Ressurshefte for 125 dager i bønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurshefte for 125 dager i bønn"

Transkript

1 Ressurshefte for 125 dager i bønn 1

2 FORORD No er me snart i gang med bøneaksjonen 125 dager i bønn. Eg er overvelda over den responsen bønestafetten har fått, og kjenner sterkt at det er eit ynskje mellom oss etter å koma tilbake til våre åndelege røter og styrkja vår åndelege slagkraft i det å breida ut evangeliet i det samfunnet me er sett til å tena. Dette heftet er meint å vera ei hjelp i planlegginga av bøneveka på ditt korps eller eining. Her finn du praktiske tips om korleis ei slik veke kan gjennomførast, forslag til innreiing av bønerom og bønestasjonar. De som skal be kortare enn i ei veke, plukkar ut det de kan bruka. Bruk kreativitet og fantasi i bønearbeidet! Når det gjeld undervisning om bøn, viser eg til boka En armé på kne av Janet Munn og Stephen Court. Bindeleddet mellom dei ulike korps og einingar som deltek vil vera ei bodstikke som blir sendt frå stad til stad pr.post eller overlevert direkte alt etter avstand. Eg er spent på kva Gud vil gjera i denne perioden! Gud signe dykk. Oslo januar 2013 Margaret Saue Marti Territorial koordinator for åndeleg livsutvikling 2

3 INNHOLD 1. 24/7-BØNN Frelsesarmeen og 24/7 bønn Vårt territorium og 24/7 bønn 5 2. FORBEREDELSE Arbeidsgruppe Taleserie om bønn Fellesaktiviteter Bønnevakter Vaktliste 6 3. BØNNEROMMET Valg av bønnerom Hva bør et bønnerom inneholde? Bønnestasjoner Forslag til fellesaktiviteter RESSURSER Nettsida Bønnerom Bønnekrukke Bønnevegg Bønnelogg Flyer Info til bønnevakter Samvittighetsspeil Lyttende bønn Min identitet i Kristus Bønnevandring 21 3

4 1.24/7 BØNN 24/7 bønn innebærer i korte trekk at en menighet ber på skift i syv dager hele døgnet rundt. Bønneskiftene er på en time hver. Bønnearbeidet foregår i et avsatt bønnerom. 1.1 Frelsesarmeen og 24/7 bønn Janet Munn og Steven Court gir en god oversikt over bønnebevegelsen 24/7 og Frelsesarmeens rolle i boka En arme på kne: Det fins mange typer bønnerytmer og kontinuerlig bønn. Blant de mest virkningsfulle er når medlemmene i et kristent felleskap skiftes på å søke Gud i en uavbrutt kjede. I 1999 satte Gud i gang to slike døgnkontinuerlige bønnebevegelser: Det internasjonale bønnehuset i Kansas City i USA og bønnebevegelsen 24-7, som startet i Chichester i England. Det som begynte med en måneds kontinuerlig bønn i Revelation Church i Chichester bare fortsatte i flere måneder. Bønnevaktlistene ble fylt opp av frivillige inntil programmet på et tidspunkt ekspanderte til å bli en verdensomspennende bønnebevegelse. Historien til denne bønnebevegelsen som fortsetter å forvandle liv rundt om i verden, er blitt beskrevet i boka Red Moon Rising. Hensikten med 24-7 bevegelsen var å snu tidevannet i ungdomskulturen. Bevegelsens hjemmeside erklærer: Kristi legeme velsigner unge mennesker. Men mens kirkene krymper, øker grådighet, urettferdighet og åndelig hunger. Noe må forandres. Lederne av bønnebevegelsen 24-7 viser til lignende bønnebevegelser opp gjennom kirkehistorien: Jes 62,6 Jesaja kaller vaktmenn til å vokte Jerusalem i bønn og ber dem aldri tie, verken dag eller natt. Denne tradisjonen med uavlatelig bønn blir gjentatt i Det nye testamentet både i disiplenes ventetid før pinse og i Paulus oppfordring om å be alltid i Ånden (Ef 6,18). Apg 1,14 Her fortelles det at apostlene holdt trofast sammen i bønn. De keltiske munkene Uavbrutt bønn og påkallelse er en viktig del av middelalderens kirkehistorie. I Bangor Abbey i Nord-Irland bad munker kontinuerlig fra år I det 15. århundret forordnet paven bønn på flere steder rundt om i verden. Brødremenigheten På 1700-tallet startet et lite felleskap ledet av Grev Nikolaus von Zinzendorf en bønnevake som skulle spenne over flere generasjoner og vare i mer enn 100 år. I løpet av disse årene sendte denne lille bevegelsen ut over 3000 misjonærer til Europa. De nådde de fleste steder på kontinentet, og blant dem som ble omvendt var Wesley-brødrene. I deres bevegelse ble den unge William Booth formet. Uavbrutt bønn er en del av Frelsesarmeens historie! Et prøveprosjekt Frelsesarmeen har vært en viktig deltaker i dagens verdensomspennende 24-7 bønnebevegelse. I årevis har det vært uavbrutt pågående bønn blant salvasjonister i flere land. Frelsesarmeens offisielle deltagelse i denne bevegelsen begynte i Storbritannia på Roots- konferansen i 2001, der 1500 mennesker tilbrakte tid i bønnerommet. I året som fulgte gikk 200 frelsesarmefellesskap inn i en lignende ekstraordinær bønneforpliktelse. Derifra spredde bevegelsen seg - og den fortsetter å spre seg. Major Judith Bennets bok fra 4

5 2009 White Cloud Soaring forteller den inspirerende historien til Frelsesarmeens bønneaksjon i New Zealand. I løpet av det første året med kontinuerlig bønn i Frelsesarmeens Øst-territorium i USA, innredet salvasjonistene mer enn 220 bønnerom. Denne eksplosive økningen i bønn varsler en ny vår for Guds frelsende arbeid i denne regionen. I 2009 var 18 offisersskoler knyttet opp mot bønn ( 5 står for Frelsesarmeens fem internasjonale soner ). Globalt opprop til 24-7 bønn Dagen og nattens rop om rettferdighet Siden 1.januar 2011 har frelsesarmeterritorier, commands og regioner vært i bønn som en del av Globalt opprop til 24-7 bønn Dagen og nattens rop om rettferdighet. Oppropet er hentet fra lignelsen om den utholdende enken i Luk 18,7-8, der Jesus sa: Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Hundrevis av bønnerom har huset kontinuerlig og overveldende bønn i 2011, og noen har bedt uavbrutt hele året. Hensikten med Global Call er å motivere og sette fokus på bønn i hele den internasjonale frelsesarmefamilien med ett felles bønneemne behovet for rettferdighet for de undertrykte. En bønnefornyelse pågår i våre dager. Vi er kalt til å være en del av den. I Frelsesarmeen fortsetter 24-7 bønn å ekspandere Vårt territorium og 24/7 bønn Flere korps har gjennomført 24/7- bønneuker de siste årene, deriblant Tromsø, Stavanger, Oslo 3. og Templet korps. I 2011 delte territoriets sju divisjoner en bønneuke mellom seg, og det har også blitt arrangert bønnedager og bønnehelger i flere korps. Men på en forunderlig måte opplever vi i disse dager vår besøkelsestid når hele bønnekalenderen på 18 uker er fylt opp og fortsetter å fylles opp i bredden allerede i november! 2. FORBEREDELSE For at bønneuka skal bli vellykket, er det viktig at hun er godt forberedt. Her er noen ting som bør tenkes i gjennom og planlegges i god tid: 2.1 Arbeidsgruppe Når tidspunktet for bønneuka er satt, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som skal ha ansvaret for å organisere og koordinere uka. Gruppa bør være på 3-7 personer og bredt sammensatt av mennesker med forskjellige nådegaver. Det trengs mennesker med evne til organisering, kunstnerisk kreativitet og noen som har stor kontaktflate. Arbeidsgruppens oppgaver er å forberede korpset, innrede bønnerommet, planlegge fellesaktiviteter, sette opp vaktliste og koordinere alt som skjer i løpet av bønneuka. 5

