40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek"

Transkript

1 NR ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger 40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson sentraler med IP nettverk Grunn #2: Fjerne kostnader ved hyppige interne flyttinger og endringer. Grunn #3: Redusere drift og vedlikehold av Telecom utstyr i små regionkontorer. Grunn #4: Øke effektiviteten til dine ansatte via fleksible arbeidsforhold. Grunn #5: Øke produktiviteten til dim mobile arbeidsstyrke. Grunn #6: Ta kontroll over og å optimalisere kostnadene av dine mobiltelefoner. Grunn #7: Øke kundeservise. Grunn #8: Hold ditt telefonsystem Up to date og standardiser nettverket. Grunn #9: Utvide trådløse telefoner med tekst melding, alarm og posisjonering. Grunn #10: Søke i firmaets telefonkatalog fra IP, trådløs eller mobiltelefon. Grunn #11: Utvidet funksjonalitet fra digitale telefoner. Grunn #12: Fast nummer funksjon på IT telefon. Grunn #13: Fleksible funksjonsknapper på IP telefon. Grunn #14: Opp til 4 ekstra knappepaneler på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #15: Viser innhold fra WAP browser på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #16: Sentral lagring av Dialog 4425 IP Vision telefonbok. Grunn #17: Medhør i høyttaler på Dialog 4422 IP Office. Grunn #18: Støtte for anrop til nødnummer (112). Grunn #19: Quality of Service statistikk. Grunn #20: IP SoftPhone ECC1.2 Grunn #21: Ventemusikk og kømeldinger for interne IP anrop. Grunn #21: Bandvidde effektive tale komprimerings codec. Grunn #23: Voice Mail over IP. Grunn #24: IP Telefoni nettverk over WAN. Grunn #25: PSTN fallback/backup for IP nettverk. Grunn #26: Støtte for crtp header compression. Grunn #27: Dynamisk (codec avhengig) Call Admission Control (CAC). Grunn #28: Regionskontor med lokal node. Grunn #29: Regionskontor med lokal node for økt sikkerhet. Grunn #30: Tjenesteutvidelse med EBG V3.1 SP6 (3.1.6) Grunn #31: Utskutt LIM over IP. Grunn #32: Utskutt analog / faks linje over IP. Grunn #33: Trådløs telefoni (DECT) støtte for nye bærbare. Grunn #34: WiFi/WLAN støtte. Grunn #35: Free seating. Grunn #36: Repeated Individual Diversion (RID). Grunn #37: Personal Number. Grunn #38: Nettverks funksjonalitet DPNSS. Grunn #39: Nettverks funksjonalitet QSIG. Grunn #40: En masse mindre kapasitets, ytelses og funksjons utvidelser. 40 gode grunner til å oppgradere din MD110 NYHET! MX-ONE versjon 2.0 Lanseres i Norge Kundecase Ringerikes Blad Se bilder fra turen til Storefjell

2 BRUMs samarbeidspartnere NETWISE Business Solution Telecom Les i dette nummer: Lederkommentaren side 3 Innlegg fra Dolphin Software side er året for VoIP konvergens side 6 Ericsson Mobile Organizer side 8 Misfornøyde kunder kommer aldri tilbake side 11 Seminaret på Storefjell side 12 Telefonselskapet AS hjelper Ringerikes Blad..... side 14 Sentralbord for IP, mobil og fast side 15 Takk for innsatsen side 16 Kurs... er det nødvendig dag...? side 17 ID Connect Ny BusinessPhone side 18 ID Connect Procall side 19 Mobiltelefon ombord i fly side 20 Spørsmål til BRUM side 20 Guide VoIP & IP-telefoni side 20 TeliaSonera tester fastmobil side 21 Søk om reisestipende fra BRUM side 21 WANTED side 22 BRUM-siden side 23 Les i neste nummer: BRUM-aktiviteter Contact Center Samarbeidspartnere Neste nummer, nr Materiell leveres innen 1. februar

3 LEDERKOMMENTAR: Lederen har ordet Jeg vil for det første takke alle som deltok på seminaret og årsmøtet på Storefjell i september. Tilbakemeldingene på årets høstseminar er gode, noe som bekrefter et bra program og god Ove Vermedal gjennomføring. En spesiell takk til dere foredragsholdere, utstillere og hotellbetjeningen som gjorde arrangementet til et nyttig og minnerik begivenhet. I tillegg vil jeg takke for tilliten som ble vist meg ved valg som leder for Brum. Enhver klubb, organisasjon, forening eller sammenslutning har som formål å gjøre det beste for sine medlemmer. For å bekrefte og styrke sin posisjon må nye medlemmer rekrutteres, fordi det alltid vil være noen som faller fra av ulike årsaker. Siste årene har Brum-styret sett en dalende interesse i oppslutning på våre arrangementer. Dette er en prioritert oppgave som det nye styret vil ta tak i og gjøre noe med. Vi skal kartlegge alle behovene som etterspørres i evalueringene. Vi skal også utvikle seminarene og finne metodikk som sikrer god kvalitet. I tillegg skal vi sette store krav til faglig utvikling og gode medlemstilbud i alle deler av foreningen. Benytt aktivt ditt medlemskap i Brum. Fortell dine kollegaer hva vi står for. Mange vet lite om hva som tilbys gjennom medlemskapet. Kontingenten går i sin helhet tilbake til medlemsrettet arbeid. Siste årene har vi redusert seminarutgiften for å holde et prisgunstig nivå på arrangementene. Styret vil også arbeide for en del fornying av aktiviteter og program innhold. Det er her viktig å følge med i tiden å bruke teknikk og metoder som er fremtidsrettet. Vi skal blant annet prøve å lage mer workshop i formidling av ny teknikk, og få i gang diskusjoner og interessegrupper på aktuelle temaer. Vi ser også fram til et utbytterikt og interessant år i Takk for samarbeidet i dette året er gått. Styret ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår! Med vennlig hilsen Ove Vermedal Leder i Brum Bli med i Fredagsklubben Fredagsklubben er Ericssons uformelle møteforum. Her kommer ulike bedrifter, distributører, produktansvarlige og konsulenter for å lytte og å selv fortelle om de løsninger, muligheter og utfordringer tele- og data-kommunikasjonen gir. Folk fra næringslivet blir invitert til å fortelle om deres erfaringer med konkrete produkter og løsninger. Fredagsklubben er gratis. Samlingene holdes i Ericssons lokaler i Asker og er åpne for alle. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på følgende adresse: fredagsklubben/ Det er begrenset plass så først til mølla prinsippet gjelder. 3

4 INNLEGG FRA DOLPHIN SOFTWARE TIL BRUM-NYTT (utarbeidet av Kåre Marsdal) VELLYKKET DRIFT AV KUNDE- SENTRE KREVER LØSNINGER PÅ FLERE FAGOMRÅDER Innledning Skal et kundesenter (for)bli vellykket, dvs bli positivt verdsatt av alle interessenter, må det finnes gode løsninger på andre områder enn bare det (telefon)tekniske. Det er samtidig viktig for ledelsen å rette blikket både innover i egen organisasjon og ikke minst skue utover for å ivareta kundenes behov. Det gjelder for så vidt fortsatt å finne gode teknisk-baserte løsninger, men de må inneholde funksjonalitet som ivaretar de ansattes og ledelsens behov i tillegg til kundenes behov for en god dialog slik at de får innfridd sine forventninger. Enhver kundedialog er i utgangspunktet gull verd og må behandles med dertilhørende omsorg og respekt. Dolphin Software er en ledende CTI-aktør i Norden, og vi har levert løsninger til mange små og mellomstore kundesentre i Norge, men også til store kundesentre som f.eks Telenor. Innenlands selger vi vår multikanals kundesenterløsning Dolphin CDS (Contact Distribution System) direkte til kunder som ønsker løsningen innen egen organisasjon, mens vi samarbeider tett med ErgoGroup når det gjelder kunder som ønsker å implementere kundesenteret som en ASP-tjeneste. I sistnevnte tilfelle får kundene én kontraktspartner å forholde seg til, inklusive telefonitjenester, samtidig som man får ett kontaktpunkt når det gjelder service og support. Systemløsninger for andre behov God organisering av menneskelig aktivitet, med tilrettelegging for å skape et godt, kreativt og inspirerende miljø, kan være vanskelig. Og enda mer utfordrende kan dialogen bli for kundene: Det er nemlig ikke alltid like lett å forklare kundene hvordan de skal forholde seg til en web-applikasjon når han eller hun til daglig verken er bruker av alskens PC-verktøy, ei heller er lommekjent på, og med bruken av, Internett. Ellers kan man med fordel automatisere utvalgte tjenester med fornuftig bruk av automatiske talesvarsløsninger (IVR, Interactive Voice Response) for å optimalisere ressursbruken enten det gjelder kundenes eller kundesenterorganisasjonens ressurser. Moderne teknologier som automatisk talegjenkjenning (ASR, Automatic Speech Recognition) og tekst-til-tale kan gi kundesenteret et etterlengtet løft hva produktivitet og markedsmessig positivitet angår ved å være teknologisk ledende, og derigjennom yte en førsteklasses, effektiv kundeservice. Turnus og bemanningsplanlegging Dolphin Software anerkjenner behovet for større kundesenterorganisasjoner å kunne planlegge ressursbruken ukesvis i forveien. Det å utvikle slike systemløsninger er krevende, og det betinger spesialkompetanse på linje med det å utvikle et godt multikanals kundesenter-system. Dolphin Software kan ikke spre sine utviklingsressurser på for mange områder. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med Nordens ledende selskap innen denne kategori av løsninger, nemlig Teleopti i Sverige, for å supplere CDS-leveranser med egnede systemer som løser turnuskabalen på en rettferdig måte for de ansatte. CCC har vunnet en internasjonal pris for sitt fremragende system, og vi kan sammen vise til betydelige referanser i Norge. Dolphin CDS er integrert med CCC (Contact Center Coach) slik at man enkelt kan trekke ut og overføre grunnlagsdata som input til CCC for prognostisering av fremtidig trafikkmengde enten det gjelder telefonanrop eller mailhenvendelser. Med CCC får kundesenterledelsen et godt verktøy for ikke bare planlegging av hverdagen, men like mye for løpende oppfølging og rapportering av den daglige driften. Og de ansatte får et verktøy der de på enkel måte kan legge inn personlige ønsker hva angår vakter, bytte av vakter og oversikt over planlagte vakter. 4

5 Co-browsing (også kalt samnavigasjon) Det kan være vanskelig for en kundesentermedarbeider å forklare innringer hvordan han eller hun skal navigere på nettsiden. Det kan gjelde utfylling av en barnehagesøknad for en kommune, en lånesøknad til en bank eller for å bli medlem av en organisasjon. I slike situasjoner vil det være hensiktsmessig å kunne se samme skjermbilde slik at man lettere kan veilede innringeren. Dolphin Software har en slik samnavigasjonsløsning (kalles som oftest for co-browsing). Dette er en meget avansert proxybasert løsning (info for de teknisk interesserte) der man kan legge inn egne behandlingsregler og bygge inn ønsket sikkerhet for å unngå tvil i ettertid om hvilken part som gjorde hva. Det siste er særlig viktig ved f.eks økonomiske transaksjoner som kjøp av aksjer og lignende. I tillegg sendes data over nettet på en sikker, kryptert måte. En av landets største forretningsbanker har prøvd ut løsningen og skal nå sette den i ordinær drift. Banken har lagt ned betydelig innsats for å sjekke ut om det finnes sikkerhetshull i produktet (har sogar leid inn eksterne for å prøve å hacke seg forbi proxy-serveren dog uten hell), og har konkludert med at løsningen tilfredsstiller bankens strenge sikkerhetskrav. Med co-browsing får man en tettere og en bedre kontaktinnlevelse med innringer. Vi kan også tilby en chat-variant der man samnavigerer med kunden uten å snakke sammen, men ved å skrive tekster til hverandre. Kompetanseoppbygging i det daglige Kundesentermedarbeiderne trenger løpende påfyll av kunnskap, og det må avsettes tid til dette i det daglige da det ellers nærmest automatisk vil bli nedprioritert. Det finnes mange modeller for hvordan dette kan tilpasses den enkelte i en travel hverdag, men med bruk av samtaleopptak får kundesenterlederen/supervisor et godt hjelpemiddel for avdekke hvor skoen trykker. Med vår IVRløsning, som kalles for HotVoice og er Nordens mest utbredte IVRplattform, kan agenten selv ta opp samtaler til opplæringsbehov. Det samme gjelder situasjoner der man trenger dokumentasjon for hva som blir sagt, f.eks ved kjøp av aksjer og fondsandeler i bank, eller dersom samtalen skulle ta en ubehagelig vending. I sistnevnte tilfeller må innringerne gjøres oppmerksom på at samtalen tas opp, mens man for opplæringsformål kan ta opp samtaler for avspilling innen tre dager. Deretter må samtalene slettes. IP-telefoni Dagens buzz word i vår fagverden er IP-telefoni. Dette er på mange måter gammel vin på nye flasker (vi skal fortsatt ringe og prate, men nå med hjelp av andre teknologiske duppeditter), og vi har underveis tilpasset våre løsninger til denne nye måten å overføre samtaler på. Først og fremst har vi videreutviklet HotVoiceplattformen til å håndtere teknologien i alle den avskygninger, foruten at Dolphin CDS også kan fungere enten som et stand-alone call center, eller integrert med andre leverandørers IP-systemer som f.eks fra Ericsson, Nortel og Cisco. Funksjonaliteten sett fra kundesentermedarbeideren er i det store og hele uforandret, men IP-telefoni har innebygget nye muligheter som over tid vil åpenbare seg. Driftsmessig vil ting bli enklere, kostnadene vil kunne reduseres og integrasjonen med andre løsninger vil bli enklere enn det har vært hittil. Med IP-telefoni får man en EDB-tankegang på en gjennomført og gjennomgående måte, og denne standardiseringen vil gi gevinster i det lange løp som all annen standardisering bidrar til. Går din organisasjon over til å bruke IP-telefoni, så skal du vite at våre løsninger er klare til å understøtte og utnytte fordelene med denne teknologien. Rådgivning og bistand til lederopplæring Dolphin Software kan bistå kundesenterledere med å gjennomføre kulturbevissthetsaktiviteter der man fokuserer på hele organisasjonens visjoner og verdier. Det å lede en kundesenter-organisasjon adskiller seg betydelig fra tradisjonell linjeledelse, og ved å trekke på våre nøkkelpersoner vil man få satt fokus på også de mykere verdiene i et kundesenter. Det blir altfor ofte fokusert utelukkende på servicegrader, samtaletider, effektivitetsprosenter og andre harde fakta, mens de ressurser som skal effektivisere disse måltallene ikke blir viet nok oppmerksomhet verken på kort eller lang sikt. Dette er et lederansvar, og vi kan bistå aktivt med å frigjøre ressursene til å realisere dette ansvaret. Dolphin Software AS DialDirect: Fax: Brum-styret og redaksjonen for Brum-nytt ønsker alle medlemmer God Jul og Godt Nytt År! Vi takker for samarbeidet i året som har gått! 5

6 2005 er året for VoIP konvergens 40 gode grunner for å IPgrade din MD110 Du har sannsynligvis spurt deg om når du skal følge trenden, og ta i bruk den nye IP teknologien. Og lurt på hvordan du skal oppnå dette. Men, viste du at din eksisterende Ericsson MD110 Convergence Communication System er klar for VoIP og IP Telefoni etter en enkel oppgradering. Viste du at en MD110 løftet til den siste release (BC12.1) fullt støtter IP Telefoni integrert i eksisterende plattform. Det som gjør Ericssons løsning enestående i bedrifts marked er at ikke bare får den nødvendige Tale-Data konvergens, men også får den tradisjonelle Fast-Mobil løsningen. Visste du at oppgradering av din MD110. til den siste release BC12.1 er mulig fra hvilken som helst release? vil IP-enable din MD110 uken ekstra kostnad? er den beste måte for å gjøre ditt system framtidsrettet? er mer enn Tale-Data konvergens, det klargjører for Fast-Mobil og Intern-Ekstern konvergens. gir der tilgang til den nyeste teknologien uten å investere i et nytt system? vil beskytte dine tidligere investeringer ved å la deg gjenbruke de fleste eksisterende terminaler? 6

7 Søker du etter flere gode grunner for å oppgradere din MD110 nå, så finner du 40 grunner nedenfor (hovedsakelig for systemer med release før BC11) Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson sentraler med IP nettverk Grunn #2: Fjerne kostnader ved hyppige interne flyttinger og endringer. Grunn #3: Redusere drift og vedlikehold av Telecom utstyr i små regionkontorer. Grunn #4: Øke effektiviteten til dine ansatte via fleksible arbeidsforhold. Grunn #5: Øke produktiviteten til dim mobile arbeidsstyrke. Grunn #6: Ta kontroll over og å optimalisere kostnadene av dine mobiltelefoner. Grunn #7: Øke kundeservise. Grunn #8: Hold ditt telefonsystem Up to date og standardiser nettverket. Grunn #9: Utvide trådløse telefoner med tekst melding, alarm og posisjonering. Grunn #10: Søke i firmaets telefonkatalog fra IP, trådløs eller mobiltelefon. Grunn #11: Utvidet funksjonalitet fra digitale telefoner. Grunn #12: Fast nummer funksjon på IT telefon. Grunn #13: Fleksible funksjonsknapper på IP telefon. Grunn #14: Opp til 4 ekstra knappepaneler på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #15: Viser innhold fra WAP browser på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #16: Sentral lagring av Dialog 4425 IP Vision telefonbok. Grunn #17: Medhør i høyttaler på Dialog 4422 IP Office. Grunn #18: Støtte for anrop til nødnummer (112). Grunn #19: Quality of Service statistikk. Grunn #20: IP SoftPhone ECC1.2 Grunn #21: Ventemusikk og kømeldinger for interne IP anrop. Grunn #21: Bandvidde effektive tale komprimerings codec. Grunn #23: Voice Mail over IP. Grunn #24: IP Telefoni nettverk over WAN. Grunn #25: PSTN fallback/backup for IP nettverk. Grunn #26: Støtte for crtp header compression. Grunn #27: Dynamisk (codec avhengig) Call Admission Control (CAC). Grunn #28: Regionskontor med lokal node. Grunn #29: Regionskontor med lokal node for økt sikkerhet. Grunn #30: Tjenesteutvidelse med EBG V3.1 SP6 (3.1.6) Grunn #31: Utskutt LIM over IP. Grunn #32: Utskutt analog / faks linje over IP. Grunn #33: Trådløs telefoni (DECT) støtte for nye bærbare. Grunn #34: WiFi/WLAN støtte. Grunn #35: Free seating. Grunn #36: Repeated Individual Diversion (RID). Grunn #37: Personal Number. Grunn #38: Nettverks funksjonalitet DPNSS. Grunn #39: Nettverks funksjonalitet QSIG. Grunn #40: En masse mindre kapasitets, ytelses og funksjons utvidelser. Ta kontakt med ID Connect for tilbud. De vil ta hensyn til eksisterende kampanjer som kan redusere oppgraderingsprisen. 7

8 Ericsson Mobile Organizer (Erik Øie Telefonselskapet as) Ericsson Mobile organizer (EMO) gir brukervennlig tilgang til bedriftens e-post, kalender og kontakter fra mobiltelefoner. Løsningen er basert på push teknologi, dette betyr at mobiltelefonen står tilkoblet GPRS hele tiden og synkroniseres i sanntid. E-post leveres like elegant som tekstmeldinger og er tilgjengelig helte tiden, slutt på å plukke frem laptop for å sende en liten e-post eller sjekke oppdatert kalender. Løsningen er tett integrert med bedriftens e-post server slik at elementer lest på mobiltelefon også markeres som lest i klienten på kontoret (Outlook eller Notes). Løsningen består i korte trekk av en EMO server (push connector) plassert internt i nettet, denne jobber mot e-post serveren og krypterer og videresender informasjon til en Relay server hos Ericsson, denne pusher så informasjon til mobilenheten. All kommunikasjon mellom intern og ekstern server foregår ved hjelp av e-post og krever således ikke noen endringer i oppsett av virksomhetens brannmur. Ericsson Mobile Organizer leveres med støtte for mobiltelefoner som benytter Symbian eller Microsoft som operativsystem. Ta gjerne kontakt med Telefonselskapet for mer informasjon:

9 informerer MX-ONE i versjon 2.0 leveres nå i Norge! En virkelig serverbasert IP-PBX for enhver norsk bedrift, for IP, fast og mobil kommunikasjon Av Knut E. Heimdal, Ericsson Enterprise Den nye kraftige serverbaserte kommunikasjonsløsningen fra Ericsson er helt og holdent basert på IP og ble i november i år lansert i versjon MX-ONE versjon 2.0. MX-ONE v.2 er et rent serverbasert kommunikasjonssystem som muliggjør at man bl.a. får tilgang til de 500 PABX tjenester og kan benyttes i bedrifter med opptil ansatte. MX-ONE v.2 tilbyr den samme pålitelighet som man er vant til og forventer av en telefoniplattform, kombinert med valgmulighet til å velge prefererte terminaler, enten det er IP-, mobile, digitale, analoge eller trådløse telefoner. I forrige nr av BRUM nytt skrev vi om hvor smart MX-ONE i versjon 1.0 var for å knytte opp avdelings,- og hjemmekontor og mobile medarbeidere til hovedkontoret. For å sikre å løsningen også kan benyttes i fremtiden benyttes i MX-ONE et åpent system som lettvindt inkluderer ny teknologi og tredjeparts applikasjoner. MX-ONE v.2 er altså et serverbasert IP-PBX system som nå kan stå alene. Det behøver ikke lenger være med en MD110 i systemet, og således ser Ericsson Enterprise et stor mulighet til å tilby denne IP-server også til andre ikke-ericsson kunder. MX-ONE v.2 er basert på Linux operativ system- et åpent system som realiserer realtime applikasjoner slik som nettopp telefoni er! MX-ONE v.2 benytter Ericssons distribuerte arkitektur og kan clusteres med opptil 10 servere som realiserer inntil 7000 brukere pr distribuert enkelt system. Dette antall vil i nær fremtid ytterligere økes. Ytterligere clusters kan nettverkes over IP for på den måten å realisere praktisk tall ubegrensede abonnentantall i nettverket. MX-ONE v.2 Telefoni Server supporterer både IP-telefoner og IP-softphone klienter, - tilbyr digital trunk interface til offentlige nett PSTN eller landmobile nettverk, IP-nettverk eller circuit-switched QSIG forbindelelse til andre MX- ONE og MD110 nettverk. Pre konfigurert Telephony Server, HP Prolient DT-360 Ericsson MX-ONE, Media Gateway 2.0 MX-ONE v.2 Telefoni System består av enheter som fortsatt heter LIM. (Line Interface Module). Hver LIM er sammensatt av en Telefoniserver (TS) og en Media Gateway (MGW). MGW kan være av typen Classic som innbærer at TS faktisk utgjøres av et kort i MGW chassis (19 tommers rack selvfølgelig). Det hele driftes sentralt av MX- ONE Manager, et active Directory Based Management løsning, og er kombinert med MX-ONE Communication Organizer (CO) som bl.a. tilbyr IP-basert funksjonalitet på sentralbord og PC/WEB basert call controll applikasjoner. En løsning mange har ventet på at her i CO får du serverbasert integrasjon av back-office applikasjonene (kalender etc) som Microsoft Outlook og/eller Lotus Notes. Ericsson MX-ONE Messaging applikasjon tilbyr komplett voic og Unified Messaging (OneBox) med tale, fax, tjenester, inkludert integrasjon med MS Outlook, Lotus Notes og Novel GroupWise. Videre kan MX-ONE Telefoni server 2.0 kombineres med multimedia kontaktsenterløsningen til Ericsson, nemlig Solidus ecare i Forts. side 10 9

10 MX-ONE... forts fra side 9 versjon 4.1. Svært mange norske bedrifter benytter Solidus ecare. MX-ONE Telefoni Server er forhåndsprogrammert med lisenser for 100 brukere, - ytterligere lisenser leveres nøyaktig slik du vil ha det i antall inntil 700 brukere pr. server. Flere TS kan som nevnt clustres og dermed 10-doble dette antall. Ønsker du det hele levert i 19 tommers rack kan lisensene leveres som kombinasjon for IP, analoge, digitale og Mobile Extentions lisenser. Hovedmodulere i MX-ONE v2 ha full styring av alle sine innkommende og utgående meldinger enten det er voic , faxer eller s. Fullkompatibelt med MS Outlook, Lotus Notes og Novell Groupwise. Mobile medarbeidere kan sogar anvende tekst-til tale funksjonalitet for å lytte til s mens man er på farten. Både tradisjonelle digitale linjer og IP kan benyttes. Ericsson MX-ONE Manager For å drifte Ericsson MX-ONE har man tatt frem Ericsson MX-ONE Manager som er en Active Directory Based applikasjon som perfekt integrerer med dagens IT-management plattformer. Du får full kontroll over kommunikasjons nettverket. Med en eneste arbeidsstasjon kan administrator drifte og supportere alle tilknytninger til MX-ONE og også monitorere drift og eventuelle driftsforstyrrelser. Man kan monitorere VoIP kvalitet (QoS) til fjerne lokasjoner for å sikre stabil talekvalitet, i sannhet en fullverdig nettverkskontroll av MX-ONE systemet som letter det daglig arbeide for drift og systemansvarlige i din bedrift. MX-ONE v.2 er en markedsleder som den serverbaserte IP-PBX som fullstendig integrerer bedriftsløsninger for mobiltelefoner. Ericsson har alltid hevdet at det er ikke bare tale om IP, men IP & mobilitet! Ericsson MX-ONE Communication Organizer Med Com.Organizer kan man drifte bedriftens kommunikasjons nettverk på den måten som faller mest hensiktsmessig. Med applikasjonen Personal Assistant kan man styre gjeldende profiler samtidig som man får aksess til alle features som ønskes enten via mobiltelefon, PC eller Lap-top eller via WEB. Som nevnt kan man velge mellom over 500 tradisjonelle PABX tjenester, inkludert produktivitets økende ytelser som som instant messaging, tilgang til bedriftens telefonkatalog og database, buddy list, anroplogg og tilstedeværelse profil etc. alt fullverdig integrert med standard løsninger i MS Outlook og Lotus Domino/Notes. I tillegg realiserer Operator Assistant en fullverdig og avansert IP-basert sentralbord som kan plasseres hvor som helst i bedriftens IT-nettverk. Godt å vite er at det heller ikke blir noen mangel på fremtidige features ettersom den åpne plattform sikrer Ericsson MX-ONE Communication Organizer er fullt kompatibelt med tredje parts applikasjoner. Ericsson MX-ONE Messaging En nøkkel komponent av Ericsson MX-ONE systemet er Ericsson MX-ONE Messaging applikasjon som muliggjør at bedriftens ansatte kan MX-ONE v.2 kan du nå få levert gjennom en av våre norske salgspartnere Ementor, ID Connect, Telefonselskapet eller Umoe IKT. Ytterligere informasjon: Knut E. Heimdal (klikk på MX-ONE) HUSK å betale medlemskontingenten for BRUM i 2005! 10

11 Misfornøyde kunder kommer aldri tilbake Netwise forenkler kommunikasjonen mellom mennesker ved å utvikle systemer som forener fasttelefoni og mobiltelefoni - slik forbedres organisasjonens tilgjengelighet, kundeservice og effektiv. Flere og flere benytter i dag bare mobiltelefon på jobb - Kombinasjonen Ericsson MD 110, Proffnett Total og Netwise sentralbord gir full oversikt over organisasjonen. De ansatte kan med stor grad av fleksibilitet benytte elektronisk kalender for å planlegge dagen sin, og både mobiltelefonen og fasttelefonen blir håndtert fra Netwise og viderekolet til sentralbordet eller til en annen om ønskelig. Fra sentralbordet kan man enkelt sende både SMS og mail til de ansatte, noe som er meget effektivt for å få gitt beskjeder til de ansatte For Solidus ecare har Netwise nå en integrasjon klar, denne tilbyr brukere i Solidus ecare å søke ned i Netwise CMG databasen. Trafikkmåling og løsningsoversikt Netwise leverer løsninger som gjør at du til enhvertid har full kontroll over både innkommende og utgående trafikk. Løsningene leveres ferdige med et godt utvalg av standardrapporter, men du kan også lage dine egne dedikerte rapporter. Ønsker du å bygge en oversikt over hva slags utstyr som finnes, hvor det finnes, hva slags telefonapparat den enkelte bruker har, fakturere for tjenester og forbruk internt, så er dette standard i våre løsninger. Opplæring / Kurssenter Netwise har bygget opp et eget kurs og opplæringssenter på Olavsgård (midt i mellom Oslo og Gardermoen) Fra dette senteret tilbyr vi sammen med partner opplæringstjenester i fullskala for Netwise produktene. Sentralbordopplæring Driftsopplæring Brukeropplæring Teknisk sertifisering Opplæring av supportpersonell Spesialtilpassede opplæringspakker Netwise AS Hvamstubben Skjetten Telefon

12 Et tilbakeblikk på seminaret på Storefjell Foto og referent Ove Vermedal Fra festmiddagen på hotellet.vi fikk servert et nydelig tre retters måltid. Fisk, reinsdyrfilet og is til dessert. Lars Kjennerud fra Ericsson var på talerstolen med flere innlegg. Stolpeklatring og tapeshopping for "de dristige" Støvlekasting. En av seks øvelser i konkurransen i friluft ve d hotellet. Berit Thue fra Brum stiller spørsmål på Autrautstillingen. 12 For å se evaluering av seminaret på Storefjell besøk oss på web:

13 Den gamle og den nye redaktøren i Brum. Svein Ivar Aa. Larsen og Ove Vermedal Sistnevnte er valgt som leder i Brum på siste årsmøte. Knut Heimdal innleder seminaret for Ericsson. Fra innsiden av en lavo. Fra Trios stand. Utstillingene ble godt besøkt etterhvert. Fra konkurransen i det fri. Fem-medlemmers skilag på "ekte plank". Fra standen tilumoeikt. Fra konkurransen. "Tautrekking på gyngende grunnlag". Geir Asscildt fra Ericsson taler til forsamlingen om IP og MX-One. 13

14 14

15 Sentralbord for IP, mobil og fast Mobiltelefoni kommer til å spise opp deler av den eksponentielle veksten som er spådd inne IPtelefoni. Nå som markedet kan få like tjenester på en mobiltelefon som på en fast, er det stort sett pris som gjenstår som eneste konkurransefaktor. Trio har teknologien for å kombinere det beste fra begge verdenene. Bruken av mobiltelefoner øker. I stadig større grad ringer vi direkte til en brukers mobil når vi søker vedkommende. Dette stiller krav til at sentralbord og tjenester som fraværsregistrering integrert med kalendersystemer som Outlook, Lotus Notes og Groupwise, også skal være tilgjengelig for den mobile bruker. En bedrift som kombinerer IP og mobil telefoni vil likevel være avhengig av et telefoni støttesystem med tjenester som gjør det hyggelig å være kunde. - Kombinasjonen ProffNett Total og for eksempel Ericssons MD-110 gjør at sentralbordet vil kunne ha full oversikt over ansatte i organisasjonen hvem som gjør hva og hvem som er tilstede. Er ikke vedkommende tilstede, får sentralbordet automatisk opp informasjon om tilbakekomsttid, samt hvem andre kan hjelpe innringer, sier Daglig leder Sten Vikland i Trio Norge. Tidligere har ikke sentralbord hatt mulighet til å tilby samme tjenester til mobile brukere. Det Trio nå har gjort er å innlemme disse tjenestene slik at mobile brukere kan få nøyaktig samme tjenester, som fraværsmarkering og et fullverdig pc-sentralbord. Vi gjør det rett og slett enkelt å være kunde av din bedrift. Vår løsning gjør det også mulig å spare penger ved at bedriften slipper unna med færre mennesker på sentralbordet. Samtidig vil de som er igjen kunne gjøre en bedre jobb, sier Vikland. Det er ikke nødvendig med store investeringer når man går over fra gammel til ny teknologi, mener Vikland: I erkjennelse av at mange bedrifter vil benytte deler av sitt eksisterende telefoni utstyr, kommer Trio inn og hjelper til med migrasjonen mellom gammelt og nytt utstyr. Ofte er det oppgraderingen av nettverket som står for den største kostnaden ved implementering av ip telefoni. Det pc baserte sentralbordet gir flere søkemuligheter. Sentralbordet kan for eksempel søke på den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver og tittel. Det viser også automatisk pop-up informasjon på fraværmarkerte telefoner, så lenge brukeren har registrert en aktivitet i kalenderen sin. De fleste bruker en eller annen form for elektronisk kalender til å planlegge dagen sin. For å gjøre det enklest mulig for brukeren, har vi kalenderintegrasjon mot Outlook, Lotus Notes og Groupwise. Det betyr at telefonen, både den mobile og kontortelefonen, automatisk viderekobles til sentralbord når brukeren har en aktivitet oppført i kalenderen. Brukeren kan for eksempel sende en SMS tekstmelding med Møte 14:00, og da viderekobles fasttelefonen / mobilen automatisk til sentralbordet. Meldingen vil også skrives inn i kalenderen til brukeren, hvor aktiviteten Møte står fra tidspunktet meldingen er mottatt til kl.14:00, sier Daglig leder i Trio Norge, Sten Vikland. 15

16 Takk for innsatsen! To av Brums styremedlemmer gjennom mange år gikk helt ut av styret på årsmøtet på Storefjell. Thom Forslund fra DNB NOR BANK ASA har vært med i styrearbeid i over 10 år. Berit Thue Fra Tine BA har vært med i styret de siste 3 årene. Thom kom inn i styret i 1995 og arbeidet spesielt med ansvar for seminarene. I en treårsperiode var han varamedlem for så å komme igjen for fullt i styret i 2002 med ansvar for økonomien i kasserervervet. Thom har hele tiden vært med på å bygge god kvalitet i alle Brum-aktivitetene. Det er mye hans ære at seminarene har fått det gode rykte på seg. Thom har også forvaltet Brums økonomi på en utmerket måte. Han har alltid vært ajour med regnskap og flotte oversikter for oss andre i styret. Berit har vært styremedlem i året 2004/2005 og varamedlem to år tidligere. Hun arbeidet spesielt med seminaroppgaver og arrangementer. Hun hadde alltid et vinnende godt humør som gjorde oss andre styremedlemmer glade. Berit var også sterkt engasjert i ekspedientforumet. Begge to gjorde en utmerket innsats for Brum i mange år til sammen. Tusen takk for innsatsen! Det har vært en glede å samarbeide med dere. Vi som er igjen i styret håper at dere dukker opp på våre aktiviteter i fortsettelsen. Med vennlig hilsen Ove Vermedal og Brumstyret Driftssenter for Ericsson kommunikasjonsservere MD110 og Telcom Europe Telefonselskapet tilbyr driftstjenester for MD110 og Telcom Europe kommunikasjonsservere fra Ericsson. Telefonselskapet er en av de ledende leverandørene innen tele- og datakommunikasjon i Norge. Siden etableringen i 1987 har vi levert over telefonsystemer til bedrifter og offentlige etater. Salg, installasjon og service dekkes over hele landet. Driftssenteret tilbyr blant annet: Forebyggende vedlikehold Fjerndiagnose Feilrettingsarbeide Reservedeler Driftsstøtte Tlf.:

17 Kurs er det nødvendig da? Av Øivind Isdahl-Engh Wecan Når det investeres i bedriftskommunikasjonsutstyr for hundretusener av kroner, er det forbausende mange bedrifter som håper på det beste og regner med at ansatte skal lære funksjoner og tjenester på egen hånd. Eller er det kanskje ikke satt av penger på budsjettet til kurs og opplæring? Da skal man være klar over at utnyttelsesgraden av investeringen og tilgjengeligheten overfor innringere lider sterkt under dette, noe som sikkert ikke var meningen når investeringsanalysen ble gjort. I tillegg vil brukerne oppleve at utstyret er vanskelig å bruke og unødvendige, irriterende brukerfeil oppstår. Tjenester og funksjonalitet man har betalt for, ligger ofte ubenyttet, fordi man enten har glemt at de er der, eller ikke forstått sammenhengen eller nytten i praksis. Sett fra en økonomisk side, får man følgelig ikke den gevinstrealiseringen man var på jakt etter i investeringsfasen. Kurs og opplæring er derfor strategisk viktig, for å nå det totale målet med en forbedret og effektiv kommunikasjon ut mot kundene eller internt i bedriften, for mindre antall kroner. Kurs og opplæring foregår overfor tre grupperinger: Den vanlige brukeren, sentralbordbetjeningen og teknisk driftspersonell. Vi stiller følgende spørsmål til de tre gruppene: Brukeren: Hvordan innhenter du et gruppeanrop til din telefon (det ringer på nabopulten)? Sentralbordet: Hvordan får du sendt DTMF (tonesignallering) til en automatisk svartjeneste? Driftsansvarlig: Hvordan setter du en abonnent i stand til å medflytte til mobiltelefonen? Noen av leserne vil kanskje le, men jeg møter nesten daglig mennesker fra de tre grupperingene, som ikke vet svaret. Spørsmålene over har ikke bare akademisk verdi. Dette er høyst relevante, folkelige, tilgjengelighetsfremmende tjenester som er svært viktige for grunnleggende bedriftskommunikasjon. Hvis en tilfeldig person (i sin gruppe) vet svarene over, i din bedrift, kan du være sikker på at han har vært på kurs eller har en WEBsanvisning en skjermlengde unna. Kompetanseoppbygging er heller ikke bare aktuelt ved innkjøp av nye applikasjoner eller ny plattform. Det er ved kontinuerlig opplæring at man får kontroll over kost/nytte-effektene. Vi ser at de bedriftene som ser viktigheten av å lære de tekniske forskjellene, fra for eksempel å gå fra BC 11 til BC 12, i praksis kapitaliserer på investeringen. Hvordan får man avdekket manglende kunnskap, feil utnyttelsesgrad og lav tilgjengelighet? Jo, ved å bruke verktøyet man allerede har betalt for. Gjennom snart 10 år har vi kjørt flere hundre kurs på DNA suiten. Likevel har vi ikke avholdt mer enn kurs på trafikkanalyseprogrammet Performance Manager (PMG), som kan fortelle mye om rikets tilstand. Her kan man få ut analyser på sentralbordene enkeltvis, trafikk ut og inn, tapte anrop, sperr, travle time m.m. Har ikke PMG, sier du? Neivel, men uansett ligger alt innbakt i hussentralens generiske programvare som allerede er betalt for. Det har det gjort i årevis. I utgangspunktet er det kun snakk om å skaffe seg den kompetansen som gjør det mulig å hente ut disse data. I dette tilfellet handler det om en dag. Hos IDconnect ble det, for et drøyt år siden, bygget opp et helt nytt kursrom, med 5 komplette arbeidsstasjoner og all nødvendig maskin- og programvare for MD110, hele DNA-suiten, OneBox, Solidus ecare i siste versjon. Dessuten har kursrommet tilgang til ALEX for teknisk dokumentasjon. Wecan står for gjennomføringen av kursene og dekker i dag alle kompetanseområder og brukergrupper kundene måtte ha for Ericsson plattformene. Investér i kunnskap, utforsk bruksmulighetene og ta de riktige fremtidige beslutningene innen bedriftskommunikasjon i din bedrift. Bruk vår webadresse og hold deg oppdatert med info. 17

18 Ny BusinessPhone release 7.0 med kundevennlig startpakke! Skrevet av Tor Håvar Johansen, ID Connect Ericsson har nettopp kommet ut med en ny versjon av BusinessPhone som skal ta opp kampen om det minste segmentet i markedet. De har tatt utgangspunkt i BusinessPhone 50 som er det minste kabinettet med 5 kortplasser. En kampanjepakke med lisens som åpner for bruk av kun 3 kortplasser. Sentralen kommer bestykket med et CPU-D5C prosessorkort med innebygd driftsmodem og CTI grensesnitt. Et MFU kort som gir talepostkasser, automatisk sentralbord, købeskjed og ventemusikk. 4 ISDN GT/S0 linjer, 4 analoge internlinjer og 8 digitale internlinjer. I pakken er det 3 stk. Dialog 4222, 2 stk. Dialog 4223 og et keypanel. Den siste kortplassen kan benyttes til et DECT kort, eller et hvilket som helst linjekort. Dersom behovet øker og en trenger å åpne for bruk av de siste to kortplassene, så lar det seg gjøre ved å kjøpe en lisens for dette. Det følger også med lisens for full nettverksfunksjonalitet over en ISDN GT samt to mobile extensions. CTI lisenser for 2 BackStage brukere og to Call Center Assistant. Alle lisensierte tjenester er fullt åpne for 60 dagers prøvedrift. CTI lisensene krever en ekstern server for å kunne implementeres. En annen viktig nyhet i denne versjon er integrert applikasjonsserver (IAS). En integrert Windows Server 2003 Embedded Telephony Edition montert på et kort som krever to kortplasser i BusinessPhone kabinettet. Alle CTI applikasjonene unntatt DNA Operator Suite 5.0 kan kjøre på denne serveren. Applikasjonene er ferdig installert på serveren. Etter de 60 dagene med åpne prøvelisenser, så bestemmer en seg for hvilke lisenser en vil kjøpe for videre drift. Andre nyheter i denne versjonen er IP nettverk mot MD110 i BC12.1 eller senere med IP nettverk fra ELU32 kort. BusinessPhone vil da være ideell for små regionskontorer som står i nettverk med MD110 på hovedkontoret. Hovedkontorets DNA vil kunne være felles svarsted i systemet og BusinessPhone brukerne vil være fullt integrert i sentralbordløsningen. BusinessPhone 7.0 kompakt startpakke fortsatt i salg hos ID Connect Strippet versjon av BP50 Begrenset til 3 kortplasser av CPU- D5C. 1 kortplass er ledig for bruk til hvilken som helst korttype. Oppgraderbar ved hjelp av ny software lisens slik at alle 5 kortplassene kan benyttes. Telefonapparater & Voic inkludert i pakken. Pakkene kommer i 2 utgaver, med hvite eller sorte apparater. Ta kontakt med ID Connect hvis du ønsker mer informasjon el. via mail Kundepris: kontakt oss på telefon eller 18

19 Har du ønsket deg muligheten å kunne ringe ut fra kontaktlista i Outlook/Lotus Notes via din MD110? ID Connect kan nå via en 3 parts CTI applikasjon løse dette for deg. Under ser du et bilde av løsningen, samt litt om funksjonene og fordelene. Her er de fleste funksjonene: Ring ut ved hjelp av museklikk eller hurtigtast. Hurtig søk i alle tilkoplede databaser. Også telefonkatalog på Internett (Gule sider) Identifisering av innringer via oppslag i database. Kontaktinformasjon kan lagres umiddelbart i en database, og er tilgjengelig i alle tilknyttede foldere. Alle telefonens funksjoner kan enkelt benyttes. Alle innkommende og utgående anrop lagres i en loggfil. Mulighet for å lagre samtalene i mp3 format. Her er de fleste fordeler: Tidssparende og effektiv måte å bruke telefonen. Informasjon om innringer tilgjengelig før svar. Full oversikt over dine telefonsamtaler. Tapte anrop kan lagres i egen journal. Vi utvider din PC til en profesjonell CTI arbeidsstasjon. Løsningen arbeider sammen med Lotus Notes, Microsoft Outlook og alle databaser som tilbyr et ODBC interface. Innkommende samtaler vises med navn og tilgjengelig lagret informasjon. Tapte anrop lagres også om programvaren ikke er startet. Powerdialer for bruk ved kampanjer. I loggfilen lagres alle anrop. Det er mulig å ringe tilbake med å klikke på nummeret. Systemkrav: Krever MD110 i BC11 eller BC12. Application Link, siste versjon, inkludert CTI server. Lisenser for CallControle til alle definerte brukere. (Selges i pakker på 10) CTI arbeidsstasjon (PC) med Windows 200/2003 eller XP. Lotus Notes med versjon nyere enn 5 og database med ODBC driver. Ta kontakt med din kontaktperson i ID Connect i dag eller ring

20 Nå kan du snart viderekoble deg til mobilen på vei over atlanteren, men vil du det? Tidligere har flyselskapene strittet i mot å la passasjerene bruke mobiltelefonen om bord i fly. Nå sier passasjerene nei. Det går frem av en undersøkelse utført av selskapet Skytrax. Ni av ti passasjerer sier nå nei til bruk av mobiltelefon om bord i flyene. Det skriver NRK. Nesten passasjerer fra 76 forskjellige land har deltatt i undersøkelsen, hvor et av spørsmålene var om de godtok bruk av mobiltelefonen om bord i flyet på lange eller korte flyturer. Og svaret er overraskende. Ikke mer enn en av ti vil kunne ringe fra flysetet. Unisont Det er ingen store forskjeller på hvilke grupper som vil og ikke vil snakke i mobiltelefonen. Både menn og kvinner i alle aldre er negative til å ringe fra flyet. Selv forretningsfolk vil helst slippe å høre passasjeren ved siden av dra frem mobiltelefonen. Dette stiller spørsmålstegn ved de store investeringene som gjøres på området, sier Peter Miller i Skytrax i en pressemelding. Både Airbus og Boeing jobber med løsninger som skal gjøre det mulig for oss å ringe også når vi befinner oss om bord i fly. Egne basestasjoner installeres, og det jobbes for å gjøre det sikkert å snakke i mobiltelefon uten at flyets instrumenter påvirkes. Undersøkelsen viser også at mange gjerne vil ha tilgang til Internett, SMS og liknende, selv om de ikke vil kunne snakke i mobilen. Guide VoIP & IPtelelefoni Den belgiske telebrukerforeningen BELTUG har laget en guide for VoIP og IP-telefoni. Denne er lagt ved i pdf.-format og er vel verdt å kikke på hvis man tenker på å gå over til former for taletelefoni over IP. Guiden er på 44 sider og starter med en innføring i de ulike begrepene rundt VoIP. Deretter følger en oversikt over mulige fordeler og ulemper med denne teknologien og avsluttes med en rekke gode råd for nettverksarkitektur og dimensjonering, hvilke krav man bør kunne stille til tilbyder mht. protokoller, grensesnitt, kvalitet, sikkerhet osv. Trådløse versjoner av VoIP blir også omtalt. Les mer på: upload/guide%20voip.pdf Spørsmål til BRUM eller noen av våre samarbeidspartnere? Vi vet at mange av våre medlemmer har spørsmål de gjerne vil ta opp med det være seg Ericsson, Telenor eller andre av våre samarbeidspartenere eller dere har spørsmål til BRUM. Vi vil nå forsøke å samordne disse spørsmålene, og sammen med Användarföreningen presentere dem på et høyere nivå ved f.eks. Ericsson. Dermed tror vi at vi har større gjennomslagskraft og vil få bedre komunikasjon med både våre medlemmer og samarbeidspartnere. "En svale gjør ingen sommer..." De spørsmål vi finner relevante for flere, vil vi forsøke å presentere på vår webside. Og selvfølgelig svarene når de kommer. Så dermed er det i grunnen opp til dere medlemmer og komme med spørsmål og kommentarer dere vil belyse, enten her på siden eller direkte til en av våre samarbeidspartnerene og/eller leverandører. Send en e-post til: 20

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye?

Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Hvor lenge virker den gamle mekanikken og hva er fordelen med den nye? Lars Kjennerud Business Development Manager Aastra - 2010 1 Man kan fort føle seg gammel! Aastra - 2010 2 Jeg er mann, og vil ha enkle

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 2 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder GOD JUL og GODT NYTTÅR med BRUM Årets høst-seminar ble avholdt i Ålesund. I tilknytning til seminaret ble det, i henhold

Detaljer

Håvard Strøm Senior Technical Consultant

Håvard Strøm Senior Technical Consultant Your connection to the world Aastra CMG 2007 Håvard Strøm Senior Technical Consultant Hvilke systemer kan integreres mot CMG 2007» Active directory» CWI, Customer web interface» Tidsregistreringssystemer

Detaljer

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009

Fra IP telefoni til IT telefoni. CallIT presentasjon 2009 Fra IP telefoni til IT telefoni K 1 Bli med meg på en liten reise på 76 år! POTS (Plain Old Telephony Services) ISDN ( Integrated Services Digital Network) IP Telefoni ( Internet Protocol) UC ( Unified

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009

Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009 Synne Gråberg synne.graberg@trio.com 2009 Kort om Trio 100 ansatte i Sverige, Norge og Danmark Egen utviklingsavdeling i Stockholm, 14 stk. Ca. 2.000 installasjoner i store og mellomstore bedrifter Norge

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Selskap og Produkter Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Partnere har tidligere etablert selskapene Preseco og Netwise Selskapets

Detaljer

Nytt om CMG, Aastra Norge og Kunder i Norge!

Nytt om CMG, Aastra Norge og Kunder i Norge! Your connection to the world Nytt om CMG, Aastra Norge og Kunder i Norge! Lars Kjennerud Aastra CMG Suite 2007 Attendants Office Users Speech Administrators NOW Office Web SpeechDialer Quality Manager

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

Jobb effektivt over alt!

Jobb effektivt over alt! Jobb effektivt over alt! Aastra Intelligate din snarvei til Mobile Unified Communication! Kampanje, våren 2009; 23 mars til 27.juni Rabatt og gratislisenser på sentrale Aastra applikasjoner! Kampanje,

Detaljer

LIP-7000 IP-Telefoni Ny Digital Standard

LIP-7000 IP-Telefoni Ny Digital Standard LIP-000 IP-Telefoni Ny Digital Standard Fra en av verdens største IT-produsenter. LG s IP systemtelefoner forenkler både intern og ekstern kommunikasjon. Den nye LIP-000 serien har foruten et flott nytt

Detaljer

NR. 3 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger

NR. 3 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger NR. 3 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger SEMINARET i Bodø LEVERANDØRER Dette nummeret av BRUM-nytt er stort sett viet utstyrsleverandører og BRUMs seminarer BRUMs

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering

En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering A Mitel Company En krisesituasjon oppstår hvordan varsler du de ansatte? Hvordan kan kommunikasjonsteknologi understøtte krisehåndtering v/geir Asskildt, Channel Manager, Aastra Norge 1 Hva kan skje? A

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

@TelMax Trender og tanker 2012

@TelMax Trender og tanker 2012 @TelMax Trender og tanker 2012 Uninett 8 Feb. Noe redusert presentasjon pga animasjoner og ikke supporterte elementer i PDF. For full presentasjon ta kontakt med: Knut Markegård knut@telmax.no 40 44 84

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen Løsningsarkitekt Unified Communications stale.hansen@atea.no Unified Communications Trender i markedet OCS med med Telenor IPT Atea som leverandør Unified Communicaton

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync

Dolphin Q. Kontaktsenter for Microsoft Lync Dolphin Q Kontaktsenter for Microsoft Lync Hvorfor er dette smart? Profesjonell og effektiv behandling av dine kunder! Med Dolphin Q får du et godt verktøy for å kunne betjene kundene dine på en profesjonell

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881

Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett. - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Kom i gang med Mobilt Bedriftsnett - Hvordan styre din tilgjengelighet - Se hvem som har ringt - oppslag mot 1881 Innhold Mobilt Bedriftsnett-appen... 3 Mine Sider på telenor.no... 11 Min Svartjeneste...

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon

Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift Mobilapplikasjon Trådløs Bedrift tilbyr en mobilapplikasjon som åpnes i nettleseren på din mobiltelefon. Med applikasjonen kan du enkelt sette over samtaler,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Katalogsynkronisering i skyen

Katalogsynkronisering i skyen Katalogsynkronisering i skyen Å opprette og ivareta bruker og personalinformasjon i flere forskjellige systemer kan være både tidskrevende og kostbart. ID Manager Katalogsynkronisering er en struktur-

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster

Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM. av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Implementering av Unified Communication og telefoni funksjonalitet mot SAP CRM av Stein Ove Røv Komplett Services AS 26OKT 14:00-14:40, Cloudmaster Presentasjoen tar for seg Komplett sine erfaringer med

Detaljer

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC)

IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) IP-TELEFONI & SAMORDNET KOMMUNIKASJON (UC) Norsk PURE IP COMMUNICATIONS GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 D-71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009-9 info@innovaphone.com

Detaljer

NR. 2 2003 12. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Fra Ericsson i København

NR. 2 2003 12. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Fra Ericsson i København NR. 2 2003 12. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Fra Ericsson i København SEMINARER LEVERANDØRER Dette nummeret av BRUM-nytt er stort sett viet seminarer og BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Aastra MD Evolution» Vokser med deg

Aastra MD Evolution» Vokser med deg Aastra MD Evolution» Vokser med deg Legg til rette for vekst For mindre bedrifter kan det være en utfordring å få mest mulig ut av begrensede ressurser. Arbeidsprosessene må forbedres kontinuerlig for

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

TDC Scale. Slik virker det. Brukeren i fokus

TDC Scale. Slik virker det. Brukeren i fokus TDC Scale Slik virker det Brukeren i fokus 1 Scale plasserer brukeren i sentrum Alle tjenestene ligger i skyen og er knyttet til brukeren Dette betyr at tjenestene følger brukeren og ikke telefonen Alle

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Ny telefoniplattform DSS Roy Storli, DSS Øyvind Rusten, Atea

Ny telefoniplattform DSS Roy Storli, DSS Øyvind Rusten, Atea Ny telefoniplattform DSS Roy Storli, DSS Øyvind Rusten, Atea 22.09.2009 Agenda Litt om DSS Gammel løsning Krav til ny løsning Hva skal implementeres Erfaringer og utfordringer i prosjektet Opplæring Tidsplan

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

BRUMnytt. Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger

BRUMnytt. Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger BRUMnytt Nr. 1 2010 19. årg. Brukerforeningen for Aastra Kommunikasjonsløsninger Leder Nok et vellykket BRUM-seminar I samarbeid med Aastra og den svenske brukerorganisasjonen, MX-ONE Usergroup, har BRUM

Detaljer

@TelMax Trender og tanker 2012

@TelMax Trender og tanker 2012 @TelMax Trender og tanker 2012 Agenda: Knut Markegård Administrerende Direktør - TelMax AS Hvem er TelMax/Visionsutveckling? Vi er en av Nordens største innen henvisningssystemer 89 ansatte med Kontor

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

Bilder fra Brum-seminar Trondheim. Bluetoothklokken. Bedriftsprofilen: Network Norway NR. 2 2006 15. ÅRG.

Bilder fra Brum-seminar Trondheim. Bluetoothklokken. Bedriftsprofilen: Network Norway NR. 2 2006 15. ÅRG. NR. 2 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Bilder fra Brum-seminar Trondheim Bluetoothklokken Bedriftsprofilen: Network Norway BRUMs samarbeidspartnere Les i dette

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

MBN Microsoft Synkronisering (MSS)

MBN Microsoft Synkronisering (MSS) MBN Microsoft Synkronisering (MSS) Brukerveiledning Innhold Brukerveiledning... 1 Introduksjon... 1 Kalenderintegrasjon... 2 Hvordan virker kalenderintegrasjon... 2 Outlook Plug-in... 2 Nedlasting og installasjon...

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

En del av Telecom Norden gruppen BERGEN KOMMUNE. Ole-Bjørn Tuftedal. Teknologisjef. ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no T C

En del av Telecom Norden gruppen BERGEN KOMMUNE. Ole-Bjørn Tuftedal. Teknologisjef. ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no T C BERGEN KOMMUNE Ole-Bjørn Tuftedal Teknologisjef 55569907 ole-bjorn.tuftedal@bergen.kommune.no KORT ORIENTERING BERGEN KOMMUNE Eksempler på noen av utfordringene Det er mye eldre teknologi o Eldre trygghetsstelefoner

Detaljer

Produkter: Ulike brukere - Ulike muligheter

Produkter: Ulike brukere - Ulike muligheter Produkter: Ulike brukere - Ulike muligheter Sentralbord/Ekspedient/agent Vanlige brukere Administrator Sentralbordklient Contact Center Opplest fravær og talepost Kalenderintegrasjon Presenceintegrasjon

Detaljer

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.

Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor. Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor. Muligheter og gevinster i FKN s avtale med Telenor Ivar Sorknes Telenor Business Norway Telefon: 90941599 E-post: ivar.sorknes@telenor.com Kommunenes utgangspunkt 80% av medarbeiderne er mobile, dvs. arbeider

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet

Ny kommunikasjonsplattform. IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Ny kommunikasjonsplattform IT-avdelingen oppgraderer telefonsentralen og utvider funksjonalitet Samordnet kommunikasjon Kommunikasjonsteknologi som understøtter forretningsprosesser Personlige verktøy

Detaljer

Hvordan selge Mamut One

Hvordan selge Mamut One Hvordan selge Mamut One Ole Christian Tangen, Sales Director, Mamut VAR 9. oktober, 2008 olect@mamut.com Mamut One - visjon Å forenkle hverdagen for mindre virksomheter Mest mulig funksjonalitet i en og

Detaljer

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg

Phone Assistant. Arne-Jørgen Auberg Phone Assistant Arne-Jørgen Auberg onsdag, 7. september 2016 1 Innhold Oversikt... 3 Veiviser... 4 Organsisasjonsnummer... 4 Datakilder... 5 Datakilde for Interbase... 5 Datakilde for Visual Foxpro Tables...

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift Mobil Bedrift Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Med Mobil Bedrift sikrer du både at dine kunder får profesjonell service og at dine ansatte kan samarbeide bedre. Du har full

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform

TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform Datablad TS200 En komplett telekommunikasjons- og samhandlingsplattform Nøkkelfunksjoner: Fra 1 200 brukere Alle vanlige telefonifunksjoner Integrasjon med e-post systemer PC sentralbord Kalender integrasjon

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Innhold : LINK Mobility Hva er GAS? GAS - LINK sin funksjon GAS - Merkantilt GAS - Skjermbilder Kontaktpunkter LINK MOBILITY LINK er en teknisk leverandør

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Geir Asskildt Account Manager

Geir Asskildt Account Manager Your connection to the world Hvor går veien videre med Aastra s produkt portefølje Geir Asskildt Account Manager 1 Aastra Aastra Enterprise Roadmap Enterprise Roadmap 2 Strategisk Retning Grunnstener for

Detaljer

Kjære medlemmer... Lederen

Kjære medlemmer... Lederen NR. 1 2008 17. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r A a s t ra Ko m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Lederen Kjære medlemmer... Da er sommeren endelig her, og vi går inn i en tid hvor vi kan

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Phonero. Bedriftsnett

Phonero. Bedriftsnett Bedriftsnett Hovednummer 5-sifret 815-nummer 800-nummer Geografisk nummer Mobilnummer Mobiltelefoni Bedriftsnett Mobil App Reserve lokasjon IP-telefoni Integrasjon mot Sentralbord Phonero Bedriftsnett

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer