Ressurshefte for 125 dager i bønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurshefte for 125 dager i bønn"

Transkript

1 Ressurshefte for 125 dager i bønn 1

2 FORORD No er me snart i gang med bøneaksjonen 125 dager i bønn. Eg er overvelda over den responsen bønestafetten har fått, og kjenner sterkt at det er eit ynskje mellom oss etter å koma tilbake til våre åndelege røter og styrkja vår åndelege slagkraft i det å breida ut evangeliet i det samfunnet me er sett til å tena. Dette heftet er meint å vera ei hjelp i planlegginga av bøneveka på ditt korps eller eining. Her finn du praktiske tips om korleis ei slik veke kan gjennomførast, forslag til innreiing av bønerom og bønestasjonar. De som skal be kortare enn i ei veke, plukkar ut det de kan bruka. Bruk kreativitet og fantasi i bønearbeidet! Når det gjeld undervisning om bøn, viser eg til boka En armé på kne av Janet Munn og Stephen Court. Bindeleddet mellom dei ulike korps og einingar som deltek vil vera ei bodstikke som blir sendt frå stad til stad pr.post eller overlevert direkte alt etter avstand. Eg er spent på kva Gud vil gjera i denne perioden! Gud signe dykk. Oslo januar 2013 Margaret Saue Marti Territorial koordinator for åndeleg livsutvikling 2

3 INNHOLD 1. 24/7-BØNN Frelsesarmeen og 24/7 bønn Vårt territorium og 24/7 bønn 5 2. FORBEREDELSE Arbeidsgruppe Taleserie om bønn Fellesaktiviteter Bønnevakter Vaktliste 6 3. BØNNEROMMET Valg av bønnerom Hva bør et bønnerom inneholde? Bønnestasjoner Forslag til fellesaktiviteter RESSURSER Nettsida Bønnerom Bønnekrukke Bønnevegg Bønnelogg Flyer Info til bønnevakter Samvittighetsspeil Lyttende bønn Min identitet i Kristus Bønnevandring 21 3

4 1.24/7 BØNN 24/7 bønn innebærer i korte trekk at en menighet ber på skift i syv dager hele døgnet rundt. Bønneskiftene er på en time hver. Bønnearbeidet foregår i et avsatt bønnerom. 1.1 Frelsesarmeen og 24/7 bønn Janet Munn og Steven Court gir en god oversikt over bønnebevegelsen 24/7 og Frelsesarmeens rolle i boka En arme på kne: Det fins mange typer bønnerytmer og kontinuerlig bønn. Blant de mest virkningsfulle er når medlemmene i et kristent felleskap skiftes på å søke Gud i en uavbrutt kjede. I 1999 satte Gud i gang to slike døgnkontinuerlige bønnebevegelser: Det internasjonale bønnehuset i Kansas City i USA og bønnebevegelsen 24-7, som startet i Chichester i England. Det som begynte med en måneds kontinuerlig bønn i Revelation Church i Chichester bare fortsatte i flere måneder. Bønnevaktlistene ble fylt opp av frivillige inntil programmet på et tidspunkt ekspanderte til å bli en verdensomspennende bønnebevegelse. Historien til denne bønnebevegelsen som fortsetter å forvandle liv rundt om i verden, er blitt beskrevet i boka Red Moon Rising. Hensikten med 24-7 bevegelsen var å snu tidevannet i ungdomskulturen. Bevegelsens hjemmeside erklærer: Kristi legeme velsigner unge mennesker. Men mens kirkene krymper, øker grådighet, urettferdighet og åndelig hunger. Noe må forandres. Lederne av bønnebevegelsen 24-7 viser til lignende bønnebevegelser opp gjennom kirkehistorien: Jes 62,6 Jesaja kaller vaktmenn til å vokte Jerusalem i bønn og ber dem aldri tie, verken dag eller natt. Denne tradisjonen med uavlatelig bønn blir gjentatt i Det nye testamentet både i disiplenes ventetid før pinse og i Paulus oppfordring om å be alltid i Ånden (Ef 6,18). Apg 1,14 Her fortelles det at apostlene holdt trofast sammen i bønn. De keltiske munkene Uavbrutt bønn og påkallelse er en viktig del av middelalderens kirkehistorie. I Bangor Abbey i Nord-Irland bad munker kontinuerlig fra år I det 15. århundret forordnet paven bønn på flere steder rundt om i verden. Brødremenigheten På 1700-tallet startet et lite felleskap ledet av Grev Nikolaus von Zinzendorf en bønnevake som skulle spenne over flere generasjoner og vare i mer enn 100 år. I løpet av disse årene sendte denne lille bevegelsen ut over 3000 misjonærer til Europa. De nådde de fleste steder på kontinentet, og blant dem som ble omvendt var Wesley-brødrene. I deres bevegelse ble den unge William Booth formet. Uavbrutt bønn er en del av Frelsesarmeens historie! Et prøveprosjekt Frelsesarmeen har vært en viktig deltaker i dagens verdensomspennende 24-7 bønnebevegelse. I årevis har det vært uavbrutt pågående bønn blant salvasjonister i flere land. Frelsesarmeens offisielle deltagelse i denne bevegelsen begynte i Storbritannia på Roots- konferansen i 2001, der 1500 mennesker tilbrakte tid i bønnerommet. I året som fulgte gikk 200 frelsesarmefellesskap inn i en lignende ekstraordinær bønneforpliktelse. Derifra spredde bevegelsen seg - og den fortsetter å spre seg. Major Judith Bennets bok fra 4

5 2009 White Cloud Soaring forteller den inspirerende historien til Frelsesarmeens bønneaksjon i New Zealand. I løpet av det første året med kontinuerlig bønn i Frelsesarmeens Øst-territorium i USA, innredet salvasjonistene mer enn 220 bønnerom. Denne eksplosive økningen i bønn varsler en ny vår for Guds frelsende arbeid i denne regionen. I 2009 var 18 offisersskoler knyttet opp mot bønn ( 5 står for Frelsesarmeens fem internasjonale soner ). Globalt opprop til 24-7 bønn Dagen og nattens rop om rettferdighet Siden 1.januar 2011 har frelsesarmeterritorier, commands og regioner vært i bønn som en del av Globalt opprop til 24-7 bønn Dagen og nattens rop om rettferdighet. Oppropet er hentet fra lignelsen om den utholdende enken i Luk 18,7-8, der Jesus sa: Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Hundrevis av bønnerom har huset kontinuerlig og overveldende bønn i 2011, og noen har bedt uavbrutt hele året. Hensikten med Global Call er å motivere og sette fokus på bønn i hele den internasjonale frelsesarmefamilien med ett felles bønneemne behovet for rettferdighet for de undertrykte. En bønnefornyelse pågår i våre dager. Vi er kalt til å være en del av den. I Frelsesarmeen fortsetter 24-7 bønn å ekspandere Vårt territorium og 24/7 bønn Flere korps har gjennomført 24/7- bønneuker de siste årene, deriblant Tromsø, Stavanger, Oslo 3. og Templet korps. I 2011 delte territoriets sju divisjoner en bønneuke mellom seg, og det har også blitt arrangert bønnedager og bønnehelger i flere korps. Men på en forunderlig måte opplever vi i disse dager vår besøkelsestid når hele bønnekalenderen på 18 uker er fylt opp og fortsetter å fylles opp i bredden allerede i november! 2. FORBEREDELSE For at bønneuka skal bli vellykket, er det viktig at hun er godt forberedt. Her er noen ting som bør tenkes i gjennom og planlegges i god tid: 2.1 Arbeidsgruppe Når tidspunktet for bønneuka er satt, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som skal ha ansvaret for å organisere og koordinere uka. Gruppa bør være på 3-7 personer og bredt sammensatt av mennesker med forskjellige nådegaver. Det trengs mennesker med evne til organisering, kunstnerisk kreativitet og noen som har stor kontaktflate. Arbeidsgruppens oppgaver er å forberede korpset, innrede bønnerommet, planlegge fellesaktiviteter, sette opp vaktliste og koordinere alt som skjer i løpet av bønneuka. 5

6 2.2 Taleserie om bønn Det er fint om fire gudstjenester før bønneuka kan ha bønn som tema. Boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court gir et godt utgangspunkt for undervisning om bønn. Under ligger fire bibelmeditasjoner om bønn som også kan brukes. De egner seg i tillegg godt i cellegrupper. 2.3 Fellesaktiviteter Bønneuka angår hele korpset, derfor er det viktig at alle korpsets aktiviteter denne uka tilpasses bønneuka. Barnegruppene kan for eksempel få delta i bønnerommet med å tenne lys, skrive bønnelapper og lage tegninger. Sang- og musikkøvelser kan bli bønnekonserter. Ungdommene kan overnatte på korpset og be seg igjennom natta osv. Forslag til fellesaktiviteter under pkt.3.4. Det kan være lurt å dele dagen opp i tidebønner, ved for eksempel å starte dagen med bønnefrokost for de som må på jobb, bønnesamling/bibeltime midt på dagen og en fellesaktivitet om kvelden. 2.4 Bønnevakter Hele 24/7-konseptet bygger på timesvakter 24 timer i døgnet i syv dager. Opplegget gir rom for ulike måter å be på. Men det kan være lurt å la det ligge en liten info (se pkt.4.3) i bønnerommet om hvordan en kan fylle en time i bønn til hjelp for dem som ikke har vært med på dette før. Å få nok vakter om natta kan være en utfordring. Det kan være lurt å la to eller tre dele natta mellom seg og sove på skift i et tilstøtende rom. Vi anbefaler ikke at noen sover i selve bønnerommet. 2.5 Vaktliste Det er veldig viktig at vaktlista er så godt som fylt opp før bønneuka starter (husk mobilnummer). Når timeplanen er fulltegnet, er det en god ide å gi en utskrift til alle som har skrevet seg på og i tillegg plassere et eksemplar godt synlig i bønnerommet. For å sørge for at folk får anledning til å skrive seg på bønnevakter, er det viktig at timeplanen er godt synlig og tilgjengelig for alle i forkant av bønneuka. Gjør reklame for bønneuka og for timeplanen korpsets nyhetsbrev eller ved å lage en egen flyer (se pkt.4.2) og gjør det klart under annonseringene hvor timeplanen befinner seg, og at det er ønskelig at så mange som mulig forplikter seg til en bønnetime. Skulle det bli vanskelig å fylle opp vaktlista, er det en god ide å få inn leiesoldater fra andre menigheter! Det er viktig at folk vet at bønnerommet er åpent for alle døgnet rundt hele uka. Det gjelder uavhengig av om en har skrevet seg på bønnevaktliste eller ikke. Selv om det er viktig å sørge for at alle vaktene er dekket opp, er det også viktig at folk vet at de er velkommen inn i bønnerommet når som helst for å be. 6

7 3. BØNNEROMMET 3.1 Valg av bønnerom Bønnerommet vil være stedet der det meste skjer. Derfor er det viktig å tenke igjennom hvor man vil være. Det går fint an å bruke storsalen. Men uansett hvilket rom man velger, må det være stort nok til å romme minst ti personer. Folk trenger å kunne bevege seg og være kreative i bønnerommet. Her er noen ting dere bør tenke igjennom ved valg av bønnerom: God ventilasjon Behagelig temperatur hele døgnet Tilgjengelighet - Det må være mulig for alle å kunne delta. Sikkerhet Rommet må kunne låses fra innsiden om natten. (Det går fint an å installere en provisorisk ringeklokke til bønnerommet.) Det er en god idé å gjøre politiet kjent med at bygningen brukes døgnkontinuerlig en hel uke. Samtid er det å spørre politiet om de har noe de ønsker at dere skal be om, en god måte å bygge broer inn i lokalsamfunnet på. Rot Sørg for at rommet takler noe rot, ettersom folk vil komme og gå gjennom hele døgnet. Men vi ønsker ikke at rot skal distrahere folk fra å be, derfor vil det være godt om bønnevaktene kan hjelpe til med å holde bønnerommet ryddig. Bruk av stearinlys. Undersøk hva brannforskriftene sier om bruk av stearinlys i det rommet dere velger. Bønnerommet vil være et viktig møtested med Gud i denne perioden, og et sted der Gud kommer til å gjøre utrolige ting! 3.2 Hva bør et bønnerom inneholde? 24-7 bevegelsen har satt fokus på kreativ bønn. For å oppmuntre til dette kan man trenge å ha noen ressurser tilgjengelig. Her er noen forslag: Bønnevegg Dette er en vegg eller stor tavle dekket av papir som folk kan skrive på. Et hvert 24-7 bønnerom burde ha en bønnevegg hvor folk oppmuntres til å skrive eller tegne bønnene sine. På denne måten kan andre komme inn i rommet å be over disse temaene, og de kan legge til sine egne bønner. Kanskje er det en god idé å dele opp bønneveggen i seksjoner; for eksempel venner, bortkomne, frelse, bønn for korpset vårt, bønnesvar osv. Bibler selv om de fleste ofte tar med seg sine egne bibler inn i bønnerommet, er det alltid en god ide å ha noen bibler tilgjengelig (gjerne ulike oversettelser). Bøker om bønn Lag et lite bibliotek av bøker om bønn. Det er sikkert flere av dere som har bøker om bønn hjemme som kan ligge i bønnerommet under bønneuka. Kunst og håndverk Dere vil oppdage at dersom dere har farget papir, kort, maling, penner, sakser, limstifter, modelleire og lignende tilgjengelig så vil folk i alle aldre benytte seg av dette i bønn. Vi tror dere vil bli overrasket over hvor mye fint folk skaper når slike ressurser er tilgjengelige. Symbolske elementer Å presentere symboler kan hjelpe folk å holde fokus og oppmerksomhet i bønn. Her er finnes mange muligheter. For eksempel et kors, spiker, lys (med fyrstikker), vann, steiner, brød o.sv. 7

8 CD-spiller- Det er lurt å ha tilgjengelig variert musikk som kan tiltale ulike aldersgrupper. For eksempel; barnesanger; klassisk instrumentalmusikk; moderne kristne lovsanger; tradisjonelle hymner og salmer; enkel instrumentalmusikk som egner seg som bakgrunnsmusikk. Det er likevel viktig å påpeke at musikk ikke nødvendigvis bør spilles hele tiden, men å ha en musikkspiller tilgjengelig gir folk valgmuligheten. PC ev. med mobilt bredbånd Her kan man legge inn bønneemner på bønneveggen og i bønnekrukka på nettsida eller skrive noe på bønneloggen eller laste ned lovsangsmusikk og spille kristne DVD-er. Oppslagstavle for bønnesvar- en av de største motivasjonsfaktorene for de som ber er bønnesvar. Vi oppmuntrer dere til å gjøre plass til at folk kan skrive ned bønnesvar på for eksempel en bønnevegg. Dette vil oppmuntre folk til å fortsette å be. Sitteplasser Ettersom noen vil komme til å oppholde seg i bønnerommet i flere timer av gangen er det lurt å sørge for komfortable sitteplasser. Det kan være lenestoler, putekroker, sackosekker eller sofaer. Men det bør ikke være så komfortabelt at folk sovner. Bruker man storsalen, kan det være lurt å lage mindre soner ved bruk av for eksempel partytelt bønnejournal En journal som folk kan skrive ned tanker og bønner igjennom hele perioden som er satt av til bønn vil være godt å ha for fremtidig referanse og oppmuntring. Informasjonsark til bønnevakter med tips om hvordan en kan bruke bønnerommet, rydding, bruk av stearinlys osv. (pkt.4.3). Forfriskninger Det er lurt å ha et bord med engangskopper, pulverkaffe, te og kjeks stående. En vannkoker kan også være grei å ha. 8

9 3.3 Bønnestestasjoner Her kommer et forslag til bønnestasjoner i bønnerommet. Dette er ment som et utgangspunkt som dere kan jobbe videre med. 1. EN ARME PÅ BØYDE KNÆR Effekter: Armeflagg Globus/kart The Salvation Army Year Book 2012 Boka En arme på sine knær av Janet Munn og Stephen Court Disposisjonen 2012/2013 Bønnevegg Bønnekrukke Bønnelys Bønn for: Frelsesarmeen internasjonalt Bruk gjerne bønneemnene for generalens torsdagsbønnemøte. Se og klikk deg inn på generalens torsdagsbønn. Bruk The Salvation Army Year Book 2013 og be for land som Frelsesarmeen arbeider i. Frelsesarmeen territorialt Be for territoriallederne og lederrådet Be for korps og enheter Be for offiserer og ansatte Gå inn på og be for det som står på bønneveggen 9

10 Frelsesarmeen lokalt Be for gruppene i korpset Be for ledelsen av korpset: offiserer, korpsråd/ledertema, underbefal og andre ledere Be for alle som er tilsluttet korpset på en eller annen måte. Bruk ruller og medlemslister, evt. skriv navna på lapper og legg de i en krukke. 2. EN ARME MED RENE HJERTER Samvittighetsspeil Heng opp et speil og spørsmål til selvransakelse. Se pkt. 4.4 Kors Lag et stort trekors og legg postit-lapper, penn og tegnestifter foran korset, slik at den enkelte symbolsk kan nagle fast det han vil omvende seg fra. Botsbenk En oppslått bibel og en botsbenk til ny innvielse 3. EN ARME MED ÅPNE SANSER Prent ut og heng opp månedsbrevet fra International Social Justice Commission. Se Legg fram en stabel av lokalaviser og riksdekkende aviser. Be den enkelte om å klippe ut artikler som viser urettferdighet og nød. Disse henges opp under kategoriene: Verden Norge, Island eller Færøyene Byen vår Be for disse artiklene. 10

11 4. EN ARME MED UTSRAKTE HENDER Be for Det diakonale arbeidet i korpset Frelsesarmeens institusjoner i nærheten Sally Ann Frelsesarmeens arbeid mot trafficking Lyttende bønn (se pkt.4.5) Spør Gud hva han vil at du eller korpset ditt skal gjøre for å møte behov i ditt nærmiljø. Skriv dine inntrykk ned og heng dem på veggen. Be for stedet dere bor Ta gjerne kontakt med ordfører, sosialetat, skoleetat, politi osv i forkant av bønneuka for å få vite hvor de synes skoen trykker, slik at der kan be konkret for utfordringene i samfunnet der dere bor. 5. EN ARME MED HEVET HODE der alle er bevisst sin identitet i Kristus Takk Gud for hvem du er i Kristus (se pkt.4.6). og der alle kjenner Frelsesarmeens kall og oppdrag. Be deg igjennom Frelsesarmeens verdiboka. 11

12 3.4 Forslag til fellesaktiviteter Under får dere noen tips til organisering av felles bønnetider. Tanken rundt dette er å legge til rette for spesielle tidspunkter i løpet av uken der korpset i fellesskap eller enkelte grupper i korpset kan be sammen. En måte å gjøre det på, er å ha tre møtepunkter i løpet av dagen, som for eksempel bønnefrokost kl 7.00, bibeltime kl og en fellesaktivitet om kvelden kl En ide er å strukturere samlingene ut fra generalens visjon; En arme, Ett oppdrag og Ett budskap. (www.frelsearmeen.no/andelig-utvikling). For eksempel kan morgensamlingene fokusere på En arme, formiddagsssamlingene på Ett oppdrag og kveldssamlingene på Ett budskap. Her er noen forslag til fellessamlinger: Bønnekonsert: Vi foreslår at bønneuken begynner søndag ettermiddag kl med en bønnekonsert. Etterpå kan folk bli igjen etter konserten for å be og utforske bønnerommet. Festkonsert: Vi anbefaler også at dere avslutter uka med en festkonsert neste søndag kl 16.00, der dere priser Gud for alt som har skjedd i løpet av uka. Igjen, gi folk mulighet til å skrive ned bønnene sine, eller dele dem i smågrupper eller rope dem ut. Dette er også en flott mulighet for å dele bønnesvar som har kommet i løpet av uken. Bønnefrokost: Det er til hjelp å starte dagen med en felles bønnestund. Hvorfor ikke ha et frokost - bønnearrangement? Folk i korpset kan komme innom på vei til jobb, nyte frokost i fellesskap med andre og, viktigst av alt be. Dere kan legge inn en kort bibeltime eller en bønnemeditasjon. Bibeltimer: En ide er å legge opp til daglige bibeltimer. Herrens bønn vil være et godt tema for bibeltimer, men også noe som går inn på generalens visjon, som nevnt over. Øvelser: Noen korps vil finne det vanskelig å måtte avlyse en av de ukentlige musikkøvelsene i løpet av en bønneuke. Hvis dette er tilfelle hos deres korps, kan dere oppmuntre gruppen som har øvelse til å delta i bønnearbeidet gjennom å lage en øvelses bønnekveld. Bønn for de bortkomne: Å be for de bortkomne er et viktig bønneemne som alle korps bør ha fokus på i bønneuka. På en bønnekonsert et sted var det mange som skrev fornavnet til en venn på et kors. Disse navnene ble bedt over av andre mennesker. Vi oppmuntrer slike ting. Overnattinger: Det er allerede mange unge mennesker involvert i 24-7 bønn, og vi tror de unge vil være ivrige etter å delta i deres korps bønneuke. En måte å oppmuntre ungdom til å besøke bønnerommet i løpet av bønneuken er gjennom å invitere til en overnatting på korpset hvor de bytter på å ta vakter i bønnerommet. Vi anbefaler dette og tror det kan være en flott opplevelse for de unge bønneuka er en viktig uke for deltagelse fra alle i korpset. Derfor er det også essensielt at ingen aldersgruppe blir utelatt. Kanskje man kan ha en felles bønnestund i helgen, tidlig på morgenen eller etter skolen for å imøtekomme barna? Ungdomskveld: Å tiltrekke ungdom til bønnerommet er viktig. Derfor er det en god idé å holde bønnemøter/felles bønnestunder som er tilrettelagt (og forbeholdt) spesielt for dem. 12

13 Lederskapskveld: Det kommer til å være viktig for dere å samle nøkkellederne i korpset i bønn gjennom uka. Et tips er også å sørge for plass på bønneveggen til å skrive navnet på ledere i korpset og lederfunksjonen de har, slik at folk blir minnet om å be for dem. Kunstkveld: Mange synes at kunst og annen ikke-verbal kommunikasjon er en god hjelp når man skal uttrykke seg i bønn. Å avholde en felles kunst - bønnekveld er en god måte å oppmuntre denne typen kreativ bønn. La folke jobbe med plastilina og male under ledelse av Den hellige ånd. Resultatet kan bli spennende! Bønnevandringer Gå rundt i nabolaget i bønn. Be for skoler, barnehager og offentlige bygninger. Be for folk som bor i gata. Se pkt RESSURSER 4.1 Nettsida All kommunikasjon i løpet av 125 dager i bønn vil gå via nettsida. Der vil dere finne oppdatert bønnekalender, ressurshefte og diverse materiale (pkt )til nedlasting Bønnerom på nettet I forbindelse med bønneaksjonen vil det også være et eget bønnerom med bønnestasjoner på nettsida. Der kan en hver dag gå inn og få hjelp i sitt personlige bønneliv. Det finnes også en papirutgave som kan lastes ned Bønnekrukke Det går an å legge spesielle bønneemner oppi en bønnekrukke på nettsida: Innholdet i denne bønnekrukka blir ikke lagt ut, men videresendt til en liten gruppe av forbedere Bønnevegg På bønneveggen kan der legge ut bønneemner som dere ønsker at flere skal være med å be om. Det er fint om bønnesvarene også blir lagt ut! Bønnelogg Opplevelser i løpet av uka kan dere dele med andre på 13

14 125 dager i bønn For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Jes 56,7..korps skal delta i Frelsesarmeens bønneaksjon 125 dager i bønn i tiden., og vi inviterer deg til å være med. Bønneuka er delt opp i timesvakter. Se baksida. Vaktlista henger på, og der kan du skrive deg opp på et tidspunkt som passer. Gå ikke glipp av velsignelsen ved å be. Som du ser på baksida, vil det også være en del fellesarrangement. Hvorfor ikke begynne dagen med bønnefrokost, delta på bibeltime i lunsjpausen eller be sammen med noen før du tar kvelden? Bønnerommet vil være i.. Der er alle velkommen til å stikke innom, også de som ikke har skrevet seg opp på bønnevakt. Kaffe, te og kjeks står framme. Ta kontakt med. for nærmere informasjon. Hilsen oss i arbeidsgruppa 14

15 TID SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnefrokost Bønnekonsert Festkonsert

16 INFORMASJON TIL BØNNEVAKTER Kjære bønnevakt! Takk for at du stiller som bønnevakt. Vi er sikker på at du kommer til å oppleve en berikelse ved å delta. Du kan være stille Lese i Bibelen Lese i noen av de andre bøkene som er her Lytte til musikk Gå innom de forskjellige bønnestasjonene Legg ut bønneemner på Legge bønneemner i Som bønnevakt har du ansvaret for å Skifte T-lys Passe på at det er nok kjeks og vann til te/kaffe. Holde bønnerommet ryddig Ved problemer kontakt.. Med ønsker om Guds velsignelse arbeidsgruppa 16

17 STOLTHET, ÆRGJERRIGHET Gir jeg Gud æren når jeg lykkes med noe? Luk 1,10-14 SAMVITTIGHETSSPEIL SEKSUELLE SYNDER Holder jeg mitt tankeliv rent? Matt 25,27-28 MATERIALISME, GJERRIGHET Henger jeg ved materielle ting? I så fall hva? Er jeg raus i møte med mennesker som lider nød? Ef 5,5 HYKLERI Ønsker jeg å gjøre et åndelig inntrykk? Matt 6,5 KRITIKK, SNAKK Søker jeg det negative hos andre? Sår jeg godt eller ondt mellom mine medkristne? Luk 8,41-42 HOVMODIG HOLDNING Tåler jeg å bli korrigert? Er jeg villig til å vokse i mitt forhold til Gud og medmennesker? Jak 1,22-25 ULYDIGHET, EGENRÅDIGHET Lyder jeg foreldre, l ærere, menighetsledelsen? Føl ger jeg Guds a nvisninger? 1 Joh 3,22 MANGLENDE BIBELLESNING Gir jeg Gud mulighet til å tale til meg? Joh 15,7 MISUNNELSE, SJALUSI Gleder jeg meg over at andre mislykkes? 1 Kor 3,3 SELVMEDLIDENHET Føler jeg meg tilsidesatt, eller tar jeg Gud løfter på alvor? Rom 7,24 og 8,28 SINNE, VREDE Er min omgang med andre preget av kjærlighet? Joh 13,35 MANGEL PÅ DISIPLIN Lever jeg etter lystprinsippet? OVERTRO, OKKULTISME Har jeg s agt meg fri fra slike s ynder? 5 Mos 18,9-13 MANGLENDE OVERGIVELSE Har Gud førsteplassen i livet mitt? Er alle områder i livet mitt under hans ledelse? Matt 6,33 UFORSONLIGHET, HAT Bærer jeg på bitterhet mot noen? Har jeg gjort mitt til at det kan bli forsoning? Matt 6,12-15 BEKVEMMELIGHET, SLØVHET Stå r jeg ti l Guds disposisjon? Ka n Gud bruke meg ti l å bygge sitt ri ke, eller forsømmer jeg oppdraget? Luk 9,61-62 HAR JEG FORSØMT Å GJØRE NOE GODT? Jak 4,17 TIL SLUTT: Les Ord 28,17 og 1 Joh 1,7 17

18 LYTTENDE BØNN Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg (Joh 10,27). Forberedelse: Tidspunkt. Hjelpemidler (Bibel, penn, skrivebok, vann). Bønn (å lytte til Gud og ikke til Den onde). Sted (et sted der du ikke blir distrahert, et pent sted, et hellig sted). Evne til å lytte: La være å snakke eller tenke; ha en lyttende holdning. La Gud få lov til å forstyrre din normale tankeflom. Skriv: Et spørsmål. Et bibelavsnitt. Guds ord til deg. Test: Er dette et ord som samsvarer med Guds karakter? Samsvarer det med Ordet? Søk etter bekreftelse fra gudhengivne mennesker eller tegn i dine omstendigheter på at Gud arbeider. (Fra boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court) 18

19 MIN IDENTITET Forståelsen av din identitet i Kristus er helt grunnleggende for å kunne leve et balansert kristenliv. Dr. Neil T. Anderson DJEVELENS LØGNER Du er en synder fordi du ofte synder. Din identitet blir bestemt av det du har gjort. Din identitet blir bestemt av det andre sier om deg. Din atferd avgjør hva du tror om deg selv. GUDS SANNHET Du er en hellig person som Gud har erklært rettferdig, men som mange ganger synder. Din identitet blir bestemt av det Gud har gjort for deg. Din identitet blir bestemt av det Gud sier om deg. Det du tror om deg selv avgjør din atferd. FRIHET I KRISTUS I KRISTUS ER JEG tatt imot Jeg er et Guds barn Joh 1,12 Jeg er Guds venn Joh 15,15 Jeg er rettferdiggjort Rom 5,1 Jeg er ett med Herren Gal 5,20 Jeg er dyrkjøpt og tilhører nå Gud 1 Kor 6 19b-20 Jeg er et lem på Kristi legeme 1 Kor 12,27 Jeg er hellig Kol 1,1-2 Jeg har gjennom Den Hellige Ånd direkte tilgang til Gud. Ef 2,18 Jeg er forløst og tilgitt Ef 1,7 Jeg har del i Kristi fylde Ef 1,3 trygg Jeg er for alltid fri fra all fordømmelse Rom 8,1 Jeg er viss på at alt tjener til mitt beste Rom 8,28 Jeg er befridd fra enhver anklage Rom 8,33 Jeg kan ikke skilles fra Guds kjærlighet Rom 8, Jeg er viss på at Gud skal fullføre det verk han har begynt i meg Fil 1,6 Jeg er en himmelborger Ef 2,19 Jeg er skjult med Kristus i Gud Kol 3,3 Jeg har ikke fått motløshets ånd, men kraft, kjærlighet og visdoms ånd 2 Tim 1,7 Jeg finner barmhjertighet og nåde når jeg trenger hjelp Hebr 4,16 Jeg er født av Gud og den onde kan ikke røre meg 1 Joh 5,18 19

20 betydningsfull Jeg er jordens salt og verdens lys Matt 5,13-16 Jeg er en gren på Guds vintre, forbundet med Kristus og i stand til å bære frukt Joh 15,5 Jeg er utvalgt og bestemt til å bære frukt som varer Joh 15,16 Jeg er Guds tempel og Guds Ånd bor i meg 1 Kor 6,19 Jeg er et sendebud for Guds forsoning 2 Kor 5,20 Jeg er Guds medarbeider 1 Kor 3,9 Jeg har i Kristus alt nå en plass i himmelen - Ef 2,6 Jeg er Guds verk Ef 2,10. Jeg kan fritt og tillitsfullt komme til Gud Hebr 10,19 Jeg makter alt i Kristus, som gjør meg sterk - Fil 4,13 Til slutt: Bruk noen minutter der du mediterer over ordet «I ham». (Ef 1,7;11 og13) Bruk pusten: Innpust- «I» Utpust- «ham» Gjenta dette flere ganger. 20

21 BØNNEVANDRING 1 Bønnevandring er en måte å gjennomsyre et spesielt sted eller felleskap i bønn. Denne handlingen leder våre nære og lokale bekymringer inn i den store sirkelen av Guds kjærlige oppmerksomhet. Bibelsk belegg for bønnevandring finner du i Josva 1,2-4; Sal 2,8 og Luk 24,13. Hvordan gjennomføre en bønnevandring? Du kan be alene, men mange opplever at deres bønn blir mer fokusert når de ber sammen med noen. Be Gud om å vise dere hva dere skal be om. Inviter Den hellige ånd til å bli med deg, og be om at han skal lede dine skritt og dine ord. Vær årvåken i stille øyeblikk. La Den hellige ånd hjelpe deg til å se det han ser og til å be med hans hjerte. Påkall Gud direkte når du blir konfrontert med mørkets makter. Be Gud om å forløse mennesker når han tar hånd om fienden. Be Ordet høyt. Gud pustet liv i det og elsker å velsigne det. Uttrykk Guds tanker med egne ord. (Fra boka En arme på kne av Janet Munn og Stephen Court) 1 Her er det meningen at dere går bønnevandring i nabolaget. 21

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

PTV magasinet Den Profetiske Røst

PTV magasinet Den Profetiske Røst PTV magasinet Den Profetiske Røst nr.1/2013 15.årgang Brølende lam sender på kanal 10 fra august Året for Josefsalvelsen Brølene lam flytter til Oslo Kjære leser! Innhold: Et syn om Norge ved Vigdis E.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Bibelstudieguide for lærere

Bibelstudieguide for lærere Bibelstudieguide for lærere Fjerde kvartal År C Lærer/ lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, alder 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År C, fjerde kvartal REDAKTØR

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer