Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5 DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har over medlemsbedrifter og organiserer et vidt spekter av bransjer: Handel Kunnskap og teknologi Reiseliv og kultur Helse og omsorg Service

6 HSH MEDLEMMER

7 Hvorfor engasjere seg i trender, konjunkturer og befolkningsutvikling? Verden forandrer seg raskere. Er business as usual trygger enn endring? Hvor er morgendagens marked? Hvem er kunden? Hva er driverne til kunden? Hvilke endringer kan vi vente, og hvilke muligheter gir de oss?

8

9 Eksponentiell utvikling Fremtidens Arbeidsliv, Adapsjonrate for ulike teknologier, , Kilde: NY Times. Det tok Apple 18 måneder å selge én million ipods 74 dager å selge én million iphones 3 dager å selge én million iphone 3G

10 Grunn til bekymring?

11 Hvem er morgendagens kunde? Og hvor er markedet?

12 Utvikling i yrkesdeltaking for kvinner og menn Menn Kvinner 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 80 % 70 % 70 % 70 % 70 % 60 % 60 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % 20 % 1943-kullet 1948-kullet 1953-kullet 1958-kullet 1963-kullet 40 % 30 % 20 % 40 % 30 % 20 % 1943-kullet 1948-kullet 1953-kullet 1958-kullet 1963-kullet 40 % 30 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 0 % Alder 0 % 0 % Alder 0 % Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet

13 Fra befolkningsstatistikk: Aleneboende 27,9 34,3 37,7 39,8 - herav over 67 11,7 12,7 12,7 11 Med innvandringsbakgrunn 17 - innvandrere og 1.gen 2,3 4,0 6,6 11,4 - innvandrere 9,5 Memo: Folkemengde

14 Økt mangfold Mangfoldet øker og fordrer tilpassing, - for den individer snarere enn for grupper. 27 % av Oslos innbyggere har ikke-norsk opprinnelse. I Stavanger er andelen 17 %

15 Vi blir mange flere eldre Andelen yrkesaktive går ned. Det blir flere pensjonister og pleietrengende eldre

16 Sjansen for-, og konsekvensene av å bli avslørt, er større enn noen gang! v=_2vltpvpqhi

17

18 Kilde: infuture

19 Fremtidens arbeidsliv, 136 trender 16 tema Utviklingen av arbeidslivet frem mot 2020: generasjoner, teknologi, ledelse, kunnskap, motivasjon, organisering

20

21 Nye måter å bryte lydmuren

22 Trender å høste av..

23

24 Revolusjon? Evolusjon?

25 Eksplosiv kommunikasjon Om du har sendt en mail i dag, er den bare en av over 1650 milliarder som sendes hver dag. Om FB var en nasjon ville den ha dobbelt så mange innbyggere som Japan.

26 Språk Når Kina blir verdens største engelsktalende nasjon vil det engelsktalende arbeidsmarkedet øke med 300 millioner mennesker. Språk og kommunikasjon på tvers av morsmål og landegrenser blir viktigere.

27 Kontinuerlig læring Halvparten av det en student lærer i løpet av første studieår er utdatert når de går sitt tredje år. Evne til raskt å lære nye ting blir kritisk for enhver kunnskapsmedarbeider. Organisasjoner uten løpende og strukturert læring vil begrense sitt potensial

28 Jeg er arbeidsplassen Hjem og kontor, arbeidsliv og privatliv grensene flyter sammen. Vi arbeider mer over landegrenser, tidssoner.

29 Økt mangfold. Mange flere eldre. Mangfoldet på arbeidsplassen øker. Det fordrer tilrettelegging for forskjellighet, for individer snarere enn grupper. 27 % av Oslos innbyggere har ikkenorsk opprinnelse De yrkesaktive skal bære flere pensjonister og pleietrengende eldre

30 Generasjon Y har andre krav Generasjon Y, født etter 1980, utfordrer vante ledelsesprosesser. De er første generasjon digitale innfødte og vant til informasjonsoverbelastning. De har vokst opp med overbeskyttende foreldre og er grunnleggende vanskeligere å være ledere for enn sine forgjengere. Universum-undersøkelsen 2009 viser at de har forventninger om rask karriere, støttende sjefer og mye fritid.

31 Kreative ressurser Kunnskapsmedarbeideren ønsker i større grad enn før å være deltakende, være kreative og kunne påvirke selskapets utvikling. Eks: I 1999 satte Whirlpool i gang et innovasjonsprogram som hadde Innovasjon fra hvemsom-helst hvor-som-helst som mål. Ambisjonen med programmet var at det per 2007 skulle øke topplinjen med 500 mill dollar, mens årsrapporten for 2007 viser at inntekter på mer enn 2,5 mrd dollar stammer fra nye innovasjoner.

32 Rutinejobbene blir færre Arbeidsoppgaver som ikke kan automatiseres blir dominerende. Våre prestasjoner og leveranser er hele tiden i utvikling. Vi jobber med skisser som fort kan endres og samles om oppgaver og i arbeidsgrupper i stedet for faste team og avdelinger.

33 The other CEO Det gjelder å finne andre differensieringspunkter enn pris. Kjøpsavgjørelsen tas på grunnlag av verdier, sanseinntrykk, service, bekvemmelighet og selve kundeopplevelsen. Dette stiller nye krav til arbeidstakernes møte med kundene. Flere virksomheter vil utpeke kundeopplevelsesdirektører, også kalt The other CEO, med ansvaret for kundeopplevelsen på tvers av alle interaksjonskanaler. Eks: I TCF Bank har kundeopplevelsesdirektøren ansvar for å se hele bankens virksomhet ut fra et kundeperspektiv.

34 Brukernes råd teller mest Kundene vil i fremtiden i mye større grad ta valg basert på råd fra andre kunder og relasjoner de kjenner, fremfor råd fra bedrifter. Kundene stoler mer på dyktige konsumenter (skilled consumers) enn på selgere. Allerede i 2005 stolte 32 % av bankkundene på råd fra andre forbrukere på nettet (Forrester). Nettbutikker med brukernes tilbakemeldinger oppnår høyere salg enn dem uten slik funksjonalitet. Bedrifter må vurdere hvordan de kan utnytte slikt innhold som verdiøkende tjenester knyttet til egen virksomhet.

35 Mobilt marked Utbredelse, funksjonalitet og anvendelsesområde gjør mobilen til den viktigste personlige innretning. Med stemmestyring, berøringsskjerm, mobilt bredbånd og lokasjonsbaserte tjenester bringer man medierike tjenester til brukerne der de er, tilpasset den situasjonen de er i. I flere markeder vil hovedterminalen for brukerne være mobil og ikke en datamaskin. Dette vil igjen kunne endre hverdagen for ansatte, kunder og brukere ved at man ikke lenger er avhengig av tilgang til PC.

36 Stor forskjell i bruk av teknologi Den teknologiske generasjonskløften handler ikke bare om hvorvidt teknologi tas i bruk, men på hvilken måte. Eks: e-post oppleves moderne for flere i etterkrigsgenerasjonen (f ), selvfølgelig for en del Gen X (f ) og avleggs for Gen Y (f ). Svarermeldinger oppleves som praktisk for etterkrigsgenerasjonen, og rent ut irriterende for Gen Y. Generasjonsgapet vil forsterkes ytterligere av ulik teknologietikette.

37 Tettere på kunder Evnen til å involvere kunder i produkt- og tjenesteinnovasjon vil være avgjørende for bedrifters konkurransekraft i fremtiden, blant annet fordi utviklingen i kundenes behov går så raskt at det er nødvendig å være tettere på kunden enn før. Eks: IBM har siden 2001 avholdt en årlig global Innovation Jam med kunder, partnere og ansatte, og Ryanair utlover finnerlønn for de beste nye betalbare tjenestene på sine fly. Dette endrer rollefordelingen mellom kunde og selskap, samt hvordan forretningsutvikling organiseres og drives.

38 Fremtidens arbeidsliv en smeltedigel av trender Et prosjekt i samarbeid med InFuture AS Utviklingen av arbeidslivet frem mot 2020 Bygger på 136 trender og 16 temaområder Metoden: Skanning av potensielle trusler, muligheter, utviklingstrekk gjennom litteratur, råd og intervjuer

39 Hovedfunn Hva blir annerledes rundt oss Krefter og motkrefter Rivende utvikling innen kunnskap og teknologi Globalisering, kunnskapsnasjonen Norge utfordres Alt kommuniserer med alt, mennesket står sentrum Løsere strukturer, mer fleksibelt og mangeartet arbeidsliv

40 20 sentrale trender Brekkjern til å fremover og nytt I virksomheter og HSH Ulike interessenter, betraktninger Kan den enes utfordringer bli den andres muligheter?

41 Fra studie til verktøy Hva påvirker forbrukers interesser, 136 kjøpekraft og valg Hva betyr dette for oss? Hvordan skal VI møte dette?

42 Trender som kilde til verdiskaping

43 Involvere interessenter

44 Identifisere sentrale trender

45 Muligheter & utfodringer Hvilke muligheter og utfordringer følger av de ulike trendene? Hvilke muligheter & utfordringer ser ulike interessenter?

46 Strategiprosess Sammenfatte og analysere funn Satsinger og utvikling Raske, enkle, rimelige fortrinn? Verdiskaping og overlevelse på sikt?

47 10 TYPER INNOVASJON 1. Forretningsmodell for hvordan man tjener penger 5. Produktegenskaper yteevne, egenskaper og funksjon 2. Nettverk virksomhetens allianser 6. Produktsystem utvidede systemer som omslutter produktet 7. Service hvordan betjenes kundene FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND/ MERKE KUNDE OPPLEVELSE 3. Støtteprosesser administrasjon av bedriften 4. Kjerneprosesser prosesser som gir direkte verdi 8. Salgkanaler hvor og hvordan kundene mottar produktet 9. Brand hvordan du uttrykker ditt tilbud til kunden 10. Kunde opplevelse hvordan du skaber en oplevelse for kunderne Kilde: Doblin

48 Volumet av innovasjoner siste 10 år HØY FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND KUNDE OPLEVELSE Kilde: Doblin

49 Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien HØJ FINANS PROSESS PRODUKT LEVERANSE FORETN. MODEL NETTVERK STØTTE PROSESS KJERNE PROSESS PRODUKT EGENSKAP PRODUKT SYSTEM SERVICE SALGS KANAL BRAND KUNDE OPLEVELSE Kilde: Doblin

50 Reiseliv er tjenester Innovasjon i tjenester: Marked og organisering vel så viktig som produkt og prosess!! 4 typer: Teknologi, marked, organisering, forretningsmodeller Produkter og tjenester komplementære, økt tjenesteinnhold Tjenestesektoren i FoU-statistikken mangelfull og underrapportert Generelt manglende kunnskapsgrunnlag relativt nytt forskningsfelt Manglende kultur og tradisjon for FoU i enkelte tjenestenæringer. Offentlige virkemidler: Tradisjonelt produkt- og sektororientert.

51 Opplevelsesøkonomien

52 Utviklingen i økonomisk verdi Kilde: Pine/Gilmore Transformasjon Opplevelser Tjenester Produkter Råvarer

53 Utviklingen i økonomisk verdi Kilde: Pine/Gilmore Tilpassing Produkter Tilpassing Transformasjon Guide Opplevelser Iscenesette Standardisering Tjenester Tilpassing Levere Standardisering Råvarer Produsere Standardisering

54 London Business School We re not in the education business. We re in the transformation business. We expect everyone who participates in the program at the London Business School whether it s for three days or for two years to be transformed by the experience. John Quelch, Dean, London Business School Fast Company, May 1999, p. 111

55 Comfort Hotel Xpress skal representere noe helt nytt og annerledes. Dressene og uniformene skal bort, graffiti skal pynte opp veggene, flipperspillet skal inn i lobbyen, taffelmusikken byttes ut med rock og hotellet skal selvfølgelig være på alle sosiale mediekanaler. Et rimelig hotell for forretningsfolk som liker å bytte ut dressen med AC/DC t- skjorten når de er ferdig på jobb.

56 Vi leter etter ekte, autentiske opplevelser

57 Ekthet og verdiskaping Sannferdig - er hva du sier å være - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig Kilde: Pine/Gilmore

58 Sannferdig - er hva du sier å være - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

59 Sannferdig - er hva du sier å være Ekte safari - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

60 Sannferdig - er hva du sier å være - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

61 Sannferdig - er hva du sier å være Zoo, de uekte og konstruerte omgivelsene aksepteres - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

62 Sannferdig - er hva du sier å være Safaripark - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

63 Sannferdig - er hva du sier å være Safaripark, man godtar illusjonen - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

64 Sannferdig - er hva du sier å være Dyr i bur, en dårlig opplevelse! - er ikke hva du sier å være - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

65 Sannferdig - er hva du sier å være Zoo Safari - er ikke hva du sier å være Dyr i bur Safaripark - er ikke tro mot opprinnelsen - er tro mot opprinnelsen Troverdig

66 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI (des 2007)

67 Hva er verdiskaping? Verdiskaping er i denne sammenhengen gitt ved bruttoprodukt etter SSBs definisjon, dvs. verdiskaping og opptjent bruttoinntekt fra innenlandsk produksjonsaktivitet i en næring eller sektor (eller totalt for alle næringer/sektorer), avledet og definert som produksjon minus produktinnsats.

68 Hva er verdiskaping? Profit, Det du sitter igjen med når leveranse er betalt People, Utviklingen av menneskers vekst, trivsel og velferd. Planet, Påvirkning på klima, miljøet og etikk i verdikjeden (CSR) Presence, Kvaliteten på kulturen, fostring av åpenhet, ærlighet, oppmerksomt og nærvær med hverandre

69

70 TURISTKONSUMET I NORGE HAR VÆRT OPPE I 108 MRD men vi har et stort underskudd på handelsbalansen Utlendingers forbruk i Norge: 31,6 mrd Nordmenns forbruk i utlandet: 68,2 mrd

71 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI (des 2007)

72 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI (des 2007) Reiseliv er et av fem prioriterte områder i Soria Moria 1. I erklæringen slår regjeringen fast at det skal utvikles nasjonale strategier innen de fem næringsområdene hvor Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Strategien skal stimulere til økt lønnsomhet og verdiskaping i norsk reiselivsnæring. Verdiskapingen må skje på en bærekraftig måte slik at miljøhensyn ivaretas og natur- og kulturarven brukes som et konkurransefortrinn. Regjeringens tre hovedmål for strategien er følgende: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen Norge et bærekraftig reisemål Innsatsområder Innovasjon Et bærekraftig reiseliv Kvalitet Kompetanse Områdeutvikling Markedsføring Organisering

73 2010: Et greit reiselivsår (Kilde: Innovasjon Norge) 73

74 Reiselivsåret 2011?

75 Utfordringer for AS Reiselivs-Norge Lav kjennskap til og kunnskap om Norge Korte og avgrensede sesonger Fragmentert salgs- og markedsarbeid Mange små enheter med begrensede ressurser Lav foredlingsgrad Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer (Kilde: Innovasjon Norge) På kort sikt: Kronekurs og lavkonjunktur! Foto: CH/Innovation Norway Foto: C H/Innovasjon Norge

76 SSB:

77 Langvarig lavkonjunktur internasjonalt

78

79 SSB:

80 Svært forskjellig mellom land og regioner Høy vekst i fremvoksende økonomier Euroland: Ujevn vekst Tyskland og Sverige Skattelettelser i USA UK: Innstrammingene vil merkes. Japan: Vekstvinner i fjor, svakere i år Risiki: Araberverdenen - olje Matpriser, råvarer ellers Statsfinansene Euro-krisen Proteksjonisme (valuta, gjeldssanering?) Positivt: Vekstøkonomiene - Afrika sør for Sahara

81 SSB:

82 SSB:

83 SSB:

84 SSB:

85 SSB:

86 BRIK: OECDs prognoser for BNP-vekst Brasil 5,1-0,2 7,5 4,3 5 Russland 5,2-7,9 3,7 4,2 4,5 India 6,3 5,8 9,9 8 8,5 Kina 9,6 9,1 10,5 9,7 9,7

87 Norge har sluppet billig

88 Finanskrisen: Vi utsatte kjøp av kapitalvarer Prosentvis verdivekst fra samme måned året før

89

90 Fylle naturen med meningsfullt innhold tilpasset målgruppene (Kilde: Innovasjon Norge)

91 Målgruppen: Fra naturinteresserte til utforskere (Kilde: Innovasjon Norge) Utforske naturen Utforske sine egne grenser Eller høre historiene om utforskerne Foto: Nils-Erik Bjørholt, C H/Innovation Norway

92 Fire opplevelsesområder i profileringen (Kilde: Innovasjon Norge) Fjord- og fjellandskapet Fjell og villmark Kysten og kystkulturen Det arktiske Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway

93 (Kilde: Innovasjon Norge) Profilering (Nivå 1) N Markedsføring (Nivå 2) Salgsutløsende (Nivå 3 og 4) 93

94 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerkampanjer Online Ads Annonser Katalog Innstikk Boards Brosjyredistribusjon Messer (Kilde: Innovasjon Norge) Nett Apps Sosiale medier Adgameing Digitale medier PR/Media Visningsturer Mediebank Foto- og videobank DVD

95 Kort om Norwegian Travel Workshop 2011 Kjøpere: 310 Selgere: 330 Nasjoner: 25 Selgerseminar 95

96 Møter (Kilde: Innovasjon Norge)

97 (Kilde: Innovasjon Norge)

98 Produktutvikling og innovasjon: Fra leverandørperspektiv til kundeperspektiv (Kilde: Innovasjon Norge) 1 Stimulere kundedrevet innovasjon i opplevelser og tematiske produkter 2 Støtte prosesser for reisemålsutvikling 3 Bygge kompetanse innenfor opplevelsesutvikling 4 Jobbe med kvalitetssikring av reiselivsprodukter 5 Jobbe for en tydeligere differensiering i norsk reiseliv 6 Stimulere bærekraft (Innovasjon Norge) Foto: CH/Nils-Erik Bjørnholt/Johan Wildhagen/Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway 98

99 (Kilde: Innovasjon Norge) Prioriterte markeder 2011 Forbrukermarkeder: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia Vekstmarkeder: Russland, Polen, Frankrike, Spania, Italia, USA, Kina, Japan, Korea Utviklingsmarkeder (sammen med STB): Sørøst-Asia (Innovasjon Norge)

100 Hva betyr dette for OSS? MULIGHETER? UTFORDRINGER? Hvilke muligheter ligger i disse satsningene? Hvor rede er vi på å eventuelt? Hvilke utfordringer følger i kjølevannet? Hvor forberedt er vi på denne utviklingen?

101 Tips og lenker Trendwatching: Gartner: Video, Shift happens : Film om trender på Youtube: Søk: Visste du HSH, eller følg lenken: Joseph Pine og James Gilmore The Experience Economy Authenticity ( Ny bok er på vei) Doblins ti typer innovasjon:

102 God tur mot 2020! Katinka Richter Kolsaker HSH Forretningsutvikling M: Hilde Charlotte Solheim Direktør M:

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv infuture Gjennom trendanalyse kan vi se konturene av et fremtidens arbeidsliv med andre egenskaper enn dagens. Arbeidsgivernes evne til å motivere sine medarbeidere vil handle om mer enn monetær avlønning.

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer