mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9"

Transkript

1 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9

2 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns t brdt utvalg av Wirlss produktr md support for n båd som stand alon og sntralisrt controllr-løsningr. Wirlss N gir som bkjnt n lang rkk fordlr i form av bl.a. høyr hastight, bdr stabilitt og økt dkning. All NETGEARs sntralisrt løsningr bnyttr d samm akssspunktn, og dt r drfor mgt nklt å skalr løsningn ttrsom bhovt voksr. Uanstt størrlsn på dt trådløs nttvrkt har NETGEAR n sntralisrt løsning som passr. Vi forsøkr hr å gi n rask ovrsikt. Mdium 5-16 Akssspunktr >> WMS5316 minnr om WMS105, mn r n sparat applianc boks som montrs sntralt i nttvrkt, og hrfra kan håndtr opp til 16 Akssspunktr. WMS5316 Varnr Utovr administrasjon av dt trådløs nttvrkt har WMS-løsningn mulight til automatisk å styr kanalvalg og sndstyrk samt fordl brukrn mllom akssspunktr (load balancing). WC7520 Varnr Larg Akssspunktr >> WC7520 controllr fra NETGEAR kan som standard håndtr 20 akssspunktr, mn kan via lisnsoppgradring utvids til 50 akssspunktr, dt r mulig å stack opp til 3 controllr, no som gir n samlt kapasitt på 150 nhtr. WC7520 r n full fatur controllr md t brdt spktr av sikkrhtsfunksjonr, bl.a i og rogu dtction. Controllrn har dssutn innbyggt portal til gjstbrukr og support for fast roaming til f.ks. trådløs IP tlfoni. Bmrk dsignt! Small 1-5 Akssspunktr >> Md WMS105 fra NETGEAR kan du ltt og raskt konfigurr og vdlikhold t mindr nttvrk på opp til 5 akssspunktr. Dtt r n softwar-basrt løsning som installrs på n pc llr srvr i nttvrkt og hrfra gir mulight til konfigurasjon av dt trådløs nttvrkt inkl. sikkrht og firmwar oppdatringr. WMS105 Varnr NYHET << WNAP320 Wirlss N Akssspunkt NETGEAR introdusrr nå t nytt Wirlss N akssspunkt i diskrt og lkkrt dsign md innbygd antnnr for maksimal trådløs dkning. WNAP320 bnyttr d nyst tknologir innnfor sikkrht md support for bl.a. WPA2 og 802.1X md Radius support. WNAP320 Varnr Support for 802.3af PoE sikrr ltt installasjon. WNAP320 kan fungr som "stand alon" akssspunkt llr styrs via WC7520 controllrn Support for WMS5316 følgr snr. Christian Dupont / Nordic Product Managr / Tlf /

3 3 6 Forandring frydr Dt r n hrlig årstid, og dt grønns i naturn rundt oss. Dt r forandring som frydr. Fusjonn mllom Also og Actbis r i full gang, og snart vil du som forhandlr mrk hva dtt vil bty for din virksomht. Dt r også forandring som frydr. Ls mr om fusjonn i dnn utgavn av Actually. 8 Artikkl: Fusjonn som styrkr forhandlrn Q1 t tøft kvartal for PC-salgt PC-salgt r n viktig dl av vår flls forrtning. D forløpig talln fra IDC visr at dt norsk markdt hadd t svakr først kvartal, md n samlt ndgang på 5% vurdrt mot Bdriftsmarkdt var positivt og økt i priodn md hl 17%, og har fortsatt dn fin utviklingn gjnnom april månd. Hovdårsakn til ndgangn kan drfor spors til forbrukrmarkdt som i først kvartal gikk nd md 19%. Dt kan blant annt s ut som om folk vntr lngr md å kjøp ny PC, samtidig som mang vlgr ny tknologi. Tavl-PC-n har forløpig n litn andl av PC-salgt, mn dt skal bli spnnnd å følg også dnn utviklingn vidr. Spørsmålt blir om dtt sgmntt vil kannibalisr på dn tradisjonll PC-andln, llr om dt kommr i tillgg. Uanstt r dtt n dl av markdt som vi skal følg nøy. Gnistrkr fra HP 12 Nå går vi inn i n priod dr vi sr mulightr for n mr positiv utvikling også i privatmarkdt. Dt startt md konfirmasjon i mai, og fortsttr md skatt- og fripngr og skolstart. Ny lvrandørr hos Actbis Vår kundr kan stadig gld sg ovr tilskudd av lvrandørr, som gir grunnlag for utvidt samhandl. Et viktig bidrag dn sist tidn r HP Srvr/Lagring, som vil styrk mang av vår HP-kundr. På PC-sidn r Acr lagt opp i portføljn, og vi r på trappn til å lansr Lnovo. Actbis satsr my på ovrvåkning/ sikkrht, og har dn sist tidn utvidt varutvalgt md produktr fra ABUS og HIK Vision. Dtt r t markd i strk vkst, og md god marginmulightr. Actually i mai I dnn utgavn av Actually finnr du informativ artiklr og produktrlatrt informasjon fra produsntn. Markdt for tavl-pc-r har ksplodrt sidn ipad bl lansrt i USA for kun t år sidn. Ls dn intrssant artikkln om dt ny markdt og d ny mulightn på sid 12 og 13. Fusjonn r my diskutrt, og på sid 6 og 7 kan du ls mr om d fordlr og forandringr dtt vil bty for dg som forhandlr. Artikkl: Tabltmarkdt Dt blir n spnnnd vår og sommr på mang måtr, og vi sr fram til n ny vrdn md Also Actbis. Lykk til md innspurtn på 2. kvartal. God sommr! Nå r dn hr: Norton Md vnnlig hilsn Espn Zachariassn Espn Zachariassn / Countr y Managr Dirkt tlf / actually Utgis av Actbis Computr AS / Eksmplarr: / Layout: Dort Fokdal / Tryk: IT Bransjn All prisr r forhandlrprisr kskl. moms og lvring. Dt tas forbhold om trykkfil, utsolgt varr ndringr i tknisk data samt prisndringr pga valutastigning/fall Actbis Computr AS, Frolandsvin 6, 4836 Arndal - Tlf

4 4 D-Link's kundr kan s frm til n avslappt sommr Vårns stor nyht r D-Link Assist - t brukrstøttprogram som dkkr all D-Link bdriftsproduktr. Programmt tilbys på tr ulik nivår, mn flls for dm all r at d gir kundn din bst mulig brukrstøtt og løsr d tknisk problmn drs raskt og ffktivt. D-Links høyt utdannd tknikr r tilgjnglig for kundn døgnt rundt, og r bar n tlfonsamtal unna. Kundn vlgr dt programnivåt som passr vdkommnds bdrift bst: D-Link Assist Gold - for omfattnd, døgnåpn assistans D-Link Assist Silvr - for rask assistans samm dag D-Link Assist Bronz - for garantrt rspons nst arbidsdag D-Link lansrr 2 Unifid Srvic Routr D ny DSR-1000N og DSR-500N Unifid Srvics Routr r n alt-i-n boks som gir høy ytls. Diss to r t viktig supplmnt til nttvrksløsningr som rttr sg mot dn øknd ttrspørsl og bhovn fra små og stor bdriftr. Dn gir maksimal ytls og vil fungr som kjrnn i nttvrkt, utn komplisrt installasjon og konfigurasjon. Dtt gir 24-7 intrntttilgang, og n sikkr og kryptrt oppkobling for brukr fra n kstrn oppkobling. Intgratd srvics in on box: Dualband Wirlss N(DSR-500N Singlband), firwall, 3G support(only DSR-1000N) and bandwidth managmnt for organisations up to 50 usrs. Powrful VPN Engin: Hardwar-basd data ncryption and authntication to facilitat branch offic connctivity through ncryptd virtual links. Profssional Intrusion Prvntion Systm (IPS): Automatic updats to protct th ntwork against zro-day attacks. WAN Link Load-Balancing and Fault-Tolranc: Multipl WAN ports support traffic load balancing and failovr. D-Link GrnTM: Powr-saving and xtnd th product s lifspan. D-Link Assist Gold 1 år Kr. 341,- D-Link Assist Gold 3 år Kr. 897,- DSR-500N kr ,- Varnr DSR-1000N kr ,- Varnr Michal Hnriksn / Nordic Product Managr / Tlf /

5 5 Actbis kan nå tilby hl ESSN portføljn! Som no nytt kan Actbis nå tilby dg n nd-to-nd Entrpris løsning. Få n gratis Mini GBIC md når du kjøpr switchr i 2610 srin Eksmpl: E PPoE + Mini-GBIC kr ,- Varnr HP E PPoE Switch + HP ProCurv Mini-GBIC HP Nttvrks switch PPoE, 24 portr hvorav 12 kjørr md PoE. StoragWorks P4300 G2 Lfthand - 45% rabatt Eksmpl: StoragWorks P4300 G2 kr ,- Varnr. BK716ABDK3 HP StoragWorks P4300 G2 Lfthand - 16TB Midlin SAS 2 stk lagringsnodr / 16 stk 1TB Midlin SAS diskr / Installasjon og kunnskapsovrføring / 3 års 24x7 CarPack support Få budsjttt til å pass md Actbis & HP Rnw! Md HP Rnw kan du som forhandlr spar opp til 50% vd kjøp av produktr gjnnom HP Rnw Programmt. HP Rnw produktr r typisk rturnrt dmonstrasjons-/lånxutstyr llr rsultat av ovrproduksjon, all md full HP support & garanti som vd Nw produktr. Din fordlr som forhandlr vd HP Rnw: Full HP garanti, srvic, og support Høyr dkning Mulight for tilkjøp av kstra srvic & support Samm ytvn som ny produktr Original HP Kvalitt og driftssikkrht HP btraktr HP Rnw som t nytt produkt, no som slvfølglig også btyr at alt innkjøp tllr md i din innbrttd HP tall HP BL460cG6 Blad - kjøp n - vi gir n! Godt HP Rnw tilbud HP ProLiant BL460c G6 E5520 1P 6 GB-R P410i-srvr (507782R-B21) inkl. 3 års 3/3/3 garanti Xon E5520 QC CPU 6GB DDR3 RAM (3 x 2GB) HP Smart Array P410i Controllr (RAID 0/1) 2 x HP BL460c E5520 kr ,- Varnr Vil du vit mr om HP Rnw programmt bsøk www8.hp.com/no/no/hp-information for mr informasjon. Martin Jacobsn / Nordic Product Managr / Tlf /

6 6 Rdaktionlt: Fusjonn - Actbis og Also Fusjonn som styrkr forhandlrn Actbis og Also slår som kjnt sammn sin virksomhtr i Norg, og blir markdsldr. Norgs størst distributør vil fra 1. juni ht Also Actbis AS. Bgg slskapn har n strk profil og lang tradisjonr i dt norsk markdt. D to tidligr konkurrntn står godt til hvrandr, og md tt flls rssursgrunnlag forvnts stor synrgiffktr. Målt md fusjonn av slskapn r å tilby n raskr, mr ffktiv og flksibl srvic for dg som forhandlr og for vår lvrandørr. Dtt oppnås gjnnom brdr komptans, størr produktutvalg og god IT-systmr. La mg utdyp litt mr rundt d fordlr vår forhandlr vil opplv: Av Espn Zachariassn Country Managr Størr organisasjon strkr fokus Also Actbis får n brd organisasjon md ldnd komptans innn salg og produktkunnskap. Vi skal hold t strkt fokus på dt som r kjrnvirksomhtn vår salgsstøtt og ffktiv logistikk. Du vil møt t kundorintrt og profsjonlt salgstam. I ryggn bak først linj sittr t btydlig apparat md rfarn og komptnt produktspsialistr. Vår organisasjon skal bstå av frmovrlnt mnnskr md stor kunnskapsbas. Md dt bst fra to vrdnr skal du opplv n lvrandør som frigjør mr tid for dg og din kundr.

7 7 Rdaktionlt: Fusjonn - Actbis og Also Flr lvrandørr brdr varutvalg Som forhandlr i dt fusjonrt slskapt vil du møt n ny og størr vrdn vd at antallt lvrandørr utvids, og dt blir tilgang på ny produktområdr. Blant d viktigst kan nvns Acr, Lnovo, HP Srvr & Storag, IBM og Microsoft lisns. Mang av vår forhandlr har savnt dtt tilbudt, og dt r n gld for oss å kunn fyll hl handlkurvn fra èn distributør. Tradisjonlt har Actbis har vært strk på volumproduktr, mn vi styrks nå også vsntlig gjnnom dn tilgang og komptans Also har på srvr, lagring og ikk minst softwar. I varutvalg utfyllr slskapn hvrandr mgt godt. Bgg slskapr bnyttr logistikksystmt SAP. Actbis har md suksss bnyttt SAP d snst årn, og Also gikk ovr til SAP vd nyttår. Vd sammnslåingn vil Also Actbis stå på n flls SAP-plattform, som også r knyttt opp mot wb-løsningn. " Som kund vil du drfor ikk mrk non vsntlig forskjllr vd handl via wb, llr tilhørnd tjnstr. To lagrlokasjonr bst logistikk Dt stor nordisk lagrt i Købnhavn har vært t viktig lmnt for dn btydlig vkstn Actbis har hatt d snst årn. Dtt lagrt fortsttr inn i dn ny logistikkløsningn, md tillgg av Also sitt nasjonal lagr i Sandfjord. " Dt btyr at du som forhandlr båd kan nyt godt av n ldnd produktbrdd via sntralt lagr, og full flksibilitt gjnnom konfigurasjonstjnstr og lvringsmåtr i Sandfjord. Also Actbis blir aln om t slikt tilbud, og du kan tilpass dn løsningn som r bst for dg og din kundr. Samm wb samm logistikksystm Som kund og brukr av wb-løsningn til Actbis, vil du nok kjnn dg igjn i dn ny, flls plattformn. Dn ny løsningn vil ha grunnstammn til dn modlln du kjnnr i Actbis, md tillgg av lmntr fra Also. Et godt ksmpl r Softwarmoduln som vi mnr vil bty n vsntlig forbdring innn dtt produktområdt. Basrt på dtt, r vi mgt trygg på at du som kund vil få n smidig ovrgang, og t forbdrt produkt. Vi skal gjør dg bdr. Tr kontorr gografisk sprdning og kontinuitt i rlasjon Dt fusjonrt slskapt vil fortstt virksomhtn vd d tr tablrt kontorlokasjonn. Actbis og Also vil opprtthold sin rspktiv lokasjonr i Arndal og Sandfjord, mns virksomhtn i Oslo samkjørs. Dtt gir kontinuitt i komptans og rlasjonr. Vi vil ha n ttt dialog md dg i dn vidr prosssn. Also Actbis rprsntrr n logistikkmaskin md solid rssursr gjnnom hl vrdikjdn. Dtt r kvalittr vi skal ta ut mot dg som kund. En kundorintrt og aggrssiv organisasjon skal skap d rtt økonomisk rammbtinglsr. Vårt mandat r å gjør dg som forhandlr mr ffktiv, og mr lønnsom. Dt blir n spnnnd vår og sommr i Also Actbis vi gldr oss til d mulightr dtt gir for all vår samarbidspartnr. Samlt vil dtt frmstå som t mgt godt og brukrvnnlig informasjons- og innkjøpsvrktøy for dg.

8 8 Gnistrkr fra HP HP har gjnnom d sist gnrasjonr av profsjonll bærbar introdusrt matrialr som kvalittsmssig strkkr sg langt ut ovr d standard plastvariantr man normalt finnr bnyttt i notbooks.

9 9 HP ElitBook 8x60p Srin For HP Elitbook 8460p og 8560p r dt nærmst snakk om n rvolusjon, dr dsignprofiln skjrps. D ny HP ElitBooks r kjnntgnt vd filosofin om å hold dsignt i nkl og rn linjr, md matrialr som aluminium, magnsium og hrdt glass. Undr ovrflatn r dt vrd å nvn følgnd nyhtr i forhold til forgjngrn: 2. gnrasjon Cor i5 og i7 prosssorr og chipst fra Intl. Oppdatrt grafikkløsningr. Entn Intl HD 3000 UMA grafikkløsning llr mulight for ATI Radon 6470 ddikrt grafikk md 1GB RAM. HP DisplaySaf ramm md gummilist hl vin rundt til økt bskyttls av skjrmn. Lvrs normalt md 6 cll Long Lif Battri*, og md mulight for å bygg md 9 cll battri. Mulight for lynraskt Mobilt brdbånd (HSPA+). Powr Assistant 2.0 gir mulight for å optimr strømforbrukt. HP EasyAccss door. Oppgradring og srvicring av innmatn på n notbook har aldri vært så ltt....nå også srillport på HP 8560p! HP ProBook 6x60b srin HP ProBook b familin r kjnntgnt vd mgt stor flksibilitt i konfigurasjonsmulightn og kan drmd kunn adrssr langt d flst kundrs bhov for n profsjonll notbook. Oppdatrt dsign md bl.a. børstt aluminium for å gi n lkkr og robust innpakning av produktt. Hva r nytt i forhold til d nåværnd HP ProBook b modllr: Tilføyls av n 13 plattform HP ProBook 6360b. 2. gnrasjon Cor i3 og i5 prosssorr og chipst fra Intl. Intl HD 3000 UMA grafikkløsning som løftr ytlsn btraktlig i forhold til forrig gnrasjon. Rdsignt kabintt i mørk nyans md oppgradrt matrialvalg i HP DuraFi - nish for størr robustht. HP DisplaySaf ramm md gummilist hl vin rundt til økt bskyttls av skjrmn. Lvrs normalt md 6 cll Long Lif Battri*, og stadig md mulight til å bygg md 9 cll battri. Mulight for 128 GB SSD harddisk. Mulight for lynraskt mobilt brdbånd (HSPA+). Powr Assistant 2.0 gir mulight for å optimr strømforbrukt....og srillportn r frmdls på ProBook 6560b! HP ProBook 4x30s Srin Er spsilt skrudd sammn til d bhov mindr virksomhtr har, og nå oppdatrs dnn produktsri til 3. gnrasjon av produktr md HP ProBook 4330s, HP ProBook 4530s og HP ProBook4730s. Som d øvrig 2011 HP commrcial notbooks, har dr vært my fokus på dsignlmntt, og dt har rsultrt i t fngnd utsnd og matrialkvalitt man normalt ikk finnr i dnn prisklassn dn prisklass av notbooks. Av andr vsntlig nyhtr kan nvns: Økt bruk av børstt aluminium, forstr - kd hnglsr og spillsikkrt tastatur HP ProtctTools md Driv Encryption, Crdntial Managr, Fingrprint radr, HP Facial Rcognition og Disk Sanitizr Switchabl graphics på plattformr md ddikrt grafikk, USB 3.0 og 6-i-1 card radr (SD 3.0 support) HSPA WWAN, Blutooth 3.0, HP QuickWb 3.0, Gigabit Ethrnt, 6 & 9 cll battrir og HP Powr Assistant 2.0 HDMI, SRS Prmium sound, Mulight for BluRay, HD intgrrt wbcam md dual array mikrofonr og Multimdia control kys * HP Long Lif battri Holdr samm kapasitt opp til dobblt så lng som tradisjonll battrir 3 års garanti Grønt battri (Svanmrkt) da tknologin minskr bhovt for å skift battri Kan fås til all HP ElitBook modllr, samt utvalgt ProBook b modllr Lars Dyrhoff / Product Managr / Tlf /

10 10 Viso 190 WB 18,5" kr. 592,- Varnr Vlg Packard Bll skjrm hos Actbis Mastro 220 LED 21.5" kr ,- Varnr Mastro 240 LED 24" kr ,- Varnr Viso 220 DX 21" kr. 778,- Varnr Viso 230 Ws 23" kr. 905,- Varnr Hvordan vlgr du n skjrm fra all valg på markdt i dag? Sr du ttr dsign, d nyst tknologin, llr maksimrt tilkobling? Er prisn viktig? Packard Bll's Mastro og Viso linjr gir dn riktig balansn av alt slik at du kan vlg hva som r bst for dg. Ultra-tynn og kult dsign En supr-tynn-skjrm md Full HD-oppløsning, lvrt i n stilig og modrn dsign. Bar 16,5 mm tynn, vil Packard Bll Mastro LED pass inn i all rom i hust og tar opp litn plass. Vlg din størrls: 21,5-tommrs Mastro 220 LED llr 24-tommrs Mastro 240 LED. En glanst dsignt widscrn Viso skjrmr kommr i n fantastisk skinnnd svart farg i tynn og lgant dsign, hvor rkkviddn r konstrurt for å utfyll mrkts stasjonær og bærbar systmr og gir frmragnd ytls i n stilig innpakning. Faraz Amjad / Nordic Product Managr / Tlf / Få supr lyd ut av din iphon Sort: Varnr Sølv: Varnr Logitch Rchargabl Spakr S315i Hr kan du hør musikk på din ipod uanstt om du r hjmm llr på fartn. D spsialbygd fulltonnhtn gjngir såvl d høy som d lav tonn i din yndlingsnumr - hlt nøyaktig. Har du ikk n ipod? Dt gjør ikk no. Høyttalrn kan bruks til andr bærbar musikkspillr som tilkolbs via t kstra inngangsstikk. Logitch Rchargabl Spakr S715i Fyldig lyd som du kan ta md dg. Md ått spsialutvikld høyttalrnhtr som lvrr klar lys tonr, fyldig mllomtonr og n dyp bass. Høyttalrns innovativ dokkdsign r kompatiblt md iphon og all ipod-modllr md univrsaldokking. Varnr Hnrik Blaabjrg / Nordic Product Managr / Tlf /

11 11 Ny vkstmulightr md HP Supplis Spar pngr md d ny HP Supplis sampak. HP har introdusrt 2 ny sampak-produktr som gir din kundr kontant driftsbsparlsr. Spar opp til 17% NYHET Blkk Tonr NYHET Md introduksjonn av dn ny HP combopack nr. 364 kan din kundr spar hlt opp til 17%. Combopack n innholdr 4 sprat blkkpatronr (svart, cyan, magnta og gul). Varnr. Innhold: HP 364 Combopack Spar CB316EE / CB318EE / CB319EE / CB320EE 17% Familiforøkls HP har tilført nda t mdlm (CE255XD) til dn populær og bsparnd Dual Pack famili. Back-up mdia Dt samld Dual Pack Tonr sortimnt sr drmd slik ut: Varnr. Produkt Spar HP Dual Pack Tonr (2 x CC530A) 30% HP Dual Pack Tonr (2 x CC364X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x CE255X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x CE505X) 10% NYHET HP Dual Pack Tonr (2 x Q1338A) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q2610A) 10% Vi lagrførr dt kompltt HP LTO sortimnt Vi opplvr n voldsom stignd ttrspørsl på HP LTO 5 bånd md kapasittn 1,6TB/3TB. Husk også mulightn for bstilling av bånd md kundspsifikk labls (ks. LTO5 = C7975AL) llr bånd i fortløpnd nummrsri (ks. LTO5 = C7975AN) HP Dual Pack Tonr (2 x Q5942X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q5949X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q6511X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q7551X) 10% HP Dual Pack Tonr (2 x Q7553X) 10% Optimal forutstningr Bnytt dg av mulightn for mrsalg, og vær i forkant på din kundrs ttrspørsl. Du går aldri på kompromis md kvalittn md original HP Supplis. Hvr nst tonr r ny, aldri gjnfylt og tstt mang gangr. Gi din kundr optimal forutstningr og suksss md original HP Supplis fra Actbis. Gir Arn Erikstad / Product Managr / Tlf /

12 12 Rdaksjonlt: Tablt-modllr Et hlt nytt markd - md mulight for ny fortjnst Av Hnrik Malmgrn Sidn Appl lansrt dn først ipad i USA for kun t år sidn, har markdt for tablts ksplodrt, og på CES i Las Vgas ksplodrt dt ny tablt-modllr. På CES i Las Vgas i januar så mr nn 80 forskjllig tablts fra i omtrnt 30 produsntr dagns lys. Non av produsntn kjnnr vi ovrhodt ikk på vår brddgradr, og n dl av nyhtn vil raskt forsvinn ign. Mn aln mngdn av ny tabltmodllr undrstrkr tross alt at dt r snakk om n produktkatgori som skal tas sriøst. Dt gjør d stor og anrkjnt produsntr også, mn om tablts vil spis sg inn på dt ksistrnd pc-markd r dt inntil vidr dlt mningr. Så lng forbrukrmønstrt nnå ikk har lagt sg i fast rammr, r dt vansklig å komm md n prsis forutsigls. Kannibalism llr god businss? To intrssant spørsmål r drfor om dt for dt først, stt ut ifra t rntabilittshnsyn, r plass til andr nn Appl på markdt for tablts og for dt andr, om dt r n fornuftig disposisjon av produsntn å bruk stor rssursr på å utvikl og markdsfør n ny produktkatgori, som ifølg analytikrn kun flyttr businss i stdt for å skap ny businss. Spør man produsntn slv r d imidlrtid ikk tvil om at tablt-markdt båd r intrssant og vrd at sats på, og dt r da npp hllr non tvil om, at markdt for tablts vil bli minst lik så varirt som markdt for mobiltlfonr, hvor dt som bkjnt r tlfonr til all tnklig bhov. Spør man ksmplvis Prbn Mjr fra Innovationlab, r han gansk nig i dnn btraktning, og han mnr vidr at vi frmovr vil ta fir produktplattformr til oss, nmlig smartphonn, som vil voks mst markant i antall, d ny tablts i mang formr, bærbar pc r i dn ytdyktig katgori og ikk minst flatskjrmn, som i dag har fått n rkk hlt ny og IT-rlatrt funksjonr. Hlt ny blandingsproduktr Actually har spurt Samsung, HP, Fujitsu, Acr, Packard Bll, Asus og MSI om drs planr for tabltmarkdt og ikk minst drs holdning til dn markdsmssig posisjonring av d mang ny tablts, og slv om dt r dlt mningr om i hvor høy grad tablts vil påvirk pc-markdt, r d nvnt produsntr tross alt nig om at dt vil vær d små ntbooks dt vil gå ut ovr. Til gjngjld r dt brd night om at n tablt for d flst brukrs vdkommnd ikk vil kunn rstatt hvrkn bærbar llr dn stasjonær pc-n, og at tablts i langt høyr grad vil bli t supplmnt til forbrukrns ksistrnd utvalg av IT-apparatr nn n gntlig avløsr for ksistrnd IT-apparatr.

13 13 og ikk minst Offic-pakkn kommr til å undrstøtt dn såkalt Systm on a Chip arkitktur, hrundr ARM-basrt systmr fra blant andr NVIDIA, Qualcomm og Txas Instrumnts. Vi kommr hlt sikkrt til å s Microsoft på tablts, som bnyttr ARMarkitktur og forøvrig allrd kjnns fra Windows CE. Rdaksjonlt: Tablt-modllr På sikt vil vi dssutn s n rkk blandingsproduktr, idt Motorola på CES ksmplvis vist n smartphon md dockingstasjon så dn kan btjns som n pc, mns Acr ut ovr drs Iconia tablts vist n bærbar md dobbltskjrm, dr dn n kan fungr som virtult tastatur, akkurat som Asus r på vi på markdt md drs E Pad transformr, som lignr n bærbar mn hvor tastaturt kan klikks av så man sittr tilbak md dn trykkfølsomm skjrmn. Divrsitt og samsplil Sammn md Appl var Samsung blant d først til å lansr n tablt, og slv om mang anmldr var opptatt av at drs Galaxy hadd mindr skjrm nn Appls ipad, r dt t argumnt som ikk holdr vann. Spsilt ikk stt ut fra synspunktt om divrsitt i tabltmarkdt og drmd forskjllig bruk. Drfor passr n tablt md n 7 skjrm f.ks. bdr i n stor lomm nn n tablt md n 10 skjrm. Stt i lyst av d tidligr nvnt produktplattformr som kommr til å prg vår hvrdag, satsr Samsung, som oprrr innnfor dm all, på dt viktig aspkt som htr connctivity, altså at nhtn via drs All Shar tknologi kan snakk sammn. Dt samm gjør HP via drs wbos, som r kjøpt opp fra Palm og som ikk bar blir styrsystmt i HP s TouchPad tablt, som allrd r lansrt i England, mn også bindlddt til såvl computr som printr og ikk minst n sri ny smartphons. Acr har via drs Clar-fi tknologi også fokus på connctivity fordi man r klar ovr, at dt båd r viktig, at nhtn kan arbid sammn og at man funksjonsmssig kan lv opp til d ny brukrmønstr, som ny tknologir og drmd ny mulightr vil gi. Jokrn fra Sattl Acr har forøvrig valgt å sats på flr plattformr, dt vil si båd Android og Windows. Md vrsion 3.0 av Android, også kalt Honycomb, r dt ikk kun snakk om n oppgradrt smartphonutgav, mn n vrsjon som r født til tabltplattformn og gjør n stor forskjll. Mn i kampn mllom Android og Appls styrsystm må vi ikk glmm Windows. På CES annonsrt såvl Intl som AMD nmlig ny og raskr prosssortknologir, hnholdsvis Sandy Bridg og Fusion, akkurat som Microsofts Stv Balmr annonsrt at båd nst utgav av Windows En av d produsntr som virklig tar Windows på tablts sriøst, r MSI, som allrd har lansrt n Windows-basrt tablt - Windpad - i Svrig, mns dn snr i år lansrs i Danmark og Norg. MSI som i 3. kvartal vil lansr tablts md Android, sr nmlig Windows-basrt tablts som n viktig option som r n langt mr åpn plattform til businssmarkdt nn ksmplvis Android. Fokus på businsssgmntt Fujitsu r også ddikrt til businssmarkdt, og har rnt faktisk produsrt og markdsført tablts til n rkk vrtikal markdr i 20 år sidn Hr vntr man sålds n kjnning md konsummarkdt, idt man i først omgang vil gå ut md Windows 7 basrt tablts som skal vær nkl å intgrr i virksomhtns nttvrk. Dssutn satsr Fujitsu ut ovr dn trykkfølsomm skjrm på n aktiv pn-tknologi, som ikk bar gjør dt ltt å konsumr innhold, mn også å skap innhold. Md Stylistic Q550 sr Fujitsu sålds t hlt nytt forrtningssgmnt innnfor businssmarkdt åpn sg, og satsr blant annt også på dn offntlig sktor. Fujitsu s tablt kommr i løpt av mai og dt samm gjør Librty fra Packard Bll, hvor man som så mang andr produsntr har valgt å fokusr på hva man kan gjør annrlds og vntult bdr nn f.ks. Appl. Et av d målpunktr man ksmplvis har hos Packard Bll r undrstøttls av Flash.

14 14 Brothr kampanjr ovr hl linjn Vi gir dg n ovrsikt ovr Brothr's sommrkampanjr og din fordlr vd kjøp av Brothr print. Spar opp til 10% på Brothrs ntry lvl printr! Brothr DCP-J315W Suprsmart trådløs farg ink-jt alt-i-én maskin md 4,8 cm LCD-fargdisplay. Printhastight på hl 35 ppm i svart/ hvit og 28 ppm i farg. Varnr Kampanjn gjldr til og md 31. mai Brothr DCP-J125 Kompakt alt-i-én md mdiakortsntr Brothr DCP-J125 r n alt-i-én-maskin md båd fargprint, -kopi og -scan. Varnr Spar opp til 10% Stor sluttkund riskampanj på P-touch lablmaskinr D vist P-touch lablmaskinr lvrs i n flott kuffrt md n vrdifull risrabattkupong. Dt skapr jobb og frigld hos din kundr... PT7100VP Rabatt-vrdi 350,- PT7600VP Rabatt-vrdi 1.100,- Frirabattkupong Marktingmatrial Få foldr og plakatr til din aktivittr via Kampanjn r i gang og sluttr PT7100VP Rabatt-vrdi 350,- Btinglsr og vilkår på MFC-J6510DW Varnr MFC-J6910DW Varnr Print hlt opp til A3 MFC-J6710DW Varnr A3 Print Brothrs profsjonll inkjtsri gir mulight for print, kopi, scan og fax i formatr fra 10 x 15 cm og opp til A3. Prfkt til stor bildr, stor rgnark, tgningr og my mr. Printrn har automatisk duplxprint opp til A3 og innbyggt nttkort, også til trådløst nttvrk. Hold øy md Actbis Today , hvor Actbis & Brothr kommr md drs stor wbr-sommr-kampanj >> Sonny Skarsby / Nordic Product Managr / Tlf /

15 HP Pluss DynamicApp til iphon og Android 15

16 16 Du kan få hva du ønskr! Actbis har samlt markdts strkst komponntlvrandørr, og tilbyr alt fra prosssorr til kabinttr. Kontakt oss allrd i dag, og s hva vi kan gjør for dg! Tlf Vi lagrførr daglig mr nn varr, fordlt på varnumr, og tilbyr dag-til-dag lvring på all ordrr lagt innn klokkn og alt til attraktiv og konkurransdyktig prisr. actbis.no

17 PC & MOBILITY PRINT & SUPPLIES SOFT WARE ns j s n a r b u d r Motta brv s t h y n t s b? r l d n a h r o f t tilpasst i g Actbis dagli å p t n v a n r y Actbis Toda Norg. -forhandlr i it l ti v r b ts nyh n produktområd v a t å p s u k r vi fo tull Hvr dag stt vrsikt ovr ak o sk ra n r få u govnfor, dr d sjonr til arran ta vi in r, t yh njr, n tilbud, kampa mntr m.m. du os Actbis kan h r l d n a rh fo r Som rgistrrt pnd oppdat lø g o y a d To is ctb abonnr på A o. l på actbis.n fi ro rp k a tt o din m bis.no t c a å p n in g Mld d markting CONSUMER ELECTRONICS IT INFRASTRUKTUR KOMPONENTER & TILBEHØR

18 18 Sommrprint fra Canon Nå r dt på tid å print vårns bildr og fstivittr. Tilby din kundr Canon produktr, båd dm til kampanjprisr og all d lkr nyhtn. Canon PIXMA MP495 >> PIXMA MP495 r t kompakt, rimlig og lgant multifunksjonsprodukt md Wi-Fi. Skriv ut bildr i fotolabkvalitt fra filmopptakn din md funksjonn for utskrift fra full HD-film, llr få kontroll ovr wbutskriftn md Easy-WbPrint EX. Trådløs fotoskrivr Varnr Rimlig og Allsidig M/ WIFI << Canon PIXMA MG6150 Avansrt multifunksjonsprodukt md Wi-Fi, utskrift md høy fotokvalitt og nkl btjning md intllignt brøringssystm. En sparat grå blkkasstt gir imponrnd gråton- og fargutskriftr. Varnr Canon P-150 >> P-150 r suprkompakt, bærbar og bransjns raskst skannr av tosidig A4. Dn r prfkt på kontort llr på ris og gir mulightr til rask bunkskanning md n hastight på 15 sidr pr. minutt md n førstklasss automatisk matr md plass til 20 ark. Varnr Suprkompakt Bærbar Dokumntscannr Canon PowrShot A3000 >> Allsidig PowrShot A3000 IS gir dg Canon kvalittsfotografring på n nkl og morsom måt. Dn stor skjrmn og slank, ltt dsignn gjør dt nklt å ta md kamrat ovralt. Varnr Kampanj kr. 699,- Bgrrnst lagr! Andr Wilhlmsn / Product Managr / Tlf /

19 19 Hvm forsvarr dg? Norton 360 gjør mr for å forsvar din idntitt, din datamaskin og din viktig filr md omfattnd og brukrvnnlig bskyttls. Når dg gjldr din idntitt, din datamaskin og din filr kan du aldri få for my bskyttls. Norton 360 gir dg omfattnd og brukrvnnlig bskyttls mot nstn all truslr. Dt r n av bransjns raskst, lttst alt-i-tt-sikkrhtsløsning. Norton 360s PC-optimalisringsfunksjon bdrr dn gnrll ytlsn og sørgr for at datamaskinn går bst mulig. Automatisk sikkrhtskopiring lokalt llr til Intrntt sørgr for at d viktig filn og bildn aldri går tapt. I tillgg blokkrr vår ksklusiv Insight-tknologi opptil 100 % av all virus1, og vår Social Mdia Scannr varslr dg om usikr wbområdr og koblingr på Facbook, slik at du kan dl koblingr utn å bkymr dg for at du skal snd llr motta truslr. Symantc Norton CD RET 3usr (ND) Varnr (Full vrsjon) Symantc Norton USER UPG (ND) Varnr (Upgradring) Ekstra sikkrht fra Norton Md Norton DNS kan GRATIS! du ndr din DNS sttings i din routr og bskytt all din nhdr dr går på intrnttt fra Malwar sits. Så dit ny intrnt TV, Xbox, PlayStation, Tablt PC og smartphon bskytts automatisk. S hvordan på Pakktilbud - få 300 kr tilbak Tilby kundn din til å kjøp n valgfri vrsjon av Microsoft Offic 2010 sammn md Norton 360 llr Norton Intrnt Scurity 2011 mllom 1. april 2011 og 30. juni 2011, så får d 300 kr tilbak. S mr på 300tilbak.no. Martin Rosnbrg / Nordic Product Managr / Tlf /

20

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 7- TiLbudN GjLdr FrA. MAi TiL 3. juni 3. ALL PriSr r KS. MvA. Kjøp 4 få n gratis! Mrkmaskin Dymo Rhino 4 inkl. koffrt m/battri ladr og tap Få mrkjobbn unnagjort raskt og ffktivt.

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris

SOMMERKAMPANJE. NYHET! Custom Flex 5999,- Anbefalt utsalgspris SOMMERKAMPANJE Juni 2015 NYHET! Custom Flx 5999,- Ls mr på innsidn! 184,5 7999,- LFL67804 AutoSns: tilpassr tid, vann og nrgiforbruk til tøymngdn Invrtrmotor: 10 års sikkrht Ekstra stor døråpning Aqua

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

KONTORTIPSET TIlBuDSavISNR. 4

KONTORTIPSET TIlBuDSavISNR. 4 KONTORTIPSET TIlBuDSavISNR. TILbuDENE gjelder FRA. SEpTEmbER TIL 13. oktober 2013. ALLE priser ER EKS. mva. Fargutskriftr Brothr MFC 330CDW Kompakt multifunksjonll LED fargskrivr md trådløst nttvrk og

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 2014

KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 2014 KoNtoRtIPSEt tilbudsavis SoM gjelder til 16. februar 214 14- Kjøp 1 sk Zoom xtra få md n pakk Imag gratis! 27pr. pk. 7 års knivgaranti! Makulringsmaskin Rxl Auto+ 1X Cross cut makulringsmaskin for dt mllomstor

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

BORLAND INTERNATIONAL

BORLAND INTERNATIONAL Scandomatic' s Nwslttr 1987 BORLAND INTERNATIONAL Scandomatic als satsr også strkt på PC-markdt V dr profil blir spill -og nytt program av høy kvalitt til konkurransdyktig og forbrukrvnnlig prisr! Vi har

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

1999,- barnestol. Se side 3. cdc 220000/220001/220002/220003

1999,- barnestol. Se side 3. cdc 220000/220001/220002/220003 Nr 1 Januar 2010 Hvis biln fikk vlg Bsøk vår ny butikkr på Sunndalsøra og Måløy Før: 6 2 19 Thul Pacific 500 Dimnsjon: 226 cm x 75 cm x 37 cm Volum: 330 litr Lastkapasitt: 50 kg Vkt: 12 kg Før: 1395,-

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10

Korrosjon. Innledning. Korrosjonens kjemi. HIN Allmenn Maskin RA 09.01.03 Side 1 av 10 Sid 1 av 10 Korrosjon Innldning Rnt språklig btyr korrosjon å gnag bort. Gnrlt bruks ordt om uønskd raksjonr mllom matrialr og drs bruksmiljø. I dn vitnskaplig dfinisjonn bruks ordt korrosjon om all matrialr,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Lenovo G50-45 15.6" HD Radeon R2, AMD E2-6110,4GB RAM, 500GB, Windows 8.1 Kr. 2999,- inkl. Mva 80E30081MT AMD E2-6110 1.5 GHz Antall kjerner Firekjerne Hurtigbuffer

Detaljer

shine club magazine Vinn flotte premier! Del dine produkterfaringer med oss Supertilbud i mai: Multi Care Sun Lotion Vital Cleansing Masque APRIL 2006

shine club magazine Vinn flotte premier! Del dine produkterfaringer med oss Supertilbud i mai: Multi Care Sun Lotion Vital Cleansing Masque APRIL 2006 shin club APRIL 2006 magazin Dl din produktrfaringr md oss Vinn flott prmir! Suprtilbud i mai: Multi Car Sun Lotion Vital Clansing Masqu Dt spirr og gror Nå r vintrn på hll, og vi kan så smått bgynn å

Detaljer

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no nr 1 2008 www.skvo.no Vkommn ti vårhnd i Askvo Askvo Bygg & Intriør Askvo Ektrisk Askvo Rknskpstnst Askvo Sntrumshmn Askvo Sjøbur AutoMrin s Coop Evbkkn Husfid Husfidsbu Kystrknskp Lis Bomstr M. Likns

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer