Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9"

Transkript

1

2 Forskere og fiskere i samme båt Side Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post: Tlf Mob Redaktør: Kåre Furnes Tlf E-post: Forsidefoto: Alf Börjesson, Eksportutvalget for fisk Grafisk formgiving: Linda Nygard-Sture Fjordenes Tidende, Måløy tlf Trykk: Mediatrykk, Bergen Kjære lesar! FISKEBÅT-magasinet du no har i hendene avløyser Fiskebåtrederen. Vi i redaksjonen håper du set pris på stoffet i den første utgåva, som er å rekne som eit julenummer. Meininga er å kome ut med eit årleg magasin også framover. Den daglege oppdateringa av det som skjer av betydning for fiskeflåten får fleire og fleire med seg på nettstaden til Fiskebåt, Også i år kan nettstaden noterte seg for ein pen auke i besøket. FISKEBÅT-magasinet skal etter formålet gi plass til fyldigare intervju og saker enn det som høver på nettet. Vi har også valt å gjere magasinet luftigare i forma enn Fiskebåtrederen og håper at dette fell i smak. Send gjerne tilbakemeldingar til 2009 har vore eit turbulent år i fiskerinæringa. Avsetningsvanskar og sterkt prisfall på torsk vil saman med makrellkonflikten med EU vere noko av det som blir hugsa frå fiskeriåret Trass i vanskane understrekar stadig fleire at fiskerinæringa er framtidsnæringa framfor noko anna her i landet, ikkje minst når inntektene frå olje og gass vil dabbe av i åra framover. Dei fleste bestandane er i god forfatning, ja, fleire rekordstore og vi har verdas beste fiskeriforvalting og verdas beste fiskarar. I næringa skal vi vere stolte av å produsere sunn, proteinrik mat frå reine, kalde farvatn på ein berekraftig måte. For stadig fleire norske fiskeri blir den forsvarlege og berekraftige haustinga stadfesta av uavhengige instansar, noko fleire marknader krev. Lat oss, kvar på vår plass, vere med på å spreie denne positive bodskapen. Norsk fiskerinæring har jamnt over eit svært godt omdømme internasjonalt. Her i landet har vi framleis ein veg å gå på dette området. Sjølv om vi eksporterer over 90% av all villfisken vi haustar er det viktig at også våre eigne landsmenn opplever fiskerinæringa som ei framtidsnæring, med sterk omtanke for miljøet og ressursane vi haustar av. Jula nærmar seg og eit nytt fiskeriår går mot slutten. Det er tid for oppsummering, ettertanke og ikkje minst omtanke i årets mørkaste tid. Vi ønskjer alle ei fredeleg og god jul og eit godt nytt år! Bærekraftdo den nye h Glem toll, avgifter, importkvoter eller andre typer av handelsproteksjonistiske tiltak når vi snakker om handelsbarrierer. Nå er det dokumentasjon på bærekraftig forvaltning det kommer an på. Gjennom bilaterale avtaler med enkeltland, blokkavtaler à la EØSavtalen, eller internasjonale avtaleverk som WTO-regelverket, har næringer og myndigheter i flere tiår arbeidet med å bygge ned tradisjonelle handelsbarrierer i kjølvannet av en stadig mer globalisert handel med varer og tjenester. I dag er prosessen med nedbygging av tradisjonelle handelsbarrierer kommet relativt langt, selv om de store blokkdannelsene i Asia, Europa og Amerika fortsatt tidvis skaper nye utfordringer for små, blokkuavhengige eksportnasjoner som vår. Bærekraftig høstet Men handelsbyråkratenes og lobbyistenes dager er nok likevel ikke talte, sier avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund. En ny handelsbarriere har vokst frem. Denne er ikke politikkdrevet på nasjonsnivå, men foregår i stedet på selskapsnivå. Også selskaper driver politikk, ut fra motivet om å fremstå på en slik måte at konsumenten oppfatter selskapet på en måte han/hun kan identifisere seg med, sier han. Mange av de store vestlige selskapene som driver matvarehandel har registrert at bærekraftig forvaltning av fiskebestandene er en forutsetning som konsumenten legger til grunn. Det er ikke dermed slik at konsumenter flest legger bærekraftspørsmålet til grunn for valg av produkt, men de ønsker at butikken de handler i skal ha sørget for at alternativene de kan velge blant er bærekraftig høstet. Slik har altså situasjonen spesielt i de nordeuropeiske markedene, og i økende grad i USA, blitt til at innkjøpssjefene i butikkjedene stiller krav til leverandørene om dokumentasjon for at fisken de kjøper er bærekraftig høstet. Denne trenden har også nådd storhusholdmarkedet som hotell og restauranter, kommuner og institusjoner, uttaler Barstad. Kravene varierer Hvilke krav fiskerinæringen må tilfredsstille varierer fra marked til marked, og kjede til kjede. Veien har på mange måter blitt til underveis, men den tydeligste trenden er at kjedene «outsourcer» hele bærekraftdokumentasjonen til et miljømerke, og da i det alt vesentlige MSC-merket (Marine Stewardship Council). Det er nå en realitet hos mange av de mest fremtredende butikkjedene i Europa at man ikke oppnår hylleplass hos de med mindre produktet er MSC-merket, eller i det minste at fiskeriet er eller er i ferd med å bli MSC-sertifisert. Om tre til fem år vil MSC-sertifisering være en klar forutsetning for markedsadgang i store deler av matvaremarkedet i Europa. Ikke fordi konsumenten så tydelig krever det, men fordi kjedene ønsker å fremstå som «corporate socially responsible», og innkjøpssjefene vil ha ryggen fri, slår Barstad fast. 2 Fiskebåtmagasinet 2009

3 Myndighetene avvikler norsk selfangst Side Fisker vi for lite? Side Nord-Norges Rederiforening 75 år Side tin Westberg 21 Lars Barmen Side Lisbeth Berg-Hansen Side kumentasjon andelsbarrieren Foto: Bård Gudim, Eksportutvalget for fisk. Lange til Sverige et godt eksempel I noen markeder går man enda lengre. Spesielt gjelder dette i Sverige, hvor miljømerket fra Krav tradisjonelt har hatt stor tillit. Her følger nå innkjøpssjefene like gjerne miljøorganisasjonenes råd om produktvalg, som å lete etter aktuelle miljømerker. Lutefisk av lange er et produkt som det siste året har møtt betydelige utfordringer i det svenske markedet som følge av WWFs røde farge på lange i sin konsumentguide, sier han. Veien videre er kronglete, men en ting er sikkert; det er ikke godt nok å vite selv, eller å hevde, at vi fisker bærekraftig, sier Webjørn Barstad. Det må dokumenteres, og verifiseres av utenforstående. Miljømerker vil derfor ha en plass i fremtidens marked, men det kan også finnes andre dokumentasjonsløsninger som aksepteres i enkelte markeder. Markedet har alltid rett. Hvis markedet krever dokumentasjon for vårt bærekraftige fiske, så burde norsk fiskerinæring være godt posisjonert gjennom vår avanserte fiskeriforvaltning til å levere det markedet vil ha, og komme forbi denne nye handelsbarrieren, sier Webjørn Barstad i Fiskebåtredernes Forbund. Webjørn Barstad Fiskebåtmagasinet

4 s. V rd r alt d t prakt sk. D rf rka du ør d t s m r øy. Førsts l rv fa st d.sås kr rv d pp ørr tt påk t.t lslutttarv altpap rarb d t la r rd data s mbar r ttast trykku a årdutr rd m.altd tt f rd lav st la sav ftv tr rduklar r ppsp r.l k v l r v takk ml f ratdu ørd tv kt st :fisk r m ld r fa st s mv b l v rav. TiL TjeneSTe SiLDeLAgeT.no 4 Fiskebåtmagasinet 2009

5 Foto: Terje Borud Fiskelykke Nordmenn har fiskelykke. Det har vi hatt i uminnelige tider, fordi havområdene våre er blant verdens mest fiskerike. Men fordi verden har blitt kompleks, har fiskelykken blitt det også. For Norway Pelagic består fiskelykke derfor av en rekke ting. Den er fiskens lykke, hvor fokus på bærekraftig utvikling skal beholde fisken som en evig ressurs. Den er å respektere og ta lærdom av lokalsamfunnene og bedriftene langs norskekysten som danner ryggraden i Norway Pelagic. Og den er lykkelige forbrukere over hele verden som vet at de får rene, trygge og gode havprodukter fra Norge. Norway Pelagic har blitt verdens største eksportør av lodde, sild og makrell. Det er fordi det er noen som har fiskelykke, ikke så langt fra der du bor. Fiskebåtmagasinet

6 Vi bistår Fiskebåt og deres medlemmer i forsikringsspørsmål 6 Fiskebåtmagasinet 2009

7 Fire timer med folkeopplysning i beste sendetid på NRK 1, alt takket være en bergenser som elsker livet på bøljan blå. Slikt blir det god TV og høye seertall av. Les videre

8 ,, Den leiken den ville han sjå Dag i skipperstolen, på veg vestover til kolmulefeltene med «Brennholm». I åtte programmer har Dag Lindebjerg brakt norsk kyst- og havfiske inn i stua til millioner av nordmenn denne høsten. Fire timer med folkeopplysning, i beste sendetid på NRK 1, alt takket være en bergenser som elsker livet på bøljan blå. Slikt blir det god TV og høye seertall av. Det var ikke akkurat noe dagligdags fjernsynstema Lindebjerg ga seg i kast med da han fikk ideen om å lage serien om de ulike norske fiskeriene. En ramsalt realityserie, om livet ute på fiskefeltene, er noe mange har ventet på, men aldri helt våget å tro ville komme. Før altså 63-åringen fra Hjellestad like utenfor Bergen bestemte seg, og bokstavlig talt satte maskineriet i gang. Takker Einar Førde Egentlig har vi tidligere kringkastingssjef, nå avdøde Einar Førde, å takke for at denne serien ble til, sier Dag Lindebjerg. Førde sa en gang til meg at «det du holder på med er selve forutsetningen for at NRK kan drive en lisenskanal». NRK må lage slike programmer, mente den profilerte kringkastingssjefen. For meg var Einar Førdes ord en enorm inspirasjon, og både tittelen på serien og selve programideen er egentlig en takk til Einar for tilliten han ga meg, sier Dag Lindebjerg. To år og fire millioner kroner gikk med til å lage serien «Den leiken den ville han sjå». Et titalls personer, hovedsakelig fotografer, har skiftet på å følge Dag Lindebjerg i alt fra orkan på veg til kolmulefeltene vest av Island, til kveitefiske på speilblankt hav utenfor Senja. Interessen inn med morsmelka Interessen for kystkultur, vestlandsnatur og fiske fikk han inn med morsmelken. Familien drev fiskerivirksomhet på Askøy utenfor Ber- 8 Fiskebåtmagasinet 2009

9 Dag Lindebjerg (t.h) legger siste hand på redigeringsverket, sammen med fotograf Odd Arne Olderbakk. Programserien «Den leiken den ville han sjå» ble en formidabel suksess. gen, og unge Dag tilbrakte mange timer og dager i båt så vel som i fjæresteinene på Askøy. Interessen for båtliv var tent og har aldri siden sluppet taket. Da jeg sluttet som sportsreporter midt på 90-tallet ga det seg egentlig selv hva jeg skulle drive med videre, forteller han. Etter hvert oppdaget folk at han faktisk hadde andre interesser enn sport. Når han, smått om senn, klarte å skifte image, begynte brikkene å falle på plass. Mange kystprogram Første suksessen var på radio med «Maritimen». Hele 250 program, over like mange timer, satte sine spor. Senere er det blitt programserier på tv om både kystnatur, kystkultur, fyr og båter. Programserier som «Der fartøy flyte kan» og «Sommerdag» samlet folk fra alle aldersgrupper foran tv-skjermen. «Sommerdag», der Lindebjerg tøffet rundt og gjorde strandhogg med snekka si, og alltid med en gjest eller to om bord, ble en formidabel seersuksess. Hele 36 program ble det av dette. Men den store drømmen har alltid vært å lage programserien om norske fiskerier, i alt sitt mangfold. Det å kunne få reise med en kolmulebåt i orkan til fiskefeltene vest av Irland, for så å returnere til ferskvannskrepsefiske i Steinsfjorden viser litt av spennvidden og dimensjonsforskjellene i vår historisk kanskje viktigste næring. Dette har Dag Lindebjerg hatt en drøm om å dele med tv-seerne. Det eneste som har vært formidlet om fiskeriene har vært når kystvakten har brakt opp et fartøy for ulovlig fiske. Om selve utøvelsen av yrket har det vært sørgelig smått med faktastoff på tv, vedgår NRK-veteranen. Folk flest vet knapt nok noe som helst om hvordan en av våre viktigste eksportnæringer drives. Sørgelig, mener Dag Lindebjerg. Derfor mener han det var rett av NRK å satse såpass mange millioner kroner på denne serien, en serie helt fri for politikk eller konflikter. Vi har ganske enkelt vist hvordan de forskjellige fiskeriene drives og hvordan livet der ute på havet er, sier han. Med, bokstavlig talt, et hav å ta av kunne Lindebjerg & co laget fiskeriog kyststoff i til mange ti-talls flere episoder. Redelighet og skikkelighet Tro meg, sier Dag Lindebjerg, i løpet av disse to årene på fiske har jeg aldri opplevd annet enn redelighet og skikkelighet. Ikke en eneste gang har jeg kjent meg igjen i bildet som ofte er blitt tegnet av fiskeren som tyv og kjeltring. De er helstøpte, seriøse karer som fortjener noe bedre enn det bildet som tidligere så altfor ofte er blitt tegnet av dem. I løpet av ukene og månedene om bord har de fått filme fritt og helt uten restriksjoner. Ikke en eneste gang har han sett noe som ikke ville ha tålt dagens lys. Etter suksessen på NRK 1 i høst har både svensk og dansk tv fattet interesse for serien. Etter alt å dømme vil den komme til å rulle over våre nabolands fjernsynsskjemer innen relativt kort tid. Også andre store internasjonale kanaler er ute og lukter på de åtte episodene. For Dag Lindebjerg venter nye utfordringer. Kysten og havet har mer på by på som den joviale bergenseren gjerne vil dele med oss seere. Planen nå er et års seilas med båt langs norskekysten, fra Grense Jakobselv til svenskegrensa. En tur som etter planen skal resultere i ti tv-episoder. Han gleder seg allerede til seilasen og til å møte mange spennende mennesker og kystsamfunn på sin vei. I mellomtiden drar han ut fra Hjellestad med Onsøysnekka, så ofte muligheten byr seg, for å fiske og for å oppleve. Hos Dag Lindeberg står fisk på menyen ikke mindre enn fem dager i uka! Fiskebåtmagasinet

10 10 Fiskebåtmagasinet 2009

11 Har du riktig bank om bord? Én ting er sikkert. En fisker som ønsker framgang, må ha et meget nært samarbeid med banken sin. Vi vil gjerne bli den banken. Ta kontakt med oss. Gjør det mulig Notenesgt. 2 Ålesund Tlf.: nordea.no Fiskebåtmagasinet

12 17 havfiskebåter og 21 kystbåter utgjør Havforskningsinstituttets referanseflåte. I år vil disse båtene bidra med over 30% av alle biologiske fiskeridata som HI samler inn. Unikt i verden, slår faggruppeleder Kjell Nedreaas fast. Slikt samarbeid blir det god forskning og spennende resultater av! Det startet beskjedent med linebåtene «Geir» og «Leinebris» i Året etter ble referanseflåten utvidet til 6 fartøy. I 2008 var tallet steget til 17. Flere blir det neppe i havfiskegruppen skal vi tro Nedreaas. Gruppen er passe stor nå, og med 21 kystbåter i tillegg de fleste garnbåter mener havforskningsledelsen at referanseflåten dekker de fleste behov som forskerne har for datainnsamling, måling og prøvetaking ute på feltene. Når det gjelder informasjon om artssammensetning i norske fangster, og målinger av lengde og individvekt, svarer referanseflåten for over 90% av alle data som Hav- Derfor må vi kunne stå 100 prosent inne for hva vi gjør, sier Kjell Nedreaas. Selv har han ingen problemer med det. Slik dette samarbeidet har utviklet seg har fiskerne og forskerne i fellesskap utviklet et verktøy som ikke kan erstattes av noen annen forskningsmetode. Nedreaas vet at de som nå er med i referanseflåten tar oppgaven meget seriøst og legger mye arbeid i å levere kvalitet i alt de gjør for sin oppdragsgiver. Det skal ikke mer til enn at en båt gjør en dårlig jobb før datagrunnlaget som samles inn fra referanseflåten slår sprekker. Dette understrekes hver eneste gang Havforskningsinstituttet rende ved at myndighetene har satt av en del av de norske fiskekvotene til forskningsformål % av verdien av forskningskvoten går til fiskerne, mens de resterende 40-50% dekker selve driften av ordningen. Etter hvert som referanseflåten har utvidet sitt virke har stadig flere blitt involvert i arbeidet også ved Havforskningsinstituttet. Prosjektet finansierer om lag 5 stillinger på HI fordelt på over 20 personer, både teknikere og forskere. Det meste av tiden går med til kvalitetssikring av data, kontakt og besøk på båtene, samt alderslesing og splitting av kysttorsk/skrei Det er ikke til å stikke under en stol Forskere og fiskere i samme båt Forskningssjef Kjell Nedreaas (t.v) og prosjektleder Asbjørn Borge er umåtelig tilfredse med måten samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og referanseflåten fungerer på. forskningsinstituttet har og bruker! Et fantastisk spennende konsept som flere land vurderer å kopiere, sier faggruppelederen. Det gjelder blant annet våre naboland Sverige og Danmark, men også mer fjerntliggende fiskerinasjoner ser på det norske referanseflåteprosjektet som spennende og framtidsrettet. Faggruppelederen har selv vært i USA og fortalt om samarbeidet mellom næring og forskning. Også på den hjemlige arena merker han en stadig økende interesse for referanseflåten. Økt fokus på det vi holder på med betyr at mange spørsmål blir stilt og synspunkt fremmet. samler flåten til en årlig høstkonferanse i Bergen. Her terper faggruppeleder Nedreaas og prosjektansvarlig Asbjørn Borge på viktigheten av at alle gjør jobben sin for at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved kvaliteten på arbeidet. Og de to er svært fornøyde med det de har sett og opplevd de årene samarbeidet har pågått. Fiskerne er utrolig entusiastiske. De har vært med og formet prosjektet, kommet med ideer og forslag til løsninger, noe som har skapt tillit både inn til instituttet og ut blant andre fiskere, sier Nedreaas. Vi ser nå at enkelte rederi faktisk tar hensyn til samarbeidet med havforskningen når de bygger nytt, noe vi synes er svært gledelig og vitner om engasjement og interesse. Medlemsfartøyene i referanseflåten går på 4-års kontrakter. De som nå er med har kontrakter som løper ut i Referanseflåten er selvfinansie- at kvoter som blir satt av til forskning har vært et omstridt tema i fiskerinæringen i og med at en så stor kvoteandel blir «tatt» fra fellesskapet for å finansiere en statlig havforskning. Faggruppeleder Kjell Nedreaas er vel kjent med synspunktene. Derfor er det ekstra gledelig for Havforskningsinstituttet å vise til så mange positive resultat av samarbeidet mellom næringen og instituttet. Disse er med i havfiskegruppen: Bunnfisk: «Atlantic», «Geir», «K. Arctander», «Kato», «Leinebris», «Nesejenta», «O. Husby», «Prestfjord», «Ramoen», «Skjongholm». Pelagisk: «Brennholm», «Cetus», «Eros», «Inger Hildur», «Nybo», «Skagøysund», «Utflesa».

13 Utflesa Not og snurrevad K. Arctander Trål Prestfjord Trål Skagøysund Not og snurrevad Geir Line Eros Not og pelagisk trål Inger Hildur Not Ramoen Trål Kato Garn Atlantic Line O. Husby Line Skjongholm Garn Nybo Not Brennholm Not og pelagisk trål Leinebris Line og garn Cetus Industritrål Nesejenta Garn Illustrasjonen viser havfiskebåtene som deltar i Referanseflåten og hvor i landet de kommer fra. (Illustrasjon: Havforskningsinstituttet) Fiskebåtmagasinet

14 Skreddersydd for fiske og forskning Helt fra planleggingsfasen har samarbeidet med Havforskningsinstituttet vært vektlagt. Det har resultert i en skreddersydd båt for både fiske og forskning. Straks over nyttår legger nye «Gambler» ut på jomfrutur. Det svære nybygget er et resultat av myndighetenes oppmyking av lengde- og volumbegrensningene i kystflåten. «Gambler» er å betrakte som et fullverdig havfiskefartøy selv om rettighetene ligger i kystgruppen. Den kombinerte tråleren, snurrevad- og notbåten er 34 meter lang, 9,5 meter brei og 500 brt. For reder, skipper og medeier Tony Wik Silden var samarbeidet med Havforskningsinstituttet, gjennom referanseflåten, gitt høy prioritet fra første planleggingsdag. Når man først bygger nytt, og er en del av et referanseflåteteam, var det helt naturlig med tilpasninger som gjør fartøyet bedre egnet til forskningsformål, både hva angår fasiliteter og teknologi. Veldig bra at rederi tar slike hensyn når de bygger nytt, sier faggruppeleder Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet. Rederne gjør selvsagt dette på egen regning og risiko. De vet at kontraktene kun gjelder i fire år, og deretter skal lyses ut. Det er ikke for gitt at det blir de samme båtene som får kontrakten ved neste korsvei. Norges mest spesialiserte og komplette reparasjons- og ombyggingsverksted. Vi setter store ressurser inn på å opprettholde et kvalitetsmessig og effektivt verft med høy ekspertise. Verftet har en stabil og engasjert stab med lang og allsidig erfaring. Anlegget er bygget med tanke på fleksibilitet og rasjonalitet, og har verksteder og lager nær beliggende til kaier, dokk, slipp og hall. Slippkapasitet 4000 tonn 100 x 20 m. Halldimensjon Lengde 80 m. Bredde 50 m. Høyde 30 m. Dokkapasitet Lengde 148 m. Bredde 25/30 m. Dybde 9 m. Kaikapasitet Total kailengde 300 m. Dybde hovedkai 8 m. Dybde i hop 7 m. Krandekning 2 tårnkraner ved dokk/slipp. Traverskran i hall SWL 50 t. Båtbygg AS Raudeberg - Telefon Fax Fiskebåtmagasinet 2009

15 Ved årsskiftet skifter skipper og medeier Tony Wik Silden «Utflesa» med nybygget «Gambler» som han eier sammen med Lyngrederiet. Det innebærer at «Utflesa» går ut av referanseflåten og erstattes av et skreddersydd nybygg. Store kvoteverdier går med Hvert år settes det av titusener av tonn norsk kvotefisk til forskningsformål. Mange spør om det er rett å bruke så mye av fellesskapets ressurser til å finansiere havforskning, en forskning som fullt og helt burde vært finansiert over statsbudsjettet. Mange synes at det begynner å bli vel mye forskningskvoter etter hvert, sier utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåtredernes Forbund. Men referanseflåten mener han er et godt konsept, som Fiskebåt har stilt seg fullt og helt bak. Vi bisto faktisk Havforskningsinstituttet med å plukke ut de første fem båtene, fordi vi visste at et nærmere samarbeid mellom forskere og fiskere ville være nyttig og verdifullt, sier Jan Ivar Maråk. Resultatene som er oppnådd ved dette samarbeidet viser at dette er fornuftig, sier han. Skepsisen er mye større til det relativt store kvoteforbruket som medgår til blant annet Overvåkningstjenesten samt skolekvoter og agnkvoter. Samlet utgjør alle disse kvoteavsetningene verdier for millioner kroner årlig. Dette er fisk som de siste årene er blitt avregnet totalkvoten og følgelig gått til fradrag i gruppekvotene. Forskningskvotene blir i hovedsak benyttet av Havforskningsinstituttet, Overvåkningstjenesten for fiskefelt, Fiskeridirektoratet og Norges Fiskerihøgskole. Skolekvotene går til videregående skoler langs kysten, mens agnkvotene tildeles Fiskernes Agnforsyning. Landsstyret i Norges Fiskarlag har uttalt at de mener summen av forskningskvoter, skolekvoter og agnkvoter er blitt urovekkende høy, og har etterlyst en prinsippdiskusjon rundt bruken av slike kvoter. Blant annet mener fiskeriorganisasjonene at det er prinsipielt betenkelig at myndighetene legger beslag på så store verdier fra fiskerne uten at dette er underlagt en budsjettmessig behandling i Stortinget. På mange måter er dette å betrakte som en «ressursavgift», mener de. atbygg.no Fiskebåtmagasinet

16 Ålesund Kongens gate 23 Postboks 98, Sentrum 6001 ÅLESUND Telefon Telefax Forsikring med lokal forankring Volda Holmen 7 Postboks VOLDA Telefon Telefax Fosnavåg Holmsildgata Postboks FOSNAVÅG Telefon Telefax Komplette forsikringsløsninger på sjø og land 16 Fiskebåtmagasinet :54:29

17 Norske skippere vegrer seg for å fiske i russisk sone Å drive fiske i russisk sone fremstår for norske fiskere som rene risikosporten. Nå ber Fiskebåt myndighetene om hjelp til å klargjøre regelverket som de enkelte lands fiskere skal forholde seg til ved fiske i den andre parts soner. Dette gjelder så vel hvilke dokumenter som skal være om bord, rapporteringsrutiner og hvilke reguleringer som gjelder. Informasjonsflyten mellom landene må bli langt bedre, mener Fiskebåt. Slik situasjonen er i dag vegrer norske skippere seg for å gå inn i russisk sone, og bruker alle argumenter overfor rederiene for å slippe denne belastningen. Nesten alle fartøygrupper opplever problemer i forbindelse med passering av sjekkpunkt, og grunnløse oppbringelser på grunn av misforståelser. Derfor er det nødvendig med klare kjøreregler for å unngå slike ubehageligheter i framtiden, mener Fiskebåt. Neste år skal det fiskes mer både torsk og hyse. Hysefisket vil i praksis bli fritt for alle fartøygrupper i 2010, noe som vil kunne føre til at norske fartøy får behov for å fiske en større del av kvoten i russisk sone. Da må regelverket og praktiseringen av dette være klart for å unngå trøbbel. Fiskerne og rederiene må vite hvor informasjon om regelverket er å finne, og det må etableres raske og operative prosedyrer slik at informasjon om regler og rutiner blir kjent for det andre lands myndigheter og fiskere, krever Fiskebåtredernes Forbund. Fiskebåtmagasinet

18 Mat til verden Ervik Havfiske er aktive og førende på miljømerking av torske- og hysefisket i Barentshavet. Fiskeriet er sertifisert av MSC (Marine Stewardship Council), et av de ledende, om ikke det ledende miljømerket i verden. Sammen med Domstein er selskapet sertifisert i henhold til det svenske KRAV-merket for norsk torsk og hyse, de fleste fartøyer er godkjent etter dette regelverket. A til Å - Foto: Oskar Andersen, Dennis Blomberg Linefiske er en miljøvennlig fiskemetode. Metoden er selektiv i forhold til art og størrelse. Den skader i liten grad havbunnen og gir fangst av høy kvalitet med relativt lite forbruk av drivstoff. Ansvarlig fiske betyr at man fanger rett fisk, i rett alder, i best mulig tilstand og på en mest mulig effektiv måte. Det vil også si at man tar vare på sikkerheten til mannskapet og at man forvolder minst mulig skade på miljøet. Ervik Havfiske er blant verdens fremste og mest moderne. NO-6750 Stadlandet Norway Tel: Fiskebåtmagasinet 2009

19 Feil utblødning og sløying koster dyrt Feil sløying og utblødning av torsk som skal brukes til saltfisk og klippfisk, koster dyrt. Feil begått idet fisken taes over rekka reduserer markedsverdien på klippfisken med et sekssifret beløp per råstofflast, ifølge en rapport utarbeidet av Bacalaoforum, Norges Fiskerihøgskole og Møreforskning. Hvis norsk saltfisk- og klippfisknæring skal levere produkter av første klasse, må fangstleddet behandle råstoffet riktig. Nye forsøk, hvor lineråstoff fra to båter har blitt fulgt fra fangst til ferdig tørket klippfisk, viser at feil under sløying og utblødning om bord kan gi betydelig kvalitetsreduksjon på sluttproduktet. Direktesløying reduserer kvaliteten Forsøkene viser at direktesløying gir en betydelig kvalitetsreduksjon sammenlignet med ordinær bløgging og utblødning. Andelen universal klippfisk, det vil si fisk som ikke er av beste kvalitet, økte fra 20% for vanlig bløgget fisk til 37% for direktesløyd fisk. Dette skyldtes hovedsakelig økt misfarging av fisken på grunn av blodfeil. Det ble imidlertid ikke påvist at utblødningstiden spiller inn på den endelige kvalitetssorteringen. Dette indikerer at tiden det tar før fisken blir bløgget, og hvordan fisken blir bløgget, har større innvirkning på kvaliteten enn hvor lenge fisken ligger i blødetank. Fangstleddet kan således ikke kompensere mangelfull blodtømming ved direktesløying gjennom økt utblødningstid. Mekaniske feil På den ene båten medførte feilskjæring/-sløying (maskinelle feil) at andelen universal klippfisk økte med 20% sammenlignet med den andre linebåten. Dette viser klart at også mekaniske feil under fangsthåndtering kan få store konsekvenser for kvaliteten på sluttproduktet, med påfølgende økonomiske tap for klippfiskprodusentene. Den mekaniske feilen er for øvrig rettet opp, slik at den ikke kan påvirke nåværende eller fremtidige fangster. Verditap i kronersklassen Klippfisk av torsk av universal kvalitet gir anslagsvis 6-8 kroners lavere markedspris per kilo enn superior kvalitet. 17% økning i andelen nedklassifisert fisk (som ved forsøkene med direktesløying) innebærer derfor et betydelig verditap. Hvis det forutsettes en last på 200 tonn fryst, hodekappet og sløyd torsk på minst 2,5 kilo, og et utbytte på 60%, vil 17% nedklassifisering redusere eksportverdien av klippfisken med omkring kr. Likeledes vil det gitte eksempelet med feilsløying (mekanisk feil), som medførte en økning i andelen universal fisk med 20%, resultere i et mulig inntektstap på kr. Dette viser at feil håndtering og bearbeiding av råstoffet om bord, kan gi betydelige tap i økonomisk profitt for klippfiskbedriften. Prosjektet Forskningsprosjektet har blitt administrert av Bacalaoforum på vegne av forskningsfondet FHF, og utført av Møreforsking Ålesund og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Fiskebåtmagasinet

20 Garden eg vaks opp på i Skjeberg i Østfold hadde utsikt til saltvatn frå to sider. Men verken den gongen eller då eg starta i Fiskeridepartementet i 2001 visste eg noko om fisk. I familien hadde vi fritidsbåt, men var lite opptatt av fisk. Avdelingsdirektør Ann Kristin Westberg er dønn ærleg, slik ho likar å vere det i internasjonale fiskeriforhandlingar. Westberg har dei siste åra sett seg kraftig i respekt som norsk forhandlingsleiar for fiskeriavtalane med EU, Grønland og Færøyane og ikkje minst hausten 2008 i trepartsforhandlingane om makrell, der Norge fekk eit historisk gjennombrot i forhold til EU. Westberg har respekt hos motparten og er populær i den norske fiskerinæringa blant anna på grunn av stor internasjonal røynsle, kunnskapar, evne til å lytte og si faste haldning. Realøkonomi I forhandlingane dreier det seg om norske realøkonomiske interesser. Då er det viktig å stå fast på det vi meiner er rett, bruke saklege og rasjonelle argument, skilje viktig og mindre viktig og la vere å ta alle kampar, små som store. Kva er viktige eigenskapar i internasjonale forhandlingar? Å sove godt! Det er viktig å ikkje DC og Verdsbanken arbeidsplassen. Ein fantastisk stad å vere. Eg fekk møte finansministrar frå heile verda, oppsummerer Westberg. I Verdsbank-perioden var ho «stasjonert» av Utanriksdepartementet, der ho seinare arbeidde med handelspolitikk frå 1999 til Då eg i 2001 fekk tilbod om jobb i Fiskeridepartementet var det på grunn av den internasjonale erfaringa eg hadde,og ikkje fordi eg kjende næringa. Det gjorde eg nemleg ikkje i det heile tatt då. Det blei difor ei bratt læringskurve då eg skulle arbeide med internasjonale spørsmål i skjeringspunktet mellom miljøomsyn og fiskerinæring. Den solide internasjonale erfaringa var også utslagsgjevande då ho fekk tilbod om å bli forhandlingsleiar. Ann Kristin Westberg er no ein av fire forhandlingsleiarar i Fiskeri- og kystdepartementet. Dei andre er Johan Williams, Jørn Krog og Sigrun Holst. Westbergs ansvar er forhandlingane med EU, Færøyane og Grønland, Viktige middagar Kvar blir dei vanskelege spørsmåla oftast avgjort, i plenum eller over ein god middag? Deifintivt det siste. I plenum kan fort det eine ordet ta det andre om spørsmålet er vanskeleg. Då kan situasjonen fort låse seg, med prestisje på begge sider. Elles er eg opptatt av å sjå eit forhandlingsresultat under eitt, som ei pakkeløysing. Er ein part villig til å gi seg på eit punkt, kan han få noko igjen på eit anna område. Kven er vanskelegast å forhandle med? EU har klart størst forhandlingsstyrke, men Norge er ei fiskeristormakt og i forhandlingane om fisk er det einaste området der vi møter EU på likefot. Mykje action Mitt utgangspunkt er alltid at alle partar skal ha fordelen av å kome fram til ein avtale. Det er viktig å definere kva vi skal oppnå i forhandlingane og kvar smertegrensa går. Norge har ein Yrke: Forhandlingsleiar ta ting personleg, å la det gå inn på deg om det blir ubehageleg ved forhandlingsbordet. Å tåle utblåsingar og kjeft frå motparten utan å la det gå ut over humør og nattesømn høyrer med. Er du tålmodig? Ganske. Men eg har nok eit temperament som er heilt på grensa somme gonger. Eg blir kraftig opptrekt innimellom og kan ikkje la vere å rette opp faktiske feil, for eksempel. Sosialøkonom Ann Kristin Westberg er utdanna sosialøkonom, med cand.oecon-tittel frå Universitetet i Oslo i Westberg starta yrkeskarrieren i Industridepartementet, som seinare blei til Næringsdepartementet. Hovudarbeidsområdet var då næringsfinansiering. I 1990 gjekk vegen til Utanriksdepartementet. Der var bistandspolitikk viktigaste arbeidsområdet. Det blei mange lange reiser, ikkje minst til Afrika, seier Westberg, som fekk ein gamal draum oppfylt i Fekk draumen oppfylt Alt som 18-åring bestemte eg meg for å få jobb i Verdsbanken, seier ho. Og i tre år frå 1996 blei Washington dessutan uerforhandlingane og trepartsforhandlingane om makrell. Makrellavtalen i 2008 I næringa har ho fått mykje ros for måten ho leia makrellforhandlingane på i Her fekk Norge eit historisk gjennombrot. Det var no eller aldri. Vi kunne ikkje gong etter gong hevde dei norske synspunkta på bestandsspørsmålet for så å bøye unna. Eg er opptatt av å vere tydeleg og redeleg, og samstundes søkje etter løysingar som alle partar kan leve med. Vi skal møtest til forhandlingar seinare også og det er ingen vits i å prøve på lureri. I makrellspørsmålet fekk vi retta opp ein gamal urett i forhold til EU og å få løyst spørsmålet avtalemessig er ein fordel for alle partar, seier Westberg, diplomatisk, som alltid. Det er også klart at eg ikkje kunne ha køyrt løpet utan solid støtte i departementet, heilt til topps. Norge er nok den parten som er mest opptatt av sonetilhørigheit på vitskapeleg grunnlag. Vi er prinsipielle på dette og er villige til å gi oss om fakta går i går disfavør, seier Westberg. stor fordel i tett kontakt med næringa, noko som gjer at vi nesten alltid går samstemte til forhandlingane. Næringa sliper sine standpunkt slik at vi som oftast kjem fram til konsensus. Andre misunner oss dette tette samarbeidet og vi ser no tendensar i EU til nærare kontakt mellom EU-organa og næringa der. Du har vore i fleire departement i karrieren. Kor lenge blir du i Fiskeriog kystdepartementet? Det er utruleg spennande her. Det er grunnen til at eg alt har blitt her mykje lenger enn eg først tenkte. Det er mykje action, vi har tidspress: Vi må jo helst kome fram til avtalar før kvoteåret startar! Det er dessutan komplekse problemstillingar vi handterer, som blant anna involverer økonomi, biologi, miljø og forholdet til andre land. Det er grunnen til at eg trivst så godt her, seier Westberg. Redaksjonen gjer merksam på at intervjuet med Westberg blei gjort før makrellstriden med EU i haust. Når FISKEBÅT-magasinet går i trykken er situasjonen med EU uavklart, men Westberg har sterkt understreka at EU står for eit uakseptabelt avtalebrot. 20 Fiskebåtmagasinet 2009

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse

1år. side 8, 34 og 35. I beste velgående. Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse 1år August 2012 Uke 32 Nr. 30, 2. årgang www.kystogfjord.no Klar til fiskerifest Stagnasjonen er over, nå vokser Nor-Fishing igjen. Verdens største fiskerimesse nærmer seg 500 utstillere. side 12 I beste

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

i fritidsfiske, side 6

i fritidsfiske, side 6 UTGAVE 1 - juni 2013 ÅRGANG 29 Økt torskekvote i fritidsfiske, side 6 En hilsen fra oss i nord, side 9 Kulturminne blir rasert, side 10 Eventyrøya Røst, side 14 Siste nytt fra mattilsynet, side 26 Landsmøtet

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84

Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 Å skjære i laksen er elendig butikk. I fjor kostet det nesten 1 milliard! Side 84 INTERNASJONAL FISKERIUTSTILLING 19-22 AUGUST TRONDHEIM. Don t miss it! Internasjonal møteplass for fiskerinæringen! Få

Detaljer

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

NORGES NÆRINGSBY 2008

NORGES NÆRINGSBY 2008 NORGES NÆRINGSBY 2008 ORDFØRERE I FULL MUNDUR: Øverst fra venstre: Leif Johan Sevland (Stavanger), Tore Opdal Hansen (Drammen) og Arnulf Goksøyr (Fosnavåg). Nedover i venstre stolpe: Terje Jørgensen (Egersund)

Detaljer