Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke"

Transkript

1 Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

2 Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee Kilder... 14

3 Generelt om Wireless Wireless er et utrykk som innen telekommunikasjon brukes om overførsel av informasjon uten bruk av kabler. Rekkevidde på denne overførselen kan variere fra en distanse på meter til enorme distanser via radiosignaler. Overførsel av data blir gjort via en frekvens på det elektromagnetiske spekteret mellom 9Khz og 300Ghz. Dette spekteret er inndelt i små bolker som har forskjellige bruksområder. Dette gjøres for å minimere støy. I USA er for eksempel FM radio mellom 88 og 108khz. GPS-satelitter sender på GHz, Ghz og Ghz. Trådløse nettverk opererer oftest på kanaler innenfor 2.4Ghz. I de fleste land blir det elektromagnetiske spekteret sett på som statens eiendom, og staten er ansvarlig for å dele ut spekteret til kommersielle og statlige aktører. Her i Norge deles den kommersielle delen av spekteret ut ved auksjon, hvor interesserte selskaper kan by på et spesifikt spekter i bytte mot å tilby en tjeneste knyttet til dette nettverket. Et eksempel på dette er 3G-nettverket som ble auksjonert bort til teleselskapene med forbehold om at de dekket en viss andel av landet. I tillegg kommer alle de statlige aktørene som har forskjellige behov, nødnettet til politi, sykehus og brannvesen, de forskjellige forsvarsnettene og krypterte nettverk som andre statlige etater bruker. Trådløs kommunikasjon stammer tilbake til 1880 Alexander Graham Bell og Charles Summer Tainter brukte Photophonen til å sende telefonsamtaler over lysstråler. Det tok flere tiår før denne oppfinnelsen fant nytteverdi som noe annet enn eksperimenter, men denne retningen av trådløs overføring ligger til grunne for fiber-overføring. Radioen er derimot en annen oppfinnelse som revolusjonerte verden når den kom ut. Radioen ble gradvis utviklet på 1800 og tidlig 1900-tallet, og ble det første lydbaserte massemediet. Forskjere som Heinrich Hertz, Nikolas Tesla, Jagadish Chandra Bose, Guglielmo Marconi og Karl Ferdinand Braun arbeidet alle med forskjellige deler av trådløs teknologi og radiobølger. Mens Photophonen forble eksperimentiell teknologi fant radioen raskt nytteområder både innenfor industri og underholdning. Fra kommunikasjon mellom skip og fly til nyhetskanaler og underholdningsprogrammer, radioen som en oppfinnelse har hatt enorm betydning. Som teknologi har den banet vei for annen trådløs kommunikasjon, tv-sendinger er en videreføring av radioen, satelittkommunikasjon og trådløs telefoni er også eksempler på videreutvikling av radioteknologi. Eksempler på forskjellige former for radioverførsel er: Punkt-til-punkt, hvor data sendes fra en enkel avsender sender til en enkelt mottaker og data ikke inneholder noen form for formattering. Punkt-til-multipunkt, hvor en avsender sender til flere mottakere. Kringkasting, hvor en avsender sender til en stor mengde mottakere. Cellulære nettverk, hvor geografiske områder dekkes av inviduelle tårn som igjen knyttes til

4 et nettverk av tårn. Eksempler på moderne trådløs kommunikasjon er: - Kommersiell og industriell radio - Mobil og trådløs telefoni - GPS - Sikkerhetsystemer - Satelitt-tv - Trådløs overførsel av energi - Trådløs datakommunikasjon (wi-fi) - Interface-enheter som trådløs mus, tastatur og høretelefoner. Alle disse teknologiene bruker frekvenser innenfor de elektromagnetiske spekteret, og bruker teknologi som stammer tilbake til radioen.

5 WiFi Wi-Fi er også kalt WLAN eller trådløst nettverk. Wi-Fi brukes som oftest til å føre internettlinjen din direkte til den bærbare PC-en, PDA-en eller mobiltelefonen. Wi-Fi også kjent som IEEE standarden benytter seg av radiobølger ved at dataene til radiosignaler og overfører dem ved hjelp av antennen. Radiobølger er elektriske signaler som blir sendt ved å modulere en gitt frekvens med signalet som skal sendes. Det som gjør wifi enkelt er at du ikke fysisk er koblet til senderen, dette gjør at det er lett for flere å koble seg til samme sender, og du slipper rotet med kabelen. Dessverre er ikke hastigheten på wifi det helt store. De fleste bruker 52Mbit/s, selv om det finnes hastigheter opp til 600 Mbit/s standedarne Det finnes mange forskjelige standarder innefor Wi-fi. Blandt dem er a/b/c/d/e/f/n/g/p/v... De mest kjente: a: En raskere og mer avansert standard enn b. Kan levere teoretiske overføringshastigheter opp til 54 Mbps. Opererer i 5 GHz-båndet som har vært ilagt større restriksjoner i Europa enn i USA, og dermed er det liten utbredelse av a i Europa. Men a har en fordel over b/g på grunn av at det finnes langt flere kanaler. Det er mulig å ha hele 13 aksesspunkter/basestasjoner på det samme stedet uten at det blir interferens mellom disse, mot tre som er mulig med b og g b: Denne standarden ble ferdigstilt i 1999 og var en videreutvikling av standarden. Teoretisk ytelse opp til 11 Mbps på 2,4 GHz-båndet. Svært utbredt i dag, også på grunn av kompatibilitet med den nyere g g: Gir teoretiske overføringshastigheter opp til 54 Mbps (likt som a), og opererer på 2,4 GHz-båndet. I Norge er det 13 kanaler tilgjengelig for bruk i 2,4 Ghzbåndet(2009) n: er også en kjent standard. Den ble sluppet i Okt 2009 og vokser stadig. Den bruker 2.4GHz og 5Ghz som gjør at max hastigheten er på 600Mbit/s og rekkevidden er på 91meter ute og 182 meter inne. Navn Frekvens Max hastighet Rekkevidde(ute) Rekkevidde(inne) a 5GHz 54Mbit/s 15meter 30meter b 2.4GHz 11Mbit/s 45meter 90meter g 2.4GHz 54Mbit/s 45meter 90meter Wi-Fi soner Steder hvor du finner Wi-Fi-dekning kalles Wi-Fi-soner eller trådløse. Wi-Fi-sonene dekker et begrenset lokalt område. Trådløse nettverk pleier du å finne både hjemme og på mange hoteller, bensinstasjoner, arbeidsplasser og skoler. Her er et bilde av en typisk Wi-Fi sone:

6 En Wi-Fi sone kalles også for «Basic Service Set»(BSS). En BSS innholder alltid en eller flere «basestasjon» og kalt for «aksesspunkt»(ap). AP er videre koblet til en router/switch. I en typisk hjemme nettverk, er det en AP og en router som koble BSS til internetten. IEEE Frame og MAC protocol Frame(tallene over indikerer antall bytes) Frame Kontroll Duration Adress 1 Adress 2 Adress 3 Seq kontroll Adress 4 Payload Selv om framen til og Ethernet er ganske like, er det forsatt et par deler av framen man finner kun i Den store forskjellen er kanskje at frame inneholder fire adressfelter som er to mer enn Ethernet frame. Hvert felt kan holde 6-byte Mac adress. Adress 1 : Mac adressen til mottakeren til dataen. Adress 2 : Mac adressen til stasjon som sende dataen. Som oftest er det Mac adressen til AP. Adress 3 : Mac adressen til routern. Adress 4 : Brukes veldig sjelden. Brukes kun når 2 AP skal kommunuseire med hverandre i «hoc mode». CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access med Collision Avoidance: Måten pakker blir sendt på det fysiske laget, CA-utgaven sende RTS og CTS-pakker(RTS: Request to Send. CTS: Clear To Send) før de virkelige dataene blir sendt. CRC

7 WiMax WiMAX(Worldwide interoperability for microwave access), er en telekommunikasjonsløsning som tilbyr trådløs overføring av data, basert på IEEE standarden. I praksis kan en si at WiMAX i første versjon fungerer som WiFi, men med større kapasitet, større rekkevidde og med flere brukere og tjenester. WiMAX kan gi mulighet for dekning i områder uten bredbånd, men er også tenkt tenkt ut som en ny standard for mobilt bredbånd. Et Wimax system består av to deler: - WiMax basestajson: tilsvarer en basestasjon for mobiltelefon. Basestasjon kan dekke et stort areal (over 1000 km2). - WiMAX terminal: en enhet med innebygd antenne (for både inne og utendørs bruk). WiMAX s virkemåte: En WiMAX basestasjon kobles mot telenettet gjennom en Ethernet-forbindelse (normalt > 100 Mb/s). For denne koblingen tas det i bruk enten kabel (fiber) eller punkt-til-punkt radioforbindelse. WiMAX kan brukes for direkte aksess til brukere, eller til å mate telefonsentraler som videre gir ADSL til enkelte brukere. Fordeler ved WiMAX: - WiMAX bruker samme prinsipp som WiFi det sendes data fra en terminal (PC) til en basestasjon (nettverk) via radio signaler. Basestasjonen i et WiMAX system tildeler kapasitet til den enkelte terminal og styrer derfor trafikkstrømmen mer effektivt enn i

8 et WiFi-system. Dette hindrer kollisjoner og tap av data ved at prioritert trafikk gis forkjørsrett og trafikk med lavere prioritet bruker ledig kapasitet. - WiMAX har mer effektiv utnyttelse av frekvensbåndet, og gir typisk 10 Mb/s nedlastingshastighet (per sektor i en 3.5 MHz radiokanal), med mulighet for å øke kapasiteten ved ved å bruke flere radiokanaler i parallell, eller benytte andre frekvensbånd med større kanalbredde. - Systemet kan oppnå 50 km rekkevidde (typisk rekkevidde ved praktisk bruk 20 km) for utendørs terminaler. Innendørs terminaler er rekkevidden 2 3 km. Adressering og akssesmetode: Adressering i WiMAX foregår med MAC-adresser. Aksessmetoden til WiMAX er direkte basert på MAC-adressene til klienten i nettverket. I motsetning til WiFi, hvor klientene i et nettverk konstant vil slåss om tilgang til aksesspunktet, vil klientene i et WiMAX-nettverk få tildelt «åpninger» til aksesspunktet ved hjelp av en algoritme. Frekvenser: 10-66GHz og 2-11GHz Standarder: IEEE e-2005 IEEE IEEE a-2003 Nettverkstopologi: WiMAX er et stjernenettverk, som kan implementere TCP/IP-protokollen.

9 Bluetooth Bluetooth (Blåtann) er en åpen trådløs protokoll som brukes til å utveksle data på korte avstander, både fra stasjonære og mobile gjenstander (PC, Laptop, PDA, Mob osv), som da vil danne PANs (Personal Area Networks). I tillegg til at flere elektroniske gjenstander kan kobles sammen, er det strengt tatt ingen synkroniseringsproblemer som oppstår. Denne protocollen skulle erstatte RS-232 data kabler så man slapp å rote med så mange kabler. Ericsson var de første som utviklet Bluetooth, senere Special Interest Group (SIG) som inkluderer Sony Ericsson, IBM, Intel, Nokia og Toshiba videreutviklet Bluetooth. Historikk Navnet er inspirert av kong Harald Blåtann, som var konge i Danmark i det 10.århundret. Han forente danske ikke-harmoniske stammer, som medførte at det ble et enkelt kongerike. Bluetooth gjør det samme med kommunikasjonsprotokoller, som er å skjøte dem til en universiell standard. Implementasjon Bluetooth bruker Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) som innebærer å sende radio signaler ved å bytte carrier blant mange frekvenskanaler. Dette gjøres ved bruk av et pseudotilfeldig frekvens som både senderen og mottageren kjenner til. For denne protokollen betyr det at den hakker opp data som blir sendt, og overfører disse bitene opp til 79 frekvenser. Den opererer i en IEEE nettverk, som er organisert i et piconet som vist på illustrasjonen under: En av disse enhetene er master, mens de gjenstående enhetene opptrer som slaver. Det er master node en som regjerer piconettet, dens klokke bestemmer tiden i piconettet. Den kan overføre i hvilken som helst frekvens, mens en slave bare kan overføre etter at master enheten har kommunisert med den i en tidligere frekvens. I tillegg til slave enhetene, kan det være opp til 255 parkerte enheter i nettverket. Disse enhetene er ikke operative før master node en har endret

10 statusen fra parkert til aktiv. Dette er en mer forståelig illustrasjon på tilkoblingsmuligheter innenfor Bluetooth. Bruksområder Denne kommunikasjonsprotokollen er hovedsaklig utviklet for lav strømforbruk, med en trådløs tilkoblingsrekkevide på 1m og 10m, men også 100m. Dette kommer helt an på hvilken av power-klassene det gjelder. Siden enhetene bruker en radio (broadcast) kommunikasjonssystem, trenger de ikke å være fysisk synlige for hverandre. Bluetooth protokoll stack Bluetooth protokoll stack en består av 2 deler, en Controller Stack som inneholder en tidsbestemt radio interface, og en Host Stack som håndterer data på høyt nivå. Dette er en komplett Bluetooth-protokoll og er designet for å inkludere eksisterende protokoller så mye som mulig, f.eks TCP, UDP og UBEX og i tillegg Bluetooth spesifikke protokoller som LMP og L2CAP. Nærmere beskrivelse av de forskjellige lagene er som følger:

11 Baseband: Bruker forespørsel prosedyrer for å synkronisere overføring mellom forskjellige Bluetooth enheter. Link Manager Protocol (LMP): Har ansvaret for å sette opp link-kanaler mellom Bluetooth enheter etter å ha utført sikkerhetsmetoder, som autentisering og kryptering ved å generere, utveksle og verifisere linking og krypteringsnøkler. Og i tillegg bestemme baseband pakkestørrelse. Logical Link Control And And Adaption Protocol(L2CAP): Overfører payloads til det øvre protokoll laget. Service Discovery Protocol (SDP): Brukes for å tillate enhetene å oppdage tjenesten som støttes, og hvilke parametere som må brukes for å koble dem sammen. Cable Replacement Protocol: Tilbyr en simpel og pålitelig data strøm til brukeren, ganske likt TCP. Mange Bluetooth-applikasjoner bruker dette på grunn av utbredelsen av brukerstøtten og en generell API som er tilgjengelig på de fleste operativsystemer. Telephony Control Protocol: Brukes for å etablere og kontrollere ringing mellom Bluetooth enheter. I stacken er denne knyttet til L2CAP. Adopted Protocols: Bluetooth støtter også PPP, TCP/UDP/IP, OBEX og WAP protokoller for å maksimere interaksjoner mellom enheter.

12 ZigBee ZigBee er en kommunikasjonsprotokoll for trådløse personlige datanettverk (WPAN). Denne protokollen er enklere og billigere enn andre WPAN protokoller, som f.eks. Bluetooth. Siden ZigBee kan aktiveres (gå fra dvale til aktiv modus) på 15 ms eller mindre, er ventetiden svært lav og har enheten en høy reaksjonsevne - spesielt i forhold til Bluetooth aktivering som er typisk rundt tre sekunder. Fordi ZigBees kan sove mesteparten av tiden, kan gjennomsnittlig strømforbruk være svært lav, noe som gir lang batterilevetid. Batterilevetiden anslås til å være fra hundre dager til over tusen. En vanlig Zigbee-node skal angivelig klare seg med bare 10 % av programvaren som en Bluetooth-node bruker, mens de enkleste klarer seg med bare 2 %. Men i virkeligheten ligger programstørrelsen på ca 50 % av Bluetooth-programmet. Bluetooth og ZigBee har derfor forskjellige bruksområder. Siden denne protokollen trekker lite strøm er den egnet for batteridrevne apparater eller apparater som sender data kontinuerlig. Eksempler kan være fjernkontroller, alamer, diverse sensorer, adgangskontrollere, automatisering i bygninger osv. Dette er enheter som krever små datapakkeoverføringer og ofte rapporterer inn til et sentralt system. ZigBee er blant annet brukt i fjernkontroller til XBox og Playstation. ZigBee kan løse ønsket om å kunne betjene lys, termostater og alarmsystemer i hus ved hjelp av en fjernkontroll. ZigBee har også et stort potensial i det kommersielle segmentet, med bruksområder som kontroll av lys og ventilasjon i hoteller og andre kommersielle bygninger. Smarte sensorer, for eksempel termostater, kan implanteres med en ZigBee-sensor og rapportere omtrent temperaturen hvert femte minutt. Sensoren skal kunne gjøre dette i flere år basert på ett enkelt batteri. Gruppen bak ZigBee ser også på muligheten for å benytte ZigBee i mus- og tastaturer. Selv den raskeste tastaturbruker, med 500 tastetrykk i minuttet, gir ZigBee mer enn nok tid til å starte opp, oppdage og knytte seg til nettverket, overføre dataene, kontrollere og sende dataene på nytt, for så å skru seg av, for hvert tastetrykk. Det er tre forskjellige typer ZigBee enheter: ZigBee coordinator (ZC): Denne danner roten av nettverk treet og broer til andre nettverk. Det er nøyaktig en ZigBee koordinator i hvert nettverk siden det er den enheten som startet nettverket opprinnelig. Det er i stand til å lagre informasjon om nettverket. ZigBee Router (ZR): I tillegg til å kjøre en applikasjon, kan en ruter brukes som et mellomledd for å formidle data mellom enhetene. ZigBee End Device (ZED): Denne enheten inneholder akkuratt nok funksjonalitet til at den kan snakke med den overordnede noden(enten ZC eller en ZR). Dette forholdet gjør at noden tillates å sove en betydelig mengde tid og dermed gir lang batterilevetid. En ZED krever minst minne av enhetene, og derfor kan det være billigere å produsere ZED enn en ZR eller ZC. ZipBee er basert på den globale IEEE standarden, og har en rekkevidde på inntil 100 meter. Båndbredden er på mellom 20 og 250 kb/s. Det maksimale antallet ZigBee-enheter som kan fungere innen et enkelt nett, er svært høyt (2 64 ).

13 Det kan opprettes nettverk mellom ZigBee-noder, og det kan være så mange som noder i nettet. I Europa bruker ZigBee 16 kanaler i ISM frekvensbåndet 2.4GHz, og 1 kanal på 20kbps på 868MHz. I USA brukes 915MHz i tillegg til 2.4GHz. ZigBee protokollen ble utviklet av bedrifter som er medlem av The ZigBee Alliance. Protokollen ble designet for å tilby enkelt-å-bruke, sikkert og pålitlig trådløst nettverk arkitektur. I kjernen, har ZigBee en mesh-nettverk arkitektur. Dens nettverkslaget støtter tre typer topologier: både stjerne-nettverk, tre-typiske nettverk og generiske mesh-nettverk. Hvert nettverk må ha en koordinator enhet. Innen stjerne-nettverk, må koordinatoren være den sentral noden. Både trær og masker tillater bruk av ZigBee rutere for å utvide kommunikasjonen på nettverksnivå, men de skilles i et par viktige detaljer: kommunikasjon innen trær er hierarkisk og eventuelt utnytter rammen, mens maskene tillater generiske kommunikasjon strukturer. ZigBee bygger på det fysiske laget. Spesifikasjonen fortsetter med å fullføre standarden ved å legge fire hovedkomponenter: nettverkslaget, applikasjonslaget, ZigBee enhet objekter (ZDO's) og produsent-definerte gjenstander som gir mulighet for tilpasning. De viktigste funksjonene til nettverkslaget er å aktivere riktig bruk av MAC sublag og gi et passende grensesnitt for det øverste laget. Den rute protokollen som brukes av nettverkslaget er AODV. For å finne målenheten, sender den ut en forespørsel til alle sine naboer. Naboene kringkaster så anmodningen til sine naboer, osv. inntil målet er nådd. Når målet er nådd, sender den sitt svar via unicast overføring tilbake til kilden. Når kilden mottar svaret, vil den oppdatere rutetabellen for måladressen med neste hop i banen. Applikasjonslaget er det høyeste nivået laget definert av spesifikasjonen, og er det effektive grensesnittet ZigBee systemet har til slutt brukeren. Det omfatter de fleste av komponentene er lagt til av ZigBee-spesifikasjonen.En applikasjon kan bestå av kommuniserende objekter som samarbeider for å utføre de ønskede oppgavene. Fokus på ZigBee er å fordele arbeidet mellom mange ulike enheter som bor innenfor enkelte ZigBee noder som igjen danner et nettverk. Applikasjonslaget følger en typisk request-confirm/indication-response struktur. Innenfor en enkelt enhet, kan opptil 240 søknader eksistere, nummerert i området er reservert for ZDO data grensesnitt og 255 for kringkasting, den serien er for tiden ikke i bruk, men kan bli i fremtiden. Adressering er også en del av applikasjonslaget. Et nettverk node består av en samsvarende radio mottakere og en eller flere enheter beskrivelser. Mottakeren er basen for adressering, og enheter innen en node er spesifisert av et endepunkt identifikator i området ZigBee bruker 128-bits nøkler til å gjennomføre sin sikkerhetsmekanismer. En nøkkel kan være knyttet enten til et nettverk, som brukes av både ZigBee lag og MAC sublayer, eller til en lenke, ervervet gjennom pre-installasjon, avtale eller transport.

14 Kilder Generrelt om Wireless Wifi wi-fiplanet.com, wi-fi.org, wikipedia.com og «Computer Networking fifth Edition av James F.Kurose og Keith W. Ross» s Bluetooth Forelesninger av Erling. ZigBee

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer