ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret ta stilling til et forprosjekt som utreder hvordan Porsgrunn kan styrkes som dagsykehus bl.a ved å vurdere flytting av flere poliklinikker og mye av dagkirurgien til Porsgrunn. Her utredes også flytting motsatt veg: Om operasjonsroboten og inneliggende urologiske pasienter og rehabiliteringspasienter også kan være tjent med å bli flyttet til ST i Skien. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Bidrar til dagkirurgi To intensivsykepleiere på den nyåpna Dagkirugen 2.etasje i Skien, bidrar til at ST kan gjøre mer dagkirurgi. Les mer om nyskapningen på Side 7: -Selv om vi ikke har fått gjennomslag i Helse Sør Øst for å renovere bygningsmassen i Porsgrunn, kan vi av den grunn ikke gi opp arbeidet med å få til en god arbeidsfordeling mellom sykehusene i Grenland, konstaterer Arne Rui.Sykehusdirektøren har i vår satt i gang et arbeid for å realisere vedtaket som sykehusstyret gjorde i Det vedtaket fastslår at den framtidige sykehusdriften i Grenland skal bygge på at akuttvirksomheten rendyrkes i Skien, mens sykehuset i Porsgrunn omgjøres til et høgeffektivt elektivt sykehus. Mer om forprosjekt Dagsykehuset Porsgrunn på side 4 og 5: De fikk a-miljøprisen 200 fikk HRL-dukke UPS gjenåpner i april BUP Porsgrunn fikk STs arbeidsmiljøpris for 2009: Les mer på side 6: KAM lærer opp ca 1000 livreddere med ca 200 HRL- treningsdukker. Side 2 UPS gjenåpner i egne lokaler i apriltakket være islandske fagfolk: Side 7

2 Lærer opp1000 livreddere Rask hjerte-lunge-redning ved hjertestans kan redde liv KAM ansatte har er tilbudt en HRL-dukke mot å forplikte seg til å lære opp fem familiemedlemmer. Når rundt 200 har takket ja, så betyr det har vi skapt 1000 potensielle livreddere i Grenland, sier Frank Hvaal fornøyd. Mini-Anne heter den livreddende dukka som KAM-ansatte fikk tilbud om før påske.st etablerte et t Gjenopplivingsråd i fjor som har satt i gang mye for å sikre at flest mulig ST-ansatte lærer seg avansert hjerte-lunge-redning. Det øker muligheten for livreddende reaksjon hvis en pasient brått får hjertestans. Men tall viser ellers at det er få som overlever hjertestans i Telemark.-De som kommer først til en hjertestans er som regel ikke helsepersonell som normalt kan utføre hjerte-lungeredning. Nå kan KAMansatte lære opp mange livreddere. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger på tiltaket, understreker KAM-lederen som forteller at det var lederen for gjenopplivingsrådet på ST-Maryam Shafiei som 2 F.v: Annie Kittilsen, Wenche Aase Østenå, Kristin Hauss, Kristin Berre, Harry Achterberg med mini-anne i armkroken, Frank Hvaal, Trude Bogen og Anne-May Lund lanserte den gode ideen. Hvaal håper veldig bra, synes intensivsykepleieren.- flest mulig gjør HRL-trening på hytta eller hjemme til en del av påskekosen. Men når ansatte blir kjent med Vi har fått inn 180 bestillinger så langt. Mini- Engasjerer hele familien - Dette er et veldig bra tiltak, synes Trude Bogen. -Med mini-anne kan vi engasjere familien og lære bort hjerte-lungeredning til våre egne. DVDen som følger med er Anne, dukker det opp stadig fler som vil være med, sierkam-sekretær Karianne Hansen.Hun er imponert over at samtlige KAM-leger faktisk har takket ja til tilbudet og dermed går i bresjen for opplæringen. Sykehuspartner overtar all ST-telefoni For få år siden overtok Sykehuspartner ansvar for alt av data-og IT-utstyr på sykehusene. Nå er det telefoniområdet som står for tur. 1.mai starter overføringen av telefoniområdet fra ST til Sykehuspartner. -I første omgang er det vi som jobber med telefoni på ST som overføres den 1. mai. Deretter skjer det en ny overføring på ST 1.oktober. Da skal telefoniutstyr som fasttelefoner, mobiltelefoner og ansvar for mobilt bredbånd på ST overtas av Sykehuspartner. Tanken bak er at dette skal gi effektivisering og synergieffekter. Sannsynligvis vil vi bli en større gruppe med fagpersoner som kan brukes litt om hverandre. Allerede i dag har vi kolleger i Tønsberg som vi jobber litt sammen med, sier telefoniansvarlig på ST- Atle Rui. Alt er ikke avklart, men mye tyder på at både han og den andre som jobber med telefoni på ST -Stian Øvrebø- overføres til Sykehuspartner for å inngå i den store organisasjonen som har ansvar for IT og snart også telefoni i Helse Sør Øst. Rui regner med at de forblir på ST i Skien ennå en stund, men går ut fra at de etter hvert kan bli plassert sammen med resten av Sykehuspartners ansatte som i dag holder til i Porsgrunn. Felles telefoniløsninger -Får du feil på telefonen må du etter hvert ringe Sykehuspartner for å få hjelp. Det skjer tidligst etter oktober måned, sier Rui som ikke tror overføringen vil gi noen større gevinst på kort sikt: -Men på lengre sikt vil det nok styrke kommunikasjonen mellom sykehusene. Vi vil etterhvert komme over på felles standardiserte kommunikasjonsløsninger for hele Helse Sør Øst. Bare i Telemark har vi i dag seks sykehus med fire forskjellige telefoniløsninger. Det er ikke særlig rasjonelt. Fagfeltene IT og telefoni er blitt så sammensmeltet at det er fornuftig å se på disse som ett fagfelt fremover. IP -telefoni som er IT-baserte telefoner har kommet for fullt. Vi må nok bare innse at dette er fremtiden enten vi liker det eller ei, sier Atle Rui.(Se bildet under)

3 ST skal ned med 35 mill i 2011 De fem sykehusene i Sykehuset Telemark har et sparekrav på 35 millioner på seg i Neste år skal ikke bare ostehøvelen, men også flere utviklingsprosjekter brukes for å komme i mål. Uten tilførsel av nye stillinger er det opprettet en liten utviklingsavdeling med tidligere PO-direktør Hans Evju som direktør. Satser mindre på ostehøvelkutt Sammen med blant annet IT-folkene og en kvalitetsrådgiver skal de bistå klinikkene spesielt med å gjennomføre utviklingsprosjekter av typen døgn-tildag. Tanken bak er at den lille enheten i samspill med klinikkene og lederne der skal utvikle sykehustilbudet samtidig som prosjektene bidrar til at sparekravene kan innfris:ledergruppa og ST-direktøren høstet ganske gode erfaringer med døgn-til-dag-prosjektet i fjor som ga mersmak i forhold til å bruke bare tradisjonell ostehøvel på sykehusbudsjettene. Det har som kjent har vært resepten i mange år: - Klinikkene har tidligere jobbet hver for Fysikalsk medisinsk poliklinikk er slått sammen med fysio-og ergoterapeutene. Fra 1. februar er det nye seksjonsnavnet: Seksjon for fysikalsk medisin, fysio- og ergoterapi. Omorganiseringer skjer ofte styrt utenfra, men nå har en avdeling faktisk fått ønske sitt oppfylt. Fysikalsk medisinsk poliklinikk ba nemlig selv om å bli en del av Seksjon for fysio- og ergoterapi av faglige grunner. Og fra 1. februar i år har de fått sitt ønske realisert. Fysikalsk medisinsk poliklinikk i Porsgrunn består av legespesialister i fysikalsk medisin og manuellterapeuter -spesialister i fysioterapi- som utreder henviste pasienter med muskel- og skjelettplager. -Når poliklinikken organiseres i samme seksjon som fysio ergo og under dennes ledelse, blir det lettere å se utviklings- og samarbeidsmuligheter, ST skal spare 35 millioner i seg med sine sparekrav. Med assistanse fra utviklingsenheten kan de nå gi seg i kast med litt større utviklingsprosjekter for hele eller store deler av sykehuset på tvers av klinikkene, konstaterer Ståle Langvik Christiansen. Tre utviklingsprosjekter skal bidra Økonomidirektløren viser til at ST i år har vedtatt å satse på flere utviklingsprosjekter som skal bidra til å klare de 35 millionene neste år. Blant disse er bedre operasjonsflytprosjektet og trinn tre i døgn-til-dagprosjektet- et forprosjekt kalt Dagsykehuset Porsgrunn. Her utredes det om det har noe for seg å flytte dagkirurgien til Porsgrunn og flere sengeposter pluss operasjonsroboten til Skien. Men først i mai vil ST ha anslag på hva som realistisk kan spares gjennom færre senger og nedbemanning eller gjennom økte inntekter f.eks ved økt operasjonsaktivitet. -Det vi ikke klarer via utviklingsprosjektene, må vi ta på vanlig måte med å bruke ostehøvelen på klinikkbudsjettene, sier Ståle Langvik Christiansen. Sparekravet for 2011 utgjør ca 1 prosent av STs 3-millardersbudsjett og skal fordeles på de fem sykehusene som nå utgjør Sykehuset Telemark. Fys-med-poliklinikk inn i ny seksjon Fysikalsk medisinsk poliklinikk er blitt en del av Seksjon for fysikalsk medisin, fysioog ergoterapi. Her er en gjeng samlet rundt lunsjbordet i Porsgrunn. og planlegge felles prosjekter. Tverrfaglighet er viktig i det fysikalsk medisinske fagområde, understreker enhetsleder Ragnhild Baanrud. Fortsatt faglig felleskap Hun mener endringene ikke hindrer det faglige fellesskapet med FMR-sengeavdeling med fagets rehabiliteringsdel, selv om de blir igjen i Medisinsk klinikk. -Rehabiliteringsdelen er også viktig i forhold til vår felles utdanning av leger i spesialisering.vi er glade for at seksjonsleder Gro Aasland og Medisinsk serviceklinikk var villig til å ta imot oss, sier Baanrud. Hun viser til at de to miljøene nå er i gang med et skuldertreningsprosjekt. 3

4 Rui vil styrke sykehuset i Porsgrunn ST-direktør Arne Rui har satt i gang et arbeid for å utvikle ST i Porsgrunn. Her vurderes det om flere poliklinikker og mye av dagkirurgien kan flyttes til Porsgrunn, mens flere sengeposter og operasjonsroboten vurderes flyttet til Skien. -Selv om vi ikke har fått gjennomslag i Helse Sør Øst for å renovere bygningsmassen i Porsgrunn, kan vi av den grunn ikke gi opp arbeidet med å få til en god arbeidsfordeling mellom sykehusene i Grenland, og dermed sikre driften ved sykehuset i Porsgrunn, sier sykehusdirektør Arne Rui.I vår har Rui satt i gang et arbeid for å realisere vedtaket som sykehusstyret gjorde i Vedtaket fastslår at den framtidige sykehusdriften i Grenland skal bygge på at akuttvirksomheten lokaliseres til Skien, mens sykehuset i Porsgrunn skal omgjøres til et høyeffektivt elektivt sykehus. Det skal kanskje også inneholde halvannen-linjefunksjoner i samarbeid med kommunene i området. Dette utredningsarbeidet foregår i regi av Grenlandssamarbeidet og vil bli omtalt i senere nummer av ST-nytt.Et forprosjekt utreder nå hvordan ST kan utvikle Porsgrunn til et dagsykehus, selv om byggeplanene inntil videre må skrinlegges. - Det som utredes nå erstatter Arne Rui har startet et arbeid for å styrke Porsgrunn som dagsykehus likevel ikke behovet for den totalrenoveringen av ST Porsgrunn som vi mener må gjøres på sikt, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. Målet er å ta skritt i retning av å gjøre Porsgrunn til et stort velfungerende dagkirurgisk og poliklinisk senter der dagkirurgien skjermes i forhold til øyeblikkelig hjelp. -Dagkirurgien i Porsgrunn kan sannsynligvis økes betydelig sier leder for kirurgisk klinikk Halfrid Waage. Mye kan flyttes til Porsgrunn I forprosjektet utredes etablering av flere nye tilbud i Porsgrunn som en geriatrisk poliklinikk og en KOLS-poliklinikk, og flytting av nevrologisk poliklinikk fra Skien til Porsgrunn. En tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk som skal drive med bl.a gruppebaserte tilbud og en utvidet diabetespoliklinikk i Porsgrunn ligger også i utredningen. Her foreslås en utvidelse av den ortopediske, og flytting av den gastrokirurgiske og plastikk-kiurgiske dagkirurgien fra Skien til Porsgrunn. Rehabiliteringstilbudet vurderes lagt om slik at vekten legges på poliklinikk, tidlig rehabiliteringsinnsats i pasientforløpene, ambulant virksomhet mot kommunehelsetjenesten og en betydelig redusert sengepost i Skien integrert i nevrologisk sengepost på Moflata. Den urologiske sengeposten pluss Da Vinci-roboten vurderes overført til Skien. Det samme gjelder pasienter innen endokrinkirurgi som i dag ligger i 4.etasje i Porsgrunn. Det ligger i kortene at det blir behov for å øke antall pasienthotellsenger i Skien fra 24 til 30 hvis rokaden blir gjennomført. En etasje i Porsgrunn er reservert eventuelle samarbeidstiltak med kommunene i Grenland. Alt som er utredet i forprosjektet er ideer som det nå arbeides videre med. Men vi skal først gjennom en intern prosess der vi må være forberedt på at sluttresultatet ikke nødvendigvis blir identisk med det som nå er utredet, sier utviklingsdirektør Hans Evju. Intet avgjort før ST-styret har talt Utredningen om å flytte dagkirurgi og poliklinikker til Porsgrunn og flere sengeposter og roboten motsatt veg til Skien, er foreløpig bare utredninger i et forprosjekt. -Vi vurderer veldig mye i denne runden. Men det er helt åpent hva som blir konklusjonen på denne prosessen, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. Ansatte fikk informasjon og muligheter til å få svar på spørsmål i egne allmøter som ble gjennomført i Skien den 15. april og 16. april i Porsgrunn. Forprosjektet har fått navnet Dagsykehuset Porsgrunn og forprosjektrapporten skal etter planen 4 være ferdig den 25. mai. ST-styret avgjør før ferien - Ingenting er fastlagt før ST-styret har tatt stilling til forprosjektrapporten den 22. juni, understreker utviklingsdirektør Hans Evju som lover en omfattende høringsrunde i mai-juni der alle syn på avdelingsrokaden får slippe til.25. mai skal forprosjektrapporten ut på høring i fagmiljøene og i organisasjonen understreker Evju som leder forprosjektet. 8.juni skal styringsgruppa og AMU behandle rapporten som er på sakskartet i STs ledergruppe 10. juni- og til sist i styret 22.juni.- Hvis noe av det som nå utredes blir vedtatt, så blir det ikke flytting før seinhøstes 2010, understreker Hans Evju. Ingenting er avgjort før ST-styret har behandlet Dagsykehus Porsgrunn-saken.

5 Vurderer robotflytting til Skien Dersom operasjonsroboten blir flyttet til ST i Skien med døgnkontinuerlig beredskap, blir det enklere å utnytte det kostbare utstyret til å gjøre robotoperasjoner også i andre fag som gynekologi og gastrokirurgi. I dag er roboten i drift bare tre dager i uka. I Porsgrunn fins lite av den infrastrukturen som er nødvendig for å drive en konkurransedyktig urologisk seksjon. Roboten mer effektiv i Skien Det er spesielt merkbart når det gjelder risikopasienter og tyngre kirurgi som f. eks robotkirurgi. I Porsgrunn slutter anestesilegene klokka 16, mens oppvåkningen avslutter klokka 18. -Med overflytting til Skien som er et akuttsykehus med døgnkontinuerlig beredskap, øker mulighetene for å utvide bruksområdet til roboten både innen urologi og ved at andre spesialiteter som f. eks gynekologi og gastrokirurgi kan dra nytte av operasjonsroboten. Et annet moment bak flytting av sengeposter til Skien, er at det kan gi litt økt pasientsikkerhet å flytte til et sykehus med akuttberedskap døgnet rundt, mener Halfrid Waage som leder Fra 1. mars har Hans Evju ledet STs utviklingsenhet. Den lille staben skal etterhvert som den kommer i full drift bistå klinikkene med utviklingsprosjekter. Enheten som utviklingsdirektøren er leder for består av av områder som IKT, Forskning og bibliotek, kvalitetsarbeid og prosjektutvikling -Hva skal dere gjøre? - Vi skal forsterke det gode arbeidet som drives innen de fire områdene og forsøke å gi disse områdene mer fokus og energi slik at utviklingsarbeidet i større grad skal prege agendaen til sykehuset. Enheten skal arbeide for å få vedtatt en IKT-strategi som klargjør hva sykehuset skal gjøre når det gjelder overgang til nytt PAS/EPJ-program og forsterke veiled- En utredning vurderer å fl ytte robotoen fra ST i Porsgrunn til Skien. kirurgisk klinikk. -Hvorfor utreder dere flytting av FMRsengeposten til Skien? Tidligere rehabilitering - Det er faglig enighet om at enhver rehabilitering gir minst tap av funksjonsnivå hvis den kan komme i gang allerede det første døgnet etter hendelsen. Dette er f. eks alfa og omega innen slagbehandling som også utgjør den desidert største pasientgruppen. I tillegg vil legene kunne starte rehabiliteringsløp andre steder som på kirurgen, ortopeden osv. Videre ønsker vi å bygge opp en god tverrfaglig poliklinikk i Porsgrunn som også kan samarbeide om de betydelige rehabiliteringsoppgavene som kommunene står overfor, svarer medisinsk-klinikksjef Per ningen innen forskning, svarer Evju som røper at Tomm Bernklev som tidligere har vært forskningssjef ved Aker sykehus i disse dager blir ansatt som ny assisterende forskningssjef, og at ST også er i ferd med å ansette ny forskningssjef: Urdahl. Utredningen vurderer om endokrin-mamma-posten også kan flyttes til Skien. I så fall må det vurderes å flytte mammografien og Brystdiagnostisk senter med på lasset -hvis det er mulig å skaffe arealer til dette i Skien.Her krever plasshensyn i Skien at man vurderer å flytte nevrologisk poliklinikk motsatt veg- til Porsgrunn. - Det er stor tvil og usikkerhet i forhold til om det å flytte endokrin-mamma til Skien, er klokt eller praktisk mulig. Men vi har valgt å ta det med i utredningen, sier Evju. Han understreker at målet er at ST gjennom rokeringene mellom Skien og Porsgrunn skal trygge sykehusets framtid ved å gjøre Porsgrunn til et framtidsrettet dagsykehus og modernisere tilbudet ved å øke dagbehandlingskapasiteten. Evju leder STs nye utviklingsenhet Mange utviklingsprosjekter på gang -Vi skal ikke minst arbeide for å bringe i havn gode forprosjekter som det nå arbeides med og som vil kunne få stor betydning for ST hvis de blir realisert, påpeker Evju. Blant utfordringene er flere forprosjekter som dreier seg om å gå fra døgn til mer dagbehandling - under paraplytittelen Fra døgn til dag der det bl.a utredes endret funksjonsfordeling mellom Skien og Porsgrunn for å rendyrke Porsgrunn som dagsykehus. I tillegg kommer prosjekter som Fra deltid til heltid, Riktig intensivkapasitet, Bedre operasjonsflyt og Bedre arealforvaltning pluss flere IT-prosjekter som f. eks Meldingsløftet som b.la skal gi bedre kommunikasjon med primærhelsetjenesten.-en rød tråd for mange av forprosjektene er at de legger opp til mer dagbehandling både medisinsk og kirurgisk. Det handler også om mer behandlingsintensive forløp som gir kortere liggetid for pasientene, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. 5

6 Pris til raus BUP-gjeng BUP Porsgrunn dro i land STs arbeidsmiljøpris for 2009 i et år da henvisningene økte med formidable 50 prosent. Prisen tyder på at de 14 medarbeiderne klarer å holde humøret oppe - og hodet over vannet -selv om trøkket er stort. Det er enhetsleder Berit Langlete naturligvis stolt og glad over. Inne på pauserommet blir stemningen munter etterhvert som lunsjfolket inntar plassene rundt langbordet for å forklare ST-nytt hvorfor de har det så bra på jobb: Og det på tross av stort arbeidspress og det underliggende alvoret i en avdeling der hovedoppgaven er å utrede og behandle barn og ungdom som sliter psyisk: - Jeg tror vi har så bra arbeidsmiljø bl.a fordi det er en gjeng med rause folk som jobber her. Det er f. eks lett å få hjelp og ikke minst noen å dele frustrasjoner med når det trengs, mener Marianne Alfsen som syntes det var særs hyggelig å få den gjeve prisen. Hun tror takhøgde og humor gjør det lettere å takle jobbpress og utfordringene i en barne-og undomspsykiatrisk enhet. Lene Lippert skyter inn at de også er flinke til å dele gleder Bak f.v: Latinka Zamfi rova, Marianne Alfsen, Hilde Granli, Kristin Kvisla, Anne Stine Kristvik, Lene Lippert, Bjørg Albertsen, Anne Kjendalen. Foran f.v: Berit Langlete, Lene Nenseth, Bente Hellum og Katarina Hristov-Strbac. med hverandre. Berit Langlete får poeng som en tydelig leder som ingen føler frykt for.sjefen kvitterer med en attest til medarbeidere som er lojale i forhold til å følge opp ting de er blitt enige om. Også de to sekretærene får sin del av æren for å gjøre hverdagen levelig i 2.etasjen på det nye DPS-bygget i Porsgrunn. Klarer seg- på tross av mye å gjøre... Det kan de saktens trenge. Ifjor økte henvisningene av nye pasienter med 50 prosent... En røst rundt bordet ser det som et pluss at enheten er preget av flat struktur - og at fagfolkene med ulik fagbakgrunn - har gjensidig respekt for hverandre. Fredager markeres ukeslutt rundt langbordet tradisjonen tro med kaker kaffe og kos. Et annet miljøskapende tiltak er at BUP-folkene gjør sosiale ting sammen på fritida som å gå ti-toppern i marka som også styrker samholdet.nå kan prisvinnerne legge hodene i bløt og finne på noe hyggelig for prispengene på kroner. Det kan jo bli noen trelitere med vin for den summen, kvitterer en munter sjel som høster spredt latter hos kollegene. A-miljøprisen til BUP Porsgrunn Barne og ungdomspsykiatrisk enhet i Porsgrunn får STs arbeidsmiljøpris for Det har vært sterk konkurranse i år, men i sum kom BUP Porsgrunn best ut. Gratulerer med prisen, sier hovedverneombud Marit Skau på vegne av juryen. -Det er stor kompleksitet i arbeidet med barn og unge som krever mye av personalet. De virker som en sterk profesjonsgruppe som har lykkes godt med det tverrfaglige samarbeidet som er helt nødvendig for å klare oppgavene, understreker Skau. Juryformannen legger ikke skjul på at juryen i år hadde seks sterke kandidater å velge blant. Enheten som er en del av Barne-og ungdomsklinikken får mer enn heder 6 og ære: De kan også regne med kroner på deling som de står fritt til å bruke etter forgodtbefinnende: Juryen har for øvrig merket seg at BUP Porsgrunn klarer å ta vare på arbeidsgleden i en hektisk hverdag - ikke minst ved at de fokuserer på forebyggende tiltak, HMS-rutiner og faglig utvikling av medarbeiderne. Juryen gir ellers enheten poeng for lavt sykefravær og for at de jobber kontinuerlig med handlingsplaner for å bevare arbeidsmiljøet. Her ser de bl.a på hvordan medarbeiderne takler arbeidspresset som følge av at henvisningene i fjor gikk opp med 50 prosent. Samarbeider godt på tvers Noe av det vi har lagt mye vekt på ved tildelingen er at BUP Porsgrunn ser ut til å være god på å samarbeide på tvers av yrkesgrensene, understreker Marit Skau. Nyansatt HR-direktør Mai Torill Hoel er så vidt blitt varm i trøya, men hun er selvsagt glad for å få lov til å heie på en avdeling som har klart å lage et godt arbeidsmiljø: -Hele poenget med arbeidsmiljøprisen er jo å belønne de enhetene på ST som lykkes med å skape et godt miljø for dem som har krevende jobber med å behandle pasientene våre. Her ser det ut til at alle som jobber på barne - og ungdomspsykiatrisk i Porsgrunn har gjort en jobb det står respekt av. Men som juryen skriver i begrunnelsen. Det å skape godt arbeidsmiljø, er ikke gjort en gang for alle. Den jobben slutter aldri. Godt arbeidsmiljø er ikke noe som skaper seg selv, understreker Mai Torill Hoel.

7 De bidrar til mer dagkirurgi Tre sengeposter samarbeider om Dagkirurgen 2-etasje som åpnet på ST i Skien 1. mars. Der sørger to intensivsykepleiere for å klargjøre pasienter for dagkirurgi. Etter inngrepet tar de to imot pasientene før de skrives ut samme dag. Nyskapningen er et tiltak for å vri sykehusdriften mer over mot dagkirurgi på ST. -Her har vi et samarbeid mellom Kirurgisk og KAM der alle - både pasientene, kirurgene og de ansatte gir uttrykk for at de er fornøyde. Dette prosjektet ligger det mye pionerånd og stå-på-vilje bak, mener Halfrid Waage. Sjefen for Kirurgisk klinikk sparer ikke på godordene til alle som har vært med på å dra i gang det nye tilbudet i 2.etasjen der Medisinsk skrivestue hadde tilhold tidligere. Klargjør for dagkirurgi Intensivsykepleierne Ingrid Anne Rosshaug og Jorunn Selsvik tar imot pasienter som skal klargjøres før de trilles opp til dagkirurgi innenfor spesialitetene gastro, øre-nese-hals eller plastikk-kirurgi. Som KAM-ansatte er de glade for den tillit og frihet de har fått til å innrede og utstyre dagkirurgen 2-etasje Ungdomspsykiatrisk senter, kan bli gjenåpnet i egne lokaler i løpet av april. En avtale med islandske psykiatere som deler på ansvaret, sikrer at tilbudet kan overføres fra Akuttpsykiatrisk seksjon der man i to måneder har hatt en midlertidig løsning. Etter at driften i UPS-lokalene ble stengt 1. februar har miljøpersonalet vært overført til Akuttpsykiatrisk seksjon. Der har pasientene fått et godt, men ikke optimalt tilbud. F.v: Ingrid Anne Rossehaug og Jorunn Selsvik i nyetablerte Dagkirurgen 2 der pasient Hli Khiong Zaw Myo får den omsorgen han trenger. Til høyre:arkvivbilde fra en operasjon. av Kirurgisk klinikk som har ansvaret for prosjektet som skal bidra til at ST klarer å vri driften mer mot dagkirurgi. Men de ønsker seg likevel flere pasienter for å utnytte kapasiteten fullt ut:noen dager er det mer enn fullt- andre dager er det for få på venterommet. Men bortsett fra det, ser de klare fordeler ved Dagkirurgen: Avlaster sengepostene -På denne måten blir presset på sengepostene mindre. Og for pasientene må det jo være bedre å få dagkirurgi der det ligger til rette for det, enn å måtte ligge på f. eks et fire-mannsrom før og etter operasjonen. Dagkirurgi gir kortere tid på sykehus og dermed mindre infeksjonsfare, konstaterer Ingrid Anne Rosshaug.De to intensivsykepleierne skal etterhvert Ikke ideelt, men Det har selvsagt ikke vært noen ideell situasjon verken for pasienter eller ansatte, men en måte å sikre et tilbud når UPS ikke har lyktes med å rekruttere inn den psykolog eller psykiaterkompetansen som er en forutsetning for faglig forsvarlig drift. De hurtige endringene og overføring til ny arbeidsplass har vært opplevd som belastende for mange ansatte. -Det har tidvis vært et ekstraordinært høgt sykefravær, men vi ser nå en betydelig bedring på dette, sier Jostein Todal som leder Psykiatrisk klinikk. Psykiaterstafett -Vi har på plass psykologkompetansen og er i dialog med fem barne-og ungdomsspykiatere fra Island. Går det som dele ansvar for formiddags-og ettermiddagsvakter med åtte-ti-kolleger. Pasientene som har vært oppringt etter inngrepet har så langt vært svært fornøyde med det de har opplevet på ST. Dagen før hadde de fått inn to pasienter som for første gang var operert for gallestein med en ny operasjonsmetodikk som gastro-kirurgene nylig har begynt med. - Pasienten hadde lite smerter, følte seg ganske frisk og kunne sitte i en stol etterpå. Det var utrolig å oppleve sier Jorunn Selsvik. Hun er litt imponert over at den nye operasjonsteknikken åpner for dagkirurgi og rask utskriving der pasienter før måtte regne med en eller flere dager i en sykehusseng, før utskriving. UPS gjenåpner med psykiaterstafett vi håper, regner vi med å åpne driften i UPS-lokalene 19. april. Da er vår plan å sikre drift fram til jul gjennom en legestafett der de fem fagfolkene deler på det faglige ansvaret i overlegestillingen, sier Jostein Todal. Ups kan gjenåpne i egne lokaler takket være islandske fagfolk. 7

8 Treningsglad ST-lege Kåre Ulevåg er noe av det sprekere ST har i sine rekker. Den treningsglade legen som nylig slo Bjørn Dæhlie har et VM-gull i langrenn for leger. Nå sist vant han Svanstulløpet i Skien. Kåre Ulevåg- sprek dokter i Porsgrunn På veg hjem stopper han gjerne i Gjerstad for å løpe en skautur -I Tvedestrand er Ulevåg en kjent idrettsmann som løper, sykler, går på ski, svømmer og driver med triatlon. Samtidig er han viktig for Fysikalsk medisinsk poliklinikk som spesialist i idrettsmedisin, mener enhetsleder Ragnhild Baanrud. Hun tipset ST-nytt om den treningsgale legen som jobber på poliklinikken en dag i uka - resten av tida driver han sitt idrettsmedisinske legekontor i hjembyen. Tilknytningen til ST fikk han da han som asslege utdannet Torleif Alsos har tidligere muntret oss opp med gullkorn fra norske pasientjournaler. Her er noen fler av det slaget som kan få noen hver til å dra på smilebåndet: * I dag til lunsj får pasienten akutt diarè. *... har begynt å få små teskjeer i avføringen opp til ganger daglig. * Becotide nesespray Dssn: 2 dusker i nesen morgen og kveld. * Ovesterin vaginalkrem.dssn: 2 støt i skjeden ved sengetid etter avtale med elgen. * Trisekvens Hormoner til aldrende kjærring. seg til spesialist i fysikalsk medisin.på Fysikalsk medisinsk poliklinikk behandler han pasienter med alt fra nakke, rygg og kneskader. Idrettsmedisineren er spesielt god på å reparere de som har pådratt seg en skade f. eks gjennom idretten. Etter aktivt påtrykk får ST-nytt kjenskap til litt av legens merittliste: Har vunnet lege- VM i langrenn Som at 41-åringen har vunnet langrenns -VM for leger i Tyskland pluss rasket til seg to nordiske friidrettsgull for veteraner. I januar gikk han et sjumilsløp i Italia der han kom inn før skikongen Bjørn Dæhlie. Også roeresset Olaf Tufte har han dratt fra i Vasaloppet.Og sommerstid nyter han den vakre skjærgården i stille driv mellom holmer og skjær i sin kajakk. -Det å trene og drive idrett er aktiviteter som gir mestringsfølelse. I Norge har vi en fantastisk natur som er gratis og døgnåpen året rundt. Bruk den og vær ikke redd for å ta i litt når du trener, lyder rådet fra idrettsmedisineren. -Du bør iblant opp i noe høyere puls og intensitet fordi det gir fin-fin formstigning og helsegevinst, mener dokteren som selv trener mellom fem og sju dager i uka - året rundt... Gullkorn fra journalen 1 tablett daglig mot videre forfall etter avtale med elgen. * Vival 5 mg 1 tab. 2 timer før dengetid. * MarevanFarvel Jensen. Etter avtale med legen.(en danske med det sjeldne navnet Marvel Jensen fikk utlevert sin Marevan med denne dramatiske teksten på etiketten) * Paralgin forte.brukes etter eget forgodtbefinnende, men helst ikke mer enn 10 tabl. i døgnet. * Regaine liniment(middel mot håravfall)til bruk ved måne. Påføres i ny og ne ca. 2 ggr. daglig. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Kurs i depresjonsmestring for eldre Tre spesialsykepleiere i alderspsykiatrisk seksjon ved ST i Skien har kjørt kurs i depresjonsmestring for eldre. KID-kurset er basert på kognitiv adferdsterapi og utformet av fagfolk gjennom Rådet for Psykisk helse. Her hentes kunnskap og erfaringer fra hele feltet, kognitiv sosial læringsteori.deltakerne på KID-kurset er seks personer, kvinner og menn i alderen fra år. Kursdeltakerne har vært med på åtte kursdager-hver på ca to og en halv time. I tillegg får de to oppfølgingsdager.mens KID-kursene som oftest blir kjørt som tilbud i regi av kommunehelsetjenesten til unge eller middelaldrende mennesker, har ST ved alderpsykiatrisk seksjon vært en av få som prøver ut kurset på eldre mennesker. Sertifisert for KID-kurs Høsten 2008 var spesialsykepleier Roger Steen, Elisabeth Nordbø og Aase Nielsen (se foto) på et femdagers intensivkurs som gjør at de nå er sertifisert for å kjøre slike kurs i egenmestring. De kontaktet tyve pasienter og endte med seks kvinner og menn som nå har deltatt med full oppslutning på åtte samlinger.kursdeltakerne har gitt positive tilbakemeldinger på kurset. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00471-7 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 08.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 03/00570-26 Vedtak -

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01129-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-20 Anmodning

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015

Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Klinikk for teknologi og e-helse Eiendomsavdelingen, Kristiansand Notat Utarbeidet av: Gunnar hall Skavoll Vår dato Vår referanse 07-01-2015 Deres dato Deres referanse Innspill til Utviklingsplan 2030

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 068 2013 INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør iverksette innkjøpsprosess knyttet til

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Viseadministrerende direktør samhandling Ingen SAK

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00450-27 Søknad m/cv - Tone Myrland Dok. dato: 25.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/01127-16 Tilbud om stilling - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Nasjonalt topplederprogram Elin Myrvoll UNN Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nevro- og ortopediklinikken

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014

Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Brukarrepresentantar i ulike råd, utval, prosjektgrupper 2013-2014 Medlem Varamedlem Kommentar Kvalitets- og pasientsikkerhet Daniel Ask Torbjørn Vorpenes Samhandlingsprosjekt mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00437-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 04.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 07/00584-5 Tilbud om ansettelse

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00950-16 Søknad om redusert stilling Personalmappe - Seksjon medisinsk og kirurgisk sengepost Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00103-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon administrasjonssenter Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer