mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9"

Transkript

1 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9

2 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns t brdt utvalg av Wirlss produktr md support for n båd som stand alon og sntralisrt controllr-løsningr. Wirlss N gir som bkjnt n lang rkk fordlr i form av bl.a. høyr hastight, bdr stabilitt og økt dkning. All NETGEARs sntralisrt løsningr bnyttr d samm akssspunktn, og dt r drfor mgt nklt å skalr løsningn ttrsom bhovt voksr. Uanstt størrlsn på dt trådløs nttvrkt har NETGEAR n sntralisrt løsning som passr. Vi forsøkr hr å gi n rask ovrsikt. Mdium 5-16 Akssspunktr >> WMS5316 minnr om WMS105, mn r n sparat applianc boks som montrs sntralt i nttvrkt, og hrfra kan håndtr opp til 16 Akssspunktr. WMS5316 Varnr Utovr administrasjon av dt trådløs nttvrkt har WMS-løsningn mulight til automatisk å styr kanalvalg og sndstyrk samt fordl brukrn mllom akssspunktr (load balancing). WC7520 Varnr Larg Akssspunktr >> WC7520 controllr fra NETGEAR kan som standard håndtr 20 akssspunktr, mn kan via lisnsoppgradring utvids til 50 akssspunktr, dt r mulig å stack opp til 3 controllr, no som gir n samlt kapasitt på 150 nhtr. WC7520 r n full fatur controllr md t brdt spktr av sikkrhtsfunksjonr, bl.a i og rogu dtction. Controllrn har dssutn innbyggt portal til gjstbrukr og support for fast roaming til f.ks. trådløs IP tlfoni. Bmrk dsignt! Small 1-5 Akssspunktr >> Md WMS105 fra NETGEAR kan du ltt og raskt konfigurr og vdlikhold t mindr nttvrk på opp til 5 akssspunktr. Dtt r n softwar-basrt løsning som installrs på n pc llr srvr i nttvrkt og hrfra gir mulight til konfigurasjon av dt trådløs nttvrkt inkl. sikkrht og firmwar oppdatringr. WMS105 Varnr NYHET << WNAP320 Wirlss N Akssspunkt NETGEAR introdusrr nå t nytt Wirlss N akssspunkt i diskrt og lkkrt dsign md innbygd antnnr for maksimal trådløs dkning. WNAP320 bnyttr d nyst tknologir innnfor sikkrht md support for bl.a. WPA2 og 802.1X md Radius support. WNAP320 Varnr Support for 802.3af PoE sikrr ltt installasjon. WNAP320 kan fungr som "stand alon" akssspunkt llr styrs via WC7520 controllrn Support for WMS5316 følgr snr. Christian Dupont / Nordic Product Managr / Tlf /

3 3 6 Forandring frydr Dt r n hrlig årstid, og dt grønns i naturn rundt oss. Dt r forandring som frydr. Fusjonn mllom Also og Actbis r i full gang, og snart vil du som forhandlr mrk hva dtt vil bty for din virksomht. Dt r også forandring som frydr. Ls mr om fusjonn i dnn utgavn av Actually. 8 Artikkl: Fusjonn som styrkr forhandlrn Q1 t tøft kvartal for PC-salgt PC-salgt r n viktig dl av vår flls forrtning. D forløpig talln fra IDC visr at dt norsk markdt hadd t svakr først kvartal, md n samlt ndgang på 5% vurdrt mot Bdriftsmarkdt var positivt og økt i priodn md hl 17%, og har fortsatt dn fin utviklingn gjnnom april månd. Hovdårsakn til ndgangn kan drfor spors til forbrukrmarkdt som i først kvartal gikk nd md 19%. Dt kan blant annt s ut som om folk vntr lngr md å kjøp ny PC, samtidig som mang vlgr ny tknologi. Tavl-PC-n har forløpig n litn andl av PC-salgt, mn dt skal bli spnnnd å følg også dnn utviklingn vidr. Spørsmålt blir om dtt sgmntt vil kannibalisr på dn tradisjonll PC-andln, llr om dt kommr i tillgg. Uanstt r dtt n dl av markdt som vi skal følg nøy. Gnistrkr fra HP 12 Nå går vi inn i n priod dr vi sr mulightr for n mr positiv utvikling også i privatmarkdt. Dt startt md konfirmasjon i mai, og fortsttr md skatt- og fripngr og skolstart. Ny lvrandørr hos Actbis Vår kundr kan stadig gld sg ovr tilskudd av lvrandørr, som gir grunnlag for utvidt samhandl. Et viktig bidrag dn sist tidn r HP Srvr/Lagring, som vil styrk mang av vår HP-kundr. På PC-sidn r Acr lagt opp i portføljn, og vi r på trappn til å lansr Lnovo. Actbis satsr my på ovrvåkning/ sikkrht, og har dn sist tidn utvidt varutvalgt md produktr fra ABUS og HIK Vision. Dtt r t markd i strk vkst, og md god marginmulightr. Actually i mai I dnn utgavn av Actually finnr du informativ artiklr og produktrlatrt informasjon fra produsntn. Markdt for tavl-pc-r har ksplodrt sidn ipad bl lansrt i USA for kun t år sidn. Ls dn intrssant artikkln om dt ny markdt og d ny mulightn på sid 12 og 13. Fusjonn r my diskutrt, og på sid 6 og 7 kan du ls mr om d fordlr og forandringr dtt vil bty for dg som forhandlr. Artikkl: Tabltmarkdt Dt blir n spnnnd vår og sommr på mang måtr, og vi sr fram til n ny vrdn md Also Actbis. Lykk til md innspurtn på 2. kvartal. God sommr! Nå r dn hr: Norton Md vnnlig hilsn Espn Zachariassn Espn Zachariassn / Countr y Managr Dirkt tlf / actually Utgis av Actbis Computr AS / Eksmplarr: / Layout: Dort Fokdal / Tryk: IT Bransjn All prisr r forhandlrprisr kskl. moms og lvring. Dt tas forbhold om trykkfil, utsolgt varr ndringr i tknisk data samt prisndringr pga valutastigning/fall Actbis Computr AS, Frolandsvin 6, 4836 Arndal - Tlf

4 4 D-Link's kundr kan s frm til n avslappt sommr Vårns stor nyht r D-Link Assist - t brukrstøttprogram som dkkr all D-Link bdriftsproduktr. Programmt tilbys på tr ulik nivår, mn flls for dm all r at d gir kundn din bst mulig brukrstøtt og løsr d tknisk problmn drs raskt og ffktivt. D-Links høyt utdannd tknikr r tilgjnglig for kundn døgnt rundt, og r bar n tlfonsamtal unna. Kundn vlgr dt programnivåt som passr vdkommnds bdrift bst: D-Link Assist Gold - for omfattnd, døgnåpn assistans D-Link Assist Silvr - for rask assistans samm dag D-Link Assist Bronz - for garantrt rspons nst arbidsdag D-Link lansrr 2 Unifid Srvic Routr D ny DSR-1000N og DSR-500N Unifid Srvics Routr r n alt-i-n boks som gir høy ytls. Diss to r t viktig supplmnt til nttvrksløsningr som rttr sg mot dn øknd ttrspørsl og bhovn fra små og stor bdriftr. Dn gir maksimal ytls og vil fungr som kjrnn i nttvrkt, utn komplisrt installasjon og konfigurasjon. Dtt gir 24-7 intrntttilgang, og n sikkr og kryptrt oppkobling for brukr fra n kstrn oppkobling. Intgratd srvics in on box: Dualband Wirlss N(DSR-500N Singlband), firwall, 3G support(only DSR-1000N) and bandwidth managmnt for organisations up to 50 usrs. Powrful VPN Engin: Hardwar-basd data ncryption and authntication to facilitat branch offic connctivity through ncryptd virtual links. Profssional Intrusion Prvntion Systm (IPS): Automatic updats to protct th ntwork against zro-day attacks. WAN Link Load-Balancing and Fault-Tolranc: Multipl WAN ports support traffic load balancing and failovr. D-Link GrnTM: Powr-saving and xtnd th product s lifspan. D-Link Assist Gold 1 år Kr. 341,- D-Link Assist Gold 3 år Kr. 897,- DSR-500N kr ,- Varnr DSR-1000N kr ,- Varnr Michal Hnriksn / Nordic Product Managr / Tlf /

5 5 Actbis kan nå tilby hl ESSN portføljn! Som no nytt kan Actbis nå tilby dg n nd-to-nd Entrpris løsning. Få n gratis Mini GBIC md når du kjøpr switchr i 2610 srin Eksmpl: E PPoE + Mini-GBIC kr ,- Varnr HP E PPoE Switch + HP ProCurv Mini-GBIC HP Nttvrks switch PPoE, 24 portr hvorav 12 kjørr md PoE. StoragWorks P4300 G2 Lfthand - 45% rabatt Eksmpl: StoragWorks P4300 G2 kr ,- Varnr. BK716ABDK3 HP StoragWorks P4300 G2 Lfthand - 16TB Midlin SAS 2 stk lagringsnodr / 16 stk 1TB Midlin SAS diskr / Installasjon og kunnskapsovrføring / 3 års 24x7 CarPack support Få budsjttt til å pass md Actbis & HP Rnw! Md HP Rnw kan du som forhandlr spar opp til 50% vd kjøp av produktr gjnnom HP Rnw Programmt. HP Rnw produktr r typisk rturnrt dmonstrasjons-/lånxutstyr llr rsultat av ovrproduksjon, all md full HP support & garanti som vd Nw produktr. Din fordlr som forhandlr vd HP Rnw: Full HP garanti, srvic, og support Høyr dkning Mulight for tilkjøp av kstra srvic & support Samm ytvn som ny produktr Original HP Kvalitt og driftssikkrht HP btraktr HP Rnw som t nytt produkt, no som slvfølglig også btyr at alt innkjøp tllr md i din innbrttd HP tall HP BL460cG6 Blad - kjøp n - vi gir n! Godt HP Rnw tilbud HP ProLiant BL460c G6 E5520 1P 6 GB-R P410i-srvr (507782R-B21) inkl. 3 års 3/3/3 garanti Xon E5520 QC CPU 6GB DDR3 RAM (3 x 2GB) HP Smart Array P410i Controllr (RAID 0/1) 2 x HP BL460c E5520 kr ,- Varnr Vil du vit mr om HP Rnw programmt bsøk www8.hp.com/no/no/hp-information for mr informasjon. Martin Jacobsn / Nordic Product Managr / Tlf /

6 6 Rdaktionlt: Fusjonn - Actbis og Also Fusjonn som styrkr forhandlrn Actbis og Also slår som kjnt sammn sin virksomhtr i Norg, og blir markdsldr. Norgs størst distributør vil fra 1. juni ht Also Actbis AS. Bgg slskapn har n strk profil og lang tradisjonr i dt norsk markdt. D to tidligr konkurrntn står godt til hvrandr, og md tt flls rssursgrunnlag forvnts stor synrgiffktr. Målt md fusjonn av slskapn r å tilby n raskr, mr ffktiv og flksibl srvic for dg som forhandlr og for vår lvrandørr. Dtt oppnås gjnnom brdr komptans, størr produktutvalg og god IT-systmr. La mg utdyp litt mr rundt d fordlr vår forhandlr vil opplv: Av Espn Zachariassn Country Managr Størr organisasjon strkr fokus Also Actbis får n brd organisasjon md ldnd komptans innn salg og produktkunnskap. Vi skal hold t strkt fokus på dt som r kjrnvirksomhtn vår salgsstøtt og ffktiv logistikk. Du vil møt t kundorintrt og profsjonlt salgstam. I ryggn bak først linj sittr t btydlig apparat md rfarn og komptnt produktspsialistr. Vår organisasjon skal bstå av frmovrlnt mnnskr md stor kunnskapsbas. Md dt bst fra to vrdnr skal du opplv n lvrandør som frigjør mr tid for dg og din kundr.

7 7 Rdaktionlt: Fusjonn - Actbis og Also Flr lvrandørr brdr varutvalg Som forhandlr i dt fusjonrt slskapt vil du møt n ny og størr vrdn vd at antallt lvrandørr utvids, og dt blir tilgang på ny produktområdr. Blant d viktigst kan nvns Acr, Lnovo, HP Srvr & Storag, IBM og Microsoft lisns. Mang av vår forhandlr har savnt dtt tilbudt, og dt r n gld for oss å kunn fyll hl handlkurvn fra èn distributør. Tradisjonlt har Actbis har vært strk på volumproduktr, mn vi styrks nå også vsntlig gjnnom dn tilgang og komptans Also har på srvr, lagring og ikk minst softwar. I varutvalg utfyllr slskapn hvrandr mgt godt. Bgg slskapr bnyttr logistikksystmt SAP. Actbis har md suksss bnyttt SAP d snst årn, og Also gikk ovr til SAP vd nyttår. Vd sammnslåingn vil Also Actbis stå på n flls SAP-plattform, som også r knyttt opp mot wb-løsningn. " Som kund vil du drfor ikk mrk non vsntlig forskjllr vd handl via wb, llr tilhørnd tjnstr. To lagrlokasjonr bst logistikk Dt stor nordisk lagrt i Købnhavn har vært t viktig lmnt for dn btydlig vkstn Actbis har hatt d snst årn. Dtt lagrt fortsttr inn i dn ny logistikkløsningn, md tillgg av Also sitt nasjonal lagr i Sandfjord. " Dt btyr at du som forhandlr båd kan nyt godt av n ldnd produktbrdd via sntralt lagr, og full flksibilitt gjnnom konfigurasjonstjnstr og lvringsmåtr i Sandfjord. Also Actbis blir aln om t slikt tilbud, og du kan tilpass dn løsningn som r bst for dg og din kundr. Samm wb samm logistikksystm Som kund og brukr av wb-løsningn til Actbis, vil du nok kjnn dg igjn i dn ny, flls plattformn. Dn ny løsningn vil ha grunnstammn til dn modlln du kjnnr i Actbis, md tillgg av lmntr fra Also. Et godt ksmpl r Softwarmoduln som vi mnr vil bty n vsntlig forbdring innn dtt produktområdt. Basrt på dtt, r vi mgt trygg på at du som kund vil få n smidig ovrgang, og t forbdrt produkt. Vi skal gjør dg bdr. Tr kontorr gografisk sprdning og kontinuitt i rlasjon Dt fusjonrt slskapt vil fortstt virksomhtn vd d tr tablrt kontorlokasjonn. Actbis og Also vil opprtthold sin rspktiv lokasjonr i Arndal og Sandfjord, mns virksomhtn i Oslo samkjørs. Dtt gir kontinuitt i komptans og rlasjonr. Vi vil ha n ttt dialog md dg i dn vidr prosssn. Also Actbis rprsntrr n logistikkmaskin md solid rssursr gjnnom hl vrdikjdn. Dtt r kvalittr vi skal ta ut mot dg som kund. En kundorintrt og aggrssiv organisasjon skal skap d rtt økonomisk rammbtinglsr. Vårt mandat r å gjør dg som forhandlr mr ffktiv, og mr lønnsom. Dt blir n spnnnd vår og sommr i Also Actbis vi gldr oss til d mulightr dtt gir for all vår samarbidspartnr. Samlt vil dtt frmstå som t mgt godt og brukrvnnlig informasjons- og innkjøpsvrktøy for dg.

8 8 Gnistrkr fra HP HP har gjnnom d sist gnrasjonr av profsjonll bærbar introdusrt matrialr som kvalittsmssig strkkr sg langt ut ovr d standard plastvariantr man normalt finnr bnyttt i notbooks.

9 9 HP ElitBook 8x60p Srin For HP Elitbook 8460p og 8560p r dt nærmst snakk om n rvolusjon, dr dsignprofiln skjrps. D ny HP ElitBooks r kjnntgnt vd filosofin om å hold dsignt i nkl og rn linjr, md matrialr som aluminium, magnsium og hrdt glass. Undr ovrflatn r dt vrd å nvn følgnd nyhtr i forhold til forgjngrn: 2. gnrasjon Cor i5 og i7 prosssorr og chipst fra Intl. Oppdatrt grafikkløsningr. Entn Intl HD 3000 UMA grafikkløsning llr mulight for ATI Radon 6470 ddikrt grafikk md 1GB RAM. HP DisplaySaf ramm md gummilist hl vin rundt til økt bskyttls av skjrmn. Lvrs normalt md 6 cll Long Lif Battri*, og md mulight for å bygg md 9 cll battri. Mulight for lynraskt Mobilt brdbånd (HSPA+). Powr Assistant 2.0 gir mulight for å optimr strømforbrukt. HP EasyAccss door. Oppgradring og srvicring av innmatn på n notbook har aldri vært så ltt....nå også srillport på HP 8560p! HP ProBook 6x60b srin HP ProBook b familin r kjnntgnt vd mgt stor flksibilitt i konfigurasjonsmulightn og kan drmd kunn adrssr langt d flst kundrs bhov for n profsjonll notbook. Oppdatrt dsign md bl.a. børstt aluminium for å gi n lkkr og robust innpakning av produktt. Hva r nytt i forhold til d nåværnd HP ProBook b modllr: Tilføyls av n 13 plattform HP ProBook 6360b. 2. gnrasjon Cor i3 og i5 prosssorr og chipst fra Intl. Intl HD 3000 UMA grafikkløsning som løftr ytlsn btraktlig i forhold til forrig gnrasjon. Rdsignt kabintt i mørk nyans md oppgradrt matrialvalg i HP DuraFi - nish for størr robustht. HP DisplaySaf ramm md gummilist hl vin rundt til økt bskyttls av skjrmn. Lvrs normalt md 6 cll Long Lif Battri*, og stadig md mulight til å bygg md 9 cll battri. Mulight for 128 GB SSD harddisk. Mulight for lynraskt mobilt brdbånd (HSPA+). Powr Assistant 2.0 gir mulight for å optimr strømforbrukt....og srillportn r frmdls på ProBook 6560b! HP ProBook 4x30s Srin Er spsilt skrudd sammn til d bhov mindr virksomhtr har, og nå oppdatrs dnn produktsri til 3. gnrasjon av produktr md HP ProBook 4330s, HP ProBook 4530s og HP ProBook4730s. Som d øvrig 2011 HP commrcial notbooks, har dr vært my fokus på dsignlmntt, og dt har rsultrt i t fngnd utsnd og matrialkvalitt man normalt ikk finnr i dnn prisklassn dn prisklass av notbooks. Av andr vsntlig nyhtr kan nvns: Økt bruk av børstt aluminium, forstr - kd hnglsr og spillsikkrt tastatur HP ProtctTools md Driv Encryption, Crdntial Managr, Fingrprint radr, HP Facial Rcognition og Disk Sanitizr Switchabl graphics på plattformr md ddikrt grafikk, USB 3.0 og 6-i-1 card radr (SD 3.0 support) HSPA WWAN, Blutooth 3.0, HP QuickWb 3.0, Gigabit Ethrnt, 6 & 9 cll battrir og HP Powr Assistant 2.0 HDMI, SRS Prmium sound, Mulight for BluRay, HD intgrrt wbcam md dual array mikrofonr og Multimdia control kys * HP Long Lif battri Holdr samm kapasitt opp til dobblt så lng som tradisjonll battrir 3 års garanti Grønt battri (Svanmrkt) da tknologin minskr bhovt for å skift battri Kan fås til all HP ElitBook modllr, samt utvalgt ProBook b modllr Lars Dyrhoff / Product Managr / Tlf /

10 10 Viso 190 WB 18,5" kr. 592,- Varnr Vlg Packard Bll skjrm hos Actbis Mastro 220 LED 21.5" kr ,- Varnr Mastro 240 LED 24" kr ,- Varnr Viso 220 DX 21" kr. 778,- Varnr Viso 230 Ws 23" kr. 905,- Varnr Hvordan vlgr du n skjrm fra all valg på markdt i dag? Sr du ttr dsign, d nyst tknologin, llr maksimrt tilkobling? Er prisn viktig? Packard Bll's Mastro og Viso linjr gir dn riktig balansn av alt slik at du kan vlg hva som r bst for dg. Ultra-tynn og kult dsign En supr-tynn-skjrm md Full HD-oppløsning, lvrt i n stilig og modrn dsign. Bar 16,5 mm tynn, vil Packard Bll Mastro LED pass inn i all rom i hust og tar opp litn plass. Vlg din størrls: 21,5-tommrs Mastro 220 LED llr 24-tommrs Mastro 240 LED. En glanst dsignt widscrn Viso skjrmr kommr i n fantastisk skinnnd svart farg i tynn og lgant dsign, hvor rkkviddn r konstrurt for å utfyll mrkts stasjonær og bærbar systmr og gir frmragnd ytls i n stilig innpakning. Faraz Amjad / Nordic Product Managr / Tlf / Få supr lyd ut av din iphon Sort: Varnr Sølv: Varnr Logitch Rchargabl Spakr S315i Hr kan du hør musikk på din ipod uanstt om du r hjmm llr på fartn. D spsialbygd fulltonnhtn gjngir såvl d høy som d lav tonn i din yndlingsnumr - hlt nøyaktig. Har du ikk n ipod? Dt gjør ikk no. Høyttalrn kan bruks til andr bærbar musikkspillr som tilkolbs via t kstra inngangsstikk. Logitch Rchargabl Spakr S715i Fyldig lyd som du kan ta md dg. Md ått spsialutvikld høyttalrnhtr som lvrr klar lys tonr, fyldig mllomtonr og n dyp bass. Høyttalrns innovativ dokkdsign r kompatiblt md iphon og all ipod-modllr md univrsaldokking. Varnr Hnrik Blaabjrg / Nordic Product Managr / Tlf /

11 11 Ny vkstmulightr md HP Supplis Spar pngr md d ny HP Supplis sampak. HP har introdusrt 2 ny sampak-produktr som gir din kundr kontant driftsbsparlsr. Spar opp til 17% NYHET Blkk Tonr NYHET Md introduksjonn av dn ny HP combopack nr. 364 kan din kundr spar hlt opp til 17%. Combopack n innholdr 4 sprat blkkpatronr (svart, cyan, magnta og gul). Varnr. Innhold: HP 364 Combopack Spar CB316EE / CB318EE / CB319EE / CB320EE 17% Familiforøkls HP har tilført nda t mdlm (CE255XD) til dn populær og bsparnd Dual Pack famili. Back-up mdia Dt samld Dual Pack Tonr sortimnt sr drmd slik ut: Varnr. Produkt Spar HP Dual Pack Tonr (2 x CC530A) 30% HP Dual Pack Tonr (2 x CC364X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x CE255X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x CE505X) 10% NYHET HP Dual Pack Tonr (2 x Q1338A) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q2610A) 10% Vi lagrførr dt kompltt HP LTO sortimnt Vi opplvr n voldsom stignd ttrspørsl på HP LTO 5 bånd md kapasittn 1,6TB/3TB. Husk også mulightn for bstilling av bånd md kundspsifikk labls (ks. LTO5 = C7975AL) llr bånd i fortløpnd nummrsri (ks. LTO5 = C7975AN) HP Dual Pack Tonr (2 x Q5942X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q5949X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q6511X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q7551X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q7553X) 10% Optimal forutstningr Bnytt dg av mulightn for mrsalg, og vær i forkant på din kundrs ttrspørsl. Du går aldri på kompromis md kvalittn md original HP Supplis. Hvr nst tonr r ny, aldri gjnfylt og tstt mang gangr. Gi din kundr optimal forutstningr og suksss md original HP Supplis fra Actbis. Gir Arn Erikstad / Product Managr / Tlf /

12 12 Rdaksjonlt: Tablt-modllr Et hlt nytt markd - md mulight for ny fortjnst Av Hnrik Malmgrn Sidn Appl lansrt dn først ipad i USA for kun t år sidn, har markdt for tablts ksplodrt, og på CES i Las Vgas ksplodrt dt ny tablt-modllr. På CES i Las Vgas i januar så mr nn 80 forskjllig tablts fra i omtrnt 30 produsntr dagns lys. Non av produsntn kjnnr vi ovrhodt ikk på vår brddgradr, og n dl av nyhtn vil raskt forsvinn ign. Mn aln mngdn av ny tabltmodllr undrstrkr tross alt at dt r snakk om n produktkatgori som skal tas sriøst. Dt gjør d stor og anrkjnt produsntr også, mn om tablts vil spis sg inn på dt ksistrnd pc-markd r dt inntil vidr dlt mningr. Så lng forbrukrmønstrt nnå ikk har lagt sg i fast rammr, r dt vansklig å komm md n prsis forutsigls. Kannibalism llr god businss? To intrssant spørsmål r drfor om dt for dt først, stt ut ifra t rntabilittshnsyn, r plass til andr nn Appl på markdt for tablts og for dt andr, om dt r n fornuftig disposisjon av produsntn å bruk stor rssursr på å utvikl og markdsfør n ny produktkatgori, som ifølg analytikrn kun flyttr businss i stdt for å skap ny businss. Spør man produsntn slv r d imidlrtid ikk tvil om at tablt-markdt båd r intrssant og vrd at sats på, og dt r da npp hllr non tvil om, at markdt for tablts vil bli minst lik så varirt som markdt for mobiltlfonr, hvor dt som bkjnt r tlfonr til all tnklig bhov. Spør man ksmplvis Prbn Mjr fra Innovationlab, r han gansk nig i dnn btraktning, og han mnr vidr at vi frmovr vil ta fir produktplattformr til oss, nmlig smartphonn, som vil voks mst markant i antall, d ny tablts i mang formr, bærbar pc r i dn ytdyktig katgori og ikk minst flatskjrmn, som i dag har fått n rkk hlt ny og IT-rlatrt funksjonr. Hlt ny blandingsproduktr Actually har spurt Samsung, HP, Fujitsu, Acr, Packard Bll, Asus og MSI om drs planr for tabltmarkdt og ikk minst drs holdning til dn markdsmssig posisjonring av d mang ny tablts, og slv om dt r dlt mningr om i hvor høy grad tablts vil påvirk pc-markdt, r d nvnt produsntr tross alt nig om at dt vil vær d små ntbooks dt vil gå ut ovr. Til gjngjld r dt brd night om at n tablt for d flst brukrs vdkommnd ikk vil kunn rstatt hvrkn bærbar llr dn stasjonær pc-n, og at tablts i langt høyr grad vil bli t supplmnt til forbrukrns ksistrnd utvalg av IT-apparatr nn n gntlig avløsr for ksistrnd IT-apparatr.

13 13 og ikk minst Offic-pakkn kommr til å undrstøtt dn såkalt Systm on a Chip arkitktur, hrundr ARM-basrt systmr fra blant andr NVIDIA, Qualcomm og Txas Instrumnts. Vi kommr hlt sikkrt til å s Microsoft på tablts, som bnyttr ARMarkitktur og forøvrig allrd kjnns fra Windows CE. Rdaksjonlt: Tablt-modllr På sikt vil vi dssutn s n rkk blandingsproduktr, idt Motorola på CES ksmplvis vist n smartphon md dockingstasjon så dn kan btjns som n pc, mns Acr ut ovr drs Iconia tablts vist n bærbar md dobbltskjrm, dr dn n kan fungr som virtult tastatur, akkurat som Asus r på vi på markdt md drs E Pad transformr, som lignr n bærbar mn hvor tastaturt kan klikks av så man sittr tilbak md dn trykkfølsomm skjrmn. Divrsitt og samsplil Sammn md Appl var Samsung blant d først til å lansr n tablt, og slv om mang anmldr var opptatt av at drs Galaxy hadd mindr skjrm nn Appls ipad, r dt t argumnt som ikk holdr vann. Spsilt ikk stt ut fra synspunktt om divrsitt i tabltmarkdt og drmd forskjllig bruk. Drfor passr n tablt md n 7 skjrm f.ks. bdr i n stor lomm nn n tablt md n 10 skjrm. Stt i lyst av d tidligr nvnt produktplattformr som kommr til å prg vår hvrdag, satsr Samsung, som oprrr innnfor dm all, på dt viktig aspkt som htr connctivity, altså at nhtn via drs All Shar tknologi kan snakk sammn. Dt samm gjør HP via drs wbos, som r kjøpt opp fra Palm og som ikk bar blir styrsystmt i HP s TouchPad tablt, som allrd r lansrt i England, mn også bindlddt til såvl computr som printr og ikk minst n sri ny smartphons. Acr har via drs Clar-fi tknologi også fokus på connctivity fordi man r klar ovr, at dt båd r viktig, at nhtn kan arbid sammn og at man funksjonsmssig kan lv opp til d ny brukrmønstr, som ny tknologir og drmd ny mulightr vil gi. Jokrn fra Sattl Acr har forøvrig valgt å sats på flr plattformr, dt vil si båd Android og Windows. Md vrsion 3.0 av Android, også kalt Honycomb, r dt ikk kun snakk om n oppgradrt smartphonutgav, mn n vrsjon som r født til tabltplattformn og gjør n stor forskjll. Mn i kampn mllom Android og Appls styrsystm må vi ikk glmm Windows. På CES annonsrt såvl Intl som AMD nmlig ny og raskr prosssortknologir, hnholdsvis Sandy Bridg og Fusion, akkurat som Microsofts Stv Balmr annonsrt at båd nst utgav av Windows En av d produsntr som virklig tar Windows på tablts sriøst, r MSI, som allrd har lansrt n Windows-basrt tablt - Windpad - i Svrig, mns dn snr i år lansrs i Danmark og Norg. MSI som i 3. kvartal vil lansr tablts md Android, sr nmlig Windows-basrt tablts som n viktig option som r n langt mr åpn plattform til businssmarkdt nn ksmplvis Android. Fokus på businsssgmntt Fujitsu r også ddikrt til businssmarkdt, og har rnt faktisk produsrt og markdsført tablts til n rkk vrtikal markdr i 20 år sidn Hr vntr man sålds n kjnning md konsummarkdt, idt man i først omgang vil gå ut md Windows 7 basrt tablts som skal vær nkl å intgrr i virksomhtns nttvrk. Dssutn satsr Fujitsu ut ovr dn trykkfølsomm skjrm på n aktiv pn-tknologi, som ikk bar gjør dt ltt å konsumr innhold, mn også å skap innhold. Md Stylistic Q550 sr Fujitsu sålds t hlt nytt forrtningssgmnt innnfor businssmarkdt åpn sg, og satsr blant annt også på dn offntlig sktor. Fujitsu s tablt kommr i løpt av mai og dt samm gjør Librty fra Packard Bll, hvor man som så mang andr produsntr har valgt å fokusr på hva man kan gjør annrlds og vntult bdr nn f.ks. Appl. Et av d målpunktr man ksmplvis har hos Packard Bll r undrstøttls av Flash.

14 14 Brothr kampanjr ovr hl linjn Vi gir dg n ovrsikt ovr Brothr's sommrkampanjr og din fordlr vd kjøp av Brothr print. Spar opp til 10% på Brothrs ntry lvl printr! Brothr DCP-J315W Suprsmart trådløs farg ink-jt alt-i-én maskin md 4,8 cm LCD-fargdisplay. Printhastight på hl 35 ppm i svart/ hvit og 28 ppm i farg. Varnr Kampanjn gjldr til og md 31. mai Brothr DCP-J125 Kompakt alt-i-én md mdiakortsntr Brothr DCP-J125 r n alt-i-én-maskin md båd fargprint, -kopi og -scan. Varnr Spar opp til 10% Stor sluttkund riskampanj på P-touch lablmaskinr D vist P-touch lablmaskinr lvrs i n flott kuffrt md n vrdifull risrabattkupong. Dt skapr jobb og frigld hos din kundr... PT7100VP Rabatt-vrdi 350,- PT7600VP Rabatt-vrdi 1.100,- Frirabattkupong Marktingmatrial Få foldr og plakatr til din aktivittr via Kampanjn r i gang og sluttr PT7100VP Rabatt-vrdi 350,- Btinglsr og vilkår på MFC-J6510DW Varnr MFC-J6910DW Varnr Print hlt opp til A3 MFC-J6710DW Varnr A3 Print Brothrs profsjonll inkjtsri gir mulight for print, kopi, scan og fax i formatr fra 10 x 15 cm og opp til A3. Prfkt til stor bildr, stor rgnark, tgningr og my mr. Printrn har automatisk duplxprint opp til A3 og innbyggt nttkort, også til trådløst nttvrk. Hold øy md Actbis Today , hvor Actbis & Brothr kommr md drs stor wbr-sommr-kampanj >> Sonny Skarsby / Nordic Product Managr / Tlf /

15 HP Pluss DynamicApp til iphon og Android 15

16 16 Du kan få hva du ønskr! Actbis har samlt markdts strkst komponntlvrandørr, og tilbyr alt fra prosssorr til kabinttr. Kontakt oss allrd i dag, og s hva vi kan gjør for dg! Tlf Vi lagrførr daglig mr nn varr, fordlt på varnumr, og tilbyr dag-til-dag lvring på all ordrr lagt innn klokkn og alt til attraktiv og konkurransdyktig prisr. actbis.no

17 PC & MOBILITY PRINT & SUPPLIES SOFT WARE ns j s n a r b u d r Motta brv s t h y n t s b? r l d n a h r o f t tilpasst i g Actbis dagli å p t n v a n r y Actbis Toda Norg. -forhandlr i it l ti v r b ts nyh n produktområd v a t å p s u k r vi fo tull Hvr dag stt vrsikt ovr ak o sk ra n r få u govnfor, dr d sjonr til arran ta vi in r, t yh njr, n tilbud, kampa mntr m.m. du os Actbis kan h r l d n a rh fo r Som rgistrrt pnd oppdat lø g o y a d To is ctb abonnr på A o. l på actbis.n fi ro rp k a tt o din m bis.no t c a å p n in g Mld d markting CONSUMER ELECTRONICS IT INFRASTRUKTUR KOMPONENTER & TILBEHØR

18 18 Sommrprint fra Canon Nå r dt på tid å print vårns bildr og fstivittr. Tilby din kundr Canon produktr, båd dm til kampanjprisr og all d lkr nyhtn. Canon PIXMA MP495 >> PIXMA MP495 r t kompakt, rimlig og lgant multifunksjonsprodukt md Wi-Fi. Skriv ut bildr i fotolabkvalitt fra filmopptakn din md funksjonn for utskrift fra full HD-film, llr få kontroll ovr wbutskriftn md Easy-WbPrint EX. Trådløs fotoskrivr Varnr Rimlig og Allsidig M/ WIFI << Canon PIXMA MG6150 Avansrt multifunksjonsprodukt md Wi-Fi, utskrift md høy fotokvalitt og nkl btjning md intllignt brøringssystm. En sparat grå blkkasstt gir imponrnd gråton- og fargutskriftr. Varnr Canon P-150 >> P-150 r suprkompakt, bærbar og bransjns raskst skannr av tosidig A4. Dn r prfkt på kontort llr på ris og gir mulightr til rask bunkskanning md n hastight på 15 sidr pr. minutt md n førstklasss automatisk matr md plass til 20 ark. Varnr Suprkompakt Bærbar Dokumntscannr Canon PowrShot A3000 >> Allsidig PowrShot A3000 IS gir dg Canon kvalittsfotografring på n nkl og morsom måt. Dn stor skjrmn og slank, ltt dsignn gjør dt nklt å ta md kamrat ovralt. Varnr Kampanj kr. 699,- Bgrrnst lagr! Andr Wilhlmsn / Product Managr / Tlf /

19 19 Hvm forsvarr dg? Norton 360 gjør mr for å forsvar din idntitt, din datamaskin og din viktig filr md omfattnd og brukrvnnlig bskyttls. Når dg gjldr din idntitt, din datamaskin og din filr kan du aldri få for my bskyttls. Norton 360 gir dg omfattnd og brukrvnnlig bskyttls mot nstn all truslr. Dt r n av bransjns raskst, lttst alt-i-tt-sikkrhtsløsning. Norton 360s PC-optimalisringsfunksjon bdrr dn gnrll ytlsn og sørgr for at datamaskinn går bst mulig. Automatisk sikkrhtskopiring lokalt llr til Intrntt sørgr for at d viktig filn og bildn aldri går tapt. I tillgg blokkrr vår ksklusiv Insight-tknologi opptil 100 % av all virus1, og vår Social Mdia Scannr varslr dg om usikr wbområdr og koblingr på Facbook, slik at du kan dl koblingr utn å bkymr dg for at du skal snd llr motta truslr. Symantc Norton CD RET 3usr (ND) Varnr (Full vrsjon) Symantc Norton USER UPG (ND) Varnr (Upgradring) Ekstra sikkrht fra Norton Md Norton DNS kan GRATIS! du ndr din DNS sttings i din routr og bskytt all din nhdr dr går på intrnttt fra Malwar sits. Så dit ny intrnt TV, Xbox, PlayStation, Tablt PC og smartphon bskytts automatisk. S hvordan på Pakktilbud - få 300 kr tilbak Tilby kundn din til å kjøp n valgfri vrsjon av Microsoft Offic 2010 sammn md Norton 360 llr Norton Intrnt Scurity 2011 mllom 1. april 2011 og 30. juni 2011, så får d 300 kr tilbak. S mr på 300tilbak.no. Martin Rosnbrg / Nordic Product Managr / Tlf /

20

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

november 2011 Lenovo vokser og er nå nr. 2 i verden! ALSO Actebis øker fokuset og bygger videre sammen med Lenovo!

november 2011 Lenovo vokser og er nå nr. 2 i verden! ALSO Actebis øker fokuset og bygger videre sammen med Lenovo! november 2011 Lenovo vokser og er nå nr. 2 i verden! ALSO Actebis øker fokuset og bygger videre sammen med Lenovo! ER DU KLAR TIL JULENS S T O R E K A L E N D E R K A M PA N J E? VI S TAR T FØLG ER 1.

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Norge. Atea gir hele. bedre råd 3.299,- 1.190,- 4.990,- 2.175,- eks mva / Se side 21 1.444,- 3.990,- www.atea.no

Norge. Atea gir hele. bedre råd 3.299,- 1.190,- 4.990,- 2.175,- eks mva / Se side 21 1.444,- 3.990,- www.atea.no eshop Produkter SystemiNtegrasjon Sikk Apple ipad med Wi-Fi Fra kr eks mva / Se side 14 Epson laserprinter M2000DN eks mva / Se side 47 Fujitsu Lifebook S710 eks mva / Se side 8 Cisco Trådløs ruter AP541N

Detaljer

DATA INNREDNING REKVISITA

DATA INNREDNING REKVISITA Vi er stolte av å presentere A-gruppens Katalog for 20 år på rad. HVA ER A-GRUPPEN? A-gruppen består av Kontor og Data forretninger rundt om i hele Norges land. Alle forretningene er selvstendige med lokale

Detaljer

KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET

KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET Vi er stolte av å presentere A-gruppens Katalog for 24 år på rad. HVA ER A-GRUPPEN? A-gruppen består av Kontor og Data forretninger rundt

Detaljer

5.995,- PÅ NETTET SITTER NISSEN... KONKURRANSE side 71 MED FLOTTE PREMIER! AMILO L7320 BÆRBAR PC

5.995,- PÅ NETTET SITTER NISSEN... KONKURRANSE side 71 MED FLOTTE PREMIER! AMILO L7320 BÆRBAR PC HELE NORGES NETTBUTIKK PRODUKTKATALOG JULEN 2006 NETTBUTIKK: WWW.KOMPLETT.NO E-POSTSALG: SALG@KOMPLETT.NO LES MER OM: Trygg netthandel side 2 Gavekort på Komplett side 3 Finansiering side 3 wap.komplett.no

Detaljer

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013

CVM-MINI-HAR-RS485 Feb 2013 Fb 2013 (El.nr 8002200) CVM-MINI NETTANALYSATOR 1.6.- Oppstt av snittforbruk paramtr (Maximum Dmand). CVM-MINI r t instrumnt som målr, brgnr og visr d vanligst lktrisk paramtr i t tr-fas anlgg (båd balansrt

Detaljer

9.495,- SOMMEREN SPARKES I GANG! KONKURRANSE side 59 MED FLOTTE PREMIER! EMP-TW520 PROJEKTOR

9.495,- SOMMEREN SPARKES I GANG! KONKURRANSE side 59 MED FLOTTE PREMIER! EMP-TW520 PROJEKTOR HELE NORGES NETTBUTIKK PRODUKTKATALOG SOMMEREN 2006 NETTBUTIKK: WWW.KOMPLETT.NO E-POSTSALG: SALG@KOMPLETT.NO LES MER OM: Trygg netthandel side 2 Finansiering side 3 Hvitevarer side 58 KONKURRANSE side

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer

7.995,- FORRETNINGS-PC MED KRAFT OG STIL KAMPANJEPRIS! www.pcexpress.no 22 70 40 00. Fujitsu LIFEBOOK U772 UltraBook. Ultralett og profesjonell

7.995,- FORRETNINGS-PC MED KRAFT OG STIL KAMPANJEPRIS! www.pcexpress.no 22 70 40 00. Fujitsu LIFEBOOK U772 UltraBook. Ultralett og profesjonell Juni nr 28-2012 Fujitsu LIFEBOOK U772 UltraBook FORRETNINGS-PC MED KRAFT OG STIL 7.995,- KAMPANJEPRIS! Ultralett og profesjonell Fujitsu LIFEBOOK U772 VFY:U7720M25C1NC Utstyrt med 500GB harddisk + 35GB

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

Gruppen Kontor& Data KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET

Gruppen Kontor& Data KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET Gruppen Kontor& Data KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET Vi er stolte av å presentere A-gruppens Katalog for 19 år på rad. HVA ER A-GRUPPEN? A-gruppen består av Kontor og Data forretninger rundt om i hele Norges

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor

Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor Tilbud om Hjemme-PC til ansatte i Telenor Frist for bestilling: 6. januar 2004 - 2 - Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Hvorfor hjemme-pc? Telenor ønsker å bidra til at du skal utvikle dine kunnskaper

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Laget av: Lars Berge

Laget av: Lars Berge Laget av: Lars Berge Innholdsfortegnelse: Side 2 4: Oppdrag 1 Side 4: Oppdrag 2 Side 5: Oppdrag 3 og 4 Side 6 9: Oppdrag 5 Side 10 11: Oppdrag 6 Side 12 13: Oppdrag 7 Side 14: Oppdrag 8 og 9 Side 15: Oppdrag

Detaljer