6 2.2 Taleserie om bønn Det er fint om fire gudstjenester før bønneuka kan ha bønn som tema. Boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court gir et godt utgangspunkt for undervisning om bønn. Under ligger fire bibelmeditasjoner om bønn som også kan brukes. De egner seg i tillegg godt i cellegrupper. 2.3 Fellesaktiviteter Bønneuka angår hele korpset, derfor er det viktig at alle korpsets aktiviteter denne uka tilpasses bønneuka. Barnegruppene kan for eksempel få delta i bønnerommet med å tenne lys, skrive bønnelapper og lage tegninger. Sang- og musikkøvelser kan bli bønnekonserter. Ungdommene kan overnatte på korpset og be seg igjennom natta osv. Forslag til fellesaktiviteter under pkt.3.4. Det kan være lurt å dele dagen opp i tidebønner, ved for eksempel å starte dagen med bønnefrokost for de som må på jobb, bønnesamling/bibeltime midt på dagen og en fellesaktivitet om kvelden. 2.4 Bønnevakter Hele 24/7-konseptet bygger på timesvakter 24 timer i døgnet i syv dager. Opplegget gir rom for ulike måter å be på. Men det kan være lurt å la det ligge en liten info (se pkt.4.3) i bønnerommet om hvordan en kan fylle en time i bønn til hjelp for dem som ikke har vært med på dette før. Å få nok vakter om natta kan være en utfordring. Det kan være lurt å la to eller tre dele natta mellom seg og sove på skift i et tilstøtende rom. Vi anbefaler ikke at noen sover i selve bønnerommet. 2.5 Vaktliste Det er veldig viktig at vaktlista er så godt som fylt opp før bønneuka starter (husk mobilnummer). Når timeplanen er fulltegnet, er det en god ide å gi en utskrift til alle som har skrevet seg på og i tillegg plassere et eksemplar godt synlig i bønnerommet. For å sørge for at folk får anledning til å skrive seg på bønnevakter, er det viktig at timeplanen er godt synlig og tilgjengelig for alle i forkant av bønneuka. Gjør reklame for bønneuka og for timeplanen korpsets nyhetsbrev eller ved å lage en egen flyer (se pkt.4.2) og gjør det klart under annonseringene hvor timeplanen befinner seg, og at det er ønskelig at så mange som mulig forplikter seg til en bønnetime. Skulle det bli vanskelig å fylle opp vaktlista, er det en god ide å få inn leiesoldater fra andre menigheter! Det er viktig at folk vet at bønnerommet er åpent for alle døgnet rundt hele uka. Det gjelder uavhengig av om en har skrevet seg på bønnevaktliste eller ikke. Selv om det er viktig å sørge for at alle vaktene er dekket opp, er det også viktig at folk vet at de er velkommen inn i bønnerommet når som helst for å be. 6

7 3. BØNNEROMMET 3.1 Valg av bønnerom Bønnerommet vil være stedet der det meste skjer. Derfor er det viktig å tenke igjennom hvor man vil være. Det går fint an å bruke storsalen. Men uansett hvilket rom man velger, må det være stort nok til å romme minst ti personer. Folk trenger å kunne bevege seg og være kreative i bønnerommet. Her er noen ting dere bør tenke igjennom ved valg av bønnerom: God ventilasjon Behagelig temperatur hele døgnet Tilgjengelighet - Det må være mulig for alle å kunne delta. Sikkerhet Rommet må kunne låses fra innsiden om natten. (Det går fint an å installere en provisorisk ringeklokke til bønnerommet.) Det er en god idé å gjøre politiet kjent med at bygningen brukes døgnkontinuerlig en hel uke. Samtid er det å spørre politiet om de har noe de ønsker at dere skal be om, en god måte å bygge broer inn i lokalsamfunnet på. Rot Sørg for at rommet takler noe rot, ettersom folk vil komme og gå gjennom hele døgnet. Men vi ønsker ikke at rot skal distrahere folk fra å be, derfor vil det være godt om bønnevaktene kan hjelpe til med å holde bønnerommet ryddig. Bruk av stearinlys. Undersøk hva brannforskriftene sier om bruk av stearinlys i det rommet dere velger. Bønnerommet vil være et viktig møtested med Gud i denne perioden, og et sted der Gud kommer til å gjøre utrolige ting! 3.2 Hva bør et bønnerom inneholde? 24-7 bevegelsen har satt fokus på kreativ bønn. For å oppmuntre til dette kan man trenge å ha noen ressurser tilgjengelig. Her er noen forslag: Bønnevegg Dette er en vegg eller stor tavle dekket av papir som folk kan skrive på. Et hvert 24-7 bønnerom burde ha en bønnevegg hvor folk oppmuntres til å skrive eller tegne bønnene sine. På denne måten kan andre komme inn i rommet å be over disse temaene, og de kan legge til sine egne bønner. Kanskje er det en god idé å dele opp bønneveggen i seksjoner; for eksempel venner, bortkomne, frelse, bønn for korpset vårt, bønnesvar osv. Bibler selv om de fleste ofte tar med seg sine egne bibler inn i bønnerommet, er det alltid en god ide å ha noen bibler tilgjengelig (gjerne ulike oversettelser). Bøker om bønn Lag et lite bibliotek av bøker om bønn. Det er sikkert flere av dere som har bøker om bønn hjemme som kan ligge i bønnerommet under bønneuka. Kunst og håndverk Dere vil oppdage at dersom dere har farget papir, kort, maling, penner, sakser, limstifter, modelleire og lignende tilgjengelig så vil folk i alle aldre benytte seg av dette i bønn. Vi tror dere vil bli overrasket over hvor mye fint folk skaper når slike ressurser er tilgjengelige. Symbolske elementer Å presentere symboler kan hjelpe folk å holde fokus og oppmerksomhet i bønn. Her er finnes mange muligheter. For eksempel et kors, spiker, lys (med fyrstikker), vann, steiner, brød o.sv. 7

8 CD-spiller- Det er lurt å ha tilgjengelig variert musikk som kan tiltale ulike aldersgrupper. For eksempel; barnesanger; klassisk instrumentalmusikk; moderne kristne lovsanger; tradisjonelle hymner og salmer; enkel instrumentalmusikk som egner seg som bakgrunnsmusikk. Det er likevel viktig å påpeke at musikk ikke nødvendigvis bør spilles hele tiden, men å ha en musikkspiller tilgjengelig gir folk valgmuligheten. PC ev. med mobilt bredbånd Her kan man legge inn bønneemner på bønneveggen og i bønnekrukka på nettsida eller skrive noe på bønneloggen eller laste ned lovsangsmusikk og spille kristne DVD-er. Oppslagstavle for bønnesvar- en av de største motivasjonsfaktorene for de som ber er bønnesvar. Vi oppmuntrer dere til å gjøre plass til at folk kan skrive ned bønnesvar på for eksempel en bønnevegg. Dette vil oppmuntre folk til å fortsette å be. Sitteplasser Ettersom noen vil komme til å oppholde seg i bønnerommet i flere timer av gangen er det lurt å sørge for komfortable sitteplasser. Det kan være lenestoler, putekroker, sackosekker eller sofaer. Men det bør ikke være så komfortabelt at folk sovner. Bruker man storsalen, kan det være lurt å lage mindre soner ved bruk av for eksempel partytelt bønnejournal En journal som folk kan skrive ned tanker og bønner igjennom hele perioden som er satt av til bønn vil være godt å ha for fremtidig referanse og oppmuntring. Informasjonsark til bønnevakter med tips om hvordan en kan bruke bønnerommet, rydding, bruk av stearinlys osv. (pkt.4.3). Forfriskninger Det er lurt å ha et bord med engangskopper, pulverkaffe, te og kjeks stående. En vannkoker kan også være grei å ha. 8

9 3.3 Bønnestestasjoner Her kommer et forslag til bønnestasjoner i bønnerommet. Dette er ment som et utgangspunkt som dere kan jobbe videre med. 1. EN ARME PÅ BØYDE KNÆR Effekter: Armeflagg Globus/kart The Salvation Army Year Book 2012 Boka En arme på sine knær av Janet Munn og Stephen Court Disposisjonen 2012/2013 Bønnevegg Bønnekrukke Bønnelys Bønn for: Frelsesarmeen internasjonalt Bruk gjerne bønneemnene for generalens torsdagsbønnemøte. Se og klikk deg inn på generalens torsdagsbønn. Bruk The Salvation Army Year Book 2013 og be for land som Frelsesarmeen arbeider i. Frelsesarmeen territorialt Be for territoriallederne og lederrådet Be for korps og enheter Be for offiserer og ansatte Gå inn på og be for det som står på bønneveggen 9

10 Frelsesarmeen lokalt Be for gruppene i korpset Be for ledelsen av korpset: offiserer, korpsråd/ledertema, underbefal og andre ledere Be for alle som er tilsluttet korpset på en eller annen måte. Bruk ruller og medlemslister, evt. skriv navna på lapper og legg de i en krukke. 2. EN ARME MED RENE HJERTER Samvittighetsspeil Heng opp et speil og spørsmål til selvransakelse. Se pkt. 4.4 Kors Lag et stort trekors og legg postit-lapper, penn og tegnestifter foran korset, slik at den enkelte symbolsk kan nagle fast det han vil omvende seg fra. Botsbenk En oppslått bibel og en botsbenk til ny innvielse 3. EN ARME MED ÅPNE SANSER Prent ut og heng opp månedsbrevet fra International Social Justice Commission. Se Legg fram en stabel av lokalaviser og riksdekkende aviser. Be den enkelte om å klippe ut artikler som viser urettferdighet og nød. Disse henges opp under kategoriene: Verden Norge, Island eller Færøyene Byen vår Be for disse artiklene. 10

11 4. EN ARME MED UTSRAKTE HENDER Be for Det diakonale arbeidet i korpset Frelsesarmeens institusjoner i nærheten Sally Ann Frelsesarmeens arbeid mot trafficking Lyttende bønn (se pkt.4.5) Spør Gud hva han vil at du eller korpset ditt skal gjøre for å møte behov i ditt nærmiljø. Skriv dine inntrykk ned og heng dem på veggen. Be for stedet dere bor Ta gjerne kontakt med ordfører, sosialetat, skoleetat, politi osv i forkant av bønneuka for å få vite hvor de synes skoen trykker, slik at der kan be konkret for utfordringene i samfunnet der dere bor. 5. EN ARME MED HEVET HODE der alle er bevisst sin identitet i Kristus Takk Gud for hvem du er i Kristus (se pkt.4.6). og der alle kjenner Frelsesarmeens kall og oppdrag. Be deg igjennom Frelsesarmeens verdiboka. 11

12 3.4 Forslag til fellesaktiviteter Under får dere noen tips til organisering av felles bønnetider. Tanken rundt dette er å legge til rette for spesielle tidspunkter i løpet av uken der korpset i fellesskap eller enkelte grupper i korpset kan be sammen. En måte å gjøre det på, er å ha tre møtepunkter i løpet av dagen, som for eksempel bønnefrokost kl 7.00, bibeltime kl og en fellesaktivitet om kvelden kl En ide er å strukturere samlingene ut fra generalens visjon; En arme, Ett oppdrag og Ett budskap. (www.frelsearmeen.no/andelig-utvikling). For eksempel kan morgensamlingene fokusere på En arme, formiddagsssamlingene på Ett oppdrag og kveldssamlingene på Ett budskap. Her er noen forslag til fellessamlinger: Bønnekonsert: Vi foreslår at bønneuken begynner søndag ettermiddag kl med en bønnekonsert. Etterpå kan folk bli igjen etter konserten for å be og utforske bønnerommet. Festkonsert: Vi anbefaler også at dere avslutter uka med en festkonsert neste søndag kl 16.00, der dere priser Gud for alt som har skjedd i løpet av uka. Igjen, gi folk mulighet til å skrive ned bønnene sine, eller dele dem i smågrupper eller rope dem ut. Dette er også en flott mulighet for å dele bønnesvar som har kommet i løpet av uken. Bønnefrokost: Det er til hjelp å starte dagen med en felles bønnestund. Hvorfor ikke ha et frokost - bønnearrangement? Folk i korpset kan komme innom på vei til jobb, nyte frokost i fellesskap med andre og, viktigst av alt be. Dere kan legge inn en kort bibeltime eller en bønnemeditasjon. Bibeltimer: En ide er å legge opp til daglige bibeltimer. Herrens bønn vil være et godt tema for bibeltimer, men også noe som går inn på generalens visjon, som nevnt over. Øvelser: Noen korps vil finne det vanskelig å måtte avlyse en av de ukentlige musikkøvelsene i løpet av en bønneuke. Hvis dette er tilfelle hos deres korps, kan dere oppmuntre gruppen som har øvelse til å delta i bønnearbeidet gjennom å lage en øvelses bønnekveld. Bønn for de bortkomne: Å be for de bortkomne er et viktig bønneemne som alle korps bør ha fokus på i bønneuka. På en bønnekonsert et sted var det mange som skrev fornavnet til en venn på et kors. Disse navnene ble bedt over av andre mennesker. Vi oppmuntrer slike ting. Overnattinger: Det er allerede mange unge mennesker involvert i 24-7 bønn, og vi tror de unge vil være ivrige etter å delta i deres korps bønneuke. En måte å oppmuntre ungdom til å besøke bønnerommet i løpet av bønneuken er gjennom å invitere til en overnatting på korpset hvor de bytter på å ta vakter i bønnerommet. Vi anbefaler dette og tror det kan være en flott opplevelse for de unge bønneuka er en viktig uke for deltagelse fra alle i korpset. Derfor er det også essensielt at ingen aldersgruppe blir utelatt. Kanskje man kan ha en felles bønnestund i helgen, tidlig på morgenen eller etter skolen for å imøtekomme barna? Ungdomskveld: Å tiltrekke ungdom til bønnerommet er viktig. Derfor er det en god idé å holde bønnemøter/felles bønnestunder som er tilrettelagt (og forbeholdt) spesielt for dem. 12

13 Lederskapskveld: Det kommer til å være viktig for dere å samle nøkkellederne i korpset i bønn gjennom uka. Et tips er også å sørge for plass på bønneveggen til å skrive navnet på ledere i korpset og lederfunksjonen de har, slik at folk blir minnet om å be for dem. Kunstkveld: Mange synes at kunst og annen ikke-verbal kommunikasjon er en god hjelp når man skal uttrykke seg i bønn. Å avholde en felles kunst - bønnekveld er en god måte å oppmuntre denne typen kreativ bønn. La folke jobbe med plastilina og male under ledelse av Den hellige ånd. Resultatet kan bli spennende! Bønnevandringer Gå rundt i nabolaget i bønn. Be for skoler, barnehager og offentlige bygninger. Be for folk som bor i gata. Se pkt RESSURSER 4.1 Nettsida All kommunikasjon i løpet av 125 dager i bønn vil gå via nettsida. Der vil dere finne oppdatert bønnekalender, ressurshefte og diverse materiale (pkt )til nedlasting Bønnerom på nettet I forbindelse med bønneaksjonen vil det også være et eget bønnerom med bønnestasjoner på nettsida. Der kan en hver dag gå inn og få hjelp i sitt personlige bønneliv. Det finnes også en papirutgave som kan lastes ned Bønnekrukke Det går an å legge spesielle bønneemner oppi en bønnekrukke på nettsida: Innholdet i denne bønnekrukka blir ikke lagt ut, men videresendt til en liten gruppe av forbedere Bønnevegg På bønneveggen kan der legge ut bønneemner som dere ønsker at flere skal være med å be om. Det er fint om bønnesvarene også blir lagt ut! Bønnelogg Opplevelser i løpet av uka kan dere dele med andre på 13

14 125 dager i bønn For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Jes 56,7..korps skal delta i Frelsesarmeens bønneaksjon 125 dager i bønn i tiden., og vi inviterer deg til å være med. Bønneuka er delt opp i timesvakter. Se baksida. Vaktlista henger på, og der kan du skrive deg opp på et tidspunkt som passer. Gå ikke glipp av velsignelsen ved å be. Som du ser på baksida, vil det også være en del fellesarrangement. Hvorfor ikke begynne dagen med bønnefrokost, delta på bibeltime i lunsjpausen eller be sammen med noen før du tar kvelden? Bønnerommet vil være i.. Der er alle velkommen til å stikke innom, også de som ikke har skrevet seg opp på bønnevakt. Kaffe, te og kjeks står framme. Ta kontakt med. for nærmere informasjon. Hilsen oss i arbeidsgruppa 14

15 TID SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnekonsert Festkonsert

16 INFORMASJON TIL BØNNEVAKTER Kjære bønnevakt! Takk for at du stiller som bønnevakt. Vi er sikker på at du kommer til å oppleve en berikelse ved å delta. Du kan være stille Lese i Bibelen Lese i noen av de andre bøkene som er her Lytte til musikk Gå innom de forskjellige bønnestasjonene Legg ut bønneemner på Legge bønneemner i Som bønnevakt har du ansvaret for å Skifte T-lys Passe på at det er nok kjeks og vann til te/kaffe. Holde bønnerommet ryddig Ved problemer kontakt.. Med ønsker om Guds velsignelse arbeidsgruppa 16

17 STOLTHET, ÆRGJERRIGHET Gir jeg Gud æren når jeg lykkes med noe? Luk 1,10-14 SAMVITTIGHETSSPEIL SEKSUELLE SYNDER Holder jeg mitt tankeliv rent? Matt 25,27-28 MATERIALISME, GJERRIGHET Henger jeg ved materielle ting? I så fall hva? Er jeg raus i møte med mennesker som lider nød? Ef 5,5 HYKLERI Ønsker jeg å gjøre et åndelig inntrykk? Matt 6,5 KRITIKK, SNAKK Søker jeg det negative hos andre? Sår jeg godt eller ondt mellom mine medkristne? Luk 8,41-42 HOVMODIG HOLDNING Tåler jeg å bli korrigert? Er jeg villig til å vokse i mitt forhold til Gud og medmennesker? Jak 1,22-25 ULYDIGHET, EGENRÅDIGHET Lyder jeg foreldre, l ærere, menighetsledelsen? Føl ger jeg Guds a nvisninger? 1 Joh 3,22 MANGLENDE BIBELLESNING Gir jeg Gud mulighet til å tale til meg? Joh 15,7 MISUNNELSE, SJALUSI Gleder jeg meg over at andre mislykkes? 1 Kor 3,3 SELVMEDLIDENHET Føler jeg meg tilsidesatt, eller tar jeg Gud løfter på alvor? Rom 7,24 og 8,28 SINNE, VREDE Er min omgang med andre preget av kjærlighet? Joh 13,35 MANGEL PÅ DISIPLIN Lever jeg etter lystprinsippet? OVERTRO, OKKULTISME Har jeg s agt meg fri fra slike s ynder? 5 Mos 18,9-13 MANGLENDE OVERGIVELSE Har Gud førsteplassen i livet mitt? Er alle områder i livet mitt under hans ledelse? Matt 6,33 UFORSONLIGHET, HAT Bærer jeg på bitterhet mot noen? Har jeg gjort mitt til at det kan bli forsoning? Matt 6,12-15 BEKVEMMELIGHET, SLØVHET Stå r jeg ti l Guds disposisjon? Ka n Gud bruke meg ti l å bygge sitt ri ke, eller forsømmer jeg oppdraget? Luk 9,61-62 HAR JEG FORSØMT Å GJØRE NOE GODT? Jak 4,17 TIL SLUTT: Les Ord 28,17 og 1 Joh 1,7 17

18 LYTTENDE BØNN Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg (Joh 10,27). Forberedelse: Tidspunkt. Hjelpemidler (Bibel, penn, skrivebok, vann). Bønn (å lytte til Gud og ikke til Den onde). Sted (et sted der du ikke blir distrahert, et pent sted, et hellig sted). Evne til å lytte: La være å snakke eller tenke; ha en lyttende holdning. La Gud få lov til å forstyrre din normale tankeflom. Skriv: Et spørsmål. Et bibelavsnitt. Guds ord til deg. Test: Er dette et ord som samsvarer med Guds karakter? Samsvarer det med Ordet? Søk etter bekreftelse fra gudhengivne mennesker eller tegn i dine omstendigheter på at Gud arbeider. (Fra boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court) 18

19 MIN IDENTITET Forståelsen av din identitet i Kristus er helt grunnleggende for å kunne leve et balansert kristenliv. Dr. Neil T. Anderson DJEVELENS LØGNER Du er en synder fordi du ofte synder. Din identitet blir bestemt av det du har gjort. Din identitet blir bestemt av det andre sier om deg. Din atferd avgjør hva du tror om deg selv. GUDS SANNHET Du er en hellig person som Gud har erklært rettferdig, men som mange ganger synder. Din identitet blir bestemt av det Gud har gjort for deg. Din identitet blir bestemt av det Gud sier om deg. Det du tror om deg selv avgjør din atferd. FRIHET I KRISTUS I KRISTUS ER JEG tatt imot Jeg er et Guds barn Joh 1,12 Jeg er Guds venn Joh 15,15 Jeg er rettferdiggjort Rom 5,1 Jeg er ett med Herren Gal 5,20 Jeg er dyrkjøpt og tilhører nå Gud 1 Kor 6 19b-20 Jeg er et lem på Kristi legeme 1 Kor 12,27 Jeg er hellig Kol 1,1-2 Jeg har gjennom Den Hellige Ånd direkte tilgang til Gud. Ef 2,18 Jeg er forløst og tilgitt Ef 1,7 Jeg har del i Kristi fylde Ef 1,3 trygg Jeg er for alltid fri fra all fordømmelse Rom 8,1 Jeg er viss på at alt tjener til mitt beste Rom 8,28 Jeg er befridd fra enhver anklage Rom 8,33 Jeg kan ikke skilles fra Guds kjærlighet Rom 8, Jeg er viss på at Gud skal fullføre det verk han har begynt i meg Fil 1,6 Jeg er en himmelborger Ef 2,19 Jeg er skjult med Kristus i Gud Kol 3,3 Jeg har ikke fått motløshets ånd, men kraft, kjærlighet og visdoms ånd 2 Tim 1,7 Jeg finner barmhjertighet og nåde når jeg trenger hjelp Hebr 4,16 Jeg er født av Gud og den onde kan ikke røre meg 1 Joh 5,18 19

20 betydningsfull Jeg er jordens salt og verdens lys Matt 5,13-16 Jeg er en gren på Guds vintre, forbundet med Kristus og i stand til å bære frukt Joh 15,5 Jeg er utvalgt og bestemt til å bære frukt som varer Joh 15,16 Jeg er Guds tempel og Guds Ånd bor i meg 1 Kor 6,19 Jeg er et sendebud for Guds forsoning 2 Kor 5,20 Jeg er Guds medarbeider 1 Kor 3,9 Jeg har i Kristus alt nå en plass i himmelen - Ef 2,6 Jeg er Guds verk Ef 2,10. Jeg kan fritt og tillitsfullt komme til Gud Hebr 10,19 Jeg makter alt i Kristus, som gjør meg sterk - Fil 4,13 Til slutt: Bruk noen minutter der du mediterer over ordet «I ham». (Ef 1,7;11 og13) Bruk pusten: Innpust- «I» Utpust- «ham» Gjenta dette flere ganger. 20

21 BØNNEVANDRING 1 Bønnevandring er en måte å gjennomsyre et spesielt sted eller felleskap i bønn. Denne handlingen leder våre nære og lokale bekymringer inn i den store sirkelen av Guds kjærlige oppmerksomhet. Bibelsk belegg for bønnevandring finner du i Josva 1,2-4; Sal 2,8 og Luk 24,13. Hvordan gjennomføre en bønnevandring? Du kan be alene, men mange opplever at deres bønn blir mer fokusert når de ber sammen med noen. Be Gud om å vise dere hva dere skal be om. Inviter Den hellige ånd til å bli med deg, og be om at han skal lede dine skritt og dine ord. Vær årvåken i stille øyeblikk. La Den hellige ånd hjelpe deg til å se det han ser og til å be med hans hjerte. Påkall Gud direkte når du blir konfrontert med mørkets makter. Be Gud om å forløse mennesker når han tar hånd om fienden. Be Ordet høyt. Gud pustet liv i det og elsker å velsigne det. Uttrykk Guds tanker med egne ord. (Fra boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court) 1 Her er det meningen at dere går bønnevandring i nabolaget. 21

24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro.

24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro. Hvorfor 24-7 bønn? 24-7 bønnerom har satt sitt merke på mange av de største epokene i fremveksten av den kristne tro. - Kirken ble født i et 24-7 bønnerom i Jerusalem på pinsedagen; det ble sagt at alle

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Generalens verdensvide bønnemøte Internasjonal skole for offiserer Bønn for den internasjonale visjonen Oppdragsprioriteringer

Generalens verdensvide bønnemøte Internasjonal skole for offiserer Bønn for den internasjonale visjonen Oppdragsprioriteringer Lovprisning og takk Generalens verdensvide bønnemøte Internasjonal skole for offiserer Bønn for den internasjonale visjonen Oppdragsprioriteringer Ett oppdrag 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr februar april Om Gud vil tale til vår verden nå

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr februar april Om Gud vil tale til vår verden nå Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 01. februar - 30. april 2017 Om Gud vil tale til vår verden nå Nr 474 i sangboka Om Gud vil tale til vår verden nå, vise mennesker sin vei. Fin

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

BØNNE- STASJONER 1. GRENSELØS KJÆRLIGHET 2. OVERBEVISNING OM SYND 3. FRIHET FRA SYND 4. OVERGIVELSE 5. ENGASJEMENT 7.

BØNNE- STASJONER 1. GRENSELØS KJÆRLIGHET 2. OVERBEVISNING OM SYND 3. FRIHET FRA SYND 4. OVERGIVELSE 5. ENGASJEMENT 7. Temaet for den internasjonale kongressen i 2015 «Boundless. Hele verdens forløsning» kommer fra William Booths penn, da han skrev ordene i det som salvasjonistene med kjærlighet kaller «grunnleggerens

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? Forestill deg en bedre verden

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. CREDO campus CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5:

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014

KORTE ANDAKTER. ImF-UNG. for de eldste barna. Juni 2014 KORTE ANDAKTER for de eldste barna Juni 2014 ImF-UNG INNHOLD 1. Whatever s. 3 2. Bevar ditt hjerte s. 4 3. Misunnelse s. 5 4. Salt s. 6 Hei! Her kommer en ny samling av korte andakter for de eldste barna/ungdommer

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer