B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST"

Transkript

1 B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST B-POST ***************************************************************** * N E W S L E T T E R 86 desember 2010 * * Referat fra styremøte s. 3 * * Referat fra styremøte s. 4 * * Referat fra NTAFs Årsmøte s. 7 * * NTAF regnskap s.11 * * HIST taleaudiometri... s.12 * * Oversettelsen av NS-EN 15927:2010 i rute... s.17 * * Oppdatert oversikt over møter og konferanser... s.18 * * Må kaste mikrofonar for millionar... s.21 * * Vedr. trådløst mikrofonutstyr (nye frekvenser)... s.22 * * Bare noen få ord om... s.26 * *... * * NESTE NR AV NL KOMMER I GOD TID FØR PÅSKE FRIST 1. MARS * ***************************************************************** AVS:. PAU AHS HIST 7004 TRONDHEIM

2 2 STØTTE MEDLEMMER Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for det økonomiske bidraget som støttemedlemmene har gitt til driften av foreningen. AUDIO CONSULT AS Tekniske hjelpemidler COMFORT AUDIO AS Tekniske hjelpemidler BELTONE NORGE Høreapparater Tekniske hjelpemidler GEWA AS Høreapparater Tekniske hjelpemidler Audiometriutstyr MEDUS AS Høreapparater Tinnitusprodukter GN RESOUND AS Høreapparater Tekniske hjelpemidler Audiometriutstyr OTICON AS Høreapparater Tekniske hjelpemidler MEDISAN AS Høreapparater CI Baha Tekniske hjelpemidler Audiometri PHONAK AS Høreapparater Tilbehør til høreapparater Tekniske hjelpemidler STARKEY NORGE AS Høreapparater VESTFOLD AUDIO AS Hørselstekniske hjelpemidler Varsling hjem og arbeid Stemmeforsterkere Samtaleforsterkere Lydanlegg/skoleanlegg SIEMENS HØREAPPARATER AS Høreapparater NTAF WEB-SIDE:

3 3 NTAF Norsk Teknisk Audiologisk Forening Referat fra Styremøte 11. nov kl 10:00 - Rikshospitalet Oslo Tilstede: Arne V, Oddbjørn, Olav, Ole, Geir, Jon og Helge. SAKLISTE FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTE 1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 14. september (Arne) Godkjent 2. Styresaker behandlet på e-post: Reisestøtte NTAF årsmøte/kurs Marit Pedersen, godkjent. 3. Sakliste Årsmøte (Arne) Arne ber Einar om å lede årsmøte og Kjell R. om å være referent. 4. Virksomhetsberetning (Arne) Noe mer? Noe om økonomi? Mål og strategi? Styret har ingen tilføyelser. 5. Regnskap økonomioversikt (Oddbjørn) Revidert regnskap for 2009 med et lite overskudd. Det ligger også an til overskudd i Kontingenter (Oddbjørn) Gjør rede for eksisterende satser innstiller vi på ingen endring? Styret vedtok å beholde satsen for personlig medlemsskap, kr 100,- Diskutere evt. ordinært firmamedlemskap, ikke støttemedlemskap Styret vedtok å fortsette med støttemedlemskap, men med redusert sats, kr Valgkomite (Arne) Kjell G og Arne R har sagt seg villig til å gå inn som nye styremedlemer. 8. Eventuelt Styret inviterer Olav (varamedlem) til å delta på styremøte og årsmøte med full dekning av utgifter.

4 4 NTAF Norsk Teknisk Audiologisk Forening Referat fra Telefonstyremøte tirsdag 7. desember 2010 kl Arne V, Arne R, Jon, Helge, Kjell. Forfall:Ole og Olav SAKSLISTE 1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 14. sept. (Helge) Godkjent 2. Gjennomgang av referatet fra styremøte 11. november (Ettersendes) 3. Gjennomgang av referatet fra årsmøte 11. november (Ettersendes) 4. Konstituering av styret og foreningsoppgaver, overgangsordninger Kasserer Arne Rødvik, overlapping med Oddbjørn ut året, tar over for fullt 1/ Annonseansvarlig Kjell Grøndahl Medlemer i arr.komite EU-11 Olav Kvaløy og Marit Pedersen Hjemmesideansvarlig Oddbjørn Arntsen 5. Styresaker behandlet pr e-post Støtte til standardiseringsarbeid Olav Kvaløy, godkjent. 6. Newsletter og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne) Støttemedlemmer, oversikt profilering NL-WWW? 7. Eventuelt Møteplan 2011: Tirsdager kl 1500, 2/3 7/6 og 6/9, eventuelt et fysisk møte i Trondheim. Debriefing av NTAF EU. OK form for et slikt lavkost kurs. Hyggelig fellesmiddag.

5 5

6 6

7 7 Referat fra NTAF årsmøte 11. november Sted: NTAF etterutdanningskurs, Rikshospitalet, Oslo Tilstede: Ca 15 Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 2 Valg av møteleder, referent og underskrivere Møteleder: Einar Laukli Referent: Kjell Rasmussen Underskrivere: Mariann Gjervik Heldahl og Bjørn Gammenthaler Sak 3 Virksomhetsberetning fra styret Virksomhetsberetningen ble gjennomgått av Arne Vik. Kommentar fra Olav Kvaløy var at han har deltatt i CEN-møte som ikke var kommet med i virksomhetsberetningen. Sak 4 Rapport fra referansegrupper Oversikt over gruppene finnes på NTAF s hjemmeside Høreapparatmåling og utstyr: (Bjørn Gammenthaler, Georg Træland, Bjørn Egeberg). Skal ikke legges ned, men sover en del... Bjørn Gammenthaler har på egenhånd oversatt fra svensk dokumentet Funksjonsbegreper for høreapparater. Hørselsrehabilitering: (Arne Vik, Georg Træland, Jan Erik Israelsen). Har vært litt aktivitet, med deltakelse på Gardermoenmøter om høreapparatformidlingen, samt noe deltakelse i forbindelse med CEN-standarden. Klasseromsakustikk og undervisningsutstyr: (Arne Vik, Geir Blesvik, Olav Overvik). I denne gruppa er det ikke gjort noe, men den opprettholdes fremdeles for å overvåke arenaen. Screening og diagnostisering av nyfødte: (Einar Laukli, Georg Træland, Ole Tvete). Her har Ole tatt en del initiativ i forhold til å diskutere rutinene ved oppfølgingen etter screening. Einar påpeker behovet for å få god statistikk på screeningen som noe det bør jobbes videre med. Sak 5 Regnskap Regnskapet for 2009 er revidert og godkjent av revisor, kommentert av Oddbjørn. Det blir også for 2010 et lite overskudd.

8 8 Sak 6 Innkomne saker Ingen saker meldt. Sak 7 Fastsetting av kontingenter Styret foreslår uforandret kontingent for vanlig medlemsskap i kommende år (100 kr), vedtas. Støttemedlemsskapskontingenten for firmaer reduseres fra 7500,- til 5000,- siden støttemedlemsskap ikke lenger gir rett til gratis utstillingsplass på EU-kurs. Sak 8 Valg. Styret har siste periode bestått av Arne Vik (leder), ikke på valg Helge Abrahamsen (sekretær), ikke på valg Oddbjørn Arntsen (kasserer) Jon Øygarden (styremedlem) Geir Blesvik (styremedlem) Olav Kvaløy (1. varamedlem) ikke på valg Ole Tvete (2. varamedlem) Jon og Ole tar gjenvalg, Oddbjørn og Geir går ut av styret takk for innsatsen! Nye styremedlemmer er Arne Rødvik og Kjell Grøndahl. Det nye styret som velges er dermed: Arne Vik (leder) Helge Abrahamsen (sekretær) Arne Rødvik (kasserer) Jon Øygarden (styremedlem) Kjell Grøndahl (styremedlem) Olav Kvaløy (1. varamedlem) Ole Tvete (2. varamedlem) Valgkomite har vært: Marit Pedersen, Kjell Magne Nupen og Bjørn Egeberg Ny valgkomite: Geir Blesvik (innkallende) Oddbjørn Arntsen og Marit Pedersen Referent Kjell Rasmussen Godkjent referat: Mariann G. Heldahl Godkjent referat: Bjørn Gammenthaler

9 9

10 10

11 11 NTAF Norsk Teknisk Audiologisk Forening Regnskap 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter Kurs/årsmøte ,00 Medlemskontingent , ,00 Newsletter , ,00 Støtte standardisering 8 964, ,00 Felleskurs 9 765,30 - Diverse 1 000,00 - Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Diverse , ,56 Kurs/årsmøte , ,88 Newsletter , ,80 Reisestøtte/stipender 2 885, ,24 Styrearbeid , ,00 Støtte standardisering , ,15 Medlemskontingent 1 069, ,00 Taleaudiometriprosjekt , ,00 Felleskurs 7 064, ,16 Sum driftskostnader , ,79 Driftsresultat , ,21 Finansinntekter 8 750, ,00 Årsoverskudd/årsunderskudd 1 762, ,21 Balanse 2008 Omløpsmidler Brukskonto , ,94 Kapitalkonto , ,70 Sum omløpsmidler , ,64 Egenkapital Inngående balanse , ,43 Årsoverskudd/årsunderskudd 1 762, ,21 Sum egenkapital pr , ,64 Oslo, Sign. Oddbjørn Arntsen Kasserer Gjøvik, Sign. Arne Schiager Revisor

12 12 TAPIR AKADEMISK FORLAG og HiST taleaudiometri. Program for audiografutdanning Perm + 2 CD-plater + 1 DVD av Jon Øygarden OBS! ALLE LINKER AKTIVE I PDF UTGAVEN PÅ NETT Pris: 3.500,00 kr Tilgjengelighet: Sendes vanligvis innen 24 timer (kun virkedager). Legg i handlevogn Tips en venn om denne boken! Bokbeskrivelse HiST taleaudiometri består av en rekke tester for hørselsvurderinger. Dette testsettet består av en perm inneholdende en rapport med beskrivelse av testene og instruksjoner for bruk, samt to CD-plater for anvendelse med et audiometer og en lyd DVD-plate som kan anvendes med standard surround lydutstyr for frittfelt-målinger. Talematerialet i testen består av enstavelsesord, treords ytringer, femords setninger og enstavelses tallord. Tester som er tilgjengelige i HiST taleaudiometri omfatter blant annet: Måling av maksimal taleoppfattelse med enstavelsesord Måling på barn med Rikshospitalets barnelister Terskelmåling med treords ytringer Hurtigtest for terskelmålinger Tale i støymålinger med femords setninger eller treords ytringer Binaural test med hodetelefoner Tretallsprøven HiST taleaudiometri er utviklet i forbindelse med forfatterens doktorgrad. Forfatteren arbeider som førsteamanuensis ved Program for audiografutdanning, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør- Trøndelag. Mer utførlig informasjon om testene ligger på Utgave: 1. utgave Publisert: Innbinding: CD Antall sider: 135 ISBN:

13 13

14 14

15 15

16 16 Neste generasjons lydmåler fra Brüel & Kjær Scanditest Norge AS, Tlf: , eller

17 17 Oversettelsen av NS-EN 15927:2010 i rute: Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Etter en rask rundspørring i fagmiljøene kom det en klar tilbakemelding om at standarden må oversettes til norsk. Dette er en av forutsetningene for at standarden skal kunne tas i bruk og bli et effektivt verktøy i kvalitetssikringen ved HA formidling. Undertegnede har fått lese korrektur på utkastet etter at en profesjonell oversetter har gjort grovarbeidet. Det har vært en grunnleggende forutsetning at oversettelsen skal være så bokstavtro mot grunnlagsdokumentet som mulig. Siden oversettelsen ennå ikke er utgitt og i tillegg er rettighetsbelagt fra Standard Norge våger jeg derfor ikke å gjengi mer enn innholdsfortegnelsen. For nysgjerrige lesere foreligger imidlertid den engelske versjonen. Forord Orientering 1 Omfang 2 Normative referanser 3 Termer og definisjoner 4 Forutsetninger for tjenesteytelsen 4.1 Generelt 4.2 Krav til utdanning 4.3 Krav til lokaler 4.4 Krav til utstyr 4.5 Etiske krav og atferdsregler 5 Prosessen for formidling av høreapparater 5.1 Generelt 5.2 Kontakt med og registrering av klienter 5.3 Bestemmelse av hørselsprofil 5.4 Audiologisk vurdering 5.5 Tilpasning av hørselssystem 5.6 Oppfølgingstjenester 6 System for kvalitetsstyring 6.1 Generelt 6.2 Dokumentasjon 6.3 Håndtering av kundeklager 6.4 Klientevaluering av tjenestene 6.5 Korrigerende tiltak Tillegg A (normativt) Minstekrav til kompetanse hos høreapparatformidleren Tillegg B (informativt) Anbefaling om en egnet organisasjon for utdanning og opplæring av høreapparatformidlere Tillegg C (informativt) Anbefalt klientinformasjon om tilpasningsprosessen Litteratur Arne Vik

18 18 Audiologimøter ikke listet på aud.org eller aud-online Arne Vik UK US SE PÅ DISSE FØRST! 13/12-15/ /3-25/ /5-14/ //6-22/ nd International DeafEXPO 2010: Empowering technologies in education the Deaf/Hard of Hearing STAF-2011 (Svensk Teknisk AudiologiskFörening), Uppsala XXVIth Congress of Union of European Phoniatricians (UEP) and the annual meeting of Swedish Phoniatric Society (SFF), Lund First International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping 22/6-25/ EFAS kongress, Warszawa 26/6-30/ XXII IERASG Symposium, Moskva 26/6-1/ Forum Acusticum 2011, Aalborg 10/7-14/ /8-21/ /11-18/ /4-3/ th International Congress on Sound and Vibration (ICSV18) Fifth International TRI Tinnitus Conference - The Neuroscience of Tinnitus, Buffalo NAF-NTAF-NAF EU-11, Gardermoen 31. World Congress of Audiology (tidligere International Congress of Audiology), Moskva

19 19

20 20

21 21

22 22 Vedr trådløst mikrofonutstyr Hørselstekniske hjelpemidler benytter frekvensbåndet MHz som berøres av omleggingen av mobilt bredbånd i Norge, i tillegg til noen andre frekvenser. Vi har kommunisert med Post- og teletilsynet (Pt) om hørselshemmedes behov. Det er en tilpasning av frekvenser som skjer i hele Europa, og vi innser at det er grenser for hvor store unntak vi kan ha i Norge. Høringsutkastet fra Pt er en "gyllen middelvei" som tar rimelig hensyn til flere aktører. Vi mener at det forslaget som Pt nå har sent ut på høring har tatt hensyn til hørselshemmede brukere og deres behov. Forslaget fra Pt er som håpet. Vi kunne fått vesentlig verre løsninger. Det er mange aktører som det skal tas hensyn til. Det er nær 2000 skoleanlegg med ca 8000 trådløse mikrofoner som NAV Hjelpemiddelsentral har lånt ut til hørselshemmede elever. Vi må forvente at vi må endre frekvens på ca 80% av disse. Det kan være at noe av utstyret blir liggende i lokale "white spots" (avhengig av hvilke frekvenser mobilt bredbånd benytter i området) som muliggjør at utstyret kan fortsette med eksisterende frekvenser ut sin levetid. Dette er noe vi ikke vet før frekvensplanen er klar. Heldigvis har NAV utstyr som lar seg omprogrammere, så vi kan fortsatt bruke utstyret, men det vil bli en kostnad med omprogrammering. En fordyrende faktor er at utstyret er montert på skoler spredt rundt i landet. Vi kjenner ikke pr.i dag kostnadene for omprogrammeringen. For NAV er det viktig at vi får raskest mulig beskjed om hvilke frekvenser vi kan benytte framover. Kommende anbud er nær forestående. Det er viktig at kravspesifikasjonen i anbudet blir korrekt med hensyn til frekvenser. Det er også viktig at perioden frem til definering av nye frekvensområder blir så kort som mulig, slik at vi låner ut færrest mulig hjelpemidler med frekvenser som må endres etter kort tid. Det finnes utstyr som benyttes av hørselshemme, som NAV har ikke ansvar for, som har trådløse mikrofonanlegg som ikke lar seg omprogrammere, f.eks lokale lag og interesseforeninger. For dem blir det en ganske stor utgift å skifte til nytt utstyr. Gudvin Helleve NAV Hjelpemiddelsentral, Vestfold Hold deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsmeldinger fra Post- og Teletilsynet her: OBS: Alle linkene i NTAF NL kan aksesseres direkte fra PDF vesrsjonen som ligger på

23 23

24 24

25 25

26 26 Bare noen få ord om... at Georg har fått gullklokke for 25 års innsats på sykehuset i Arendal. Men han hadde ikke tid til å være tilstede ved utdelingen, så om han egentlig har fått den vites ikke. Han har selv ikke sagt noe om dette, men det står på intranettet mottatt e-post fra Panpot Akustiske systemer: Orientering om Fra NTAF Newsletter for noen år siden:

27 27 NTAF - Styre Arne Vik, leder Program. for audiografutdanning Tlf: A: AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Mobil: TRONDHEIM Arne Rødvik, kasserer Hørselsentralen, Rikshospitalet Tlf: A: Mobil: Oslo Helge Abrahamsen, sekretær Hjelpemiddelsentralen i S & Fj. Tlf: Steinanvn 12 Mobil FØRDE Kjell Grøndahl, styremedlem - annonseansvarlig Sørlandet sykehus Kristiansand Tlf: A: Serviceboks 416 Mobil: Kristiansand Jon Øygarden, styremedlem Program. for audiografutdanning Tlf: AHS - HIST - Ranheimsvn 10 Mobil: TRONDHEIM Olav Kvaløy, 1. varamedlem SINTEF IKT Tlf: Mobil Trondheim Ole Tvete, 2. varamedlem Hørselsentralen, Rikshospitalet Tlf: Mobil: Oslo NTAF - Newsletter Redaktør: Arne Vik

28 28 Avs. PAU AHS HIST 7004 TRONDHEIM

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no NAS AAA Samhandlingreformen Illustrasjon: Shutterstock Audiografen nr. 2-2010 Best kvalitet for alle som krever mer Vår nye avanserte produktfamilie

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett Nummer 4-2006 14-05-07 08:15 Side 1 TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006 Et studentkor som underholdt Karl Haakon, rappkjeftet ordstyrer fra Bergen Nystrigla audiografer klare til bankett KFO

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lansdmøte med kurs i Sandefjord. Bacheloroppgave: Auditiv Nevropati Slik har vi det: Ski ØNH

Lansdmøte med kurs i Sandefjord. Bacheloroppgave: Auditiv Nevropati Slik har vi det: Ski ØNH FAGBLAD FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 3-2008 www.audiograf.no Lansdmøte med kurs i Sandefjord Bacheloroppgave: Auditiv Nevropati Slik har vi det: Ski ØNH Norsk Audiografforbund - med fokus på hørsel Bilde:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer