nr 08/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling av registreringer Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Oppreisning Erstatning Opphør av fullmektigverv Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARTIN MIKAL NESHEIM, Niels Juelsgate 1, 0273 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Nisim International Inc, 510 Applewood Crescent, CA- ONL4K4B4 VAUGHAN, Canada Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Hårpleiesammentsetninger, nemlig sjampo, balsam, stylinglotioner og gel. Klasse:5 Næringsmiddeltilskudd i kapselform for å styrke håret. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESPETEC Sogepi Consulting Y Publicidad SL, Carretera Puigcerda, KM. 70, ES GURB (BARCELONA), Spania Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:29 Pølser av rått svinekjøtt og tørket kjøtt. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RELIS Vest, Haukeland Sykehus, 5021 BERGEN, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO, RELIS Midt-, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, 7006 TRONDHEIM, RELIS Nord-, Universitetssykehuset Nord- HF, Postboks 79, 9038 TROMSØ, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære, odontologiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:16 Klasse:41 Klasse:42 Bøker, tidsskrifter og publikasjoner. Undervisnings- og opplæringsvirksomhet via audiomedia, videomedia og globalt datanettverk samt interaktivt fjernsyn og data over et globalt datanettverk. Vitenskapelig og industriell forskning; medisinsk, veterinær, odontologisk og kjemisk forskning; informasjonsvirksomhet vedrørende farmasøytiske, veterinære, odontologiske og kjemiske preparater, instrumenter og apparater; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); datatjenester, nemlig tilrettelegging av on-line informasjon via et globalt datanettverk og interaktivt fjernsyn vedrørende legemidler, og tilrettelegging av on-line publikasjoner, nyhetsbrev og tidsskrifter vedrørende legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIRAMIRA Mira Craig Homemade, Fougstadsgt 22, oppg.1, 0173 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Sminke, kosmetikk, øyenvipper, parfymer/oljer. Solbriller, solbrillerammer uten glass. Smykker, bijouterivarer, hodesmykker. Vesker, bager, lommebøker. Klær, fottøy, hodeplagg, muffer, belter. Butikk, nettbutikk, salg av: klær, fottøy, hodeplagg, muffer, belter, smykker, bijouterivarer, hodesmykker, vesker, bager, lommebøker, musikk, DVDer, solbriller, solbrillerammer uten glass, applikasjoner for tele og data, sminke, kosmetikk, øyenvipper, parfymer, oljer. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/718,334 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAFACE LaFace Records LLC, 550 Madison Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Musikklydopptak; audiovisuelle opptak som presenterer musikk og musikkbasert underholdning; nedlastbar musikklyd og nedlastbare audiovisuelle opptak som presenterer musikk og musikkbasert underholdning. Trykksaker, nemlig plakater og magasiner som presenterer informasjon om musikkartister, musikk, konserter, musikkgruppeturnéer; klistremerker, etiketter og overføringsbilder; plakater for å klistre på støtfangere; papirvarer, nemlig kalendere, avtalebøker, lommekalendre, dagbøker, midlertidige papirtatoveringsbilder; festmateriell av papir, nemlig papirservietter, papirduker, varer, nemlig treringspermer, fotoalbumer, blanke skrivebøker og -journaler. Klær, nemlig t-skjorter, skjorter, bluser, gensere, vester, bukser, jeans, shorts, drakter, kjoler, skjørt, jakker, blazere, dresser, frakker, kåper, nattøy, badetøy, klesantrekk, joggedresser, gensere, gensere med hetter, sokker, undertøy, boxershorts, nattskjorter, undertøy, trenings- og sportsbukser og - topper; hodeplagg; fottøy; klestilbehør, nemlig sjal og skjerf, hansker, belter, slips, hansker, vanter og votter, mansjetter og håndleddsbånd og pannebånd. Datoriserte online detaljhandelstjenester for musikklyd og audiovisuelle opptak vedrørende musikk og nedlastbar musikklyd og audiovisuell opptak vedrørende musikk via globalt computernettverk. Overføring av lydmateriale i sanntid (strømming), nemlig musikkopptak på Internet; overføring av audiovisuelt materiale i sanntid (strømming), nemlig audiovisuelle opptak vedrørende musikk, på Internet; fremskaffelse av en webside over et globalt computer nettverk som presenterer informasjon vedrørende musikkartister, musikkartisters turnéer, lydopptak, populærkultur og evenementer og musikkbasert underholdning; Fremskaffelse av online underholdning, nemlig fremskaffelse av lyd og audiovisuelle opptak på området for musikk og musikkbasert underholdning; underholdning, nemlig organisering og produsering av musikalske evenementer; underholdning, nemlig levende musikkkonserter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Forefence Forefence AS, Montebello Terrasse 5, 0379 OSLO, Klasse:6 Klasse:19 Klasse:20 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY BOTANICAL EFFECTS READY TO GO Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk og ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig våtservietter for ansiktet for personlig bruk. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PDS Protek AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging. Hilde Wedø, Ole Nordgårdsveg 54, 7049 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; bijouteri. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; strandbager, bager, bager av alle slag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Disapperaring Tubing Hanger Plug(DTHP) TCO AS, Postboks 23 Indre Arna, 5888 BERGEN, Klasse:20 Plugger og propper, ikke av metall, herunder plugger og propper til tetning av oljebrønner, oljeledninger og oljepumper. Plugger og propper, ikke av metall, herunder plugger og propper til tetning av oljebrønner, oljeledninger og oljepumper. Klasse:35 Klasse:38 Oppstilling, for andre av parfymevarer og kosmetikk, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, bijouteri, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, vesker, vesker av alle slag, strandbager, bager, bager av alle slag, (unntatt transport av disse), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe de aktuelle varer; salg gjennom utsalgssteder (detaljhandel), postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, for eksempel via internettsider eller gjennom fjernsynskanaler, av parfymevarer og kosmetikk, solbriller, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, bijouteri, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, strandbager, bager, og bager av alle slag. Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av forum, blogger, chatrooms og pratesteder på internett og for sosiale nettverk innenfor områdene mote, livsstil og interiør. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; foredragsvirksomhet; online tidsskrifter. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPTION DEVELOPMENT AS, Godesetdalen 10, 4034 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvarepakker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Livid Jeans LIVID JEANS JENS OLAV DANKERTSEN, Rosenborg gate 25 A, 7014 TRONDHEIM, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. HIRCUS ARNESEN, Th Widdings veg 11, 9020 TROMSDALEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Satinder Vir Singh, Bilitkroken 47, 1279 OSLO, Klasse:43 Restaurantvirksomhet. OLIVEN REISER AS, Byfogd Paus gate 1, 3717 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; reisereservering; reise- og turoperatører. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HRM Consult AS, Postboks 27, 4901 TVEDESTRAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Personellrekruttering; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 LCD informasjonstavler og LCD applikasjoner, printere, plottere, fotokopieringsmaskiner, deler og tilbehør til forannevnte varer, alle for profesjonell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MC AppBuilder Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2- chome, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computere, computer software, computermonitorer, databehandlingsapparater, programmerbare kontroller, fjernkontrollapparater, fjernovervåknings- og kontrollapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADVISO Adviso Advokatfirma AS, Postboks 5098, 6021 ÅLESUND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOOKING TECHNOLOGY AS, Tøllemovegen 28, 3540 NESBYEN, Klasse:42 Utleie av nettbasert bookingsystem. Utleie av dataprogrammer. Konsulenttjenester innen dataprogramvare. Leie av webserver. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANDERS OPSAHL EIENDOMSDRIFT AS, Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:36 Forretninger med fast eiendom herunder eiendomsutvikling og forvaltning. PARI AGRO EXPORTS, IN- AMRITSAR, India Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Ris; te. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lillepri Norsk rikskringkasting AS, v/juridisk avdeling, Postboks Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse:9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest Klasse:16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker, pennal, permer, blyantspissere, bokpapir, skrivesaker, sekker av papir eller plast, vesker av papir, materiale til produksjon av papp-/ papirdukker. Klasse:28 Puslespill, bildelotto og leketøy Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignendne til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Bioabsorberbart blodstillende middel (bioabsorbable hemostat). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOYA Goya Foods INC, US-NJ SECAUCUS, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Innbakt og fritert fisk (dumplings); krydret belegg for kjøtt, fisk, fjærfe. Adobo-saus; nærings- deig/pasta; bakeridesserter; bakerivarer; grillsauser; kjeks; brødsmuler/malt brød; burritos, søtsaker, kapers, kornbasert snacks; chilisauser; spiseklar sjokolade; sjokolade og sjokoladebaserte søtsaker og snacks; kakao; kaffe; småkaker; mais chips; maismel; frittert mais (corn fritters); mais måltid; maisstivelse; kornbasert snacks; smørbrødkjeks; eggekrem; innbakt og fritert mat (dumplings); spiselige krydder; empanadas; enchiladas; ekstrakter til bruk som smakstilsetninger; fajitas; smakstilsatt og søtet gelatiner; smakstilsettende siruper; mel; smaksstofftilsetninger til mat; krydder til mat; matstivelse; frossen konfekt; kornbaserte drikkevarer; kornbaserte snacks-, maisgryn; honning; sterke sauser; ketchup; marinader; majones; blandinger for bakerivarer; blandinger for å lage rører; blandinger for å lage rører for maisbrød (hushpuppies); blandinger for å lage rører for fritert mat(fried foods); nudler; pasta; kaker- paprika; krydret saus; ferdiglagde forretter bestående hovedsakelig av pasta eller ris; puddinger; ris; risbaserte snacks; salatdressinger; salsa; sauser; ; blandinger av krydret belegg for mat; krydderier; snackkaker; krydder; bordsirup; taco chips; tacoskjell; taco; tamales; tapioka; tomatsauser; tortillachips; tortillas; sirup/melasse; eddik; vineddik, te, kaffeerstatning; tapioka og sago; næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker og sukkererstatninger; naturlige søtningsstoffer; siruplmelasse; gjær, bakepulver; salt-, sennep; is. Flaskevann; fruktnektarer; fruktdrikker og fruktjuicer; ikke-alkoholholdige maltdrikker; alkoholfri drikker; sirup og saft til fremstilling av alkoholfri drikker; grønnsaksjuicer; grønnsaksfruktjuicer; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker; sirup og saft og andre preparater til fremstilling av drikker; vanndrikker; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig energidrikker og sportsdrikker; kokosnøttvann; kokosnøttvannbaserte drikker; kokosnøttbaserte drikker; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rune Forshaug, Svingen 10C, 0196 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, databehandlingsutstyr og programvare. Klasse:10 Klasse:42 Medisinske apparater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Design og utvikling av datamaskiner og programmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DP4 GGB Inc, 700 Mid Atlantic Parkway, US-NJ08086 THOROFARE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:7 Lager og bøssinger for bruk i maskiner og motorer. Klasse:12 Lager og bøssinger for bruk i kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS REFRESHA Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Klasse:32 Kaffe-, kakao- og espressodrikker, og drikker laget med en base av kaffe, kakao og/eller espresso; smakssiruper for tilsetning til drikker; drikkeklar kaffe; te og urtete (ikke-medisinsk); te- og urtetebaserte drikker (ikke-medisinske); te- og urtetebaserte drikker og konsentrater (ikke-medisinske), med fruktsmak; drikkeklar te; urtete- og/eller fruktsmaktilsetninger (andre enn eteriske oljer). Fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuicer (ikke-alkoholholdige); fruktjuicer, kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker og brusdrikker (ikke-alkoholholdige); drikkemikser i flytende form eller pulverform (ikke-alkoholholdige); smakssiruper for tilberedning av te- og urtetebaserte drikker (ikke-medisinske og ikke-alkoholholdige). 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COPAXEASE Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:10 Injeksjonsinnretninger solgt tomme, til bruk ved behandling av multipel sklerose. HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; alpinhjelmer; goggles; solbriller. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsselser for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer; barnesykkelseter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; bæremeiser og bæreseler for bæring av barn. Klasse:20 Møbler, speil; barnestoler; soveposer; vinterposer for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COPAXCLICK Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:10 Injeksjonsinnretninger solgt tomme, til bruk ved behandling av multipel sklerose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/635,864 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP LIVE PAPER Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Softwareapplikasjoner som setter brukere av mobile innretninger i stand til å skanne eller linke et trykt fotografi eller dokument som trigger eller utløser en digital hendelse. Tilveiebringe et nettsted hvor brukere av mobile innretninger kan laste ned mobilapper; tilveiebringe et nettsted inneholdende teknologi som setter brukere i stand til å linke og administrere live innhold (live content) på sine mobile innretninger direkte på nettstedet. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EOP ERGO OPTO PROGRAM AB, Box 141, SE RONNEBY, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; preparater til utryddelse av sopp og mugg, fungicider, herbicider; desinfeksjonsmidler impregnert i servietter; impregnerte antiseptiske servietter; impregnerte medisinske servietter; antiseptiske våtservietter for rengjøring av kontaktlinser, instrumenter eller hender i forbindelse med håndtering av kontaktlinser. barnesandnoble.com LLC, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; portable elektroniske apparater, elektroniske boklesere, håndholdte datamaskiner, mobile datamaskiner og tablet datamaskiner, tilbehør for det forannevnte og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; datasoftware; nedlastbart datasoftware; datasoftware og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lydbøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinarer og podcast med musikk, lydbøker om et mangfold av temaer og nyhetskringkastinger; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende holdere (sleeves) og covere (skins) av silikon, stoff og plast for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater. Klasse:35 Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester med elektroniske bøker, magasiner, magasinartikler, avisartikler, elektroniske historiebøker, aviser, avslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger, samt kuponger og verdibeviser, med nedlastbart digitalt nettsideinnhold gjennom trådet og trådløs internettilgang; detaljhandels og online detaljhandelstjenester med portable elektroniske boklesere og tilbehør for portable elektroniske boklesere; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med spesifikke informerte anbefalinger om spesifikke forbrukerprodukter og -tjenester validert av brukerens innmatede preferanser og sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, personaliserte anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokemner, bokgenre, musikk og digital mediaunderholdning; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av en nettside med avslag, kuponger, rabatter, verdibeviser og spesialtilbud; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om lanseringer av nye bøker og elektroniske 13

14 registrerte varemerker /13 bøker, portable elektroniske bokleseapplikasjoner og egenskaper. Klasse:41 Online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, magasiner, aviser, tekster og bilder om et mangfold av temaer, og online elektronisk publisering av digitalt nettsideinnhold og digitale media; utlån og deling av elektroniske bøker og andre elektroniske publikasjoner; tilveiebringe informasjon om utdanning og underholdningsinformasjon via en nettside; online publikasjoner; ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner tilveiebrakt via en nettside; tilveiebringe ikke-nedlastbar, forhåndsinnspilt musikk online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill innen et mangfold av områder. Klasse:42 Tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold; ved hjelp av elektronisk post å tilveiebringe periodiske oppdateringer til abonnenter, vedrørende portable elektroniske boklesere og software, firmware, egenskaper og operativsystemer for portable elektroniske boklesere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOOK SIMPLE TOUCH barnesandnoble.com LLC, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; portable elektroniske apparater, elektroniske boklesere, håndholdte datamaskiner, mobile datamaskiner og tablet datamaskiner, tilbehør for det forannevnte og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; datasoftware; nedlastbart datasoftware; datasoftware og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lydbøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinarer og podcast med musikk, lydbøker om et mangfold av temaer og nyhetskringkastinger; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende holdere (sleeves) og covere (skins) av silikon, stoff og plast for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater. Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester med elektroniske bøker, magasiner, magasinartikler, avisartikler, elektroniske historiebøker, aviser, avslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger, samt kuponger og verdibeviser, med nedlastbart digitalt nettsideinnhold gjennom trådet og trådløs internettilgang; detaljhandels og online detaljhandelstjenester med portable elektroniske boklesere og tilbehør for portable elektroniske boklesere; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med spesifikke informerte anbefalinger om spesifikke forbrukerprodukter og -tjenester validert av brukerens innmatede preferanser og sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, personaliserte anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokemner, bokgenre, musikk og digital mediaunderholdning; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av en nettside med avslag, kuponger, rabatter, verdibeviser og spesialtilbud; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om lanseringer av nye bøker og elektroniske bøker, portable elektroniske bokleseapplikasjoner og egenskaper. Online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, magasiner, aviser, tekster og bilder om et mangfold av temaer, og online elektronisk publisering av digitalt nettsideinnhold og digitale media; utlån og 14

15 registrerte varemerker /13 deling av elektroniske bøker og andre elektroniske publikasjoner; tilveiebringe informasjon om utdanning og underholdningsinformasjon via en nettside; online publikasjoner; ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner tilveiebrakt via en nettside; tilveiebringe ikke-nedlastbar, forhåndsinnspilt musikk online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill innen et mangfold av områder. Klasse:42 Tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold; ved hjelp av elektronisk post å tilveiebringe periodiske oppdateringer til abonnenter, vedrørende portable elektroniske boklesere og software, firmware, egenskaper og operativsystemer for portable elektroniske boklesere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITREA Vital Images Inc, 5850 Opus Parkway, Suite 300, US- MN MINNETONKA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Computer software, nemlig medisinsk avbildningssoftware (medical imaging software) for bruk av medisinsk helsepersonell for å fange, lagre, hente, prosessere, behandle og analysere digitale bilder av menneskekroppens indre for bruk i diagnostisering og behandling av medisinske tilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLOSER TO PERFECTION TrioVing AS, Postboks 510 Høyden, 1522 MOSS, Klasse:6 Dørlukkere. MOHAMMAD HAMEED, KALBAKKSLYNGEN 26, 0951 OSLO, Klasse:35 Salg av mat og drikke, salg av halvferdig mat og ferdig mat. Bistand ved ledelse av bedrifter. Klasse:41 Klasse:43 Opplæringsvirksomhet. Bevertning og tilbringing av mat og drikke,restaurantdrift, cafedrift, catering, drift av selskapslokaler, servering av mat, servering av drikke, restauranter med mat til å ta med hjem, hjemlevering av mat, gatekjøkkenvirksomhet, pub og bar virksomhet. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Moteliv KJERSTI PERNILLE SKAR STÅRVIK, Jacob Aalls Gate 29B, 0364 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:38 Klasse:41 Blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner i elektronisk form, herunder tilgjengelige via Internett, nedlastbase elektroniske publikasjoner og publikasjoner tilveiebragt online fra databaser eller Internett. Blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner, papirvarer, trykksaker og aviser. Telekommunikasjonsvirksomhet; audio- og videokringkastinstjenester over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, sending, fremvisning, avbildning av elektronisk formidlet informasjon; muliggjøring av tilgang til elektronisk informasjon via websider, online-forum, chatte-rom og internettblogger; tilgjengeliggjøring av online chatterom og elektroniske oppslagsgstavler for overføring av meldinger mellom brukere i virtuelle samfunn/sosiale nettverk. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Utgivelse av blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner; produksjon av radio- og tv-programmer og - serier; underholdning til trådløse terminaler, herunder mobiltelefoner, tekstforfattervirksomhet, oversettelsesvirksomhet, digital bildebearbeidelse, arrangering av motevisninger, nyhetsreportasjetjenester, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, utgivelse av tekster andre enn reklametekster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Agrosuper SA, Camino La Estrella No 401, OF. 24, Sector Punta De Cortés, CL- RANCAGUA, Chile Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CANLEZA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAIKEN CORP, 1-1, Inami, JP- NANTO CITY, TOYAMA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; metallkonstruksjonsmaterialer; takmaterialer av metall; takbord av metall; byggepaneler av metall; gulvmaterialer av metall; gulvbord av metall; veggmaterialer av metall; takmaterialer av metall; byggebord av metall; teglsteiner og gulvfliser av metall for bygging; braketter av metall for bygging; dørklokker, ikke-elektriske; innbygde møbelmaterialer av metall; hyllebord av metall for innbygde møbler; materialer av metall for innbygde lagringsenheter; partisjoner av metall; porter av metall; dører av metall; foldedører av metall; lydisolerte dører av metall; skyvedører av metall; dørpaneler av metall; karmer av metall for bygging; dørkarmer av metall; vinduskarmer av metall; vindusbeslag av metall; vindushasper av metall; dørbeslag av metall; dørruller av metall; dørtrinser av metall for skyvedører; dørhåndtak av metall; dørknotter av metall; dørhammere av metall; dørlukkere, ikkeelektriske; dørskinner av metall; dørstoppere av metall; portstoppere av metall; dørfjærer, ikke-elektriske; trapper av metall; avstivere (deler til trapper) av metall; balustrader av metall; sprosser for metallrekkverk; rør av metall for ventilasjons- og luftkondisjoneringsinnstallasjoner; skinner av metall for bygging; lekter av metall; hengsler av metall; ildfaste konstruksjonsmaterialer av metall; kledning av metall for konstrukjoner og bygging; festeinnretninger av metall for hengslede vinduer; beslag av nikkelsølv for bygging eller møbler; beslag av metall for bygging; hardware av metall, små; beslag av metall for møbler; skjærespiker; spiker; kiler, nagler og lamellplater for avstivning, av metall; underlagsskiver av metall; muttere av metall; skruer av metall; skrubolter; dykkerter av metall; spunser av metall; bolter av metall; klinkenagler av metall; bånd til binding av metall; spenner av uedelt metall; dørbolter av metall; rullehjul av metall; rullehjul for møbler av metall; nøkler; ringer av uedelt metall for nøkler; hengelåser; låser av metall, andre enn elektriske; kleskroker av metall; kraveklemmer av metall for rør; knagger for klesstativer av metall; kroker til å henge hodeplagg, av metall; metallhylser; metallringer for skaft; sikkerhetsskrin; prefabrikerte byggesamlesett av metall; stigbrett av metall; stiger av metall; forbindelsesrør av metall; metallenker for Klasse:17 Klasse:19 halsbånd; reservoarer av metall; tanker av metall; containere av metall (lagring, transport); emballasjebeholdere av metall; stoppeklosser av metall for industrielle emballasjecontainere; metalldeksler og lokk, for industrielle emballeringscontainere; lukkeinnretninger av metall for containere; håndteringspaller av metall; dreieskiver for lasthåndtering; traverser for lasthåndtering; wiretrekk av metall; fjærer (metallhardware); ventiler av metall (andre enn maskindeler); jern og stål; ikke-jernholdige metaller og deres legeringer; malm av metall; transportable drivhus av metall for husholdningsbruk. Isoleringsmaterialer; isoleringsmaterialer i form av tavler, ark, bånd og blokker; isoleringsmaterialer fremstilt av plast, gummi, gips, vulkanisk glassfiber, ikke-metallholdige mineraler og uorganiske fibre; glassfiber til isolasjon; glassull til isolasjon; glassfibervev til isolasjon; isolerende filt; mineralull (isoleringsmaterialer); slaggull (isoleringsmiddel); isolerende puss; stenull til isoleringsformål; isoleringsmaterialer til bygging; isoleringsmaterialer til tak, vegger, gulv og taktekking; varmeisolerende materialer; isolerende preparater til isolering av bygninger mot fukt; klebende tape mot fukt; lydisolerende materialer; kork for lydisolering; lydabsorberende materialer; klebende tape for lydisolasjon; isolerende ildfaste materialer; tetningsmidler; fugemasse; fugemasse til reparasjon av vegger, gulv og tak; blendfri vindusfolie (tonet folie); maling (isolerende); isolerende ferniss; isolasjonstape; isolasjonsbånd; støtabsorberende buffere av gummi; tetningsmasse til pakninger; tetningsbånd; stenull; stenullsplater; stenullspulver; lydisoleringsmaterialer av stenull; lydabsorberende materialer av stenull; lydabsorberende plater av stenull; stenull til lydabsorbering; slaggull; asbest; asbeststoff; asbestfilt; asbestplater; asbestpulver; asbestfibre; asbestskifer; ventiler av naturgummi eller vulkaniserte fibre; tetningsringer- og -lister; forbindelsesrør, ikke av metall; materialer for emballering (polstring) av gummi eller plast; pakninger; tetningsmasse til ekspansjonsforbindelser; rørbekledning, ikke av metall; forsterkningsmaterialer, ikke av metall, til rør; vanntette pakninger; forbindelsesledd for kjeder av gummi eller vulkanisert fiber; gummiringer; stoppeklosser av gummi. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); konstruksjonsmaterialer, ikke av metall; takmaterialer, ikke av metall; takbord, ikke av metall; byggepaneler, ikke av metall; gulvmaterialer, ikke av metall; gulvbord, ikke av metall; veggmaterialer, ikke av metall; takmaterialer, ikke av metall; byggebord, ikke av metall; takheller, ikke av metall; innbygde møbelmaterialer, ikke av metall; hyllebord, ikke av metall, for innbygde møbler; materialer, ikke av metall, for innbygde lagringsenheter; skillevegger, ikke av metall; porter, ikke av metall; dører, ikke av metall; foldedører, ikke av metall; lydisolerende dører, ikke av metall; skyvedører, ikke av metall; dørpaneler, ikke av metall; dørkarmer, ikke av metall; vinduskarmer, ikke av metall; trapper, ikke av metall; trappetrinn, ikke av metall; baluster (søyler i balustrader), ikke av metall; veggkledninger (indre) for bygging, ikke av metall; kanaler, ikke av metall, for klima- og 17

18 registrerte varemerker /13 Klasse:20 ventilasjonsanlegg; gulv, ikke av metall, for gulvoppvarming; mursteiner; bygningsbekledninger, ikke av metall, for konstruksjon og bygging; prefabrikerte bygg (byggesett), ikke av metall; bygningstømmer; plastisk tre (formbart); kryssfinérplater; finérplater; bord laget hovedsakelig av trefiber; trefiberplater; plater laget hovedsakelig av fibertre; treverk; trefiberplater, for bygging; fiberplater, for bygging; linoleumbyggematerialer; byggematerialer av plast; syntetiske byggematerialer; asfalt bygge- eller konstruksjonsmaterialer; gummi bygge- eller konstruksjonsmaterialer; gips for byggeformål; bygge- eller konstruksjonsmaterialer av kalk; bygge- eller konstruksjonsmaterialer av gips; nett av tekstil for å forhindre stensprang; bituminøse produkter for bygging; byggematerialer av fibre; takbord av mineralfiber; lydabsorberende materialer av fiber, for bygging; lyddempende materialer for gulv, vegger eller tak; materialer av keramikk for bygging; ildfaste konstruksjonsmaterialer, ikke av metall; bindemidler for murverk; sement og deres produkter; mørtel for bygging; byggeelementer av sement; bygningssteiner; ikke-brennbare byggematerialer for brannmotstandige formål; bygningsglass; vulkansk glassmateriale i form av laminerte plater for byggeformål; ikkemetalliske mineralske materialer, ubearbeidet eller delvis bearbeidet; plater og pulver av uorganisk fiber; gipsplater; slagg (byggemateriale); ikke-metalliske mineraler for bygging eller konstruksjon; teglleire; tjære; frøbæreark for vegetasjon for å motvirke jordkollaps eller jordskred; sikkerhetsvinduer av plast som tillater kommunikasjon; former til å forme sementprodukter, ikke av metall; vannrørventiler, ikke av metall eller plast; reservoarer, ikke av metall eller plast; transportable drivhus, ikke av metall, for husholdningsbruk. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; møbler av metall; deler til møbler; lagringsenheter for inngang (møbler); skokabinetter; undergulv oppbevaringssteder; lagringsenheter (møbler); glasskap (møbler); fjernsynskabinetter; kister, ikke av metall; håndkleskap (møbel); lagringsmøbler for veggmontering; møbelenheter for oppholdsrom; møbelhyller; dører for møbler; byster (skredder); kleshengere; perfboards, pegboards og hanging boards (japansk designede pegboards med posisjonelle kroker); gardinbeslag; festeinnretninger av plast til erstatning for metall; spikere, ikke av metall; kiler, nagler og mellomleggsplater, ikke av metall; muttere, ikke av metall; skruer, ikke av metall; stifter, ikke av metall; bolter, ikke av metall; klinkenagler, ikke av metall; rullehjul, ikke av metall; underlagsskiver (ikke av metall, ikke av gummi eller vulkanisert fiber); møbelbeslag, ikke av metall; rullehjul for møbler, ikke av metall; skrubolter, ikke av metall; plugger, ikke av metall; hengsler, ikke av metall; skjærespiker, ikke av metall; låser, ikke-elektriske, ikke av metall; vindusbeslag, ikke av metall; glidetrinser for vinduer, ikke av metall; dørbeslag, ikke av metall; dørruller, ikke av metall; trinser for skyvedører, ikke av metall; dørhåndtak, ikke av metall; knotter (håndtak), ikke av metall; dørhammere, ikke av metall; dørlukkere, ikke-elektriske, ikke av metall; dørskinner, ikke av metall; dørhasper, ikke av metall; porthasper, ikke av metall; dørlukkere, ikke-elektriske, ikke av metall; trebånd; puter (møbler); japanske gulvputer (Zabuton); hodeputer; madrasser; senger for kjæledyr; hundekurver; reder for små fugler; lastepaller, ikke av metall; reservoarer, unntatt av metall eller mur; containere for transport, ikke av metall; industrielle innpakningsbeholdere av tre, bambus eller plast; navneskilt og dørnavneskilt, ikke av metall; stigbrett, ikke av metall; stiger, ikke av metall; innendørs persienner; innendørs persienner av rør, rotting eller bambus (Sudare); perlegardiner for dekorasjon; vindusavskjerminger; skjermbrett (møbel); orientalske foldeskilleskjermer (Byoubu); benker. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rådgivning vedrørende byggevirksomhet; tilsyn med bygningskonstruksjoner; overvåkning av byggtekniske konstruksjoner; byggevirksomhet; bygningsinformasjon; fornyelse av bygninger; vedlikehold av bygninger; informasjon om fornyelse og vedlikehold av bygninger; bygningsisolering; isolering (bygging); støyisolering av bygninger; legging av tegl, murarbeider eller legging av blokker; murmestervirksomhet; gipsarbeid; rørleggervirksomhet; taktekkingstjenester; elektriske arbeider; tømrerarbeider; malevirksomhet; malevirksomhet, interiør og eksteriør; installasjon av dører og vinduer; tapetsering; polstring av møbler; bygging av messeboder og -butikker; reparasjonsinformasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av gulvvarmeinstallasjoner; installsjons, vedlikehold og reparasjon av luftklimatiseringsapparater; vedlikehold og reparasjon av brennere; reparasjon og vedlikehold av dampkjeler; reparasjon og vedlikehold av pumper; reparasjon og vedlikehold av kjølemaskiner og -apparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av belysningsinstallasjoner; reparasjon eller vedlikehold av elektriske belysningsapparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av heiser; installasjon, vedlikehold og reparasjon av brannalarmer; drift, kontroll eller vedlikehold av bygninger; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater til tømmerhogst, treforarbeiding eller til fremstilling av finér eller kryssfinér; vedlikehold av møbler; reparasjon av tatamimatter; polstringsreparasjoner; reparasjon eller vedlikehold av elektriske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; reparasjon eller vedlikehold av elektriske forbruksartikler; montering eller reparasjon av låser; utleie av byggekraner; rengjøring av bygninger (interiør); rengjøring av bygninger (eksteriør); rengjøring av vinduer; rensing av tepper og matter; polering av gulv; skadedyrbekjempelse, andre enn for landbruket. 18

19 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HJEM OG HOBBY GRUPPEN AS, Nessetveien 69, 1407 VINTERBRO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av maling, lakker og treimpregneringsmidler, maskiner, ikke hånddrevne håndverktøy, verktøy (maskiner), håndverktøy og redskaper, bygningsmaterialer, gulv, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/780, , US, 77/780,855 (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: PROFOLIO AS, Kjotves gate 10, 4044 HAFRSFJORD, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Renaissance Hotel Holdings Inc, Fernwood Road, US-MD20817 BETHESDA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:36 Tjenester vedrørende fast eiendom, nemlig utvikling(finansiell planlegging), opplisting, leasing, forvaltning, drift, utleie, meglingstjenester og megling av leiligheter og boliger (kondominater); finansiering av fast eiendom. 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Petropolis Petropolis ANS, Vestre vei 51, 1397 NESØYA, Klasse:36 Innkjøp for andre av verdipapirer; forvaltning av verdipapirer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GALPERTI F.I.A.L. FINANZIARIA INDUSTRIE ALTO LARIO S.P.A., Via Enrico Fermi, 6, IT DERVIO (LC), Italia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pareto Pareto AS, Postboks 1396 Vika, 0114 OSLO, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Dataprogrammer (innregistrert på databærere) til bruk for forretnings-, økonomi-, informasjonssystemer-, skatte-, arkiverings-, bokførings-, database-, undervisnings-, revisjons- og bokføringsapplikasjoner; innspilte lydbånd, videobånd og andre optiske eller magnetiske media; elektroniske publikasjoner. Trykksaker; nyhetsbrev; brosjyrer. Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, - tilsyn; rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; forretningsevaluering; forretningsundersøkelser; konsulentbistand i forretningssaker; markedsundersøkelser og markedsstudier; bedriftsundersøkelser; organisasjons- og forretningsledelse; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; regnskapskontroll; skatteberegning; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; selskapsevaluering; kontortjenester. Bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom og leiegårder; boligformidling; eiendomsmegler for fast eiendom; forretninger med fast eiendom; eiendomsomsetning; investering i fast eiendom; forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; finansanalyser; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansieringsevaluering; finansanalyser; finansieringsvurdering; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; kapital-og fondsinvestering; finansiell forvaltning av løsøre; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål; konsulentbistand i skattespørsmål; utleie av kontorer; meglervirksomhet, herunder, dog ikke begrenset til børsmeglervirksomhet, verdipapirmeglervirksomhet, eiendomsmeglervirksomhet og meglervirksomhet i forbindelse med investeringer og kapitalplasseringer; kredittkorttjenester; finansvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); bankvirksomhet; bankforretninger; finansieringsvirksomhet; utlån (finansiering); utlån mot pantesikkerhet. Telekommunikasjonsvirksomhet. Skipsmegling; transportmegling; fraktmegling. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utarbeidelse av dataprogrammer, også spesialprogrammer; faglige og tekniske konsultasjoner (ikke om forretning) vedrørende informasjonssystemer, datamaskiner, dataprogrammer og integrerte systemer; analysering av datasystemer; tjenester i forbindelse med kvalitetssikring, modifisering og oppfølging av dataprogrammer og datamaskiner; faglige konsultasjoner; konsulentvirksomhet vedrørende 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 34/07-2007.08.20 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 18/16-2016.05.02 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer