skole Bjørnsletta skole op skole ilstad b.og u. skole Ramstad skole Kyrkjebygd skule Alvdal ungdomsskole Bjørnegård skole Bøler skole Flåtestad skole Knarvik ungdomsskule Nordseter skole Gjettum skole Engerdal b.og u. skole Sylling skole Mølladammen u. skole Ris ungdomsskole Sandnes skole Dalen skole amarøy Sentralskole Marikollen skole Saltvern skole Øraker skole Vang Saltdal Beiarn Bergen Skedsmo Stordal Sandnes Verran Lavangen Flatanger Bergen Brønnøy Bærum Åseral Alvdal Bærum Oppegård Lindås Bærum Engerdal Lier Bærum adsel Fet amarøy Bergen Bodø Oppland Nordland Nordland ordaland Møre og Romsdal Rogaland Nord-Trøndelag Troms Nord-Trøndelag ordaland Nordland Vest-Agder edmark ordaland edmark Buskerud Nordland Nordland ordaland Nordland 4,600 4,585 4,565 4,551 4,542 4,488 4,485 4,467 4,463 4,436 4,429 4,427 4,425 4,394 4,364 4,358 4,355 4,340 4,338 4,336 4,324 4,317 4,313 4,308 4,303 4,300 4,296 4,293 4,289 4,281 4,279 4,278 4,277 4,276 4, plass 30.plass plass 260.plass 393.plass 125.plass 9 18.plass plass 406.plass 46.plass 204.plass 406.plass 422.plass 186.plass 406.plass 51.plass 287.plass 406.plass 273.plass 382.plass 63.plass plass plass 294.plass 376.plass 25.plass 23.plass 247.plass 8.plass 384.plass 362.plass 382.plass 25.plass 220.plass 1.plass 175.plass 292.plass 1.plass 3.plass 41.plass 1.plass 400.plass 28.plass 1.plass 274.plass 22.plass 303.plass 25.plass 72.plass FrP V FrP KrF FrP FrP * Kolonnen utgift per elev baserer seg på kommunegjennomsnittet. KLATRE- MULIGETER: På Flåtestad skole i Oppegård har Nora Byom-Nilssen (15), Isabell Rudaa (15), enrik Fallang (15), Tarik Mustedanagic (15) og Ingeborg Gulla (15) muligheter til å klatre i skolens egen klatrevegg. ELSKER Å UNDERVISE: Lærerne Anne Britt Kalleberg (53) og May Britt Esse Berge (52) følger opp tre elever på Flåtestad skole som samarbeider om en oppgave på en av PC-ene i klasseromsbasen. Det spiller ingen rolle hvor mange penger kommunene bruker på elevene i norske skoler. Foreldrenes inntekt og utdannelse er viktigere for å forklare karakterene. Umulig å «kjøpe» gode karakterer Ressurssterke foreldre er avgjørende Antall elever i kullet spiller inn Dette er to av hovedfunnene som VG i dag kan avsløre etter å ha lastet ned informasjon om avgangskarakterene fra samtlige norske grunnskoler ved skoleårets slutt i juni Karakterene er sammenholdt med tall fra skattelistene og kommuneregnskapene i alle norske kommuner. Sammenligninger av de ferskeste karakterene, de siste inntektsoversiktene og de nyeste oversiktene over kommunenes skoleutgifter, viser at større pengebruk i norske skoler ikke gir seg utslag i bedre karakterer. På bakgrunn av VGs datamateriale kan jeg ikke se noen sammenheng mellom utgifter pr. elev og resultater målt ved hjelp av karakterer i de norske kommunene, sier forskningssjef Geert Laier Christensen ved danske CEPOS (Center for politiske studier). an har fått oversendt informasjonen VG har lastet ned og

5 Søndag 29. november LIKER Å LÆRE: Tiendeklassingene på Flåtestad skole i Oppegård synes gode karakterer er kjempestas. De legger heller ikke skjul på at de stortrives på skolen. Fra venstre Isabell Rudaa (15), Ingeborg Gulla (15), Nora Byom-Nilssen (15) og Tarik Mustedanagic (15). OPPEGÅRD (VG) De er blant de billigste elevene i landet. Likevel tilhører tiendeklassingene på Flåtestad skole den norske karaktertoppen. Når vi går ut av skolen neste år, vil karaktersnittet her bli enda bedre, sier Tarik Mustedanagic (15). an trenger bare å se rundt seg. Der sitter fire tilfeldig utvalgte medelever. De har et karaktersnitt på 4,9. Det er 0,6 karakterpoeng høyere enn kullet som gikk ut i vår. Samtidig koster hver elev kommunen kroner i året. Det er kroner under landsgjennomsnittet på kroner. er er så mange som vil oppnå noe med skolegangen sin, sier Tarik. Rundt ham i det store klasserommet, som minner mest om et moderne kontorlandskap, yrer det av lærevillige og utadvendte elever. «Billige» elever får toppkarakterer Tarik tilhører en aldersblandet gruppe på 80 elever som deler på fem lærere. I likhet med de fire andre elevene som møter VG, kommer han fra et ressurssterkt hjem. RESSURSSTERKE FOR- ELDRE: VGs undersøkelse viser at en høy snittinntekt i kommunen gir utslag i form av høye karakterer. I Oppegård er snittinntekten over kroner pr. innbygger. Nær fire av ti innbyggere har utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Ingeborg Gulla (15) nyter også godt av ressurssterke foreldre. un har et karaktersnitt på 5,8. Stort høyere kommer du ikke i norsk skole uten å sprenge karakterskalaen. Faren min hjelper meg med leksene når jeg trenger det. an er nok litt over snittet interessert i skolen. Nå har han begynt å kjøpe fagbøker i videregående skole slik at han er forberedt når jeg begynner der neste år, forteller Ingeborg. un bruker en til to timer daglig på leksene. Skolen tilbyr både studietid med lærere og leksehjelp etter skoletid to ganger i uken. GØY Å VÆRE GOD: Det vet elevene å benytte seg av. De representerer en læringskultur der det er stas å prestere godt. Folk her skjønner at gode karakterer er viktig. Resultatene teller jo når vi skal søke på videregående, sier Isabell Rudaa (15). un har lett for å forstå matte. Og hun liker det. Derfor blir det nok realfag i fortsettelsen også, tror hun. enrik Fallang (15) og Nora Byom Nilssen (15) sier det er gøy å få gode karakterer. Ingen blir sett på som strebere eller nerder selv om de stadig vekk får fem og seks på prøver. Lærerne May Britt Esse Berge (52) og Anne Britt Kalleberg (53) legger ikke skjul på at de er stolte av læringstrykket blant elevene. De opplever et sug etter læring og ikke bare etter karakterer blant elevene. De mener det gir seg størst utslag gjennom elevenes muntlige prestasjoner. Vi har en snittkarakter på over 5 i muntlig. Dersom vi ber noen være konferansier på en skoleforestilling med mye publikum i salen, er det sterk konkurranse om å få jobben, beskriver May Britt Esse Berge. Både hun og Anne Britt Kalleberg bekrefter elevenes opplevelse av at det er stas å få gode karakterer. De ser også at ressurssterke foreldre som bryr seg om barnas skolehverdag, betyr mye. Men de mener at organiseringen av undervisningen og lærernes innflytelse også betyr mye. Vi opplever at ved å ha alle elevene fra åttende, niende og tiende trinn i samme base, oppnår vi et trygt og godt miljø på skolen, sier Kalleberg. LÆRERKONTAKT: Elevene som trenger spesialundervisning, får det inne i basen, og da føler elevene seg mer inkludert. Elevene har derfor nær kontakt med lærerne på basen. Berge mener vurderingssamtalene med hver enkelt elev også fører til at lærerne kommer tettere på eleven. Elevene vet hele tiden hva de blir vurdert ut fra. Gjennom disse samtalene får de også mulighet til å vise hele bredden i fagene sine. foretatt uavhengige statistiske beregninger av materialet. YTTERPUNKTENE: Vang barne- og ungdomsskole i Oppland har den høyeste snittkarakteren (4,6) av samtlige skoler basert på avgangskarakterene i åtte fag. akk i hæl ligger Røkland skole i Saltdal kommune og Trones skole i Beiarn i Nordland. I motsatt ende av skalaen finner vi ungdomsskolene i opplandskommunene Søndre Land, Dovre og Skjåk. Der oppnådde fjorårets avgangselever så vidt en treer i snittkarakter. Disse tre kommunene kjennetegnes som mange andre med lavt karaktersnitt, av at innbyggerne har et lavt inntektsnivå samt et lavt utdanningsnivå. Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, ans Bonesrønning, har i flere år på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analysert resultatene av de nasjonale prøvene. an bekrefter VGs funn som sier at høy ressursbruk pr. elev på ingen måte gir gode karakterer. Våre funn viser at det ofte brukes mye penger der prestasjonene er svake og der det er problemer. Men ingenting tyder på at pengebruken gir noen bedre skoleprestasjoner, sier Bonesrønning til VG. FORSKNINGS- SJEF: Geert Laier Christensen har gjort statistisk analyse av den store datamengden VG har innhentet og bearbeidet. an er tilknyttet danske CEPOS (Center for politiske studier).

6 20 20 Søndag 29. november 2009 FAKTA DÅRLIGST RESULTAT Skole Kommune Disse skolene har oppnådd de dårligste resultatene. Gjennomsnittskarakteren er basert på disse fagene: Engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Fylke Snitt 2009 Utgift pr. elev 2008 Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 pr. innbygger Inntekt rangert Ordførerparti Undheim skule Årlivoll skole useby skole Mesterfjellet u. skole Søndre Land u. skole Lindeberg skole Galterud skole Bangsund skole Ramfjord skole Breilia skole Dovre ungdomsskole Sandfallet u. skole augen skole Enge skule allingby skole Torpa b. og u. skole Ulveset skule Mæla ungdomsskole Rugtvedt skole Skjåk ungdomsskule Malm skole Åmli skule Veiavangen u. skole Rosten skole Moster skule Våler u. skole Vinstra u. skole Berlevåg skole Overhalla b. og u. skole Skogn b. og u. skole Kvalsund skole Romedal ungdomsskole Berge ungdomsskole Time Orkdal Trondheim Larvik Søndre Land Drammen Namsos Tromsø ammerfest Dovre Alta Etne Ringerike Nordre Land Fjell Skien Bamble Skjåk Verran Åmli Nedre Eiker Trondheim Bømlo Våler Nord-Fron Berlevåg Overhalla Levanger Kvalsund Stange Lyngdal Rogaland Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Vestfold Oppland Buskerud Nord-Trøndelag Troms Finnmark Oppland Finnmark ordaland Buskerud Oppland ordaland Telemark Telemark Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder Buskerud Sør-Trøndelag ordaland edmark Oppland Finnmark/ Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Finnmark edmark Vest-Agder 3,063 3,089 3,173 3,201 3,254 3,257 3,280 3,281 3,338 3,343 3,350 3,352 3,371 3,376 3,377 3,377 3,386 3,401 3,406 3,413 3,416 3,420 3,421 3,426 3,436 3,437 3,437 3,437 3,438 3,440 3,443 3,449 3, plass 314.plass 368.plass 412.plass 200.plass 373.plass 407.plass 298.plass 82.plass 170.plass 213.plass 201.plass 357.plass 224.plass 281.plass 364.plass plass 125.plass 104.plass 421.plass 368.plass 392.plass 120.plass 131.plass 127.plass plass 5.plass 244.plass 395.plass plass 173.plass 54.plass 128.plass 365.plass 42.plass 204.plass 94.plass 272.plass 315.plass 233.plass 130.plass 148.plass 335.plass 27.plass 101.plass 65.plass 378.plass 384.plass plass 54.plass 61.plass 345.plass 202.plass 210.plass 227.plass 238.plass 311.plass 245.plass 228.plass KrF FrP * Kolonnen utgift per elev baserer seg på kommunegjennomsnittet. SKOLE- SJEFER: Skolesjef Fred Sørensen (61) i Søndre Land og rektor Knut Solhaug på Søndre Land ungdomsskole vil ha en grundig gjennomgang av hele vurderingssystemet ved skolen. FOTBALL- REKTOR: Alle elevene på Søndre Land ungdomsskole må ha fysisk aktivitet før matpausen hver eneste dag. er er det rektor som viser sine ferdigheter med ballen. an viser til at store kostnadsdrivere som spesialundervisning og utgifter til skoleskyss spiller inn på hver enkelt skoles ressursbruk. Blant de 30 skolene på karaktertoppen i VGs oversikt ligger 25 skoler under landsgjennomsnittet i utgifter pr. elev. Flere av disse skolene ligger i eller i hovedstadens nabokommuner som Bærum, Oppegård og Skedsmo. Disse kommunene preges av høy gjennomsnittsinntekt og høyt utdanningsnivå blant innbyggerne. INNTEKTEN AVGJØR: Det bringer oss over på et annet funn i den statistiske analysen av tallmaterialet. Det fastslår at det er en statistisk holdbar sammenheng mellom gjennomsnittlig inntekt i kommunen og karakterene, ifølge Laier Christensen i CEPOS. Skoler i kommuner med de best betalte innbyggerne har også de beste karakterene. Inntektsnivået kan ses i sammenheng med utdanningsnivået, som helt klart slår ut på elevenes resultater i skolene, sier ans Bonesrønning. Sammenhengen mellom foreldrenes ressurser og elevenes skoleresultater kommer tydelig frem ved de to skolene VG har besøkt i hver sin ende av karakterskalaen: Søndre Land Ungdomsskole hadde i fjor et karaktersnitt på 3,2, mens Flåtestad skole i Oppegård oppnådde 4,3. I snitt tjener en innbygger i Søndre Land kroner i året. Det er så vidt over halvparten av snittinntekten i Oppegård kommune. I Søndre Land har 16 prosent av den voksne befolkningen høyere utdanning. I Oppegård er utdanningsnivået vesentlig høyere: 37 prosent har høyere utdanning. Men ingen regel uten unntak: Undersøkelsen viser også at elever i kommuner der innbyggerne tjener minst, ofte har bedre karakterer enn elevene i kommuner med inntekter i midtsjiktet. ELEVTALLET: Størrelsen på kullet har også betydning for hvilke karakterer som oppnås. Skoler med svært få eller svært mange elever, gjør det best, viser den statistiske undersøkelsen av VGs tallmateriale. VG fikk også undersøkt om det er noen sammenheng mellom hvilket parti ordføreren i kommunen tilhører og karakternivået i kommunens skoler. Det er det ikke. ovedfunnene i VGs undersøkelse stemmer overens med funnene i utdanningsforskningen som er gjort på tidligere elevprestasjoner. Vår vurdering av de foreliggende studier er at effekten av ressurser på elevprestasjoner i beste fall er liten, konkluderer

7 Søndag 29. november REKTOR-SKÅRING: Rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole gikk rett i angrep og skåret etter to minutter da han deltok i elevenes karakterfrie time i fysisk aktivitet. Skolen sliter tyngre med resultater av elevenes skolearbeid. SØNDRE LAND (VG) Skogbrukskommunen Søndre Land preges av lave inntekter og få innbyggere med høyere utdanning. Bygdas ungdomsskole produserer da også lave avgangskarakterer. Rektor Knut Solhaug (53) har mye å være stolt av på skolen sin. I fjor fikk ungdomsskolen den høythengende Aktivitetsprisen fra elsedirektoratet for sin satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Men det er karakterfrie aktiviteter. I de tradisjonelle skolefagene sliter skolen med et av landets laveste karaktersnitt, selv om kommunen punger ut med over kroner pr. elev. ver eneste dag, om det regner, sludder eller snør, må elevene ha fysisk aktivitet før matpausen på Søndre Land ungdomsskole. Denne grå og regnfulle fredagen i november er intet unntak. Satser tyngst på fysisk aktivitet Elevene i tiende klasse spiller fotball på den våte asfaltbanen. Rektor Solhaug hiver seg med i kampen og overrasker både seg selv og elevene ved å skåre mål med en lur markkryper nede i venstre hjørne. Men på karakterstatistikken er det vanskeligere å få øye på de flotte skåringene. AMBISJONER: Snittkarakteren på 3,2 fra våren 2009 har ført til at skolesjef Fred Sørensen (61) vil ha en grundig gjennomgåelse av hele vurderingssystemet ved skolen. Vi kan allerede nå si at dette resultatet blir bedre neste år enn i år. Dette er ingen forsvarstale, men vær klar over at karakterresultatene svinger med årskullene, sier Sørensen til VG. an har undret seg over at lærerne på ungdomsskolen i bygda ofte gir strengere snitt på standpunktkarakterene enn karaktersnittet på de elevene som blir trukket ut til eksamen. Eksamenskarakterene er noe bedre enn standpunktkarakterene på skolen, poengterer rektor Solhaug. Men de to skolelederne er på langt nær fornøyd. Nå jobber vi med dette. Målet er å gi mest mulig realistiske karakterer. Vi skal klare å komme oss opp på nivå med landsgjennomsnittet. Jeg er redd for at frafallet fra videregående bare blir større med det karaktersnittet vi nå har etter tiende klasse, sier Sørensen til VG. an spør seg om skolens lærere er for strenge når de setter sluttkarakterene. Samtidig mener han karakternivået må ses over tid for å få et bedre bilde av utviklingen. Men også denne utviklingen kunne vært mer lystelig lesning for skolelederne på Søndre Land. I et fag som norsk har avgangskarakteren gått ned fra 3,8 til 3,2 fra 2006 til I engelsk er tendensen den samme. MER PRAKTISK ANLAGT: Både skolesjef Sørensen og rektor Solhaug er åpne for at utdanningsbakgrunnen og gjennomsnittsinntekten til innbyggerne i Opplandskommunen er med på å forklare elevprestasjonene. Men de vil ikke være med på at skolens betydning er minimal. Foreldrenes utdanningsnivå her er nok ikke veldig høyt, sier skolesjefen. Rektor Solhaug supplerer: Vi er i en kommune der jord- og skogbruk har vært hovednæringene i årtier. Dette var en av de største skogbrukskommunene i landet, sier Solhaug. an skulle ønske seg mer vekt på de praktiske fagene i ungdomsskolen og at kroppsøving og kunst og håndverk ble eksamensfag. Det ville bidratt til å løfte flere av hans elever. Sjekk din skole på VG Nett Sjekk på VG Nett hvordan karakternivået har utviklet seg på landets ungdomsskoler siden Noen har gått klart frem, andre har gått klart tilbake. forskerne Lars Erik Borge ved NTNU og Marte Rønning i Statistisk sentralbyrå etter å ha vurdert 19 studier som er utført i løpet av de siste 30 årene. Selv om han har påvist klare sammenhenger, tar forskningssjef Geert Laier Christensen noen forbehold i VGs undersøkelse: Det kan være forhold vi ikke kan kontrollere for i tallmaterialet, og som vi vet har stor betydning for resultatene. Det dreier seg blant annet om foreldrenes utdannelse og etnisitet. Det betyr at det kan være sammenhenger i materialet som vi ikke finner. Problemet reduseres av at inntekten normalt har sammenheng med variabler som utdannelse og etnisitet, avslutter Christensen. Tekst: JON BONES og FRANK ERTESVÅG Foto: SIMEN GRYTØYR og SILJE RINDAL epost: Krever gode karakterer for skolemilliardene les VG i morgen Slik gjorde vi det På nettstedet ligger, med noen unntak, alle snittkarakterer fra alle landets skoler. Det danske firmaet Kaas & Mulvad har hjulpet VG med å laste ned informasjonen. VG har beregnet gjennomsnittskarakterer for de enkelte skolene og de enkelte kommunene. I våre beregninger har vi også lagt inn hvor mange elever som har fått karakter, slik at vi kunne beregne om det var noen sammenheng mellom størrelsen på kullet og oppnådde karakterer. Fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering har VG hentet informasjon fra to tabeller: Netto driftsutgifter til grunnskole og antall elever i kommunale grunnskoler. Dette har gjort det mulig å beregne utgifter pr. elev i alle landets kommuner. Fra skattelistene har VG foretatt beregninger for å få frem gjennomsnittlig inntekt hos innbyggerne i alle landets kommuner. All informasjon er deretter sendt til den danske tenketanken CEPOS for statistisk analyse. Deres regresjonsanalyse, som det heter, har kunnet fastslå i hvilken grad det er sammenheng mellom karakterer og andre variabler. Noen kommuner mangler i våre beregninger. Det skyldes at ikke nok informasjon var tilgjengelig.

8 12 12 Mandag 30. november 2009 SKOLE-NORGE Myndighetene vil ha noe igjen for pengene Av FRANK ERTESVÅG og JON BONES VANG/TOKKE (VG) Kommunene må kreve gode karakterer for de store summene de pløyer inn i skolen. Det mener både KS-direktør Eva Lian og to ordførere i to av landets rikeste småkommuner. Vi er opptatt av at kommunene stiller større krav til sine skoler når det gjelder å produsere gode karakterer. Men også krav til dannelse, trivsel og læring, sier Eva Li- PÅ BUNN: Ordfører Olav Urbø () i an, som er utdanningsdirektør i Foto: TOVE PALMORK Tokke. AAVELMOEN Kommunenes Sentralforbund. VG har sammenlignet avgangskarakterer i samtlige norske kommuner 2008/2009 med utgifter pr. elev i de samme kommunene i Kartleggingen viser enorme forskjeller i både ressursbruk og skoleprestasjoner. Kraftkommuner I de to rike kraftkommunene Vang i Valdres og Tokke i Telemark brukes det henholdsvis kroner og kroner pr. elev. Det nærmer seg det dobbelte av snittet i norske kommuner, som ligger på kroner pr. elev i Likevel ligger kommunene i hver sin ende av VGs karakterrangering. Vi er veldig opptatt av å forbedre karakternivået. Nå må vi finne ut hva som har gjort at karakterene er såpass lave. Vi har hatt bedre råd enn mange andre kommuner og brukt mye på skolen. Jeg er litt overrasket over at vi ligger såpass dårlig an i forhold til det vi bruker på skole, sier ordfører i Tokke, Olav Urbø (). an varsler debatt om skolekvalitet i kommunestyret når saken kommer opp i sin fulle bredde neste år. Øverst i Valdres i Oppland sitter hans partifelle og ordførerkollega Knut aalien og koser seg med helt andre skoleresultater. Med en snittkarakter på 4,6 for avgangselevene i Vang, har han virkelig fått valuta for de 147 tusenlappene som ble brukt på hver elev sist år. Prioriterer skole Ja, vi må kunne forlange gode karakterer og skoleprestasjoner når vi satser så tungt på skolen. Kvalitet i skolen er svært viktig for oss, sier aalien til VG. Skolesjefen i Vang, Jon Eggen (56) er rørende enig med ordføreren. Vang har som kraftkommune god økonomisk evne til SIKTER ØYT: Tiendeklassingene i Vang i Valdres er ikke hekta på seksere i karakterboken. Men de legger ikke skjul på at målet er høye karakterer. Fra venstre: Åsmund Kvale, Julie Wangensteen, Solveig Weisser og Lasse Skøre. KREVER gode karakterer å prioritere skole. Politikerne har krevd høy innsats i skolesektoren. Det har vært vilje til å prioritere skole. Vi har under ti elever pr. lærer. Det er ganske bra. er har vært en stabil satsing. Det er positivt for elevene, vurderer Eggen. Rektor Evy Kvale på Vang barne- og ungdomsskole er fornøyd med hvordan politikerne prioriterer skolen. Men hun har også en annen forklaring på det høye karaktersnittet. Det er dyktige lærerkrefter her. De går veldig inn for oppgaven. De er målrettede i undervisningen, sier Kvale. Blant kommunene som bruker minst på elevene, men som likevel produserer høye karakterer, er Oppegård rett sør for. Kommunen ligger på 412. plass i pengebruk, sjette nederst av de kommunene som har latt seg beregne, men når det gjelder karakterer, er kommunen på plass 26. Samme fenomen gjelder også for Bærum. Kommunen rett vest for topper statistikken over inntekt, men er nr. 406 i utgift pr. elev og nr. 22 i oppnådde karakterer. E-post:

9 Mandag 30. november SKOLE-NORGE Pusher hverandre Av FRANK ERTESVÅG og GEIR OLSEN (foto) VANG (VG) Blant tiendeklassingene på Vang barne- og ungdomsskole er det kult å få gode karakterer. 10.-klassing Åsmund Kvale (15) gjør unna dagens gloseprøve i engelsk på åtte minutter. an tror han klarte alle glosene, og er stolt av det. Like stolt som han er av at elevene i Valdres-kommunen er på karaktertoppen i landet med et snitt på 4,6. Elevene her er veldig opptatt av å få gode karakterer. Vi pusher hverandre. er er det absolutt ikke flaut å få gode resultater. Dersom en har gjort en litt dårlig prøve, sier vi bare at dette går bedre neste gang, sier Åsmund til VG. an tror det er en spesiell fordel for elevene at de har nynorsk som hovedmål. Bokmål som sidemål ikke er noe problem, forsikrer 15-åringen. 10.-klassing Solveig Weisser (15) er fornøyd med at kommunen og skolen legger bra til rette.: Vi har til dels fleksitid, og kan gjøre lekser på skolen. Det benytter vi oss av. vorfor er karakterene så gode her? Åsmund Kvale skryter av lærerne: I fjor var nok elevene spesielt gode her. Men lærerne er virkelig flinke også. er er mange gode lærere. Julie Wangensteen (15) er enig: Lærerne legger opp til at her må vi lære selv. Vi må jobbe selv. Da lærer vi mye mer også. Lasse Skøre (15) understreker at elevene har det de trenger av utstyr, lærebøker og materiell. Det er bra med utstyr her. PC-ene er ledige når vi trenger det. Målet nå er å holde det karakternivået som forgjengerne våre presterte, sier Lasse. i går. Slik gjorde vi det På nettstedet ligger, med noen unntak, alle snittkarakterer fra alle landets skoler. Det danske firmaet Kaas & Mulvad har hjulpet VG med å laste ned informasjonen. VG har beregnet gjennomsnittskarakterer for de enkelte skolene og de enkelte kommunene. I våre beregninger har vi også lagt inn hvor mange elever som har fått karakter, slik at vi kunne beregne om det var noen sammenheng mellom størrelsen på kullet og oppnådde karakterer. Fra KOSTRA Kommune Stat Rapportering har VG hentet informasjon fra to tabeller: Netto driftsutgifter til grunnskole og antall elever i kommunale grunnskoler. Dette har gjort det mulig å beregne utgifter pr. elev i alle landets kommuner. Fra skattelistene har VG foretatt beregninger for å få frem gjennomsnittlig inntekt hos innbyggerne i alle landets kommuner. All informasjon er deretter sendt til den danske tenketanken CEPOS for statistisk analyse. Deres regresjonsanalyse, som det heter, har kunnet fastslå i hvilken grad det er sammenheng mellom karakterer og andre variabler. Noen kommuner mangler i våre beregninger. Det skyldes at ikke nok informasjon var tilgjengelig. Kommune FAKTA ØYEST KARAKTER Snitt 2009 Utgift pr. elev 2009 Disse kommunene har oppnådd den høyeste gjennomsnittkarakteren, basert på de åtte fagene engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 Inntekt rangert Ordførerparti Kommune FAKTA LAVEST KARAKTER Snitt 2009 Utgift pr. elev 2009 Disse kommunene har oppnådd den laveste gjennomsnittkarakteren, basert på de åtte fagene engelsk skriftlig, engelsk muntlig, matematikk, naturfag, norsk hovedmål, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag. Rangering utgift pr. elev Snitt inntekt 08 Inntekt rangert Ordførerparti Vang Beiarn Stordal Lavangen Flatanger Åseral Alvdal Engerdal amarøy Eidfjord Leka Balestrand Fet Berg Loppa Sirdal Saltdal Ulvik Snillfjord oltålen 4,600 4,565 4,488 4,427 4,425 4,340 4,338 4,300 4,278 4,263 4,250 4,232 4,231 4,213 4,203 4,201 4,200 4,193 4,188 4, plass 260.plass 9 18.plass 46.plass 204.plass 51.plass 63.plass 13.plass 3.plass 54.plass 382.plass 27.plass 23.plass 10.plass 247.plass 67.plass 21.plass 116.plass plass 376.plass 247.plass 362.plass 382.plass 175.plass 292.plass 400.plass 303.plass 200.plass 387.plass 343.plass 22.plass 306.plass 332.plass plass 291.plass 264.plass 312.plass V V Søndre Land Nesseby Dovre Etne Skjåk Åmli Båtsfjord Våler (i edmark) Berlevåg Overhalla Kvalsund Dyrøy Froland Løten Tokke Rindal Klæbu Vardø Bjerkreim Sør-Odal ammerfest Frøya 3,254 3,267 3,350 3,376 3,413 3,420 3,428 3,437 3,437 3,438 3,443 3,460 3,461 3,468 3,475 3,489 3,496 3,500 3,501 3,501 3,505 3, plass 16.plass 170.plass 201.plass 168.plass 104.plass 295.plass 120.plass 127.plass 27 5.plass 121.plass 264.plass 261.plass 28.plass 342.plass 397.plass 122.plass 205.plass 234.plass 82.plass 140.plass plass 337.plass 315.plass 130.plass 378.plass plass 345.plass 210.plass 227.plass 311.plass 341.plass 167.plass 273.plass 203.plass 267.plass plass 55.plass 194.plass 272.plass 360.plass

10 22 24 Fredag 11. desember 2009 Eldre fyller madrassene ÅLESUND (VG) Eldre vil komme til kort når bankene tvinger de til minibankene. Eldrerådet i Møre og Romsdal raser mot banker som innfører kasseløse skranker. arebanken Volda Ørsta og Nordea har alt innført ordningen og flere vil følge etter. Skal eldre få tak i sparepengene sine må de over på kort. Det er direkte stygt gjort, sier leder i fylkets eldreråd, Målfrid Mogstad til lokalavisen Møre om at flere banker over natten innførte ordningen. Risikable fødsler Kirkenes sykehus får kritikk av elsetilsynet for å tillate risikable fødsler uten å ha tilgang til nødvendig kompetanse. Siden elsetilsynet var her i oktober har vi jobbet suksessivt med å forbedre oss. Vi har ikke ventet på den endelige rapporten, og de fleste hullene er nå lukket, sier klinikksjef Grete Åsvang til Finnmarken. Trusler på mail Mannen i 20-årene sendte trusler mot både Torp og Rygge flyplasser og mot Color Lines fergeterminaler på mail. Politiet i alden karakteriserer mannen som noe mentalt tilbakestående. Etter den første trusselen mot Torp for et par måneder siden, identifiserte politiet ganske kjapt avsenderen, men har ventet med å pågripe ham til nå etter at han har fremsatt flere trusler. Rykket feil TRONDEIM (VG) Da det ble meldt om brann i Bang i Stjørdal, sendte 110 sentralen brannbil til Bangdalen i Namsos (18 mill unna). Først etter seks minutter ble feilen oppdaget, slik at det rette brannvesen ble varslet. Det hele beror på menneskelig svikt hos oss. Operatøren stilte ikke de rutinemessige kontrollspørsmålene blant annet om kommune, sier brannsjef Ståle Ruud i Namsos til Trønder-Avisa. Karaktersnitt: 4,569! har landet ÅRETS DEFINITIVT BESTE DEAL! KOMPLETT BEATLES ARCADE PAKKE 99kr KOMPLETT BEATLES ARCADE PAKKE 399kr2) 1) ÅRETS DEFINITIVT BESTE DEAL! 1) NÅR DU BYTTER INN EN AV FØLGENDE KOMBINASJONER EN WII MED 2 WII SPILL EN DSiMED2DS SPILL 2) NÅR DU BYTTER INN EN AV FØLGENDE KOMBINASJONER EN PS2 MED 6 PS2 SPILL EN DS LITE MED 4 DS SPILL FINN NÆRMESTE BUTIKK VIA GAMESTOP.NO Kun ett kjøp per kunde. Gjelder ved innbytte av en komplett og fungerende konsoll. Titler som ikke kan benyttes ved innbytte finner du på ekskluderingslisten i kassen. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Vi reserverer oss mot eventuelle trykkfeil. FÅ ET PROMOTION- KORT FYLT OPP MED 200KR! NÅR DU KJØPER BRUKTE SPILL FOR MINST 600KR Gjelder kun ved kjøp av brukte spill. Promotionkortets verdi opphører 3 mnd etter utstedelse. Promotionkortet kan ikke brukes som betaling i samme transaksjon som utstedelsen. I tilfeller av returer må også promotionkortet returneres med samme verdi som ved utstedelse.

11 s BESTE ELEVER Fredag 11. desember 2009 Mobilt Bredbånd fra Telenor FLINKE: Solveig Olsen (18), Bård Tollefsen (18), Line alvorsen (18) og elén Persson (18) har sammen med sine klassekamerater ved Lillestrøm videregående landets beste karakterer. 29. november i år FORNØYD: Rektor Tor Nakstad ved Lillestrøm videregående er glad for de gode resultatene ved skolen. Slik gjorde vi det Av SYNNØVE ÅSEBØ, FRANK ERTESVÅG, JON BONES og FRODE ANSEN (foto) Noen oppfatter oss som nerdeskolen, men det bryr vi oss ikke om, er dommen fra elevene med Norges høyeste karaktersnitt. Elever som velger Lillestrøm vet at de velger en god skole. De vet også at de må jobbe hardt når de kommer hit, sier elevrådsleder ved Lillestrøm videregående, Line alvorsrud (18). Det er kjempegledelig at vi kommer best ut. Vi streber etter å ha gode resultater. Ved Lillestrøm videregående er det nemlig ikke flaut å jobbe hardt for å få femmere og seksere. Det er lov å være god her, mener nestleder elén Persson (18). Ikke kult På mange skoler er det ikke ansett som kult å være god. er på skolen vår er vi imidlertid opptatt av at alle skal prestere så godt de selv vil. Om det innebærer å jobbe hardt og mye for å få gode karakterer, så støtter vi hverandre. Og akkurat den taktikken har virket bra, for elevene ved Lillestrøm videregående er de beste i landet, ifølge karakteroversikten. På nettstedet ligger karakterene fra landets skoler, både grunnskoler og videregående. Resultatene er ikke tilgjengelig samlet og i databaseformat, og derfor har VG fått hjelp av det danske firmaet Kaas & Mulvad for å laste ned informasjonen. Alle karakterer som fremgår i tabellene er standpunktkarakterer. Når VG har laget gjennomsnittsberegninger, har vi tatt utgangspunkt i fagene norsk hovedmål, matematikk Vg1p, samfunnsfag, engelsk studieforberedende og naturfag studieforberedende. Skoler som ikke har gitt karakter i disse fagene inngår ikke i VGs gjennomsnittsberegninger. Det gjør heller ikke skoler der karakterene i de nevnte fagene ikke er tilgjengelig på Skoleporten. Når vi har beregnet snittkarakteren, har vi vektet for hvor mange elever som har fått denne karakteren. Rogaland Rogaland Sogn og Fjordane ordaland Møre og Romsdal FAKTA Skedsmo augesund Stavanger Førde Bærum Fusa Ulstein De har et karaktersnitt på 4,569. Det gjør at skolen troner på førsteplassen, etterfulgt av Vardefjell videregående skole i augesund (4,420) og andelsgymnasium (4,354). Elevene ved skolen mener de briljerer fordi de selv får være med å planlegge undervisningen. Jobber for dialog Vi har et sterkt elevråd ved skolen, og vi har jobbet over flere år med å få en god dialog mellom elevene og lærerne, sier alvorsrud. I dag får vi være med å legge opp undervisningen. På den måten slipper vi å bare ha faktaprøver, men kan skifte mellom skriftlige faktaprøver, muntlige prøver og drøftingsoppgaver, forklarer hun. Og så har vi veldig gode lærere, med lang utdanning, mener Bård Tollefsen (18). Rektor ved Lillestrøm videregående, Tor Nakstad, avviser imidlertid at det kun finnes superpedagoger ved skolen. er er det flinke elever som setter krav til lærerne sine, og på den måten er det naturlig at lærerne setter visse krav tilbake. Vi har en veldig sterk elevgruppe her. De har innsett at gode karakterer er nødvendig for å skaffe seg den utdannelsen de ønsker, sier Nakstad. E-post: Disse videregående skolene har den beste gjennomsnittskarakteren basert på fagene norsk, matematikk 1p, samfunnsfag, engelsk og naturfag studieforberedende. Fylke Kommune Skole Snitt Lillestrøm videregående skole Vardafjell videregående skole andelsgymnasium Ullern videregående skole St Olav videregående skole Elvebakken videregående skole afstad videregående skule Sandvika Vidregående skole Fusa videregående skole Ulstein vidaregåande skule 4,569 4,410 4,354 4,346 4,344 4,338 4,296 4,257 4,205 4,203 Tallene baserer seg på standpunktkarakterer og er vektet i forhold til hvor mange elever som har fått karakter i de enkelte fagene. Kjøp Mobilt Bredbånd Av&Til nå og få de første to månedene inkludert. USB-Modem 1,- Månedspris inkl. 500 MB 148,- Pr. MB etter 500 MB 1,50 Minste totalpris 1.481,- Med Mobilt Bredbånd fra Telenor har du alltid nettet med deg. Ring eller besøk en Telenor-forhandler for mer info om dekning og bestilling.

12 Nr. 344 Onsdag 16. desember 2009 Uke 51 Kr. 12,00 Foto: SCANPIX SIDE 30 og 31 Foto: OLE KALAND SIDE 46 og 47 SIDE 14 og

13 14 14 Onsdag 16. desember 2009 SKOLE-NORGE Innsats skal ikke telle Av FRANK ERTESVÅG Elevenes aktivitet og innsats i et fag skal ikke telle med i lærernes karaktervurdering. Det er et av elementene i forskriften om hvordan skolene skal drive sin elevvurdering. Mange i Skole-Norge mener dette er et altfor firkantet syn. I en rapport om elevvurdering fra Utdanningsdirektoratet, sier seks av ti lærere at de mener innsats og aktivitet i timen bør telle. Elevene i tiende klasse på Gressvik ungdomsskole er enig. Det er helt teit at innsats ikke skal telle med, sier Silje Kristoffersen (15) og Thea Kristine Ekholt (15) på Gresvik ungdomsskole til VG. Rektor Ole Erik Lund er ikke helt enig. Det er vanskelig å vurdere hva som er innsats. Nå er det kun elevenes kunnskap og kompetanse som skal måles, sier han. Veldig uheldig riket i eksamensog standpunktkarakterer viser hvor store ulikheter det er mellom elever i Skole-Norge. Det sier leder Marianne Aasen () i Stortingets utdanningskomité. un mener skolene har mye å jobbe med for å gi elevene karakterer som de fortjener. Disse forskjellene i vurderingspraksis er veldig uheldig for mange elever. Nå må vi bare fortsette arbeidet med å vurdere etter felles kompetansemål og kriterier for vurdering, sier Aasen til VG. Skolen SNI KAN BLI FOR SNILL: Inspektør Endre Kristian Gjølberg (53) ved augeåsen barne- og ungdomsskole, innrømmer at karakterspriket er uheldig ved hans skole. Av FRANK ERTESVÅG, JON BONES og LINN CATRIN OLSEN (foto) En rekke skoler ga sist skoleår elevene langt høyere avgangskarakterer til standpunktenn eksamensresultatet i de samme fagene. Det blir helt feil at noen skoler er så mye snillere med karakterene enn andre når vi skal konkurrere om de samme plassene på videregående, sier avgangselev Thea Utvær Evensen (15) ved Gressvik ungdomsskole i Fredrikstad til VG. Fem andre Gressvik-elever som VG snakket med i går, er helt enig med henne. Avgangselevene ved Gressvik fikk i sommer nøyaktig den samme snittkarakteren () på eksamen som i standpunktvurderingen av fagene skriftlig norsk, engelsk og matematikk. Klar tendens VG har fått tilgang til- og sammenlignet eksamenskarakterer med standpunktkarakterer i kjernefagene i norske 10.klasser. Funnene viser at det også sist skoleår ble gitt vesentlige bedre karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen. Ny forskning på norske elev- Bedre standpunkt- e resultater viser at den klare tendensen til økt nivå på standpunktkarakterene på tvers av fag de siste årene, ikke finnes i eksamenskarakterene. I snitt ble det gitt 0,15 karakterpoeng bedre resultat til standpunkt enn på eksamen for hele landet i Men de lokale utslagene er mye større. I Fredrikstad fikk elevene ved Cicignon barne- og ungdomsskole og augeåsen ungdomsskole over 0,6 karakterpoeng bedre standpunktkarakterer i snitt enn på gjennomsnittet for eksamenskarakterene. I matte fikk elevene på augeåsen et snitt som lå nesten en hel karakter (0,9) høyere på standpunkt enn på eksamen. På naboskolen Gressvik måtte altså elevene nøye seg med nøyaktig samme standpunktkarakter-snitt som på eksamen. Vi synes det er bra at skolen vår tydeligvis gir oss de karakterene vi fortjener, sier tiendeklassejentene på Gressvik. Inspektør Endre Kristian Gjølberg (53) ved augeåsen barne- og ungdomsskole, innrømmer at karakterspriket er uheldig ved hans skole. riket mellom eksamen og standpunktkarakterene er for stort ved vår skole. Det er beklagelig at skoler legger seg på så ulike linjer hva gjelder elevvurdering, sier Gjølberg til VG. an har selv erfaring med vurdering både som intern faglærer og som ekstern eksamenssensor. Gjølberg mener det er lettere å gi en høy standpunktkarakter når læreren lever tett på eleven. enger igjen I de nye vurderingskriteriene fra Utdanningsdirektoratet heter det at elevenes innsats ikke skal innvirke på standpunktkarakteren. Kun læringsutbytte og kunnskap skal ligge til grunn. Inspektør Gjølberg tror det syndes mot dette, også ved hans egen skole. Det henger nok litt igjen at en elevs innsats påvirker karakteren. Samværet mellom lærer og elev over tid påvirker deg nok som lærer, om ikke an-

14 REAGERER PÅ SPRIK: 10. klassejentene ved Gressvik ungdomsskole i Fredrikstad er opptatt av å få best mulig avgangskarakterer. Fra venstre: Silje Kristoffersen, Pia Nordhelle, Thea Kristine Ekholt, Ylva Lie Bjerke, Thea Utvær Evensen og Linn Marit Desiree Jensen. Oppegård Grue Lillehammer Fredrikstad Kristiansand Gjøvik Fredrikstad Frøya FAKTA Onsdag 16. desember 2009 KARAKTERAVVIK Gjennomsnittskarakterene baserer seg på fagene norsk hovedmål, matematikk og engelsk skriftlig Flåtestad skole Grue barne- og ungdomsskole Gran skole Smestad ungdomsskole augeåsen ungdomsskole Grim skole Biri ungdomsskole Cicignon barne- og ungdomsskole Sistranda skole Linderud skole 4,2 3,4 3,8 3,7 3,5 3,4 3, SKOLE-NORGE Elevene ved disse skolene går mest ned i karakter til eksamen Kommune Skole Standpunkt Eksamen 3,5 3,2 2,7 3,3 3,2 3,0 3,3 2,9 2,8 3,2 Disse skolene går mest opp i karakter til eksamen Kommune Skole Standpunkt Eksamen Søndre Land Larvik Rygge Sola Stranda Bærum Kviteseid Sel Søndre Land ungdomsskole Mesterfjellet ungdomsskole Uranienborg skole Øreåsen barne- og ungdomsskole Midtstuen skole Tananger ungdomsskole Stranda ungdomsskule Bekkestua skole Kviteseid skule Otta ungdomsskole 3,1 3,0 3,8 3,7 3,5 3,3 4,4 4,1 4,3 4,2 e er for LLE nn eksamenskarakterer net så ubevisst. Man knytter relasjoner til eleven. Det kan bety at karakteren vipper oppover, sier Gjølberg åpent. an mener det derfor er lettere å være ekstern sensor som vurderer en eksamensoppgave. Da forholder du deg bare til oppgavebesvarelsen som et tall elt motsatt i muntlig Ved muntlig eksamen ligger snittkarakteren ofte noe høyere enn standpunktkarakteren, viser Utdanningsdirektoratets karakterstatistikk for de siste årene. Muntlig eksamen er imidlertid lokal, og kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolene. Ved opptak til videregående skoler er det imidlertid standpunktkarakterene som teller mest. De utgjør rundt 80 prosent av grunnskolepoengene, som man får ved å summere alle tallkarakterene i 13 fag. og eleven som en anonym person som du ikke har noe forhold til, sier Gjølberg. an forstår at elevene på Gressvik ungdomsskole føler seg urettferdig behandlet når de sammenligner karakterer med elevene på augeåsen. Det er helt riktig at de reagerer, spesielt dersom dette får fortsette. Det er heller ikke i vår interesse at det er et så stort sprik mellom eksamen og standpunkt. Dette skal vi nå følge opp, lover augeåsen-inspektøren. Rektor Ole Erik Lund ved Gressvik ungdomsskole understreker betydningen av at flere skoler blir mer fokusert på elevvurdering og riktige karakterer. Selv skryter han av sine endringsvillige lærere. De siste årene har vi hatt dette samsvaret mellom eksamen og standpunktkarakterer ved vår skole. Det har nok hatt en betydning at vi har prøvd å redusere antall baller i lufta og konsentrert oss om vurdering, sier rektor Lund til VG. Størst avvik i norsk Kommune Skole Standpunkt Eksamen Namsskogan Saltdal Alta Ringerike Åseral Trondheim Ullensaker Nærøy Vestre Toten Arendal Tromsø Samnanger Rendalen Kvinesdal Gjøvik Frøya Fredrikstad Gjerdrum Nordreisa Sveio Trones skole Røkland skole Tverrelvdalen skole Sokna skole Kyrkjebygd skule Markaplassen skole Vesong ungdomsskole Nærøy ungdomsskole Raufoss ungdomsskole Roligheden skole - Barne-/ungdomstr. Straumsbukta skole Samnanger ungdomsskule Fagertun skole Kvinesdal ungdomsskole Biri ungdomsskole Sistranda skole augeåsen ungdomsskole Gjerdrum ungdomsskole Storslett skole Førde skule 4,9 4,5 4,3 4,3 4,1 4,1 4,1 4,4 3,8 3,4 3,2 3,4 3,8 2,4 3,4 3,0 2,5 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 Størst avvik i matematikk Kommune Skole Standpunkt Eksamen Kvinnherad Mandal Kristiansand Fet Fet Sarpsborg Steigen Aure Arendal Ålesund Øyatun skule Vassmyra ungdomsskole Grim skole Østersund ungdomsskole Dalen skole Sandbakken ungdomsskole Steigen Sentralskole Aure barne- og ungdomsskole Stuenes skole - Barne- og Ungdomstr. Blindheim ungdomsskole 4,7 4,4 4,5 4,2 3,8 3,1 2,7 2,4 2,9 2,3 2,7 2,5 3,0 2,9 Størst avvik i matematikk Kommune Skole Standpunkt Eksamen Begjærte og fikk innsyn Siden 2005 har myndighetene gjort det vanskeligst mulig å sammenligne karakterer ved norske skoler. Den rødgrønne regjeringen satte en stopper for muligheten til å laste ned hele karakterdatabasen. Det har kun vært mulig å søke opp en skole av gangen. VG har brukt en ny paragraf i den reviderte offentlighetsloven for å begjære innsyn i eksamensresultatene. Paragraf 9 har denne ordlyden: «Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling 3,3 2,9 2,9 3,5 3,1 3,0 3,4 3,2 3,0 av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.» Etter VGs begjæring utleverte Utdanningsdirektoratet eksamensresultatene fra grunnskolen. Vi har tidligere brukt tunge dataverktøy for å laste ned standpunktkarakterene. VG kan dokumentere at det er til dels betydelige avvik mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene.

15 16 16 Tirsdag 29. desember 2009 Tennisboblen sprakk Tennisboblen på Slettebakken i Bergen ble lett match for snømengdene natt til søndag. Snøen tok nemlig knekken på den oppblåsbare hallen som rommer to baner. Dette er krise for hele tennismiljøet, sier dugnadssjef Torbjørn Aasen til bt.no. SKOLE-NORGE Vi har elever!en bussjåfør i Bodø ble ranet på jobb i går morges. Ingen skal ha kommet fysisk til skade, men raneren skal ha truet til seg kontanter med kniv, skriver Nordlys. Politiet lette i går etter gjerningsmannen. Ølkrangel i Drammen Aass bryggeri i Drammen kan ikke ha ølbilder på nettsidene sine. Det mener elsedirektoratet, som sier til Drammens Tidende at dette er et klart brudd på alkoholloven. Aass-direktør Terje Aaas ønsker ikke å fjerne bildene, noe som kan føre til tvangsmulkter fra elsedirektoratet. ILDSJEL: Sjiamuslimen spytter ut bensinflammen under en prosesjon i Dhaka i Bangladesh. Sjiamuslimene markerer Muharram, den første måneden i den muslimske kalenderen. De sørger over barnebarnet til Muhammed, en handling som har splittet muslimene i to grupper sjia- og sunnimuslimer. Foto: AP Av FRANK ERTESVÅG, JON BONES og ROBERT EIK (foto) Akademiet skal bli best av de beste. De private videregående skolene har et markant høyere karaktersnitt enn de offentlige, viser 2009-tallene. I utgangspunktet er elevene flinkere her. Årsaken er åpenbar: Det kreves et høyere karakter- Fakta Akademietskolene Representerer en av de nye private skolekjedene i Norge. Tilbyr videregående skole med forbedring av karakterer både for ordinære elever og privatister. esielt fokus på medier og kommunikasjon. Akademiet holder til i Bergen, Drammen, Molde, Stavanger, og Ålesund. Akademiet har et karaktersnitt på i fagene norsk, engelsk og matematikk. For eksamen er snittet 3,0. Kilder: Akademiet og Utdanningsdirektoratet som vil litt mer øyere snitt på privatskolekarakterene snitt for å komme inn på private videregående skoler. Vi har elever som vil litt mer, sier leder for Akademiet Norge, elge Teige. De private videregående skolene får i snitt høyere karakterer i kjernefagene norsk, engelsk og matematikk, viser totaloversikten fra Utdanningsdirektoratet. Unntaket et norsk hovedmål på eksamen. Da scorer de offentlige skolene 0,1 karakterpoeng mer i snitt enn privatskoleelevene. Karaktergaranti Selv om det er kjente offentlige skoler som katedralskole som har de beste eksamenskarakterene samlet sett (se tabellene), så får elevene ved private videregående skoler høyere karakterer enn andre. esielt på standpunktkarakterene. Karakterstatistikken viser at de private skolene i snitt ligger 0,3 karakterpoeng over de offentlige videregående skolene i standpunktkarakter i kjernefagene norsk, engelsk og matte. På eksamen er forskjellen enda større, nemlig 0,4 karakterpoeng til fordel for privatskolene. Akademiet-skolene er kjent for å være en av landets mest offensive skoler. I skolens visjon heter det: «Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge!» For å lokke privatister, opererer skolen med landets eneste karaktergaranti. Elevene får pengene tilbake dersom ikke karakterene forbedres. Lærerne ved skolen lønnes med en bonusordning som sikrer de fleste bedre lønn enn offentlige lærere. Men hverken elev Marius Lian (17) ved Akademiet eller elge Teige i Akademiet Norge mener karakterene ved skolen blir blåst opp. Ikke lettere Vi har et høyt fokus på karakterer. Elevene våre vil gjerne gjøre det bra på skolen. Men for mange kan en firer også være en svært god karakter, sier elge Teige til VG. Vi møter annenklassing Marius Lian på kjemilaben. Der trives han. Bærumsgutten har et karaktersnitt på 5,6. Nei, jeg har ikke inntrykk av at det er lettere å oppnå gode karakterer her enn på en offentlig skole. Det er ikke slik at du kan kjøpe deg gode karakterer her, selv om ryktet kanskje sier noe annet. JOBBER ARDT: Akademiet-elev Jeg er nok spesielt opptatt av å få gode karakterer. Det betyr noe for meg å vise at jeg kan noe, sier Marius. E-post: Bestill service nå! Audi service EU-kontroll 430,- Gjelder alle Audi modeller. Tilbudene gjelder frem til Ring din lokale forhandler eller gå inn på mollerbil.no ovedservice 3795,-* inkl. Mobilitetsgaranti Skifte av registerreim inkl. vannpumpe 6780,- Priseks. Audi A3 1,6 bensin * Gjelder Audi 2004 modell og eldre og kun 4-sylindrede modeller. os Møller Bil utføres alt arbeid av spesialiserte mekanikere og vi tar vare på bilens historikk. Det er kun orginalt merkeverksted som kan sjekke oppgraderinger eller aksjoner fra fabrikk. Følger du Audis serviceprogram, er du trygg 24 timer i døgnet frem til neste anbefalte service. Ta kontakt nå, vi gir deg konkurransedyktige priser og Audis originaldeler. Longlifeservice 4795,-* inkl. Mobilitetsgaranti Skøyen Tlf Ensjø Tlf Asker og Bærum Tlf Romerike Tlf Follo Tlf Forspranget ligger i teknikken

16 Tirsdag 29. desember FAKTA EKSAMENSKARAKTER Engelsk studieforberedende Beste Skole Katedralskole Kongsbakken Videregående Skole Strinda Videregående Skole Sauda Vgs (Inkl. Fil. Sand) Agt - Trondheim Katedralskole Blant privatskoler Danielsen Videregående Skole Treider As Dårligste Skole Sotra Vidaregåande Skule, Avd. Sund Bergeland Vgs Sandaker Videregående Skole Manglerud Videregående Skole Nordstrand Videregående Skole Rælingen Videregående Skole Gerhard Schønings Skole Bjørgvin Videregående Skole Blant privatskoler Bergen Private Gymnas Tryggheim Vidaregåande Skole Norsk hovedmål Beste Skole Katedralskole Stavanger Katedralskole Årdal Vidaregåande Skule Langhaugen Videregående Skole Adolf Øiens Skole Blant privatskoler Private Gymnasium Danielsen Videregående Skole Kristen Videregående Skole Trøndelag Kristelig Gymnasium Tryggheim Vidaregåande Skole Kvitsund Gymnas Karakter 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,1 4,1 2,4 2,4 2,7 4,3 4, ,7 Marius Lian betaler 950 kroner i måneden for å gå på privatskolen Akademiet i sentrum. Bedre hårklipp i sør Av JON BONES og FRANK ERTESVÅG Fremtidens frisørkunder ligger an til å få bedre hårstell på Romerike enn i Finnmark. Nyutdannede frisørelever fra Strømmen videregående har de beste karakterene fra eksamen i frisørfaget, mens Kirkenes videregående ligger i andre enden av skalaen. Det viser den nye statistikken over eksamenskarakterene som VG har begjært innsyn i. Avgangselevene fra Strømmen oppnår en eksamenskarakter på svært høye 4,8 i Begjærte og fikk innsyn Siden 2005 har myndighetene gjort det vanskeligst mulig å sammenligne karakterer ved norske skoler. Den rødgrønne regjeringen satte en stopper for muligheten til å laste ned hele karakterdatabasen. Det har kun vært mulig å søke opp en skole av gangen. VG har brukt en ny paragraf i den gjennomsnitt, mens elevene i Finnmark ligger på 2,9. Av 30 frisørelever på Strømmen, oppnådde 13 elever toppkarakteren 6 for sine evner med saks. Tett oppfølging Vi har spesielt gode lærere i faget her. De er både håndverkere med lang erfaring og gode pedagoger, sier rektor Jan Svendsen ved Strømmen videregående til VG. Teamleder for frisørlærerne, Anne Eide, mener tett oppfølging av elevene er hovedårsaken til det gode resultatet. De får klare tilbakemeldinger om hva de må gjøre for å utvikle seg, sier Eide. BEST: Nicoline Bugge, Jeanette Strømseng og Rikke Pettersen er elever fra Strømmen videregående skole, som tok laggull under NM i frisering i Foto: ARALD VINGELSGÅRD, BLADET FRISØR reviderte offentlighetsloven for å begjære innsyn i eksamensresultatene. Paragraf 9 har denne ordlyden: «Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.» Etter VGs begjæring utleverte Utdanningsdirektoratet eksamensresultatene fra grunnskolen. Vi har tidligere brukt tunge dataverktøy for å laste ned standpunktkarakterene. VG kan dokumentere at det er til dels betydelige avvik mellom standpunktkarakterene og eksamenskarakterene. Dårligste Skole Åmli Vidaregåande Skole Meråker Videregående Skole Austevoll Vidaregåande Skule Time Videregående Skole Blant privatskoler Noroff Mediegymnas Stavange Tomb Videregående Skole/Landbruksstudier Øya Videregående Skole Tveit Videregående Skole Matematikk vg2p Beste Skole Valler Videregående Skole eimdal Videregående Skole Katedralskole Bergen andelsgymnasium Sandsli Videregående Skole Notodden Videregående Skole Blant privatskoler Norges Toppidrettsgymnas Geilo Kristen Videregående Skole Trøndelag Sør-Trøndelag Dårligste Skole Bardufoss Videregående Skole Bergeland Vgs ellerud Videregående Skole Grefsen Videregående Skole Blant privatskoler Sonans Videregående Skole Drammen Norges Toppidrettsgymnas Kongs Kilde: Utdanningsdirektoratet/karakterer skoleåret 2008/ ,9 2,2 2,2 2,2 1,6 2,3 2,3 2,3 4,6 4,6 3,7 4,2 4,1 1,7 1,8 1,8 1,8 2,5

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Referat Fau, 19. september, 19.30

Referat Fau, 19. september, 19.30 Referat Fau, 19. september, 19.30 Tilstede på møtet; Rådmann Erling Strålberg, ordfører Svein Borkhus, skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle, rektor Erik Vangen Jordet, foreldre; Aina Merethe Haugerud 8.a,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk. Resultater Erfaringer Forventninger

Fra tilvalgsfag til fremmedspråk. Resultater Erfaringer Forventninger Fra tilvalgsfag til fremmedspråk Resultater Erfaringer Forventninger Bakgrunnsinformasjon FoU-prosjekt finansiert av Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i opplæringen. Desember 2007 til februar 2009. Sluttrapport

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/

Alle resultatene fra Skolevalg '05 er tilgjengelig på Internett. Skolevalgets adresse er: https://extweb3.nsd.uib.no/skoleveven/skolevalg/ Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 25. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '5, og som rapporterte inn valgresultatene før kl. 18.

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vi har de elevene vi har

Vi har de elevene vi har Vi har de elevene vi har Ungdomsskolekonferanse Gyldendal 28. oktober 2011 Jarl Inge Wærness www.laeringslaben.no Tre mål for kvalitet i opplæringen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Detaljer