PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET"

Transkript

1 PROBLEMATISK SPILLEATFERD I ARBEIDSLIVET Et AKAN-prosjekt, finansiert av Lotteritilsynet & Helsedirektoratet Kenneth Dahlgren, Rodeo Analyse (t: /

2 Undersøkelsen Utført: Fokus: Penge- og dataspillproblemer, fra et arbeidslivsperspektiv Utvalg/kvantitativ del: 13 virksomheter (4073 respondenter) - Fergetransport - Offshore - Offentlig forvaltning - IT/telefoni - Luftfart - Politi og tollvesen - Industri/produksjon - Energi Utvalg/kvalitativ del: 25 dybdeintervjuer - Henvendelser til AKANs rådgivningstelefo - Generell invitasjon til registrerte abonnenter på AKANs nyhetsbrev - Annonse i VG

3 FOKUS - Indikasjon på omfang av spilleproblemer i norsk arbeidsliv - Spesielt ifm. internett - Personers egne erfaringer med spilleproblem - Negative konsekvenser for arbeidsplassen

4 MÅLSETTING

5 Redegjøre for spilleproblemer i arbeidslivet, og hvordan spilleproblemer ikke nødvendigvis utelukkende bør sees som noe som befinner seg inne i personer, men også viser til noe sosialt og kulturelt. Det vil si, mønstre som på dynamisk vis oppstår og endres i brytningspunkter mellom kultur, et stadig skiftende spillemarked og statlig regulering. Her med arbeidssituasjonen som tematisk utgangspunkt. Kultur Kommersielle strategier Lover og regler

6 Dette handler delvis om folkehelseperspektivet, og hvordan det er viktig å tenke både problem og forebygging på en måte som belyser forholdet mellom aktør og struktur mellom person og omgivelser. Også på arbeidsplassen kan det finnes elementer ved stillingers innhold, krav og plikter, organisasjonens utforming, kultur og tradisjoner og så videre, som kan fremme eller hemme et problem i utvikling. Behov Handlingsalternativer Handlingsvalg Kultur Kommersielle strategier Midler Lover og regler Aktøren

7 Arbeidssituasjonen: PC-basert arbeid Skiftarbeid Handlingsvalg Reisevirksomhet Beslutningsmakt Behov Handlingsalternativer Kultur Kommersielle strategier Midler Lover og regler Aktøren

8 Sosial dimensjon: skaper behov? Praktisk dimensjon: dekker behov?

9 «Jeg så en ganske klar sammenheng for meg selv, med at de gangene jeg fikk lønn de påfølgende to, tre dagene så er jeg veldig ofte sent ute. Både fordi jeg måtte ta igjen det jeg ikke har fått jobba opp, og samtidig at jeg satt oppe om natta og spilte, og ble trøtt om morgenen»

10 Oversikt & pengespill 4073 respondenter Ingen problem: 97% Risikogruppe: 2% Problemgrupper: 1%

11 Overordnet & pengespill Pengespilleavhengighet handler ikke (hovedsakelig) om fysiologisk nedbrytning av kropp, men den relative summen av negative konsekvenser aktiviteten medfører for personen i møte med omgivelser. I møter vi har hatt med personer som har alvorlige pengespillproblemer, har vi sett et bilde av pengespillproblemer som noe det kan være vanskelig å gripe. Livssituasjonen deres er preget av kaotiske tilstander, samtidig som fokus er rettet mot én ting: spillet. Å skulle konfigurere negative fragmenter i et slags system og se problemet for hva det er, kan derfor være svært vanskelig både for personen selv og pårørende rundt om.

12 «Det jeg har vært redd for, i forbindelse med jobb og det sosiale utenfor, er at jeg skal bli sett på som et offer at man ikke takler livet på en måte. Det har jeg vært, og er ekstremt redd for. For det føler jeg at jeg gjør. Altså jeg takler livet på min måte»

13 Mønster & pengespill I denne undersøkelsen har vi ikke funnet én type problemspiller. I stedet har vi funnet en rekke individer svært forskjellige sådan, både med tanke på kjønn, alder, yrke, utdanning, familiesituasjon, fritidsinteresser og så videre som deler en tilsvarende situasjon i den forstand at de har mistet kontroll over sin egen pengespillaktivitet. Men hvorfor denne kontrollen gikk tapt, skyldes svært forskjellige årsaker. Likevel kan vi tegne et slags grovriss av hva det handler om.

14 Mønster & pengespill Personene vi har snakket med er veldig forskjellige, men prosessen de har gått gjennom har noen fellesnevnere: - Før pengespillproblemet lå det et annet problem - Samlivsbrudd/omsorgssvikt/kulturforskjell/etc. - Pengespill ga en midlertidig løsning på problemet - Tankeflukt/mestringsfølelse/sosialitet/etc. - Serier av midlertidige løsninger ble etterhvert en viktig krykke - Forhold ved arbeidssituasjonen stimulerte problemets utvikling - Penger/kjedsomhet/ensomhet/etc. - Pengespillproblemet påvirket etterhvert arbeidsutførelse - Fravær/humørsvingninger/produktivitet/etc. - Problemer på arbeidsplassen påvirket etterhvert privatlivet negativt - Pengespillet ble dermed enda mer viktig

15 Motivasjon & pengespill Våre informanter spilte forskjellige typer pengespill. Vi fant at det relevante å fokusere på ikke var hvilke typer spill som er farligere enn andre, men hvordan motivasjonen spilleren hadde for å engasjere seg i dem varierte. Ulike motivasjoner - det vil si forutgående problemer - svarte til ulike spilltypepreferanser. Rene tilfeldighetsspill Tilfeldighetsspill m/aktiv medvirkning Tilfeldighetsspill m/ferdighetsrelevans

16 Motivasjon & pengespill Rene tilfeldighetsspill Tilfeldighetsspill m/aktiv medvirkning Tilfeldighetsspill m/ferdighetsrelevans

17 Motivasjon & pengespill Felles for dem som hadde problemer med automatlignende spill på internett, var opplevelsen av å bli sugd ut av virkeligheten til en berusende, transelignende tilstand hvor alle problemer forsvant og livet var godt så lenge spillingen foregikk. «Det er en slags sånn der hypnoselignende greie. Litt snodig, men samtidig vil jeg si en ganske behagelig følelse. Det skal man ikke stikke under en stol» I den andre enden av skalaen, fant vi pokerspillerne og fotballtipperne som dyrket sine ferdigheter, verdsatte muligheten for utvikling og å tenke strategi.

18 Internett & pengespill Samtlige, med unntak av én, av problemspillerne vi intervjuet hadde problemer med pengespill på internett. Gjennom spørreundersøkelsen fant vi ut at kun 17% av utvalget spilte pengespill på internett, men blant disse var andelen med problemer atskillig høyere: 4% (8,5%) mot 0,8% (1,9%). Dette kan ha med å gjøre at på internett intensiveres spilleopplevelsen gjennom både tilbud og uttrykk.

19 «Når jeg oppdaget pengespill på internett, det var som himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn på sirkus, julaften og alle høytidsdager samtidig. Og det er nå jeg virkelig begynner å tape. Hundrevis av kroner hvert sekund»

20 Internett & pengespill To sentrale faktorer: 1. Tilgjengelighet: Lettere å la seg rive med fordi spillene alltid er der 2. Anonymitet: Slipper føle like sterkt på offentlighetens blikk «Tilgjengeligheten. At det er så enkelt. Du trenger ikke vise deg frem for å spille

21 Internett & pengespill Utenlandske nettselskaper har gjenskapt tro kopier av automatene som tidligere var å finne på kjøpesentre og lignende i virtuell form på internett. Et eksempel er Flere av informantene vi har snakket med, som startet sin problematiske spilleatferd med automatene, beskriver møtet med de virtuelle variantene som svært spesielt. «Det var som en ny vår når jeg fant de gamle automatene på internett. Jeg trengte ikke å gå ut av døren en gang, jeg trengte ikke å stå opp av sengen for spille. Og da ble man jo ofte liggende da, å spille» «Du får et helt annet forhold til penger på internett. Du registrerer kredittkortet ditt, og så slipper du å gjøre det noe mer. Da er det bare å hente ut penger. Og du tenker ikke på penger igjen, bortsett fra når det er tomt på konto

22 Internett & pengespill Av dem som oppgir å spille pengespill på internett er det interessant å merke seg at risiko- og problemgruppen foretrekker utenlandske spillselskaper, mens dem uten problemer hovedsakelig benytter seg av Norsk Tipping sine tjenester. Problemgruppen: 67% andre nettsider 30% Norsk Tipping Ingen problemer: 33% andre nettsider 64% Norsk Tipping

23 Pengespillproblemer & arbeidsplassen Samtlige av dem vi har snakket med, har i en eller annen grad opplevd at deres pengespillproblem i en eller annen form har hatt negative konsekvenser for arbeidsutførelsen og/eller arbeidsplassen, men nøyaktig når et spilleproblem blir et problem for arbeidsgiver er ikke alltid like lett å slå fast. «Jeg har jo en jobb hvor jeg ikke må stemple inn klokka åtte om morgenen. Jeg må heller ikke det klokka fire når jeg drar hjem. Og hvis det er en dag det er noe jeg ikke får gjort, så kan jeg gjøre det dagen etter. Det er klart, det krever ganske mye av deg å ha en sånn jobb. Og det har jeg til tider ikke helt klart å gjøre egentlig. Det ble litt mye ansvar for en uansvarlig person, det å komme seg opp om morgenen, legge seg om kvelden. Du har jo mye egentid, jeg er mye alene i jobben. Sånne yrker er sikkert ganske utsatte, i forhold til at man har mye tid, man kan skape tid. Med meg kan det gå 3-4 dager uten at jeg ser en eneste kollega. Jeg var nok litt utsatt der også

24 Pengespillproblemer & arbeidsplassen Vår oppfatning er at den mest utbredte negative konsekvensen av et pengespillproblem for arbeidslivet, er knyttet til mangel på søvn at personer kommer for sent og ikke er skikket til å utføre jobben de er satt til. I tillegg er problemspillere gjerne tankespredte og ufokuserte på grunn av situasjonen som tynger dem, noe som gjør det vanskelig å fokusere på oppgaver. 26% med problem har ofte vært ukonsentrerte / mindre oppmerksom på jobb på grunn av pengespillingen. 27% med problem har ofte hatt nedsatt produktivitet på grunn av pengespillingen. Fravær er en annen vanlig konsekvens. Dette kan skyldes nevnte søvnmangel eller problemfokus, men også sykdomer av både psykisk og somatisk art. 19% med problem har ofte hatt fravær fra jobben på grunn av pengespillingen.

25 Pengespillproblemer & arbeidsplassen Pengespillproblemer som tidstyv er også relevant, men fra et problemutviklingsperspektiv er det mer relevant å snakke om mulighetsstrukturer. «Nei, det var jo et sånt typisk mønster, at han stakk av tidlig i lunsjpausen og var borte litt, og hadde med seg PCen på jobb. Da satt han og spilte på nett. Han hadde sånn mobilt bredbånd» 26% med problem oppga å spille pengespill på internett i arbeidstiden 8% av dem uten problem gjorde det samme

26 Pengespillproblemer & andre tilbøyeligheter Vi fant også noen sammenhenger verdt å nevne: Ca. 50% av dem med pengespillproblem som også spilte dataspill hadde problem med begge deler 23,5% (mot 1,6%) av dem med pengespillproblem hadde bedrevet daytrading i løpet av siste året 20% (mot 1,5%) av dem med risiko eller problem hadde historikk med de gamle automatene 20% av dem som spilte på Multix (totalt ca. 1% av totalen) hadde pengespillproblem

27 Dataspill «Det er nå mulig å leve et følelsesmessig akseptabelt liv på internett. Ikke bare utdannelse og lønnet arbeid, men også gruppefølelse, vennskap, makevalg, sex og spenning kan foregå over en skjerm» (Bongard og Røskaft, 2012: 71)

28 25 % av våre respondenter spilte nettbaserte dataspill Dataspill & overordnet 2,7% av disse kan klasifiseres som problemspillere Vi fant ingen tilsvarende sammenhenger til arbeidssituasjon Men ca. 40% opplevde at de presterte dårligere på jobb

29 Dataspill & overordnet En sentral observasjon i de kvalitative møtene med problemspillere ifm dataspill, var at der personer med pengespillproblemer gjerne bruker spillet som flukt fra noe vanskelig, flykter mange dataspillere i stedet til noe. Det betyr ikke at det ikke finnes problemer å flykte fra, men at hovedmotivasjonen lå i fascinasjon og attraksjon. I motsetning til de vi har intervjuet om pengespillproblemer, som viser til flukt og/eller spenning, så viser dataspillerne til ting som sosialt nettverk, respekt, mestring, interesse, og så videre. Med andre ord fremstår problemet som manglende evne til å begrense tiden man bruker på å engasjere seg i sin hobby.

30 «Det er jo derfor folk fortsetter å spille. Der er jo det at man tilhører et samfunn der samfunnet faktisk trenger deg. Det er ikke lett å få det utenfor PCen da. For mange. At folk faktisk savner deg og trenger deg, og setter pris på at du er der du er»

31 Oversikt & dataspill I tillegg til å være en aktivitet de ønsker å bedrive, blir spillet en aktivitet de oppsøker for å unnslippe ubehagelige situasjoner i virkeligheten, en bevisst selvisolering. Der virkeligheten kan synes vanskelig å mestre og uforutsigbar, så er spillet styrt av regler. Mestrer man disse, blir den virtuelle verden både forutsigbar og en mestringsarena. Forventninger Konvensjoner Regler Lover Valgfrihet Normer Etc.

32 Arbeidsliv & dataspill Fra et arbeidslivsperspektiv så vil et dataspillproblem, som et pengespillproblem, medføre at den ansatte er ufokusert og fraværende i arbeidet, fordi han eller hun lever for sin rolle i spillet. Noe som kan være både et sikkerhetsproblem og et økonomisk problem. «Jeg satt på jobben og ventet, drømte. Jeg planla strategier for hva jeg skulle gjøre når jeg kom hjem»

33 Arbeidsliv & dataspill En sentral utfordring knyttet til dataspilling har med åpenhet å gjøre. Mange spillere føler at andre ser på fritidsaktiviteten deres å spille dataspill som noe man ikke burde kaste bort tid på. Dette er ikke spesielt konstruktivt. Hvis det er slik at man per definisjon gjør noe man ikke burde gjøre, er det vanskeligere å være åpen om dét når det eventuelt skulle bli et problem.

34 «Hvis du sier til gutta på jobben at du skal ha fri i neste uke for at du skal spille dataspill, har de ikke mye forståelse og aksept for det. Hadde jeg sagt at jeg skulle ut med båten min ei uke, så hadde det vært liksom Jeg prøver å unngå å snakke om det på jobb»

35 Dataspill & utfordring Det ligger potensielt en utfordring i et generasjonsskille, mellom de som vokste opp i en tid uten dataspill, som aldri har spilt, og de som alltid har hatt dataspillene tilgjengelig og integrert i livet sitt. Det er lett at oppfatninger som «ungdomsfenomen» henger igjen på grunn av dette. Men de første dataspillene ble introdusert og kommersialisert i overgangen mellom 70- og 80-årene, og svært mange av dem som begynte å spille dataspill når de var barn, spiller fortsatt. Sunt.

36 Konklusjoner 1. Et spilleproblem vil påvirke arbeidet/arbeidsplassen på en eller annen måte 2. Arbeidsgivere kan være tjent med kunnskap om dette: a. Kunnskap om hva spilleproblem innebærer b. Kunnskap om hvilke forhold ved arbeidssituasjon som påvirker c. Kunnskap om forebyggingsstrategier d. Kunnskap om løsnings/behandlingsmuligheter 3. Dataspillproblemer framstår som vesensforskjellig fra pengespillproblemer: a. Forskjellig med tanke på motivasjon for å spille b. Forskjellig med tanke på belønningsmekanismer c. Forskjellig med tanke på problemutvikling 4. Utfordringer knyttet til arbeidslivsfokuset: a. Vanskelig å forsvare ressursbruk på få tilfeller i den enkelte bedrift b. Vanskelig å avgjøre når problemet blir en sak for arbeidsgiver c. Vanskelig å identifisere selve problemet

37 OPPFØLGINGSSTUDIE? ALNA

38 Alna AB i Sverige gjennomfører for tiden et prosjekt finansiert av Folkhälsoinstitutet orientert mot problematisk spilleatferd i arbeidslivet. Prosjektet er todelt: 1. Alna har utviklet et kurs som tilbys ledere i arbeidslivet. 2. Rodeo arbeider med å kartlegge prosessen for å se hvordan kunnskap omsettes i handling, hvordan informasjon spres nedover i organisasjoner, hvilke faktorer som styrker/hemmer slikt arbeid, etc.

39

40 KUNNSKAP / HANDLINGSPLAN KURS - Kunnskapsutvikling - Kvalitetssikring - Videreutvikling BEDRIFT 1 BEDRIFT 2 BEDRIFT 3 BEDRIFT 4 - Informasjonsflyt - Bevisstgjøring - Praksisforankring LEDER LEDER LEDER LEDER MELLOM- LEDER MELLOM- LEDER MELLOM- LEDER MELLOM- LEDER ANSATT ANSATT ANSATT ANSATT

41 Slutt...

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer