40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek"

Transkript

1 NR ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger 40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson sentraler med IP nettverk Grunn #2: Fjerne kostnader ved hyppige interne flyttinger og endringer. Grunn #3: Redusere drift og vedlikehold av Telecom utstyr i små regionkontorer. Grunn #4: Øke effektiviteten til dine ansatte via fleksible arbeidsforhold. Grunn #5: Øke produktiviteten til dim mobile arbeidsstyrke. Grunn #6: Ta kontroll over og å optimalisere kostnadene av dine mobiltelefoner. Grunn #7: Øke kundeservise. Grunn #8: Hold ditt telefonsystem Up to date og standardiser nettverket. Grunn #9: Utvide trådløse telefoner med tekst melding, alarm og posisjonering. Grunn #10: Søke i firmaets telefonkatalog fra IP, trådløs eller mobiltelefon. Grunn #11: Utvidet funksjonalitet fra digitale telefoner. Grunn #12: Fast nummer funksjon på IT telefon. Grunn #13: Fleksible funksjonsknapper på IP telefon. Grunn #14: Opp til 4 ekstra knappepaneler på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #15: Viser innhold fra WAP browser på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #16: Sentral lagring av Dialog 4425 IP Vision telefonbok. Grunn #17: Medhør i høyttaler på Dialog 4422 IP Office. Grunn #18: Støtte for anrop til nødnummer (112). Grunn #19: Quality of Service statistikk. Grunn #20: IP SoftPhone ECC1.2 Grunn #21: Ventemusikk og kømeldinger for interne IP anrop. Grunn #21: Bandvidde effektive tale komprimerings codec. Grunn #23: Voice Mail over IP. Grunn #24: IP Telefoni nettverk over WAN. Grunn #25: PSTN fallback/backup for IP nettverk. Grunn #26: Støtte for crtp header compression. Grunn #27: Dynamisk (codec avhengig) Call Admission Control (CAC). Grunn #28: Regionskontor med lokal node. Grunn #29: Regionskontor med lokal node for økt sikkerhet. Grunn #30: Tjenesteutvidelse med EBG V3.1 SP6 (3.1.6) Grunn #31: Utskutt LIM over IP. Grunn #32: Utskutt analog / faks linje over IP. Grunn #33: Trådløs telefoni (DECT) støtte for nye bærbare. Grunn #34: WiFi/WLAN støtte. Grunn #35: Free seating. Grunn #36: Repeated Individual Diversion (RID). Grunn #37: Personal Number. Grunn #38: Nettverks funksjonalitet DPNSS. Grunn #39: Nettverks funksjonalitet QSIG. Grunn #40: En masse mindre kapasitets, ytelses og funksjons utvidelser. 40 gode grunner til å oppgradere din MD110 NYHET! MX-ONE versjon 2.0 Lanseres i Norge Kundecase Ringerikes Blad Se bilder fra turen til Storefjell

2 BRUMs samarbeidspartnere NETWISE Business Solution Telecom Les i dette nummer: Lederkommentaren side 3 Innlegg fra Dolphin Software side er året for VoIP konvergens side 6 Ericsson Mobile Organizer side 8 Misfornøyde kunder kommer aldri tilbake side 11 Seminaret på Storefjell side 12 Telefonselskapet AS hjelper Ringerikes Blad..... side 14 Sentralbord for IP, mobil og fast side 15 Takk for innsatsen side 16 Kurs... er det nødvendig dag...? side 17 ID Connect Ny BusinessPhone side 18 ID Connect Procall side 19 Mobiltelefon ombord i fly side 20 Spørsmål til BRUM side 20 Guide VoIP & IP-telefoni side 20 TeliaSonera tester fastmobil side 21 Søk om reisestipende fra BRUM side 21 WANTED side 22 BRUM-siden side 23 Les i neste nummer: BRUM-aktiviteter Contact Center Samarbeidspartnere Neste nummer, nr Materiell leveres innen 1. februar

3 LEDERKOMMENTAR: Lederen har ordet Jeg vil for det første takke alle som deltok på seminaret og årsmøtet på Storefjell i september. Tilbakemeldingene på årets høstseminar er gode, noe som bekrefter et bra program og god Ove Vermedal gjennomføring. En spesiell takk til dere foredragsholdere, utstillere og hotellbetjeningen som gjorde arrangementet til et nyttig og minnerik begivenhet. I tillegg vil jeg takke for tilliten som ble vist meg ved valg som leder for Brum. Enhver klubb, organisasjon, forening eller sammenslutning har som formål å gjøre det beste for sine medlemmer. For å bekrefte og styrke sin posisjon må nye medlemmer rekrutteres, fordi det alltid vil være noen som faller fra av ulike årsaker. Siste årene har Brum-styret sett en dalende interesse i oppslutning på våre arrangementer. Dette er en prioritert oppgave som det nye styret vil ta tak i og gjøre noe med. Vi skal kartlegge alle behovene som etterspørres i evalueringene. Vi skal også utvikle seminarene og finne metodikk som sikrer god kvalitet. I tillegg skal vi sette store krav til faglig utvikling og gode medlemstilbud i alle deler av foreningen. Benytt aktivt ditt medlemskap i Brum. Fortell dine kollegaer hva vi står for. Mange vet lite om hva som tilbys gjennom medlemskapet. Kontingenten går i sin helhet tilbake til medlemsrettet arbeid. Siste årene har vi redusert seminarutgiften for å holde et prisgunstig nivå på arrangementene. Styret vil også arbeide for en del fornying av aktiviteter og program innhold. Det er her viktig å følge med i tiden å bruke teknikk og metoder som er fremtidsrettet. Vi skal blant annet prøve å lage mer workshop i formidling av ny teknikk, og få i gang diskusjoner og interessegrupper på aktuelle temaer. Vi ser også fram til et utbytterikt og interessant år i Takk for samarbeidet i dette året er gått. Styret ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår! Med vennlig hilsen Ove Vermedal Leder i Brum Bli med i Fredagsklubben Fredagsklubben er Ericssons uformelle møteforum. Her kommer ulike bedrifter, distributører, produktansvarlige og konsulenter for å lytte og å selv fortelle om de løsninger, muligheter og utfordringer tele- og data-kommunikasjonen gir. Folk fra næringslivet blir invitert til å fortelle om deres erfaringer med konkrete produkter og løsninger. Fredagsklubben er gratis. Samlingene holdes i Ericssons lokaler i Asker og er åpne for alle. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på følgende adresse: fredagsklubben/ Det er begrenset plass så først til mølla prinsippet gjelder. 3

4 INNLEGG FRA DOLPHIN SOFTWARE TIL BRUM-NYTT (utarbeidet av Kåre Marsdal) VELLYKKET DRIFT AV KUNDE- SENTRE KREVER LØSNINGER PÅ FLERE FAGOMRÅDER Innledning Skal et kundesenter (for)bli vellykket, dvs bli positivt verdsatt av alle interessenter, må det finnes gode løsninger på andre områder enn bare det (telefon)tekniske. Det er samtidig viktig for ledelsen å rette blikket både innover i egen organisasjon og ikke minst skue utover for å ivareta kundenes behov. Det gjelder for så vidt fortsatt å finne gode teknisk-baserte løsninger, men de må inneholde funksjonalitet som ivaretar de ansattes og ledelsens behov i tillegg til kundenes behov for en god dialog slik at de får innfridd sine forventninger. Enhver kundedialog er i utgangspunktet gull verd og må behandles med dertilhørende omsorg og respekt. Dolphin Software er en ledende CTI-aktør i Norden, og vi har levert løsninger til mange små og mellomstore kundesentre i Norge, men også til store kundesentre som f.eks Telenor. Innenlands selger vi vår multikanals kundesenterløsning Dolphin CDS (Contact Distribution System) direkte til kunder som ønsker løsningen innen egen organisasjon, mens vi samarbeider tett med ErgoGroup når det gjelder kunder som ønsker å implementere kundesenteret som en ASP-tjeneste. I sistnevnte tilfelle får kundene én kontraktspartner å forholde seg til, inklusive telefonitjenester, samtidig som man får ett kontaktpunkt når det gjelder service og support. Systemløsninger for andre behov God organisering av menneskelig aktivitet, med tilrettelegging for å skape et godt, kreativt og inspirerende miljø, kan være vanskelig. Og enda mer utfordrende kan dialogen bli for kundene: Det er nemlig ikke alltid like lett å forklare kundene hvordan de skal forholde seg til en web-applikasjon når han eller hun til daglig verken er bruker av alskens PC-verktøy, ei heller er lommekjent på, og med bruken av, Internett. Ellers kan man med fordel automatisere utvalgte tjenester med fornuftig bruk av automatiske talesvarsløsninger (IVR, Interactive Voice Response) for å optimalisere ressursbruken enten det gjelder kundenes eller kundesenterorganisasjonens ressurser. Moderne teknologier som automatisk talegjenkjenning (ASR, Automatic Speech Recognition) og tekst-til-tale kan gi kundesenteret et etterlengtet løft hva produktivitet og markedsmessig positivitet angår ved å være teknologisk ledende, og derigjennom yte en førsteklasses, effektiv kundeservice. Turnus og bemanningsplanlegging Dolphin Software anerkjenner behovet for større kundesenterorganisasjoner å kunne planlegge ressursbruken ukesvis i forveien. Det å utvikle slike systemløsninger er krevende, og det betinger spesialkompetanse på linje med det å utvikle et godt multikanals kundesenter-system. Dolphin Software kan ikke spre sine utviklingsressurser på for mange områder. Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med Nordens ledende selskap innen denne kategori av løsninger, nemlig Teleopti i Sverige, for å supplere CDS-leveranser med egnede systemer som løser turnuskabalen på en rettferdig måte for de ansatte. CCC har vunnet en internasjonal pris for sitt fremragende system, og vi kan sammen vise til betydelige referanser i Norge. Dolphin CDS er integrert med CCC (Contact Center Coach) slik at man enkelt kan trekke ut og overføre grunnlagsdata som input til CCC for prognostisering av fremtidig trafikkmengde enten det gjelder telefonanrop eller mailhenvendelser. Med CCC får kundesenterledelsen et godt verktøy for ikke bare planlegging av hverdagen, men like mye for løpende oppfølging og rapportering av den daglige driften. Og de ansatte får et verktøy der de på enkel måte kan legge inn personlige ønsker hva angår vakter, bytte av vakter og oversikt over planlagte vakter. 4

5 Co-browsing (også kalt samnavigasjon) Det kan være vanskelig for en kundesentermedarbeider å forklare innringer hvordan han eller hun skal navigere på nettsiden. Det kan gjelde utfylling av en barnehagesøknad for en kommune, en lånesøknad til en bank eller for å bli medlem av en organisasjon. I slike situasjoner vil det være hensiktsmessig å kunne se samme skjermbilde slik at man lettere kan veilede innringeren. Dolphin Software har en slik samnavigasjonsløsning (kalles som oftest for co-browsing). Dette er en meget avansert proxybasert løsning (info for de teknisk interesserte) der man kan legge inn egne behandlingsregler og bygge inn ønsket sikkerhet for å unngå tvil i ettertid om hvilken part som gjorde hva. Det siste er særlig viktig ved f.eks økonomiske transaksjoner som kjøp av aksjer og lignende. I tillegg sendes data over nettet på en sikker, kryptert måte. En av landets største forretningsbanker har prøvd ut løsningen og skal nå sette den i ordinær drift. Banken har lagt ned betydelig innsats for å sjekke ut om det finnes sikkerhetshull i produktet (har sogar leid inn eksterne for å prøve å hacke seg forbi proxy-serveren dog uten hell), og har konkludert med at løsningen tilfredsstiller bankens strenge sikkerhetskrav. Med co-browsing får man en tettere og en bedre kontaktinnlevelse med innringer. Vi kan også tilby en chat-variant der man samnavigerer med kunden uten å snakke sammen, men ved å skrive tekster til hverandre. Kompetanseoppbygging i det daglige Kundesentermedarbeiderne trenger løpende påfyll av kunnskap, og det må avsettes tid til dette i det daglige da det ellers nærmest automatisk vil bli nedprioritert. Det finnes mange modeller for hvordan dette kan tilpasses den enkelte i en travel hverdag, men med bruk av samtaleopptak får kundesenterlederen/supervisor et godt hjelpemiddel for avdekke hvor skoen trykker. Med vår IVRløsning, som kalles for HotVoice og er Nordens mest utbredte IVRplattform, kan agenten selv ta opp samtaler til opplæringsbehov. Det samme gjelder situasjoner der man trenger dokumentasjon for hva som blir sagt, f.eks ved kjøp av aksjer og fondsandeler i bank, eller dersom samtalen skulle ta en ubehagelig vending. I sistnevnte tilfeller må innringerne gjøres oppmerksom på at samtalen tas opp, mens man for opplæringsformål kan ta opp samtaler for avspilling innen tre dager. Deretter må samtalene slettes. IP-telefoni Dagens buzz word i vår fagverden er IP-telefoni. Dette er på mange måter gammel vin på nye flasker (vi skal fortsatt ringe og prate, men nå med hjelp av andre teknologiske duppeditter), og vi har underveis tilpasset våre løsninger til denne nye måten å overføre samtaler på. Først og fremst har vi videreutviklet HotVoiceplattformen til å håndtere teknologien i alle den avskygninger, foruten at Dolphin CDS også kan fungere enten som et stand-alone call center, eller integrert med andre leverandørers IP-systemer som f.eks fra Ericsson, Nortel og Cisco. Funksjonaliteten sett fra kundesentermedarbeideren er i det store og hele uforandret, men IP-telefoni har innebygget nye muligheter som over tid vil åpenbare seg. Driftsmessig vil ting bli enklere, kostnadene vil kunne reduseres og integrasjonen med andre løsninger vil bli enklere enn det har vært hittil. Med IP-telefoni får man en EDB-tankegang på en gjennomført og gjennomgående måte, og denne standardiseringen vil gi gevinster i det lange løp som all annen standardisering bidrar til. Går din organisasjon over til å bruke IP-telefoni, så skal du vite at våre løsninger er klare til å understøtte og utnytte fordelene med denne teknologien. Rådgivning og bistand til lederopplæring Dolphin Software kan bistå kundesenterledere med å gjennomføre kulturbevissthetsaktiviteter der man fokuserer på hele organisasjonens visjoner og verdier. Det å lede en kundesenter-organisasjon adskiller seg betydelig fra tradisjonell linjeledelse, og ved å trekke på våre nøkkelpersoner vil man få satt fokus på også de mykere verdiene i et kundesenter. Det blir altfor ofte fokusert utelukkende på servicegrader, samtaletider, effektivitetsprosenter og andre harde fakta, mens de ressurser som skal effektivisere disse måltallene ikke blir viet nok oppmerksomhet verken på kort eller lang sikt. Dette er et lederansvar, og vi kan bistå aktivt med å frigjøre ressursene til å realisere dette ansvaret. Dolphin Software AS DialDirect: Fax: Brum-styret og redaksjonen for Brum-nytt ønsker alle medlemmer God Jul og Godt Nytt År! Vi takker for samarbeidet i året som har gått! 5

6 2005 er året for VoIP konvergens 40 gode grunner for å IPgrade din MD110 Du har sannsynligvis spurt deg om når du skal følge trenden, og ta i bruk den nye IP teknologien. Og lurt på hvordan du skal oppnå dette. Men, viste du at din eksisterende Ericsson MD110 Convergence Communication System er klar for VoIP og IP Telefoni etter en enkel oppgradering. Viste du at en MD110 løftet til den siste release (BC12.1) fullt støtter IP Telefoni integrert i eksisterende plattform. Det som gjør Ericssons løsning enestående i bedrifts marked er at ikke bare får den nødvendige Tale-Data konvergens, men også får den tradisjonelle Fast-Mobil løsningen. Visste du at oppgradering av din MD110. til den siste release BC12.1 er mulig fra hvilken som helst release? vil IP-enable din MD110 uken ekstra kostnad? er den beste måte for å gjøre ditt system framtidsrettet? er mer enn Tale-Data konvergens, det klargjører for Fast-Mobil og Intern-Ekstern konvergens. gir der tilgang til den nyeste teknologien uten å investere i et nytt system? vil beskytte dine tidligere investeringer ved å la deg gjenbruke de fleste eksisterende terminaler? 6

7 Søker du etter flere gode grunner for å oppgradere din MD110 nå, så finner du 40 grunner nedenfor (hovedsakelig for systemer med release før BC11) Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson sentraler med IP nettverk Grunn #2: Fjerne kostnader ved hyppige interne flyttinger og endringer. Grunn #3: Redusere drift og vedlikehold av Telecom utstyr i små regionkontorer. Grunn #4: Øke effektiviteten til dine ansatte via fleksible arbeidsforhold. Grunn #5: Øke produktiviteten til dim mobile arbeidsstyrke. Grunn #6: Ta kontroll over og å optimalisere kostnadene av dine mobiltelefoner. Grunn #7: Øke kundeservise. Grunn #8: Hold ditt telefonsystem Up to date og standardiser nettverket. Grunn #9: Utvide trådløse telefoner med tekst melding, alarm og posisjonering. Grunn #10: Søke i firmaets telefonkatalog fra IP, trådløs eller mobiltelefon. Grunn #11: Utvidet funksjonalitet fra digitale telefoner. Grunn #12: Fast nummer funksjon på IT telefon. Grunn #13: Fleksible funksjonsknapper på IP telefon. Grunn #14: Opp til 4 ekstra knappepaneler på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #15: Viser innhold fra WAP browser på Dialog 4425 IP Vision. Grunn #16: Sentral lagring av Dialog 4425 IP Vision telefonbok. Grunn #17: Medhør i høyttaler på Dialog 4422 IP Office. Grunn #18: Støtte for anrop til nødnummer (112). Grunn #19: Quality of Service statistikk. Grunn #20: IP SoftPhone ECC1.2 Grunn #21: Ventemusikk og kømeldinger for interne IP anrop. Grunn #21: Bandvidde effektive tale komprimerings codec. Grunn #23: Voice Mail over IP. Grunn #24: IP Telefoni nettverk over WAN. Grunn #25: PSTN fallback/backup for IP nettverk. Grunn #26: Støtte for crtp header compression. Grunn #27: Dynamisk (codec avhengig) Call Admission Control (CAC). Grunn #28: Regionskontor med lokal node. Grunn #29: Regionskontor med lokal node for økt sikkerhet. Grunn #30: Tjenesteutvidelse med EBG V3.1 SP6 (3.1.6) Grunn #31: Utskutt LIM over IP. Grunn #32: Utskutt analog / faks linje over IP. Grunn #33: Trådløs telefoni (DECT) støtte for nye bærbare. Grunn #34: WiFi/WLAN støtte. Grunn #35: Free seating. Grunn #36: Repeated Individual Diversion (RID). Grunn #37: Personal Number. Grunn #38: Nettverks funksjonalitet DPNSS. Grunn #39: Nettverks funksjonalitet QSIG. Grunn #40: En masse mindre kapasitets, ytelses og funksjons utvidelser. Ta kontakt med ID Connect for tilbud. De vil ta hensyn til eksisterende kampanjer som kan redusere oppgraderingsprisen. 7

8 Ericsson Mobile Organizer (Erik Øie Telefonselskapet as) Ericsson Mobile organizer (EMO) gir brukervennlig tilgang til bedriftens e-post, kalender og kontakter fra mobiltelefoner. Løsningen er basert på push teknologi, dette betyr at mobiltelefonen står tilkoblet GPRS hele tiden og synkroniseres i sanntid. E-post leveres like elegant som tekstmeldinger og er tilgjengelig helte tiden, slutt på å plukke frem laptop for å sende en liten e-post eller sjekke oppdatert kalender. Løsningen er tett integrert med bedriftens e-post server slik at elementer lest på mobiltelefon også markeres som lest i klienten på kontoret (Outlook eller Notes). Løsningen består i korte trekk av en EMO server (push connector) plassert internt i nettet, denne jobber mot e-post serveren og krypterer og videresender informasjon til en Relay server hos Ericsson, denne pusher så informasjon til mobilenheten. All kommunikasjon mellom intern og ekstern server foregår ved hjelp av e-post og krever således ikke noen endringer i oppsett av virksomhetens brannmur. Ericsson Mobile Organizer leveres med støtte for mobiltelefoner som benytter Symbian eller Microsoft som operativsystem. Ta gjerne kontakt med Telefonselskapet for mer informasjon:

9 informerer MX-ONE i versjon 2.0 leveres nå i Norge! En virkelig serverbasert IP-PBX for enhver norsk bedrift, for IP, fast og mobil kommunikasjon Av Knut E. Heimdal, Ericsson Enterprise Den nye kraftige serverbaserte kommunikasjonsløsningen fra Ericsson er helt og holdent basert på IP og ble i november i år lansert i versjon MX-ONE versjon 2.0. MX-ONE v.2 er et rent serverbasert kommunikasjonssystem som muliggjør at man bl.a. får tilgang til de 500 PABX tjenester og kan benyttes i bedrifter med opptil ansatte. MX-ONE v.2 tilbyr den samme pålitelighet som man er vant til og forventer av en telefoniplattform, kombinert med valgmulighet til å velge prefererte terminaler, enten det er IP-, mobile, digitale, analoge eller trådløse telefoner. I forrige nr av BRUM nytt skrev vi om hvor smart MX-ONE i versjon 1.0 var for å knytte opp avdelings,- og hjemmekontor og mobile medarbeidere til hovedkontoret. For å sikre å løsningen også kan benyttes i fremtiden benyttes i MX-ONE et åpent system som lettvindt inkluderer ny teknologi og tredjeparts applikasjoner. MX-ONE v.2 er altså et serverbasert IP-PBX system som nå kan stå alene. Det behøver ikke lenger være med en MD110 i systemet, og således ser Ericsson Enterprise et stor mulighet til å tilby denne IP-server også til andre ikke-ericsson kunder. MX-ONE v.2 er basert på Linux operativ system- et åpent system som realiserer realtime applikasjoner slik som nettopp telefoni er! MX-ONE v.2 benytter Ericssons distribuerte arkitektur og kan clusteres med opptil 10 servere som realiserer inntil 7000 brukere pr distribuert enkelt system. Dette antall vil i nær fremtid ytterligere økes. Ytterligere clusters kan nettverkes over IP for på den måten å realisere praktisk tall ubegrensede abonnentantall i nettverket. MX-ONE v.2 Telefoni Server supporterer både IP-telefoner og IP-softphone klienter, - tilbyr digital trunk interface til offentlige nett PSTN eller landmobile nettverk, IP-nettverk eller circuit-switched QSIG forbindelelse til andre MX- ONE og MD110 nettverk. Pre konfigurert Telephony Server, HP Prolient DT-360 Ericsson MX-ONE, Media Gateway 2.0 MX-ONE v.2 Telefoni System består av enheter som fortsatt heter LIM. (Line Interface Module). Hver LIM er sammensatt av en Telefoniserver (TS) og en Media Gateway (MGW). MGW kan være av typen Classic som innbærer at TS faktisk utgjøres av et kort i MGW chassis (19 tommers rack selvfølgelig). Det hele driftes sentralt av MX- ONE Manager, et active Directory Based Management løsning, og er kombinert med MX-ONE Communication Organizer (CO) som bl.a. tilbyr IP-basert funksjonalitet på sentralbord og PC/WEB basert call controll applikasjoner. En løsning mange har ventet på at her i CO får du serverbasert integrasjon av back-office applikasjonene (kalender etc) som Microsoft Outlook og/eller Lotus Notes. Ericsson MX-ONE Messaging applikasjon tilbyr komplett voic og Unified Messaging (OneBox) med tale, fax, tjenester, inkludert integrasjon med MS Outlook, Lotus Notes og Novel GroupWise. Videre kan MX-ONE Telefoni server 2.0 kombineres med multimedia kontaktsenterløsningen til Ericsson, nemlig Solidus ecare i Forts. side 10 9

10 MX-ONE... forts fra side 9 versjon 4.1. Svært mange norske bedrifter benytter Solidus ecare. MX-ONE Telefoni Server er forhåndsprogrammert med lisenser for 100 brukere, - ytterligere lisenser leveres nøyaktig slik du vil ha det i antall inntil 700 brukere pr. server. Flere TS kan som nevnt clustres og dermed 10-doble dette antall. Ønsker du det hele levert i 19 tommers rack kan lisensene leveres som kombinasjon for IP, analoge, digitale og Mobile Extentions lisenser. Hovedmodulere i MX-ONE v2 ha full styring av alle sine innkommende og utgående meldinger enten det er voic , faxer eller s. Fullkompatibelt med MS Outlook, Lotus Notes og Novell Groupwise. Mobile medarbeidere kan sogar anvende tekst-til tale funksjonalitet for å lytte til s mens man er på farten. Både tradisjonelle digitale linjer og IP kan benyttes. Ericsson MX-ONE Manager For å drifte Ericsson MX-ONE har man tatt frem Ericsson MX-ONE Manager som er en Active Directory Based applikasjon som perfekt integrerer med dagens IT-management plattformer. Du får full kontroll over kommunikasjons nettverket. Med en eneste arbeidsstasjon kan administrator drifte og supportere alle tilknytninger til MX-ONE og også monitorere drift og eventuelle driftsforstyrrelser. Man kan monitorere VoIP kvalitet (QoS) til fjerne lokasjoner for å sikre stabil talekvalitet, i sannhet en fullverdig nettverkskontroll av MX-ONE systemet som letter det daglig arbeide for drift og systemansvarlige i din bedrift. MX-ONE v.2 er en markedsleder som den serverbaserte IP-PBX som fullstendig integrerer bedriftsløsninger for mobiltelefoner. Ericsson har alltid hevdet at det er ikke bare tale om IP, men IP & mobilitet! Ericsson MX-ONE Communication Organizer Med Com.Organizer kan man drifte bedriftens kommunikasjons nettverk på den måten som faller mest hensiktsmessig. Med applikasjonen Personal Assistant kan man styre gjeldende profiler samtidig som man får aksess til alle features som ønskes enten via mobiltelefon, PC eller Lap-top eller via WEB. Som nevnt kan man velge mellom over 500 tradisjonelle PABX tjenester, inkludert produktivitets økende ytelser som som instant messaging, tilgang til bedriftens telefonkatalog og database, buddy list, anroplogg og tilstedeværelse profil etc. alt fullverdig integrert med standard løsninger i MS Outlook og Lotus Domino/Notes. I tillegg realiserer Operator Assistant en fullverdig og avansert IP-basert sentralbord som kan plasseres hvor som helst i bedriftens IT-nettverk. Godt å vite er at det heller ikke blir noen mangel på fremtidige features ettersom den åpne plattform sikrer Ericsson MX-ONE Communication Organizer er fullt kompatibelt med tredje parts applikasjoner. Ericsson MX-ONE Messaging En nøkkel komponent av Ericsson MX-ONE systemet er Ericsson MX-ONE Messaging applikasjon som muliggjør at bedriftens ansatte kan MX-ONE v.2 kan du nå få levert gjennom en av våre norske salgspartnere Ementor, ID Connect, Telefonselskapet eller Umoe IKT. Ytterligere informasjon: Knut E. Heimdal (klikk på MX-ONE) HUSK å betale medlemskontingenten for BRUM i 2005! 10

11 Misfornøyde kunder kommer aldri tilbake Netwise forenkler kommunikasjonen mellom mennesker ved å utvikle systemer som forener fasttelefoni og mobiltelefoni - slik forbedres organisasjonens tilgjengelighet, kundeservice og effektiv. Flere og flere benytter i dag bare mobiltelefon på jobb - Kombinasjonen Ericsson MD 110, Proffnett Total og Netwise sentralbord gir full oversikt over organisasjonen. De ansatte kan med stor grad av fleksibilitet benytte elektronisk kalender for å planlegge dagen sin, og både mobiltelefonen og fasttelefonen blir håndtert fra Netwise og viderekolet til sentralbordet eller til en annen om ønskelig. Fra sentralbordet kan man enkelt sende både SMS og mail til de ansatte, noe som er meget effektivt for å få gitt beskjeder til de ansatte For Solidus ecare har Netwise nå en integrasjon klar, denne tilbyr brukere i Solidus ecare å søke ned i Netwise CMG databasen. Trafikkmåling og løsningsoversikt Netwise leverer løsninger som gjør at du til enhvertid har full kontroll over både innkommende og utgående trafikk. Løsningene leveres ferdige med et godt utvalg av standardrapporter, men du kan også lage dine egne dedikerte rapporter. Ønsker du å bygge en oversikt over hva slags utstyr som finnes, hvor det finnes, hva slags telefonapparat den enkelte bruker har, fakturere for tjenester og forbruk internt, så er dette standard i våre løsninger. Opplæring / Kurssenter Netwise har bygget opp et eget kurs og opplæringssenter på Olavsgård (midt i mellom Oslo og Gardermoen) Fra dette senteret tilbyr vi sammen med partner opplæringstjenester i fullskala for Netwise produktene. Sentralbordopplæring Driftsopplæring Brukeropplæring Teknisk sertifisering Opplæring av supportpersonell Spesialtilpassede opplæringspakker Netwise AS Hvamstubben Skjetten Telefon

12 Et tilbakeblikk på seminaret på Storefjell Foto og referent Ove Vermedal Fra festmiddagen på hotellet.vi fikk servert et nydelig tre retters måltid. Fisk, reinsdyrfilet og is til dessert. Lars Kjennerud fra Ericsson var på talerstolen med flere innlegg. Stolpeklatring og tapeshopping for "de dristige" Støvlekasting. En av seks øvelser i konkurransen i friluft ve d hotellet. Berit Thue fra Brum stiller spørsmål på Autrautstillingen. 12 For å se evaluering av seminaret på Storefjell besøk oss på web:

13 Den gamle og den nye redaktøren i Brum. Svein Ivar Aa. Larsen og Ove Vermedal Sistnevnte er valgt som leder i Brum på siste årsmøte. Knut Heimdal innleder seminaret for Ericsson. Fra innsiden av en lavo. Fra Trios stand. Utstillingene ble godt besøkt etterhvert. Fra konkurransen i det fri. Fem-medlemmers skilag på "ekte plank". Fra standen tilumoeikt. Fra konkurransen. "Tautrekking på gyngende grunnlag". Geir Asscildt fra Ericsson taler til forsamlingen om IP og MX-One. 13

14 14

15 Sentralbord for IP, mobil og fast Mobiltelefoni kommer til å spise opp deler av den eksponentielle veksten som er spådd inne IPtelefoni. Nå som markedet kan få like tjenester på en mobiltelefon som på en fast, er det stort sett pris som gjenstår som eneste konkurransefaktor. Trio har teknologien for å kombinere det beste fra begge verdenene. Bruken av mobiltelefoner øker. I stadig større grad ringer vi direkte til en brukers mobil når vi søker vedkommende. Dette stiller krav til at sentralbord og tjenester som fraværsregistrering integrert med kalendersystemer som Outlook, Lotus Notes og Groupwise, også skal være tilgjengelig for den mobile bruker. En bedrift som kombinerer IP og mobil telefoni vil likevel være avhengig av et telefoni støttesystem med tjenester som gjør det hyggelig å være kunde. - Kombinasjonen ProffNett Total og for eksempel Ericssons MD-110 gjør at sentralbordet vil kunne ha full oversikt over ansatte i organisasjonen hvem som gjør hva og hvem som er tilstede. Er ikke vedkommende tilstede, får sentralbordet automatisk opp informasjon om tilbakekomsttid, samt hvem andre kan hjelpe innringer, sier Daglig leder Sten Vikland i Trio Norge. Tidligere har ikke sentralbord hatt mulighet til å tilby samme tjenester til mobile brukere. Det Trio nå har gjort er å innlemme disse tjenestene slik at mobile brukere kan få nøyaktig samme tjenester, som fraværsmarkering og et fullverdig pc-sentralbord. Vi gjør det rett og slett enkelt å være kunde av din bedrift. Vår løsning gjør det også mulig å spare penger ved at bedriften slipper unna med færre mennesker på sentralbordet. Samtidig vil de som er igjen kunne gjøre en bedre jobb, sier Vikland. Det er ikke nødvendig med store investeringer når man går over fra gammel til ny teknologi, mener Vikland: I erkjennelse av at mange bedrifter vil benytte deler av sitt eksisterende telefoni utstyr, kommer Trio inn og hjelper til med migrasjonen mellom gammelt og nytt utstyr. Ofte er det oppgraderingen av nettverket som står for den største kostnaden ved implementering av ip telefoni. Det pc baserte sentralbordet gir flere søkemuligheter. Sentralbordet kan for eksempel søke på den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver og tittel. Det viser også automatisk pop-up informasjon på fraværmarkerte telefoner, så lenge brukeren har registrert en aktivitet i kalenderen sin. De fleste bruker en eller annen form for elektronisk kalender til å planlegge dagen sin. For å gjøre det enklest mulig for brukeren, har vi kalenderintegrasjon mot Outlook, Lotus Notes og Groupwise. Det betyr at telefonen, både den mobile og kontortelefonen, automatisk viderekobles til sentralbord når brukeren har en aktivitet oppført i kalenderen. Brukeren kan for eksempel sende en SMS tekstmelding med Møte 14:00, og da viderekobles fasttelefonen / mobilen automatisk til sentralbordet. Meldingen vil også skrives inn i kalenderen til brukeren, hvor aktiviteten Møte står fra tidspunktet meldingen er mottatt til kl.14:00, sier Daglig leder i Trio Norge, Sten Vikland. 15

16 Takk for innsatsen! To av Brums styremedlemmer gjennom mange år gikk helt ut av styret på årsmøtet på Storefjell. Thom Forslund fra DNB NOR BANK ASA har vært med i styrearbeid i over 10 år. Berit Thue Fra Tine BA har vært med i styret de siste 3 årene. Thom kom inn i styret i 1995 og arbeidet spesielt med ansvar for seminarene. I en treårsperiode var han varamedlem for så å komme igjen for fullt i styret i 2002 med ansvar for økonomien i kasserervervet. Thom har hele tiden vært med på å bygge god kvalitet i alle Brum-aktivitetene. Det er mye hans ære at seminarene har fått det gode rykte på seg. Thom har også forvaltet Brums økonomi på en utmerket måte. Han har alltid vært ajour med regnskap og flotte oversikter for oss andre i styret. Berit har vært styremedlem i året 2004/2005 og varamedlem to år tidligere. Hun arbeidet spesielt med seminaroppgaver og arrangementer. Hun hadde alltid et vinnende godt humør som gjorde oss andre styremedlemmer glade. Berit var også sterkt engasjert i ekspedientforumet. Begge to gjorde en utmerket innsats for Brum i mange år til sammen. Tusen takk for innsatsen! Det har vært en glede å samarbeide med dere. Vi som er igjen i styret håper at dere dukker opp på våre aktiviteter i fortsettelsen. Med vennlig hilsen Ove Vermedal og Brumstyret Driftssenter for Ericsson kommunikasjonsservere MD110 og Telcom Europe Telefonselskapet tilbyr driftstjenester for MD110 og Telcom Europe kommunikasjonsservere fra Ericsson. Telefonselskapet er en av de ledende leverandørene innen tele- og datakommunikasjon i Norge. Siden etableringen i 1987 har vi levert over telefonsystemer til bedrifter og offentlige etater. Salg, installasjon og service dekkes over hele landet. Driftssenteret tilbyr blant annet: Forebyggende vedlikehold Fjerndiagnose Feilrettingsarbeide Reservedeler Driftsstøtte Tlf.:

17 Kurs er det nødvendig da? Av Øivind Isdahl-Engh Wecan Når det investeres i bedriftskommunikasjonsutstyr for hundretusener av kroner, er det forbausende mange bedrifter som håper på det beste og regner med at ansatte skal lære funksjoner og tjenester på egen hånd. Eller er det kanskje ikke satt av penger på budsjettet til kurs og opplæring? Da skal man være klar over at utnyttelsesgraden av investeringen og tilgjengeligheten overfor innringere lider sterkt under dette, noe som sikkert ikke var meningen når investeringsanalysen ble gjort. I tillegg vil brukerne oppleve at utstyret er vanskelig å bruke og unødvendige, irriterende brukerfeil oppstår. Tjenester og funksjonalitet man har betalt for, ligger ofte ubenyttet, fordi man enten har glemt at de er der, eller ikke forstått sammenhengen eller nytten i praksis. Sett fra en økonomisk side, får man følgelig ikke den gevinstrealiseringen man var på jakt etter i investeringsfasen. Kurs og opplæring er derfor strategisk viktig, for å nå det totale målet med en forbedret og effektiv kommunikasjon ut mot kundene eller internt i bedriften, for mindre antall kroner. Kurs og opplæring foregår overfor tre grupperinger: Den vanlige brukeren, sentralbordbetjeningen og teknisk driftspersonell. Vi stiller følgende spørsmål til de tre gruppene: Brukeren: Hvordan innhenter du et gruppeanrop til din telefon (det ringer på nabopulten)? Sentralbordet: Hvordan får du sendt DTMF (tonesignallering) til en automatisk svartjeneste? Driftsansvarlig: Hvordan setter du en abonnent i stand til å medflytte til mobiltelefonen? Noen av leserne vil kanskje le, men jeg møter nesten daglig mennesker fra de tre grupperingene, som ikke vet svaret. Spørsmålene over har ikke bare akademisk verdi. Dette er høyst relevante, folkelige, tilgjengelighetsfremmende tjenester som er svært viktige for grunnleggende bedriftskommunikasjon. Hvis en tilfeldig person (i sin gruppe) vet svarene over, i din bedrift, kan du være sikker på at han har vært på kurs eller har en WEBsanvisning en skjermlengde unna. Kompetanseoppbygging er heller ikke bare aktuelt ved innkjøp av nye applikasjoner eller ny plattform. Det er ved kontinuerlig opplæring at man får kontroll over kost/nytte-effektene. Vi ser at de bedriftene som ser viktigheten av å lære de tekniske forskjellene, fra for eksempel å gå fra BC 11 til BC 12, i praksis kapitaliserer på investeringen. Hvordan får man avdekket manglende kunnskap, feil utnyttelsesgrad og lav tilgjengelighet? Jo, ved å bruke verktøyet man allerede har betalt for. Gjennom snart 10 år har vi kjørt flere hundre kurs på DNA suiten. Likevel har vi ikke avholdt mer enn kurs på trafikkanalyseprogrammet Performance Manager (PMG), som kan fortelle mye om rikets tilstand. Her kan man få ut analyser på sentralbordene enkeltvis, trafikk ut og inn, tapte anrop, sperr, travle time m.m. Har ikke PMG, sier du? Neivel, men uansett ligger alt innbakt i hussentralens generiske programvare som allerede er betalt for. Det har det gjort i årevis. I utgangspunktet er det kun snakk om å skaffe seg den kompetansen som gjør det mulig å hente ut disse data. I dette tilfellet handler det om en dag. Hos IDconnect ble det, for et drøyt år siden, bygget opp et helt nytt kursrom, med 5 komplette arbeidsstasjoner og all nødvendig maskin- og programvare for MD110, hele DNA-suiten, OneBox, Solidus ecare i siste versjon. Dessuten har kursrommet tilgang til ALEX for teknisk dokumentasjon. Wecan står for gjennomføringen av kursene og dekker i dag alle kompetanseområder og brukergrupper kundene måtte ha for Ericsson plattformene. Investér i kunnskap, utforsk bruksmulighetene og ta de riktige fremtidige beslutningene innen bedriftskommunikasjon i din bedrift. Bruk vår webadresse og hold deg oppdatert med info. 17

18 Ny BusinessPhone release 7.0 med kundevennlig startpakke! Skrevet av Tor Håvar Johansen, ID Connect Ericsson har nettopp kommet ut med en ny versjon av BusinessPhone som skal ta opp kampen om det minste segmentet i markedet. De har tatt utgangspunkt i BusinessPhone 50 som er det minste kabinettet med 5 kortplasser. En kampanjepakke med lisens som åpner for bruk av kun 3 kortplasser. Sentralen kommer bestykket med et CPU-D5C prosessorkort med innebygd driftsmodem og CTI grensesnitt. Et MFU kort som gir talepostkasser, automatisk sentralbord, købeskjed og ventemusikk. 4 ISDN GT/S0 linjer, 4 analoge internlinjer og 8 digitale internlinjer. I pakken er det 3 stk. Dialog 4222, 2 stk. Dialog 4223 og et keypanel. Den siste kortplassen kan benyttes til et DECT kort, eller et hvilket som helst linjekort. Dersom behovet øker og en trenger å åpne for bruk av de siste to kortplassene, så lar det seg gjøre ved å kjøpe en lisens for dette. Det følger også med lisens for full nettverksfunksjonalitet over en ISDN GT samt to mobile extensions. CTI lisenser for 2 BackStage brukere og to Call Center Assistant. Alle lisensierte tjenester er fullt åpne for 60 dagers prøvedrift. CTI lisensene krever en ekstern server for å kunne implementeres. En annen viktig nyhet i denne versjon er integrert applikasjonsserver (IAS). En integrert Windows Server 2003 Embedded Telephony Edition montert på et kort som krever to kortplasser i BusinessPhone kabinettet. Alle CTI applikasjonene unntatt DNA Operator Suite 5.0 kan kjøre på denne serveren. Applikasjonene er ferdig installert på serveren. Etter de 60 dagene med åpne prøvelisenser, så bestemmer en seg for hvilke lisenser en vil kjøpe for videre drift. Andre nyheter i denne versjonen er IP nettverk mot MD110 i BC12.1 eller senere med IP nettverk fra ELU32 kort. BusinessPhone vil da være ideell for små regionskontorer som står i nettverk med MD110 på hovedkontoret. Hovedkontorets DNA vil kunne være felles svarsted i systemet og BusinessPhone brukerne vil være fullt integrert i sentralbordløsningen. BusinessPhone 7.0 kompakt startpakke fortsatt i salg hos ID Connect Strippet versjon av BP50 Begrenset til 3 kortplasser av CPU- D5C. 1 kortplass er ledig for bruk til hvilken som helst korttype. Oppgraderbar ved hjelp av ny software lisens slik at alle 5 kortplassene kan benyttes. Telefonapparater & Voic inkludert i pakken. Pakkene kommer i 2 utgaver, med hvite eller sorte apparater. Ta kontakt med ID Connect hvis du ønsker mer informasjon el. via mail Kundepris: kontakt oss på telefon eller 18

19 Har du ønsket deg muligheten å kunne ringe ut fra kontaktlista i Outlook/Lotus Notes via din MD110? ID Connect kan nå via en 3 parts CTI applikasjon løse dette for deg. Under ser du et bilde av løsningen, samt litt om funksjonene og fordelene. Her er de fleste funksjonene: Ring ut ved hjelp av museklikk eller hurtigtast. Hurtig søk i alle tilkoplede databaser. Også telefonkatalog på Internett (Gule sider) Identifisering av innringer via oppslag i database. Kontaktinformasjon kan lagres umiddelbart i en database, og er tilgjengelig i alle tilknyttede foldere. Alle telefonens funksjoner kan enkelt benyttes. Alle innkommende og utgående anrop lagres i en loggfil. Mulighet for å lagre samtalene i mp3 format. Her er de fleste fordeler: Tidssparende og effektiv måte å bruke telefonen. Informasjon om innringer tilgjengelig før svar. Full oversikt over dine telefonsamtaler. Tapte anrop kan lagres i egen journal. Vi utvider din PC til en profesjonell CTI arbeidsstasjon. Løsningen arbeider sammen med Lotus Notes, Microsoft Outlook og alle databaser som tilbyr et ODBC interface. Innkommende samtaler vises med navn og tilgjengelig lagret informasjon. Tapte anrop lagres også om programvaren ikke er startet. Powerdialer for bruk ved kampanjer. I loggfilen lagres alle anrop. Det er mulig å ringe tilbake med å klikke på nummeret. Systemkrav: Krever MD110 i BC11 eller BC12. Application Link, siste versjon, inkludert CTI server. Lisenser for CallControle til alle definerte brukere. (Selges i pakker på 10) CTI arbeidsstasjon (PC) med Windows 200/2003 eller XP. Lotus Notes med versjon nyere enn 5 og database med ODBC driver. Ta kontakt med din kontaktperson i ID Connect i dag eller ring

20 Nå kan du snart viderekoble deg til mobilen på vei over atlanteren, men vil du det? Tidligere har flyselskapene strittet i mot å la passasjerene bruke mobiltelefonen om bord i fly. Nå sier passasjerene nei. Det går frem av en undersøkelse utført av selskapet Skytrax. Ni av ti passasjerer sier nå nei til bruk av mobiltelefon om bord i flyene. Det skriver NRK. Nesten passasjerer fra 76 forskjellige land har deltatt i undersøkelsen, hvor et av spørsmålene var om de godtok bruk av mobiltelefonen om bord i flyet på lange eller korte flyturer. Og svaret er overraskende. Ikke mer enn en av ti vil kunne ringe fra flysetet. Unisont Det er ingen store forskjeller på hvilke grupper som vil og ikke vil snakke i mobiltelefonen. Både menn og kvinner i alle aldre er negative til å ringe fra flyet. Selv forretningsfolk vil helst slippe å høre passasjeren ved siden av dra frem mobiltelefonen. Dette stiller spørsmålstegn ved de store investeringene som gjøres på området, sier Peter Miller i Skytrax i en pressemelding. Både Airbus og Boeing jobber med løsninger som skal gjøre det mulig for oss å ringe også når vi befinner oss om bord i fly. Egne basestasjoner installeres, og det jobbes for å gjøre det sikkert å snakke i mobiltelefon uten at flyets instrumenter påvirkes. Undersøkelsen viser også at mange gjerne vil ha tilgang til Internett, SMS og liknende, selv om de ikke vil kunne snakke i mobilen. Guide VoIP & IPtelelefoni Den belgiske telebrukerforeningen BELTUG har laget en guide for VoIP og IP-telefoni. Denne er lagt ved i pdf.-format og er vel verdt å kikke på hvis man tenker på å gå over til former for taletelefoni over IP. Guiden er på 44 sider og starter med en innføring i de ulike begrepene rundt VoIP. Deretter følger en oversikt over mulige fordeler og ulemper med denne teknologien og avsluttes med en rekke gode råd for nettverksarkitektur og dimensjonering, hvilke krav man bør kunne stille til tilbyder mht. protokoller, grensesnitt, kvalitet, sikkerhet osv. Trådløse versjoner av VoIP blir også omtalt. Les mer på: upload/guide%20voip.pdf Spørsmål til BRUM eller noen av våre samarbeidspartnere? Vi vet at mange av våre medlemmer har spørsmål de gjerne vil ta opp med det være seg Ericsson, Telenor eller andre av våre samarbeidspartenere eller dere har spørsmål til BRUM. Vi vil nå forsøke å samordne disse spørsmålene, og sammen med Användarföreningen presentere dem på et høyere nivå ved f.eks. Ericsson. Dermed tror vi at vi har større gjennomslagskraft og vil få bedre komunikasjon med både våre medlemmer og samarbeidspartnere. "En svale gjør ingen sommer..." De spørsmål vi finner relevante for flere, vil vi forsøke å presentere på vår webside. Og selvfølgelig svarene når de kommer. Så dermed er det i grunnen opp til dere medlemmer og komme med spørsmål og kommentarer dere vil belyse, enten her på siden eller direkte til en av våre samarbeidspartnerene og/eller leverandører. Send en e-post til: 20

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens!

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens! :nytt fra ARCen :konkurranse 40 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem!

Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Med Complete Control 4.0 har virksomheten full oversikt over alle avtaler og

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

GO CONTROL! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.

GO CONTROL! Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4. Det er lettere å redusere kostnader når du SER dem! Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 GO CONTROL! Complete Control 4.0 gir virksomheten full oversikt over alle avtaler

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer