posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve"

Transkript

1 posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

2 Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet for ES videre i 2014 Spunting via kran ved Paulertjønn, UFP01, Larvik. Tokke vannvei reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 8 Kjent bygård i Oslo rehabiliteres reportasje fra et anlegg s Grønlandsleiret 61 reportasje fra et anlegg s Rapport fra UFP-01 Larvik s Nye oppdrag s Glimt fra anlegg Fagarbeidernes egne bilder s Bedriftsidrettslaget s. 22 HMS s Personalia s. 27 Internt nyhets- og kontaktorgan for Entreprenørservice AS Tlf Fax e-post: Redaksjonen avsluttet Redaktør: Ann Karin Thoresen Design: Ann Karin Thoresen Trykk: ERIK TANCHE NILSSEN AS Som jeg omtalte i min leder i desember utgaven av ESposten var 2013 et år med stor aktivitet, full rulle og flott innsats på alle avdelinger. Omsetningen i 2013 på 408 mill. kr er blant de aller høyeste i selskapets historie. Resultatmessig ble imidlertid 2013 ikke i tråd med forventningene med en resultatgrad på beskjedne 2,1 %. Nå er første kvartal i 2014 unnagjort. Samlet noe lavere aktivitet hittil i år enn forventet, og resultatmessig en god del under forventet. Dette er imidlertid ikke en uvanlig situasjon etter vintermånedene. Høye faste kostnader kombinert med redusert aktivitet kan vanskelig gi et godt resultat i første kvartal. Nå står våren for døren med høy sesong for våre aktiviteter, samlet ordreserve er meget god og selskapets omsetning og resultat for 2014 forventes å bli større enn i Prognosen for årets omsetning er ca. 430 mill. kr., og ca. 80 % av dette er allerede inndekket, noe som er svært uvanlig så tidlig i året. I forrige leder kom jeg inn på mine forventninger til at ES skulle få mye av sin aktivitet knyttet til store samferdselsprosjekter som igangsettes i Dette er forventninger som blir innfridd. Som et eksempel kan jeg nevne E18-prosjektet Bommestad-Sky ved Larvik. Her har Skanska Norge AS vunnet en kontrakt til en verdi av ca. 1,6 mrd. kr., og Entreprenørservice skal utføre fundamenterings- og sprøytebetongarbeider i underentreprise for Skanska. Totalt omfang i størrelsesorden 190 mill. kr., som til nå er det største enkeltprosjekt for selskapet. Arbeider til en verdi av ca. 100 mill. kr. antas utført i år og utgjør dermed ca. 25 % av den inndekkede ordrereserven for 2014 omtalt over. Utsiktene innen anleggsmarkedet generelt, og innen samferdsel spesielt, er altså gode. Mer bekymringsfullt for bransjen totalt sett er den reduserte aktiviteten innen boligbygging. Entreprenørservice har normalt ikke så stor andel av sin aktivitet direkte knyttet til dette segmentet, men for Nor-Pel AS, der Entreprenørservice er deleier med 50 %, har den reduserte aktiviteten innen boligbygging stor betydning. Historisk sett har produksjonsstatistikken for betongpeler grovt sett fulgt svingningene i aktivitetene innen boligbygging, da en stor andel av betongpelemarkedet har vært knyttet til fundamentering av boligblokker. Med liten aktivitet innen dette markedssegmentet blir det vanskelig for Nor-Pel AS å oppnå tilfredsstillende resultater. Stor aktivitet innen anleggssektoren for øvrig bør normalt bety et akseptabelt volum også når det gjelder betongpeler, men vi ser samtidig en tendens til at det i flere tilfeller velges boret pelefundamentering også der betongpeler er egnet og er en rimeligere løsning. Betongpeler er et godt og rimelig produkt som har sin plass i bygge- og anleggsbransjen. Her har vi og våre kollegaer i betongpelebransjen en utfordring i å overbevise kundene og deres rådgivere. Med sin utvidede og moderniserte fabrikk på Lierskogen er Nor-Pel AS godt rustet til å ta sin andel av markedet. Endringen i Skanska Norges toppledelse ved årsskiftet, da Ståle Rød overtok som ny adm.dir. og Steinar Myhre rykket opp som ny konserndirektør for anleggsregionene, medfører også endringer i Entreprenørservice sitt styre. Ståle Rød går av som styreleder, og jeg benytter anledningen til å takke ham for solid og konstruktiv innsats for Entreprenørservice. Steinar Myhre overtar som ny styreleder og Anders Geirsta, ny regiondirektør for Industri, Bro og Marine, blir nytt styremedlem. Anders kjenner Entreprenørservice godt fra tidligere prosjekter som E39 Orkdalsvegen, Hydrogarasjen, Schweigaardsgate og Rjukanstrengen. Med andre ord en ny styreleder og et nytt styremedlem som kjenner selskapet og våre aktiviteter svært godt. Jeg ønsker Anders velkommen og ser frem til et godt samarbeid med ham og Steinar i tiden som kommer. I min forrige leder var hovedtemaet sikkerhet og det ansvaret hver enkelt av oss har for at vi skal oppnå et sikkert og skadefritt ES i Årets sikkerhetsuke som skal gjennomføres i mai skal bl.a. ha fokus på daglig jobbplanlegging der den enkelte involveres i daglig forberedelse og planlegging for sikker gjennomføring av arbeidsoppgavene. Sikker produksjon er det overordnede målet, men slik forberedelse og planlegging kan samtidig strekkes litt lenger til også å inkludere effektiv produksjon: At det legges til rette for utført arbeid som er feilfritt første gang til rett tid, og uten skade hverken på mennesker, produkt eller omgivelser. Kjært barn har mange navn, og en slik tilnærming til planlegging av arbeider hører inn under begreper som Lean Production, Continous Improvement, eller på norsk trimmet bygging. Dette gjelder ikke bare ute i den praktiske hverdagen. Vi som har ansvaret for kontraktsoppfølging og den kommersielle siden av virksomheten skal også trimme og kontinuerlig forbedre måten vi ivaretar bedriftens interesser. Uønskede hendelser av økonomisk art på grunn av manglende formell oppfølging av våre kontraktsmessige rettigheter og plikter må også unngås. Derfor skal vi i løpet av våren gjennomføre et internt seminar for alle prosjektfunksjonærer med fokus på aktuelle kontrakts standarder og viktige momenter i forhold til korrekt varsling og oppfølging av tillegg, avvik og endringer i prosjektene. Ikke fordi vi nødvendigvis skal jakte på alle muligheter til tillegg og komme løpende med regningsblokka for den minste ting, men fordi vi skal bli mer bevisst på korrekt håndtering av uklarheter i forhold til våre rettigheter og plikter i kontraktsforholdet. Entreprenørservice skal fortsatt være kjent som en løsningsorientert aktør med fokus på effektiv gjennomføring av oppdragene. Avslutningsvis en litt annen tilnærming til sikkerhet, uønskede hendelser og fokuset på vårt overordnede mål som er et sikkert og skadefritt ES: En ønsket hendelse inntreffer de gangene du ser at en kollega er i ferd med å utføre et arbeid på en måte som ikke er sikker, og du gjør noe med det. Det starter med deg selv! Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent påskeferie! Hallvard Sindre 2 posten posten 3

3 Sjaktboring Tokke vannvei Nytrukket kaffe på termos og eksklusiv sjokolade fra Anton Berg, slik startet den 20 mil lange bilturen til anlegget i Tokke kommune. Den som sto bak serveringen var anleggsleder Harald Solheim, sjåfør og guide under besøket til et oppdrag Entreprenørservice har for tiden for kraftindustrien, nemlig Ravnejuvet, ett av fire tverrslag på vannveien til Tokke kraftverk. Til venstre: Boreoperatør Tor Arild Skogheim. Til Høyre: Anleggsleder Harald Solheim ved lunsjbordet. Ny tappesjakt Tokke kraftverk sto ferdig i 1961 og var da Norges største. Kraftverket utnytter fallet fra Vinjevatn til Bandak, et fall på ca. 390 m. Tilløpstunnelen er 17 km lang. Ved tverrslag Ravnejuv pågår nå boring av en tappesjakt. Sjakten vil få en lengde på 546 m, helning 22º og diameter 280 mm. Vannet drar med seg en del sand inn i overføringstunnelen og etter hvert dannes det sandfang. Det er viktig å få tatt ut sanden så den ikke kommer inn i turbinene. Hullets misjon skal være å tappe/drenere bort vann når tunnelen en gang i mellom må tømmes for opprenskning og kontroll. Frem til nå har vannet blitt sluppet ut i de fri, men heretter skal det skje i mer kontrollerte former. Plunder og heft Det er Entreprenørservice som har fått i oppdrag å bore sjakten. Selve boreplassen ligger 150 m inn i en tunnel. I enden av tunnelen er det støpt en propp, bak den ligger overføringstunnelen og der fosser vannet. 370 m har de gjort unna, forteller boreoperatørene Jan Gunvaldjord og Tor Arild Skogheim, som utgjør dagskiftet i dag. Og selv om det er en flott vårdag med strålende sol og snø som smelter, er stemningen ikke spesielt høy. De har vært uheldige, borekrone nummer to har gått i stykker og deler ligger igjen inne i hullet, de kom ikke videre. Hele borestrengen måtte dras tilbake, en stor magnet ble festet til et borerør og nå er de i gang med å føre strengen inn igjen, rør for rør. Selve matingen går fort. De skal prøve å fiske opp restene av borekronen. Det tar tid, 256 rør må til før de har 370 m. Det de ikke får opp må de prøve å bore i stykker. Eventuelt kan de få tak i en enda kraftigere magnet. Det finnes kroner på markedet som er så robuste at de kan male opp rester av borekroner, men en slik er ikke tilgjengelig nå. Dette medfører forsinkelse ift planen som sier ferdigstillelse til påske. Ca. 176 m står igjen, de har enda en sjanse til å klare det. Så snart hullet er renset er de i gang igjen. Det jobbes to skift, dag- og nattskift, to mann på hvert skift. Da klarer de m i døgnet, men hvis alle forhold ligger til rette kan de klare opp til 20 m. Alt boreutstyret er kjørt inn i tunnelen med hjullaster, bl.a. 46 vagger med borerør. Området er bratt, veiene er smale og dårlige om vinteren. Måtte leie spesialbil med kort maskintralle for transport av utstyr. Grei vinterjobb Dette er en fin vinterjobb, sier Tor Arild, det er lettvint og greit å stå inne i en tunnel å jobbe. Her er det plussgrader hele tiden, vi slipper å frostsikre, å jobbe med vann i 20º Boreoperatører: Tor Arild Skogheim Jan Gunvaldjord Geir Langen Sigmund Eide Knut Ivar Flage Reinard Miglavs Marcus Holm Linus Bolin Anleggsleder: Harald Solheim Prosjektleder: Torleif Johannessen er ingen spøk. Han er rask på foten, heiser frem rør etter rør, han er en dreven boreoperatør. Det er rullene på krona som ligger igjen inne i hullet, forteller han videre. De veier ca. 15 kg og magneten har en kapasitet på 240 kg, det burde holde. Men ikke sikkert, rullene har ujevne flater, det kommer an på hvordan de legger seg mot magneten. Dette kan bli en bomtur. Hadde fjellet vært svært bløtt kunne en ny krone skvise kronerestene ut til siden, men slikt skjer ikke ofte. I dette tilfellet er det bestemt at vi skal prøve med magnet, og da gjør vi det. Tor Arild har jobbet i anlegg i 38 år. Han er utdannet snekker, men det var dårlig med jobber om vinteren derfor havnet han i anleggsbransjen. Han trives, interessant og dra fra plass til plass, har vært på utrolig mange merkelige plasser opp gjennom årene i ES. Dagene går passe fort, han er fornøyd. Jan har 7 års fartstid som borer. Tor Arild var mentoren hans, det var han som lærte han å bore da han begynte i ES. Nå utgjør de to et av skiftene på denne boreriggen. Det er greit å rotere, sier Jan, men fast mannskap på fast maskin er mest effektivt. Da vet en til enhver tid hvor alt er. Jan kunne tenke seg å utvide sine kunnskaper. I fjor søkte han på brønn- og boreteknikk, et 4 måneders kurs. Kom ikke inn fordi mattekunnskapene var litt mangelfulle. Lurer fortsatt på om han skal gjøre noe med dette. Begge gir uttrykk for at borearbeid er svært variert. De må kunne skru og snekre, manøvrere kraner og elektrisk verktøy, injisere og støpe, sveise rør etc. Når en skuer rundt ser en fort at det er mye forarbeid før selv boringen kan starte. Gode arbeidsforhold viktig Det er tid for lunsj. De har både kokeplater og stekeovn, noen av de andre gutta foretrekker litt kraftigere kost og tilbereder varm lunsj. Matpakke og frukt holder for dette skiftet. I tillegg har den omtenksomme anleggslederen shoppet i Seljord, pose på pose med boller, wienerbrød og smurte bagetter legges på bordet, her er det bare å forsyne seg. Det lukter godt av nytrukket kaffe, det blir en trivelig stund rundt bordet i brakka. De jobber 12-9 ordning. De to operatørene vi møter i dag er heldige og kan bo hjemme. Det tas mer hensyn til ansattes bosted nå enn tidligere når anlegg skal bemannes. Det blir mindre pendling, og det passer bra særlig for småbarnsforeldre. De andre operatørene er innkvartert i hytter på en campingplass hvor det er mulig å kjøpe seg ferdig mat på en kafe. Både elg og hare er observert i anleggsområdet, det skal også være rikelig med gaupe her, men de har ikke møtt noen ennå. Ulv skal det visstnok også finnes, en hund ble tatt på andre siden av dalen i fjor, men foreløpig har de ikke sett spor engang. Det har vært mye snø i vinter, 3,3 m ble målt ikke langt unna. Tidsmessig maskin bare en drøm? Det er Rhino 600 som borer, den begynner å bli noen år. Maskinen ble litt oppgradert for 6 år siden, nå står den på venteliste for totalt ombyg- 3 Fra selve boreplassen ved Ravnejuvet, 150 m inn i en tunnel. 4 posten posten 5

4 NYTT FRA DRIFTSAVDELINGENE ging. De ser frem til det, håper det medfører mindre skruing og stabil drift, men mest av alt kunne de tenke seg ny, tidsmessig maskin. Sjaktboring kan fort bli kostbart når ting går feil. Tap av boreog rømmekroner, tap av hundrevis av m med borerør, det beløper seg fort opp i millionbeløp og overskudd blir til underskudd. Et lager med rør og kroner finne til enhver tid på Rud, men ny maskin ligger nok litt lenger frem i tiden. Kjører mil i uka Anleggsleder Harald Solheim har valgt en lettkjørt bil med god sittekomfort og korter gjerne ned kjøretiden med lydbøker og radio. Han har jobbet mye utendørs i all slag vær, noe kroppen har blitt merket av, det verker over alt. Armer og skuldre er verst, men det er ikke noe å gjøre ved, et par kortisonsprøyter i løpet av året, og han holder det gående. De siste årene har han fungert som anleggsleder, den jobben passer mye bedre. Vanligvis drar han på jobb søndag kveld og er hjemme igjen torsdag kveld. Akkurat på dette oppdraget er det byggemøte annenhver mandag, det medfører at han kan være hjemme hele søndagen forut og først starte uka mandag morgen. Det betyr mye for han og familien. Når sjakten er ferdig boret skal kun de første 7 m rømmes opp til en diameter på 770 mm, i dette tilfellet vil opprømming skje fremover fra maskinen. Det blir sikkert en enkel operasjon, først må de lykkes ved selve hullet. P.S. Ravnejuvet, ikke langt for boreplassen, er et naturfenomen ved fylkesveien fra Dalen til Vinje i Telemark, et 350 m høyt stup ned mot den fossende Tokkeåi. Det sies at slipper man en pengeseddel eller et lommetørkle utfor kanten fører de oppadgående luftstrømmene pengeseddelen tilbake. Juvet var en attraksjon for turister både fra inn- og utland i andre halvdel av 1800-tallet. Blant de mest prominente gjestene kan nevnes den svenske kronprins Gustav og keiserprins Napoleon IV i 1878, året etter kong Oscar II. Veier ble etter hvert utbedret og lagt om, og juvet kom litt utenfor allfarvei og glemt. I de senere år har interessen for juvet tatt seg opp igjen. Veien frem til juvet var dessverre vinterstengt da ESposten var der. D.S. Fundamenteringsavdelingen HMS I år er Sikkerhetsuka i uke 19, som er første uke i mai. For å få til noe som passer til våre arbeider, oppfordres alle til å komme med forslag til aktiviteter da det som legges opp til sentralt i Skanska ikke alltid passer for oss. Utstyr Det er så langt i år ikke gjort noen investeringer av nye maskiner, men det jobbes med en investeringsplan som pr nå ikke er endelig fastsatt. Til tross for mye nytt utstyr hos oss, er det viktig med fornyelse av maskinparken. Ordrereserve og økonomi Vi har i løpet av 1. kvartal avsluttet alle våre arbeider på Dronning Eufemias gt., og her gjenstår nå kun oppgjør med Skanska. Dette bør det ikke være komplisert å løse. Midgardsormen er også på oppløpet, og vi har ikke hatt så mye folk der i år. Her gjenstår også oppgjør med byggherren. I løpet av 1. kvartal har vi fått noen nye prosjekt, og vi har også fått en mindre jobb med betongpeler i et ellers svakt marked innenfor dette fagområde. Slik det ser ut er tendensen at det blir større og større kontrakter, og ved utgangen av mars har vi en stor ordrereserve til tross for få enkeltjobber. Av enkeltprosjekt blir prosjektet på E18 Bommestad-Sky for Skanska svært viktig for F-avdelingen i Her er vi for tiden inne i en samhandlingsfase med byggherren og Skanska. I denne ser vi på de foreslåtte løsninger, og har mulighet til å påvirke de endelige valg som byggherren til slutt må gjøre da det er de som sitter med prosjekteringsansvaret. I utgangspunktet er dette et prosjekt der det er beskrevet boret rørspunt i stort omfang. Totalt er det beskrevet at det skal bores mer enn m med rørspunt. Denne skal så avstives med stag til fjell i flere nivåer, før det fra traubunn skal bores stålkjernepeler til fundamentering av betongkulverten som skal støpes. Det er kompliserte grunnforhold med mye morene og store dybder til fjell på deler av parsellen. Det er også registrert kvikkleire i området, slik at det også er beskrevet et stort omfang av KC-peler. Disse arbeidene skal ikke vi ha noe ansvar for. De endelige løsninger blir bestemt i løpet av kort tid slik at materialer kan bestilles. Oppstart er så langt planlagt til mai måned, og på dette prosjektet er det, som overalt ellers, knapp tid slik at det er viktig å komme i gang. Jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for flott innsats så langt i John Petter Holtmon Avd. leder Sprøytebetong avdelingen Så er vi i gang med et nytt år. Resultatet for 2013 er nå historie men S-avdelingen leverte et historisk godt resultat, så det er bare å gratulere oss selv. Nå er det sånn med gode resultater at forventningene til oss da naturligvis settes høyere foran ny sesong. Den utfordringen tar vi! HMS Fjoråret ga oss mange RUH med dårlig luft/dårlig veibane. Forsett med rapporteringen, det er kun på den måten vi får opp engasjement og reaksjoner på dette. Det virker som rapporteringen har stoppet litt opp etter nyttår, nå er det på tide å komme i gang igjen. Husk at det ikke bare er våre egne arbeider vi skal sende RUH på. Ser vi at andre holder på med åpenbart farlige ting så er vi pliktig til å rapportere dette. Boreavdelingen Etter en hektisk avslutning på 2013, har 2014 begynt vesentlig roligere. For øyeblikket kjører vi bare ett prosjekt, drenshullet i Ravnejuv. For å Ved hjelp av sprøyte betong stabiliseres mur ved verne verdig bygning Vulkan, Oslo. Sprøyte operatør: Kurt Høgli. Maskinpark Maskinparken vår er den samme som sist, vi har ikke for vane å bytte utstyr alt for ofte. Det er behov for mer kapasitet på rigger som har 1000 V, så dette vil vi prioritere fremover. Vi vurderer å bygge om Panda til 1000 V for å løse problemet på kort sikt. Den neste nye riggen vi bestiller vil derfor være 1000 V. Økonomi/Ordresituasjon Resultatet fra første kvartal viser at vi ligger greit an i forhold til budsjett både på omsetning og inntjening. I Holmestrand er det i prinsipp bare Stasjonsentreprisen som går, FIBO og Holm er ferdige. Farriseidet pågår for fullt, og på forsommeren starter vi også opp på E18-prosjektet i Larvik I løpet av våren blir vi ferdige på få en bedre utnyttelse av arbeidsstokken har vi derimot valgt å kjøre doble skift på dette prosjektet, men også for å forsere slik at vi klarer å bli ferdige Bybanen i Bergen og Skjoldavik i Haugesund. Lørenbanen går videre, det er i tillegg også ute en del II på dette prosjektet, som vi også har priset. Ljønibba på nordvestlandet starter opp på forsommeren. Kraftverket i Matre går videre som før, i tillegg er det også noe PE-skum på noen av de ovennevnte jobbene. Av det som er uavklart nå så er Ulrikstunnelen priset og levert, avgjørelse på denne kan nok ta litt tid. Alt i alt så er vi godt dekket opp for dette året, nå gjenstår det bate å tjene penger på den ordrereserven vi har. En riktig god påske til dere alle, måtte påskeharen være gavmild i år J Jan Erik Hetlebakke Avd.leder innen de gitte tidsfrister. Vi har til nå dekket inn over halvparten av den budsjetterte omsetningen for Vi har blant Spuntarbeider ved UFP01 Paulertjønn. 3 6 posten posten 7

5 annet fått en jobb med kjerneboring for Statens Vegvesen på Sotra og en sjaktborejobb i Skien. Disse to jobbene er på til sammen ca. 15 mill. kroner. I vår spesielle bransje er oppdragene ofte av kort varighet. Dette medfører igjen til at intensiteten av oppdragene alltid vil svinge. Og gjerne med en bunn på denne tiden av året, -uten at dette er noen regel. Dette fordrer at vi som er på kontoret er på hugget og forsøker å gjøre slike bølgedaler så korte og så lite smertefulle som mulig. Verkstedet jobber for fullt med å renovere noen av raisebore-maskinene våre. Nå er Indau 60 ferdig renovert og oppgradert til en Indau 90. Det første prosjektet den skal ut på er antagelig på et hull for Tinfos Kraftverk ved Notodden. Videre er Rhino 1000 også snart ferdig renovert, og etter den står Indau 120 for tur. Det blir spennende å se hva disse renoveringene har ført til. Men jeg håper og tror at fagarbeiderne vil sette stor pris på å få noe nytt og bore med. Når dette leses har hele boreavdelingen forhåpentligvis hatt en særdeles vellykket samling på Sundvolden Hotell. Sist gang en tilsvarende samling ble avholdt var i Og siden den gang har noen sluttet og flere nye har kommet til. Vi har ofte prosjekter gående på mange kanter av landet slik at det er sjelden at alle treffer hverandre. Det er derfor viktig med slike samlinger av og til. Ikke bare for at alle skal ha muligheten til å treffe hverandre, men også for å styrke samholdet i avdelingen. Nå går det mot vår og enda lysere tider. Vi har hatt en usedvanlig mild vinter, og håper at trenden fortsetter utover året. Jeg vil takke for den gode innsatsen dere alle sammen legger ned for boreavdelingen hver dag, og med dette få ønske dere alle sammen en riktig flott vår. Hans Reinert Flaten Avd.leder Ny overnattingsplass for pendlere Skisse over fremtidige hybelhus på Lahaugmoen. Vår brakkerigg på Rud har stått på nåde og dispensasjon siden Vi har hatt som mål å få bygget en permanent overnattingsplass på Rud. Denne prosessen har tatt tid, arbeidet med å få omregulert området startet allerede i Kommunen var ferdig med de nye reguleringsbestemmelsene i Vi gikk da i gang med å søke om å få bygge, arkitekt ble kontaktet og bygg ble tegnet. Byggesøknad var ferdig behandlet og godkjent av kommunen høsten Grunnet nye byggeforskrifter (tek 10) ble bygget vesentlig dyrere enn forutsatt, det kreves blant annet både fjernvarme og universell utforming. Dette førte til at styret ikke kunne godkjenne investeringen og byggeplanene ble skrinlagt. Vedtaket om at riggen må vekk står ved lag, og vi har av den grunn tegnet kontrakt med Anton B. Nilsen som skal sette opp nye hybelbygg på Lahaugmoen. Vi har foreløpig leid 24 hybler som skal være innflytningsklare 15. oktober i år. Dette blir en klar oppgradering i forhold til den gamle riggen på Rud. Her er det kokemuligheter i hver boenhet, men det blir også kantine hvor man kan få kjøpt mat. Det blir eget oppholdsrom i hybelbygget, i tillegg er det ett større oppholdsrom i forbindelse med kantina. Alle hybler utstyres med TV og internett, det er også TV på oppholdsrommene. Det skal også etableres en butikk på området. Avstand til Oslo sentrum er omtrent den samme som fra Rud. ES prøver ut ipad Stig Rune Magnor Verksmester Noen ansatte, funksjonærer og fararbeidere, har fått utdelt ipad for utprøving ute på prosjektene. På store prosjekt blir byggetegninger nå tilgjengelig på webhotell/prosjekthotell slik at siste oppdaterte versjon alltid er tilgjengelig uansett hvor man oppholder seg. Blant annet ved vårt oppdrag på Lørenbanen er dette tatt i bruk. Anleggsleder Lasse Seierstad er en av forsøkskaninene og blir bedt om en uttalelse etter forholdsvis kort tid med ipad. Hva synes du om den? Tror det er fint hjelpemiddel, den er hendig og grei og jeg bruker den hver dag, men har ikke så lang fartstid ennå. Papirtegninger får vi ikke lenger, oppgraderte tegning i 3G-modell er kun tilgjengelig på ipad. På ipaden kan vi forstørre tegningene etter behov, vi kan snu og vende på dem i alle retninger. Opprydding kaldtlageret I en pause mellom kjerneboringsoppdrag brettet Lasse Samskott og Alexander Stenholt opp armene og startet opprydding av gammelt utstyr innen kjerneboring, som var blitt stuet bort på kaldtlageret gjennom en årrekke. Alt var det spart på, gammelt utstyr til utgåtte boremetoder, utstyr som var bulket eller hadde store skader, slangerester, velbrukte slanger etc., opp i containeren med det. To containere à 20 m 3 har de fylt opp. De klarte til og med å finne utstyr som man antok var tapt. Oppryddingen frigjorde mye plass i hyllene. Nå er utstyret sortert etter dimensjon og bruksområdet, så ryddig og fint. Ansatte på verksted og lager vil få en enklere oppgave når det ringes fra anleggene og de blir bedt om å sende ut utstyr. Men fortsatt er det hylle på hylle med utstyr på kaldtlageret, men det tilhører andre avdelinger. Kanskje de burde gjøre det samme? Det neste ønsket er besøk av en feiemaskin. Gulvet er dekket av et tykt støvlag, og det er nødvendig å benytte verneutstyr skal en jobbe der over lengre tid. Ryddegutta bor i Tønsberg. Hver morgen kl drar de hjemmefra. Ankommer Rud kl , tar seg tid til kaffekopp og prat med de andre fremmøtte før de starter arbeidsdagen. Sjauet på det mørke og kalde lageret til kvelden kom, så bar det hjem igjen. Arbeid er arbeid, Ulempen er at vi har litt grove fingre og er litt hard på labben, men vi blir vel flinkere etter hvert. Fint at vi kan skrive e-post på den uten å logge på nettet. Meldinger strømmer inn døgnet rund. Så er det godt å sitte i godstolen om kvelden og slappe av sammen med ipaden. Jo, ipad er bra. Boreoperatør Lasse Samskott får samme spørsmål og forteller: Veldig nyttig for oss i boreavdelingen. Vi kan sende inn dagrapporter, skiftrapporter, vanntapsmåliong etc. via mail på ipad. Skanska holder på å utarbeide en app for RUH-rapporter og SJA, sikker jobb analyser. Da kan vi lett sende inn disse rapportene og vedlegge eventuelle bilder vi har tatt. Via internett kan vi bla i delekataloger for riggene vi benytter, vi kan se på riggtegninger etc. I tillegg kan vi bruke den som en telefonkatalog. Tidligere har jeg hatt mobilt bredbånd, det utgår nå. Jeg savner påkobling av en Ryddig og fint på lageret etter at Lasse Samskott og Alexander Stenholt har sjauet noen dager. alt er ikke like interessant, men nyttig var det i alle fall. Det er best å være ute på anlegg, det er det vi liker, sier Lasse, dette er bare noe vi gjør mens vi venter på neste oppdrag. liten skanner, vet det finnes, men tror det er kostbart. Skal skaffe meg en holder i bilen, da kan bruke ipaden også til navigasjon. Det er en ufattelig lang liste over bruksområder for ipad. Anleggsleder Sigbjørn Seland på boreavdelingen er også en som prøver ut ipad. Veldig lettvint med ipad ift en PC, f.eks. å svare på mail. PC en tar lang tid å starte, ipad starter umiddelbart, jeg er på nett hele tiden. Det er greit å lese dokumenter på den, tegninger og dokumenter lagres på ipad, jeg slipper å ta med dokumenter i papirformat ut. Batterikapasiteten er stor, kan ikke sammenlignes med en PC. Hvis jeg kan få tilgang til Invoice og SuperOffice også vil det bli enda bedre, men så langt er jeg ikke kommet ennå. Målet er å slippe og ta med PC ut på anleggsområder, en ipad gjør hverdagen mye lettere. 8 posten posten 9

6 Kjent bygård i Oslo rehabiliteres E-post til alle fagarbeiderne Målet var at alle fagarbeiderne i ES skulle få egen e-postadresse i løpet av 2013 og at all kommunikasjon deretter skulle foregå papirløst. Dette er en enkel måte å kommunisere med de ansatte, og det er viktig at du tar den i bruk. For den enkelte vil dette bety lett tilgang til lønnsslipp, ansattgoder, økonomiske resultater og andre nyheter, pluss reiseruter billettbestillinger. Noen har reservert seg og sagt at de ønsker informasjon på den gamle måten, pr. post. Dette vil bli imøtekommet. Men de som ikke har reservert seg får nå informasjon via mail. Er du ikke sikker på hvordan du går frem sjekk denne bruksanvisningen: Brede Lunden og Robert Klick borer stålkjernepeler i bunnen av sjakten. Steen & Strøm feiret 200 års jubileum i Det startet med en Vinhandel og Krambod, etter hvert ble det nødvendig å utvide, og 1874 sto Norges første varemagasin ferdig. I 1929 ble bygningen totalskadet i en brann. Nye lokale ble oppført, større, åpnere og lysere enn før og med Norges første rulletrapp. Lokalene ble en attraksjon i seg selv. I mange år var dette et ledende magasin i Oslo. Men markedet og forutsetningene endret seg og i 1991 ble magasinet overtatt av et forvaltningsselskap som konsentrerer seg om drift av kjøpesentra i Skandinavia. Steen & Strøm gården i Nedre Slottsgate i Oslo er under rehabilitering, gården skal få en bedre og mer tidsmessig standard. Gården består opprinnelig av fem gårder fra slutten av 1800-tallet som ble slått sammen til en. Butikkene holder åpent mens arbeidene pågår, det er laget såkalte støvvegger mellom anleggsområdene og butikkene for å hindre inntrengning av støv og skitt. To avdelinger i ES er engasjert i arbeidene vedrørende fundamentering og sikring av nye heissjakter og rulletrapper. Ekstra fundamentering Der den nye vareheissjakten pluss et nytt trappeløp skal bygges er etasjedekkene i bygget fjernet i 7 etasjers høyde. F-avdelingen borer stålkjernepeler i bunn av sjakten, det vil si andre underetasje. Miniriggen som benyttes her ble heist ned i sjakten ved hjelp av en tårnkran. Takhøyden er lav enkelte steder og kommer i konflikt med riggen. Men Brede Lunden og Robert Klick, som utfører arbeidene, lirker seg frem og får det til likevel. Oppdragsgiver omtaler de to som et dream team, det får de ta som et komplement. Når stålkjernepelene er på plass vil betongdekket bli fjernet og det skal settes trespunt. På grunn av spesielle arbeidsforhold er trespunt valgt. Kjelleren er mørk, våt og kjølig, men de klager ikke, dette er en grei jobb som pågår kun noen dager. Nye oppdrag under andre omgivelser venter neste uke. På et senere tidspunkt skal de tilbake for å fundamentere for nye rulletrapper, men dette området er ikke klargjort ennå. Samarbeid mellom avdelinger I første underetasje pågår også arbeider for en ny heissjakt, en personheis av glass og stål skal få plass her. Her er arbeidene i sluttfasen, S- avdelingen er i gang med påføring av sprøytebetonglag nr. to rett på fjell. Men aller først besørget F-avdelingen sikring av området mot utrasing ved Anleggsleder Hans Chr. Haakestad i prat med prosjektleder Dag Haug. I bakgrunnen venter Kurt Høgli. å få satt en rekke fjellbolter. Deretter ble gropen pigget ned og første lag med sprøytebetong påført. F-avdelingen kom tilbake for boring av forankringsstag i bunnen, armeringsjern kom på plass, og nå er det den siste finishen med sprøytebetong. Kurt Høgli og Hans Chr. Haakestad fra S-avdelingen står for sprøytingen, men først en nøye gjennomgang med oppdragsgiver. Maskiner og utstyr har lett tilgang til området som ligger rett inn fra gateplan. Men også her er takhøyden en utfordring, og miniutstyr må benyttes, en såkalt løs betongpumpe med navnet Grete. Utfordrende rehabilitering De nye heissjaktene må på plass før de gamle kan rives. I tillegg må det etableres nye veggskiver fra bunn til topp for å avstive bygget mot vind- og horisontallaster. De gamle heissjaktene har denne funksjonen, men når de skal rives må erstatning til. Det er mye å tenke på når gamle bygg skal gjennom en omfattende rehabilitering. Selv byggherren har ikke alle detaljer helt klart for seg. Konsulentene sitter og venter, HE og ES sitter og venter, og planlegging frem i tid er ikke lett. Som regel blir det klart akkurat helt på tampen. Men endringer kommer til under veis, jobben er blitt større enn opprinnelig antatt, så lenge man jobber på regning og kapasitet er tilgjengelig går det greit. Å bygge et helt nytt bygg etter dagens krav er langt enklere enn å rehabilitere en gammel bygning til dagens krav og standard. Utfordringene kan være mange og uoversiktlige. Alle involverte må vise smidighet og kreativitet, og stressnivået holdes lavt. Noen overraskelser kan gamle kjellere også by på, mye rart er kommet for en dag i denne gården, men også mye rusk og rask. Alt skal være klappet og klart til høsten 2014, sånn sirka når julehandelen begynner, kjenner vi planleggerne rett. Gå inn på: Du kommer til: Office 365 Du skriver inn: + passordet som du har fått tilsendt/oppgitt og senere endret selv Men du kan stå fast fordi: du har glemt passordet eller forlagt mottatt info du har ikke prøvd tidligere og trenger nytt passord Da kan du ringe til Ann Karin Thoresen ( ) og få et nytt passord slik at du kommer i gang. Når du så har kommet i gang, synes du kanskje det blir tungvint å forholde seg til både en e- postadresse på jobben og en privat. Da skal du vite at det er fullt mulig å videresende automatisk jobb e-poster til din private e-postadresse ved hjelp av noen enkle grep. Dette har vi sendt ut info om, men er du usikker ta kontakt og vi hjelper deg. For teknisk support kan du henvende deg til eller pr. telefon: Alle nyansatte vil få tilsendt brukernavn, passord og brukerveiledning for e-post for fagarbeidere i ES. 10 posten posten 11

7 Grønlandsleiret 61 hull i leirmassen som straks fylte verneskoene. Bedre ble det ikke litt senere, et skikkelig mageplask forårsaket av et armeringsjern skult i søla. Ingen skade skjedd, bare skitne klær og tilgrisete notater og kamera. Selv boreriggen er tilgriset med søle, når jobben her er avsluttet må den til Rud for skikkelig høytrykksspyling. En bensinstasjon holdt til her tidligere. Da tomta skulle graves ut kom det frem en del forurenset masse, de som jobbet her kunne kjenne lukta av bensin og olje. Målere står fortsatt for å registrere og varsle om ytterligere forurensning. Prosjektleder Dag Haug (til høyre) i trivelig prat Ørjan Gøranssons. Renovering av gammel bydel Nytt bygg, garasje i 1. underetasje med bilheis for maksimal utnyttelse, butikker i 1. etasje og videre oppover i etasjene leiligheter, i alt 57 stk. Bygningen ligger i området mellom Hollendergata, Grønlandsleiret og Schweigaardsgate, kvartalet går under navnet Hollenderkvartalet. Hele kvartalet skal renoveres. Bygningen vil få god beliggenhet, alle leilighetene vil få uteplass mot en park som snart skal opparbeides, mens den andre siden av bygningen vender mot Grønlandsparken. En grønn lunge midt i byen og avstanden til Oslofjorden og Bjørvika er kort. ES har rammet m 2 spunt rundt hele byggegropa og montert innvendig avstivning med bl.a. lange hjørnestivere. Da tomten var ferdig utgravd og et dekke av magerbetong støpt startet boring av RD-peler til fjell, totalt ca. 60 stk., med lengder varierende fra 24 og 48 m. Dag Morten Haugli og Esbjørn Vestlund borer RD-peler da ESposten besøker anlegget. De jobber godt sammen og kan sine ting, arbeidet går greit. Det er bra å jobbe nå, sier Esbjørn bosatt i Hede, Sverige, fint med sol, humøret blir bedre. Håper det holder til helgen, da skal jeg ha skikkelig langhelg med en ekstra fridag, jeg har planlagt tur med snøscooter. Gleder meg til det. En sølete byggegrop Mange aktiviteter pågår samtidig i tomta, man går nesten litt oppå hverandre. Det kan lett virke litt rotete tar man et overblikk. Det er utfordrende å bevege seg, tomta er dekket av et cm lag med vann og leire over magerbetongen i bunnen. ESpostens utsendte hadde ikke beveget seg langt før det ble tråkket ned i et usynlig Solskinn påvirker humøret Ørjan Gøransson, storbasen som de kaller han på fleip, tilrettelegger arbeidene for gutta, bl.a. en irsk, innleid sveiser som er så nøye og dyktig at han sveiser ved hjelp av et lite lommespeil, et speil han stadig må rengjøre for sølesprut. Det er flere nasjonaliteter til stede, men kommunikasjonen begrenser seg pga. språket, da er et greit med en ire, han beriker dagen ved å utvide Ørjans engelskkunnskaper. Ørjan forteller at han var møkk lei av tåka og regnet vi har hatt i ukesvis, det gikk utover humøret, alle ble påvirket av det. I dag er det sol og fint, stemningen har bedret seg. ES startet sin del av arbeidene 6. januar, nå gjenstår 2 ½ ukes jobb. Det er greit å flytte seg til et annet oppdrag, selv om arbeidets art kan være det samme likt, er det alltid noe som er annerledes på et annet sted. Spunten ble rammet av: Emil Jonsson og Anders Amundsson. Anleggsleder: Harald Olsen Prosjektleder: Dag Haug Esbjørn Vestlund løfter frem en ny RD-pele til boreriggen. Samling i fundamenteringsavdelingen Klubbformannen har ordet Torsdag 9. januar inviterte fundamenteringsavdelingen alle sine ansatte til et orienteringsmøte på Holmen Fjordhotell. Det er hyggelig og nødvendig å samles i fred og ro, og nå var det lenge siden sist. Situasjonen i avdelingen ble gjennomgått med fokus på HMS, økonomi, ordresituasjonen, dagens marked, kurs i etikk, flytting av verksted og lager og fremtidig innkvartering. Avdelingens arbeidstidsordning og lønn/tillegg ble gjennomgått med ønske om lik praktisering. Igangværende anlegg ble presentert, og ikke minst, innleverte, men uavklarte anbud og hvilke av disse man håpet ville tilfalle ES. Alle ble bedt om å sjekke sine ID-kort. Er det like før det gå ut på dato, husk å bestille nytt. Det ble stilt flere spørsmål fra de fremmøtte særlig vedrørende splitting av verksted og lager fra kontorene, og de nye innkvarterings planene. Svar ble gitt så langt som mulig, stemningen var god og dagen ble avsluttet med middag. Litt oppgitt, men fattet. Birger Holtet ønsker seg folk som kan påta seg verv bl.a. i lønnskomiteen, gjerne en fra hver avdeling, og til AMU. Han spør folk rundt i bedriften, men ingen vil stille. Det kan virke som om folk har mistet interessen til å være med å påvirke sin egen arbeidsdag. Har vi det for godt? Årsmøtet er planlagt avholdt i begynnelsen av mars. Kommer noen til å møte eller blir formannen og hans varamann eneste fremmøtte? Det er ønskelig at fagarbeiderne engasjerer seg mer og benytter sine påvirkningsmuligheter der det lar seg gjøre. Birger Holtet savner konkret informasjon om flytting av verksted og lager fra Rud. Hvilke planer jobbes det med og når tenker man seg at flytting vil skje? Hadde vært greit å vite, så man vet hva man har å forholde seg til fremover. Likeledes endring av innkvartering som er planlagt fra høsten 2014, informasjon til de som blir innkvartert etterlyses. 12 posten posten 13

8 Rapport fra UFP-01 LARVIK Nytt dobbeltspor for jernbanen. Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Gunnar Salbu Kontraktssum: ca. 36 mill. kr Varighet: Oppstart ferdigstilles ca Parsellen som Skanska har er ca. 9 km lang, og ES har oppdrag på 5 forskjellige steder på strekningen. Da de startet arbeidene med rørpelene i midten av desember fryktet de kulde og mye snø, fjorårets vinter hadde de friskt i minne. Men årets milde vinter har vært særdeles gunstig, særlig med tanke på alt vannet man må komme i berøring med under denne type arbeid. Den nyeste og største senkboreriggen vår, Comacchio MC3000, har stått for boringen av rørpeler i dimensjon 813 x16 mm. Så store rør må drives med en stor borhammer, maskinens hammer er på 24, vekten på borhammer og krone er hele 6 tonn. Total vekt på maskinen er 45 tonn, det kreves en del tilrettelegging for å få den operativ når grunnen består av svært fuktig myr. Maskinen har fungert meget bra, men noen boretekniske innkjøringsproblemer oppsto, som f.eks. retur av pylevann/slam opp gjennom kaksslangen. En annen utfordring oppsto når krona støtte på skrått fjell og røret satte seg fast. Det forsinket arbeidene, det gikk ca. 2 uker før de fikk løsnet røret. Røret var litt ramponert da det kom opp til overflaten, måtte sendes til Rud for reparasjon. Ved å forandre litt på pelens Paulertjønn bru fundamentering for arbeidsplattform. David Borg og Toni Chabo fjernstyrer en borerigg. vinkel gikk det bra. Dette har skjedd bare én gang så langt. ES sine aktiviteter på de 5 forskjellig plassene oppsummeres slik: Martineåsen øst: Spuntvegg med permanente stag for støttemur. Ca m² spunt og 64 permanente stag. De største stagene er liners stag med lengder på opptil 45 meter. Det var vanskelig å slå ned spunten i dette området, mye sand, silt og stor stein i linjen. Spunten kom høyere opp enn beskrevet. Problemene ble løst i samarbeid med en geotekniker. Det blåste en del i området, og med Farrisvannet rett inn ble det både surt og kaldt i perioder. Jernbanesporet skal gå inn i tunnel her. Paulertjønn: Her vil jernbanen komme ut av en tunnel og sporet skal krysse en myr. For å krysse myren må sporet legges på en bro. Det skal bores φ 813 x 16 mm rørpeler i 7 fundamenter for broen. Totalt 64 peler, de lengste pelene, i 5 av fundamentene, kan bli opptil 50 meter lange. Ca. 450 lm rørpel går med til ett slikt fundament. Tilkomstvei til arbeidsplattform, dimensjonert for en 120 tonns beltekran. Plattform for pelerigg skal monteres oppå spunten. I 6 av fundamentene skal det spuntes kasser først. Dette foregår ute på en veldig bløt myr, derfor må det lages kjøreveier/ramper på borede RD-peler for å komme ut. Først med kran og vibro for å spunte, deretter til borerigg for boring av rørpelene. Mannskapene må stå på ramper oppå spuntkassene for å bore rørpelene. I tillegg skal det etableres en spunt/ rørvegg (ca. 80 meter lang) med ca. 25 permanente stag mot FV30. Har boret ca. 850 meter med φ 273 rør og montert like mange meter med HEB160 opp i rørene. Rørene skal støpes ut etter kapping i riktig høyde. Vassbotn: 30 permanente stag for forankring av brofundament. 18 stk. i akse 3 (ferdig) og 12 stk. i akse 4 (ikke utført). I tillegg har vi boret og montert 8 midlertidige stag til et kranfundament i akse 3. Tjønnemyr: 70 meter lang spuntvegg med ca. 23 permanente stag mot FV30. Solum: Et brofundament med spuntkasse og 8 stk. rørpeler (φ 813 x 16 mm). Ferdig boret nå. Lengde på pelene er fra meter. Et krevende fundament med veldig skrått fjell. Mange fagarbeidere har vært og er engasjert på prosjektet: Maskinfører på Comacchio MC3000: Ørjan Ausland. Sammen med medhjelper Tor Håvard Ausland står de for boring av rørpelene. Ramming av punt: Roger Hansen, Thomas Hansen, Egil Arntsen og Jan Iwanicki Dariusz. Spunting via kran: Jan Oskar Frigård. Boring for stag: Jan Rune Haugli, Toni Chabo og David Borg. Stagarbeider: Hans Martin Hansen og Anders Larsson. Ørjan Ausland forbereder oppskjøting av rørpel dimensjon 813 x 16 mm. Anleggsleder Gunnar Salbu er stadig på farten, han drar fra det ene angrepspunktet til det andre, i perioder kan det være aktivitet på 3-4 plasser samtidig. Arbeidet er utfordrende fordi det krever mye folk og utstyr. Arbeidssituasjonen kan oppleves som litt stressende innimellom. ipad har vært grei å ha, men han ønsker å bli en mer aktiv bruker. Han skal være med i et pilotprosjekt angående en synergi-app. Via denne appen kan man bl.a. sende inn RUH rapport digitalt. Gunnar er bosatt i Holmestrand og kjører hjem hver kveld, det er heldigvis lite kø i den retningen han skal. Ser man alle ES sine arbeidene under ett så har det gått litt tungt, grunnforholdene har vært tøffere en antatt. Dialogen med HE, Skanska, har vært god hele tiden. De har vært behjelpelig så godt de har kunnet de gangene ES har stått litt fast. Arbeidene skal pågå ennå et års tid, vi får bare håpe tapt tid kan innarbeides og at resten går etter planen. 14 posten posten 15

9 NYE OPPDRAG kraftverket er 17 km lang. ES borer et 546 m langt dreneringshull ut av tunnelen, helning 22º, diameter 280 mm. De første 7 m skal rømmes opp til 770 mm. Området er bratt, veiene er smale og dårlige om vinteren. Måtte leie spesialbil med kort maskintralle for transport av utstyr. Fagarbeidere: Tor Arild Skogheim, Geir Langen, Jan Gunvaldjord, Sigmund Eide, Marcus Holm, Linus Bolin, Reinhard Miglavs og Knut Ivar Flage. RØSSÅGA Sted: Korgen i Hemnes kommune Oppdragsgiver: Leonhard Nilsen & Sønner Tid: Prosjektleder: Trond Øiseth Anleggsleder: Harald Solheim Boreoperatør Tor Arild Skogheim fører frem borerør ved Ravnejuvet, Tokke Kraftverk. I bakgrunnen skimtes utgangen på tunnelen. Boreavdelingen RØLDAL KRAFTVERK Sted: Odda kommune Oppdragsgiver: Norsk Hydro Produksjon AS Tid: Kontraktssum: ca. kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Lasse Samskott Kraftverket ble satt i drift i Årsproduksjonen er på 891 GWh. Kraften ble opprinnelig brukt til aluminiumsproduksjon på Karmøy. Kraftverket ligger inne i fjellet. ES kjerneboret totalt 380 m for montering av tre poretrykksmålere. Kraftverkets trykksjakt skal tappes ned og med poretrykksmålere installert har de oversikt over et eventuelt utvendig trykk mot sjakten. Fagarbeider: Alexander Stenholt. LILAND Sted: Flesland Oppdragsgiver: Vassbakk & Stol Tid: Kontraktssum: ca. kr Prosjektleder: Torleiv Johannessen Bas: Sigmund Eide Det ble boret et 65 m langt hull ned på eksisterende avløpstunnel, diameter 440 mm. Hullet skal brukes til avløpsvann fra den nye terminalen på Flesland. Hullet ble fôret med PEHrør, diameter 315 mm. Fagarbeider: Jan Gunvaldjord, Magnar Eikeland, Frode Andersen, Tommy Haugland, Linus Bolin og Tor Arild Skogheim. SVARTISEN KRAFTVERK Sted: Meløy kommune Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Kjerneboring av 5 hull, totalt 250 m, diameter 56 mm, for montering av poretrykksmålere. Innleide fagarbeidere. KULU KRAFTVERK Sted: Ål i Hallingdal Oppdragsgiver: Geilo Tomteservice Tid: Kontraktssum: 1,3 mill. kr Prosjektleder: Torleiv Johannessen Anleggsleder: Harald Solheim Nytt kraftverk skal bygges nedenfor Kulufossen. Hele vannveien på totalt 1,2 km skal graves ned. Fossen er et viktig landemerke for innbyggerne i Ål og området er et populært rekreasjonsområde. Det er satt krav om en minstevannstand i elven hele året. ES boret et 50 m langt hull fra kraftverket og under jernbanen, diameter 1060 mm. Hullet skal benyttes til avløpsvann. Det er utfordrende med slike prosjekter om vinteren, bl.a. må slangene som skal fremføre spylevann utstyres med varmekabler. Mannskapet var særdeles fornøyd med innkvarteringen, fine hytter ble stilt til disposisjon. Fagarbeidere: Jan Gunvaldjord, Marcus Holm, Anders Ljungberg og Frode Andersen. TOKKE KRAFTVERK Sted: Tokke kommune Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS Tid: Kontraktssum: 3,4 mill. kr Prosjektleder: Torleiv Johannessen Anleggsleder: Harald Solheim Kraftverket ble bygget i Overføringstunnelen mellom Vinjevatn og Et 55 år gammel kraftverk skal rehabiliteres, men i tillegg skal nytt kraftverk bygges i tilknytning til det gamle. Prisen for arbeidene vil bli ca. 1,7 milliarder kr og anlegget er beregnet ferdig i Leonhard Nilsen & Sønner, som er hovedentreprenør for fjellarbeidene, fullprofilborer sjakter til vannveiene. De benytter en TBM maskin med diameter 7,23 m, total lengde 12 km. Det er ca. 20 år siden sist denne dimensjonen ble boret i Norge. ES boret en 65 m lang sjakt oppover mellom to tunneler. Diameter pilothull 280 mm. Det var strenge krav til nøyaktighet. For å styre hullet ble det montert en styreanordning inne i krona. I tillegg ble det satt inn et rør påmontert et manometer. På forhånd var det utarbeidet en kurve for traseen som anga nøyaktig treffpunkt. Trykket i manometeret anga hullets retning ift kurven. Pilotkronen ble trukket tilbake, hullet ble plugget, og en borekrone trykket/ roterte seg frem til utslagspunktet. Hullet skal benyttes til utlufting. Fagarbeidere var: Reinhard Miglavs, Linus Bolin og Johakim Blomqvist. OVERFØRINGSLEDNING SKI Sted: Ski Oppdragsgiver: Marthinsen & Duvholt Tid: Kontraktssum: 1 mill. kr Prosjektleder: Georg Lundeby Ingen i Norge kunne utføre denne type arbeid da forespørselen ble lagt ut. ES i samarbeid med Styrud AB kunne stille både mannskap og utstyr til dette oppdraget. Første etappe omfattet boring av 2 stk. 315 mm ledninger, lengde 215 m, i 2 separate hull, i morenemasse med mye stor stein. Grunnforholdene var vanskelige. Alt borvann måtte samles opp og kjøres bort. Man var redd for ytterligere forurensning av et tjern like i nær heten. Etappe 1 har gått meget bra. Før etappe 2 kunne starte måtte Marthinsen & Duvholt forbelaste grunnen med stein for å unngå setninger. På jernbane strekningen passerer 240 tog i døgnet, det er viktig at linjen ikke raser ut. Det var planlagt å hammerbore 3 x 40 m med 1200 mm stålrør under jernbanen, men under oppgraving av startgrop startet jernbane fyllingen å skli ut slik at mengden med stein til forbelastning ble økt drastisk. Sannsynligvis blir borelengden med 1200 mm rør økt til 3 x 54 m, men det er ikke endelig bestemt ennå. Samarbeidet med de involverte parter er meget bra. 3 Frode Andersen deltar ved arbeidene ifm. overføringsledning Ski. 16 posten posten 17

10 NYE OPPDRAG Bjørn Halvor Solberg og Terje Klodvig borer stålkjernepeler, Regnbueveien 10, Langhus. E39 MYRMEL LUNDE E16 ØYE EIDSBRU Sted: Gaular kommune Vang kommune Oppdragsgiver: Statens vegvesen Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Torgeir Øksne Bas: Ottar Samskott Begge oppdragene omfatter grunnundersøkelser for å vurdere fremtidige veitunneler. E39 Myrmel Lunde, strekningen er smal og svingete, og det skal nå vurderes hvorvidt eksisterende vei skal utbedres eller legges i tunnel. Her kjerneboret ES 4 hull, totalt m. E16 Øye Eidsbru, prosjektet er en del av utbedringen av E39 på strekningen Borlaug i Sogn og Fjordane og Øye i Oppland. Pr. i dag har denne delen av veien lav standard og dårlig kurvatur på stigningene. ES kjerneboret 2 hull à 20 m. Fagarbeider: Magne Kalseth. Fundamenteringsavdelingen REGNBUEVEIEN 10 Sted: Langhus Oppdragsgiver: Regnbueveien 10 Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Lars Randem En lagerbygning som strekker seg i høyden har fått ny eier som ønsker Hans Chr. Haakestad og Helge Knutsen jobber med ny heissjakt, Steen og Strøm, Oslo. å bygge om til flere inn vendige etasjer for å romme både lagerareal og kontorer. Eksisterende fundamentering tåler ikke en slik belastning, derfor måtte bygget refundamenteres. ES boret 45 stk. stålkjernepeler, lengde 3 5 m. Fagarbeidere: Terje Klodvig og Bjørn Halvor Solvang. KVÆRNERBYEN B2 OG B3 Sted: Oslo Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS Tid: Kontraktssum: 6,1 mill. kr Prosjektleder: Carlos Masana Mollø-Christensen Anleggsleder: Runar Hanes I alt 10 boligblokker er planlagt på området. I første omgang oppføres to blokker, blir leilighetene solgt igangsettes flere og oppdraget for ES blir utvidet. I denne omgangen utføres bjelkestengsel, 303 stk. rørspunt, mot Konows gate. Deretter skal det rammes spunt med stagrader i fire nivåer, pluss 95 stk. stålkjernepeler. Det er mulig at noen av stagene blir permanente. Noe av rørspunten slås på kanten av en bergnabb, tilkomsten er litt problematisk fordi det er så trangt, ellers går jobben greit. Mye nedbør og snøsmelting bidro til svært bløte masser en periode og grunnen under maskinen måtte forsterkes med stein. Ellers er de fornøyde med den snøfattige vinteren. Fagarbeidere: Tom Runar Hanes, Morten Kristensen, Brede Lunden, Robert Klick, Toni Chabo, Thomas Hansen og Roger Hansen. STEEN & STRØM Sted: Oslo Oppdragsgiver: AS Ing. Gunnar M. Backe Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Dag Haug Anleggsleder: Harald Olsen Rehabilitering og utvidelse av kjent forretningsbygg på 7 etg. i Oslo. To nye heissjakter skal bygges pluss en ny rulletrapp, her er det nødvendig med fundamentering. ES skal bore 15 stålkjernepeler med minirigg. Det skal også bores og settes fjellbolter. Mellom operasjonene skal sprøytebetongavdelingen inn i bygningen og påføre to lag med sprøytebetong. UE er innleid for boring av bolter fordi ES mangler utstyr til den type arbeid. Fagarbeidere: Brede Lunden og Robert Klick. AKERSELVALLMENNINGEN Sted: Oslo Oppdragsgiver: Skanska Tid: Kontraktssum: 3,1 mill. kr Prosjektleder: John Petter Holtmon Anleggsleder: Lasse Seierstad Akerselvallmenningen er allmenning nummer to av i alt syv planlagte. Deler av elven, som har ligget i rør siden 50-årene, skal bringes tilbake til byen. Folk skal igjen få nærkontakt med vannet, det skal bli brygger ved utløpet av elva, hvor mindre båter kan legge til. Hele Akerselvallmenningen blir på totalt 10,5 mål og er planlagt ferdig i 2017/18. Arbeidene ES skal utføre vil foregå i to etapper. Først skal det rammes spuntkasser som avstives i toppen med puter og tverrstivere. Totalt m 2 spunt og 150 lm med puter. Spuntkassene må være vanntette. Utgravingen vil foregå under vann, noe dykkerarbeid må til for å få med all massen. Det skal så støpes og armeres en såle under vann før spuntkassen lenses og et 2-3 m høyt fundament støpes. Så er ES på plass igjen for å bore 18 stk. stålkjernepeler, ca. 550 m. Fagarbeidere: Spunt: Emil Jonsson og Anders Amundsson. Sveising og avstiving: Innleid mannskap. Boring av stålkjernepeler: Ikke tatt ut på nåværende tidspunkt. HUSEBYJORDET Sted: Skedsmo Oppdragsgiver: Ole M. Almeli A/S Tid: Kontraktssum: kr Prosjektleder: Dag Haug Ifm. utgraving av byggegrop for boligblokker skulle 400 m 2 svevende spunt rammes. Første henvendelse angående dette prosjektet ble mottatt i februar 2013 og man fikk en formening om at arbeidene skulle starte umiddelbart. Kapasiteten i avdelingen var da god. Stadig kontakt med oppdragsgiver, men igangsetting drøyde. Endelig fastsettelse for oppstart kom i slutten av februar 2014 og da var alt eget utstyr og mannskap i full aktivitet på andre prosjekt. Mannskap og utstyr måte derfor leies inn. Ikke ideelt, men vi prøver å strekke oss langt for å hjelpe våre kunder. Rehabiliteringsavdelingen WESTYE EGEBERGSGT 2 OG 3 Sted: Oslo Oppdragsgiver: Malermester Harald Askautrud AS Tid: Kontraktssum: 3,3 mill. kr Prosjektleder: Geir Lunde Bas: Didrik Herlofson Rehabilitering av fasader og betong på 2 av totalt 4 boligblokker på Egebergløkken. De ble tegnet i 1930 og er en av Oslos viktigste funkisbygninger og står på byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Skal nå bli en funkisperle med moderne bergvarmeanlegg. Vedlikeholdet har ikke vært godt nok de siste årene. Det har oppstått lekkasjer fra tak og balkonger, betongen sprekker og pussen faller av. Men nå skal bygningene inkludert takterrassen få en skikkelig oppgradering. Da kommer rehabiliteringsavdelingen i ES inn i bildet. Gamle balkonger og gesimser på begge blokkene skal rahabiliteres. I tillegg skal det utføres mekanisk reparasjon og realkalisering av all gammel betong. Fagarbeidere: Jan Arve Voje og Aasulf Voje. Sprøytebetongavdelingen GRUVE GUDVANGEN Sted: Gudvangen Oppdragsgiver: Flage Maskin AS Tid: Kontraktssum:1,8 mill. kr Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke Dette er en gruve hvor det hentes ut mineraler som benyttes i produksjonen av steinull. ES fjellsikrer tunnelen etter hvert som den drives. Oppdraget er blitt større enn opprinnelig antatt. Fagarbeider: Helge Knutsen. Infomøte på Rud 3. mars ble det innkalt til infomøte på Rud ifm. overgang til trådløs bedrift som skal skje 5. mars kl Vi har en tendens til å anse ny ting for vanskeligere enn nødvendig, en god del av de ansatte møtte derfor opp for å bli informert og beroliget. Sentralbordet vårt er gammelt, support forsvinner mer og mer, det er bortimot umulig å skaffe deler. Informasjon lagret i vår lille hussentral har ikke vært vedlikeholdt på flere år på grunn av dette. En endring måtte komme, og da ble det trådløs bedrift. Vårt gamle hovednummer vil bestå, likeledes faxnummer Direkte fax til lageret utgår. Man behøver ikke fysisk sitte ved sentralbordet for å besvare henvendelser. Alle direktenummer og kortnummer bortfaller, alle telefonapparatene forsvinner, heretter er det bare mobiltelefoner som gjelder. Funksjonærene pluss Roger Buvald er delt inn i grupper. Gruppene er organisert på samme måte som avdelingene. Hver gruppe får sitt eget trådløse nummer. Det kan settes opp en tidsramme pr. arbeidsdag for nummeret, f.eks. fra kl kl Gruppene kan organiseres på to forskjellige måter, det er opp til hver enkelt avdeling å velge. Enten ringer det etter et fast oppsett eller så ringer det til hele gruppen samtidig. Får man ikke svar, kommer man tilbake til hovednummeret. Det er viktig at man melder seg inn og ut av gruppen alt ettersom man er tilgjengelig for telefoner eller ikke. Når man ringer hovednummeret kan man velge om man vil bli satt over til en bestemt person eller til en gruppe. Hvis du vil ringe direkte til en person, bruk mobiltelefonnummeret. Det vil bli utlevet lister over alle mobilitelefonnummerne. Hvis du vil ringe til en avdeling er nummerne slik: Boreavdelingen Fundamenteringsavdelingen Rehabiliteringsavdelingen Sprøytebetongavdelingen Lageret Verkstedet Litt skepsis blant de fremmøtte var det nok, men trådløst bedrift har vært i bruk i flere selskaper i Skanska en lang periode allerede. Erfaringene er gode, det har vært få feil og klager. Vi har lite å bekymre oss for. Avslutningsvis var det anledning til å se på en del nye mobiltelefoner og en del fancy tilleggsutstyr. Folket flokket seg nysgjerrig rundt og glemt var alle bekymringer vedrørende det nye telefonsystemet. 18 posten posten 19 19

11 Resultat 2013 Utsikter litt til GLIMT FRA ANLEGG FAGARBEIDERNES EGNE BILDER 5. februar ble det avholdt et informasjonsmøte for ansatte på Rud. Regnskap for 2013 ble presentert, og tallene totalt for ES var slik: Regnskap Budsjett Produksjon Kr Kr Driftsresultat Kr Kr Resultat i % 2,1 % 3,6 % Budsjett 2014 I budsjettet for 2014 antas en omsetning på 430 mill. kr. Allerede 1. februar var ordrereserven på ca. 240 mill. kr, og flere store bestillinger lå litt i lufta. Aktiviteten i markedet er høy, og mulighetene for å oppnå den budsjetterte omsetningen er gode. Skader 2013 Skadestatistikken for 2013 var ikke god. Antall skader uten fravær, H2 skader, var på hele 8, og det er for mange. Vi må med andre ord skjerpe oss og være mer våkne. Maset om RUH-rapporter må bare fortsette og fortsette, men vi må lære mer av de feilene som blir gjort slik at de ikke gjentar seg. Robert Klick utfører pelekapping ved Dronning Eufemiasgate, Oslo. Fotograf: Brede Lunden. Lokalisering av ES Leieforholdet på Rud er forlenget til Lokalitetene er pr. i dag allerede i minste laget, og med forventet omsetnings økning vil ES trenge mer plass. Hvorvidt dette behovet må dekkes før utløpet av leieperioden vet man ikke i dag, men det er mulig å frigjøre seg fra leiekontrakten. For verksted og lager er det andre planer. Skanska jobber med å etablere et nytt, felles anleggsverksted for ES, Marthinsen og Duvholt, City Builder og Skanskas anleggsdivisjon. Det jobbes konkret med en tomt ved Fuglesangen Næringspark på Berger, ikke langt fra Gardermoen. Tomten er ca. 50 mål og beregnet innflytting er høsten Innkvartering Det er bestemt at ny brakkerigg på Rud ikke vil bli bygget, det ble altfor kostbart. Den nåværende brakkeriggen har kun midlertidig tillatelse, og selv om den har stått lenge nå så er dens dager talte. For å være føre var har ES inngått avtale om leie av hybler på Lahaugmoen, Gjelleråsen, fra okt Hyblene har eget bad, dusj og minikjøkken. Her kan man velge å lage maten selv eller innta måltidene i kantina på stedet. Vaskerom med maskiner for vask og tørk av klær, parkeringsplasser, rengjøring og sengetøyskift er også inkludert. Bygningene har god standard og er permanente. All administrasjon av hyblene er satt bort til utleier. Rørpel, dimensjon 813 x 16 mm, ved UFP01, Larvik. Fotograf: Tor Håvard Ausland. Fra R-avd. arbeider på Kolsnes. Fotograf: Berit G. Petersen. 20 posten posten 21

12 Ivrige skientusiaster, Dag Haug og Kay Grøtta. Formen var på plass, men skirennet ble dessverre avlyst. Vi har hatt en unormal vinter på Østlandet. Man kan bli værsyk av dag etter dag med tåke, regn og varmegrader. Kun kort tid med snø i lavlandet. Tidvis skiføre i marka, mye klisterføre, ikke spesielt fristende å komme seg ut. Men mosjon og trening er viktig uansett vær, så: Hva har bedriftsidrettslaget hatt på programmet i første kvartal 2014? Ingenting, forteller styremedlem Kay Grøtta, kun forberedelser til de få som skal gå Birkebeinerrennet 15. mars. Men vi har tenkt å begynne forberedelsene til Holmenkollstafetten i løpet av mars måned. Stor suksess i fjor, vi gikk ut og spiste etterpå, veldig hyggelig, kan anbefales. Ellers trener folk litt hver for seg. Tenker litt på Birkebeinerrittet siste helg i august. Hallvard Sindre stiller i år, og utover det er ca. 10 ansatte påmeldt, noen på fredag og noen på lørdag. Rye-løpet på Bygdøy og Fornebuløpet er to fine løp som vi ønsker å delta i. Disse kommer på vårparten og går av stabelen en ukedag. Passer derfor også for pendlere. Hva er bedriftsidrettslagets målsetning? - Å få folk i aktivitet. Vi er avhengige av at folk vil være med, vi sliter litt med det. Vi trenger drahjelp fra ledelsen, sånn er det bare. Du sitter i bedriftsidrettslagets styre, hvordan engasjerer dette vervet deg? Travle dager på jobb, det er begrenset hva vi har av tid. Prøver å få med flest mulig på det vi setter i gang, engasjere og motivere folk til å bli med. Dag Haug var påmeldt Birkebeinerrennet 15. mars som vi i ettertid vet ble avlyst. Hvordan reagerte du på avlysningen? Stilte til start i god tid. Vi hadde lyttet på lokalradioen hele morgenen for å få med oss eventuelle beskjeder angående rennet. Først ble starten utsatt en time, så kom ny beskjed, rennet var avlyst. Vel, det var ikke mye å gjøre ved det, faktisk ganske godt å sette seg på toget og slappe av. Men i etterkant er det litt surt, hadde trent en del for å ha formen inne. Akkurat nå er jeg ikke så gira på trening, trenger å hvile litt, har kjøpt ny sykkel så jeg håper gnisten kommer tilbake. Og Kay Grøtta, også han var påmeldt rennet, hva synes du om avlysningen? En skikkelig nedtur for meg, men det er ingen vits å være sur. Mye av dagen forut gikk med til forberedelser. Lørdagen sto jeg opp grytidlig, det vil si kl Kona kjørte meg til Lillehammer hvor jeg hadde plass på bussen til Rena. Bussen kom til Elverum, da fikk sjåføren melding om avlysning og ble bedt om å snu. Så jeg kom ikke lenger enn Elverum. Jeg hadde nok klart å gjennomføre rennet den dagen, har vært ute i dårlig vær før. Jeg var godt forberedt og motivert for skirenn, hadde trent i hele vinter. Men trening er aldri bortkastet. *** Når været er fint gleder man seg til arbeidsdagens slutt, man kan bli distrahert og retter fokus på hva man skal gjøre etter jobb. I dårlig vær blir man roligere og fokuserer mer på arbeidsoppgavene, man blir rett og slett mer produktiv. Dette viser undersøkelser gjort i USA og gjelder vel fortrinnsvis de som har jobb innendørs. At produktiviteten går ned blant arbeidstakere som jobber utendørs, f.eks. bygg og anlegg, med dårlig vær over langt tid, er vel ikke usannsynlig. Hva gjør du for å holde deg i god fysisk form, Roar Lundsbakken? Fysisk aktivitet får jeg gjennom jobben, ingen aktiv trening på fritiden. Jeg driver med kjerneboring og løfter en del borerør i løpet av dagen, de veier 25 kg pr. stk. På det verste har jeg løftet 500 rør på en dag, det blir kg. Jo lengre borehullet er desto flere rør blir det å løfte, desto større treningsøkt. Noen plasser er det ikke kjørevei helt frem til boreplassen, da må vi gå en del også. Går turer innimellom. Savner litt å være aktivt med i et bedriftsidrettslag, men det lar seg ikke gjøre når man reiser fra sted til sted stadig vekk. Har det triste været i vinter hatt noen innvirkning på deg? Egentlig ikke, setter bare enda mer pris på solen når den titter frem. Slik er Norge, må lære å leve med det, ingen grunn til å bli deprimert. Trist at det ikke har vært ordentlig vinter i år. Hadde gått på ski da, særlig når jeg besøker familien i Brumunddal. Hva har du drevet med i vinter for å holde deg i god fysisk form, Runar Hanes? Har en ung Gordon Setter, mye av helgen går med til å lufte den. Jeg bor rett ved skaukanten, går gjerne 2 2 ½ time hver gang jeg er ute. Muskelplagene jeg hadde er stort sett borte nå etter at jeg ble anleggsleder og fikk andre oppgaver. Hva med den triste vinteren vi har hatt i år, har den hatt noen innvirkning på humøret? Blir litt lei av mye nedbør og at alt er vått rundt meg, men det plager meg ikke, bare litt lei, det blir vel de fleste. ABI Spuntmaskin Maskinen har vært inne på Rud noen dager for vedlikehold. Wirere var for lange og slanger over tårnet var litt slitt og måtte skiftes ut. Lekkasje på manifolden ble funnet og utbedret. Slangene er spesialbestilt fra Tyskland, i enden på slangen er det en stålhylse med fjær. Maskinfører Emil Jonsson og spuntbas Anders Amundsson har stått for jobben. De kjenner maskinen svært godt, har kjørt den i 2 år. Folk fra verkstedet trår hjelpende til ved behov. Bjørnar Hansen og Emil Jonsson utfører vedlikehold på ABI spuntmaskin. På kurs i EL-forskrifter Fire ansatte fra verkstedet vårt var på kurs i nye el-forskrifter (NEK 400) i regi av elektroavdelingen i Skanska. Kurset inkluderte en tur til København. Kurset ble holdt om bord på danskebåten før avreise. Litt ut i Oslofjorden fikk en del leverandører som leverer kabler, frekvensomformere, trafoer og prov-strøm anledning til en å presentere seg. Om kvelden var det felles middag med pent antrukkede deltakere. Neste dag ble tilbragt i København med felles lunsj om formiddagen og faglig om ettermiddagen, en gjennomgang av HMS regler i Skanska. Dette er et årlig arrangement i Skanska, men det er første gang at deltakere fra ES er med. Det er et krav fra myndighetene om årlig gjennomgang av el-forskrifter, hvordan man omgår strøm på anlegg. Fint at ES ansatte også tilbys denne muligheten. I forkant hadde deltakerne sittet sammen på Rud og gjennomført et e-læringskurs, FSE 2014 Industri Lavspenning. Målsettingen er å øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at alle får en trygg arbeidsplass uten personskader. Bra tilbud, vi ble oppdatert på nyheter fra leverandører kombinert med sikkerhetskurs og gjennomgang av forskriftsendringer, det er vanskelig å få med seg alt dette på egenhånd. I tillegg fikk vi direkte kontakt med leverandører og kollegaer i Skanska. Jo, kurset fra bra, hevdet en av deltakerne, Fredrik Jaksland, etter hjemkomsten. 22 posten posten 23

13 70 åring med stor arbeidslyst Siste arbeidsdag i ES, Magnar Eikeland (nr.3 fra venstre) omkranset av gode kol legaer i boreavdelingen like før de spretter kaken. 26. februar markerte vi Magnar Eikelands overgang til pensjonisttilværelsen. Kollegaer i boreavdelingen hygget seg med kake og Magnar fikk fine gaver pluss noen hyggelige ord. Ingen skulle tro at han fyller 70 år i midten av mars, han er en av ytterst få fagarbeidere som er yrkesaktive i så høy alder, i ES den eneste. Han virker veldig sprek, smidig og lett på foten som han er. Det går noen rykter om at han ikke akter å slutte og jobbe selv om han må slutte i ES på grunn av aldersgrensen. Har du tenkt til å bli pensjonist på fulltid, eller kommer du til å ta boreoppdrag på si? Vi skal prøver å få i stand en konsulentavtale. Jeg kunne tenke meg å ta oppdrag ute i felten, helst i fjellheimen, jo høyere til fjells desto bedre. Jeg kan også være interessert i å overhale maskiner, de er gamle og jeg kjenner dem godt. Dessuten er det kjekt å komme seg ut litt og snakke med folk. Vi får nå se om det skulle dukke opp noe hvor de trenger meg. Hva er det som driver deg? Interessen for sjaktboring er det som driver meg. En må forstå fjellets kvalitet, maskineriet, hydraulikken, det elektriske, en må være med på alt og kunne litt om alt, det er engasjerende. Har vært på anlegg siden Fysikken virker god, er du helt fri for plager som gjerne følger alderdommen? Hva gjør du for å holde deg i form? Jeg kan ikke gå rundt å klage, det er det så mange andre som gjør. Jeg gjør ikke noe spesielt, jobber og stresser som folk flest. Hatlestrand, et lite sted sør i Hordaland, har vært hans faste adresse i snart 70 år. Hva sysler du med på fritiden? Litt vedlikehold av hus og heim er ikke til å unngå. Ellers blir det turer i skogen eller ut med båten. Skal begynne å sette garn igjen nå. Er også med i et 10 manns stort jaktlag, går på hjortejakt hver høst. Vi har fellingstillatelse på 40 dyr, men må dele litt med grunneierne også. Du har ansiennitet i ES fra regner med det var da du begynte i Drillcon. For øvrig en merkelig dag å begynne i en ny jobb? Har vært på anlegg siden 1969, men boring begynte jeg med i Begynte hos Høyer Ellefsen som siden ble til Astrup Høyer, som igjen ble til Aker Entreprenør og til slutt Veidekke. I 1990 hadde Veidekke, hvor jeg jobbet, et oppdrag ikke så langt fra Haugesund på en bru ved Boknasund. Boliden Mindeko, som i dag heter Drillcon, hadde også et oppdrag på dette prosjektet. De lå litt etter tidsskjemaet og manglet folk, og spesielt noen som ville jobbe mellom jul og nyttår. Jeg meldte meg og ble ansatt, derav datoen. Hvorfor begynte du egentlig i anleggs bransjen og spesialiserte deg innen boring? Ja, det har blitt mange år i bransjen. Hvorfor jeg havnet her er ganske enkelt at jeg måtte ha et arbeid som gav meg nok inntekter til å forsørge min familie. Jeg jobbet på et bilverksted først, men betalingen var ikke så god som i anlegg. Jeg hadde bygd hus, hadde fått kone og 3 barn, det krevde sitt. Jobbet først i tunnel, så med TBM maskin, men så var det en formann som i 1980 skulle starte for seg selv med raiseboring og jeg ble med. Hvilke prosjekt har vært det mest utfordrende i løpet av årene i ES? Magnar får god tid til å tenke seg om, men klarer ikke å komme på noe spesielt. Vanskelig spørsmål, det er aldri en jobb uten problemer, det må vi lære oss til for sånn er det bare. Men jeg minnes ikke et spesielt prosjekt som har krevd mye. Det er ganske stor spredning i alder blant boreoperatørene, hvordan har samarbeidet vært med de yngre gutta? Har du gitt bort mange gode råd og smarte knep? Stort sett har det gått bra, litt forskjell er det på ung og gammel. De yngste har en annen holdning til arbeidslivet, f.eks. det å stille til rett tid om morgen, og så all denne trykkingen på mobiltelefonen og datautstyr, det er nok de største forskjellene. Treffer jeg en kar som viser interesse for arbeidet prøver jeg å lære bort det jeg kan og forteller hvor han kan hente mer info. Som en gammel traver blant boreoperatørene, har du noen gode råd å komme med til de som skal drive dette fagfeltet videre? Må følge med nyheter og utviklingen av maskiner og utstyr. Maskinparken bør fornyes skal det satses videre på boring. Nå moderniseres år gamle maskiner, men skal de være konkurransedyktige må de nok investere i nye maskiner. Den eldste maskinen er bortimot 40 år, det er noen år det. For min egen del kunne jeg ha tenkt meg kurs og kontakt med leverandører mens jeg har vært i ES. Å få et innblikk i nytt utstyr på markedet og snakke med produsenter, det må jeg si jeg har savnet. Magnar er et utemenneske. Å være inne på et kontor synes nesten ubehagelig. Han trasker rastløst rundt på gulvet under intervjuet, kan ikke sette seg ned på en stol. Endelig ferdig, endelig slipper han ut. Sammen med en kollega er planen å kjøre innom Ravnejuvet i Tokke i Telemark, han har noe ugjort der. Så skal han hjem til Vestlandet. Det var altså planen, og planer skal overholdes. Men kollegaer hadde planlagt en liten markering av hans avgang, en overraskelse for Magnar. Han ble sterkt forsinket, men glad og fornøyd da han omsider kunne kjøre av sted. Selve 70-årsdagen skal feires i Syden sammen med barn og barnebarn. Vi ønsker lykke til med bursdagen og håper det går deg godt videre i livet, Magnar. P.S. Noen timer senere ringte Magnar og takket for all oppmerksomhet. Alt oppstyret hadde gjort han litt forvirret og han trodde han hadde glemt å takke. Det hadde han ikke. D.S. HMS Årsrapport for 2013 Fravær Totalt sykefravær i 2013 er 4,7 %, mot 3,39 % i Skader Antall H1 skader Antall H2 skader Antall dager fravær pga skader Antall timer arbeidet i perioden H1-verdi H2-verdi A-verdi Antall H1 skader UE Antall H2 skader UE Det har ikke vært det vi kan kalle alvorlige skader i Takket være stor aksept og interesse for tilrettelagt arbeid er H1 verdien såpass lav. Tilrette lagt arbeid er delvis egenopplæring med moduler i ESfagekspert, en også administrasjon og lettere annet arbeid. I 2014 har vi allerede en fraværsskade med stålspon på øye. Øyet er helt leget heldigvis, men det resulterte i en uke fravær. Alle oppfordres til å følge pålegget i vår egen PSI om alltid å ha på vernebriller på anleggsområdet, på verksted og lager og ellers der det er påkrevet. Ta kontakt om det er behov for briller med spesiell passform eller styrke. RUH og fravær for 2013 RUH 2013 Egne ES involvert firma SUM RUH Fravær 2013 F-Avd ,7 % R-Avd ,3 % S-Avd ,8 % B-Avd ,4 % Verksted ,4 % Lager 1 % SA 7 % Totalt ,7 % Det er åpnet for at RUH sendes som MMS til undertegnede for raskere reaksjon og sikre at de ikke blir borte på veien. Det anbefales å sende kopi til oppdragsgiver og linjeleder. Vi har allerede flere gode eksempler på at reaksjonene blir riktigere og betydelig raskere enn om vi skulle vente på å få lappen. Skanska setter nå straks i gang et pilotprosjekt for å teste ut hvordan det vil virke om alle med smarttelefon via en app kan skrive meldingen rett in i datasystemet. Da kommer meldingene direkte til de det gjelder. Jeg har meldt fra om at ES ønsker å være med på å prøve ut denne funksjonaliteten. Det viktige uansett metode, er at dere melder fra om uønskede hendelser. Hva inneholder så disse RUHene? I forrige nr. av ESposten redegjorde jeg for flere av de røde hendelsene, nestenulykkene, og dette med dårlig luft i tuneller. En gjenganger, som er sterkt under posten posten 25

14 HMS PERSONALIA 3 representert med RUHer er brudd på sikkerhetsavstand i forbindelse med peling og spunting. Vi må se nøyere på hvilke tiltak vi kan gjøre her for å øke sikkerheten. Vi har i året som gikk opplevd skremmende hendelser med pelemaskinene. Den siste tiden har vi mottatt flere RUHer om problemer angående helsa til maskiner og utstyr. Enkelte ganger er det brudd på hydraulikkslanger og olje renner ut i grunnen, andre ganger er det havari grunnet utslitte slitedeler eller uhell. Uansett hva grunnen er så er det vesentlig at beskrivelsen i RUHen er tydelig både angående hvilken maskin, men også konkret hva det gjelder. En del av disse meldingene viser at vi får flere sikkerhets- og miljøutfordringer. Ut i fra rapportene blir problemene løst enten det er med absorbenter for å fange opp oljesøl, eller det er andre reparasjoner som er påkrevet. Vi har en utfordring med å være mer i forkant på dette området. Ute på de anleggstomtene vi arbeider er det nok av ukjente utfordringer å løse, så vi trenger ikke maskinhavarier for å få dagene spennende. Flere saker peker på usikrede arbeidsområder enten dette er grunnforhold, mangel på drenering, grøfter og hull som ikke er sikret. Kommunikasjon mellom aktørene på byggeplassen er en utfordring. Utfordringen er særlig til oss, for det er vi som vet hvordan arbeidet skal organiseres for å oppnå akseptable arbeidsforhold. Ny PSI for ES Alle ES medarbeidere skal undertegne fornyet PSI. Dette gjøres fortløpende. Vår gamle PSI hadde en rekke feil og mangler, samt at mange ikke hadde undertegnet den. Vær med å få dette rettet opp. Sikkerhetsopplæring ES har fortsatt medarbeidere uten tilstrekkelig lovpålagt minimumsopplæring. Det arbeides med å tette dette gapet. Videre har vi en utfordring med å dokumentere vår egen maskinspesifikke opplæring, og kravet om å kunne dokumentere opplæring på maskiner som ikke direkte er underlagt sertifisert sikkerhetsopplæring. Spennet er stort fra de store pelemaskinene, til elektrisk håndverktøy. Det står på planen at vi skal forsøke å tette dette gapet. Miljøsikkerhet ES er godt i gang med å ta i bruk ProductXchange. ProductXchange er en database der alle stoffer og produkter vi tar med oss ut på en byggeplass skal registreres. Med utgangspunkt i denne registreringen skrives det ut et datablad for alle produktene vi RUH sendt med MMS bruker. Databladene inneholder informasjon om riktig bruk av produktet/stoffet, krav til vernetiltak, men også anvisning om hva man skal gjøre om en eller flere blir utsatt for en hendelse eller skadet der kjemiske stoffer er involvert. Da kan det raskt opplyses til helsepersonell mer konkret hvilke stoffer som er involvert om uhellet er ute. Dette gjelder også om det er utslipp i grunnen eller i vann. Sjekk etter i permen på prosjektet du jobber og orienter deg om hvordan et datablad ser ut og hva som står der. Har du spørsmål, så snakk med din kollega eller nærmeste leder. Sikkerhetsuka MAI I år er tema for sikkerhetsuka DAGLIG JOBBMØTE Veien til god gjennomføring av prosjektene er sikker og effektiv produksjon. Sikkerhet er ikke et tema alene, men limt sammen med det vi gjør i prosjektene. Vi kjenner alle de fem nullene! 0 skader 0 uønskede hendelser 0 etiske brudd 0 feil og mangler 0 tapsprosjekter Daglig jobbmøte praktiseres allerede av mange. Sikkerhetsuka blir en anledning til å bli mer bevisst på sammenhengen mellom sikkerhet og effektivitet. Å jobbe sikkert og ha kontroll på hva man skal gjøre før man gjør det har effekt på alle målene. Vi har beskrivelser og arbeidsprosedyrer for alle standard type tjenester vi tilbyr. Slik sett kan en si at styringssystemet er en huskeliste og lærebok der vår aller beste erfaring kommer til uttrykk. Alle skal kjenne gjeldende prosedyre for den jobben de utfører. Som et tillegg til dette kommer sikker jobb analyse (SJA) for de forholdene som avviker fra prosedyrene. Vi må bruke de hjelpemidlene vi har utviklet for å gjennomføre jobbene på en sikker og kontrollert måte. Ketil Hagen KS/HMS rådgiver Å få RUH via MMS ser ut til å fungere meget godt. Jeg tror de aller fleste har kamera på sin mobil, og har du ikke selv, kan du få din kollega til å sende. Jeg skriver aldri avsender, men forholder meg til det som er skrevet på RUH blokka. Jeg forventer at dere sender en kopi til nærmeste leder eller den i linja dere mener bør være mottaker av meldingen, slik at det kan gjøres noe med problemet med det samme. I regelen er det den nærmeste overordnede som skal skrive RUH meldingen inn i Synergi databasen. Jeg håper dette gjør det lettere å sende fra dere RUH meldinger, og bli ferdig med det samme. Det er veldig fint om dere også sender bilde av årsaken til meldingen, enten som bakgrunnsmotiv, eller som et eget bilde. Fredrik sendte denne meldingen med illustrasjon. Dette er å bruke mulighetene våre på en god og opplysende måte. Når dere sender RUH til oppdragsgiver har det stor betydning at dere gjør kjent at kopi er sent til HMS rådgiver i ES. Skriv det gjerne på lappen. Jeg er sikker på at vi kommer over 200 RUH meldinger i inneværende år. Ikke nøl med å sende RUH melding når dere ser feil, mangler eller farlige situasjoner/uhell osv. Ketil Hagen Velkommen til oss! Olav Anfinrud (51) ble ansatt som boreoperatør i B-avd. i slutten av mai Olav er født, oppvokst og bosatt i Åmodt, Modum. Han har jobbet i mange år som platearbeider/sveiser. De siste 15 årene jobbet han i et selskap som drev med gravefrie løsninger for legging av rør. Dessverre gikk firmaet konkurs. Olav hadde bekjente i ES og ble oppringt og tilbudt jobb pga. hans spesielle erfaring. Hobby nr. 1 er en 54 fiskeskøyte som er ombygd til bobåt. Den ligger i Drammen. Har bodd i båten fast i 2-3 år tidligere. Olav liker også å jobbe ved dreiebenken, lager kniver og slirer og dåser av forskjellig slag. Ble bestefar for 10 mnd. siden. Veldig stolt av sitt første barnebarn, gjør alt han kan for å skjemme henne bort. Åke Eriksson (37) begynte i boreavdelingen i begynnelsen av mars. Åke er utdannet sveiser og jobbet med sveiseoppdrag i 3-4 år. De siste 13 årene har han jobbet som boreoperatør. Begynte i TGB Boreteknikk, men selskapet ble oppkjøpt av Styrud og han ble med over. Senkboring m/luft er den metoden han kjenner best. Når ES har hatt oppdrag for TGB eller Styrud i Sverige har Åke bistått med boring av pilothull. Han er derfor kjent med ES og ansatte i avdelingen før han selv ble ansatt i der. Nå skal han lære en ny boremetode, styrt boring, og ser frem til det. Åke er bosatt Herjedalen, hjemreisene kommer til å bli lange. Men han har jobbet som reisende i hele Sverige i mange år allerede og er vant med det nå. Med dårlig jobbmuligheter på hjemplassen har han ikke så mange valg. Han er meget fleksibel mht. arbeidstidsordninger bare han er informert i forkant og kan planlegge litt. Hjemme venter samboer med 3 barn og 2 hunder. På fritiden er han spesielt interessert i å skru på snøscootere og mopeder. Rune Rørvik (36) kom til ES ved overtagelsen av Styrt Boring i februar Etter en kort periode valgte Rune å slutte og i stedet begynne som lastebilsjåfør. Han var blitt småbarnspappa og ønsket å komme hjem hver kveld. Etter ett år ville han tilbake til boring, tok kontakt med ES igjen og fikk tilbake sin gamle jobb i mars i år. Rune startet yrkeslivet med å kjøre kran for et firma som la gassledning til Nordsjøen. Men firmaet flyttet utenlands og Rune ble igjen i Norge. Lastebilsjåfør ble hans nye yrke, han kjørte mye mellom Sverige og Norge. Etter en tid fikk han kontakt med ansatte i Styrt Boring, det ble ny jobb på han. Etter ca. 5 år ble han med over til ES. Første prosjekt nå er i Halden, et oppdrag hvor det skal bores ut i sjøen. En del klargjøring av utstyr må til før oppstart. Rune er bosatt i Sandefjord, men kommer opprinnelig fra Farsund. Spiller håndball, trener når han får tid. Holder på å slutte og røyke ved å reduserer gradvis, tidligere røkte han 25 røyk om dagen, nå er han nede i april er det helt slutt, lover han. Petter Kristiansen (39) kom fra Styrt Boring og var ansatt i ES en kort periode i Han valgte å slutte etter bare noen måneder for å jobbe i Nordsjøen. Nå har han imidlertid bestemt seg for å komme tilbake til ES og jobbe som boreoperatør igjen. Petter er bosatt i Sandefjord. Takk for innsatsen! Magnar Eikeland Tommy Haugland Fødselsdagshilsen I tiden Arne Wabakken Alf Stein Arne Stenersen Gunnar Arnseth Magnar Eikeland Harald Olsen Line Kjersti Stensrud Jubileum I tiden Hallvard Sindre Takkekort fra ansatt 85 år 85 år 80 år 75 år 70 år 60 år 50 år 15 år Tusen takk for gaver jeg fikk til min 60 årsdag. Vennlig hilsen Harald Olsen 26 posten posten 27

15 Tidlig vår i år snart tid for utelunsj. posten ønsker alle en riktig god påske! 28 posten

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell

Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Boring for vannkraft sjaktboring og styrt boring i fjell Sjaktboring og Styrt Boring i Fjell Agenda: Oversikt over teknologi og metoder Kapasiteter & anvendelser Prosjekterfaringer Teknologi og Metoder

Detaljer

posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår

posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår posten Juli 2/2013 God ordrereserve for 2. halvår Et avslappet øyeblikk utenfor kjørebua ved Eldrevatn, Hemsedalsfjellet. Fra venstre Torleiv Johannessen, Sigmund Eide og Reinhard Miglavs. Innhold Leder:

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 12.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling JANUAR 2013 Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 1 1 2 3 4 5 6 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES GRAVING AV GRØFT OG LEGGING AV UTVENDIG KABEL BORING

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011

E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 PMS 485 E6 ALTA VEST INFORMASJON OKTOBER 2011 Full drift på hele strekningen Fra vinteren 2011/2012 blir det full drift på hele E6 Alta vest mellom Talvik og Hjemmeluft. PMS versjon PMS Cool Grey 9 PMS

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR

MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix AS sin hjemmeside: www.mofix.no E-postadr: mo@mofix.no MOFIX-STØTTEMUR MoFix-støttemur er tatt frem for å holde hele jernbanespor og veger på plass under anleggsarbeider og for å sike jernbanespor

Detaljer

posten Desember 3/2012

posten Desember 3/2012 posten Desember 3/2012 Gode utsikter for ES i 2013 Innhold Høy aktivitet og gode utsikter for 2013 RC-boring ved Gulli Bru over Glomma ved Kongsvinger. Leder: Hallvard Sindre, adm. Dir. s. 3 Dronning Eufemias

Detaljer

State of the art Boreteknikk

State of the art Boreteknikk State of the art Boreteknikk Arne Schram Simonsen, Multiconsult og Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring 2014-01-15 1 Metode for boring med støttevæske uten rør i løsmasser og berg med moderat trykkstyrke

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika

Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Nytt hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika Fundamentering på grove borede stålrørspeler - RD-peler Stålpeledagene Ruukki 2010 Arne T. Eigeland og Andreas Berger Multiconsult AS Innhold Prosjektinformasjon

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no

60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no 60 år i bransjen -en stolt historie! www.brunnboring.no Vestnorsk Brunnboring A.s -60 år! Det er med stolthet vi kan kalle oss landets eldste brønnboringsbedrift. Gjennom alle år har vi utviklet både kompetanse

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Berørte gårdeier/leietakere langs Akerselva Dato: 02.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Midgardsormen INFORMASJONSBREV OM MIDGARDSORMENS ARBEIDER

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

(8c) Prosjekteksempel Barcode Basement, Bjørvika, Oslo. Fundamentering på borede stålrørspeler (BSR-peler)

(8c) Prosjekteksempel Barcode Basement, Bjørvika, Oslo. Fundamentering på borede stålrørspeler (BSR-peler) (8c) Prosjekteksempel Barcode Basement, Bjørvika, Oslo Fundamentering på borede stålrørspeler (BSR-peler) Hvorfor, hvordan, hvilke erfaringer (PV2012, kapittel 6.3, artikkel 39 Geoteknikkdagen 2009) Pelekurs:«Pelefundamentering

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig.

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Se forandringen vi gjorde på dette kjøkkenet med enkle verktøy som alle kan bruke... Innledning Med overskriften Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Høsttur til Kiruna med Harstad historielag

Høsttur til Kiruna med Harstad historielag Høsttur til Kiruna med Harstad historielag Det var en fornøyd gjeng på 26 personer som kom heim søndag den 25.august. Det hadde vært en minnerik og opplevelsesfylt helg med komfortabel skyss, passelig

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04 16.03.2004 02 Følgende bør framgå: Dok. dato: Versjon: Rev.dato: 16.03.04

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

posten Desember 2015 2015 Et rekordår for Entreprenørservice

posten Desember 2015 2015 Et rekordår for Entreprenørservice posten Desember 2015 2015 Et rekordår for Entreprenørservice 2015 Et rekordår for Entreprenørservice I min leder i den forrige utgaven av ES-Posten omtalte jeg at en samlet omsetning på over kr. 500 millioner

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum

Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum Fordeler og ulemper m/ utblokking v/ Dag Espen Båsum 1952 Båsum Boring AS Utvikling 1980 1952-2014 1975 2002 2005 Startet med gjennomboring i 1975 Norges største borerigg med kapasitet ned til 1500 meter

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer