ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret ta stilling til et forprosjekt som utreder hvordan Porsgrunn kan styrkes som dagsykehus bl.a ved å vurdere flytting av flere poliklinikker og mye av dagkirurgien til Porsgrunn. Her utredes også flytting motsatt veg: Om operasjonsroboten og inneliggende urologiske pasienter og rehabiliteringspasienter også kan være tjent med å bli flyttet til ST i Skien. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Bidrar til dagkirurgi To intensivsykepleiere på den nyåpna Dagkirugen 2.etasje i Skien, bidrar til at ST kan gjøre mer dagkirurgi. Les mer om nyskapningen på Side 7: -Selv om vi ikke har fått gjennomslag i Helse Sør Øst for å renovere bygningsmassen i Porsgrunn, kan vi av den grunn ikke gi opp arbeidet med å få til en god arbeidsfordeling mellom sykehusene i Grenland, konstaterer Arne Rui.Sykehusdirektøren har i vår satt i gang et arbeid for å realisere vedtaket som sykehusstyret gjorde i Det vedtaket fastslår at den framtidige sykehusdriften i Grenland skal bygge på at akuttvirksomheten rendyrkes i Skien, mens sykehuset i Porsgrunn omgjøres til et høgeffektivt elektivt sykehus. Mer om forprosjekt Dagsykehuset Porsgrunn på side 4 og 5: De fikk a-miljøprisen 200 fikk HRL-dukke UPS gjenåpner i april BUP Porsgrunn fikk STs arbeidsmiljøpris for 2009: Les mer på side 6: KAM lærer opp ca 1000 livreddere med ca 200 HRL- treningsdukker. Side 2 UPS gjenåpner i egne lokaler i apriltakket være islandske fagfolk: Side 7

2 Lærer opp1000 livreddere Rask hjerte-lunge-redning ved hjertestans kan redde liv KAM ansatte har er tilbudt en HRL-dukke mot å forplikte seg til å lære opp fem familiemedlemmer. Når rundt 200 har takket ja, så betyr det har vi skapt 1000 potensielle livreddere i Grenland, sier Frank Hvaal fornøyd. Mini-Anne heter den livreddende dukka som KAM-ansatte fikk tilbud om før påske.st etablerte et t Gjenopplivingsråd i fjor som har satt i gang mye for å sikre at flest mulig ST-ansatte lærer seg avansert hjerte-lunge-redning. Det øker muligheten for livreddende reaksjon hvis en pasient brått får hjertestans. Men tall viser ellers at det er få som overlever hjertestans i Telemark.-De som kommer først til en hjertestans er som regel ikke helsepersonell som normalt kan utføre hjerte-lungeredning. Nå kan KAMansatte lære opp mange livreddere. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger på tiltaket, understreker KAM-lederen som forteller at det var lederen for gjenopplivingsrådet på ST-Maryam Shafiei som 2 F.v: Annie Kittilsen, Wenche Aase Østenå, Kristin Hauss, Kristin Berre, Harry Achterberg med mini-anne i armkroken, Frank Hvaal, Trude Bogen og Anne-May Lund lanserte den gode ideen. Hvaal håper veldig bra, synes intensivsykepleieren.- flest mulig gjør HRL-trening på hytta eller hjemme til en del av påskekosen. Men når ansatte blir kjent med Vi har fått inn 180 bestillinger så langt. Mini- Engasjerer hele familien - Dette er et veldig bra tiltak, synes Trude Bogen. -Med mini-anne kan vi engasjere familien og lære bort hjerte-lungeredning til våre egne. DVDen som følger med er Anne, dukker det opp stadig fler som vil være med, sierkam-sekretær Karianne Hansen.Hun er imponert over at samtlige KAM-leger faktisk har takket ja til tilbudet og dermed går i bresjen for opplæringen. Sykehuspartner overtar all ST-telefoni For få år siden overtok Sykehuspartner ansvar for alt av data-og IT-utstyr på sykehusene. Nå er det telefoniområdet som står for tur. 1.mai starter overføringen av telefoniområdet fra ST til Sykehuspartner. -I første omgang er det vi som jobber med telefoni på ST som overføres den 1. mai. Deretter skjer det en ny overføring på ST 1.oktober. Da skal telefoniutstyr som fasttelefoner, mobiltelefoner og ansvar for mobilt bredbånd på ST overtas av Sykehuspartner. Tanken bak er at dette skal gi effektivisering og synergieffekter. Sannsynligvis vil vi bli en større gruppe med fagpersoner som kan brukes litt om hverandre. Allerede i dag har vi kolleger i Tønsberg som vi jobber litt sammen med, sier telefoniansvarlig på ST- Atle Rui. Alt er ikke avklart, men mye tyder på at både han og den andre som jobber med telefoni på ST -Stian Øvrebø- overføres til Sykehuspartner for å inngå i den store organisasjonen som har ansvar for IT og snart også telefoni i Helse Sør Øst. Rui regner med at de forblir på ST i Skien ennå en stund, men går ut fra at de etter hvert kan bli plassert sammen med resten av Sykehuspartners ansatte som i dag holder til i Porsgrunn. Felles telefoniløsninger -Får du feil på telefonen må du etter hvert ringe Sykehuspartner for å få hjelp. Det skjer tidligst etter oktober måned, sier Rui som ikke tror overføringen vil gi noen større gevinst på kort sikt: -Men på lengre sikt vil det nok styrke kommunikasjonen mellom sykehusene. Vi vil etterhvert komme over på felles standardiserte kommunikasjonsløsninger for hele Helse Sør Øst. Bare i Telemark har vi i dag seks sykehus med fire forskjellige telefoniløsninger. Det er ikke særlig rasjonelt. Fagfeltene IT og telefoni er blitt så sammensmeltet at det er fornuftig å se på disse som ett fagfelt fremover. IP -telefoni som er IT-baserte telefoner har kommet for fullt. Vi må nok bare innse at dette er fremtiden enten vi liker det eller ei, sier Atle Rui.(Se bildet under)

3 ST skal ned med 35 mill i 2011 De fem sykehusene i Sykehuset Telemark har et sparekrav på 35 millioner på seg i Neste år skal ikke bare ostehøvelen, men også flere utviklingsprosjekter brukes for å komme i mål. Uten tilførsel av nye stillinger er det opprettet en liten utviklingsavdeling med tidligere PO-direktør Hans Evju som direktør. Satser mindre på ostehøvelkutt Sammen med blant annet IT-folkene og en kvalitetsrådgiver skal de bistå klinikkene spesielt med å gjennomføre utviklingsprosjekter av typen døgn-tildag. Tanken bak er at den lille enheten i samspill med klinikkene og lederne der skal utvikle sykehustilbudet samtidig som prosjektene bidrar til at sparekravene kan innfris:ledergruppa og ST-direktøren høstet ganske gode erfaringer med døgn-til-dag-prosjektet i fjor som ga mersmak i forhold til å bruke bare tradisjonell ostehøvel på sykehusbudsjettene. Det har som kjent har vært resepten i mange år: - Klinikkene har tidligere jobbet hver for Fysikalsk medisinsk poliklinikk er slått sammen med fysio-og ergoterapeutene. Fra 1. februar er det nye seksjonsnavnet: Seksjon for fysikalsk medisin, fysio- og ergoterapi. Omorganiseringer skjer ofte styrt utenfra, men nå har en avdeling faktisk fått ønske sitt oppfylt. Fysikalsk medisinsk poliklinikk ba nemlig selv om å bli en del av Seksjon for fysio- og ergoterapi av faglige grunner. Og fra 1. februar i år har de fått sitt ønske realisert. Fysikalsk medisinsk poliklinikk i Porsgrunn består av legespesialister i fysikalsk medisin og manuellterapeuter -spesialister i fysioterapi- som utreder henviste pasienter med muskel- og skjelettplager. -Når poliklinikken organiseres i samme seksjon som fysio ergo og under dennes ledelse, blir det lettere å se utviklings- og samarbeidsmuligheter, ST skal spare 35 millioner i seg med sine sparekrav. Med assistanse fra utviklingsenheten kan de nå gi seg i kast med litt større utviklingsprosjekter for hele eller store deler av sykehuset på tvers av klinikkene, konstaterer Ståle Langvik Christiansen. Tre utviklingsprosjekter skal bidra Økonomidirektløren viser til at ST i år har vedtatt å satse på flere utviklingsprosjekter som skal bidra til å klare de 35 millionene neste år. Blant disse er bedre operasjonsflytprosjektet og trinn tre i døgn-til-dagprosjektet- et forprosjekt kalt Dagsykehuset Porsgrunn. Her utredes det om det har noe for seg å flytte dagkirurgien til Porsgrunn og flere sengeposter pluss operasjonsroboten til Skien. Men først i mai vil ST ha anslag på hva som realistisk kan spares gjennom færre senger og nedbemanning eller gjennom økte inntekter f.eks ved økt operasjonsaktivitet. -Det vi ikke klarer via utviklingsprosjektene, må vi ta på vanlig måte med å bruke ostehøvelen på klinikkbudsjettene, sier Ståle Langvik Christiansen. Sparekravet for 2011 utgjør ca 1 prosent av STs 3-millardersbudsjett og skal fordeles på de fem sykehusene som nå utgjør Sykehuset Telemark. Fys-med-poliklinikk inn i ny seksjon Fysikalsk medisinsk poliklinikk er blitt en del av Seksjon for fysikalsk medisin, fysioog ergoterapi. Her er en gjeng samlet rundt lunsjbordet i Porsgrunn. og planlegge felles prosjekter. Tverrfaglighet er viktig i det fysikalsk medisinske fagområde, understreker enhetsleder Ragnhild Baanrud. Fortsatt faglig felleskap Hun mener endringene ikke hindrer det faglige fellesskapet med FMR-sengeavdeling med fagets rehabiliteringsdel, selv om de blir igjen i Medisinsk klinikk. -Rehabiliteringsdelen er også viktig i forhold til vår felles utdanning av leger i spesialisering.vi er glade for at seksjonsleder Gro Aasland og Medisinsk serviceklinikk var villig til å ta imot oss, sier Baanrud. Hun viser til at de to miljøene nå er i gang med et skuldertreningsprosjekt. 3

4 Rui vil styrke sykehuset i Porsgrunn ST-direktør Arne Rui har satt i gang et arbeid for å utvikle ST i Porsgrunn. Her vurderes det om flere poliklinikker og mye av dagkirurgien kan flyttes til Porsgrunn, mens flere sengeposter og operasjonsroboten vurderes flyttet til Skien. -Selv om vi ikke har fått gjennomslag i Helse Sør Øst for å renovere bygningsmassen i Porsgrunn, kan vi av den grunn ikke gi opp arbeidet med å få til en god arbeidsfordeling mellom sykehusene i Grenland, og dermed sikre driften ved sykehuset i Porsgrunn, sier sykehusdirektør Arne Rui.I vår har Rui satt i gang et arbeid for å realisere vedtaket som sykehusstyret gjorde i Vedtaket fastslår at den framtidige sykehusdriften i Grenland skal bygge på at akuttvirksomheten lokaliseres til Skien, mens sykehuset i Porsgrunn skal omgjøres til et høyeffektivt elektivt sykehus. Det skal kanskje også inneholde halvannen-linjefunksjoner i samarbeid med kommunene i området. Dette utredningsarbeidet foregår i regi av Grenlandssamarbeidet og vil bli omtalt i senere nummer av ST-nytt.Et forprosjekt utreder nå hvordan ST kan utvikle Porsgrunn til et dagsykehus, selv om byggeplanene inntil videre må skrinlegges. - Det som utredes nå erstatter Arne Rui har startet et arbeid for å styrke Porsgrunn som dagsykehus likevel ikke behovet for den totalrenoveringen av ST Porsgrunn som vi mener må gjøres på sikt, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. Målet er å ta skritt i retning av å gjøre Porsgrunn til et stort velfungerende dagkirurgisk og poliklinisk senter der dagkirurgien skjermes i forhold til øyeblikkelig hjelp. -Dagkirurgien i Porsgrunn kan sannsynligvis økes betydelig sier leder for kirurgisk klinikk Halfrid Waage. Mye kan flyttes til Porsgrunn I forprosjektet utredes etablering av flere nye tilbud i Porsgrunn som en geriatrisk poliklinikk og en KOLS-poliklinikk, og flytting av nevrologisk poliklinikk fra Skien til Porsgrunn. En tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk som skal drive med bl.a gruppebaserte tilbud og en utvidet diabetespoliklinikk i Porsgrunn ligger også i utredningen. Her foreslås en utvidelse av den ortopediske, og flytting av den gastrokirurgiske og plastikk-kiurgiske dagkirurgien fra Skien til Porsgrunn. Rehabiliteringstilbudet vurderes lagt om slik at vekten legges på poliklinikk, tidlig rehabiliteringsinnsats i pasientforløpene, ambulant virksomhet mot kommunehelsetjenesten og en betydelig redusert sengepost i Skien integrert i nevrologisk sengepost på Moflata. Den urologiske sengeposten pluss Da Vinci-roboten vurderes overført til Skien. Det samme gjelder pasienter innen endokrinkirurgi som i dag ligger i 4.etasje i Porsgrunn. Det ligger i kortene at det blir behov for å øke antall pasienthotellsenger i Skien fra 24 til 30 hvis rokaden blir gjennomført. En etasje i Porsgrunn er reservert eventuelle samarbeidstiltak med kommunene i Grenland. Alt som er utredet i forprosjektet er ideer som det nå arbeides videre med. Men vi skal først gjennom en intern prosess der vi må være forberedt på at sluttresultatet ikke nødvendigvis blir identisk med det som nå er utredet, sier utviklingsdirektør Hans Evju. Intet avgjort før ST-styret har talt Utredningen om å flytte dagkirurgi og poliklinikker til Porsgrunn og flere sengeposter og roboten motsatt veg til Skien, er foreløpig bare utredninger i et forprosjekt. -Vi vurderer veldig mye i denne runden. Men det er helt åpent hva som blir konklusjonen på denne prosessen, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. Ansatte fikk informasjon og muligheter til å få svar på spørsmål i egne allmøter som ble gjennomført i Skien den 15. april og 16. april i Porsgrunn. Forprosjektet har fått navnet Dagsykehuset Porsgrunn og forprosjektrapporten skal etter planen 4 være ferdig den 25. mai. ST-styret avgjør før ferien - Ingenting er fastlagt før ST-styret har tatt stilling til forprosjektrapporten den 22. juni, understreker utviklingsdirektør Hans Evju som lover en omfattende høringsrunde i mai-juni der alle syn på avdelingsrokaden får slippe til.25. mai skal forprosjektrapporten ut på høring i fagmiljøene og i organisasjonen understreker Evju som leder forprosjektet. 8.juni skal styringsgruppa og AMU behandle rapporten som er på sakskartet i STs ledergruppe 10. juni- og til sist i styret 22.juni.- Hvis noe av det som nå utredes blir vedtatt, så blir det ikke flytting før seinhøstes 2010, understreker Hans Evju. Ingenting er avgjort før ST-styret har behandlet Dagsykehus Porsgrunn-saken.

5 Vurderer robotflytting til Skien Dersom operasjonsroboten blir flyttet til ST i Skien med døgnkontinuerlig beredskap, blir det enklere å utnytte det kostbare utstyret til å gjøre robotoperasjoner også i andre fag som gynekologi og gastrokirurgi. I dag er roboten i drift bare tre dager i uka. I Porsgrunn fins lite av den infrastrukturen som er nødvendig for å drive en konkurransedyktig urologisk seksjon. Roboten mer effektiv i Skien Det er spesielt merkbart når det gjelder risikopasienter og tyngre kirurgi som f. eks robotkirurgi. I Porsgrunn slutter anestesilegene klokka 16, mens oppvåkningen avslutter klokka 18. -Med overflytting til Skien som er et akuttsykehus med døgnkontinuerlig beredskap, øker mulighetene for å utvide bruksområdet til roboten både innen urologi og ved at andre spesialiteter som f. eks gynekologi og gastrokirurgi kan dra nytte av operasjonsroboten. Et annet moment bak flytting av sengeposter til Skien, er at det kan gi litt økt pasientsikkerhet å flytte til et sykehus med akuttberedskap døgnet rundt, mener Halfrid Waage som leder Fra 1. mars har Hans Evju ledet STs utviklingsenhet. Den lille staben skal etterhvert som den kommer i full drift bistå klinikkene med utviklingsprosjekter. Enheten som utviklingsdirektøren er leder for består av av områder som IKT, Forskning og bibliotek, kvalitetsarbeid og prosjektutvikling -Hva skal dere gjøre? - Vi skal forsterke det gode arbeidet som drives innen de fire områdene og forsøke å gi disse områdene mer fokus og energi slik at utviklingsarbeidet i større grad skal prege agendaen til sykehuset. Enheten skal arbeide for å få vedtatt en IKT-strategi som klargjør hva sykehuset skal gjøre når det gjelder overgang til nytt PAS/EPJ-program og forsterke veiled- En utredning vurderer å fl ytte robotoen fra ST i Porsgrunn til Skien. kirurgisk klinikk. -Hvorfor utreder dere flytting av FMRsengeposten til Skien? Tidligere rehabilitering - Det er faglig enighet om at enhver rehabilitering gir minst tap av funksjonsnivå hvis den kan komme i gang allerede det første døgnet etter hendelsen. Dette er f. eks alfa og omega innen slagbehandling som også utgjør den desidert største pasientgruppen. I tillegg vil legene kunne starte rehabiliteringsløp andre steder som på kirurgen, ortopeden osv. Videre ønsker vi å bygge opp en god tverrfaglig poliklinikk i Porsgrunn som også kan samarbeide om de betydelige rehabiliteringsoppgavene som kommunene står overfor, svarer medisinsk-klinikksjef Per ningen innen forskning, svarer Evju som røper at Tomm Bernklev som tidligere har vært forskningssjef ved Aker sykehus i disse dager blir ansatt som ny assisterende forskningssjef, og at ST også er i ferd med å ansette ny forskningssjef: Urdahl. Utredningen vurderer om endokrin-mamma-posten også kan flyttes til Skien. I så fall må det vurderes å flytte mammografien og Brystdiagnostisk senter med på lasset -hvis det er mulig å skaffe arealer til dette i Skien.Her krever plasshensyn i Skien at man vurderer å flytte nevrologisk poliklinikk motsatt veg- til Porsgrunn. - Det er stor tvil og usikkerhet i forhold til om det å flytte endokrin-mamma til Skien, er klokt eller praktisk mulig. Men vi har valgt å ta det med i utredningen, sier Evju. Han understreker at målet er at ST gjennom rokeringene mellom Skien og Porsgrunn skal trygge sykehusets framtid ved å gjøre Porsgrunn til et framtidsrettet dagsykehus og modernisere tilbudet ved å øke dagbehandlingskapasiteten. Evju leder STs nye utviklingsenhet Mange utviklingsprosjekter på gang -Vi skal ikke minst arbeide for å bringe i havn gode forprosjekter som det nå arbeides med og som vil kunne få stor betydning for ST hvis de blir realisert, påpeker Evju. Blant utfordringene er flere forprosjekter som dreier seg om å gå fra døgn til mer dagbehandling - under paraplytittelen Fra døgn til dag der det bl.a utredes endret funksjonsfordeling mellom Skien og Porsgrunn for å rendyrke Porsgrunn som dagsykehus. I tillegg kommer prosjekter som Fra deltid til heltid, Riktig intensivkapasitet, Bedre operasjonsflyt og Bedre arealforvaltning pluss flere IT-prosjekter som f. eks Meldingsløftet som b.la skal gi bedre kommunikasjon med primærhelsetjenesten.-en rød tråd for mange av forprosjektene er at de legger opp til mer dagbehandling både medisinsk og kirurgisk. Det handler også om mer behandlingsintensive forløp som gir kortere liggetid for pasientene, understreker utviklingsdirektør Hans Evju. 5

6 Pris til raus BUP-gjeng BUP Porsgrunn dro i land STs arbeidsmiljøpris for 2009 i et år da henvisningene økte med formidable 50 prosent. Prisen tyder på at de 14 medarbeiderne klarer å holde humøret oppe - og hodet over vannet -selv om trøkket er stort. Det er enhetsleder Berit Langlete naturligvis stolt og glad over. Inne på pauserommet blir stemningen munter etterhvert som lunsjfolket inntar plassene rundt langbordet for å forklare ST-nytt hvorfor de har det så bra på jobb: Og det på tross av stort arbeidspress og det underliggende alvoret i en avdeling der hovedoppgaven er å utrede og behandle barn og ungdom som sliter psyisk: - Jeg tror vi har så bra arbeidsmiljø bl.a fordi det er en gjeng med rause folk som jobber her. Det er f. eks lett å få hjelp og ikke minst noen å dele frustrasjoner med når det trengs, mener Marianne Alfsen som syntes det var særs hyggelig å få den gjeve prisen. Hun tror takhøgde og humor gjør det lettere å takle jobbpress og utfordringene i en barne-og undomspsykiatrisk enhet. Lene Lippert skyter inn at de også er flinke til å dele gleder Bak f.v: Latinka Zamfi rova, Marianne Alfsen, Hilde Granli, Kristin Kvisla, Anne Stine Kristvik, Lene Lippert, Bjørg Albertsen, Anne Kjendalen. Foran f.v: Berit Langlete, Lene Nenseth, Bente Hellum og Katarina Hristov-Strbac. med hverandre. Berit Langlete får poeng som en tydelig leder som ingen føler frykt for.sjefen kvitterer med en attest til medarbeidere som er lojale i forhold til å følge opp ting de er blitt enige om. Også de to sekretærene får sin del av æren for å gjøre hverdagen levelig i 2.etasjen på det nye DPS-bygget i Porsgrunn. Klarer seg- på tross av mye å gjøre... Det kan de saktens trenge. Ifjor økte henvisningene av nye pasienter med 50 prosent... En røst rundt bordet ser det som et pluss at enheten er preget av flat struktur - og at fagfolkene med ulik fagbakgrunn - har gjensidig respekt for hverandre. Fredager markeres ukeslutt rundt langbordet tradisjonen tro med kaker kaffe og kos. Et annet miljøskapende tiltak er at BUP-folkene gjør sosiale ting sammen på fritida som å gå ti-toppern i marka som også styrker samholdet.nå kan prisvinnerne legge hodene i bløt og finne på noe hyggelig for prispengene på kroner. Det kan jo bli noen trelitere med vin for den summen, kvitterer en munter sjel som høster spredt latter hos kollegene. A-miljøprisen til BUP Porsgrunn Barne og ungdomspsykiatrisk enhet i Porsgrunn får STs arbeidsmiljøpris for Det har vært sterk konkurranse i år, men i sum kom BUP Porsgrunn best ut. Gratulerer med prisen, sier hovedverneombud Marit Skau på vegne av juryen. -Det er stor kompleksitet i arbeidet med barn og unge som krever mye av personalet. De virker som en sterk profesjonsgruppe som har lykkes godt med det tverrfaglige samarbeidet som er helt nødvendig for å klare oppgavene, understreker Skau. Juryformannen legger ikke skjul på at juryen i år hadde seks sterke kandidater å velge blant. Enheten som er en del av Barne-og ungdomsklinikken får mer enn heder 6 og ære: De kan også regne med kroner på deling som de står fritt til å bruke etter forgodtbefinnende: Juryen har for øvrig merket seg at BUP Porsgrunn klarer å ta vare på arbeidsgleden i en hektisk hverdag - ikke minst ved at de fokuserer på forebyggende tiltak, HMS-rutiner og faglig utvikling av medarbeiderne. Juryen gir ellers enheten poeng for lavt sykefravær og for at de jobber kontinuerlig med handlingsplaner for å bevare arbeidsmiljøet. Her ser de bl.a på hvordan medarbeiderne takler arbeidspresset som følge av at henvisningene i fjor gikk opp med 50 prosent. Samarbeider godt på tvers Noe av det vi har lagt mye vekt på ved tildelingen er at BUP Porsgrunn ser ut til å være god på å samarbeide på tvers av yrkesgrensene, understreker Marit Skau. Nyansatt HR-direktør Mai Torill Hoel er så vidt blitt varm i trøya, men hun er selvsagt glad for å få lov til å heie på en avdeling som har klart å lage et godt arbeidsmiljø: -Hele poenget med arbeidsmiljøprisen er jo å belønne de enhetene på ST som lykkes med å skape et godt miljø for dem som har krevende jobber med å behandle pasientene våre. Her ser det ut til at alle som jobber på barne - og ungdomspsykiatrisk i Porsgrunn har gjort en jobb det står respekt av. Men som juryen skriver i begrunnelsen. Det å skape godt arbeidsmiljø, er ikke gjort en gang for alle. Den jobben slutter aldri. Godt arbeidsmiljø er ikke noe som skaper seg selv, understreker Mai Torill Hoel.

7 De bidrar til mer dagkirurgi Tre sengeposter samarbeider om Dagkirurgen 2-etasje som åpnet på ST i Skien 1. mars. Der sørger to intensivsykepleiere for å klargjøre pasienter for dagkirurgi. Etter inngrepet tar de to imot pasientene før de skrives ut samme dag. Nyskapningen er et tiltak for å vri sykehusdriften mer over mot dagkirurgi på ST. -Her har vi et samarbeid mellom Kirurgisk og KAM der alle - både pasientene, kirurgene og de ansatte gir uttrykk for at de er fornøyde. Dette prosjektet ligger det mye pionerånd og stå-på-vilje bak, mener Halfrid Waage. Sjefen for Kirurgisk klinikk sparer ikke på godordene til alle som har vært med på å dra i gang det nye tilbudet i 2.etasjen der Medisinsk skrivestue hadde tilhold tidligere. Klargjør for dagkirurgi Intensivsykepleierne Ingrid Anne Rosshaug og Jorunn Selsvik tar imot pasienter som skal klargjøres før de trilles opp til dagkirurgi innenfor spesialitetene gastro, øre-nese-hals eller plastikk-kirurgi. Som KAM-ansatte er de glade for den tillit og frihet de har fått til å innrede og utstyre dagkirurgen 2-etasje Ungdomspsykiatrisk senter, kan bli gjenåpnet i egne lokaler i løpet av april. En avtale med islandske psykiatere som deler på ansvaret, sikrer at tilbudet kan overføres fra Akuttpsykiatrisk seksjon der man i to måneder har hatt en midlertidig løsning. Etter at driften i UPS-lokalene ble stengt 1. februar har miljøpersonalet vært overført til Akuttpsykiatrisk seksjon. Der har pasientene fått et godt, men ikke optimalt tilbud. F.v: Ingrid Anne Rossehaug og Jorunn Selsvik i nyetablerte Dagkirurgen 2 der pasient Hli Khiong Zaw Myo får den omsorgen han trenger. Til høyre:arkvivbilde fra en operasjon. av Kirurgisk klinikk som har ansvaret for prosjektet som skal bidra til at ST klarer å vri driften mer mot dagkirurgi. Men de ønsker seg likevel flere pasienter for å utnytte kapasiteten fullt ut:noen dager er det mer enn fullt- andre dager er det for få på venterommet. Men bortsett fra det, ser de klare fordeler ved Dagkirurgen: Avlaster sengepostene -På denne måten blir presset på sengepostene mindre. Og for pasientene må det jo være bedre å få dagkirurgi der det ligger til rette for det, enn å måtte ligge på f. eks et fire-mannsrom før og etter operasjonen. Dagkirurgi gir kortere tid på sykehus og dermed mindre infeksjonsfare, konstaterer Ingrid Anne Rosshaug.De to intensivsykepleierne skal etterhvert Ikke ideelt, men Det har selvsagt ikke vært noen ideell situasjon verken for pasienter eller ansatte, men en måte å sikre et tilbud når UPS ikke har lyktes med å rekruttere inn den psykolog eller psykiaterkompetansen som er en forutsetning for faglig forsvarlig drift. De hurtige endringene og overføring til ny arbeidsplass har vært opplevd som belastende for mange ansatte. -Det har tidvis vært et ekstraordinært høgt sykefravær, men vi ser nå en betydelig bedring på dette, sier Jostein Todal som leder Psykiatrisk klinikk. Psykiaterstafett -Vi har på plass psykologkompetansen og er i dialog med fem barne-og ungdomsspykiatere fra Island. Går det som dele ansvar for formiddags-og ettermiddagsvakter med åtte-ti-kolleger. Pasientene som har vært oppringt etter inngrepet har så langt vært svært fornøyde med det de har opplevet på ST. Dagen før hadde de fått inn to pasienter som for første gang var operert for gallestein med en ny operasjonsmetodikk som gastro-kirurgene nylig har begynt med. - Pasienten hadde lite smerter, følte seg ganske frisk og kunne sitte i en stol etterpå. Det var utrolig å oppleve sier Jorunn Selsvik. Hun er litt imponert over at den nye operasjonsteknikken åpner for dagkirurgi og rask utskriving der pasienter før måtte regne med en eller flere dager i en sykehusseng, før utskriving. UPS gjenåpner med psykiaterstafett vi håper, regner vi med å åpne driften i UPS-lokalene 19. april. Da er vår plan å sikre drift fram til jul gjennom en legestafett der de fem fagfolkene deler på det faglige ansvaret i overlegestillingen, sier Jostein Todal. Ups kan gjenåpne i egne lokaler takket være islandske fagfolk. 7

8 Treningsglad ST-lege Kåre Ulevåg er noe av det sprekere ST har i sine rekker. Den treningsglade legen som nylig slo Bjørn Dæhlie har et VM-gull i langrenn for leger. Nå sist vant han Svanstulløpet i Skien. Kåre Ulevåg- sprek dokter i Porsgrunn På veg hjem stopper han gjerne i Gjerstad for å løpe en skautur -I Tvedestrand er Ulevåg en kjent idrettsmann som løper, sykler, går på ski, svømmer og driver med triatlon. Samtidig er han viktig for Fysikalsk medisinsk poliklinikk som spesialist i idrettsmedisin, mener enhetsleder Ragnhild Baanrud. Hun tipset ST-nytt om den treningsgale legen som jobber på poliklinikken en dag i uka - resten av tida driver han sitt idrettsmedisinske legekontor i hjembyen. Tilknytningen til ST fikk han da han som asslege utdannet Torleif Alsos har tidligere muntret oss opp med gullkorn fra norske pasientjournaler. Her er noen fler av det slaget som kan få noen hver til å dra på smilebåndet: * I dag til lunsj får pasienten akutt diarè. *... har begynt å få små teskjeer i avføringen opp til ganger daglig. * Becotide nesespray Dssn: 2 dusker i nesen morgen og kveld. * Ovesterin vaginalkrem.dssn: 2 støt i skjeden ved sengetid etter avtale med elgen. * Trisekvens Hormoner til aldrende kjærring. seg til spesialist i fysikalsk medisin.på Fysikalsk medisinsk poliklinikk behandler han pasienter med alt fra nakke, rygg og kneskader. Idrettsmedisineren er spesielt god på å reparere de som har pådratt seg en skade f. eks gjennom idretten. Etter aktivt påtrykk får ST-nytt kjenskap til litt av legens merittliste: Har vunnet lege- VM i langrenn Som at 41-åringen har vunnet langrenns -VM for leger i Tyskland pluss rasket til seg to nordiske friidrettsgull for veteraner. I januar gikk han et sjumilsløp i Italia der han kom inn før skikongen Bjørn Dæhlie. Også roeresset Olaf Tufte har han dratt fra i Vasaloppet.Og sommerstid nyter han den vakre skjærgården i stille driv mellom holmer og skjær i sin kajakk. -Det å trene og drive idrett er aktiviteter som gir mestringsfølelse. I Norge har vi en fantastisk natur som er gratis og døgnåpen året rundt. Bruk den og vær ikke redd for å ta i litt når du trener, lyder rådet fra idrettsmedisineren. -Du bør iblant opp i noe høyere puls og intensitet fordi det gir fin-fin formstigning og helsegevinst, mener dokteren som selv trener mellom fem og sju dager i uka - året rundt... Gullkorn fra journalen 1 tablett daglig mot videre forfall etter avtale med elgen. * Vival 5 mg 1 tab. 2 timer før dengetid. * MarevanFarvel Jensen. Etter avtale med legen.(en danske med det sjeldne navnet Marvel Jensen fikk utlevert sin Marevan med denne dramatiske teksten på etiketten) * Paralgin forte.brukes etter eget forgodtbefinnende, men helst ikke mer enn 10 tabl. i døgnet. * Regaine liniment(middel mot håravfall)til bruk ved måne. Påføres i ny og ne ca. 2 ggr. daglig. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Kurs i depresjonsmestring for eldre Tre spesialsykepleiere i alderspsykiatrisk seksjon ved ST i Skien har kjørt kurs i depresjonsmestring for eldre. KID-kurset er basert på kognitiv adferdsterapi og utformet av fagfolk gjennom Rådet for Psykisk helse. Her hentes kunnskap og erfaringer fra hele feltet, kognitiv sosial læringsteori.deltakerne på KID-kurset er seks personer, kvinner og menn i alderen fra år. Kursdeltakerne har vært med på åtte kursdager-hver på ca to og en halv time. I tillegg får de to oppfølgingsdager.mens KID-kursene som oftest blir kjørt som tilbud i regi av kommunehelsetjenesten til unge eller middelaldrende mennesker, har ST ved alderpsykiatrisk seksjon vært en av få som prøver ut kurset på eldre mennesker. Sertifisert for KID-kurs Høsten 2008 var spesialsykepleier Roger Steen, Elisabeth Nordbø og Aase Nielsen (se foto) på et femdagers intensivkurs som gjør at de nå er sertifisert for å kjøre slike kurs i egenmestring. De kontaktet tyve pasienter og endte med seks kvinner og menn som nå har deltatt med full oppslutning på åtte samlinger.kursdeltakerne har gitt positive tilbakemeldinger på kurset. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer